Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide 2 ANVÄNDARMANUAL"

Transkript

1 Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

2 INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR MOTTAGARINSTÄLLNINGAR LJUDSPRÅK TEXTNING TV VOLYM TIME OUT FÖR KANALDATA ALARM INSTÄLLNING AV TID 9 3 KANALSPÄRR VÄLJA ELLER ÄNDRA FÖRÄLDRAKOD SPÄRRA ELLER LÅSA UPP TV-KANALER ÄNDRA ÅLDERSGRÄNS 11 4 VAL AV FAVORITKANALER PREFER-KNAPPEN FÖRPROGRAMMERING AV VIDEOBANDSPELAREN INSPELNING AV ETT PÅGÅENDE PROGRAM INSPELNING AV EN DIGITAL KANAL MEDAN MAN TITTAR PÅ EN ANALOG MARKSÄND KANAL PÅ TV:N FÖRPROGRAMMERA INSPELNING AV ETT DIGITALT TV-PROGRAM TIMERALARM 16 5 ABONNEMANGS- INFORMATION ABONNEMANGSINFORMATION BREVLÅDA 17 6 INFO 17

3 7 DEN ELEKTRONISKA PROGRAMGUIDEN LISTA TABLÅ MINNE SORTERING FÖRDEFINIERADE KATEGORIER ANDRA PROGRAMKATEGORIER EGNA KATEGORIER HJÄLP PLUS 26 8 KANALSÖKNING KANALLISTA SORTERING AV TV-KANALER SÖKNING AV FLER TV-KANALER RADERA TV-KANALER 30 9 PROBLEM OCH MÖJLIGA ÅTGÄRDER SYMBOLER OCH FÖRKORTNINGAR 33 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 3

4 INFO: Ger en kort eller detaljerad information om kanalerna (Now & Next) OK: Bekräftar ett val GUIDE: Elektronisk flfiª: Förflyttningar i menyer. ( fl): För val av kanaler. (fiª): Justering av volymen Val av kanaler, datum, tid, pinkod, PREFER: Visar endast de utvalda Favoritkanalerna Lämna menyn för att gå tilbaka till TV-kanalerna SERV: Service menyn för framtida bruk PERSO/MENY: Huvudmenyn +: Visar information om den aktuelle kanalen, valt språk, texting E: Zappingslistan A E: Funktionsknapp MUTE: Ljud på/av TV/SAT: Växla mellan TV och satellitmottagare På och av (Standby)

5 Funktionsval: Förflyttningar i menyer: flfiª, val av kanaler fl, justering av volymen fiª Mottagarens teckenfönster. Visar programnummer samt meddelanden. Visar klockan i «stand-by» läge. TRIAX DVB 40S Kortläsare Huvudmenyn Bekräfta ett val On / Off Nätanslutning Modemanslutning TV SCART LNB IN Seriell port Parallellport Audio out VCR SCART PLATS FÖR LNB OUT CA-MODUL

6 INLEDNING ANVÄNDARMANUAL GENERELT 6 Välkommen till den digitala tv-världen I denna bruksanvisning finner du vägledning hur du bäst använder din digitala satellitmottagare. Du kan få hjälp med många funktioner, som t.ex. barnlås, favoritkanaler, val av språk samt inställning av klockan. Lycka till med din digitala satellittmottagare. TRIAX A/S

7 1. HUVUDMENY Medan du tittar på de digitala TV-kanalerna, kan du trycka MENU på fjärrkontrollen för att ställa in mottagarinställningar, välja favoritkanaler, göra vissa kanaler tillgängliga samt för att ta emot meddelanden på mottagaren. Välj bland alternativen i HUVUDMENYN antingen genom att trycka den siffra som står framför det önskade alternativet eller genom att använda eller fl. Tryck sedan på OK. ANVÄNDARMANUAL HUVUDMENY 7 2. SYSTEMINSTÄLLNINGAR Använd SYSTEMINSTÄLLNINGSMENYN för att ställa in önskade mottagarparametrar. Välj önskad siffra eller använd och fl för att vandra mellan olika rubriker. Använd fi och ª för att välja mellan de alternativ som ges under de olika rubrikerna. För att nå SYSTEMINSTÄLLNINGAR, tryck 4.

8 2.1. MOTTAGARINSTÄLLNINGAR För att nå MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, tryck 4 i HUVUDMENYN och sedan 1. ANVÄNDARMANUAL HUVUDMENY Ljudspråk Du kan välja mellan engelska, norska, danska, finska, svenska eller programmets originalspråk. Ex: Om du valt SVENSKA, kommer det vara svenskt tal på programmet automatiskt när så är möjligt Textning Du kan välja mellan engelska, norska, danska, finska, svenska eller otextat. Ex: Om du valt SVENSKA, kommer programmet automatiskt att visas med svenska undertexter när så är möjligt TV volym Ställ in volymen på de digitala TV-kanalerna på den nivå som önskas. De kan t.ex. ställas in på samma nivå som de analoga tv-kanalerna. Medan du tittar på tv kan man justera volymen genom att använda fi och ª på fjärrkontrollen till satellitmottagaren.

9 Time out för kanaldata Bestäm visningstiden för den kanalinformation som visas i rutan vid kanalbyte (kanalens namn och nummer). Välj mellan 6 sekunder, 3 sekunder eller ingen kanalinformation alls Alarm Alarmet träder automatiskt i funktion strax innan ett TV-program som har lagrats i minnet ska börja. Välj mellan visuellt alarm eller både visuellt och ljudalarm. Det visuella alarmet visas endast i satellitmottagarens display som ordet «PLUS» Inställning av tid (måste ställas in för att satellitmottagaren ska fungera tillfredställande) Ställ in klockslag och datum genom att välja INSTÄLLNING AV TID. Slå in datum i formatet DDMMÅÅ (dag/månad/år). Tryck fl. Slå in tiden i formatet TTMM (timme/minut). Tryck på fl. Välj SOMMAR eller VINTER och bekräfta genom att trycka på OK. Menyspråk: Tryck fi och ª för att välja vilket språk de olika menyerna skall visas på. Tryck sedan OK. Viktigt: Om du drar ur nätsladden så måste du ställa in datum och tid på nytt, då dessa inställningar endast finns kvar så länge satellitmottagaren står i beredskapsläge (stand by). ANVÄNDARMANUAL HUVUDMENY 9 3. KANALSPÄRR Genom att lägga in en hemlig fyrsiffrig föräldrakod kan man spärra en kanal och hindra andra från att titta på kanalen. Föräldrakoden väljer man själv och den kan ändras när som helst.

10 När en kanal har spärrats med en föräldrakod måste koden anges varje gång man vill titta på den kanalen. ANVÄNDARMANUAL HUVUDMENY Välja eller ändra föräldrakod Tryck MENU, för att komma till huvudmenyn, sedan 3 och därefter 1: ÄNDRA FÖRÄLDRAKOD. Aktivera föräldrakoden genom att skriva in fyra siffror (ej 0000). Om man vill ändra en föräldrakod måste man först skriva in sin nuvarande kod innan man får möjlighet att välja en ny. Man kan alltid bekräfta ett val genom att trycka OK eller ångra det genom att trycka A. När man väl har valt en föräldrakod kan den användas till att låsa alla digitala TV-kanaler Spärra eller låsa upp TV-kanaler. Genom att spärra vissa TV-kanaler kan man hindra andra från att titta på dem. Tryck MENU, för att komma till HUVUDMENYN, sedan 3 och därefter 2 för att komma till menyn SPÄRRA KANALER. Skriv sedan in föräldrakoden.

11 Samma meny kan användas för att: Spärra eller låsa upp en kanal i taget genom att trycka OK. När en kanal har spärrats, lyser en låssymbol vid kanalens namn. Spärra eller låsa upp alla kanaler på en gång genom att trycka B. Genom att låsa upp alla kanaler på en gång slipper man skriva in sin föräldrakod varje gång man slår över till en annan låst kanal. Titta på en spärrad kanal: När man väljer en spärrad kanal ställs frågan: «Vill du ha tillgång till kanalen?» längst ned i rutan. Tryck OK och skriv sedan in föräldrakoden. Den låsta kanalen är nu tillgänglig. Viktigt: Om du glömmer din föräldrakod, kontakta Canal Digitals Kundtjänst. ANVÄNDARMANUAL HUVUDMENY Ändra åldersgräns Observera: Denna funktionen är beroende av att programbolagen sänder sina program med information om åldersgräns. Det är möjligt att välja en åldersgräns för begränsa tillgången till vissa program.

12 ANVÄNDARMANUAL HUVUDMENY 12 Åldersgräns är indelat i följande fyra kategorier: 5 år: Program med rekommenderad åldersgräns från 5 år: Barnfilmer och tecknade filmer. Vid användning av denna funktion kan man bara se på program tillåtna till 5 års åldersgräns. Det är då låst för program med 10, 15 och 18 års åldersgräns. 10 år: Program med rekommenderad åldersgräns från 10 år: Familjefilmer. Vid användning av denna funktion kan man bara se på program tillåtna till 5 och 10 års ålders-gräns. Det är låst för program med 15 och 18 års åldersgräns. 15 år: Program med rekommenderad åldersgräns från 15 år: Filmer för vuxna. Vid användning av denna funktion kan man bara se på program tillåtna till 5, 10 och 15 års åldersgräns. Det är låst för program med 18 års åldersgräns. 18 år: Program med rekommenderad åldersgräns 18 år: Erotiska filmer och actionfilmer med våldsinslag. All program med åldersgräns är tillgängliga.

13 För att nå denna funktion gör du enligt följande: Tryck MENU för att nå HUVUDMENYN. Tryck 3: FÖRÄLDRAKONTROLL. Tryck sedan 3: ÄNDRA ÅLDERSGRÄNS. För att ändra åldersgränsen, tryck in föräldrakoden följt av OK. Välj åldersgränsen med fiª. Tryck sedan OK. 4. VAL AV FAVORITKANALER Med den här funktionen kan man begränsa sitt tittande till de kanaler man tycker bäst om. Tryck MENU för att komma till HUVUDMENYN och sedan 2 för att få se en lista över kanalerna. Man kan vandra i listan genom att använda knapparna och fl och välja favoritkanaler genom att trycka OK. De utvalda kanalerna markeras med symbolen q. På samma sätt kan en kanal tas bort ur favoritlistan. Symbolen q släcks då när man trycker OK. ANVÄNDARMANUAL VAL AV FAVORITKANALER PREFER-knappen Med den här knappen kan man aktivera eller lämna funktionen «favoritkanaler».

14 Tryck PREFER så att symbolen q lyser vit. Nu är kanalurvalet begränsat till favoritkanalerna. Om man trycker PREFER ytterligare en gång blir symbolen röd, och man kan nu välja mellan alla kanaler FÖRPROGRAMMERING AV VIDEOBANDSPELAREN Information om hur videobandspelaren ansluts finns i kapitlet ANSLUTNING i INSTALLATIONS-MANUALEN. ANVÄNDARMANUAL VAL AV FAVORITKANALER Inspelning av ett pågående program Man kan inte spela in ett program från satellitmottagaren samtidigt som man tittar på ett annat program på satellitmottagaren. Om man slår över till en annan kanal medan man spelar in ett TV-program, kommer videobandspelaren automatiskt att spela in den nya kanalen. Ställ in den aktuella kanalen på satellitmottagaren Glöm inte att förbereda videobandspelaren för inspelning genom att ställa den på «AUX». Namnet på «AUX»-kanalen kan variera mellan olika märken - titta i videobandspelarens användarmanual. Tryck sedan «record» på videobandspelaren Inspelning av en digital kanal medan man tittar på en analog marksänd kanal på TV:n Ställ in den aktuella kanalen på satellitmottagaren. Tryck in TV/SAT-knappen på satellitmottagarens fjärrkontroll för att kunna titta på en vanlig TV-kanal. Glöm inte att förbereda videobandspelaren för inspelning genom att ställa den på «AUX». Tryck sedan «record» på videobandspelaren Förprogrammera inspelning av ett digitalt TV-program För att kunna spela in ett program måste satellitmottagaren ställas in på den kanal som programmet ska spelas in från.

15 Satellitmottagaren kan programmeras att automatiskt ställa in den valda kanalen (TIMER SET UP/TIMERLÄGE). Om man slår över till en annan digital TV-kanal medan man spelar in ett TV-program, kommer videobandspelaren automatiskt att byta till den nya kanalen. Satellitmottagaren förprogrammeras med hjälp av timerfunktionen: Tryck först MENU och sedan 1 för att nå FÖRPROGRAM- MERING AV VIDEOBAND-SPELAREN. Här finns satellitmottagarens timerfunktion. Välj en av de lediga raderna och tryck OK Följ sedan instruktionerna i rutan. Viktigt: Om kanalen som programmet ska spelas in ifrån är spärrad, måste man skriva in sin föräldrakod (se KANALSPÄRR i denna manual) innan man kan fylla i inspelningsinformationen. Upp till 8 inspelningar kan förprogrammeras. Man kan också programmera TIMERN från programguiden. Gäller endast vid inspelning ifrån Canal Digitals kanaler: 1. Gå till det program som ska spelas in och tryck OK. 2. Välj PROGRAMMERA VIDEOBANDSPELAREN. ANVÄNDARMANUAL VAL AV FAVORITKANALER 15

16 ANVÄNDARMANUAL ABONNEMANGSINFORMATION Timeralarm Om satellitmottagaren står i beredskapsläge (stand by) kommer den automatiskt att slås på och välja den kanal som programmet ska spelas in ifrån (ordert rec visas i displayen). Om man tittar på en annan TV-kanal än den som programmet ska spelas in ifrån, så aktiveras timeralarmets ljud eller bildsignal (ordet «PLUS» visas i displayen). Om man då trycker på +knappen, blir man påmind om att det är dags att slå över till den aktuella kanalen. Så fort man trycker OK kommer satellitmottagaren att slå över till den aktuella kanalen. Viktigt: Det är inte möjligt att välja en annan digital TV-kanal medan en inspelning pågår (se 4.2.1). 5. ABONNEMANGSINFORMATION 5.1. ABONNEMANGSINFORMATION Gå till den här menyn för att få information om vad som gäller för programkortet och ditt abonnemang. Ditt abonnemang blir uppdaterat i programkortet för en månad åt gången. I månadsskiftet blir programkortet automatisk uppdaterat för nästa månad. I abonnemangsstatus menyn visas två rader med datum och produkt.

17 Tryck först MENU, för att komma till huvudmenyn, sedan 6 och därefter 1: ABONNEMANGSINFORMATION BREVLÅDA Brevlådan kan alltid ta emot meddelanden. Så fort den har tagit emot ett nytt meddelande, tänds bokstäverna MESS på displayen på dekoderns framsida. Välj alternativet BREVLÅDA för att kunna läsa ett meddelande. Tryck först MENU, sedan 6 och därefter 2 (eller använd knapparna och fl). Bekräfta valet genom att trycka OK. När ett meddelande har hämtats ur brevlådan slocknar bokstäverna MESS på dekoderns framsida. Brevlådan sparar de 10 senaste meddelandena. Lämna huvudmenyfunktionen genom att trycka EXIT. 6. INFO Om man trycker INFO-knappen medan man tittar på ett TVprogram, kan man få information om aktuella eller kommande program (gäller endast Canal Digitals kanaler). När man trycker på INFO-knappen tänds fyra textutrymmen, två längst upp och två längst ned i TV-rutan. ANVÄNDARMANUAL INFO 17

18 Det undre textutrymmet Det undre textutrymmet visar den aktuella kanalens nummer och namn, samt hur mycket klockan är. ANVÄNDARMANUAL INFO 18 Det övre textutrymmet I det övre textutrymmet visas information om valfri kanal som man väljer med och fl, samt eventuellt presentationssymboler (se längst bak i manualen) : Kanalens namn och nummer Nästkommande programs namn och kategori. Programtider (när programmet börjar respektive slutar). För att få information om pågående program på andra kanaler utan att behöva byta kanal, använd INFO-knappen och gör sedan följande: Tryck fl eller tryck kanalnummer. Tryck OK för att slå över till ett program som nämns i det övre textutrymmet. För att få information om nästa program på en viss kanal, använd fi och ª. För att få mer information om ett program som valts med INFO, tryck +. Observera Om man har tryckt PREFER (se VAL AV FAVORITKANALER, sidan 5), kommer GUIDE bara att omfatta favoritkanalerna. Om den valda kanalen är låst (se SPÄRRA KANALER sidan 4), måste föräldrakoden skrivas in för att man ska få tillgång till kanalen. Lämna INFO-funktionen antingen genom att trycka på INFOknappen igen eller med hjälp av EXIT-knappen.

19 7. DEN ELEKTRONISKA PROGRAMGUIDEN DEN ELEKTRONISKA PROGRAMGUIDEN är Canal Digitals veckoprogramguide som är en översikt över Canal Digitals kanaler. Man öppnar den genom att trycka på GUIDEknappen. Då ges 5 alternativ: A LISTA B TABLÅ C MINNE D SORT E HJÄLP Välj mellan alternativen genom att trycka på respektive knapp. LISTA (A-KNAPPEN): VISAR ALLA PROGRAM I KRONOLOGISK ORDNING. TABLÅ (B-knappen): visar programmen för varje kanal i kronologisk ordning. MEMO (C-knappen): visar alla de program som har valts ut i LISTAN. SORT (D-knappen): visar programmen sorterade efter kategori. Man kan begränsa programurvalet genom att ange en viss programkategori, kanal och tidpunkt. HJÄLP (E-knappen): ger information om hur man aktiverar och använder de övriga funktionerna. Lämna PROGRAMGUIDEN antingen genom att trycka GUIDE igen eller med hjälp av EXIT-knappen LISTA A-Knappen Funktionen LISTA innehåller en veckoguide som visar alla Canal Digitals program i kronologisk ordning. Använd eller fl för att vandra mellan alternativen. I listan kan man söka efter program som visas en viss dag eller tidspunkt. Välj dag genom att trycka på den knapp som motsvarar den aktuella veckodagen (måndag = 1, tisdag = 2 osv). ANVÄNDARMANUAL DEN ELEKTRONISKA PROGRAMGUIDEN 19

20 ANVÄNDARMANUAL DEN ELEKTRONISKA PROGRAMGUIDEN 20 Välj klockslag enligt följande: För att söka efter program som visas: mellan och 14.00, tryck 1-7. mellan och 20.00, tryck 8. mellan och 00.00, tryck 0. mellan och 06.00, tryck 9. Exempel: För att få se en lista över de program som visas en fredagkväll, trycker man först 5 och sedan 0. Om man väljer ett program med hjälp av eller fl och trycker OK, kan man sedan: Titta på programmet om det har börjat. Lagra det i minnet (sätta alarmet) för att inte missa det om det börjar senare. Ta bort det ur minnet (ta bort alarmet) om man har lagrat det tidigare. Programmera timern i satellitmottagaren att spela in ett kommande program eller radera en inlagd timerinspelning. +knappen Tryck på + för att få ytterligare information om det aktuella programmet: längd, sammandrag, regissör, skådespelare etc teknisk information stereoljud, orginalversion/undertextat (OV/UT).

21 7.2. TABLÅ B-Knappen TABLÅN visar, kanal för kanal, alla Canal Digitals program som visas ett par dagar framöver. Använd fl och fi ª för att vandra i TABLÅN. I TABLÅN kan man söka efter program som visas en viss dag och tid: Välj dag genom att trycka på den knapp som motsvarar den aktuella veckodagen (måndag = 1, tisdag = 2 osv). Välj klockslag enligt följande: För att söka efter program som visas: mellan och 14.00, tryck 1-7. mellan och 20.00, tryck 8. mellan och 00.00, tryck 0. mellan och 06.00, tryck 9. Exempel: Tryck först 5 och sedan 0 för att få se en lista över de program som visas en fredagkväll. Man kan även söka efter ett program som visas på en viss tid genom att använda knappen B (SÖK). Om man väljer ett program med hjälp av eller fl och trycker OK, kan man sedan: Titta på programmet om det redan har börjat. Byta till den kanal det visas på om det börjar senare. ANVÄNDARMANUAL DEN ELEKTRONISKA PROGRAMGUIDEN 21

22 ANVÄNDARMANUAL DEN ELEKTRONISKA PROGRAMGUIDEN 22 +knappen Tryck på + för att få ytterligare information om det aktuella programmet: längd, sammandrag, regissör, skådespelare etc teknisk information : stereoljud, originalversion/undertextat (OV/UT) MINNE C-knappen Minnesfunktionen hjälper dig att komma ihåg dina favoritprogram genom att du markerar dem i LISTAN. Du blir sedan påmind några minuter innan programmen börjar med ett alarm. På så sätt slipper du missa dina favoritprogram. Alla program som visas i LISTAN (A-knappen) kan lagras i minnet. Använd eller fl för att välja program och tryck OK för att bekräfta. Ett par minuter innan ett program som är lagrat i minnet börjar, aktiveras alarmet: Ljudalarm: satellitmottagaren piper. Visuellt alarm: ordet «PLUS» tänds på displayen på satellitmottagarens framsida. Tryck + för att få se namnet på det lagrade programmet. Tryck C (MINNE) för att få en förteckning över alla program som har lagrats i minnet. Om man väljer ett program med hjälp av eller fl och trycker OK, kan man sedan: Titta på programmet om det redan har börjat. Ta bort det ur minnet (alarmet tas bort) om man har lagrat det tidigare. I minnet kan man söka efter program som visas en viss dag eller tidspunkt: Välj dag genom att trycka på den knapp som motsvarar den aktuella veckodagen (måndag = 1, tisdag = 2 osv).

23 Välj klockslag För att söka efter program som visas: mellan och 14.00, tryck 1-7. mellan och 20.00, tryck 8. mellan och 00.00, tryck 0. mellan och 06.00, tryck 9. Exempel: Tryck först 5 och sedan 0 för att få se en lista över de program som visas en fredagkväll. +knappen Tryck på + för att få ytterligare information om det aktuella programmet: längd, sammandrag, regissör, skådespelare etc. teknisk information: stereoljud originalversion/undertextat (OV/UT). Observera: När ett program som har lagrats i minnet har visats, kommer det automatiskt att raderas ur minnet. Minnet kan lagra upp till 20 program. Ett program som har lagrats i minnet markeras med ett M i LISTAN eller i SORTERINGSLISTAN. ANVÄNDARMANUAL DEN ELEKTRONISKA PROGRAMGUIDEN 23

24 ANVÄNDARMANUAL DEN ELEKTRONISKA PROGRAMGUIDEN SORTERING D-knappen I funktionen SORTERING (SORT) sorteras tv-programmen upp i olika kategorier, och man kan göra en egen sortering genom att välja programkategori, kanal och tidpunkt för speciellt intressanta program. Det finns tre olika sorteringskategorier: Fördefinierade kategorier Andra programgategorier Egna kategorier Fördefinierade kategorier Film Sport Magazine Dokumentärer Använd och fl, för att gå till önskad grundkategori och tryck OK för att komma till respektive sorteringslista. Ex: Om man väljer Dokumentär-kategorin, får man se en lista på alla dokumentärer som kommer att visas under de kommande dagarna Andra programkategorier Om man väljer ANNAN PROGRAMTYP (med hjälp av eller fl och OK-knappen), kan man få programlistor sorterade efter följande kategorier: Serier Magasin Information Musik Shower Egna kategorier Om man väljer EGEN SORTERING (med hjälp av och fl, samt OK-knappen), kan man välja:

25 Typ (film, dok, etc.) och/eller en undertyp. Tidpunkt (morgon, kväll, etc.) En specifik kanal. Ex: Om man väljer Dokumentärer, undertypen Natur och kvällstid, får man en lista på alla naturprogram som visas (oberoende av kanal) på kvällstid ett par dagar framöver. De egna kategorierna lagras och kan användas och ändras när som helst. Varje kategori får automatisk ett eget namn för att man lätt ska kunna hitta dem: GUL, BLÅ eller RÖD. Man kan också ge dem personliga namn, sina initialer, ett annat namn osv. I den sorterade listan kan man söka efter program som visas vid en önskad tidpunkt: Välj dag Tryck den knapp som motsvarar den aktuella veckodagen (måndag = 1, tisdag = 2 osv). Välj klockslag För att söka efter program som visas: mellan och 14.00, tryck 1-7. mellan och 20.00, tryck 8. mellan och 00.00, tryck 0. mellan och 06.00, tryck 9. Ex: Tryck först 5 och sedan 0 för att få se en lista över de program som visas en fredagkväll. Välja ett program med hjälp av eller fl och trycka OK. Då kan man sedan: Titta på det om det redan har börjat. Lagra det i minnet för att inte missa det om det börjar senare. Ta bort det ur minnet om man har lagrat det tidigare. Programmera mottagartimern att spela in ett kommande program eller radera en inlagd timerinspelning. +knappen Tryck på + för att få ytterligare information om det aktuella programmet: ANVÄNDARMANUAL DEN ELEKTRONISKA PROGRAMGUIDEN 25

26 längd, sammandrag, regissör, skådespelare etc. teknisk information : stereoljud, originalversion/undertextat (OV/UT). ANVÄNDARMANUAL DEN ELEKTRONISKA PROGRAMGUIDEN HJÄLP E-knappen Om man behöver hjälp för att använda funktionerna LISTA, TABLÅ, MINNE eller SORTERING kan man trycka E för att komma till HJÄLP-menyerna. I HJÄLP-menyerna beskrivs de olika funktionerna. Där finns även info om: Hur man vandrar mellan alternativen. Vad man kan utföra med en viss funktion. Tryck E för att lämna HJÄLP-menyerna och komma tillbaka till den aktuella menyn PLUS +knappen 1. Språk och undertexter: Tryck + för att välja vilken språkversion ett Canal Digitalprogram ska sändas på samt på vilket språk programmet ska vara textat. Den här funktionen kan användas då ett program sänds i den språk- och textversion man önskar. Använd och fl för att vandra mellan alternativen (språkversion, undertext). Använd fi och ª för att välja mellan de olika språken. Tryck + eller OK för att bekräfta valet.

27 2. Mer programinformation: Tryck + för att få mer information om ett speciellt program (från LISTAN, TABLÅN, MINNET eller SORTERINGSLISTAN): sammandrag, skådespelare, regissör osv. 3. Om ordet PLUS visas på dekodern: Satellitmottagaren påminner om när ett program lagrat i minnet ska börja. Tryck + för att få se programmets namn. Tryck OK för att titta på programmet. ANVÄNDARMANUAL KANALSÖKNING 27

28 8. KANALSÖKNING Man kan när som helst titta på listan över de kanaler som är lagrade i satellitmottagaren. ANVÄNDARMANUAL KANALSÖKNING KANALLISTA Titta på listan: Tryck MENU för att komma till huvudmenyn och sedan 5 för att aktivera menyn LAGRA KANALER. Välj 1: KANALLISTA. Använd fi eller ª för att byta sida, eller tryck det aktuella kanalnumret. Favoritkanalerna och de låsta kanalerna är märkta med sina respektive symboler q och o SORTERING AV TV-KANALER Det är inte möjligt att ändra kanalnummreringen på Canal Digitals kanaler. Om du har lagrat andra kanaler, till exempel från andra satelliter, kommer dessa att få kanalnummer från 500 och uppåt. På dessa är det möjligt att ändra kanalnummer.

29 Tryck MENU för att komma till huvudmenyn och sedan 5. Välj alternativ 2: ÄNDRA NUMRERING. Använd fi och ª för att byta sida, eller tryck önskat kanalnummer. Flytta en kanal från en plats till en annan genom att välja kanal med OK-knappen och sedan använda fl och. Tryck OK för att bekräfta flyttningen SÖKNING AV FLER TV-KANALER Canal Digital kommer att utöka antalet kanaler och tjänster. Med funktionen SÖKNING AV FLER TV-KANALER kan man lagra nya kanaler i dekodern så fort de är tillgängliga. Tryck först MENU för att komma till huvudmeny och sedan 5. Välj alternativ 3: SÖKNING AV FLER TV-KANALER. Tryck OK. Ange föräldrakod om det behövs, tryck OK. Bekräfta antalet antenner genom att trycka OK. ANVÄNDARMANUAL KANALSÖKNING 29

30 ANVÄNDARMANUAL KANALSÖKNING 30 Satellitmottagaren kommer då automatiskt att söka efter de nya kanalerna eller tjänsterna. Under tiden visas en väntmeny (observera att det tar cirka 30 sekunder innan sökstapeln börjar röra sig). När sökningen är färdig visas den uppdaterade listan över de kanaler som ligger lagrade i satellitmottagaren RADERA KANALER Det är inte möjligt att radera Canal Digitals kanaler. Gå till menyn LAGRA KANALER för att radera en kanal ur listan: Gå till HUVUDMENYN och tryck sedan 5. Välj alternativ 4: RADERA KANALER. I rutan visas en lista på de kanaler som kan raderas. Listan varierar beroende på hur kanalerna har blivit numrerade (enligt Canal Digital-numreringen eller på annat sätt). Använd fl och för att gå till den kanal som ska raderas. Bekräfta genom att trycka OK.

31 9. PROBLEM OCH MÖJLIGA ÅTGÄRDER 1. Problem Svart bildskärm eller fryst bild. Bilden löser upp sig i fyrkanter (mosaikeffekt). Ljudet försvinner. Röd fyrkant eller punkt (uppträder vid dålig signal, tex när vädret är dåligt). Vad du kan göra: Slå på en annan kanal och återvänd till den föregående. Ställ mottagaren i beredskapsläge (genom att trycka på den röda stand by-knappen). Stäng av mottagaren (on/off-knapp på mottagarens framsida). Sätt sedan på den igen. Kontrollera att du har fått ditt abonnemang (tryck på MENU och sedan på 6). Om dessa inte har uppdaterats, låt då mottagaren stå påslagen i cirka 30 minuter på önskad kanal (OBS! byt ej kanal förrän du får bild). Kontrollera LNB-inställningarna i menyn SIGNALSTYRKA LNB (tryck på MENU, sedan på 7, därefter på 1). Om nivåindikatorn är orange eller röd, måste du kontrollera: att parabolen är rätt inställd. sladden från LNBt till mottagaren inte är skadad. att LNBt är rätt centrerat (ska vara vridet några grader åt höger om man står framför parabolen). Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna. 2. Problem Om din utrustnings egenskaper inte accepteras (TV-format 4:3 eller 16:9, videobandspelarformat o.s.v.). Vad du kan göra: Ta fram menyn BILDFORMAT/VIDEOSTANDARD igen, tryck på MENU, sedan på 4 och sedan på 2 och kontrollera ANVÄNDARMANUAL PROBLEM OCH MÖJLIGA ÅTGÄRDER 31

32 inställningarna. Ställ slutligen mottagaren i beredskapsläge (tryck på den röda stand by-knappen). ANVÄNDARMANUAL PROBLEM OCH MÖJLIGA ÅTGÄRDER Problem Om ingen information finns tillgänglig i PROGRAMGUIDEN, eller om informationen inte stämmer in på den dag du har valt. Vad du kan göra: Kontrollera att datumet och tiden du har knappat in stämmer: Tryck på MENU, sedan på 4, sedan på 1 och B. 4. Problem Om du inte kan beställa KIOSK-filmer. Vad du kan göra: Kontrollera att mottagaren är korrekt ansluten till telefonlinjen. 5. Problem Om filmen eller programmet du spelar in framträder i svartvitt: Vad du kan göra: Kontrollera i menyn BILDFORMAT/VIDEOSTANDARD (tryck på MENU, sedan på 4, sedan på 2) om inställningarna verkligen överensstämmer med din utrustning, eller välj standardinställningarna: RGB för TV-signalen PAL för videostandarden. Om problemen kvarstår, råder vi dig att: Gå igenom utrustningen med din återförsäljare. Kontrollera med parabolinstallatören att parabolen är rätt inställd.

33 KONTAKTER: Om du har några frågor, kontakt din återförsäljare: 10. SYMBOLER OCH FÖRKORTNINGAR qnär du väljer favoritkanaler, är dessa kopplade till denna symbol i PILOT, PROGRAMGUIDEN o.s.v. Du kan genast identifiera dem bland de andra kanalerna. När du trycker på q, framträder symbolen i vitt längst ner till höger på skärmen och innebär att du kan växla mellan enbart dina favoritkanaler. För att kunna växla mellan alla kanalerna, tryck på q. Då framträder den i rött. hden här symbolen är kopplad till programtitlarna i PROGRAMGUIDEN och innebär att de går just nu på den indikerade kanalen. När du trycker på OK, får du tillgång till det utvalda programmet. ANVÄNDARMANUAL SYMBOLER OCH FÖRKORTNINGAR 33

34 kden här symblen är kopplad till programtitlarna som är lagrade i MINNET. ANVÄNDARMANUAL SYMBOLER OCH FÖRKORTNINGAR 34 jden här symbolen är kopplad till programtitlarna som finns i PROGRAMGUIDEN och innebär att du har ställt in mottagarens timer för videoinspelning av programmet. oden här symbolen är kopplad till kanalerna du har spärrat och visas i PROGRAMGUIDEN, i PILOT o.s.v. nsymbolen framträder när du har tagit bort en kanalspärr. O.V./U.T./ De här förkortningarna beskriver sättet som programmet sänds på: berättarröst, undertexter o.s.v.

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799 SVENSK-2 000318 00799 Innehållsförteckning FÖRORD Säkerhetsinstruktioner... s. 3 Nätanslutning... s. 3 De olika delarna... s. 3 PRODUKTINFORMATION Display och knappar på framsida... s. 4 Anslutningar på

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 1 2 DIGIALITY VC-CI 304 Grundanvändning och Grundfunktioner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Grundläggande

Läs mer

Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM E R E L E A G U E C A N A L + / P R E M I M T V

Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM E R E L E A G U E C A N A L + / P R E M I M T V D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I M T V E R E L E A G U E Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER Detta ingår i förpackningen! OBS!

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Detta ingår i förpackningen!

Detta ingår i förpackningen! Användarmanual 2 Detta ingår i förpackningen! OBS! Spara originalemballaget till digitalboxen för den händelse du behöver returnera den. Digitalbox. Nätkabel för att få ström till digitalboxen. Digital-TV-kort.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

Digital Display VDS / Bus2

Digital Display VDS / Bus2 3-7449 Digital Display & 3-7447 Digital Knappsats (ref.99622) Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.2 axema Sida 1 Ändra språk till Svenska. Tryck 0 och efter det ange

Läs mer

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering.

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. 1 Introduktion CAMZWEXT2 är ett användarvänligt kamerasystem som är lätt att installera. CAMZWEXT3 innehåller

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Mars 2007. Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar

Mars 2007. Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar Mars 2007 Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar Tabellguide Testet omfattar tio digital-tv-boxar och har utförts av Intertek ETL SEMKO i Storbritannien på uppdrag av Energimyndighetens Testlab. Vid

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL COM HEMS TIVO-TJÄNST

VÄLKOMMEN TILL COM HEMS TIVO-TJÄNST ANVÄNDARGUIDE VÄLKOMMEN TILL COM HEMS TIVO-TJÄNST Com hem tar tv & play till nästa nivå... 4 TiVo Start...6 Titta på tv...7 På tv just nu...7 Tv-guider...7 Mini-guider...7 Utforska TiVo... 8 Grundläggande

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Hotelltjänster Artikelnr. N0069064 November 2005

Hotelltjänster Artikelnr. N0069064 November 2005 Hotelltjänster Artikelnr. N0069064 November 2005 Hotelltjänster I den här användarhandboken visas knapparna på Business Series Terminals. I följande tabell visas vilka knappar du ska använda för olika

Läs mer

Välkommen till Canal Digital Din guide till riktig digital-tv

Välkommen till Canal Digital Din guide till riktig digital-tv Elektra på KIOSK I, Robot på CANAL+ Välkommen till Canal Digital Din guide till riktig digital-tv Askungen Disney Välkommen som kund hos Canal Digital Vårt mål är att ge dig de bästa TV-upplevelserna.

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000.

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000. b PROMI1000 CDVI Sweden AB Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE SKYDDSKLASS

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Bruksanvisning G-2900

Bruksanvisning G-2900 Bruksanvisning G-2900 Modul 2548 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder. Tidvisning e-dataminne Världstid Alarm Timer Stoppur

Läs mer

Titta på och spela in TV-program

Titta på och spela in TV-program Titta på och spela in TV-program De enda garantierna för produkter-och tjänster från Hewlett-Packard definieras i de uttryckliga uttalanden som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare 305046 2 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter...4 Kassering av batterier och mottagare...5 Översikt...6 Framsida Baksida...6 Sätt i batterier i fjärrkontrollen...7

Läs mer

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 SVENSKA. Viasat-programguiden... 26. Fjärrkontrollen...

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 SVENSKA. Viasat-programguiden... 26. Fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter.... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 Uppdateringar av din mottagare.... 4 Miljöinformation... 4 Copyrightmeddelanden.... 4 Fjärrkontrollen................. 5 Sätta

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Bruksanvisning Digital styrpanel Digi II Model 1601-12 För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Tack för att du väljer kvalitetsprodukter Vi tror att våra produkter kommer att uppfylla dina

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

Reservera utskriftsjobb

Reservera utskriftsjobb När du skickar ett jobb till skrivaren kan du ange i drivrutinen att jobbet ska lagras i minnet. När du vill skriva ut, måste du på manöverpanelen identifiera vilka lagrade jobb du vill skriva ut. Obs!

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Digital Satellite Module. Handbok

Digital Satellite Module. Handbok Digital Satellite Module Handbok Den här produkten uppfyller de krav som definieras i EEG-direktiven 89/336 och 73/23. Innehåll 3 Daglig användning, 4 Lär dig använda fjärrkontrollen Beo4 för att styra

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är:

Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är: A för Passagesystem och Tvättstugebokning Lgh nr: Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är: Version 1.4 120218 Pinkoden används

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE 1

INSTALLATIONSGUIDE 1 1 INSTALLATIONSGUIDE WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Bruksanvisning till LEDMasterBasic1

Bruksanvisning till LEDMasterBasic1 Bruksanvisning till LEDMasterBasic1 En snabbguide V 1.0 2012-07-31 Innehåll ALLMÄNT... 2 VIKTIGT... 2 INKOPPLING:... 2 INSTALLATION AV KONFIGURATIONSPROGRAM... 2 ATT ANVÄNDA KONFIGURATIONSPROGRAMMET...

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper...

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

Programmeringsguide Picolo Porttelefon

Programmeringsguide Picolo Porttelefon Programmeringsguide Picolo Porttelefon Svara när det ringer på dörren: Detta är en kompletterande förenklad manual för programmering av Picolo. För installation hänvisas till ursprunglig manual, fn på

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

NEO Speech. Trygghetstelefon. Användarmanual (SE)

NEO Speech. Trygghetstelefon. Användarmanual (SE) Speech Trygghetstelefon Användarmanual (SE) Innehåll 1. Introduktion... 3 1.1. Om den här manualen... 3 2. TalFunktionen... 3 2.1. Inställningar... 3 2.2 Kommandon... 3 2.3 Larmgrupper... 3 2.4 Förinspelade

Läs mer

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox HCU handterminal Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. INNEHÅLLSFÖRTECKNING START...3 1 UPPSÄTTNINGSMENY...3 1.1 SYSTEMUPPSÄTTNING...3 1.1.1 NYTT SYSTEM-ID...3

Läs mer

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Lagadministration. 100913 Linda Emterby

Lagadministration. 100913 Linda Emterby Lagadministration För att lägga till lag ska man stå på organisationssida för en förening. Föreningen hittar man genom organisationsträdet under menyn Organisation eller genom att söka i Snabbsök efter

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan...

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Tips på timer-appar. Appar som hjälper dig hålla koll på tiden

StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Tips på timer-appar. Appar som hjälper dig hålla koll på tiden StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Tips på timer-appar Appar som hjälper dig hålla koll på tiden Januari 2016 Timer-appar Många människor både vuxna och barn, personer med eller

Läs mer

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Tv Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär. Med den här handboken kommer

Läs mer

Mobil lagerhantering med streckkodsskanner

Mobil lagerhantering med streckkodsskanner Mobil lagerhantering med streckkodsskanner Innehåll: Konfigurering; skanner och Bluetooth 3 Inventering 4-7 Inleverans 8-10 Plock och Pack 11-12 Hyllplatshantering 13 2 Konfigurering Tänk på att denna

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

Ett bärbart musikcentrum

Ett bärbart musikcentrum BeoSound 1 Handbok E bärbart musikcentrum 3 Placera BeoSound 1 där du vill ha den. Den kompakta designen gör a du kan ta den med dig överallt. BeoSound 1 ger dig enastående ljud, oavse hur nära eller

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 39 TMJ1 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr. 412 24/10/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

En liten introduktion till SLI Community

En liten introduktion till SLI Community En liten introduktion till SLI Community Välkommen till SLI Community! Ta dig gärna lite tid och läsa igenom den här introduktionen (många sidor, men det tar inte många minuter) så tror vi att du enklare

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

LäsFlyt Metodhandledning

LäsFlyt Metodhandledning LäsFlyt Metodhandledning Copyright Softogram AB LäsFlyt är skyddat i enlighet med upphovsmannarättslagen och programmet, bilderna, texterna liksom denna manual tillhör Softogram AB. LäsFlyt är ett registrerat

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE FIBERLAN

INSTALLATIONSGUIDE FIBERLAN INSTALLATIONSGUIDE FIBERLAN 1 LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation INSTALLATIONSGUIDE

Läs mer