I. Allmän information Introduktion Huvudfunktioner För Er Säkerhet Allmänt om mottagarens användning...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning..."

Transkript

1

2 I. Allmän information Introduktion Huvudfunktioner För Er Säkerhet Allmänt om mottagarens användning Frontpanel Baksida Fjärrkontroll Installation av mottagare... 9 II. Meny översikt Installation Snabb sök Automatisk sökning Manuell sökning Redigera Kanal Sökinställning STB Information Organisera kanalerna Barnlås Systeminställningar Videoinställning Ljudinställning

3 4.3 OSD-Inställning Språkinställning Uppgradera mottagare Uppgradera mottagare till mottagare Tidsinställning Återställ fabriksinställningar Spel Snabbtangents funktioner EPG TV-kanallista Kanal upp / Kanal ner Favoritlista Volym Information Textning Stillbild Text TV III. Technical Specification IV. Felsökning

4 I. Allmän information 1. Introduktion Denna mottagare använder den kraftfulla processorn STi5518, och är kompatibel med MPEG-2 och DVB-T standard. Den tar emot marksända digital-tv signaler i både UHF och VHF band. mellan 3.7 och 23.8Ms/S i 7MHz eller 8MHz kanals bandbredd. Programparametrar är sparade i minnet i standby läge. Funktionerna inkluderar EPG och automatisk sökning. 2. Huvudfunktioner DVB-T & MPEG-2 kompatibel Digital mottagning både i VHF & UHF band Bredbildsformat 16:9 och normal 4:3 Bandvidd 7MHz & 8MHz Textningsfunktion kompatibel med ETSI/EN Textningsknapp 1000 redigerbara kanaler 8 redigerbara favoritlistor Automatisk-, Manuellsökning Barnlås EPG Digitalt ljud ut S/P DIF Mjukvara uppgraderas via RS-232 serie port PAL/ NTSC omvandling Standby med låg energiförbrukning Timer 3

5 3. För Er Säkerhet Täck ej över ventilationsluckan på mottagaren eller placera den på en enhet som utger värme. Använd en mjuk trasa lätt fuktad med mild tvättlösning för att rengöra mottagaren utvändigt. Koppla ej om kablarna när mottagaren är inkopplad i vägguttaget. Ta ej bort skyddshöljet på mottagaren. Se till att mottagaren inte utsätts för extrem hetta, kyla eller fukt. Tillåt aldrig vätska eller annat material att komma i kontakt med kretskortet inuti mottagaren. 4. Allmänt om mottagarens användning Det dagliga användandet av mottagaren görs via lättanvända menyer som visas på tv-skärmen. Dessa menyer hjälper Er att få ut det mesta från mottagare, från installationen till kanalinställningar med sina olika funktioner. Alla funktioner är tillgängliga via fjärrkontrollen och frontpanelens knappar. Observera att ny mjukvara kan ändra funktionaliteten av mottagaren. Skulle ni upptäcka svårigheter med användandet av mottagaren, läs i första hand manualen. Ta kontakt med din återförsäljare eller kundservice om problemet ej kan lösas på egen hand. 4

6 5. Frontpanel POWER: Lampan lyser grön när mottagaren är på (ON) SENSOR: Visar kontakt mellan fjärrkontroll och mottagare STAND BY: Lampan lyser grön när mottagaren fungerar normalt och lyser röd när mottagaren är i STAND BY läge. 5

7 6. Baksida DC-12V/0.6A: Nätaggregat ANT IN: För anslutning av terrestantenn LOOP OUT: för anslutning till en annan mottagare (IF loop through output from digital tuner) TV: För anslutning till TV-apparat med Video-Scart kabel VCR: För anslutning till Video med Video-Scart kabel S/P DIF: För anslutning till Hi-Fi system RS232: För anslutning till PC för uppdatering av mjukvara. 6

8 7. Fjärrkontroll 7

9 Knappförklaring : Växlar mellan operation och standby läge 0 ~ 9: Direktval av TV/Radio kanal och andra kommandon i menyn som kräver sifferkombinationer RECALL: Återgår till den kanal som senast valdes. MENU: Visar huvudmenyn : Rör markör upp / vänster / ner / höger,volym +/-, Kanaler upp / ner. P-/P+: Tryck för sida upp eller ner TV/RADIO: Växlar mellan TV och Radio läge. FAV: Visar favoritlistan. SUB.T: Textningsknapp. Notera att textning inte alltid fungerar, beroende på om operatören tillhandahåller denna service. TEXT: Text-tv Mute : Tryck för att tillfälligt ta bort ljudet. INFO: Information om kanalen EXIT: Återgår till föregående meny i menybilden eller avbryter valet OK: För att bekräfta val i menyn eller inmatade uppgifter. FREEZE: Pausa/Spela A/V GUIDE: Visar EPG (Electronic Program Guide) AUDIO: Välj det språk eller ljudspår som önskas. ASPECT: Använd denna knapp för att välja önskat bildformat för Tv-rutan. håll knappen intryckt för att bläddra mellan de olika alternativen. TV/AV: Tryck för att växla mellan TV och AV läge. 8

10 8. Installation av mottagare Denna bild förklarar installationen av mottagaren. Läs manualen som medföljer utrustningen för de övriga komponenterna och utrustning tex antennen. Läs alltid manualen före nya apparater kopplas till denna mottagare.. 9

11 II. Meny översikt Tryck på MENU knappen för att få fram Huvudmenyn. Denna meny visar fem alternativ. Installation Snabb sök Automatisk sökning Manuell sökning Redigera kanal Sökinställning STBinformation Organisera kanalerna Barnlås Systeminställningar Videoinställning Ljudinställning OSD-inställning Språkinställning Uppgradera mottagare Uppgradera mottagare till mottagare Tidsinställning Återställ fabriksinställningar Spel Tetris Gobang Använd knapparna för att gå från ett val till ett annat. Tryck OK knappen och den valda undermenyn visas. För att gå ur menysystemet tryck EXIT eller MENU knappen på fjärrkontrollen. 10

12 1. Installation Använd knapparna och välj Installation i Huvudmenyn och tryck OK knappen. Installations menyn kommer då att visa sig på skärmen. 1.1 Snabb sök Välj Snabb sök i installationsmenyn, tryck OK knappen och sökningsfönster kommer att visas på bildskärmen. Systemet kommer nu att automatiskt söka in program från Freq(Hz) uppåt. 1.2 Automatisk sökning När Automatisk sökning visas på tv-skärmen, kan systemet börja söka efter nya kanaler. Under sökning visar mottagaren kanalinställningar och parametrar i displayrutan. Signalstyrka visas via ett dynamiskt block längst ner. Under pågående sökning används OK knappen för att hoppa över valda RF kanalen och EXIT knappen används för att avsluta processen. När sökningen är klar, läggs de nya tv och radiokanalerna automatiskt in i relevant programlista, sorterad efter kategori. 1.3 Manuell sökning Parametrar kan ställas in i manuell sökning om relevanta parametrar är tillgängliga. I detta läge kan bara en kanal åt gången sökas. 11

13 MUX: Välj knapparna för att visa en meny sedan används knapparna för att välja önskat val. Tryck sedan OK knappen, menyn försvinner och värdet i Freq(kHz) ställs in automatiskt efter valt MUX från menyn. Freq(KHz): De värden som har ställts in i MUX kan här modifieras. Välj denna undermeny, tryck sedan knappen för att aktivera. Använd knapparna för att välja önskad destination. Genom att trycka sifferknapparna eller knapparna på fjärrkontrollen, kan du ändra värdet på önskad placering. Efter modifieringen, tryck OK knappen för att bekräfta, eller EXIT knappen för att avbryta. Läge: Tryck knapparna, för att välja mellan 2K, 8K eller Auto. Vakt: Alternativen att välja mellan är: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 och Auto. Tryck knapparna för att välja något av de tillgängliga alternativen. Bandbredd: Alternativen är: 6M, 7M eller 8M Tryck välja rätt bandbredd.. knapparna för att Om ni är osäker på ett val, välj auto. När OK knappen är tryckt, visas det relevanta sökfönstret. Under pågående sökning visas nya program i kolumnerna TV eller Radio. Signalstyrka och kvalité visas också. 1.4 Redigera Kanal Välj Redigera kanal i Installations menyn och tryck på OK knappen. Redigera kanal menyn kommer då att visas på skärmen. Härifrån kan nu nya kanaler läggas till och de redan befintliga kan redigeras eller tas bort. Du kan använda de färgade knapparna på fjärrkontrollen för att utföra följande redigerings åtgärder: 12

14 Lägg till (Röd knapp) Ändra (Grön knapp) Radera (Gul knapp) Sök (Blå knapp) Lägg till Efter att den röda knappen trycks på fjärrkontrollen, kommer Lägg till kanal menyn att visas i rutan. Här kan parametrarna för den nya kanalen ställas in. Freq: Markera detta val, tryck sedan knappen för att aktivera. Välj önskad placering genom att trycka på sifferknapparna eller knapparna på fjärrkontrollen. Med dessa knappar kan värdet på önskad placering ändras. Tryck OK knappen för att bekräfta eller tryck EXIT knappen för att avbryta/ångra. Läge: Välj mellan 2K, 8K och Auto. Vakt: Valbara alternativ är: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, och Auto. Bandbredd: Valbara alternativ är: 6M, 7M och 8M. Efter att alla parametrar är inställda, tryck Exit knappen för att visa bekräftelse rutan. Tryck sedan OK för att spara och sedan avsluta eller tryck EXIT knappen för att avbryta/ångra. I Redigera kanal menyn, hittar man den nya RF kanalen som sparades, på sista platsen i listan. Ändra Först väljer man den RF kanal som skall ändras, tryck sedan den gröna knappen för att visa Redigera kanalen menyn. Proceduren är densamma som i Lägg till. 13

15 Radera Med denna funktion kan man lätt ta bort oönskade kanaler. Valda RF kanaler raderas från listan med den gula knappen på fjärrkontrollen. Sök Välj först den kanal som skall sökas in, tryck sedan på den blå knappen på fjärrkontrollen. Manuell sök fönstret visas på tv-skärmen. 1.5 Sökinställning Välj Sökinställning i Installation menyn och tryck sedan OK knappen, för att öppna menyn för Sökinställning. Söktyp: Tryck knapparna för att välja mellan FTT, CAS och ALLA. Om FTT är valt, så är det bara de fria kanaler som kan sökas in. UHF: Använd knapparna för att välja mellan 6M, 7M och 8M. VHF: Använd knapparna för att välja mellan 6M, 7M och 8M. Antenn Matning 5V: Använd knapparna, för att välja mellan ON eller OFF. Om inställningen är på ON, kommer antennens output att vara inställd på 5V/100mA för kunna aktivera antennen. 1.6 STB Information I denna meny visas information om mottagaren, såsom: produktinformation, HW version, SW version och utgivningsdatum. 2. Organisera kanalerna Man kan flytta, modifiera och radera valfria kanaler med denna meny. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja önskade program, sedan använd färgknapparna för den önskade funktionen 14

16 Färgknapparna har följande funktioner. Flytta (RÖD knapp) Ändra (GRÖN knapp) Radera (GUL knapp) Flytta Tryck röd knapp på fjärrkontrollen, därefter kommer valt program att markeras med två parallella pilar. Flytta programmet till önskad plats med de fyra pilknapparna, tryck sedan den röda knappen för att avsluta. Pilarna kommer då att försvinna. Ändra Tryck grön knapp för att välja program. Fönstret Ändra TV-kanal kommer då att visas på TV-skärmen. Härifrån kan man modifiera de olika namnen och värderna på kanalerna. Namn Tryck knappen för att aktivera, knapparna används för att flytta markören till önskad position och knapparna används för att ställa in önskat värde, använd sifferknapparna för, små bokstäver, versaler och mellanslag. För att bekräfta modifieringen tryck OK knappen eller tryck EXIT knappen för att avbryta/ångra. Video PID: Markera detta val, tryck sedan knappen för att aktivera. Välj önskad placering. Tryck sifferknapparna eller knapparna på fjärrkontrollen, för att ändra värde till önskad placering. Tryck OK knappen för att bekräfta eller tryck EXIT knappen för att avbryta/ångra. För att modifiera resten av PID, se till instruktionerna ovan. Radera Tar bort en eller flera oönskade program. Det valda programmet markeras med efter att den gula knappen tryckts på fjärrkontrollen. Tryck gul igen och symbolen försvinner. 15

17 Notera: Det går inte att se de borttagna programmen, förrän det söks in igen. FAV För att lägga till flera TV-program till FAV listan, gör enligt följande: Första favoritlistan FAV 1 visas när man öppnar programinställnings menyn. Tryck FAV knappen på fjärrkontrollen och nästa favoritlista visar sig på tv-skärmen. I programlistan till vänster, välj program som skall läggas till i favoritlistan till höger. Tryck sedan OK. Valt program visas i höger favoritlista. Upprepa de föregående instruktionerna för att lägga till fler program till FAV listan. Om man vill ta bort ett program från FAV listan, flytta markören till höger kolumn och markera det program som ska tas bort, tryck sedan OK för att radera. 3. Barnlås Denna meny är anpassad för varje mjukvaruversion för mottagaren. Var god och följ de instruktioner nedan, beroende på vilken mjukvaruversion som är installerad i mottagaren. 3.1 Barnlås 1 Lösenordskontroll: Med de olika förinställda nivåerna, är det lätt för föräldrar att blockera vissa program från barn. Markera detta för att aktivera. Mjukvaran visas sedan i en meny. Välj därefter önskad nivå och tryck sedan OK för att bekräfta/verkställa. Aktivera Lösenord: Välj mellan aktivera eller avaktivera. Om lösenordet är Aktiverad måste samma lösenord inmatas för att kunna öppna denna meny. Fabriksinställt lösenord är Nytt lösenord: Markera denna, sedan aktivera. Därefter kan nytt lösenord 16

18 matas in med siffrorna 0-9 på fjärrkontrollen. Verifiera lösenordet: Mata in det nya lösenordet igen. Följ instruktionerna som finns under nytt lösenord. Tryck sedan EXIT eller MENU för att lämna denna meny Barnlås-2 Mottagaren erbjuder en aktiv barnlås funktion, vilket betyder att blockering av specifika menyinställningar eller valfria kanaler, kan göras med en fyra siffrig PIN-kod. Barnlås: Välj Aktivera med Följande visas därefter: knapparna. Installationlås Om detta är aktiverat är installationsmenyn endast tillgänglig när den korrekta PIN-koden är inmatad. Programlås: Om detta är aktiverat, måste den korrekta PIN-koden inmatas för att ge tillgång till de olika menyerna. Nytt lösenord: Här matas den nya PIN-koden/lösenordet in. Bekräfta lösenordet: Bekräfta det nya lösenordet genom att mata in det igen. 3.3 Barnlås 3 Välj Barnlås i Huvudmenyn och tryck OK knappen för öppna Barnlås menyn. En fyra siffrig PIN-kod krävs för att öppna denna meny. Fabriksinställd PIN-kod är: Barnlås: Här blockerar man otillåtna program från barn. No Block: Ej klassificerad Block R: Åldersgräns 18+ Block AV: Vuxen, Våld (15+) Block MA: Vuxen (15+) Block M: Vuxen (15+) Parental Rating Value 17

19 Block PG: Vuxet sällskap krävs Block G: Allmän Block All: Blockera alla kanaler Använd knapparna för att välja önskat val och tryck sedan OK. Efter att barnlåset är aktiverat, måste PIN-koden knappas in för att kunna visa en blockerad kanal. Mata in ny Pin-kod: Här matas den nya PIN-koden in. Verifiera ny Pin-kod: Verifiera den nya PIN-koden genom att mata in den nya koden igen. 4. Systeminställningar Välj systeminställningar under huvudmenyn och tryck sedan OK för att öppna denna meny. 4.1 Videoinställning I Systeminställningar menyn, markera och tryck OK för att välja Videoinställning och undermenyn. Video Läge: Tryck knapparna för att välja mellan PAL, NTSC och SECAM. Bildförhållande: Tryck knapparna för att välja mellan AUTO, 16:9, 4:3 Full och 4:3 Letter. Scart utgång: Välj mellan CVBS och RGB. 4.2 Ljudinställning I Systeminställningar menyn, markera och tryck OK för att välja Ljudinställning och undermeny. Audio kanal: Välj önskad ljudkanal från VÄNSTER; HÖGER; MONO och 18

20 STEREO Ljudspår: Använd knapparna för att visa denna meny. Välj önskat spår och tryck sedan OK för att bekräfta. 4.3 OSD-Inställning Transparent: Värdet kan ställas in från 70% till 100% i 5% intervaller. Välj önskad inställning. OSD-tidutlösning: Utan No valet kan man välja från 10 till 24 i enkelt steg. Använd knapparna för att välja. Denna inställning tillåter visningstiden av menyn, om valet är No, visas menyn på skärmen tills EXIT knappen är tryckt. Banner Timeout: Inställningar för hur länge informationsrutan skall visas på skärmen.. Text-TV visningstyp: Tryck knapparna för att välja mellan VBI och OSD. Färg läge: Tillgängliga val är: Egen inställning, Film, Nyheter och Sport. Chroma / Ljusstyrka / Kontrast: Välj önskad inställning. Efter vald inställning, tryck EXIT knappen för att återvända till föregående meny eller tryck MENU knappen för att stänga menyn. 4.4 Språkinställning Tryck knapparna för att välja önskat menyspråk. Textningsspråk kan väljas här. 4.5 Uppgradera mottagare PIN-kod krävs för att öppna denna meny. Använd sifferknapparna (0-9) för att mata in lösenordet. Fabriksinställt lösenord är:

21 Freq (KHz): Markera detta val och aktivera. Välj önskad position. Genom att trycka sifferknapparna på fjärrkontrollen kan värdet på den önskade placeringen ändras. Tryck OK knappen för att bekräfta eller EXIT för att avbryta/ångra. Läge: Välj mellan 2k, 8k och Auto. Vakt: Tillgängliga alternativ är 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 och Auto. Bandbredd: Välj mellan 6M, 7M och 8M. Efter vald inställning, tryck OK knappen för att få upp en varningsruta, bekräfta med OK eller tryck EXIT för att avbryta/ångra 4.6 Uppgradera mottagare till mottagare PIN-kod krävs för att öppna upp denna meny. Använd sifferknapparna (0-9) på fjärrkontrollen för att skriva in lösenordet. Fabriksinställt lösenord är: OBS! 7391 är huvudlösenordet. 1.Stäng av mottagaren/mottagarna 2. Koppla master mottagare till slave mottagare med en 'RS232 kabel'.(överföring sker från master till slave) 3. Starta båda mottagarna. 4. Tryck OK knappen i STB To STB Upppgradering menyn. Uppgradering börjar automatiskt. 5.Stäng av båda mottagarna. 6. Koppla ur 'RS232 kabeln'. 7. Starta om mottagarna. 4.7 Tidsinställning Tidzon: Tryck knappen för att visa undermenyerna. Välj sedan önskad tidszon Tid för uppstart: Använd sifferknapparna för att ställa in den tid som mottagaren ska starta automatiskt. Tid för avstängning: Använd sifferknapparna för att ställa in vilken tid som mottagaren ska stängas av automatiskt. 20

22 4.8 Återställ fabriksinställningar Markera återställ i Systeminställning menyn och tryck sedan OK knappen. En varnings ruta visas. Tryck OK för att återställa fabriksinställningarna Observera : Var försiktig med fabriksinställning eftersom att alla kanaler kommer att raderas och parametrarna ställs om till fabriksinställning med denna funktion. 5. Spel I Huvudmeny, flytta markören till Spel och tryck OK knappen. Denna mottagare har två installerade spel, Tetris och Gobang. Välj önskat spel och tryck sedan OK knappen för att börja spela. Tv-program visas i bakgrunden under spelets gång. 6. Snabbtangents funktioner Grundfunktioner för TV och Radio beskrivs i följande paragrafer : 6.1 EPG I normalt läge tryck GUIDE knappen på fjärrkontrollen, för att få fram Programguide. Högst upp till vänster visas kanallista. Här används knapparna för att välja önskad kanal. Innehåll syns längst upp till höger i PIG-rutan (picture in graphic) och under visas 21

23 EPGs lista för vald kanal. Guide knappen på fjärrkontrollen används för att växla mellan programlista och EPG listan. I EPG listan används knapparna för att växla mellan dagar i den aktiva veckan som visas överst i EPG listan. För mer information om en EPG, markera önskade program med INFO knappen och en informationsruta om programmet visas. För att boka ett EPG program, markera och tryck sedan på OK knappen. En klocka visas till höger. Det är endast kommande program som kan bokas. Tryck den blå knappen på fjärrkontrollen och en hanteringsmeny där bokningar kan raderas visas: -Markera program och tryck sedan OK knappen. Tryck EXIT för att återvända till föregående meny eller tryck MENU knappen för att stänga denna meny TV-kanallista För att få fram TV-kanallista tryck OK knappen på fjärrkontrollen (fungerar ej i menyläge)). Använd knapparna för att stegvis gå igenom de tillgängliga kanalerna. Tryck OK knappen för att välja program. För att ta bort TV-kanallista från TV-skärmen, tryck på EXIT eller MENU knappen. TV/RADIO knappen på fjärrkontrollen används för att växlar mellan TV och Radio program. RECALL knappen, återvänder till föregående kanalval. Gör det lätt att växla mellan 2 kanaler. 22

24 6.3 Kanal upp / Kanal ner Dessa knappar på fjärrkontrollen används för att lätt byta kanal. En informationsruta visar information om pågående kanal, program och EPG. Denna ruta är synlig i några sekunder. Inställningar för detta hittar man under Visningstid menyn. Sifferknapparna på fjärrkontrollen kan också användas för att byta kanal Favoritlista Tryck FAV knappen på fjärrkontrollen (fungerar ej i menyläge) för att få fram Favorit Lista-TV. Tryck FAV knappen igen för att få fram nästa favoritlista. 8 grupper finns tillgängliga. Instruktioner om hur favoritlistor redigeras finns förklarade i 2. Organisera Kanalerna. 6.5 Volym Ljudvolymen kan justeras, antingen med hjälp av fjärrkontrollen eller med de knappar som sitter på mottagarens framsida. MUTE funktion finns också tillgänglig via fjärrkontrollen 6.6 Information I vanligt läge (ej menyläge) tryck på knapparna för att välja en kanal eller tryck INFO knappen på fjärrkontrollen. En informationsruta som inkluderar pågående 23

25 kanals information och en kort EPG visas längst ner på TV-skärmen. En större informationsruta kan tas fram, om så önskas, med en till tryckning på INFO knappen. Tryck INFO knappen igen och System Informationen visas på skärmen. Här kan man få reda på kanalinformation såsom PID, hårdvaruversion, mjukvaruversion osv. 6.7 Textning Den gröna SUB.T knappen på fjärrkontrollen används för att öppna upp textningsmenyn.denna meny består av två val: Engelsk textning samt Använd ej textning. Välj knapparna för att välja Engelsk textning. Tryck OK knappen för att öppna textningsfunktionen. service. 6.8 Stillbild Bilden från ett pågående program Pausas omedelbart när FREEZE knappen är tryckt. Tryck FREEZE knappen igen för att återgå till normalt videoläge. 6.9 Text TV Tryck den gula TEXT knappen på fjärrkontrollen för att öppna Text-TV funktionen. Text TV:s huvudsida startar på sida 100. Önskad sida kan väljas med fjärrkontrollens sifferknappar. Tryck TEXT knappen igen för att gå ur Text TV. 24

26 III. Technical Specification TUNER Input frequency 174 ~ 860MHz UHF & VHF Bandwidth 7MHz or 8 MHz Input level -72 ~ -20 dbm Input impedance 75 DEMODULATION Demodulation QPSK, 16QAM, 64QAM FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Mode 2K, 8K Guard 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 DEMULTIPLEXER Standard ISO/IEC Input max. bit stream rate 60Mbps(Serial) / 7.5MBps(Parallel) VIDEO DECODING Standard ISO/IEC MPEG-2 Aspect ratio 4:3, 16:9 Video resolution Max. 720 x 576 Teletext DVB-TXT ETSI / EN AUDIO DECODING Standard ISO/IEC Output mode Left channel, Right channel, Stereo Sample frequency 32, 44.1, 48KHz Volume level 16 Levels AV OUTPUT Video de-emphasis CCIR REC.405-1, 625LINES Video bandwidth 5.5MHz Video output impedance 75 Video output level 1.0Vp-p Audio output Mono, Stereo 25

27 Audio output frequency 20Hz~ 20KHz Audio output Impedance Low Audio output level 0dBm POWER Input voltage DC12V, 1A Power consumption 15W max AMBIENT Operation temperature 0 ~ 40 26

28 IV. Felsökning Problem Möjlig orsak Lösning av problemet Ingen belysning på displayen. Elkabeln är urkopplad. Kontrollera om kabeln är rätt inkopplad. Inget ljud och ingen Mottagaren är i standby Tryck knappen på bild, men displayen läge. fjärrkontrollen. visar tid. Inget ljud eller bild. Dålig signalkvalité eller dålig Kontrollera antennsystemet antenninkoppling. och kabelkopplingen. Dålig bild. Signalen är för stark. Pröva att koppla in ett signalfilter med antennkabeln. Ingen bild i TV-rutan. Mottagaren är kopplad via Kontrollera att rätt kanal eller SCART, TV:n är inte i AV-ingång är vald i TV:n AV/EXT läge. Det uppstår signalbrus på en Mottagaren är kopplad via RF-kablar och RF-kanalen Ändra mottagarens kanalnummer. eller flera kanaler. störs av andra kanaler eller videoapparater. Fjärrkontrollen fungerar ej. Batterierna är eller börjar att ta slut. Byt batterier. Notera: Kan inte problemen lösas med hjälp av denna felsökningsguide, var god och kontakta din återförsäljare. 27

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Free to Air digital markbox DVB-T

Free to Air digital markbox DVB-T Free to Air digital markbox DVB-T Svensk Bruksanvisning General Agent i Norden. Moon Radio AB Enbärsvägen 8 735 37 Surahammar Sverige www.moon.se Innehållsförteckning Sid. Säkerhet-------------------------------------------------------3

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

DIM-20. Skapa en egen DVB-T kanal. COFDM-modulator

DIM-20. Skapa en egen DVB-T kanal. COFDM-modulator 120917 50143 Skapa en egen DVB-T kanal COFDM-modulator Innehåll 1. Om. 3 2. Säkerhetsinstruktioner.. 4 3. Inställning och programmering 5-10 4. Anslutningar... 11 5. Montering 11-12 6. Installationsexempel..13

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare 305046 2 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter...4 Kassering av batterier och mottagare...5 Översikt...6 Framsida Baksida...6 Sätt i batterier i fjärrkontrollen...7

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Tack för att ni valde Finnsat digiboks. Vi hoppas att Ni kommer njuta med den lätt, underhållande TV tittande.

Tack för att ni valde Finnsat digiboks. Vi hoppas att Ni kommer njuta med den lätt, underhållande TV tittande. Tack för att ni valde Finnsat digiboks. Vi hoppas att Ni kommer njuta med den lätt, underhållande TV tittande. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

42.MST 1/D (E4210405)

42.MST 1/D (E4210405) BRUKSANVISNING Fältstyrkemätare 42.MST 1/D (E4210405) Råsundavägen 15 169 67 Solna, Tel. 08-705 65 95 Fax. 08-705 65 99 info@elmanet.se www.elmanet.se Innehållsförteckning 1 INFORMATION... 3 2 INTRODUKTION...

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27 DIGIAIR Version 2.0 Bruksanvisning Rev. A 2005-06-27 Innehållsförteckning 1 KOMMA I GÅNG... 3 1.1 Ström PÅ/AV... 3 1.2 Nätdriven laddare och batteri... 3 1.3 Hur man ansluter... 3 1.3.1 Handhavande och

Läs mer

Kanalprocessor Ref: 5179

Kanalprocessor Ref: 5179 Kanalprocessor Ref: 5179 Svensk...2 15 DigiSmart 5179 måste programmeras med PCT-4.0 VHF/UHF Innehåll Kanalprocessor...2 T-05 serien...3 Montering...3 Anslutningar...4 Handprogrammerare...5 Programmering...

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 1 2 DIGIALITY VC-CI 304 Grundanvändning och Grundfunktioner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Grundläggande

Läs mer

SDFTA11 SATELLITMOTTAGARE FÖR FRIA KANALER

SDFTA11 SATELLITMOTTAGARE FÖR FRIA KANALER SDFTA11 SATELLITMOTTAGARE FÖR FRIA KANALER MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Grundläggande karakteristik:

Läs mer

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för Digital-TV mottagaren, använd manualen för framtida referens

Läs mer

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics.

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics. DENVER SC-2 Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver.electronics.com VIKTIGASÄKERHETSÅTGÄDER FÖRE INSTALLATION 1 Gratulerar till din nya

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Innehåll. Kapitel 5. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Säkerhetsinstruktioner... 3

Innehåll. Kapitel 5. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Säkerhetsinstruktioner... 3 Bruksanvisning Innehåll Innehåll Säkerhetsinstruktioner... 3 Kapitel 1 Information före installation... 4 Allmänna egenskaper... 4 Tillbehör... 4 Kapitel 2 Beskrivning av Digital-TV mottagaren. 5 Frontpanel...

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Intelligent heating system

Intelligent heating system SWEDEN Intelligent heating system DIGI LINE IHS MANUAL Uppstart av radiatorn Digi-Line IHS: 1. Anslut strömkabel till strömkälla. OBS: Fast installation skall utföras av behörig elektriker. 2. Sätt igång

Läs mer

Digital mottagare S-200C BRUKSANVISNING

Digital mottagare S-200C BRUKSANVISNING Digital mottagare S-200C BRUKSANVISNING Varningar Varning Följ alltid dessa anvisningar för att undvika att apparaten skadas. Lösgör stöpseln ur väggen före rengöring av apparaten. Använd endast en mjuk

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Välkommen till Canal Digital Din guide till riktig digital-tv

Välkommen till Canal Digital Din guide till riktig digital-tv Elektra på KIOSK I, Robot på CANAL+ Välkommen till Canal Digital Din guide till riktig digital-tv Askungen Disney Välkommen som kund hos Canal Digital Vårt mål är att ge dig de bästa TV-upplevelserna.

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn SE Installation. C: Antennuttag D: USB-uttag. Sätt i CD-skivan

D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn SE Installation. C: Antennuttag D: USB-uttag. Sätt i CD-skivan Produktinformation C A G B A: IR-mottagare B: Strömlampa C: Antennuttag D: USB-uttag D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn Installation Placera antennen på önskad plats, helst nära ett fönster

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

SB168-ES och LS9 Quick Setup Guide Svensk version

SB168-ES och LS9 Quick Setup Guide Svensk version SB168-ES och LS9 Quick Setup Guide Svensk version February, 2009 SB168-ES och LS9 Quick Setup Guide Om den här guiden. Den här guiden innefattar information om snabb och enkel konfigurering av 32 inputs

Läs mer

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering.

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. 1 Introduktion CAMZWEXT2 är ett användarvänligt kamerasystem som är lätt att installera. CAMZWEXT3 innehåller

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt nedåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt nedåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870 SE-1 040928 50010 Kanalprocessor FAKTA T-05 KANALPROCESSOR (DIGITAL) Bredbandig utgång 470 860 MHz AGC (automatisk förstärkningsreglering) Grannkanalduglig Programmerbar via extern programmerare eller

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper...

Läs mer

USER MANUAL MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW

USER MANUAL MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW FREE TO AIR : ITD 48 SW / ITD 51 SW / ITD 52 SW / ITD 53 SW / ITD 54 SW / ITD 55 SW USER MANUAL

Läs mer

DAB Adapter 2+ Bästa kund

DAB Adapter 2+ Bästa kund Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

DTR- 9900 Twin. Svensk bruksanvisning. www.moon.se

DTR- 9900 Twin. Svensk bruksanvisning. www.moon.se DTR- 9900 Twin Svensk bruksanvisning www.moon.se Innehåll Sid 1. Introduktion, funktioner och finesser. 2. Säkerhetsnoteringar 3. Säkerhet generellt. 4. Er mottagare och dess funktioner 5-6. Er mottagare

Läs mer

Digital Satellite Module. Handbok

Digital Satellite Module. Handbok Digital Satellite Module Handbok Den här produkten uppfyller de krav som definieras i EEG-direktiven 89/336 och 73/23. Innehåll 3 Daglig användning, 4 Lär dig använda fjärrkontrollen Beo4 för att styra

Läs mer

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC ENHET PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED 3 KANALER PLL KRETS MIC INBYGGD ÖVERVAKNING & SÄKERHET MANUAL SVENSKA System: VID-TRANS300 1x Pan/Tilt kamera

Läs mer

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799 SVENSK-2 000318 00799 Innehållsförteckning FÖRORD Säkerhetsinstruktioner... s. 3 Nätanslutning... s. 3 De olika delarna... s. 3 PRODUKTINFORMATION Display och knappar på framsida... s. 4 Anslutningar på

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista Nokia 9780 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Manuell mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-9 Personlig kanallista Sid 10 Resett av mottagarens

Läs mer

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD Digital Set Top Box Instruktionsmanual DMB-105HD DVB-T SPELARE DENVER DMB-105HD TACK FÖR ATT DU KÖPT DENVER DMD-105HD. 1. VID INSPELNING TILL USB-MINNE ELLER EXTERN HÅRDDISK PÅ DENNA MODELL, MÅSTE DU VÄNTA

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM E R E L E A G U E C A N A L + / P R E M I M T V

Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM E R E L E A G U E C A N A L + / P R E M I M T V D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I M T V E R E L E A G U E Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER Detta ingår i förpackningen! OBS!

Läs mer

Acer LCD TV AT3201W. Användarhandbok. 12-AT3201W_SW_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:41:56

Acer LCD TV AT3201W. Användarhandbok. 12-AT3201W_SW_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:41:56 Acer LCD TV AT3201W Användarhandbok 12-AT3201W_SW_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:41:56 Copyright 2005. Acer Incorporated. Med ensamrätt. Acer LCD TV AT3201W Användarhandbok Först publicerad: Maj 2005 Acer och

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X5mini. Följ denna guide för att ställa in din enhet. MINIX NEO X5mini är en revolutionerande smart media

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Bruksanvisning Digital styrpanel Digi II Model 1601-12 För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Tack för att du väljer kvalitetsprodukter Vi tror att våra produkter kommer att uppfylla dina

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Huvud Styrenhet OPUS 4 - OPUS 10 Klockspels Manual AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Palmelydersgatan 16 271 50 Ystad Tel. 0411-555163 Fax. 0411-555163 Mobil. 070-24 64 234 E-mail.

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com Ver. 200805 Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 www.clasohlson.com SVENSKA Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den

Läs mer

BeoCenter 6 23. Handledning. 3507789_0604SWE UG BeoCenter 6-23.indd 1 05/04/06 14:07:6

BeoCenter 6 23. Handledning. 3507789_0604SWE UG BeoCenter 6-23.indd 1 05/04/06 14:07:6 BeoCenter 6 23 Handledning 3507789_0604SWE UG BeoCenter 6-23.indd 1 05/04/06 14:07:6 Handledningen och referensboken Den här handledningen ger information om daglig användning av din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Mars 2007. Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar

Mars 2007. Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar Mars 2007 Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar Tabellguide Testet omfattar tio digital-tv-boxar och har utförts av Intertek ETL SEMKO i Storbritannien på uppdrag av Energimyndighetens Testlab. Vid

Läs mer