TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning"

Transkript

1 TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare Bruksanvisning

2 Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant läsa igenom denna manual. I manualen beskrivs TRIAX ST-HD527CI som mottagaren. Medföljer TRIAX ST-HD527CI Fjärrkontroll Nätsladd Bruksanvisning Ifall du får tekniska problem som din auktoriserade försäljare inte kan lösa är du välkommen att kontakta oss TRIAX AB Linköping Triax AB kolfallsgatan Linköping Konformitetsdeklareing Producenten deklarerar härmed att denna produkt upprätthåller följande riklinjer och normer. Lågspänningsregulativet 2006/95/EC Riktningslinjer för 2004/108/EC EN : 2001+A1 : 2003+A2: 2005 EN : 2007 EN : 1995+A1: 2001+A2 :2005 EN : 2008 Säkerhet: EN 60065: 2008 Svend Kristiansen Quality Manager 2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning.. 3 Säkerhet 4 Beskrivning och anslutning av mottagaren... 5 Framsidan. 5 Baksidan och anslutning.. 6 Fjärrkontroll och daglig användning 8 Snabb installation 11 Huvudmeny 13 Kanallista 13 Favoritlista. 13 Stänga kanaler Låsa kanaler 14 Flytta kanaler.. 14 Döpa om 14 Programguide (EPG) 15 Timer.. 15 Installation Antennuppsättning. 16 Kanalsökning 17 Systemuppsättning 19 Mjukvara uppdatering 19 Föräldrar lås. 20 Fabriksinställning.. 20 Åtkomstkontroll Mottagarinformation Varumärken och licenser Trade Mark of the DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 to 1996) Declaration of Conformity No. 4296, 22nd August 2006 Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. 3

4 Säkerhet Läs noggrant nedanstående säkerhetsföreskrifter innan mottagaren tas i bruk. Följ alla anvisningar. Elektrisk anslutning Anslut endast mottagaren till korrekt installerade uttag med V, Hz Mottagare får ej utsättas för regn eller fukt. Kan orsaka brand eller elektriska stötar. Rör aldrig strömkabeln med fuktiga händer. Risk för stötar. Låt endast kvalificerad personal utföra reparationer och underhåll. För att undgå stötar, får mottagarens hölje aldrig av-monteras. Dra ur kontakten ur eluttaget ifall det kommer vätska eller främmande föremål in i mottagaren. Låt en kvalificerad person inspektera mottagaren innan den ansluts igen. Annars fara för stötar Strömkabeln får inte böjas eller klämmas. Bryt strömmen om mottagaren visar driftsstörningar. Ifall mottagaren inte ska användas under en längre tid, dra ur nätkontakten. Dra alltid i kontakten och inte i sladden. Fukt kan uppstå, ifall mottagaren tas från en kall till en varm miljö. Låt därför Mottagaren stå i 2-3 timmar innan den används. Placering av mottagaren Täck aldrig över ventilationshålen och se till att det finns tillräckligt med luft runt omkring mottagaren..- minst 5 cm. över och på sidorna. Utsätt aldrig mottagaren för vatten. Ställ inga vaser eller liknande på mottagaren. Placera mottagaren på ett plant och stabilt underlag. Placera ej mottagaren i närheten av värmekällor som tex. radiatorer eller enheter med stark magnetisk strålning tex. högtalare. Placera ej mottagaren i direkt solljus eller ställen med mycket damm. Placera aldrig tunga saker på mottagaren. Barn Låt aldrig barn använda mottagaren utan tillsyn. Se till att barn ej sticker in saker i ventilationshålen då det kan medföra risk för stötar. Korrekt hantering av batterier Batterier är giftiga för miljön. Lämna dem därför till uppsamlingsställen förevisade av myndigheten. Kasta aldrig batterierna i hushållssoporna. Batterier kan innehålla giftiga ämnen. Låt därför aldrig batterier ligga tillgängliga för barn. Byt batterier minst en gång varje år. Byt båda batterierna samtidigt. 4

5 Beskrivning och anslutning av mottagaren Framsidan Power: Sätter mottagaren i standby eller sätter på den från standby. Meny: Öppnar huvudmenyn Enter: Visar aktuell kanallista eller bekräftar val i menyerna. PR-: Skiftar program i fallande ordningsföljd eller flyttar markören neråt i menyerna. PR+: Skiftar program i stigande ordningsföljd eller flyttar markören uppåt i menyerna. Vol+: Höjer volymen eller flyttar markören till vänster i menyerna. Vol-: Sänker volymen eller flyttar markören till höger i menyerna. Exit: Gå ur funktionen eller menyn och går tillbaka till föregående meny. Bakom fronten på framsidan finns det Conax kortläsare och två Common interface ingångar. Betalkort från programleverantören som utnyttjar Conax-kryptering, sätts in i kortläsaren med chippen inåt och nedåt. 5

6 Baksida och anslutning 6

7 LNB IN: Antenningång till vilken kabeln från LNB eller DiSEqC switchen från parabolantennen anslutes. LNB OUT: Utgång med genomgång av LNB-signal till tex. annan digital mottagare. ANT IN: Antenningång varifrån antennkabeln från takantennen eller inomhusantennen ansluts. ANT OUT: Antennutgång med genomgång av den antennsignal till annan analog eller digital mottagare. USB: USB-anslutning som användes till /mjukvara -uppdatering av mottagaren. OPTICAL: Digital ljudutgång. Använd en optisk kabel för att ansluta mottagaren till en digital ljudanläggning. HDMI: bild och ljudutgång. Förbinder Tv`n och mottagaren med en HDMI kabel för att få bästa digitala resultat. Component video: Analog component (Y,Pb,Pr) videoutgång. SPDIF: Digital ljudutgång. Använd en coaxial-kabel med phono-stick för att ansluta mottagaren till en digital ljudanläggning. L: Vänster analog ljudkanal. R: Höger analog ljudkanal. VCR: Scartutgång med CVBS-videosignal för förbindelse med tex. VCR. TV: Scartutgång med CVBS- videosignal för analog förbindelse med TV. Power: Strömbrytare. Här bryts strömmen helt ifall man inte under en längre tid ska använda mottagaren. 7

8 Fjärrkontroll och daglig användning POWER: MUTE: RATIO: Sätter mottagaren i standby läge eller aktiverar mottagaren från standby. Stänger av ljudet eller sätter på ljudet. Skiftar mellan 4:3 och 16:9. Välj den inställning som motsvarar TV`ns format 8

9 i TV/RADIO: Med ett tryck visas programtitlar på nuvarande och nästa utsändning. Vid två tryck visar fönstret Programinformation som ger en överblick över kanalens tekniska informationer samt styrka och kvallitet på antennsignal. Tryck (EXIT) för att stänga fönstret. Skiftar mellan Tv-kanallistan och radiokanallistan. 0-9: Välj den valda kanalen eller använd till att lägga in siffror inne i menyerna och på text-tv. Vid två och tre siffriga tal trycks siffrorna omedelbart efter varandra. BACK: GUIDE: MENU: Skiftar till föregående kanal, som mottagaren har varit inställd på. Visar den Elektroniska Program Guiden TV-PROGRAMGUIDE. Använd pilknapparna för att navigera runt i guiden. Använd (GRÖN) och (GUL) för att gå 6 timmar bakåt eller 6 timmar framåt i guiden. Använd (BLÅ) för ytterligare information om det markerade programmet, om denna information finns tillgänglig från program leverantören. Använd (RÖD) för att ställa in timer för det markerade programmet. Öppnar huvudmenyn. Använd pilknapparna [ ] och [ ] för att navigera runt i menyerna. Använd [ ] och [ ]för att ändra inställningarna för de meny punkter som kan ställas in. Tryck (OK) för att få tillgång till undermenyn för den valda menypunkten, eller för att se tillgängliga valmöjligheter för de menypunkter som kan ställas in. Använd (EXIT) för att gå ur och gömma inställningarna. : Ändrar program i stigande ordningsföljd eller flyttar markören upp i menyerna. Vid användning av text-tv skiftas till sidan på nästa hundratal. : Ändrar program i fallande ordningsföljd eller flyttar markören ner i menyerna. Vid användning av text-tv skiftas sidan till föregående hela hundratal. : Sänker volymen eller flyttar markören till vänster i menyerna. Visar valmöjligheter i fallande ordningsföljd i menypunkter, som kan ställas in eller flyttas till nästa sida i kanallistan. : Höjer volymen eller flyttar markören till höger i menyerna. Visar valmöjligheter i stigande ordningsföljd som kan ställas in eller flyttas till nästa sida i kanallistan. OK. VOL-: VOL+: EXIT: CH-; CH+: RÖD: Visar aktuell kanallista, bekräftar val i menyerna, går vidare till undermenyerna eller visar tillgängliga valmöjligheter för de menypunkter som kan ställas in. Sänker volymen. Höjer volymen. Tar bort information eller meny och går tillbaka till föregående meny ifall man befinner sig i en undermeny. Tryck flera gånger för att ta bort funktioner och meny helt. Skiftar program i fallande ordningsföljd. Skiftar program i stigande ordningsföljd. Ger varierande funktion i de olika menyerna. Aktuell funktion beskrivs i menyn eller senare i denna manual. 9

10 GRÖN: GUL: BLÅ: SUB: TXT: AUDIO: FAV: L/R: Ger varierande funktion i de olika menyerna. Aktuell funktion beskrivs i menyn eller senare i denna manual. Ger varierande funktion i de olika menyerna. Aktuell funktion beskrivs i menyn eller senare i denna manual. Ger varierande funktion i de olika menyerna. Aktuell funktion beskrivs i menyn eller senare i denna manual. Visar tillgängliga valmöjligheter av undertexter. Startar text-tv. Tryck (EXIT) för att ta bort text-tv. Visar tillgängliga valmöjligheter av språk på ljudspåret. Skiftar mellan kanallistan Alla tv-program eller mottagarens favoritlista. Skiftar mellan vänster, höger och båda ljudkanaler REW/ : PVR LIST: Användes ej tillsammans med denna mottagare. Användes ej tillsammans med denna mottagare. PLAY/ pil till höger: PAUSE/ FF/ : Stop/ PG DOWN: PG UP: REC/ Användes ej tillsammans med denna mottagare. Användes ej tillsammans med denna mottagare. Användes ej tillsammans med denna mottagare. Användes ej tillsammans med denna mottagare. Flyttar till nästa sida i kanallistan. Flyttar till föregående sida i kanallistan. Användes ej tillsammans med denna mottagare. 10

11 Snabb installation När mottagaren är ansluten, startar TV`n och en bestämd AV ingång på TV`n väljs. När strömmen ansluts och mottagaren startar första gången visas nedanstående skärmbild. Ställ in Menyprogram och Land efter önskemål. Välj 4:3 eller 16:9 format för att motsvara den TV som mottagaren är ansluten till. Tryck (BLÅ) för att fortsätta. Därefter visas följande bild. Aktivera 5V för aktiv DVB-T antenn. Välj från om du använder en passiv antenn. Välj gratiskanaler med (OK) om du endast önskar ta emot gratiskanaler. Tryck (Grön) för att fort gå förbi den terresta kanalsökningen. Tryck (RÖD) för att gå tillbaka till föregående meny i Snabb installation. 11

12 Tryck (BLÅ) för att söka terresta kanaler. Mottagaren söker nu kanaler. Välj EXIT för att avbryta sökningen. Välj Fortsätt när sökningen är klar. Därefter fortsätter man till satellitsökning. Ställ in ingång 1-4 för de satelliter som motsvarar din uppsättning av antenn- anläggning. Tryck (OK) för att se möjliga satelliter. Välj Till för Endast gratiskanaler ifall du endast vill ta emot dessa. Tryck (GRÖN) för att snabbt gå förbi satellitkanalsökningen. Tryck (RÖD) för att gå tillbaka till föregående meny i Snabb installation. Tryck (BLÅ) för att söka satellitkanaler på de inställda satelliterna. Mottagaren söker nu efter kanaler. Var uppmärksam på att sökningen går från 0-100% för varje satellit som söks. Välj EXIT för att avbryta sökningen. Välj Fortsätt när sökningen är klar. Därefter fortsätt tills allt är slutfört av Snabb installation. När följande bild visas är Snabb installation slutförd. Tryck (BLÅ) för att spara och avsluta. Tryck (RÖD) för att gå tillbaka till föregående meny i Snabb installation. Du är nu klar och kan se på tv. 12

13 Huvudmeny I huvudmenyn och undermenyn är det möjligt att ställa in mottagaren efter personliga önskemål. Tryck på (MENY) för att se Huvudmenyn. Kanallista Välj Kanallista i HUVUDMENYN. Favoritlista Välj TV-kanaler eller Radiokanaler för att få tillgång att redigera favoritlistorna. Därefter visas TV- eller Radiokanalredigering. Välj den önskade favoritlistan Favorit 1-6 med (GRÖN) för att lägga in kanaler i favoritlistan. Därefter markerar man den kanal man önskar lägga in i favoritlistan och bekräftar genom att trycka på (OK). Detta görs för alla kanaler man önskar i favoritlistan. 13

14 Ta bort kanaler Tryck på (RÖD) en gång för att ta bort enstaka kanaler. Därefter markerar man den kanal man vill ta bort och bekräftar med att trycka (OK). Detta görs för alla kanaler som man vill ta bort. Låsa kanaler Tryck på (BLÅ) för att låsa kanaler. För att få tillgång till att låsa kanaler trycker man in den aktuella Föräldrar låsåtkomstkoden. I fabriks inställningen är pin-koden Därefter markerar man den kanal man vill låsa och bekräftar genom att trycka (OK). Detta görs för alla kanaler som man vill låsa. Flytta kanaler Tryck på (GUL) för att flytta en kanal. Därefter markerar man den kanal man vill flytta och bekräftar genom att trycka (OK). Använd ( pil upp ) och ( pil ned ) för att flytta markören till den plats du önskar flytta kanalen till. Tryck (OK) för att flytta kanalen. Detta görs för varje kanal man vill flytta. DÖPA OM Tryck på (MENY) och välj Döp om favoritlista för att döpa om den aktuella favoritlistan. Använd textknappar för att namnge med. Tryck på (MENY) och välj Döp om för att döpa om kanalerna. Använd ( pil upp ) och ( pil ned ) för att flytta markören till den kanal du vill döpa om. Tryck på (OK) för att döpa om kanalen och använd Textknapparna till att navigera med. 14

15 Programguide Välj programguide (EPG) i Huvudmenyn. I den elektroniska Program Guiden visas en programöversikt över utsändningar från kanalen i den aktuella kanallistan. Använd pilknapparna för att navigera runt i guiden. Använd (GRÖN) och (GUL) för att gå fort tex. sex timmar tillbaka eller sex timmar fram i guiden. Använd (BLÅ) för att få fördjupad information om det valda programmet, ifall denna information finns tillgänglig från programleverantören. Använd (RÖD) för att ställa in timer till det valda programmet. TIMER Välj Timer i Huvudmenyn. Välj inställning av klocka och ställ in menypunkterna till den aktuella tiden. Välj Timer för att ställa in upp till 10 timmar. Aktivera eller avaktivera och ställ in startkanal, timertyp, datum, tid och varaktighet efter önskemål. 15

16 INSTALLATION Välj Installation i Huvudmenyn för att se undermenyn installationer. ANTENNUPPSÄTTNING Välj Antennuppsättning Installation. Ställ in menypunkterna, Antenn och tillhörande önskad Satellit, LNB Antenntyp, 22KHz, DiSEqC så det överensstämmer med din parabolanläggning. Aktivera 5 V på den aktiva DVB-T antennen. Aktivera 5 V från ifall du utnyttjar en passiv antenn. Tryck (EXIT) för att lämna Antennuppsättning och välj OK för att bekräfta ändringarna. 16

17 Kanalsökning Välj kanalsökning. Välj därefter om du vill genomföra en terrest eller satellit kanalsökning. Väljes Terrest kanalsökning visas följande bild: Välj Automatisk sökning och tryck (OK) ifall du vill söka kanaler från K Ställ in aktuell kanal och välj Manuell sökning och tryck (OK) ifall du endast vill söka efter en specifik kanal. Ställ in Endast gratis kanaler på Till ifall du endast vill se gratis kanaler. 17

18 Väljes Satellitsökning visas följande bild. Ställ in Antenn och Satellit till det du vill söka på. Välj Sök 1 Sat för att söka den valda satelliten. Välj Sök transponder för att söka endast den valda transpondern. Välj Sök nätverk för att söka alla tillgängliga frekvenser. Tryck på (RÖD) för att redigera Frekvens, Symbolrate och Polaricering. Tryck på (GRÖN) för att ställa in Video PID, Audio PID och PCR PID Tryck på (GUL) för att redigera satellitnamn. Tryck på (MENY) för att välja sökmöjligheterna: Endast gratiskanaler, Endast okända transpondrar och Sortera efter kodning. 18

19 Systemuppsättning Välj Systemuppsättning i Installation Ställ in menypunkterna Menyprogram, Språk på ljudspår och Undertexter efter önskemål. Ställ in Skärmformat så att det motsvarar formatet på TV`n som Mottagaren är ansluten till. Välj den upplösning som bäst passar till TV`n. Ändringar av denna inställning kan endast ses ifall man använder HDMI kabel som förbinder mottagaren och TV`n. Välj den kanal du önskar mottagaren ska starta på. Välj OK i Informationsrutan för att ändra kanal. Mottagaren är från fabriken inställd på att starta på föregående, dvs. den kanal du såg när du stängde av. Önskar man ställa startkanalen tillbaka till föregående ska man välja Avbryt i Informationsrutan. Välj ifall mottagaren ska sortera kanalerna efter LCN (Logisk Kanal Numrering) eller fortlöpande genom att välja tex. Ja eller Nej i Sortera kanaler via LCN. Mjukvruppdatering Välj mjukvaruppdatering i Installation för att få tillgång till denna. Markera Downloadtyp och tryck (OK) för att söka efter eventuella mjukvaruppdateringar som finns tillgängliga. 19

20 Föräldrar lås Välj Föräldrar lås i Installation för att ändra åtkomstkod samt att ställa Föräldrar lås och Installation till eller ifrån. Tryck aktuell åtkomstkod för att få tillgång till punkterna i menyn. Aktiveras föräldrar låset kräver alla kanaler man har låst under Kanallistan åtkomstkod för att se kanalen. Aktiveras installationslåset krävs åtkomstkoden för att få tillgång till Antennuppsättning samt. undermenyerna i Kanalsökningen och Systemuppsättning. Från fabriken är åtkomstkoden inställd på Fabriksinställning Välj Fabriksinställning i Installations menyn för att göra en om-installation av mottagaren. Tryck (OK) för att bekräfta. Var uppmärksam på att alla personliga inställningar och kanallistor raderas. 20

21 Åtkomstkontroll Välj Åtkomstkontroll i Huvudmenyn. Under menypunkten kan du ställa in och få upplysningar om programkort i tex. kortläsaren och Comond Interface ingångarna. Mottagarinformation Välj Mottagarinformation i Huvudmenyn för att få upplysningar om mottagarens mjukvara och hårdvara. 21

22 Notater: 22

23 23

24 B 24

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box!

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box! Snabbguide Motorola VIP1903C Inspelningsbar Motorola VIP1963C Allt du behöver veta för att koppla in din! HEM 2237-Snabbguide OnDemand_Motorola 1903_TV157-1106.indd 3 2011-06-23 14.52 1 1 2 3 4 1 2 1 2

Läs mer

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare 305046 2 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter...4 Kassering av batterier och mottagare...5 Översikt...6 Framsida Baksida...6 Sätt i batterier i fjärrkontrollen...7

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 1 2 DIGIALITY VC-CI 304 Grundanvändning och Grundfunktioner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Grundläggande

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual Strong 6750 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2 Mjukvarunedladdning. Sid 3-6 Fabriksåterställning Sid 7-8 Föräldrakontroll Sid 9-15 Installationsmanual Strongsats hemsida Viasats hemsida

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD Bruksanvisning DILOG DC-230 HD INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 17 8 REDIGERA

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C I denna Snabbguide följer generella inkopplingsrutiner. Detaljerade inkopplingsförfaranden finner du alltid i den användarmanual som bifogas tillsammans med den digital-tv-box

Läs mer

Tack för att ni valde Finnsat digiboks. Vi hoppas att Ni kommer njuta med den lätt, underhållande TV tittande.

Tack för att ni valde Finnsat digiboks. Vi hoppas att Ni kommer njuta med den lätt, underhållande TV tittande. Tack för att ni valde Finnsat digiboks. Vi hoppas att Ni kommer njuta med den lätt, underhållande TV tittande. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21 DT-455HD Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Svenska Version Svenska 2009-01-21 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll 4 3. Anslut

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7 Fjärrkontroll Innehållsförteckning 1 Fjärrkontroll... 7 2 PVR / Inspelning... 7 2.1 Direktinspelning... 8 2.2 Programmera inspelning via EPG... 8 2.3 Direkt programmering (undermeny Timer)... 8 2.4 Timeshift

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

Single Cable LNB Mikrovågshuvud

Single Cable LNB Mikrovågshuvud Canal Digital Sverige AB 5 80 Stockholm Kundservice 0770-33 canaldigital.se Single Cable LNB Mikrovågshuvud MED EN UTGÅNG FÖR UPP TILL FYRA BOXAR OCH TVÅ UNIVERSALUTGÅNGAR FÖR ÄLDRE UTRUSTNING canaldigitalsverige

Läs mer

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand så funkar det. INSPELNINGSBAR HD-BOX MED ON DEMAND I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box med On Demand. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberKoax 5 GHZ 1 2 Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen hittar du: TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

Läs mer

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Snabbguide 1) Huvudströmbrytare 2) Antenn Upp 3) Högtalare utgångar 4) Optiskt digitalt ljud (S/PDIF)

Läs mer

Bruksanvisning HUMAX OPEN-TV VACI & OTV 17/1-00

Bruksanvisning HUMAX OPEN-TV VACI & OTV 17/1-00 Bruksanvisning Säkerhet 2 Copyright och ordlista 3 Fjärrkontrollen 4-5 Anslutningar 6-10 Start av mottagaren 11 Funktionsguide 12-13 Huvudmenyn 13-24 Motoriserat system 25-27 HUMAX OPEN-TV VACI & OTV 17/1-00

Läs mer

Bruksanvisning till digitalbox

Bruksanvisning till digitalbox Bruksanvisning till digitalbox DVB-T2011 Läs noga igenom denna bruksanvisning för att försäkra dig om att du använder produkten på rätt sätt. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Innehållsförteckning

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708 BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för

Läs mer

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för Digital-TV mottagaren, använd manualen för framtida referens

Läs mer

FSC1 CX. Varumärkena AC 3 och dubbel D ägs av Dolby Laboratories. De tillverkas med licens från Dolby Laboratories.

FSC1 CX. Varumärkena AC 3 och dubbel D ägs av Dolby Laboratories. De tillverkas med licens från Dolby Laboratories. www.finnsat.tv Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehålles. Inga delar av denna instruktion eller handling får kopieras, distribueras, delas, laddas ner, sparas eller förmedlas i någon form

Läs mer

DTR- 9900 Twin. Svensk bruksanvisning. www.moon.se

DTR- 9900 Twin. Svensk bruksanvisning. www.moon.se DTR- 9900 Twin Svensk bruksanvisning www.moon.se Innehåll Sid 1. Introduktion, funktioner och finesser. 2. Säkerhetsnoteringar 3. Säkerhet generellt. 4. Er mottagare och dess funktioner 5-6. Er mottagare

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper...

Läs mer

Free to Air digital markbox DVB-T

Free to Air digital markbox DVB-T Free to Air digital markbox DVB-T Svensk Bruksanvisning General Agent i Norden. Moon Radio AB Enbärsvägen 8 735 37 Surahammar Sverige www.moon.se Innehållsförteckning Sid. Säkerhet-------------------------------------------------------3

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com Ver. 200805 Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 www.clasohlson.com SVENSKA Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM E R E L E A G U E C A N A L + / P R E M I M T V

Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM E R E L E A G U E C A N A L + / P R E M I M T V D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I M T V E R E L E A G U E Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER Detta ingår i förpackningen! OBS!

Läs mer

INNEHÅLL. Rev

INNEHÅLL. Rev Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

INKOPPLING AV NY DIGITALBOX ARRIS 3000 HD-BOX

INKOPPLING AV NY DIGITALBOX ARRIS 3000 HD-BOX INKOPPLING AV NY DIGITALBOX ARRIS 3000 HD-BOX När du har fått din nya digitalbox är det viktigt att den kopplas in korrekt och att kortet sedan aktiveras med den nya boxen. Följ enkelt denna guide för

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation)

Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

CI-5100T. Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception. Käyttöopas Svensk-

CI-5100T. Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception. Käyttöopas Svensk- Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception Suomi- Käyttöopas Svensk- Bruksanvisning English- User manual CI-5100T Innehåll

Läs mer

Digital Satellite Module. Handbok

Digital Satellite Module. Handbok Digital Satellite Module Handbok Den här produkten uppfyller de krav som definieras i EEG-direktiven 89/336 och 73/23. Innehåll 3 Daglig användning, 4 Lär dig använda fjärrkontrollen Beo4 för att styra

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box MOTOROLA VIP1903. IPTV-box med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box MOTOROLA VIP1903. IPTV-box med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din IP-box MOTOOA VIP1903 IP-box med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda din nya

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9802 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Tv när du vill Användarmanual - Arris 2853

Tv när du vill Användarmanual - Arris 2853 Tv när du vill Användarmanual - Arris 2853 Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Huvudmeny... 5 2.1 Film... 5 2.2 Play... 5 2.3 Tv-guide... 6 2.4 Sök... 6 2.5 Mina sidor... 6 2.6 Inställningar... 6 2.7 OM...

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 1 DVB 360 S

0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 1 DVB 360 S 0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 1 OK DVB 360 S 0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 2 DIGITAL 7 cm 10 cm 10 cm 10 cm 1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 1 Allmän information Innehåll Säkerhet...2 Välkommen till

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IP Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IP Välkommen till Borderlight IP... 3 Vad är IP... 3 Vad är HD... 3 Vad behövs för IP... 4 Hur ser digital

Läs mer

TRIAX T-HD505 VA Digital terrest DVB-T/T2 mottagare A

TRIAX T-HD505 VA Digital terrest DVB-T/T2 mottagare A TRIAX T-HD505 VA Digital terrest DVB-T/T2 mottagare 305060-A Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter... 3 Kassering av batterier och mottagare... 4 Översikt... 5 Framsida... 5 Baksida... 5 Sätt i batterier

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX INSTALLATIONSGUIDE FIBEKOAX 1 FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel HDMI-kabel Strömkabel med adapter TiVo-antennkabel med skruvkontakt Antennkabeladapter

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

www.finnsat.tv BRUKSANVISNING FSH05PVR

www.finnsat.tv BRUKSANVISNING FSH05PVR www.finnsat.tv BRUKSANVISNING FSH05PVR Copyright 2010 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här handboken eller dokumentinformation får mångfaldigas, kopieras, distribueras, spridas,

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer