DVD-736 Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DVD-736 Bruksanvisning"

Transkript

1 DVD-736 Bruksanvisning VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden.

2 INNEHÅLL INNEHÅLL...1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER NOTERINGAR PÅ DISKER...4 KNAPPARNAS PLACERING FRÄMRE PANEL...5 BAKPANEL...5 DVD-SKÄRM...5 FJÄRRKONTROLL...6 ANSLUTNING FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR SPRÅKINSTÄLLNING BILDINSTÄLLNING...11 LJUDINSTÄLLNING KVALITETSINSTÄLLNING ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR...14 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER SPELA SKIVOR...15 VÄLJA VINKEL...16 OSD...16 VÄLJA TEXTNING...17 SPELA SKIVOR PÅ OLIKA SÄTT ÖVRIGT FELSÖKNING...22 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Varning Elfara Öppna ej BLIXTEN I DEN SVARTA TREKANTEN UPPMÄRKSAMMAR ANVÄNDAREN PÅ HÖGSPÄNNING I APPARATEN. Den farliga spänningen inuti apparaten kan orsaka elektriska stötar. UTROPSTECKNET I EN SVART TREKANT UPPMÄRKSAMMAR ANVÄNDAREN PÅ ANVISNINGARNA I DEN MEDFÖLJANDE SKÖTSELHANDBOKEN Varning: Utsätt inte apparaten för fukt eller regn, för att undvika brand och elstötar. Högspänning inuti apparaten. För att elstötar skall undvikas får du inte själv öppna höljet. Överlåt detta till kvalificerad fackman. FÖRSIKTIGHET: Denna digitala bildspelare är utrustad med ett lasersystem. Försäkra dig om att apparaten är avslagen innan du öppnar höljet. Synbar laserstrålning när säkringarna skadats. Användning och manövrering av kontrollerna som står i strid med denna anvisning kan leda till att skadligt laserljus uppstår. TITTA EJ IN I LASERSTRÅLEN. Läs igenom denna anvisning noga för att använda apparaten rätt och spara den som framtida referens. När apparaten behöver åtgärdas, kontakta oss eller auktoriserad kundtjänst. Höljet får bara tas loss av yrkespersonal. FÖRSIKTIGHET: Användning och manövrering av reglagen som står i strid med denna anvisning kan leda till att skadligt laserljus uppstår. 1.Läs anvisningarna Läs igenom denna handbok noga innan du tar apparaten i bruk. 2.Följ anvisningarna alla anvisningar om bruk måste följas 3.Spara denna bruksanvisning Alla säkerhets- och användningsanvisningar måste sparas som referens för framtiden. 4.Varningar Alla varningar om produkten och i bruksanvisningen måste följas. 5.Rengöring koppla bort från apparaten från strömkällan före rengöring. 6.Kringutrustning använd inga tillbehör som ej rekommenderats av tillverkaren och som kan medföra risk.

4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7.Vatten och fukt använd inte denna produkt i närheten av vatten. 8.Tillbehör ställ inte denna produkt på en instabil vagn, ställ, stativ, hållare eller bord. Följ tillverkarens rekommendationer och använd bara medföljande hållare när du monterar produkten. 9.Denna produkt kan ramla ner och skada barn eller vuxna allvarligt om vagnen rör sig snabbt, är instabil eller tippar. Därutöver kan apparaten själv skadas. 10.Luftspalter och öppningar - spalter och öppningar i höljet har till syfte att ventilera och garantera säker drift av apparaten, och skydda den mot överhettning, och de får ej övertäckas eller blockeras. Ställ därför aldrig apparaten på en soffa, säng, matta hylla eller annan jämförbar plats där ventilationen blockeras. Låt aldrig apparaten stå i närheten av en värmekälla. 11.Strömkälla Denna produkt får bara anslutas till den på etiketten angivna strömkällan. Om du är osäker på vilken ström du har, fråga om detta hos din handlare eller ditt elbolag. 12.Skydd för strömsladd strömsladden måste placeras så att ingen kliver på den och att den inte kläms av något föremål. Var särskilt uppmärksam på kabeln vid kontakten, vägguttaget och utgången från apparaten. 13.Blixtnedslag för ett bättre skydd för apparaten under ett oväder eller när den inte används under en längre tid - dra ur kontakten och koppla bort apparaten från antenn- och kabelsystem. 14.Överlast Överbelasta inte vägguttag, skarvsladdar eller inbyggda mottagare; det finns risk för brand eller elstötar. 15.Införande av objekt eller vätska stoppa aldrig in ett objekt, oavsett typ, genom apparatens öppningar då detta kan vidröra strömförande komponenter eller skada andra delar. Detta kan förorsaka elstötar eller brand. 16.Reparation försök inte att själv reparera produkten; öppnande eller avlägsnande av höljet kan innebära elfara och andra faror. 17.Reservdelar när delar måste bytas ut, försäkra dig om att kundtjänsten använder de reservdelar som tillverkaren rekommenderar eller har likvärdiga egenskaper som originaldelarna. Icke godkända reservdelar kan orsaka brand, elstötar eller andra faror. 18.Säkerhetskontroll försäkra dig, efter åtgärder från kundtjänst, om att teknikern har företagit en säkerhetskontroll för att säkerställa felfri drift.

5 NOTERINGAR PÅ DISKER DVD-funktioner Olika DVDs har olika kännetecken. Dessa baseras på programmeringen och tillverkaren av DVD:n. Följande beteckningar utgör kännetecknen för DVDs. Regionkod + bildvisningssystem Dolby Digital Surround spår Undertext -format 5.1 kanalåtergivning Undertexter Tvåkanalsstereo Inskränkning Barnsäkring Vinkel HANDHAVANDE, RENGÖRING OCH FÖRVARING AV SKIVOR HANDHAVANDE AV SKIVOR -Vidrör aldrig datasidan på skivan. -Klistra ej heller på papper eller etiketter på den. RENGÖRING AV SKIVOR -Fingeravtryck och damm på skivan kan orsaka ljud- och bildstörningar -Rengör skivan inifrån och ut med mjuk trasa. -Skivorna måste alltid vara rena. -Om inte dammet försvinner med en mjuk trasa, rengör då skivan med en lätt fuktad trasa och torka sedan med mjuk trasa. -Använd inga lösningsmedel som förtunning, bensol, rengöringsmedel eller antistat-spray för LP-skivor. Skivan kan skadas av detta. FÖRVARING AV SKIVOR -Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värme. -Förvara inte skivorna i dammiga eller fuktiga utrymmen som badrum eller i närheten av luftfuktare. -Förvara skivorna vertikalt, i sina etuier. Om objekt placeras eller staplas på skivan kan den deformeras. 4

6 KNAPPARNAS PLACERING Front 1.STRÖM PÅ/AV 2.SENSOR 3.SKÄRM 4.SKIVHÅLLARE Baksida 5. FÖRRA 6. NÄSTA 7 STOPP 8. PAUS/PLAY 9. ÖPPNA/STÄNG 1.FRAM VÄNSTER 2.FRAM HÖGER LJUDUTGÅNG 3.SUBWOOFER LJUDUTGÅNG 4.SURROUND VÄNSTER LJUDUTGÅNG 5.SURROUND HÖGER LJUDUTGÅNG 6.CENTER LJUDUTGÅNG 7.MASTER VÄNSTER LJUDUTGÅNG MASTER HÖGER LJUDUTGÅNG 9. DIGITALLJUD KOAXIALUTGÅNG 10. Y.Pb/Cb.Pr/Cr VIDEOUTGÅNG 11. VIDEOUTGÅNG 12. S-VIDEOUTGÅNG 13. DIGITALT LJUD/OPTISK UTGÅNG 14. STRÖM IN DVD-PANEL 1.SKIVTYP (DVD) 2.SKIVTYP (VCD) 3.UPPSPELNINGSINDIKERING 4.DOLBY AC-3 DECODER 5.TITEL OCH AVSNITT 6.TID (MINUTER) 7.TID (SEKUNDER) 8.UPPSPELNING 9.SKIVTYP (MP3) 10.PAUSE 5

7 KNAPPARNAS PLACERING FJÄRRKONTROLL N/P VIDEO RANDOM DEFAULT GOTO ZOOM MENU PBC SETUP OSD ENTER TITLE PROG CLEAR L/R MARK LANGUAGE ANGLE SUB-T RETURN REPEAT A-B STEP SLOW + - VOL MUTE 6

8 ANSLUTNING SYSTEMANSLUTNING -Koppla bort strömförsörjningen till båda apparaterna innan du börjar ansluta dem. -Tänk på att mycket höga volymer kan skada din hörsel; högtalarna kan också skadas. -Anmärkning: Standard DIGITAL-LJUDUTGÅNGEN för denna DVD-spelare är 8PDIF/OFF. Standard-VIDEOUTGÅNGEN ÄR S-VIDEO. Standard-LJUDUTGÅNGEN är 2CH. -För att ansluta till en TV och en förstärkare, plocka fram de respektive instruktionsböckerna för dessa apparater. TV-anslutning med AV-kabel Anslutning av DVD-spelaren till din TV: -Så ställer du in ljuduppspelningen: Anslut ljudkabeln från uttaget på DVD-spelaren till uttaget AUDIO IN på TV:n. -Så ställer du in bildåtergivningen: Anslutning med videokabel Anslut SCART UT-kontakten på apparaten till SCART IN-kontakten på TV:n. SCART-ingång 7

9 ANSLUTNING ANSLUTNING TILL ANDRA APPARATER NJUT AV TVÅKANALS STEREOLJUD Ställ in den DIGITALA LJUDUTGÅNGEN till SPDIF/PCM på INSTÄLLNINGSMENYN. Njut av det dynamiska ljudet hos tvåkanalsstereo, genom att ansluta en förstärkare med digital utgång och ett högtalarsystem (höger och vänster fronthögtalare). NJUT AV 5.1 SURROUND SOUND Med en koaxial- eller optisk kabel kan du avnjuta 5.1 Surround Sound. Sätt den DIGITALA LJUDUTGÅNGEN på SPDIF/RAW. Nu kan du njuta av bio och konserter hemma med den särskilda, realistiska ljudkvaliteten hos fem helregisterkanaler samt en sjätte för subwoofern. Njut av 5.1 Surround Sound med en koaxialkabel 8

10 ANSLUTNING ANSLUTNING TILL ANDRA APPARATER Njut av 5.1 Surround Sound med en optisk kabel Du kan njuta av 5.1 surroundljud via AV-kabel också. Ställ ANALOG AUDIO SETUP - DOWNMIX på AV/OFF. Njut av 5.1 Surround Sound med en optisk kabel 9

11 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR I inställningsmenyn (setup) kan du välja uppspelningsinställning, olika utgångar mm. På varje menysida visas menyvalen till vänster. Använd pilknappen på fjärrkontrollen för att gå till vallistan eller inställningarna till höger. Använd knappen -- för att gå tillbaka till det vänstra menyvalet. 1.Tryck på SETUP-knappen på fjärrkontrollen. Inställningsmenyn visas på skärmen. OSD-språk Textr DVD-meny Skärmen visar LANGUAGE MENU (meny). Tryck på? /ENTER för att välja OSD -språk, Textning,, DVD-meny. OSD-språk Textr DVD-meny Engelska Tyska Svenska Danska OSD-språk Textr DVD-meny * ENGLISH (Engelska) Skärmens menyspråk är engelska. 2.Välj önskat menyalternativ med hjälp av -- /--. Valt alternativ markeras och dess val visas till höger på skärmen. 3.Tryck på för att gå till valen. 4.Tryck på önskat val med hjälp av /--, och tryck sen på knappen SELECT. 5.Använd 4 för att gå tillbaka till den vänstra menyn. 6.Tryck på knappen SETUP för att lämna inställningsmenyn. SPRÅKINSTÄLLNING OSD-SPRÅK Ställ in apparatens system så det stämmer med systemet på den TV som ska anslutas. Tryck på SETUP-knappen så visas på skärmen: VÄLJ SPRÅK Om ett av tillgängliga språk finns på skivan, kan man välja ljud, textning eller skivmenyspråk. Om inte, används det språk som finns på skivan. OSD-språk Textr DVD-meny OSD-språk Textr DVD-meny Engelska Tyska Svenska Danska Auto Fra Engelska Tyska Svenska Danska 10

12 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR OSD-språk Textr DVD-meny Engelska Tyska Svenska Danska 1.Om TV:ns system är PAL, välj PAL; 2.Om det är NTSC, välj NTCS; 3.Om det är inställt på Auto, väljer spelaren rätt system. Om det blir problem med färgen ska du manuellt välja PAL eller NTCS, beroende på skiva och TV. VIDEO OUT (Bildutgång) BILDINSTÄLL NING Bildförhållande TV-system udgång 4:3PS 4:3LB 16:9 Bildförhållande :4:3PS TV-system udgång :NTSC S-VIDEO YCBCR RGB YPBPR 4:3PS--4:3 Pan Scan Väljer du den här inställningen kommer filmen fylla hela din TV-skärm. Men delar av bilden syns inte (särskilt på höger - och vänsterkanten). 4:3LB-- 4:3 Letterbox Välj den här inställningen om du vill se filmer i sin originalform. Du ser hela filmbilden, men den kommer endast att använda en del av skärmen. 16:9-16:9 Widescreen Välj den här inställningen om din DVD-spelare är ansluten till en widescreen-tv. S-VIDEO : Bildutgången är S-. Du måste använda en särskild S-kabel och endast den kan anslutas. Dra ur andra bildkablar, som till exempel Scart. YUV: Bildutgången är YUV. Anslut din TV med 3-vägs RCA-kabel. P-Scan: Bildutgången är Progressive scan. Anslut din TV med en lämplig 3-vägs RCA-kabel från kontakterna Y, Pb och Pr. Använd detta endast med en lämplig TV med Progressive scan. Bildförhållande :4:3PS TV-system udgång :NTSC S-VIDEO YCBCR Tryck på ENTER på fjärrkontrollen för att välja TV TYPE (TV-typ). Tryck på ENTER för bekräfta. Bildförhållande TV-system udgång :4:3PS NTSC PLA Auto RGB YPBPR Obs: Tryck på SETUP för att gå till VIDEO, välj YPbPr. Din skärm blir svart. Tryck på STOPP och sen på VIDEO, så fungerar det. 11

DVD-767 VIKTIGT. Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden.

DVD-767 VIKTIGT. Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. DVD-767 Bruksanvisning POWER R/L VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. Säkerhetsregler Varning Läs alla instruktioner.

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773. Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt.

BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773. Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt. BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773 Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt. Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning S.1 Förebyggande

Läs mer

PORTABLE DVD BRUKSANVISNING MT-783 T-701S SUNPLUS 方 案 标 准 说 明 书 带 遥 控 器 瑞 典 语

PORTABLE DVD BRUKSANVISNING MT-783 T-701S SUNPLUS 方 案 标 准 说 明 书 带 遥 控 器 瑞 典 语 T-701S SUNPLUS 方 案 标 准 说 明 书 带 遥 控 器 瑞 典 语 PORTABLE DVD BRUKSANVISNING MT-73 www.facebook.com/denverelectronics Innan denna produkt ansluts, används eller justeras, läs denna bruksanvisning noggrant och

Läs mer

Proson DVD 1340 DTS DVD-Spelare. Svensk bruksanvisning

Proson DVD 1340 DTS DVD-Spelare. Svensk bruksanvisning Proson DVD 1340 DTS DVD-Spelare Svensk bruksanvisning 1. Inledning I den här bruksanvisningen hittar du information om hur spelaren ska användas. Denna DVD-spelare är en Laser-produkt, klass 1, vilket

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

MDV- 14. DivX. Svensk Bruksanvisning

MDV- 14. DivX. Svensk Bruksanvisning MDV- 14 DivX Svensk Bruksanvisning Innehåll Innehåll. Sid 1- Sid 2- Sid 3- Sid 4- Sid 5- Sid 6- Sid 7- Säkerhet Enhetens delar, Fjärrkontroll Fjärrkontrollens delar Koppla till TV Koppla till förstärkare

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD HT-SL50 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar

Läs mer

Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare

Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare Svensk bruksanvisning I den här bruksanvisningen hittar du information om hur spelaren ska användas. Spelaren är en Laser-produkt, klass 1. Spelaren har en synlig laser

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

VIKTIGT. DVH-1019 MK2 Bruksanvisning

VIKTIGT. DVH-1019 MK2 Bruksanvisning PULL DVH-1019 MK2 Bruksanvisning VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. Säkerhetsregler Varning Läs alla instruktioner.

Läs mer

Din manual SONY DVP-NS30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670990

Din manual SONY DVP-NS30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670990 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DVP- NS30. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Var rädd om apparaten: Huvudfunktioner. Bild på apparaten. Fjärrkontroll. Paketets innehåll. Anslutning. TV-anslutning

Innehåll. Var rädd om apparaten: Huvudfunktioner. Bild på apparaten. Fjärrkontroll. Paketets innehåll. Anslutning. TV-anslutning Innehåll Var rädd om apparaten VARNING: DEN HÄR APPARATEN FÅR INTE EXPONERAS FÖR FUKT ELLER VATTEN, PGA. RISKEN FÖR KORTSLUTNINGSBRAND OCH ELEKTRISK STÖT. ÖPPNA INTE HÖLJET (FRAM OCH BAK). APPARATEN INNEHÅLLER

Läs mer

VIKTIGT. Läs igenom denna handbok noggrant innan du använder DVD-spelaren. Behåll handboken för eventuell framtida referens. MIC1 MIC2 1 MIC VOL 2

VIKTIGT. Läs igenom denna handbok noggrant innan du använder DVD-spelaren. Behåll handboken för eventuell framtida referens. MIC1 MIC2 1 MIC VOL 2 /BAND DVD/RADIO VOL- VOL+ DRS-1908 Användarhandbok MIC1 MIC2 1 MIC VOL 2 POWER VIKTIGT Läs igenom denna handbok noggrant innan du använder DVD-spelaren. Behåll handboken för eventuell framtida referens.

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

DVD MINI COMPO SYSTEM MCD-40

DVD MINI COMPO SYSTEM MCD-40 DVD MINI COMPO SYSTEM MCD-40 - Inbyggd Dolby Digital dekoder för maximal hemunderhållning. - Unikt säkerhetssystem för laserhuvudet som fördubblar användningstiden. - Speciell DVD laddningsfunktion, helt

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

DAB Adapter 2+ Bästa kund

DAB Adapter 2+ Bästa kund Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

Bruksanvisning. BÄRBAR DVD-SPELARE MED LCD-SKÄRM Modell: DPU3370

Bruksanvisning. BÄRBAR DVD-SPELARE MED LCD-SKÄRM Modell: DPU3370 Bruksanvisning BÄRBAR DVD-SPELARE MED LCD-SKÄRM Modell: DPU3370 LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANSLUTER OCH ANVÄNDER PRODUKTEN. SPARA BRUKSANVISNINGEN OM DU SKULLE BEHÖVA DEN IGEN. BILDERNA

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Innehåll. Tillbehör. Allmän information. Allmän information Försiktighetsåtgärder...2 Reglage och indikatorer...

SVENSKA V-1. Inledning. Innehåll. Tillbehör. Allmän information. Allmän information Försiktighetsåtgärder...2 Reglage och indikatorer... Inledning Innehåll Allmän information Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Tillbehör

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

Börja här Det här är din snabbstartguide

Börja här Det här är din snabbstartguide Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Börja här Det här är din snabbstartguide Sony STR-DN1030 [SE] 4-420-301-11(1) (SE) 1 Ställa in högtalarna 2 Ansluta tv:n och övriga enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Ver. II Bruksanvisning SVENSK

Ver. II Bruksanvisning SVENSK Ver. II Bruksanvisning SVENSK Innehåll Funktioner 1 Säkerhetsinformation 2 Fjärrkontroll 3 Beskrivning 4 Att använda fjärrkontrollen 5 Anslutning av hörlurar 6 Anslutning av extern utrustning 7 Anslutning

Läs mer

Din manual NAD T571 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245540

Din manual NAD T571 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245540 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

S ä k e r h e t s a n v i s n i n g a r. S ä k e r h e t s a n v i s n i n g a r CAUTION

S ä k e r h e t s a n v i s n i n g a r. S ä k e r h e t s a n v i s n i n g a r CAUTION S ä k e r h e t s a n v i s n i n g a r VARNING RISK FÖR ELEKTRISK S T Ö T Ö P P N AI N T E Blixten med ett pilhuvud I en rätvinklad triangel är till för att varna användaren om att här finns oisolerad

Läs mer

Din manual SONY DVP-LS500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670963

Din manual SONY DVP-LS500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670963 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DVP- LS500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TFD-1923WHITE. 19" TFT LCD TV+DVD COMBO Driftsinstruktioner. Ägarinstruktioner

TFD-1923WHITE. 19 TFT LCD TV+DVD COMBO Driftsinstruktioner. Ägarinstruktioner Ägarinstruktioner TFD-1923WHITE Innan du öppnar denna apparat, var vänlig och läs noggrant igenom denna manual och spara den för framtida hänvisning. 19" TFT LCD TV+DVD COMBO Driftsinstruktioner PAL/SECAM

Läs mer

Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk. Svensk Bruksanvisning

Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk. Svensk Bruksanvisning Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk Svensk Bruksanvisning Säkerhets information För att minska risken för brand och elektrisk stöt, utsätt ej

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

BRUKSANVISNING DVD-30K. Karaoke VERS.01.KT.080211

BRUKSANVISNING DVD-30K. Karaoke VERS.01.KT.080211 BRUKSANVISNING DVD-30K VERS.01.KT.080211 Karaoke OBSERVERA: För att få bästa resultat då ni använder apparaten, så rekommenderar vi att ni noggrannt läser igenom hela bruksanvisningen. Spara den för framtida

Läs mer

Användarhandbok BÄRBAR LCD/DVD-SPELARE. Modell: MT-776 BLACK

Användarhandbok BÄRBAR LCD/DVD-SPELARE. Modell: MT-776 BLACK Användarhandbok BÄRBAR LCD/DVD-SPELARE Modell: MT-776 BLACK LÄS IGENOM INSTRUKTIONERNA I DENNA ANVÄNDARHANDBOK NOGGRANT INNAN DU GÖR ANSLUTNINGAR OCH ANVÄNDER APPARATEN. SPARA HANDBOKEN FÖR EVENTUELLT

Läs mer

Univox CLS-1 Effektiv hörslingeförstärkare för TV/musik/mikrofon

Univox CLS-1 Effektiv hörslingeförstärkare för TV/musik/mikrofon Univox CLS-1 Effektiv hörslingeförstärkare för TV/musik/mikrofon Bruksanvisning Art.nr. 202050 Innehåll Inledning 3 Installationsanvisning 3 Placera förstärkaren och anslut vald slinglösning 3 Anslut CLS-1

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

SVENSKA. HT-SL70 och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer.

SVENSKA. HT-SL70 och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur

Läs mer

59113W5 ARC #10123. ~230V 50Hz

59113W5 ARC #10123. ~230V 50Hz 59113W5 ARC #10123 ~230V 50Hz / / In Inledning/ accessoarer/ huvudfunktioner.... Förhandsvisning/installering...... Säkerhetsråd/fjärrkontroll... ipod/iphone/ipad hantering......... Funktioner fjärrkontroll.....

Läs mer

HKTS30SAT-2. Två Satellit högtalare. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS30SAT-2. Två Satellit högtalare. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS30SAT-2 Två Satellit högtalare Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Harman Kardon HKTS30SAT-2 Inledning Tack för att du köpt Harman Kardon HKTS30SAT-2 högtalarpar, med vilket du kan uppleva

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

DVU-1010 Bruksanvisning

DVU-1010 Bruksanvisning DVU-1010 Bruksanvisning VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsinformation...2-3 Noteringar

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

DVT-1523. 15,4 LCD-tv. med inbyggd DVD-SPELARE. Svensk Bruksanvisning

DVT-1523. 15,4 LCD-tv. med inbyggd DVD-SPELARE. Svensk Bruksanvisning DVT-1523 15,4 LCD-tv med inbyggd DVD-SPELARE Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Din manual SONY DVP-SR100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806556

Din manual SONY DVP-SR100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DVP- SR100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

19" TFT LCD TV+DVD-KOMBO Instruktioner för användning

19 TFT LCD TV+DVD-KOMBO Instruktioner för användning TFD-1906 Användarinstruktioner Innan du använder apparaten bör du läsa igenom denna handbok noggrant. Behåll handboken för framtida referens. 19" TFT LCD TV+DVD-KOMBO Instruktioner för användning PAL/NTSC/SECAM

Läs mer

BRUKSANVISNING DVD29. 5.1 kanals

BRUKSANVISNING DVD29. 5.1 kanals BRUKSANVISNING DVD29 5.1 kanals OBSERVERA: För att få bästa resultat då ni använder apparaten, så rekommenderar vi att ni noggrannt läser igenom hela bruksanvisningen. Spara den för framtida bruk. HANDHAVANDE

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna.

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna. Bruksanvisning Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. ReSound Unite TV kommer att ge dig en hög kvalité med överfört ljud direkt till din hörapparat från din TV, HiFi stereo, dator och

Läs mer

26 LCD TV MED DVD TFD-2622 ANVÄNDARHANDBOK

26 LCD TV MED DVD TFD-2622 ANVÄNDARHANDBOK 26 LCD TV MED DVD TFD-2622 ANVÄNDARHANDBOK ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com Innehåll Innehåll Varning Säkerhetsinformation 2 3 Apparaten och dess

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

3-083-975-71(1) CD/DVD Player. Bruksanvisning DVP-F250. 2003 Sony Corporation

3-083-975-71(1) CD/DVD Player. Bruksanvisning DVP-F250. 2003 Sony Corporation 3-083-975-71(1) CD/DVD Player Bruksanvisning DVP-F250 2003 Sony Corporation VARNING! Välkommen! Undvik risk för brand och elskador genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt. Undvik elskador genom

Läs mer

DVP 01C. In Car Video. Bruksanvisning

DVP 01C. In Car Video. Bruksanvisning DVP 01C In Car Video Bruksanvisning 30 1 29 28 2 7 21 24 23 18 15 19 26 14 27 8 31 32 33 34 35 36 Pin 1 +VCC (IR) 2 IR-data 3 Ground (IR signal and cable remote control) 4 Signal (cable remote control)

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Föreskrifter Kompatibel med PAL DVD (Video CD) och NTSC DVD (Video CD) Denna spelare kan spela skivor inspelade i PAL och NTSC format. - Ett LSI chip integrerar nu alla huvudsakliga

Läs mer

Användarmanual LCD Färg-TV DFT-2615

Användarmanual LCD Färg-TV DFT-2615 Användarmanual LCD Färg-TV DFT-2615 För att få ut maximalt av din apparat redan från början, läs denna manual noggrant och behåll den som framtida stöd. Tack för ditt köp av våra LCD TV-produkter. För

Läs mer

Din manual PHILIPS DVP5900 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011519

Din manual PHILIPS DVP5900 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011519 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS DVP5900. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

i-dx8 Svensk bruksanvisning

i-dx8 Svensk bruksanvisning i-dx8 Svensk bruksanvisning Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... Apparatens knappar och anslutningar... Anslutningar... Fjärrkontroller... Att komma igång... Inställningar... Uppspelning - ipod...

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Den här produkten uppfyller kraven i EEGdirektiven

Den här produkten uppfyller kraven i EEGdirektiven DVD 1 Handbok Den här produkten uppfyller kraven i EEGdirektiven 89/336 och 73/23. CLASS 1 LASER PRODUCT Etiketten på CD-spelaren fungerar som varning för att apparaten innehåller ett lasersystem och är

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

AUX Ingång 18. Övrigt RDS 24 Felsökning 26 Specifikationer 28

AUX Ingång 18. Övrigt RDS 24 Felsökning 26 Specifikationer 28 Funktioner 2 Att tänka på 3 Region 3 Vad markeringarna på skivan indikerar 4 Hur kapitlen är uppbyggda 4 Skydda din apparat från stöld 5 Vad är vad Huvudenhet 6 Fjärrkontroll 9 Bruksanvisning Innehåll

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Media Center with LAN. Denna enhet är en digital multimediaspelare

Läs mer

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... grundades 1976, och var dom första att tillverka bilstereo med autoreverse deck funktion

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar VARNING! RISK FÖR ELSTÖTAR ÖPPNA EJ! Denna symbol markerar hur viktigt det är att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten. Varning!!

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

Din manual SHARP DK-V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830165

Din manual SHARP DK-V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830165 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP DK- V2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

DNX7220 INSTALLATIONSHANDBOK

DNX7220 INSTALLATIONSHANDBOK GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX7220 INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1 2 3 4 5...2 6 7 8 2 DNX7220 Installationsförfarande 1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln ur tändlåset

Läs mer

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV BN30 SV BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

provisorisk Handbok nya Prisma Version 2015-02-13 skriven av Björn Forseth för kiruna filmstudio

provisorisk Handbok nya Prisma Version 2015-02-13 skriven av Björn Forseth för kiruna filmstudio provisorisk Handbok nya Prisma Version 2015-02-13 skriven av Björn Forseth för kiruna filmstudio övre dukmask 2 dukmask ridå dukmask ridå filmduk nedre dukmask FAST scenen PRISMA bakom scenen bommar tåg

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Innehållsförteckning...1-2. Frontpanel och bakpanel...3 Grundläggande matchande anslutning...4 Fjärrkontroll 5. Kapitel 1 Generell bruksanvisning...

Innehållsförteckning...1-2. Frontpanel och bakpanel...3 Grundläggande matchande anslutning...4 Fjärrkontroll 5. Kapitel 1 Generell bruksanvisning... Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning.....1-2 Frontpanel och bakpanel...3 Grundläggande matchande anslutning...4 Fjärrkontroll 5 Kapitel 1 Generell bruksanvisning.......6 1. Avspelning

Läs mer

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai Bruksanvisning Brugsanvisning Ovanpå spelaren VARNING: Springor och öppningar i apparatkåpan är till för att ventilera och säkerställa en tillförlitlig funktion av denna

Läs mer

Din manual PIONEER PDP-LX5090 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239268

Din manual PIONEER PDP-LX5090 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239268 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER PDP-LX5090. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar VARNING! RISK FÖR ELSTÖTAR ÖPPNA EJ! Denna symbol markerar hur viktigt det är att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten. Varning!!

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer