VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR"

Transkript

1 SVE Version 1

2 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör endast med en torr & ren trasa. 7. Blockera ej någon ventilations öppning. Installera enligt tillverkarens instruktioner. 8. Installera ej nära en värmekälla såsom ett element, varmluftsintag, spis, eller andra apparater (gäller även förstärkare) som producerar värme. 9. Motverka inte syftet med polariserad eller jordad kontakt. 10. Skydda nätsladden från att trampas på eller råka klämmas speciellt i närheten av kontakterna, uttag eller där sladden kommer ut ur apparaten. Sid 2

3 11. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren. 12. Använd endast stativ, tripoder, fästen eller bord specificeras av tillverkaren, eller säljs ihop med apparaten. 13. Koppla ur apparaten under åskväder eller när den inte används under långa perioder. 14. Överlåt alla servicearbeten åt kvalificerad personal. service är krävs när apparaten har skadats på något sätt, såsom nätsladden eller kontakten är skadad. vätska har spillts eller före mål har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt, eller har tappats. 15. För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte denna apparat för regn eller fukt. 16. Varningen för elektriska stötar och tillhörande grafiska symbol finner du på undersidan av enheten. Sid 3

4 17. Apparaten skall inte utsättas för dropp eller stänk och inga objekt fyllda med vätska får placeras ovanpå eller bredvid apparaten. 18. Hög ljudnivå från hörlurar kan orsaka skador på din hörsel. 19. Vägguttaget ska vara nära till radion, och lätt att komma åt i händelse av en kritisk situation, för att koppla bort strömmen från radion, dra ur kontakten ur vägguttaget. VIKTIGT: För att uppfylla FCC RFs regler, så får ingen Ändring utföras på antennen eller enheten. Varje ändring antennen eller anordningen kan resultera i att anordningen överstiger RF-exponering krav och upphäva användarens behörighet att använda enhet. Sid 4

5 Sid 5

6 Kontroller Högtalare Bluetooth indikator Display Source knapp Uppspelningsläge knapp Alarm 1 knapp Alarm 2 knapp Nap knapp Meny/Info knapp On/Off knapp/sleep knappen Roterande tuning kontroll Volymkontroll/Tonkontroll Dimmer sensor Fjärrkontrollsensor Preset 5 / framåt spolnings knapp Preset 4 / uppspelning / paus knapp Preset 3 / bakåt spolnings knapp Preset 2 / Folder upp knappen Preset 1 / Folder ned knappen USB-port Reset knapp Sid 6

7 Sid 7

8 Kontroller Nätkabelnsuttag 12V DC-ingång Subwoofer-utgång AUX IN-uttag Hörlursuttag Extern / Intern antennomkopplare Extern F-typ FM antenn terminal Extern AM-antenn terminal (Endast USA versionen) Display Frekvens/station visning RDS/RBDS indikator Nap indikator PM indikator Tids indikator Sleep indikator Alarm 1 indikator Alarm 2 indikator Framåt spolning indikator Spela/pausa indikator Bakåt spolning indikator Shuffle (slumpa) Repetera alla Repetera folder Repetera en Repetera avsnitt A-B Stereo indikator Sid 8

9 Fjärrkontroll On/Off knapp / Sleep knapp ALARM 1 knapp Volym knapp ALARM 2 knapp Nap knapp Preset 1 / Folder ned knapp Preset 3 / bakåt spolnings knapp Preset 2 / Folder upp knappen Preset 4 / uppspelning / paus Preset 5 / framåt spolnings knapp Uppspelningsläges (play mode) knapp Tonkontroll knapp Upprepa AB/ Select/ Bluetooth sammankopplings knapp Tuning upp/ner Info/meny knapp Source knappen Sid 9

10 Starta din radio AC Användning Innan du ansluter nätkabeln till radion, se till att AC spänningen är korrekt. Sätt i kontakten i änden av den medföljande nätsladden i ACuttaget på baksidan av radion. Antenn installation för FM mottagning Radion levereras med inbyggd AM/FM-antennen och extern antenn. Om du vill använda FM-intern antenn, se till att byta FM extern / intern antennomkopplaren i baksidan av radion till internt antenn läge (dvs. Int. FM ANTENNA). Som för extern antenn, där finns två typer av antenner som kan användas för att förbättra FMmottagningen. Du kan ansluta den medföljande FM-antennen till F-typ antenn terminalen och justera trådantennen för bästa mottagning. Du kan också ansluta en 75 ohm koaxialkabel på en utomhusantenn till terminalen. Se till att byta extern/intern antenn omkopplaren till extern position medan du ansluter utomhus/tak antenn. Notera: I vissa europeiska länder, kan du behöva använda adapter kontakt för att ansluta med utomhus/taket antenn om din antenn har en felaktig typ av kontakt. Sid 10

11 Antenn installation för AM mottagning Radion levereras med inbyggd AM Ferrit antenn som bör vara tillräckligt för normal lyssning. För att förbättra AM-mottagning, så kan du ansluta AM-utomhus antenn (medföljer ej) med AM extern antennuttaget. Sid 11

12 Använda din Radio Radion är utrustad med tre tuning (dvs. Sökning till radiostationer) metoder - Scan tuning, manuell tuning och memory preset tuning. Scan tuning FM / AM 1. Kontrollera att du har ställt in FM-antennen i förväg. 2. Tryck på On/ Off knappen för att slå på radion. 3. Tryck på Source knappen upprepade gånger för att välja önskat vågband. 4. Tryck på Tuning kontrollen. Radion kommer då att söka i en uppåtgående riktning (låg frekvens till hög frekvens) och stanna automatiskt när den hittat en station med tillräcklig styrka. 5. Efter några sekunder kommer displayen att uppdateras. Displayen visar frekvensen på signalen som hittades. Om signalen är stark nog och det finns RDS/RBDS uppgifter tillgängliga så kommer radion att visa stationsnamnet. 6. För att hitta andra stationer, tryck på Tuning kontrollen som tidigare. 7. När frekvensbandet når sitt slut så återupptas sökningen från den motsatta änden av bandet. 8. Justera volymen till önskad nivå. 9. För att stänga av radion trycker du på On/ Off knappen. Sid 12

13 Manuell sökning - FM / AM 1. Tryck på On/ Off-knappen för att slå på klockradio. 2. Tryck på Source knappen upprepade gånger för att välja önskat vågband. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att ställa in en station. Frekvensen ändras i steg om 50kHz/100 khz i FM eller 9 khz/10 khz i AM. 4. När frekvensbandet nått sitt slut så återupptas sökningen från den motsatta änden av bandet. 5. Justera volymen till önskad nivå. 6. För att stänga av din klockradio tryck på On/ Off-knappen. Ställa in steg öknings inställning 1. Tryck och håll på Info / menyknappen för att öppna menyn inställning När radion källan är i AM / FM-läge. 2. Snurra på Tuning kontrollen vridknappen tills FM xxk eller AM xxkhz visas på displayen och tryck på Tuning kontrollen ange steg öknings inställningen. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att välja 50kHz/100kHz för FMradio, och 9kHz/10kHz för AM-radio. Tryck sedan på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningen. Sid 13

14 Visningslägen FM Din radio har fyra visningslägen för FM radio. Dessa använder sig av data som förses av utsändaren som är mer känd som RDS / RBDS. Radio Data System (RDS / RBDS) är ett system som sänder ut ohörbara digitala signaler som tas emot av radion utöver det normala FM radio programmet. RDS / RBDS erbjuder flera användbara funktioner. Dessa följande finns tillgängliga på din radio: 1. Tryck på Meny / Info knappen för att gå igenom de olika lägena. a) Station name Visar namnet på den aktuella stationen. b) Programe type Visar vilken typ av station den aktuella radiostationen är, t.ex. Pop, Klassisk etc. c) Radio Text Visar radio text meddelanden så som, nya objekt etc. d) Year / Day Visar den aktuella året och dagen på veckan enligt datum inställningarna i din radio. e) Date / Day Visar det aktuella datumet och veckodagen veckan enligt datum inställningarna i din radio. f) Frequency Visar frekvensen på den aktuella stationen. Om det inte finns någon RDS/RBDS data tillgängligt (eller om signalen är för svag) så kommer radion bara att visa FM frekvensen och valbara Stereo indikatorn. Sid 14

15 FM räckvidd inställningar FM räckvidden skiljer sig från land till land. Det kan vara nödvändigt att justera FM omfånget för att få radion att fungera som den ska. 1. Tryck och håll inne Meny/Info knappen för att gå till inställningarna. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills räckvidden av FM visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta önskad FM räckvidd. FM räckvidd inställningarna är då slutförda. Tillgänglig FM räckvidd enligt följande: för det gemensamma området (standard) för Japan för Öst Europeiska länder och Ryssland för vissa delar av Kina Sid 15

16 FM stereo/mono inställningar Om den aktuella FM radio stationen har svag signal kan vissa missljud förekomma. Det är föredraget att minska dessa missljud genom att tvinga radion att spela stationen i mono i stället för stereo. 1. Tryck på Standby knappen för att starta din radio. 2. Sök till önskad FM radiostation enligt tidigare beskrivning. 3. Tryck och håll inne Meny/Info knappen för att gå till inställningar. 4. Tryck på Tuning kontrollen tills FM AUTO eller FM MONO visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att gå till inställningarna. Om inställningen är Auto snurra på Tuning kontrollen för att gå till Mono läge för att reducera missljuden. 5. För att återgå till Auto (stereo) läge, snurra på Tuning kontrollen för att ändra inställningarna, så att radion kommer att byta tillbaka till Auto läge. Sid 16

17 Ställa in Preset stationer (förval) Det finns 5 minnes förval såkallade Presets för både FM/AM bandet. 1. Tryck på On/ Off knappen för att starta radion. 2. Sök till önskad station enligt någon av tidigare beskrivna metoder. 3. Tryck och håll inne önskad Preset knapp tills radion piper. Preset numret kommer att visas i displayen och radiostationen kommer att sparas under det valda numret (knappen). 4. Repetera denna procedur för kvarvarande presets. 5. Stationer sparade i preset minnet kan överskrivas genom att följa ovanstående procedur. Återkalla en förvald station (Preset) 1. Tryck på On/ Off knappen för att stata din radio. 2. Välj önskat vågband genom att upprepade gånger trycka på Source knappen. 3. Tryck en gång på önskad Preset knapp. Preset numret och stations frekvens kommer att visas på displayen. Sid 17

18 Klocka och Alarm Ställa in tidsformatet Klockan som visas i stand-by läget och i spelnings läge kan de ställas in till 12 eller 24 timmars format. Det valda formatet är även det som används vid Alarm inställningar. 1. Tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till meny inställningar. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills CLOCK XXH visas på displayen, tryck sedan på Tuning kontrollen för att gå till inställningarna och inställning av tidsformatet börjar blinka. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att välja antingen 12 eller 24 timmars format. Tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta ditt val av format. Displayen kommer sedan att återgå till föregående meny. Om du väljer 12 timmars format, så kommer radion att använda 12 timmars klocka för inställningar av alarm med en PM (Eftermiddag) indikator. Ställa in datumformatet 1. Tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till Meny inställningarna. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills en serie av siffror för månad/datum/dag visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att gå till datumformat inställningarna och siffrorna för månad och datum kommer att börja blinka. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att välja önskat datumformat. Tryck på Tuning kontrollen för att välja datumformatet. Tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta ditt val av datumformat. Displayen kommer då att återgå till föregående meny. Sid 18

19 Ställa in klockan Manuell inställning 1. När radion är i Off läge, tryck och håll inne Meny/Info knappen för att gå till inställningar för menyn. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills CLOCK SET visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att välja inställningar. 3. Timmes inställningarna på displayen kommer att börja blinka. Snurra på Tuning kontrollen för att välja önskad timme, och tryck sedan på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningen. Snurra sedan på Tuning kontrollen för att välja önskad minut, och tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningarna. Radio Data System (RDS/RBDS) När du ställer in en klocka enligt RDS/RBDS funktion, så kommer din radio att synkronisera dess klocka varje gång radion söker till en radiostation enligt RDS/RBDS med CT signaler. 1. När du söker till en station som sänder RDS/RBDS data, tryck och håll inne Info/Meny knappen. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills klocksymbolen visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att ställa in inställningen. Sid 19

20 3. Snurra på Tuning kontrollen tills RDS CT visas i displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningen. Klockans tid på radion kommer att automatiskt ställas in enligt de RDS/RBDS data som tas emot. 4. När åtgärden är utförd, så kommer RDS/RBDS ikonen att visas på LCD displayen för att indikera att radions tid är RDS/RBDS klocktid. Radions klocktid kommer att vara giltig i 2 dagar varje gång radio tiden synkroniseras med RDS CT. Sid 20

21 Ställa in alarm klocka Det finns två alarm som var och en kan ställas in till att väcka dig med AM, FM radio, USB buzzer alarm. Alarmen kan ställas in medan enheten är i Stand-by läge eller medan den spelar. 1. Innan du ställer in ett alarm se till att klockan är ställd. Tryck och håll inne Alarm 1 knappen för att gå till alarm 1 inställningarna. 2. Inställningarna för timme på alarm 1 kommer att börja blinka. Snurra på Tuning kontrollen för att välja önskad alarm timme, och tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningarna. Snurra på Tuning kontrollen för att välja önskad alarm minuter, och tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningar. 3. Displayen visar frekvens alternativ för alarmet. Snurra på Tuning kontrollen för att välja önskat alternativ och tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningarna. Alarm alternativen är enligt följande: ONCE Alarmet ljuder en gång DAILY Alarmet ljuder varje dag WEEKDAY Alarmet ljuder endast veckodagar WEEKEND Alarmet ljuder endast på helger Sid 21

22 4. Snurra på Tuning kontrollen för att välja önskad alarm typ, och tryck sedan på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningarna. Alarmet kan ställas in till buzzer, FM, AM eller USB. När radio läget är valt, så kommer radio frekvensen och preset numret på displayen att börja blinka. Snurra på Tuning kontrollen för att justera önskad radio frekvens 5. Snurra på Tuning kontrollen för att välja önskad volymnivå för alarmet. Tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningarna. Alarmet har nu ställts in. Symbolen för aktivt alarm visas på displayen. Notera: Om USB väljs som alarm typ, men inget USB är anslutet så kommer buzzer alarmet ljuda istället. Sid 22

23 När alarmet ljuder För att avbryta ett ljudande alarm, tryck på Standby knappen för att avbryta alarmet. När buzzer alarm aktiveras, så startar alarmet mjukt för att sedan gradvis öka i nivå. Den ljuder i 1 minut och är tyst i 1 minut och så fortsätter den i 60 minuter om alarmet ej avbryts. När andra alarmtyper ställs, så kommer radio att ljuda non-stop under vald alarmtid i 60minuter. När radio alarmet är aktiverat, så kommer alarmet starta i Humane Waking System. Den kommer att öka sin volym med 0.5steg åt gången från 0 till din valda volymnivå. Avbryta/Stänga av alarm inställning För att stänga av alarm inställningar, tryck och håll inne motsvarande alarm knapp innan alarmet stänger av sig. Sid 23

24 Snooze 1. När alarmet ljuder, tryck på någon knapp förutom Standby knappen och alarmet tystnar i 5 minuter. SNOOZE visas på displayen. 2. För att justera tysttiden för snooze timern, tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till meny inställningarna. 3. Snurra på Tuning kontrollen tills SNOOZE X visas på displayen, tryck då på Tuning kontrollen för att gå till inställningarna. Snurra på Tuning kontrollen för att justera tysttiden. Det finns 5, 10,15 och 20 minuter som inställning för snooze timern. 4. För av att avbryta snooze timer medan alarmet är tyst, tryck på Stand-by knappen. Sleep Timer Sleep timern stänger automatiskt av radion när den inställda tiden är nådd. 1. Tryck och fortsätt trycka på Power on/off knappen, displayen kommer att gå igenom tillgängliga sleep tider i ordningen Släpp knappen när önskad sleep tid visas på displayen och radion kommer att spela senast valda stationen. 2. Stäng av sleep funktionen genom att trycka på Power on/off knappen, radion kommer att stängas av och Sleep symbolen kommer att försvinna från displayen. Sid 24

25 Uppspelning av MP3 eller WMA filer från USB Detta stycke beskriver hur du använder din radio för att komma åt och spela upp dina ljudfiler via ett USB minne. USB ingång finner du på framsidan av enheten. VIKTIGT: Din radio är endast designad till att fungera med USB flash minnes enheter. Den är inte gjord att anslutas till hårddiskar eller andra typer av USB enheter. Det är möjligt att använda SD eller SDHC kort för media uppspelning när den är i en lämplig USB adapter. Dock, eftersom det finns en stor bredd av sådana adaptrar, så kan vi inte garantera att alla adaptrar/kort kombinationer fungerar med radion. Enheten har testats med en rad av olika USB minnes enheter upp till 32GB kapacitet. Den stödjer USB 2.0 full-speed och USB 3.0 (Notera: när du använder USB 3.0, i början kommer radion visa NO DEVICE på displayen, vänligen låt enheten ta tiden att hitta minnesenheten.) USB minnet måste använda FAT eller FAT 32 filsystem för att kunna fungera med ljudsystemet, den stödjer inte NTFS. Ljudformat som stöds för uppspelning är MP3 och WMA. Uppspelning stöder inte filer som kodats med WMA lossless, WMA Voice, WMA 10 professional, eller filer av något format som har DRM protection. Sid 25

26 Varningar: För att minska risken av skador på din radio, ditt USB minne, vänligen placera enheten så att USB minnesenheten inte kan råka puttas till medan den är ansluten. Ta ut USB minnet innan du flyttar eller lyfter radion eller när du inte använder USB funktionen. Sätt enheten i Stand-by läge när du tar ut USB minnet. USB anslutningarna är endast till för att användas med flash minnes enheter. Användning av media på hårddisk stöds ej. Uppspelning via USB filer sparade på MP3 spelare är inte garanterade att fungera. Sid 26

27 Spela upp MP3 och WMA filer i USB 1. När USB är anslutet, tryck på On/Off knappen för att starta radion och tryck sedan på Source knappen för att välja USB. LCD displayen kommer att visa Reading och antal filer och foldrar sparade i USB kommer att visas för ett ögonblick. Dock, under vissa omständigheter, så kan vissa error meddelanden dyka upp. Om displayen visar Unknown indikerar det att din radio ej stöder det filsystem på det anslutna USB; när det visas No Music indikerar det att det inte finns lämpliga MP3/WMA filer för uppspelning. 2. Tryck på Play/Pause knappen för att börja spela från USB. Displayen visar snabbt hur många nummer, t.ex. TRACK För att pausa uppspelning, tryck på Play/Pause knappen. För att återgå till uppspelning, tryck på Play/Pause knappen igen. 4. Tryck på Info knappen upprepade gånger för att kolla information relaterad till specifika media filer. (Notera: denna funktion stöder endast Engelska bokstäver, om media filer innehåller symboler annat än Engelska bokstäver så blir symbolen ingenting (blank).) Sid 27

28 Notera: a) Om du sätter enheten i standby läge utan att trycka på pause knappen, nästa gång enheten startas, kommer den återuppta spelning från senast spelade spår. Välja en fil b) Det är rekommenderat att endast spara ljudfiler (MP3/WMA) i ditt USB minne, eftersom om det finns en folder som innehåller andra filer än ljudfiler, kan din radio hoppa över denna folder och folder numren som visas på displayen är ej seriell då. c) Din WR-22 låter ett maximum av 200 foldrar (inkl. root folder) och 9999filer och 6 lagers maximum inom en folder. Om USB har mer än 200 foldrar, så kommer de foldrar utöver inte att visas på displayen. 1. När USB enheten spelas, tryck på antingen framåt spolning eller bakåt spolning knappen för att ändra till önskad fil. Spårnumret kommer att uppdateras på displayen. Om det finns mer än en folder, alla filer i den aktuella foldern har spelats upp så kommer nästa folder börja spelas upp. 2. Du kan hoppa till önskad fil genom att trycka på framåt spolning eller bakåt knapparna och släppa knappen när önskat spårnummer visas. Din WR-22 tillåter ett maximum av 200 foldrar och 9999 filer och 6 lagers maximum inom en folder. Sid 28

29 Sök funktion Medan ett USB minne spelas, tryck och håll inne framåt spolning eller bakåt knappen. Släpp knappen när önskad del av den aktuella filen är nådd. Hoppa till en annan folder Med USB minnet i stop eller play läge, tryck och släpp antingen Folder Upp/Ner knappen. Den första filen av nästa eller föregående folder kommer att spelas upp. Notera: Om ditt USB innehåller en folder utan filer, enheten kommer då att hoppa över foldern och spela filerna i nästa folder. Uppspelning (Play) läge När du spelar filer i USB, tryck en gång på Play mode knappen för att välja: Repeat 1: Repeterar den aktuella filen. Repeat Folder: Repeterar alla filer i den aktuella foldern. Repeat All: Repeterar alla foldrar och innehåll i USB. Random (slumpvis): Spelar slumpvist upp filer i USB. Sid 29

30 Repetera inom en Sektion A-B Om du vill repetera en del av en fil (t.ex. om du håller på och lär dig ett språk), under uppspelning, tryck en gång på Tuning Ner knappen för att välja var du vill att den ska börja upprepningen, tryck en gång till på knappen för att välja var den ska sluta upprepningen. Radion kommer att repetera uppspelningen endast inom den valda delen (sektionen/avsnittet) och visa symbolen på displayen. För att avbryta repetitionen, tryck en gång till på knappen. Display ikonen Kommer då att försvinna. Ladda med USB uttaget USB uttaget kan endast förse ström för USB minnen endast med 1A 5V maximum och de flesta av iphone modeller. Dock, stöder den ej externa hårddiskar och alla mobiltelefoner och elektroniska enheter. USB uttagets laddningsfunktion kan endast laddas i AUX-IN, USB eller Bluetooth läge. Maximum Volymen på output power speaker kommer att minska när din USB laddas. Viktigt: Anslut inte denna USB uttag till din PC USB port, det är mycket troligt att anslutningen orsakar kollaps av enheten. Sid 30

31 Lyssna på Bluetooth musik För att sammankoppla din Bluetooth enhet till din radio innan du kan auto-link för att spela/streama Bluetooth musik genom din WR-22. Sammankoppling skapar ett permanent band så att dessa två enheter alltid kan känna igen varandra. Sammankoppla din Bluetooth enhet för första gången 1. Tryck på Source knappen för att välja Bluetooth funktion. Bluetooth ikonen på panelen kommer att blinka. 2. Tryck en gång på Tuning kontrollen för att aktivera sammankopplings funktion. 3. Aktivera Bluetooth på din enhet enligt enhetens manual för att linka till din WR Vid anslutning, så kommer ett pipljud att höras och Bluetooth ikonen vara tänd. Displayen kommer även att visa modellnamnet på din Bluetooth-aktiverade enhet. 5. WR-22 kommer att auto linka med den senaste ansluta enheten när den enheten är i närheten. Sid 31

32 Notera: a) För version BT 2.0 Bluetooth enhet, kan du behöva slå in en pinkod, den koden är b) Om SANGEAN WR-22 visas i din Bluetooth enhets lista men enheten inte kan ansluta till WR-22, vänligen radera Sangean WR- 22 objektet från din lista och sammankoppla enheten igen med WR-22 enligt tidigare beskrivning. c) Den effektiva användnings radien mellan dockningssystemet och den sammankopplade enheten är ungefär 10 meter (30 fot). d) Om det finns hinder mellan systemet och enheten så kan det reducera användar radien. Sid 32

33 Sammankoppla med din tidigare Bluetooth enhet Om din Bluetooth enhet redan har varit sammankopplad med WR-22 tidigare, enheten kommer att komma ihåg din Bluetooth enhet, så när Bluetooth enheten är inom radien kommer den fråga tillstånd att linka till radion. WR-22 kan komma ihåg upp till 8 st olika Bluetooth enheter, när minnet överstigs så kommer den tidigaste sammankopplade enheten att tas bort från radion. Radera sammankopplade enheter i minnet på din radio Tryck och håll inne Tuning kontrollen för att radera alla sammankopplade enheter i minnet i WR-22. Spela Bluetooth musik 1. När din enhet och WR-22 är ihop linkade kan du börja spela upp Bluetooth musik via WR Tryck på Play/Pause knappen på panelen eller på fjärrkontrollen för att börja uppspelning från din Bluetooth-aktiverade enhet. 3. För att pausa uppspelning, tryck på Play/Pause knappen. För att återta uppspelning, tryck på Play/Pause knappen igen. Välj en fil 1. Medan en Bluetooth-aktiverad enhet spelas, tryck på antingen framåt spolning eller bakåt knappen för att ändra till önskad fil. Sid 33

34 Nap (tupplur) timer 1. Tryck och håll inne Nap timer knappen för att gå till meny inställningarna. Fortsätt hålla Nap timer knappen och alternativen kommer att börja ändras i displayen från 1 till 120 minuter. Stanna när önskad Nap (tupplur) tid visas i displayen. Inställningen kommer att sparas och LCD skärmen kommer att återgå till normal visning med NAP ikonen på displayen. 2. För att se kvarvarande tid på en aktiv timer inställning, tryck på Nap timer knappen. För att stänga av en ljudande Nap timer, tryck på Standby knappen. Om någon annan knapp trycks på när alarmet ljuder så kommer snooze funktionen att aktiveras. För att stänga av funktionen när nedräkningen är igång, gå till nap timer inställningarna och välj OFF. Sid 34

35 Tidzon inställningar Din radio kan ställas in efter tidzon för dess radio klocktid. 1. Tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till meny inställningarna. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills TIME ZONE visas i displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att gå till inställningarna. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att välja Tidszon inställningar för ditt område. Notera: När du startar din radio efter den varit frånkopplad från strömförsörjningen, så kommer du att behöva fullfölja tidszon inställningarna innan normal användning av radion. Sommartid 1. Tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till meny inställningarna. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills DST XX visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att gå till inställningarna. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att välja, t.ex. +1H för att ställa klockan 1 timme framåt, och tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta ditt val. 4. För att ställa klockan till vintertid, välj OFF och tryck sedan på Tuning kontrollen för att bekräfta ditt val. Sid 35

36 Ton kontroll Diskant och Bas Om du finner att de förinställda diskant och bas inställningarna inte passar dig, kan du ställa in en egen diskant och bas inställning enligt följande: 1. Tryck på Volym kontrollen när du kommit till Diskant kontroll inställningarna (Treble control). Snurra kontrollen tills önskad diskant nivå är nådd. 2. Tryck på Volym knappen igen för att gå till Bas kontroll inställningarna. Snurra kontrollen tills önskad Bas nivå är nådd. Tryck på volym kontrollen för att bekräfta din inställning. Loudness Du kan få kompensation på lägre och högre frekvenser för din radio genom att justera loudness funktionen. 1. Tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till meny inställningarna. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills LOUD ON eller OFF visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att gå till inställningarna. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att välja ON för att starta loudness funktionen, tryck sedan på Tuning kontrollen för att bekräfta din inställning. 4. För att stänga av loudness funktionen, välj OFF och tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningen. Sid 36

37 Auto Dimmer Dimmer sensorn är placerad på framsidan av radion, den kommer att justera ljusstyrkan på displayen för att passa rummets ljushet. Dimmer Kontroll Ljusstyrkan på LCD displayen kan justeras. 1. Tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till Meny inställningarna. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills DIMMER visas på displayen. Tryck på Tuning kontrollen för att gå till inställningarna. 3. Snurra på Tuning kontrollen för att justera LCD bakgrundsbelysningen till mörkare eller ljusare. Tryck på Tuning kontrollen för att bekräfta inställningarna. Notera: Standard inställningarna för dimmer nivån är som lägst. Vänligen justera dimmer nivån när så är lämpligt. Sid 37

38 Auxiliary input En 3.5mm stereo AUX ingång finns på baksidan av din radio för att låta en ljudsignal bli matad in i enheten från en extern ljudenhet så som en ipod, Mp3 eller CD spelare. 1. Tryck upprepade gånger på Band knappen tills AUX IN visas. 2. Anslut en extern ljudkälla (t.ex., ipod, MP3 eller CD spelare) till AUX ingången. 3. Justera volym inställningarna på din ipod, MP3 eller CD spelare för att se till att det finns tillräcklig med signal nivå från spelaren, snurra sedan på volym kontrollen på radion till önskad nivå. Hörlurs uttag Ett 3.5mm Hörlursuttag finns på baksidan av din radio och är till för att ansluta hörlurar. När du sätter i en hörlurskontakt så tystas högtalarna automatiskt. VIKTIGT: Höga ljudnivåer från Hörlurar kan orsaka permanenta hörselskador. Sid 38

39 Version av mjukvara Visning av mjukvaran kan ej justeras och är endast till för att användas i referens syfte. 1. Tryck och håll inne Info/Meny knappen för att gå till Meny inställningarna. 2. Snurra på Tuning kontrollen tills P XX visas på displayen för att se version av mjukvara på din radio. RESET din radio (återställning) Om din radio inte fungerar som den ska eller några siffror på displayen saknas eller är otydliga, vänligen utför följande procedur. 1. Stäng av radion. 2. Med hjälp av ett lämpligt redskap (t.ex. ett gem), tryck på RESET knappen som du finner på undersidan av din radio i minst 2 sekunder. Detta kommer att återställa microprossesor klocktid och rensa alla stationer i preset minnet. Subwoofer uttag (baslåda) Anslut en Subwoofer input med en inbyggd förstärkare. Subwoofer output nivån kommer att ändras i enlighet till volym justeringarna på radion. Sid 39

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning IPD-4100 ipod Speaker Dock m. FM radio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

SR-05 BT. Retro Radio med Bluetooth. Svensk Manual. www.lenco.com

SR-05 BT. Retro Radio med Bluetooth. Svensk Manual. www.lenco.com SR-05 BT Retro Radio med Bluetooth Svensk Manual www.lenco.com Innehåll Varning......1 Panel... 4 Fjärrkontroll... 6 FM användning... 8 Bluetooth användning.... 9 Aux in /USB användning...10 Felsökning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel VARNING: FÖR ATT UNDIKA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA ENHET FÖR REGN ELLER FUKT. TA EJ BORT HÖLJET. SERVICELAMPOR LÖDS PÅ PLATS. INGA DELAR KAN SERVEAS ELLER BYTAS AV ANVÄNDAREN. ENDAST

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

Användarmanual Grid-7

Användarmanual Grid-7 Användarmanual Grid-7 Säkerhetsinstruktioner VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER LÄS DESSA NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING! VARNING - CAUTION RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR RISK OF ELECTRICAL SHOCK ÖPPNA EJ DO NOT OPEN

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Utility Radio U1. Bruksanvisning. OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången!

Utility Radio U1. Bruksanvisning. OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången! Utility Radio U1 Bruksanvisning OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången! VARNING! För att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsättas för fukt! THE LIGHTNING

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

ATS-505. Svensk Bruksanvisning

ATS-505. Svensk Bruksanvisning ATS-505 Svensk Bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Kontrollernas Placering POWER / SLEEP Strömbrytare-På/av och insomningsfunktion Display, växlar mellan radiofrkvensvisning

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

FM RDS/DAB Digital Klock-radio med SD-inspelning Bruksanvisning

FM RDS/DAB Digital Klock-radio med SD-inspelning Bruksanvisning FM RDS/DAB Digital Klock-radio med SD-inspelning Bruksanvisning S 381QN11-A Innehåll Kontrollernas placering... 2-5 Egenskaper... 6 Nätdrift... 7 Användningslägen... 8 Att använda radion - DAB... 9 Att

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning

Lenco WPR-060. (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Lenco WPR-060 Vattentät Musikspelare (USB/SD spelare med RADIO & KLOCKA) Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 CLR-2970KCDRC Din nya radio/cd-spelare tillverkades och sattes ihop under Roadstars

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning

i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning 2009 12 03 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Följ råden nedan för säker och lämplig användning. PLACERING. Använd inte enheten på ställen som är extremt varma, kalla, dammiga eller

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544

Din manual BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET http://sv.yourpdfguides.com/dref/1315544 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE AL8 TRADLOS LJUDLANK TILL HELA HEMMET. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bruksanvisning CD-652USMP/FM PLACERING AV KONTROLLER 1. STRÖMBRYTARE

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Register your product and get support at AJ5000. Användarhandbok

Register your product and get support at AJ5000. Användarhandbok Register your product and get support at AJ5000 SV Användarhandbok PRESE T A CLOCK SET SET SET TIME HR TU NIN G M IN PR OG SCAN SLEEP C OLO R R ADI O R E P E AT B R I G H T N E S A L A R M S C O N T R

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar

trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar trådlöst ljud inkopplingsguider för Living serien, och vanliga frågor & svar 1 INNEHÅLL TRÅDLÖSA LIVING HÖGTALARE 4. LIVING SERIEN ÖVERSIKT 5. VANLIGA INKOPPLINGAR 8. FLER INKOPPLINGAR 9. MULTIROOM OCH

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X7. Följ denna guide för att installera din MINIX NEO X7. MINIX NEO X7 är en revolutionerande smart media

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer