REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL"

Transkript

1 REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

2 VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner. Blixten i triangeln betyder risk för stark elektricitet. För att minska risken för elektrisk chock, ta aldrig av höljet. Ingen del av enheten kan ombesörjas av användaren. Lämna alla former av service till kvalificerad personal. Denna enhet använder 230~50H<. Om enheten inte används under en längre tidsperiod, koppla från elkabeln från vägguttaget. Denna enhet får inte utsättas för fukt eller regn. Strömknappen kopplar inte från hela enheten från strömföring i läge AV/OFF. För att frikoppla enheten helt från ström måste du dra ut sladden. Försäkra dig om att alla kablar är ordentligt inkopplade innan du börjar använda enheten. Denna utrustning behöver ordentlig ventilation. Undvik att placera den nära gardiner, på mattan eller i en inbyggd installation, såsom en bokhylla. Låt inte utrustningen utsättas för direkt solljus eller komma för nära värmekällor.

3 BESKRIVNING AV UTRUSTNINGEN 1) Dammskydd 2) Lcd-skärm 3) Inspelningsknapp 4) Välja källa 5) Lampa för på/av 6) Vänster högtalare 7) Aktivera/välja funktion 8) 3,5 mm hörlursuttag 9) Usb-uttag 10) Välja radioband 11) Uttag för sd/mmc-kort 12) Katalog upp 13) Hoppa bakåt 14) Cd play/paus/stopp 15) X-bass på/av 16) Mottagare för fjärrkontroll 17) Höger högtalare 18) Volym 19) Frekvens 20) Lampa för fm-stereo 21) Hoppa framåt 22) Peklampa 23) 7 -adapter 24) Välja hastighet 33/45 rpm 25) Pickupstativ 26) Line out 27) Fm-sladdantenn 28) Autostopp på/av 29) Ac-strömsladd VARNING: Annan användning än den som beskrivs här kan leda till fara. Denna enhet ska inte justeras eller repareras av ej kvalificerad personal. INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA ENHETEN Installation Packa upp alla delar och ta bort skyddsmaterial. Kontrollera att du har rätt ström till enheten. Täck ingen ventilation/element och försäkra dig om att utrustningen har tillräckligt med utrymme runtom för ventilation. INKOPPLING 1. Koppla strömsladden(29) till ac-uttaget. 2. Växla funktionsknappen (7) till PHONO OR USB/SD. Bakgrundsljuset på skärmen tänds. Nu kan du spela musik.

4 LYSSNA PÅ RADIO Manuell inställning 1. Välj TUNER med funktionsknappen (7). 2. Välj önskad bandfrekvens med knapp (10) (AM eller FM eller FM-STEREO). 3. Ställ in frekvens med knapp (19). 4. Justera volymen med knapp (18). FM & FM-STEREO MOTTAGNING Vid svag signal kan det vara bättre att lyssna på FM än FM-STEREO. TIPS FÖR BÄSTA MOTTAGNING - AM: utrustningen har en inbyggd AM-antenn. Vid dålig mottagning, prova att flytta utrustningen lite. - FM: sladdantennen är för FM-mottagning. Denna bör vara helt utdragen och utan knutar för bästa mottagning. SPELA MP3/WMA VIA USB MEDIA ELLER MINNESKORT Inkoppling Utrustningen kan koda och spela upp alla mp3/wma-filer som är sparade på externa minnen via usb-porten eller sd/mmc-minneskort. 1. Välj usb/sd med knapp (7) och välj därefter källa USB OR CARD med knapp (4). 2. Koppla in usb-kopplingen eller kortet. Akta så att du inte för in kortet uppochned eller på fel ledd. Detta kan skada utrustningen. 3. Utrustningen läser median automatiskt efter inkoppling och skärmen (2) visar totalt antal låtar i mp3/wma-format samt kataloger som hittats. PLAY / PAUS / STOPP 1. Tryck knapp (14) för att starta uppspelning. Första spåret spelas. 2. Tryck en gång till för att pausa uppspelning. Tryck igen för att starta där du stannade. 3. Tryck och håll ned knappen för att stoppa helt. HOPPA/SÖKA 1. Under uppspelning, tryck knapp (21) för att hoppa framåt ett spår. 2. Tryck knapp (13) för att hoppa till början av spåret, alternativt hoppa bakåt ett spår. 3. Håll ned någon av knapparna för att spola inom låten som spelas upp. KATALOG UPP 1. Tryck knapp (12) för att gå upp en katalog. 2. Tryck knapp (21) eller (13) för att byta spår. 3. Vid önskat spår, tryck (14) för att spela. OBS! - Utrustningen kan enbart läsa mp3- och wma-filer genom usb-porten eller sdkortläsaren. - Pga. variationer i mp3-formatet kan utrustningen inte alla sorters mp3-spelare spelas på utrustningen. Detta är inget fel på utrustningen.

5 ID3 (SPÅRTITEL) VIA FJÄRRKONTROLL 1. Tryck på INFO-knappen under uppspelning av mp3/wma. Spårtitel visas på skärmen. Tryck på INFO-knappen igen för att avsluta visningen. SÖKA SPÅR/KATALOG GENOM NAMN (VIA FJÄRRKONTROLL Du kan söka efter spår på skiva vid stopp: 1. Tryck på FIND-knappen, tryck därefter på knapp (21) eller (13). Du kan nu gå igenom titlarna i alfabetisk ordning på skärmen. Tryck knapp (14) för att starta uppspelning. 2. Tryck igen på FIND-knappen för att gå igenom kataloger. Välj katalog med knapp (21 eller (13). Tryck knapp (14) för att visa spåren i katalogen. OBS: - Om spåret inte har något namn visas NOFILE på skärmen. - Om utrustningen inte hittar någon katalog visas ROOT. - Skärmen har enbart stöd för engelska tecken. MP3/WMA-FORMAT: - Mp3 bit rate: 32 kbps~256 kbps och wma bit rate: 32 kbps~320 kbps - Kvaliteten vid uppspelning av mp3-skivor varierar beroende på skiva och brännmetod. Söktiden för mp3-cd är längre än vanlig cd, pga. olika format. REPEAT/INTRO/RANDOM (via fjärrkontroll) Tryck på knappen REPEAT/INTRO/RANDOM under uppspelning. Ett spår, en katalog (endast mp3) eller alla spår kan spelas upp med någon av följande inställningar: REPEAT Lyssna på önskat/de spår eller katalog upprepade gånger. INTRO Lyssna på inledningen (10 sekunder) av varje spår på en cd. RANDOM Lyssna på alla spår eller kataloger i blandad ordning. PROGRAMMERA SPÅR (via fjärrkontroll) Upp till 32 spår kan programmeras. Stoppa uppspelning om den pågår. 1. Ställ in usb/sd-läge 2. Tryck på PROGRAM-knappen, PROG visas på skärmen. 3. Välj önskat spår med knapparna (21) och (13). 4. Tryck på PROGRAM-knappen för att spara ett spår. 5. Upprepa spår 3 och 4 för att lägga till fler spår. 6. När alla spår lagts till, tryck knapp (14) för att starta uppspelning. 7. För att avbryta programmering, tryck STOP på fjärrkontrollen tills PROG försvinner från skärmen. KODA AV CD/PHONO TILL MP3 Systemet kan koda av ljud från phono till filer i mp3-format och spara detta på valfritt externt minne som du kopplar in till usb-ingången eller sd/mmc-kort. A) PHONO-KODNING

6 1) Ställ in funktionsknappen på PHONO -läge och tryck på REC -knappen (3). 2) Lcd-skärmen visar USB CARD, tryck på hoppa framåt (21) eller bakåt (13) för att välja önskad källa (usb eller sd) för kodning. 3) Tryck på REC -knappen (3), skärmen visar och. Efter några sekunder börjar systemet spela in. 4) Starta uppspelning vid phono för det spår du vill spela in till usb. 5) Efter avslutad inspelning, tryck och håll ned inspelningsknappen (3) tills skärmen slutar blinka. OBS: - Inspelningshastigheten är 1:1 och tar lika lång tid som spåret tar att spela. - Systemet kommer skapa en AUDIO -katalog och spara filerna i denna. - Inspelningsformatet är förinställt på mp3 bit rate: 128 kbps, samplingshastighet: 44,1 khz - Ingen sångtitel kommer sparas vid kodning. - För att avbryta inspelning, tryck en gång till på inspelningsknappen. - Inspelningen blir enbart komplett om hela sången kodas. Om inspelningen avbryts innan spåret är klart kommer ingen fil att skapas. B) KOPIERA MP3/WMA-FIL Systemet kan kopiera filer från usb till sd och vice versa. En fil i taget eller alla filer. I) Kopiera en fil 1. Tryck på inspelningsknappen (3) under uppspelning av spåret du vill kopiera, skärmen visar och. Filen kopieras. 2. Efter komplett kopiering stoppas uppspelning automatiskt. II) Kopiera alla spår 1. Sätt i usb-media eller sd/mmc-kort och tryck stopp. 2. Tryck på inspelningsknappen (3). Skärmen visar och. Filerna kopieras. 3. Efter komplett kopiering stoppas uppspelning automatiskt. OBS: - Om du trycker på inspelningsknappen under uppspelning av usb- eller sd-källa kommer filen kopieras från usb till sd eller vice versa. - Systemet skapar en FCOPY -katalog och sparar kopierade filer där. C) KODA BITRATE (via fjärrkontroll) Systemet kan radera filer sparade på usb-minne eller sd-kort. Gör följande: A) RADERA EN FIL 1. Tryck och håll ned INFO-knappen i 3 sekunder. Skärmen visar (DEL ---01) 2. Tryck på hoppa framåt- eller bakåtknapparna för att välja den fil du vill radera. 3. Tryck på inspelningsknappen för att aktivera YES/NO (ja/nej) och tryck därefter på hoppa framåt eller bakåt för att välja YES (ja) eller NO (nej). 4. Bekräfta ditt val med inspelningsknappen. B) RADERA ALLA FILER 1. Tryck och håll ned INFO-knappen i 3 sekunder. Skärmen visar (DEL )

7 2. Tryck och håll ned INFO-knappen för att aktivera YES/NO (ja/nej) och använd framåt-/bakåtknapparna för att välja. 3. Bekräfta ditt val med inspelningsknappen. OBS: Alla filer på usb-minnet eller sd-kortet kommer raderas fullständigt efter att du bekräfta YES. AVLÄGSNA USB/MINNESKORT För att ta ut usb/minneskort, stäng av utrustningen eller växla funktion till cd, aux eller tuner (radio) först. För usb-porten dra ur den genom att dra ut usb-sladden direkt. För minneskort tryck in kortet och släpp, nu åker kortet ut lite och du kan ta ut det för hand. PHONO OBS: - Ta bort nålskyddet. - Försäkra dig om att tonarmen är lös från tonarmsstativet innan du använder den, samt att den sätts tillbaka igen efteråt. 1. Välj PHONO med knapp (7). 2. Ställ in hastighet för skivan. 3. Placera skivan på skivplattan (använd 7 -adaptern vid behov). 4. Lyft tonarmen från stativet och flytta den försiktigt in över skivan. Skivtallriken börjar snurra. 5. Placera tonarmen vid önskad plats på skivan. 6. Justera volymen. 7. Vid skivans slut, stoppar skivtallriken automatiskt. Lyft tonarmen från skivan och lägg tillbaka den på stativet. 8. För att stoppa manuellt, lyft upp tonarmen från skivan och placera den på stativet. OBS: Vissa sorters skivor saknar autostoppområdet. Då stannar skivspelaren innan sista spåret är slut. I så fall, ställ in knapp (28) till OFF (AV). Då snurrar skivspelaren till skivans slut men stannar dock inte automatiskt. Du måste då stänga av spelaren själv manuellt, antingen via av-knappen eller autostoppknappen (28). LINJE UT-KOPPLING Du kan koppla systemet till ditt fullständiga hi-fi-system genom att koppla linje ut-kopplingen (26) till aux-uttaget med en rca-kabel (medföljer ej).

8 FJÄRRKONTROLL BATTERIER (medföljer ej) Kräver 2 AAA-batterier för att fungera Knappar 1) FIND För att söka filer/kataloger i mp3/wma-läge. 2) INFO Stopp i phonoläge. Välja bitrate för avkodning 3) REC Inspelning eller kopiering 4) REP/INTRO/RAN Repetera/intro/blandning 5) PROGRAM Programmera låtlista 6) PLAY/PAUSE Starta/pausa uppspelning 7) SKIP/SEARCH FRW. Hoppa/spola framåt SKIP/SEARCH BCK Hoppa/spola bakåt 8) STOP Stoppa uppspelning, avbryt låtlista 9) FOLDER UP/DOWN Välja katalog upp/ned 10) SOURCE Välja usb eller sd

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth

Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manual Radio medium med Bluetooth Komplett manual för Scania radio medium med BLuetooth Manualen är nedladdad från www.scania.com/manuals 1 Översikt (1) Vänster kombinationsknapp Volymreglage, på-/av-knapp

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Innehåll Inledning... 4 Radio... 29 CD-spelare... 45 AUX-ingång... 51 USB-port... 53 Digital fotoram... 57 Navigation... 60 Taligenkänning... 103 Telefon... 118 Alfabetiskt

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning

CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001. Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning CAR RADIO KÖLN 230 BT 1 011 402 212 001 DRESDEN 230 BT 1 011 402 202 001 Enjoy it. Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -knapp Att frigöra den löstagbara

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER...166 Hantering av CD-Skivor...167 2. KONTROLLER...5 3. TERMINOLOGI...168 Knapparnas Namn och Vad de Används till...168 Indikeringar på Displayen...170 LCD-Skärmen (Flytande

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. Spara bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket) efter

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON 150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett fel, ta

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

XEMIO-200. MP3/WMA-spelare. Bruksanvisning

XEMIO-200. MP3/WMA-spelare. Bruksanvisning XEMIO-200 MP3/WMA-spelare Bruksanvisning 1 EGENSKAPER Elegant utseende och lätt att använda MP1, MP2, MP3 och WMA-sammanpassande Multi-Code-spelare Driver-fritt skivsystem - du kan hantera dina filer direkt

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer