Ett bärbart musikcentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett bärbart musikcentrum"

Transkript

1 BeoSound 1 Handbok

2

3 E bärbart musikcentrum 3 Placera BeoSound 1 där du vill ha den. Den kompakta designen gör a du kan ta den med dig överallt. BeoSound 1 ger dig enastående ljud, oavse hur nära eller långt ifrån högtalarna du befinner dig. Ljudet är optimerat och inga yerligare inställningar behövs. Anslut BeoSound 1 till elnätet och tryck på knappen för a lyna så enkelt är det.

4 4 Innan du börjar Placering Anslutningar Underhåll AUX (A) Lämna tillräckligt med utrymme ovanför Beosound 1 så a den ombyggda antennen kan skjutas upp och CD-facket öppnas. Anslutningarna finns på undersidan av BeoSound 1. Anslutningspanelen omfaar anslutningar för nätström, antenn och AUX. Använd inte alkohol eller andra lösningsmedel för a rengöra någon del av BeoSound 1. Vi rekommenderar inte användning av rengöringkivor. Se till a BeoSound 1 alltid placeras på e fast, stabilt underlag. BeoSound 1 är endast avsedd a användas inomhus i bostadsutrymmen, vid en temperatur på C. Om du ansluter externa källor till BeoSound 1 skall du inte ansluta nätström förrän alla anslutningar är gjorda. Extra utrustning (AUX) Till anslutningen AUX ansluts eventuell extrautrustning, t.ex. bandspelare eller minidiscspelare. Du får mer detaljerad information från din Bang & Olufsen-återförsäljare. Om du ansluter en inspelningsenhet till BeoSound 1, kan du spela in från radio och CD-spelare. Mer information finns i användarhandboken för inspelningsenheten. Om du utför några operationer på BeoSound 1 under pågående inspelning, avbryts inspelningen. Du aktiverar AUX-anslutningen genom a trycka på och samtidigt. Innan du rengör BeoSound 1 rekommenderar vi a du kopplar bort nätanslutningen, så a du inte råkar slå på apparaten av mitag. Rengör dammiga ytor med en mjuk, torr trasa. Avlägsna eventuella fefläckar eller fastsiande smuts med en dammfri trasa, fuktad med litet milt rengöringsmedel (t.ex. diskmedel). Framsidan kan också rengöras med en mjuk dammsugarborste. Ställ in dammsugaren på lägsta styrka. Extern antenn Om du vill ansluta en extern antenn till BeoSound 1 flyar du den inbyggda antennens kontakt till läge (A) och säer i den externa antennens kontakt i anslutningen istället.

5 Handbokens innehåll 5 Så här används handboken Här ser du hur de olika knapparna och menyerna ser ut när du gör dina inställningar. RADIO Knappar på den infällbara VOLUME kontrollpanelen på BeoSound 1 eller på fjärrkontrollen Beo4 Pr 4 Teckenfönster på BeoSound 1 BeoSound 1 6 Knappar på den infällbara kontrollpanelen Grundfunktioner 8 Slå på radion 8 Slå på CD-spelaren 9 Justera volymen 9 I teckenfönstret 9 Ändra teckenfönsterläget eller -ljuset Använda PIN-kodsystemet 16 Skriva in PIN-koden 16 Aktivera PIN-koden 17 Ändra PIN-kod 17 Avaktivera PIN-koden 17 Använda masterkoden Ställa in radion för a stängas av vid en vi tid 10 Ställa in stopptimern Spela bara favoritspår på CD 11 Välja spår a lyna på Ställa in radiostationer 12 Automatisk justering 12 Manuell justering 13 Ta bort en radiostation Styrning med fjärrkontroll 14 Styra BeoSound 1 med Beo4

6 6 Så här används BeoSound 1 Kontrollerna är enkla. De knappar som används dagligen finns på högra sidan, och knapparna till vänster har sekundära funktioner. Tryck på en enda knapp för a lyna. Teckenfönstret visar di val. AERIAL används för a fälla ut respektive in den AERIAL CD Används för a slå på CD-spelaren. och går inbyggda antennen framåt och bakåt bland spåren DELETE används för a radera stationsinställningar DELETE RADIO Används för a slå på radion. och går framåt och för a ta bort CD-spår från spellistan och bakåt bland radiostationerna används för a lagra radiostationer och volymnivåer VOLUME Används för a justera volymen. och används för a sänka respektive höja volymen Tryck på båda knapparna samtidigt för a stänga och används för a söka igenom en CD, för a av ljudet i högtalarna. Tryck på någon av ställa in radiostationer och för a aktivera knapparna för a återställa ljudet. AUX-anslutningen STAND BY Placerar BeoSound 1 i standbyläge används för a pausa och stoppa CD-spelaren, för a programmera stopptider och för a ställa in radiostationer LOAD används för a öppna respektive stänga LOAD CD-facket

7 7 BeoSound 1 samlar dina viktigaste ljudkällor i e kompakt och lähanterligt format. Den kompakta designen och det inbyggda handtaget gör a du kan ta med dig musiken vart du vill. Radion lokaliserar första tillgängliga radiostation första gången du trycker på knappen RADIO. Tryck på AERIAL för a fälla in respektive ut den inbyggda antennen. Du kan också trycka ned antennen manuellt. Samtliga knappar sier baktill på kontrollpanelen. CD-facket sier bakom kontrollpanelen. Tryck på LOAD för a öppna CD-facket. När CD-facket öppnats säer du i CD-skivan i spåret. Sä alltid i CD-skivan med etikeen mot dig. Tryck på LOAD igen för a stänga facket, eller tryck på CD för a spela CD-skivan. Om det inte finns någon CD isa när du trycker på CD, öppnas CD-facket så a du kan lägga i din favorit-cd. Ta av locket baktill på BeoSound 1 och anslut hörlurarna till uaget. Högtalarna stängs av när hörlurarna ansluts. Använd handtaget för a flya BeoSound 1.

8 8 Daglig hantering av radio och CD-spelare För a lyna på radio trycker du bara på någon av radioknapparna. Radion börjar spela den radiostation du lynade på senast. Fäll ut den inbyggda antennen genom a trycka på knappen AERIAL. Du kan lagra upp till 59 olika radiostationer i BeoSound 1 (se sidan 12). När du växlar mellan lagrade radiostationer måste programnumret eller frekvensen visas i teckenfönstret. Om det inte finns någon CD isa när du trycker på någon av CDknapparna, öppnas CD-facket så a du kan lägga i en CD-skiva. När CD:n slutat spelas och inga kommandon givits på 30 minuter, går BeoSound 1 in i standbyläge. Du kan när som helst justera och lagra volymnivån. Teckenfönstret visar den aktuella inställningen. Du kan ställa in belysningen i teckenfönstret så a den paar dig. Du kan också välja vilket läge du föredrar för radiostationer: programnummer eller frekvens. Slå på radion Om du trycker på RADIO när det inte finns några radiostationer lagrade, söker radion reda på första tillgängliga station. RADIO Tryck på RADIO för a slå på radion Pr 12 Programnumret eller frekvensen visas i teckenfönstret RADIO Tryck på för a stega nedåt och på för a stega uppåt genom de lagrade kanalerna. Håll knappen nedtryckt för a 'söka' bland lagrade kanaler. STAND BY Tryck för a försäa BeoSound 1 i standbyläge AERIAL Tryck på AERIAL för a fälla in respektive ut den inbyggda antennen Obs: När programnumret visas, tryck eller för a kontrollera frekvensen för det aktuella radioprogramnumret. Slå på CD-spelaren När du söker igenom en CD fortsäer sökningen så länge du håller knappen nedtryckt. När du släpper knappen återupptas avspelningen. CD Cd 1 CD LOAD Tryck på CD för a slå på CDspelaren Spårnumret visas i teckenfönstret Tryck på för a gå till föregående spår. Tryck på a gå till nästa spår Tryck för a söka bakåt på CD-skivan för Tryck för a söka framåt på CD-skivan Tryck på för a pausa CDskivan Tryck på igen för a återuppta avspelningen Tryck LOAD för a öppna och stänga CD-facket

9 9 Justera volymen Läsa teckenfönstret Ändra i teckenfönstret Du kan när som helst höja eller sänka volymen. Om du lagrar en volymnivå, börjar BeoSound 1 spela med den ljudnivån nästa gång den slås på. Den högsta nivå du kan lagra är 60. Det belysta teckenfönstret ger information om vilken källa som är vald och vad systemet gör. Ändra visningsläget eller belysningen, till någon av de tre tillgängliga belysningsalternativen. BeoSound 1 kommer ihåg dina visningoch belysningsinställningar tills du ändrar dem på ny. VOLUME 32 Tryck på för a sänka volymen Tryck på för a höja volymen Volymnivån visas i teckenfön- Pr Pr13 indikerar den aktuella radiostationen 88.9 indikerar radiofrekvens Ändra visningsläget RADIO Tryck och samtidigt för a ändra från programnummer till frekvens stret Tryck två gånger på för a lagra den volymnivå som visas i teckenfönstret Cd 1 Cd-- Cd 1 indikerar a spår nummer e på CD-skivan spelas Cd-- indikerar a CD-skivan är pausad RADIO För a ändra tillbaks till programnummer, tryck och igen samtidigt Ändra belysningen i teckenfönstret VOLUME Tryck samtidigt på och för a stänga av högtalarna. Tryck på någon av knapparna för a återställa ljudet indikerar tiden när du söker igenom en CD 32 indikerar volymen VOLUME Håll knappen nedtryckt Tryck på för a dämpa belysningen i teckenfönstret och på för a öka belysningen indikerar a högtalarna är avstängda indikerar antalet minuter för stopptimern AU AU indikerar a AUX-anslutningen är aktiverad Pin Pin indikerar PIN-kodsystemet BeoSound 1 befinner sig i standbyläge

10 10 Ställa in BeoSound 1 för a stängas av vid en vi tid Du kan bestämma i förväg hur länge du vill lyna på radio. BeoSound 1 kan automatiskt övergå till standbyläge när du lynat klart. Du ställer in antalet minuter 15, 30, 45, 60, 90, 120 eller 00 du vill a radion skall spela innan den går över till standbyläge. Ställa in stopptimer Du kan ställa in hur länge radion skall spela innan den går över till standbyläge. Du kan naturligtvis försäa BeoSound 1 i standbyläge innan stopptimern gå till slut. RADIO Tryck på RADIO för a slå på radion Tryck på för a ställa in stopptimern 15 Teckenfönstret visar hur många minuter som återstår innan radion övergår till standbyläge 30 Tryck på igen för a ändra antalet minuter Antalet minuter visas i teckenfönstret När tiden visats i teckenfönstret under fem sekunder, har stopptimer lagrats Anmärkning: Du kan avbryta stopptimern genom a trycka på CD eller STANDBY innan stopptimerinställningarna sparats. Du kan också ställa in 00 för a avbryta stopptimern. Anmärkning: Stopptimerfunktionen kan bara användas om minst en radiostation finns lagrad.

11 Spela bara favoritspår på CD 11 Om du inte gillar via låtar på en CD, kan du ställa in BeoSound 1 så a den inte spelar dem. Du kan göra det här valet genom a radera bort de spår du inte vill lyna på. CD-spelaren kommer ihåg di val så länge CD-skivan sier kvar i CD-facket. När du öppnat CDfacket kan du åter lyna på samtliga spår på CD-skivan. Utelämna spår ur avspelningen När du utelämnar e spår på en CD, börjar nästa spår spelas. CD Tryck på CD för a slå på CDspelaren 15 Cd 1 Spårnumret visas i teckenfönstret DELETE Tryck på DELETE för a utelämna det spår du lynar på CD Tryck på för a gå till nästa spår och på för a gå till föregående spår och fortsä på så sä a ange de spår du inte vill lyna på

12 12 Ställa in radiostationer Du kan låta radion hia tillgängliga radiostationer åt dig och sedan lagra dem under de programnummer du väljer. Du kan också leta efter stationer själv och ställa in radion manuellt. För a ställa in en station måste frekvensen visas i teckenfönstret. Alla lagrade radiostationer kan raderas. Sökning När BeoSound 1 utför sökningen hiar den alla tillgängliga radiostationer med tillräckligt stark signal. RADIO 92.3 Tryck på RADIO för a slå på radion Tryck på eller för a se frekvensen i teckenfönstret Manuell sökning Om den automatiska sökningen inte hiar en vi radiostation kan du utföra manuell sökning för a lagra den aktuella stationen. RADIO Tryck på RADIO för a slå på radion Tryck på eller för a se frekvensen i teckenfönstret 92.3 Tryck på eller igen för a starta sökningen Tryck igen för a starta den automatiska sökfunktionen 92.8 Under sökningen visas 92.8 Under sökningen visas frekvensen i teckenfönstret frekvensen i teckenfönstret Pr12 Tryck på när den önskade stationen hiats Det första lediga programnumret blinkar i teckenfönstret Tryck på eller om du vill ändra programnumret Tryck på för a lagra stationen under det visade programnumret Tryck två gånger på eller för a återta den automatiska sökningen och upprepa när du hiat den önskade stationen Anmärkning: Om du inte vill lagra en station, återtar du sökningen genom a trycka på eller Pr 4 Tryck på under automatisk sökning för a utföra manuell sökning Håll eller nedtryckt för a söka uppåt eller nedåt över frekvensbandet Frekvensen visas i teckenfönstret och den sista siffran blinkar Tryck på när den önskade stationen hiats Det första tillgängliga programnumret visas Tryck på eller om du vill ändra programnumret Tryck på för a lagra radiostationen under det visade programnumret

13 13 Radera radiostationer Du kan när som helst radera lagrade radiostationer. RADIO Tryck på RADIO för a slå på radion RADIO Tryck på eller för a hia den önskade radiostationen DELETE Tryck två gånger på DELETE för a radera den radiostation som spelas. Teckenfönstret blinkar och radion går till nästa programnummer

14 14 Fjärrkontrollen Beo4 BeoSound 1 är i huvudsak avsedd a styras med hjälp av sin kontrollpanel, men du kan också styra den med fjärrkontroll. Fjärrkontrollen Beo4 styr alla primära funktioner hos BeoSound 1. Med Beo4 kan du slå av och på enheten, välja radioprogram eller CD-spår och justera ljudvolymen. Om du använder BeoSound 1 tillsammans med andra produkter från Bang & Olufsen bör du studera handböckerna för dea produkter för a se hur de styrs. TV LIGHT RADIO SAT DVD CD RADIO CD Tryck på RADIO för a slå på radion Tryck på CD för a slå på CD-spelaren V TAPE RECORD A TAPE A TAPE Tryck på A TAPE för a aktivera extra utrustning som är ansluten till AUX-anslutningen Tryck för a stega igenom radioprogram eller spåren på en CD Använd sifferknapparna för a skriva in numret för radioprogrammet eller CD-spåret Håll nedtryckt för a söka igenom en CD TEXT 0 MENU Tryck på för a pausa avspelningen GO Tryck på GO för a återta avspelningen av CD-skivan GO Tryck för a höja eller sänka volymen Tryck i mien för a stänga av högtalarna Tryck för a försäa BeoSound 1 i standbyläge LIST EXIT

15 15

16 16 Använda PIN-kodsystemet Du väljer själv om du vill aktivera PINkodsystemet. Om du väljer a aktivera systemet skyddas BeoSound 1 mot stöld med en fyrsiffrig PIN-kod. Om du använder en PIN-kod och BeoSound 1 är bortkopplad från elnätet under mer än 30 minuter, kan systemet bara aktiveras igen om du matar in din personliga PIN-kod. Om inte PIN-koden matas in går BeoSound 1 automatiskt över till standbyläge efter tre minuter. Om en felaktig PIN-kod matas in, får du fem försök a mata in rä kod. Om du matar in fel kod fem gånger, stängs systemet av och kan inte slås på förrän efter tre timmar. Om du glömmer din PIN-kod kontaktar du din återförsäljare, som kan hjälpa dig a skaffa en masterkod från Bang & Olufsen. Du behöver masterkoden för återaktivera BeoSound 1. Skriva in PIN-koden Om PIN-kodsystemet är aktiverat och strömförsörjningen till BeoSound 1 kopplas bort, uppmanas du a mata in PIN-koden när systemet slås på. Pin oooo 3 _ o _ Pr 8 Ordet Pin visas i teckenfönstret e ögonblick. Teckenfönstret ändras till a visa fyra fyrkanter Tryck på eller för a visa siffror Fyrkanterna ändras till understrykningar och den första siffran visas i teckenfönstret Tryck på för a lagra den visade siffran och fortsäa till nästa Siffran ersäs med en fyrkant och nästa understrykning blinkar Tryck på när den sista siffran visas BeoSound 1 övergår till den senast använda källan. Om radion användes senast, visas programnumret i teckenfönstret Aktivera PIN-kodsystemet Det är lä a aktivera PIN-kodsystemet och du väljer själv den fyrsiffriga koden. Pin 3 _ o _ Tryck två gånger när enheten befinner sig i standbyläge Tryck på för a mata in den fyrsiffriga PIN-kod du valt Pin visas e ögonblick, och sedan visas fyra understrykningar Tryck upprepade gånger på eller för a visa siffror Siffrorna visas i teckenfönstret Tryck på för a lagra den visade siffran och fortsäa till nästa Siffran ersäs med en fyrkant och nästa understrykning blinkar Tryck på när den sista siffran visas Teckenfönstret återgår till a visa fyra understrykningar och du måste bekräfta PIN-koden genom a mata in den igen Anmärkning: Om du matar in fel kod den andra gången visas Err i teckenfönstret och du måste mata in koden på ny och bekräfta. Anmärkning: Om du råkar lägga in fel siffra trycker du på för a radera samtliga siffror, så a du kan lägga in nya.

17 17 Ändra PIN-koden Avaktivera PIN-kodsystemet Om du glömt din PIN-kod Du kan när som helst ändra PIN-koden. Av säkerhetkäl kan PIN-koden dock inte ändras mer än fem gånger under en tretimmarsperiod. Du måste ange din aktuella PIN-kod innan du ändrar koden. Du kan när som helst avaktivera PIN-kodsystemet. Allt du behöver göra är a först skriva in PIN-koden först och sedan avaktivera systemet. Om du har glömt PIN-koden måste du kontakta din återförsäljare, som sedan skaffar en femsiffrig masterkod från Bang & Olufsen. När du skrivit in den här koden fungerar BeoSound 1 igen och PIN-kodsystemet är avaktiverat. Tryck två gånger när enheten befinner sig i standbyläge Tryck två gånger när enheten befinner sig i standbyläge Pin oooo Ordet Pin visas i teckenfönstret e ögonblick Teckenfönstret ändras till a visa Tryck på för a mata in Tryck på för a mata in fyra fyrkanter den fyrsiffriga PIN-koden den fyrsiffriga PIN-koden Pin oooo Pin visas e ögonblick, och sedan visas fyra rutor Pin oooo Pin visas e ögonblick, och sedan visas fyra rutor Tryck i tre sekunder för a mata in masterkoden 9 _ Fyrkanterna ändras till under- Tryck upprepade gånger på Tryck upprepade gånger på strykningar och den första 3 _ eller för a visa siffror Fyrkanterna ändras till understrykningar och den första 3 _ eller för a visa siffror Fyrkanterna ändras till understrykningar och den första = = = = siffran visas i teckenfönstret Därefter ändras teckenfönstret till a visa två rader linjer siffran visas i teckenfönstret siffran visas i teckenfönstret Tryck på för a lagra den Tryck på för a lagra den Tryck upprepade gånger på eller för a visa siffror o _ visade siffran och fortsäa till nästa Siffran ersäs med en fyrkant o _ visade siffran och fortsäa till nästa Siffran ersäs med en fyrkant 3 = = = Den första siffran visas i teckenfönstret och nästa understrykning blinkar och nästa understrykning blinkar Tryck på för a lagra den visade siffran och fortsäa till nästa Tryck på när den sista siffran matats in Tryck på när den sista siffran matats in o = = = Siffran ersäs med en fyrkant och nästa understrykning Pin Pin visas e ögonblick, och sedan återgår teckenfönstret till Pin Pin visas e ögonblick och sedan återgår teckenfönstret till blinkar a visa fyra understrykningar Du måste skriva in en ny PIN- a visa fyra understrykningar Tryck på för a acceptera den fjärde siffran när kod och bekräfta den DELETE Tryck på DELETE för a avak- den visas del tivera PIN-kodsystemet DEL visas i teckenfönstret = Teckenfönstret ändras så a den femte siffran kan matas in Tryck på för a avaktivera PIN-kodsystemet Mata in den femte siffran och tryck på del DEL visas i teckenfönstret, vilket anger a PIN-kodsystemet är avaktiverat

18 18 För din information Vi försöker tänka på dina behov som användare när vi konstruerar och tillverkar Bang & Olufsen-produkter och vi försöker göra produkterna enkla och bekväma a använda. Därför hoppas vi a du tar dig tid a beräa för o om hur du upplever din Bang & Olufsen-produkt. Allt du anser vara viktigt positivt eller negativt kan hjälpa o a yerligare förbära våra produkter. Tack! Skriv till: Bang & Olufsen a/s Customer Service Dept Peter Bangsvej 15 DK 7600 Struer eller faxa: Bang & Olufsen Customer Service (fax) eller e-posta: Besök vår webbplats Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

19 Denna produkt uppfyller kraven i EU:s direktiv 89/336 och 73/23. CLASS 1 LASER PRODUCT Den svarta och gula etikeen på CD-spelaren fungerar som varning om a apparaten innehåller e lasersystem och är klaificerat som laserprodukt kla 1. Om du får problem med CD-spelaren kontaktar du din Bang & Olufsen-återförsäljare. Apparaten får endast öppnas av kvalificerad servicepersonal. VIKTIGT: Användning av andra kontroller, justeringar eller förfaranden än de som de som beskrivs här, kan medföra exponering för skadlig strålning.

20

Ett bärbart musikcentrum

Ett bärbart musikcentrum BeoSound 1 Handbok Ett bärbart musikcentrum 3 Placera BeoSound 1 där du vill ha den. Den kompakta designen gör att du kan ta den med dig överallt. BeoSound 1 ger dig enastående ljud, oavsett hur nära

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

BeoCenter 6 23. Handledning. 3507789_0604SWE UG BeoCenter 6-23.indd 1 05/04/06 14:07:6

BeoCenter 6 23. Handledning. 3507789_0604SWE UG BeoCenter 6-23.indd 1 05/04/06 14:07:6 BeoCenter 6 23 Handledning 3507789_0604SWE UG BeoCenter 6-23.indd 1 05/04/06 14:07:6 Handledningen och referensboken Den här handledningen ger information om daglig användning av din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

BeoLab 6000. Bruksanvisning

BeoLab 6000. Bruksanvisning BeoLab 6000 Bruksanvisning M O N T E R I N G 3 Pelare och fot Det är enklast att montera ihop foten och högtalaren om högtalaren ligger på ett bord. För att skydda bordet och högtalaren från repor, rekommenderar

Läs mer

BeoSound 9000. Referensbok

BeoSound 9000. Referensbok BeoSound 9000 Referensbok VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar: Avlägsna inte höljet eller baksidan. Inga delar inuti kan servas av användaren. All service skall utföras av kvalificerad

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

BeoSound 3000. Referensbok

BeoSound 3000. Referensbok BeoSound 3000 Referensbok BeoSound 3000 det helt integrerade musiksystemet När du sträcker ut handen för att använda BeoSound 3000 glider glasdörrarna åt sidan som genom trolleri och bjuder in dig till

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Denna bruksanvisning förklarar de funktioner som erbjuds av BeoSound Century och hur de manövreras.

Denna bruksanvisning förklarar de funktioner som erbjuds av BeoSound Century och hur de manövreras. B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century är en fascinerande liten och ändå förvånansvärt kraftfull musikanläggning med inbyggda högtalare och tre integrerade ljudkällor: CD-spelare, radio och kassettbandspelare.

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

BeoSound 3200. Handbok

BeoSound 3200. Handbok BeoSound 3200 Handbok Innehåll 3 Lär känna musiksystemet från Bang & Olufsen, 4 Lär känna ditt musiksystem, se knapparnas placering på kontrollpanelen och lär dig tolka och ändra informationen på displayen.

Läs mer

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension.

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. B E O L I N K A C T I V E 1 Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. Nu kan du spela vilken programkälla du vill (audio

Läs mer

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Huvud Styrenhet OPUS 4 - OPUS 10 Klockspels Manual AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Palmelydersgatan 16 271 50 Ystad Tel. 0411-555163 Fax. 0411-555163 Mobil. 070-24 64 234 E-mail.

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BeoVision 8. Handledning

BeoVision 8. Handledning BeoVision 8 Handledning Handledningen och referensboken Den här handledningen innehåller information om den dagliga användningen av din Bang & Olufsen-produkt. I referensboken finns information om mer

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE SV modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE Skötsel LADDA uppladdningsbara batterier helt innan du använder dem första gången. Läs instruktionerna innan du använder utrustningen. Se till att alla sladdar (däribland

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar 1 1 Översikt Telex Scholar 1 Start-, paus- och stopp-knapp. 10. Hörlursuttag 2. Pilknapp för förflyttning bakåt i boken och mellan nivåer 3. Sida. Knapp

Läs mer

Den här produkten uppfyller kraven i EEGdirektiven

Den här produkten uppfyller kraven i EEGdirektiven DVD 1 Handbok Den här produkten uppfyller kraven i EEGdirektiven 89/336 och 73/23. CLASS 1 LASER PRODUCT Etiketten på CD-spelaren fungerar som varning för att apparaten innehåller ett lasersystem och är

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Bruksanvisning. Din BeoCenter 9300 är enkel och mycket bekväm att använda. Om du vill, kan du fakstiskt sköta hela systemet utan att lämna fåtöljen.

Bruksanvisning. Din BeoCenter 9300 är enkel och mycket bekväm att använda. Om du vill, kan du fakstiskt sköta hela systemet utan att lämna fåtöljen. B E O C E N T E R 9 3 0 0 1 Din BeoCenter 9300 är enkel och mycket bekväm att använda. Om du vill, kan du fakstiskt sköta hela systemet utan att lämna fåtöljen. BeoCenter 9300 innehåller en FM/AM receiver,

Läs mer

BeoCom 6000. Handledning

BeoCom 6000. Handledning BeoCom 6000 Handledning Innan du börjar 3 Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 6000 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex.

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Snabbinstruktion Mas-Hamilton högsäkerhetslås Modell 100, 200, 400 1. Öppning/stängning av låset 2. Vrid ratten så att

Läs mer

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 SD Card Produktöversikt USB LINE IN DC 5V ALARM-knapp 8. Ventilationsöppningar SNOOZE/LIGHT-knapp (ljusknapp) 9. Ljud FM-teleskopantenn 10. Skruvhål LCD-skärm 1 USB-minnesuttag

Läs mer

DAB Adapter 2+ Bästa kund

DAB Adapter 2+ Bästa kund Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

BeoCenter 2. Handbok

BeoCenter 2. Handbok BeoCenter 2 Handbok Innehåll 3 Den här handboken förklarar hur BeoCenter 2 används, och du får vägledning till systemets olika funktioner. Alla anvisningar om uttagsenheten och om hur du installerar systemet

Läs mer

Vocatex Standard och Plus

Vocatex Standard och Plus Vocatex Standard och Plus 120719 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Säkerhets- och underhållsinstruktioner... 3 Säkerhetsinstruktioner... 3 Underhållsinstruktioner... 4 2. Kom igång... 5

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

BeoLink Passive. Bruksanvisning

BeoLink Passive. Bruksanvisning BeoLink Passive Bruksanvisning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med en BeoLink Passive utrustning och ett par passiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. Nu kan du

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip - STYRENHET FÖR REGLERBART VITT OCH DIMMER -

RADIOMOTTAGARE FÖR GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip - STYRENHET FÖR REGLERBART VITT OCH DIMMER - TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, 6-0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.08.885 FAX: ++9.08.8856 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BeoVision Avant. Handbok

BeoVision Avant. Handbok BeoVision Avant Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två handböcker till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Handbok Konftel Ego SVENSKA

Handbok Konftel Ego SVENSKA Handbok Konftel Ego SVENSKA OmniSound överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudoptimeringen OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

Bilenhet CK-7W Användarhandbok Installationsanvisning

Bilenhet CK-7W Användarhandbok Installationsanvisning Bilenhet CK-7W Användarhandbok Installationsanvisning 9310691 Utgåva 5 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna HF-5-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra

Läs mer

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning DT-120 FM-stereo/AM Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontroller LCD-display Val av band DBB (Deep Bass Booster) On/Off Stationssökare Stereo/Mono Power On/Off Volymkontroll Låsknapp Batterikapacitet

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet

Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet BeoRemote One Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet Daglig användning Introduktion till BeoRemote One och handledningen, 3 Använda BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detalj, 5

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic Användaranvisning - Förbränningstoalett Cinderella Classic Cinderella förbränningstoalett Med korrekt användning och underhåll kan du ha nytta av din förbränningstoalett i många år. I den här användaranvisningen

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL Grattis till den nya Wasco robotdammsugaren! Robotdammsugaren är framställd med mekanisk och elektronisk teknologi. Den kan komma åt ställen som kan vara svåra

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ Innehåll 1. Introduktion 2. Knappförklaringar 3. Användning 4. Kalibrering 5. Batteri Scandinavian Scale Company AB Järnvägsgatan 23 360 51 Hovmantorp www.scandscale.com Mail :

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-140D uppfyller

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

Bruksanvisning UCR-100

Bruksanvisning UCR-100 381R912-A Bruksanvisning S UCR-100 Introduktion Läs alltid noggrant igenom bruksanvisningen innan ni använder enheten för första gången. Följ alla instruktioner och varningar. Enheten får ej utsättas för

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Lingo Bärbart hjälpmedel för meddelanden och kommunikation Snabbstart för att komma igång

Lingo Bärbart hjälpmedel för meddelanden och kommunikation Snabbstart för att komma igång Lingo Bärbart hjälpmedel för meddelanden och kommunikation Snabbstart för att komma igång Överlägg och idé, www.ablenetinc.com 1 Att ladda och starta På Laddning Lampa för batteristatus Koppla in den medföljande

Läs mer