ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet"

Transkript

1 ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

2 Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning 5 Snabbstart guide 6 OSD navigation tangenter, normal daglig användning 7 OSD program information 8 OSD program favoriter 9 Specialfunktioner 10 OSD undermenyer och lås 11 OSD Installation 12 OSD Inställning 13 OSD Serviceinställning 14 OSD Favoritinställning 15 OSD Sortera kanalplatser 16 OSD Övriga inställningar 17 OSD Barnlås 18 OSD Avancerade inställningar 29 OSD Information 20 Specifikationer 21 Egenskaper 1000 programmerbara kanalplatser EPG (Elektronisk Program Guide) - upp till 14 dagar Text-TV med 300 sidor minne 6 timer inställningar för videoinspelning On Screen Menu Förslag på stationsnamn och programinnehåll Indikator för signalstyrka till hjälp vid riktning/kontroll av TV antenn SCART kontakter för TV eller Video Infraröd fjärrkontroll Insomningstimer Mottagning av de fria TV kanalerna i digitala marknätet - 1 -

3 Gratulerar! Du har införskaffat en högkvalitetsprodukt som har genomgått en strikt kvalitetskontroll för att ge dig mycket nöje och för att välkomna dig till den nya digitala TV världen med video och radioprogram. För optimal mottagning rekommenderar vi att ni kontrollerar er TV antenn. År av vädrets påverkan kan framkalla korrosion eller felriktning av antennen. I områden med hög signalstyrka kan en enkel inomhusantenn vara tillräckligt. Säkerhetsinformation Vänligen läs igenom denna säkerhetsinformation noggrant innan installationen av denna digitalbox påbörjas. Vid åska skall antennkabeln kopplas ur. Om utrustningen inte används under lång tid skall nätadaptern kopplas bort från 220V vägguttaget. Placera inga behållare som innehåller vätskor (som blomvaser, kaffekoppar, etc) ovanpå enheten. Placera inte enheten och nätadaptern så att de kan utsättas för fukt eller vätskespill. Anslut nätadaptern endast till ett standard 220V uttag. Tillse att alla ventilationshål inte täcks för. Använd inte digitalboxen på mjuka ytor som t.ex. en matta. Om enheten placeras i en hylla eller liknande skall ett utrymme på 5 cm lämnas ovanför enheten för att tillse god ventilation. Placera inte enheten ovanpå andra enheter som genererar värme. Koppla ur nätadaptern innan rengöring av digitalboxen. Använd en torr eller lätt fuktad trasa och se till att fukt inte kan tränga in i enheten. REPARATION: Reparation kan endast utföras av kvalificerad personal. Öppna inte någon del av digitalboxen eller nätadaptern

4 Kontroller Digitalboxens framsida 1. Signal mottagen indikator 2. Standby indikator 3. ON indikator 4. IR sensor för fjärrkontroll 5. Kanal upp/ned knapp 6. ON / Standby knapp Digitalboxens baksida 1. RS-232 kontakt som används för att uppgradera mjukvaran via en dator med en RS-232 cable 2. Antennutgång för anslutning till TV eller Video 3. Antenningång för anslutning till TV antennen 4. Koaxial digital ljudutgång 5. SCART kontakt för anslutning till Video 6. SCART kontakt för anslutning till TV 7. S-VHS videoutgång 8. RCA utgång stereoljud 9. RCA utgång composite Video 10. Strömförsörjning. Nätadapter eller 12 till 24 volt likspänning. (1.4A vid 12V) 11. Optisk digital ljudutgång (saknas på vissa versioner av digital boxen) - 3 -

5 Fjärrkontrollen 1. Ljud PÅ/AV Slår PÅ eller AV ljudet. 2. Standby PÅ/AV Denna knapp har två funktioner: A.) Ställer digitalboxen till eller från standby. B.) Genom att hålla knappen intryckt visas menyn för insomningstimern sifferknappar Direkt val för numeriska funktioner för menyer eller kanaler. 4. TEXT Startar/Stänger av text-tv. 5. SUB För att visa textrader om dessa sänds. 6. TV Väljer TV eller Digital TV genom att ändra status på Stift 8 i scartkontakten. 7. TV/RAD Växlar mellan TV och radio läge. 8. AUDIO Visar alla tillgängliga ljudkanaler. 9. PAGE +/- En genväg i programlistan. Programlistan anropar och stänger dessa vid uppdaterad aktivitet. 10. CHANNEL/ UPP NED Används för att navigera i OSD menyerna eller bläddra mellan kanalerna. 11. OK För att bekräfta åtgärder i menyerna. 12. VOL/ VÄNSTER - HÖGER Används för att navigera i OSD menyerna (vänster / höger) eller för justering av volymen. 13. MENU Huvudmenyn för att ställa in digitalboxen. 14. FREEZE Fryser bilden. 15. BROWSE Visar den lagrade programlistan. 16. EXIT Går ur nuvarande OSD sida. 17. EPG Visar EPG (Elektronisk Program Guide). 18. ALT Växlar mellan nuvarande och föregående TV program. 19. Funktionsknappar Dessa fyra färgade knappar används för olika funktioner i menyerna. 20. I (information) Visar programinformation. Kontrollera att batterierna är insatta med korrekt polaritet, se märkning i batterifacket. Batteri: 2 stycken; AAA, UM-4, eller R03-4 -

6 Anslutningar Antenntyp Korrekt antenntyp måste användas för mottagning av digitala TV kanaler i ditt område. Denna måste vara av typen UHF, VHF eller båda. Kvaliteten på antenninstallationen är extremt viktig för störningsfri mottagning. Anslutning och riktning av antennen För bästa resultat skall antennen installeras av kvalificerad personal. Den skall riktas direkt mot TV sändaren. Justera antennen för bästa värde med hjälp av signalindikatorn. Anslutning till annan utrustning En scartkabel eller composite kabel eller SVHS kabel krävs för anslutning till TV:n. För att ansluta ett flertal andra enheter kan en scartswitch vara nödvändig. Anslutning till en Video Video skall anslutas till scart eller composite eller SVHS utgången på digitalboxen. Utgången på Videon ansluts till TV:n

7 Snabbstart guide Följande instruktioner hjälper dig att enkelt installera din nya digitalbox. Digitalboxen levereras utan lagrade program då kanalfrekvenserna varierar från område till område. Denna guide kommer att vägleda dig genom inställningarna utan att specialkunskaper är nödvändiga. Welcome (Välkommen) Efter påslag visas välkomstmenyn. Med fjärrkontrollens färgade knappar kan du välja önskad undermeny. Om digitalboxen har använts visas inte välkomstmenyn. Om så är fallet, tryck på MENU knappen på fjärrkontrollen. Scan all channels (Sök alla kanaler) Med TV antennen inställd kan du fortsätta med att söka TV kanaler. Detta kan ta flera minuter. Tryck på GRÖN knapp, processen är automatisk. Nummer och namn för de funna kanalerna visas när sökningen är klar. Bekräfta YES och gå ur menyn. Justera antennen Justera antennen för maximal signalnivå med hjälp av signalindikatorn. Tryck på [exit] knappen för att avbryta denna meny. Sortera alla kanaler Kanalerna kan flyttas, raderas, låsas och namnändras. Tryck på den färgade knapp som motsvarar önskad funktion. Mainmeny (Huvudmeny) Tryck på BLÅ knapp i välkomstmenyn för att gå till huvudmenyn. Från denna meny kan alla övriga inställningar för digitalboxen utföras

8 OSD-Menyn De viktigaste knapparna för att navigera i menyerna är: MENU för att starta huvudmenyn. EXIT för att gå ett steg tillbaka till föregående meny och för att i flera eventullea steg gå ur alla menyer. VÄNSTER, HÖGER, UPP, NED för att navigera och markera menyval. De FÄRGADE knapparna erbjuder genvägar i menysystemet. Ta dig tid att förstå menyerna och användningen av dessa knappar. Menyn visar funktionen för dessa färgade knappar. Fabriksinställningen är optimal för de flesta installationer. Normal daglig användning För normal daglig användning krävs ett minimalt antal kontroller, precis som för din analoga TV. STANDBY PÅ/AV, KANAL ändring och VOLYM. Specialfunktioner som TEXT-TV eller EPG kan också behöva användas. De numeriska, 0 9 knapparna ger direkt access till kanalen. Siffrorna knappas enkelt in, ex. 1 därefter 8 för kanal 18. CH+ / CH- stegar genom kanalerna en i taget. BROWSE visar listan i minnet och du kan bläddra genom kanalerna från denna lista. De FÄRGADE knapparna stegar genom favoritlistan om du har programmerat några kanaler som favoriter. TV/RAD för att välja radio läge. Ett detaljerat avsnitt för OSD menyerna följer

9 OSD informationsfönster Programinformation Efter kanalbyte visas ett informationsfönster. Detta visar volymnivån, nuvarnade och nästa program, tid och datum, kanalnummer och ljudkanal. Visar om Text-TV och textrader är tillgängliga och signalstyrkan. Den visade informationen kommer från programdistributören så bara den information som denne sänder ut kan visas. En utsändning kan bära ett flertal ljudkanaler. Dessa kan vara i olika språk eller vara ljud som inte är relaterat till TV bilden såsom radio. Tryck på AUDIO knappen för att visa tillgängliga ljudkanaler. Använd UPP/NED knapparna för att välja och tryck därefter på OK. De färgade knapparna tillåter att vänster och höger ljudkanal produceras genom båda ljudkanalerna (mono). Volym Använd VÄNSTER/HÖGER knapparna för att justera volymen när du inte befinner dig i menyläget. Ljudet kan tillfälligt tystas med MUTE knappen

10 OSD program favoriter & listning Du kan lagra kanaler i favorit minnet för snabb access. Det finns fyra favorit kategorier vilka kan vara, Nyheter, Sport, Film, Barn etc. Dessa är förinställda namn för dessa kategorier och kan ändras till valfritt namn. Ordningen i listan kan också ändras för att förenkla valet. Om den mest frekventa kanalen är t.ex. nr.24 så är det mer bekvämt att den ligger på plats nr.1 för att spara knapptryckningar. ALT knappen ger en genväg mellan föregående kanal och nuvarande kanal. Direkt kanalval med sifferknapparna 0 9 Om kanalnumret för önskad kanal är känt, ange detta nummer med sifferknapparna. Ex: 1 följt av 8 för kanalnumret arton (18). Programlista Tryck på BROWSE knappen för att få en total översikt av de lagrade kanalerna. Då visas kanallistan tillsammans med en liten bild av det utsända programmet på denna kanal. UPP/NED knapparna flyttar markören i listan. Sidan ändras snabbt i block. Använd OK knappen för att välja eller EXIT knappen för att avbryta. Sortera programlistan Tryck på GRÖN knapp för att visa listan i alfabetisk ordning. Ett tryck på (i) informationsknappen i menyn kommer att visa rubrikerna i favoritlistan. Visa favoritlistan Om favoriter har lagrats kommer ett tryck på motsvarande färgknapp att visa favoritlistan för denna kategori

11 Specialfunktioner, Text-TV och EPG Frysa bilden Ett tryck på FREEZE knappen fryser bilden omedelbart. Detta kan vara användbart för att studera bildobjekt i detalj. Ljudet tystas under fryst bild. Ett nytt tryck på knappen och bilden går ur fryst läge. Textrader Om utsändningen innehåller textrader kommer ett tryck på SUB knappen att visa dessa textrader. Detta är användbart för personer med hörselproblem. Text-TV Många kanaler sänder extra information och tjänster som t.ex. text-tv. Innehållet styrs av utgivaren och innehåller vanligtvis nyheter, sport och andra intressanta ämnen. Indexsidan är normalt sidan 100 vilken listar alla olika sidor med tillgänglig information. EPG elektronisk program guide Elektronisk Program Guide EPG är inte alltid under sändning. När den är tillgänglig visar den normalt dagens program. Med GRÖN knapp veckans program. RÖD knapp tillåter timerinställning för automatisk videoinspelning

12 OSD undermenyer och lås Tryck på BLÅ knapp i välkomstmenyn för att visa huvudmenyn (Main menu). I huvudmenyn kan olika undermenyer väljas för att ställa in digitalboxens alla parametrar. Några av dessa parametrar kan orsaka stopp i digitalboxens funktion om de ställs in fel. Vi rekommenderar att endast ändringar görs om man är fullt införstådd med vad de resulterar i. För att förhindra att andra användare har access och kan ändra parametrar i menysystemet kan detta låsas med ett lösenord. Fabriksinställt lösenord är Navigation och anrop av undermenyer Den första undermenyn är INSTALLATION. VÄNSTER/HÖGER knapparna flyttar valet av undermenyer via tre huvudrubriker (Installation, Setup och Information). En färgad markering indikerar valet. Ett tryck på OK knappen för en markering visar undermenyn för denna rubric, UPP/NED knappen bläddrar i denna undermeny, ett tryck på OK knappen kommer att öppna ännu en undermeny. Om valet visar pilar kommer ytterliggare VÄNSTER/HÖGER pil tryckningar att öppna fler undermenyer. Menyerna stängs automatiskt antingen efter att du har bekräft med OK knappen efter ett val eller om du trycker på EXIT

13 OSD installation Under menyvalet INSTALLATION kan språket (Language) ändras och antennen optimeras. Språk (Language) I denna meny kan språket för OSD menysystemet ställas in. Antennjustering Antennens placering och riktning skall justeras för att ge den högsta möjliga kvaliteten på signal och styrka. Om digitalboxen skulle utveckla problem med tiden skall denna funktion användas för att kontrollera att antennen fortfarande är optimalt inställd och inte har ändrats pga väder och vind. Signalstyrkan på olika kanaler kan jämföras genom att välja kanal

14 OSD inställning I SETUP menyn kan kanaler sökas, organiseras, tid och datum ställas in, barnlås och avancerade inställningar konfigureras. Några menyer har ändringsbara parametrar som kan orska funktionsproblem hos digitalboxen. För access till dessa måste du mata in ett lösenord. Förinställt lösenord är Lösenordet kan ändras. Det är mycket viktigt att notera det nya lösenordet och förvara detta på ett säkert ställe. Tryck på MENU knappen och därefter med HÖGER knappen markera SETUP. Tryck på OK knappen för att visa undermenyn. Söka (Scan) Med SCAN menyn kan du lägga till och radera kanaler. Varje funnen kanal kan innehålla TV och Radio kanaler. Vid ett senare tillfälle kan en ytterliggare sökning lägga till eventuella nya kanaler. Söka på alla frekvensband (All Channel Scan) Välj denna funktion för en komplett sökning från VHF till UHF kanal 69. Listan över program uppdaters kontinuerligt under det att sökningen pågår. Söka kanal (Scan channel) Använd denna funktion om du vill söka efter en specifik känd kanal. Signalstyrka och kvalitet visas

15 Service inställning Undermenyn Service setup är i huvudsak endast informativ over de tekniska parametrarna för alla lagrade kanaler. De färgade knapparna används för att: RÖD: För att söka markerad kanal. GRÖN: För att söka en kanal där det specifika PID måste anges. Detta är en specialfunktion för servicetekniker. GUL: För att radera markerad kanal

16 Favoritinställningar Kanalerna lagras i frekvensordning och detta är normalt inte idealiskt. Kanalerna kan grupperas enligt innehåll eller annan rubric. Fyra rubriker är förinställda vilka kan ändras. När en kanal är markerad, tryck på den färgade knapp som motsvarar den rubrik som du önskar grupera den under. Förinställda rubriker är: Röd: Film Grön: Musik Gul: Nyheter Blå: Sport Tryckp på i (vit) knapp för att ändra namn på rubriken. De alfanumeriska sifferknapparna används precis som på en mobiltelefon. Till exempel: C erhålls genom att trycka 4 gånger på knapp 2. Sekvensen är 2, A, B, C. Volym + flyttar markören ett steg åt höger. Tryck OK för att bekräfta

17 Sortera kanalplatser Denna meny tillåter sortering av kanaler. Tryck på en färgad knapp när kanalen är markerad för att - RÖD: Raderar kanalen. Vid tryck på denna knapp markeras valet med ett X. För att fullfölja raderingen, tryck OK. GRÖN: Flyttar kanalen till en annan plats. Markera kanalen som skall flyttas och tryck på GRÖN knapp. Flytta markeringen till en ny plats och tryck OK för att fullfölja flyttingen. GUL: Lås kanalen så att ett lösenord krävs för att titta på kanalen. Markera kanalen som skall låsas. Tryck på GUL knapp följt av OK för att låsa kanalen. BLÅ: För att namnge kanalen enligt ditt eget önskemål. Markera kanalen som skall namnändras. Tryck på BLÅ knapp och använd de alfanumeriska knapparna för att ändra namnet. Volym + flyttar markören ett steg till höger

18 Övriga inställningar Datum och Tid (time setup) Det finns två möjligheter att ställa in datum och tid, automatisk och manuell. Välj huvudstad för ditt land för automatisk inställning. Välj sommar/vinter tid vid behov. Vid manuell ändring ändras datum och tid med sifferknapparna. Siffran till höger om markören ändras med sifferknappen. OBS: Efter påslag av digitalboxen kan det vara så att datum och tid som visas är felaktigt. Det kan ta flera minuter för digitalboxen att ta emot rätt tid och datum information från utsändningen. Timerinspelning (Event timer) Denna meny tillåter inställning av kanal, tid, datum och varaktighet för videoinspelning. Se till att timern är satt till ON och att varaktigheten är tillräcklig innan du trycker på OK för att stänga menyn. Upp till 6 inspelningar kan programmeras. Digitalboxen slår PÅ och byter kanal enligt dina inställningar. Önskat program kan kopieras från EPG. När programfältet är markerat i menyn, tryck på EPG knappen. Tryck på GRÖN knapp och välj önskat program. Tryck på RÖD knapp för att kopiera innehållet till timer menyn. Tryck OK för att bekräfta och avsluta. Timerläget tillåter inspelningar att ställas in för ett tillfälle, varje dag eller varje vecka. Timern aktiveras varje dag vid samma tid. Varje vecka på samma dag och tid

19 Barnlås (Parental lock) En kanal kan låsas med ett lösenord. Barlåsmenyn tillåter dig att ändra detta till ett personligt lösenord. Kom ihåg att notera detta lösenord och förvara detta på ett säkert ställe. Först måste det gamla lösenordet anges. Förinställt lösenord är Därefter anges det nya lösenordet. Repetera lösenordet och tryck på OK för att bekräfta. TV Setup Denna meny används för att konfigurera digitalboxen mot TV:n. Aspect ratio (bildformat): skall vara samma som TV:n. Video format 50Hz: Normalt PAL Video format 60Hz. För länder med 60Hz. OSD timeout: OSD displayens varaktighet Menu slide level: Justera hastigheten för rull menyer

20 Avancerade inställningar Färginställning I undermenyn för Färginställning (Colour setup) kan visningen av OSD menyn ändras. Färgen ändras genom att variera procentalet för blandningen av röd, blå och grön. Den del av menyn som skall ändras kan väljas. Det finns ett förinställt fält vilken tillåter en snabb väg att återställa färgerna till fabriksläge om du inte är nöjd med dina justeringar. Återställning av digitalboxen Ibland kan en total återställning av digitalboxen vara användbar för att snabb rötta till felaktiga inställningar eller om den flyttas till en anna del av landet. Återställning kommer att ställa boxen i fabriksläge med inga lagrade kanaler I minnet. Detta är ett stort steg så lösenordet krävs för att utföra kommandot. Alla parametrar som Tid, Datum, Land, TV inställningar, etc måste omprogrammeras. Radera kanaler Denna åtgärd raderar alla lagrade kanaler och en sökning måste göras igen. Lösenordskyddat. Land (Country) Val av land ställer in kanalavstånd och bandbredd för den plats som digitalboxen skall användas

21 Information Det finns två informationsundermenyer. Signalstyrka Signalstyrkan, kvalitetsnivå och tekniska detaljer för kanalen visas. Värdena bör vara över 60% för bra mottagning. Information Detta avsnitt innehåller normalt mjukvarans versionsnummer

22 Specifikationer DEMODULATOR STÖDJER COFDM 2K / 8K Guard 1 / 2, 1 / 4, 1 / 8, 1 / 16, 1 / 32 FEC, 1 / 2, 2 / 3, 3 / 4, 4 /5, 5 / 6, 7 / 8 QPSK, 16 QAM, 64 QAM. CPU & MINNE 32 Bit RISC 2M FLASH 8M SDRAM RF INPUT IEC hona 9.5mm. Frekvensområde VHF: 147 to 429.9MHz / UHF: to 858.0Mhz Bandbredd 8 / 7 MHz RF Loop 1000 kanaler VIDEO DECODER MPEG-2 Data rates upp till 15Mbits / S Video format 4:3, 16:9 AUDIO DECODER MPEG-2 Layer I & II Mono / Stereo / Dual channel Data rates upp till 384Kbits/S AV UTGÅNGAR Composite video till SCART standard. RGB video till SCART standard Stereo audio till SCART standard Coaxial S/PDIF Standard S-VHS Composite video & Stereo audio via RCA MJUKVARU UPPDATERING 9 pin RS-232 connector STORLEK Bredd 280 X Djup 193 X Höjd 40.5mm STRÖMFÖRSÖRJNING (Adapter) 240V ~ +/- 10% 50/60Hz

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen.

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1 S 2 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program.

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. Säkerhetsinstruktioner Denna digitala mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella

Läs mer

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Användarmanual Safety Instructions SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

Technology in action. http://www.sagem.com. Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel.

Technology in action. http://www.sagem.com. Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel. Technology in action http://www.sagem.com Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel. MOTTAGARE FÖR MARKSÄND DIGITALTV ITD 64 ITD 62 ITD 60 BRUKSANVISNING

Läs mer

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska DVB-S2-mätenhet smartmeter S20 Instruktionsbok Version: 03.03.2014 - Svenska Förord Förord Bäste Kund, Hjärtligt tack för att du har bestämt dig för en Satellit-mätenhet smartmeter S20. Den här användarhandledningen

Läs mer