MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060"

Transkript

1 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten rätt! För att ansluta spelaren kopplar du först dockningsstationen till datorns USB-port. När den är ansluten avger den ett blått sken. Placera sedan spelaren i dockningsstationen. Om du har Windows 2000/XP Installationen kommer göras automatiskt av operativsystemet. Ett meddelande om att ny maskinvara funnits ska dyka upp nere till höger på skärmen. När installationsprocessen är klar kommer det stå Installation av maskinvaran har avslutats. Om du har Windows 98SE Om du har Windows 98SE måste du först installera drivrutinerna från den medföljande CD-skivan. Gör detta innan du ansluter spelaren för första gången. Överföring av musik Om spelaren är korrekt installerad dyker den upp som en s.k. flyttbar disk. För att göra överföringar börjar du med att dubbelklicka på ikonen Den här datorn som finns på skrivbordet. Du ska nu se en ikon med beteckningen Flyttbar disk. Dubbelklicka på denna och du är inne i spelaren. Från början finns tre fördefinierade kataloger FM, LINE och VOICE. I FM sparas dina radioinspelningar, i LINE sparas dina inspelningar från Line In-porten och i VOICE sparas dina inspelningar från den inbyggda mikrofonen. Radera inte någon av dessa kataloger. Överföring av musik sker på samma sätt som vanlig filkopiering i Windows. Således kan du markera den eller de filer du vill överföra, vänsterklicka och sedan dra över dem till spelaren. Du har givetvis också möjligheten att kopiera över hela kataloger, samt skapa nya kataloger på spelaren. Vill du överföra andra filer än musikfiler är det inget problem. Du kan också kopiera filer från spelare till dator istället för tvärtom.

2 Kom igång Du slår på spelaren genom att hålla in Play/Pause. Vid uppstart visas en kortare animation vartefter spelaren startar. Hold När Hold-knappen, som sitter på baksidan, är i sitt vänstra läge reagerar inte spelaren på några knapptryckningar. Navigering För att göra val i spelarens olika menyer använder du Vol/Menu. Du går upp/ner i listor genom att trycka vänster/höger och gör val genom att trycka in knappen. Vill du hoppa bakåt trycker du på Rec. Det är viktigt att du lär dig hur navigeringen fungerar, då det är något denna manual förutsätter att du behärskar. Vilken funktion de olika knapparna har beror på hur man använder dem. Några av knapparna har olika funkion beroende på om du håller in eller trycker på dem. Var observant på detta i manualtexten. Inställningsmeny Lägena Music och FM har varsin inställningsmeny där du kan justera ljudbild, förinställda radiokanaler etc. Du når menyn genom att trycka in Vol/Menu från antingen Music eller FM. Huvudlägen Det finns fyra huvudlägen Music (musik), Voice (mikrofon), Line (linjeingång) och FM (radio). Du växlar mellan lägena genom att hålla in Vol/Menu tills huvudmenyn visas. Höja och sänka volymen För att höja/sänka volymen trycker du höger/vänster på Vol/Menu-knappen. Volymskalan sträcker sig från Lyssna på musik Börja med att välja läget Music. Sätt igång uppspelningen genom att trycka in Play/Pause. De låtar du tidigare har överfört ligger i bokstavsordning. Vill du byta låt trycker du vänster/höger på Play/Pause. Håller du istället in vänster/höger spolar du framåt/bakåt i den låt du lyssnar på. Trycker du under uppspelning in Play/Pause pausar du uppspelningen. Byta katalog Vill du lyssna på en låt som inte ligger i rotkatalogen håller du in knappen SRS. Du får då se spelarens katalogstruktur, i vilken du navigerar dig fram på vanligt vis. För att gå uppåt i katalogstrukturen trycker du på Rec-knappen. När du hittat låten du vill höra trycker du in Play/Pause. På detta sätt kan du även lyssna på dina inspelningar från ljudingången, radion eller mikrofonen. Ljudförbättring DAH1200 är utrustad med ljudförbättringsteknikerna SRS, Trubass och WOW. Du växlar mellan dessa genom att trycka på knappen SRS. Från inställningsmenyn kan du också påverka dessa val. Välj alternativet SRS, och sedan något av följande underalternativ: SRS Här ställer du SRS-effekten till ett värde mellan 1 och 10. TruBass Här ställer du TruBass-effekten till ett värde mellan 1 och 10. H.Phone S/E Här väljer du om effekterna ska anpassas för lyssning i hörlurar ( Earphone ) eller högtalare ( Speaker ).

3 Equalizer Det finns totalt fem olika equalizerlägen Live, Classic, Jazz, Dance och Rock. För att hoppa mellan lägena går du till inställningsmenyn, navigerar till Select EQ och därifrån hoppar mellan de olika lägena. För att själv ändra ett läge väljer du det först i Select EQ och går sedan in i EQ Edit. Här justerar du de olika staplarna med höger/vänster på Vol/Menu. För att ändra stapel trycker du höger/vänster på Play/Pause. Grafisk EQ Med grafisk EQ menas vad som visas på skärmen vid uppspelning. Inställningen görs via Graphic EQ som nås från inställningsmenyn. Notera att id3tag-info visas vid samtliga alternativ. Wave Visar en våg som rör sig. Stereo Visar staplar som rör sig upp och ner. File Info Visar låtinfo som bit rate etc. Uppspelningslägen Det finns flera olika uppspelningsalternativ att välja emellan. Du når dem genom att från inställningsmenyn välja Play Mode. Normal Spelar alla låtar i den aktuella foldern och i vanlig ordning. Repeat Upprepar uppspelning av den aktuella låten. Repeat All Spelar samtliga låtar om och om igen. Random Slumpvis uppspelning av alla låtar i aktuell folder. Samtliga låtar kommer spelas en gång. Random All Samma som Random, men samtliga kataloger inkluderas i uppspelningen. Det går också att repetera delar av en låt eller inspelning. Detta gör du genom att trycka på Rec-knappen två gånger under uppspelning första gången där du vill att repetitionen ska börja, andra gången där du vill att den ska sluta. För att avsluta repetitionen trycker du en tredje gång på Rec-knappen. Spellistor Du kan göra en spellista på upp till fem låtar. De valda låtarna spelas då upp i den ordning du programmerat dem, oavsett i vilka kataloger de ligger. För att lägga till en låt till spellistan håller du in Rec-knappen under uppspelning av låten i fråga. På skärmen visas då Bookmark följt av låtens nummer på listan. För uppspelning trycker du på Rec-knappen då ingen uppspelning pågår och trycker sedan in Play/Pauseknappen. Börja med att via huvudmenyn gå till radioläget (FM). Radio Automatisk kanalinställning Du kan be spelaren att själv söka igenom hela frekvensomfånget och spara de frekvenser där sändning pågår. På detta sätt slipper du ställa in förvalen manuellt. Gå från radioläget in i inställningsmenyn och välj Auto Preset. Välj sedan On och en genomsökning kommer göras. Ändra frekvens manuellt Tryck höger/vänster på Play/Pause för att hoppa 0,5 Mhz upp/ner. Håll in höger vänster för snabbsökning. Avbryt snabbsökningen genom att trycka åt sökhållet ännu en gång.

