ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok"

Transkript

1 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1

2 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar ett stadigt grepp om adaptern. Tänk på att inte vara blöt om händerna då du vidrör den. Placera inte tyngre föremål på strömkabeln då denna kan skadas av det. Om mottagaren inte används tillfälligt ska du stänga av den och om du inte använder apparaten under en längre tid, tag då ur strömadaptern ur vägguttaget. Placering Placera mottagaren stadigt och på ett vibrationfritt underlag. Placera den på fri yta och ej i närheten av andra värmekällor, inte heller i direkt solljus. Håll boxen ren från smuts och damm och placera inga tunga föremål på den. Försök aldrig att ta isär mottagaren! Om Boxen Använd en mycket lätt fuktad trasa för att rengöra mottagaren utvändigt, använd inte någon slags spray för att rengöra apparaten! Vid in- & uttag av anslutningskablar ska apparaten vara avstängd och strömadaptern uttagen ur vägguttaget. 2

3 EGENSKAPER Helt anpassad för Europeiska DVB-T (C-OFDM) standarden Lättanvänt användargränssnitt med stöd för flera språk En kraftfull och enkel EPG-funktion (Elektronisk Program Guide) Stöder PAL, NTSC, SECAM Möjligheter för kanalredigering (lägga till, sortera och flytta, favoriter) Lagra upp till 999 kanaler som sparas även när strömmen är av Bra mottagningsförmåga även vid dåliga förhållanden Spänningsmatning 90~240V Inbyggt stöd för: 1 - Databaskopiering av kanaler 2 - Mjukvaruuppgradering via PC 3

4 Installation 1.1 Framsida Fig PÅ/AV 2. Kanalbyte nästa Upp 3. Kanalbyte föregående Ned 1.2 Baksida Fig Antenningång 2 Antennutgång 3 Koaxial, digital ljudutgång 4 RS Ljud vänster 6 Videoutgång 7 Ljud höger 8 S-Video 9 TV Scart 10 VCR/DVD Scart 11 Strömuttag 4

5 1.3 Ansluta till TV Ansluta till TV Ansluta till TV och Video 5

6 Ansluta till TV och DVD Ansluta till TV och Surround Ljudsystem 6

7 1.4 Fjärrkontroll 7

8 Fig 1.4 -MUTE : Sänker ljudet. -POWER : Sätter på / Stänger av boxen. -SOUND : Ställer in ljudet stereo / vänster-mono / höger-mono. -LANG : Visar en lista över tillgängliga språk för kanalen. (Valt språk sparas tills nästa gång du tittar på aktuell kanal.) -TV/RADIO : Växlar mellan TV/Radio. -Numeric Key (0-9) : Välj kanal genom att trycka på någon av tangenterna. -Upp/Ned : Välj nästa kanal (upp) eller föregående kanal (ned). Knapparna låter dig också navigera i menysystemet. -Höger/Vänster : Höjer sänker ljudvolymen. Knapparna låter dig också navigera i menysystemet. -MENU : Gå in i Huvudmenyn. -OK : För att bekräfta händelser i olika menyer. Syns ingen meny vid knapptryck visas istället en programlistan beroende på TV/Radio -läge. -EXIT : För att avsluta valt läge. -PAUSE: Visar video/audio utgång för mottagaren. För att återgå tryck PAUSE igen. -INFO : Tryck INFO-knappen en gång för att se information i överkanten av TV:n. Trycker du ytterligare en gång innan informationen försvunnit får du mer information om aktuell kanal. -FAV : Favoritlistan visas. -EPG : Visar EPG menyn (Elektronisk Program Guide). De färgade knapparna (RÖD, GRÖN, GUL och BLÅ) har även funktioner i menysystemet som beskrivs direkt på TV:n då du navigerar i menyerna. 8

9 2. Huvudmeny Mottagaren styrs genom ett användarvänligt menysystem varifrån du anropar olika funktioner. Tryck MENY för att se menyn. Fig 2.1 När ingen meny visas, tryck MENY för att visa huvudmenyn. Navigera med pilarna upp/ned/höger/vänster. Knapparna låter dig navigera upp/ned i meysystemet. När ett alternativ på skärmen är valt trycker du OK för att nå dess undermeny. När du navigerar i undermenyer, tryck MENY igen för att återgå till huvudmenyn. EXIT Stänger ned alla menyer. 9

10 3. Ändra I menyn kan du trycka höger eller vänster för att nå Ändra -ikonen (se Fig 3.0). I denna menyn kan vi sedan välja Kanalhantering, Lägg till favoriter och Favorithantering. Fig

11 3.1 Kanalhantering Du kan ändra kanalinformation i menyn Kanalhantering (Fig 3.1). Använd TV/Radio -knappen för att växla mellan TV eller radions kanallista. Med hjälp av menyn kan du se kanalens status. Fig. 3.1 Lås: Anger om kanalen ska ha föräldrarlås aktiverat (Ref 7.3). Hoppa över: Hoppar över kanalen om du använder pil Upp/Ned för att växla. Byt namn: Låter dig byta namn på en kanal. Sortera: Sortera kanalerna i den ordning du vill ha dem. 11

12 3.2 Lägga till favoriter Med hjälp av Lägg till favoriter kan du lägga till/ta bort TV- och Radiokanaler i favoritlistan. Fig. 3.2 Flytta markeringen med hjälp av Upp/Ned knappen för att välja kanal, och tryck på den Röda knappen på fjärrkontrollen för att välja kanal som favorit. Om du trycker på den Röda knappen igen tar du bort kanalen från din favoritlista. För att växla mellan Radio och TV kanallista, tryck på knappen TV /Radio på fjärrkontrollen. För att gå ur denna meny tryck MENY. Du kan se en informationsruta (Fig 3.3) som låter dig bekräfta händelsen. Tryck OK för att spara. Du kan se din favoritlista genom att trycka på Fav medans du tittar på TV eller lyssnar till radio. Fig Favorithantering 12

13 Den här funktionen navigeras på samma vis som när du hanterar kanallistan. Fig 3.4 Lås: Anger om kanalen ska ha föräldrarlås aktiverat (Ref 7.3). Hoppa över: Hoppar över kanalen om du använder pil Upp/Ned för att växla. Byt namn: Låter dig byta namn på en kanal. Sortera: Sortera kanalerna i den ordning du vill ha dem. 13

14 4. Söka Kanaler I menyn kan du trycka höger eller vänster för att nå Sök -ikonen (se Fig 4.1) I denna menyn kan vi sedan välja Automatisk Sökning, Manuell Sökning och Timerinställning. Fig Automatisk Sökning I Sök -menyn (Fig 4.1) kan du välja menyn Automatisk Sökning (Fig 4.2).Välj denna menyn för att söka igenom hela frekvensbandet. Fig

15 4.2 Manuell Sökning Från Sök -menyn (Fig 4.1) kan du välja Manuell Sökning (Fig 4.3). Ställ in TP Frekvens och Bandbredd. Ställ läget Autoläge på Nej. Ställ in Överföringsläge (Fig 4.4) och Guard Interval /intervall (Fig 4.5). Om någon signal visas i Signalstyrka och Signalkvalité, tryck Röd knapp för att börja söka. Hittar du ingen kanal, ställ då om parameterna. Fig 4.3 Fig 4.4 Fig

16 4.3 Timerinställning Från Sök -menyn (Fig 4.1) kan du välja Timerinställning (Fig 4.6). I denna menyn kan du ställa in 8 st olika aktiviteter som mottagaren ska utföra. Fig 4.6 Använd Upp/Ned för att välja i listan och tryck OK. Du kan se den aktuella statusen för timern (Fig 4.7). Fig 4.7 Fig 4.8 Om du vill använda denna tidsinställning, ställ då in Timerläge till På. Du ser då en utökad meny (Fig 4.8). 16

17 Använd Upp/Ned/Höger/Vänster -knapparna för att ändra/bläddra till önskad inställning. När du är klar med en timerinställning, tryck Röd eller Blå för att spara inställningen. Timernummer : Du kan spara upp till 8 timers. Timerperiod : Du kan ställa in hur ofta detta timerläge ska aktiveras. En gång, Varje dag eller Varje vecka Timerfunktion : Du kan ställa in vilken funktion du önskar ( Stäng av, Sätt Igång eller VCR Inspelning ). Datum : Du kan ställa in datum för start av funktionen. Tryck OK för kalenderfunktion. Start Klockslag : Ställ in starttid för funktionen. Slut Klockslag : Ställ in sluttid för funktionen. Endast om Timerfunktion är i läge VCR Inspelning. Kanal: Välj kanal om läget Timerfunktion är i läge VCR Inspelning. När Timerfunktion är i läge Vakna ställs mottagaren in på denna kanal du väljer. Notera: Var noga med att du ställt in Datum och Tid (Ref 5.3). Timerfunktionen kan användas vid uppspelnings- eller viloläge. Stänger du av via strömbrytaren går informationen förlorad. 17

18 5. Inställningar I menyn kan du trycka höger eller vänster för att nå Inställningar -ikonen (se Fig 5.1) I denna menyn kan vi sedan välja Rensa Data, TV-Inställningar och Systeminformation. Fig Rensa Data Från Inställningar menyn (Fig 5.1) kan du välja Rensa Data (Fig 5.2). Fig

19 -Tar bort alla program : Tar bara bort kanalinformation. All annan data sparas. -Återställ till grundinställning : Tar bort all sparad data och återställer boxen till fabriksläge. 5.2 TV-Inställningar Från Inställningar menyn (Fig 5.1) kan du välja TV-Inställningar (Fig 5.3). Fig 5.3 I denna menyn kan du ställa in följande (Fig 5.3). TV-Format: Välj format på bilden beroende av vad som passar din TV. 16:9 Hantering: Ställ in hur du vill att bildsignal som sänds i 16:9 format (bredbild) ska hanteras. Video-ut format: Välj vilken utgång/typ av signal som ska användas. TV-Typ: Välj mellan PAL, NTSC, SECAM. 19

20 5. Ställ In Tid Från Inställningar menyn (Fig 5.1) kan du välja Ställ In Tid (Fig 5.4). Denna inställning måste göras för att EPG (Elektronisk Program Guide) och timern ska fungera korrekt. Om sändaren tillhandahåller GMT-signal kan du välja den funktionen, annars får du ställa in klockan manuellt. Om GMT är valt att vara På ställs Aktuell Tid in automatksikt. Det enda du kan ställa in är tidszonen. Om GMT är Av ställer du in datum manuellt. Fig Uppdatera Mottagaren Du kan välja Systemuppdatering via en annan box (Fig 5.1). OBS! Hör efter med din återförsäljare innan du påbörjar en systemuppdatering. Fig

21 5.5 Systeminformation Från Inställningar menyn (Fig 5.1) kan du välja Systeminformation (Fig 5.6). Systeminformation visar dig systeminformation samt mjukvaruversion och modellnamn. Fig Uppspelning När du tittar på TV kan olika menyer visas med hjälp av fjärrkontrollen. 6.1 Programinformation Tryck Info på fjärrkontrollen för att se en informationsruta i nederkanten av TV:n. (Fig 6.1) Fig

22 ① Förklaring av informationen som visas (Fig 6.1). 1 Kanaltyp, TV eller radio. 2 Klocka. 3 Kanalnummer och kanalens namn. 4 Program 5 Ikon för Text-TV. 6 Ikon för favoritkanal. 7 Ljudstatus. Vänster, höger eller stereo. 8 Status för föräldrarlåst kanal. 6.2 TV/Radio -Lista Om du trycker på TV/RADIO/OK på fjärrkontrollen (när ingen meny eller informationsruta är aktiv) visas fönstret nedan (Fig 6.2). Du kan förhandsgranska kanalen och navigera Upp/Ned. Fig Favoritlista Om du trycker på Fav på fjärrkontrollen (när ingen meny eller informationsruta är aktiv) visas fönstret nedan (Fig 6.3). Du kan förhandsgranska kanalen och navigera Upp/Ned. 22

23 Fig EPG (Elektronisk Program Guide) EPG visar aktuellt program för kanalen och information om programmet (Fig 6.4). EPG är indelat i veckans program, dagens program och utökat läge. Du kan härifrån ställa in timerläge för att automatiskt sätta igång boxen. Detta förutsätter att kanalen tillhandahåller EPG-information. Om du trycker på EPG -knappen visas veckans information. För att ställa in timer, flytta markören på tidslinjen till aktuellt klockslag och tryck Röd knapp (Fig 6.5). Timern ställs då in enligt EPG-informationen. Se kap. 4.3 Timerinställningar för mer information. Fig 6.4 Fig

24 6.5 Volume Control För att justera volymen, tryck Vänster/Höger knapp på fjärrkontrollen i ett läge där ingen meny syns på TV:n (Fig 6.6). För att sänka volymen snabbt, tryck Mute knappen på fjärrkontrollen i ett läge där ingen meny syns på TV:n (Fig 6.7). Fig 6.6 Fig Information Om du trycker INFO -knappen en gång syns ett fönster i övre delen av TV:n. Tycker du på knappen en gång till, innan fönstret försvunnit, ser du ett fönster med detaljer över aktuell kanal (Fig 6.8).. Fig

25 7. Inställningar I menyn för Inställningar kan du välja Språk, Menyinställning och Föräldrarlås. 7.1 Språk I Språk -menyn väljer du språk för menyerna, ljudet, textning av TVprogram samt text-tv (Fig 7.1). Det är inte säkert att du kan välja språk som berör aktuell TV-kanal, då stöd för det kan saknas. Fig OSD Setting I menyn för Menyinställning kan du välja färg på menyerna (Fig 7.2). Fig

26 7.3 Föräldrarlås I menyn för Föräldrarlås (Fig 7.3), kan du aktivera en låsfunktion eller ändra PIN-kod* för låset. *Personal Identification Number / Personlig IdentifieringsKod Om Föräldrarlåset ställs i läge På, måste du slå in rätt pin kod när du väljer en låst TV-kanal. Om Installationkod ställs i läge På, måste du slå in rätt pin kod när du väljer att gå in i huvudmenyn. I menyn kan du ändra din PIN-kod. Den förinställda koden är Slå då in din Gamla Kod, en Ny Kod och Bekräfta Kod. Skriv ned din kod så att du inte glömmer bort den! Fig Spel Spela Tetris (Fig 8.0)! Du styr med fjärrkontrollen. 26

27 . Fig Tekniska Specifikationer Frekvensomfång Bandbredd VHF: MHz UHF: MHz 7M/8M Ingång Impedans Videodekoder 75 Ω (RF anslutning) MPEG2 kompatibel Audiodekoder A/V Anslutningar Mb/s (720*576) Standard NTSC/SECAM/PAL MPEG2 Lager I & II SCART In / SCART Ut Spänning Strömförbrukning S-Video RCA Video Audio Ut R/L 90 V~240 V AC 50/60 Hz < 10W 27

28 10. Felsökning Har du några problem med din box, sök i tabellen nedan för att finna en lösning. Generella frågor och svar om digital-tv finns på Fel Påslagen box och TV, men ingen bild. Tänkbar orsak Anslutning mellan box och TV är felaktig. Fel kanal inställd på TV:n. Ingen signal Kontrollera antennen och mottagningsförhållandena där du bor. Mottagningen bryts eller ger mosaikrutor i bilden. Boxen har ett felaktigt ljud. Dålig mottagning. Vissa kanaler kan ha stöd för flera språk eller ljudkällor. Lösning Kontrollera alla anslutningar mellan box och TV igen enligt manualen. Prova olika kanaler på TV:n, oftast heter den AV. Är din antenn gammal kan det hända att den inte fungerar med digital-tv. Kontrollera mottagningsförhållandena. Rikta om antennen för att få bättre signal. Kontrollera signalstyrkan. Tryck på knapparna Audio eller LANG på fjärrkontrollen för att växla ljud. Tips! Får du problem med din box och inte kan lösa problemet själv, vänd dig till inköpsstället eller kontakta supportavdelningen. Försök inte att öppna eller laga produkten själv! Du förbrukar då din garanti samt kan skada både dig själv och apparaten. yeppe

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen.

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1 S 2 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program.

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. Säkerhetsinstruktioner Denna digitala mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer