Säkerhetsföreskrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsföreskrifter"

Transkript

1 Xemio-301

2 Säkerhetsföreskrifter Användning och förvaring För att bibehålla prestandan samt kvalitén på denna spelare, så bör du undvika att placera den på följande ställen: - Dammiga ställen - Ställen med hög luftfuktighet (tex. badrum) - Nära heta värmekällor (tex. element) - Direkt solljus (tex. i bilen) - Extremt kalla ställen Undvik direktkontakt med vätska Om spelaren tagit skada på något sätt så skall du kontakta en radio/tv handlare för reparation. Du får absolut ej själv försöka reparera skadan. Strömanslutning - Innan du ansluter nätadaptern till vägguttaget så bör du kontrollera att spänningen i vägguttaget motsvarar spänningen markerad på nätadaptern. - Ladda batterierna när följande symboler visas i displayens vänstra hörn: eller Laddning bör också ske när spelaren stänger av sig så fort du sätter på den, eller när inga knappfunktioner fungerar. - När du laddar batteriena med adaptern så bör du ladda i ca. 12 timmar för bästa batterilivslängd. - När du inte ska använda spelaren under en period så rekommenderar vi att du stänger av spelaren helt (OFF) för att spara på batterierna. - Livslängden på dom uppladdningsbara batterierna kommer att bli kortare och kortare med tiden, till slut kan du ej ladda dom mer. Detta är helt normalt. Kontakta en radio/tv handlare för att få batterierna utbytta (på din kostnad) till nya. - Så fort du ansluter spelaren till USB-ingången på datorn så börjar batterierna att laddas automatiskt. USB & Data lagring Risken finns att lagringen av filer mellan spelaren och datorn kan bli ofullständig om det sker några avbrott eller liknande under proceduren. Följ instruktionerna noggrant för korrekt filöverföring

3 Kontrollernas placering Kartongens innehåll: USB MP3 Spelare x 1 Hörlur med halsband x 1 USB Kabel x 1 Nätadapter x 1 Install. CD x 1 Bruksanvisning x 1 Framsidan Höger sida USB ingång ON/OFF Mikrofon uttag Ovansidan Meny Hörlursuttag F.W./Volume+ Play/Pause/Stop F.R./Volume- Displayen Repeat All Repeat 1 A-B Repeat Uppspelning Batteri-indikator Shuffle Repeat Play / Pause / Stop Musik ID information Inspelning Volym-indikator EQ läge

4 Uppspelning Inledande åtgärder: 1. Anslut hörlurarna till hörlursuttaget på ovansidan. 2. Sätt på strömmen (ON) 3. Tryck 1 gång på MENU för att sätta på displayen, displayen visar då Power On Användning: MP3 / WMA Musik 1. MENYVAL: Tryck 1 gång på MENU, displayen visar då MP3/WMA MUSIC 2. MODE: Tryck på knappen 1 gång för att välja musikfil. Displayen visar all ID information. Som ex.: 001, Hotel California, MP3 00:00/04:09. Från vänster till höger: Spår nr., låttitel, format, speltid och total låttid. 3. PLAY: Tryck på en gång och uppspelningen börjar från första låten. 4. PAUSE: Om du under uppspelningen vill pausa så trycker du på. Displayen visar då aktuell status samt låtens ID information. 5. SKIP: Tryck på en gång för att välja föregående spår eller för nästa spår. 6. VOL+ - : Under uppspelning trycker du på för att sänka volymen och för att öka volymen. 7. STOP: I spelläget trycker du på i mer än 3 sekunder för att stoppa spelningen. WAV röst spelning 1. MENYVAL: Tryck 1 gång på MENU knappen för att komma till huvudmenyn, displayen visar då MP3/WMA. 2. MODE: Tryck på 1 gång. Displayen visar då WAV VOICE. 3. PLAY: Tryck 1 gång på för att konfirmera, den inspelade röstfilen spelas upp automatiskt. 4. PAUSE: När du spelar en röstfil, tryck kort på för att pausa uppspelningen. 5. STOP: Vill du stoppa uppspelningen helt, tryck ännu en gång på knappen.

5 Uppspelning Röstinspelning 1. MENYVAL: Tryck 1 gång på MENU knappen för att komma till huvudmenyn. Displayen visar då MP3/WMA 2. MODE: Tryck på knappen 2 gånger, displayen visar då RECORDING 3. RECORDING: Tryck på 1 gång för att starta inspelningen. 4. PAUSE: Under inspelningen, tryck på 1 gång för att pausa inspelningen. 5. STOP: Under inspelning eller pausläge, tryck på MENU 1 gång för att avbryta inspelningen. FM radion 1. MENYVAL: Tryck 1 gång på MENU knappen för att komma till huvudmenyn. Displayen visar då MP3/WMA 2. MODE: Tryck på knappen 3 gånger, displayen visar då FM TUNER. 3. Tryck sedan på 1 gång för att bekräfta FM radio-läget. 4. STATIONS-SÖKNING OCH PROGRAMMERING: Stations-sökning: Tryck på MENU 1 gång, när displayen visar SCAN så trycker du på eller för att söka önskad station. Frekvensen är från 87.5Hz till 108MHz (50kHz) Programmering: Tryck på MENU 1 gång, displayen visar då STORE, tryck sedan 1 gång på för att konfirmera, displayen visar då YES. När displayen visar YES så skall du trycka ned MENU knappen i 3 sekunder för standby-läge. 5. ATT SÖKA FREKVENS: I FM TUNER LÄGET så trycker du på eller för att byta frekvens. 6. INSPELNING FRÅN RADION: I FM TUNER läget så trycker du 1 gång på A-B för att starta inspelningen, tryck på MENU för att stoppa inspelningen. 7. EXIT: Tryck 3 gånger på MENU för att återgå till huvudmenyn. Radering av filer 1. MENYVAL: Tryck 1 gång på MENU knappen för att komma till huvudmenyn. Displayen visar då MP3/WMA. 2. MODE: Tryck 4 gånger på knappen tills displayen visar ERASE FILES. 3. Tryck sedan på 1 gång för att konfirmera ERASE FILE läget. 4. VÄLJ FIL: Tryck på eller upprepade gånger tills du finner filen du vill radera. 5. KONFIRMERA: Tryck sedan 1 gång på, displayen visar DEL? 6. RADERA: Tryck 1 gång till på för att bekräfta att du vill radera filen. Om du skulle ångra dig och inte vill radera filen så trycker du på A-B för att avbryta. 7. EXIT: Tryck på MENU 1 gång för att gå ur ERASE FILES läget och återgå till huvudmenyn.

6 Systeminställningar Equalizer Det finns 5 olika equalizer typer att välja på: ROCK, JAZZ, POP, NORMAL, CLASSIC. 1. MENYVAL: Tryck 1 gång på MENU för att komma in i huvudmenyn, displayen visar MP3/WMA 2. MODE: Tryck 5 gånger på tills displayen visar SYSTEM SETTINGS. 3. KONFIRMERA: Tryck 1 gång på för att komma till undermenyn, displayen visar EQ. 4. KONFIRMERA: Tryck på 1 gång till, displayen visar då dom olika EQ typerna. 5. EQ VAL: Tryck på eller för att välja önskad EQ typ. 6. KONFIRMERA: Tryck 1 gång på för att konfirmera ditt val, displayen kommer då att visa ditt val på höger sida. 7. Tryck 1 gång på MENU för att återgå till MP3/WMA läget. Upprepad uppspelning Det finns 4 olika varianter att välja på: - Normal: Uppspelning från 1:a spåret till den sista i turordning, stannar efter sista spåret. - Repeat 1: Upprepar uppspelning av aktuellt spår. - Repeat All: Uppspelning från 1:a spåret till den sista om och om igen utan avbrott. - Shuffle Repeat: Spelar 10 sekunder av varje spår från 1:a till sista spåret i turordning. 1. MENY VAL: Tryck 1 gång på MENU för att komma in i huvudmenyn. 2. MODE: Tryck 5 gånger på tills displayen visar SYSTEM SETTINGS 3. UNDER-MENY: Tryck 1 gång på för att komma till undermenyn, displayen visar EQ. 4. PLAY LÄGE: Tryck 1 gång på, displayen visar då PLAY MODE. 5. KONFIRMERA: Tryck 1 gång på, displayen visar då dom olika varianterna: 6. PLAY VAL: Tryck på eller för att välja önskad upprepnings-variant. 7. KONFIRMERA: Tryck 1 gång på, displayen visar då symbolen för den variant du valt. 8. EXIT: Tryck 1 gång på MENU för att återgå till MP3/WMA läget. LCD Display kontrast 1. MENY VAL: Tryck 1 gång på MENU för att komma till huvudmenyn, displayen visar MP3/WMA 2. MODE: Tryck 5 gånger på tills displayen visar SYSTEM SETTINGS. 3. UNDER-MENY: Tryck 1 gång på för att komma till undermenyn, displayen visar EQ 4. Tryck 2 gånger på, displayen visar då CONTRAST. 5. KONFIRMERA: Tryck 1 gång på, displayen visar då nivån på brightness. 6. JUSTERING: Tryck på eller för att justera brightness. 7. EXIT: Tryck 1 gång på MENU för att återgå till MP3/WMA läget.

7 Systeminställningar Att spara ström När spelaren är påslagen men inte används så kommer strömmen att slås av automatiskt efter en viss tid. Detta för att spara på batterierna. Det finns 5 olika tider du kan välja emellan: DISABLE, 1 MIN, 2 MIN, 5 MIN, 10 MIN 1. MENYVAL: Tryck 1 gång på MENU för att komma in i huvudmenyn, displayen visar MP3/WMA 2. MODE: Tryck 5 gånger på tills displayen visar SYSTEM SETTINGS. 3. UNDER-MENY: Tryck 1 gång på för att komma till undermenyn, displayen visar EQ. 4. Tryck 3 gånger på, displayen visar då POWER SET 5. Tryck 1 gång på, displayen visar då POWER OFF 6. Tryck 1 gång till på, displayen visar då DISABLE, 1 MIN, 2 MIN, 5 MIN, 10 MIN 7. Tryck på 0-4 gånger för att välja önskad avstängningstid. 8. Tryck 1 gång på för att konfirmera tiden du valt. 9. Tryck 1 gång på MENU för att återgå till MP3/WMA läget. Bakgrundsbelysning Inställning för bakgrundsbelysning 0-60 sekunder 1. MENYVAL: Tryck 1 gång på MENU för att komma in i huvudmenyn, displayen visar MP3/WMA 2. MODE: Tryck 5 gånger på tills displayen visar SYSTEM SETTINGS. 3. UNDER-MENY: Tryck 1 gång på för att komma till undermenyn, displayen visar EQ. 4. Tryck 3 gånger på, displayen visar då POWER SET 5. Tryck 1 gång på, displayen visar då POWER OFF 6. Tryck 1 gång på, displayen visar då BACKLIGHT 7. Tryck 1 gång på, displayen visar då tidsramen från 0-60 sekunder. 8. Tryck på eller för att välja önskad tid mellan 0-60 sekunder. 9. Tryck 1 gång på för att konfirmera tiden, displayen visar då Backlight 10. Tryck 1 gång på MENU för att återgå till MP3/WMA läget. OBS! För att sätta på bakgrundsbelysningen trycker du ned A-B i sekunder. För att släcka belysningen trycker du igen i 3 sekunder. Den stänger även av sig automatiskt efter den tid du programmerat. Inspelning 1. MENYVAL: Tryck 1 gång på MENU för att komma in i huvudmenyn, displayen visar MP3/WMA 2. MODE: Tryck 5 gånger på tills displayen visar SYSTEM SETTINGS. 3. UNDER-MENY: Tryck 1 gång på för att komma till undermenyn, displayen visar EQ. 4. Tryck 4 gånger på, displayen visar då RECORD SET 5. Följande inställningar finns lagrade med följande åtkomst: Tryck 1 gång på för att bekräfta, displayen visar då SOURCE: MIC Tryck 1 gång på, displayen visar då ENC: IM ADPCM Tryck för 2:a gången på, displayen visar då CHANNEL: MONO Tryck för 3:e gången på, displayen visar då DEVICE: INTERNAL Tryck för 4:e gången på, displayen visar då RATE: 8000 Hz Tryck för 5:e gången på, displayen visar då EXIT Tryck 1 gång på för att backa till RECORD SET läget, eller tryck MENU för att återgå till MP3.

8 Systeminställningar Minnesinformation 1. MENYVAL: Tryck 1 gång på MENU för att komma in i huvudmenyn, displayen visar MP3/WMA 2. MODE: Tryck 6 gånger på tills displayen visar MEMORY INFO. 3. KONFIRMERA: Tryck 1 gång på, displayen visar då aktuell minnesinformation. Som tex: 4. EXIT: Tryck 1 gång till på eller på MENU för att återgå till MP3/WMA läget. A-B Repeat 1. MENYVAL: Tryck 1 gång på MENU för att komma in i huvudmenyn, displayen visar MP3/WMA. 2. A-B: I uppspelningsläget så trycker du 1 gång på A-B på apparatens ovansida, i displayens vänstra hörn blinkar A-B. Startpunkten för repeteringen är nu programmerad. 3. PLAY: Tryck sedan A-B 1 gång till. A-B slutar att blinka i displayen men har programmerat slutpunkten av repeteringen. Den programmerade A-B sekvensen spelas nu oavbrutet. 4. EXIT: Tryck 1 gång på A-B om du vill stoppa A-B uppspelningen och återgå till normalläget. Att ladda batteriet / Slå av strömmen Innan batteriet laddas så måste strömmen slås av på följande sätt: I uppspelningsläget: 1. Tryck 1 gång på MENU för att gå ur uppspelningsläget. 2. Tryck på MENU i mer än 3 sekunder efter det. 3. Ställ reglaget på högersidan i läget OFF. 4. Reglaget skall alltid vara i läget OFF när inte spelaren används. 1. Sätt på datorn. 2. Anslut medföljande USB kabel till spelaren samt andra änden till datorns USB port. 3. När batteriet är fulladdat så kopplar du bort kabeln helt. Alternativt laddar du batteriet med medföljande strömadapter: 1. Kontrollera att spänningen i vägguttaget matchar kraven märkt på adaptern. 2. Anslut USB kontakten till spelaren och strömadaptern till vägguttaget. 3. Koppla bort strömadaptern från vägguttaget och spelaren när batteriet är fulladdat. NOTERA: Normalt så tar det ca. 12 timmar att ladda batteriet för 1:a gången, sedan tar det kortare tid. När batteriet är fulladdat så kopplar du ur kablarna. Batteri-indikatorn i displayens vänstra hörn visar då

9 Systeminställningar USB lagring 1. Ställ strömreglaget i läget OFF. 2. Om operativsystemet på din dator är WIN98 så måste du installera drivern som finns på medföljande CD-skiva. Om du inte har WIN98 så kommer datorn automatiskt att finna en lämplig driver när du ansluter spelaren till datorn. 3. Anslut aldrig spelaren till datorn medans du använder CD-skivan. 4. Anslut sedan USB kontakten till uttaget på spelaren och andra ändan till USB porten på datorn. 5. Ställ strömreglaget på spelaren i läget ON. 6. Tryck 1 gång på MENU, displayen visar då följande: När du avslutat anslutningarna enligt ovan så kan du nu använda din MP3-spelare mot din dator för upp och nedladdning av filer. OBS! Koppla aldrig bort USB-kabeln när du håller på att med laddning av filer, det kan skada dataprogrammet som då ej kommer att fungera korrekt längre. När det gäller operativsystemen Windows ME, Windows 2000 och Windows XP så gör du som vanligt vid bortkoppling av USB kabeln när du är klar, annars finns risken att du skadar programmet eller förlorar en mängd lagrad data. Innan du börjar formatera (radera filer) så måste du ansluta spelaren till datorn och sedan slå på strömmen på spelaren. Sedan högerklickar du med musen och väljer FAT eller file system och startar sedan formateringen. Notera att alla lagrade filer raderas under formateringen. Uppgradering Uppgradera inte mjukvaran såvida spelaren inte fungerar korrekt, tex. du kan ej sätta på den. 1. Slå av och på strömmen. 2. Anslut spelaren till datorn med USB kabeln. 3. Tryck och håll ned MENU knappen medans du följer steg 4 och Högerklicka sedan på ikonen Min Dator och klicka sedan på GENUS och sen på EQUIPMENT MANAGEMENT, skärmen bör sedan visa PLAYER RECOVERY DEVICE CLASS. 5. Klicka sedan på start-program-sigma Tel MSCN Audio Player-Sigma Tel MSCN Firmware Download: sedan klickar du på dialog boxen Sigma Tel MSCN Firmware Download Application. 6. Du kan nu släppa MENU knappen och klicka på START för att uppgradera. Klicka sedan på CLOSE när uppgraderingen är klar. Starta om datorn.

10 Problemställningar / Specifikationer 1. Fel: Displayen lyser inte när jag slår på spelaren. Åtgärd: Batteriet kan vara slut, ladda upp batteriet. 2. Fel: Inget ljud vid uppspelning Åtgärd: Kontrollera ljudnivån. Kontrollera att det fanns lagrade filer. Kontrollera att du kopplat bort spelaren från datorn. 3. Fel: Kan inte ladda upp/ned filer med datorn. Åtgärd: Kontrollera att du använt installations CD n (WIN98) Kontrollera om moderkortet stödjer USB, om inte uppgradera den. 4. Fel: Kan inte spela upp vissa komprimerade filer Åtgärd: Spelaren stödjer endast MP3 och WMA filer, lagra inte andra filtyper. 5. Fel: Batteriet laddas inte Åtgärd: Kontrollera om datorn var påslagen Kontrollera att USB eller strömadaptern var korrekt ansluten. Kontrollera att spelaren stod i läget OFF. Specifikationer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

Del I Nyckelfunktioner:

Del I Nyckelfunktioner: Diktafon A50 Del I Nyckelfunktioner: Extra lång inspelningstid, med röstanpassad ACT-formatering, som gör att du kan spela in längre än med en konventionell diktafon utan att sänka ljudkvaliteten. Röstaktiverad

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

MANUAL & INSTRUKTIONER

MANUAL & INSTRUKTIONER MANUAL & INSTRUKTIONER Sida 1. Innehållsförteckning 2. Översikt 3. Ihopkoppling av sladdar 4. Information om laddning och information om hur batteritiden varar längre Bäste kund! Tack för ditt köp av mp4

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Översikt. Inledning. AMV-filmfunktion. Bläddringsfunktion för JPEG-bilder

Översikt. Inledning. AMV-filmfunktion. Bläddringsfunktion för JPEG-bilder Detta är en ny generation av mediaspelare som stöder MP3-, WMA- och WAV-filer. Kombinationen av perfekt musikåtergivning, extrem tillförlitlighet och snyggt utseende gör den till ett mästerverk på alla

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

K7 Encoder 5 Användarmanual

K7 Encoder 5 Användarmanual K7 Encoder 5 Användarmanual - 1 - Innehåll Återvinning och säkerhetsföreskrifter för denna apparat...3 Viktiga anvisningar om återvinning av apparaten...3 Viktiga anvisningar om användning & återvinning

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Snabbstartguide. Installera Anslut och ladda Överför Njut. Philips GoGear MP3-spelare

Snabbstartguide. Installera Anslut och ladda Överför Njut. Philips GoGear MP3-spelare Philips GoGear MP3-spelare SA2920 SA2925 SA2926 SA2928 SA2940 SA2945 SA2947 SA2948 SA2980 SA2985 Snabbstartguide 1 2 3 4 Installera Anslut och ladda Överför Njut Behöver du hjälp? Besök gärna www.philips.com/welcome

Läs mer

i-dx8 Svensk bruksanvisning

i-dx8 Svensk bruksanvisning i-dx8 Svensk bruksanvisning Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... Apparatens knappar och anslutningar... Anslutningar... Fjärrkontroller... Att komma igång... Inställningar... Uppspelning - ipod...

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Snabbstartsinstruktioner

Snabbstartsinstruktioner Philips GoGear audio-spelare SA2815 SA2816 SA2825 SA2826 SA2845 SA2846 SA2885 SA2886 Snabbstartsinstruktioner 1 2 3 4 Installation Anslut Överföring Spela Behöver du hjälp? Besök www.philips.com/welcome

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

ZAP SR100 Svensk Manual

ZAP SR100 Svensk Manual ZAP SR100 Svensk Manual Teknikmagasinet Box 637 175 62 Järfälla 08-445 10 30 Varning Läs hela manualen innan användning! Använd ej spelaren i regn eller där det är extremt fuktigt! Lämna aldrig spelaren

Läs mer

XEMIO XEMIO XEMIO XEMIO MB 256MB 512MB 1GB. Svensk bruksanvisning

XEMIO XEMIO XEMIO XEMIO MB 256MB 512MB 1GB. Svensk bruksanvisning XEMIO107 -- XEMIO117 -- XEMIO127 -- XEMIO137 -- 128MB 256MB 512MB 1GB Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Lenco Xemio 107 / 117 / 127 / 137 Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Snabbstartsinstruktioner

Snabbstartsinstruktioner Philips GoGear audio-spelare Snabbstartsinstruktioner SA2610 SA2611 SA2615 SA2616 SA2620 SA2621 SA2625 SA2626 SA2640 SA2641 SA2645 SA2646 1 2 3 4 Installation Anslut Överföring Spela Behöver du hjälp?

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Viktiga säkerhetsinstruktioner FM-RDS / AM / CD MP3 / SD-KORT + USB MP3 / WMA DIGITAL UPPSPELNING STEREOMOTTAGARE 381QL13-A Bruksanvisning S WR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON 150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett fel, ta

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan...

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan... Innehåll SV Viktig information... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Innan du använder spelaren... 5 Produktegenskaper... 5 Framsidan och baksidan... 6 Lägsta systemkrav... 6 Anslut USB... 7 Komma igång... 7

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

Snabbstartsinstruktioner

Snabbstartsinstruktioner Philips GoGear audio-videospelare Snabbstartsinstruktioner SA3014 SA3015 SA3016 SA3024 SA3025 SA3026 SA3044 SA3045 SA3046 1 2 3 4 Installation Anslut Överföring Spela Behöver du hjälp? Besök www.philips.com/welcome

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Användarinnehåll S V. Notera 4. Huvudfunktion 4. Spelarinstruktion 5. Grundläggande krav för datorkonfiguration 6. USB-anslutning 6.

Användarinnehåll S V. Notera 4. Huvudfunktion 4. Spelarinstruktion 5. Grundläggande krav för datorkonfiguration 6. USB-anslutning 6. Användarinnehåll S V Notera 4 Huvudfunktion 4 Spelarinstruktion 5 Grundläggande krav för datorkonfiguration 6 USB-anslutning 6 Laddning 6 Ström på / ström av 6 Inställning knapplås 6 Musikuppspelning 7

Läs mer

KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK

KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den medföljande originalbruksanvisningen Egenskaper Nyutvecklad digitalförstärkare med optimalt ljud Snabb

Läs mer

BRUKSANVISNING BTL-300

BRUKSANVISNING BTL-300 BRUKSANVISNING BTL-300 MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ PANELBESKRIVNING 1.LED-display 2.EFFEKT/INGÅNG: EFFEKT/USB/LINJEINGÅNG/väljarknapp för BLUETOOTH-ingång.

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

Användarmanual. Innehåll. Varningar...2. Säkerhetsvarningar 3. Funktioner. 4. Produktöversikt och nyckelfunktioner.5. Grundläggande drift..

Användarmanual. Innehåll. Varningar...2. Säkerhetsvarningar 3. Funktioner. 4. Produktöversikt och nyckelfunktioner.5. Grundläggande drift.. Användarmanual Innehåll Varningar...2 Säkerhetsvarningar 3 Funktioner. 4 Produktöversikt och nyckelfunktioner.5 Grundläggande drift.. 6 Instruktion för verktyg för musikbildspel....8 Extern anslutning..

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual

Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual Hur startar/stänger jag min Spectra Optics KCP-10? Du startar den genom att hålla in knappen Meny som finns belägen på baksidan av enheten i ca 2-3 sekunder Du

Läs mer

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 SD Card Produktöversikt USB LINE IN DC 5V ALARM-knapp 8. Ventilationsöppningar SNOOZE/LIGHT-knapp (ljusknapp) 9. Ljud FM-teleskopantenn 10. Skruvhål LCD-skärm 1 USB-minnesuttag

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Å ÒÚ È Á ÔÛÒÍ Ú ÁÔÚË Ó ÚÍË

Å ÒÚ È Á ÔÛÒÍ Ú ÁÔÚË Ó ÚÍË Digital Audio Player SA170 Quick start guide 1 Hurtig start 57 Guide de démarrage rapide 8 Nopea aloitus 64 Kurzanleitung 15 Rychlý přehled 71 Guía de inicio rápido 22 Gyors áttekintés 78 Handleiding voor

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4 FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A Bruksanvisning S RCR-4 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

SR400 Svensk kom i gång manual

SR400 Svensk kom i gång manual SR400 Svensk kom i gång manual 1. Innehållsförteckning Sida Innehåll 1. Innehållsförteckning 2. Översikt 3.1 Installation 3.2 Nyckelfunktioner 4.1 Musik 4.2 När musik spelas 5.1 Video 5.2 När ett filmklipp

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

Snabbstartsinstruktioner

Snabbstartsinstruktioner Philips GoGear musikspelare SA4310 SA4320 SA4340 utan FM-tuner SA4315 SA4325 SA4345 med FM-tuner Snabbstartsinstruktioner 1 2 3 4 Installation Anslut och ladda Överföring Spela Behöver du hjälp? Besök

Läs mer

Skapa en direktsändning

Skapa en direktsändning Skapa en direktsändning I denna manual kommer du kunna läsa och få en visuell guide över hur man går tillväga för att sända direkt på 104,9 mhz. Denna manual riktar sig till alla som befinner sig i studion

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer