INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S"

Transkript

1 INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

2 GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom andra fria TV-kanaler på satelliterna THOR (1 väst) och SIRIUS (5 öst). Till din hjälp finns denna manual. Den är uppdelad i tre delar med egna innehållsförteckningar. Den beskriver installation av satellitmottagaren och användandet av dess funktioner, liksom kiosk-funktionen för att beställa filmer och andra evenemang. Del 1: installation av den digitala satellitmottagaren sid 3-26 Del 2: användningen av satellitmottagarens funktioner sid Del 3: kiosk-funktionen som beskriver beställning av filmer och andra evenemang från Canal Digital. sid Förpackningen innehåller också: - 1 fjärrkontroll med två batterier - 1 nätsladd - 1 SCART-kabel

3 INSTALLATIONSMANUAL INNEHÅLL FJÄRRKONTROLL, FRONTPANELER Knappar och funktioner INLEDNING ANSLUTNING Anslutning av den digitala satellitmottagaren Att tänka på när du kopplar ihop en analog och digital satellitmottagare Anslutning av den digitala satellitmottagaren tillsammans med en analog satellitmottagare Anslutning av den digitala satellitmottagaren tillsammans med en analog satellitmottagare och två olika mikrovågshuvuden (LNB) på parabolen (när en DiSEqC- switch används) VIKTIG ANSLUTNING Anslut satellitmottagaren till telefonlinjen Anslutning till en PC Anslutning till hi-fi-anläggning...13 INSTALLATION AV SATELLITMOTTAGAREN...14 Beställ-TV service med en CA Modul STEG A: INSTALLATION Installation Ställ in datum och tid Bildformat/ Videostandard Modeminställningar STEG B: PARABOLINSTÄLLNINGAR Inriktning av parabolantennen LNB konfiguration STEG C: LAGRA KANALER AVSLUTNING KONTAKTER TEKNISKA DATA...24 INSTALLATIONSMANUAL INNEHÅLL 3

4 INFO: Ger en kort eller detaljerad information om kanalerna (Now & Next) OK: Bekräftar ett val GUIDE: Elektronisk Program Guide : Förflyttningar i menyer. ( ): För val av kanaler. ( ): Justering av volymen Val av kanaler, datum, tid, pinkod, etc. PREFER: Visar endast de utvalda Favoritkanalerna Lämna menyn för att gå tillbaka till TV-kanalerna SERV: Pay Per Viewtjänster MENY: Huvudmenyn +: Visar information om den aktuella kanalen, valt språk, texting E: Zappingslistan över kanalerna A E: Funktionsknappar MUTE: Ljud på/av TV/SAT: Växla mellan TV och satellitmottagare På och av (Stand-by)

5 Funktionsval: Förflyttningar i menyer:, val av kanaler, justering av volymen Mottagarens teckenfönster. Visar programnummer samt meddelanden. Visar klockan i «stand-by» läge. Kortläsare Huvudmenyn Bekräfta ett val On / Off Nätanslutning Modemanslutning TV SCART LNB IN Seriell port Parallellport Audio out VCR SCART LNB OUT CA MODUL

6 1. INLEDNING Placering av satellitmottagaren Placera inte satellitmottagaren intill element eller andra värmekällor. Lämna lite utrymme runt satellitmottagaren för ventilationens skull. Se till att gardiner, tidningar och dylikt inte hindrar luften från att cirkulera genom ventilationsspringorna. Utsätt inte satellitmottagaren för skarpt ljus (från spotlights, neonrör eller liknande källor). INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATION 6 Att sätta i batterier i fjärrkontrollen Ta bort batterilocket från fjärrkontrollens baksida. Tryck och lyft bort locket med hjälp av ett litet mynt som sticks in i skåran ovanför ordet «OPEN». Sätt i två 1,5 V batterier (R 03, LR 03, AAA eller UM4). Sätt på locket igen. Säkerhetsinstruktioner: Viktigt! Inuti satellitmottagaren finns högspänning. Avlägsna inte höljet. Skada p.g.a. intrång i satellitmottagaren, repareras endast av Nokia på kundens bekostnad. Utsätt inte den digitala satellitmottagaren för regn eller fukt. Detta kan ge upphov till kortslutning som kan förorsaka brand eller elektrisk chock. Se till att inga föremål eller västskor kommer in genom ventilationsspringorna. Om vätska kommit in i satellitmottagaren måste du avlägsna den från elnätet och kontakta Nokia. Du får INTE ansluta eller modifiera några kablar medan satellitmottagaren är ansluten till elnätet. För att undvika kondensationsproblem ska du vänta ett slag med att använda satellitmottagaren efter det att du har flyttat den från ett kallt till ett varmt ställe eller tvärtom. Hantera satellitmottagaren varsamt.

7 2. ANSLUTNING 2.1 Anslutning av den digitala satellitmottagaren (om analog utrustning ej finns) A) Anslut en scartsladd mellan satellitmottagaren (TVscartuttaget) och scartuttaget på TV:n. B) Anslut en scartsladd mellan satellitmottagaren (VCRscartuttaget) och scartuttaget på videobandspelaren. C) Skruva fast koaxialkabeln från mikrovågshuvudet (LNB:n) i ingången märkt LNB IN. D) Anslut modemkabeln enl punkt 3.1 E) Anslut nätsladden till vägguttaget. Nokia Philips digital digital satellit satellitmottagare mottagare D V E. COMMON INTERFACE 1 Väst INSTALLATIONSMANUAL ANSLUTNING 7

8 INSTALLATIONSMANUAL ANSLUTNING Att tänka på när du kopplar ihop en analog och digital satellitmottagare När man installerar den digitala satellitmottagaren tillsammans med en analog mottagare är det viktigt att uppmärksamma följande om utrustningen har gemensam parabol. Vi rekommenderar att du använder ett Universal-LNB (mikrovågshuvud), så att du inte går miste om det digitala utbudet på det höga frekvensbandet. När du ansluter fler än ett LNB (1 grad Väst och 5 grader Öst), skall du använda DiSEqC-switch. Den analoga och den digitala satellitmottagaren kan inte användas samtidigt. Satellitmottagaren som inte används måste vara avstängd/satt i «Standby». Ex: Du kan inte spela in ett program via den analoga satellitmottagaren medan du använder den digitala. Den digitala satellitmottagaren kan anslutas på olika sätt till den analoga utrustning du redan har. Nedan finner du några exempel på hur det kan gå till. Behöver du mer information så titta i bruksanvisningarna till den analoga satellitmottagaren och till videobandspelaren. Observera, om en analog satellitmottagare är cirka två år eller äldre, kanske inte möjligheten att använda DiSEqCswitch finns. Detta kan leda till problem vid användandet. 2.3 Anslutning av den digitala satellitmottagaren tillsammans med en analog satellitmottagare. MED VIDEOBANDSPELARE (om den analoga satellitmottagaren har 2 scartkontakter) A) Anslut en scartsladd mellan den digitala satellitmottagaren (TV-scartuttaget) och den analoga satellitmottagaren (VCRscartuttaget).

9 B) Anslut en scartsladd mellan den digitala satellitmottagaren (VCR-scartuttaget) och videobandspelaren. C) Anslut en scartsladd mellan den analoga satellitmottagaren (TV-scartuttaget) och TV:n. D) Skruva fast koaxialkabeln från mikrovågshuvudet (LNB:n) i ingången märkt LNB IN. E) Anslut en koaxialkabel mellan den digitala satellitmottagaren (LNB OUT) och den analoga satellitmottagaren (LNB IN). F) Anslut modemkabeln enl punkt 3.1 G) Anslut nätsladden till vägguttaget. Nokia digital satellit mottagare G V F. COMMON INTERFACE INSTALLATIONSMANUAL ANSLUTNING 9 MED VIDEOBANDSPELARE (om den analoga satellitmottagaren har 3 scartkontakter) A) Anslut en scartsladd mellan den digitala satellitmottagaren

10 (TV-scartuttaget) och den analoga satellitmottagaren (VCRscartuttaget). B) Anslut en scartsladd mellan den digitala satellitmottagaren(vcr-scartuttaget) och videon. C) Anslut en scartsladd mellan den analoga satellitmottagaren (TV-scartuttaget) och TV-n. D) Skruva fast koaxialkabeln från mikrovågshuvudet (LNB:n) i ingången märkt LNB IN. E) Anslut en koaxialkabel mellan den digitala satellitmottagaren (LNB OUT) och den analoga satellitmottagaren (LNB IN). H) Anslut modemkabeln enl punkt 3.1 I) Anslut nätsladden till vägguttaget. INSTALLATIONSMANUAL ANSLUTNING S Analog satellitmottagare

11 OBSERVERA: För att denna typ av koppling skall fungera tillfredsställande kan man behöva ändra vissa inställningar I den analoga satellimottagren, se manualen till den analoga satellitmottagaren. Om du behöver hjälp, kontakta din återförsäljare eller installatör. 2.4 Anslutning av den digitala satellitmottagaren tillsammans med en analog satellitmottagare till parabolen med två olika mikrovågshuvuden (LNB). Med hjälp av en DiSEqC-switch kan två olika mikrovågshuvuden kopplas från parabolen till satelltmottagaren. DiSEqC-switchen placeras mellan mikrovågshuvudena och den digitala satellitmottagaren (LNB IN). OBSERVERA: Den analoga mottagaren måste kunna hantera DiSEqC-switchen S INSTALLATIONSMANUAL ANSLUTNING 11 Analog satellitmottagare

12 3. VIKTIG ANSLUTNING 3.1 Anslut satellitmottagaren till telefonlinjen INSTALLATIONSMANUAL VIKTIG ANSLUTNING 12 Anslutningen till en telefonlinje möjliggör användandet av flera tjänster. Denna anslutning gör det bland annat möjligt för dig att direkt beställa evenemang eller filmer som betalas styckevis, så kallad Pay Per View. OBSERVERA: När man kopplar in satellitmottagarens modemsladd till telefonnätet, skall man alltid kontrollera att det finns kopplingston i telefonen.

13 3.2 Anslutning till en PC Denna funktion är inte tillgänglig när manualen skrivs. Anslut PC:ns parallellport (printerporten) med satellitmottagarens parallellport. 3.3 Anslutning till hi-fi-anläggning INSTALLATIONSMANUAL VIKTIG ANSLUTNING 13 Du kan ansluta satellitmottagarens högra och vänstra AUDIO OUT (typ phono) till AUX-ingångarna på hi-fi-anläggningen. Anslutningssladdarna kan du skaffa i de flesta TV/VIDEOaffärer.

14 INSTALLATION AV SATELLITMOTTAGAREN INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATION AV SATELLITMOTTAGAREN 14 Nu är det dags att installera satellitmottagaren. Sätt i Canal Digitals programkort i satellitmottagarens nedre kortläsare (guldchipet ska vara vänt uppåt och inåt). Observera att den övre kortläsaren ej är aktiverad. Slå på TV-apparaten Tryck på ON / OFF-knappen på mottagarens framsida (indikeringslampan : framträder). Därefter på den röda knappen (standby) på fjärrkontrollen.

15 Satellitmottagarinstallationen görs i tre steg: Steg A: Systeminställningar (välj 4 i huvudmenyn), se även kapitel 4. Steg B: Parabolinställningar (välj 7 i huvudmenyn), se även kapitel 5. Steg C: Kanalsökning (välj 5 i huvudmenyn), se även kapitel 6. Efter varje steg kan du återvända till den föregående menyn genom att trycka på knapp A. Beställ-TV service med en CA Modul (Gäller ej för Canal Digitals Programutbud) Om du prenumererar på program eller tjänster från mer än en programdistributör måste du byta programkort och/eller CAmodul. Följ den information du fått från din programdistributör om CA modul och smartkort. Sätt i CA-modulen (endast för DVB Standard Common Interface CA-modul) fullständigt i kortläsaren på mottagarens bakpanel. Programkortet och CA-modulen kan ge åtkomst till speciella menyer som inte beskrivs i denne bruksanvisning. Om det är så, hänvisas till din programdistributör. INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATION AV SATELLITMOTTAGAREN 15

16 4 STEG A: INSTALLATION INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATION AV SATELLITMOTTAGAREN Installation När du står i huvudmenyn, trycker du på 4 för SYSTEMINSTÄLLNINGAR. Tryck sedan på 1 för MOTTAGARINSTÄLLNINGAR. Du kan välja inställningar för det språk du föredrar, textning och så vidare genom att använda eller knappen, för att byta mellan olika alternativ, använd och. 4.2 Ställ in datum och tid OBS! Måste ställas in för att satellitmottagaren ska fungera korrekt Datum och tid justeras genom att knapp B trycks in. Följ sedan instruktionerna på skärmen. När du är klar trycker du på A.

17 4.3 Bildformat/Videostandard När du står i huvudmenyn, trycker du på 4 för SYSTEMINSTÄLLNINGAR. Tryck sedan på 2 för BILDFORMAT/ VIDEOSTANDARD. Här kan du välja de inställningar som passar din TV och Video, använd och. 4.4 Modeminställningar I denna meny sätts parametrarna för modemet. När du står i huvudmenyn, trycker du på 4 för SYSTEMINSTÄLLNINGAR. Tryck sedan på 1 för MODEMINSTÄLLNINGAR. Du kan välja de inställningar som passar ditt telenät. INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATION AV SATELLITMOTTAGAREN 17

18 Standard inställningen i den digitala satellitmottagaren passar Telias telefonnät. Om du skall ändra inställningarna, använd och. INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATION AV SATELLITMOTTAGAREN 18

19 STEG B: PARABOLINSTÄLLNINGAR För att rikta in parabolen på rätt sätt mot satelliten rekommenderar vi att du rådfrågar en parabolinstallatör som rekommenderas av Nokia. Om du ställer in parabolantennen själv, se då till att följa monterings- och inställningsanvisningarna som medföljde parabolen noga. Om installationen inte blir optimal kan du få problem med ditt tittande. Satellitmottagaren är förinställd för att ta emot digitala kanaler från THOR-satelliterna. Om du behöver justera något, se kapitel Inriktning av parabolantennen När du står i huvudmenyn, tryck 7 och sedan tryck 1 för att komma in i menyn SIGNALSTYRKA LNB. Du kan här välja om LNB:n skall matas med spänning genom att stega med höger eller vänsterpilarna på fjärrkontrollen. Om du har en hemmaparabol skall LNBSPÄNNING vara inställd på JA. INSTALLATIONSMANUAL PARABOLINSTÄLLNINGAR 19

20 Observera: Parabolen ska riktas mot 1 Väst. På skärmen visar en mottagningsnivåindikator kvaliteten på signalen som satellitmottagaren tar emot. Färgstapeln motsvarar kvaliteten på signalen, dvs. mängden bittel i den digitala signaler. När parabolen är inriktad bör signalmätaren stå i det gröna området. INSTALLATIONSMANUAL PARABOLINSTÄLLNINGAR 20 Observera: För acceptabel mottagning är det inte alltid nödvändigt att indikatorn kommer upp till värdet 5. Om indikatorn är grön och nivån omkring 3, är det acceptabel. Inställningen är bra och du kan fixera parabolen i detta läget. Om indikatorn är orange, är signalkvaliteten lägre än normalt. Då bör du kontrollera att utrustningen är rätt installerad. Om indikatorn är röd, är signalen för svag för att utrustningen ska kunna fungera på rätt sätt. I det sistnämnda fallet kan den dåliga mottagningen bero på: dålig inriktning eller inställning av parabolen. felaktig positionsangivelse för LNB:n (LNB:n skall vara vridet några grader moturs, om du står framför och vänd mot parabolen) skada (rost, knutar eller för skarp böjning) på koaxialkabeln som förbinder LNB:n till satellitmottagaren. I dessa fall rekommenderar vi att du ta kontakt med en parabolinstallatör. När väl indikatorn är grön och omkring 3 är satellitmottagaren klar att lagra kanalerna (se punkt 6). För att göra detta går du tillbaka till huvudmenyn genom att trycka på «A» två gånger.

21 5.2 LNB KONFIGURATION I vissa fall kan du behöva ändra i menyn LNB KONFIGURATION. För att komma dit trycker du «B» när du står i menyn SIGNALSTYRKA LNB. Dessa inställningar ska vara förinställda för 1 grad väst. Du måste kontrollera att LNB-FREKVENS (frekvensen på LNB:n) överensstämmer med frekvensen som står i parabolens monteringsanvisningar eller på själva mikrovågshuvudet. Kan du inte hitta siffran, kontakta då firman som sålde parabolantennen. Om frekvensen på LNB:n inte är 9750 MHz (förinställt standardvärde för U-LNB), skall du ändra LNB-FREKVENSEN. Radera det tidigare värdet genom att trycka på och tryck sedan in mikrovågshuvudets korrekta värde med siffertangenterna på fjärrkontrollen. INSTALLATIONSMANUAL PARABOLINSTÄLLNINGAR 21

22 6 STEG C: LAGRA KANALER 1. När du står i huvudmenyn, trycker du på 5 för KANALSÖKNING. Följande meny blir synlig. INSTALLATIONSMANUAL LAGRA KANALER 22 OBS! Menyn ovan visas bara första gången du gör en kanalsökning med den nya digitala satellitmottagaren. Om du gör nya kanalsökningar senare blir du ombedd att slå in din föräldrakod (som vid levereras alltid är , se användarmanualen) 2. Tryck OK för att fortsätta.

23 Sökning startar. Detta kan ta ca min. innan den är avslutad. 3. När sökningen är avslutad (stapeln når 100%) får du se en lista på kanalerna som lagrats i satellitmottagaren. INSTALLATIONSMANUAL LAGRA KANALER 23

24 7 AVSLUTNING Satellitmottagaren är nu klar att användas. För att få tillgång till kanalerna, tryck MENY eller EXIT på fjärrkontrollen. Användarmanualen visar hur du ska få ut det mest av satellitmottagaren och gör det möjligt för dig att skräddarsy ditt bruk av satellitmottagaren. INSTALLATIONSMANUAL TEKNISKA DATA 24 8 KONTAKTER Skulle du uppleva några svårigheter med hanteringen av din satellitmottagare så ta reda på tillämpligt kapitel i denna bruksanvisning inkluderande «Problem och möjliga åtgärder» i Användarmanualen (Kapitel 9). Eller ta kontakt med din handlare eller programdistributör. 9 TEKNISKA DATA 10 COMMON INTERFACE V NÄTANSLUTNING (EX) 2. MODEMANSLUTNING (TNV) 3. SCARTANSLUTNING (till TV) (SELV) 4. SCARTANSLUTNING (till videobandspelare) (SELV) 5. PHONOANSLUTNING (till hi-fi anläggning) (SELV) 6. SATELLITINGÅNG (LNB ingång) (SELV) 7. SATELLITUTGÅNG (LNB utgång) För analog satellitmottagare (SELV) 8. PARALLELLPORT TILL PC (SELV) 9. SERIEPORT RS 232 C TILL PC (SELV) 10. Spår för CA-modul med programkort EX : TNV : SELV : Excessive Voltage Telecommunication Network Voltage Safety Extra Low Voltage

25 IF-input: Kontakttyp: F-typ, hona (IEC ) Frekvensområde: MHz Ingånsnivå: -25 till -65 dbm Ingångsimpedans: 75 Ohms LNB strömförsörjning: 300 ma (kortslutnings skydd) LNB styrning: V: V H: V 22 khz: / V. Dutycyckle: 50% +/- 10% DiSEqC: Enkel ton burst. Switch mellan 2 LNBs Symbolrates/FEC: Alla typer av symbolrate och FEC på 1 Väst och 5 Öst finns tillgängliga IF-loop: Kontakttyp: F-type, hona (IEC ) Ut/In nivå: +/-3dB LNB kontrollen: När den digitala satellitmottagare är aktiv, styr den LNB:en. När den digitala satellitmottagaren är i stand-by, styr den analoga satellitmottagaren LNB:en Transmission standard: Standard: DVB MPEG TV-SCART: Kontakttyp/interface: Enligt IEC 807-9, hona Utgång: I «standby» eller VCR-PIN8 high: Loop från VCR-SCART Pin 8: 6V: 16:9. 12V: 4:3 INSTALLATIONSMANUAL TEKNISKA DATA VCR-SCART: Kontakttyp/interface: Y/C utgång: Enligt IEC 807-9, hona Y: Pin 19. C: Pin 15 (för Super- VHS)

26 Audio: Kontakt typ: Signal nivå: Impedans: Två Phono/Cinch, hona IEC 48B (Sec) mv nominell, max. nivå 2 V Z < 1000 Ohms Seriellt interface. RS 232C: Kontakt typ: 9 pin D-SUB, hona. DCE Data-hastighet: Upp till kbit/s Pin-konfiguration: 2 out RXD. 3 in TXD. 4 in DTR. 5 GND. 6 out DSR. Pin 1 and Pin 9 (DCD and RI): +12V 680 Ohm pull up motstånd. INSTALLATIONSMANUAL TEKNISKA DATA Parallell port: Standard: Kontakt typ: Max data hastighet: Modem: Standard: ITU-T: Kontakt typ: IEEE 1284 and Centronics (Comply with IEEE 1284 standard, level 2) 25 pin, D-SUB,hona Sändning (IRD till yttre enhet): medel 700 kbit/s. Peak 1.2 Mbit/s Mottagning (från yttre enhet till IRD): upp till 700 kbit/s V 32bis och V42/V42 bis protokoll RJ-11 C jack 6 pin (Western jack) Conditional Access System: Standard: Inbyggt Conax CA-system Common Interface PCMCIA CA-modul General: Arbets temperatur: 10 to 45 C Lagrings temperatur: -40 to 70 C Nätspänning: Volt AC, +10% -6%, 50 Hz ±2% according to EN / Effektförbrukning: Normal: max. 20 Watt Stand by: max. 9 Watt

27 Del 2 ANVÄNDARMANAUAL 27

28 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY SYSTEMINSTÄLLNINGAR MOTTAGARINSTÄLLNINGAR Ljudspråk Textning TV volym Time out för kanaldata Alarm Inställning av tid...32 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 28 3 KANALSPÄRR VÄLJA ELLER ÄNDRA FÖRÄLDRAKOD SPÄRRA ELLER LÅSA UPP TV-KANALER ÄNDRA ÅLDERSGRÄNS VAL AV FAVORITKANALER PREFER-KNAPPEN FÖRPROGRAMMERING AV VIDEOBANDSPELAREN Inspelning av ett pågående program Inspelning av en digital kanal medan man tittar på en analog marksänd kanal på TV:n Förprogrammera inspelning av ett digitalt TV-program Timeralarm ABONNEMANGSINFORMATION ABONNEMANGSINFORMATION BREVLÅDA...40

29 6 INFO DEN ELEKTRONISKA PROGRAMGUIDEN LISTA TABLÅ MINNE SORTERING Fördefinierade kategorier Andra programkategorier Egna kategorier HJÄLP PLUS KANALSÖKNING KANALLISTA SORTERING AV TV-KANALER SÖKNING AV FLER TV-KANALER RADERA TV-KANALER PROBLEM OCH MÖJLIGA ÅTGÄRDER SYMBOLER OCH FÖRKORTNINGAR...56 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 29

30 1. HUVUDMENY Medan du tittar på de digitala TV-kanalerna, kan du trycka MENU på fjärrkontrollen för att ställa in mottagarinställningar, välja favoritkanaler, göra vissa kanaler tillgängliga samt för att ta emot meddelanden på mottagaren. Välj bland alternativen i HUVUDMENYN antingen genom att trycka den siffra som står framför det önskade alternativet eller genom att använda eller. Tryck sedan på OK. ANVÄNDARMANUAL HUVUDMENY SYSTEMINSTÄLLNINGAR Använd SYSTEMINSTÄLLNINGSMENYN för att ställa in önskade mottagarparametrar. Välj önskad siffra eller använd och för att vandra mellan olika rubriker. Använd och för att välja mellan de alternativ som ges under de olika rubrikerna. För att nå SYSTEMINSTÄLLNINGAR, tryck 4.

31 2.1. MOTTAGARINSTÄLLNINGAR För att nå MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, tryck 4 i HUVUDMENYN och sedan Ljudspråk Du kan välja mellan engelska, norska, danska, finska, svenska eller programmets originalspråk. Ex: Om du valt SVENSKA, kommer det vara svenskt tal på programmet automatiskt när så är möjligt Textning Du kan välja mellan engelska, norska, danska, finska, svenska eller otextat. Ex: Om du valt SVENSKA, kommer programmet automatiskt att visas med svenska undertexter när så är möjligt. ANVÄNDARMANUAL HUVUDMENY TV volym Ställ in volymen på de digitala TV-kanalerna på den nivå som önskas. De kan t.ex. ställas in på samma nivå som de analoga tv-kanalerna. Medan du tittar på tv kan man justera volymen genom att använda och på fjärrkontrollen till satellitmottagaren.

32 Time out för kanaldata Bestäm visningstiden för den kanalinformation som visas i rutan vid kanalbyte (kanalens namn och nummer). Välj mellan 6 sekunder, 3 sekunder eller ingen kanalinformation alls Alarm Alarmet träder automatiskt i funktion strax innan ett TV-program som har lagrats i minnet ska börja. Välj mellan visuellt alarm eller både visuellt och ljudalarm. Det visuella alarmet visas endast i satellitmottagarens display som ordet «PLUS». ANVÄNDARMANUAL HUVUDMENY Inställning av tid (måste ställas in för att satellitmottagaren ska fungera tillfredställande) Ställ in klockslag och datum genom att välja INSTÄLLNING AV TID. Slå in datum i formatet DDMMÅÅ (dag/månad/år). Tryck. Slå in tiden i formatet TTMM (timme/minut). Tryck på. Välj SOMMAR eller VINTER och bekräfta genom att trycka på OK. Menyspråk: Tryck och för att välja vilket språk de olika menyerna skall visas på. Tryck sedan OK. Viktigt: Om du drar ur nätsladden så måste du ställa in datum och tid på nytt, då dessa inställningar endast finns kvar så länge satellitmottagaren står i beredskapsläge (stand by). 3. KANALSPÄRR Genom att lägga in en hemlig fyrsiffrig föräldrakod kan man spärra en kanal och hindra andra från att titta på kanalen. Föräldrakoden väljer man själv och den kan ändras när som helst.

33 När en kanal har spärrats med en föräldrakod måste koden anges varje gång man vill titta på den kanalen Välja eller ändra föräldrakod Tryck MENU, för att komma till huvudmenyn, sedan 3 och därefter 1: ÄNDRA FÖRÄLDRAKOD. Aktivera föräldrakoden genom att skriva in fyra siffror (ej 0000). Om man vill ändra en föräldrakod måste man först skriva in sin nuvarande kod innan man får möjlighet att välja en ny. Man kan alltid bekräfta ett val genom att trycka OK eller ångra det genom att trycka A. När man väl har valt en föräldrakod kan den användas till att låsa alla digitala TV-kanaler. ANVÄNDARMANUAL HUVUDMENY Spärra eller låsa upp TV-kanaler. Genom att spärra vissa TV-kanaler kan man hindra andra från att titta på dem. Tryck MENU, för att komma till HUVUDMENYN, sedan 3 och därefter 2 för att komma till menyn SPÄRRA KANALER. Skriv sedan in föräldrakoden.

34 ANVÄNDARMANUAL HUVUDMENY 34 Samma meny kan användas för att: Spärra eller låsa upp en kanal i taget genom att trycka OK. När en kanal har spärrats, lyser en låssymbol vid kanalens namn. Spärra eller låsa upp alla kanaler på en gång genom att trycka B. Genom att låsa upp alla kanaler på en gång slipper man skriva in sin föräldrakod varje gång man slår över till en annan låst kanal. Titta på en spärrad kanal: När man väljer en spärrad kanal ställs frågan: «Vill du ha tillgång till kanalen?» längst ned i rutan. Tryck OK och skriv sedan in föräldrakoden. Den låsta kanalen är nu tillgänglig. Viktigt: Om du glömmer din föräldrakod, kontakta Canal Digitals Kundtjänst ( ) Ändra åldersgräns Observera: Denna funktionen är beroende av att programbolagen sänder sina program med information om åldersgräns. Det är möjligt att välja en åldersgräns för begränsa tillgången till vissa program.

35 Åldersgräns är indelat i följande fyra kategorier: 5 år: Program med rekommenderad åldersgräns från 5 år: Barnfilmer och tecknade filmer. Vid användning av denna funktion kan man bara se på program tillåtna till 5 års åldersgräns. Det är då låst för program med 10, 15 och 18 års åldersgräns. 10 år: Program med rekommenderad åldersgräns från 10 år: Familjefilmer. Vid användning av denna funktion kan man bara se på program tillåtna till 5 och 10 års ålders-gräns. Det är låst för program med 15 och 18 års åldersgräns. 15 år: Program med rekommenderad åldersgräns från 15 år: Filmer för vuxna. Vid användning av denna funktion kan man bara se på program tillåtna till 5, 10 och 15 års åldersgräns. Det är låst för program med 18 års åldersgräns. 18 år: Program med rekommenderad åldersgräns 18 år: Erotiska filmer och actionfilmer med våldsinslag. All program med åldersgräns är tillgängliga. ANVÄNDARMANUAL HUVUDMENY 35

36 För att nå denna funktion gör du enligt följande: Tryck MENU för att nå HUVUDMENYN. Tryck 3: FÖRÄLDRAKONTROLL. Tryck sedan 3: ÄNDRA ÅLDERSGRÄNS. För att ändra åldersgränsen, tryck in föräldrakoden följt av OK. Välj åldersgränsen med. Tryck sedan OK. 4. VAL AV FAVORITKANALER Med den här funktionen kan man begränsa sitt tittande till de kanaler man tycker bäst om. ANVÄNDARMANUAL HUVUDMENY 36 Tryck MENU för att komma till HUVUDMENYN och sedan 2 för att få se en lista över kanalerna. Man kan vandra i listan genom att använda knapparna och och välja favoritkanaler genom att trycka OK. De utvalda kanalerna markeras med symbolen q. På samma sätt kan en kanal tas bort ur favoritlistan. Symbolen q släcks då när man trycker OK PREFER-knappen Med den här knappen kan man aktivera eller lämna funktionen «favoritkanaler».

37 Tryck PREFER så att symbolen q lyser vit. Nu är kanalurvalet begränsat till favoritkanalerna. Om man trycker PREFER ytterligare en gång blir symbolen röd, och man kan nu välja mellan alla kanaler FÖRPROGRAMMERING AV VIDEOBANDSPELAREN Information om hur videobandspelaren ansluts finns i kapitlet ANSLUTNING i INSTALLATIONS-MANUALEN Inspelning av ett pågående program Man kan inte spela in ett program från satellitmottagaren samtidigt som man tittar på ett annat program på satellitmottagaren. Om man slår över till en annan kanal medan man spelar in ett TV-program, kommer videobandspelaren automatiskt att spela in den nya kanalen. Ställ in den aktuella kanalen på satellitmottagaren Glöm inte att förbereda videobandspelaren för inspelning genom att ställa den på «AUX». Namnet på «AUX»-kanalen kan variera mellan olika märken - titta i videobandspelarens användarmanual. Tryck sedan «record» på videobandspelaren Inspelning av en digital kanal medan man tittar på en analog marksänd kanal på TV:n Ställ in den aktuella kanalen på satellitmottagaren. Tryck in TV/SAT-knappen på satellitmottagarens fjärrkontroll för att kunna titta på en vanlig TV-kanal. Glöm inte att förbereda videobandspelaren för inspelning genom att ställa den på «AUX». Tryck sedan «record» på videobandspelaren. ANVÄNDARMANUAL VAL AV FAVORITKANALER Förprogrammera inspelning av ett digitalt TV-program För att kunna spela in ett program måste satellitmottagaren ställas in på den kanal som programmet ska spelas in från.

38 ANVÄNDARMANUAL VAL AV FAVORITKANALER 38 Satellitmottagaren kan programmeras att automatiskt ställa in den valda kanalen (TIMER SET UP/TIMERLÄGE). Om man slår över till en annan digital TV-kanal medan man spelar in ett TVprogram, kommer videobandspelaren automatiskt att byta till den nya kanalen. Satellitmottagaren förprogrammeras med hjälp av timerfunktionen: Tryck först MENU och sedan 1 för att nå FÖRPROGRAM- MERING AV VIDEOBAND-SPELAREN. Här finns satellitmottagarens timerfunktion. Välj en av de lediga raderna och tryck OK Följ sedan instruktionerna i rutan. Viktigt: Om kanalen som programmet ska spelas in ifrån är spärrad, måste man skriva in sin föräldrakod (se KANALSPÄRR i denna manual) innan man kan fylla i inspelningsinformationen. Upp till 8 inspelningar kan förprogrammeras. Man kan också programmera TIMERN från programguiden. Gäller endast vid inspelning ifrån Canal Digitals kanaler: 1. Gå till det program som ska spelas in och tryck OK. 2. Välj PROGRAMMERA VIDEOBANDSPELAREN.

39 Timeralarm Om satellitmottagaren står i beredskapsläge (stand by) kommer den automatiskt att slås på och välja den kanal som programmet ska spelas in ifrån (ordert rec visas i displayen). Om man tittar på en annan TV-kanal än den som programmet ska spelas in ifrån, så aktiveras timeralarmets ljud eller bildsignal (ordet «PLUS» visas i displayen). Om man då trycker på +knappen, blir man påmind om att det är dags att slå över till den aktuella kanalen. Så fort man trycker OK kommer satellitmottagaren att slå över till den aktuella kanalen. Viktigt: Det är inte möjligt att välja en annan digital TV-kanal medan en inspelning pågår (se 4.2.1). 5. ABONNEMANGSINFORMATION 5.1. ABONNEMANGSINFORMATION Gå till den här menyn för att få information om vad som gäller för programkortet och ditt abonnemang. Ditt abonnemang blir uppdaterat i programkortet för en månad åt gången. I månadsskiftet blir programkortet automatisk uppdaterat för nästa månad. I abonnemangsstatus menyn visas två rader med datum och produkt. ANVÄNDARMANUAL VAL AV FAVORITKANALER 39

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok Telia Digital-tv Använd tjänsterna i din tv Handbok Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband, och självklart kan du surfa samtidigt

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 VAG-COM Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 Originalet till denna manual (på engelska) kan ses här online: http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/ Copyright

Läs mer

KIV-700 BRUKSANVISNING

KIV-700 BRUKSANVISNING DIGITAL MEDIASPELARE MED RECEIVER KIV-700 BRUKSANVISNING Innan du läser denna bruksanvisning bör du klicka på knappen nedan för att kontrollera om det finns någon uppdatering. 10ORD_IM316_Ref_sv_02_E Innehållsförteckning

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

BeoVision 10. Handbok

BeoVision 10. Handbok BeoVision 10 Handbok Innehåll Menyöversikt, 3 Här visas en översikt över alla skärmmenyer. Navigera i menyer, 4 Så här använder du de olika fjärrkontrollerna för menynavigering. Första inställningen, 5

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer