59113W5 ARC # ~230V 50Hz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "59113W5 ARC #10123. ~230V 50Hz"

Transkript

1 59113W5 ARC #10123 ~230V 50Hz

2 / / In Inledning/ accessoarer/ huvudfunktioner.... Förhandsvisning/installering Säkerhetsråd/fjärrkontroll... ipod/iphone/ipad hantering Funktioner fjärrkontroll..... Bild fram-/baksida..... Bild systemanslutningar USB playback funktion/systeminställning AUX IN funktion/optical signal input/hdmi överföring..... Bluetooth Problemlösning/tekniska uppgifter/kommentarer Inledning Bäste kund: Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs monteringsanvisningen noggrant innan du ansluter mediabänken. Spara förpackningen och bruksanvisningen för framtida behov. Vänligen kontakta vår kundtjänst, om det uppstår problem. Accessoarer Vänligen kontrollera att allt tillbehör finns med i förpackningen. 1. Fjärrkontroll 2. Monteringsanvisning 3. VIDEO kabel 4. Elkabel 4. Skruvar 5. Aluminium cylinder 6. Clips Typ A Typ B Denna beskrivning visar produktens första utförande. Observera att designen kan ha ändrats, montering sker dock i samma ordningsföljd. Egenskaper: Kompatibel med WMA/MP3 USB playback ipod/iphone/ipad anslutning HDMI(1080P) output och input Bluetooth Visar bilder och diabilder AUX input funktion 2.1 track power output(2 x 15 W + 30W RWS) Stand-by power<0.5w 1

3 Vänligen läs monteringsanvisningen noggrant innan du monterar och ansluter produkten. Spara anvisningen för framtida behov. 2

4 Konstruktion/installering Framsida Baksida 01 Övre högtalare 02 Mellan högtalare 03 Subwoofer högtalare 04 TV glas 05 ipod/iphone/ipad docking station 06 Control panel, knappar 07 Huvuddel 08 Pelare högtalare 09 Nät/skydd för högtalare 10 Glashylla 11 Baksida, control panel 12 Kabelhål 3

5 Konstruktion/installering Installering: Sätt in de 4 clipsarna i den högra och vänstra högtalaren och skruv fast dem med motsvarande skruvar (typ B). Montera tv-hyllan i glas med motsvarande skruv (typ A), och skruv fast med en skruvmejsel. Sätt in pelarna i huvuddelens respektive öppning. 4

6 Konstruktion/installering Installering: Skjut in den nedre glashyllan i de monterade clipsarna. Anslut tv:n precis så som visad på bilden. Observera: 1. Anslut tv:n och mediabänken där den även ska stå i framtiden. 2. Placera produkten ej på ett fuktigt eller blött ställe. 3. Transportera produkten varsamt och undvik helst att flytta på den. 5

7 Säkerhetsråd/fjärrkontroll Säkerhetsåtgärder WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN : Blixtsymbolen varnar för farlig spänning inuti produkten som möjligen kan orsaka elektriska stötar. Denna symbol hänvisar till viktiga användningar och skötselråd för produkten som finns i denna monteringsanvisning. VARNING: SKYDDA PRODUKTEN MOT REGN OCH FUKTIGHET, FÖR ATT UNDVIKA BRAND OCH ELEKTRISKT STÖT. OBSERVERA: ANSLUT VDE 2-ROUND PIN PLUG FÖRSIKTIGT OCH FULLSTÄNDIGT FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKT STÖT. RISK FÖR EXPLOSION OM INTE BATTERIET BYTS UT PÅ RÄTT SÄTT. BYT ENDAST UT MED LIKADANT ELLER MOTSVARANDE BATTERI. Varning OBS Öppna höljet ej. Vänligen kontakta kvalificerad fackpersonal för eventuell service. Om produkten börjar ryka eller lukta, stäng av, dra ut stickproppen och kontakta behörig fackpersonal. Varning OBS Håll undan vattenbehållare från produkten. Kontakt med vatten kan skada produkten. Se till att produkten inte kommer i närheten av damm eller ånga. Ställ den ej bredvid en lampa. 6

8 S / S Varning För att undvika skador, stäng av produkten vid oväder. Dra ut stickproppen om produkten inte används under längre tidsperiod. Varning OBS Placera produkten i ett väl vädrat rum för att undvika uppkomst av hög värme. Håll den borta från värmekällor och öppen eld. Dra ut stickproppen vid rengöring. Torkas med fuktig trasa och vid behov lite tvål. Säkerhetsråd/fjärrkontroll Fjärrkontroll 1. Funktion och hantering. Öppna locket, sätt in två batterier (observera rätt polaritet) och stäng igen. Rikta fjärrkontrollen mot control paneln för att styra systemet med densamma. Observera att sätta in batterierna med rätt polaritet. 2. Vård och skötsel A. Se till att fjärkontrollens yta alltid är ren, eftersom för mycket damm kan försämra knapparnas funktion. B. Skydda fjärrkontrollen mot fuktighet. C. Byt ut batterierna enligt nedan: 1. Vid regelbunden användning efter drygt tre månader. 2. Prestationen kommer att försämras. 3. Control paneln reagerar långsamt eller inte alls på fjärrkontrollen. 7

9 ipod/iphone/ipad ipod/iphone/ipad 1. är play/pause knappen. Du aktiverar standby modus genom att trycka knappen 3-5 sekunder. Tryck knappen igen för att återvända till aktiv modus. 2. och väljer nästa/ föregående låt. Genom att trycka 2-3 sekunder kan du spola fram eller tillbaka. 3. MENU efter du tryckt denna knapp, kan du välja och för att välja riktning. Bekräfta sedan med ENTER. 4. REPEAT tryck denna knapp för att repetera, vilket betyder att du vill spela en låt igen. upprepar alla låtar. ipod/iphone/ipad länkning med systemet Denna produkt är kompatibel med de flesta ipod/iphone/ipad modeller, som t.ex. ipod mini, ipod nano, ipod video etc, och tjänar även som laddningsstation för din ipod/iphone/ipad. Länkning ipod/iphone/ipad med systemet 1. Tryck på INPUT knappen. På displayn visas ipod symbolen. IPOD 2. Välj önskad musik, bild eller video etc. och spela din ipod/iphone/ipad som vanligt 3. Du kan också välja nästa låt genom att trycka två gånger, välj sedan / PLAY/PAUSE. 4. Tryck VOLUME+/- för att reglera volym/ ljudnivå. Vänligen observera: 1. Efter att du anslutat din ipod/iphone/ipad, dröjer det ca. 5-8 sekunder tills den identifieras. 2. Om du vill ansluta eller ladda din ipod/iphone/ipad, måste den stängas på först (displayn ska lysa), och sedan anslutas till docking stationen. 8

10 Remote control function 1. STANDBY 18. RETURN 2. EQ 19. RESET 3. OSD 20. INPUT 4. L/R 21. TREB + / TRE - 5. P/N 22. MUTE 6. REPEAT 23. NUMBERIC KEYPAD(0-10+) 7. ZOOM 24..STEP 8.9. PREVIOUS/NEXT TRACK 25. PLAY/PAUSE 10. STOP 26. MENU QUICK FORWARD/BACKWARD 27. ENTER 13. SLOW 28. SETUP DIRECTION KEYS 29. MAIN VOLUME CONTROL 1. STANDBY (UP/DOWN/LEFT/RIGHT) 30. SUB-/+ Tryck denna knapp då du inte använder produkten, för att spara energi. 2. EQ Tryck på EQ knappen för att välja musikstil. Optioner: JAZZ, CLASSIC, ROCK, POPS, FLAT. 3. OSD-SCREEN DISPLAY Tryck på OSD knappen för att kunna se aktuell situation, tid, förblivande tid och andra funktioner. 4. L/R Tryck på L/R för att välja mellan left & right audio output då du använder en USB stick (stereo audio fil). 5. P/N-MODE SELECT Tryck denna knapp för att välja mellan TV PAL, TV NTSC, och AUTO. 6. REPEAT Om du trycker REPEAT knappen under användning, spelas låten en gång till. Om du vill spela hela mappen igen, tryck en gång till på REPEAT knappen 7. ZOOM Trycker du på denna knapp medan du spelar en JPEG/video förstoras bilden 2x,3x,4x,1/2x,1/3x,1/4x PREVIOUS/NEXT TRACK Tryck denna knapp för att välja nästa/ föregående audio fil, håll knappen tryckt i flera sekunder för att spola fram eller tillbaka. Väljer nästa/ föregående fil om du använder en USB stick. 10. STOP Tryck STOP för att komma till stop modus, trycker du två gånger stoppar du helt QUICK FORWARD/BACKWARD Välj denna knapp för att komma till funktionen för snabb fram/tillbaka. Tryck kort för att välja hastighet 2x,4x,8x,20x, genom att trycka på PAUSE hoppar du tillbaka till vanlig hastighet SLOW Trycker du på SLOW visas videon med 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 hastighet.

11 Tryck på PAUSE för att välja vanlig hastighet igen. Fjärrkontrollens fun tioner DIRECTION KEYS (UP/DOWN/LEFT/RIGHT) Dessa knappar används för samtliga inställningar. 18. RETURN Tryck på RETURN för att komma till menyn medan VIDEO/JPEG visas. 19. RESET Tryck denna knapp för att återställa alla inställningar. 20. INPUT Du kan välja mellan: USB / HDMI 1 / HDMI 2 / AV IN / AUX / OPTICAL / ipod / BT. 21. TREB + /TREB - Urval för treble effekt (reglerar tonens höjd). 22. MUTE Tryck på MUTE för att stoppa audio output, tryck igen för att radera. 23. NUMERIC KEYPAD (0-10+) Tryck på numren 0-9 för att välja program upp till inkl. 10. För alla numren utöver 10 måste du trycka 10+ och sedan respektive nummer. 24. STEP Tryck STEP knappen två gånger för att hamna i enstaka repetitioner under en video. 25. PLAY/PAUSE Tryck på PLAY/PAUSE då en fil spelas. 26. MENU Tryck på MENU för att hamna i huvudmenyn på din ipod. Välj sedan önskad inställning med hjälp av pilarna. 27. ENTER Tryck på ENTER för att bekräfta utvald inställning. 28. SETUP Välj SETUP för att justera audio- och video inställningar. Detta fungerar enligt nedan: Tryck på SETUP medan du spelar en låt och navigera med pilarna i menyn för att välja inställning. Efter du avslutat de önskade inställningar, tryck på SETUP igen för att återvända till den vanliga displayn. 29. MAIN VOLUME CONTROL Med denna knapp kan du reglera ljudnivån. 30. SUB-/+ Tryck på SUB+/SUB- för att justera subwooferns bass. 10

12 Funktion 1. Standby 2. Channel conversion 3. Play/Pause 4. Playback: Previous/Next track 5. Main Volume 6. LINE IN Line input 7. USB input Funktione 1. R AUX IN L AUX input 2. OPTICAL IN Optical input 3. ON/OFF Power switch on/off 4. ~230V/50Hz Power ~230V/50Hz 5. HDMI IN HDMI input 6. HDMI OUT HDMI output 7. VIDEO IN AV video input 8. L.IN R. IN AV Left/ right mix audio input 11

13 : 1. Länkning till apparater (TV, mobil, DVD spelare, etc.) med HDMI input 2. Länkning till apparater (TV, DVD player, etc.) med optical output 3. Länkning till apparater (DVD player, etc.) med L/R audio input 4. Länkning med (TV, DVD player, etc.) med AV 5. Länkning till en apparat med HDMI output 6. Länkning till en till apparat med mit HDMI output 12

14 USB playback unktion 1. 1) Använd en HDMI kabel för att koppla tv:n (HDMI IN) till systemet (HDMI OUT) välj sedan HDMI kanalen på tv:n. 2) Sätt på systemet genom att trycka på STANDBY. 3) Tryck på INPUT på fjärrkontrollen och välj USB playback modus. På displayn visas nu READING, och följande symboler visas på tv:n: a) PHOTO: Alla bilder som finns på din databärare visas automatiskt i mappen photo. Välj mappen photo för att titta på de önskade bilder. b) MUSIC: All musikdata som finns på din databärare visas automatiskt i mappen music. Med denna mapp kan du spela USB data. Tryck PLAY/PAUSE eller ENTER för att komma till playback modus, efter att databäraren har lästs. c) MOVIE: Alla videon som finns på din databärare visas automatiskt i mappen movie. Välj mappen för att se önskad film. d) FILE: All annan data som finns på din databärare visas i mappen file. Den är avsedd för att söka efter data/filer. PROMPT: Med denna funktion kan du spela önskad mapp direkt. Tryck helt enkelt på PREVIOUS/NEXT TRACK eller pilarna på fjärrkontrollen, välj sedan PLAY/PAUSE på apparaten eller fjärrkontrollen (eller ENTER) för att välja önskad mapp. 2. System Alla systeminställningar har redan justerats före leverans till kund. Eftersom var och en har olika hobbyn, kan alla inställningar ändras individuellt. Använd SETUP/UP/DOWN/LEFT/RIGHT knapparna på fjärrkontrollen enligt nedan: 1) All : Här kan du välja mellan engelskt och tyskt språk. Vanligtvis är produkten inställd på tyska. 13

15 2) Audio : Här kan du ställa in systemets Audio Output modus. Du har två möjligheter: Single track output modus eller Stereo output modus. 3) Video : Här kan du justera video output signalen. Skärpa, ljusstyrka och kontrast. 4) Preferenced inställning: Här kan du välja tv modus. TV PAL, AUTO och TV NTSC. Med Reset kan du återställa samtliga inställningar och återvända till tillverkarens inställningar. 3. Säkerhetsråd/förutsättningar för USB playback 3.1 Endast supportade filer kan spelas på USB databäraren. Systemet är kompatibel med: MP3/WMA Audio filer, AVI/DIVX/MP4 Video filer och JPEG fotofiler. 3.2 Musiken spelas automatiskt då du ansluter en USB databärare. Om systemet ej är ansluten till tv:n, tryck PLAY/PAUSE på apparaten eller fjärrkontrollen (eller ENTER), för att spela musik. 3.3 Systemet supportrar de flesta AVI/DIVX video filer. Om du vill spela data från internet respektive downloads och det fungerar ej, så betyder det att detta format ej supportras och INTE att det är fel på systemet. 3.4 Videofilens namn på displayn lyder likadant som filen 14 kallats.

16 15

17 AUX IN unktion AUX input modus stängs på automatiskt så fort systemet tar emot en signal från den främre anslutningen. Även den bakre AUX anslutningen reagerar automatiskt. Optical signal input unktion 1. Välj knappen INPUT på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen och ändra input modus till digital Audio Input Modus. 2. På displayn visas nu OPTICAL. 3. Koppla systemet (OPTICAL IN) med hjälp av en Optical kabel till Digital Audio Output apparaten (OPTICAL OUT) och stäng på den. Efter den dekoderats, kan du spela alla supportrade filer. 4. Observera att Optical signalen måste vara i PCM format, eller ändra den anslutna apparatens format i Output modus till PCM. HDMI Detta system kan konvertera HDMI, vilket betyder att vanliga Video Output signaler kan konverteras till HDMI och du får följande möjligheter: 1. I ipod modus kan du överföra audio och video signaler till din ipod/iphone/ipad med TV HDMI IN och HDMI OUT medan du spelar en fil. 2. Koppla upp tv:n eller dvd spelaren med en RCA kabel. Ändra input kanal till AV IN med RCA kabeln (röd, vit, gul) för att få en länkning. Så fort du sätter på apparaten, konverteras all audio/video data till HDMI output. 3. HDMI 1 och HDMI 2 funktion: det finns två anslutningar för HDMI IN. Du kan ansluta flera apparater (DVD spelare, satellite receiver, etc.) samtidigt. Med hjälp av INPUT knappen kan du välja anslutning. Vänligen observera: 1. Support upp till 1080P HDMI (videofiler); systemet visar samma upplösning som filen. 2. Om du använder ipod/usb/av IN/HDMI 1/HDMI 2 funktionen, dröjer det 18 sekunder innan den registreras, och ca. 20 sekunder tills audio/video filen spelas. 16

18 Bluetooth funktion 1. Tryck INPUT knappen på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen och byt till BT modus. Bluetooth symbolen visas på skärmen. 2. Sätt på Bluetooth på en extern apparat (mobil/smartphone, ipod, etc.). Sök via Bluetooth efter kompatibla apparater i din omgivning och tryck på PLAY/PAUSE i 5 sekunder. Bluetooth symbolen visas på skärmen och systemet fortsätter med Bluetooth modus. Så fort uppkoppling lyckats kan du spela filerna. 3. Om du söker apparaten med din mobil/smartphone etc. leta efter BT-WM1, vilket är namnet som visas på displayn. Skapa en läkning till BT-WM1. Bluetooth symbolen visas på skärmen och systemet är beredd att spela dina musikfiler. 4. Efter en länkning skapats, kan du använda de olika knapparna PLAY/PAUSE eller PREVIOUS / NEXT TRACK för att styra din mobil, smartphone, ipod etc. Du kan använda alla funktioner som play/pause, previous/next track samtidigt som musiken spelas. 5. Trycker du PLAY/PAUSE i några sekunder medan musiken spelas, kan du ändra inställningarna. Därefter måste du skapa en länkning via Bluetooth igen för att kunna fortsätta att spela musik. 6. Du behöver inget lösenord. Skulle du ändå få en förfråga om ett lösenord, vänligen kontrollera apparatens (mobil, smartphone, ipod) bruksanvisning. Vänligen observera: 1. Detta system är utrustad med en 3.0 Bluetooth version, som är kompatibel med de flesta apparater som använder Bluetooth. Om du ej kan skapa en länkning eller om den är svag, vänligen kontrollera att Bluetooth funktionen är påslagen och att allt är rätt inställd. 2. Systemet kan endast överföra och spela audio filer via Bluetooth. INGA video filer. 17

19 Det finns risken att produkten skadas delvist eller helt på grund av fel användning. I sådana fall rekommenderar vi följande lösningar och åtgärder. Om det inte hjälper, vänligen kontakta återförsäljaren. PROBLEM ORSAK HJÄLP No power display Ingen bild Inget ljud Elkabel ej ansluten. Ingen ström i eluttaget; apparat är avstängd Fel uppkoppling med kabel och anslutningar; TV är fel inställd. Högtalare felaktig ansluten; för låg volym Eluttaget måste föra ström, anslut kabeln och sätt på apparaten Ställ in rätt "video output ; sätt tv:n på AV. Kontrollera anslutningen, höj volym Tekniska uppgifter/kommentar Power supply ~230 V/ 50 Hz Audio scope >106db[1KHz] Power 60W N.W/G.W KG/ KG Conditions Temperature: 5-35 Video output HDMI (1.3) for use Position: Horizontal Frequency 20Hz-20kHz±2.5db Size Main unit: mm S/N >90db[1kHz] : ** JPEG bildernas kvalitet och hur snabbt de öppnas beror på upplösning och komprimering. Vissa JPEG bilder kan möjligen inte visas på grund av brist på kvalitet eller fel format.. Om du någon gång i framtiden vill föra produkten till soptippen, vänligen observera att denna produkt inte är vanligt avfall utan att den innehåller elektriska delar. Vänligen kontakta lokala myndigheter för vidare information. Tack! 18

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Innehåll. Tillbehör. Allmän information. Allmän information Försiktighetsåtgärder...2 Reglage och indikatorer...

SVENSKA V-1. Inledning. Innehåll. Tillbehör. Allmän information. Allmän information Försiktighetsåtgärder...2 Reglage och indikatorer... Inledning Innehåll Allmän information Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Tillbehör

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD HT-SL50 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

Börja här Det här är din snabbstartguide

Börja här Det här är din snabbstartguide Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Börja här Det här är din snabbstartguide Sony STR-DN1030 [SE] 4-420-301-11(1) (SE) 1 Ställa in högtalarna 2 Ansluta tv:n och övriga enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

JBL OnBeat Xtreme. Bluetooth högtalar docka för ipod/iphone/ipad. Bruksanvisning

JBL OnBeat Xtreme. Bluetooth högtalar docka för ipod/iphone/ipad. Bruksanvisning JBL OnBeat Xtreme Bluetooth högtalar docka för ipod/iphone/ipad Bruksanvisning ITRODUKTION JBL OnBeat Xtreme högtalar docka erbjuder det ultimata högkvalitativa ljudet för din ipod, iphone, ipad eller

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

DVD-736 Bruksanvisning

DVD-736 Bruksanvisning DVD-736 Bruksanvisning VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. INNEHÅLL INNEHÅLL...1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...2-3 NOTERINGAR

Läs mer

BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773. Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt.

BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773. Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt. BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773 Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt. Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning S.1 Förebyggande

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

PORTABLE DVD BRUKSANVISNING MT-783 T-701S SUNPLUS 方 案 标 准 说 明 书 带 遥 控 器 瑞 典 语

PORTABLE DVD BRUKSANVISNING MT-783 T-701S SUNPLUS 方 案 标 准 说 明 书 带 遥 控 器 瑞 典 语 T-701S SUNPLUS 方 案 标 准 说 明 书 带 遥 控 器 瑞 典 语 PORTABLE DVD BRUKSANVISNING MT-73 www.facebook.com/denverelectronics Innan denna produkt ansluts, används eller justeras, läs denna bruksanvisning noggrant och

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

HK 970 Integrerad Förstärkare BRUKSANVISNING

HK 970 Integrerad Förstärkare BRUKSANVISNING HK 970 Integrerad Förstärkare BRUKSANVISNING Power for the Digital Revolution Innehållsförtäckning 3 Introduktion 4 Anslutningar 5 Kontroller och funktioner 6 Fjärrkontrollen 7 Handhavande 7 Felsökning

Läs mer

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics.

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics. DENVER SC-2 Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver.electronics.com VIKTIGASÄKERHETSÅTGÄDER FÖRE INSTALLATION 1 Gratulerar till din nya

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Användarmanual för Zombee MP-100

Användarmanual för Zombee MP-100 Användarmanual för Zombee MP-100 Introduktion Denna mediaspelare har följande huvudfunktioner: Film: AVI, MPG,MPEG,VOB,ASF,DAT. och Xvid filer; upplösning upp till 1080i. Musik: MP2/3, WMA,AC3,AAC filer.

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning.

Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning. Är ett registrerat varumärke av Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning. Tack för att du köpt en MINIX NEO G4. Följ denna guide för att ställa in enheten. MINIX NEO G4 är en revolutionerande

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Ver. II Bruksanvisning SVENSK

Ver. II Bruksanvisning SVENSK Ver. II Bruksanvisning SVENSK Innehåll Funktioner 1 Säkerhetsinformation 2 Fjärrkontroll 3 Beskrivning 4 Att använda fjärrkontrollen 5 Anslutning av hörlurar 6 Anslutning av extern utrustning 7 Anslutning

Läs mer

Cinema 300. Högtalarsystem för hemmabio. Snabbstartguide. Tack för att du valt denna JBL produkt. Inkluderade artiklar

Cinema 300. Högtalarsystem för hemmabio. Snabbstartguide. Tack för att du valt denna JBL produkt. Inkluderade artiklar Cinema 300 Högtalarsystem för hemmabio Snabbstartguide Tack för att du valt denna JBL produkt Cinema 300 är ett komplett hemmabio i sex delar som omfattar fyra identiska, tvåvägs, video avskärmade satellit,

Läs mer

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC ENHET PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED 3 KANALER PLL KRETS MIC INBYGGD ÖVERVAKNING & SÄKERHET MANUAL SVENSKA System: VID-TRANS300 1x Pan/Tilt kamera

Läs mer

42.MST 1/D (E4210405)

42.MST 1/D (E4210405) BRUKSANVISNING Fältstyrkemätare 42.MST 1/D (E4210405) Råsundavägen 15 169 67 Solna, Tel. 08-705 65 95 Fax. 08-705 65 99 info@elmanet.se www.elmanet.se Innehållsförteckning 1 INFORMATION... 3 2 INTRODUKTION...

Läs mer

SB168-ES och LS9 Quick Setup Guide Svensk version

SB168-ES och LS9 Quick Setup Guide Svensk version SB168-ES och LS9 Quick Setup Guide Svensk version February, 2009 SB168-ES och LS9 Quick Setup Guide Om den här guiden. Den här guiden innefattar information om snabb och enkel konfigurering av 32 inputs

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 B R U K S A N V I S N I N G Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 1 Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

DNX7220 INSTALLATIONSHANDBOK

DNX7220 INSTALLATIONSHANDBOK GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX7220 INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1 2 3 4 5...2 6 7 8 2 DNX7220 Installationsförfarande 1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln ur tändlåset

Läs mer

DVD PLAYER MODEL NO.:DVH-7781 MK 2. POWER CONSUMPTION:15W/hou r STANDBY CONSUMPTION:<1W/hou r Websit e:www.den ver- electr onics. com SERIAL NO.

DVD PLAYER MODEL NO.:DVH-7781 MK 2. POWER CONSUMPTION:15W/hou r STANDBY CONSUMPTION:<1W/hou r Websit e:www.den ver- electr onics. com SERIAL NO. R POWER SUPP LY:100-240V 50/60Hz DVD PLAYER MODEL NO.:DVH-7781 MK 2 POWER CONSUMPTION:15W/hou r STANDBY CONSUMPTION:

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

AmpliCall 20. Telefonsignalsindikator med trådlös dörrrklocka. Bruksanvisning. AmpliCall 20, art nr 273006

AmpliCall 20. Telefonsignalsindikator med trådlös dörrrklocka. Bruksanvisning. AmpliCall 20, art nr 273006 AmpliCall 20 Telefonsignalsindikator med trådlös dörrrklocka Bruksanvisning AmpliCall 20, art nr 273006 1 Innehåll Inledning...3 Översikt...4 Framsida...4 Baksida...4 Installation...5 Placering...6 Montering

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn SE Installation. C: Antennuttag D: USB-uttag. Sätt i CD-skivan

D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn SE Installation. C: Antennuttag D: USB-uttag. Sätt i CD-skivan Produktinformation C A G B A: IR-mottagare B: Strömlampa C: Antennuttag D: USB-uttag D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn Installation Placera antennen på önskad plats, helst nära ett fönster

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

SVENSKA. HT-SL70 och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer.

SVENSKA. HT-SL70 och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur

Läs mer

i-dx8 Svensk bruksanvisning

i-dx8 Svensk bruksanvisning i-dx8 Svensk bruksanvisning Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... Apparatens knappar och anslutningar... Anslutningar... Fjärrkontroller... Att komma igång... Inställningar... Uppspelning - ipod...

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Vocatex Standard och Plus

Vocatex Standard och Plus Vocatex Standard och Plus 120719 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Säkerhets- och underhållsinstruktioner... 3 Säkerhetsinstruktioner... 3 Underhållsinstruktioner... 4 2. Kom igång... 5

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

MDV- 14. DivX. Svensk Bruksanvisning

MDV- 14. DivX. Svensk Bruksanvisning MDV- 14 DivX Svensk Bruksanvisning Innehåll Innehåll. Sid 1- Sid 2- Sid 3- Sid 4- Sid 5- Sid 6- Sid 7- Säkerhet Enhetens delar, Fjärrkontroll Fjärrkontrollens delar Koppla till TV Koppla till förstärkare

Läs mer