TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare"

Transkript

1 TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare

2 2

3 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter...4 Kassering av batterier och mottagare...5 Översikt...6 Framsida Baksida...6 Sätt i batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollen...8 Användning av fjärrkontrollen...9 Första installation, snabbt igång...10 Daglig användning...12 Så används menyerna...17 Menyöversikt...19 Redigering av kanaler...20 Favoritlistor...20 Hur man använder Timer funktionen...22 Timer programmering med EPG...22 Hur man använder mottagaren...24 Språk...24 Region...25 Utsignal...25 Lås...26 Lås/Lås Upp kanaler...27 Åndra PIN-kod...27 Kanalsökning...28 Manuell sökning...28 Kopiera kanal data via USB port...29 Avancerat...30 Mjukvaru uppdatering via USB...30 Tekniska upplysningar...32 Programkortet...33 Felsökning...34 Ordlista...35 Teknisk data...36 Producenten...37 Konformitetsdeklarering...37 License

4 Säkerhetsföreskrifter Installera och använd mottagaren efter nedanstående anvisning för att undgå brand, elektrisk stöt, skada på personer eller utrustning. Ström V AC 50/60 Hz. Använd endast den angivna strömkällan till mottagaren. Använd endast professionellt installerat eluttag. Placering Ställ mottagaren på ett fast, jämnt underlag, med eluttag i närheten. Ställ den aldrig ovanpå eller under andra elektroniska enheter. Ställ inte mottagaren intill varma produkter och undvik att placera den i direkt solljus eller i kombination av stora mängder damm. Ventilation Ställ aldrig mottagaren i t.ex. ett skåp utan god ventilation. Ställ aldrig något ovanpå mottagaren då det förhindrar ventilationen. Vätskor, värme m.m. Utsätt inte mottagaren för vätska eller fukt och ställ aldrig vätskefyllda saker ovanpå mottagaren. Ställ inte varma eller brinnande saker på mottagaren. Oväder Vid åska eller om mottagaren inte används under långa perioder bör mottagaren kopplas bort från el och antenn. Extra utrustning Använd aldrig extra utrustning eller tillbehör som ej är godkända av tillverkaren. Service Mottagaren får endast öppnas av auktoriserad reparatör. Rengöring Mottagaren ska rengöras med en torr trasa. Du ska genast ta ur kontakten från eluttaget och ringa en auktoriserad reparatör ifall: det är fel på nätsladden eller strömbrytaren det har kommit vätska i apparaten apparaten ej fungerar apparatens yttre är kraftigt skadat Mottagarens funktion är att ta emot icke kodade (Free To Air) och kodade digitala program. Annan användning kan medföra materiell och eller person skada, vilket innebär att garantin är förverkad. Tillverkaren kan ej hållas till ansvar för skador som är en följd av okorrekt användning eller att säkerhetsföreskrifterna inte har följts. 4

5 Kassering av batterier och mottagare I EU visar denna etikett att produkter inte får kasseras med hushållsavfall. Därför får inte mottagaren eller uttjänte batterier deponeras tillsammans med vardagligt avfall. De ska lämnas till miljöriktig avfallshantering. (Soptipp) 5

6 Översikt Framsida Baksida Lägg märke till Använd de bruksanvisningar som medföljer en TV, Video, DVD eller HIFI anläggning för att hitta rätt anslutning till din mottagare. 6

7 Sätt i batterier i fjärrkontrollen Till fjärrkontrollen används 2 AAA batterier. Var uppmärksam på följande: Var noga med att sätta i batterierna riktigt, samt att stänga luckan. Fel isättning kan medföra batteriläckage och korrosion vilket kan skada fjärrkontrollen. Byt svaga batterier och använd aldrig gamla och nya tillsammans. Använd aldrig olika typer av batterier, som t.ex. uppladdningsbara och torra batterier tillsammans. Gamla batterier kan bli otäta och skada fjärrkontrollen. Därför bör batterierna tas ur fjärrkontrollen ifall man inte använder mottagaren under en längre tid. Barn ska inte leka med batterier då de kan innehålla gift. Dessutom kan de om olyckan är framme svälja batterierna. 7

8 Fjärrkontrollen : Startar mottagaren, On/Off, Standby 0-9 : Väljer kanal, tal eller bokstavs inknappning FAV : Visar lista över favoritkanaler RECALL : Gå tillbaka till föregående kanal Röd/Grön/ : Multifunktions knappar Gul/Blå CH+ : Nästa kanal / Pil Upp CH- : Föregående kanal / Pil Ned V- : Minska ljudstyrka / Pil till vänster V+ : Öka ljudstyrka / Pil till höger OK : Bekräfta val i menyn BACK : Avbryt meny / Avbryter Aktiverad Timer EPG : Öppnar elektronisk programguide, visar översikt av program. MENU : Visar huvudmeny på tv-skärmen INFO : Ger information om aktuell utsändning : (Mute). Ljud Av / På TEXT : Text-tv TV/R : Växla mellan att se på TV eller lyssna på radio AUDIO : Visar lista över ljudspår SUB : Undertext Av / På 8

9 Användning av fjärrkontrollen Du använder följande knappar på fjärrkontrollen för att flytta runt i mottagarens menyer på tv-skärmen. Öppnar huvudmenyn / går tillbaka till huvudmeny från undermeny. Flyttar markören / väljer meny eller inställningar. Flyttar markören / välj bland ett urval av alternativ. Öppnar menyn. Spara och gå tillbaka till föregående meny. Avslutar menyvalet i huvudmenyn och återgår till normal bildvisning. Infolinjen nederst på TV-skärmen visar alternativa funktioner för knapparna på fjärrkontrollen. Du kan använda dom för individuell inställning i undermenyn. 9

10 Första installation, snabbt igång 1 Slå på (ON) på TV och mottagare Använd fjärrkontrollen för att starta mottagaren eller tryck på (Standby) knappen på mottagarens framsida. 2 Välkomstskärmen visas Följ dess instruktioner. 3 Välj menyspråk 4 Välj land och tv-format Lägg märke till Om du har anslutit en aktiv digital terrestrisk antenn som ska förses med 5V DC via antennuttaget på 10

11 mottagaren ska du välja +5V för aktiv antenn (På). 5 Kontrollera antenn anslutningen Efter att du kontrollerat om antennen är ansluten till mottagaren sätter du igång kanalsökningen genom att trycka på (OK) knappen. 6 Starta kanalsökning Sökningen kan ta några minuter När sökningen är avslutad kommer resultaten att visas. Tryck på (OK) för att fortsätta. 6 Färdig att använd Nu är mottagaren färdig att använda. Tryck (OK) för att se TV. 11

12 Daglig användning Slå På / Av mottagaren Starta mottagaren med Standby knappen på fjärrkontrollen eller på mottagaren. eller Kanal val eller eller Använd markören CH+/CH- eller nummer knapparna på fjärrkontrollen för att byta kanal. För en fullständig översikt över tillgängliga kanaler trycker du på (OK). En kanallista visas, skrålla Upp/Ned med CH+/CH- knapparna. Tryck OK för att välja kanal Du kan använda RECALL knappen för att återgå till föregående kanal. Volym och ljudkontroll eller Växla mellan tv och radio Kanal information Med markör V+/V- kan du reglera ljudstyrkan. Använd (Mute) knappen för att stänga av eller på ljudet. Med TV/R knappen kan du växla mellan TV och radio. Tryck OK för att öppna TV eller Radio listan. Tryck på INFO för att få program information. Informationen på skärmen upplyser om: Kanalens namn, Kanalens nummer, i aktuell kanallista samt nästa utsändning och vilken tid. 12

13 Tryck på INFO knappen två gånger och du får mer information. Tryck igen för att ta bort informationen. Lägg märke till Info rutan visas automatiskt varje gång du byter kanal. Undertext språk Använd SUB knappen för att visa undertext. Med SUB knappen kan du, bläddra mellan olika språk. O.B.S. Att Alla kanaler inte sänder undertext. Se på text-tv 1 Aktivera text-tv Med TEXT knappen får du tillgång till text-tv information. 2 Välj sida Använda nummerknapparna, eller CH+/CH- knapparna för att välja sida. 3 Återgå till TV-programmet Tryck på TEXT knappen en gång till för att återgå till det aktuella programmet. 13

14 Electronic Program Guide (EPG) 1 Visar EPG Med EPG knappen får du en överblick över programmen och kommande program sju dagar framåt beroende av programbolagen. O.B.S. Att alla program inte sänder denne information. 2 Sortera information Varje färgad knapp har en specifik funktion i guiden: Röd: Sortera på kanalnummer. Grön: Sortera på tidpunkt för kanaler. Gul: Sortera på programmens namn. Blå: Lägga en Timer programmering för ett program du valt i listan. 3 Bläddra igenom programlistan Använd V-/V+ knapparna för at gå igenom de kommande sju dagarna. Om du har sorterat efter kanaler får du en ny kanal varje gång du trycker på V- /V+ knapparna. 4 Välj program Använd CH+/CH- knapparna för att välj ett program i listan. Lägg märke till Trycker du OK för det program du valt kommer det automatiskt att visas. 14

15 5 Se detaljer om program Genom att trycka på INFO knappen får du utökad information om det valda programmet. 6 Tillbaka till TV-programmet Tryck på EPG knappen för att återgå till programmet du tittade på. Favoritkanaler Med FAV knappen får du snabb tillgång till dina favoritlistor och favoritkanaler. Trycka på FAV knappen och den lista som du sist använde kommer upp. Tryck på FAV knappen för att bläddra igenom dina favoritlistor. Tryck OK för att öppna favoritlistan. Använd CH+/CH- knapparna för att välja en favorit kanal. Tryck OK för att välja kanalen och gå ur listan. 15

16 Lägg märke till Använder du CH+/CH- knapparna och väljer en favoritlista och där en kanal, så var medveten om att du bara kan byta mellan kanalerna i favoritlistan. Tryck på TV/R knappen för att hitta den fullständiga tv- eller radiolistan. Audio Med AUDIO knappen kan du välja ett annat ljudspråk. Tryck på AUDIO knappen för att bläddra mellan olika språkalternativ. Notera att alla programbolag inte erbjuder denne tjänst. 16

17 Så används menyerna Via mottagarens huvudmeny har du tillgång till undermenyer. Här har du möjlighet att ändra och programmera om din mottagare. Du navigerar genom menyerna genom att följa de fem exempel som följer härefter: 1 Visa huvudmenyn Från huvudmenyn har du tillgång till fem olika undermenyer. 2 Välj en meny Välj en meny (ikon) och tryck OK för att fortsätter till undermenyn 3 Välj en undermeny Efter val av en undermeny kan du nu påverka olika inställningar. 17

18 4 Välj eller ställ in a Flytta markören till vald funktion och tryck OK för att öppna den valda funktionen. Ändra inställning. Tryck på BACK knappen för att spara valet och återgå till tidigare meny. b Välj vilken inställning du vill ha. 5 Tillbaka till TV Genom att trycka på BACK knappen i huvudmenyn går du ur menyn och återvänder till TV bild. 18

19 Menyöversikt Huvudmenyn innehåller följande menyer och undermenyer: Menyer Kanaleditor Timer Inställningar Undermenyer Språk Region Utsignal Lås Kanalsökning Avancerat Systeminfo Kortinfo Viacess inbyggd CA 19

20 Redigering av kanaler Via Kanaleditormenyn kan du ta bort, ändra namn o.s.v. på olika kanaler. Du kan också skapa och redigera i din favoritlista. Info linjen i Kanaleditor visar vilka funktioner knapparna på fjärrkontrollen har. Knappar Röd/Ta bort Grön/Hoppa över Gul/Bläddra i kanallistor Blå/Byt namn Beskrivning Tar bort den valda kanalen från listan. Använd denna knapp för markerar en vald kanal som ska hoppas över när du zappar genom kanallistan. Visar TV lista, radiolista samt favoritlistor. Här kan du skapa och ta bort i dina egna favoritlistor. Se följande avsnitt. Byt namn på vald kanal. Favoritlistor I Kanaleditormenyn kommer du via Gul knapp till menyn Aktiva kanallistor. I denna meny väljer du ut en av favoritlistorna. Tryck på Blå knapp för att redigera listan. Tryck Röd knapp för att visa alla sex listorna från (A-F). 20

21 I redigeringslistan väljer du en kanal åt gången från vänster lista. Tryck OK och kanalen flyttas till höger lista. j Genom att flytta över markören till favoritlistan får du möjlighet att flytta runt kanalerna med OK knappen och CH+/CH- knapparna. Du kan ta bort kanaler från favoritlista genom att trycka på 0 knappen. 21

22 Hur man använder Timer funktionen Via Timer i huvudmenyn kan du bestämma tid för att starta och stänga av mottagaren. Du använder denna funktion när du t.ex. vill spela in en utsändning på Video eller DVD/VCR spelare. Glöm inte att du måste ställa in tiden på både mottagaren och din Video eller DVD spelare. Du kan också använda funktionen för att starta och stänga av mottagaren på en bestämd tid varje dag eller till att ändra till en annan kanal på en bestämd tid. Kanal Datum Starttid Stopptid Upprepa Välj ut en vald kanal. Ställ in datum och år när du vill att mottagaren ska starta. Ställ in klockslag när du vill att mottagaren ska starta. Ställ in klockslag när mottagaren ska stängas av. Välj om du vill uppreda den Timer inställning. Lägg märke till Du kan stoppa en pågående Timer inställning genom att trycka på Recall knappen. Timer programmering med EPG Du kan lätt reservera en tid med EPG i Timer inställningen. Välj det program du vill spela in eller starta mottagaren med. 22

23 Tryck på den Blå knappen för att starta Timern. Du kommer nu automatiskt in i Timer fönstret där all information skall vara ifyllt på de fem fälten. Det enda fält som du kanske vill ändra i är fältet Upprepa. Tryck på OK för att spara beställningen. 23

24 Hur man använder mottagaren Via Inställningar i huvudmenyn får du tillgång till sex undermenyer som ger dig möjlighet att anpassa mottagaren för dina behov. T.ex. vilka kanaler du vill ta emot, vilket språk du vill ha i menyerna, vilka kanaler som ska låsas, bildformat o.s.v.. Språk Meny Primärt ljud Sekundärt ljud Primär textning Sekundär textning Undertext Välj det språk du vill menyerna ska ha. Välj ditt valda språk för utsändningen om det sänds med flera. Ifall utsändningen ej sänder ditt valda språk kan du välja vilket du då föredrar. Välj vilket språk du vill ha på undertexterna ifall undertexterna sänds på flera språk. Välj vilket språk på undertext du vill ha ifall utsändningen inte sänds med undertext i ditt valda språk. Du kan välja mellan normal undertext eller textning för hörselskadade. 24

25 Region Land Välj det land mottagaren befinner sig i. Tidszonsval Tidszon Sommartid Här har du möjlighet att välja om du vill ställa in tidszon Manuell eller Automatisk. Manuell Automatisk Med detta val blir Tidszon området visat. Tidszonen ställs in automatiskt. Välj vilken tidszon mottagaren befinner sig i förhållande till GMT (Greenwich Mean Time). Välj ifall sommartid ska vara på eller av. Ifall sommartid är på blir det +1 tim. Utsignal HDMI-utmatning Du kan välja en av skärmupplösningar som passar din TV: 576i, 576p, 720p, 1080i eller Auto. 25

26 TV-skärmsformat Bildformat HDCP aktiverat Ljudfördröjning Digitalt ljud Här kan du välja vilken bildskärmsformat som passar din TV: 4:3 eller 16:9. Välj det begärda bildformatet. Valet beror på vilket bildformat du valt. Har du 4:3 rekommenderar vi att du väljer Letter Box, och väljer du 16:9 rekommenderar vi Svarta kanter. Välj ifall du vill kopiera, skydda den digitale signalen. Ifall din TV inte har HDCP ska du stänga av HDCP eftersom mottagaren annars reagerar mycket långsamt. Om du använder ett surrond ljuds system så kan det bli en försening av bilden i förhållande till ljudet. Här har du möjlighet att välja en försening av ljudet så att det passar till bilden. Välj vilket digitalt ljudformat du vill använda, PCM eller Dolby Digital. Lås Lås/lås upp kanaler Byt PIN-kod Inställningar Föräldralås Åldersgräns Välj Lås/Lås Upp kanaler. Se följande avsnitt. Välj Byt PIN-kod. Se följande avsnitt. Välj om ingången till menyinställningar ska vara låst. Du måste slå in din PIN-kod för att öppna menyn varje gång. Välj ifall du vill ha föräldrarkontroll eller ej. Ifall du använder föräldrarkontroll så ska du också ange en åldersgräns för att kontrollen ska kunna användas. Välj en minimum ålder för att kunna se specifika program. 26

27 Lås/lås upp kanaler Via Kanallås kan du välja kanaler som ska vara låsta och som endast kan ses genom att man slå in din personliga PIN-kod. Välj den kanal i kanallistan du vill låsa och tryck OK för att låsa. Den låsta kanalen markeras med en nyckel i listan. Du kan bara låsa en kanal i taget. Ändra PIN-kod PIN-kod Ny PIN-kod Bekräfta PIN-kod Knappa in din PIN-kod. Fabriksinställd PIN-kod är: 1234 Knappa in ny PIN-kod. Knappa in den nya PIN-koden igen för att bekräfta den. 27

28 Kanalsökning Via Kanalsökning har du möjlighet att välja mellan Autosökning eller Manuell sökning när du ska söka efter kanaler. Autosökning Manuell sökning Signalmottagning Kopiera kanaldata via USB Väljer du Autosökning och trycker OK startar genast sökningen och söker igenom hela frekvensbandet. Det tar några minuter. Välj Manuell sökning. Se följande avsnitt. Välj Signalmottagning för att se signalstyrka och kvalitet för den aktuella kanalen. Välj Kopiera kanaldata via USB. Se följande avsnitt. Manuell sökning Kanal Knappa in ett kanalnummer från 5-12 eller Uppdatera kanallista Du har tre valmöjligheter när du vill uppdatera din kanallista: Lägg till: Sökningen tillför nya kanaler till de existerande kanalerna. 28

29 Frekvens Ersätt: Sökningen ersätter kanalerna på den angivna frekvensen med nya kanaler. Töm listan: Sökningen tager bort hela din kanallista för den söker efter nye kanaler på den angivna frekvensen. Beroende av vilken kanal du har knappat in i kanalfältet visas den motsvarande frekvensen i fältet. Du startar sökningen genom att trycka på OK knappen. När kanal sökningen är avslutad visas en lista med resultatet av sökningen. Kopiera kanal data via USB port Med hjälp av Kopiera kanaldata via USB, kan du föra över kanaler till eller ifrån din mottagare till andra mottagare. Kopiera kanaler till USB-sticka Återställ kanaler från USB-sticka Kopierar kanallistan från din mottagare till ett USB stick genom att ansluter ett USB sticket till mottagaren USB port. Kopierar listan av kanaler från USB sticket som placerats i USB porten på mottagaren. 29

30 Avancerat Genomskinlighet Visningstid för info Välj ifall menyer och info rutan ska vara genomskinliga eller ej. Välj hur länge du vill att info rutan ska visas på skärmen när du byter kanal. Visas max. 10 sek. +5 för aktiv antenn Här väljer du På ifall du har anslutit en aktiv digital terrest antenn som ska försörjas med 5V DC via antennuttaget på mottagaren. Programvaru uppdatering Välj Programvaruuppdatering, varefter mottagarens software bliver uppdaterad när ny software är tillgänglig. Ifall det inte finns någon ny software får du ett meddelande om detta. Lägg märke till Varje gång du startar mottagaren från Standby kollar den om det finns ny software tillgänglig. Fabriksåterställning Välj Fabriksåterställning ifall du önskar återställa mottagaren till fabriksinställning. För att utföra detta måste du slå din personliga PIN-kod samt bekräftar detta med (OK). Mjukvaru uppdatering via USB Det är också möjligt att ladda ned mjukvara via hemsidan till ett USB stick (minne) och sedan uppgradera mottagaren genom att ansluta USB sticket till mottagaren. Filen du laddar ned från hemsidan till ett USB stick är en.img fil. Den måste sparas som en.img fil precis som den är skapad. USB sticket får inte innehålla några andra.img filer! Följ anvisningen nedan för att uppgradera din mottagare med hjälp av ett USB stick: Starta mottagaren så att du har TV-bild. Stäng sedan av mottagaren med huvudströmbrytaren på baksidan. 30

31 Stick in USB sticket i USB uttaget på mottagarens baksida. Slå sedan på mottagaren med huvudströmbrytaren. Följande information kommer upp på TV-skärmen: När nedladdningen är klar, måste du starta om mottagaren genom att slå av huvudströmbrytaren och sedan slå på den igen. 31

32 Tekniska upplysningar För kommunikation med auktoriserad teknisk personal hämtas här viktig och precis teknisk information om mjukvara och hårdvara som är implementerade i mottagaren. Du får tillgång till informationen genom att välja Systeminfo i huvudmenyn. Produkt ID Bootloaderversion Mjukvaruversion Hårdvaruversion Serienummer Produkt identifikation av mottagaren. Visar versionsnumret på mottagarens bootloader. Visar versionsnumret på mottagarens mjukvara. Visar versionsnumret på mottagarens hårdvara. Visar serienumret på mottagaren. 32

33 Programkortet Din mottagare har en inbyggd Viaccess läsare som samarbetar med det betalkort du fått från din återförsäljare. Du får tillgång till information om ditt betalkort när du väljer Kortinfo i huvudmenyn. Viaccess betalkortet visar följande meny. Mottagarinformation Här hittar du upplysningar om mottagaren såsom hårdvara, software, ID o.s.v. Programkortsinformation Här hittar du upplysningar om programkortets sammankoppling med mottagaren. Byte av behörighetskod Föräldrakontroll Rättigheter Inköp Operatörsmeddelanden Här kan du ändra PIN-kod till Viaccess kortet. Här kan du bestämma åldersgräns för de kanaler som kortet gäller. Här kan du se vilka kanaler du har tillgång till och i vilken period. Här kan du se vilka speciella kanaler som du har köpt tillgång till. Här ser du meddelande från din operatören. 33

34 Felsökning Problem Orsak Lösning Ingen funktion Nätsladden ej ansluten. Se till att nätsladden är ansluten. Fjärrkontrollen fungerar ej Varken ljud eller bild men mottagarens meny är tillgänglig Kanal har fått ny frekvens Dålig bild, frysningar i bilden, knäppningar i ljudet Ingen bild, inget ljud, signalstyrkan visas OK, men ingen signalkvalitet Batterier är fel insatta. Batterierna är slut. Fjärrkontrollen riktas eller används fel. Ingen signal Dåligt anslutning eller dålig antennsladd. Dåligt antennuttag eller kabel Sätt i batterierna rätt. Sätt i nya batterier. Rikta fjärrkontrollen mot mottagarens frontpanel och kontrollera att inget finns placerat mellan mottagaren och fjärrkontrollen. Kontroller antennkabeln mellan mottagare och antenn. Släng gammal kanalsökning och gör en ny sökning. Kontrollera anslutningarna och antennkabel. Om de är är OK kontakta en auktoriserad antenninstallatör. Se efter om kabel eller antennkontakter är hela. Om inte kontakta fastighetsoperatören eller en installatör. 34

35 Ordlista AC Analog DC Cinch anslutning Digital Dolby Digital DVB EPG HDCP HDMI Koaxialkabel MPEG-2 MPEG-4 MUX OSD QAM Scart Surround Swap funktion VCR VTR Alternating Current. Växelström. Nätanslutning till 230 volt. Signaler som ej är konverterade till tal (siffror). Direct Current. Likström. Mottagaren arbetar med 12 volt. RCA anslutning mellan bas band och ljud eller bild signal. Signaler som är konverterade till numrerade värden Ett system för 6 kanals ljud utvecklat av Dolby Laboratorier. Digital Video Broadcasting. En digital transmissionsteknik för bild, grafik, ljud och text. Elektronisk programguide. Programguide som ger upplysningar om programinnehåll samt start och sluttid. Alla programbolag sänder ej denna information. Highband with Digital Content Protection. En digital standard för skydd, som skyddar innehållet under överföring mellan olika källor. High Definition Multimedia Interface. Den nya standarden för digital anslutning av ljud och bild mellan TV och annan elektronisk utrustning. Används mellan antennuttag och mottagare. Internationell standard för komprimering av digitalt ljud och bild signaler. Vidareutveckling av MPEG-2 för bättre kompression. Multiplexer blandning av fler signaler i en enda frekvens. On Screen Display. Visar meny i bild. Quadrature Amplitude Modulation. Modulation som normalt används i samband med kabel-tv. Anslutning för ljud och bildsignal från TV och DVD spelare. Ljudsystem som använder 5-6 högtalare för att ge en känsla av tredimensionellt ljud. Skifta mellan de två senast sedda kanalerna. Video Cassette Recorder. Videobandspelare. Video Tape Recorder. Videoapparat. 35

36 Tekniska data Tuner och kanaler Ingångsanslutning IEC 169-2, hona Frekvensområde 47 till 862 MHz Ingångsimpedans 75 ohm, obalanserat Demodulation QAM 16 / 32 / 64 / 128 / 256 Symbolrate 1-10 Ms/s MPEG transportstöm A/V avkodning Transportström MPEG-2 / IEC Profilnivå MPEG-2 H.264 MP och HP nivå 4.1 Indatahastighet Max. 100 Mbit/s Bildformat 4:3 / 16:9 Audio MPEG nivå I & II, valfri Dolby Digital, DTS, AAC Sampling hastighet 32, 44,1, och 48 MHz A/V data in/ut Audio anslutning Video anslutning HDMI anslutning L/R analog, koaxial SPDIF HDMI, SCART. Bildupplösning: 576i, 576p, 720p, 1080i Processor minne Flash minne 4 Mbyte DDR minne CPU STI 7101 Strömförsörjning Spänning 230 VAC +/- 15% Strömförbrukning Max. 10 W Typ Växelströmsadapter Strömförbrukning i Standby läge Max. 0,5 W 36

37 Producenten Kära kund. Skulle du råka ut för tekniska problem som din auktoriserade handlare inte kan lösa, så är du välkommen att kontakta oss TRIAX SVENSKA AB Kolfallsgatan Linköping Sverige Konformitetsdeklarering Producenten deklarerar härmed att denna produkt överensstämmer med följande riktlinjer och normer: Lågspänningsregulativet 73/23/EEC EN Riktlinjer for EMC 89/336/EEC EN EN EN EN Svend Kristiansen Quality Manager Triax A/S Bjørnkærvej 3 37

38 8783 Hornsyld Danmark License Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc DTS, Inc. All Rights Reserved. Manufactured under license from Dolby Laboratories. 38

39 39

40 A 40

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

TRIAX T-HD505 VA Digital terrest DVB-T/T2 mottagare A

TRIAX T-HD505 VA Digital terrest DVB-T/T2 mottagare A TRIAX T-HD505 VA Digital terrest DVB-T/T2 mottagare 305060-A Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter... 3 Kassering av batterier och mottagare... 4 Översikt... 5 Framsida... 5 Baksida... 5 Sätt i batterier

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21 DT-455HD Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Svenska Version Svenska 2009-01-21 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll 4 3. Anslut

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD Bruksanvisning DILOG DC-230 HD INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 17 8 REDIGERA

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X5mini. Följ denna guide för att ställa in din enhet. MINIX NEO X5mini är en revolutionerande smart media

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Mars 2007. Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar

Mars 2007. Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar Mars 2007 Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar Tabellguide Testet omfattar tio digital-tv-boxar och har utförts av Intertek ETL SEMKO i Storbritannien på uppdrag av Energimyndighetens Testlab. Vid

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn SE Installation. C: Antennuttag D: USB-uttag. Sätt i CD-skivan

D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn SE Installation. C: Antennuttag D: USB-uttag. Sätt i CD-skivan Produktinformation C A G B A: IR-mottagare B: Strömlampa C: Antennuttag D: USB-uttag D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn Installation Placera antennen på önskad plats, helst nära ett fönster

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SDV7220/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 44 Säkerhet 44 Återvinning 44 2 Din SDV7220/12 45 Översikt 45 3 Komma igång 46

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799 SVENSK-2 000318 00799 Innehållsförteckning FÖRORD Säkerhetsinstruktioner... s. 3 Nätanslutning... s. 3 De olika delarna... s. 3 PRODUKTINFORMATION Display och knappar på framsida... s. 4 Anslutningar på

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870 SE-1 040928 50010 Kanalprocessor FAKTA T-05 KANALPROCESSOR (DIGITAL) Bredbandig utgång 470 860 MHz AGC (automatisk förstärkningsreglering) Grannkanalduglig Programmerbar via extern programmerare eller

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Din manual SAGEM DTR 94160TA HD http://sv.yourpdfguides.com/dref/1202712

Din manual SAGEM DTR 94160TA HD http://sv.yourpdfguides.com/dref/1202712 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAGEM DTR 94160TA HD. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för Digital-TV mottagaren, använd manualen för framtida referens

Läs mer

DAB Adapter 2+ Bästa kund

DAB Adapter 2+ Bästa kund Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 1 2 DIGIALITY VC-CI 304 Grundanvändning och Grundfunktioner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Grundläggande

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAD-10021 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning Trådlös TV-länk SLV3100 Bruksanvisning A 1 2 SLV3100 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR DC 9V Channel 1 2 3 4 ON/OFF 7 6 5 4 3 B 8 9 SLV3100 WIRELESS TVLINK RECEIVER Channel 1 2 3 4 DC 9V ON/OFF 13 12 11 10

Läs mer

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 SVENSKA. Viasat-programguiden... 26. Fjärrkontrollen...

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 SVENSKA. Viasat-programguiden... 26. Fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter.... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 Uppdateringar av din mottagare.... 4 Miljöinformation... 4 Copyrightmeddelanden.... 4 Fjärrkontrollen................. 5 Sätta

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-140D uppfyller

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX INSTALLATIONSGUIDE FIBEKOAX 1 FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel HDMI-kabel Strömkabel med adapter TiVo-antennkabel med skruvkontakt Gå in på comhem.se/

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE 1

INSTALLATIONSGUIDE 1 1 INSTALLATIONSGUIDE WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Surround Sound System

Surround Sound System Surround Sound System Bruksanvisning CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E VARNING Systemet är anslutet till ström så länge det är anslutet till vägguttaget, även om systemet är avstängt. För att undvika

Läs mer

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27 DIGIAIR Version 2.0 Bruksanvisning Rev. A 2005-06-27 Innehållsförteckning 1 KOMMA I GÅNG... 3 1.1 Ström PÅ/AV... 3 1.2 Nätdriven laddare och batteri... 3 1.3 Hur man ansluter... 3 1.3.1 Handhavande och

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning DT-120 FM-stereo/AM Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontroller LCD-display Val av band DBB (Deep Bass Booster) On/Off Stationssökare Stereo/Mono Power On/Off Volymkontroll Låsknapp Batterikapacitet

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer