Produktbeskrivning och användarmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktbeskrivning och användarmanual"

Transkript

1 Produktbeskrivning och användarmanual OM/OMB Luftisolerad lastfrånskiljare Utgåva

2 Innehållsförteckning 1. Allmän information 1.1 Produktbeskrivning 1.2 Ansvar 1.3 Kvalitet 1.4 Underhåll 2. Apparattyper 3. Tillvalsutrustning 3.1 Hjälpkontakter 3.2 Shuntmagnet 3.3 Motordon 4. Frånskiljarlayout 4.1 Lastfrånskiljare, typ OM 4.2 Lastfrånskiljare med säkring, typ OMB 5. Måttritningar för frånskiljare OM/OMB 6. Produktfakta 6.1 Omgivande miljö 6.2 Tekniska data 7. Kabelanslutning 7.1 Montageinstruktion för kabelavslut 7.2 Rekommendation av kabelavslut (fabrikat) 8. Driftsättning 9. Manövrering av apparaterna OM och OMB 9.1 Mekanisk förregling 9.2 Manöverhandtag 9.3 Manöverdon och manöverindikeringar Lägesindikering manuellt manöverdon Lägesindikering motordrift Instruktion för montage av motorförregling 9.4 Fackmärkning för manövrering av lastfrånskiljare och jordningskopplare 9.5 Manövrering av jordningskopplare 9.6 Manövrering av lastfrånskiljare OM och säkringslastfrånskiljare OMB Manuell manövrering av frånskiljare med motordon NSW Montering av skjutskiva 9.8 Anbringa och avlägsna säkringar 9.9 Fabrikstest av säkringsutlösning 10. OM/OMB i en ELIT station 10.1 Antal apparater som kan monteras i en ELIT station 10.2 Exempel på apparater monterade i nätstation ELIT Sid. 2

3 1. Allmän information 1.1 Produktbeskrivning Lastfrånskiljare typ OM och lastfrånskiljare med säkring typ OMB är tillverkad för användning i ställverk för sekundärdistribution inom spänningsområde kv. OM/OMB är en öppen luftisolerad apparat som är anpassad för montage i utomhusbetjänade nätstationer typ ELIT. I ELIT nätstationer ryggmonteras alltid apparaten i facket. Detta medför gott om montageutrymme för anslutning av kabel. OM/OMB är även försedda med Isolerskivor mellan faserna och mot fackens sidoväggar och är på så sätt förberedda, för att på ett enkelt sätt kunna skötas enligt ESA arbetsmetod AMS. Frånskiljaren är uppbyggd på en stabil ram med isolatorer för alla strömbärande delar. Både frånskiljare och jordningskopplare har fjäderspänd mekanism för till- och frånslag. Som alternativ till jordningskopplare kan frånskiljaren förses med kulbultsjordning, Dehn 20mm. För att försäkra om korrekt prestanda är apparaten försedd med ljusbågsbegränsare. När strömbanan bryts, startar en oberoende luftström (autopneumatic airblast) automatiskt för att släcka ljusbågen. Denna funktion uppnås genom att utforma isolatorerna på öppningssidan som en cylinder med kolvar. Dessa kolvar är anslutna till mekanismen på samma sätt som de rörliga kontakterna. Luftströmmen (autopneumatic airblast) startar därför samtidigt med kontakt rörelsen. Funktionen är inbyggd i de övre isolatorerna tillsammans med släckkammaren 1.2 Ansvar Ingående apparaters funktion är beroende på att de instruktioner och råd som redovisas i denna beskrivning efterlevs. Bristande hänsyn till dessa instruktioner kan leda till att gällande produktgaranti upphör. Lokala krav och direktiv avseende personsäkerhet och installation måste följas. KL Industri AB kan ej bäras ansvarig för konsekvenser som är en följd av: a. Bristande efterlevnad av rekommendationer och råd i denna beskrivning som baseras på gällande internationella och nationella standarder och föreskrifter. b. Bristande efterlevnad av instruktioner och anvisningar från tillverkare/leverantör av kabel och anslutningsdon (se kapitel 7, kabelanslutningar) c. Aggressiva klimatförhållanden som är i direkt kontakt med utrustningen och material som ej är anpassat eller skyddat för dess effekter. Denna beskrivning omfattar inte de säkerhetsåtgärder eller arbetsprocesser som skall förekommas varje koppling utifrån de lokala instruktioner och föreskrifter som kan gälla. De beskrivna åtgärderna i denna manual skall utföras på en icke driftsatt anläggning (under installation), eller anläggning där säkerheten är vidmakthållen genom adekvat låsning eller avspärrning. 1.3 Kvalitet All produktion av OM/OMB sker i enlighet med ISO Alla tester är utförda i enlighet med gällande IEC standarder. 1.4 Underhåll Apparaten kräver minimalt underhåll och är underhållsfri i 15 år under förutsättning att den installeras under normala förhållanden. OM/OMB uppfyller kraven i IEC och är konstruerad för en livslängd på minst 40år. Sid. 3

4 2. Apparattyper OM/OMB är modulär och kompakt. Apparaterna är även försedda med Isolerskivor mellan faser och är på så sätt förberedda, för att på ett enkelt sätt kunna skötas enligt ESA arbetsmetod AMS. Som standard är apparaterna försedd med manuell manövrering med manöverhandtag, typ NR-1. Samtliga typer kan förses med motormanövrering, typ NSW30-3 (se kapitel 3.3) Artikel nr. Apparattyp Spänning i kv OM-12/125, Lastfrånskiljare OMB-12/BD/125, Lastfrånskiljare med säkringsunderdel Jordningskopplare, OM/OMB 12 kv, OM-24/160, Lastfrånskiljare OMB-24/BD/160, Lastfrånskiljare med säkringsunderdel Jordningskopplare, OM/OMB 24 kv NR-1, Manöverspak - 3. Tillvalsutrustning 3.1 Hjälpkontakter Hjälpkontakter 3 Ö + 3 S för olika typer av indikering, t.ex. frånskiljarens läge. 3.2 Shuntmagnet Lastfrånskiljare med säkring (OMB) kan förses med shuntmagnet. Möjliga hjälpspänningar för shuntmagnet är: 24V DC, 48V DC, 110V DC och 230V AC. Shuntmagnet kan eftermonteras på redan levererade enheter. Montör som utför detta jobb måste vara auktoriserad av KL Industri AB. 3.3 Motordon OM/OMB kan förses med motordon typ NSW30-3 för fjärrmanöver. Lastfrånskiljaren har fjäderspänd mekanism och kan förses med motordon för till- och frånslag. Möjliga hjälpspänningar till motordon är: 24V DC, 48V DC, 110V DC och 230V AC. Motordon kan eftermonteras på redan levererade enheter. Montör som utför detta jobb måste vara auktoriserad av KL Industri AB. Motordon NSW30-3 Värde Märkspänning motor: 230V AC, 110V DC, 24 VDC Effekt: 300W Ström: 2,2A/230V, 4A/110V, 19A/24V Vridmoment: Nm Slutningstid: ca 5 s. Max ledningsarea: Vikt: Mekanisk manöver: 4 mm2 10 kg 2000 (från och tillslag) Sid. 4

5 4. Frånskiljarlayout 4.1 Lastfrånskiljare, typ OM 1. Apparatram 18. Kontaktyta jordningskopplarens huvudkniv 2. Huvudmanöverstång 19. Anslutningsfana 3. Manövreringsstång 20. Släpkontakt 4. Isolator med integrerad släckkammare 21. Huvudkniv 5. Isolator 22. Tillslagsfjäder 6. Isolerskiva mellan faser 23. Frånslagsfjäder 15. Elektromagnestisk utlösare 24. Kontakyta för jordning 16. Jordkniv (jordningskopplare) 42. Hjälpkontakter 17. Manövreringsstång för jordningskopplare 44. Utlösningsstång Sid. 5

6 4.2 Lastfrånskiljare med säkring, typ OMB 1. Apparatram 19. Anslutningsfana 4. Isolator med integrerad släckkammare 20. Släpkontakt 5. Isolator 21. Huvudkniv 6. Isolerskiva mellan faser 25. Länkarm för utlöst säkring 7. Undre del av säkringshållare 26. Anslutningsfana 8. Säkring 27. Isolerskiva mellan faser och säkring 9. Säkringshållare 28. Hävarm för slagstift 10. isolator 43. Länk för utlösning av frånskiljaren via 15. Elektromagnetisk utlösare 16. Jordkniv (jordningskopplare) jordningskopplaren 16 Sid. 6

7 5. Måttritningar för lastfrånskiljare OM/OMB Alla mått angivna i mm. A B C D E F G H J K L M N P R S OM/OMB 12 kv , OM/OMB 24 kv Sid. 7

8 6. Produktfakta 6.1 Omgivande miljö a. Utomhus monterad i nätstation ELIT. b. Omgivningstemperatur : -45 C C. 6.2 Tekniska data Enhet OM/OMB-12 OM/OMB-24 JK 12/24 Märkspänning: kv /24 Isolationsnivå,provspänning: Fas-fas, fas-jord Mellan öppna kontakter kv /50 - Stötspänningshållfasthet: Fas-fas, fas-jord kv /125 Mellan öppna kontakter Märkström: A Slutförmåga: ka /40 Korttidsström (lk): Korttidsström, 1s. ka /16 (E1) Mekanisk manöver: (Sluten till öppen) OM/OMB samt Jordningskopplaren är typtestad i enlighet med gällande IEC standarder Sid. 8

9 7. Kabelanslutning 7.1 Montageinstruktion för kabelavslut VIKTIGT! För montage av kabelavslut, följ tillverkarens montageinstruktioner. 1. Se till att anslutningsfanan är fri från fett och smuts. 2. Anslut kabelskärmen. 3. Montera kabelavslutet enligt tillverkarens montageinstruktioner. 4. Fäst kabeln med avlastningsklämman i ankarskenan. 5. Anslut kabelns faser/ledare till anslutningsfanorna. 7.2 Rekommenderade kabelavslut: Fabrikat ABB: Typ SOT 12-36kV för inom- och utomhusbruk. Finns för 1- och 3-ledarkabel. Fabrikat Raychem/Tyco Electronics: Typ IXSU 12-36kV för inomhusbruk I torr och fuktig miljö. Finns för 1- och 3-ledarkabel. Fabrikat Euromold (Electro Trading): Typ ITK (inomhusbruk) och OTK (utomhusbruk), 12-24kV *). Finns för 1- och 3-ledarkabel. *) Avsluten ITK och OTK kallas även för RAPIDO-avslut. 8. Driftsättning a. VIKTIGT! Före driftsättning bör följande säkerhetskontroll göras: - Kontrollera att installerade kablar och kabelskärmar är i korrekt skick. - Kontrollera alla kabelanslutningar. - Kontrollera att den mekaniska förreglingen är korrekt. - Kontrollera lastfrånskiljarens och jordningskopplarens funktion. b. VIKTIGT! Inför driftsättning, följ instruktionen för manövrering av apparater i kapitel 9. c. Under idrifttagning och handhavande av utrustningen under normala förhållanden, hänvisar vi till respektive arbetstagares ansvar att tillämpa de rekommendationer och regelverk som gäller för skydd av personal (som t.ex skyddshandskar, ögonskydd och isolerade verktyg), omgivning och utrustning. Sid. 9

10 9. Manövrering av apparaterna OM och OMB 9.1 Mekanisk förregling Lastfrånskiljare typ OM och säkringslastfrånskiljare typ OMB är utrustad med mekanisk förregling mellan jordningskopplare och lastfrånskiljare, i avsikt att förebygga felaktigt handhavande. 9.2 Manöverhandtag Både lastfrånskiljare och jordningskopplare manövreras manuellt med manöverhandtag typ NR-1. Lastfrånskiljare kan även förses med motormanövrering, typ NSW30-3. Se kapitel 10.3 motordon. VIKTIGT! Att tänka på vid manövrering. Alla rörelser skall vara handfasta och genomföras i ett moment. Sid. 10

11 9.3 Manöverdon och manöverindikeringar Lägesindikering manuellt manöverdon: Manuellt manöverdon finns i två versioner beroende på årsmodell. Fr.om så är siffran 0 resp. 1 präglad istället för grön och röd färgmarkering Lägesindikering vid motordrift Lägesindikering av frånskiljaren vid motordrift; 1 1) Visuell indikering via siktfönster på HSP-facket. Man kan se om frånskiljaren är öppen eller sluten. 2) Lägesindikering visas på RTU:n som är placerad i LSP-utrymmet Instruktion för montage av motorförregling ) Förreglingens övre del (del 1) monterad över motoraxeln 2) Fäll ner bygeln 3) Montera del 2 av förreglingen 4) Lås med hänglås i hålet på del 1 och 2 Sid. 11

12 9.4 Fackmärkning för manövrering lastfrånskiljare/säkringslastfrånskiljare och jordningskopplare a. Lastfrånskiljare: b. Jordningskopplare: Sid. 12

13 9.5 Manövrering av jordningskopplare Följande procedur beskriver manövrering av en jordningskopplare till lastfrånskiljare typ OM och säkringslastfrånskiljare typ OMB. a. Sluta jordningskopplaren (tillslag) Slut (tillslag) jordningskopplaren. Placera manöverhandtaget på manöveraxeln till jordningskopplarens mekanism. Vrid manöverhandtaget mot höger till jordningskopplarens 1-läge. Nu är jordningskopplaren sluten (tillslagen). b. Öppna jordningskopplaren Öppna (frånslag) jordningskopplaren. Placera manöverhandtaget på manöveraxeln till jordningskopplarens mekanism. Vrid manöverhandtaget mot vänster till jordningskopplarens 0-läge. Nu är jordningskopplaren öppen (frånslagen). Sid. 13

14 9.6 Manövrering av lastfrånskiljare (OM) och säkringslastfrånskiljare (OMB) Följande procedur beskriver manövrering av en lastfrånskiljare typ OM och säkringslastfrånskiljare typ OMB med manuell tillslags- och frånslagsmanöver. a. Sluta (tillslag) lastfrånskiljaren Sluta (tillslag) lastfrånskiljaren Placera manöverhandtaget i hålet för lastfrånskiljarens mekanism. Vrid manöverhandtaget mot höger till lastfrånskiljarens 1-läge. Nu är lastfrånskiljaren sluten (tillslagen). b. Öppna (frånskilj) lastfrånskiljaren Öppna (frånskilj) lastfrånskiljaren. Placera manöverhandtaget på manöveraxeln för lastfrånskiljarens mekanism. Vrid manöverhandtaget mot vänster till lastfrånskiljarens 0-läge. Nu är lastfrånskiljaren öppen (frånskiljd). c. Manövrering av utlöst säkringslastfrånskiljare (OMB) vid återgång efter säkringsbyte Om säkringslastfrånskiljaren har löst ut på grund av att säkringen har löst ut, bör man i första hand byta säkring/säkringarna. För att återställa säkringslastfrånskiljaren, placera manöverspaken på säkringslastfrånskiljarens manöveraxel. Vrid manöverspaken åt vänster till öppet (frånslaget) läge så att säkringslastfrånskiljaren ''återställs''. Säkringslastbrytaren är åter i läge för att manövreras till slutet (tillslaget) läge. Sid. 14

15 9.6.1 Manuell manövrering av frånskiljare med motordon NSW30 1. Sätt manöverhandtagets spår i låsbygeln (bild 1). 2. Dra bygeln nedåt med manöverhandtaget (bild 1). Motordonet är nu blockerat/frikopplat. 3. Placera manöverhandtaget på manöveraxeln (bild 2). 4. Vrid manöverhandtaget medsols för att sluta eller motsols för öppna frånskiljaren, beroende på om lastfrånskiljaren är öppen eller sluten (bild 2). 5. För att åter tillåta motormanövrar av lastfrånskiljaren fäll upp låsbygeln enligt bild nedan (bild 3). 6. Manöveraxeln kommer nu tryckas inåt och påverka den runda knappen under donet (bild4). 7. Om manöveraxeln stannar kvar i sitt yttre läge (bild 5), rotera axeln med manöverhandtaget några grader medsols eller motsols tills manöveraxeln glider in (bild 3). 8. Vid utförd manöver skall låsbygeln åter placeras framför manöveraxeln (bild 4) OBS! Om jordningskopplaren slagits till mot sluten frånskiljare så att den löser ut, då måste manöveraxeln manövreras motsols till sitt ursprungsläge för att motordonet ska hamna i rätt läge. OBS! Om manöveraxeln stannat kvar i sitt yttre läge enligt bild 5 nedan, följ punkt 7, annars kommer motordonet fortfarande vara blockerat. 5 Sid. 15

16 9.7 Montering av skyddsavskärmning a. Avskärmning monteras genom införingsslits ovan fack. OBS! vid montering av avskärmning ska fackdörren vara stängd. b. Avskärmning helt inskjuten. Med avskärmning monterad kan fackdörren öppnas. Sid. 16

17 9.8 Anbringa och avlägsna säkringar Vid anbringande och avlägsnande av säkringar eller byte av säkringar, använd säkringstång. OBS! Facket måste vara spänningslöst och avskärmning anbringad (se avsnitt 9.7). 9.9 Fabrikstest av säkringsutlösning Vad KL Industri provar i fabrik är enligt följande: - Kontrollerar att friutlösning för trasig säkring fungerar genom prov med säkringsattrapp i alla faser. Säkringsattrapp Säkringsattrapp monterad mellan säkringsklykor Sid. 17

18 10. OM/OMB i en ELIT station OM/OMB är anpassad för nätstation ELIT och ryggmonteras i cellindelade fack. Samtliga apparater har isolerskivor mellan faserna och mot de cellindelade fackens sidoväggar för att underlätta jobb enligt ESA arbetsmetod AMS Antal apparater som kan monteras i en ELIT station Stationstyp Antal fack 12 kv Antal fack 24 kv ELIT 1 (max 315kVA) 3 2 ELIT 2 (max 800 kva) 3 2 ELIT 3 (max 315 kva) 4 3 ELIT 4 (max 800 kva) 4 3 ELIT 5 (max 1250 kva) 5 4 ELIT 4x2 (max 2x800 kva) 4x2 3x Exempel på apparater monterade i nätstation ELIT Stumfack OM-Lastfrånskiljare OMB-Lastfrånskiljare med säkring Stumfack med isolerskivor mellan faser och mot fackens sidoväggar. Kulbult 20mm (1). Inspektionsfönster (2). Lastfrånskiljare med ansluten ventilavledare. Facket har isolerskivor mellan faser och mot fackens sidoväggar. Slits för skyddsavskärmning (3) Isolerskiva (4). Lastfrånskiljare + säkringshållare med isolerskivor mellan faserna och mot fackens sidoväggar. Bilden visar facket med skyddsavskärmning monterad och med en säkring monterad. Skyddsavskärmning (5) Sid. 18

Smart Ring 12kV kompaktställverk

Smart Ring 12kV kompaktställverk Smart Ring 12kV kompaktställverk Smart Ring 12kV Enfasisolerat kompaktställverk Allmänt Smart Ring är ett nyutvecklat kompaktställverk från HM Power avsett för distributionsnät. Ställverket kan erbjudas

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Produktbeskrivning och användarmanual

Produktbeskrivning och användarmanual Produktbeskrivning och användarmanual unerring RMU ställverk Utgåva 201310.7 Ritningsnummer 0R102855-1 Artikelnr 029579 Innehållsförteckning 1. Allmän information 1.1 Produktbeskrivning 1.2 Ansvar 1.3

Läs mer

Instruktion Syremätare OXY

Instruktion Syremätare OXY Instruktion Syremätare OXY Innehållsförteckning Inledning... 3 Mekanisk installation... 4 Mekanisk installation... 5 Elektrisk installation... 6 Driftsättning, initial uppstart... 8 Kalibrering... 9 Underhåll...

Läs mer

SafePlus 12/24 kv SF 6. -isolerat kompaktställverk

SafePlus 12/24 kv SF 6. -isolerat kompaktställverk SafePlus 12/24 kv SF 6 -isolerat kompaktställverk ABB Allmänt SafePlus är ett kompaktställverkskoncept från ABB för 12/24 kv distributionsnät. Ställverket har en unik flexibilitet genom sin utbyggbarhet

Läs mer

Bruksanvisning i original JSNY8 Nyckelbrytare

Bruksanvisning i original JSNY8 Nyckelbrytare Bruksanvisning i original JSNY8 Nyckelbrytare ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.jokabsafety.com Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Installationsmanual 10/2015

Installationsmanual 10/2015 1 Installationsmanual 10/2015 SÄKERHET OCH KORREKT ANVÄNDNING För att säkerställa en säker och hållbar prestanda på denna produkt måste instruktionerna i denna manual följas. Underlåtande att efterfölja

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

FMX. This is a photographic template your photograph should fit precisely within this rectangle.

FMX. This is a photographic template your photograph should fit precisely within this rectangle. This is a photographic template your photograph should fit precisely within this rectangle. FMX Installation Platsmontage Översättning från engelsk manual vid oklarheter eller motsägande uppgifter gäller

Läs mer

Manual Magnefix MD4. Innehåll

Manual Magnefix MD4. Innehåll Manual Magnefix MD4 Innehåll 1. Manual Magnefix MD4 (3bl. 120912) 2. Broschyr (Magnefix S02.12) 3. Kabelanslutning (4 bl. 120912) 4. Säkringsinformation 12 och 24 kv (2bl. 120912) 5. Spänningsmätning (1bl.

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Bruksanvisning Tassu 420 1 (16) Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Kappelitie 6, FI-02200 Espoo Version: 1.5 Föränd. datum 02.07.08 Godk..-- Bruksanvisning Tassu 420 2 (16) Versionshistoria

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

maximal funktionalitet

maximal funktionalitet mervärde HÖGRE SÄKERHET maximal funktionalitet tillbehör för utökad funktionalitet Till EdmoLift s lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på Er investering. I den här broschyren ser

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar FRITÖS, BORDSMODELL PROFI PLUS 6, 8, 10 Installations- och användningsanvisningar 1. Beskrivning Korg Hållare för korg Styrpanel Styrenhetens skenor Säkerhetsbrytare Tömningskran Sil Profi 6-8 Sil Profi

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL SIDRUBRIK PRODUKTBESKRIVNING Centralsmörjningspumpen är av kolvtyp. Det elektroniska styr- och övervakningskortet är placerat i motorns plastkåpa,

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador. Manual 1 5 MiniLift125 är en elektrisk uppresningslyft för personer med nedsatt rörlighet. Den är utvecklad för inomhusbruk och för att på ett skonsamt sätt resa upp en person till stående tillsammans

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

Novus LUFTKUDDEMASKIN

Novus LUFTKUDDEMASKIN Novus LUFTKUDDEMASKIN MANUAL Luftkuddemaskin Novus Kära kund Gratulerar och tack för att du har valt denna luftkuddemaskin från oss. Den är tillverkad enligt senaste teknologiska rön och är av mycket hög

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Strömförsörjning. DC-UPS Mini

Strömförsörjning. DC-UPS Mini Strömförsörjning DC-UPS Mini Avbrottsfri strömförsörjning med inbyggt nätaggregat på 2 A tillsammans med MINI- BAT/24/DC 0,8 AH eller 1,3 AH. Särskilt kompakt och lättanvänd. 121015_121015:1 Nya MINI-DC-UPS/24

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar 1 Innehållsförteckning Viktigt...3 1 Inledning...4 2 Installation...4 2.1 Paketets Innehåll...4 2.2 Verktyg

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

T-1305 schwed 10.08. Bruksanvisning. för automatiska slagdörrar. imotion 1301 Swing Door Drive imotion 1401 Swing Door Drive

T-1305 schwed 10.08. Bruksanvisning. för automatiska slagdörrar. imotion 1301 Swing Door Drive imotion 1401 Swing Door Drive T-1305 schwed 10.08 Bruksanvisning för automatiska slagdörrar imotion 1301 Swing Door Drive imotion 1401 Swing Door Drive Innehåll 1 Anvisningar för bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Förutsättningar

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Fk 74.59(8)SE. NAF-Turnex pneumatiska manöverdon

Fk 74.59(8)SE. NAF-Turnex pneumatiska manöverdon NAF-Turnex pneumatiska manöverdon för on/off och reglering, NAF 791290/92/94, NAF 791390/92/94 Fk 74.59(8)SE 11.02 Primära egenskaper NAFs pneumatiska manöverdon är konstruerat för 90 vridningsvinkel och

Läs mer

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING 1 Innehåll Innehåll 2 Allmän information 2 Viktig information rörande säkerhet. 3 Installation 4 Inbyggning av apparaten 4 Ventilation 5 Elektrisk anslutning

Läs mer

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R R Gate -system Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R Bruksanvisning i original R-Gate Systems AB 1 Av säkerhetsskäl måste denna bruksanvisning med varningar läsas och noga efterlevas. Montering och

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Konstantspänningslikriktare.

Konstantspänningslikriktare. Konstantspänningslikriktare. Sidan 1 av 8 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med hjälp av naturlig konvektion.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Innehåll 1 Allmän information 1.1 Användning 1.2 Tekniska data Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -LPRC, -ZPR samt Perfecta torra (C-pumpar) 2 Säkerhet

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

FRÅNSKILJARE FÖR JORDKABELNÄT

FRÅNSKILJARE FÖR JORDKABELNÄT QUICKSEC FRÅNSKILJARE FÖR JORDKABELNÄT Allmänt I samband med kablering önskas ofta alternativ till kopplingskiosker och T- skarvar. QUICKSEC är då ett intressant alternativ. QUICKSEC erbjuder enkel och

Läs mer

=T~ S VENSKA 3=. KRAFTNÄT. Bärbar utrustning för arbetsjordning

=T~ S VENSKA 3=. KRAFTNÄT. Bärbar utrustning för arbetsjordning =T~ S VENSKA 3=. KRAFTNÄT ENHET, VERKS AMHETSOMRÅDE AFS, Anläggningsförvaltning Stationer VAR BETE CKNING TR 12-22 : J DATUM 2015-05-26 SAMRÅD AS, DP, NB TEKNISK RIKTLINJE Bärbar utrustning för arbetsjordning

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

Arbete på elektrisk materiel

Arbete på elektrisk materiel 2003-10-10 Sida 1 (9) *AFEL* *AF EL -* Arbete på elektrisk materiel Innehållsförteckning 1 Arbete på elektrisk materiel... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte... 2 1.3 Ordförklaringar... 3 2 Elektriskt arbete...

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 542028 DC-25P Art: 542030 DC-35P Art: 542032 DC-62P Art: 542034 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox.

Läs mer

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV BN30 SV BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

FUSE. 5 sec. Tryck ned tills Erforderligt ändläge (1) Tryck ned samtidigt (5 s) Rörelser (2 st.) Släpp upp samtidigt

FUSE. 5 sec. Tryck ned tills Erforderligt ändläge (1) Tryck ned samtidigt (5 s) Rörelser (2 st.) Släpp upp samtidigt nabbguide Rörmotor för solmarkiser Anvisningar för konsultation I denna snabbguide är numreringssystemet oberoende och motsvarar inte numreringen i texten i den kompletta manualen. Denna snabbguide ersätter

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Installation av digitala enheter

Installation av digitala enheter Installation av digitala enheter Wallpad Digital fastighetsbox Integration DinBox 02 DinBox Installation av digitala produkter 2015 Generella riktlinjer för kabeldragning Allmän information Elektroniska

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner

Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner Teknik för nyttofordon och industri Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner Kardanaxlar från ELBE Tillverkning Utbyte Reparation K3-0262/0909 Monteringsanvisningarr transport och förvaring Våra

Läs mer

BORDSMONTER. Installations- och användningsanvisningar

BORDSMONTER. Installations- och användningsanvisningar BORDSMONTER KENTUCKY HOT Installations- och användningsanvisningar 4310312, 4310314, 4310332, 4310334 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmännt... 1 2. Användningsändamål... 1 3. Apparatens hantering... 1 4. Apparatens

Läs mer

Innehåll. Manual SVS/12 20160115 1(1) Eaton Holec AB Tel: 040-43 88 40

Innehåll. Manual SVS/12 20160115 1(1) Eaton Holec AB Tel: 040-43 88 40 Manual SVS/12 20160115 1(1) Innehåll 1 Manual SVS/12 (2bl. 20130301) 2a Kabelanslutning, Kabelfack, Effektbrytarfack 1 kabel (1bl. 20160115) 2b Kabelanslutning, Kabelfack, Effektbrytarfack 2 kabel (1bl.

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Hydraulstyrning för Roder

Hydraulstyrning för Roder Hydraulstyrning för Roder Marsili 70/100/120/200 Installationsmanual 1 Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i denna manual skall vara korrekt och fullständig tar Flotec Marin AB inget

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING MO044A

INSTALLATIONSANVISNING MO044A INSTALLATIONSANVISNING MO044A Skarvskåp NS8+ Skarvskåp NS8+ Produktbeskrivning NS8+ som är tillverkad av pulverlackerad galvad plåt är lämplig att använda vid all typ av skarvning och förgrening. Lämpliga

Läs mer

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier M200 Batteriladdare För blysyra batterier Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier SE INTRODUKTION Vi gratulerar till din nya professionella primärswitchade

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

1. Produktbeskrivningar

1. Produktbeskrivningar WYJ103-02 Driftinstruktioner liftmaskin 1 1. Produktbeskrivningar Den synkrona hissmaskinen WYJ103-02 utan kugghjul består av en PM synkronmotor, en drivskiva, och dubbla bromsbackar och en motorgivare.

Läs mer

ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER 2 1 ALLMÄNT 3. 2 SKIVA OCH BROMSFUNDAMENT 3 2-1 Skiva 3 2-2 Bromsfundament 3

ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER 2 1 ALLMÄNT 3. 2 SKIVA OCH BROMSFUNDAMENT 3 2-1 Skiva 3 2-2 Bromsfundament 3 INNEHÅLL Kapitel Sidan Rubrik ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER 2 1 ALLMÄNT 3 2 SKIVA OCH BROMSFUNDAMENT 3 2-1 Skiva 3 2-2 Bromsfundament 3 3 INSTALLATION AV BROMSOK 3 3-1 Leverans utförande 4 3-2 Sidbyte av manuella

Läs mer

Installationsanvisning. Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO

Installationsanvisning. Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO Installationsanvisning Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Echolog... 1 1.2 Versioner... 2 2 I/O-modul 3 2.1 Fastsättning... 4 2.2 Elmätare...

Läs mer

Eva600EE. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska

Eva600EE. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska Eva600EE SystemRoMedic TM Manual - Svenska 3 4 5 6 7 2 13 11 12 1 9 1. Lyftarm 2. Lyftpelare 3. Körhandtag 4. Batteripack 5. Nödstopp 6. Kontrollbox 7. Motor för breddning 8. Bakre hjul med broms 9. Lyftbygel

Läs mer

Dubbelverkande pneumatiska ställdon. ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik. ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik

Dubbelverkande pneumatiska ställdon. ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik. ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik Typblad 8515.1/2-55 Dubbelverkande ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik Utgående moment upp till 3200 Nm Konstruerade för manövrering av 1/4-varvsventiler

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR ATT MONTERA, INSTALLERA SAMT ANVÄNDA WEATHER MONITOR II... 3 Installation... 3 Strömförsörjning... 3 Sammankoppling av väderstation och kopplingsbox... 3 Inkoppling

Läs mer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik u niversell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmer funktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor,

Läs mer

Teknisk manual Rörelsevakt

Teknisk manual Rörelsevakt 2673-1-8565 03.07.2014 Teknisk manual Rörelsevakt MD-F-1.0.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5 2.3 Felaktig

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650

HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 HELIOMOTION MONTERINGSANVISNING PV-650 DEL I - FUNDAMENT M16 M16 8x 2 PLACERING 1m Området runt flänsen måste vara fri från hinder inom en 1 meters radie. Placera anläggningen på en plats med så mycket

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

Beijer Electronics AB MA00300C 2000-10

Beijer Electronics AB MA00300C 2000-10 Manual IFC PI Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskortet IFC PI. Modulen kan användas till operatörsterminalerna i E-serien som har expansionskortsplats. Förutom

Läs mer