Bruksanvisning Smartbox C-230

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Smartbox C-230"

Transkript

1 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB

2 Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller programutbudet. Nya kanaler kan tillkomma och andra kan försvinna allt efter att tiden går. Emitor AB har inga som helst möjligheter att påverka detta programutbud. Innehåll i kartongen Medföljande artiklar till Smartbox C-230: Smartbox C-230 En fjärrkontroll med 2 st AAA-batterier En SCART-kabel En antennkabel En nätadapter En bruksanvisning Viktigt Läs igenom detta innan du använder Smartbox C-230: Använd inte något annan nätadapter än det som medföljer Smartbox C Du får inte ta bort ytterskalet på Smartbox C-230. Du ska inte utsätta Smartbox C-230 för stark värme, kyla, fukt eller vätska. Täck inte för ventilationshålen på locket. Placera inte något ovanpå Smartbox C-230 som avger värme. Placera inte Smartbox C-230 på något som avger värme. Undvik att dra ur eller koppla in kablar medan Smartbox C-230 är på. Vid rengöring av mottagaren, använd en mjuk trasa. För att helt isolera Smartbox C-230 ifrån spänning ska du koppla ur nätadaptern från eluttaget. Service av Smartbox C-230 får endast utföras av auktoriserad personal.

3 Frontpanelen På fronten finns tre lysdioder som indikerar statusen på mottagaren: Inget ljus Grönt ljus Rött ljus Enkelt blinkande rött/grönt ljus Konstant blinkande rött och grönt ljus Gult Ljus Nätadaptern inte inkopplad Mottagaren är påslagen Mottagaren är i stand-by läge Mottagaren tar emot kommando ifrån fjärrkontrollen En uppgradering pågår. Detta kan pågå i flera minuter. Stäng aldrig av mottagaren då en uppgradering pågår! Aktiveras när en timerspelning spelas upp. IR-ögat tar emot kommandon från fjärrkontrollen finns också på frontpanelen. Se till att framsidan av mottagaren inte skyms av något, då det kan uppstå problem att ta emot kommandon från fjärrkontrollen. På sidan av mottagen finns en springa där ditt programkort för kodade kanaler sättas in. Du skall ha det guldfärgade kretsen på kortet nedåt och inåt när du för in kortet i springan.

4 Baksidan Baksidan av mottagaren har följande kontakter: DC in (12V) TV VCR S/PDIF RF IN RF OUT RF MOD Anslutning för nätadapter SCART kontakt för ljud/bild signal till TV SCART kontakt för ljud/bild signal till/från videobandspelare eller DVD-spelare Digital ljudutgång till hemmabioanläggning Signalingång, kopplas till ditt uttag i väggen. Loop av inkommande kabelsignal till annan eventuell mottagare. För användning med sovrumspaketet. (säljes separat).

5 Fjärrkontrollen Stäng av/sätt på mottagaren 0-9 Används för att trycka in kanalnummer, text-tv sida och i vissa menyalternativ Används för att hoppa mellan nuvarande och föregående TV kanal -/--- Används för att trycka in ett flersiffrigt kanalnummer TEXT Aktivera/avaktivera text-tv Stänga av/sätta på ljudet (mute) OPT i Aktiverar programinställningar Visa programinformation VOLUME Volymkontroll P+ P- TV-kanal upp/ned TV-kanal upp/ned i TV-läge, markören upp/ned i menyläge, nästa/föregående sida i text-tv-läge Flyttar markören vänster/höger eller växlar mellan alternativ i menyläge. OK BACK DELETE MENY GUIDE Röd Öppnar TV & video kanallistan i bildläge. Bekräftar valet av markerat objekt i menyläge. Stoppar rullning av aktuell sida (vid flera sidor) i TextTV-läge. Gå tillbaka till föregående meny Öppnar hjälpfunktionen Öppnar/stänger menyfunktionen Öppnar/stänger programguiden Öppnar/stänger den inbyggda hjälpfunktionen.

6 Grön Gul Blå Kan programmeras. Används för text-tv-navigering. Kan programmeras. Används för text-tv-navigering. Växlar mellan TV och radio. Används för text-tv-navigering. Ansluta mottagaren När du ska ansluter Smartbox C-230 första gången utför då följande steg Fjärrkontrollen Ladda fjärrkontrollen med batterier genom att ta bort locket på fjärrkontrollens undersida. Sätt in de två (2) AAA-batterier (1,5V), åt de håll som figuren på insidan visar. Sätt tillbaka luckan. Anslut Smartbox C-230 till TV-apparaten Koppla in antennkabeln ifrån vägguttaget till RF IN ingången på Smartbox C Koppla in SCART kontakten på baksidan av Smartbox C-230 till TV:s SCARTkontakt. TV:n kan ha flera SCART-kontakter välj då den första SCARTkontakten som ofta är märkt SCART 1 Starta Smartbox C-230 och starta TV:n. Du kanske måste byta till AV-läge (eller liknande kanal, t.ex. kanal 0 eller EXT) på TV:n för att se bilden från Smartbox C-230. Vissa TV-apparater gör detta automatiskt. Om du inte ser någon bild kontrollera att du har kopplat alla kablar rätt och att Smartbox C-230 är påslagen, kontrollera annars TV:ns bruksanvisning och försäkra dig om att du har kopplat allting rätt. Anslut mottagaren till videobandspelare/dvd-spelare Koppla in en SCART kabel från mottagaren till videobandspelaren/dvdspelaren. Om videobandspelaren/dvd-spelaren har flera SCART-kontakter välj den som är avsedd för att anslutas till TV:n.

7 Anslutning av digitalt ljud. För att kunna njuta av det digitala ljud som Smartbox C-230 erbjuder så krävs följande: En hemmabioanläggning (förstärkare) med koaxial ingång för digitalt ljud. Att kanalen du tittar på sänder digitalt suround-ljud. En S/PDIF kabel (ingår inte i paketet). Före installation, läs instruktionsboken som följde med din hemmabioanläggning. Installation av Smartbox C-230 Se till att du har anslutit alla kablar som manualen visar. Du ska nu genomföra en installation och kommer att få välja olika på olika alternativ. Använd pilknapparna höger/vänster för att välja det alternativ du önskar och tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val.

8 Om du i ett senare skede vill ändra någon inställning kan du göra detta från huvudmenyn. Språk Först kommer du att få välja menyspråk. Land Du kommer sedan att få välja land. Kanalsökning När du gjort valt språk och land kommer Smartbox C-230 automatiskt att söka efter tillgängliga TV-kanaler. De kanaler som mottagaren hittar listas under rubriken funna kanaler. Skulle du sakna någon kanal kan du upprepa kanalsökningen genom att trycka på OPT-knappen. Det finns en bild med en mätare för signalstyrka. Normalt sett kommer denna bild inte upp om mottagaren hittar kanaler under kanalsökningen. Om mottagaren inte hittar några kanaler, eller om du avbryter kanalsökningen med OPTknappen och sedan trycker på i-knappen, så kommer denna bild fram. Bildformat Välj mellan 16:9 (bredbild, widescreen) och 4:3 (traditionell TV). Detta är det sista valet du skall göra och du är sedan klar med installationen och kan börja se på dina digital-tv-kanaler. Att titta på TV I detta avsnitt beskrivs hur man använder fjärrkontrollen när man ser på TV. Byta kanal Använd knapparna P+ och P- för att byta kanal. För att byta till ett kanal med ett visst kanalnummer, använd sifferknapparna 0-9. Använd Knappen OK i bildläge för att öppna den dubbla kanallistan. I det vänsta fältet väljer du kanal för din TV. I

9 det högra fältet väljer du kanal för din videobandspelare/dvdinspelare Ljud När du vill justera volymen är det knapparna Volume +/- som du skall använda. När du vill stänga av ljudet så använd mute-knappen. Tryck en gång till för att få ljudet tillbaka. Programinformation För att få information om det pågående programmet på den kanal du tittar på tryck i-knappen, tryck igen för att ta bort informationen. Vissa program har ingen information, markerat ingen info. Detta betyder att det inte sänds någon information om detta program. Att spela in program Använd Knappen OK i bildläge för att öppna den dubbla kanallistan. I det vänsta fältet väljer du kanal för din TV. I det högra fältet väljer du kanal för din videobandspelare/dvdinspelare/andra TV. Programguiden Programguiden som visar en lista över de program som pågår och de som kommer. Tryck på GUIDE-knappen för att öppna programguiden och tryck igen på GUIDE-knappen igen för att stänga guiden. För flytta runt i programguiden, använd pil upp/ned. Tryck höger pil för att se kommande program. Om det finns programinformation om ett visst TV-program kan du få fram det genom att trycka på i-knappen. Tryck på i-knappen igen för att ta bort programinformationen. Det kan stå ingen info även fast det sänds ett TV-program, detta betyder att det inte finns någon programinformation om det aktuella TV-programmet. I programguiden kan det finnas symboler markerade på vissa TV-kanaler. Dessa symboler betyder:

10 Kanalen är kodad och att ett giltigt programkort behövs. Radiokanal, dvs. bara ljud ingen bild Kanalen är låst och måste öppnas med barnlåset Tryck OK-knappen för att lämna guiden och gå till den kanal du valde i guiden eller tryck GUIDE-knappen för att stänga guiden. Programinställningar Tryck på OPT-knappen för att öppna menyn med programinställningar. Beroende på dina nuvarande systeminställningar är och vad sändningen har för olika inställnings alternativ, så kan du i denna meny göra olika val. Använd för alla inställningsmöjligheter använd pilknapparna höger/vänster för att välja det alternativ du önskar och tryck på OK knappen för att bekräfta ditt val. För att stänga menyn programinställningar tryck på OPT-knappen igen. Textningsspråk Välj det språk som du vill att Smartbox C-230 skall texta programmet med. För att stänga av textningen, välj alternativet Ingen. Notera att symbolen indikerar att textningen är för döva. Ljudspråk En del program sänder med flera ljudspår, till exempel två olika språk, I denna meny kan du välja vilket ljudspår du vill lyssna på. Zoom Denna funktion hjälper dig att justera TV bilden för att bättre passa din typ av TV. För en 4:3 TV även kallat Letterbox eller Fullscreen format. Om du har en 16:9 TV, även kallat Widescreen, kan du zooma TV bilden så den passar din TV bättre. Det är bara bildformatet som ändras, texter och menyer förblir oförändrade. Kanallista Byt till en annan lista med P+ och P- knapparna. Lås kanal Detta låser permanent lås på den kanalen. Denna funktion fungerar bara om du har aktiverat funktionen i Inställningar för barnlås i huvudmenyn. Om du går till en låst kanal kan du öppna den genom att trycka på OPTknappen och trycka in din PIN kod. Detta låser bara upp kanalen tillfälligt, för att ta bort låset helt, läs mer om det i menyn Inställningar för barnlås.

11 Notera: En del ändringar under Options gäller bara för det program du tittar på, om du byter TV-kanal försvinner inställningen. Läs mer om detta under Systemkonfiguration hjälpkapitel Digital text-tv Genom att trycka på TEXT-knappen öppnar du kommer du till kanalens första text-tv-sida, om kanalen sänder text-tv annars. Använd de numrerade knapparna på fjärrkontrollen (0-9) för att skriva in sidnummer. Tryck på pilknapparna för att flytta markören som flyttar sig mellan sidnummer som finns på sidan. Tryck på OK-knappen för att gå till den markerade sidan. För att gå till nästa eller föregående sida tryck på pil upp För att se mer valfria teletext val, tryck OPT-knappen. Gå ur teletext läge genom att trycka TEXT knappen. Bläddra igenom text-tv-historiken med knapparna P+ och P-. Gå till index-sidan (oftast sidan 100) genom att trycka 0 på fjärrkontrollen. Notera att Smartbox C-230 skickar även alla text-tv sidor till TV:n. Det innebär att kan du också kan styra text-tv funktionen med TV:ns fjärrkontroll. Detta fungerar med de flesta nyare TV apparater, men inte alla. Huvudmeny Öppna huvudmenyn genom att trycka på MENU-knappen, tryck igen för att stänga den. Flytta markören med pil knapparna och bekräfta valet med OK-knappen. Användarinställningar: I denna meny ändrar du menyspråk, utseende på menyn och ljudspråk mm. Favoritlistor: Favoritlistor är en funktion som gör det möjligt att göra dina egna kanallistor. Inställningar för barnlås: Låser hela mottagaren eller bara utvalda kanaler med en PIN kod. Timers: Timers startar upp mottagaren på en vald kanal vid en vald tidpunkt. Systeminställningar: Denna meny ändrar inställningar som t.ex. TV-ljud inställningar kanalsökning mm. För att kunna öppna denna meny så måste en PIN kod knappas in. Standardkoden är 0000 Bruksanvisning: Öppnar den inbyggda bruksanvisningen.

12 Menyförklaringar En rad olika typer av menyalternativ kommer att visas i de olika menyerna, här kommer en lista på de mest förekommande: Undermeny: Öppnar en undermeny, markerat med en symbol. Tillbaka: Tillbaka kommandot går till den föregående menyn och är markerad med BACK-knappen på fjärrkontrollen. (För att stänga alla menyer, tryck på meny knappen). Avbryt: Avbryter alla ändringar som har gjorts i den meny som ändringen gjorts och går tillbaka till den föregående menyn. Den är markerad med en symbol. Spara: Sparar alla ändringar som har gjorts i menyn. Den är markerad med en symbol. Flervalsmöjlighet: Använd knapparna pilknapparna höger/vänster för att välja alternativ i dessa menyer. Sifferinmatning: Använd sifferknapparna för att skriva in numren. En liten markör indikerar vart numren fylls i. PIN kod: Skriv in den hemliga PIN koden. Använd sifferknapparna för att skriva in PIN koden. En liten markör visar vart PIN koden skrivs in. Mottagaren har 0000 som förinställd PIN kod. Datum: Fungerar på samma sätt som Fler vals möjlighet funktionen, använd pilknapparna. Användarinställningar Menyspråk Välj språk för menyerna som passar dig bäst. Textstorlek Välj textstorlek på menytexten i de olika menyerna. En mindre text kan vara svårare att läsa. Ljudspråk Vissa TV program sänder flera ljudspår, oftast olika språk. Genom att välja det språk du helst vill ha, kommer det att väljas om det finns med i sändningen. Textningsspråk Välj det språk du vill att texten skall vara på. Observera att om det inte sänds textning på det språk du har valt kommer det att sändas på det språk som operatören sänder. För att stänga av textningen, välj Ingen i menyn. Notera att symbolen indikerar att valt textningsspråk är för hörselskadade.

13 Extra undertextning Om denna funktion är aktiverad kommer extra textning för hörselskadade att visas om det sänds, annars är textningen som vanlig. Inställning av programmerbara knappar Tillåter dig att skapa en snabb länk till vald funktion som aktiveras när du använder de programmerbara knapparna (Grön, Blå och Gul knapp). Du kan välja bland följande funktioner: Ingen funktion: Ingen funktion kopplas till favorit knapparna. Rotera: Gå fram och tillbaka mellan nuvarande och föregående kanal. Frys TV-bilden: Fryser TV-bilden. TV-release: Aktiverar läget för TV-release, vilket innebär att ingen ljud eller blidsignal sänds ut till SCART-kontakten. Menyspråk: Ändrar menyspråket. Kanalsökning: Aktiverar kanalsökningen och lägger till nya funna kanaler om det finns nya. Systeminformation: Snabblänk till systeminformation, som visar information om boxen och tekniskt kanalinformation. Starta auto-zap: Mottagaren byter kanal var 10:e sekund till nästa kanal ur vald kanallista. Avaktivera med valfri knapp. Favoritlistor I denna meny kan du välja de kanaler du vill ha i din egen kanallista. Du kan välja att ta med de kanaler du vill eller bara ändra i vilken ordning du vill ha kanalerna. Du byter enkelt kanallista genom att trycka på OPT-knappen. Skapa en ny favoritlista Du kan skapa en ny lista eller lägga till kanaler i en redan skapad lista i denna meny. Välj Favoritlistor i huvudmenyn. Välj ett namn på listan bland de förvalda namnen, välj med pilknapparna (höger och vänster) Välj Välj kanaler för att addera de kanaler du vill ha. Använd pilknapparna för att flytta markören mellan kanalerna och OK-knappen för att välja kanal. När du har valt dina kanaler och skall spara listan, gå till Spara med pilknapparna, tryck på OK knappen. Välj Ordna kanaler för att flytta kanalerna i den ordning du vill. För att välja ordning, använd pilknapparna för att flytta markören. För att välja kanal att

14 flytta tryck på OK knappen och använd nu pilarna för att placera kanalen där du vill ha den. När du är klar med listan, gå till Spara med pilknapparna, tryck sedan på OK knappen. Inställningar för barnlås Välj Inställningar för barnlås i huvudmenyn. För att öppna menyn krävs att du skriver in din PIN-kod. Har du inte ändrat PIN-kod så är boxen inställd med PIN-koden Boxlås aktiverat: Här kan du välja att låsa hela boxen så att du måste starta den med din PIN-kod. Den kommer sedan att vara olåst tills du sätter boxen i standby läge. Kanallås aktiverat: Du kan nu välja att låsa kanaler, så att man måste ange PIN-kod för att låsa upp kanalen. Det krävs PIN-kod för att låsa upp kanalen varje gång du vill se på den. För att låsa upp den tryck på OPT knappen för att ange PIN-kod. Välja låsta kanaler: Här kan du välja vilka kanaler som skall vara låsta. Ålderskontroll: Här aktiverar eller avaktiverar du åldersgräns kontrollen som sätter PIN-lås på kanalen om ett program är för ålders om är under den ålder du har satt låset på. Åldersgräns: Här bestämmer du vilken åldersgräns du vill använda. Byt ålder med Volume-knapparna. Ändra PIN-kod: Använd denna funktion för att byta den förinställda 4- siffriga PIN-koden. Ny PIN-kod: Skriv in din nya 4-siffriga PIN-koden med hjälp av nummer knapparna (0-9) på fjärrkontrollen. Verifiera ny PIN-kod: Verifiera din PIN-kod genom att skriva in din nya PIN-kod igen. Timers för inspelning Timern använder du när vill starta mottagaren vid en speciell tidpunkt och viss kanal. Timern används till att spela in TV program via videon. Videon kräver dock speciell programmering för inspelning, se instruktion av din video.

15 När timern startas så tänds den gula lampan i fronten och släcks när timerns tid är slut. Skapa en ny timer Välj den kanallista som du vill använda dig av, bläddra med pilknapparna. Kanal: Välj kanal med pilknapparna. Från: Använd nummer knapparna 0-9 för att välja starttid. Du kan även använda pilknapparna för att flytta markören. Till: Använd nummer knapparna för att sätta slut tiden på Timern, du kan även använda pilknapparna. Månad: Välj månad och år med pilknapparna. Dag: Välj dag med pilknapparna. Ta bort timer: Använd Ta bort timer för att ta bort en skapat timer tid. Avbryt: Här avbryter du utan att spara någon inspelning. Spara: Sparar de gjorda inspelningarna. Modifiera en existerande timeruppspelning Du kan modifiera en timeruppspelning genom att ställa markören högt upp på den valda timer uppspelningen i Timer menyn. Tryck på OK knappen när du står på den valda tiden. Nu utför de ändringar du vill, gå sedan till Spara. Använd Ta bort timer för att ta bort en vald uppspelning. Systeminställningar Systeminställningar menyn används för att kontrollera de mer avancerade inställningarna på Smartbox. TV and Ljudinställningar I denna meny gör du inställningar för att få de inställningar som passar din TV och ljudanläggning bäst. TV-format: Här ändrar du formatet på bilden, du kan välja mellan 4:3 och 16:9 (s.k. widescreen TV). Välj med pilknapparna. Signal: Denna funktion berör bara SCART-kabeln inställningar. Du kan välja mellan RGB vilket är den mest förkommande och CVBS som vissa lite äldre TV apparater använder. RF-kanal: Här ändrar du kanalen (ej att förväxlas med tv-kanal) till din

16 andra TV. (Denna funktion är endast för användning tillsammans med för sovrumspaketet.) RF-Läge: Här ändrar du signalstandarden till din inspelningsapparat och/eller till din andra TV. Det flesta inspelningsapparater i Sverige använder sig av PAL B/G. (Denna funktion är endast för användning tillsammans med kittet för sovrumspaketet.) OSD-storlek: Här ställer du in storleken på hur stor yta av TV:n som du vill att menyerna skall använda text och grafik. Ju större desto mer information kan synas. Dolby Digital-ljud: Om det sänds Dolby Digital ifrån kanalen, så aktiveras den digitala ljudutgången på boxen och inget ljud kommer att sändas ifrån SCART och RF utgångarna. Detta kräver att du har en anläggning som klarar av digitalt ljud. Regionala inställningar I denna meny ändrar du klockans inställning genom land och tidsskillnad. Land: Välj det land som mottagaren skall användas i. Välj med pilknapparna. Klockjustering: Välj att justera klockan automatiskt eller manuellt. Tidsskillnad: Här ändrar du klockan manuellt. Kanalsökning Här kan du uppdatera din kanallista genom att genomföra en kanalsökning, antingen manuellt eller automatiskt. Automatisk kanalsökning I denna meny så söker du efter nya kanaler. Sökningen sker automatiskt och tar bara cirka 1 minut. Avancerad kanalsökning Om du vill söka på en speciell frekvens eller kanal kan du göra detta om du har den information som krävs för att göra en manuell kanalsökning. Frekvens: Specificera den frekvens som du vill söka på (i MHz) med sifferknapparna 0-9 eller med pilknapparna. Bandbredd: Ange den bandbredd som skall användas i sökningen, ändra med pilknapparna. Normalt används 8 MHz i Sverige.

17 Nätverksökning: Välj Ja om du vill att boxen skall söka igenom hela nätverket som du har valt. Välj med pilknapparna. Återställ till standardvärden: För att få tillbaka standard värdena tryck på knappen OK. Starta kanalsökningen: När du är klar med dina val och vill starta kanalsökningen trycker du på OK-knappen, så startar kanalsökningen. Exakt sökning & Scannande sökning, kontakta din operatör om denna inställning Systemunderhåll I denna meny kan se information om boxen och göra en ominstallation. Radera alla kanallistor Välj Radera alla kanallistor om du vill ta bort alla lagrade kanaler. Ominstallation Välj ominstallation om du vill radera alla inställningar och få boxen som den var när den levererades. Systemuppdatering Kontrollerar om det finns en nyare version av programvaran att ladda ner. När nedladdning sker, skall man låta alla kablar sitta kvar och inte röra fjärrkontrollen tills det är klart. Systeminformation Här visas information om version på programvaran och hårdvaran. Bruksanvisning Denna mottagare har en inbyggd bruksanvisning. Gå in i huvudmenyn, välj Bruksanvisning med hjälp av pilknapparna tryck OK. Välj kapitel med pilknapparna. Byt sida inom samma kapitel med pilknapparna. Följande kategorier finns i den inbyggda

18 manualen: 1. Fjärrkontrollen 2. Mottagaren 3. Anslutningar 4. Installation 5. Se på TV 6. Huvudmeny 7. Användarinställningar 8. Favoritlistor 9. Inställningar för barnlås 10. Timers 11. Systeminställningar 12. Bruksanvisning 13. Rekommendationer 14. Användarlicens

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista Nokia 9780 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Manuell mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-9 Personlig kanallista Sid 10 Resett av mottagarens

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper...

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C I denna Snabbguide följer generella inkopplingsrutiner. Detaljerade inkopplingsförfaranden finner du alltid i den användarmanual som bifogas tillsammans med den digital-tv-box

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

användarmanual boxer on demand

användarmanual boxer on demand användarmanual boxer on demand titta även På Vår InStruktIonSFIlM! 1 Innehåll Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjärrkontrollen...5

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Tv Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIGITAL TELEVISION

VÄLKOMMEN TILL DIGITAL TELEVISION VÄLKOMMEN TILL DIGITAL TELEVISION Vi gratulerar dig till ditt val av Philips digitala markbundna mottagare DTR 2000. Med hjälp av DTR 2000 kan du - få tillgång till ett större antal digitala markbundna

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM!

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! L A U N A M R A D N D ANVÄ N A M E D N O R BOXE TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! 1 INNEHÅLL Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4

Läs mer

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand så funkar det. INSPELNINGSBAR HD-BOX MED ON DEMAND I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box med On Demand. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Tack för att ni valde Finnsat digiboks. Vi hoppas att Ni kommer njuta med den lätt, underhållande TV tittande.

Tack för att ni valde Finnsat digiboks. Vi hoppas att Ni kommer njuta med den lätt, underhållande TV tittande. Tack för att ni valde Finnsat digiboks. Vi hoppas att Ni kommer njuta med den lätt, underhållande TV tittande. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras

Läs mer

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok Telia Digital-tv Använd tjänsterna i din tv Handbok Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och självklart kan du surfa samtidigt

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box MOTOROLA VIP1903. IPTV-box med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box MOTOROLA VIP1903. IPTV-box med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din IP-box MOTOOA VIP1903 IP-box med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda din nya

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box!

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box! Snabbguide Motorola VIP1903C Inspelningsbar Motorola VIP1963C Allt du behöver veta för att koppla in din! HEM 2237-Snabbguide OnDemand_Motorola 1903_TV157-1106.indd 3 2011-06-23 14.52 1 1 2 3 4 1 2 1 2

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual Strong 6750 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2 Mjukvarunedladdning. Sid 3-6 Fabriksåterställning Sid 7-8 Föräldrakontroll Sid 9-15 Installationsmanual Strongsats hemsida Viasats hemsida

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9780 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9780 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9780 S MEDIAMASTER 9780 S Innehåll Allmän information 4 För din säkerhet 4 Fjärrkontroll 5 Front och baksida 6 Om programkort 7 Allmänt 7 Hur du sätter i kortet 7 PIN-kod 7

Läs mer

Media Control. Styrsystem för bild & ljud i sportbarer. Bruksanvisning

Media Control. Styrsystem för bild & ljud i sportbarer. Bruksanvisning Media Control Styrsystem för bild & ljud i sportbarer Bruksanvisning 13115 Rev B Sydia Teknik AB 014 1 Innehåll Media Control...1 Styrsystem för bild & ljud i sportbarer...1 Bruksanvisning...1 Sydia Media

Läs mer

Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation)

Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

DTR- 9900 Twin. Svensk bruksanvisning. www.moon.se

DTR- 9900 Twin. Svensk bruksanvisning. www.moon.se DTR- 9900 Twin Svensk bruksanvisning www.moon.se Innehåll Sid 1. Introduktion, funktioner och finesser. 2. Säkerhetsnoteringar 3. Säkerhet generellt. 4. Er mottagare och dess funktioner 5-6. Er mottagare

Läs mer

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IPTV Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IPTV Välkommen till Borderlight IPTV... 3 Vad är IPTV... 3 Vad är HDTV... 3 Vad behövs för IPTV... 4 Hur

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberKoax 5 GHZ 1 2 Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen hittar du: TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113 INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN Arris VIP1113 FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER: Digitalbox för HD FiberLAN Installationsguide Nätverkskabel HDMI-kabel 1 2 MNO PQR WXYZ TEXT INFO EPG OK TV REC VOD

Läs mer

Multi TV. Smartare digital TV. Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst. Användarmanual JNT

Multi TV. Smartare digital TV. Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst. Användarmanual JNT Multi TV Smartare digital TV Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst Användarmanual JNT 01.02.2011 2 IPTV från JNT INNEHÅLL Om IPTV tjänstens portal... 3 Se på TV... 4 Välja kanal... 4 Kanalinformation...

Läs mer

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 HD PVR 102-CT Användarmanual Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande:

Läs mer

CI-5100T. Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception. Käyttöopas Svensk-

CI-5100T. Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception. Käyttöopas Svensk- Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception Suomi- Käyttöopas Svensk- Bruksanvisning English- User manual CI-5100T Innehåll

Läs mer

0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 1 DVB 360 S

0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 1 DVB 360 S 0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 1 OK DVB 360 S 0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 2 DIGITAL 7 cm 10 cm 10 cm 10 cm 1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 1 Allmän information Innehåll Säkerhet...2 Välkommen till

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9800 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för Digital-TV mottagaren, använd manualen för framtida referens

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD Bruksanvisning DILOG DC-230 HD INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 17 8 REDIGERA

Läs mer

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Användarmanual HD 104 C Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande: 1 HD-box

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer