BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799"

Transkript

1 SVENSK

2 Innehållsförteckning FÖRORD Säkerhetsinstruktioner... s. 3 Nätanslutning... s. 3 De olika delarna... s. 3 PRODUKTINFORMATION Display och knappar på framsida... s. 4 Anslutningar på baksidan... s. 4 Fjärrkontrollen... s. 5 Kortläsare... s. 5 Uppdatering... s. 6 Display meddelande... s. 6 ANSLUTNING med en befintlig analog mottagare... s. 7 INKOPPLING Digitalmottagaren (Standard+DiSEqC-switch)... s. 8 Digitalmottagaren med en analog mottagare... s. 9 Modem, PC och stereoanläggning... s. 10 INSTALLATION Systeminställningar... s. 11 Parabolinställningar... s. 12 Kanalsökning... s. 13 HUVUDMENYN Förprogrammering av videoinspelningar... s. 14 Val av favoritkanaler... s. 15 Kanalspärr... Välj eller ändra personlig kod... s. 16 Lås eller öppna kanaler... s. 16 Ändra åldersgräns... s. 17 Systeminställningar... Mottagarinställningar... s Bildformat/videostandard... s. 19 Kanalsökning... Kanallista... s. 20 Sortering av TV-kanaler... s. 20 Sökning av fler TV-kanaler... s. 21 Radera TV-kanaler... s. 21 Ny kanalsökning... s. 21 Abonnemangsinformation... Abonnemangsinformation... s. 22 Brevlåda... s. 22 INFO-KNAPPEN... s. 23 GUIDE-KNAPPEN A Lista... s. 24 B Tablå... s. 25 C Minne... s. 25 D Sortera... s. 26 E Hjälp... s. 27 UNDERHÅLL Placering & Rengöring... s. 28 FELSÖKNING Problem, Orsak & Åtgärd... s. 28 SYMBOLER... s. 28 TEKNISKA SPECIFIKATIONER... s. 29 2

3 Förord Vi gratulerar till ditt val av digitalmottagare. Macab, den första riktiga Media Highway boxen. Genom att avkodningssystemet finns i boxens minne, behövs inte någon CA-modul. Funktioner typ kanalbyte och visning av programlista (guide) m.m. går härigenom snabbare. För att se kodade program krävs ett programkort från Canal Digital, detta sätts i vänster kortläsare på fronten. Höger kortläsare är för typ cash kort för kommande tjänster. är förberedd för andra digitala system i framtiden genom att boxen har common interface. På baksidan finns plats för CA modulen för de andra digitala systemen. Dessa kort eller moduler finner du hos din radiohandlare eller installatör. är också utrustad med modem och klar för interaktiva tjänster, såsom Canal Digitals Kiosk-tjänster. SÄKERHETSINSTRUKTIONER Placera digitalmottagaren på en skyddad, torr och välventilerad plats. Placera aldrig någonting ovanpå satellitmottagaren eftersom detta försämrar ventilationen. Liksom alla elektroniska apparater innehåller digitalmottagaren känsliga komponenter och måste därför placeras så att den inte kan falla ned och skadas. Rengör digitalmottagaren med en torr, mjuk trasa som inte repar. Låt aldrig någon form av vätska komma i kontakt med digitalmottagaren eftersom detta kan skada känsliga komponenter och leda till att mottagaren går sönder. Använd aldrig skurkuddar, skurpulver eller lösningsmedel såsom sprit eller terpentin. Detta kan skada mottagarens finish. VARNING!!! Öppna aldrig digitalmottagarens hölje risk för elektrisk chock! NÄTANSLUTNING Digitalmottagaren bör kopplas direkt till vägguttaget. Användning av förlängningssladd rekommenderas inte. För att helt stänga av mottagaren ställs den först i standby läge, sedan lossas stickkontakten från vägguttaget. FÖLJANDE DELAR INGÅR Digitalmottagare Fjärrkontroll Två AAA/LR3 batterier Scartsladd Modemsladd + mellanpropp Bruksanvisning 3

4 Display och knappar på framsidan Kortläsare (vänster) för programkort. Höger kortläsare är för kommande tjänster. 2. MENU Aktivering av huvudmeny 3. OK Bekräfta val i menyer. 4. Funktionsknappar för navigering i menyer. 5. Display. Visar klockan i standby. 6. Till/Från knapp Anslutningar på baksidan CI Nätsladd (230V AC/50 Hz). 2. Serial dataport RS 232 C 3. Modem. Uttag för anslutning till telenätet. 4. Parallell dataport 5. Ljudutgång. Här kan du ansluta din Stereo- eller Surroundförstärkare. 6. Scart till video 7. Scart till TV 8. Plats för CA modul 9. LNB IN Anslutning av koaxialkabel från mikrovågshuvud (LNB) eller switch. LNB OUT Loop utgång från parabol till en analog satellitmottagare. 4

5 Fjärrkontrollen 0 9 INFO GUIDE MENU OK EXIT TV/SAT SERV + PREFER A E E Till/Från (STAND-BY). Från- och tillslag av ljudet. Programval och meny-inställningar. Information om pågående och kommande program. Öppnar den elektroniska program guiden (EPG). Val av huvudmenyn. Bekräftar menyval. Avslutar menyer/guide/info. Växlar mellan TV:n och digitalmottagaren. Servicemeny (för framtida bruk). Visar information om aktuell kanal. För val av språk. Växlar mellan Favorit- och Kanallista. Funktionsknappar för val i EPG. Aktiverar snabblista för kanaler. Välj önskad kanal med pil-knapparna och tryck OK-knappen för att växla kanal. Justering av volymen. För val i menyer. För stegvis val av kanaler. För val i menyer. INSTALLERA BATTERIER Lägg in de två batterierna (LR3, AAA) under luckan på baksidan. Tryck och lyft bort locket med hjälp av ett litet mynt, som sticks in i skåran på luckan. Kortläsare För att se Canal Digitals programutbud krävs ett programkort smartcard. Kortet skjuts in i vänster kortläsare med den guldfärgade kontaktytan vänd uppåt - inåt. Låt alltid kortet sitta kvar. Höger kortläsare är för typ cash kort, vilket är för kommande tjänster. är förberedd för andra kommande digitala system genom att boxen har common interface. Plats för CA modulen finns på baksidan av digitalmottagaren. Kort eller moduler finner du hos din radiohandlare eller installatör. 5

6 Uppdatering För att förbättra funktioner och utbud som erbjuds kan uppdateras direkt via satellitsignalen. 1. Välj kanalen LOADER i Kanallistan. 2. Uppdateringskanalen Loader channel visas på TV-skär men. 3. Tryck OK-knappen för att uppdatera. 4. Uppgraderingen startar och detta tar några minuter. Auto update visas i displayen på mottagaren under tiden uppdateringen pågår. 5. Uppgraderingen är färdig om inte några meddelande vi sas på TV-skärmen. LOADER LOADER CHANNEL OK för uppgradering MEDDELANDE: Om mottagaren har senaste mjukvaran visas följande. Nedladdning är inte tillgänglig. Om fel uppstår visas följande. Problem vid nedladdning. Försök senare. Meddelande i displayen PLUS Om PLUS tänds upp i displayen på digitalmottagaren, visar detta att en kanal lagrad i minnet strax skall börja. Tryck + knappen för att se programmets namn och därefter OK-knappen för att titta på programmet. MESS Kommande tjänst! Tänds så fort mottagaren har tagit emot ett nytt meddelande i brevlådan. För att läsa meddelandet välj abonnemangsinformation i huvudmenyn. 6

7 Anslutning med en befintlig analog mottagare Att tänka på när digitalmottagaren ansluts ihop med en analog satellitmottagare och gemensam parabol skall användas. Använd universal-lnb för att få fullgod bildkvalitet samt att du får in alla kanaler. Den digitala och analoga mottagaren kan inte användas samtidigt. Mottagaren som inte används måste vara avstängd (Standby) OBS: Vissa analoga mottagare lämnar spänning i Standby. Anslutning av digitalmottagaren till den analoga kan ske på olika sätt. Denna bruksanvisning visar några exempel. Behöver du mer information se bruksanvisningen till den analoga mottagaren eller kontakta leverantören av denna. Tänk på att äldre modeller av analoga mottagare kanske inte kan styra DiSEqC-switch vilket kan leda till problem vid inkoppling med gemensam parabol. Scartkontakterna på olika mottagare fungerar och kan ställas in olika. För optimal funktion kan vissa inställningar behövas ändras. Se bruksanvisningen för den analoga mottagaren eller kontakta leverantören. 7

8 Inkoppling Digitalmottagare Parabol Parabol TV TV DiSEqC CI CI Digitalmottagare Digitalmottagare Video Video Anslut en scartsladd mellan digitalmottagarens scartuttag (TV) och till scartuttaget på TV:n. Anslut en scartsladd mellan digitalmottagarens scartuttag (VCR) och till scartuttaget på videon, (medföljer ej). Anslut koaxialkabeln från mikrovågshuvudet (LNB) Thor till LNB IN på digitalmottagaren. Anslut modemkabeln mellan digitalmottagaren (Modem) och telenätet, se sidan 10. Anslut nätsladden till vägguttaget. Gå till sidan 11 för installation av mottagaren. Anslut en scartsladd mellan digitalmottagarens scartuttag (TV) och till scartuttaget på TV:n. Anslut en scartsladd mellan digitalmottagarens scartuttag (VCR) och till scartuttaget på videon, (medföljer ej). Anslut koaxialkabeln från mikrovågshuvudet (LNB) Thor till ingång 1 på switchen och från Sirius till ingång 2 på switchen. Anslut en koaxialkabel från utgången på switchen till LNB IN på digitalmottagaren. Anslut modemkabeln mellan digitalmottagaren (Modem) och telenätet, se sidan 10. Anslut nätsladden till vägguttaget. Gå till sidan 11 för installation av mottagaren. 8

9 Inkoppling Digitalmottagare med en analog mottagare Parabol Parabol TV TV Digitalmottagare Digitalmottagare Analog Analog Video Video Anslut en scartsladd mellan digitalmottagarens scartuttag (TV) och till den analog mottagarens scartuttaget (VCR). Anslut en scartsladd mellan digitalmottagarens scartuttag (VCR) och till scartuttaget på videon, (medföljer ej). Anslut en scartsladd mellan den analoga mottagarens scartuttag (TV) och till scartuttaget på TV:n Anslut koaxialkabeln från mikrovågshuvudet (LNB) Thor till LNB IN på digitalmottagaren. Anslut modemkabeln mellan digitalmottagaren (Modem) och telenätet, se sidan 10. Anslut nätsladden till vägguttaget. Gå till sidan 11 för installation av mottagaren. Anslut en scartsladd mellan digitalmottagarens scartuttag (TV) och till den analog mottagarens scartuttaget (AUX). Anslut en scartsladd mellan den analoga mottagarens scartuttag (VCR) och till scartuttaget på videon, (medföljer ej). Anslut en scartsladd mellan den analoga mottagarens scartuttag (TV) och till scartuttaget på TV:n Anslut koaxialkabeln från mikrovågshuvudet (LNB) Thor till LNB IN på digitalmottagaren. Anslut en koaxialkabel från digitalmottagaren (LNB OUT) och till den analoga mottagaren (LNB IN). Anslut modemkabeln mellan digitalmottagaren (Modem) och telenätet, se sidan 10. Anslut nätsladden till vägguttaget. Gå till sidan 11 för installation av mottagaren. 9

10 Inkoppling Modem, PC och stereoanläggning CI ANSLUTNING TILL TELENÄTET Om digitalmottagaren ansluts till telenätet kan fler möjligheter utnyttjas, som att beställa film och evenemang. Anslut satellitmottagaren till telenätet med den medföljande modemsladden och mellanpropp. OBS: Mottagaren kan inte anslutas till ISDN eller GSM. Efter anslutning till telenätet kontrollera så kopplingston finns i telefonen. PC För anslutning av PC till digitalmottagaren. Avsett för kommande tjänster. STEREOANLÄGGNING Anslutning av digitalmottagaren till en stereoanläggning ger avsevärt bättre ljudkvalitet. Anslut ljudutgångarna Audio out Left (vänster) och Right (höger) till AUX eller liknande på steroanläggningen. 10

11 Installation INSTALLERA DIGITALMOTTAGAREN Sätt i ditt programkort i digitalmottagarens vänstra kortläsare, med den guldfärgade kontaktytan pekande uppåt/inåt. OBS: Den högra kortläsaren är ej aktiverad. Starta TV-apparaten. Starta med TILL/FRÅN knappen på framsidan på mottagaren. Displayen visar : Tryck STANDBY-knappen (röda) på fjärrkontrollen så startar digitalmottagaren. Nedanstående 3 moment skall utföras. Systeminställning, Parabolinställningar, Kanalsökning. SYSTEMINSTÄLLNINGAR Tryck 4 (Systeminställningar) Tryck 1 (Mottagarinställningar) Anpassa mottagaren efter din önskemål, se sidan 18. Inställning av tid (måste utföras för korrekt funktion) Tryck B knappen och följ instruktionerna på TV-skärmen, se sidan 19. Tryck 2 (Bildformat/videostandard) Anpassa mottagaren för din TV och video, se sidan 19. Tryck 3 (Modeminställningar) I denna meny behöver normalt inga inställningar utföras. Digitalmottagaren är fabriksinställd för svenska telefonnätet. 11

12 PARABOLINSTÄLLNINGAR Vi rekommenderar att en antenninstallatör anlitas för montering av parabolantennen. Om du själv monterar parabolantennen följ monteringsanvisningen som medföljde denna. Parabolen måste riktas mot 1 grad väst. Om parabolen sidmatas mot 5 grader öst anpassas detta i menyn LNB konfiguration. Tryck 7 (Parabolinställningar) Tryck 1 (Signalstyrka LNB) Tryck B (LNB konfiguration) Thor 2 Gäller Canal Digitals utbud. Om universal-lnb inte används måste värdet för LNB-frekvens ändras till det som gäller för ditt LNB. Other Gäller för mottagning från Sirius. Om universal-lnb inte används måste värdet för LNB-frekvens ändras till det som gäller för ditt LNB. Digitalmottagaren är förinställd för universal-lnb vilka är anpassade för mottagning av digitala kanaler. Om annan typ av LNB används måste inställningarna ändras. SIGNALSTYRKA En fullgod signalstyrka behövs för att få en felfri bildkvalitet. Med hjälp av signalstyrkemätaren kontrolleras signalen innan kanalsökning. Grön stapel Orange stapel Röd stapel Signalstyrka 3 eller bättre är acceptabelt. Indikerar dålig signalkvalitet. Indikerar för svag signal. OBS: Vid orange eller röd signalstyrka måste installationen av parabolen kontrolleras. 12

13 KANALSÖKNING Tryck 5 (Kanalsökning) Tryck 5 (Ny kanalsökning) Välj 1 (för ett LNB) eller 2 (för två LNB) för Parabol. Tryck OK-knappen och mottagaren börjar söka upp kanaler vilket kan ta mellan 5 10 minuter. Efter avslutad kanalsökning kommer en kanallista upp med alla hittade kanaler och tjänster som är lagrade i minnet. Digitalmottagaren är nu klar att användas. Följande avsnitt visar hur du kan anpassa mottagaren och nyttja alla funktioner. 13

14 Huvudmenyn Från huvudmenyn kan du anpassa din mottagare, välja dina favoritkanaler, söka efter nya kanaler och kontrollera ditt abonnemang. För val av undermenyer kan du: Trycka respektive siffra på fjärrkontrollen för önskat val. Stega ned till önskad meny med hjälp av piltangenterna och tryck OK-knappen. FÖRPROGRAMMERING AV VIDEOINSPELNINGAR För anslutning av video se sidan 8 9. För korrekt inspelning måste mottagaren var startad och önskad kanal vald. Det finns möjlighet för 8 olika val av timerinställningar. Mottagaren skiftar till den kanal som är vald i programmeringen. OBS! 1. Byta inte kanal under inspelningen. 2. Videon måste också programmeras för inspelning. Tryck 1 (Förprogrammering av videoinspelningar) Välj en tillgänglig programplats. Följ instruktionen på TV-skärmen och efter inställning av datum, kanal, start- och sluttid tryck OK-knappen för att lagra inställningen. Tips! Om en kanal är låst (se sidan 16 17) måste den personliga koden knappas in innan du bekräftar din val. Mottagaren kan också programmeras genom programguiden (GUIDE-knappen) Välj önskat program för inspelning och tryck OK-knappen. START AV TIMERINSPELNING STÄNGD MOTTAGARE: Mottagaren startar själv och ställer sig på korrekt kanal. STARTAD MOTTAGARE: Ordet PLUS visas i displayen, vilket förvarnar dig om timerinspelning. Tryck + knappen så kommer en information upp att timerinspelning snart börjar. Tryck OKknappen så växlar mottagaren till önskad kanal. 14

15 VAL AV FAVORITKANALER Val av favoritkanaler ger dig möjlighet att stega med hjälp av pil-knapparna mellan de kanaler som du önskar. Tryck 2 (Val av favoritkanaler) Stega genom kanallistan med Pil-knapparna, tryck OK-knappen för de kanaler som skall vara med i favoritlistan. Valda kanaler markeras med en symbol. För att ta bort en kanal i favoritlistan, markera kanalen och tryck OK-knappen så försvinner symbolen. PREFER-knappen Med denna knapp kan du aktivera eller deaktivera favoritlistan. Tryck PREFER-knappen och en vit symbol visas. Favoritlistan är aktiverad. Tryck PREFER-knappen igen och en röd symbol visas. Kanallistan aktiveras och alla kanaler kan väljas. 15

16 Huvudmenyn KANALSPÄRR Föräldrakontrollen (Kanalspärr) ger dig möjlighet att begränsa tillgången för önskade kanaler. Genom en 4-siffrig kod som du själv kan välja, kan föräldrakontrollen aktiveras. OBS: Koden är vid leverans fabriksinställd till VÄLJ ELLER ÄNDRA PERSONLIG KOD Tryck 3 (Kanalspärr) Tryck 1 (Ändra föräldrakod) Välj en personlig kod genom att knappa in en egen 4-siffrig kod (ej 0000) Om en personlig kod skall ändras måste den gamla koden knappas in först. Tryck OK-knappen för att spara koden. Tryck A-knappen för att avbryta. LÅSA ELLER ÖPPNA KANALER Tryck 3 (Kanalspärr) Tryck 2 (Spärra/Öppna kanaler) Knappa in din personliga kod, se ovan. Proceduren för att låsa kanaler görs i 2 steg: 1. Stega genom kanallistan med Pil-knapparna, tryck OKknappen för de kanaler som skall låsas. Valda kanaler markeras med ett öppet lås. 2. Aktivera låset genom att trycka B-knappen. SE ETT LÅST PROGRAM När du väljer ett program som är låst, visas ett meddelande Låst TV-kanal. Tryck OK-knappen och därefter knappar du in din personliga kod. Tryck OK-knappen igen och du får tillgång till kanalen. OBS: Om du glömmer koden kontakta programleverantören. 16

17 ÄNDRA ÅLDERSGRÄNS Föräldrakontrollen ger dig också möjlighet att begränsa tillgången till kanaler genom att välja åldersgräns. Denna funktion fungerar bara när programmet sänds med denna möjlighet. Gäller oftast på filmkanaler Tryck 3 (Kanalspärr) Tryck 3 (Ändra åldersgräns) Knappa in din personliga kod för att ändra åldersgräns och tryck OK-knappen. Välj önskad åldersgräns med Pil-tangenterna och bekräfta med OK-knappen. Gå ur menyn genom att trycka A-knappen. Vid val av en låst kanal visas en svart TV-skärm. Tryck OKknappen och knappa därefter in din personliga kod. Bekräfta med OK-knappen och kanalen är öppen. ÅLDERSGRÄNSER 5år: Program med åldersgräns 5 år Barn- och tecknadefilmer. Vid detta val kan man endast titta på dessa kanaler. Program med åldersgräns 10, 15, 18 år är låsta. 10år: Program med åldersgräns 10 år Familjefilmer. Man kan titta på program med åldersgräns 5, 10 år. Program med åldersgräns 15, 18 år är låsta. 15år: Program med åldersgräns 15 år Vuxenfilmer. Man kan titta på program med åldersgräns 5, 10, 15 år. Program med åldersgräns 18 år är låsta. 18år: Program med åldersgräns 18 år Action- och erotikfilmer. Alla program är tillgängliga. 17

18 Huvudmenyn SYSTEMINSTÄLLNINGAR Under systeminställningar kan du anpassa din mottagare efter egna önskemål. Tryck 4 (Systeminställningar) Tryck 1 (Mottagarinställningar) Markera önskad funktion med Pil-knapparna Upp/Ner. Ändra inställningen med Pil-knapparna Vänster/Höger. LJUDSPRÅK Välj önskat språk för ljudet. Välj mellan engelska, svenska, norska, danska, finska eller orginalspråk. Fungerar endast i de fall programmet sänder med flera språk. TEXTNING Välj önskat språk för undertexter. Välj mellan engelska, svenska, norska, danska, finska eller orginalspråk. Fungerar endast i de fall programmet sänder med flera språk. VOLYM Justera in volymen för de digitala kanalerna så den får samma nivå som de övriga kanalerna. Volymen kan justeras direkt med Pil-knapparna Vänster/Höger medan man tittar på ett program. TIMEOUT FÖR KANALDATA Välj hur lång tid kanalinformationen visas på TV-skärmen vid kanalbyte. Normal 3 sekunder, Lång 6 sekunder eller Ingen. ALARM Vid timerinspelning aktiveras ett alarm strax innan programmet börjar. Välj antingen Visuellt eller Visuellt+Ljud. Det visuella larmet visas i digitalmottagarens display med PLUS. 18

19 INSTÄLLNING AV TID OBS: Måste ställas in för att digitalmottagaren skall fungera tillfredställande. Tryck B-knappen i menyn Mottagarinställningar. Knappa in korrekt tid med 0-9 knapparna för Datum, Tid samt välj Sommar eller Vinter. Bekräfta inställningen med OK-knappen. Stäng och starta mottagaren med standby-knappen för att aktivera den nya tiden. OBS: Vid strömavbrott eller om du drar ur nätsladden måste tiden ställas in igen. MENYSPRÅK Välj önskat menyspråk. Välj mellan engelska, svenska, norska, danska, finska. BILDFORMAT/VIDEOSTANDARD Tryck 4 (Systeminställningar) Tryck 2 (Bildformat/videostandard) BILDFORMAT 4:3 Standard-TV 16:9 Widescreen-TV TV LJUD Stereo eller Mono TV SIGNAL RGB Composite TV eller annan utrustning som klarar RGB TV som inte klarar RGB. Om problem uppstår med TV-bild eller text-tv VIDEOBANDSPELARE LJUD Stereo eller Mono VIDEOSTANDARD PAL Secam SVHS Standard Ger svart/vit bild Ger svart/vit bild om en vanlig videobandspe lare (VHS) används. 19

20 Huvudmenyn KANALSÖKNING I denna meny finns kan du söka, sortera och radera kanaler. KANALLISTA Tryck 5 (Kanalsökning) Tryck 1 (Kanallista) Stega bland kanalerna med Pil-knapparna upp/ner eller en hel sida åt gången med Pil-knapparna vänster/höger. Tryck OKknappen eller önskat kanalnummer för att se önskad kanal. Favoritkanaler och de låsta kanalerna är markerade i listan. Se sidan 28 under symboler hur dessa markeras. SORTERING AV TV-KANALER OBS: Det är inte möjligt att ändra kanalnumreringen på Canal Digitals kanaler. På kanaler från kanalplats 500 och uppåt är det möjligt att ändra kanalnumer. Tryck 5 (Kanalsökning) Tryck 2 (Sortering av TV-kanaler) Markera önskad kanal som skall flyttas med Pil-knapparna upp/ner eller en hel sida åt gången med Pil-knapparna vänster/höger. Tryck OK-knappen och kanalen markeras, flytta den till önskad plats med Pil-knapparna. Tryck OK-knappen och en meny för val av placering kommer upp. Välj genom att trycka önskad siffra 1 Före, 2 Efter, 3 Ersätt med eller A-knappen för att avbryta. 20

21 SÖKNING AV FLER TV-KANALER Nya program och tjänster, som kommer i framtiden kan laddas ner i digitalmottagaren. Tryck 5 (Kanalsökning) Tryck 3 (Sökning av fler TV-kanaler) Välj 1 (1 LNB) eller 2 (2 LNB) för Parabol och tryck OKknappen. Digitalmottagaren söker automatiskt upp nya kanaler eller tjänster. Meny Sökning av TV-kanaler visar händelseförloppet och hur många kanaler som hittats. Efteråt visas den uppdaterade kanallistan. OBS: Sökning tar en stund och stapeln rör sig inte direkt. RADERA TV-KANALER OBS: Det är inte möjligt att radera Canal Digitals kanaler. Tryck 5 (Kanalsökning) Tryck 4 (Radera TV-kanaler) Markera önskad kanal som skall raderas med Pil-knapparna upp/ner eller 0-9 knapparna. Tryck OK-knappen för att radera kanalen eller A-knappen för att avbryta. NY KANALSÖKNING Ny kanalsökning raderar minnet och digitalmottagaren söker upp kanaler. Se installation sid 13. Tryck 5 (Kanalsökning) Tryck 5 (Ny kanalsökning) En varningsruta kommer upp som informerar att minnet kommer att ändras. Tryck OK-knappen för att acceptera eller A-knappen för att avsluta. Knappa in din personliga kod, se sidan 16 och bekräfta med OK-knappen. Tryck därefter OK-knappen för Sökning av fler TV-kanaler. Nu tar det en stund för att söka upp alla kanaler. Efteråt visas kanallistan med alla hittade program. 21

22 Huvudmenyn ABONNEMANGSINFORMATION Här får du information om vilka kanaler ditt programkort innehåller och giltigheten för dessa. Abonnemanget blir uppdaterat i programkortet för en månad åt gången. Tryck 6 (Abonnemangsinformation) Tryck 1 (Abonnemangsinformation) Informationen visar vad du abonnerar på och giltigheten för dessa. BREVLÅDA Kommande tjänst! Meddelande kan skickas till ditt programkort från programvaruleverantören. Om ett meddelande finns så tänds MESS upp i displayen. Tryck 6 (Abonnemangsinformation) Tryck 2 (Brevlåda) När meddelandet är läst försvinner MESS från displayen. Brevlådan lagrar de 10 senaste meddelandena. 22

23 INFO-knappen INFO (info-knappen) Tryck INFO-knappen medan du ser på ett program för att få information om pågående och kommande program från Canal Digitals utbud. 4 textblock kommer fram och ger följande information NEDERSTA RADEN VISAR: Det pågående programmets kanalplats, namn och aktuell tid. ÖVERSTA RADEN VISAR: Information om valfri kanal. Kanalens namn och kanalplats. Nästkommande programs rubrik och kategori. Programmets start- och sluttid. Med Pil-knapparna upp/ner väljer man önskad kanal. Med Pil-knapparna vänster/höger väljer man nästkommande program på en bestämd kanal. Tryck OK-knappen för att växla till ett annat program. Tryck + knappen för mer information om programmet. OBS: Om man valt en favoritlista (PREFER-knappen, sid 15) visas endast de kanalerna i Guiden. Om en vald kanal är låst (se spärra kanaler sid 16 17) måste låskoden skrivas in för att få tillgång till kanalen. Stäng av informationen med INFO- eller EXIT-knappen. 23

24 GUIDE-knappen GUIDE (Guide-knappen) Guide är en elektronisk programguide med 7 dagars översikt för Canal Digitals kanaler. Tryck GUIDE-knappen och du får en översikt med 5 olika alternativ. A Lista, B Tablå, C Minne, D Sort, E Hjälp. A LISTA: Visar en 7 dagars programlista för alla program (Canal Digitals) i ordningsföljd. Välj/sök program i listan med Pil-knapparna upp/ner och 0-9 knapparna. VÄLJ DAG VÄLJ KLOCKSLAG Måndag=1, tisdag=2 osv. Mellan , tryck 8 Mellan , tryck 0 Mellan , tryck 9 Tryck OK-knappen och följande händer: Om programmet sänder, titta på det. Om programmet inte börjat, lagra det i minnet. Du blir påmind en stund innan med ett alarm. Radera ett program ur minnet. Programmera timern i digitalmottagaren för inspelning på en videobandspelare. Radera ett program i timern. + knappen Tryck + knappen för att få en mer utförlig information om programmet. 24

25 B TABLÅ Visar en kanallista (Canal Digitals) sorterade efter kanal i ordningsföljd. Välj/sök program i listan med Pil-knapparna upp/ ner och 0-9 knapparna. Tryck OK-knappen för att titta på en kanal. VÄLJ DAG VÄLJ KLOCKSLAG Måndag=1, tisdag=2 osv. Mellan , tryck 8 Mellan , tryck 0 Mellan , tryck 9 Sök efter ett program som visas på en viss tidpunkt. Tryck B-knappen Knappa in önskad kanal samt tidpunkt med 0-9 knapparna. Tryck OK-knappen. + knappen För mer information om programmet, tryck + knappen. C MINNE Genom att lagra ett program i minnet som du vill titta på, får du en påminnelse en stund innan det börjar. Tryck C-knappen och du får en förteckning över program lagrade i minnet. Välj ett program med Pil-knapparna upp/ner och tryck OKknappen så kan du: Titta på programmet om det har börjat. Ta bort det ur minnet om man har lagrat det innan. Man kan också söka bland program i minnet med hjälp av sifferknapparna. VÄLJ DAG VÄLJ KLOCKSLAG Måndag=1, tisdag=2 osv. Mellan , tryck 8 Mellan , tryck 0 Mellan , tryck 9 + knappen För att få mer information om programmet, tryck + knappen. OBS: Program i minnet raderas automatiskt när det har visats. Minnet kan lagra max 20 program. Program som lagrats i listan markeras med ett M i A Lista och D Sort. 25

26 GUIDE-knappen D SORT Med hjälp av denna funktion visas TV-programmen efter eget önskemål. Det finns 3 olika sorteringsmöjligheter. FÖRDEFINIERADE KATEGORIER: Använd Pil-knapparna upp/ner för önskad kategori och tryck OK-knappen för att se den sorterade programlistan. Film, nyheter, sport, etc. ANDRA PROGRAMKATEGORIER: Använd Pil-knapparna upp/ner för önskad kategori och tryck OK-knappen för att se den sorterade programlistan. Politik, barn, musik, etc. EGNA KATEGORIER: Välj Egen sortering 1 3 för att skapa en TV-programlista efter egna önskemål. Tryck 0 knappen. Gör dina egna val för Programtyp, Tidpunkt och TV-kanaler med 0 9, Pil- och OK-knapparna. Därefter kan du döpa den till ett eget namn. Du kan också söka bland programmen i listan med hjälp av sifferknapparna. VÄLJ DAG VÄLJ KLOCKSLAG Måndag=1, tisdag=2 osv. Mellan , tryck 8 Mellan , tryck 0 Mellan , tryck 9 Tryck OK-knappen och följande händer: Om programmet sänder, titta på det. Om programmet inte börjat, lagra det i minnet. Du blir påmind en stund innan med ett alarm. Radera programmet ur minnet. Programmera timern i digitalmottagaren för inspelning på en videobandspelare. Radera ett program i timern. + knappen För att få mer information om programmet, tryck + knappen. 26

27 E HJÄLP Tryck E-knappen för att få hjälp med funktionerna Lista, Tablå, Minne eller Sortering. Hjälp menyn ger information om funktionerna, hur man förflyttar sig i menyerna och vad man kan använda en viss funktion till. Tryck E-knappen för att komma in eller lämna hjälpmenyn. + KNAPPEN VAL AV SPRÅK FÖR LJUD OCH UNDERTEXTER Tryck + knappen och en hjälpmeny kommer fram där man kan ändra språk för ljud och undertexter för pågående program. Fungerar bara när flera språk sänds till programmet. OBS: Inställningen gäller bara tills byte av kanal sker därefter gäller mottagarens grundinställning. UTÖKAD INFORMATION I INFO och GUIDE menyerna används + knappen för att få utökad information om programmet. 27

28 Underhåll PLACERING Tänk på att din digitalmottagare placeras på en torr plats med god ventilation och skydd från fukt. För att erhålla bästa ventilation får inte något placeras ovanpå mottagaren. Som all elektronisk utrustning innehåller mottagaren känsliga komponenter; var därför försiktig med placering för att undvika att den lätt kan falla eller att små barn kommer åt den. RENGÖRING Använd en mjuk, torr trasa vid utvändig rengöring av digitalmottagaren. Om enhetens komponenter olyckligtvis skulle utsättas för vatten eller annan vätska kan kretsarna i mottagaren skadas och ej fungera längre. Använd aldrig en trasa med slipmedel eller tvättsvamp, ej heller skurmedel eller något lösningsmedel, som alkohol eller terpentin, eftersom dessa skadar ytan. FELSÖKNING PROBLEM ORSAK ÅTGÄRD 1. Mottagaren fungerar ej. Indikering/display på fronten lyser ej. 1. Nätsladden ej ansluten till vägguttaget. 1. Anslut mottagaren till vägguttaget. 2. Inget ljud, ingen bild. 2. Mottagaren står i Stand-by. LNB-kabeln är ej ansluten. Mottagaren är ej ansluten till TV:n. Parabolens inställning är ej rätt/har ändrats. Snö eller is på parabolen. 2. Tryck på POWER-knappen så att STAND-BY-indikeringen slocknar. Kontrollera så att LNB-kabeln är rätt ansluten. Justera in parabolen. Kontrollera så scartsladden är korrekt ansluten. Rengör parabolen från snö och is. 3. Ljudet försvinner. 3. Se punkt 4 3. Se punkt 4 4. Svart bildskärm eller fryst bild. 4. Kontrollera i menyn signalstyrka så den indikera grön balk Kontrollera så parabolen är korrekt installerad. Se till att koaxialsladden inte är skadad. Kontrollera så alla kablar är anslutna. Stäng av och starta mottagaren. 5. Fjärrkontrollen fungerar ej, eller fungerar dåligt. 5. Batterierna är slut. Vätska har spillts på fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen riktas ej mot satellitmottagaren. 5. Byt batterier. Se till så att det är fri väg mellan satellitmottagarens IR-öga på fronten och fjärrkontrollen. 6. Bilden delar upp sig i fyrkanter (mosaik) 6. Kontrollera signalstyrkan, se punkt Justera parabolen till fullgod signalkvalitet. Grön balk 3 5. Se punkt Ingen programguide-information eller information från annan dag. 7. Kontrollera så tid och datum är korrekt. 7. Tryck MENU-knappen > välj 4 > välj 1. Tryck B-knappen och ställ in korrekt datum samt tid. 8. Kan inte beställa Kiosk-filmer. 8. Kontrollera så mottagaren är korrekt installerad till telenätet. 8. Se sidan 10 SYMBOLER Symbolen visas på kanaler som är låsta (Kanalspärr). Symbolen visar att kanalen är öppnad genom att den personliga koden är inslagen. Om ett program i programguiden är pågående är det markerat med denna symbol. Tryck OK för att titta på programmet. M Visar att en kanal är programmerad för videoinspelning Symbolen visar att kanalen är vald som favoritkanal. Kanaler markerade med M visar att programmet är lagrat i minnet för påminnelse eller timerinspelning. 28

29 Tekniska specifikationer Standard DVB Demodulator QPSK (Satellit) Symbol hastighet 18 till 30M symbols/s Video dekoder MPEG-2 Datahastighet Upp till 15Mbits/s Video format 4/3 eller 16/9 Audio dekoder MPEG-2 (Musicam audio) Mono, Två-kanals stereo Systemprestanda 32 bits RISC Ram-minne 4Mbytes DRAM Flash-minne 4 Mbytes MPEG dec.-minne 2 Mbytes SDRAM Grafisk display 720x576 pixels LNB/Tuner F-typ Loop through utgång DiSEqC Tone burst 13/18 V, max 300mA Bandkontroll 22KHz Ingångsfrekvens MHz Common Interface Kompatibel med Viaccess SCM CA-moduler Modem för retur V32 Bis Tone eller puls dialing V42/V42 bis protokoll RJ11 anslutning Kortläsare 2 ISO7816, en för abonemang, en för tillkommande applikationer Fjärrkontroll Infraröd RC 8230/00 Kod RC5 Räckvidd Upp till 10 meter Batteri 2x1.5 V Ingångar/utgångar 1xLNB-ingång 1xLNB-utgång 2xSCART 2xAudio RCA 1x Telefon RJ11 typ. 1xRS232 (9-pin Sub-D type F) 1xIEEE 1284 (25-pin Sub-D type F) 1x230 V (IEC-type) TV-Scart RGB, CVBS PAL eller SECAM, Spänning/Effekt 230V, max 20W Stereo Audio Vikt 2,2 kg Audio Hi-Fi ljud, 2xRCA/Cinch Dimension 380x265x70 mm Digital Data R5232 seriel (max 115.2Kbits/sek) IEEE 1284 parallell (max1,2 Mbit/sek) Tillbehör Scartkabel, fjärrkontroll och modemkabel 29

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

Detta ingår i förpackningen!

Detta ingår i förpackningen! Användarmanual 2 Detta ingår i förpackningen! OBS! Spara originalemballaget till digitalboxen för den händelse du behöver returnera den. Digitalbox. Nätkabel för att få ström till digitalboxen. Digital-TV-kort.

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM E R E L E A G U E C A N A L + / P R E M I M T V

Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM E R E L E A G U E C A N A L + / P R E M I M T V D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I M T V E R E L E A G U E Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER Detta ingår i förpackningen! OBS!

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 1 2 DIGIALITY VC-CI 304 Grundanvändning och Grundfunktioner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Grundläggande

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE 1

INSTALLATIONSGUIDE 1 1 INSTALLATIONSGUIDE WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel

Läs mer

Mars 2007. Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar

Mars 2007. Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar Mars 2007 Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar Tabellguide Testet omfattar tio digital-tv-boxar och har utförts av Intertek ETL SEMKO i Storbritannien på uppdrag av Energimyndighetens Testlab. Vid

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual Strong 6750 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2 Mjukvarunedladdning. Sid 3-6 Fabriksåterställning Sid 7-8 Föräldrakontroll Sid 9-15 Installationsmanual Strongsats hemsida Viasats hemsida

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 SVENSKA. Viasat-programguiden... 26. Fjärrkontrollen...

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 SVENSKA. Viasat-programguiden... 26. Fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter.... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 Uppdateringar av din mottagare.... 4 Miljöinformation... 4 Copyrightmeddelanden.... 4 Fjärrkontrollen................. 5 Sätta

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE FIBERLAN

INSTALLATIONSGUIDE FIBERLAN INSTALLATIONSGUIDE FIBERLAN 1 LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation INSTALLATIONSGUIDE

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX INSTALLATIONSGUIDE FIBEKOAX 1 FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel HDMI-kabel Strömkabel med adapter TiVo-antennkabel med skruvkontakt Gå in på comhem.se/

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Välkommen till Canal Digital Din guide till riktig digital-tv

Välkommen till Canal Digital Din guide till riktig digital-tv Elektra på KIOSK I, Robot på CANAL+ Välkommen till Canal Digital Din guide till riktig digital-tv Askungen Disney Välkommen som kund hos Canal Digital Vårt mål är att ge dig de bästa TV-upplevelserna.

Läs mer

Kanalprocessor Ref: 5179

Kanalprocessor Ref: 5179 Kanalprocessor Ref: 5179 Svensk...2 15 DigiSmart 5179 måste programmeras med PCT-4.0 VHF/UHF Innehåll Kanalprocessor...2 T-05 serien...3 Montering...3 Anslutningar...4 Handprogrammerare...5 Programmering...

Läs mer

Din manual NOKIA 9902S http://sv.yourpdfguides.com/dref/527889

Din manual NOKIA 9902S http://sv.yourpdfguides.com/dref/527889 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 9902S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering.

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. 1 Introduktion CAMZWEXT2 är ett användarvänligt kamerasystem som är lätt att installera. CAMZWEXT3 innehåller

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare 305046 2 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter...4 Kassering av batterier och mottagare...5 Översikt...6 Framsida Baksida...6 Sätt i batterier i fjärrkontrollen...7

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870 SE-1 040928 50010 Kanalprocessor FAKTA T-05 KANALPROCESSOR (DIGITAL) Bredbandig utgång 470 860 MHz AGC (automatisk förstärkningsreglering) Grannkanalduglig Programmerbar via extern programmerare eller

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper...

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL COM HEMS TIVO-TJÄNST

VÄLKOMMEN TILL COM HEMS TIVO-TJÄNST ANVÄNDARGUIDE VÄLKOMMEN TILL COM HEMS TIVO-TJÄNST Com hem tar tv & play till nästa nivå... 4 TiVo Start...6 Titta på tv...7 På tv just nu...7 Tv-guider...7 Mini-guider...7 Utforska TiVo... 8 Grundläggande

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Din manual SAGEM DTR 94160TA HD http://sv.yourpdfguides.com/dref/1202712

Din manual SAGEM DTR 94160TA HD http://sv.yourpdfguides.com/dref/1202712 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAGEM DTR 94160TA HD. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Digital Satellite Module. Handbok

Digital Satellite Module. Handbok Digital Satellite Module Handbok Den här produkten uppfyller de krav som definieras i EEG-direktiven 89/336 och 73/23. Innehåll 3 Daglig användning, 4 Lär dig använda fjärrkontrollen Beo4 för att styra

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Bruksanvisning REV D SE

Bruksanvisning REV D SE Bruksanvisning 2 REV D SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Artiklar som medföljer:... 6 3. Tillbehör... 6 4. Inkoppling EPIsafe 2-larmet... 7 5. Montering av Basmodul... 8 6. Användning av EPIsafe

Läs mer

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000.

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000. b PROMI1000 CDVI Sweden AB Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE SKYDDSKLASS

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

Bruksanvisning. Falck 6709 Mottagare. Art.nr.: 320 862

Bruksanvisning. Falck 6709 Mottagare. Art.nr.: 320 862 Bruksanvisning Falck 6709 Mottagare Art.nr.: 320 862 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Mottagare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Mottagare... 2 Beskrivning av funktioner...

Läs mer

USER MANUAL MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW

USER MANUAL MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW FREE TO AIR : ITD 48 SW / ITD 51 SW / ITD 52 SW / ITD 53 SW / ITD 54 SW / ITD 55 SW USER MANUAL

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Välkommen till bruksanvisningen till din nya Pulse Sonic pulsklocka. Din klocka har utvecklats för att kunna täcka flera olika träningsbehov. Du behöver den här bruksanvisningen för att ställa in klockan

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics.

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics. DENVER SC-2 Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver.electronics.com VIKTIGASÄKERHETSÅTGÄDER FÖRE INSTALLATION 1 Gratulerar till din nya

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9800 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202 Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR0 INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt... Vy Framsida... Vy Baksida... Fjärrsensor... Att Komma Igång... Sätta i batterier... Trådlös Fjärrenhet...

Läs mer