VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR"

Transkript

1 SVE Version 1

2 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör endast med en torr & ren trasa. 7. Blockera ej någon ventilations öppning. Installera enligt tillverkarens instruktioner. 8. Installera ej nära en värmekälla såsom ett element, varmluftsintag, spis, eller andra apparater (gäller även förstärkare) som producerar värme. 9. Motverka inte syftet med polariserad eller jordad kontakt. 10. Skydda nätsladden från att trampas på eller råka klämmas speciellt i närheten av kontakterna, uttag eller där sladden kommer ut ur apparaten. Sid 2

3 11. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren. 12. Använd endast stativ, tripoder, fästen eller bord specificeras av tillverkaren, eller säljs ihop med apparaten. 13. Koppla ur apparaten under åskväder eller när den inte används under långa perioder. 14. Överlåt alla servicearbeten åt kvalificerad personal. service är krävs när apparaten har skadats på något sätt, såsom nätsladden eller kontakten är skadad. vätska har spillts eller före mål har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt, eller har tappats. 15. För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte denna apparat för regn eller fukt. 16. Varningen för elektriska stötar och tillhörande grafiska symbol finner du på undersidan av enheten. Sid 3

4 17. Apparaten skall inte utsättas för dropp eller stänk och inga objekt fyllda med vätska får placeras ovanpå eller bredvid apparaten. 18. Hög ljudnivå från hörlurar kan orsaka skador på din hörsel. 19. Vägguttaget ska vara nära till radion, och lätt att komma åt i händelse av en kritisk situation, för att koppla bort strömmen från radion, dra ur kontakten ur vägguttaget. VIKTIGT: För att uppfylla FCC RFs regler, så får ingen Ändring utföras på antennen eller enheten. Varje ändring antennen eller anordningen kan resultera i att anordningen överstiger RF-exponering krav och upphäva användarens behörighet att använda enhet. Sid 4

5 Sid 5

6 Kontroller Högtalare Bluetooth indikator Display Source knapp Uppspelningsläge knapp Alarm 1 knapp Alarm 2 knapp Nap knapp Meny/Info knapp On/Off knapp/sleep knappen Roterande tuning kontroll Volymkontroll/Tonkontroll Dimmer sensor Fjärrkontrollsensor Preset 5 / framåt spolnings knapp Preset 4 / uppspelning / paus knapp Preset 3 / bakåt spolnings knapp Preset 2 / Folder upp knappen Preset 1 / Folder ned knappen USB-port Reset knapp Sid 6

7 Sid 7

8 Kontroller Nätkabelnsuttag 12V DC-ingång Subwoofer-utgång AUX IN-uttag Hörlursuttag Extern / Intern antennomkopplare Extern F-typ FM antenn terminal Extern AM-antenn terminal (Endast USA versionen) Display Frekvens/station visning RDS/RBDS indikator Nap indikator PM indikator Tids indikator Sleep indikator Alarm 1 indikator Alarm 2 indikator Framåt spolning indikator Spela/pausa indikator Bakåt spolning indikator Shuffle (slumpa) Repetera alla Repetera folder Repetera en Repetera avsnitt A-B Stereo indikator Sid 8

9 Fjärrkontroll On/Off knapp / Sleep knapp ALARM 1 knapp Volym knapp ALARM 2 knapp Nap knapp Preset 1 / Folder ned knapp Preset 3 / bakåt spolnings knapp Preset 2 / Folder upp knappen Preset 4 / uppspelning / paus Preset 5 / framåt spolnings knapp Uppspelningsläges (play mode) knapp Tonkontroll knapp Upprepa AB/ Select/ Bluetooth sammankopplings knapp Tuning upp/ner Info/meny knapp Source knappen Sid 9

10 Starta din radio AC Användning Innan du ansluter nätkabeln till radion, se till att AC spänningen är korrekt. Sätt i kontakten i änden av den medföljande nätsladden i ACuttaget på baksidan av radion. Antenn installation för FM mottagning Radion levereras med inbyggd AM/FM-antennen och extern antenn. Om du vill använda FM-intern antenn, se till att byta FM extern / intern antennomkopplaren i baksidan av radion till internt antenn läge (dvs. Int. FM ANTENNA). Som för extern antenn, där finns två typer av antenner som kan användas för att förbättra FMmottagningen. Du kan ansluta den medföljande FM-antennen till F-typ antenn terminalen och justera trådantennen för bästa mottagning. Du kan också ansluta en 75 ohm koaxialkabel på en utomhusantenn till terminalen. Se till att byta extern/intern antenn omkopplaren till extern position medan du ansluter utomhus/tak antenn. Notera: I vissa europeiska länder, kan du behöva använda adapter kontakt för att ansluta med utomhus/taket antenn om din antenn har en felaktig typ av kontakt. Sid 10

11 Antenn installation för AM mottagning Radion levereras med inbyggd AM Ferrit antenn som bör vara tillräckligt för normal lyssning. För att förbättra AM-mottagning, så kan du ansluta AM-utomhus antenn (medföljer ej) med AM extern antennuttaget. Sid 11

12 Använda din Radio Radion är utrustad med tre tuning (dvs. Sökning till radiostationer) metoder - Scan tuning, manuell tuning och memory preset tuning. Scan tuning FM / AM 1. Kontrollera att du har ställt in FM-antennen i förväg. 2. Tryck på On/ Off knappen för att slå på radion. 3. Tryck på Source knappen upprepade gånger för att välja önskat vågband. 4. Tryck på Tuning kontrollen. Radion kommer då att söka i en uppåtgående riktning (låg frekvens till hög frekvens) och stanna automatiskt när den hittat en station med tillräcklig styrka. 5. Efter några sekunder kommer displayen att uppdateras. Displayen visar frekvensen på signalen som hittades. Om signalen är stark nog och det finns RDS/RBDS uppgifter tillgängliga så kommer radion att visa stationsnamnet. 6. För att hitta andra stationer, tryck på Tuning kontrollen som tidigare. 7. När frekvensbandet når sitt slut så återupptas sökningen från den motsatta änden av bandet. 8. Justera volymen till önskad nivå. 9. För att stänga av radion trycker du på On/ Off knappen. Sid 12

13 Manuell sökning - FM / AM 1. Tryck på On/ Off-knappen för att slå på klockradio. 2. Tryck på Source knappen upprepade gånger för att välja önskat vågband. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att ställa in en station. Frekvensen ändras i steg om 50kHz/100 khz i FM eller 9 khz/10 khz i AM. 4. När frekvensbandet nått sitt slut så återupptas sökningen från den motsatta änden av bandet. 5. Justera volymen till önskad nivå. 6. För att stänga av din klockradio tryck på On/ Off-knappen. Ställa in steg öknings inställning 1. Tryck och håll på Info / menyknappen för att öppna menyn inställning När radion källan är i AM / FM-läge. 2. Snurra på Tuning kontrollen vridknappen tills FM xxk eller AM xxkhz visas på displayen och tryck på Tuning kontrollen ange steg öknings inställningen. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att välja 50kHz/100kHz för FMradio, och 9kHz/10kHz för AM-radio. Tryck sedan på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningen. Sid 13

14 Visningslägen FM Din radio har fyra visningslägen för FM radio. Dessa använder sig av data som förses av utsändaren som är mer känd som RDS / RBDS. Radio Data System (RDS / RBDS) är ett system som sänder ut ohörbara digitala signaler som tas emot av radion utöver det normala FM radio programmet. RDS / RBDS erbjuder flera användbara funktioner. Dessa följande finns tillgängliga på din radio: 1. Tryck på Meny / Info knappen för att gå igenom de olika lägena. a) Station name Visar namnet på den aktuella stationen. b) Programe type Visar vilken typ av station den aktuella radiostationen är, t.ex. Pop, Klassisk etc. c) Radio Text Visar radio text meddelanden så som, nya objekt etc. d) Year / Day Visar den aktuella året och dagen på veckan enligt datum inställningarna i din radio. e) Date / Day Visar det aktuella datumet och veckodagen veckan enligt datum inställningarna i din radio. f) Frequency Visar frekvensen på den aktuella stationen. Om det inte finns någon RDS/RBDS data tillgängligt (eller om signalen är för svag) så kommer radion bara att visa FM frekvensen och valbara Stereo indikatorn. Sid 14

15 FM räckvidd inställningar FM räckvidden skiljer sig från land till land. Det kan vara nödvändigt att justera FM omfånget för att få radion att fungera som den ska. 1. Tryck och håll inne Meny/Info knappen för att gå till inställningarna. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills räckvidden av FM visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta önskad FM räckvidd. FM räckvidd inställningarna är då slutförda. Tillgänglig FM räckvidd enligt följande: för det gemensamma området (standard) för Japan för Öst Europeiska länder och Ryssland för vissa delar av Kina Sid 15

16 FM stereo/mono inställningar Om den aktuella FM radio stationen har svag signal kan vissa missljud förekomma. Det är föredraget att minska dessa missljud genom att tvinga radion att spela stationen i mono i stället för stereo. 1. Tryck på Standby knappen för att starta din radio. 2. Sök till önskad FM radiostation enligt tidigare beskrivning. 3. Tryck och håll inne Meny/Info knappen för att gå till inställningar. 4. Tryck på Tuning kontrollen tills FM AUTO eller FM MONO visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att gå till inställningarna. Om inställningen är Auto snurra på Tuning kontrollen för att gå till Mono läge för att reducera missljuden. 5. För att återgå till Auto (stereo) läge, snurra på Tuning kontrollen för att ändra inställningarna, så att radion kommer att byta tillbaka till Auto läge. Sid 16

17 Ställa in Preset stationer (förval) Det finns 5 minnes förval såkallade Presets för både FM/AM bandet. 1. Tryck på On/ Off knappen för att starta radion. 2. Sök till önskad station enligt någon av tidigare beskrivna metoder. 3. Tryck och håll inne önskad Preset knapp tills radion piper. Preset numret kommer att visas i displayen och radiostationen kommer att sparas under det valda numret (knappen). 4. Repetera denna procedur för kvarvarande presets. 5. Stationer sparade i preset minnet kan överskrivas genom att följa ovanstående procedur. Återkalla en förvald station (Preset) 1. Tryck på On/ Off knappen för att stata din radio. 2. Välj önskat vågband genom att upprepade gånger trycka på Source knappen. 3. Tryck en gång på önskad Preset knapp. Preset numret och stations frekvens kommer att visas på displayen. Sid 17

18 Klocka och Alarm Ställa in tidsformatet Klockan som visas i stand-by läget och i spelnings läge kan de ställas in till 12 eller 24 timmars format. Det valda formatet är även det som används vid Alarm inställningar. 1. Tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till meny inställningar. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills CLOCK XXH visas på displayen, tryck sedan på Tuning kontrollen för att gå till inställningarna och inställning av tidsformatet börjar blinka. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att välja antingen 12 eller 24 timmars format. Tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta ditt val av format. Displayen kommer sedan att återgå till föregående meny. Om du väljer 12 timmars format, så kommer radion att använda 12 timmars klocka för inställningar av alarm med en PM (Eftermiddag) indikator. Ställa in datumformatet 1. Tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till Meny inställningarna. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills en serie av siffror för månad/datum/dag visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att gå till datumformat inställningarna och siffrorna för månad och datum kommer att börja blinka. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att välja önskat datumformat. Tryck på Tuning kontrollen för att välja datumformatet. Tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta ditt val av datumformat. Displayen kommer då att återgå till föregående meny. Sid 18

19 Ställa in klockan Manuell inställning 1. När radion är i Off läge, tryck och håll inne Meny/Info knappen för att gå till inställningar för menyn. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills CLOCK SET visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att välja inställningar. 3. Timmes inställningarna på displayen kommer att börja blinka. Snurra på Tuning kontrollen för att välja önskad timme, och tryck sedan på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningen. Snurra sedan på Tuning kontrollen för att välja önskad minut, och tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningarna. Radio Data System (RDS/RBDS) När du ställer in en klocka enligt RDS/RBDS funktion, så kommer din radio att synkronisera dess klocka varje gång radion söker till en radiostation enligt RDS/RBDS med CT signaler. 1. När du söker till en station som sänder RDS/RBDS data, tryck och håll inne Info/Meny knappen. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills klocksymbolen visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att ställa in inställningen. Sid 19

20 3. Snurra på Tuning kontrollen tills RDS CT visas i displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningen. Klockans tid på radion kommer att automatiskt ställas in enligt de RDS/RBDS data som tas emot. 4. När åtgärden är utförd, så kommer RDS/RBDS ikonen att visas på LCD displayen för att indikera att radions tid är RDS/RBDS klocktid. Radions klocktid kommer att vara giltig i 2 dagar varje gång radio tiden synkroniseras med RDS CT. Sid 20

21 Ställa in alarm klocka Det finns två alarm som var och en kan ställas in till att väcka dig med AM, FM radio, USB buzzer alarm. Alarmen kan ställas in medan enheten är i Stand-by läge eller medan den spelar. 1. Innan du ställer in ett alarm se till att klockan är ställd. Tryck och håll inne Alarm 1 knappen för att gå till alarm 1 inställningarna. 2. Inställningarna för timme på alarm 1 kommer att börja blinka. Snurra på Tuning kontrollen för att välja önskad alarm timme, och tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningarna. Snurra på Tuning kontrollen för att välja önskad alarm minuter, och tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningar. 3. Displayen visar frekvens alternativ för alarmet. Snurra på Tuning kontrollen för att välja önskat alternativ och tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningarna. Alarm alternativen är enligt följande: ONCE Alarmet ljuder en gång DAILY Alarmet ljuder varje dag WEEKDAY Alarmet ljuder endast veckodagar WEEKEND Alarmet ljuder endast på helger Sid 21

22 4. Snurra på Tuning kontrollen för att välja önskad alarm typ, och tryck sedan på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningarna. Alarmet kan ställas in till buzzer, FM, AM eller USB. När radio läget är valt, så kommer radio frekvensen och preset numret på displayen att börja blinka. Snurra på Tuning kontrollen för att justera önskad radio frekvens 5. Snurra på Tuning kontrollen för att välja önskad volymnivå för alarmet. Tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningarna. Alarmet har nu ställts in. Symbolen för aktivt alarm visas på displayen. Notera: Om USB väljs som alarm typ, men inget USB är anslutet så kommer buzzer alarmet ljuda istället. Sid 22

23 När alarmet ljuder För att avbryta ett ljudande alarm, tryck på Standby knappen för att avbryta alarmet. När buzzer alarm aktiveras, så startar alarmet mjukt för att sedan gradvis öka i nivå. Den ljuder i 1 minut och är tyst i 1 minut och så fortsätter den i 60 minuter om alarmet ej avbryts. När andra alarmtyper ställs, så kommer radio att ljuda non-stop under vald alarmtid i 60minuter. När radio alarmet är aktiverat, så kommer alarmet starta i Humane Waking System. Den kommer att öka sin volym med 0.5steg åt gången från 0 till din valda volymnivå. Avbryta/Stänga av alarm inställning För att stänga av alarm inställningar, tryck och håll inne motsvarande alarm knapp innan alarmet stänger av sig. Sid 23

24 Snooze 1. När alarmet ljuder, tryck på någon knapp förutom Standby knappen och alarmet tystnar i 5 minuter. SNOOZE visas på displayen. 2. För att justera tysttiden för snooze timern, tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till meny inställningarna. 3. Snurra på Tuning kontrollen tills SNOOZE X visas på displayen, tryck då på Tuning kontrollen för att gå till inställningarna. Snurra på Tuning kontrollen för att justera tysttiden. Det finns 5, 10,15 och 20 minuter som inställning för snooze timern. 4. För av att avbryta snooze timer medan alarmet är tyst, tryck på Stand-by knappen. Sleep Timer Sleep timern stänger automatiskt av radion när den inställda tiden är nådd. 1. Tryck och fortsätt trycka på Power on/off knappen, displayen kommer att gå igenom tillgängliga sleep tider i ordningen Släpp knappen när önskad sleep tid visas på displayen och radion kommer att spela senast valda stationen. 2. Stäng av sleep funktionen genom att trycka på Power on/off knappen, radion kommer att stängas av och Sleep symbolen kommer att försvinna från displayen. Sid 24

25 Uppspelning av MP3 eller WMA filer från USB Detta stycke beskriver hur du använder din radio för att komma åt och spela upp dina ljudfiler via ett USB minne. USB ingång finner du på framsidan av enheten. VIKTIGT: Din radio är endast designad till att fungera med USB flash minnes enheter. Den är inte gjord att anslutas till hårddiskar eller andra typer av USB enheter. Det är möjligt att använda SD eller SDHC kort för media uppspelning när den är i en lämplig USB adapter. Dock, eftersom det finns en stor bredd av sådana adaptrar, så kan vi inte garantera att alla adaptrar/kort kombinationer fungerar med radion. Enheten har testats med en rad av olika USB minnes enheter upp till 32GB kapacitet. Den stödjer USB 2.0 full-speed och USB 3.0 (Notera: när du använder USB 3.0, i början kommer radion visa NO DEVICE på displayen, vänligen låt enheten ta tiden att hitta minnesenheten.) USB minnet måste använda FAT eller FAT 32 filsystem för att kunna fungera med ljudsystemet, den stödjer inte NTFS. Ljudformat som stöds för uppspelning är MP3 och WMA. Uppspelning stöder inte filer som kodats med WMA lossless, WMA Voice, WMA 10 professional, eller filer av något format som har DRM protection. Sid 25

26 Varningar: För att minska risken av skador på din radio, ditt USB minne, vänligen placera enheten så att USB minnesenheten inte kan råka puttas till medan den är ansluten. Ta ut USB minnet innan du flyttar eller lyfter radion eller när du inte använder USB funktionen. Sätt enheten i Stand-by läge när du tar ut USB minnet. USB anslutningarna är endast till för att användas med flash minnes enheter. Användning av media på hårddisk stöds ej. Uppspelning via USB filer sparade på MP3 spelare är inte garanterade att fungera. Sid 26

27 Spela upp MP3 och WMA filer i USB 1. När USB är anslutet, tryck på On/Off knappen för att starta radion och tryck sedan på Source knappen för att välja USB. LCD displayen kommer att visa Reading och antal filer och foldrar sparade i USB kommer att visas för ett ögonblick. Dock, under vissa omständigheter, så kan vissa error meddelanden dyka upp. Om displayen visar Unknown indikerar det att din radio ej stöder det filsystem på det anslutna USB; när det visas No Music indikerar det att det inte finns lämpliga MP3/WMA filer för uppspelning. 2. Tryck på Play/Pause knappen för att börja spela från USB. Displayen visar snabbt hur många nummer, t.ex. TRACK För att pausa uppspelning, tryck på Play/Pause knappen. För att återgå till uppspelning, tryck på Play/Pause knappen igen. 4. Tryck på Info knappen upprepade gånger för att kolla information relaterad till specifika media filer. (Notera: denna funktion stöder endast Engelska bokstäver, om media filer innehåller symboler annat än Engelska bokstäver så blir symbolen ingenting (blank).) Sid 27

28 Notera: a) Om du sätter enheten i standby läge utan att trycka på pause knappen, nästa gång enheten startas, kommer den återuppta spelning från senast spelade spår. Välja en fil b) Det är rekommenderat att endast spara ljudfiler (MP3/WMA) i ditt USB minne, eftersom om det finns en folder som innehåller andra filer än ljudfiler, kan din radio hoppa över denna folder och folder numren som visas på displayen är ej seriell då. c) Din WR-22 låter ett maximum av 200 foldrar (inkl. root folder) och 9999filer och 6 lagers maximum inom en folder. Om USB har mer än 200 foldrar, så kommer de foldrar utöver inte att visas på displayen. 1. När USB enheten spelas, tryck på antingen framåt spolning eller bakåt spolning knappen för att ändra till önskad fil. Spårnumret kommer att uppdateras på displayen. Om det finns mer än en folder, alla filer i den aktuella foldern har spelats upp så kommer nästa folder börja spelas upp. 2. Du kan hoppa till önskad fil genom att trycka på framåt spolning eller bakåt knapparna och släppa knappen när önskat spårnummer visas. Din WR-22 tillåter ett maximum av 200 foldrar och 9999 filer och 6 lagers maximum inom en folder. Sid 28

29 Sök funktion Medan ett USB minne spelas, tryck och håll inne framåt spolning eller bakåt knappen. Släpp knappen när önskad del av den aktuella filen är nådd. Hoppa till en annan folder Med USB minnet i stop eller play läge, tryck och släpp antingen Folder Upp/Ner knappen. Den första filen av nästa eller föregående folder kommer att spelas upp. Notera: Om ditt USB innehåller en folder utan filer, enheten kommer då att hoppa över foldern och spela filerna i nästa folder. Uppspelning (Play) läge När du spelar filer i USB, tryck en gång på Play mode knappen för att välja: Repeat 1: Repeterar den aktuella filen. Repeat Folder: Repeterar alla filer i den aktuella foldern. Repeat All: Repeterar alla foldrar och innehåll i USB. Random (slumpvis): Spelar slumpvist upp filer i USB. Sid 29

30 Repetera inom en Sektion A-B Om du vill repetera en del av en fil (t.ex. om du håller på och lär dig ett språk), under uppspelning, tryck en gång på Tuning Ner knappen för att välja var du vill att den ska börja upprepningen, tryck en gång till på knappen för att välja var den ska sluta upprepningen. Radion kommer att repetera uppspelningen endast inom den valda delen (sektionen/avsnittet) och visa symbolen på displayen. För att avbryta repetitionen, tryck en gång till på knappen. Display ikonen Kommer då att försvinna. Ladda med USB uttaget USB uttaget kan endast förse ström för USB minnen endast med 1A 5V maximum och de flesta av iphone modeller. Dock, stöder den ej externa hårddiskar och alla mobiltelefoner och elektroniska enheter. USB uttagets laddningsfunktion kan endast laddas i AUX-IN, USB eller Bluetooth läge. Maximum Volymen på output power speaker kommer att minska när din USB laddas. Viktigt: Anslut inte denna USB uttag till din PC USB port, det är mycket troligt att anslutningen orsakar kollaps av enheten. Sid 30

31 Lyssna på Bluetooth musik För att sammankoppla din Bluetooth enhet till din radio innan du kan auto-link för att spela/streama Bluetooth musik genom din WR-22. Sammankoppling skapar ett permanent band så att dessa två enheter alltid kan känna igen varandra. Sammankoppla din Bluetooth enhet för första gången 1. Tryck på Source knappen för att välja Bluetooth funktion. Bluetooth ikonen på panelen kommer att blinka. 2. Tryck en gång på Tuning kontrollen för att aktivera sammankopplings funktion. 3. Aktivera Bluetooth på din enhet enligt enhetens manual för att linka till din WR Vid anslutning, så kommer ett pipljud att höras och Bluetooth ikonen vara tänd. Displayen kommer även att visa modellnamnet på din Bluetooth-aktiverade enhet. 5. WR-22 kommer att auto linka med den senaste ansluta enheten när den enheten är i närheten. Sid 31

32 Notera: a) För version BT 2.0 Bluetooth enhet, kan du behöva slå in en pinkod, den koden är b) Om SANGEAN WR-22 visas i din Bluetooth enhets lista men enheten inte kan ansluta till WR-22, vänligen radera Sangean WR- 22 objektet från din lista och sammankoppla enheten igen med WR-22 enligt tidigare beskrivning. c) Den effektiva användnings radien mellan dockningssystemet och den sammankopplade enheten är ungefär 10 meter (30 fot). d) Om det finns hinder mellan systemet och enheten så kan det reducera användar radien. Sid 32

33 Sammankoppla med din tidigare Bluetooth enhet Om din Bluetooth enhet redan har varit sammankopplad med WR-22 tidigare, enheten kommer att komma ihåg din Bluetooth enhet, så när Bluetooth enheten är inom radien kommer den fråga tillstånd att linka till radion. WR-22 kan komma ihåg upp till 8 st olika Bluetooth enheter, när minnet överstigs så kommer den tidigaste sammankopplade enheten att tas bort från radion. Radera sammankopplade enheter i minnet på din radio Tryck och håll inne Tuning kontrollen för att radera alla sammankopplade enheter i minnet i WR-22. Spela Bluetooth musik 1. När din enhet och WR-22 är ihop linkade kan du börja spela upp Bluetooth musik via WR Tryck på Play/Pause knappen på panelen eller på fjärrkontrollen för att börja uppspelning från din Bluetooth-aktiverade enhet. 3. För att pausa uppspelning, tryck på Play/Pause knappen. För att återta uppspelning, tryck på Play/Pause knappen igen. Välj en fil 1. Medan en Bluetooth-aktiverad enhet spelas, tryck på antingen framåt spolning eller bakåt knappen för att ändra till önskad fil. Sid 33

34 Nap (tupplur) timer 1. Tryck och håll inne Nap timer knappen för att gå till meny inställningarna. Fortsätt hålla Nap timer knappen och alternativen kommer att börja ändras i displayen från 1 till 120 minuter. Stanna när önskad Nap (tupplur) tid visas i displayen. Inställningen kommer att sparas och LCD skärmen kommer att återgå till normal visning med NAP ikonen på displayen. 2. För att se kvarvarande tid på en aktiv timer inställning, tryck på Nap timer knappen. För att stänga av en ljudande Nap timer, tryck på Standby knappen. Om någon annan knapp trycks på när alarmet ljuder så kommer snooze funktionen att aktiveras. För att stänga av funktionen när nedräkningen är igång, gå till nap timer inställningarna och välj OFF. Sid 34

35 Tidzon inställningar Din radio kan ställas in efter tidzon för dess radio klocktid. 1. Tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till meny inställningarna. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills TIME ZONE visas i displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att gå till inställningarna. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att välja Tidszon inställningar för ditt område. Notera: När du startar din radio efter den varit frånkopplad från strömförsörjningen, så kommer du att behöva fullfölja tidszon inställningarna innan normal användning av radion. Sommartid 1. Tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till meny inställningarna. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills DST XX visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att gå till inställningarna. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att välja, t.ex. +1H för att ställa klockan 1 timme framåt, och tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta ditt val. 4. För att ställa klockan till vintertid, välj OFF och tryck sedan på Tuning kontrollen för att bekräfta ditt val. Sid 35

36 Ton kontroll Diskant och Bas Om du finner att de förinställda diskant och bas inställningarna inte passar dig, kan du ställa in en egen diskant och bas inställning enligt följande: 1. Tryck på Volym kontrollen när du kommit till Diskant kontroll inställningarna (Treble control). Snurra kontrollen tills önskad diskant nivå är nådd. 2. Tryck på Volym knappen igen för att gå till Bas kontroll inställningarna. Snurra kontrollen tills önskad Bas nivå är nådd. Tryck på volym kontrollen för att bekräfta din inställning. Loudness Du kan få kompensation på lägre och högre frekvenser för din radio genom att justera loudness funktionen. 1. Tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till meny inställningarna. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills LOUD ON eller OFF visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att gå till inställningarna. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att välja ON för att starta loudness funktionen, tryck sedan på Tuning kontrollen för att bekräfta din inställning. 4. För att stänga av loudness funktionen, välj OFF och tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningen. Sid 36

37 Auto Dimmer Dimmer sensorn är placerad på framsidan av radion, den kommer att justera ljusstyrkan på displayen för att passa rummets ljushet. Dimmer Kontroll Ljusstyrkan på LCD displayen kan justeras. 1. Tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till Meny inställningarna. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills DIMMER visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att gå till inställningarna. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att justera LCD bakgrundsbelysningen till mörkare eller ljusare. Tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningarna. Notera: Standard inställningarna för dimmer nivån är som lägst. Vänligen justera dimmer nivån när så är lämpligt. Sid 37

38 Auxiliary input En 3.5mm stereo AUX ingång finns på baksidan av din radio för att låta en ljudsignal bli matad in i enheten från en extern ljudenhet så som en ipod, Mp3 eller CD spelare. 1. Tryck upprepade gånger på Band knappen tills AUX IN visas. 2. Anslut en extern ljudkälla (t.ex., ipod, MP3 eller CD spelare) till AUX ingången. 3. Justera volym inställningarna på din ipod, MP3 eller CD spelare för att se till att det finns tillräcklig med signal nivå från spelaren, snurra sedan på volym kontrollen på radion till önskad nivå. Hörlurs uttag Ett 3.5mm Hörlursuttag finns på baksidan av din radio och är till för att ansluta hörlurar. När du sätter i en hörlurskontakt så tystas högtalarna automatiskt. VIKTIGT: Höga ljudnivåer från Hörlurar kan orsaka permanenta hörselskador. Sid 38

39 Version av mjukvara Visning av mjukvaran kan ej justeras och är endast till för att användas i referens syfte. 1. Tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till Meny inställningarna. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills P XX visas på displayen för att se version av mjukvara på din radio. RESET din radio (återställning) Om din radio inte fungerar som den ska eller några siffror på displayen saknas eller är otydliga, vänligen utför följande procedur. 1. Stäng av radion. 2. Med hjälp av ett lämpligt redskap (t.ex. ett gem), tryck på RESET knappen som du finner på undersidan av din radio i minst 2 sekunder. Detta kommer att återställa microprossesor klocktid och rensa alla stationer i preset minnet. Subwoofer uttag (baslåda) Anslut en Subwoofer input med en inbyggd förstärkare. Subwoofer output nivån kommer att ändras i enlighet till volym justeringarna på radion. Sid 39

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT

2DIN CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W296BT CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-195BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R

CDE-178BT. ide-178bt CDE-175R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer