LTC MPPT-regulator 10Amp. LTC MPPT-regulator 20 Amp. Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LTC MPPT-regulator 10Amp. LTC MPPT-regulator 20 Amp. Manual"

Transkript

1 LTC MPPT-regulator 10Amp LTC MPPT-regulator 20 Amp Manual

2 1. Säkerhetsanvisningar 2. Instruktioner för MPPT-regulatorn 2.1 Översikt 2.2 Översiktsbild 2.3 Funktioner 2.4 MPPT-tekniken 3. Planering av solcellssystem 3.1 Systemets spänning 3.2 Systemkonfigurering 3.3 Kabeldimensionering 3.4 Överströms- och kortslutningsskydd 3.5 Åskskydd 3.6 Systemuppbyggnad 4. Installation 4.1 Mått 4.2 Anslutningsdiagram 4.3 Inkoppling 4.4 Installation 5. Användningsanvisning 5.1 Knappar 5.2 Led-indikatorer 5.3 Systemspänningsindikation 6. Felsökning och åtgärder 6.1 Skyddsindikationer och åtgärder 6.2 Vanliga fel och orsaker 7. Tekniska specifikationer 8. Garantier 8.1 Garanti tid 8.2 Avslag av garantianspråk

3 Tack för förtroendet med ert köp av denna produkt! Ni har köpt en MPPT regulator med permanent och pålitlig funktion för ert solcellssystem. Manualen hjälper er med viktiga rekommendationer för installation och användning av denna MPPT regulator. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning.

4 1. Säkerhetsanvisningar (1) Regulatorn är utvecklad för att anslutas till ett off-grid solcellssystem. Regulatorn hanterar laddning och urladdning för blysyrebatterier av följande art: fritt ventilerade, AGM och Gel från 12volt till 24volt. Använd ej regulatorn till andra batterityper eller batterier med annan spänning än 12volt eller 24volt. Regulatorn skall ej anslutas till växelströmssystem eller vindkraftsgeneratorer. (2) Regulatorn är för inomhusbruk, skydda den från direkt solljus och placera den i en torr miljö. (3) Batterier genererar explosiva gaser vid normalt användande. Det är viktigt att man aldrig tillåter gnistbildning eller eldsflammor i batteriets närhet. (4) Se till att hålla barn borta från batterierna och batterisyran. (5) Plocka aldrig isär regulatorn, den har inga delar som konsumenten själv kan byta. (6) Regulatorn blir varm vid normal användning. Rör ej kylflänsen på regulatorns undersida. 2. Instruktioner för MPPT regulatorn 2.1 Översikt MPPT-regulatorn är en flerstegs solcellsbatteriladdningsregulator med Maximum Power Point Tracking (MPPT) teknik. Dess stora fördelar finns i hur regulatorn styrs. Regulatorn använder mickroprocessorer för att styra laddningen. Regulatorn jämför batteriet spänning med solcellernas spänning och beräknar därefter ut den punkt där maximal ström kan utvinnas och anpassar spänningen till batteriet därefter. När förutsättningarna ändras kalkyleras en ny punkt fram för att hela tiden maximera uteffekten från solcellspanelen. Jämfört med en vanlig (PWM) pulsbreddsmoduleringsregulator så kan en MPPT regulator öka uteffekten med 5-30%. Ökningen av uteffekten kan påverkas av faktorer så som solcellspanelens skick, luftfuktighet och hur stark solen lyser på panelen. Regulatorn är för väggmontage. Anslutningskontakterna gör att man kan använda grövre kablar och därmed få mindre förluster i kablarna.

5 2.2 Översiktsbild 2.3 Funktioner (1) Maximum Power Point Tracking tekniken (MPPT) Regulatorn använder Buck omvandlarkretsar och MCU-teknik för att hitta den punkten då solcellen ger som mest vid olika solinflöden och temperaturer för att sedan använda denna information för att öka effektiviteten hos solcellspanelen och därmed minska antalet solcellspaneler som behövs. (2) Flerstegs laddningskontroll Startspänningen vid laddning är olika för olika batteriertyper. Regulatorn använder olika laddmetoder för att slutföra laddningen på bästa sätt. Om batteriets spänning är under 12,4Volt när laddningen påbörjas (för 12Volts batterier) kommer batteriet att gå igenom tre steg under laddningen, först bulk- /huvudladdning, sedan absorptionsladdning, sedan underhållsladdning. Om batteriets spänning är högre än 12,4Volt (för 12Volts batterier) när laddningen påbörjas kommer batteriet att genomgå en tvåstegsladdning, först bulkladdning sedan underhållsladdning. Huvudladdning (Bulk) Regulatorn laddar batteriet med maximal strömstyrka. Då används MPPT-tekniken maximalt. Absorptionsladdning Regulatorn börjar begränsa laddströmmen till batteriet för att få en fixerad batterispänning (denna spänning har temperaturkompensering) under 2 timmar. Detta ökar mättnaden hos batteriet och förebygger att gas läcker ut från batteriet, det kan även öka livslängden på batteriet.

6 Underhållsladdning, Batteriet är fulladdat och regulatorn laddar batteriet med en konstant spänning för att hålla en jämn batterispänning (denna spänning har temperaturkompensering). U 2h U Bulk Absorption Float Float 12.0V t Bulk 12.4V t Trestegsladdning Tvåstegsladdning (3) Temperatur kompensering Regulatorn kommer att temperaturkompensera underhållsladdningen och absorptionsladdningen med -4mV/Cell/Grad baserat på batteriets temperatur. För 12V batterier blir den kompenserade spänningen följande U=(t-25)*6*(-0.004)V För 24V batterier blir den kompenserade spänningen följande U=(t-25)*12*(-0.004)V (4) Urladdningskontroll Regulatorn övervakar batteriets spänning hela tiden och kommer att stänga av utgången för förbrukare om spänningen sjunker under ett förinställt (från fabrik, ej ställbart) värde, och kommer inte att slå på utgången förrän spänningen ökat till ett förinställt värde (från fabriken, ej ställbart). (5) Skydd mot felpolarisering Om man skulle koppla + och från batteriet till regulatorn fel (under förutsättning att solcellspanelen ej är inkopplad till regulatorn) kommer regulatorn inte att ta skada. Ändra polariteten rätt och regulatorn kommer att fungera. (6) Skydd mot felpolariserad anslutning från solcellerna Om man skulle koppla + och fel från solcellerna till regulatorn kommer inte regulatorn att ta skada. Regulatorn kommer att fungera normal om man ändrar polariteten rätt. (7) Skydd mot backström Regulatorn skyddar solcellerna från att backström går till solcellerna på natten. Man behöver inte montera en separat diod.

7 (8) Överhettningsskydd Om temperaturen inne i regulatorn blir för hög kommer regulatorn att stänga av. Regulatorn startar igen när temperaturen sjunkit. (9) Överspänningsskydd för solcellen Om spänningen från solcellerna blir högre än den högsta tillåtna spänningen för regulatorn kommer regulatorn sluta ladda och gå i skyddsläge. När spänningen sjunkit under det högst tillåtna värdet igen kommer regulatorn att starta igen. (10) Strömbegränsning Om laddströmmen överstiger det högsta tillåtna värdet för regulatorn kommer regulatorn att sluta att använda MPPT tekniken och till vanlig teknik och på så sätt begränsa utgångs strömmen från regulatorn. (11) Överbelastnings skydd för förbrukar utgången Om den tillåtna utgångs strömmen överstigs kommer utgången att stängas av. I diagrammet nedan kan du se hur länge regulatorn klara av överström på förbrukarutgången. Strömstyrka Varaktighet Amp Amp Amp 10 > 18 Amp 0.2 Regulatorn startar om var tredje minut (MPPT 10A)/ femte minut (MPPT 20A), men man kan även starta om regulatorn genom att trycka på reset-knappen. 2.4 MPPT-tekniken Solceller är icke linjära material, och uteffekten påverkas framför allt av hur mycket ljusstyrka som träffar solcellernas yta, solcellernas temperatur och belastningens impedans (motstånd). När ljusstyrkan och temperaturen är konstanta påverkas utgångseffekten bara av belastningens impedans. Olika impedanser på belastningen gör att solcellerna fungerar på olika sätt och ger olika uteffekter.

8 Punkt D Utspänningen är 22,3Volt, uteffekten är 0Watt. Vid denna punkt är solcellen inte kopplad till någon belastning. Detta kallas solcellens open circuit point. Punkt C Utspänningen är 0Volt, uteffekten är 0Watt. Vid denna punkt är solcellen kortsluten. Detta kallas för solcellens short circuit point. Punkt A Utspänningen är 13Volt, uteffekten är 74Watt. Det här är arbetspunkten för en vanlig regulator (ej MPPT regulator). Då är solcellens spänning bestämd av batteriets spänning. Punkt B Utspänningen är 17,6Volt, uteffekten är 92Watt. Det här är MPPT regulatorns fördel. MPPT regulatorn kan sänka spänningen till batteriets spänning och då ökas strömmen ut. Effekten är spänningen x strömmen. Detta gör att man med en MPPT regulator får en högre utgångs ström än med en vanlig regulator. Spänning- & strömförhållande Spänning- & eektförhållande

9 3. Planering av solcellssystemet 3.1 Systemets spänning Det finns tre vanligt använda spänningar för solcellssystem: 12V, 24V och 48V. Ju högre systemspänning ju mer effekt kan systemet hantera. Vanligen tittar man på vilken spänning förbrukarna har och vilken effekt de kräver och bestämmer systemets spänning efter det. Se tabellen nedan för att se hur mycket effekt för varje systemspänning som regulatorn klarar av. Systemspänning Rek. effektnivå 12V <800W 24V <2000W 48V <6000W 3.2 Systemkonfigurering Regulatorn kan kopplas till Single Crystalline paneler (moduler) och Thin-film paneler (moduler). När du väljer solcellspaneler (moduler), se till att solcellernas open circuit voltage (Öppen kretsspänning) inte överstiger regulatorns maximala ingångsspänning.tabell 3-2 visar en översikt av Single Crystalline paneler & Thinfilm panele och deras parametrar. Model STP140D- 12/TEA MS140GG- 02 STP190S- 24/Ad+ NS-F130G5 Categor y Single Crystalli ne Silicon Module Thin-film Module Single Crystalli ne Silicon Module Thin-film Module Pmax Voc Isc Vpmax Ipmax 140W 22.4V 8.33A 17.6V 7.95A 140W 29.0V 7.12A 23.0V 6.52A 190W 45.2V 5.65A 36.6V 5.2A 130W 60.4V 3.41A 46.1V 2.82A The above parameters are for condition of 25 C, AM1.5 spectrum, and 1000W/m 2 illumination intensity. Table 3-2: Solar Panels Model and Parameters

10 3.3 Kabeldimensionering Den maximala in- och utgångsströmmen för MPPT 10A är 10Amp och för MPPT 20A 20 Amp. För att säkerställa att temperaturen i kablarna inte ska bli för hög måste man dimensionera kablarna efter effekten, systemspänningen, längden på kablarna samt vilken temperatur kablarna klarar av. Kabellängd mellan regulator och batteri, samt föreslagna kablar. Spänningsförlust Kabelstorlek i mm2 Kabelstorlek i AWG Kabellängd Spänningsförlust vid 20Amp 12V 24V 48V 1m 4mm2 #11 AWG 0.18V 1.5% 0.75% 0.35% 2m 6mm2 #9 AWG 0.24V 2.0% 1.0% 0.50% 4m 10mm2 #7 AWG 0.29V 2.4% 1.2% 0.61% Tabell 3-4: Kabellängd & spänningsförlust 3.4 Överströms- och kortslutningsskydd Elektrisk utrustning som används i effektsystem måste ha överström och kortslutningsskydd, det är inget undantag för regulatorer. Vi föreslår att man kopplar ett överströmmsskydd eller säkring på den negativa kabeln till solcellerna och även på den negativa kabeln till batteriet. Skyddet eller säkringen bör vara på 1,25 gånger den maximala märkströmmen på regulatorn, dvs 12,5 för denna regulator. 3.5 Åskskydd Regulatorn kan skadas vid åska. Regulatorn har begränsat skydd mot åska därför föreslår vi att man installerar ett åskskydd för regulatorn. 3.6 Systemutbyggnad Om du vill bygga ut ett större system kan du parallellkoppla flera likadana regulatorer. Fler regulatorer kan använda samma batteri/batteribank, men varje regulator kopplas med en egen solcellspanel separata förbrukare för varje enskild regulator. 4. Installation 1. direkt solljus eller andra värmekällor. 2. Placera regulatorn i torr miljö. 3. Det ska finnas 15cm fritt utrymme runt hela regulatorn. 4. Montera regulatorn så nära batterierna som möjligt. 4.1 Mått MPPT-regulator 10Amp

11 Monteringshål diameter: 5mm Yttermått (Höjd, Bredd, Djup): 92,5mm*188mm*55,3mm Anslutnings kontakter: Max 6mm2 MPPT-regulator 20Amp Monteringshål avstånd: 86mm*178mm Monteringshål diameter: Ф5mm Höjd x Bredd x Djup: 118.5mm*188mm*54.5mm Anslutningskontakter: Max 10mm² 4.2 Anslutningsdiagram

12 4.3 Inkoppling A. Välj rätt kablar för inkoppling med batteriet enligt kapitel 3. Förbered 4 st skruvar för att fästa regulatorn på utvald plats. B. Förbered avbitare, kabelskalare, stjärnmejsel och multimeter. 4.4 Installation Viktigt: Koppla bort säkringar till batteriet och solcellspanelen innan du påbörjar installationen till regulatorn. Ta inte i både + och kablarna till solcellspanelen eller batteriet samtidigt under installationen, då finns risk för elektrisk stöt. A: Montera fast regulatorn på utvald plats. B: Kontrollera så att batteriets spänning och solcellspanelens spänning är inom angiva värden. C: Koppla bort eventuella säkringar till batteri, solceller och förbrukare. D: Kabelanslutning: Anslut kablarna från batteriet till batterianslutningarna på regulatorn och dra åt skruvarna. Anslut kablarna till förbrukaren/förbrukarna till anslutningarna på regulatorn. Anslut kablarna från solcellspanelen till anslutningarna för solceller på regulatorn. OBS: Kontrollera så att + och kommer rätt för ovanstående anslutningar. E: Montera tillbaka säkringen på kablarna till batteriet, nu tänds de tre lysdioderna på regulatorn som visar systemets status. Montera tillbaka säkring på kablarna till förbrukarna. För mer information om vad lysdioderna indikerar finns i kapitel 5.2 och 5.3. F: Montera tillbaka säkringen på kablarna till solcellspanelen. Nu börjar regulatorn att ladda batteriet.

13 5. Användningsanvisning 5.1 Knappar Det finns bara en knapp på regulatorn, den används för att återställa skyddet för förbrukningsutgången om den blivit överbelastad och överbelastningsskyddet slagit till. Den andra funktionen med knappen är att starta och stänga av förbrukningsutgången. Tryck och håll intryckt i tre sekunder för att starta eller stänga av förbrukningsutgången. 5.2 Ledindikatorer LED Betydelse Status Panelspänning låg Släckt Solar MPPT laddning Tänd Solcell Absorptionsladdning Blinkar med 2sek intervall (Röd) Underhållsladdning Blinkar med 1sek intervall Överspänning från panelen Blinkar med 0,5sek intervall Batteri ej anslutet Släckt Battery Normal drift Tänd Batteri Lågspänningsskydd Blinkar med 2sek intervall (Grön) Överspänningsskydd Blinkar med 1sek intervall Överhettningsskydd Blinkar med 0,5sek intervall Förbrukare avstängd Släckt Load Förbrukare påslagen Tänd Förbrukare Temperatursensorfel Blinkar med 2sek intervall (Röd) Överbelastningsskydd Blinkar med 1sek intervall Kortslutningsskydd för förbrukare Blinkar med 0,5sek intervall 5.3 Systemspänningsindikation Regulatorn anpassar sig automatiskt till batteriets spänning 12V eller 24V. Detta indikeras av den gröna dioden på regulatorns framsida vid uppstart. Om dioden blinkar med 1sekunders intervall så är systemspänningen 12volt. Om dioden blinkar med 0,5sekunders intervall så är systemspänningen 24volt.

14 6. Felsökning och åtgärder 6.1 Skyddsindikationer och åtgärder Fel Företeelse Orsak/Åtgärd Låg batterispänning Förbrukare fungerar ej Laddning fungerar Kontrollera batteriet och ladda det med separat laddare om det behöver laddas. Förbrukare som körs direkt på batteriet kan orsaka stor urladdning av batteriet. För hög batterispänning Förbrukare fungerar ej Laddning fungerar ej Kontrollera installationen, kontrollera batterispänningen och eventuella separata laddare För hög panelspänning Överbelastning av förbrukarutgången Kortslutning av förbrukarutgången Överhettningsskydd för regulatorn Temperatur sensorfel Sjävtestfel Förbrukare fungerar Laddning fungerar ej Förbrukare fungerar ej Laddning fungerar Förbrukare fungerar ej Laddning fungerar Förbrukare fungerar Laddning fungerar ej Förbrukare fungerar Laddning fungerar Förbrukare fungerar ej Laddning fungerar ej Kontrollera panelens installation. Panelens spänning ökar om panelens omgivande temperatur sjunker. Minska belastningen så att den inte överstiger max värdet. Vissa förbrukare har hög startström. Avlägsna kortslutningen. Avlägsna och återanslut belastningarna. Kontrollera att regulatorn har tillräckligt med utrymme, att inga andra värmekällor är för nära regulatorn. Om möjligt minska laddströmmen. Koppla bort förbrukare, solceller, batteri. Ominstallera regulatorn, kvarstår felet kontakta din återförsäljare. Koppla bort förbrukare, solceller, batteri. Ominstallera regulatorn, kvarstår felet kontakta din återförsäljare. 6.2 Vanliga fel och orsaker Företeelse Orsak Åtgärd Led indikerar ej Batteriet är anslutet till regulatorn med fel polaritet. Kontrollera säkringen. Koppla bort batteriet och koppla tillbaka det med rätt polaritet. Batterispänningen för hög vid uppstart Står bara i laddningsläge Regulatorn anpassar sig till för hög systemspänning. Panelens MPP-spänning är för låg. Koppla bort förbrukare, solceller och batteriet. Vänta i 10 sek ominstallera sedan regulatorn. Detta är normalt. Om möjligt kan du bygga ut systemet för att öka spänningen. 7. Tekniska specifikationer Art No. MPPT 10Amp MPPT 20Amp Ingång Max Panel (PV) spänning 70Volt MPPT Spänningsomfång 12V-70V (12V) 24V-70V (24V)

15 Utgång Systemspänning 12V (24V) Max batterispänning 16V (32V) Max laddström 10Amp 20Amp Max förbrukarström 10Amp 20Amp Egen förbrukning Max 15mA Laddningssteg 3-stegs (Huvud (Bulk), Absoption, Float) Float-laddning 13,8V (27,6V) Absorptionsladdning 14,4V (28,8V) under 2timmar Lågspänningsskydd 11,5V (23,0V) förbrukarutgången Återkoppling av förbrukare 12,6V (25,2V) Temperarturkompensering -4mV/Cell/Grad Celsius Batterityper Blysyre (GEL, AGM, Ventilerade) Annat Max effektivitet 97% Indikatorer & knappar Lysdioder och 1 knapp Kylning Passiv kylning (kylfläns) Max kabelarea 6mm2 Driftstemperatur -10 till +50 Grader Celsius Lagringstemperatur -30 till +80 Grader Celsius Luftfuktighet 0 till 90% Mått 92,5*188*55,3 mm Vikt 0,46 Kg Skyddsklass IP32 Specifikationer vid 25 Grader Celsius / 77 Grader Farenheit 8. Garantier Vi lämnar 12 månaders garanti på denna produkt. Garantianspråk gäller ej vid följande omständigheter: 1. Om regulatorn används utanför dess tekniska specifikationer. 2. Om någon öppnat eller modifierat regulatorn. 3. Om regulatorn är i omgivande miljö som är utanför de tekniska specifikationerna. 4. Om regulatorn ej har monterats enligt anvisningar eller lagrats felaktigt. Alla garantiärenden skall skickas till distributören för undersökning, distributören bestämmer om produkten skall repareras eller bytas ut. Vi på LTC förbehåller oss rätten att förbättra samt ändra specifikationer och prestanda utan speciellt meddelande. Kontakta oss på eller vid frågor.

16

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL HUVUDEGENSKAPER... s.3 Teknik för effektmaximering... s.3 Tre olika laddningsmetoder... s.3 MPPT effektmaximering... s.3 Utjämningsladdning... s.3 Underhållsladdning...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier BRUKSANVISNING ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier ---------- För husvagnar, husbilar och båtar ---------- Modell EPIP20-DB FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: Kontrollpanel för infälld eller

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

MULTI XS 7000 Batteriladdare

MULTI XS 7000 Batteriladdare MULTI XS 7000 Batteriladdare För blysyra batterier 14 225Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. Modell 1007 SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet

Läs mer

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier M200 Batteriladdare För blysyra batterier Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier SE INTRODUKTION Vi gratulerar till din nya professionella primärswitchade

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080

EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080 EPIP 20 med extern LCD-panel Art.no: 20-1070 & 20-1080 Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 EGENSKAPER Extern LCD-panel med digital visning av alla systemparametrar & systemsymboler. Intelligent

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

MANUAL. Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080. Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2

MANUAL. Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080. Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 MANUAL Solpanelregulator med extern LCD-panel Art.no: 20-1080 Regulator typ: EPIP20-D LCD-panel typ: MT-2 EGENSKAPER Extern LCD-panel med digital visning av alla systemparametrar & systemsymboler. Intelligent

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

CTEK MXTS 70 MXTS 70 12V/70A 24V/35A PROGRAM. Ca/Ca- fulladdat. (Ah och info) START PAUSE MODE. Ah & info SET. Amp AGM POWER- AGM GEL NORMAL-

CTEK MXTS 70 MXTS 70 12V/70A 24V/35A PROGRAM. Ca/Ca- fulladdat. (Ah och info) START PAUSE MODE. Ah & info SET. Amp AGM POWER- AGM GEL NORMAL- CTEK MXTS 70 MXTS 70 24V/35A POWERLAMPA MODE-knapp FELINDIKERINGSLAMPA TEMPERATURSENSORLAMPA StaRT-/PauSEknapp NORMAL- PROGRAM START PAUSE NORMAL Ca/Ca AGM GEL MODE AGM POWER Amp LÅGSTRÖMSLAMPA supplyprogram

Läs mer

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning CLDC-55D Batteriladdare med motorstart Bruksanvisning I. Säkerhetsinstruktioner 1. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 2. Denna serie av batterier

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för laddning och laddningsalternativ.

BRUKSANVISNING. Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för laddning och laddningsalternativ. BRUKSANVISNING GRATULERAR till köpet av din nya professionella laddare med switchteknik och batterikontrollinstrument. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

NING, MEN VISSA OVANLIGA FEL KAN

NING, MEN VISSA OVANLIGA FEL KAN MANUAL GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken inom

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

BRUKERHÅNDBOK GRATULERER

BRUKERHÅNDBOK GRATULERER BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Allmänt. Denna nya hybridregulator (vind/sol) är en vidareutveckling av tidigare modeller och erbjuder senaste teknik inom området. Den är bla utrustad med

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865

Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865 ANV206 Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865 OBS! LÄS INSTRUKTIONSBOKEN OCH SÄKERHETSMANUALEN INNAN DU ANVÄNDER DIN BATTERILADDARE. Laddning av syrabatterier och GEL-batterier batteriladdaren

Läs mer

Solcellsregulator 12/24V 30A

Solcellsregulator 12/24V 30A Solcellsregulator 12/24V 30A Bruksanvisning 1 Anslutningsdiagram Solpanel Lågspänningsbelastning Säkring Säkring Eventuell inverter Följ ovanstående diagram. Säkringarna ska fysiskt vara nära batteriet,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för MT-5 soldator (skärm) Passande till: Tracer RN laddningsregulator V 1.60 Bråten Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll: Installations- och

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24

Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Handbok Automatisk batteriladdare modell BATIUM 7-24 och BATIUM 15-24 Lämplig för blyackumulatorer med elektrolyt i form av vätska eller gel Vi gratulerar till att du valt den här produkten, som har konstruerats

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Power Pods. Garanti & Support. Teknisk Support

Power Pods. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Power Pods eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

SCI6. Svenska...Sidan 77 0099001290WB-01

SCI6. Svenska...Sidan 77 0099001290WB-01 SCI6 Svenska...Sidan 77 0099001290WB-01 SVENSKA Modell: SCI6 Batteriladdare/underhållare ÄGARHANDBOK Läs handboken innan du använder produkten. Utsätt inte enheten för regn och snö. Skydda ögonen. Rök

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

GPS- och Elmöte 27 maj 2008

GPS- och Elmöte 27 maj 2008 GPS- och Elmöte 27 maj 2008 Teoretiska grunder och definitioner Storhet Beteckning Enhet Beteckning Ström I ampere A Spänning U volt V Resistans R motstånd Ω Effekt P kraft W, kw Energi E utfört arbete

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING GARO SOLSYSTEM GARO AB 2015-09-30

INSTALLATIONSANVISNING GARO SOLSYSTEM GARO AB 2015-09-30 INSTALLATIONSANVISNING GARO SOLSYSTEM GARO AB 2015-09-30 Installationsanvisning GARO solsystem OBS! Följande installationer ska ske av behörig elinstallatör. Felaktig installation eller en felaktig hantering

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

ODYSSEY ANVÄNDARMANUAL

ODYSSEY ANVÄNDARMANUAL ODYSSEY ANVÄNDARMANUAL INTRODUKTION Tackvare att Odyssey till fullo utnyttjar alla fördelar med AGM-teknologin (Absorbed Glass Mat) så får man två batterier i ett. Batteriet kan djupurladdas i cykliska

Läs mer

Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon. Modeller DUF, DUR och DTU

Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon. Modeller DUF, DUR och DTU Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon Modeller DUF, DUR och DTU 1 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista... 3 2.1 Reservdelar... 3 3 Handhavande... 5 3.1 Montering av telefon på helmask (modell

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Så här installerar och använder du NRS PA250, PA450, PA2250, SWA1000.

Så här installerar och använder du NRS PA250, PA450, PA2250, SWA1000. Så här installerar och använder du NRS PA250, PA450, PA2250, SWA1000. Välkommen! Tack för att du köpt en NRS förstärkare. Vi är övertygad om att du kommer att mycket glädje av denna produkt i många år

Läs mer

Certified Series. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1

Certified Series. SSF 1014 - typ A - grade 3 - miljöklass 1 SSF1014 - type A - grade 3 - environmental class 1 Manual / Handhavande Certified Series SSFTEQXMAA SSF 1014 typ A grade 3 miljöklass 1 SSF1014 type A grade 3 environmental class 1 S ANVÄNDNINGSOMRÅDEN / BEGRÄNSNINGAR För alla brandlarmssystem där krav

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

BATTERILADDARE MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000. Primärswitchad. för blysyra batterier

BATTERILADDARE MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000. Primärswitchad. för blysyra batterier Primärswitchad SE BATTERILADDARE för blysyra batterier MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000 Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier INTRODUKTION

Läs mer

BRUKSANVISNING D250TS

BRUKSANVISNING D250TS BRUKSANVISNING GRATTIS Vi gratulerar till köpet av nya CTEK professionella 24 V switchade batteriladdare, 12 V-omvandlare och utjämnare. Den ingår i en serie professionella batteriladdare från CTEK SWEDEN

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Installationshandbok CF-MC huvudstyrenhet

Installationshandbok CF-MC huvudstyrenhet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationshandbok Danfoss heating solutions Innehåll 1. Inledning.... 4 2. CF2 + Systemöversikt... 4 3. Funktionsöversikt.... 4 4. Montering och installationsanvisning

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. SNABBGUIDE INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. Snabb

Läs mer

BATTERILADDARE BC300

BATTERILADDARE BC300 BATTERILADDARE BC300 Lämplig för 12 V bly-syrabatterier, förslutna batterier, fritidsbatterier eller gelbatterier med en kapacitet mellan 4 och 100 Ah. 29 INLEDNING Pro-User BC300 ingår i en serie avancerade

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 542028 DC-25P Art: 542030 DC-35P Art: 542032 DC-62P Art: 542034 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox.

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

Bruksanvisning. Fågelskrämma, elektronisk Art.: 90 42 003

Bruksanvisning. Fågelskrämma, elektronisk Art.: 90 42 003 Bruksanvisning Fågelskrämma, elektronisk Art.: 90 42 003 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Förnybar energi. Komma igång med LEGO Energimätare

Förnybar energi. Komma igång med LEGO Energimätare Förnybar energi Komma igång med LEGO Energimätare registradas de LEGO Group. 2010 LEGO Group. 1 Innehållsförteckning 1. Energimätare översikt... 3 2. Ansluta energilagret... 3 3. Ladda och ladda ut energimätaren...

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19

BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19 BAS 10A-serien BAS XM BAS XL BAS 19 S Läs detta före användning Använd försiktighet och följ denna manuals föreskrifter vid installation och bruk. Endast personer med behörighet bör installera och underhålla

Läs mer

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2. FLEX sinc Trådlöst A2DP Bluetooth headset Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.1+EDR ILD International AB 2010 V0.99 Innehåll i förpackningen FLEX sinc headset

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

ESMI Multi Signal AB ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING ESMI Multi Signal AB Telefon: 09-768 0 00 Telefax: 09-768 0 99 Kumla Sweden ESCO OCH ESCO 4 BRANDLARMCENTRAL, INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING Läs dessa anvisningar noggrant före installation och driftsättning!

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Intelligent Energi i Laddare & id Laddare. www.cemont.se

Intelligent Energi i Laddare & id Laddare. www.cemont.se Intelligent Energi i Laddare & id Laddare www.cemont.se SÄKER Skadar ej bilens elektronik SNABB Snabbare än transformatorladdare INTELLIGENT BATTERILADDARE MED INVERTER TEKNOLOGI UNIVERSAL Passar alla

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Smartboard manual/bruksanvisning

Smartboard manual/bruksanvisning Smartboard manual/bruksanvisning 1 Smartboard manual/bruksanvisning KÄRA KUND, Tack för att du har valt en Smartboard ifrån Hobbex. Vi hoppas att du kommer få mycket glädje av den. Tänk på att läsa hela

Läs mer

Model 9035 - Battery Charger/UPS

Model 9035 - Battery Charger/UPS Model 9035 - Battery Charger/UPS Introduktion Option 9035, Battery Charger/UPS har följande huvudfunktioner:! Används som reservkraftsystem i EXOflex tillsammans med Main Power PIFA EP1011 och två seriekopplade

Läs mer

SOLEL till Båten ger frihet på sjön

SOLEL till Båten ger frihet på sjön SOLEL till Båten ger frihet på sjön Båtar används i dag allt mer som fritidsbostäder under helger och semesterperioder. Navigationsutrustning, övrig elektronik, TV, belysning och kylskåp i båten behöver

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 535. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsguide. DEVIreg 535. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsguide DEVIreg 535 Elektronisk termostat www.devi.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Trådlös rumsreglering

Trådlös rumsreglering Fakta trådlös Termostat XCR A 67340 Vit Temp.område: Luft 5-30 C Trådlös termostat ICR 67240 (vit) Temp.område: Luft 5-30 C trådlös Termostat ICR D med luftgivare 67280 (vit) 67281 (svart) Temp.område:

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

MS-ZMAN-SSD01-A. Installation och Handhavande Manual. Solcells regulator för dubbla batterigrupper till Husbilar, Husvagnar & Fritidsbåtar.

MS-ZMAN-SSD01-A. Installation och Handhavande Manual. Solcells regulator för dubbla batterigrupper till Husbilar, Husvagnar & Fritidsbåtar. SUNSAVER DUO TM MS-ZMAN-SSD01-A Installation och Handhavande Manual Solcells regulator för dubbla batterigrupper till Husbilar, Husvagnar & Fritidsbåtar. 1098 Washington Crossing Road Washington Crossing,

Läs mer

easy&cosy digital thermostat Installationsguide

easy&cosy digital thermostat Installationsguide easy&cosy digital thermostat Installationsguide SE SE Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av display och knapparnas funktioner 4 Installation av termostat och ledningsdragning 5 Basfunktioner

Läs mer

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A

Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Temperatur- och fuktregulator Bruksanvisning version 02/06 Artikelnummer: 198571 FOX 301A Avsedd användning Regulatorn används för att registrera och visa temperatur från -55 till + 99,9 C och det relativa

Läs mer

Laddningsregulator CML05-2, CML08-2, CML10-2, CML15-2, CML20-2 Användarmanual, Svenska

Laddningsregulator CML05-2, CML08-2, CML10-2, CML15-2, CML20-2 Användarmanual, Svenska Kära Användare, Tack för att du valde att köpa en Phocos produkt. Med din nya CML laddningsregulator äger du en State of the Art produkt, vilket är utvecklad enligt de senaste tillgängliga teknikstandarder.

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

Racing Truck BLX10 4WD RTR

Racing Truck BLX10 4WD RTR Racing Truck BLX10 4WD RTR Svensk manual www.powertoys.se Innehåll BLX10 4WD Monster Truck levereras med: Rattradio 2-kanals 2.4GHz Mottagare 2.4GHz Styrservo 3kg/cm 3650Kv bortslös motor 60A borstlöst

Läs mer

Manual Likriktare SM3000

Manual Likriktare SM3000 Manual Likriktare SM3000 Postadress/Postal address Swansons Telemekanik AB Hålstensvägen 4 SE-446 37 Älvängen Telefon nr/telephone no +46(0)303-746 320 Hemsida/Webb www.swtm.se Telefax nr/telefax no +46(0)303-748

Läs mer

Dometic SI 600acs Omformare med ren sinusvåg

Dometic SI 600acs Omformare med ren sinusvåg Dometic SI 600acs Omformare med ren sinusvåg 230V växelström från 12V likström Integrerad automatisk 230V växelströmsomkopplare - acs Välkommen till Dometics värld Dometics omformare med ren sinusvåg

Läs mer