4 Spela in från radion Du påbörjar inspelning från radion genom att från radioläget trycka på Rec. Du stoppar inspelningen genom att trycka på samma knapp ännu en gång. Inspelning från mikrofonen För att spela in från mikrofonen går du först till Voice-läget från huvudmenyn. På skärmen står det då Rec Ready vilket innebär att spelaren är redo att spela in. Starta inspelningen genom att trycka på Rec. Du ser då inspelningens filnamn (ex. V003.MP3), av minnet återstående inspelningstid samt den pågående inspelningens längd. Tryck på Rec igen för att avbryta. Efter avslutad uppspelning kan du lyssna på det du spelat in. Tryck bara på Play/Pause så påbörjas uppspelningen. Du kan även lyssna på övriga inspelningar du gjort, använd bara höger/vänster på Play/Pause för att byta. Röstaktiverad inspelning Med röstaktiverad inspelning görs automatiska pauser då inget ljud registreras. Detta sollar ut tysta partier och minskar inspelningens totala längd. Du väljer läge genom att gå in i VOR från inställningsmenyn i Music-läget. Off Kontinuerlig inspelning. Library Hög känslighet. Office Medelkänslighet. Street Låg känslighet. Inspelning från ljudingången Inspelning från ljudingången sker på i stort sett samma sätt som från mikrofonen. Börja med att ansluta källan du ska spela in från till Line In-porten på DAH1200. Gå sedan via huvudmenyn till Line-läget. Rec Ready ska nu stå på skärmen. För att starta inspelningen trycker du på Rec, för att avsluta påbörjad inspelning trycker du på samma knapp. Efter avslutad uppspelning kan du lyssna på det du spelat in. Tryck bara på Play/Pause så påbörjas uppspelningen. Du kan även lyssna på övriga inspelningar du gjort, använd bara höger/vänster på Play/Pause för att byta. Övrigt Välja inspelningskvalitet Du kan välja vilken kvalitet dina inspelningar ska ha. Ju högre inspelningskvalitet du väljer desto bättre låter det du spelar in, men en större del av minnet tas i anspråk. För att ändra kvalitet går du in i inställningsmenyn från Music-läget. Välj sedan Recording. Här bestämmer du vilket av inspelningslägena du ska ändra Voice, Line in eller FM. Voice och FM kan ha värden mellan 32 och 128 kbps, medan Line in kan ha ända upp till 192 kbps.

5 Skärminställningar Skärmens kontrast, scrollhastighet och bakgrundsbelysning kan ändras. Du gör detta via Display från inställningsmenyn. Contrast Ställbar från Tänk på att hög kontrast drar mer batteri. Scroll Speed Ställbar från 0-5. Anger hur fort texten ska flytta sig över skärmen. Back light Anger hur många sekunder efter senaste knapptryckningen som belysningen ska vara tänd. Det går även att välja att den alltid respektive aldrig ska vara tänd. Resume Med denna funktion aktiverad kommer spelaren ihåg vilken låt du senast lyssnade på, equalizerläge, hur hög volymen var etc. Har du den inte aktiverad nollställs värdena varje gång du stänger av spelaren. Det rekommenderas att Resume är i läge On. Du når Resume från inställningsmenyn. Timer Används för två olika typer av automatisk avstängning. Nås från Music-lägets inställningsmeny. Auto Power Off Automatisk avstängning efter en viss period av inaktivitet. Tiden kan ställas mellan 30 sekunder och 10 minuter. Sleep Mode Insomningstimer. Kan ställas i upp till 60 minuter. Formattering På den medföljande skivan finns program för formattering av spelaren. Formattering kan vara nödvändig om spelaren börjar uppträda suspekt, men kan även användas för att tömma spelaren på filer. Det finns två olika grader av formattering - Normal Format och Low Level Format. Ska du endast tömma spelaren på musik så välj Normal Format i formatteringsprogrammet. Tänk på att aldrig koppla ur spelaren mitt under en pågående formattering! Service Det finns inga delar som du kan laga själv, om ett fel skulle uppstå, vänligen ta med varan och kvittot till närmsta butik. Om du inte har någon butik i närheten så går det bra att skicka den till oss på adressen: Teknikmagasinet Service Box Sundbyberg Glöm inte att bifoga kvittokopia samt felbeskrivning.

CA-C750К

CA-C750К 1 3 3 4 PC 4 USB 5 5 6 8 9 11 mediasync Manager?...13 mediasync Manager 15 25 38 39 41 41 DRM...44 Image Manager...44 47 49 49 50 50 51 51 51 52 / 52 A-B 53 MP3 53 /FM 54 FM 55 FM 55 BMP56 56 57 57 58

Läs mer

Cover-YP-35-ch

Cover-YP-35-ch AH68-01283C (Rev 0.0) PC USB USB CD Ripper yepp MP3 EQ File Direct Play DISPLAY BACK LIGHT BEEP CONTRAST SCROLL SPEED POWER OFF TIME DEFAULT VOLUME WOW LEVEL ENCODE MENU yepp 2 SRS 3 0 0 35-5/ 0 0 0 /

Läs mer

DIGITAL VOICE RECORDER WS-33M WS-3M WS-3M CN 6 8 9 8 7 9 9 3 6 7 3 ................................................................................................ ........................................................................

Läs mer

YP-55Ðfew

YP-55Ðfew AH68-01292C (Rev 3. 0) 2...4...6...9...10 PC...12 USB...16...20...20 USB...21...22 yepp Studio...23 yepp Studio...25 yepp...26...27...28...29 MP3...30...32 FM...34 FM...36...37 SRS...38...39...40...41...42

Läs mer

untitled

untitled Sansa Fuze TM MP3 1-866-SANDISK (726-3475) www.sandisk.com/techsupport www.sandisk.com/sansa Fuze-8UM-CHS ... 3... 4 Sansa Fuze TM... 6... 6... 7... 7 Sansa Fuze... 7... 8... 9... 9... 10... 11... 11...

Läs mer

Microsoft Word - A 中文.doc

Microsoft Word - A 中文.doc 李 求 恩 紀 念 中 學 2015-2016 年 度 中 文 科 工 作 計 劃 關 注 事 項 (1): 全 方 位 推 動 自 主 學 習, 追 求 卓 越 表 現 策 略 時 間 表 成 功 準 則 評 估 方 法 負 責 人 所 需 資 1. 強 化 透 過 資 訊 科 技 進 行 學 習, 增 加 學 生 全 年 最 少 有 3 次 應 用 平 板 電 腦, 校 本 統 計 調 查 科

Läs mer

KDC-U5049 KDC-U4049 Made for ipod, and Made for iphone mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to ipod, or iphone,

KDC-U5049 KDC-U4049 Made for ipod, and Made for iphone mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to ipod, or iphone, KDC-U5049 KDC-U4049 Made for ipod, and Made for iphone mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to ipod, or iphone, respectively, and has been certified by the developer

Läs mer

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f Lektion 1 第 一 课 Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. Han heter Isac. Han bor i

Läs mer

WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR S3125A Ct-2

WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR S3125A Ct-2 DR-UN7 Ct WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR S3125A...... Ct-2 1 Ct-3 Ct-4 Ct-5 ...2...3...5...5...6...8...10...10...10...11...11...12...13...14...16...18...18...18...19...19

Läs mer

2 1 安 全 資 訊 有 觸 電 的 危 險 請 勿 開 啟 : 為 了 減 低 觸 電 風 險, 切 勿 把 蓋 ( 或 背 板 ) 移 去 機 內 並 無 使 用 者 可 自 行 修 理 的 部 份 等 邊 三 角 形 內 含 有 一 個 箭 頭 的 閃 電 符 號 主 要 用 於 警 告 使

2 1 安 全 資 訊 有 觸 電 的 危 險 請 勿 開 啟 : 為 了 減 低 觸 電 風 險, 切 勿 把 蓋 ( 或 背 板 ) 移 去 機 內 並 無 使 用 者 可 自 行 修 理 的 部 份 等 邊 三 角 形 內 含 有 一 個 箭 頭 的 閃 電 符 號 主 要 用 於 警 告 使 繁 體 中 文 操 作 手 冊 MUSIC IN STYLE 底 座 連 動 音 響 使 用 這 套 裝 置 之 前, 請 仔 細 閱 讀 並 保 留 此 說 明 書, 方 便 日 後 參 考 ND5520 ND5520-FM.BTWNLL_TC.indd 1 12. 7. 11. 9:42 2 1 安 全 資 訊 有 觸 電 的 危 險 請 勿 開 啟 : 為 了 減 低 觸 電 風 險, 切 勿

Läs mer

S325A 2

S325A 2 TX-NR609 S325A 2 ON/STANDBY ON/STANDBY POWER POWER ON/STANDBY POWER 3 2 2 3 3 * 4 VCR/DVR ON/STANDBY 69 5 * *2 *3*4 -*5 *5 *6 *7 *6 *6 *6 *8 *9 * *0 *9 6 * *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *0 *0 7 ON/STANDBY 22

Läs mer

Cover_KDC-U5053[C]1.indd

Cover_KDC-U5053[C]1.indd KDC-U5053 CD 2011 JVC KENWOOD Corporation GET0748-001A (C0) [SETTINGS] USB ipod USB ipod ipod ipod [SETTINGS] RC-405 ( ) 8 cm CD 2 ( ) CD USB CA-U1EX ( 500 ma) () USB Apple ipod/iphone ipod KCA-iP102 ()

Läs mer

TX-NR3030_BAS_Cs_ indd

TX-NR3030_BAS_Cs_ indd TX-NR3030 http://www.onkyo.com/manual/txnr3030/adv/cs.html Cs 1 2 3 Speaker Cable 2 HDMI OUT HDMI IN HDMI OUT HDMI OUT HDMI OUT HDMI OUT 1 DIGITAL OPTICAL OUT AUDIO OUT TV 3 1 5 4 6 1 2 3 3 2 2 4 3 2 5

Läs mer

audiogram3 Owners Manual

audiogram3 Owners Manual USB AUDIO INTERFACE ZH 2 AUDIOGRAM 3 ( ) * Yamaha USB Yamaha USB ( ) ( ) USB Yamaha (5)-10 1/2 AUDIOGRAM 3 3 MIC / INST (XLR ) (IEC60268 ): 1 2 (+) 3 (-) 2 1 3 Yamaha USB Yamaha Yamaha Steinberg Media

Läs mer

06?????k?g

06?????k?g ( 一 ) 補 養 劑 -1 北 沙 3.0 當 歸 3.0 6g 養 陰 疏 肝 胸 陽 虛 發 熱 泄 瀉 及 0102 麥 門 3.0 枸 杞 3.0 tid 膜 炎, 肝 炎, 外 感 未 解 者, 不 一 貫 煎 生 地 8.0 川 楝 2.0 萎 縮 性 胃 炎, 宜 柳 州 醫 記 肋 間 神 經 痛, 神 經 官 能 症 肉 桂 0.2 山 藥 0.9 4g 炮 附 0.2 澤 瀉

Läs mer

2_dvdr3380_97_CT_21221b.indd

2_dvdr3380_97_CT_21221b.indd 64 65 66 ALL 3 67 a STANDBY-ON 2 a b c d e f g h i j k l b TIMER c SYSTEM-MENU d e SELECT f REC g. > h TOP MENU i ANGLE j RETURN k SUBTITLE l REC MODE 68 m n REC SOURCE o DISC-MENU p OK q EDIT r PLAYÉ

Läs mer

WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR PORTABLE CART WARNING S325A CT-2

WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR PORTABLE CART WARNING S325A CT-2 FR-N3X WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR PORTABLE CART WARNING S325A CT-2 CT-3 CLASS LASER PRODUCT CT-4 CT-5 6 mm mm 3 mm 6 5mm 2 CT-6 2 CT-7 2 3 0mm

Läs mer

/ 2 UL CR2032 DL F (100 C) / CLASS 1 KLASSE 1 LUOKAN 1 KLASS 1 LASER PRODUCT LASER PRODUKT LASER LA

/ 2 UL CR2032 DL F (100 C) / CLASS 1 KLASSE 1 LUOKAN 1 KLASS 1 LASER PRODUCT LASER PRODUKT LASER LA Owner s Guide ค ม อผ ใช 사용자안내서 用户指南 使用者指南 دليل المالك WAVE SOUNDTOUCH SERIES IV WIRELESS MUSIC SYSTEM / 2 UL CR2032 DL2032 3 212 F (100 C) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. / 11. 12. 1 CLASS 1 KLASSE 1 LUOKAN

Läs mer

CD DX Onkyo CD CD Cs

CD DX Onkyo CD CD Cs CD DX-7355... 2... 13... 15 Onkyo CD CD... 26 Cs 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S3125A 13. 14. 15. A. B. C. D. E. F. 16. 17. 18. 20cm 8" 10cm 4" 10cm 4" Cs-2 1. 2. Onkyo 3. 4. AC230V 50Hz AC120V

Läs mer

第四期:加强服务在内地港人及吸引人才

第四期:加强服务在内地港人及吸引人才 精 彩 香 港 第 四 期 : 加 强 服 务 在 内 地 港 人 及 吸 引 人 才 [ 出 : 精 彩 香 港 总 版 头 -40 秒 ] 从 南 中 国 海 边 的 小 渔 村, 到 领 衔 亚 洲 的 国 际 都 会, 从 历 史 风 云 的 波 折 变 幻, 到 中 西 文 化 的 碰 撞 交 融, 香 港 精 神 深 度 访 谈, 香 港 制 造 全 景 展 现, 用 声 音 还 原 香

Läs mer

TX-NR509 Cs

TX-NR509 Cs TX-NR509 S325A 2 ON/STANDBY 3 8 8 2 28 4 * 4 VCR/DVR ON/STANDBY 59 5 **2 *3 *4 * *2 *3 - *4 *5 *6 *5 *6 * *8 *6 *7 *7 *7 *7 *8 *8 6 ON/STANDBY 9 ZONE 2 OFF 52 4 8 LISTENING MODE 3 RT/PTY/TP 27 MEMORY 26

Läs mer

els0xu_zh_nf_v8.book Page Wednesday, June, 009 9:5 AM ELS-0/0C.8

els0xu_zh_nf_v8.book Page Wednesday, June, 009 9:5 AM ELS-0/0C.8 els0xu_zh_nf_v8.book Page Wednesday, June, 009 9:5 AM ELS-0/0C.8 Yamaha ELS-0/0C..8 LCD ELS-0/0C v. typeu LCD ELS-0/0C typeu / -6 / [SEARCH] / - ZH ELS-0/0C.8 els0xu_zh_nf_v8.book Page Wednesday, June,

Läs mer

User ID 150 Password - User ID 150 Password Mon- Cam-- Invalid Terminal Mode No User Terminal Mode No User Mon- Cam-- 2

User ID 150 Password - User ID 150 Password Mon- Cam-- Invalid Terminal Mode No User Terminal Mode No User Mon- Cam-- 2 Terminal Mode No User User ID 150 Password - User ID 150 Password Mon- Cam-- Invalid Terminal Mode No User Terminal Mode No User Mon- Cam-- 2 Mon1 Cam-- Mon- Cam-- Prohibited M04 Mon1 Cam03 Mon1 Cam03

Läs mer

V39用户手册0227.doc

V39用户手册0227.doc 300 2004 (FCC) FCC I/O B Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouilieur du Canada. Windows Windows 98 Windows 2000 Windows ME Windows XP Microsoft

Läs mer

AS141_98_CCR_V1.0_KO.pdf

AS141_98_CCR_V1.0_KO.pdf . www.philips.com/welcome AS141 1 2 2 2 Android 3 3 3 4 3 6 6 6 6 6 4 7 Android 7 Bluetooth 7 DockStudio Bluetooth 8 Android DockStudio 8 DockStudio Bluetooth 11 13 Songbird 13 Songbird Android 14 Songbird

Läs mer

untitled

untitled T.sonic 820 ...1...1... 1...2...3...4... 4...4...4...4...4...5... 5 OLED...6... 6...7...7...7...8...8...8...8...8...8...8...8...8...8...9...9 /...9 A-B :...9...9 T.sonic 820...9...10... 10 MP3, WMA WMA-DRM10...10...11...11...12

Läs mer

RX-5042S[UT]

RX-5042S[UT] TA/NEWS/INFO DISPLAY MODE AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER RX-5042S INSTRUCTIONS LVT1140-006A [UT] STANDBY/ON STANDBY/ON RX-5042S G-1 ... 2... 4... 4... 4... 4 FM AM... 4... 5... 6 7... 6 7... 8... 8... 8...

Läs mer

(Load Project) (Save Project) (OffLine Mode) (Help) Intel Hex Motor

(Load Project) (Save Project) (OffLine Mode) (Help) Intel Hex Motor 1 4.1.1.1 (Load) 14 1.1 1 4.1.1.2 (Save) 14 1.1.1 1 4.1.2 (Buffer) 16 1.1.2 1 4.1.3 (Device) 16 1.1.3 1 4.1.3.1 (Select Device) 16 2 4.1.3.2 (Device Info) 16 2.1 2 4.1.3.3 (Adapter) 17 2.1.1 CD-ROM 2 4.1.4

Läs mer

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二,

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二, 1 为 什 么 说 传 统 节 日 是 时 空 以 外 的 时 空? 节 日 主 要 指 的 是 民 间 传 统 的 周 期 性 的 集 体 参 与 的 实 践 或 活 动 时 空 具 有 不 可 推 测 性, 没 有 明 确 的 起 点 和 终 点 所 谓 的 时 空 以 外 的 时 空 是 指 人 们 为 了 体 现 出 自 身 掌 控 自 然 的 能 力 而 规 定 了 一 个 人 文 的 时

Läs mer

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了,

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了, 替 嫁 娘 子 好 痴 缠 / 作 者 : 菊 铭 锲 子 1 桃 树 结 缘 哦 买 噶! 我 终 于 280 级 了 某 女 子 顶 着 一 头 的 鸟 窝, 戴 着 副 天 然 黑 眼 镜, 坐 在 笔 记 本 面 前 大 叫 因 太 高 兴 了, 险 些 儿, 蹦 起 恰 恰 来 啪 门 被 踹 开 了 随 后, 一 欧 巴 桑, 双 手 叉 腰, 嘴 角 扭 曲, 眉 毛 竖 立 起 来,

Läs mer

2782_OME_KM_Cover.qxd

2782_OME_KM_Cover.qxd 数码说明书之家 2005.09.06 www.54gg.com 2 3 4 5 6 7 9 8...14...14...17...18...19...20...20...20...21...22...23...24...24...25...26...28...28...29...29...30...32...32 EVF LCD...32...33...34...34...35...35...36...36...37...38...39...40...40...41...41...42...43...44...45...45...46...47...48...49...50...50

Läs mer

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Läs mer

nordicchinese 20100427.ai

nordicchinese 20100427.ai NORDIC CHINESE 41 2010 4 23 中 立 服 务 2010 05 07 出 版 者 : Nordic Chinese EK Förening ISSN:2000-5814 彩 色 版 下 载 地 址 www.nordicchinese.se E-mail: info@nordicchinese.se 招 聘 信 息 HERBS&ACUPUNCTURE 是 欧 洲 最 大 的 中

Läs mer

MCR-B142

MCR-B142 TK Micro Component System MCR-B42 27 May 使 用 说 明 书 사용 설명서 注 意 : 在 操 作 本 机 之 前 请 阅 读 此 部 分 要 确 保 最 好 的 性 能, 请 仔 细 阅 读 此 手 册 请 将 它 保 存 在 安 全 的 地 方 以 备 将 来 参 考 2 请 将 本 机 安 装 在 通 风 良 好 凉 爽 并 且 干 燥 干 净 的 地

Läs mer

TRILITHIC 860DSP / 860DSPi 860 DSP 1. SSR & RSVP +20dBmV +80dBuV -20dBmV~~+20dBmV dBmV +110dBuV -40dBmV~~+50dBmV 3. TEL: (020) FAX: (0

TRILITHIC 860DSP / 860DSPi 860 DSP 1. SSR & RSVP +20dBmV +80dBuV -20dBmV~~+20dBmV dBmV +110dBuV -40dBmV~~+50dBmV 3. TEL: (020) FAX: (0 TRILITHIC 860DSP / 860DSPi 860 DSP & 860 DSPi 2006 11 TEL: (020) 8359 2585 FAX: (020) 8762 7750 www.gzlingyu.com.cn 1 TRILITHIC 860DSP / 860DSPi 860 DSP 1. SSR & RSVP +20dBmV +80dBuV -20dBmV~~+20dBmV 2.

Läs mer

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Läs mer

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Läs mer

五 活 動 方 式 與 獎 項 本 徵 選 活 動 以 2017 臺 北 世 大 運 活 動 之 核 心 精 神 熱 情 勇 敢 夢 想 愛 為 主, 參 與 徵 選 之 歌 曲 須 在 詞 曲 創 作 中 符 合 此 精 神, 創 作 元 素 須 含 有 運 動 陽 光 之 曲 風 及 歌 詞,

五 活 動 方 式 與 獎 項 本 徵 選 活 動 以 2017 臺 北 世 大 運 活 動 之 核 心 精 神 熱 情 勇 敢 夢 想 愛 為 主, 參 與 徵 選 之 歌 曲 須 在 詞 曲 創 作 中 符 合 此 精 神, 創 作 元 素 須 含 有 運 動 陽 光 之 曲 風 及 歌 詞, 2017 臺 北 世 界 大 學 運 動 會 主 題 曲 徵 選 活 動 辦 法 一 活 動 說 明 邀 請 各 方 音 樂 好 手 一 起 來 參 與 臺 北 世 大 運 主 題 曲 徵 選 活 動, 為 國 際 運 動 盛 會 注 入 台 灣 豐 沛 的 創 作 能 量 與 活 力 2017 世 大 運 熱 情 勇 敢 夢 想 愛 的 精 神, 加 上 運 動 陽 光 的 心 情, 唱 出 臺

Läs mer

S3125A 2

S3125A 2 TX-NR5008 TX-NR3008 S3125A 2 ON/STANDBY 3 24 24 24 14 33 * 15 15 4 - - VCR/DVR ON/STANDBY 98 5 - - - - *1 *2*3 *4 *4 *5 *6 - - *7 *8 - - *9 * *10 * - - *4 *5 * * *11 6 *1 *2 *3 *4 *5 * * * * * * *6 *7

Läs mer

\\cxserver\16 技术文档\99 temp\

\\cxserver\16 技术文档\99 temp\ Netac OnlyDisk Netac U-SAFE im uz Netac Netac Netac Ne ta c Netac Netac Netac 800-830-3662 Q/Netac 006 ZL 99117225.6 ZL 00114081.7 US 6829672 MP3 A210 1 5 RECORDER PHOTO MOVIE 2 EBOOKMUSIC F***.WAV / V***.WAV

Läs mer

SA-DK2-U3Rユーザーズマニュアル

SA-DK2-U3Rユーザーズマニュアル USB3.0 SA-DK2-U3R 2007.0 2 3 4 5 6 7 8 System Info. Manual Rebuild Delete RAID RAID Alarm Rebuild Rate Auto compare Temp Management Load Default Elapse time Event Log 0 2 3 4 2 3 4 ESC 5

Läs mer

CR-525_325_Cs.book

CR-525_325_Cs.book CD CR-55 CR-35 16 3 6 USB CR-5535 Onkyo CD CD 39 46 5 5 [ ] [STANDBY/ON] CD Cs 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. S315A 14. 15. A. B. C. D. E. F. 16. 17. 18. 0cm 8" 10cm 4" 10cm 4" Cs- 1.. Onkyo 3.

Läs mer

内部明电

内部明电 2018 2019 4 2018 8 31 4 2018 2018 44 2018 4 63945 56800 2019 6 2 2018 2018 44 2018 2019 120400 56455 4 63945 63945 56800 3 4 105 3154 2653 5444 4864 7678 6932 3784 3313 674 166 964 684 3208 3101 7849 6335

Läs mer

Vad heter du? 询问某人的名字 Vad heter du? Kan du berätta för mig Kan var du och berätta när du för är född? mig var 询问某人的出生日期和地点 Var bor du? 询问某人住在哪里 Vad är

Vad heter du? 询问某人的名字 Vad heter du? Kan du berätta för mig Kan var du och berätta när du för är född? mig var 询问某人的出生日期和地点 Var bor du? 询问某人住在哪里 Vad är 文件 - 通用 Var kan jag hitta formuläret Var kan för jag hitta? formulär 询问哪里可以获得表格 När var ditt [dokument] När utfärdat? var ditt [dokument] ut 询问文件何时签发的 Vart var ditt [dokument] Vart utfärdat? var ditt [dokument]

Läs mer

Xear 3D USB CH-IN-2 SPKs 2 6 :

Xear 3D USB CH-IN-2 SPKs 2 6 : 13 6 CH-IN-2 SPKs 2 6 : 13 2003 7 0 13 Notice The content furnished in this document is C-Media audio product knowledge for customers reference However, C-Media Inc assumes no responsibility for the consequences

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AC4FBDBDA4FBB67DA96CAABA2DA743A67EAFC5AAA95FA7B9BD5A5F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AC4FBDBDA4FBB67DA96CAABA2DA743A67EAFC5AAA95FA7B9BD5A5F2E646F63> ( 閱 讀 前 ) 練 習 一 動 動 腦, 猜 一 猜 小 朋 友, 現 在 我 們 要 一 起 來 閱 讀 一 本 很 有 趣 的 書, 書 名 是 是 蝸 牛 開 始 的!, 請 動 動 你 的 腦 袋, 想 像 自 己 是 作 者, 猜 猜 這 本 書 在 說 什 麼 樣 的 故 事 呢? 我 覺 得 這 個 故 事 可 能 的 角 色 有 我 覺 得 這 個 故 事 可 能 發 生 的 地

Läs mer

PowerPoint 簡報

PowerPoint 簡報 國 家 賠 償 法 概 述 主 講 人 : 宋 恭 良 104.10.12 2015.10.30 1 Q. 老 師 是 否 是 公 務 員? 是 否 適 用 國 賠? 法 務 部 95 年 9 月 14 日 法 律 字 第 0170449 號 函 : 國 家 賠 償 法 第 2 條 第 1 項 規 定 本 法 所 稱 公 務 員 者, 謂 依 法 令 從 事 於 公 務 之 員, 係 採 最 廣 義

Läs mer

简 介 关 于 本 说 明 书 将 来 本 文 件 的 内 容 如 有 变 更 恕 不 预 先 通 知 有 关 产 品 名 称 和 机 型 号 码 的 最 新 信 息 请 联 系 我 们 的 顾 客 支 持 中 心 详 细 使 用 说 明 书 中 使 用 的 液 晶 显 示 器 和 主 机 的 插

简 介 关 于 本 说 明 书 将 来 本 文 件 的 内 容 如 有 变 更 恕 不 预 先 通 知 有 关 产 品 名 称 和 机 型 号 码 的 最 新 信 息 请 联 系 我 们 的 顾 客 支 持 中 心 详 细 使 用 说 明 书 中 使 用 的 液 晶 显 示 器 和 主 机 的 插 MULTI-TRACK LINEAR PCM RECORDER LS-100 多 曲 目 线 性 PCM 录 音 机 详 细 使 用 说 明 书 感 谢 您 购 买 本 录 音 机 请 阅 读 本 手 册 以 正 确 及 安 全 的 使 用 本 产 品 请 将 手 册 保 存 在 方 便 取 阅 之 处, 以 便 作 为 日 后 之 参 考 为 确 保 能 成 功 的 录 音, 我 们 建 议 您

Läs mer

AL-MX200 Series

AL-MX200 Series PostScript Level3 Compatible NPD4760-00 TC Seiko Epson Corporation Seiko Epson Corporation ( ) Seiko Epson Corporation Seiko Epson Corporation Epson Seiko Epson Corporation Apple Bonjour ColorSync Macintosh

Läs mer

/ 212ºF (100ºC) 2 UL CR2032 DL2032 3 Wave SoundTouch SoundTouch SoundTouch Bose / 3 Bose Corporation 1999/5/EC 32ºF (0 C) 113

/ 212ºF (100ºC) 2 UL CR2032 DL2032 3 Wave SoundTouch SoundTouch SoundTouch Bose / 3 Bose Corporation 1999/5/EC  32ºF (0 C) 113 Owner s Guide / 212ºF (100ºC) 2 UL CR2032 DL2032 3 Wave SoundTouch SoundTouch SoundTouch Bose / 3 Bose Corporation 1999/5/EC www.bose.com/compliance. 32ºF (0 C) 113ºF (45 C) 1 EN/IEC 60825 CD 1 1 CLASS

Läs mer

untitled

untitled ...2...3...4...6...6...8...11...14...18...19...20...22...22...23...25...26...27...28...29...29...29 4-1 - ( ) 88 37 88 37 200121 2003 4 18 [2003]48 1.5 4-2 - ( ) 25 1 1 100032 2004 09 17 [1998]12 ( ) (

Läs mer

712s

712s Vickers Filters Target-Pro 11/95 712-C ............................................................... 3............................................................... 4...............................................................

Läs mer

安 全 資 訊 重 要 安 全 指 示 1. 閱 讀 這 些 指 示 2. 保 留 這 些 指 示 3. 留 意 所 有 警 示 4. 遵 循 所 有 指 示 5. 不 要 在 水 源 附 近 使 用 該 產 品 6. 使 用 乾 布 擦 拭 機 器 7. 不 要 阻 塞 任 何 通 風 口 按 照

安 全 資 訊 重 要 安 全 指 示 1. 閱 讀 這 些 指 示 2. 保 留 這 些 指 示 3. 留 意 所 有 警 示 4. 遵 循 所 有 指 示 5. 不 要 在 水 源 附 近 使 用 該 產 品 6. 使 用 乾 布 擦 拭 機 器 7. 不 要 阻 塞 任 何 通 風 口 按 照 AV 收 音 擴 大 機 1 使 用 手 冊 安 全 資 訊 重 要 安 全 指 示 1. 閱 讀 這 些 指 示 2. 保 留 這 些 指 示 3. 留 意 所 有 警 示 4. 遵 循 所 有 指 示 5. 不 要 在 水 源 附 近 使 用 該 產 品 6. 使 用 乾 布 擦 拭 機 器 7. 不 要 阻 塞 任 何 通 風 口 按 照 用 戶 手 冊 來 安 裝 該 產 品 8. 不 要

Läs mer

r_09hr_practical_guide_kor.pdf

r_09hr_practical_guide_kor.pdf PRACTICAL GUIDE TO THE EDIROL R-09HR 3 4 PRACTICAL GUIDE TO THE EDIROL R-09HR 5 Situation 1 6 1 2 3 PRACTICAL GUIDE TO THE EDIROL R-09HR WAV MP3 WAV 24 bit/96 khz WAV 16 bit/44.1 khz MP3 128 kbps/44.1

Läs mer

1 1200 1290 3 12 6 13 18 19 22 26 11 7 1 12 12 11 1883 1933 20 20 1911

Läs mer

coverage2.ppt

coverage2.ppt Satellite Tool Kit STK/Coverage STK 82 0715 010-68745117 1 Coverage Definition Figure of Merit 2 STK Basic Grid Assets Interval Description 3 Grid Global Latitude Bounds Longitude Lines Custom Regions

Läs mer

FR-33.2_user_manual.indd

FR-33.2_user_manual.indd IPEVO Skype www.ipevo.com.tw 1. IPEVO Skype FR-33.2 FR-33.2 FR-33.2 FR-33.1 FR-33.2 2. 2-1 2-2 3. 4. FR-33.2 4-1 Skype 4-2 4-3 4-4 4-5 LIST 4-6 4-7 4-8 5. FR-33.2 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 6. IPEVO Control Center

Läs mer

2 Super Audio CD / CD C-S5VL Onkyo C-S5VL Super Audio CD / CD C- S5VL Cs

2 Super Audio CD / CD C-S5VL Onkyo C-S5VL Super Audio CD / CD C- S5VL Cs 2 Super Audio CD / CD C-S5VL 3 4 5 13 16 19 22 26 Onkyo C-S5VL Super Audio CD / CD C- S5VL 29 31 Cs 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. S3125A 14. 15. : A. B. C. D. E. F. 16. 17. 18. 2cm 8 " 1c m

Läs mer

Untitled-2

Untitled-2 HONDA CSMA / Military / Blue Light Price List Sept 2019 JAZZ 2019MY Jazz (2019MY - WLTP Compliant) 1.3 i-vtec S Man 21% 14,600.00 55.00 11,718.80 2,881.20 170 Solid 1.3 i-vtec SE Man 21% 16,100.00 55.00

Läs mer

2 目 录 GUITAR LINK UCG102 使 用 说 明 书 重 要 的 安 全 须 知... 3 法 律 声 明... 4 保 修 条 款... 4 1. 简 介... 5 2. 控 制 元 件 和 接 插 口... 6 3. 使 用 举 例... 6 4. 音 频 连 接... 7 5.

2 目 录 GUITAR LINK UCG102 使 用 说 明 书 重 要 的 安 全 须 知... 3 法 律 声 明... 4 保 修 条 款... 4 1. 简 介... 5 2. 控 制 元 件 和 接 插 口... 6 3. 使 用 举 例... 6 4. 音 频 连 接... 7 5. 使 用 说 明 书 GUITAR UCG102 The Ultimate Guitar-to-USB Interface for Recording and Jamming with your PC/Mac or ios device 2 目 录 GUITAR LINK UCG102 使 用 说 明 书 重 要 的 安 全 须 知... 3 法 律 声 明... 4 保 修 条 款... 4 1.

Läs mer

目 录 如 何 阅 读 本 说 明 书! 感 谢 您 惠 购 先 锋 产 品 请 务 必 阅 读 本 册 子 和 本 机 附 带 的 使 用 说 明 书 ( 基 本 版 ) 它 们 都 包 含 使 用 本 产 品 之 前 必 须 充 分 了 解 的 重 要 信 息! 在 本 说 明 书 中, 产 品

目 录 如 何 阅 读 本 说 明 书! 感 谢 您 惠 购 先 锋 产 品 请 务 必 阅 读 本 册 子 和 本 机 附 带 的 使 用 说 明 书 ( 基 本 版 ) 它 们 都 包 含 使 用 本 产 品 之 前 必 须 充 分 了 解 的 重 要 信 息! 在 本 说 明 书 中, 产 品 DDJ-SP http://pioneerdj.com/support/ http://serato.com/ 目 录 如 何 阅 读 本 说 明 书! 感 谢 您 惠 购 先 锋 产 品 请 务 必 阅 读 本 册 子 和 本 机 附 带 的 使 用 说 明 书 ( 基 本 版 ) 它 们 都 包 含 使 用 本 产 品 之 前 必 须 充 分 了 解 的 重 要 信 息! 在 本 说 明 书 中,

Läs mer

WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR S35A Ct-

WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR S35A Ct- CR-B8 Ct WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR S35A...... Ct- Ct-3 Ct-4 3 Ct-5 Ct-6 Ct-7 3 4 5 6 7 8 9 J K L A B C D E F G H I M N O P Q R S T U J K L

Läs mer

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Läs mer

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN 2

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN 2 WV-CU950/G WV-CU650/G CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN 2 S3125A 3 4 5 6 7 8 9 #9 $0 #8 $1 $2 $3 r q w e t $4 i u!0 y WV-CU950!1!3!4!7!6!5!8 @0!9 @3 @2 @1!2 o ALARM ACK ALM RESET ALM SUSPEND ALM

Läs mer

目 录 如 何 阅 读 本 说 明 书! 感 谢 您 惠 购 先 锋 产 品 务 必 阅 读 本 说 明 书 和 使 用 说 明 书 ( 快 速 入 门 ) 它 们 都 包 含 使 用 本 产 品 之 前 必 须 了 解 的 重 要 信 息! 在 本 手 册 中, 产 品 上 所 示 的 声 道 和

目 录 如 何 阅 读 本 说 明 书! 感 谢 您 惠 购 先 锋 产 品 务 必 阅 读 本 说 明 书 和 使 用 说 明 书 ( 快 速 入 门 ) 它 们 都 包 含 使 用 本 产 品 之 前 必 须 了 解 的 重 要 信 息! 在 本 手 册 中, 产 品 上 所 示 的 声 道 和 XDJ-RX http://pioneerdj.com/support/ http://rekordbox.com/ 目 录 如 何 阅 读 本 说 明 书! 感 谢 您 惠 购 先 锋 产 品 务 必 阅 读 本 说 明 书 和 使 用 说 明 书 ( 快 速 入 门 ) 它 们 都 包 含 使 用 本 产 品 之 前 必 须 了 解 的 重 要 信 息! 在 本 手 册 中, 产 品 上 所 示

Läs mer

NW-E403/E405/E407

NW-E403/E405/E407 2-630-435-22(1) NW-E403/E405/E407 CS Network Walkman Portable IC Audio Player 2005 Sony Corporation 2 3 4 5 1 2 3 6 7 8 9 1 2 3 5 6 7 8 0 4 qa 1 2 Nx 3 4 5 6 7 8 9 q; qa 9 1 2 Track 1 Artist 1/32 01:23

Läs mer

UX-J51_UF

UX-J51_UF MICRO COMPONENT SYSTEM UX-J51 CA-UXJ51 SP-UXJ51 TM INSTRUCTIONS GVT0294-005A [UF] STANDBY MAINS STANDBY STANDBY 1. 2. 1. 2. 3. 1M 4. 2 [ ] 1. 2. 3. 10 cm 10 5 Pb Hg Cd Cr (VI) PBB PBDE X O O X O O X O

Läs mer

2_dvdr3360h_97_tch_18212.indd

2_dvdr3360h_97_tch_18212.indd 74 m 75 Å 76 Title Chapter Title Chapter Chapter Chapter Chapter chapter markers DVDR3360H DVDR3370H DVD±R/ 160GB HDD 250GB HDD DVD±RW 34 53 1 68 85 102 136 204 106 132 159 212.5 318 2 2.5 3 4 6 77 78

Läs mer

Front 2 Polar F11 ( ) : Polar F11 Polar F11 Polar F11 Polar (Keeps U Fit - Own Workout Program) Polar Polar F11 Polar F11 Polar F11 Polar (

Front 2 Polar F11 ( ) : Polar F11 Polar F11 Polar F11 Polar (Keeps U Fit - Own Workout Program) Polar Polar F11 Polar F11 Polar F11 Polar ( Front 1 - Polar F11 Light OK Back Front 2 Polar F11 ( ) : Polar F11 Polar F11 Polar F11 Polar (Keeps U Fit - Own Workout Program) Polar Polar F11 Polar F11 Polar F11 Polar (www.polarfitnesstrainer.com)

Läs mer

2001/07/13 DST4600A DST4600A

2001/07/13 DST4600A DST4600A 2001/07/13 DST4600A 1... 1 1.1... 1 2 DST4600A... 1 2.1... 1 2.1.1... 1 2.1.2... 2 2.1.3... 2 2.1.4... 2 2.1.5... 3 2.1.6... 3 2.1.7... 3 2.1.8... 3 2.1.9... 4 2.1.10... 4 2.2... 4 2.2.1... 4 2.2.2...

Läs mer

4 (0608) m in 1 (15: 41) Star2Sou th Can ton (N ERC) MW 1 1 PJM ISO IM O ISO ISO gmw MW 14: 02 S

4 (0608) m in 1 (15: 41) Star2Sou th Can ton (N ERC) MW 1 1 PJM ISO IM O ISO ISO gmw MW 14: 02 S 2003 9 3 (0607) 8 14 8 29 9 4 ( 200002) : 2003 8 14 8129 9 4 : : TM 711 : A : 100129529 (2003) 0920003211 L esson s learned and en lightenm en t obta ined from blackout occurred on August 14th in U. S.

Läs mer

S3125A Dan hab yungh youq gij digih haijbaz 2000m doxroengz haenx ancienz sawjyungh. Cs-2

S3125A Dan hab yungh youq gij digih haijbaz 2000m doxroengz haenx ancienz sawjyungh. Cs-2 TX-NR525...2...4...10...19...23...40...55...61 Cs S3125A Dan hab yungh youq gij digih haijbaz 2000m doxroengz haenx ancienz sawjyungh. Cs-2 ON/STANDBY ON/STANDBY 17 17 10 20 * * POWERPOWER ON/STANDBY POWER

Läs mer

untitled

untitled !"#$ 123!"# A 1507! 750001 (0951) 786 9866 (0951) 786 9867!"# 343! 21 A\B\J\K! 214002 (0510) 8273 6868 (0510) 8276 8481!"# 28!"#$ 5! 250014 (0531) 8266 6088 (0531) 8266 0836!"#$%&!"#$% 20!"#$ E4C! 300457

Läs mer

DR2010.doc

DR2010.doc DR/2010 HACH 11-8-96-2 HACH. DR/2010, / UL E79852 CSA C22.223 LR 58275 VDE GS 1015-92 FCC"A" 15 : AMADOR CORP, HACH. EN50 011/CISPR 11 "B" (EMI)/89/336/EEC/EMC: AMADOR CORP, HACH.. EN50 082-1( )/89/226/EEC

Läs mer

Serial ATA ( Silicon Image SiI3114)...2 (1) SATA... 2 (2) B I O S S A T A... 3 (3) RAID BIOS RAID... 5 (4) S A T A... 8 (5) S A T A... 10

Serial ATA ( Silicon Image SiI3114)...2 (1) SATA... 2 (2) B I O S S A T A... 3 (3) RAID BIOS RAID... 5 (4) S A T A... 8 (5) S A T A... 10 Serial ATA ( Silicon Image SiI3114)...2 (1) SATA... 2 (2) B I O S S A T A... 3 (3) RAID BIOS RAID... 5 (4) S A T A... 8 (5) S A T A... 10 Ác Åé å Serial ATA ( Silicon Image SiI3114) S A T A (1) SATA (2)

Läs mer

LSTA126中文操作说明

LSTA126中文操作说明 LSE126 洗 干 衣 机 使 用 说 明 阅 读 使 用 说 明 注 意! 建 议 认 真 阅 读 说 明 书 中 的 所 有 内 容, 说 明 中 包 括 了 洗 衣 干 衣 机 的 合 理 安 全 的 使 用 方 法 请 将 说 明 书 保 管 好, 以 备 将 来 参 考 销 售 和 转 卖 时, 确 保 将 说 明 书 随 机 带 上, 以 提 供 必 要 的 使 用 信 息 1. 安

Läs mer

Ác Åé å Serial ATA ( nvidia nforce4-4x; nvidia nforce3 250/Ultra; nvidia nforce2 MCP RAID) S A T A (1) SATA (2) BIOS SATA (3)* RAID BIOS RAID (4) SATA

Ác Åé å Serial ATA ( nvidia nforce4-4x; nvidia nforce3 250/Ultra; nvidia nforce2 MCP RAID) S A T A (1) SATA (2) BIOS SATA (3)* RAID BIOS RAID (4) SATA Serial ATA... ( nvidia nforce4-4x; nvidia nforce3 250/Ultra; nvidia nforce2 MCP RAID)...2 (1) SATA... 2 (2) B I O S S A T A... 3 (3) RAID BIOS RAID... 5 (4) S A T A... 8 (5) S A T A... 10 (6) Microsoft

Läs mer

S325A 2

S325A 2 PR-SC5509 S325A 2 ON/STANDBY ON/STANDBY POWER POWER ON/STANDBY POWER 3 24 24 24 34 * 4 VCR/DVR ON/STANDBY 86 5 * *2 *3 *4*5 -*6 *6 *5 *6 *7 *5 *8 *6 *7 *7 *7 *2 *9 *0 * * * *0 * 6 * *0 *2 *3 *4 *5 *6 *

Läs mer

v1.0.cdr

v1.0.cdr V21C V21C 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 1. 2. 3. SD/MMC 6 4. SD MMC SD MMC 5. 4 5 6 6 7 7 8 1. / 2. 3. 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 4. 11 11 12 12 12 2. 13 ~1~ 1. MENU/OK / MENU MENU 14 14

Läs mer

城市建设与构建和谐城市的探究

城市建设与构建和谐城市的探究 城 市 设 计 导 则 与 建 筑 集 群 设 计 的 滨 海 实 践 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 实 施 综 述 王 靖 摘 要 本 文 通 过 对 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 城 市 设 计 导 则 及 建 筑 集 群 设 计 的 过 程 回 顾, 突 显 了 城 市 设 计 导 则 在 指 引 建

Läs mer

1

1 精 靈 傳 說 親 子 互 動 繪 本 遊 戲 軟 體 需 求 規 格 SRS-IM-2014-010-1-1 朝 陽 科 技 大 學 資 訊 管 理 系 指 導 老 師 : 李 朱 慧 教 授 學 生 : 吳 昱 萱 白 昆 諺 曾 浩 銘 徐 子 晴 林 雅 蓉 尤 祥 名 中 華 民 國 一 零 三 年 一 二 月 一 日 0 授 權 書 本 授 權 書 所 授 權 之 系 統 作 品 係 為

Läs mer

untitled

untitled BDL4230E www.philips.com/welcome SC / 6 LCD LCD - 0 ~ 40 C 32-95 F - 20-80% RH LCD 6 LCD CE MMD EN60950-1:2006+A11:2009 EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Läs mer

SeTAQ 是 山 东 西 泰 克 仪 器 有 限 公 司 的 注 册 商 标 本 说 明 书 未 经 书 面 许 可 不 得 翻 印 修 改 或 引 用 警 告 : 请 专 业 人 员 检 测 和 维 修 本 设 备! 警 告 : 本 仪 表 使 用 24V 直 流 电 源, 请 务 必 正 确

SeTAQ 是 山 东 西 泰 克 仪 器 有 限 公 司 的 注 册 商 标 本 说 明 书 未 经 书 面 许 可 不 得 翻 印 修 改 或 引 用 警 告 : 请 专 业 人 员 检 测 和 维 修 本 设 备! 警 告 : 本 仪 表 使 用 24V 直 流 电 源, 请 务 必 正 确 SeTAQ R HMCA 系 列 高 速 多 通 道 数 字 称 重 接 线 盒 使 用 说 明 书 山 东 西 泰 克 仪 器 有 限 公 司 山 东 济 南 高 新 区 天 辰 大 街 1251 号 www.setaq.com setaq@setaq.com V1..2 SeTAQ 是 山 东 西 泰 克 仪 器 有 限 公 司 的 注 册 商 标 本 说 明 书 未 经 书 面 许 可 不 得

Läs mer

JVC

JVC 使 用 指 南 高 清 数 码 硬 盘 摄 像 机 GZ-HD40 GZ-HD30 AC AC CS 尊 敬 的 顾 客 感 谢 您 购 买 此 款 硬 盘 摄 像 机 在 使 用 之 前, 请 仔 细 阅 读 说 明 书 第 8 页 和 第 9 页 上 的 使 用 安 全 意 事 项, 以 保 证 安 全 使 用 本 产 品 中 文 轻 松 入 门 指 南 记 录 之 前 对 电 池 充 电 关

Läs mer

重要安全注意事項

重要安全注意事項 SHARP SHARP / ( ) 2,073,600 AC INPUT : ( ) 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D Dolby Laboratories "Dolby" D Dolby Laboratories HDMI HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI HDMI Licensing LLC MHL MHL Mobile

Läs mer

CHN_p000A_Cover.ai

CHN_p000A_Cover.ai NextoDI Co., Ltd. www.nextodi.com 列表........................................................................ 1 3 4 4 6 7 8 9 10 12 14 16 20 01 02 03 04 1 2 3 5 6 4 XCopy Ready B Menu Menu Off Off 05 06

Läs mer

Cat

Cat 47001-88 2100AN 1 2000 1 2 ... 7... 9 1... 11 2 3 1.1... 11 1.2... 11 1.3... 11 1.4... 12 1.4.1... 12 1.4.2... 13 1.4.3... 13... 15 2.1... 15 2.2... 15 2.2.1... 16 2.2.2... 17 2.3... 18 2.3.1... 18 2.3.2...

Läs mer

untitled

untitled V1.1-1 - ...4...4...4...5...5 2.1.1...5 2.1.2...5 2.1.2.1...6 2.1.2.2...6 2.1.2.3...6 2.1.2.4...6 2.1.3...7 2.1.3.1...7 2.1.3.2...7 2.1.3.3...8 2.1.3.4...9 2.1.3.5...9 2.1.3.6...10 2.1.3.7...11 2.1.3.8...13

Läs mer

...2 SK 100 G SK 100 G / /

...2 SK 100 G SK 100 G / / SK 100 ...2 SK 100 G3...3... 3... 4...5...6 SK 100 G3... 6... 7...8... 8... 8 /... 8... 9... 10... 11 /... 11... 12... 13... 15... 16... 16... 17... 18... 20 Menu... 20 Advanced Menu... 23... 26... 26...

Läs mer

IP-Routing-05.pdf

IP-Routing-05.pdf RI P R I P - 2 RIP -1 R I P - 2 DV RIP -1 RIP-2 16... RIP-2 RIP-2 RIP -1 R I P - 2 RIP-2 RIP-2 RIP-2 V L S M disc ontiguous addr ess sp ace C I D R Cla ssless In ter -Dom ain Routing 121 1 2 2 IP RIP-2

Läs mer

c-AR64SH-102

c-AR64SH-102 Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO, LTD GBT ( ) GBT GBT, GBT 2002 3 15 1 1 11 3 12 3 2 21 4 22 5 23 6 3 31 Win 98/ 98SE, WinME Win XP 8 311 8 312 Direct X 9 313 11 314 14 315 14 316 18 32 Windows NT 40

Läs mer

... 2 SK SK Command KA 9000 COM... 9 SK / SK / Autolock SK

... 2 SK SK Command KA 9000 COM... 9 SK / SK / Autolock SK SK 9000 ... 2 SK 9000... 4... 4... 5 SK 9000... 7... 9 Command KA 9000 COM... 9 SK 9000... 10 / SK 9000... 10 / Autolock... 12... 13... 14 SK 9000... 17... 18... 19... 19... 20 SK 9000... 20 ZH RU PT NL

Läs mer