ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet"

Transkript

1 ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

2 Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning 5 Snabbstart guide 6 OSD navigation tangenter, normal daglig användning 7 OSD program information 8 OSD program favoriter 9 Specialfunktioner 10 OSD undermenyer och lås 11 OSD Installation 12 OSD Inställning 13 OSD Serviceinställning 14 OSD Favoritinställning 15 OSD Sortera kanalplatser 16 OSD Övriga inställningar 17 OSD Barnlås 18 OSD Avancerade inställningar 29 OSD Information 20 Specifikationer 21 Egenskaper 1000 programmerbara kanalplatser EPG (Elektronisk Program Guide) - upp till 14 dagar Text-TV med 300 sidor minne 6 timer inställningar för videoinspelning On Screen Menu Förslag på stationsnamn och programinnehåll Indikator för signalstyrka till hjälp vid riktning/kontroll av TV antenn SCART kontakter för TV eller Video Infraröd fjärrkontroll Insomningstimer Mottagning av de fria TV kanalerna i digitala marknätet - 1 -

3 Gratulerar! Du har införskaffat en högkvalitetsprodukt som har genomgått en strikt kvalitetskontroll för att ge dig mycket nöje och för att välkomna dig till den nya digitala TV världen med video och radioprogram. För optimal mottagning rekommenderar vi att ni kontrollerar er TV antenn. År av vädrets påverkan kan framkalla korrosion eller felriktning av antennen. I områden med hög signalstyrka kan en enkel inomhusantenn vara tillräckligt. Säkerhetsinformation Vänligen läs igenom denna säkerhetsinformation noggrant innan installationen av denna digitalbox påbörjas. Vid åska skall antennkabeln kopplas ur. Om utrustningen inte används under lång tid skall nätadaptern kopplas bort från 220V vägguttaget. Placera inga behållare som innehåller vätskor (som blomvaser, kaffekoppar, etc) ovanpå enheten. Placera inte enheten och nätadaptern så att de kan utsättas för fukt eller vätskespill. Anslut nätadaptern endast till ett standard 220V uttag. Tillse att alla ventilationshål inte täcks för. Använd inte digitalboxen på mjuka ytor som t.ex. en matta. Om enheten placeras i en hylla eller liknande skall ett utrymme på 5 cm lämnas ovanför enheten för att tillse god ventilation. Placera inte enheten ovanpå andra enheter som genererar värme. Koppla ur nätadaptern innan rengöring av digitalboxen. Använd en torr eller lätt fuktad trasa och se till att fukt inte kan tränga in i enheten. REPARATION: Reparation kan endast utföras av kvalificerad personal. Öppna inte någon del av digitalboxen eller nätadaptern

4 Kontroller Digitalboxens framsida 1. Signal mottagen indikator 2. Standby indikator 3. ON indikator 4. IR sensor för fjärrkontroll 5. Kanal upp/ned knapp 6. ON / Standby knapp Digitalboxens baksida 1. RS-232 kontakt som används för att uppgradera mjukvaran via en dator med en RS-232 cable 2. Antennutgång för anslutning till TV eller Video 3. Antenningång för anslutning till TV antennen 4. Koaxial digital ljudutgång 5. SCART kontakt för anslutning till Video 6. SCART kontakt för anslutning till TV 7. S-VHS videoutgång 8. RCA utgång stereoljud 9. RCA utgång composite Video 10. Strömförsörjning. Nätadapter eller 12 till 24 volt likspänning. (1.4A vid 12V) 11. Optisk digital ljudutgång (saknas på vissa versioner av digital boxen) - 3 -

5 Fjärrkontrollen 1. Ljud PÅ/AV Slår PÅ eller AV ljudet. 2. Standby PÅ/AV Denna knapp har två funktioner: A.) Ställer digitalboxen till eller från standby. B.) Genom att hålla knappen intryckt visas menyn för insomningstimern sifferknappar Direkt val för numeriska funktioner för menyer eller kanaler. 4. TEXT Startar/Stänger av text-tv. 5. SUB För att visa textrader om dessa sänds. 6. TV Väljer TV eller Digital TV genom att ändra status på Stift 8 i scartkontakten. 7. TV/RAD Växlar mellan TV och radio läge. 8. AUDIO Visar alla tillgängliga ljudkanaler. 9. PAGE +/- En genväg i programlistan. Programlistan anropar och stänger dessa vid uppdaterad aktivitet. 10. CHANNEL/ UPP NED Används för att navigera i OSD menyerna eller bläddra mellan kanalerna. 11. OK För att bekräfta åtgärder i menyerna. 12. VOL/ VÄNSTER - HÖGER Används för att navigera i OSD menyerna (vänster / höger) eller för justering av volymen. 13. MENU Huvudmenyn för att ställa in digitalboxen. 14. FREEZE Fryser bilden. 15. BROWSE Visar den lagrade programlistan. 16. EXIT Går ur nuvarande OSD sida. 17. EPG Visar EPG (Elektronisk Program Guide). 18. ALT Växlar mellan nuvarande och föregående TV program. 19. Funktionsknappar Dessa fyra färgade knappar används för olika funktioner i menyerna. 20. I (information) Visar programinformation. Kontrollera att batterierna är insatta med korrekt polaritet, se märkning i batterifacket. Batteri: 2 stycken; AAA, UM-4, eller R03-4 -

6 Anslutningar Antenntyp Korrekt antenntyp måste användas för mottagning av digitala TV kanaler i ditt område. Denna måste vara av typen UHF, VHF eller båda. Kvaliteten på antenninstallationen är extremt viktig för störningsfri mottagning. Anslutning och riktning av antennen För bästa resultat skall antennen installeras av kvalificerad personal. Den skall riktas direkt mot TV sändaren. Justera antennen för bästa värde med hjälp av signalindikatorn. Anslutning till annan utrustning En scartkabel eller composite kabel eller SVHS kabel krävs för anslutning till TV:n. För att ansluta ett flertal andra enheter kan en scartswitch vara nödvändig. Anslutning till en Video Video skall anslutas till scart eller composite eller SVHS utgången på digitalboxen. Utgången på Videon ansluts till TV:n

7 Snabbstart guide Följande instruktioner hjälper dig att enkelt installera din nya digitalbox. Digitalboxen levereras utan lagrade program då kanalfrekvenserna varierar från område till område. Denna guide kommer att vägleda dig genom inställningarna utan att specialkunskaper är nödvändiga. Welcome (Välkommen) Efter påslag visas välkomstmenyn. Med fjärrkontrollens färgade knappar kan du välja önskad undermeny. Om digitalboxen har använts visas inte välkomstmenyn. Om så är fallet, tryck på MENU knappen på fjärrkontrollen. Scan all channels (Sök alla kanaler) Med TV antennen inställd kan du fortsätta med att söka TV kanaler. Detta kan ta flera minuter. Tryck på GRÖN knapp, processen är automatisk. Nummer och namn för de funna kanalerna visas när sökningen är klar. Bekräfta YES och gå ur menyn. Justera antennen Justera antennen för maximal signalnivå med hjälp av signalindikatorn. Tryck på [exit] knappen för att avbryta denna meny. Sortera alla kanaler Kanalerna kan flyttas, raderas, låsas och namnändras. Tryck på den färgade knapp som motsvarar önskad funktion. Mainmeny (Huvudmeny) Tryck på BLÅ knapp i välkomstmenyn för att gå till huvudmenyn. Från denna meny kan alla övriga inställningar för digitalboxen utföras

8 OSD-Menyn De viktigaste knapparna för att navigera i menyerna är: MENU för att starta huvudmenyn. EXIT för att gå ett steg tillbaka till föregående meny och för att i flera eventullea steg gå ur alla menyer. VÄNSTER, HÖGER, UPP, NED för att navigera och markera menyval. De FÄRGADE knapparna erbjuder genvägar i menysystemet. Ta dig tid att förstå menyerna och användningen av dessa knappar. Menyn visar funktionen för dessa färgade knappar. Fabriksinställningen är optimal för de flesta installationer. Normal daglig användning För normal daglig användning krävs ett minimalt antal kontroller, precis som för din analoga TV. STANDBY PÅ/AV, KANAL ändring och VOLYM. Specialfunktioner som TEXT-TV eller EPG kan också behöva användas. De numeriska, 0 9 knapparna ger direkt access till kanalen. Siffrorna knappas enkelt in, ex. 1 därefter 8 för kanal 18. CH+ / CH- stegar genom kanalerna en i taget. BROWSE visar listan i minnet och du kan bläddra genom kanalerna från denna lista. De FÄRGADE knapparna stegar genom favoritlistan om du har programmerat några kanaler som favoriter. TV/RAD för att välja radio läge. Ett detaljerat avsnitt för OSD menyerna följer

9 OSD informationsfönster Programinformation Efter kanalbyte visas ett informationsfönster. Detta visar volymnivån, nuvarnade och nästa program, tid och datum, kanalnummer och ljudkanal. Visar om Text-TV och textrader är tillgängliga och signalstyrkan. Den visade informationen kommer från programdistributören så bara den information som denne sänder ut kan visas. En utsändning kan bära ett flertal ljudkanaler. Dessa kan vara i olika språk eller vara ljud som inte är relaterat till TV bilden såsom radio. Tryck på AUDIO knappen för att visa tillgängliga ljudkanaler. Använd UPP/NED knapparna för att välja och tryck därefter på OK. De färgade knapparna tillåter att vänster och höger ljudkanal produceras genom båda ljudkanalerna (mono). Volym Använd VÄNSTER/HÖGER knapparna för att justera volymen när du inte befinner dig i menyläget. Ljudet kan tillfälligt tystas med MUTE knappen

10 OSD program favoriter & listning Du kan lagra kanaler i favorit minnet för snabb access. Det finns fyra favorit kategorier vilka kan vara, Nyheter, Sport, Film, Barn etc. Dessa är förinställda namn för dessa kategorier och kan ändras till valfritt namn. Ordningen i listan kan också ändras för att förenkla valet. Om den mest frekventa kanalen är t.ex. nr.24 så är det mer bekvämt att den ligger på plats nr.1 för att spara knapptryckningar. ALT knappen ger en genväg mellan föregående kanal och nuvarande kanal. Direkt kanalval med sifferknapparna 0 9 Om kanalnumret för önskad kanal är känt, ange detta nummer med sifferknapparna. Ex: 1 följt av 8 för kanalnumret arton (18). Programlista Tryck på BROWSE knappen för att få en total översikt av de lagrade kanalerna. Då visas kanallistan tillsammans med en liten bild av det utsända programmet på denna kanal. UPP/NED knapparna flyttar markören i listan. Sidan ändras snabbt i block. Använd OK knappen för att välja eller EXIT knappen för att avbryta. Sortera programlistan Tryck på GRÖN knapp för att visa listan i alfabetisk ordning. Ett tryck på (i) informationsknappen i menyn kommer att visa rubrikerna i favoritlistan. Visa favoritlistan Om favoriter har lagrats kommer ett tryck på motsvarande färgknapp att visa favoritlistan för denna kategori

11 Specialfunktioner, Text-TV och EPG Frysa bilden Ett tryck på FREEZE knappen fryser bilden omedelbart. Detta kan vara användbart för att studera bildobjekt i detalj. Ljudet tystas under fryst bild. Ett nytt tryck på knappen och bilden går ur fryst läge. Textrader Om utsändningen innehåller textrader kommer ett tryck på SUB knappen att visa dessa textrader. Detta är användbart för personer med hörselproblem. Text-TV Många kanaler sänder extra information och tjänster som t.ex. text-tv. Innehållet styrs av utgivaren och innehåller vanligtvis nyheter, sport och andra intressanta ämnen. Indexsidan är normalt sidan 100 vilken listar alla olika sidor med tillgänglig information. EPG elektronisk program guide Elektronisk Program Guide EPG är inte alltid under sändning. När den är tillgänglig visar den normalt dagens program. Med GRÖN knapp veckans program. RÖD knapp tillåter timerinställning för automatisk videoinspelning

12 OSD undermenyer och lås Tryck på BLÅ knapp i välkomstmenyn för att visa huvudmenyn (Main menu). I huvudmenyn kan olika undermenyer väljas för att ställa in digitalboxens alla parametrar. Några av dessa parametrar kan orsaka stopp i digitalboxens funktion om de ställs in fel. Vi rekommenderar att endast ändringar görs om man är fullt införstådd med vad de resulterar i. För att förhindra att andra användare har access och kan ändra parametrar i menysystemet kan detta låsas med ett lösenord. Fabriksinställt lösenord är Navigation och anrop av undermenyer Den första undermenyn är INSTALLATION. VÄNSTER/HÖGER knapparna flyttar valet av undermenyer via tre huvudrubriker (Installation, Setup och Information). En färgad markering indikerar valet. Ett tryck på OK knappen för en markering visar undermenyn för denna rubric, UPP/NED knappen bläddrar i denna undermeny, ett tryck på OK knappen kommer att öppna ännu en undermeny. Om valet visar pilar kommer ytterliggare VÄNSTER/HÖGER pil tryckningar att öppna fler undermenyer. Menyerna stängs automatiskt antingen efter att du har bekräft med OK knappen efter ett val eller om du trycker på EXIT

13 OSD installation Under menyvalet INSTALLATION kan språket (Language) ändras och antennen optimeras. Språk (Language) I denna meny kan språket för OSD menysystemet ställas in. Antennjustering Antennens placering och riktning skall justeras för att ge den högsta möjliga kvaliteten på signal och styrka. Om digitalboxen skulle utveckla problem med tiden skall denna funktion användas för att kontrollera att antennen fortfarande är optimalt inställd och inte har ändrats pga väder och vind. Signalstyrkan på olika kanaler kan jämföras genom att välja kanal

14 OSD inställning I SETUP menyn kan kanaler sökas, organiseras, tid och datum ställas in, barnlås och avancerade inställningar konfigureras. Några menyer har ändringsbara parametrar som kan orska funktionsproblem hos digitalboxen. För access till dessa måste du mata in ett lösenord. Förinställt lösenord är Lösenordet kan ändras. Det är mycket viktigt att notera det nya lösenordet och förvara detta på ett säkert ställe. Tryck på MENU knappen och därefter med HÖGER knappen markera SETUP. Tryck på OK knappen för att visa undermenyn. Söka (Scan) Med SCAN menyn kan du lägga till och radera kanaler. Varje funnen kanal kan innehålla TV och Radio kanaler. Vid ett senare tillfälle kan en ytterliggare sökning lägga till eventuella nya kanaler. Söka på alla frekvensband (All Channel Scan) Välj denna funktion för en komplett sökning från VHF till UHF kanal 69. Listan över program uppdaters kontinuerligt under det att sökningen pågår. Söka kanal (Scan channel) Använd denna funktion om du vill söka efter en specifik känd kanal. Signalstyrka och kvalitet visas

15 Service inställning Undermenyn Service setup är i huvudsak endast informativ over de tekniska parametrarna för alla lagrade kanaler. De färgade knapparna används för att: RÖD: För att söka markerad kanal. GRÖN: För att söka en kanal där det specifika PID måste anges. Detta är en specialfunktion för servicetekniker. GUL: För att radera markerad kanal

16 Favoritinställningar Kanalerna lagras i frekvensordning och detta är normalt inte idealiskt. Kanalerna kan grupperas enligt innehåll eller annan rubric. Fyra rubriker är förinställda vilka kan ändras. När en kanal är markerad, tryck på den färgade knapp som motsvarar den rubrik som du önskar grupera den under. Förinställda rubriker är: Röd: Film Grön: Musik Gul: Nyheter Blå: Sport Tryckp på i (vit) knapp för att ändra namn på rubriken. De alfanumeriska sifferknapparna används precis som på en mobiltelefon. Till exempel: C erhålls genom att trycka 4 gånger på knapp 2. Sekvensen är 2, A, B, C. Volym + flyttar markören ett steg åt höger. Tryck OK för att bekräfta

17 Sortera kanalplatser Denna meny tillåter sortering av kanaler. Tryck på en färgad knapp när kanalen är markerad för att - RÖD: Raderar kanalen. Vid tryck på denna knapp markeras valet med ett X. För att fullfölja raderingen, tryck OK. GRÖN: Flyttar kanalen till en annan plats. Markera kanalen som skall flyttas och tryck på GRÖN knapp. Flytta markeringen till en ny plats och tryck OK för att fullfölja flyttingen. GUL: Lås kanalen så att ett lösenord krävs för att titta på kanalen. Markera kanalen som skall låsas. Tryck på GUL knapp följt av OK för att låsa kanalen. BLÅ: För att namnge kanalen enligt ditt eget önskemål. Markera kanalen som skall namnändras. Tryck på BLÅ knapp och använd de alfanumeriska knapparna för att ändra namnet. Volym + flyttar markören ett steg till höger

18 Övriga inställningar Datum och Tid (time setup) Det finns två möjligheter att ställa in datum och tid, automatisk och manuell. Välj huvudstad för ditt land för automatisk inställning. Välj sommar/vinter tid vid behov. Vid manuell ändring ändras datum och tid med sifferknapparna. Siffran till höger om markören ändras med sifferknappen. OBS: Efter påslag av digitalboxen kan det vara så att datum och tid som visas är felaktigt. Det kan ta flera minuter för digitalboxen att ta emot rätt tid och datum information från utsändningen. Timerinspelning (Event timer) Denna meny tillåter inställning av kanal, tid, datum och varaktighet för videoinspelning. Se till att timern är satt till ON och att varaktigheten är tillräcklig innan du trycker på OK för att stänga menyn. Upp till 6 inspelningar kan programmeras. Digitalboxen slår PÅ och byter kanal enligt dina inställningar. Önskat program kan kopieras från EPG. När programfältet är markerat i menyn, tryck på EPG knappen. Tryck på GRÖN knapp och välj önskat program. Tryck på RÖD knapp för att kopiera innehållet till timer menyn. Tryck OK för att bekräfta och avsluta. Timerläget tillåter inspelningar att ställas in för ett tillfälle, varje dag eller varje vecka. Timern aktiveras varje dag vid samma tid. Varje vecka på samma dag och tid

19 Barnlås (Parental lock) En kanal kan låsas med ett lösenord. Barlåsmenyn tillåter dig att ändra detta till ett personligt lösenord. Kom ihåg att notera detta lösenord och förvara detta på ett säkert ställe. Först måste det gamla lösenordet anges. Förinställt lösenord är Därefter anges det nya lösenordet. Repetera lösenordet och tryck på OK för att bekräfta. TV Setup Denna meny används för att konfigurera digitalboxen mot TV:n. Aspect ratio (bildformat): skall vara samma som TV:n. Video format 50Hz: Normalt PAL Video format 60Hz. För länder med 60Hz. OSD timeout: OSD displayens varaktighet Menu slide level: Justera hastigheten för rull menyer

20 Avancerade inställningar Färginställning I undermenyn för Färginställning (Colour setup) kan visningen av OSD menyn ändras. Färgen ändras genom att variera procentalet för blandningen av röd, blå och grön. Den del av menyn som skall ändras kan väljas. Det finns ett förinställt fält vilken tillåter en snabb väg att återställa färgerna till fabriksläge om du inte är nöjd med dina justeringar. Återställning av digitalboxen Ibland kan en total återställning av digitalboxen vara användbar för att snabb rötta till felaktiga inställningar eller om den flyttas till en anna del av landet. Återställning kommer att ställa boxen i fabriksläge med inga lagrade kanaler I minnet. Detta är ett stort steg så lösenordet krävs för att utföra kommandot. Alla parametrar som Tid, Datum, Land, TV inställningar, etc måste omprogrammeras. Radera kanaler Denna åtgärd raderar alla lagrade kanaler och en sökning måste göras igen. Lösenordskyddat. Land (Country) Val av land ställer in kanalavstånd och bandbredd för den plats som digitalboxen skall användas

21 Information Det finns två informationsundermenyer. Signalstyrka Signalstyrkan, kvalitetsnivå och tekniska detaljer för kanalen visas. Värdena bör vara över 60% för bra mottagning. Information Detta avsnitt innehåller normalt mjukvarans versionsnummer

22 Specifikationer DEMODULATOR STÖDJER COFDM 2K / 8K Guard 1 / 2, 1 / 4, 1 / 8, 1 / 16, 1 / 32 FEC, 1 / 2, 2 / 3, 3 / 4, 4 /5, 5 / 6, 7 / 8 QPSK, 16 QAM, 64 QAM. CPU & MINNE 32 Bit RISC 2M FLASH 8M SDRAM RF INPUT IEC hona 9.5mm. Frekvensområde VHF: 147 to 429.9MHz / UHF: to 858.0Mhz Bandbredd 8 / 7 MHz RF Loop 1000 kanaler VIDEO DECODER MPEG-2 Data rates upp till 15Mbits / S Video format 4:3, 16:9 AUDIO DECODER MPEG-2 Layer I & II Mono / Stereo / Dual channel Data rates upp till 384Kbits/S AV UTGÅNGAR Composite video till SCART standard. RGB video till SCART standard Stereo audio till SCART standard Coaxial S/PDIF Standard S-VHS Composite video & Stereo audio via RCA MJUKVARU UPPDATERING 9 pin RS-232 connector STORLEK Bredd 280 X Djup 193 X Höjd 40.5mm STRÖMFÖRSÖRJNING (Adapter) 240V ~ +/- 10% 50/60Hz

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708 BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com Ver. 200805 Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 www.clasohlson.com SVENSKA Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21 DT-455HD Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Svenska Version Svenska 2009-01-21 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll 4 3. Anslut

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt nedåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt nedåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IPTV Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IPTV Välkommen till Borderlight IPTV... 3 Vad är IPTV... 3 Vad är HDTV... 3 Vad behövs för IPTV... 4 Hur

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Multi TV. Smartare digital TV. Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst. Användarmanual JNT

Multi TV. Smartare digital TV. Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst. Användarmanual JNT Multi TV Smartare digital TV Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst Användarmanual JNT 01.02.2011 2 IPTV från JNT INNEHÅLL Om IPTV tjänstens portal... 3 Se på TV... 4 Välja kanal... 4 Kanalinformation...

Läs mer

Innehåll. Kapitel 5. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Säkerhetsinstruktioner... 3

Innehåll. Kapitel 5. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Säkerhetsinstruktioner... 3 Bruksanvisning Innehåll Innehåll Säkerhetsinstruktioner... 3 Kapitel 1 Information före installation... 4 Allmänna egenskaper... 4 Tillbehör... 4 Kapitel 2 Beskrivning av Digital-TV mottagaren. 5 Frontpanel...

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA

Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA INNEHÅLL SÄKERHETSINFORMATION... 1 INLEDNING... 2 ANVÄNDA DIGITALBOXEN... 4 Första installation... 4 Volymkontroll... 4 Kanalsökning... 4 Inställningsmeny...5

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand så funkar det. INSPELNINGSBAR HD-BOX MED ON DEMAND I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box med On Demand. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du

Läs mer

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för Digital-TV mottagaren, använd manualen för framtida referens

Läs mer

LCD1593 Baksida Väggmontering

LCD1593 Baksida Väggmontering LCD1593 Baksida 1. Ingång för strömförsörjning (från nätadapter) 2. VGA (PC) ingång 3. SCART 4. S-video ingång 5. RCA Video ingång 6. RCA Audio L ingång och RCA Audio R ingång (Vänster (L) och höger (R)

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Användarmanual. Digital Marksänd Mottagare SRT 8010

Användarmanual. Digital Marksänd Mottagare SRT 8010 Användarmanual Digital Marksänd Mottagare SRT 8010 ANVÄNDARMANUAL 1.0 INTRODUKION 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Lagring 2 1.3 Utrustnings Inställningar 3 1.4 Funktioner & Tillbehör 3 2.0 DIN MOTTAGARE

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning TRIAX TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210 Bruksanvisning 1 INNEHÅLL GENERELLA INSTRUKTIONER... 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 RENGÖRING & VÅRD... 3 KONTROLLENHETER, FRONT OCH BAKRE PANEL...

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Apparaten måste installeras i enlighet med nationella normer.

Apparaten måste installeras i enlighet med nationella normer. Viktiga säkerhetsinstruktioner som bör bevaras tillsammans med produkten Läs igenom dessa noggrant undvika risk för eldsvåda eller elektriska stötar bör denna mottagare inte utsättas för regn eller fukt.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

CI-5100T. Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception. Käyttöopas Svensk-

CI-5100T. Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception. Käyttöopas Svensk- Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception Suomi- Käyttöopas Svensk- Bruksanvisning English- User manual CI-5100T Innehåll

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Användarmanual. Multi. Box. alla TV-apparater...

Användarmanual. Multi. Box. alla TV-apparater... Multi Box Kompakt enhet med 3 DVB-T mottagare Se fria digitala kanaler på alla TV 3 inbyggda modulatorer Automatisk installation NICAM stereo 12-voltsdrift Mycket låg effektförbrukning alla TV-apparater...

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

FSC1 CX. Varumärkena AC 3 och dubbel D ägs av Dolby Laboratories. De tillverkas med licens från Dolby Laboratories.

FSC1 CX. Varumärkena AC 3 och dubbel D ägs av Dolby Laboratories. De tillverkas med licens från Dolby Laboratories. www.finnsat.tv Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehålles. Inga delar av denna instruktion eller handling får kopieras, distribueras, delas, laddas ner, sparas eller förmedlas i någon form

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud.

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Tack för att du valt våra produkter! Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Läs igenom manualen innan Ni påbörjar installationen.

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL DMR-180/184/188 SNABBMANUAL Det första man bör göra är att byta språk. All navigation kan skötas med Fjärrkontroll eller Mus Börja med att trycka på Menu på fjärrkontrollen alternativt högerklicka med

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Användarens önskemål på funktioner, ex : Förse alla TV-apparater med en stabil signal av god kvalité oavsett antal anslutna TV. Accessmöjlighet av videokälla i alla rum Möjlighet att välja kanal på Sat-mottagaren

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

användarmanual boxer on demand

användarmanual boxer on demand användarmanual boxer on demand titta även På Vår InStruktIonSFIlM! 1 Innehåll Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjärrkontrollen...5

Läs mer

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Tv Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär. Med den här handboken kommer

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet

Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet BeoRemote One Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet Daglig användning Introduktion till BeoRemote One och handledningen, 3 Använda BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detalj, 5

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD Digital Set Top Box Instruktionsmanual DMB-105HD DVB-T SPELARE DENVER DMB-105HD TACK FÖR ATT DU KÖPT DENVER DMD-105HD. 1. VID INSPELNING TILL USB-MINNE ELLER EXTERN HÅRDDISK PÅ DENNA MODELL, MÅSTE DU VÄNTA

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning SE-1 021108 01210 Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion 1.1 Viktig information... 2 1.2 Produktfunktioner... 2 1.3 Paketets innehåll... 3 Kapitel 2 Installation 2.1.1 Framsida... 4 2.1.2 Baksida...

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll 4 3. Anslut

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM!

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! L A U N A M R A D N D ANVÄ N A M E D N O R BOXE TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! 1 INNEHÅLL Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4

Läs mer

FST100. Bruksanvisning. www.finnsat.tv

FST100. Bruksanvisning. www.finnsat.tv FST100 Bruksanvisning www.finnsat.tv Innehåll Innehåll Innehåll............................................................................... 2 Allmän information....................................................................

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IP Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IP Välkommen till Borderlight IP... 3 Vad är IP... 3 Vad är HD... 3 Vad behövs för IP... 4 Hur ser digital

Läs mer