Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD"

Transkript

1 Digital Set Top Box Instruktionsmanual DMB-105HD DVB-T SPELARE

2 DENVER DMB-105HD TACK FÖR ATT DU KÖPT DENVER DMD-105HD. 1. VID INSPELNING TILL USB-MINNE ELLER EXTERN HÅRDDISK PÅ DENNA MODELL, MÅSTE DU VÄNTA NÅGRA SEKUNDER INNAN DU TRYCKER PÅ REC. NÄR DU HAR INSTALLERAT MEDIA. ANNARS KAN ENHETEN FRYSA I SIGNAL. OM DET HÄNDER KOPPLA FRÅN STRÖMMEN OCH ANSLUT PÅ NYTT FÖR ATT FIXA DETTA. 2. NÄR DIGITAL AUDIO-UTEFFEKT ÄR INSTÄLLD PÅ RAW SKA DEN ENDAST ANVÄNDAS MED SURROUND MOTTAGARE. I DET HÄR LÄGET SKA DU STÄNGA AV LJUDET DÅ DU KAN FÅ BRUS I HÖGTALARNA PÅ DIN TV. OM DU ENDAST ANVÄNDER MED TV, SE TILL ATT AUDIO-UTEFFEKTEN ÄR INSTÄLLD PÅ PCM. 3. AUTO STANDBY-FUNKTION: DENNA FUNKTION STÄNGS AV AUTOMATISKT EFTER 3 TIMMAR OM ANVÄNDAREN INTE UTFÖR NÅGON AKTIVITET UNDER DESSA TIMMAR, 2 MINUTER INNAN NEDSTÄNGNING VISAS ETT VARNINGSMEDDELANDEN PÅ TV'N. AUTO STANDBY-FUNKTIONEN ÄR FÖRINSTÄLLD FRÅN FABRIKEN, MEN KAN STÄNGAS AV I SYSTEMMENYN. 4. NÄR DU ANVÄNDER EN EXTERN HÅRDDISK, SE TILL ATT DU HAR FORMATERAT DEN I FAT ELLER FAT32 FILSYSTEM. NTFS FUNGERAR INTE. OCH HÅRDDISKEN BEHÖVER EXTERN STRÖMFÖRSÖRJNING FÖR ATT FUNGERA, DÅ USB-PORTENS INTE GER TILLRÄCKLIGT MED STRÖM.

3 Säkerhetsinstruktioner Läs alltid noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner Behåll denna instruktionsmanual för framtida referens Håll denna apparat borta från fukt För installation placera denna apparat på en jämn och fast yta Placera den inte på mjuka möbler El-sladden/urkopplad apparat skall förbli enkel att manövrera/koppla ur. Skulle något av följande uppstå, låt en servicetekniker kontrollera din Set Top Box Den har utsatts för fukt Den har ramlat och skadats Den har tydliga tecken på skada Den har inte fungerat väl och du kan inte få den att fungera i enlighet med instruktionsmanualen Varning För att förhindra risken för elektrisk stöt, öppna inte locket eller baksidan på mottagaren. Blockera inte apparatens ventilationshål. Lämna lämpligt utrymme ovanför och runt omkring den för att möjliggöra adekvat ventilation. Placera inte apparaten i ett förslutet skåp eller ovanpå en enhet som avger värme. Copyrightregler Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form på något sätt utan föregående skriftlig tillåtelse. Andra firmamärken eller varumärken som nämns häri är registrerade varumärken tillhålande respektive företag. Friskrivningsklausul Information i detta dokument kan ändras utan föregånde meddelande. Tillverkaren gör inte några utfästelser eller garantier (underförstådda eller eller på annat sätt) rörande riktigheten och fullständigheten av detta dokument och ska inte under några omständigheter hållas ansvariga för inkomstbortfall eller kommersiell skada, inklusive men inte begränsat till särskilda, tillfälliga följdskador eller annan skada. Denna symbol betyder att denna produkt innehåller dubbel isolering mellan farlig nätspänning och användartillgängliga delar. Vid service använd endast identiska reservdelar. VARNING: För att minska risken för brand eller elchock, utsätt inte apparaten för regn eller fukt.

4 Frontpanel 1. Knapp för strömbrytare. 2. PROG+/-, VOL+/-. 3. LED signallamp. 4. Fjärrstyrd mottagarsensor. Bakpanel 1. RF IN/RF LOOP THROUGH TV RF IN uttag ansluter till din externa antenn. LOOP THROUGH uttag går förbi den ingående RF signalen till en annan tuner. 2. USB Du kan spela mediafil och uppdater mjukvara från USB-terminal. 3. HDMI UTEFFEKT High Definition Multimedia uteffekt, stöd upp till 1080i format uteffekt. 4. SPDIF UTEFFEKT Digital ljuduteffekt. 5. TV SCART UTGÅNG Denna terminaluteffekt CVBS eller RGB signal, du kan växla i menyn och standardinställningen är CVBS uteffekt. 6. VCR SCART OUTPUT/INPUT I DVB driftsläge är denna terminaluteffekt CVBS signal. När du trycker på TV/VCR-knappen på fjärrkontrollen, matar TV SCART ut VCR signal; 7. POWER INPUT Ingång för el-sladd, och nätaggregatet AC 110~240V Enheten slås automatiskt över till standbyläge om ingen åtgärd utförs efter 3 timmar, TV-skärmen kommer att visa" avstängning efter 120 sekunder" innan enheten stängs väljer du Avsluta-knappen med fjärrkontroll för att avbryta standby-läge.

5 Fjärrkontroll 3 1) MUTE: Används för att sätta på eller stänga av ljud. 2) STANDBY: Används för att sätta på och stänga av din set top box. 3) NUMBER KEYS: Används för att markera kanalnummer eller mata in nummer i menyer. 4) TV/RADIO: Används för att växla mellan TV-kanaler och Radiostationer. 5) AUDIO: Används för att ställa in ljuduteffekten, tillgängliga inställningar är STEREO, LEFT, RIGHT, MONO. 6) SUB.T: Används för att växla mellan olika tillgängliga undertexter. 7) LISTA: För att visa kanallista. 8) INFO: Används för att visa information om den kanal som visas. 9) TTX:TELETEXT 10) : Hoppar till föregående spår under uppspelning av media. 11) : Hoppar till nästa spår under uppspelning. Media 12) : Söker bakåt under uppspelning av media. 13) :Söker framåt under uppspelning av media. 14) PAUS: Tryck på denna knapp för att pausa uppspelning. 15) PLAY: Tryck på denna knapp för att starta uppspelning.

6 Fjärrkontroll 16) STOPP: Stoppar uppspelning av media. 17) MENU: Används för att öppna huvudmenyfönstret. 18) EXIT: Används för att återvända till föregående skärm eller meny. 19) PROG+/PROG-: För att markera kanaler uppåt eller neråt, eller flytta uppåt eller neråt i menyoperation. 20) VOL+/VOL-: För att justera volym eller markerade menyartiklar i menyoperation; för att flytta vänster eller höger i menyoperation. 21) OK: Används för att bekräfta en markering i en meny. 22) EPG: Används för att visa information om det program som visas och vad som visas härnäst. 23) RECALL: (ÅTERKALLA) Används för att växla mellan de två kanalerna som visats senast. 24) FAV: Används för åtkomst av dina favoritkanaler. 25)/26) PAGE-/PAGE+): Justera sida+/- i USB-menyn. 27) TV/VCR: Används för att växla uteffekt mellan STB och VCR. 28) COLOUR KEYS (färgtangenter) (RÖD/GRÖN/GUL/BLÅ): Används för att utföra olika funktioner i TEXT skärm eller andra menyer. 29) TIMER: Visar tajmerns schemalagda inspelning/uppspelning. 30) USB: Du kan spela mediafil och uppdatera mjukvara från USB-terminal. 31) :Realtidsinspelning. 32) V-FORMAT: Ändra HD-uteffekt upplösningar.

7 Installera batterierna Avlägnsa batterilocket från fjärrkontrollen och sätt in 2xAAA batterier i facket. Diagrammet inuti batterifacket visar korrekt sätt att placera batterierna Öppna locket 2. Installera batterierna 3. Stäng locket

8 Förstagångsinstallation När alla anslutningar utförts korrekt, sätt på din TV och kontrollera att mottagaren är ansluten till huvudströmbrytaren. Tryck på Power-knappen för att sätta på mottagaren. Om du använder mottagaren för första gången eller återskapat till fabriksinställning, kommer huvudmenyn att visas på din TV-skärm. OSD SPRÅK: Tryck på OK-knappen för att markera OSD-språk LAND: Tryck på OK-knappen för att markera land. TIDSZON: Tryck på OK-knappen för att markera tidszon LCN: Tryck på OK-knappen för att markera LCN PÅ eller AV START: Tryck på OK-knappen för att starta första programsökning. Installation Tryck på menyknappen för åtkomst av installation. OSD SPRÅK: Markera ett OSD språk LAND: Markera det land där du är bosatt. LCN: Ställ in LCN på eller av TIDSZON: a. TIDSZON: Markera landets tidszon. b. SOMMARTID: Markera sommartid av eller på. AUTO STANDBY: Enheten slås automatiskt över till standbyläge om ingen åtgärd utförs efter 3 timmar, TV-skärmen kommer att visa" avstängning efter 120 sekunder" innan enheten stängs väljer du Avsluta-knappen med fjärrkontroll för att avbryta standby-läget eller på/av funktionen. ÄNDRA LÖSENORD: Ställ in eller ändra lösenordet för låsta program. Fyll i ditt gamla lösenord eller standardlösenordet Nu blir du uppmanad att fylla i ditt nya lösenord. För att bekräfta fyll i ditt nya lösenord igen. SYSTEMINFORMATION: Visar viss information om spelaren. FABRIKSINSTÄLLNING: Återställ fabriksinställningen för spelaren.

9 TV SYSTEM: Markera tv-färgsystem pal eller ntsc. HD UTEFFEKT: HD TV programvisningläge (1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i, auto). SKÄRMFORMAT: Du måste ställa in visningsformat till antingen 4:3, 16:9 eller Auto för att få maximal display när du tittar TV. SCARTUTGÅNG: Markera Scart uteffektläge: CVBS eller RGB LR-LÄGE: Markera audio-uteffektläge: VÄNSTER, HÖGER ELLER STEREO SPDIF: Markera digitalt audio-uteffektläge: PCM eller RAW Manuell sökning: Installera nya kanaler manuellt. Automatisk sökning: Sök och installera alla kanaler automatiskt. Uppgradera stb: Uppgradera spelaren.

10 TV-KANAL och RADIO-KANAL: För att redigera dina programprefrenser (favorit, lås, flytta eller radera), som på bild 6 PVR (Personal video recorder) 1. USB PVR har följande funktioner: -Stöder en-kanals TS-inspelning -Stöder schemalagd inspelning och realtidsinspelning - Stöder programuppspelning -Stöder uppspelningslägen inkluderar: paus, snabbspolning framåt och snabbspolning bakåt. De lagringsmedia som stöds: -USB-anpassad hårddisk (500mA) -USB-disk (beroende på läs och skrivhastighet, 500mA) -För att radera inspelade filer på ett USB-minne så kan du ansluta USB-minne till datorn och sedan radera de inspelade filerna. TV-programmet spelas in till fil. i PVR-format, som kan spelas upp på den här enheten och datorn med hjälp av en lämplig spelare, men kan inte spelas upp på DVD eller PDVD. Filsystemformatet stöder: -FAT -FAT Före inspelning Måste plus USB-disk eller USB-anpassad hårddisk (500mA). Tryck på STOPP-knappen för att avbryta inspelning. 8

11 3. Videoinspelning. - Realtidsinspelning I det normal uppspelningsläget, tryck på för åtkomst av inspelningsstatus. När videoinspelningen startar, kommer det övre vänstra hörnet visas inspelningsikonen. Tryck på STOPP-knappen för att avbryta inspelning. -Schemalagd inspelning. Användaren kan ställa in schemalagd inspelning genom att ställa in data, tid och program. När den planerade inspelningstiden är nådd kommer spelaren att växla till det schemalagda programmet automatiskt för inspelning. För schemalagd inspelning, tryck på EPG-knappen för åtkomst av sidan EPG. Välj det program du önskar spela in, tryck på OK-knappen för att komma åt schemalagd inspelning sidan som på bilden 4. Spela upp inspelad fil -Öppna USB-läge och markera video och sedan öppna USB-filen och markera det måldokument som är inspelat.

12 Felsökning Problem Möjliga orsaker Vad ska du göra Ingen bild Strömmen är inte ansluten Anslut strömmen Stömbrytaren är inte på Sätt på strömmen Skärmen visar "ingen Signal DVB-T kabel är inte ansluten Anslut DVB-T kabeln Felaktig inställning Nollställ inställning Inget ljud från Ingen eller felaktig anslutning högtalaren med audiokabeln Anslut audiokabeln korrekt Ljudet är inställt på tyst Stäng av funktionen tyst Endast ljud, ingen bild på skärmen Fjärrkontrollen reagerar inte Felaktigt ljudspår Ingen eller felaktig anslutning med AV-kabeln Programmet är ett radioprogram Batteriet är slut inte riktad eller inte tillräckligt nära din Set Top Box Prova ett annat ljudspår Se till att audiokablar är korrekt anslutna Tryck på <TV/RADIO> tangenten för att växla över till TV-läge Byt batteri Justera fjärrkontrollens position och flytta närmare apparaten Bilden stannade plötsligt av eller mosaik Signalen för svag Färstärk signalen

13 Tekniska specifikationer Tuner Video Audio Power Artikel Delartikel Parameter Input frekvens 170~230MHz 470~860MHz RF Input nivå -25~-82dBm IF Bandbredd 7MHz och 8MHz Modulation QPSK, 16QAM, 64QAM Avkodarformat MPEG4 AVC/H.264 MPEG2 Output Format 576P, 720P, 1080i, 4:3 och 16:9 Output Port Avkodarformat Audio-utgång Spänning Effekt Standby power HDMI, 2XSCART MPEG-1 (layer1&2) Digital audio: S/PDIF Likström 100V-240V 50/60Hz <=8W <=0.5W

14 MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S Instruktioner för miljöskydd Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt. Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat. Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön. Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. Fyll i spelarens modellnummer i rutan för framtida referens. Modelnr.:

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar att sparas med produkten. Läs igenom noggrant

Viktiga säkerhetsanvisningar att sparas med produkten. Läs igenom noggrant Viktiga säkerhetsanvisningar att sparas med produkten Läs igenom noggrant För att förhindra brand eller elchock, utsätt inte denna mottagare för regn eller fukt. För att undvika risker för elektriska stötar,

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24 DC260HD PVR Ready Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2010-10-24 Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard.

Läs mer

HD-digitalmottagare. Användarmanual BXR-HD. Standardlösenordet är 0000.

HD-digitalmottagare. Användarmanual BXR-HD. Standardlösenordet är 0000. HD-digitalmottagare Användarmanual BXR-HD Standardlösenordet är 0000. Viktig information Svenska Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 3 2. HÅRDVARUBESKRIVNING 5 3. ANSLUTNING AV MOTTAGAREN 9 4. MENYSTRUKTUR 10 5. FÖRSTA INSTALLATION 11 6. MENYANVÄNDNING 15 7. YTTERLIGARE

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Digital DVB-C/T2-Mottagare

Digital DVB-C/T2-Mottagare Digital DVB-C/T2-Mottagare TT-micro TC821 HDTV Instruktionsmanual TechnoTrend Görler GmbH Ing.-Anton-Kathrein-Straße 2 D-83101 Rohrdorf-Thansau, Tyskland www.ttgoerler.com Rätten att ändra tekniska specifikationer

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen.

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Din manual PHILIPS DTR7005 http://sv.yourpdfguides.com/dref/981836

Din manual PHILIPS DTR7005 http://sv.yourpdfguides.com/dref/981836 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS DTR7005. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer...

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer... Innehåll Reglerande information...2 Säkerhetsnoteringar...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning TRIAX TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210 Bruksanvisning 1 INNEHÅLL GENERELLA INSTRUKTIONER... 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 RENGÖRING & VÅRD... 3 KONTROLLENHETER, FRONT OCH BAKRE PANEL...

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

DTR 7005. FI Käyttäjän ohjekirja 2. FR Manuel utilisateur 40. DE Benutzerhandbuch 82. ES Manual de usuario 122. DK Brugsanvisning 160

DTR 7005. FI Käyttäjän ohjekirja 2. FR Manuel utilisateur 40. DE Benutzerhandbuch 82. ES Manual de usuario 122. DK Brugsanvisning 160 DTR 7005 FI Käyttäjän ohjekirja 2 FR Manuel utilisateur 40 DE Benutzerhandbuch 82 ES Manual de usuario 122 DK Brugsanvisning 160 TU Kullan m K lavuzunuz 198 SV Bruksanvisning 234 Symbolernas betydelse

Läs mer

www.finnsat.tv BRUKSANVISNING FSH05PVR

www.finnsat.tv BRUKSANVISNING FSH05PVR www.finnsat.tv BRUKSANVISNING FSH05PVR Copyright 2010 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här handboken eller dokumentinformation får mångfaldigas, kopieras, distribueras, spridas,

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

Innehållsförteckning... 3

Innehållsförteckning... 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Försiktighetsåtgärder... 5 1. Viktiga säkerhetsinstruktioner... 5 2. Observera... 5 3. Copyright... 6 4. Ansvarsfriskrivning... 6 5. Varumärken... 6 Innan

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Inledning. Inledning

Inledning. Inledning Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av vår HDTV-kabelmottagare. Denna användarmanual ger information om placering installation inställningar användning rengöring och omhändertagande av mottagaren.

Läs mer

SMT-S7140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE

SMT-S7140. Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE Bruksanvisning SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE SÄKERHETSANVISNINGAR Den här mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder. Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

TRIAX CR 317. Bruksanvisning. Digitalbox för kabel-tv med inspelningsbar hårdddisk. Svenska Version 1.0 2008-01-19 1

TRIAX CR 317. Bruksanvisning. Digitalbox för kabel-tv med inspelningsbar hårdddisk. Svenska Version 1.0 2008-01-19 1 TRIAX CR 317 Digitalbox för kabel-tv med inspelningsbar hårdddisk Bruksanvisning Svenska Version 1.0 2008-01-19 1 Säkerhetsföreskrifter Varningar VARNING ÖPPNA EJ RISK FÖR ELEKTRISK STÖT Varning: Avlägsna

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

Bruksanvisning DCB-P850Z(S) / P770Z(S) SWE MF68-00461A REV. 1.0. Bruksanvisning... SWE Instructions for use... GB

Bruksanvisning DCB-P850Z(S) / P770Z(S) SWE MF68-00461A REV. 1.0. Bruksanvisning... SWE Instructions for use... GB DCB-P850Z(S) / P770Z(S) Bruksanvisning SWE GB Bruksanvisning... SWE Instructions for use... GB MF68-00461A REV. 1.0 DIGITALMOTTAGARE MED INBYGGD HÅRDDISK DIGITALMOTTAGARE MED INBYGGD HÅRDDISK DCB-P850Z,P850ZS(Cover).indd

Läs mer