USER MANUAL MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "USER MANUAL MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW"

Transkript

1 MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW FREE TO AIR : ITD 48 SW / ITD 51 SW / ITD 52 SW / ITD 53 SW / ITD 54 SW / ITD 55 SW USER MANUAL ENGLISH

2 SNABBSTART GRATULERAR! Den här nya generationens mottagare ger dig tillgång till nya digitaltjänster, och du och din familj väljer enkelt det bästa som digital-tv har att erbjuda. När du har anslutit mottagaren och gjort de inställningar du vill ha kan du använda alla tjänsterna. Du kan uppdatera mottagaren via antennen om nya funktioner eller tjänster blir tillgängliga. Sagem-mottagaren följer en policy om kontinuerlig utveckling. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra och förbättra de produkter som beskrivs i denna handbok utan förvarning. Produkten uppfyller kraven i direktivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet, 89/336/EEG. SAGEM är ett registrerat varumärke som tillhör SAFRAN. CE-märkningen intygar att produkten uppfyller de nödvändiga krav som gäller för Europaparlamentet och rådets direktiv 1999/5/CE om radio- och telekommunikationsutrustning avseende användares hälsa och säkerhet samt elektromagnetisk störning. Vidare använder produkten effektivt det frekvensspektrum som hänförs till markbunden och luftburen kommunikation för att förhindra skadlig störning. Försäkran om överensstämmelse kan läsas på webbplatsen avsnittet "support", eller beställas från följande adress: Sagem Communication - Customer relations department 4, rue du petit Albi Cergy St-Christophe - France Med ensamrätt SAGEM Communication (SAFRAN-koncernen) Alla rättigheter förbehålles. ITD 48 SW / ITD 51 SW / ITD 52 SW / ITD 53 SW / ITD 54 SW / ITD 55 SW ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / ITD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW Mottagare för digital-tv Snabbstartsguide VIKTIGT Innan du fortsätter att packa upp produkten, Din mottagare har kod Har du eller återförsäljaren kontrollerat mottagningsförhållandena i ditt mottagningsområde? Återförsäljarens telefonnummer anges på inköpskvittot. Observera! Du kan behöva en ny antenn för att kunna ta emot en digitalsignal av god kvalitet. - I -

3 SNABBSTART Anslutningsdiagram ITD 54/55/74/75 och TV utan SCART ITD 52/53/54/55/72/73/74/75 ITD 48/58 och TV med SCART - II -

4 SNABBSTART Installationsguide Komma igång Packa upp digitalmottagaren från Sagem Communication och kontrollera att följande tillbehör finns med: Användarhandbok, fjärrkontroll, batterier och strömsladd. Koppla bort strömmen från all befintlig utrustning. Placera produkten där du vill ha den. Anslut all utrustning i enlighet med diagrammet på föregående sida. Till sist, när alla andra anslutningar är gjorda, ansluter du strömmen och sätter på TV:n. Inställning av mottagaren Slå på mottagaren. TV:n övergår till extern ingång. Om TV:n inte övergår till den externa ingången automatiskt väljer du den externa ingången som mottagaren är ansluten till (se TV-handboken för mer information). Tryck på OK för att bekräfta menyspråk och inställning av användarland. Nu söker mottagaren efter alla tillgängliga kanaler. Denna process kan ta några minuter. När sökningen är slutförd trycker du på OK för att spara kanallistan. Nu ser du på digital-tv. Välj önskad digitalkanal med knappen uppåtpil/nedåtpil eller med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Mottagningsproblem Om mottagningen inte fungerar, eller om färre än 10 kanaler hittas, om bilden fryses, försvinner eller är förvrängd, bör du kontrollera alla anslutningar och upprepa den automatiska tuningsprocessen. Felaktiga signalnivåer kan orsaka problem när mottagaren ställs in. Antennsystemet kan behöva riktas om eller uppgraderas. Kontakta återförsäljaren för ytterligare information. Om problemen kvarstår trots att signalnivån är korrekt bör du kontakta återförsäljaren eller ringa till Sagem Communications helpdesk på Skäl till att antenninstallationen kan behöva uppgraderas Det finns 3 huvudskäl till att antennen kan behöva uppgraderas: 1. nuvarande antenn och kablar kan inte ta emot alla digitalkanaler på grund av ålder och skick. 2. digitalkanalerna på orten sänds på en annan frekvens än den analoga signalen, och kan endast tas emot av en annan antenn än den nuvarande, 3. de nya digitalkanalerna sänds från en ny sändare, och i så fall måste antennen riktas om. Alternativt kan du koppla en andra antenn till systemet. Kontakta återförsäljaren för ytterligare information. Varningar Störningar - Placera inte mottagaren nära apparater som kan orsaka elektromagnetiska störningar (t.ex. hi-fi-högtalare). Detta kan påverka enhetens funktion negativt, och förvränga bilden eller ljudet. Luckor - Ta inte bort några fasta luckor, detta kan göra att farliga spänningar exponeras. Väder - Det är lämpligt att koppla ur antennen under åskväder. Mottagaren och TV:n kan skadas av blixtnedslag även om de är avstängda. Ventilation - Ventilationshålen i mottagarens hölje förhindrar att den överhettas. Täck inte över eller blockera dessa hål, framför allt inte med tyg eller papper. Om mottagaren ska byggas in i ett fack eller placeras i annat begränsat utrymme måste det finnas en lucka på minst 10 cm på båda sidorna och 20 cm ovanför och bakom enheten. Skador - Använd aldrig mottagaren om den är skadad på något sätt. Placera alltid TV:n på en platt och jämn yta, och aldrig på en plats där den kan utsättas för starka vibrationer. Batterier - Småbarn kan lätt svälja batterier. Låt aldrig barn leka med fjärrkontrollen. Temperatur - Undvik extrema temperaturer, båda höga och låga. Placera mottagaren på säkert avstånd från värmekällor, t.ex. värmeelement eller gas- eller eldrivna värmeanordningar. Ställ aldrig ljus eller lampor på eller i närheten av mottagaren. Fukt - Utsätt inte mottagaren för regn, fukt eller damm. Ställ aldrig krukväxter eller lösa blommor som behöver vattnas på TV:n. Om vätska tränger in i mottagaren kan allvarliga skador uppstå. Om du spiller vätska i mottagaren ska du genast stänga av huvudenheten och kontakta återförsäljaren. - III -

5 INNEHÅLL 1. ALLMÄN INFORMATION SÄKERHET PACKNINGSLISTA ANSLUTNING TILL HUVUDENHETEN ALLMÄN BESKRIVNING BESKRIVNING AV FRONTPANEL BESKRIVNING AV BAKRE PANEL FJÄRRKONTROLLEN Batteriinstallation Använda fjärrkontrollen ANSLUTNINGAR INTRODUKTION INSTALLERA VIACCESS-KORT ANSLUTNING TILL TV, VIDEO OCH ANTENN LJUDFÖRSTÄRKARE (endast ITD 54/55/71/72/73/74/75) INSTALLATION ALLMÄN INFORMATION SNABBINSTALLATIONEN LAND KANALSÖKNING PÅGÅR ANTENNFEL MOTTAGARINSTÄLLNINGAR PRELIMINÄRKOD/ INSTALLATIONSKOD AUTOMATISK KANALSÖKNING AUDIO-/VIDEOINSTALLATION TV VCR (utom för ITD 48/68) Modulator (endast ITD 54/74 & 55/75) Digital ljudutgång (endast ITD 54/55/71/72/73/74/75) OMINSTALLATION - ÅTERSTÄLL... 10

6 INNEHÅLL 6. ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR SPRÅKINSTÄLLNING ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR INSTALLATION AV FAVORITLISTA SKAPA ÄNDRINGAR LÅSNING ÄNDRA INSTALLATIONSKOD ANVÄNDA MOTTAGAREN BYTA KANAL PROGRAMINFORMATION UTÖKAD PROGRAMINFORMATION KANALLISTA VAL AV LJUDSPRÅK OCH TEXTNINGSSPRÅK Ljudspråk Textningsspråk VOLYMJUSTERING TV-LÄGE DIGITAL TEXTSERVICE TIMERPROGRAMMERING (Ej tillgänglig med ITD 58/68) Insomningstimer Inspelningstimer UTÖKAD PROGRAMGUIDE (Tillgänglig meditd 54/74/ &55/75) STILLBILD RADIOLÄGE MOTTAGARFÖRBÄTTRING FELSÖKNING SPECIFIKATIONSÖVERSIKT GARANTI (VILLKOR) MILJÖ FÖRPACKNINGAR BATTERIER PRODUKTEN... 25

7 1. ALLMÄN INFORMATION 1-1 SÄKERHET Användningen av mottagaren sker under säkerhetsåtgärder avsedda att skydda användare och miljö. För att bevara mottagarens höga prestanda ska den: placeras inomhus skyddad från åska, regn och direkt solsken, placeras på en torr plats med god ventilation, skyddas från fukt, och installeras så att våldsamma stötar kan undvikas, anslutas direkt till huvudenheten med de kablar som medföljer mottagaren. Vi rekommenderar att förlängningskabel inte används. placera inga föremål ovanpå mottagaren, detta hindrar ventilationen. Var försiktig Kontakt med vätska påverkar mottagaren negativt, och leder till att den förstörs. Öppna aldrig mottagaren. Mottagaren är en elektronisk enhet som innehåller ömtåliga komponenter. Den bör därför installeras på en plats där den inte riskerar att falla eller att barn kommer åt den. Mottagarens hölje kan rengöras med mjuk och torr trasa. Använd inte skrubbsvampar, skurpulver eller lösningsmedel, t.ex. alkohol eller terpentin, eftersom ytan då kan skadas. Mottagaren måste kopplas bort från huvudenheten (från vägguttaget eller den bakre panelen) före eventuella ändringar av anslutningen mellan TV, video eller antenn. Använd endast strömadaptern från Sagem Communication som medföljer mottagaren för att ansluta denna till huvudenheten. Andra anslutningsförfaranden kan vara farliga. Glöm inte att sätta in batterierna i fjärrkontrollen. 1-2 PACKNINGSLISTA Mottagaren levereras med följande komponenter: en fjärrkontroll, 2 batterier (AAA eller R03) till fjärrkontrollen, en SCARTkabel för anslutning till TV:n (medföljer inte ITD 48/68/51/71 & 53/73), ljudkabel endast till ITD 64/65/74/75, SCART-YUV-kabel endast till ITD 55/75, nätadapter, denna användarhandbok. 1-3 ANSLUTNING TILL HUVUDENHETEN Mottagaren måste anslutas till ett vägguttag på V via nätadaptern. Du kan som säkerhetsåtgärd använda strömadaptern för att bryta strömmen på 230 V i händelse av fara. Den måste placeras nära enheten och vara lättåtkomlig. Ställ mottagaren i standbyläge när den inte används

8 2. ALLMÄN BESKRIVNING 2-1 BESKRIVNING AV FRONTPANEL Grön/röd/gul IR-sensor Röd LED Standbyläge. Grön LED Kommandon från fjärrkontrollen tas emot. Gul LED Inspelning 2-2 BESKRIVNING AV BAKRE PANEL A B C A Anslutning för extern nätadapter B SCART-uttag för VCR/AUX-anslutning(*) C SCART-uttag för TV-anslutning D miniuttag 3.5 för DIGITAL ljud- och AUDIO L/R-utgång (**) E RF-utgång för TV F Antenningång (*) Ej tillgänglig med ITD 48/68 (**) endast ITD 54/55/71/72/73/74/75 D E F 2-3 FJÄRRKONTROLLEN Batteriinstallation Fjärrkontrollen kräver två batterier (AAA eller R03) för att fungera. Diagrammet i batterifacket visar hur batterierna ska placeras. Varning: Använd endast de batterier som anges i tillverkarspecifikationerna (se "Specfikationsöversikt"sida 23). De medföljande batterierna kan inte återuppladdas. Lämna in felaktiga eller tomma batterier på lokal avyttringsplats i enlighet med gällande föreskrifter. Släng inte använda batterier i soptunnan

9 2. ALLMÄN BESKRIVNING Använda fjärrkontrollen KNAPP Standby/slå på FUNKTION Text-TV Undertexter TV/video Sifferknappar Ljud av Ljudspår Radioläge Stillbild Byta favoritlista Guide Röd Grön Gul Blå INFO MENU EXIT BACK Färgade knappens funktion Färgade knappens funktion Färgade knappens funktion Färgade knappens funktion Information Meny Avsluta Föregående kanal och bakåt i menyer Sänka volymen och vänsterpil vid navigering Öka volymen och högerpil vid navigering Lägre kanalnummer och nedåtpil vid navigering Högre kanalnummer och uppåtpil vid navigering Smartlista och bekräfta i inställningsmenyn Rikta fjärrkontrollen rakt mot mottagaren

10 3. ANSLUTNINGAR 3-1 INTRODUKTION Du kan ansluta mottagaren till ljud-/tv-systemet på flera sätt. Vissa metoder gör att du kan lyssna på musik med stereoljud av CD-liknande kvalitet. Kontakta återförsäljaren om du vill ha hjälp med att installera den audio-/videokonfiguration som bäst motsvarar dina krav. Varning: Koppla bort mottagaren från huvudenheten innan du ansluter eller kopplar bort någon annan enhet. 3-2 INSTALLERA VIACCESS-KORT Om du vill få tillgång till avgiftsbelagda kanaler kan du vrida på mottagaren och placera kortet enligt nedan. 3-3 ANSLUTNING TILL TV, VIDEO OCH ANTENN Markantennen får endast anslutas då mottagaren är frånkopplad. Mottagaren direktansluts till TV:n via en scartanslutning med RGB-signaler (eller YUV-signaler med ITD 55/75) som garanterar optimal bildkvalitet. Anslut scartkabeln mellan TV:ns scartanslutning på mottagaren och huvudscartanslutningen på TV:n (den med 3 punkter som visar att RGB är tillgänglig). Anslut sedan mottagaren (AUX-scartanslutning, medföljer inte ITD 48/68) till videon eller DVD-spelaren (huvudscartanslutning på videon eller DVD-spelaren). Se anslutningsdiagram sida II. Obs: ITD 54/74/ & 55/75 är försedda med RF-modulator. Du kan inte se digitalprogram via RF-uttaget på en annan TV. 3-4 LJUDFÖRSTÄRKARE (endast ITD 54/55/71/72/73/74/75) Du kan ansluta mottagaren till Hi-Fi-förstärkaren (standard eller hemmabio) med en 3,5 till 3 RCA-kabel (*) för standarduttag så får du ett utmärkt ljud, fullt jämförbart med ljudprogram. Volymen kan justeras direkt på mottagaren endast vid analog utmatning. (*) Denna typ av kabel är även avsedd för digital och analog kamera

11 4. INSTALLATION 4-1 ALLMÄN INFORMATION När du har anslutit mottagaren måste du även utföra "förstagångsinstallation". Värdefull information visas längst ned på menyerna under denna process. Observera! Knappen bekräftar alltid ett val inom dessa menyer, och genom att trycka på den kommer du till nästa steg i installationsprocessen. Men, och detta är viktigt, ofta ska mer än ett värde anges i en meny. Utför först alla nödvändiga inställningar på de olika raderna. Bekräfta sedan alla samtidigt genom att trycka på. Använd knapparna och för att gå uppåt eller nedåt bland raderna. Använd knapparna och för att ändra inställningarna. Du kan även ange siffervärden med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen. 4-2 SNABBINSTALLATIONEN Koppla in mottagaren. Menyn "SNABBINSTALLATION" visas. Välj önskat språk med knapparna och. Tryck på för att fortsätta. 4-3 LAND Val av land föreslås om språket är ett annat än svenska. Välj önskat land med knapparna och. Detta ställer även in aktuell tid och landets standardalternativ. Tryck på för att fortsätta

12 4. INSTALLATION 4-4 KANALSÖKNING PÅGÅR Den här menyn visas när mottagaren söker efter TV- och radiokanaler. Observera att sökningen kan ta flera minuter. Du kan avbryta sökningen när som helst genom att trycka på EXIT. När sökningsprocessen är avslutad visas ett meddelande om hur många TV- och radiokanaler som har hittats. Tryck på för att avsluta den första installationen och öppna dörren till digital-tv. 4-5 ANTENNFEL Om ingen kanal hittades under kanalsökningen visas den här skärmbilden för att hjälpa dig att ställa in antennen. Ange ett kanalnummer och flytta antennen tills signal- och kvalitetsstaplarna är gröna. När signal och kvalitet är gröna trycker du på BACK för att starta en ny kanalsökning

13 5. MOTTAGARINSTÄLLNINGAR Gå till MENU/INSTALLATION/MOTTAGARINSTÄLLNING/KANALSÖKNING. 5-1 PRELIMINÄRKOD/ INSTALLATIONSKOD Mottagaren levereras redo att användas med en standardkonfiguration. TV : 4/3-format, RGB (Pan-ScanLetterbox) VCR : PAL Med åtkomst till installationsbilderna nedan kan du anpassa mottagaren till den utrustning du vill använda. Åtkomst till huvudmenyn får du genom att trycka på knappen MENU. Du kan spara dina inställningar i minnet genom att trycka på knappen. Återgå till föregående bild genom att trycka på knappen BACK. Avsluta alla skärmbilder genom att trycka på knappen EXIT. Använd knappen för att gå ned till raden INSTALLATION och tryck på för att bekräfta. Åtkomsten till installationsmenyerna skyddas av en hemlig installationskod som hjälper dig att undvika oavsiktliga feljusteringar. Din mottagare har kod Obs: du uppmanas inte att ange någon kod om installationskoden är «0000». Ange din kod. Segmentet ersätts av en stjärna för varje värde du anger. Med knappen på fjärrkontrollen kan du återgå till ett värde som redan angivits och ändra det om inte koden har bekräftats med. När du har angivit de fyra siffrorna trycker du på bekräfta. för att Om du anger en felaktig kod visas ett felmeddelande

14 5. MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 5-2 AUTOMATISK KANALSÖKNING Denna funktion kompletterar listan "Alla tjänster" med alla kanaler som hittas under kanalsökningen. Den här listan är en sammanställning av alla kanaler, och kan inte ändras. Du kan skapa egna listor baserade på den här referenslistan, även kallad listan "Alla tjänster" (se sida 12). Vi rekommenderar att du gör en kanalsökning varje månad för att hålla mottagaren uppdaterad. Tryck på för att starta kanalsökningen. Längst ned på skärmen finns en indikator som visar andelen sökta frekvensband. Det antal olika tjänster som hittas visas i realtid. Vid slutet av kanalsökningen visas ett meddelande som ber dig spara de funna kanalerna. Tryck på. Du kan avbryta sökningen när som helst genom att trycka på knappen EXIT. Du kan välja att spara eller inte spara. Med alternativet för manuell sökning kan du kan du utföra kanalsökningen på en specifk frekvens. Menyns andra alternativ låter dig lägga till de nya kanalerna som ytterligare kanaler i kanallistan eller ersätta befintliga kanaler. Du kan även radera den föregående listan

15 5. MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 5-3 AUDIO-/VIDEOINSTALLATION Använd knappen för att gå ned till raden TV- OCH VIDEOINSTÄLLNING och tryck på för att bekräfta TV Du har flera alternativ att välja mellan. Sök igenom alternativen med knapparna eller : TV-skärmsformat: 4:3 eller 16:9. Skalning (enbart 4:3): Pan-Scan eller Letterbox. TV RGB-utgång: låg, medel, hög eller ingen om du önskar PAL-videoutgång (*). TV YUV (endast ITD 55/75). (*) Observera att du inte kan välja S-VIDEO som VCR-standardformat om du väljer låg, medel eller hög VCR (utom för ITD 48/68) Du har flera alternativ att välja mellan. Sök igenom alternativen med knappen eller : PAL- eller S-VIDEO-standard. Kontrollera att allt är korrekt och tryck på installationen eller EXIT för att slutföra. för att spara inställningarna. Tryck på BACK för att fortsätta - 9 -

16 5. MOTTAGARINSTÄLLNINGAR Modulator (endast ITD 54/74 & 55/75) Om du vill ställa in kanalen på en annan TV: gå direkt till menyn, välj kanal (21 till 69) genom att ange numret, välj ditt lands standard (B/G, eller I). Kanalens fabriksinställning är 38. Antennalternativet gör att du kan koppla in en extern förstärkare via antennkabeln Digital ljudutgång (endast ITD 54/55/71/72/73/74/75) Du har flera alternativ att välja mellan. Sök igenom alternativen med knapparna eller : Hemmabio: Skicka AC3-audiodata till den digitala utgången vid tillgänglighet (*). Stereo: Skicka stereoaudiodata till den digitala utgången. Standardkonfigurationen är stereo. (*) Om inga AC3-audiodata är tillgängliga spelas standardaudiospåret. 5-4 OMINSTALLATION - ÅTERSTÄLL Använd det här alternativet endast om du på nytt måste genomföra hela installationsprocessen från början. Om du fortsätter härifrån kommer alla dina tidigare inställningar, åtkomstkod, favoritkanaler m.m. att raderas! Om du inte vill genomföra en ominstallation kan du lämna den här menyn när varningen visas. Tryck på knappen BACK eller EXIT på fjärrkontrollen

17 6. ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 6-1 SPRÅKINSTÄLLNING Gå till MENU/INSTALLATION/ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR Tryck på för att välja inställningsmeny. Välj SPRÅKINSTÄLLNING och tryck på för att bekräfta. MENYSPRÅK Du kan välja bland de menyspråk som visas. SPRÅK PÅ STANDARDLJUD OCH ALTERNATIVT LJUD Du kan välja standard- och alternativspråk på ljudet om mer än ett ljudspråk sänds. STANDARDTEXTNING OCH ALTERNATIV TEXTNING Du kan välja standard- och alternativtextning om mer än en textning överförs. Välj INGEN vid standard- och alternativtextning om du inte vill ha någon textning alls. 6-2 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR GENOMSKINLIGHET När du byter kanal visasen informationsbanderoll i några sekunder.du kan välja hur genomskinlig banderollen skavara (välj ingen för helt blå, hög för fullgenomskinlighet). TIDSGRÄNS FÖR BANDEROLL När du byter kanal visas en informationsbanderoll i några sekunder. Du kan välja hur länge banderollen ska visas(0till10 sekunder).0 sekunder för att inte visa banderoll under zappning. TEXTNINGSMETOD Här väljer du vilken textningmetod som skall användas i först hand ifall flera alternativ sänds ut. DVB medger mer avancerad textning där även bilder kan läggas in

18 6. ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR ANVÄNDARLAND Här anges det land där mottagaren befinner sig. Detta anges i samband med installationen och behöver vanligtvis sedan inte ändras. Det är viktigt att rätt land anges för att kanallistor och annan sändarinformation skall tolkas på rätt sätt. NÄTVERKSÖVERVAKNING Om du väljer JA kommer mottagaren att regelbundet kontrollera om nya kanaler tillkommit eller om andra förändringar skett i utsändningarna. Om så skett kommer ett meddelande upp på TVskärmen som uppmanar dig att göra en ny kanalsökning. 6-3 INSTALLATION AV FAVORITLISTA Gå till MENU/INSTALLATION/ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR/FAVORITLISTA Med den här funktionen skapar du en lista över FAVORITER bland TV- och radiokanaler från referenslistan Alla tjänster SKAPA Två listor visas samtidigt. Listan på vänster sida är referenslistan (resultat av kanalsökningen vid installationen). Listan på höger sida är den lista som håller på att skapas. Använd knapparna och på fjärrkontrollen för att välja namn på listan som ska skapas. Använd för att börja lägga in kanaler i den valda listan.tryck på den gröna knappen för att lägga in den markerade kanalen i listan. Upprepa så många gånger som behövs. När listan har skapats trycker du på den gula knappen för att spara listan i minnet ÄNDRINGAR Du kan när som helst göra ändringar i favoritlistan (A till G). När ändringarna är klara sparar du dem med den gula knappen. Om du vill radera placerar du markören på den kanal du vill ta bort och trycker på den röda knappen. Så här lägger du till en ny kanal som finns i huvudlistan "Alla tjänster" (exempelvis om du har glömt att lägga in nummer 5). Flytta markören till listan "Alla tjänster" (alla kanaler), markera genom att trycka på den gröna knappen (kanalen läggs till sist i favoritlistan). Flytta markören till favoritlistan med. Flytta därefter markören till den aktuella kanalen och markera den genom att trycka på den blå knappen. Använd sedan knapparna och för att flytta den, och tryck på den blå knappen igen när kanalen är på rätt plats. Om du vill flytta en kanal från en plats till en annan i en favoritlista väljer du kanalen med den blå knappen, flyttar den till önskad plats med och och avslutar med att trycka på den blå knappen igen

19 6. ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 6-4 LÅSNING Gå till MENU/INSTALLATION/ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR/LÅSNING Det finns 3 sorters låsning: Välj Boxen är låst (ja/nej) för allmän låsning. Detta är mottagarens högsta låsningsnivå. Du måste ange din kod varje gång du startar mottagaren. Obs: denna låsning aktiveras efter en standby-/påcykel. Välj Kanaler låsta (ja/nej) för att aktivera låsning. Detta låser eller låser upp alla berörda kanaler samtidigt. Fördelen är att du kan låsa flera kanaler och sedan låsa upp dem tillfälligt. Välj Kanaler som ska låsas för att välja de kanaler som skall låsas. du kan välja att låsa endast utvalda kanaler. Bläddra genom kanalerna med knapparna och och tryck varje gång du vill låsa en kanal. Som sista alternativ på menyn kan du ställa in önskad behörighetsnivå: - 03 : lägst tillgänglighet - 18 : fullständig tillgänglighet Om * programets åldersgräns överstiger den angivna åldersn, så kommer kanalen att låsas och koden måste anges för att möjliggöra tittande. * För att detta skall fungera krävs att åldersinformationen ingår i sändningen. Kontrollera med Er operatör om så är fallet

20 6. ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 6-5 ÄNDRA INSTALLATIONSKOD Gå till MENU/INSTALLATION/ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR/ÄNDRA INSTALLATIONSKOD Ange din nya kod. Segmentet ersätts av en stjärna för varje värde du anger. Använd knappen på fjärrkontrollen för att gå tillbaka till ett angivet värde och ändra det. I det här fallet blir värdet ett blinkande segment igen, vilket betyder att du kan ange ett nytt värde. Ange den nya koden igen för att bekräfta den. "KORREKT" visas, koden godkänns automatiskt. Om du inte har angivit rätt kod visas felmeddelandet "FEL KOD ANGIVEN", ange koden på nytt. Obs: använd värdet "0000" om du inte vill ange någon skyddskod

21 7. ANVÄNDA MOTTAGAREN 7-1 BYTA KANAL Använda knapparna och, eller knapparna 0-9 Tryck på knapparna och för att byta kanal eller välj kanal direkt genom att ange kanalens nummer med knappsatsen på fjärrkontrollen. Det är möjligt att återgå till kanalen som tidigare visats genom att trycka på knappen BACK. Använda kanallistan Tryck på knappen OK för att visa kanallistan. Välj kanal och tryck sedan på knappen OK igen för att godkänna. Det är möjligt att återgå till kanalen som tidigare visats genom att trycka på knappen BACK. 7-2 PROGRAMINFORMATION Varje gång du byter kanal visas programinformation i några sekunder (i menyn Användarinställningar (se sida 11) kan du välja hur länge denna information ska visas). Informationen kan innefatta: A - B - C - D - E - F - G - H - Kanallista Antal tillgängliga ljudspår och textremsor Kanalnummer och -namn Namn på aktuellt program Aktuell tid Det aktuella programmets starttid En indikator som visar hur länge det aktuella programmet har pågått Det aktuella programmets sluttid 7-3 UTÖKAD PROGRAMINFORMATION Mottagaren kan visa information om program medan de sänds, och även om kommande program (gäller inte ITD 48/68). Genom att trycka på INFO medan du ser på TV får du fram banderollen "Programinformation". A - Programinformation (se sida 15) B - Kort sammanfattning C - Nästa program En automatisk bläddring genom sidorna gör att utökade sammanfattningar kan visas

22 7. ANVÄNDA MOTTAGAREN Använd knapparna och för att växla mellan information om aktuellt program och om nästa program. Du kan se information om andra kanaler genom att trycka på knapparna och. Tryck på om du vill byta kanal. Tryck på INFO eller EXIT för att återgå till TV-läge. 7-4 KANALLISTA När du tittar på TV-program trycker du på för att visa den aktuella kanallistan. Flytta med knapparna,, och välj kanal med. Du kan byta favoritlista med knappen. Utan att visa TV-listan kan du direkt byta favoritlista genom att trycka på knappen. 7-5 VAL AV LJUDSPRÅK OCH TEXTNINGSSPRÅK Genom att trycka på eller öppnar du menyn där du anger tillfälliga inställningar. Inställningarna som görs i denna "alternativmeny" gäller endast för det program du just nu tittar på. Om du lämnar programmet för att sedan återgå till det försvinner de tillfälliga inställningarna Ljudspråk När så är möjligt kan du välja mellan de olika språk som sänds Textningsspråk När så är möjligt kan du välja mellan olika textningsspråk. Språket ändras varje gång du trycker på den här knappen. En tidsgräns stänger den här menyn automatiskt. Siffran till vänster om varje språk anger hur många språk som finns tillgängliga på den aktuella kanalen

23 7. ANVÄNDA MOTTAGAREN 7-6 VOLYMJUSTERING Öka eller minska volymen med knapparna eller. Stäng av ljudet helt genom att trycka på knappen (ljud av). Tryck på knappen (ljud av) igen för att återställa ljudet. Ljudvolymen kan inte justeras i VCR- och TV-lägena. 7-7 TV-LÄGE Med knappen kan du växla mellan externt ansluten utrustning, t.ex. en video (videon måste vara påslagen) och analogmottagaren i din TV. (Detta gäller endast då enheterna är anslutna via SCART-kablar, inte via RF-anslutning). 7-8 DIGITAL TEXTSERVICE Tryck på knappen information. för att aktivera Text-TV. Dessa interaktiva program ger tillgång till olika typer av 7-9 TIMERPROGRAMMERING (Ej tillgänglig med ITD 58/68) Gå till MENU/TIMERPROGRAMMERING Timerprogrammeringsfunktionen gör att mottagaren kan: stängas av vid inställd tidpunkt (insomningstimer), växla automatiskt till dina förinställda kanaler vid förinställda tidpunkter (inspelningstimer) Insomningstimer Ange det klockslag då mottagaren ska stängas av automatiskt. Bekräfta med

24 7. ANVÄNDA MOTTAGAREN Inspelningstimer Du kan ställa in mottagaren så att den startar och stoppar på förinställda tidpunkter. Timerfunktionen är mycket användbar om du vill spela in ett program men inte kan starta/stoppa inspelningen själv, eller om du bara vill bli påmind om att ett program du inte vill missa börjar. Tryck på för att göra en inställning. Välj först kanal med knappen eller. Ställ in datum med sifferknapparna på fjärrkontrollen (dd/mm/åå). Om du anger en felaktig siffra kan du radera den med knappen. Ange start- och stopptid med sifferknapparna på fjärrkontrollen. De olika starttiderna får inte överlappa varandra. Välj Bekräfta och tryck på för att spara. Välj Avsluta och tryck på för att ångra. Maximalt 6 olika inspelningar kan fördefinieras. Mottagaren återgår till standbyläge vid varje stopptid. En pågående förinställd inspelning kan avbrytas genom att du trycker på knappen MENU i 10 sekunder

25 7. ANVÄNDA MOTTAGAREN 7-10 UTÖKAD PROGRAMGUIDE (Tillgänglig meditd 54/74/ &55/75) Om du vill visa mer detaljerad information om ett visst program trycker du på knappen. Återgå till TV-läge genom att trycka på knappen EXIT. A - Aktuell kanal visas i förminskad storlek. B - Den aktuella kanallistan visas. Välj kanal med och och visa pågående program genom att trycka på. C - Visar namnet på den favoritlista som används. D - Tryck på för att förflytta markören till listan över kommande program. Du kan navigera mellan del olika programmen genom att trycka på och. E - Följande information om det valda programmet visas överst på skärmen: den tid programmet börjar och slutar, en stapel som fylls i under programtiden, programmets namn, information om programinnehållet (tryck på knappen INFO för att visa utökat innehåll...). F - Tryck på den röda knappen för att navigera en dag i taget. Tryck sedan på knapparna och för att byta dag. Obs: information om ett visst program kan endast visas om kanalen tillhandahåller den

26 7. ANVÄNDA MOTTAGAREN 7-11 STILLBILD Den aktuella bilden kan frysas med knappen STILLBILD. Tryck på knappen STILLBILD igen för att åtegå till normal visning. VARNING: TV:n kan skadas om du fryser bilden under en längre tid med full ljusstyrka RADIOLÄGE Tryck på knappen på mottagarens fjärrkontroll. Du kan gå genom listan som visas med och. Du kan justera volymen med och. För att undvika att skärmen skadas minskas ljusstyrkan automatiskt efter några minuter. Normal ljusstyrka får du genom att trycka på knappen igen MOTTAGARFÖRBÄTTRING Mottagaren går till detta läge när det finns en ny programvaruversion tillgänglig. Ett meddelandfönster som beskriver nedladdningsprocessen visas.fönstret för begäran om "nedladdningsprocess" visas. Du kan fördröja nedladdningsprocessen genom att trycka på knappen EXIT. Processen visas igen nästa gång du startar mottagaren. Nedladdningen startar när du trycker på knappen : Fönstret blir svart, Röd LED blinkar. I detta läge tillåts inga åtgärder från användarens sida. När processen är klar slås mottagaren på automatiskt. Efter starten visas ett informationsfönster som säger att nedladdningen är slutförd. Tryck sedan på och fortsätt titta på programmet

27 7. ANVÄNDA MOTTAGAREN Obs: om nedladdningsprocessen inte genomförs korrekt förblir fönstret svart och den gröna led:n blinkar och markerar orsaken till misslyckandet (se tabellen nedan). När ett fel uppstår trycker du på valfri knapp på fjärrkontrollen för att fortsätta. Ställ sedan mottagaren i standbyläge och starta den igen för att ladda ned på nytt. Om detta inte lyckas drar du ur nätsladden och antennkabeln. Sätt sedan in dem igen för att ladda ned på nytt

28 7. ANVÄNDA MOTTAGAREN 7-14 FELSÖKNING Felkod Felorsak Användaråtgärd 1, 2 eller 3 blinkningar Mottagningsfel 4, 5 eller 6 blinkningar Flödesfel 7 eller 8 blinkningar Lokala fel Bekräfta meddelandet genom att trycka på valfri knapp på fjärrkontrollen. Upprepa begäran vid behov. Bekräfta meddelandet genom att trycka på valfri knapp på fjärrkontrollen. Upprepa begäran vid behov. Bekräfta meddelandet genom att trycka på valfri knapp på fjärrkontrollen. Upprepa begäran vid behov. 9, 10, 11 eller 12 blinkningar 14, 15, 16 eller 17 blinkningar Övriga fel Mottagaren är defekt Bekräfta meddelandet genom att trycka på valfri knapp på fjärrkontrollen. Upprepa begäran vid behov. Kontakta återförsäljaren för att ersätta den. Fjärrkontrollen har ingen effekt på mottagaren Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren. Kontrollera batteriernas skick och deras polaritet. Röd LED på frontpanelen slocknar inte Växla från standbyläge till på. En svart skärm eller ett felmeddelande visas Dålig mottagning med portabel antenn Genomför en ny kanalsökning. Flytta antennen från mottagaren

29 7. ANVÄNDA MOTTAGAREN 7-15 SPECIFIKATIONSÖVERSIKT Transmissionsstandarder DVB-T, MPEG 2, COFDM Tuner (RF-ingång) Ingångsanslutning: IEC Hona RF-frekvensens indataområde: VHF/UHF Mhz (8 Mhz BW) RF-ingångsnivå: -90 till 20 dbm RF-impedans: 75 Ohm COFDM bandbredd: 8Mhz Steg i kanalväljare: 166,66Khz RF booster/modulator CH (endast ITD 74/75) TV-standard : B/G, K, I (valbar) Utgångsanslutning: IEC hane Loopthrough F. frekvens: MHz Demodulator COFDM-läge : 2k / 8k stöd Stöd SFN Modulering: QPSK, 16-QAM, 64-QAM Kodhastighet: 1/2 till 7/8 Läge: Icke hierarkiskt Skyddsintervall: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Avsammanlagringsenhet: 12x17 Forney convolutionnal Yttre dekoder: Reed Solomon (204,188, 8) Demultiplexing/Descrambling Kompatibel med CD ISO/IEC Videodekoder MPEG-2 (ISO/IEC ) Profilnivå: ML Indataområde: 1,5 till 15 Mbit/s Bildförhållande: 4:3 och 16:9 Videoupplösning: 720x576, 704x576, 544x576, 480x576, 352x576, 352x288 Konvertering: Pan & Scan, Letterbox Ändra storlek: Ned/upp (1/4, 1/16) Audiodekoder Kompatibel med CD ISO/IEC MPEG-Layer I och II (Musicam Audio) Läge: Mono, Stereo, Delad stereo Samplingsfrekvens: 32/44.1/48 KHz A/V dataingångar/utgångar TV-SCART RGB, CVBS, ljudstereo AUX-SCART (utom för ITD 48/68) RGB ingång, CVBS, S-videoutgång, ljudstereo Jack 3,5 mm (endast ITD 54/55/71/ 72/73/74/75) Ljud V/H (volym och ljud av) L/R Digital ljudutgång (AC3 och PCM) Extern strömförsörjning Växelström: V ~50 Hz Utmatning: 12 V likström 700 ma Strömkonsumtion max. 11 W (standby 9,5 W) Frontpanel 1 led IR-sensor: 38 khz Bakre panel 1 x IEC hona (signalingång) 1 x IEC hane (RF Loopthrough) 1 x TV-SCART 1 x AUX-SCART (utom för ITD 48/68) 1 x 3,5 mm jack (digital och analog ljudutgång) (endast ITD 54/55/71/72/ 73/74/75) Fysiska specifikationer Storlek (bxdxh): 220x135x35 mm Totalvikt: ~400 g Driftstemperatur +5 C till +40 C Total förpackning (pappkartong) Totalvikt: ~1,0 kg Storlek (bxdxh): 247x236x80 mm Förvaringstemperatur: -25 C till +65 C Tillbehör Fjärrkontroll med 33 knappar NEC-kod Räckvidd upp till 7 m Batterier 2 x 1,5 V (typ AAA) Strömsladd SCARTkabel (endast ITD 52/72/54/ 74 & 55/75) Digitalljudskabel (ITD 64/65/74/75) SCART-YUV-kabel (endast ITD 65/ 75) Användarhandbok Extern nätadapter

30 7. ANVÄNDA MOTTAGAREN 7-16 GARANTI (VILLKOR) OBS! För att utnyttja garantin vid ett eventuellt fel ska du kontakta din återförsäljare eller Sagem Communications Helpdesk på Bevis på inköp krävs. Om ett fel uppstår, ger försäljaren eller Sagem Communications Helpdesk råd om vad som ska göras. 1) Sagem Communication åtar sig att utan kostnad för arbete och reservdelar reparera skador i utrustning under en period av tjugofyra (24) månader från det ursprungliga inköpsdatumet, förutsatt att skadorna beror på tillverkningsfel. Under denna garantiperiod på tjugofyra månader, repareras den skadade utrustningen utan kostnad. Kunden måste dock på egen bekostnad återlämna den skadade utrustningen och alla tillbehör i sin originalförpackning, till den adress som Sagem Communications Helpdesk tillhandahåller. Inga reparationer sker hos kunden, om inte kunden har avtalat ett underhållskontrakt med Sagem Communication om att utrustningen specifikt ska repareras hos kunden. Denna garanti påverkar inte kundens lagstadgade rättigheter. 2) Undantag från garantin Sagem Communication har inga skyldigheter under garantin avseende: skador som beror på: - brist att följa installationsprocessen och bruksanvisningar, - om utrustningen utsatts för extern skada (inklusive, men inte begränsad till blixt, brand, stötar eller vattenskada), - ändringar som gjorts utan skriftligt godkännande från Sagem Communication, - brist eller försummelse att underhålla utrustningen eller olämpligt underhåll, - olämpliga driftsförhållanden, särskilt vad gäller temperatur och luftfuktighet, - reparation eller underhåll av utrustningen av personer som inte är godkända av Sagem Communication, - avlägsnande och/eller förstörelse av etiketten som sitter på fixeringsskruven på den nedre plastluckan, slitage från normal daglig användning av utrustningen och dess tillbehör, skada som beror på att utrustningen inte packats tillräckligt eller dåligt när den returneras till Sagem Communication, leverans av nya programvaruversioner, arbete på utrustning eller program som ändrats eller lagts till utan skriftligt medgivande från Sagem Communication, fel och brister som inte beror på utrustningen eller på programvara som installerats i användarens arbetsstationer i syfte att använda utrustningen, kommunikationsproblem som relateras till en olämplig miljö, inklusive: - problem som relateras till åtkomst och/eller anslutning till Internet, till exempel avbrott av åtkomstnät eller fel på linjen som används av abonnenten eller hans/hennes korrespondent, - sändningsfel (till exempel, dålig geografisk täckning av radiosändare, störningar eller dålig linjekvalitet), - fel i det lokala nätverket (kablar, servrar, arbetsstationer) eller fel i sändningsnätet, eventuella kostnader för underhållsservice (enligt definitionen i anvädarhandboken som medföljer utrustningen), samt vid felaktigheter som beror på att underhållsservice inte har utförts

31 8. MILJÖ Att bevara miljön är högsta prioritet för Sagem Communication. Sagem Communications önskan är att använda maskiner som tar hänsyn till miljön. Följaktligen har vi beslutat att integrera miljöprestanda i produkternas livscykel, från tillverkning till idriftsättning, användning och avlägsnande. 8-1 FÖRPACKNINGAR Om följande logotyp (Återvinningssymbolen) finns på förpackningarna, innebär det att vi har betalat en avgift till en godkänd nationell organisation för att förbättra förpackningens infrastruktur avseende återvinning. För att förenkla återvinning, ber vi er respektera de lokala reglerna som gäller för denna typ av avfall. 8-2 BATTERIER Om produkten innehåller batterier måste de avyttras vid lämpliga insamlingsplatser. 8-3 PRODUKTEN En papperskorg med ett streck över innebär att utrustningen tillhör gruppen utrustning som innehåller elektricitet eller elektronik. I detta avseende säger de europeiska bestämmelserna att utrustningen ska avyttras selektivt: - Vid försäljningsstället om liknande utrustning har köpts. - Vid det lokala insamlingsstället (sopstation, selektiv insamling, osv.). På så sätt kan du delta i återanvändning och uppgradering av utrustning som innehåller elektricitet eller elektronik, som kan påverka miljön och människors hälsa

32 Bruksanvisning Dokumentet är inte kontraktsenligt * A* Sagem Communication Société anonyme au capital de RCS PARIS 27, rue Leblanc PARIS CEDEX 15 - FRANCE

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 2 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM 1. BESKRIVNING (se etuiets framsida) 1. Mikrofon

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

Mars 2007. Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar

Mars 2007. Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar Mars 2007 Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar Tabellguide Testet omfattar tio digital-tv-boxar och har utförts av Intertek ETL SEMKO i Storbritannien på uppdrag av Energimyndighetens Testlab. Vid

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. SNABBGUIDE INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. Snabb

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering.

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. 1 Introduktion CAMZWEXT2 är ett användarvänligt kamerasystem som är lätt att installera. CAMZWEXT3 innehåller

Läs mer

8. Videoutgång 9. Driftknappar 10. Strömindikator 11. PAL-indikator 12. Kanalomkopplare 13. Videoingång. A. Meny B. Zoom C.

8. Videoutgång 9. Driftknappar 10. Strömindikator 11. PAL-indikator 12. Kanalomkopplare 13. Videoingång. A. Meny B. Zoom C. Produktinformation MOTTAGARE. Antenn 2. VGA-utgång 3. VGA-ingång 4. AUDIO-ingång 5. S-VIDEO 6. Nätanslutning 7. Kontrollknappar 8. Videoutgång 9. Driftknappar 0. Strömindikator. PAL-indikator 2. Kanalomkopplare

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR FULLSTÄNDIG BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har tagit det första steget mot yngre, piggare ögon genom att köpa denna produkt från FOREO. Passa på och

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 5140. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 5140 instruktionsbok (information,

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-140D uppfyller

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

DAB Adapter 2+ Bästa kund

DAB Adapter 2+ Bästa kund Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202 Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR0 INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt... Vy Framsida... Vy Baksida... Fjärrsensor... Att Komma Igång... Sätta i batterier... Trådlös Fjärrenhet...

Läs mer

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799 SVENSK-2 000318 00799 Innehållsförteckning FÖRORD Säkerhetsinstruktioner... s. 3 Nätanslutning... s. 3 De olika delarna... s. 3 PRODUKTINFORMATION Display och knappar på framsida... s. 4 Anslutningar på

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Ett bärbart musikcentrum

Ett bärbart musikcentrum BeoSound 1 Handbok E bärbart musikcentrum 3 Placera BeoSound 1 där du vill ha den. Den kompakta designen gör a du kan ta den med dig överallt. BeoSound 1 ger dig enastående ljud, oavse hur nära eller

Läs mer

Instruktionsmanual. Instruktionsmanual för FMH 6050. 1 Inledning

Instruktionsmanual. Instruktionsmanual för FMH 6050. 1 Inledning Instruktionsmanual Instruktionsmanual för FMH 6050 1 Inledning Du gjorde ett utmärkt val då du inhandlade denna produkt, tillverkad av innovativ teknologi som kommer ge dig unik service. Ta några minuter

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SHARP DK-V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830165

Din manual SHARP DK-V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830165 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP DK- V2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna.

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna. Bruksanvisning Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. ReSound Unite TV kommer att ge dig en hög kvalité med överfört ljud direkt till din hörapparat från din TV, HiFi stereo, dator och

Läs mer

Din manual SAGEM DTR 94160TA HD http://sv.yourpdfguides.com/dref/1202712

Din manual SAGEM DTR 94160TA HD http://sv.yourpdfguides.com/dref/1202712 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAGEM DTR 94160TA HD. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

EXPLORE 7 HD 20151124

EXPLORE 7 HD 20151124 EXPLORE 7 HD 20151124 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 1. DELAR OCH TILLBEHÖR... 3 2. ÖVERSIKT... 3 3. ANVÄNDA EXPLORĒ 7... 5 3.1 STRÖM PÅ/AV... 5 3.2 ÖKA OCH MINSKA FÖRSTORING... 6 3.3 FÄRGLÄGE

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE Produktinformation Mottagare Mus Knappsats A: Indikator B: Anslutningsknapp C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor H: Batterihållare I: Anslutningsknapp

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD HT-SL50 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 I kartongen skall det finnas 3 BRUKSANVISNING SVENSKA Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 SVENSKA. Viasat-programguiden... 26. Fjärrkontrollen...

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 SVENSKA. Viasat-programguiden... 26. Fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter.... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 Uppdateringar av din mottagare.... 4 Miljöinformation... 4 Copyrightmeddelanden.... 4 Fjärrkontrollen................. 5 Sätta

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformation A B K I F D G E L H C J Musen A: Rullhjul och tredje knapp Batteriindikatorlampa (blinkar) B: Höger knapp C: Vänster knapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

Bilenhet CK-7W Användarhandbok Installationsanvisning

Bilenhet CK-7W Användarhandbok Installationsanvisning Bilenhet CK-7W Användarhandbok Installationsanvisning 9310691 Utgåva 5 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna HF-5-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra

Läs mer

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com Handhavande för KSFE 1 Display översikt Knappar Funktioner Av/På Nolla Navigation key Bekräfta val Tarera Navigation key Gå vidare i menyn För att ändra en numerisk angivelse Addera vikt till minnet för

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

INTRODUKTION INNEHÅLL. Trådlös Fjärrenhet Modell: THN122N BRUKSANVISNING P/N: 086-003693-016 SWE REV1 1/6 SWE

INTRODUKTION INNEHÅLL. Trådlös Fjärrenhet Modell: THN122N BRUKSANVISNING P/N: 086-003693-016 SWE REV1 1/6 SWE 1/6 INNEHÅLL Trådlös Fjärrenhet Modell: THN122N BRUKSANVISNING Introduktion.... 1 Produktöversikt... 2 Trådlös fjärrenhet (THN122N)... 2 Att Komma Igång... 3 Batterier... 3 Trådlös fjärrenhet (THN122N)...

Läs mer