FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR"

Transkript

1 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen är på OFF: Basen är av FRONT SPEAKERS () Här finns tre valmöjligheter: Large (Stor), Small (Liten), None (Ingen) Stor Liten Ingen fördröjning fördröjning SURROUND SPEAKER () Här finns, liksom för de centrerade högtalarna, tre valmöjligheter: Large (Stor), Small (Liten), None (Ingen) Av På fördröjning fördröjning Stor Liten Ingenf ördröjning fördröjning FRONT SPEAKERS () Även här finns två valmöjligheter. Large: De främre högtalarnas volym är hög Small: De främre högtalarnas volym är lägre Stor Liten fördröjning fördröjning SUBWOOFER (Bashögtalare) Här finns två valmöjligheter. None:n är tyst Present: n är på Ingen Nuvarande fördröjning fördröjning 12

2 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR CENTER SPKRDELAY (Fördröjning i den centrerade högtalarna) Det finns sex valmöjligheter här. No Delay (Ingen fördröjning) 0.3mm 0.6mm 1mm 1.4mm 1.7mm KVALITETSINSTÄLLNING Välj Rating i Main Meny (Huvudmenyn), Ingen fördröjning 0.3m 0.6m fördröjning 1m fördröjning 1.4m 1.7m SURR SPKR DELAY (Fördröjning i surr.högt.) Här finns också sex valmöjligheter. No Delay (Ingen fördröjning) 1mm 2mm 3mm 4mm 5.1mm STÄLL IN LÖSENORD För att byta lösenord väljer du Set Password (Ställ in lösenrod) och anger lösenordet. Förinställt är Tryck sedan på Set Password igen för att ange nytt lösenord. Ingen fördröjning 1m 2m fördröjning 3m fördröjning 4m 5.1m DIGITAL UTGÅNG Välj PCM eller RAW när DVD-spelaren är ansluten till en strömförstärkare via den digitala utgången. Förstärkaren måste ha Dolby decoding. fördröjning Av fördröjning PCM Alle 13

3 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR KVALITET Väljer en Rating (Kvalitet) som låter användaren ställa in Parental Control (Föräldrakontroll) på spelaren. Välj Parental Control och tryck på ENTER. Ange sedan lösenordet och tryck på ENTER. Tryck på ENTER igen för att göra ett val och bekräfta genom att trycka på ENTER. ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR USE DEFAULT SETTINGS (Använd förvalda inställningar) Om du väljer YES (Ja) återgår alla funktionsinställningar till fabrikinställningarna. Kid SafeEndast 1 titel med en föräldrakontrollinställning kan spelas. GEndast 2 titlar med en föräldrakontrollinställning eller mindre kan spelas. PGEndast 3 titlar med en föräldrakontrollinställning eller mindre kan spelas. PG-13Endast 4 titlar med en föräldrakontrollinställning eller mindre kan spelas. PG-REndast 5 titlar med en föräldrakontrollinställning eller mindre kan spelas. REndast 6 eller färre titlar med en föräldrakontrollinställning kan spelas. NC-17Endast 7 eller färre titlar med en föräldrakontrollinställning kan spelas. Adult Alla titlar kan spelas (förinställt). SCREEN SAVER (Skärmsläckare) Inställning av skärmsläckare. 14

4 SPELA SKIVOR TV/LJUD-VAL Tryck på POWER-kanppen på TV: n och ljudsystemet. 1. Tryck på TV/VIDEO på TV:n och välj VIDEO mode (TV). 1. Tryck på POWER-kanppen på DVD-spalren. En bild ska nu synas på TV-skärmen. De flesta TV-apparater väljer DVD-ingången när DVD-spelaren är påslagen- Äldre TV-apparater kan behöva ställas in på AV input. 2. Tryck på knappen för att öppna skivluckan. Placera en skiva i luckan med etikettsidan uppåt. 3. Tryck på knappen för att stänga luckan. ÖPPNA INTE luckan manuellt, det skadar den känsliga mekanismen. OPEN/CLOSE (ÖPPNA/STÄNG) Välj S-VIDEO mode för att ansluta S-VIDEO (om detta erbjuds). 2. Välj rätt ljudingång på förstärkaren. Alla förstärkare är olika, så följ förstärkarens manual. (Hur man ansluter ljudutgången på DVD-spelaren till DVD-ljudingången på förstärkaren.) 4. Skivans innehåll läses av. Spelaren börjar automatiskt uppspelningen, om inte skivans innehåll kräver att fler val görs. Spela DVD och VCD TV-skärmen visar DVD:ns titel och meny. VCD spelas upp automatiskt. Obs: Detta steg kan hoppas över om förstärkaren inte ska kopplas in. GRUNDLÄGGANDE UPPSPELNING Förberedelser för att spela upp en DVD. Sätt på din TV och ljudförstärkare om sådan används. SPELA CD och Mp3 Sätt i skivan så spelas den automatiskt. Tryck på --/-- för att välja ett annat spår och tryck på ENTER för att spela upp. 5. Stoppa uppspelning. Tryck på STOP-knappen två gånger för att helt avsluta uppspelningen. 6. När du är klar med spelaren tar du ur skivan med A-knappen och stänger luckan. Stäng av spelaren. 15

5 SELECT ANGLES (Välj vinkel) SELECT ANGLES (Välj vinkel) Vissa skivor har bilder från olika vinkar och du kan välja mellan dem. När du till exempel ser ett tåg kan du se det framifrån, från höger eller vänster, utan att stoppa. VINKEL OSD OSD När du trycker på OSD-knappen en gång, visar skärmen: Time 00:01:14 Exempel: En DVD har fyra vinklar (beror på filmen). 1. Tryck på ANGLE-knappen för att välja ANGLE1. Skärmen visar: 2.Tryck på ANGEL-knappen igen för att välja andra vinklar, så visar skärmen i tur och ordning: 3.När en skiva spelas, tryck på ANGLE på fjärrkontrollen så visas vinkelmenyn. 4.Tryck på ANGEL igen så visas högst upp till höger: När du trycker på OSD-knappen två gånger visar skärmen: Remain time 00:01:34 Tryck på OSD-knappen tre gånger Title 1/1 Chapter 53/55 Tryck på OSD-knappen fyra gånger så visar skärmen ljudspråket. välj ANGLE 2 välj ANGLE 3 välj ANGLE 4 Välj önskad vinkel och tryck på SELECT på fjärrkontrollen. Tryck på OSD-knappen fem gånger Angle 1/3 Tryck på OSD-knappen igen så återgår skärmen till normalt uppspelningsläge. 16

6 VÄLJ TEXTNINGSSPRÅK Du kan välja textningsspråk bland de som finns på skivan. Det fungerar endast med skivor som har flera textningsspråk inspelade. SPELA SKIVOR PÅ OLIKA SÄTT PROGRAMMERAD UPPSPELNING Du kan programmera kapitlen på en skiva och spela upp dem i programmerad ordning. 1. Tryck på PROG-knappen för att välja Title (Titel) och sen kapitel för önskad sekvens. Tryck på ENTER för att bekräfta. 1. Tryck på SUBTITLE (Textning) 2. Fortsätt trycka på knappen för att välja önskat språk 3. Ta bort texten: Tryck på SUBTITLE tills skärmen visar SUBTITLE OFF (Textning Av) Obs: På vissa skivor kan textning inte väljas bort. Olika skivor har olika språk för textning. Om textningen på skivan inte kan väljas tryck på SUBTITLE så visar skärmen "NO SUBTITLE" (Ingen textning). Du kan välja textning. En del skivor har ingen SUBTITLE OFF -funktion. 2. Tryck på eller -knappen för att välja Play (Spela upp), Clear (Ta bort) eller Clear All (Ta bort alla). **Obs: Den här knappen fungerar endast när du spelar upp DVD-skivor. För CD- och MP3-skivor, se nedan. PROGRAMMERAD UPPSPELNING 1. Välj ditt/dina favoritspår När du spelar CD- och MP3-skivor, tryck på " "-knappen för att gå till menyn på höger sida. Tryck på "T"-knappen för att välja "Edit Mode" (Redigering) och tryck på ENTER för att bekräfta. Genom att trycka på "<' knappen kan du hoppa till vänster sida för att välja ditt/dina favoritspår. Välj spåret och tryck på ENTER för att bekräfta. En markering visas framför valda spår, se skärmen nedan: 17

7 2. Lägg till i programlistan Tryck på " -knappen för att gå till menyn på höger sida. Tryck på "T"-knappen för att välja "Add to Program" (Lägg till programmeringen) och tryck på ENTER för att bekräfta. Valda favoritspår läggs till programlistan. Du kan välja Program View (Se programmering) för att se över valda spår. Se skärmarna nedan: 4. Återgå till normal uppspelning Välj Browser View i menyn för att återgå till normal uppspelning. Du ser då alla spåren i spellistan. Se skärmen nedan: FAST PLAY (SPOLNING) När du spelar en skiva, kan du spola framåt eller bakåt för att hitta det du vill. VID DVD-UPPSPELNING 1. Tryck på för snabb framspolning. Varje gång du trycker på knappen visar skärmen: 3. Radera programmerade spår Innan du öppnar den här funktionen ska du trycka på STOP -knappen två gånger för att helt avsluta uppspelningen. I Edit Mode (Redigeringsläge) tryck på ENTER-knappen för att välja de spår som ska raderas. En markering visas framför valda spår. Gå sedan till höger sida och välj Clear program (Radera programmering). Valda spår raderas från programlistan. Se skärmarna nedan: 2.Tryck på n för snabb bakåtspolning. Varje gång du trycker på knappen visar skärmen: 3.Tryck på för att byta till normal uppspelning under snabbspolning framåt eller bakåt. 18

8 VOLYMKONTROLL 1.Tryck på MUTE-knappen för att stänga av ljudet. 2.För att sätta på ljudet igen, tryck på MUTE-knappen igen. TIDSSÖKNING Skærmen viser: Du kan gå direkt till en tidpunkt, titel eller ett kapitelnummer för att snabbsöka på skivan. Spelaren börjar då på den punkten. Tryck på sifferknapparna för att välja timme, minut och sekund. Ange till exempel 0,1,0,2,3,6. Efter bekräftelse spelar skivan från 1:02:36. SPELA CD och VCD För att hoppa till en särskild tid använder du TIME SEARCH (Tidssökning) för att ställa in önskad tidpunkt. 1. Tryck på TIME-knappen en gång så visar skärmen: Ange önskat spårnummer och tryck på ENTER för att bekräfta. SPELA UPP DVD 1 Tryck på TIME-knappen för att gå till ett kapitel. Till exempel, ange kapitel 2 i titel 6. Tryck på TIME på fjärrkontrollen Tryyck på knapp 6 för att välja titel 6, tryck sedan på för att byta till Chapter enter mode (Ange kapitel). 2. Tryck på --knappen Ange önskad spårtid och tryck på ENTER för att bekräfta. När du söker efter en tidpunkt i ett spår, får perioden inte överskrida det enskilda spårets hela tid. 3. Tryck på T-knappen två gånger Tryyck på knapp 2 och sedan ENTER, så spelas från kapitel 2 i titel 6 2. TIDSSÖKNING Tryck på TIME på fjärrkontrollen, och sedan på T-knappen två gånger, Ange önskad spårtid och tryck på ENTER för att bekräfta. När du söker efter en tidpunkt på en skiva, får perioden inte överskrida skivans hela tid. 19

9 SLOW MOTION Spela upp i slow motion på följande sätt. UPPREPA VISSA DELAR Du kan trycka på A B för att se vissa delar upprepade gånger när du spelar upp en skiva. SPELA DVD/VCD/CD 1. Ställ in en startpunkt A NÄR DVD ELLER VCD SPELAS Skärmen visar: * Tryck på SLOW-knappen 2. Ställ in en slutpunkt B Skärmen visar: Skärmen visar: Efteråt spelas delen från A till B. 3. Tryck på AB igen tills A-B OFF (A-B Av) visas. Skärmen visar: 20

10 UPPREPA UPPSPELNING Den här funktionen kan användas för att upprepa en titel, ett kapitel, ett spår, en skiva eller en del av en skiva. SPELA UPP CD Tryck på REPEAT (Upprepa) så visar skärmen REPEAT SINGLE (Upprepa 1). Spelaren upprepar det aktuella spåret. 1. Upprepa ett spår. Apparaten spelar aktuellt spår. SPELA UPP DVD Du kan upprepa en titel eller ett kapitel. 1. Upprepa ett kapitel. *Tryck på REPEAT 2. Upprepa en skiva. Tryck på REPEAT-knappen två gånger så visar skärmen "REPEAT ALL" (Upprepa alla). Apparaten upprepar alla spår på skivan. 2. Upprepa en titel *Tryck på REPEAT två gånger så visar skärmen: 3. För att stänga av upprepningsfunktionen, tryck en gång till så visas OFF (Av) på skärmen. 3. För att stänga av upprepningsfunktionen, tryck en gång till så visas OFF (Av) på skärmen. 21

11 ÖVRIGT FELSÖKNING Om du får följande problem när du använder spelaren kan den här guiden hjälpa dig. Inget ljud Kontrollera om apparaten är ansluten ordentligt. Kontrollera att du använder TV och förstärkare korrekt. Kontrollera att du har valt DVD-spelarpositionen på förstärkaren. Kontrollera inställningen Audio/ och Digital output. Ingen bild Kontrollera om apparaten är ansluten ordentligt. Kontrollera att du använder TV:n korrekt. Kontrollera TV-typ för korrekt systemstandard, t.ex. NTSC./PAL. Dålig ljudkvalitet Kontrollera att ljudinställningarna stämmer. Kontrollera att ljudanslutningen mellan spelare och förstärkare är korrekt. Öka nivån på den centrerade högtalaren. Skivan kan inte spelas Det sitter ingen skiva i spelaren. Sätt skivan i skivhållaren korrekt med etikettsidan uppåt. Fukt har kondenserats i spelaren. Ta ur skivan och lämna spelaren omkring en timma påslagen. DVD:n kan ha fel region. Fjärrkontrollen fungerar inte Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på spelaren. Sätt i nya batterier. Något blockerar linjen mellan fjärrkontroll och spelare. Spelarens knappar och fjärrkontroll fungerar inte I mycket sällsynta fall kan spelaren inte svara när du trycker på knappar på fjärrkontrollen eller spelarens frontpanel För att rätta till detta sätter du helt enkelt av strömmen eller drar ur spelarens elkontakt, väntar en minut, sätter i kontakten och sätter på spelaren igen. 22

12 ÖVRIGT TEKNISKA SPECIFIKATIONER Typ: Modell DVD-736 Uppspelningsläge Skivtyper karäkteristik Upplösning S/N-förhållande karäkteristik Frekvensområde Audio S/N-förhållande Dynamiskt register Störning D/A-omvandlare Utgångskaraktäristik utgång S-utgång utgång Digital ljudutgång AC-3 Specifikationer kan ändras utan föregående avisering. 23

13 Anmärkning angående miljöhänsyn Släng inte denna produkt bland hushållssoporna. Lämna in den på en miljöstation för elektriska och elektroniska apparater, enligt de gällande miljöskyddsföreskrifterna.. Symbolen på produkten visar på återvinningsmöjligheten hos materialen som används i produkten. Genom återvinning kan materialen i apparaten användas för användning i andra artiklar i framtiden. Detta är ditt bidrag till en förbättrad miljö. ALLA RäTTIGHETER FöRBEHåLLNA. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DVD-767 VIKTIGT. Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden.

DVD-767 VIKTIGT. Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. DVD-767 Bruksanvisning POWER R/L VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. Säkerhetsregler Varning Läs alla instruktioner.

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

DVD-736 Bruksanvisning

DVD-736 Bruksanvisning DVD-736 Bruksanvisning VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. INNEHÅLL INNEHÅLL...1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...2-3 NOTERINGAR

Läs mer

BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773. Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt.

BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773. Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt. BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773 Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt. Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning S.1 Förebyggande

Läs mer

Användarhandbok BÄRBAR LCD/DVD-SPELARE. Modell: MT-776 BLACK

Användarhandbok BÄRBAR LCD/DVD-SPELARE. Modell: MT-776 BLACK Användarhandbok BÄRBAR LCD/DVD-SPELARE Modell: MT-776 BLACK LÄS IGENOM INSTRUKTIONERNA I DENNA ANVÄNDARHANDBOK NOGGRANT INNAN DU GÖR ANSLUTNINGAR OCH ANVÄNDER APPARATEN. SPARA HANDBOKEN FÖR EVENTUELLT

Läs mer

Din manual SONY DVP-NS30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670990

Din manual SONY DVP-NS30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670990 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DVP- NS30. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

MDV- 14. DivX. Svensk Bruksanvisning

MDV- 14. DivX. Svensk Bruksanvisning MDV- 14 DivX Svensk Bruksanvisning Innehåll Innehåll. Sid 1- Sid 2- Sid 3- Sid 4- Sid 5- Sid 6- Sid 7- Säkerhet Enhetens delar, Fjärrkontroll Fjärrkontrollens delar Koppla till TV Koppla till förstärkare

Läs mer

PORTABLE DVD BRUKSANVISNING MT-783 T-701S SUNPLUS 方 案 标 准 说 明 书 带 遥 控 器 瑞 典 语

PORTABLE DVD BRUKSANVISNING MT-783 T-701S SUNPLUS 方 案 标 准 说 明 书 带 遥 控 器 瑞 典 语 T-701S SUNPLUS 方 案 标 准 说 明 书 带 遥 控 器 瑞 典 语 PORTABLE DVD BRUKSANVISNING MT-73 www.facebook.com/denverelectronics Innan denna produkt ansluts, används eller justeras, läs denna bruksanvisning noggrant och

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare

Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare Svensk bruksanvisning I den här bruksanvisningen hittar du information om hur spelaren ska användas. Spelaren är en Laser-produkt, klass 1. Spelaren har en synlig laser

Läs mer

DVP 01C. In Car Video. Bruksanvisning

DVP 01C. In Car Video. Bruksanvisning DVP 01C In Car Video Bruksanvisning 30 1 29 28 2 7 21 24 23 18 15 19 26 14 27 8 31 32 33 34 35 36 Pin 1 +VCC (IR) 2 IR-data 3 Ground (IR signal and cable remote control) 4 Signal (cable remote control)

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Innehåll. Var rädd om apparaten: Huvudfunktioner. Bild på apparaten. Fjärrkontroll. Paketets innehåll. Anslutning. TV-anslutning

Innehåll. Var rädd om apparaten: Huvudfunktioner. Bild på apparaten. Fjärrkontroll. Paketets innehåll. Anslutning. TV-anslutning Innehåll Var rädd om apparaten VARNING: DEN HÄR APPARATEN FÅR INTE EXPONERAS FÖR FUKT ELLER VATTEN, PGA. RISKEN FÖR KORTSLUTNINGSBRAND OCH ELEKTRISK STÖT. ÖPPNA INTE HÖLJET (FRAM OCH BAK). APPARATEN INNEHÅLLER

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Bruksanvisning. BÄRBAR DVD-SPELARE MED LCD-SKÄRM Modell: DPU3370

Bruksanvisning. BÄRBAR DVD-SPELARE MED LCD-SKÄRM Modell: DPU3370 Bruksanvisning BÄRBAR DVD-SPELARE MED LCD-SKÄRM Modell: DPU3370 LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANSLUTER OCH ANVÄNDER PRODUKTEN. SPARA BRUKSANVISNINGEN OM DU SKULLE BEHÖVA DEN IGEN. BILDERNA

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

Börja här Det här är din snabbstartguide

Börja här Det här är din snabbstartguide Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Börja här Det här är din snabbstartguide Sony STR-DN1030 [SE] 4-420-301-11(1) (SE) 1 Ställa in högtalarna 2 Ansluta tv:n och övriga enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Den här produkten uppfyller kraven i EEGdirektiven

Den här produkten uppfyller kraven i EEGdirektiven DVD 1 Handbok Den här produkten uppfyller kraven i EEGdirektiven 89/336 och 73/23. CLASS 1 LASER PRODUCT Etiketten på CD-spelaren fungerar som varning för att apparaten innehåller ett lasersystem och är

Läs mer

Ver. II Bruksanvisning SVENSK

Ver. II Bruksanvisning SVENSK Ver. II Bruksanvisning SVENSK Innehåll Funktioner 1 Säkerhetsinformation 2 Fjärrkontroll 3 Beskrivning 4 Att använda fjärrkontrollen 5 Anslutning av hörlurar 6 Anslutning av extern utrustning 7 Anslutning

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

DVD MINI COMPO SYSTEM MCD-40

DVD MINI COMPO SYSTEM MCD-40 DVD MINI COMPO SYSTEM MCD-40 - Inbyggd Dolby Digital dekoder för maximal hemunderhållning. - Unikt säkerhetssystem för laserhuvudet som fördubblar användningstiden. - Speciell DVD laddningsfunktion, helt

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Användarmanual 32105. 5.2 Inspelning av DVD...10. 5.1.1 Inspelning av VHS via VHS-apparaten...9 5.1.2 Inspelning av VHS via VHS/DVD:n...

Användarmanual 32105. 5.2 Inspelning av DVD...10. 5.1.1 Inspelning av VHS via VHS-apparaten...9 5.1.2 Inspelning av VHS via VHS/DVD:n... Innehållsförteckning 1. Lokalinformation...1 2. Fjärrkontroll TV/VHS/DVD - Inspelning och TV-inställningar...2 3. Fjärrkontroll Tandberg - Videokonferens...3 3.1 Fjärrkontroll Tandberg > Olika bildkällor...4

Läs mer

3-DELS SYSTEM. INSTRUKTIONSBOK MCI-7800 www.denver-electronics.com. Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare Klocka Monteringsbar på väggen

3-DELS SYSTEM. INSTRUKTIONSBOK MCI-7800 www.denver-electronics.com. Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare Klocka Monteringsbar på väggen SPECIFIKATIONER AC Strömförsörjning Uteffekt Storlek: Huvuddel AC 30V, 50Hz DC 3V (1.5V x AAA batterier för tuner och klockminne). Batterierna medföljer ej. 5 W/CH 10% THD 619(W) x 00(D) x 315.5(H)mm Radiodelen

Läs mer

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE SV modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE Skötsel LADDA uppladdningsbara batterier helt innan du använder dem första gången. Läs instruktionerna innan du använder utrustningen. Se till att alla sladdar (däribland

Läs mer

Din manual SONY DVP-LS500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670963

Din manual SONY DVP-LS500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670963 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DVP- LS500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAD T571 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245540

Din manual NAD T571 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245540 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Din manual PHILIPS DVD622/001 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011426

Din manual PHILIPS DVD622/001 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011426 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS DVD622/001. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6062EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6062EA instruktionsbok (information,

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

BRUKSANVISNING DVD29. 5.1 kanals

BRUKSANVISNING DVD29. 5.1 kanals BRUKSANVISNING DVD29 5.1 kanals OBSERVERA: För att få bästa resultat då ni använder apparaten, så rekommenderar vi att ni noggrannt läser igenom hela bruksanvisningen. Spara den för framtida bruk. HANDHAVANDE

Läs mer

S ä k e r h e t s a n v i s n i n g a r. S ä k e r h e t s a n v i s n i n g a r CAUTION

S ä k e r h e t s a n v i s n i n g a r. S ä k e r h e t s a n v i s n i n g a r CAUTION S ä k e r h e t s a n v i s n i n g a r VARNING RISK FÖR ELEKTRISK S T Ö T Ö P P N AI N T E Blixten med ett pilhuvud I en rätvinklad triangel är till för att varna användaren om att här finns oisolerad

Läs mer

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 SD Card Produktöversikt USB LINE IN DC 5V ALARM-knapp 8. Ventilationsöppningar SNOOZE/LIGHT-knapp (ljusknapp) 9. Ljud FM-teleskopantenn 10. Skruvhål LCD-skärm 1 USB-minnesuttag

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar 1 1 Översikt Telex Scholar 1 Start-, paus- och stopp-knapp. 10. Hörlursuttag 2. Pilknapp för förflyttning bakåt i boken och mellan nivåer 3. Sida. Knapp

Läs mer

Din manual SONY DVP-SR100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806556

Din manual SONY DVP-SR100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DVP- SR100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

KENWOOD DVF-N7080 DVD/VCD/CD-SPELARE

KENWOOD DVF-N7080 DVD/VCD/CD-SPELARE 1 KENWOOD DVF-N7080 DVD/VCD/CD-SPELARE Sidnumren hänvisar till den engelska bruksanvisningen. SID. 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Filer som kan spelas upp på apparaten... 5 Skivtyper... 6 Regionkoder... 7 Videoformat...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Play / Pause knapp (PLAY / PAUSE) Uppspelning av CD skivan, spelar och pausar skivan. Stop / Off knapp (STOP) Stoppar uppspelning, raderar en programmering eller stänger av strömmen.

Läs mer

Användarhandbok DVD-SPELARE DVP-7000. Funktioner

Användarhandbok DVD-SPELARE DVP-7000. Funktioner E6B20ED(SV).fm Page 1 Wednesday, December 21, 2005 11:53 AM DVD-SPELARE DVP-7000 Användarhandbok Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder...2 Inledning...2 Om skivorna...3 Översikt över funktioner...4

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD HT-SL50 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

AUX Ingång 18. Övrigt RDS 24 Felsökning 26 Specifikationer 28

AUX Ingång 18. Övrigt RDS 24 Felsökning 26 Specifikationer 28 Funktioner 2 Att tänka på 3 Region 3 Vad markeringarna på skivan indikerar 4 Hur kapitlen är uppbyggda 4 Skydda din apparat från stöld 5 Vad är vad Huvudenhet 6 Fjärrkontroll 9 Bruksanvisning Innehåll

Läs mer

26 LCD TV MED DVD TFD-2622 ANVÄNDARHANDBOK

26 LCD TV MED DVD TFD-2622 ANVÄNDARHANDBOK 26 LCD TV MED DVD TFD-2622 ANVÄNDARHANDBOK ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com Innehåll Innehåll Varning Säkerhetsinformation 2 3 Apparaten och dess

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

TFD-1923WHITE. 19" TFT LCD TV+DVD COMBO Driftsinstruktioner. Ägarinstruktioner

TFD-1923WHITE. 19 TFT LCD TV+DVD COMBO Driftsinstruktioner. Ägarinstruktioner Ägarinstruktioner TFD-1923WHITE Innan du öppnar denna apparat, var vänlig och läs noggrant igenom denna manual och spara den för framtida hänvisning. 19" TFT LCD TV+DVD COMBO Driftsinstruktioner PAL/SECAM

Läs mer

CARDVD3 - Portabel DVD-spelare för bil Art 190033

CARDVD3 - Portabel DVD-spelare för bil Art 190033 CARDVD3 - Portabel DVD-spelare för bil Art 190033 1. Introduktion Ett stort tack för att du har valt CARDVD3 som din DVD-spelare! Läs noggrant manualen innan du packar upp och sätter igång produkten. Om

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

KENWOOD DVF-3500 DVD/VCD/CD-SPELARE

KENWOOD DVF-3500 DVD/VCD/CD-SPELARE KENWOOD DVF-3500 DVD/VCD/CD-SPELARE Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den engelska bruksanvisningen SID. 5 Speciella egenskaper Högre videokvalitet än med S-VHS-video och LaserDisc Högre ljudkvalitet

Läs mer

BRUKSANVISNING DVD-30K. Karaoke VERS.01.KT.080211

BRUKSANVISNING DVD-30K. Karaoke VERS.01.KT.080211 BRUKSANVISNING DVD-30K VERS.01.KT.080211 Karaoke OBSERVERA: För att få bästa resultat då ni använder apparaten, så rekommenderar vi att ni noggrannt läser igenom hela bruksanvisningen. Spara den för framtida

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

14 (37cm) FÄ RG-TV MED DVD-

14 (37cm) FÄ RG-TV MED DVD- TVD-1404 14 (37cm) FÄ RG-TV MED DVD- SPELARE BRUKSANVISNING www.denver- electronics.com 1 FÖ RSIKTIGT: FÖ R ATT MINSKA RISKEN FÖ R ELSTÖ TAR: TA INTE BORT HÖ LJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNAS INGA DELAR

Läs mer

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn SE Installation. C: Antennuttag D: USB-uttag. Sätt i CD-skivan

D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn SE Installation. C: Antennuttag D: USB-uttag. Sätt i CD-skivan Produktinformation C A G B A: IR-mottagare B: Strömlampa C: Antennuttag D: USB-uttag D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn Installation Placera antennen på önskad plats, helst nära ett fönster

Läs mer

Innehåll. Specifikationer ------------------------------------------14 Problemlösning -------------------------------------------15

Innehåll. Specifikationer ------------------------------------------14 Problemlösning -------------------------------------------15 Innehåll Innehållsförteckning -------------------------------------1 Information------------------------------------------------2 Funktioner -------------------------------------------------3 Tillbehör----------------------------------------------------3

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

DVD 22 / DVD 22 B Digital Versatile Disc Player

DVD 22 / DVD 22 B Digital Versatile Disc Player DVD 22 / DVD 22 B Digital Versatile Disc Player BRUKSANVISNING Power for the Digital Revolution Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Terminologi 5 Egenskaper, Förpackningslista 6 Kontroller på Framsidan

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Föreskrifter Kompatibel med PAL DVD (Video CD) och NTSC DVD (Video CD) Denna spelare kan spela skivor inspelade i PAL och NTSC format. - Ett LSI chip integrerar nu alla huvudsakliga

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

Proson DVD 1340 DTS DVD-Spelare. Svensk bruksanvisning

Proson DVD 1340 DTS DVD-Spelare. Svensk bruksanvisning Proson DVD 1340 DTS DVD-Spelare Svensk bruksanvisning 1. Inledning I den här bruksanvisningen hittar du information om hur spelaren ska användas. Denna DVD-spelare är en Laser-produkt, klass 1, vilket

Läs mer

MOBIL DVD SPELARE BRUKSANVISNING. Kassering av produkten och batterier ska göras efter lokala bestämmelser. SPECIFIKATIONER

MOBIL DVD SPELARE BRUKSANVISNING. Kassering av produkten och batterier ska göras efter lokala bestämmelser. SPECIFIKATIONER SPECIFIKATIONER Kompatibilitet.DVD/CD/MP3-WMA/MPEG4/CD-R/CD-RW/JPEG Panel storlek...7 inch Frekvens....0 Hz till 0kHz Video output.. 1 Vp-p/75 Ohm, unbalanced Coaxial output...0,5 Vp-p +/- 0,1 Audio output..1vrms/10kohm

Läs mer

MES208. Svensk bruksanvisning. Skandinavisk Generalagent är: www.moon.se

MES208. Svensk bruksanvisning. Skandinavisk Generalagent är: www.moon.se MES208 Svensk bruksanvisning Skandinavisk Generalagent är: www.moon.se Innehåll Sid. 1. Förpackning 2. Säkerhet 3. DVD-finesser 4. Installation 5. Installation 6. Elektrisk anslutning 7. Elektrisk anslutning

Läs mer

Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk. Svensk Bruksanvisning

Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk. Svensk Bruksanvisning Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk Svensk Bruksanvisning Säkerhets information För att minska risken för brand och elektrisk stöt, utsätt ej

Läs mer

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobila fjärrkontroll ScrollSmart (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Lathund Plextalk PTR2

Lathund Plextalk PTR2 Lathund Plextalk PTR2 Att använda PTR 2 Instruktion från Iris. Detta är ett övningshäfte som lär dig grunderna i att använda PTR 2 för att spela in på CD och minneskort, föra över inspelningar mellan olika

Läs mer

Cinema 300. Högtalarsystem för hemmabio. Snabbstartguide. Tack för att du valt denna JBL produkt. Inkluderade artiklar

Cinema 300. Högtalarsystem för hemmabio. Snabbstartguide. Tack för att du valt denna JBL produkt. Inkluderade artiklar Cinema 300 Högtalarsystem för hemmabio Snabbstartguide Tack för att du valt denna JBL produkt Cinema 300 är ett komplett hemmabio i sex delar som omfattar fyra identiska, tvåvägs, video avskärmade satellit,

Läs mer

IVDP-01. In Car Video

IVDP-01. In Car Video In Car Video IVDP-01 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Notice d emploi et de montage Istruzioni d uso e di installazione Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding Bruks-

Läs mer

DVT-1523. 15,4 LCD-tv. med inbyggd DVD-SPELARE. Svensk Bruksanvisning

DVT-1523. 15,4 LCD-tv. med inbyggd DVD-SPELARE. Svensk Bruksanvisning DVT-1523 15,4 LCD-tv med inbyggd DVD-SPELARE Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

59113W5 ARC #10123. ~230V 50Hz

59113W5 ARC #10123. ~230V 50Hz 59113W5 ARC #10123 ~230V 50Hz / / In Inledning/ accessoarer/ huvudfunktioner.... Förhandsvisning/installering...... Säkerhetsråd/fjärrkontroll... ipod/iphone/ipad hantering......... Funktioner fjärrkontroll.....

Läs mer

Användarmanual 31504

Användarmanual 31504 Innehållsförteckning 1.Lokalinformation...1 2.Fjärrkontroll Tandberg - Videokonferens...2 2.1 Fjärrkontroll Tandberg > Olika bildkällor...3 2.1.1 Uppspelning av videofilm...3 2.2 Fjärrkontroll Tandberg

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning INNEHÅLLSREGISTER FUNKTIONSÖVERSIKT Kompatibel media... 4 Tillbehör... 4 Apparatens framsida... 5-6 Fjärrkontrollen... 7-8 ANSLUTNINGAR Apparatens baksida... 9 Anslutning av antennkabeln...

Läs mer

Compaq MyMovieSTUDIO. Komma igång

Compaq MyMovieSTUDIO. Komma igång Compaq MyMovieSTUDIO Komma igång Gratulerar och välkommen till Compaqs MyMovieSTUDIO, den ledande datorlösningen för digital videoredigering och DVD-authoring (DVD-formatering). Du har köpt en förstklassig

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Innehåll 1. FINESSER. Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat.

Innehåll 1. FINESSER. Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. *Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. *Spara sedan bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket).

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer