I. Allmän Information Introduktion Huvudfunktioner För Er Säkerhet Allmänt om mottagarens användning...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning..."

Transkript

1 I. Allmän Information Introduktion Huvudfunktioner För Er Säkerhet Allmänt om mottagarens användning Frontpanel Baksida Fjärrkontroll Installation av mottagare... 9 II. Menyöversikt Installation Automatisk sökning Manuell sökning Sökinställning Organisera kanalerna TV-kanallista Radiokanallista Sortera Barnlås Systeminställningar Videoinställning Övriga inställningar

2 4.3 Regionella inställningar OSD-inställning Språkinställningar Tidsinställningar Systemtimer Övrigt STB Information Återställning fabriksinställningar Uppgradera mottagare till mottagare Snabbtangents funktioner EPG TV-kanallista Kanal upp / kanal ner Favoritlista-TV Volym Information Textning Stillbild Text TV...21 III. Technical Specification...21 IV. Felsökning

3 I. Allmän information 1. Introduktion Denna mottagare använder den kraftfulla processorn STi5518, och är kompatibel med MPEG-2 och DVB-T standard. Den tar emot marksända digital-tv signaler i både UHF och VHF band. mellan 3.7 och 23.8Ms/S i 7MHz eller 8MHz kanals bandbredd. Programparametrar är sparade i minnet i standby läge. Funktionerna inkluderar EPG och automatisk sökning. 2. Huvudfunktioner DVB-T & MPEG-2 kompatibel Digital mottagning både i VHF & UHF band Bredbildsformat 16:9 och normal 4:3 Bandvidd 7MHz & 8MHz Textningsfunktion kompatibel med ETSI/EN Textningsknapp 1000 redigerbara kanaler 8 redigerbara favoritlistor Automatisk-, Manuellsökning Barnlås EPG Digitalt ljud ut S/P DIF Mjukvara uppgraderas via RS-232 serie port PAL/ NTSC omvandling Standby med låg energiförbrukning Timer 3

4 3. För Er Säkerhet Täck ej över ventilationsluckan på mottagaren eller placera den på en enhet som utger värme. Använd en mjuk trasa lätt fuktad med mild tvättlösning för att rengöra mottagaren utvändigt. Koppla ej om kablarna när mottagaren är inkopplad i vägguttaget. Ta ej bort skyddshöljet på mottagaren. Se till att mottagaren inte utsätts för extrem hetta, kyla eller fukt. Tillåt aldrig vätska eller annat material att komma i kontakt med kretskortet inuti mottagaren. 4. Allmänt om mottagarens användning Det dagliga användandet av mottagaren görs via lättanvända menyer som visas på tv-skärmen. Dessa menyer hjälper Er att få ut det mesta från mottagare, från installationen till kanalinställningar med sina olika funktioner. Alla funktioner är tillgängliga via fjärrkontrollen och frontpanelens knappar. Observera att ny mjukvara kan ändra funktionaliteten av mottagaren. Skulle ni upptäcka svårigheter med användandet av mottagaren, läs i första hand manualen. Ta kontakt med din återförsäljare eller kundservice om problemet ej kan lösas på egen hand. 4

5 5. Frontpanel POWER: Lampan lyser grön när mottagaren är på (ON) SENSOR: Visar kontakt mellan fjärrkontroll och mottagare STAND BY: Lampan lyser grön när mottagaren fungerar normalt och lyser röd när mottagaren är i STAND BY läge. 5

6 6. Baksida DC-12V/0.6A: Nätaggregat ANT IN: För anslutning av terrestantenn LOOP OUT: för anslutning till en annan mottagare (IF loop through output from digital tuner) TV: För anslutning till TV-apparat med Video-Scart kabel VCR: För anslutning till Video med Video-Scart kabel S/P DIF: För anslutning till Hi-Fi system RS232: För anslutning till PC för uppdatering av mjukvara. 6

7 7. Fjärrkontroll 7

8 Knappförklaring : Växlar mellan operation och standby läge 0 ~ 9: Direktval av TV/Radio kanal och andra kommandon i menyn som kräver sifferkombinationer RECALL: Återgår till den kanal som senast valdes. MENU: Visar huvudmenyn : Rör markör upp / vänster / ner / höger,volym +/-, Kanaler upp / ner. P-/P+: Tryck för sida upp eller ner TV/RADIO: Växlar mellan TV och Radio läge. FAV: Visar favoritlistan. SUB.T: Textningsknapp. Notera att textning inte alltid fungerar, beroende på om operatören tillhandahåller denna service. TEXT: Text-tv Mute : Tryck för att tillfälligt ta bort ljudet. INFO: Information om kanalen EXIT: Återgår till föregående meny i menybilden eller avbryter valet OK: För att bekräfta val i menyn eller inmatade uppgifter. FREEZE: Pausa/Spela A/V GUIDE: Visar EPG (Electronic Program Guide) AUDIO: Välj det språk eller ljudspår som önskas. ASPECT: Använd denna knapp för att välja önskat bildformat för Tv-rutan. håll knappen intryckt för att bläddra mellan de olika alternativen. TV/AV: Tryck för att växla mellan TV och AV läge. 8

9 8. Installation av mottagare Denna bild förklarar installationen av mottagaren. Läs manualen som medföljer utrustningen för de övriga komponenterna och utrustning tex antennen. Läs alltid manualen före nya apparater kopplas till denna mottagare.. 9

10 II. Meny översikt Tryck på MENU knappen för att få fram Huvudmenyn. Denna meny visar fem alternativ. Installation Automatisk sökning Manuell sökning Sökinställning Organisera kanalerna TV-kanallista Radiokanallista Sortera Barnlås Systeminställningar Videoinställning Övriga inställningar Regionella inställningar OSD-inställning Språkinställningar Tidsinställningar Systemtimer Övrigt STB Information Återställning fabriksinställningar Uppgradera mottagare till mottagare Använd knapparna för att gå från ett val till ett annat. Tryck OK knappen och den valda undermenyn visas. För att gå ur menysystemet tryck EXIT eller MENU knappen på 10

11 fjärrkontrollen. 1. Installation Använd knapparna och välj Installation i Huvudmenyn och tryck OK knappen. Installations menyn kommer då att visa sig på skärmen Automatisk sökning När Automatisk sökning visas på tv-skärmen, kan systemet börja söka efter nya kanaler. Under sökning visar mottagaren kanalinställningar och parametrar i displayrutan. Signalstyrka visas via ett dynamiskt block längst ner. Under pågående sökning används OK knappen för att hoppa över valda RF kanalen och EXIT knappen används för att avsluta processen. När sökningen är klar, läggs de nya tv och radiokanalerna automatiskt in i relevant programlista, sorterad efter kategori. 1.2 Manuell sökning Parametrar kan ställas in i manuell sökning om relevanta parametrar är tillgängliga. I detta läge kan bara en kanal åt gången sökas. Kanal-ID: Välj knapparna för att välja en kanal, eller tryck OK knappen och mata in kanal nummer direkt. Värdet i Freq(MHz) ställs in automatiskt efter valt Kanal-ID. 11

12 Freq(MHz): De värden som har ställts in i Kanal-ID kan här modifieras. Välj denna undermeny, tryck sedan knappen för att aktivera. Använd knapparna för att välja önskad destination. Genom att trycka sifferknapparna eller knapparna på fjärrkontrollen, kan du ändra värdet på önskad placering. Efter modifieringen, tryck OK knappen för att bekräfta, eller EXIT knappen för att avbryta. Bandbredd: Alternativen är: 6M, 7M eller 8M Tryck knapparna för att välja rätt bandbredd.. Om ni är osäker på ett val, välj auto. När OK knappen är tryckt, visas det relevanta sökfönstret. Under pågående sökning visas nya program i kolumnerna TV eller Radio. Signalstyrka och kvalité visas också. 1.4 Sökinställning Välj Sökinställning i Installation menyn och tryck sedan OK knappen, för att öppna menyn för Sökinställning. Söktyp: Tryck knapparna för att välja mellan FTT, CAS och ALL. Om FTA är valt, så är det bara de fria kanaler som kan sökas in. UHF: Använd knapparna för att välja mellan 6M, 7M, 8M och AUTO. VHF: Använd knapparna för att välja mellan 6M, 7M, 8M och AUTO. LCN: Använd knapparna för att välja mellan På och Av. Med LCN på hamnar alla sökta kanaler på rätt kanalplats i kanallistan. 12

13 2. Organisera kanalerna Undermenyer här är TV-kanallista, Radiokanallista och Sortera. 2.1 TV-kanallista Man kan flytta, modifiera och radera valfria kanaler med denna meny. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja önskade program, sedan använd färgknapparna för den önskade funktionen. Flytta Tryck röd knapp på fjärrkontrollen, därefter kommer valt program att markeras med två parallella pilar. Flytta programmet till önskad plats med de fyra pilknapparna, tryck sedan den röda knappen för att avsluta. Pilarna kommer då att försvinna. Ta bort Tar bort en eller flera oönskade program. Det valda programmet markeras med efter att den gula knappen tryckts på fjärrkontrollen. Tryck gul igen och symbolen försvinner. Notera: Det går inte att se de borttagna programmen, förrän det söks in igen. FAV För att lägga till flera TV-program till FAV listan, gör enligt följande: Första favoritlistan FAV 1 visas när man öppnar programinställnings menyn. Tryck FAV knappen på fjärrkontrollen och nästa favoritlista visar sig på tv-skärmen. I programlistan till vänster, välj program som skall läggas till i favoritlistan till höger. Tryck sedan OK. Valt program visas i höger favoritlista. Upprepa de föregående instruktionerna för att lägga till fler program till FAV listan. 13

14 Om man vill ta bort ett program från FAV listan, flytta markören till höger kolumn och markera det program som ska tas bort, tryck sedan OK för att radera. 2.2 Radiokanallista Ej i Sverige. 2.3 Sortera Efter man väljer sorteringssätt här, returneras meny till 2.1 TV-kanallista med kanalerna sorterad som val. 3. Barnlås Denna meny är anpassad för varje mjukvaruversion för mottagaren. Var god och följ de instruktioner nedan, beroende på vilken mjukvaruversion som är installerad i mottagaren. Fabrikskod är Kanallås är för att aktivera barnlås eller inte. Under barnlås välja man de kanaler som ska låsas. Byt kod om man vill ändra koden. 4. Systeminställningar Välj systeminställningar under huvudmenyn och tryck sedan OK för att öppna denna meny. 14

15 4.1 Videoinställning I Systeminställningar menyn, markera och tryck OK för att välja Videoinställning och undermenyn. Bildförhållande: Tryck knapparna för att välja mellan AUTO, 16:9, 4:3 Full och 4:3 Letter. Scart utgång: Välj mellan CVBS och RGB. 4.2 Övrigainställningar Extra ström för antenn: Denna val för 5v till antenn. Aktivantenner behöver 5v. Vanliga antenner välja man av här. 4.3 Regionella inställningar Land: Förinställa mottagaren efter Land. Menyspråk: Ändra språk som används i mottagarens menyer. 15

16 4.4 OSD-inställning Menu timeout: Utan Nej valet kan man välja från 10 till 40 i enkelt steg. Använd knapparna för att välja. Denna inställning tillåter visningstiden av menyn, om valet är Nej, visas menyn på skärmen tills EXIT knappen är tryckt. Banner timeout: Här kan man välja från 1 till 9 i enkelt steg. Använd knapparna för att välja. Denna inställning tillåter informationsrutans visningstid. 4.5 Språkinställningar Tryck knapparna för att välja önskat menyspråk. Ljudkanal och textningsspråk kan väljas här. 4.6 Tidsinställningar GMT-tid: Tryck knapparna för att välja På eller Av. När Av används ställa man in datum och tid manuellt. Tidzon: Tryck knapparna för att välja önskat Tidzon. 4.7 Systemtimer Här kan man ställa in upp till 10 olika timer att ändra kanaler i mottagaren. 16

17 5. Övrigt 5.1 STB Information Här visas grund information om mottagarens mjukvara. 5.2 Återställning fabriksinställningar Markera återställning i Övrigt menyn och tryck sedan OK knappen. En varnings ruta visas. Välj Ja för att återställa fabriksinställningarna. Observera : Var försiktig med fabriksinställning eftersom att alla kanaler kommer att raderas och parametrarna ställs om till fabriksinställning med denna funktion. 5.3 Uppgradera mottagare till mottagare 1.Stäng av mottagaren/mottagarna 2. Koppla master mottagare till slave mottagare med en 'RS232 kabel'.(överföring sker från master till slave) 3. Starta båda mottagarna. 4. Tryck OK knappen i STB To STB Upppgradering menyn. Uppgradering börjar automatiskt. 17

18 6. Snabbtangents funktioner Grundfunktioner för TV och Radio beskrivs i följande paragrafer : 6.1 EPG I normalt läge tryck GUIDE knappen på fjärrkontrollen, för att få fram Programguide. Till vänster visas kanallista. Här används knapparna för att välja önskad kanal. Innehåll syns längst upp till höger i PIG-rutan (picture in graphic) och under till höger visas EPGs lista för vald kanal. Guide knappen på fjärrkontrollen används för att växla mellan programlista och EPG listan. Tryck HÖGER knappen på vald kanal för mer information och EPG listan. För mer information om en EPG, markera önskade program med HÖGER knappen och en informationsruta om programmet visas. För att boka ett EPG program, markera och tryck sedan på OK knappen. Då kommer man till timer meny. Tryck OK igen för att aktivera. Tryck EXIT för att återvända till föregående meny eller tryck MENU knappen för att stänga denna meny TV-kanallista För att få fram TV-kanallista tryck OK knappen på fjärrkontrollen (fungerar inte i menyläge). Använd knapparna för att 18

19 stegvis gå igenom de tillgängliga kanalerna. Tryck OK knappen för att välja program. För att ta bort TV-kanallista från TV-skärmen, tryck på EXIT eller MENU knappen. TV/RADIO knappen på fjärrkontrollen används för att växlar mellan TV och Radio program. RECALL knappen, återvänder till föregående kanalval. Gör det lätt att växla mellan 2 kanaler. 6.3 Kanal upp / Kanal ner Dessa knappar på fjärrkontrollen används för att lätt byta kanal. En informationsruta visar information om pågående kanal, program och EPG. Denna ruta är synlig i några sekunder. Inställningar för detta hittar man under Visningstid menyn. Sifferknapparna på fjärrkontrollen kan också användas för att byta kanal Favoritlista Tryck FAV knappen på fjärrkontrollen (fungerar ej i menyläge) för att få fram Favorit Lista-TV. Tryck FAV knappen igen för att få fram nästa favoritlista. 8 grupper finns tillgängliga. Instruktioner om hur favoritlistor redigeras finns förklarade i 2. Organisera Kanalerna. 6.5 Volym Ljudvolymen kan justeras, antingen med hjälp av fjärrkontrollen eller med de knappar som sitter på mottagarens framsida. MUTE funktion finns också tillgänglig via fjärrkontrollen 19

20 6.6 Information I vanligt läge (ej menyläge) tryck på knapparna för att välja en kanal eller tryck INFO knappen på fjärrkontrollen. En informationsruta som inkluderar pågående kanals information och en kort EPG visas längst ner på TV-skärmen. En större informationsruta kan tas fram, om så önskas, med en till tryckning på INFO knappen. Tryck INFO knappen igen och System Informationen Här kan man få reda på kanalinformation såsom PID osv. visas på skärmen. 6.7 Textning Den gröna SUB.T knappen på fjärrkontrollen öppnar och stänger textningsfunktionen. Detta kan endast användas på de program där operatören sänder denna service. Varje gång en meny tas fram, avbryts textningsfunktionen och måste ställas in på nytt igen. 6.8 Stillbild Bilden från ett pågående program Pausas omedelbart när FREEZE knappen är tryckt. Tryck FREEZE knappen igen för att återgå till normalt videoläge.. 20

21 6.9 Text TV Tryck den gula TEXT knappen på fjärrkontrollen för att öppna Text-TV funktionen. Text TV:s huvudsida startar på sida 100. Önskad sida kan väljas med fjärrkontrollens sifferknappar. Tryck TEXT knappen igen för att gå ur Text TV. III. Technical Specification TUNER Input frequency Bandwidth Input level Input impedance 174 ~ 860MHz UHF & VHF 7MHz or 8 MHz -72 ~ -20 dbm 75Ω DEMODULATION Demodulation QPSK, 16QAM, 64QAM FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Mode 2K, 8K Guard 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 DEMULTIPLEXER Standard ISO/IEC Input max. bit stream rate 60Mbps(Serial) / 7.5MBps(Parallel) VIDEO DECODING Standard ISO/IEC MPEG-2 Aspect ratio 4:3, 16:9 21

22 Video resolution Max. 720 x 576 Teletext DVB-TXT ETSI / EN AUDIO DECODING Standard ISO/IEC Output mode Left channel, Right channel, Stereo Sample frequency 32, 44.1, 48KHz Volume level 16 Levels AV OUTPUT Video de-emphasis CCIR REC.405-1, 625LINES Video bandwidth 5.5MHz Video output impedance 75Ω Video output level Audio output Audio output frequency Audio output Impedance Audio output level POWER Input voltage Power consumption AMBIENT Operation temperature 1.0Vp-p Mono, Stereo 20Hz~ 20KHz Low 0dBm DC12V, 1A 15W max 0 ~ 40 22

23 IV. Felsökning Notera: Kan inte problemen lösas med hjälp av denna felsökningsguide, var god och kontakta din återförsäljare. Problem Möjlig orsak Lösning av problemet Ingen belysning på displayen. Elkabeln är urkopplad. Kontrollera om kabeln är rätt inkopplad. Inget ljud och ingen Mottagaren är i standby Tryck knappen på bild, men displayen läge. fjärrkontrollen. visar en röd pil. Inget ljud eller bild. Dålig signalkvalité eller dålig Kontrollera antennsystemet antenninkoppling. och kabelkopplingen. Dålig bild. Signalen är för stark. Pröva att koppla in ett signalfilter med antennkabeln. Ingen bild i TV-rutan. Mottagaren är kopplad via Kontrollera att rätt kanal eller SCART, TV:n är inte i AV-ingång är vald i TV:n AV/EXT läge. Det uppstår Mottagaren är kopplad via Ändra mottagarens signalbrus på en RF-kablar och RF-kanalen kanalnummer. eller flera kanaler. störs av andra kanaler eller videoapparater. Fjärrkontrollen fungerar ej. Batterierna är eller börjar att ta slut. Byt batterier. 23

24 24

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen.

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

1. Reference 1.1 Allmänna funktioner...3 1.2 Tillbehör...4. 2.1 Front Panel...5 2.2 Rear Panel...6 2.3 Fjärrkontroll...7

1. Reference 1.1 Allmänna funktioner...3 1.2 Tillbehör...4. 2.1 Front Panel...5 2.2 Rear Panel...6 2.3 Fjärrkontroll...7 Innehåll Säkerhet...2 1. Reference 1.1 Allmänna funktioner...3 1.2 Tillbehör...4 2. Grund funktion 2.1 Front Panel...5 2.2 Rear Panel...6 2.3 Fjärrkontroll...7 3. Installation och koppling 3.1 Koppling

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1 S 2 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program.

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. Säkerhetsinstruktioner Denna digitala mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

Technology in action. http://www.sagem.com. Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel.

Technology in action. http://www.sagem.com. Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel. Technology in action http://www.sagem.com Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel. MOTTAGARE FÖR MARKSÄND DIGITALTV ITD 64 ITD 62 ITD 60 BRUKSANVISNING

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Användarmanual Safety Instructions SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE

Läs mer