Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support"

Transkript

1 Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer kommer att omfattas av en ersättningsavgift. Teknisk Support Vänligen besök för den senaste produktinformationen. E-posta för teknisk support. TTS Group Ltd. Park Lane Business park Kirkby-in-Ashfield Nottinghamshire, NG17 9GU, UK. Ring kostnadsfritt: +44 (0) Faxa kostnadsfritt: +44 (0) TTS är stolta över att ingå i PLC Easi-Listener TTS Produktkod: EL00381 VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. VARNING! Inte lämplig för barn under 36 månader på grund av små delar - kvävningsrisk. Made in China, på uppdrag av TTS Group Ltd. Nxxxxx N448

2 Easi-Listener CD / MP3-spelare med 6 inbyggda hörlursuttag USER GUIDE

3 Innehåll Viktig information...3 Easi-Listener funktioner...4 CD Funktion...6 Spela upp en CD-skiva...6 Spela/ Paus-läge...7 Hoppa över och sök...7 REPETITIONSLÄGE...8 Slumpvis uppspelning...8 Programläge...8 Spela MP3 -skivor Spela/ Paus-läge REPETITIONSLÄGE Slumpvis uppspelning Hoppa över och sök Programläge för MP3-filer i mappar USB Användning Garanti Support... 15

4 Easi-Listener Easi-Listener är en bärbar CD / MP3-spelare med sex inbyggda hörlursuttag, perfekt för grupplyssning. Viktig information Läs noga för att undvika skador på grund av felanvändning, och behålla dessa instruktioner för framtida referens. n Använd inte enheten på platser där det är extremt varmt, kallt, dammigt eller fuktigt. n Placera inte apparaten i stängda bokhyllor eller förvaringshyllor utan ordentlig ventilation vid användning, åtminstone 5 cm av fri yta måste beräknas. n Täck inte över ventilationsöppningarna när produkten används. n Placera aldrig enheten i direkt solljus eller nära värmekällor eller öppen eld. n Utsätt inte för vatten eller andra vätskor. n När du inte ska använda apparaten under en längre tid, koppla ur nätsladden. n Före användning, kontrollera att märkspänning på din enhet (230V) stämmer med den lokala spänningen. Se till att korrekt nätsladden används. n Märkningsinformationen är märkt i botten av apparaten. n Se s.16 angående kassering av batterier. Batterier (Batterier ingår ej) n Koppla ur nätsladden innan du sätter i alla batterier. n Använd endast den storlek och typ av batterier som anges (8 x Type C) n Se till att du följer rätt polaritet ( /-) som anges i batterifacket. n Blanda inte olika typer av batterier tillsammans (t.ex. alkaliska och zink-kol), och blanda inte gamla batterier med nya batterier. n Om produkten inte ska användas under en längre tid, ta ut batterierna från produkten för att undvika batteriläckage. n Utsätt inte batterier för hög värme. n När uppspelningen blir otydlig, byt ut batterierna mot nya.

5 Easi-Listener funktioner VOLYMKONTROLLKNAPP 2. CD-LUCKA 3. LCD-SKÄRM 4. FM-STEREO INDIKATOR 5. CD HOPPA ÖVER / SÖKA BAKÅT-KNAPP 6. CD HOPPA ÖVER / SÖKA FRAMÅT-KNAPP 7. CD/USB-KNAPP 8. MAPP-KNAPP 9. CD SPELA / PAUS-KNAPP 10. CD STOPP-KNAPP 11. CD PROGRAMKNAPP 12. LÄGESKNAPP 13. RADIOFREKVENSREGLAGE 14. FM ANTENN 15. RADIOOMSTÄLLARE 16. FUNKTIONSREGLAGE (RADIO / AV / CD / AUX) 17. UTTAG FÖR STEREOHÖRLURAR 18. AUX IN UTTAG 19. STRÖMUTTAG 20. BATTERILUCKA 21. USB-UTTAG

6 AC Funktion n Vid felfunktion på grund av elektrostatisk urladdning (ESD), återställer du enheten genom att återansluta nätsladden igen för att återgå till normal drift. n När den inte används, dra ur nätkabeln helt från vägguttaget. Tillbehörs (AUX)-läge Tillbehörsläget (aux) är en ingång för att tillåta ett 3,5 mm-uttag att anslutas till spelaren, t.ex. för att koppla in en extern MP3-spelare. 1. Skjut FUNKTIONSREGLAGET till "AUX" läget. 2. Anslut hörlursuttaget från tilläggsenheten (t.ex. MP3-spelare eller MD-spelare) till AUX-IN-uttaget på baksidan av produkten via en ljudsladd (3,5 mm kontakt i båda ändar, medföljer ej). 3. Spela tilläggsenheten. Musik från tilläggsenheten kan avlyssnas genom högtalarna. Radiofunktion Skjut FUNKTIONSREGLAGET till "RADIO". Skjut RADIOVÄXLAREN till önskat våglängdsband (FM eller FM ST.). Vrid RADIOSTATIONSVÄLJAREN till önskad radiostation. Justera ljudnivån genom att vrida på VOLYMKONTROLLKNAPPEN. För att stänga av apparaten, skjut FUNKTIONSREGLAGET till "AV" läge. Notera: Radiofrekvens visas på RADIOSTATIONSVÄLJAREN. FM-stereo Indikator När inställd på FM-stereo kommer FM STEREO-indikatorn att lysa upp. I ett svagt signalområde, kanske inte FM-stereosignalen är tillräckligt stark och kan orsaka överdrivet bakgrundsljud. I det här fallet, skjut RADIOVÄXLAREN till "FM" läget. Antenn För bästa radiomottagning dra upp antennen maximalt. Easi-Listener

7 Stereo hörlursuttag Easi-Listener har sex hörlursuttag, vilket gör den idealisk för grupplyssning. Sätt bara i kontakten på en hörlur / hörlurar (medföljer ej) i STEREO HÖRLURSUTTAGET och justera volymen därefter. Vid användning av öronsnäckor / hörlurar kopplas högtalarna automatiskt bort. Varning: Högt ljudtryck från öronsnäckor / hörlurar kan orsaka hörselnedsättning / skador. CD Funktion Spela upp en CD-skiva (CD-R / RW-kompatibel) Notera:Om ett spår hoppas över under uppspelning av en CD kan du försöka minska volymen. Öppna inte CD-LUCKAN när en CD spelas. 1. Sätt en CD-skiva i CD-facket och stäng luckan. Ställ FUNKTIONSREGLAGET i "CD" position. Notera: Se till att CD-LUCKAN stängs och låses ordentligt. 2. När CD LUCKAN är stängd med en skiva inuti, det totala antalet spår på skivan kommer att visas på LCD-skärmen (t.ex. 17 spår på skivan). 3. Om det inte ligger någon skiva i, visar LCD-skärmen det "och gå till stoppläge. 4. Om CD LUCKAN inte är riktigt stängd, indikerar LCD-skärmen detta ".. Totala spår nej

8 Spela/ Paus-läge 1. När SPELA / PAUS-KNAPPEN trycks medan CD är i stoppläget, kommer det första spåret att spelas. Speal-indikatorn " " och specifikt spårnummer som spelas kommer att visas på LCD-skärmen. 2. För att göra en paus medan CD: n spelas, tryck på CD SPELA/ PAUS-KNAPPEN en gång. Spelindikator " " Blinkar kontinuerligt på LCDskärmen. 3. Även om ljudet upphör, kommer CD:n att fortsätta att snurra. För att återgå till uppspelning tryck på CD SPELA / PAUS- KNAPP igen, kommer spåret att starta från den exakta positionen där den avbröts. Easi-Listener 4. För att stoppa CD:n, tryck på CD STOPP- KNAPPEN en gång, om CD-skivan spelas eller är satta på paus. LCD-skärmen visar det totala antalet spår på skivan igen. 5. För att stänga av Easi-Listener, skjut FUNKTIONSREGLAGET till "AV" position. Hoppa över och sök Spelindikator Första spåret 01 Första spåret Om du trycker på CD SKIPPA / SÖK FRAMÅT- KNAPPEN en gång, kommer den att gå till nästa spår. När BAKÅT-KNAPPEN trycks en gång det kommer att gå tillbaka till början av spåret. 2. Under uppspelningsläge, när CD SKIPPA / SÖK FRAMÅT eller BAKÅT- KNAPPEN hålls nedtryckt, kommer den att söka efter spåret med hörbara höghastighets framåt eller uppspelning bakåt.

9 Upprepa/Läge 1. Upprepa 1: När LÄGES-KNAPPEN trycks ner en gång, Upprepningsindikatorn " REP "visas på LCDskärmen. Detta enda spår kommer sedan att upprepas. 2. Repetera alla: När LÄGES-KNAPPEN trycks ner två gånger, Upprepa Alla indikatorn "REP"kommer att visas och hela skivan kan spelas kontinuerligt. 3. För att avbryta upprepningsfunktionen: Tryck på LÄGES-KNAPPEN flera gånger tills Repeat-indikatorn försvinner från LCDskärmen. Slumpvis uppspelning Denna funktion gör att spåren på skivan kommer att spelas i slumpvis ordning. 1. Under CD-stoppläget, tryck på LÄGES- KNAPPEN tre gånger; "slumpad" indikatorn visas på LCD-skärmen. Tryck på SPELA / PAUS- KNAPPEN för att starta uppspelningen. 2. För att avbryta slumpmässig uppspelning, tryck på LÄGES-KNAPPEN igen och slumpad"indikatorn försvinner från LCDskärmen. Spår 8 är att upprepas 08 Upprepa alla indikatorer po 1

10 Easi-Listener Programläge I detta läge kan du skapa en spellista från CD, upp till 20 spår lång. Detta tillåter att du kan spela upp spåren i en annan ordning. 1. Under CD-stoppläge tryck på PROGRAMKNAPPEN en gång. "PROGRAM"- indikator och antal program som ska memoreras med början från det första programmet " ", tänds och blinkar kontinuerligt. Tryck på CD SKIPPA / SÖK FRAMÅT eller BAKÅT för att välja önskat spår; LCD kommer att visa rätt spårnummer. Tryck på PROGRAMKNAPPEN för att lagra spår i minnet Upprepa proceduren ovan tills alla önskade spår har programmerats. Totalt 20 spår kan lagras i minnet. Efter avslutad programmering visar LCD-skärmen "PROGRAM - - -"och blinkar kontinuerligt. Notera: När CD SKIPPA / SÖK FRAMÅT eller BAKÅT-KNAPPEN, är intryckt, kommer det alltid att visa den senast programmerade spårnummert först. 3. Tryck på CD SPELA / PAUS-KNAPPEN en gång för att starta programmerad uppspelning och CD-Spela-indikatorn kommer att tändas. 4. För att kontrollera programmet du sparat efter avslutad programmering, tryck på PROGRAMKNAPPEN en gång under CD-stoppläge och tryck på CD SKIPPA / SÖK FRAMÅT-KNAPPEN en gång; LCD-skärmen kommer att visa det första programmerade spårnummer. Upprepa proceduren ovan för att läsa hela det programmerade minnet. 5. För att avbryta det programmerade minnet under CD stoppläge, tryck på CD STOP-KNAPPEN en gång, eller öppna CD-luckan under CD-stoppläge. "PROGRAM" Indikatorn försvinner från LCD-skärmen.

11 Spela MP3-skivor MP3-skivor tillåter flera filer att sparas i mappar (eller "album"). CD spelaren klarar av att läsa dessa mappar som separata album, i huvudsak att skapa en CD-växlare. Easi-Listener läser enbart MP3-filer. Alla filer som skrivs till en MP3-CD måste vara i MP3-format. 1. Öppna CD-LUCKAN. Sätt en MP3-skiva Totala spårnummer i CD-facket och stäng luckan. Ställ FUNKTIONSREGLAGET i "CD" position. Notera: Se till att CD-LUCKAN stängs och låses ordentligt. 2. När CD-LUCKAN är stängd med en MP3-skiva i, kommer det totala antalet spår visas på LCD-skärmen och spelaren kommer att gå till stoppläge. 3. Om det inte ligger någon skiva i, LCD-skärmen visas "..." och gå till stoppläge. 4. Om CD LUCKAN inte är riktigt stängd, visar LCD-skärmen "...". Notera: Om spår ska hoppas över under uppspelning av MP3-disc, försök minska volymen. När en MP3-disc spelas, öppna inte CD-luckan. Spela / Paus-läge 1. När SPELA / PAUS-KNAPPEN är tryckt under CD stoppläge, kommer det första spåret att spelas och Spela-indikatorn "MP3"kommer att visa. Indikatorn " " och det specifika spårnummert visas på LCD-skärmen. 2. MP3-musik kan lagras på en CD med eller utan en mapp beroende på "MP3 bränn-metod"

12 Easi-Listener a. Om en MP3-skiva laddas ner utan att sätta den i en mapp kommer alla spårnummer visas direkt på LCD-skärmen. Albumet / spårnummer visas endast efter att ha tryckt på MAPP-KNAPPEN. b. Om musik lagras i olika mappar, måste du först välja det specifika albumet genom att trycka på MAPP-KNAPPEN; sedan trycka på CD SKIP / SÖKA FRAMÅT eller BAKÅT KNAPPEN för att välja album. För att välja spårnummer du vill från albumet; tryck på CD SKIP / SÖK FRAMÅT eller BAKÅTKNAPPEN, t.ex. för att välja album # 4, spår # 3: STEG - 1: Tryck på MAPP-KNAPPEN för att välja album # 4. No.68 Spår STEG - 2: Tryck på CD SKIPPA / SÖK FRAMÅT eller BAKÅT för att välja spår # 3 på detta album (# 4) Att pausa medan MP3-skivan spelas, tryck på CD SPELA / PAUS-KNAPPEN en gång; Spela-indikatorn " " blinkar kontinuerligt på LCD-skärmen. 4. Även om ljudet upphör, kommer skivan att fortsätta att snurra. För att återgå till uppspelningen tryck på CD SPELA / PAUS-KNAPPEN igen. Spåret kommer att starta från den exakta positionen där den avbröts. 5. För att stoppa MP3-skiva, tryck på CD STOPP-KNAPPEN en gång, oavsett om MP3- skiva spelas eller är i paus-läge. 6. För att stänga av apparaten, skjut FUNKTIONSHANTERAREN till "AV" läge.

13 REPETITIONSLÄGE 1. Upprepa 1: När LÄGES-KNAPPEN trycks ner en gång Upprepningsindikatorn "REP. "tänds och detta enda spår kommer att upprepas. 2. Upprepa mapp: När du trycker på LÄGES-KNAPPEN två gånger, REP. och Album"indikatorer kommer att visas och denna specifika mapp kommer att upprepas. 3. Repetera alla: När UPPREPA-KNAPPEN är tryckt tre gånger, upprepas alla indikatorer "REP" kommer att visas och hela skivan kan spelas kontinuerligt. 4. För att avbryta upprepningsfunktionen: Tryck på LÄGES-KNAPPEN flera gånger tills Repeat-indikatorn försvinner från LCD-skärmen. Slumpvis uppspelning Denna funktion gör att spåren på skivan kommer att spelas i slumpvis ordning. "SLUMPVIS" indikatorn visar att alla MP3-filer kommer att spelas upp slumpmässigt Medan den är i CD stoppläge tryck på LÄGES-KNAPPEN fyra gånger och slumpad"indikatorn visar på LCD-skärmen. Tryck på SPELA / PAUSA för att starta uppspelningen. 2. För att avbryta slumpmässig uppspelning, tryck på LÄGES-KNAPPEN igen och slumpad"indikatorn försvinner från LCD-skärmen.

14 Hoppa över och sök Se avsnittet 'Hoppas över och Sök "på sid. 7. Easi-Listener Programläge för MP3-filer i mappar 1. Under CD-stoppläge tryck på PROGRAMKNAPPEN en gång. "Program" indikator som visar program som ska memoreras startar från det första programmet, " ", och tänds och blinkar kontinuerligt. Tryck på MAPP-KNAPPEN, sedan på CD SKIPPA / po 1 SÖK FRAMÅT eller BAKÅT-KNAPPEN för att välja önskat spår. LCD-skärmen visar spårnumret för det specifika album som ska programmeras. Tryck på PROGRAMKNAPPEN för att lagra spår i minnet. 2. Upprepa proceduren ovan tills alla önskade spår har blivit programmerade. Totalt 20 spår kan lagras i minnet. När programmeringen är klar kommer LCD skärmen att visa "PROGRAM - - -" och blinkar kontinuerligt. Närhelst MAPP-KNAPPEN trycks kommer den alltid att visa det senast programmerade albumnummer först. 3. För att starta den programmerade uppspelningen Tryck på CD SPELA / PAUS-KNAPPEN en gång, CD Avspelningsindikatorn " ", "PROGRAM" och spårnummer i det särskilda albumet kommer att lysa. Exempel: Album # 3, spår # 2. Tryck på MAPP UPP- 002 knappen för 003 att läsa ALBUM nummer Spår # 2 Album # 3

15 4. För att kontrollera det program du har lagrat, tryck på PROGRAMKNAPPEN en gång under CD-stoppläge; LCD skärmen visar " " och blinkar kontinuerligt. Tryck på MAPP-KNAPPEN för att läsa albumnumret och tryck sedan på CD SKIPPA / SÖK FRAMÅT eller BAKÅT-KNAPPEN för att läsa det specifika spårnummer för det valda albumet. Tryck på PROGRAMKNAPPEN igen och LCD visar " " och blinkar kontinuerligt. Upprepa ovanstående procedur för att kontrollera alla program lagras. 5. För att avbryta ett programmerat minnet under CD stoppläge, tryck på CD STOP KNAPPEN en gång, eller öppna CD-luckan under CD-stoppläge. "PROGRAM" indikatorn försvinner från LCD-skärmen. USB Användning USB-anslutning tillåter vilken lagringsenhet som helst, som innehåller MP3-filer satt anslutas och användas med en MP3 CD. 1. Skjut FUNKTIONSREGLAGET till "CD" position. 2. Tryck på CD / USB-KNAPPEN. LCD-skärmen visar "USB" indikatorn. När det inte finns någon MP3-spelare eller flash-enhet ansluten till USB- UTTAGET, kommer LCD-skärmen att visa " ". 3. Sätt i USB-kontakten på en extern enhet (t.ex. bärbar MP3-spelare eller flash-enhet) i USB- UTTAGET. Det totala antalet spår visas på LCDskärmen. no 108 Total musik 4. Tryck på CD SPELA / PAUS-KNAPPEN för att spela upp MP3-filen. 5. Mer information om hur du använder USB-kontrollerna se 'Spela upp MP3-skivor "på sidan För att lämna USB-uppspelnings läget, tryck på CD / USB-KNAPPEN igen. Easi-LIstener återgår till CD-läge.

16 Easi-Listener Varning KLASS 1 LASER PRODUKT KLASS 1 LASERPRODUKT. FÖRSIKTIGHET OSYNLIG LASERSTRÅLNING VID ÖPPNANDET OCH OM SPÄRRAR FORCERAS. UNDVIK EXPONERING AV STRÅLEN. Denna produkt innehåller en lågeffekt laserenhet FÖR ATT FÖREBYGGA BRAND ELLER ELCHOCK, UTSÄTT INTE APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT. TA INTE BORT HÖLJET. INGA DELAR SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN INUTI. VENTILATIONSVARNING NORMAL VENTILATION AV PRODUKT SKA INTE HINDRAS. Varning TILLÅT INTE PRODUKTEN ATT KOMMA IN I MED VÄTSKA. FÖRSIKTIGHET RISK FÖR ELCHOCK. ÖPPNA INTE. Släng inte produkten eller dess batterier i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater och batterier. Made in China, på uppdrag av TTS Group Ltd. Nxxxxx N448

Sound Around. Garanti & Support. Teknisk Support

Sound Around. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Sound Around eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det see n speak eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

VARNING: Släng inte denna produkt i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Släng inte denna produkt i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkten är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk Flexi-Scope eller öppning av enheten upphör garantin. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Sound-Shuffle USER GUIDE. www.tts-shopping.com. Sekventiell och slumpmässig uppspelning

Sound-Shuffle USER GUIDE. www.tts-shopping.com. Sekventiell och slumpmässig uppspelning Sound-Shuffle Sekventiell och slumpmässig uppspelning USER GUIDE www.tts-shopping.com www.tts-shopping.com Viktig information Vänligen behåll dessa instruktioner för framtida bruk Låt inte din Sound-Shuffle

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Interactive Wall Chart eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Stoppur. Uppladdningsbar. Garanti & Support. Teknisk support

Stoppur. Uppladdningsbar. Garanti & Support. Teknisk support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Rechargeable Stopwatches vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Cars eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Lämna in den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för problem som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av Easi-View eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utom garantireparationer

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Bee-Bot VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

Bee-Bot VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Bee-Bot eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Speak docking station eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Talking-Butterflies eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler.

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler. (1) FUNKTIONSKNAPP (CD/POWER OFF/RADIO) (2) VÅGLÄNGSVÄLJARE (3) FM-ANTENN (4) CD-LUCKA (5) INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) (6) KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING (7) KNAPP FÖR MUSIKSÖKNING/AVSÖKNING FRAMÅT (CD) (8)

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Power Pods. Garanti & Support. Teknisk Support

Power Pods. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Power Pods eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Talking Turtles. Garanti & Support. Teknisk Support

Talking Turtles. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Talking Turtles eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

NG17 9GU, UK. Ring kostnadsfritt: +44 (0)800 318686 Faxa kostnadsfritt: +44 (0)800 137525

NG17 9GU, UK. Ring kostnadsfritt: +44 (0)800 318686 Faxa kostnadsfritt: +44 (0)800 137525 Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Attention Tracker 2eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Produkten har ett års funktionsgaranti, för problem som uppstår vid normal användning. Mini Mobile Phones garanti upphör om inte behandlas med omsorg eller enheten öppnas. Eventuell information

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av detoutdoor Big Points eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

CD/Radio Micro System

CD/Radio Micro System MCA-190 CD/Radio Micro System INSTRUKTIONSMANUAL VARNING 1. VARNING: Läs informationen på botten till det yttre höljet för information om allmän och elsäkerhet innan du installerar eller använder apparaten.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK.

MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK. MCU-5301 LÄS DENNA BRUKSANVISNING HELT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH BEHÅLL DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK. KONTROLLER 1. TUNINGKONTROLL 2. BANDVÄLJARE (AM/FM/FM-stereo) 3. FUNKTIONSVÄLJARE (AUX/RADIO/CD/LARM)

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning

i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning i-sx60 CD Boombox Med ipod Dockning 2009 12 03 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Följ råden nedan för säker och lämplig användning. PLACERING. Använd inte enheten på ställen som är extremt varma, kalla, dammiga eller

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633

SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633 SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE STEREO RADIO OCH USB/SD ENCODING HIF-8888 TUMPN

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE STEREO RADIO OCH USB/SD ENCODING HIF-8888 TUMPN CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE STEREO RADIO OCH USB/SD ENCODING HIF-8888 TUMPN Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Lenco. L-701 Direktkodningsspelare. Bruksanvisning

Lenco. L-701 Direktkodningsspelare. Bruksanvisning Lenco L-701 Direktkodningsspelare Bruksanvisning 1 Försiktighetsåtgärder Installation Plocka alla delar ut ur packningen och avlägsna allt förpackningsmaterial. Koppla inte apparaten till elnätet innan

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 CLR-2970KCDRC Din nya radio/cd-spelare tillverkades och sattes ihop under Roadstars

Läs mer

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE SV modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE Skötsel LADDA uppladdningsbara batterier helt innan du använder dem första gången. Läs instruktionerna innan du använder utrustningen. Se till att alla sladdar (däribland

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Brus Generator. Instruktionsmanual S-100

Brus Generator. Instruktionsmanual S-100 S-100 Brus Generator Instruktionsmanual Vänligen läs före användning Sound Oasis är världsledande när det gäller ljudterapisystem. Vårt engagemang ligger i att göra din vardag hälsosammare och lite lättare

Läs mer

STEREO RADIO 2 BANDS MED CD/MP3 SPELARE HRA1500MP SVENSK MANUAL

STEREO RADIO 2 BANDS MED CD/MP3 SPELARE HRA1500MP SVENSK MANUAL STEREO RADIO 2 BANDS MED CD/MP3 SPELARE HRA1500MP SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... grundades 1976, och var dom första att tillverka bilstereo med autoreverse

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. HRA-1100 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att...

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER WATER DANCING KARAOKE SPEAKER TWS-40K THIS IS NOT A TOY. www.facebook.com/denverelectronics DENVER TWS-40K Snabbstartsguide KONTROLLPLACERINGAR English Translation CDG INDICATOR CDG-INDIKATOR PLAY/PAUSE

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

MANUAL PORTABEL CD-SPELARE MED RADIO FÖRKLARING AV KNAPPAR. Art nr:

MANUAL PORTABEL CD-SPELARE MED RADIO FÖRKLARING AV KNAPPAR. Art nr: PORTABEL CD-SPELARE MED RADIO MANUAL Art nr: 080314 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Av/På för batteriladdning 4. Anti Shock 5. Batterilucka 6. Stereo eller Mono (gäller

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

SKIVSPELARE MED FM-RADIO/ / / / / / / / / / MODELL: VPR-130 BRUKSANVISNING COPYRIGHT MED ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE DENVER ELECTRONICS A/S

SKIVSPELARE MED FM-RADIO/ / / / / / / / / / MODELL: VPR-130 BRUKSANVISNING COPYRIGHT MED ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE DENVER ELECTRONICS A/S SKIVSPELARE MED FM-RADIO MODELL: VPR-130 BRUKSANVISNING COPYRIGHT MED ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE DENVER ELECTRONICS AS www.denver-electronics.com www.facebook.comdenverelectronics FÖRSIKTIGHET RISK FÖR

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

FM-RADIO. Bruksanvisning.

FM-RADIO. Bruksanvisning. FM-RADIO Bruksanvisning www.facebook.com/denverelectronics LÄS, FÖRSTÅ OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT. Spara denna broschyr för framtida bruk. 1. Läs anvisningarna - Alla säkerhets-och

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED PLL FM RADIO OCH USB SCD-39 USB. Svensk Manual. Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner innan du använder din enhet.

CD/MP3 SPELARE MED PLL FM RADIO OCH USB SCD-39 USB. Svensk Manual. Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner innan du använder din enhet. CD/MP3 SPELARE MED PLL FM RADIO OCH USB SCD-39 USB Svensk Manual Vänligen läs igenom och följ dessa instruktioner innan du använder din enhet. För mer information, www.lenco.com Kära konsument, Tack för

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007

Handbok. Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 Handbok Arbetsplatsradio Art.nr. 4162007 SÄKERHET VARNING! UNDVIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT. DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer