VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR"

Transkript

1 SVE Version 1

2 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör endast med en torr & ren trasa. 7. Blockera ej någon ventilations öppning. Installera enligt tillverkarens instruktioner. 8. Installera ej nära en värmekälla såsom ett element, varmluftsintag, spis, eller andra apparater (gäller även förstärkare) som producerar värme. 9. Motverka inte syftet med polariserad eller jordad kontakt. 10. Skydda nätsladden från att trampas på eller råka klämmas speciellt i närheten av kontakterna, uttag eller där sladden kommer ut ur apparaten. Sid 2

3 11. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren. 12. Använd endast stativ, tripoder, fästen eller bord specificeras av tillverkaren, eller säljs ihop med apparaten. 13. Koppla ur apparaten under åskväder eller när den inte används under långa perioder. 14. Överlåt alla servicearbeten åt kvalificerad personal. service är krävs när apparaten har skadats på något sätt, såsom nätsladden eller kontakten är skadad. vätska har spillts eller före mål har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt, eller har tappats. 15. För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte denna apparat för regn eller fukt. 16. Varningen för elektriska stötar och tillhörande grafiska symbol finner du på undersidan av enheten. Sid 3

4 17. Apparaten skall inte utsättas för dropp eller stänk och inga objekt fyllda med vätska får placeras ovanpå eller bredvid apparaten. 18. Hög ljudnivå från hörlurar kan orsaka skador på din hörsel. 19. Vägguttaget ska vara nära till radion, och lätt att komma åt i händelse av en kritisk situation, för att koppla bort strömmen från radion, dra ur kontakten ur vägguttaget. VIKTIGT: För att uppfylla FCC RFs regler, så får ingen Ändring utföras på antennen eller enheten. Varje ändring antennen eller anordningen kan resultera i att anordningen överstiger RF-exponering krav och upphäva användarens behörighet att använda enhet. Sid 4

5 Sid 5

6 Kontroller Högtalare Bluetooth indikator Display Source knapp Uppspelningsläge knapp Alarm 1 knapp Alarm 2 knapp Nap knapp Meny/Info knapp On/Off knapp/sleep knappen Roterande tuning kontroll Volymkontroll/Tonkontroll Dimmer sensor Fjärrkontrollsensor Preset 5 / framåt spolnings knapp Preset 4 / uppspelning / paus knapp Preset 3 / bakåt spolnings knapp Preset 2 / Folder upp knappen Preset 1 / Folder ned knappen USB-port Reset knapp Sid 6

7 Sid 7

8 Kontroller Nätkabelnsuttag 12V DC-ingång Subwoofer-utgång AUX IN-uttag Hörlursuttag Extern / Intern antennomkopplare Extern F-typ FM antenn terminal Extern AM-antenn terminal (Endast USA versionen) Display Frekvens/station visning RDS/RBDS indikator Nap indikator PM indikator Tids indikator Sleep indikator Alarm 1 indikator Alarm 2 indikator Framåt spolning indikator Spela/pausa indikator Bakåt spolning indikator Shuffle (slumpa) Repetera alla Repetera folder Repetera en Repetera avsnitt A-B Stereo indikator Sid 8

9 Fjärrkontroll On/Off knapp / Sleep knapp ALARM 1 knapp Volym knapp ALARM 2 knapp Nap knapp Preset 1 / Folder ned knapp Preset 3 / bakåt spolnings knapp Preset 2 / Folder upp knappen Preset 4 / uppspelning / paus Preset 5 / framåt spolnings knapp Uppspelningsläges (play mode) knapp Tonkontroll knapp Upprepa AB/ Select/ Bluetooth sammankopplings knapp Tuning upp/ner Info/meny knapp Source knappen Sid 9

10 Starta din radio AC Användning Innan du ansluter nätkabeln till radion, se till att AC spänningen är korrekt. Sätt i kontakten i änden av den medföljande nätsladden i ACuttaget på baksidan av radion. Antenn installation för FM mottagning Radion levereras med inbyggd AM/FM-antennen och extern antenn. Om du vill använda FM-intern antenn, se till att byta FM extern / intern antennomkopplaren i baksidan av radion till internt antenn läge (dvs. Int. FM ANTENNA). Som för extern antenn, där finns två typer av antenner som kan användas för att förbättra FMmottagningen. Du kan ansluta den medföljande FM-antennen till F-typ antenn terminalen och justera trådantennen för bästa mottagning. Du kan också ansluta en 75 ohm koaxialkabel på en utomhusantenn till terminalen. Se till att byta extern/intern antenn omkopplaren till extern position medan du ansluter utomhus/tak antenn. Notera: I vissa europeiska länder, kan du behöva använda adapter kontakt för att ansluta med utomhus/taket antenn om din antenn har en felaktig typ av kontakt. Sid 10

11 Antenn installation för AM mottagning Radion levereras med inbyggd AM Ferrit antenn som bör vara tillräckligt för normal lyssning. För att förbättra AM-mottagning, så kan du ansluta AM-utomhus antenn (medföljer ej) med AM extern antennuttaget. Sid 11

12 Använda din Radio Radion är utrustad med tre tuning (dvs. Sökning till radiostationer) metoder - Scan tuning, manuell tuning och memory preset tuning. Scan tuning FM / AM 1. Kontrollera att du har ställt in FM-antennen i förväg. 2. Tryck på On/ Off knappen för att slå på radion. 3. Tryck på Source knappen upprepade gånger för att välja önskat vågband. 4. Tryck på Tuning kontrollen. Radion kommer då att söka i en uppåtgående riktning (låg frekvens till hög frekvens) och stanna automatiskt när den hittat en station med tillräcklig styrka. 5. Efter några sekunder kommer displayen att uppdateras. Displayen visar frekvensen på signalen som hittades. Om signalen är stark nog och det finns RDS/RBDS uppgifter tillgängliga så kommer radion att visa stationsnamnet. 6. För att hitta andra stationer, tryck på Tuning kontrollen som tidigare. 7. När frekvensbandet når sitt slut så återupptas sökningen från den motsatta änden av bandet. 8. Justera volymen till önskad nivå. 9. För att stänga av radion trycker du på On/ Off knappen. Sid 12

13 Manuell sökning - FM / AM 1. Tryck på On/ Off-knappen för att slå på klockradio. 2. Tryck på Source knappen upprepade gånger för att välja önskat vågband. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att ställa in en station. Frekvensen ändras i steg om 50kHz/100 khz i FM eller 9 khz/10 khz i AM. 4. När frekvensbandet nått sitt slut så återupptas sökningen från den motsatta änden av bandet. 5. Justera volymen till önskad nivå. 6. För att stänga av din klockradio tryck på On/ Off-knappen. Ställa in steg öknings inställning 1. Tryck och håll på Info / menyknappen för att öppna menyn inställning När radion källan är i AM / FM-läge. 2. Snurra på Tuning kontrollen vridknappen tills FM xxk eller AM xxkhz visas på displayen och tryck på Tuning kontrollen ange steg öknings inställningen. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att välja 50kHz/100kHz för FMradio, och 9kHz/10kHz för AM-radio. Tryck sedan på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningen. Sid 13

14 Visningslägen FM Din radio har fyra visningslägen för FM radio. Dessa använder sig av data som förses av utsändaren som är mer känd som RDS / RBDS. Radio Data System (RDS / RBDS) är ett system som sänder ut ohörbara digitala signaler som tas emot av radion utöver det normala FM radio programmet. RDS / RBDS erbjuder flera användbara funktioner. Dessa följande finns tillgängliga på din radio: 1. Tryck på Meny / Info knappen för att gå igenom de olika lägena. a) Station name Visar namnet på den aktuella stationen. b) Programe type Visar vilken typ av station den aktuella radiostationen är, t.ex. Pop, Klassisk etc. c) Radio Text Visar radio text meddelanden så som, nya objekt etc. d) Year / Day Visar den aktuella året och dagen på veckan enligt datum inställningarna i din radio. e) Date / Day Visar det aktuella datumet och veckodagen veckan enligt datum inställningarna i din radio. f) Frequency Visar frekvensen på den aktuella stationen. Om det inte finns någon RDS/RBDS data tillgängligt (eller om signalen är för svag) så kommer radion bara att visa FM frekvensen och valbara Stereo indikatorn. Sid 14

15 FM räckvidd inställningar FM räckvidden skiljer sig från land till land. Det kan vara nödvändigt att justera FM omfånget för att få radion att fungera som den ska. 1. Tryck och håll inne Meny/Info knappen för att gå till inställningarna. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills räckvidden av FM visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta önskad FM räckvidd. FM räckvidd inställningarna är då slutförda. Tillgänglig FM räckvidd enligt följande: för det gemensamma området (standard) för Japan för Öst Europeiska länder och Ryssland för vissa delar av Kina Sid 15

16 FM stereo/mono inställningar Om den aktuella FM radio stationen har svag signal kan vissa missljud förekomma. Det är föredraget att minska dessa missljud genom att tvinga radion att spela stationen i mono i stället för stereo. 1. Tryck på Standby knappen för att starta din radio. 2. Sök till önskad FM radiostation enligt tidigare beskrivning. 3. Tryck och håll inne Meny/Info knappen för att gå till inställningar. 4. Tryck på Tuning kontrollen tills FM AUTO eller FM MONO visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att gå till inställningarna. Om inställningen är Auto snurra på Tuning kontrollen för att gå till Mono läge för att reducera missljuden. 5. För att återgå till Auto (stereo) läge, snurra på Tuning kontrollen för att ändra inställningarna, så att radion kommer att byta tillbaka till Auto läge. Sid 16

17 Ställa in Preset stationer (förval) Det finns 5 minnes förval såkallade Presets för både FM/AM bandet. 1. Tryck på On/ Off knappen för att starta radion. 2. Sök till önskad station enligt någon av tidigare beskrivna metoder. 3. Tryck och håll inne önskad Preset knapp tills radion piper. Preset numret kommer att visas i displayen och radiostationen kommer att sparas under det valda numret (knappen). 4. Repetera denna procedur för kvarvarande presets. 5. Stationer sparade i preset minnet kan överskrivas genom att följa ovanstående procedur. Återkalla en förvald station (Preset) 1. Tryck på On/ Off knappen för att stata din radio. 2. Välj önskat vågband genom att upprepade gånger trycka på Source knappen. 3. Tryck en gång på önskad Preset knapp. Preset numret och stations frekvens kommer att visas på displayen. Sid 17

18 Klocka och Alarm Ställa in tidsformatet Klockan som visas i stand-by läget och i spelnings läge kan de ställas in till 12 eller 24 timmars format. Det valda formatet är även det som används vid Alarm inställningar. 1. Tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till meny inställningar. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills CLOCK XXH visas på displayen, tryck sedan på Tuning kontrollen för att gå till inställningarna och inställning av tidsformatet börjar blinka. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att välja antingen 12 eller 24 timmars format. Tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta ditt val av format. Displayen kommer sedan att återgå till föregående meny. Om du väljer 12 timmars format, så kommer radion att använda 12 timmars klocka för inställningar av alarm med en PM (Eftermiddag) indikator. Ställa in datumformatet 1. Tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till Meny inställningarna. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills en serie av siffror för månad/datum/dag visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att gå till datumformat inställningarna och siffrorna för månad och datum kommer att börja blinka. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att välja önskat datumformat. Tryck på Tuning kontrollen för att välja datumformatet. Tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta ditt val av datumformat. Displayen kommer då att återgå till föregående meny. Sid 18

19 Ställa in klockan Manuell inställning 1. När radion är i Off läge, tryck och håll inne Meny/Info knappen för att gå till inställningar för menyn. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills CLOCK SET visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att välja inställningar. 3. Timmes inställningarna på displayen kommer att börja blinka. Snurra på Tuning kontrollen för att välja önskad timme, och tryck sedan på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningen. Snurra sedan på Tuning kontrollen för att välja önskad minut, och tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningarna. Radio Data System (RDS/RBDS) När du ställer in en klocka enligt RDS/RBDS funktion, så kommer din radio att synkronisera dess klocka varje gång radion söker till en radiostation enligt RDS/RBDS med CT signaler. 1. När du söker till en station som sänder RDS/RBDS data, tryck och håll inne Info/Meny knappen. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills klocksymbolen visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att ställa in inställningen. Sid 19

20 3. Snurra på Tuning kontrollen tills RDS CT visas i displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningen. Klockans tid på radion kommer att automatiskt ställas in enligt de RDS/RBDS data som tas emot. 4. När åtgärden är utförd, så kommer RDS/RBDS ikonen att visas på LCD displayen för att indikera att radions tid är RDS/RBDS klocktid. Radions klocktid kommer att vara giltig i 2 dagar varje gång radio tiden synkroniseras med RDS CT. Sid 20

21 Ställa in alarm klocka Det finns två alarm som var och en kan ställas in till att väcka dig med AM, FM radio, USB buzzer alarm. Alarmen kan ställas in medan enheten är i Stand-by läge eller medan den spelar. 1. Innan du ställer in ett alarm se till att klockan är ställd. Tryck och håll inne Alarm 1 knappen för att gå till alarm 1 inställningarna. 2. Inställningarna för timme på alarm 1 kommer att börja blinka. Snurra på Tuning kontrollen för att välja önskad alarm timme, och tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningarna. Snurra på Tuning kontrollen för att välja önskad alarm minuter, och tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningar. 3. Displayen visar frekvens alternativ för alarmet. Snurra på Tuning kontrollen för att välja önskat alternativ och tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningarna. Alarm alternativen är enligt följande: ONCE Alarmet ljuder en gång DAILY Alarmet ljuder varje dag WEEKDAY Alarmet ljuder endast veckodagar WEEKEND Alarmet ljuder endast på helger Sid 21

22 4. Snurra på Tuning kontrollen för att välja önskad alarm typ, och tryck sedan på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningarna. Alarmet kan ställas in till buzzer, FM, AM eller USB. När radio läget är valt, så kommer radio frekvensen och preset numret på displayen att börja blinka. Snurra på Tuning kontrollen för att justera önskad radio frekvens 5. Snurra på Tuning kontrollen för att välja önskad volymnivå för alarmet. Tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningarna. Alarmet har nu ställts in. Symbolen för aktivt alarm visas på displayen. Notera: Om USB väljs som alarm typ, men inget USB är anslutet så kommer buzzer alarmet ljuda istället. Sid 22

23 När alarmet ljuder För att avbryta ett ljudande alarm, tryck på Standby knappen för att avbryta alarmet. När buzzer alarm aktiveras, så startar alarmet mjukt för att sedan gradvis öka i nivå. Den ljuder i 1 minut och är tyst i 1 minut och så fortsätter den i 60 minuter om alarmet ej avbryts. När andra alarmtyper ställs, så kommer radio att ljuda non-stop under vald alarmtid i 60minuter. När radio alarmet är aktiverat, så kommer alarmet starta i Humane Waking System. Den kommer att öka sin volym med 0.5steg åt gången från 0 till din valda volymnivå. Avbryta/Stänga av alarm inställning För att stänga av alarm inställningar, tryck och håll inne motsvarande alarm knapp innan alarmet stänger av sig. Sid 23

24 Snooze 1. När alarmet ljuder, tryck på någon knapp förutom Standby knappen och alarmet tystnar i 5 minuter. SNOOZE visas på displayen. 2. För att justera tysttiden för snooze timern, tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till meny inställningarna. 3. Snurra på Tuning kontrollen tills SNOOZE X visas på displayen, tryck då på Tuning kontrollen för att gå till inställningarna. Snurra på Tuning kontrollen för att justera tysttiden. Det finns 5, 10,15 och 20 minuter som inställning för snooze timern. 4. För av att avbryta snooze timer medan alarmet är tyst, tryck på Stand-by knappen. Sleep Timer Sleep timern stänger automatiskt av radion när den inställda tiden är nådd. 1. Tryck och fortsätt trycka på Power on/off knappen, displayen kommer att gå igenom tillgängliga sleep tider i ordningen Släpp knappen när önskad sleep tid visas på displayen och radion kommer att spela senast valda stationen. 2. Stäng av sleep funktionen genom att trycka på Power on/off knappen, radion kommer att stängas av och Sleep symbolen kommer att försvinna från displayen. Sid 24

25 Uppspelning av MP3 eller WMA filer från USB Detta stycke beskriver hur du använder din radio för att komma åt och spela upp dina ljudfiler via ett USB minne. USB ingång finner du på framsidan av enheten. VIKTIGT: Din radio är endast designad till att fungera med USB flash minnes enheter. Den är inte gjord att anslutas till hårddiskar eller andra typer av USB enheter. Det är möjligt att använda SD eller SDHC kort för media uppspelning när den är i en lämplig USB adapter. Dock, eftersom det finns en stor bredd av sådana adaptrar, så kan vi inte garantera att alla adaptrar/kort kombinationer fungerar med radion. Enheten har testats med en rad av olika USB minnes enheter upp till 32GB kapacitet. Den stödjer USB 2.0 full-speed och USB 3.0 (Notera: när du använder USB 3.0, i början kommer radion visa NO DEVICE på displayen, vänligen låt enheten ta tiden att hitta minnesenheten.) USB minnet måste använda FAT eller FAT 32 filsystem för att kunna fungera med ljudsystemet, den stödjer inte NTFS. Ljudformat som stöds för uppspelning är MP3 och WMA. Uppspelning stöder inte filer som kodats med WMA lossless, WMA Voice, WMA 10 professional, eller filer av något format som har DRM protection. Sid 25

26 Varningar: För att minska risken av skador på din radio, ditt USB minne, vänligen placera enheten så att USB minnesenheten inte kan råka puttas till medan den är ansluten. Ta ut USB minnet innan du flyttar eller lyfter radion eller när du inte använder USB funktionen. Sätt enheten i Stand-by läge när du tar ut USB minnet. USB anslutningarna är endast till för att användas med flash minnes enheter. Användning av media på hårddisk stöds ej. Uppspelning via USB filer sparade på MP3 spelare är inte garanterade att fungera. Sid 26

27 Spela upp MP3 och WMA filer i USB 1. När USB är anslutet, tryck på On/Off knappen för att starta radion och tryck sedan på Source knappen för att välja USB. LCD displayen kommer att visa Reading och antal filer och foldrar sparade i USB kommer att visas för ett ögonblick. Dock, under vissa omständigheter, så kan vissa error meddelanden dyka upp. Om displayen visar Unknown indikerar det att din radio ej stöder det filsystem på det anslutna USB; när det visas No Music indikerar det att det inte finns lämpliga MP3/WMA filer för uppspelning. 2. Tryck på Play/Pause knappen för att börja spela från USB. Displayen visar snabbt hur många nummer, t.ex. TRACK För att pausa uppspelning, tryck på Play/Pause knappen. För att återgå till uppspelning, tryck på Play/Pause knappen igen. 4. Tryck på Info knappen upprepade gånger för att kolla information relaterad till specifika media filer. (Notera: denna funktion stöder endast Engelska bokstäver, om media filer innehåller symboler annat än Engelska bokstäver så blir symbolen ingenting (blank).) Sid 27

28 Notera: a) Om du sätter enheten i standby läge utan att trycka på pause knappen, nästa gång enheten startas, kommer den återuppta spelning från senast spelade spår. Välja en fil b) Det är rekommenderat att endast spara ljudfiler (MP3/WMA) i ditt USB minne, eftersom om det finns en folder som innehåller andra filer än ljudfiler, kan din radio hoppa över denna folder och folder numren som visas på displayen är ej seriell då. c) Din WR-22 låter ett maximum av 200 foldrar (inkl. root folder) och 9999filer och 6 lagers maximum inom en folder. Om USB har mer än 200 foldrar, så kommer de foldrar utöver inte att visas på displayen. 1. När USB enheten spelas, tryck på antingen framåt spolning eller bakåt spolning knappen för att ändra till önskad fil. Spårnumret kommer att uppdateras på displayen. Om det finns mer än en folder, alla filer i den aktuella foldern har spelats upp så kommer nästa folder börja spelas upp. 2. Du kan hoppa till önskad fil genom att trycka på framåt spolning eller bakåt knapparna och släppa knappen när önskat spårnummer visas. Din WR-22 tillåter ett maximum av 200 foldrar och 9999 filer och 6 lagers maximum inom en folder. Sid 28

29 Sök funktion Medan ett USB minne spelas, tryck och håll inne framåt spolning eller bakåt knappen. Släpp knappen när önskad del av den aktuella filen är nådd. Hoppa till en annan folder Med USB minnet i stop eller play läge, tryck och släpp antingen Folder Upp/Ner knappen. Den första filen av nästa eller föregående folder kommer att spelas upp. Notera: Om ditt USB innehåller en folder utan filer, enheten kommer då att hoppa över foldern och spela filerna i nästa folder. Uppspelning (Play) läge När du spelar filer i USB, tryck en gång på Play mode knappen för att välja: Repeat 1: Repeterar den aktuella filen. Repeat Folder: Repeterar alla filer i den aktuella foldern. Repeat All: Repeterar alla foldrar och innehåll i USB. Random (slumpvis): Spelar slumpvist upp filer i USB. Sid 29

30 Repetera inom en Sektion A-B Om du vill repetera en del av en fil (t.ex. om du håller på och lär dig ett språk), under uppspelning, tryck en gång på Tuning Ner knappen för att välja var du vill att den ska börja upprepningen, tryck en gång till på knappen för att välja var den ska sluta upprepningen. Radion kommer att repetera uppspelningen endast inom den valda delen (sektionen/avsnittet) och visa symbolen på displayen. För att avbryta repetitionen, tryck en gång till på knappen. Display ikonen Kommer då att försvinna. Ladda med USB uttaget USB uttaget kan endast förse ström för USB minnen endast med 1A 5V maximum och de flesta av iphone modeller. Dock, stöder den ej externa hårddiskar och alla mobiltelefoner och elektroniska enheter. USB uttagets laddningsfunktion kan endast laddas i AUX-IN, USB eller Bluetooth läge. Maximum Volymen på output power speaker kommer att minska när din USB laddas. Viktigt: Anslut inte denna USB uttag till din PC USB port, det är mycket troligt att anslutningen orsakar kollaps av enheten. Sid 30

31 Lyssna på Bluetooth musik För att sammankoppla din Bluetooth enhet till din radio innan du kan auto-link för att spela/streama Bluetooth musik genom din WR-22. Sammankoppling skapar ett permanent band så att dessa två enheter alltid kan känna igen varandra. Sammankoppla din Bluetooth enhet för första gången 1. Tryck på Source knappen för att välja Bluetooth funktion. Bluetooth ikonen på panelen kommer att blinka. 2. Tryck en gång på Tuning kontrollen för att aktivera sammankopplings funktion. 3. Aktivera Bluetooth på din enhet enligt enhetens manual för att linka till din WR Vid anslutning, så kommer ett pipljud att höras och Bluetooth ikonen vara tänd. Displayen kommer även att visa modellnamnet på din Bluetooth-aktiverade enhet. 5. WR-22 kommer att auto linka med den senaste ansluta enheten när den enheten är i närheten. Sid 31

32 Notera: a) För version BT 2.0 Bluetooth enhet, kan du behöva slå in en pinkod, den koden är b) Om SANGEAN WR-22 visas i din Bluetooth enhets lista men enheten inte kan ansluta till WR-22, vänligen radera Sangean WR- 22 objektet från din lista och sammankoppla enheten igen med WR-22 enligt tidigare beskrivning. c) Den effektiva användnings radien mellan dockningssystemet och den sammankopplade enheten är ungefär 10 meter (30 fot). d) Om det finns hinder mellan systemet och enheten så kan det reducera användar radien. Sid 32

33 Sammankoppla med din tidigare Bluetooth enhet Om din Bluetooth enhet redan har varit sammankopplad med WR-22 tidigare, enheten kommer att komma ihåg din Bluetooth enhet, så när Bluetooth enheten är inom radien kommer den fråga tillstånd att linka till radion. WR-22 kan komma ihåg upp till 8 st olika Bluetooth enheter, när minnet överstigs så kommer den tidigaste sammankopplade enheten att tas bort från radion. Radera sammankopplade enheter i minnet på din radio Tryck och håll inne Tuning kontrollen för att radera alla sammankopplade enheter i minnet i WR-22. Spela Bluetooth musik 1. När din enhet och WR-22 är ihop linkade kan du börja spela upp Bluetooth musik via WR Tryck på Play/Pause knappen på panelen eller på fjärrkontrollen för att börja uppspelning från din Bluetooth-aktiverade enhet. 3. För att pausa uppspelning, tryck på Play/Pause knappen. För att återta uppspelning, tryck på Play/Pause knappen igen. Välj en fil 1. Medan en Bluetooth-aktiverad enhet spelas, tryck på antingen framåt spolning eller bakåt knappen för att ändra till önskad fil. Sid 33

34 Nap (tupplur) timer 1. Tryck och håll inne Nap timer knappen för att gå till meny inställningarna. Fortsätt hålla Nap timer knappen och alternativen kommer att börja ändras i displayen från 1 till 120 minuter. Stanna när önskad Nap (tupplur) tid visas i displayen. Inställningen kommer att sparas och LCD skärmen kommer att återgå till normal visning med NAP ikonen på displayen. 2. För att se kvarvarande tid på en aktiv timer inställning, tryck på Nap timer knappen. För att stänga av en ljudande Nap timer, tryck på Standby knappen. Om någon annan knapp trycks på när alarmet ljuder så kommer snooze funktionen att aktiveras. För att stänga av funktionen när nedräkningen är igång, gå till nap timer inställningarna och välj OFF. Sid 34

35 Tidzon inställningar Din radio kan ställas in efter tidzon för dess radio klocktid. 1. Tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till meny inställningarna. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills TIME ZONE visas i displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att gå till inställningarna. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att välja Tidszon inställningar för ditt område. Notera: När du startar din radio efter den varit frånkopplad från strömförsörjningen, så kommer du att behöva fullfölja tidszon inställningarna innan normal användning av radion. Sommartid 1. Tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till meny inställningarna. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills DST XX visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att gå till inställningarna. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att välja, t.ex. +1H för att ställa klockan 1 timme framåt, och tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta ditt val. 4. För att ställa klockan till vintertid, välj OFF och tryck sedan på Tuning kontrollen för att bekräfta ditt val. Sid 35

36 Ton kontroll Diskant och Bas Om du finner att de förinställda diskant och bas inställningarna inte passar dig, kan du ställa in en egen diskant och bas inställning enligt följande: 1. Tryck på Volym kontrollen när du kommit till Diskant kontroll inställningarna (Treble control). Snurra kontrollen tills önskad diskant nivå är nådd. 2. Tryck på Volym knappen igen för att gå till Bas kontroll inställningarna. Snurra kontrollen tills önskad Bas nivå är nådd. Tryck på volym kontrollen för att bekräfta din inställning. Loudness Du kan få kompensation på lägre och högre frekvenser för din radio genom att justera loudness funktionen. 1. Tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till meny inställningarna. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills LOUD ON eller OFF visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att gå till inställningarna. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att välja ON för att starta loudness funktionen, tryck sedan på Tuning kontrollen för att bekräfta din inställning. 4. För att stänga av loudness funktionen, välj OFF och tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningen. Sid 36

37 Auto Dimmer Dimmer sensorn är placerad på framsidan av radion, den kommer att justera ljusstyrkan på displayen för att passa rummets ljushet. Dimmer Kontroll Ljusstyrkan på LCD displayen kan justeras. 1. Tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till Meny inställningarna. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills DIMMER visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att gå till inställningarna. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att justera LCD bakgrundsbelysningen till mörkare eller ljusare. Tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningarna. Notera: Standard inställningarna för dimmer nivån är som lägst. Vänligen justera dimmer nivån när så är lämpligt. Sid 37

38 Auxiliary input En 3.5mm stereo AUX ingång finns på baksidan av din radio för att låta en ljudsignal bli matad in i enheten från en extern ljudenhet så som en ipod, Mp3 eller CD spelare. 1. Tryck upprepade gånger på Band knappen tills AUX IN visas. 2. Anslut en extern ljudkälla (t.ex., ipod, MP3 eller CD spelare) till AUX ingången. 3. Justera volym inställningarna på din ipod, MP3 eller CD spelare för att se till att det finns tillräcklig med signal nivå från spelaren, snurra sedan på volym kontrollen på radion till önskad nivå. Hörlurs uttag Ett 3.5mm Hörlursuttag finns på baksidan av din radio och är till för att ansluta hörlurar. När du sätter i en hörlurskontakt så tystas högtalarna automatiskt. VIKTIGT: Höga ljudnivåer från Hörlurar kan orsaka permanenta hörselskador. Sid 38

39 Version av mjukvara Visning av mjukvaran kan ej justeras och är endast till för att användas i referens syfte. 1. Tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till Meny inställningarna. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills P XX visas på displayen för att se version av mjukvara på din radio. RESET din radio (återställning) Om din radio inte fungerar som den ska eller några siffror på displayen saknas eller är otydliga, vänligen utför följande procedur. 1. Stäng av radion. 2. Med hjälp av ett lämpligt redskap (t.ex. ett gem), tryck på RESET knappen som du finner på undersidan av din radio i minst 2 sekunder. Detta kommer att återställa microprossesor klocktid och rensa alla stationer i preset minnet. Subwoofer uttag (baslåda) Anslut en Subwoofer input med en inbyggd förstärkare. Subwoofer output nivån kommer att ändras i enlighet till volym justeringarna på radion. Sid 39

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Svensk Manual Version 1

Svensk Manual Version 1 Svensk Manual Version 1 VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. RCR10 FM / AM Digital Klockradio m. ipod dockning Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Innehållsförteckning

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633

SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633 SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN DPR-39 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

AM/FM Band PLL Klockradio med Dubbla Alarm CLR-1966/CR. Svensk Instruktions Manual

AM/FM Band PLL Klockradio med Dubbla Alarm CLR-1966/CR. Svensk Instruktions Manual AM/FM Band PLL Klockradio med Dubbla Alarm CLR-1966/CR Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

VARNING: 10. 11. FUNKTIONER:

VARNING: 10. 11. FUNKTIONER: Svensk Manual VARNING: 1. Detta system kan använda sig av 2 olika strömförsörjningar: AC230V/50Hz och uppladdningsbart batteri DC: 12V 2.6AH. Påminnelse: För portabel användning, vänligen ladda batteriet

Läs mer

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4 FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A Bruksanvisning S RCR-4 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

SVE. Version 2015 05 26

SVE. Version 2015 05 26 SVE Version 2015 05 26 2013 CSR plc och dess dotterbolag. aptx märkning och aptx logo är varumärken av CSR plc eller en av deras dotterbolag och kan vara registrerad i en eller fler jurisdiktioner. Bluetooth

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information, Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet.

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information,  Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. SVENSK MANUAL MED DOCKNING Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. Tillverkare av denna enhet följer en princip om ständig förbättring och har inget ansvar för ändringar som görs

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... grundades 1976, och var dom första att tillverka bilstereo med autoreverse deck funktion

Läs mer

VARNING: FUNKTIONER: 1. Använd den nya teknologi klass AB ljudprocessor, och BTL output design för att producera

VARNING: FUNKTIONER: 1. Använd den nya teknologi klass AB ljudprocessor, och BTL output design för att producera Svensk Manual VARNING: 1. Detta system kan använda sig av 3 olika strömförsörjningar: AC230V/50Hz, extern DC:12V, 50 W och uppladdningsbart batteri DC: 12V 2.6AH. Om du använder DC strömförsörjning, vänligen

Läs mer

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics SWE-1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK

Läs mer

SR-05 BT. Retro Radio med Bluetooth. Svensk Manual. www.lenco.com

SR-05 BT. Retro Radio med Bluetooth. Svensk Manual. www.lenco.com SR-05 BT Retro Radio med Bluetooth Svensk Manual www.lenco.com Innehåll Varning......1 Panel... 4 Fjärrkontroll... 6 FM användning... 8 Bluetooth användning.... 9 Aux in /USB användning...10 Felsökning

Läs mer

Svensk bruksanvisning PR-D3. FM/AM Digital Mottagare 3A81X

Svensk bruksanvisning PR-D3. FM/AM Digital Mottagare 3A81X PR-D3 vensk bruksanvisning FM/AM Digital Mottagare 3A81X91200000 VIKTIGA ÄKERHETFÖREKRIFTER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Läs dessa instruktioner. para dessa instruktioner. Uppmärksamma alla varningar. Följ

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

DAB+ / DAB DIGITAL RADIO MED FM-RDS, AC-DC. HRA-1300DAB+ Svensk Manual Version

DAB+ / DAB DIGITAL RADIO MED FM-RDS, AC-DC. HRA-1300DAB+ Svensk Manual Version DAB+ / DAB DIGITAL RADIO MED FM-RDS, AC-DC. HRA-1300DAB+ Svensk Manual Version 20151230 is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland All rights reserved Roadstar Management SA via Passeggiata

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE STEREO RADIO OCH USB/SD ENCODING HIF-8888 TUMPN

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE STEREO RADIO OCH USB/SD ENCODING HIF-8888 TUMPN CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE STEREO RADIO OCH USB/SD ENCODING HIF-8888 TUMPN Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontrollernas placering Stereo/Mono/Högtalaromkopplare Minnesprogrammering Frekvenssökning Hörlursuttag Volymkontroll Ström AV/PÅ Display

Läs mer

ProTravel PT 633. Svensk bruksanvisning

ProTravel PT 633. Svensk bruksanvisning ProTravel PT 633 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kontrollernas placering DC IN 4.5 V ST. MO. VOLUME LC-DISPLAY RECALL LIGHT TIME ZONE TIME ZONE

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

STEREO RADIO 2 BANDS MED CD/MP3 SPELARE HRA1500MP SVENSK MANUAL

STEREO RADIO 2 BANDS MED CD/MP3 SPELARE HRA1500MP SVENSK MANUAL STEREO RADIO 2 BANDS MED CD/MP3 SPELARE HRA1500MP SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... grundades 1976, och var dom första att tillverka bilstereo med autoreverse

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING

Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING Dual-Band RF Projektionsklocka med FM Radio Modell: RRM326P BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion... 2 Produktöversikt... 2 VY Framsida... 2 VY Baksida... 3 LCD Display... 3 ATT Komma Igång... 4 Batterier...

Läs mer

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. HRA-1100 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Scott CPX 90 Projektions klockradio Dubbla alarmtider. Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-2 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Brus Generator. Instruktionsmanual S-100

Brus Generator. Instruktionsmanual S-100 S-100 Brus Generator Instruktionsmanual Vänligen läs före användning Sound Oasis är världsledande när det gäller ljudterapisystem. Vårt engagemang ligger i att göra din vardag hälsosammare och lite lättare

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning DT-120 FM-stereo/AM Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontroller LCD-display Val av band DBB (Deep Bass Booster) On/Off Stationssökare Stereo/Mono Power On/Off Volymkontroll Låsknapp Batterikapacitet

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

A WORLD OF LISTENING. VARNING! Fö r att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsättas fö r fukt!

A WORLD OF LISTENING. VARNING! Fö r att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsättas fö r fukt! DDR-3 FM RDS/DAB digital radio A WORLD OF LISTENING BLIXTSYMBOLEN MARKERAR ATT DENNA APPARAT Ä R STRÖ MFÖ RANDE OCH FÅ R INTE Ö PPNAS AV KONSUMENT VARNING! Fö r att undvika brand eller kortslutning får

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED PLL FM RADIO OCH USB SCD-39 USB. Svensk Manual. Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner innan du använder din enhet.

CD/MP3 SPELARE MED PLL FM RADIO OCH USB SCD-39 USB. Svensk Manual. Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner innan du använder din enhet. CD/MP3 SPELARE MED PLL FM RADIO OCH USB SCD-39 USB Svensk Manual Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner innan du använder din enhet. För mer information, www.lenco.com Kära konsument, Tack för

Läs mer

DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER

DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER 1. LAMPSKÄRM 2. DISPLAY 3. LJUS PÅ-AV 4. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL LÅG 5. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL HÖG 6. STÄMNINGSBELYSNING PÅN AV / VAL AV STÄMNINGSBELYSNING

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Viktiga säkerhetsinstruktioner FM-RDS / AM / CD MP3 / SD-KORT + USB MP3 / WMA DIGITAL UPPSPELNING STEREOMOTTAGARE 381QL13-A Bruksanvisning S WR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC Användar Guide - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NT-1. Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet 29 Introduktion knappar DAB/FM Omkopplingsläge DAB/FM ENTER Ange systemmenyn (tryck på ENTER i 3 sekunder) och välj funktion INFO Kontrollera programvaruversionen (tryck på INFO i 3 sekunder) och kontrollera

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q SV SVENSKA 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 SVENSKA SVENSKA 05-13 4 SVENSKA SÄKERHET OCH INSTALLATION 7 Den

Läs mer

Innehållsregister. S ä k e r h e t s f ö r e s k r i f t e r... 2 I n t r o d u k t i o n Dynamic Range Control (DRC) inställningar- DAB...

Innehållsregister. S ä k e r h e t s f ö r e s k r i f t e r... 2 I n t r o d u k t i o n Dynamic Range Control (DRC) inställningar- DAB... Innehållsregister S ä k e r h e t s f ö r e s k r i f t e r............................................... 2 I n t r o d u k t i o n........................................................... 3 Kontroller

Läs mer

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 SD Card Produktöversikt USB LINE IN DC 5V ALARM-knapp 8. Ventilationsöppningar SNOOZE/LIGHT-knapp (ljusknapp) 9. Ljud FM-teleskopantenn 10. Skruvhål LCD-skärm 1 USB-minnesuttag

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

DENVER CRP-718 SWEDISH

DENVER CRP-718 SWEDISH DENVER CRP-718 SWEDISH FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SNOOZE / SLEEP / DIMMER 2. DISPLAY 3. PM-INDIKATOR 4. STANDBY-INDIKATOR 5. ALARM 1-INDIKATOR 6. ALARM 1 PÅ / AV-INST 7. ALARM 2 PÅ / AV-INST 8.

Läs mer