Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska"

Transkript

1 Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska

2 Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV Introduktion Egenskaper Förpackningens innehåll Anslutningar och reglage KOM IGÅNG Första gången Inställningar i huvudmenyn Kanallista Redigering av TV kanaler i listan Installation Föräldralås Systeminställningar Fjärrkontroll PROBLEMSÖKNING

3 1. Välkommen till Grand 7 DVB-T TV (High Definition Digital Video & Audio Display) 1.1 Introduktion Välkommen till den underbara färgglada multimediavärlden. Du gjorde ett bra val när du valde Grand 7 DVB-T TV. Med den kan du nu se digital marksänd Digital-TV med DVD-kvalitet direkt på den inbyggda 7-tums monitorn både inom- och utomhus. Grand 7 DVB-T TV ger dig också högkvalitativa utgångar för ljud och bild till din TV, stereo eller hemmabioanläggning. Den har S-video and Audio ingångar som ger dig möjlighet att se på DVD/VCD från din DVD-spelare eller annan enhet med S-video och Audio utgångar. Om du vill se på, eller spela in, Digital-TV har den även Antenn, Video och Audio utgångar för inkoppling till vanlig TV som låter dig njuta av digital TV utan att köpa en separat Digital-TV Set-top box. 2

4 1.2 Egenskaper Plug & Play. Stödjer DVB-T (Terrestrial) protokoll (ETS ). Se okodad digital marksänd TV med MPEG-II (DVD) videokvalitet Automatisk kanalsökning. Stöd för Kanallista, Favoritlista, P-EDIT (Program Edit), EPG, Text-TV Flerspråkiga OSD menyer: English/German/Italian/Spanish/Nederland (Dutch) Mottagning av 8 och 7 (EU/Australia/New Zealand ) MHz kanaler Video avkodning MPEG-II Main Profile & Main Level Bildformat: LETTER BOX, PAN-SCAN Audio avkodning MPEG-II Audio layer I & Samplingsfrekvens upp till 48 khz Fullfunktions infraröd fjärrkontroll. Grand 7 DVB-T TV anslutningar: Ingångar: 1. DC(12Vdc) 2. ANTENN 3. S-VIDEO 4. AUDIO Utgångar: 1. ANTENN 2. VIDEO 3. AUDIO Antenn: 174~230, 470~862 MHz för VHF/UHF 3dBi 1.3 Förpackningens innehåll 1 Grand 7 DVB-T TV 2 Användarmanual 3 Fjärrkontroll ( med AAA batterier x 2 ) 4 Strömadapter (DC12V) 5 Antenn 6 A / V Kabel 3

5 1.4 Anslutningar och reglage Anslutningar DC IN Anslutning för strömadapter ( DC12V ). ANTENNA IN Anslutning till TV-antenn. VIDEO OUT Anslutning av videosignal till externa videoutrustningar ( exv. TV / Video/DVD-inspelare )( Endast för DVB-T TV bilden) AUDIO OUT L/R Anslutning av ljudsignal till externa TV eller ljudanläggningar)( Endast för DVB-T TV ljudet) S-VIDEO IN Inkoppling av externa S-videokällor ( exv. DVD / Videokamera / VHS spelare ) AUDIO IN L/R Inkoppling av externa ljudkällor ( exv. DVD / Videokamera / VHS spelare ) Knappar & Lysdioder POWER LED POWER MENU OK CH+ CH- VOL+ VOL- SOURCE Indikerar att enheten är påslagen Växlar mellan av /på Växlar mellan Meny and ESC funktioner Välj eller bekräfta aktuellt val i meny Gå till nästa kanal. Används även att välja nästa inställning i menyerna Gå till föregående kanal. Används även att välja föregående inställning i menyerna Höjer volymen, används även för att justera värden I menyerna Sänker volymen, används även för att justera värden I menyerna Välj bildkälla. Inbyggd DVB-T eller extern video. 4

6 2. Kom igång 2.1 Första gången 1 Tryck på MENU knappen på enheten eller fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn på skärmen. 2 Välj Installation och därefter First Time Installation 3 Välj Country, Language, Time Zone och Auto Search (söker TV program). För närvarande finns inte Sverige och svenska. Välj annat europeiskt land för rätt DVB-T standard och önskat menyspråk. 4 Efter Auto Search, kommer resultatet att sparas automatiskt. 5 Vänta några sekunder på att programmet i första kanalen startar. Om kanalen överst i listan är kodad kommer inte någon bild att visas. 6 Tryck EXIT för att avsluta. Alla data automatsparas. 5

7 2.2 Inställningar i huvudmenyn 1 Tryck på MENU knappen på enheten eller fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn på skärmen. 2 Du använder CH+ och CH- för att bläddra mellan funktioner och OK knappen för att välja. 3 Du använder VOL+ och VOL- för att öka eller minska värdet på en parameter 4 Tryck EXIT för att avsluta 2.3 Kanallista TV Channel List, Lista över Tv-kanaler 1 Tryck på MENU knappen på enheten eller fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn på skärmen. 2 Välj Channel List TV Channel List 3 Använd CH+ eller CH- för att välja den TV kanal du vill se. 4 Tryck OK för att se den valda TV-kanalen 5 Tryck EXIT för att avsluta Radio Channel List Lista över Radiokanaler 1 Fungerar på samma sätt som TV kanalerna. För närvarande sänds inte några radiokanaler över DVB i Sverige. Det kan dock vara intressant att prova på resa utomlands. Fungerar på motsvarande sätt 6

8 2.4 Redigering av TV kanaler i listan Program Editing, Redigera kanallistan 1 Tryck MENU knappen på enheten eller fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn på skärmen. 2 Välj Program Editing Program Editing 3 En lista med samtliga kanaler visas. Till höger om kanalens namn finns tre fält FAVOR (favorit), MOVE (flytta) och DEL (radera) 4 Använd CH+/- och Vol +/- knapparna för att navigera i listan. 5 OK aktiverar funktionen. 6 För att lägga till en kanal i din favoritlista går du till kanalen och ställer markören i FAVO kolumnen. Ett tryck på OK lägger till eller tar bort en -markering som innebär att den ligger i bland dina favoriter. 6 För att flytta en kanal i listan går du till kanalen och ställer markören i MOVE kolumnen. Tryck på OK och få upp flyttningssymbolen. Navigera upp/ ned till önskad plats och tryck OK igen. 7 För att radera oönskade kanaler går du till kanalen, navigerar till DEL kolumnen och trycker OK 8 OBS : Om du vill se en tidigare raderad kanal måste du genomföra en Automatic Search igen. 7

9 Sort By Name Sortera per kanalnamn 1 Tryck MENU knappen på enheten eller fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn på skärmen. 2 Välj Program Editing Sort By Name Kanallistan kommer nu att sorteras efter kanalnamnen Tryck EXIT för att avsluta. Alla programdata sparas automatiskt Sort By Channel No., Sortera per kanalnummer 1 Tryck MENU knappen på enheten eller fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn på skärmen. 2 Välj Program Editing Sort By Channel No Kanallistan kommer nu att sorteras efter kanalnummer Tryck EXIT för att avsluta. Alla programdata sparas automatiskt 8

10 2.5 Installation Automatic Search, Automatisk sökning 1 Tryck MENU knappen på enheten eller fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn på skärmen. 2 Välj Installation Automatic Search Tryck OK för att starta automatisk kanalsökning. Tryck EXIT för att avsluta. Alla programdata sparas automatiskt. Manual Search, Manuell sökning 1 Tryck MENU knappen på enheten eller fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn på skärmen. 2 Välj Installation Manual Search Välj Channel No, Frequency, Bandwidth Välj OK and tryck OK knappen för att starta den manuella sökningen Tryck EXIT för att avsluta. Alla programdata sparas automatiskt. 9

11 2.6 Föräldralås Parental control 1 Tryck MENU knappen på enheten eller fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn på skärmen. 2 Välj Parental Control för att nå inställningarna för föräldralås. Ange först PIN-kod för låset (Default Password : 0000) Tryck OK Channel Lock, Låsning av kanaler 1 Välj Channel Lock för att kunna låsa kanaler 2Välj Yes för att låsa kanalen 3 Tryck EXIT för att avsluta. Alla programdata sparas automatiskt. 10

12 Parental Setting Inställningar 1 Välj Parental Setting för att välja vilka kanaler som skall låsas. 2 Lås och lås upp kanaler genom att bläddra i listan och ändra status med OK 3 Tryck EXIT för att avsluta. Alla programdata sparas automatiskt. Change PIN Byte av PIN-kod 1 Välj Change Pin för att byta pin-kod 2 Ange först gamla lösenordet (0000 från fabriken), ange därefter nya lösenordet i båda fälten. 3 Tryck OK för att avsluta. Alla programdata sparas automatiskt. 11

13 2.7 Systeminställningar 1 Tryck MENU knappen på enheten eller fjärrkontrollen för att visa huvudmenyn på skärmen. 2 Välj System Setting för att nå systeminställningsfunktionerna. System Information 1 Välj System information för att visa aktuell mjukvaruversion TV Standard 1 Välj TV Standard för att välja TV system 2 Välj önskad TV standard ( PAL / NTSC / AUTO ) Display Type TV-format 1 Välj Display Type för att välja önskat bildformat 2 Enheten har stöd för nedanstående 16:9 TV-bildformat på 4:3 TV. 4:3PS ( PAN-SCAN ) 4:3LB ( LETTER BOX ) 16:9 (för 16:9 TV) 12

14 Regional Settings lokala inställningar 1 Välj Regional Settings för att välja önskade inställningar 2 Ställ in dina lokala inställningar. För närvarande finns inte Sverige och Svenska valbara. Välj annat europeiskt land istället. Set factory Defaults Återställ fabriksinställningarna 1 Välj Set Factory Defaults för att återställa alla inställningar till sitt ursprungliga värde. 2 Välj English. 13

15 2.5 Fjärrkontroll 1 POWER : Av / På 2 CH RTN : Gå till föregående kanal 3 MUTE : Stäng av ljudet 4 CHANNEL LIST : Kanallista 5 TV/RADIO : Byt källa ( TV / RADIO ) MEMORY: Snabblagring till 6 favoritlista 7 FAVORITE LIST: Favoritlista 8 P+ : Nästa kanal i favoritlistan 9 P- : Föregående kanal i favoritlistan : Kanalnummer direkt 11 DIGEST : 9 bilders kanal visning 12 P-EDIT: Redigering av kanallista 13 EXIT: Avsluta funktionen 14 MENU: Visa huvudmenyn 15 CH + : Nästa kanal i kanallistan 16 VOL + : Öka volymen 17 VOL - : Minska volymen 18 OK : Välj / utför vald funktion 19 CH - : Nästa kanal i kanallistan 20 PAUSE : Fryser TV bilden 21 LCD DISPLAY: 7 LCD bildskärmen av/på 22 EPG: Visa Electronic Program Guide 23 INF : Digital signalinformation 24 AUDIO SWITCH : Ljudinställningar 25 SLEEP: Sätt insomningstimer PAL/NTSC: Välj TV system (Taiwan : NTSC / Europe : PAL) TELETEXT R,G,Y,B, Snabbtangenter för Text-TV 14

16 3. Problemlösning Kontrollera vänligen följande innan du kontaktar support. Symptom Ingen bild Störningar i ljud och bild Ingen bild på ansluten TV Spökbilder Kontroller och åtgärder 1. Kontrollera att strömadaptern är korrekt ansluten 2. Kontrollera att Grand 7 DVB-T TV är påslagen 1. Kontrollera antennanslutningen 2. Pröva en annan kanal. 1. Kontrollera antennanslutningen på Grand 7 DVB-T TV 2. Pröva en annan kanal. 3. Om signalen från Grand 7 DVB-T TV går via en videobandspelare, kontrollera anslutningarna till denna. 1. Kan uppstå om för långa kablar används vid anslutning till Grand 7 DVB-T TV. 2. Använd en högkvalitativ 75 ohm koaxial kabel & video kabel. (RG-59 rekommenderas) Fjärrkontrollen fungerar inte Bra bild men inget ljud 1. Kontrollera batterierna. 2. Kontrollera om det finns hindrande föremål mellan fjärrkontroll och Grand 7 DVB-T TV 1. Stäng av MUTE funktionen på Grand 7 DVB-T TV och TV. 2. Kontrollera anslutna audiokablar. 3. Slå på Grand 7 DVB-T TV. Inget ljud och Audio/Video utgångarna ger bara signal från TV mottagaren. Ej externa bild på Audio och källor Video Out 15

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen.

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

1. Reference 1.1 Allmänna funktioner...3 1.2 Tillbehör...4. 2.1 Front Panel...5 2.2 Rear Panel...6 2.3 Fjärrkontroll...7

1. Reference 1.1 Allmänna funktioner...3 1.2 Tillbehör...4. 2.1 Front Panel...5 2.2 Rear Panel...6 2.3 Fjärrkontroll...7 Innehåll Säkerhet...2 1. Reference 1.1 Allmänna funktioner...3 1.2 Tillbehör...4 2. Grund funktion 2.1 Front Panel...5 2.2 Rear Panel...6 2.3 Fjärrkontroll...7 3. Installation och koppling 3.1 Koppling

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1 S 2 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

HUGOSON HU2713 27" LCD TV

HUGOSON HU2713 27 LCD TV HUGOSON HU2713 27" LCD TV Användarmanual / User manual www.hugoson.se / www.hugoson.com Manual HU2713 / 27" LCD display HUGOSON HU2713 / Innehåll Varningar Tillbehör och beskrivningar 02 04 LCD display

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 -

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

Technology in action. http://www.sagem.com. Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel.

Technology in action. http://www.sagem.com. Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel. Technology in action http://www.sagem.com Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel. MOTTAGARE FÖR MARKSÄND DIGITALTV ITD 64 ITD 62 ITD 60 BRUKSANVISNING

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd LCD TV SV Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta

Läs mer