INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S"

Transkript

1 INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

2 GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom andra fria TV-kanaler på satelliterna THOR (1 väst) och SIRIUS (5 öst). Till din hjälp finns denna manual. Den är uppdelad i tre delar med egna innehållsförteckningar. Den beskriver installation av satellitmottagaren och användandet av dess funktioner, liksom kiosk-funktionen för att beställa filmer och andra evenemang. Del 1: installation av den digitala satellitmottagaren sid 3-26 Del 2: användningen av satellitmottagarens funktioner sid Del 3: kiosk-funktionen som beskriver beställning av filmer och andra evenemang från Canal Digital. sid Förpackningen innehåller också: - 1 fjärrkontroll med två batterier - 1 nätsladd - 1 SCART-kabel

3 INSTALLATIONSMANUAL INNEHÅLL FJÄRRKONTROLL, FRONTPANELER Knappar och funktioner INLEDNING ANSLUTNING Anslutning av den digitala satellitmottagaren Att tänka på när du kopplar ihop en analog och digital satellitmottagare Anslutning av den digitala satellitmottagaren tillsammans med en analog satellitmottagare Anslutning av den digitala satellitmottagaren tillsammans med en analog satellitmottagare och två olika mikrovågshuvuden (LNB) på parabolen (när en DiSEqC- switch används) VIKTIG ANSLUTNING Anslut satellitmottagaren till telefonlinjen Anslutning till en PC Anslutning till hi-fi-anläggning...13 INSTALLATION AV SATELLITMOTTAGAREN...14 Beställ-TV service med en CA Modul STEG A: INSTALLATION Installation Ställ in datum och tid Bildformat/ Videostandard Modeminställningar STEG B: PARABOLINSTÄLLNINGAR Inriktning av parabolantennen LNB konfiguration STEG C: LAGRA KANALER AVSLUTNING KONTAKTER TEKNISKA DATA...24 INSTALLATIONSMANUAL INNEHÅLL 3

4 INFO: Ger en kort eller detaljerad information om kanalerna (Now & Next) OK: Bekräftar ett val GUIDE: Elektronisk Program Guide : Förflyttningar i menyer. ( ): För val av kanaler. ( ): Justering av volymen Val av kanaler, datum, tid, pinkod, etc. PREFER: Visar endast de utvalda Favoritkanalerna Lämna menyn för att gå tillbaka till TV-kanalerna SERV: Pay Per Viewtjänster MENY: Huvudmenyn +: Visar information om den aktuella kanalen, valt språk, texting E: Zappingslistan över kanalerna A E: Funktionsknappar MUTE: Ljud på/av TV/SAT: Växla mellan TV och satellitmottagare På och av (Stand-by)

5 Funktionsval: Förflyttningar i menyer:, val av kanaler, justering av volymen Mottagarens teckenfönster. Visar programnummer samt meddelanden. Visar klockan i «stand-by» läge. Kortläsare Huvudmenyn Bekräfta ett val On / Off Nätanslutning Modemanslutning TV SCART LNB IN Seriell port Parallellport Audio out VCR SCART LNB OUT CA MODUL

6 1. INLEDNING Placering av satellitmottagaren Placera inte satellitmottagaren intill element eller andra värmekällor. Lämna lite utrymme runt satellitmottagaren för ventilationens skull. Se till att gardiner, tidningar och dylikt inte hindrar luften från att cirkulera genom ventilationsspringorna. Utsätt inte satellitmottagaren för skarpt ljus (från spotlights, neonrör eller liknande källor). INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATION 6 Att sätta i batterier i fjärrkontrollen Ta bort batterilocket från fjärrkontrollens baksida. Tryck och lyft bort locket med hjälp av ett litet mynt som sticks in i skåran ovanför ordet «OPEN». Sätt i två 1,5 V batterier (R 03, LR 03, AAA eller UM4). Sätt på locket igen. Säkerhetsinstruktioner: Viktigt! Inuti satellitmottagaren finns högspänning. Avlägsna inte höljet. Skada p.g.a. intrång i satellitmottagaren, repareras endast av Nokia på kundens bekostnad. Utsätt inte den digitala satellitmottagaren för regn eller fukt. Detta kan ge upphov till kortslutning som kan förorsaka brand eller elektrisk chock. Se till att inga föremål eller västskor kommer in genom ventilationsspringorna. Om vätska kommit in i satellitmottagaren måste du avlägsna den från elnätet och kontakta Nokia. Du får INTE ansluta eller modifiera några kablar medan satellitmottagaren är ansluten till elnätet. För att undvika kondensationsproblem ska du vänta ett slag med att använda satellitmottagaren efter det att du har flyttat den från ett kallt till ett varmt ställe eller tvärtom. Hantera satellitmottagaren varsamt.

7 2. ANSLUTNING 2.1 Anslutning av den digitala satellitmottagaren (om analog utrustning ej finns) A) Anslut en scartsladd mellan satellitmottagaren (TVscartuttaget) och scartuttaget på TV:n. B) Anslut en scartsladd mellan satellitmottagaren (VCRscartuttaget) och scartuttaget på videobandspelaren. C) Skruva fast koaxialkabeln från mikrovågshuvudet (LNB:n) i ingången märkt LNB IN. D) Anslut modemkabeln enl punkt 3.1 E) Anslut nätsladden till vägguttaget. Nokia Philips digital digital satellit satellitmottagare mottagare D V E. COMMON INTERFACE 1 Väst INSTALLATIONSMANUAL ANSLUTNING 7

8 INSTALLATIONSMANUAL ANSLUTNING Att tänka på när du kopplar ihop en analog och digital satellitmottagare När man installerar den digitala satellitmottagaren tillsammans med en analog mottagare är det viktigt att uppmärksamma följande om utrustningen har gemensam parabol. Vi rekommenderar att du använder ett Universal-LNB (mikrovågshuvud), så att du inte går miste om det digitala utbudet på det höga frekvensbandet. När du ansluter fler än ett LNB (1 grad Väst och 5 grader Öst), skall du använda DiSEqC-switch. Den analoga och den digitala satellitmottagaren kan inte användas samtidigt. Satellitmottagaren som inte används måste vara avstängd/satt i «Standby». Ex: Du kan inte spela in ett program via den analoga satellitmottagaren medan du använder den digitala. Den digitala satellitmottagaren kan anslutas på olika sätt till den analoga utrustning du redan har. Nedan finner du några exempel på hur det kan gå till. Behöver du mer information så titta i bruksanvisningarna till den analoga satellitmottagaren och till videobandspelaren. Observera, om en analog satellitmottagare är cirka två år eller äldre, kanske inte möjligheten att använda DiSEqCswitch finns. Detta kan leda till problem vid användandet. 2.3 Anslutning av den digitala satellitmottagaren tillsammans med en analog satellitmottagare. MED VIDEOBANDSPELARE (om den analoga satellitmottagaren har 2 scartkontakter) A) Anslut en scartsladd mellan den digitala satellitmottagaren (TV-scartuttaget) och den analoga satellitmottagaren (VCRscartuttaget).

9 B) Anslut en scartsladd mellan den digitala satellitmottagaren (VCR-scartuttaget) och videobandspelaren. C) Anslut en scartsladd mellan den analoga satellitmottagaren (TV-scartuttaget) och TV:n. D) Skruva fast koaxialkabeln från mikrovågshuvudet (LNB:n) i ingången märkt LNB IN. E) Anslut en koaxialkabel mellan den digitala satellitmottagaren (LNB OUT) och den analoga satellitmottagaren (LNB IN). F) Anslut modemkabeln enl punkt 3.1 G) Anslut nätsladden till vägguttaget. Nokia digital satellit mottagare G V F. COMMON INTERFACE INSTALLATIONSMANUAL ANSLUTNING 9 MED VIDEOBANDSPELARE (om den analoga satellitmottagaren har 3 scartkontakter) A) Anslut en scartsladd mellan den digitala satellitmottagaren

10 (TV-scartuttaget) och den analoga satellitmottagaren (VCRscartuttaget). B) Anslut en scartsladd mellan den digitala satellitmottagaren(vcr-scartuttaget) och videon. C) Anslut en scartsladd mellan den analoga satellitmottagaren (TV-scartuttaget) och TV-n. D) Skruva fast koaxialkabeln från mikrovågshuvudet (LNB:n) i ingången märkt LNB IN. E) Anslut en koaxialkabel mellan den digitala satellitmottagaren (LNB OUT) och den analoga satellitmottagaren (LNB IN). H) Anslut modemkabeln enl punkt 3.1 I) Anslut nätsladden till vägguttaget. INSTALLATIONSMANUAL ANSLUTNING S Analog satellitmottagare

11 OBSERVERA: För att denna typ av koppling skall fungera tillfredsställande kan man behöva ändra vissa inställningar I den analoga satellimottagren, se manualen till den analoga satellitmottagaren. Om du behöver hjälp, kontakta din återförsäljare eller installatör. 2.4 Anslutning av den digitala satellitmottagaren tillsammans med en analog satellitmottagare till parabolen med två olika mikrovågshuvuden (LNB). Med hjälp av en DiSEqC-switch kan två olika mikrovågshuvuden kopplas från parabolen till satelltmottagaren. DiSEqC-switchen placeras mellan mikrovågshuvudena och den digitala satellitmottagaren (LNB IN). OBSERVERA: Den analoga mottagaren måste kunna hantera DiSEqC-switchen S INSTALLATIONSMANUAL ANSLUTNING 11 Analog satellitmottagare

12 3. VIKTIG ANSLUTNING 3.1 Anslut satellitmottagaren till telefonlinjen INSTALLATIONSMANUAL VIKTIG ANSLUTNING 12 Anslutningen till en telefonlinje möjliggör användandet av flera tjänster. Denna anslutning gör det bland annat möjligt för dig att direkt beställa evenemang eller filmer som betalas styckevis, så kallad Pay Per View. OBSERVERA: När man kopplar in satellitmottagarens modemsladd till telefonnätet, skall man alltid kontrollera att det finns kopplingston i telefonen.

13 3.2 Anslutning till en PC Denna funktion är inte tillgänglig när manualen skrivs. Anslut PC:ns parallellport (printerporten) med satellitmottagarens parallellport. 3.3 Anslutning till hi-fi-anläggning INSTALLATIONSMANUAL VIKTIG ANSLUTNING 13 Du kan ansluta satellitmottagarens högra och vänstra AUDIO OUT (typ phono) till AUX-ingångarna på hi-fi-anläggningen. Anslutningssladdarna kan du skaffa i de flesta TV/VIDEOaffärer.

14 INSTALLATION AV SATELLITMOTTAGAREN INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATION AV SATELLITMOTTAGAREN 14 Nu är det dags att installera satellitmottagaren. Sätt i Canal Digitals programkort i satellitmottagarens nedre kortläsare (guldchipet ska vara vänt uppåt och inåt). Observera att den övre kortläsaren ej är aktiverad. Slå på TV-apparaten Tryck på ON / OFF-knappen på mottagarens framsida (indikeringslampan : framträder). Därefter på den röda knappen (standby) på fjärrkontrollen.

15 Satellitmottagarinstallationen görs i tre steg: Steg A: Systeminställningar (välj 4 i huvudmenyn), se även kapitel 4. Steg B: Parabolinställningar (välj 7 i huvudmenyn), se även kapitel 5. Steg C: Kanalsökning (välj 5 i huvudmenyn), se även kapitel 6. Efter varje steg kan du återvända till den föregående menyn genom att trycka på knapp A. Beställ-TV service med en CA Modul (Gäller ej för Canal Digitals Programutbud) Om du prenumererar på program eller tjänster från mer än en programdistributör måste du byta programkort och/eller CAmodul. Följ den information du fått från din programdistributör om CA modul och smartkort. Sätt i CA-modulen (endast för DVB Standard Common Interface CA-modul) fullständigt i kortläsaren på mottagarens bakpanel. Programkortet och CA-modulen kan ge åtkomst till speciella menyer som inte beskrivs i denne bruksanvisning. Om det är så, hänvisas till din programdistributör. INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATION AV SATELLITMOTTAGAREN 15

16 4 STEG A: INSTALLATION INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATION AV SATELLITMOTTAGAREN Installation När du står i huvudmenyn, trycker du på 4 för SYSTEMINSTÄLLNINGAR. Tryck sedan på 1 för MOTTAGARINSTÄLLNINGAR. Du kan välja inställningar för det språk du föredrar, textning och så vidare genom att använda eller knappen, för att byta mellan olika alternativ, använd och. 4.2 Ställ in datum och tid OBS! Måste ställas in för att satellitmottagaren ska fungera korrekt Datum och tid justeras genom att knapp B trycks in. Följ sedan instruktionerna på skärmen. När du är klar trycker du på A.

17 4.3 Bildformat/Videostandard När du står i huvudmenyn, trycker du på 4 för SYSTEMINSTÄLLNINGAR. Tryck sedan på 2 för BILDFORMAT/ VIDEOSTANDARD. Här kan du välja de inställningar som passar din TV och Video, använd och. 4.4 Modeminställningar I denna meny sätts parametrarna för modemet. När du står i huvudmenyn, trycker du på 4 för SYSTEMINSTÄLLNINGAR. Tryck sedan på 1 för MODEMINSTÄLLNINGAR. Du kan välja de inställningar som passar ditt telenät. INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATION AV SATELLITMOTTAGAREN 17

18 Standard inställningen i den digitala satellitmottagaren passar Telias telefonnät. Om du skall ändra inställningarna, använd och. INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATION AV SATELLITMOTTAGAREN 18

19 STEG B: PARABOLINSTÄLLNINGAR För att rikta in parabolen på rätt sätt mot satelliten rekommenderar vi att du rådfrågar en parabolinstallatör som rekommenderas av Nokia. Om du ställer in parabolantennen själv, se då till att följa monterings- och inställningsanvisningarna som medföljde parabolen noga. Om installationen inte blir optimal kan du få problem med ditt tittande. Satellitmottagaren är förinställd för att ta emot digitala kanaler från THOR-satelliterna. Om du behöver justera något, se kapitel Inriktning av parabolantennen När du står i huvudmenyn, tryck 7 och sedan tryck 1 för att komma in i menyn SIGNALSTYRKA LNB. Du kan här välja om LNB:n skall matas med spänning genom att stega med höger eller vänsterpilarna på fjärrkontrollen. Om du har en hemmaparabol skall LNBSPÄNNING vara inställd på JA. INSTALLATIONSMANUAL PARABOLINSTÄLLNINGAR 19

20 Observera: Parabolen ska riktas mot 1 Väst. På skärmen visar en mottagningsnivåindikator kvaliteten på signalen som satellitmottagaren tar emot. Färgstapeln motsvarar kvaliteten på signalen, dvs. mängden bittel i den digitala signaler. När parabolen är inriktad bör signalmätaren stå i det gröna området. INSTALLATIONSMANUAL PARABOLINSTÄLLNINGAR 20 Observera: För acceptabel mottagning är det inte alltid nödvändigt att indikatorn kommer upp till värdet 5. Om indikatorn är grön och nivån omkring 3, är det acceptabel. Inställningen är bra och du kan fixera parabolen i detta läget. Om indikatorn är orange, är signalkvaliteten lägre än normalt. Då bör du kontrollera att utrustningen är rätt installerad. Om indikatorn är röd, är signalen för svag för att utrustningen ska kunna fungera på rätt sätt. I det sistnämnda fallet kan den dåliga mottagningen bero på: dålig inriktning eller inställning av parabolen. felaktig positionsangivelse för LNB:n (LNB:n skall vara vridet några grader moturs, om du står framför och vänd mot parabolen) skada (rost, knutar eller för skarp böjning) på koaxialkabeln som förbinder LNB:n till satellitmottagaren. I dessa fall rekommenderar vi att du ta kontakt med en parabolinstallatör. När väl indikatorn är grön och omkring 3 är satellitmottagaren klar att lagra kanalerna (se punkt 6). För att göra detta går du tillbaka till huvudmenyn genom att trycka på «A» två gånger.

21 5.2 LNB KONFIGURATION I vissa fall kan du behöva ändra i menyn LNB KONFIGURATION. För att komma dit trycker du «B» när du står i menyn SIGNALSTYRKA LNB. Dessa inställningar ska vara förinställda för 1 grad väst. Du måste kontrollera att LNB-FREKVENS (frekvensen på LNB:n) överensstämmer med frekvensen som står i parabolens monteringsanvisningar eller på själva mikrovågshuvudet. Kan du inte hitta siffran, kontakta då firman som sålde parabolantennen. Om frekvensen på LNB:n inte är 9750 MHz (förinställt standardvärde för U-LNB), skall du ändra LNB-FREKVENSEN. Radera det tidigare värdet genom att trycka på och tryck sedan in mikrovågshuvudets korrekta värde med siffertangenterna på fjärrkontrollen. INSTALLATIONSMANUAL PARABOLINSTÄLLNINGAR 21

22 6 STEG C: LAGRA KANALER 1. När du står i huvudmenyn, trycker du på 5 för KANALSÖKNING. Följande meny blir synlig. INSTALLATIONSMANUAL LAGRA KANALER 22 OBS! Menyn ovan visas bara första gången du gör en kanalsökning med den nya digitala satellitmottagaren. Om du gör nya kanalsökningar senare blir du ombedd att slå in din föräldrakod (som vid levereras alltid är , se användarmanualen) 2. Tryck OK för att fortsätta.

23 Sökning startar. Detta kan ta ca min. innan den är avslutad. 3. När sökningen är avslutad (stapeln når 100%) får du se en lista på kanalerna som lagrats i satellitmottagaren. INSTALLATIONSMANUAL LAGRA KANALER 23

24 7 AVSLUTNING Satellitmottagaren är nu klar att användas. För att få tillgång till kanalerna, tryck MENY eller EXIT på fjärrkontrollen. Användarmanualen visar hur du ska få ut det mest av satellitmottagaren och gör det möjligt för dig att skräddarsy ditt bruk av satellitmottagaren. INSTALLATIONSMANUAL TEKNISKA DATA 24 8 KONTAKTER Skulle du uppleva några svårigheter med hanteringen av din satellitmottagare så ta reda på tillämpligt kapitel i denna bruksanvisning inkluderande «Problem och möjliga åtgärder» i Användarmanualen (Kapitel 9). Eller ta kontakt med din handlare eller programdistributör. 9 TEKNISKA DATA 10 COMMON INTERFACE V NÄTANSLUTNING (EX) 2. MODEMANSLUTNING (TNV) 3. SCARTANSLUTNING (till TV) (SELV) 4. SCARTANSLUTNING (till videobandspelare) (SELV) 5. PHONOANSLUTNING (till hi-fi anläggning) (SELV) 6. SATELLITINGÅNG (LNB ingång) (SELV) 7. SATELLITUTGÅNG (LNB utgång) För analog satellitmottagare (SELV) 8. PARALLELLPORT TILL PC (SELV) 9. SERIEPORT RS 232 C TILL PC (SELV) 10. Spår för CA-modul med programkort EX : TNV : SELV : Excessive Voltage Telecommunication Network Voltage Safety Extra Low Voltage

25 IF-input: Kontakttyp: F-typ, hona (IEC ) Frekvensområde: MHz Ingånsnivå: -25 till -65 dbm Ingångsimpedans: 75 Ohms LNB strömförsörjning: 300 ma (kortslutnings skydd) LNB styrning: V: V H: V 22 khz: / V. Dutycyckle: 50% +/- 10% DiSEqC: Enkel ton burst. Switch mellan 2 LNBs Symbolrates/FEC: Alla typer av symbolrate och FEC på 1 Väst och 5 Öst finns tillgängliga IF-loop: Kontakttyp: F-type, hona (IEC ) Ut/In nivå: +/-3dB LNB kontrollen: När den digitala satellitmottagare är aktiv, styr den LNB:en. När den digitala satellitmottagaren är i stand-by, styr den analoga satellitmottagaren LNB:en Transmission standard: Standard: DVB MPEG TV-SCART: Kontakttyp/interface: Enligt IEC 807-9, hona Utgång: I «standby» eller VCR-PIN8 high: Loop från VCR-SCART Pin 8: 6V: 16:9. 12V: 4:3 INSTALLATIONSMANUAL TEKNISKA DATA VCR-SCART: Kontakttyp/interface: Y/C utgång: Enligt IEC 807-9, hona Y: Pin 19. C: Pin 15 (för Super- VHS)

26 Audio: Kontakt typ: Signal nivå: Impedans: Två Phono/Cinch, hona IEC 48B (Sec) mv nominell, max. nivå 2 V Z < 1000 Ohms Seriellt interface. RS 232C: Kontakt typ: 9 pin D-SUB, hona. DCE Data-hastighet: Upp till kbit/s Pin-konfiguration: 2 out RXD. 3 in TXD. 4 in DTR. 5 GND. 6 out DSR. Pin 1 and Pin 9 (DCD and RI): +12V 680 Ohm pull up motstånd. INSTALLATIONSMANUAL TEKNISKA DATA Parallell port: Standard: Kontakt typ: Max data hastighet: Modem: Standard: ITU-T: Kontakt typ: IEEE 1284 and Centronics (Comply with IEEE 1284 standard, level 2) 25 pin, D-SUB,hona Sändning (IRD till yttre enhet): medel 700 kbit/s. Peak 1.2 Mbit/s Mottagning (från yttre enhet till IRD): upp till 700 kbit/s V 32bis och V42/V42 bis protokoll RJ-11 C jack 6 pin (Western jack) Conditional Access System: Standard: Inbyggt Conax CA-system Common Interface PCMCIA CA-modul General: Arbets temperatur: 10 to 45 C Lagrings temperatur: -40 to 70 C Nätspänning: Volt AC, +10% -6%, 50 Hz ±2% according to EN / Effektförbrukning: Normal: max. 20 Watt Stand by: max. 9 Watt

27 Del 2 ANVÄNDARMANAUAL 27

28 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY SYSTEMINSTÄLLNINGAR MOTTAGARINSTÄLLNINGAR Ljudspråk Textning TV volym Time out för kanaldata Alarm Inställning av tid...32 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 28 3 KANALSPÄRR VÄLJA ELLER ÄNDRA FÖRÄLDRAKOD SPÄRRA ELLER LÅSA UPP TV-KANALER ÄNDRA ÅLDERSGRÄNS VAL AV FAVORITKANALER PREFER-KNAPPEN FÖRPROGRAMMERING AV VIDEOBANDSPELAREN Inspelning av ett pågående program Inspelning av en digital kanal medan man tittar på en analog marksänd kanal på TV:n Förprogrammera inspelning av ett digitalt TV-program Timeralarm ABONNEMANGSINFORMATION ABONNEMANGSINFORMATION BREVLÅDA...40

29 6 INFO DEN ELEKTRONISKA PROGRAMGUIDEN LISTA TABLÅ MINNE SORTERING Fördefinierade kategorier Andra programkategorier Egna kategorier HJÄLP PLUS KANALSÖKNING KANALLISTA SORTERING AV TV-KANALER SÖKNING AV FLER TV-KANALER RADERA TV-KANALER PROBLEM OCH MÖJLIGA ÅTGÄRDER SYMBOLER OCH FÖRKORTNINGAR...56 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 29

30 1. HUVUDMENY Medan du tittar på de digitala TV-kanalerna, kan du trycka MENU på fjärrkontrollen för att ställa in mottagarinställningar, välja favoritkanaler, göra vissa kanaler tillgängliga samt för att ta emot meddelanden på mottagaren. Välj bland alternativen i HUVUDMENYN antingen genom att trycka den siffra som står framför det önskade alternativet eller genom att använda eller. Tryck sedan på OK. ANVÄNDARMANUAL HUVUDMENY SYSTEMINSTÄLLNINGAR Använd SYSTEMINSTÄLLNINGSMENYN för att ställa in önskade mottagarparametrar. Välj önskad siffra eller använd och för att vandra mellan olika rubriker. Använd och för att välja mellan de alternativ som ges under de olika rubrikerna. För att nå SYSTEMINSTÄLLNINGAR, tryck 4.

31 2.1. MOTTAGARINSTÄLLNINGAR För att nå MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, tryck 4 i HUVUDMENYN och sedan Ljudspråk Du kan välja mellan engelska, norska, danska, finska, svenska eller programmets originalspråk. Ex: Om du valt SVENSKA, kommer det vara svenskt tal på programmet automatiskt när så är möjligt Textning Du kan välja mellan engelska, norska, danska, finska, svenska eller otextat. Ex: Om du valt SVENSKA, kommer programmet automatiskt att visas med svenska undertexter när så är möjligt. ANVÄNDARMANUAL HUVUDMENY TV volym Ställ in volymen på de digitala TV-kanalerna på den nivå som önskas. De kan t.ex. ställas in på samma nivå som de analoga tv-kanalerna. Medan du tittar på tv kan man justera volymen genom att använda och på fjärrkontrollen till satellitmottagaren.

32 Time out för kanaldata Bestäm visningstiden för den kanalinformation som visas i rutan vid kanalbyte (kanalens namn och nummer). Välj mellan 6 sekunder, 3 sekunder eller ingen kanalinformation alls Alarm Alarmet träder automatiskt i funktion strax innan ett TV-program som har lagrats i minnet ska börja. Välj mellan visuellt alarm eller både visuellt och ljudalarm. Det visuella alarmet visas endast i satellitmottagarens display som ordet «PLUS». ANVÄNDARMANUAL HUVUDMENY Inställning av tid (måste ställas in för att satellitmottagaren ska fungera tillfredställande) Ställ in klockslag och datum genom att välja INSTÄLLNING AV TID. Slå in datum i formatet DDMMÅÅ (dag/månad/år). Tryck. Slå in tiden i formatet TTMM (timme/minut). Tryck på. Välj SOMMAR eller VINTER och bekräfta genom att trycka på OK. Menyspråk: Tryck och för att välja vilket språk de olika menyerna skall visas på. Tryck sedan OK. Viktigt: Om du drar ur nätsladden så måste du ställa in datum och tid på nytt, då dessa inställningar endast finns kvar så länge satellitmottagaren står i beredskapsläge (stand by). 3. KANALSPÄRR Genom att lägga in en hemlig fyrsiffrig föräldrakod kan man spärra en kanal och hindra andra från att titta på kanalen. Föräldrakoden väljer man själv och den kan ändras när som helst.

33 När en kanal har spärrats med en föräldrakod måste koden anges varje gång man vill titta på den kanalen Välja eller ändra föräldrakod Tryck MENU, för att komma till huvudmenyn, sedan 3 och därefter 1: ÄNDRA FÖRÄLDRAKOD. Aktivera föräldrakoden genom att skriva in fyra siffror (ej 0000). Om man vill ändra en föräldrakod måste man först skriva in sin nuvarande kod innan man får möjlighet att välja en ny. Man kan alltid bekräfta ett val genom att trycka OK eller ångra det genom att trycka A. När man väl har valt en föräldrakod kan den användas till att låsa alla digitala TV-kanaler. ANVÄNDARMANUAL HUVUDMENY Spärra eller låsa upp TV-kanaler. Genom att spärra vissa TV-kanaler kan man hindra andra från att titta på dem. Tryck MENU, för att komma till HUVUDMENYN, sedan 3 och därefter 2 för att komma till menyn SPÄRRA KANALER. Skriv sedan in föräldrakoden.

34 ANVÄNDARMANUAL HUVUDMENY 34 Samma meny kan användas för att: Spärra eller låsa upp en kanal i taget genom att trycka OK. När en kanal har spärrats, lyser en låssymbol vid kanalens namn. Spärra eller låsa upp alla kanaler på en gång genom att trycka B. Genom att låsa upp alla kanaler på en gång slipper man skriva in sin föräldrakod varje gång man slår över till en annan låst kanal. Titta på en spärrad kanal: När man väljer en spärrad kanal ställs frågan: «Vill du ha tillgång till kanalen?» längst ned i rutan. Tryck OK och skriv sedan in föräldrakoden. Den låsta kanalen är nu tillgänglig. Viktigt: Om du glömmer din föräldrakod, kontakta Canal Digitals Kundtjänst ( ) Ändra åldersgräns Observera: Denna funktionen är beroende av att programbolagen sänder sina program med information om åldersgräns. Det är möjligt att välja en åldersgräns för begränsa tillgången till vissa program.

35 Åldersgräns är indelat i följande fyra kategorier: 5 år: Program med rekommenderad åldersgräns från 5 år: Barnfilmer och tecknade filmer. Vid användning av denna funktion kan man bara se på program tillåtna till 5 års åldersgräns. Det är då låst för program med 10, 15 och 18 års åldersgräns. 10 år: Program med rekommenderad åldersgräns från 10 år: Familjefilmer. Vid användning av denna funktion kan man bara se på program tillåtna till 5 och 10 års ålders-gräns. Det är låst för program med 15 och 18 års åldersgräns. 15 år: Program med rekommenderad åldersgräns från 15 år: Filmer för vuxna. Vid användning av denna funktion kan man bara se på program tillåtna till 5, 10 och 15 års åldersgräns. Det är låst för program med 18 års åldersgräns. 18 år: Program med rekommenderad åldersgräns 18 år: Erotiska filmer och actionfilmer med våldsinslag. All program med åldersgräns är tillgängliga. ANVÄNDARMANUAL HUVUDMENY 35

36 För att nå denna funktion gör du enligt följande: Tryck MENU för att nå HUVUDMENYN. Tryck 3: FÖRÄLDRAKONTROLL. Tryck sedan 3: ÄNDRA ÅLDERSGRÄNS. För att ändra åldersgränsen, tryck in föräldrakoden följt av OK. Välj åldersgränsen med. Tryck sedan OK. 4. VAL AV FAVORITKANALER Med den här funktionen kan man begränsa sitt tittande till de kanaler man tycker bäst om. ANVÄNDARMANUAL HUVUDMENY 36 Tryck MENU för att komma till HUVUDMENYN och sedan 2 för att få se en lista över kanalerna. Man kan vandra i listan genom att använda knapparna och och välja favoritkanaler genom att trycka OK. De utvalda kanalerna markeras med symbolen q. På samma sätt kan en kanal tas bort ur favoritlistan. Symbolen q släcks då när man trycker OK PREFER-knappen Med den här knappen kan man aktivera eller lämna funktionen «favoritkanaler».

37 Tryck PREFER så att symbolen q lyser vit. Nu är kanalurvalet begränsat till favoritkanalerna. Om man trycker PREFER ytterligare en gång blir symbolen röd, och man kan nu välja mellan alla kanaler FÖRPROGRAMMERING AV VIDEOBANDSPELAREN Information om hur videobandspelaren ansluts finns i kapitlet ANSLUTNING i INSTALLATIONS-MANUALEN Inspelning av ett pågående program Man kan inte spela in ett program från satellitmottagaren samtidigt som man tittar på ett annat program på satellitmottagaren. Om man slår över till en annan kanal medan man spelar in ett TV-program, kommer videobandspelaren automatiskt att spela in den nya kanalen. Ställ in den aktuella kanalen på satellitmottagaren Glöm inte att förbereda videobandspelaren för inspelning genom att ställa den på «AUX». Namnet på «AUX»-kanalen kan variera mellan olika märken - titta i videobandspelarens användarmanual. Tryck sedan «record» på videobandspelaren Inspelning av en digital kanal medan man tittar på en analog marksänd kanal på TV:n Ställ in den aktuella kanalen på satellitmottagaren. Tryck in TV/SAT-knappen på satellitmottagarens fjärrkontroll för att kunna titta på en vanlig TV-kanal. Glöm inte att förbereda videobandspelaren för inspelning genom att ställa den på «AUX». Tryck sedan «record» på videobandspelaren. ANVÄNDARMANUAL VAL AV FAVORITKANALER Förprogrammera inspelning av ett digitalt TV-program För att kunna spela in ett program måste satellitmottagaren ställas in på den kanal som programmet ska spelas in från.

38 ANVÄNDARMANUAL VAL AV FAVORITKANALER 38 Satellitmottagaren kan programmeras att automatiskt ställa in den valda kanalen (TIMER SET UP/TIMERLÄGE). Om man slår över till en annan digital TV-kanal medan man spelar in ett TVprogram, kommer videobandspelaren automatiskt att byta till den nya kanalen. Satellitmottagaren förprogrammeras med hjälp av timerfunktionen: Tryck först MENU och sedan 1 för att nå FÖRPROGRAM- MERING AV VIDEOBAND-SPELAREN. Här finns satellitmottagarens timerfunktion. Välj en av de lediga raderna och tryck OK Följ sedan instruktionerna i rutan. Viktigt: Om kanalen som programmet ska spelas in ifrån är spärrad, måste man skriva in sin föräldrakod (se KANALSPÄRR i denna manual) innan man kan fylla i inspelningsinformationen. Upp till 8 inspelningar kan förprogrammeras. Man kan också programmera TIMERN från programguiden. Gäller endast vid inspelning ifrån Canal Digitals kanaler: 1. Gå till det program som ska spelas in och tryck OK. 2. Välj PROGRAMMERA VIDEOBANDSPELAREN.

39 Timeralarm Om satellitmottagaren står i beredskapsläge (stand by) kommer den automatiskt att slås på och välja den kanal som programmet ska spelas in ifrån (ordert rec visas i displayen). Om man tittar på en annan TV-kanal än den som programmet ska spelas in ifrån, så aktiveras timeralarmets ljud eller bildsignal (ordet «PLUS» visas i displayen). Om man då trycker på +knappen, blir man påmind om att det är dags att slå över till den aktuella kanalen. Så fort man trycker OK kommer satellitmottagaren att slå över till den aktuella kanalen. Viktigt: Det är inte möjligt att välja en annan digital TV-kanal medan en inspelning pågår (se 4.2.1). 5. ABONNEMANGSINFORMATION 5.1. ABONNEMANGSINFORMATION Gå till den här menyn för att få information om vad som gäller för programkortet och ditt abonnemang. Ditt abonnemang blir uppdaterat i programkortet för en månad åt gången. I månadsskiftet blir programkortet automatisk uppdaterat för nästa månad. I abonnemangsstatus menyn visas två rader med datum och produkt. ANVÄNDARMANUAL VAL AV FAVORITKANALER 39

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual Strong 6750 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2 Mjukvarunedladdning. Sid 3-6 Fabriksåterställning Sid 7-8 Föräldrakontroll Sid 9-15 Installationsmanual Strongsats hemsida Viasats hemsida

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9800 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 1 DVB 360 S

0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 1 DVB 360 S 0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 1 OK DVB 360 S 0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 2 DIGITAL 7 cm 10 cm 10 cm 10 cm 1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 1 Allmän information Innehåll Säkerhet...2 Välkommen till

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9802 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

användarmanual boxer on demand

användarmanual boxer on demand användarmanual boxer on demand titta även På Vår InStruktIonSFIlM! 1 Innehåll Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjärrkontrollen...5

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM!

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! L A U N A M R A D N D ANVÄ N A M E D N O R BOXE TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! 1 INNEHÅLL Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4

Läs mer

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Tv Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär. Med den här handboken kommer

Läs mer

Single Cable LNB Mikrovågshuvud

Single Cable LNB Mikrovågshuvud Canal Digital Sverige AB 5 80 Stockholm Kundservice 0770-33 canaldigital.se Single Cable LNB Mikrovågshuvud MED EN UTGÅNG FÖR UPP TILL FYRA BOXAR OCH TVÅ UNIVERSALUTGÅNGAR FÖR ÄLDRE UTRUSTNING canaldigitalsverige

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9902 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9902 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9902 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9902 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

Tv när du vill användarmanual. Tv när du vill. användarmanual

Tv när du vill användarmanual. Tv när du vill. användarmanual Tv när du vill användarmanual Innehåll 1. Huvudmenyn s. 3 2. TV-Guide s. 3 3. Miniguide s. 4 4. Starta om program som redan börjat s. 4 5. Playtjänster s. 4 6. Pausa och spola i direktsänd tv s. 4 7. Påminnelse

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Tv Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1 S 2 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna

Läs mer

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE

ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE ANVÄNDARMANUAL FÖR SATELLITMÄTARE 1. INLEDNING 1. Inledning 2. Huvudegenskaper 3. Tekniska specifikationer 4. Beskrivning av frontpanel 5. Användning 1 Koppla på/av 2 Batteri 3 Kopplingsdiagram 4 Mäta

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand så funkar det. INSPELNINGSBAR HD-BOX MED ON DEMAND I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box med On Demand. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du

Läs mer

Innehåll Säkerhetsföreskrifter............. 2 SVENSKA Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viasat Ticket.................. 25

Innehåll Säkerhetsföreskrifter............. 2 SVENSKA Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viasat Ticket.................. 25 Innehåll Säkerhetsföreskrifter............. 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt...............................3 Uppdateringar av din mottagare.........3 Miljöinformation......................4

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för Digital-TV mottagaren, använd manualen för framtida referens

Läs mer

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se SE/v1 SWv5.10/Aug 2010/TBHnbr/Strålfors Canal Digital är Nordens största digital-tv-distributör. Runt tre miljoner

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok Telia Digital-tv Använd tjänsterna i din tv Handbok Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband, och självklart kan du surfa samtidigt

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Innehåll. Viaplay... 23 SVENSKA. Viasat Ticket... 25 Ticket... 25. Fjärrkontrollen... 5 Sätta in batterierna i fjärrkontrollen...

Innehåll. Viaplay... 23 SVENSKA. Viasat Ticket... 25 Ticket... 25. Fjärrkontrollen... 5 Sätta in batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter.... 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.... 3 Uppdateringar av din mottagare.... 3 Miljöinformation.... 4 Copyrightmeddelanden.... 4 Fjärrkontrollen... 5 Sätta

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2

Nokia Streamer. 9238048 Ausgabe 2 Nokia Streamer 9238048 Ausgabe 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna SU-22, SU-24 och SU-25 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:1999/5/EG.

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Installations- och användarmanual

Installations- och användarmanual Installations- och användarmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER D I S C O V E R Y H Ä S S L E H O L M F O T O : B I L D B Y R Å N I C A N A L + / P R E M I E R E L E A GU E M T V Innehållsförteckning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708 BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok Telia Digital-tv Använd tjänsterna i din tv Handbok Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och självklart kan du surfa samtidigt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET

Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET Användarmanual BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1. VARNING... 3 2.2. TYP C... 3 3.

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 HUMAX VACI-5350 & OTV Säkerhet 2 Copyright & Ordlista 3 Fjärrkontroll 4-5 Mottagarens anslutningar 6-8 Hänvisningar 9 Start av mottagaren 10 Funktionsguide 11-12 13-30

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com Ver. 200805 Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 www.clasohlson.com SVENSKA Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer