Din manual SAGEM DTR 94160TA HD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual SAGEM DTR 94160TA HD http://sv.yourpdfguides.com/dref/1202712"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAGEM DTR 94160TA HD. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: book Page 1 Jeudi, :32 16 INNEHÅLL PLACERING AV MOTTAGAREN 2-2. VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2-3. BATTERIER 2-4. STÖRNING 2-5. HÅRDDISK 2-6. USB LAGRINGSENHETER 2-7. RENGÖRING AV MOTTAGAREN 3. MILJÖ BETYDELSEN AV DE MÄRKEN SOM FINNS PÅ PRODUKTEN ELLER FÖRPACKNINGEN 3-2. ÅTERVINNING OCH SKROTNING AV PRODUKTEN 3-3. EUROPEISKA DIREKTIVET FÖR SKROTAD ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE) 3-4. DIREKTIV SOM BEGRÄNSAR ANVÄNDNINGEN AV VISSA FARLIGA ÄMNEN I ELEKTRONISK UTRUSTNING (ROHS) 3-5. MOTTAGARENS STRÖMFÖRBRUKNING 4. FÖRBEREDELSER MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR TV-ANTENN 6 5. FJÄRRKONTROLL...

3 7 6. ANSLUTNINGAR PRODUKTBESKRIVNING ANSLUTNING AV MOTTAGAREN TILL TV-APPARATEN 9 7. FÖRSTA INSTALLATION VAL AV SPRÅK I MENYN 7-2. VAL AV LAND I MENYN 7-3. VAL AV BILDINSTÄLLNINGAR 7-4. SKAPA DIN MOTTAGARKOD 7-5. INSTALLATION AV KANALER 8. INSTALLATIONSMENYER ÖPPNA INSTALLATIONSMENYERNA 8-2. ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 8-3. INSTALLERA FAVORITLISTOR 8-4.

4 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR I- LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page II Jeudi, 11. septembre : INFORMATION ANTENNSIGNAL 9-2. MOTTAGARE 9-3. HÅRDDISK 9-4. ABONNEMANGSINFORMATION 10. DAGLIG ANVÄNDNING VAL AV TV-KANAL VAL AV RADIOKANAL JUSTERA LJUDNIVÅN ÄNDRA FAVORITLISTAN TILLFÄLLIGT VAL AV LJUDSPRÅK OCH UNDERTEXTER TEXT-TV KNAPP FÖR TV / VIDEO ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE (BOXER TV-NAVIGATOR)* TILLFÄLLIGT VAL AV VISNINGSFORMAT DIREKTSÄNDNING / FÖRDRÖJT LÄGE 11. INSPELNING OCH UPPSPELNING OMEDELBAR INSPELNING INSPELNING SOM PROGRAMMERAS VIA MENYN INSPELNING PROGRAMMERAD VIA PROGRAMGUIDEN INSPELNINGSLISTA HANTERA INSPELNINGSLISTAN SPARA EN INSPELNING PÅ EN ANNAN MASKIN 12. MULTIMEDIA (BEROENDE PÅ PROGRAMVARUVERSION).

5 ÅTKOMST TILL MEDIALISTAN NAVIGERA I MEDIALISTAN HANTERING AV INNEHÅLL TITTA PÅ OCH HANTERA BILDFILER SPELA OCH HANTERA LJUDFILER SPELLISTOR AVANCERADE ALTERNATIV 13. UPPDATERA PROGRAMVARAN FELSÖKNING ANVÄNDNING UPPDATERING AV PROGRAMVARA SPECIFIKATIONER GARANTI

6 54 - II - LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 1 Jeudi, 11. septembre : SNABBSTART GRATULERAR! Detta är den nya generationen Sagem Communications-mottagare för markburen Digital-TV och den är utrustad med en inspelningsbar hårddisk. Med denna teknologiska fördel kan du göra digitala TVinspelningar. När du har anslutit din mottagare och utfört den inledande installationen, kommer du att kunna använda alla dess egenskaper. Du kan uppdatera din mottagare om nya funktioner eller tjänster blir tillgängliga. Sagems Communications mottagare följer en kontinuerlig utvecklingsstrategi. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra och förbättra produkten som beskrivs i denna bruksanvisning utan förvarning. Produkten uppfyller EMC-direktivet 89/336/EEC. CE-märkning: CE-märkningen intygar att produkten uppfyller de nödvändiga krav som gäller för Europaparlamentet och rådets direktiv 1999/9/CE om radio- och telekommunikationsutrustning avseende användares hälsa och säkerhet samt magnetisk störning. Försäkran om CE-överensstämmelse finns i supportavsnittet på Sagem Communications webbplats eller så kan försäkran erhållas från följande adress: Sagem Communications - Customer relations department 4 rue du Petit Albi Cergy Saint-Christophe - France Med ensamrätt SAGEM Communications Alla rättigheter förbehålles. Copyright 2008 Sagem Communications All rights reserved This "HD TV" Television Receiver complies with the "HD TV" Minimum Requirements. The "HD TV" Logo is a trademark of EICTA. HDMI, HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. Dolby Digital and AC-3 are registered trademarks of Dolby Laboratories Inc. DTS is a registered trademark of Digital Theater Systems, Inc. Manufactured under license under U. S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc DTS, Inc. All Rights Reserved. VIKTIGT Innan du fortsätter att packa upp produkten, Din mottagare har kod 1234 Har du eller återförsäljaren kontrollerat mottagningsförhållandena i ditt mottagningsområde? Återförsäljarens telefonnummer anges på inköpskvittot. Observera! Du kan behöva en ny antenn för att kunna ta emot en digitalsignal av god kvalitet. -1- LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW. book Page 2 Jeudi, 11. septembre : ALLMÄN INFORMATION Användningen av din mottagare sker på villkor att du följer de säkerhetsbestämmelser som är avsedda att skydda användare och miljön. 2-1 PLACERING AV MOTTAGAREN För att kunna garantera rätt funktion på din mottagare måste du: placera den inomhus i skydd mot åska, regn och direkt solljus, placera den på en plats som är torr och har god luftväxling, hålla den borta från värmekällor som värmeelement, stearinljus, lampor, etc. skydda den mot fukt, placera den på ett stabilt underlag där den inte kan falla ner och är utom räckhåll för barn, placera inget på mottagaren (som skulle kunna begränsa luftväxlingen): ventilationsuttagen på skalet skyddar din mottagare mot överhettning. Om du placerar mottagaren i ett utrymme skall du lämna minst 10 cm på var sida och 20 framför och bakom mottagaren. ansluter den direkt till strömuttaget med de bifogade sladdarna, uttaget måste vara nära mottagaren och lätt att nå. Vi rekommenderar inte att du använder dig av en förlängningssladd med förgrenat uttag. 2-2 VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ÖPPNA ALDRIG MOTTAGAREN ELLER STRÖMADAPTERN! DU RISKERAR ATT FÅ EN ELEKTRISK STÖT. Använd bara den strömadapter som levererades med mottagaren för anslutning till ett strömuttag.

7 Det kan vara farligt att göra på annat sätt. Som en försiktighetsåtgärd, kan strömadaptern vid fara fungera som en nödstömbrytare för 230V strömmen. Därför är det det viktigt att du ansluter mottagaren till ett strömuttag som är nära och lätt tillgängligt. Då måste absolut ansluta strömadaptern till mottagaren innan du ansluter strömadaptern till strömuttaget. För att undvika kortslutning (fara för brand eller stötar) skall du inte utsätta mottagaren för fukt. Ställ inget som innehåller vätska (exempelvis en vas) på apparaten. Man får inte stänka vatten på mottagaren. Om man råkar spilla vatten i mottagaren skall man genast koppla loss den från strömuttaget och rådfråga leverantören. Se till att ingen vätska eller föremål faller in i mottagaren genom ventileringshålen. -2- LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW. book Page 3 Jeudi, 11. septembre :32 16 Koppla inte in mottagaren direkt efter det att den har utsatts för stora temperaturväxlinger. Mottagaren måste kopplas loss från strömtillförseln (vid strömuttaget eller vid bakpanelen) innan du gör ändringar på anslutningarna mellan TV, video eller antenn. Vi rekommenderar att du kopplar ur antennen om det blir oväder. Även om mottagaren och TV:n är losskopplade fröm strömuttaget kan ett blixtnedslag ändå skada dem. Endast behörig personal får reparera mottagaren. Om säkerhetsreglerna inte följs, kan garantin upphöra att gälla. 2-3 BATTERIER Små barn kan lätt svälja batterier. Låt inte små barn leka med fjärrkontrollen. För att undvika skador på fjärrkontrollen skall man bara använda liknande batterier eller batterier av motsvarande typ. De batterier som levererades med enheten är inte uppladdningsbara. 2-4 STÖRNING Placera inte mottagaren nära utrustning som kan orsaka elektromagnetisk störning (exempelvis högtalare). Detta kan påverka mottagarens funktion och förvränga bild och ljud. 2-5 HÅRDDISK Utrustningen innehåller en hårddisk. Vänta tills apparaten har växlat till standbyläge innan du kopplar ur och flyttar den. 2-6 USB LAGRINGSENHETER Vänta tills dess att mottagaren har lämnat programmet för multimedialistor (multimediafilprogrammet) eller befinner sig i standbyläge innan du kopplar loss din lagringsenhet. Annars kan du förlora data eller skada din lagringsenhet. 2-7 RENGÖRING AV MOTTAGAREN Mottagarens hölje kan regöras med en mjuk och torr duk. Använd inte skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel, såsom alkohol eller terpentin, eftersom de kan skada ytskiktet på höljet. -3- LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW. book Page 4 Jeudi, 11. septembre : MILJÖ Bevarande av miljön är en väsentlig angelägenhet för Sagem Communications. Sagem Communications önskan är att hantera system som uppmärksammar miljön och följaktligen har de bestämt att integrera miljöutföranden i livscykeln av dess produkter, från tillverkning till beställning, användning och bruksanvisning 1 Scart-kabel för anslutning till TV:n (tillval) Beroende av land, 1 Scartcoaxialkabel eller RCA (YPrPb, CVBS, Audio Hö och Audio Vä) för anslutning till TV-apparaten 4-2 TV-ANTENN Väldigt ofta, för att få den bästa mottagningen, måste du helt enkelt justera din antenn. Alternativt, så kan du ansluta en andra antenn till din utrustning. För vidare information, var god kontakta din specialiserade återförsäljare Standard utomhusantenn Det är bäst om du använder en takantenn som är tillverkad för att ta emot VHFkanaler (6 till 11) och UHFkanaler (21 till 69). Men: Om din byggnad är utrustad med en gammal antennmodell, kan digitala kanaler som sänds vid höga frekvenser vara svåra eller kanske omöjliga att ta emot. Problemet kan lösas genom att byta antennen. Om ditt hus har centralantenn med selektiva filter för analoga kanaler kommer mottagningen nog inte att fungera på rätt vis. I sådant fall bör du tala med hyresvärden. Vissa antenner är riktade mot en analog sändare och måste justeras mot en digital tv-sändare. Om du stöter på mottagningsproblem, kan du också försöka placera antennen på olika höjder Inomhusantenn I bästa mottagningsförhållanden, är den här typen av antenn tillräcklig. Hur som helst, några anmärkningar och tips ges nedan: använd en antenn avsedd för kanalerna 6 till 11 och 21 till 69. Installera antennen nära fönstret och rikta den mot den digitala tvsändaren. Om möjligt, använd en antenn med en förstärkare. Mottagaren kan ge ström till din inomhusantenn (se"antennsignal", sida 22). -6- LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 7 Jeudi, 11. septembre : FJÄRRKONTROLL KNAPPAR FUNKTION Slå på/ställ mottagaren i standby Hantering av TV- och AUX-lägena för TV:ns Scartutgång 0-9 Komma åt kanalerna och olika on-screen alternativ Visa programinformation och valmöjligheter Visa den elektroniska programguiden (EPG) och en Hjälpskärm Justera ljudvolymen Stäng av ljudet Visa huvudmenyn Byta kanal Flytta runt på en sida eller i meny... Visa kanallistan, bekräfta en funktion eller ett val Gå tillbaka till tidigare kanal, skärmbild eller läge Lämna en skärmbild eller läge Föregående eller nästa index, snabbspolning bakåt eller framåt, byta dag i programguiden (EPG) Snabbspolning bakåt eller framåt, öka eller minska tidsomfånget i programguiden (EPG) Spela in Stopp Spela upp Paus Valmöjligheter på skärmen Visa inspelningslistan Visa bildskärmen för multimediaprogrammet (beroende på programvaruversion) Öppna MP3-filer (beroende på programvaruversion) Växla mellan TV och radioläge Val av ljudspår Val av undertexter Visa text-tv HD videoomställning, visa/dölj video i programguiden (EPG) Batterier: Fjärrkontrollen kräver två batterier (AAA) för att fungera. Diagrammet i batterifacket indikerar hur man installerar dem. Batterierna som medföljer är inte uppladdningsbara.

8 -7- LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 8 Jeudi, 11. septembre : ANSLUTNINGAR Innan du ansluter apparaten, kontrollera att markbunden digital-tv (DTT) är tillgänglig i ditt område. 6-1 PRODUKTBESKRIVNING Mottagarens frontpanel Visningsknapp Statuskontroll USB-port Knappar för val av kanal På/Av/Återställ - Sätt på/stäng mottagaren (tryck och släpp) - Sätt på mottagaren (tryck och håll i 5 sek.) Programkortläsare Mottagarens baksida Antenningång Antennutgång Ethernetport (inaktiverad) HDMI digital ljud videokontakt Analoga ljudkontakter (till hifi-apparat) Analog komponentvideo (Y Pb Pr) Digitala ljudkontakter (S/PDIF) Scart-kontakt (till VCR eller DVD) Scart-kontakt (till TV) Kontakt till eluttag -8- LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 9 Jeudi, 11. septembre : ANSLUTNING AV MOTTAGAREN TILL TV-APPARATEN Innan du installerar mottagaren, kontrollera att alla delar har levererats (se "Medföljande tillbehör", sida 6). Se till att de apparater som ska anslutas med varandra (mottagare, tv, video...) är frånkopplade innan du utför några anslutningar Anslutning till en HD TV-apparat För att utnyttja HD:s högkvalitativa skärpa måste du koppla den digitala mottagarens HDMI- anslutning till HDMI- eller DVI-kontakten (skyddad genom HDCP) på din tv-apparat (kabel ingår ej). Video VCR/DVD-spelaren är ansluten till tv-apparaten och mottagaren genom scart-kontakterna. Om din tv-apparat är utrustad med ett DVI-uttag (skyddat genom HDCP), gå till sida 12 i denna manual för att ansluta ljudkablarna. HD t HD elev television ision Digital mottagare Digi t deco al der SCA RT HDM I DTT Aeri al VCR eller DVD VCR r ecor der -9- LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 10 Jeudi, 11. septembre : Anslutning till en tv-apparat med standard upplösning (SD) Du måste ansluta tv-apparaten till mottagaren med hjälp av scart-kontakten. För att få optimal kvalitet, anslut företrädesvis scart-kabeln till det scart-uttag på tv-apparaten som är märkt med 3 prickar (RGB). SD t elsd television evis ion Digital mottagare Digi t deco al der SCA RT SCA RT DTT Aeri al VCR r ecor VCR eller DVD der LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 11 Jeudi, 11. septembre : Antennanslutningar För att säkerställa att din mottagare kan ta emot alla DTT-kanaler som ingår i operatörens abonnemang måste du först och främst kontrollera att ditt hus täcks av markbunden TV och att du använder en antenn anpassad för detta. Gå till operatörens webbplats för att söka information om DTT-täckning när det gäller ditt hus samt information om kompatibla antenner för din geografiska lokalisering. För in ditt abonnemangskort i kortfacket på din mottagare i pilens riktning med datachipset uppåt. Anslut antennen genom att ansluta markantennkabeln till ANT IN -uttaget. Anslut sedan ANT OUTkontakten till antennintaget på din video-/dvd-spelare. Anslut därefter elkabeln mellan 12V-kontakten på mottagaren och eluttaget. Om din video-/dvd-spelare har flera scart-kontakter, välj TV eller EXT1kontakten. Digital mottagare Digi t deco al der SCA RT Passande antenn* DTT Aeri al VCR r ecor VCR eller DVD der Om du använder en antenn med en förstärkare kan du ta ström till antennen från mottagaren (+5 VDC, 50 ma). I menyn Teknisk information, ställ in Antenn elström på Ja (se "Antennsignal", sida 22) LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 12 Jeudi, 11. septembre : Anslutning till en förstärkare för hemmabio För att utnyttja digitalt kvalitetsljud för flerkanaler som är tillgängligt på vissa kanaler råder vi dig att ansluta mottagaren till hemmabions förstärkare som är utrustad med en koaxial S/PDIF-utgång. Anslut det digitala ljuduttaget till ingången på hemmabions förstärkare (koaxialkabel ingår ej). Digital mottagare Digi t deco al der Hom Hemmabio förstärkare e Cin ema Amp lifie r Anslutning till en hifi-apparat För att utnyttja mottagarens ljudkvalitet, anslut bara mottagarens högra och vänstra ljudutgångar till hifisystemets ljudngång (kabel ingår ej). Ett tips!: Om du ansluter på detta sätt kan du lyssna på radiokanaler när tv-apparaten är avstängd. Hifi- apparat HiFi Digital mottagare unit Digi t deco al der LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 13 Jeudi, 11. septembre : FÖRSTA INSTALLATION När du har kopplat in mottagaren korrekt, måste du göra en första installation. Koppla på tv-apparaten. Ett välkomstfönster visas. Om fönstret ännu inte visas efter 30 sekunder, tryck på TV/AUX-switch på TV:ns fjärrkontroll tills välkommenfönstret visas. 7-1 VAL AV SPRÅK I MENYN Välj språk på menyn genom att trycka ned tangenterna på fjärrkontrollen. Tryck för att bekräfta., 7-2 VAL AV LAND I MENYN Välj land på menyn genom att trycka ned tangenterna på fjärrkontrollen. Tryck för att bekräfta., LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW. book Page 14 Jeudi, 11. septembre : VAL AV BILDINSTÄLLNINGAR Anpassa bildinställningarna efter HD plattskärmen som är ansluten till mottagaren. Om du har anslutit mottagaren till en HD plattskärm med en HDMI eller DVI ingång bör du: Välja Ja i HDMI utgången. Välja passande bildupplösning (1080i, 720p eller 576p) i HDMI Upplösning. Välja lämplig HDMI Color Space-inställning (RGB eller YCbCr). Om HDMI Upplösning är inställd på 576p, välj ditt TV Format (16/9, 4/3 eller Auto). Om TV-formatet är 4/3 välj rätt format Video Storleksändring (Letterbox eller Pan&Scan). Välj lämpligt alternativ i YPbPr Utgång (Ja eller Nej). Om YPbPr är aktiverad, är RGB på TV Scart inaktiverad. Om YPbPr är inaktiverad, välj lämplig TV Scart videostandard (RGB eller Komposit).

9 Välj AUX Scart videostandard: Komposit eller SVHS (bättre kvalitet). Om Scart videostandard är Komposit, välj lämplig standard (PAL eller SECAM). Om du inte har anslutit mottagaren till en HD plattskärm utan till en standard tv 16/9 eller 4/3, bör du: välja Nej i HDMI Utgång. I TV Format välj din standard tv:s format (4/3 eller 16/9). Om bildskärmens format är 4/3 välj rätt format Video storleksändring (Letterbox eller Pan&Scan). I YPbPr Utgång välj lämpligt alternativ (Ja eller Nej). Om YPbPr är aktiverad, är RGB på TV Scart inaktiverad. Om YPbPr är inaktiverad, välj lämplig TV Scart videostandard (RGB eller Komposit). Välj AUX Scart videostandard: Komposit eller SVHS (bättre kvalitet). Om Scart videostandard är Komposit, välj lämplig standard (PAL eller SECAM). videosignal. Tryck för att bekräfta inställningarna. Note: I det senaste fallet kommer då HDMI utgången på din mottagare inte att skicka ut någon LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 15 Jeudi, 11. septembre : SKAPA DIN MOTTAGARKOD Mata in en mottagarkod med hjälp av fjärrkontrollen och tryck sedan på Note: Kod 0000 accepteras inte. Bekräfta mottagarkoden igen och tryck sedan på. tangenten. Tips: Använd standardkod "1234" om du vill ha en kod du enkelt kommer ihåg. 7-5 INSTALLATION AV KANALER Mottagaren söker automatiskt efter tillgängliga DTT-kanaler. Välj Ja och tryck på lerna. för att spara kana- Note: Om inga kanaler hittas justera antennen tills nivå- och kvalitetssignalerna blir gröna på den visade bildskärmen (se sidan 22 för kontroll av signalkvalitet). När antennen har justerats tryck BACK för att fortsätta installationen LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 16 Jeudi, 11. septembre : INSTALLATIONSMENYER För att flytta runt i skärmbilderna och för att ändra olika inställningar, använder du knapparna och för att markera dina val, för att bekräfta, och,, för att lämna skärmbilderna. 8-1 ÖPPNA INSTALLATIONSMENYERNA Inspelningstimer Inspelningslista Favoritlistor Elektronisk programguide Användarinställningar Mottagarinställningar Media Teknisk information Radiokanalslista 8-2 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR För att komma åt menyn för användarinställningarna, tryck ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR.. När du är i huvudmenyn, välj Språkval I ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR, välj SPRÅKINSTÄLLNINGAR. I språkmenyn, välj det önskade språket från undermenyn, ljud (huvud och alternativt) och undertexter (huvud och alternativ). Ditt val av ljudspråk och undertexter kommer att tillämpas vid varje kanalbyte förutsatt att de sänds LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 17 Jeudi, 11. septembre : Användarinställningar På den här menyn kan du välja visningstid för information och volymbanderoller. Det ger dig också en säkerhetsmarginal för den programinspelning du ställde in från den elektroniska programguiden (se "Elektronisk programguide (Boxer TV-Navigator)*", sid 26). Här ställer du också in Insomningstimerfunktionen på mottagaren. I ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR, välj ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR. Banderoll visningstid: du kan ställa in den tid som visas i informationsbanderollen. Nätövervakning: du kan aktivera nätövervakning. Om den är aktiverad, kommer du att bli informerad om nya kanaltjänster och annan service när den blir tillgänglig. Visningstid för volymstapel: du kan ställa in volymstapelns visningstid. Användarland: Bekräfta din geografiska plats. Om du vill byta land, måste du först återställa apparaten till standardinställningarna (se "Återgå till fabriksinställningarna", sida 21). Om du gör ett felaktigt val, kommer några tjänster eller kanaler inte att vara tillgängliga. Inspelningstyp: (beroende av programvaruvariant): du kan specificera den typ som skall användas som standard vid inspelningar som du programmerar med den elektroniska programguiden: Program- eller Timerläge. Om möjligheten att välja inspelningstyp inte finns med bland valmöjligheterna, betyder det att detta inspelningsläge inte är tillgängligt för ditt land. Du kan bara använda inspelningsläget med fast Timer (se "Inspelningstyper: Timer eller Program", sida 33). EPG tidsmarginal (Timerläge): du kan programmera inspelningarna så att du har säkerhetsmarginaler före och efter inspelningstiden när du gör inspelningarna med den elektroniska programguiden, i Timerläge. Alltså kan du programmera mottagaren så att den börjar att spela in programmet innan den annonserade tiden, och så att den slutar efter den annonserade sluttiden. Vilo-timer: du kan ställa in mottagaren så att den automatiskt växlar över till standby-läge vid en specifik tidpunkt. När detta är inställt, kommer mottagaren (och TV-apparaten) att vid den specificerade tiden automatiskt växla till standby-läge (24-timmarsformat) Låsning och föräldrarkontroll Du kan låsa åtkomsten till mottagaren. Varje gång du slår på den, kommer du att uppmanas att ange din mottagarkod. Du kan också låsa åtkomsten till önskade kanaler och installera ett allmänt lås baserat på lämplighet (föräldralås) LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW. book Page 18 Jeudi, 11. septembre :32 16 I ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR, välj LÅSNING. För att ändra inställningar måste du ange en kod. (Läs nedan så att du vet vilken kod du ska använda) om inget programkort sitter i mottagaren anger du 1234 (mottagarkod) om ett programkort sitter i mottagaren, anger du programkortskoden (som är 0000) INFORMATION", välj Obs: Om du vill ändra mottagarkoden - se "Ändra mottagarkod". Om du vill ändra programkortskoden - gå till "TEKNISK "PROGRAMKORTSINFORMATION", sen "PROGRAMKORTSKOD" Mottagarlåsning (Föräldralås): Låser mottagaren helt med en mottagarkod.

10 Om du väljer JA, kommer du att bli ombedd att ange en mottagarkod (1234 som standard) varje gång du sätter på mottagaren. Kanallåsning: Låser endast kanal. Du blir ombedd att ange din mottagarkod varje gång du vill titta på en låst kanal. Välj JA för att aktivera denna finess och välj programmet i kanalen för att låsa skärmen. Att låsa en kanal: Visa lista för program att låsa. Välj kanaler och tryck för att låsa eller låsa upp dom. Du blir ombedd att ange din mottagarkod varje gång du vill titta på en låst kanal. Nivå: För att låsa program i enlighet med åldersnivån du angivit. Välj 03 för maximal kontroll (alla klassificerade program kommer att blockeras) eller 18 (alla program kommer att bli godkända). Om du har programmerat en inspelning med högre åldersnivå än du har, kommer denna inspelning automatiskt att vara blockerad och visas bara i den fullständiga listan med inspelningar Ändra mottagarkod I ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR, välj ÄNDRA MOTTAGARKOD. Denna kod används och begärs för att låsa upp installation, mottagare, kanaler och inspelningar. Standardmottagarkoden är Mata in en mottagarkod med hjälp av fjärrkontrollen och tryck sedan Kod 0000 accepteras inte. Bekräfta mottagarkoden igen och tryck sedan på. tangenten. 8-3 INSTALLERA FAVORITLISTOR För att öppna skärmen för att skapa och modifiera favoritlistor, tryck på FAVORITLISTOR När du är i huvudmenyn, välj LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW. book Page 19 Jeudi, 11. septembre :32 16 Vald lista: Som standard, alla kanalerna som hittades under installationen finns i lista A. Det finns två olika typer av listor: TV-listor och RADIO-listor. För att skapa en lista, välj en tom lista (från B till H) och tryck på. Välj den typ av lista du vill skapa: TV eller RADIO och tryck på. Skärmen för att skapa favoritlistor visas (vänstra panelen) med listan över tillgängliga kanaler (högra panelen). För att lägga till en kanal i listan, välj den och tryck sedan på För att ta bort en kanal från listan, välj den och tryck sedan på För att spara listan, tryck på. eller. tangenten. tangenten. För att stänga menyn för favoritlistan, tryck på För att ändra eller ta bort en lista med favoritkanaler, välj den i listan och gör de förändringar du önskar. 8-4 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR För att komma åt mottagarens installationsskärm, tryck MOTTAGARINSTÄLLNINGAR.. När du är i huvudmenyn, välj Om du har ändrat mottagarkoden, kommer du att uppmanas att knappa in den (för att ändra koden, se "Ändra mottagarkod", sida 18) Automatisk kanalsökning I MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, välj KANALSÖKNING. Tryck på för att börja kanalsökningen. En stapel indikerar sökprocessen. Om kanaler är funna, kommer ett fönster visas och be dig godkänna dem. Om inga kanaler är funna, hänvisas till avsnittet för antennsignal för att justera antennen (se "Antennsignal", sida 22). Antalen kanaler i listan kan vara mindre än antalet som visas under sökningen, när väl dubbletterna har tagits bort vid slutet av sökprocessen Manuell kanalsökning I MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, välj MANUELL KANALSÖKNING. Du kan ange ett kanalnummer (6 till 11 och 21 till 69) eller en frekvens. Kanallistan ändras på följande sätt: nya kanaler som hittas läggs till i listan på befintliga kanaler, redan befintliga kanaler behålls, men den gamla sändaren ersätts med den nya LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 20 Jeudi, 11. septembre : Bildinställningar I MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, välj BILDINSTÄLLNINGAR. Gå till bruksanvisning en för din videoutrustning för att få ytterligare uppgifter om hur du kan konfigurera videon till utrustningen. HD-utgång Om du har anslutit mottagaren till en HD plattskärm med en HDMI eller DVI ingång bör du: välja Ja i HDMI utgången. välja passande bildupplösning (1080i, 720p eller 576p) i HDMI Upplösning. välja lämplig HDMI Color Space-inställning (RGB eller YCbCr).. Om HDMI Upplösning är inställd på 576p, välj ditt TV Format (16/9, 4/3 eller Auto). Om tv-formatet är 4/3 välj rätt format Video Storleksändring (Letterbox eller Pan&Scan). Välj lämpligt alternativ i YPbPr Utgång (Ja eller Nej). Om YPbPr är aktiverad, är RGB på TV Scart inaktiverad.. Om YPbPr är inaktiverad, välj lämplig TV Scart videostandard (RGB eller Komposit). Välj AUX Scart videostandard: Komposit eller SVHS (bättre kvalitet). Om Scart bildstandard är Komposit, välj lämplig standard (PAL eller SECAM).. för att bekräfta inställningarna. För att stänga utan att spara ändringarna, tryck på.. För att Tryck stänga menyfönstret, tryck på Utgång standardupplösning Om du inte har anslutit mottagaren till en HD plattskärm utan till en standard tv 16/9 eller 4/3, bör du: välja Nej i HDMI Utgång. I TV Format välj din standard-tv:s format (4/3 eller 16/9). Om tv-formatet är 4/3 välj rätt format Video Storleksändring (Letterbox eller Pan&Scan). Välj lämpligt alternativ i YPbPr Utgång (Ja eller Nej). Om YPbPr är aktiverad, är RGB på TV Scart inaktiverad. Om YPbPr är inaktiverad, välj lämplig TV Scart videostandard (RGB eller Komposit). Välj AUX Scart bildstandard: Komposit eller SVHS (bättre kvalitet). Om Scart bildstandard är Komposit, välj lämplig standard (PAL eller SECAM).. I denna konfiguration kommer således HDMI-utgången på din mottagare inte att sända ut någon videosignal. Tryck för att bekräfta inställningarna. För att stänga utan att spara ändringarna, tryck på.. För att stänga menyfönstret, tryck på LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 21 Jeudi, 11. septembre : Ljudinställningar I MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, välj LJUDINSTÄLLNINGAR.

11 Se bruksanvisningen för din ljudutrustning om detaljerna för installationen. Välj rätt Digital ljudutgång: Stereo eller hemmabio. Om du väljer hemmabio använd S/PDIFljudutgång (se Anslutning till en förstärkare för hemmabio", sid 12. Välj "HEMMABIO" endast om du har kopplat till en förstärkare som har detta val. Om du väljer "HEMMABIO" när ett program med ljudsignal för flerkanaler sänds, går signalen direkt till din förstärkare. Annars är det den allmänna ljudsignalen som går till din förstärkare. I de flesta fall sänds programmen med ljudsignaler för flerkanaler (HE-ACC nivå 4). Dessa ljudsignaler konverteras automatiskt till DTS ljudformat och sänds till förstärkaren på hemmabio-läge. Eftersom ljudstyrkan kan variera från ett program till ett annat eller en kanal till en annan (på grund av den typ av signal som mottas, PCM,...) kan du justera hemmabions utgång för ljudstyrka för att minska volymskillnader mellan program/kanaler. För att minska skillnaderna, välj justeringsinställning och använd därefter och - tangenterna för att öka eller minska volymen. Om ljud och bild inte är synkroniserade, använd inställningen AUDIO/VIDEO fördröjning (standardvärde är 0 millisekund).. för att bekräfta inställningarna. För att stänga utan att spara ändringarna, tryck på.. För att Tryck stänga menyfönstret, tryck på Återgå till fabriksinställningarna I MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, välj ÅTERSTÄLL FABRIKSINSTÄLLNINGAR. Denna funktion låter dig återställa fabriksinställningarna på mottagaren. Alla kanaler och parametrar försvinner när du bekräftar att du vill göra detta, däremot försvinner inte dina inspelningar. Tryck på eller för att avbryta. Om du vill installera om mottagaren, tryck på. När inställningen är återställd, kommer mottagarens installeringsskärm att visas. Nu kan du göra om inställningarna på din mottagare (se "FÖRSTA INSTALLATION", sida 13) LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW. book Page 22 Jeudi, 11. septembre : INFORMATION Informationen i denna meny kan efterfrågas om du kontaktar din leverantör eller annan serviceinstans (för till exempel Underhåll). Här får du information om din mottagare, den ingående programvaran, ditt abonnemang, kapaciteten på mottagarens hårddisk samt ett lämpligt diagnosverktyg för signalmottagning.. När du är i huvudmenyn, välj TEKNISK För att öppna mottagarens tekniska information, tryck INFORMATION. 9-1 ANTENNSIGNAL I TEKNISK INFORMATION, välj INFORMATION OM ANTENNSIGNAL. Skriv ett värde i raden för KANAL, tryck sedan på för att få reda på styrka och kvalitet på signalen till denna kanal. Om styrka och kvalitet på mottagnngen inte är tillräcklig, måste du justera antennen för att få en bättre signal. Om du använder en aktiv innomhusantenn (med förstärkare), kan du aktivera den med strömmatning från mottagaren om den behöver 5V (50mA max. ). Det fabriksinställda alternativet är aktiverat (på JA). Om du inte använder en aktiv antenn, rekommenderar vi att du ställer in alternativet på NEJ. Tryck på för att bekräfta ändringarna. För att stänga menyfönstret, tryck på eller. 9-2 MOTTAGARE I TEKNISK INFORMATION, välj PRODUKTDATA. Ger information angående mottagarens programvara. 9-3 HÅRDDISK I TEKNISK INFORMATION, välj HDD INFORMATION. Den inspelningstid som beräknas vara kvar på hårddisken ges som information, eftersom kapaciteten beror på kvaliteten på bild och ljud i programmet som spelas in (kvaliteten på bild och ljud varierar från program till program). 9-4 ABONNEMANGSINFORMATION I TEKNISK INFORMATION välj INFORMATION OM VILLKORLIG ÅTKOMST. Välj raden ABONNEMANGSSTATUS och tryck på 0 för att se abonnemangsinformation. För att stänga menyfönstret, tryck på eller LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 23 Jeudi, 11. septembre : DAGLIG ANVÄNDNING 10-1 VAL AV TV-KANAL Genom att använda knapparna och, eller knapparna 0-9 Tryck på knapparna eller för att ändra kanal eller ange dess nummer på den numeriska knappsatsen på fjärrkontrollen för att komma åt de önskade kanalerna direkt. Det är möjligt att gå tillbaka till den föregående kanalen genom att trycka på knappen Användning av kanallistan Tryck på knappen för att ändra kanallista, välj din kanal och tryck sedan igen för att godkänna Banderoll för kanalinformation Varje gång du valt en ny kanal, visas en informationsbanderoll på skärmen. Visningstiden för banderollen och genomskinlighetsnivån kan ställas in i använderpreferenserna (se sida 17): A B C D E F G H I J K L Kanalnummer och namn Programnamn Favoritlista Antal ljudspår och undertexter Logotyp för flerkanalslljud Programmets starttid Tid som gått sedan programmet startade Programmets sluttid Aktuell tid Programmets åldersgräns Programmet spelas in HD-program Tillgängligheten av och noggranheten på program informationen beror inte på din mottagare utan på dem som tillhandahåller programmen LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 24 Jeudi, 11. septembre : Detaljerad programinformation Om du vill ha mer information om det nuvarande programmet och det följande programmet, tryck på knappen på din fjärrkontroll. Tryck på programmet. Tryck igen på eller informationsbanderollen. för att ta bort för att se information om det följande M N En övre banderoll visas också om inspelning pågår, och visar: kanalen (kanalerna) spelas in (N) statusen på programmet du tittar på: Direkt eller ett annat läge (M) 10-2 VAL AV RADIOKANAL Du kan välja en radiokanal om din programleverantör erbjuder denna tjänst. Tryck på knappen för att växla till RADIO-läge. Listan med radiokanaler visas., och sedan välja RADIOKANALSLISTA Du kan även öppna denna lista genom att trycka på Välj den radiostation du vill ha och tryck på.

12 för att lyssna på den. Tryck på för att lämna radioläget JUSTERA LJUDNIVÅN Volym: Ljudnivån justeras genom att använda knapparna och. Ljudet på AUX-scart uttaget och digitala ljud-ut påverkas inte av dessa funktioner. Tyst läge: Ljudet stängs av om du trycker på knappen igen.. Ljudet återställs om du trycker på samma knapp 10-4 ÄNDRA FAVORITLISTAN Tryck på för att visa skärmbilden. Tryck på knappen för att ändra listan. Du kan skapa och ändra listorna med dina favoritkanaler i menyn FAVORITLISTOR (se sida 18) LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 25 Jeudi, 11. septembre : TILLFÄLLIGT VAL AV LJUDSPRÅK OCH UNDERTEXTER Alla ändringar sker genast. Emellerid så sparas inte tillfälliga ändringar när du byter kanal Så här använder du banderollen med utökad information Tryck för att visa den utökade informationsbanderollen. Tryck på,, eller för att visa banderollen med tillval. Använd knapparna och tryck sedan på, välj ljudspråk och textning ur den lista som visas, Val av ljudspråk och ljudspår med hjälp av fjärrkontrollen Tryck på knappen för att direkt kunna öppna listan med ljudspår.. Välj språk eller typ av ljudspår ur den lista som visas, tryck sedan på Val av språk på textningen med hjälp av fjärrkontrollen Tryck på knappen för att direkt kunna öppna listan med texning. instruktionsvideo med alla funktioner se se. att titta i Listläget skall du trycka på knappen. eller. För att titta på ett program: välj den önskade kanalen och tryck på Så här ökar eller minskar du det tidsomfång som visas (Översiktsläge): tryck på knapp. Tryck flera gånger på samma knappar för att flytta dig genom tiden. Så här visar du bara den programkategori som du vill ha: tryck på knapp eller, använd knapp. för att välja den programkategori du vill se, och tryck sedan på eller Så här visar du bara de kanaler som du vill ha: tryck på knapp knapp eller och tryck på. Välj kanal ur listan med för att lägga den till listan. Upprepa detta för att lägga.. När bilden på aktuell kanal är dold, till de kanaler du vill ha till listan. När du är klar med kanalval, tryck på knapp För att visa/dölja bilden på aktuell kanal, tryck på knappen visas fler kanaler i listan. Du kan när som helst gå tillbaka till det aktuellta programmet och kanalinformationen genom att trycka på knapp. Tryck på knapp för att lämna den elektroniska programguiden. Du kan även programmera inspelningar direkt med den elektroniska programguiden (se "Inspelning programmerad via programguiden", sida 33) LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 28 Jeudi, 11. septembre : TILLFÄLLIGT VAL AV VISNINGSFORMAT Den här egenskapen är endast tillgänglig om din HD-tv är ansluten till mottagarens HDMI- eller DVI-kontakt. Alla ändringar sker omedelbart. Tillfälliga justeringar bevaras emellertid inte när du byter kanal. Tryck på på fjärrkontrollen för att välja format beroende på det program som ses: HDprogram: Bred och 16/9. SD-program: 4/3, zoom 14/9, zoom 16/9 och helskärm DIREKTSÄNDNING / FÖRDRÖJT LÄGE Mottagaren sparar automatiskt de senaste två timmarna från den kanal som tittas på. Detta fördröjda inspelningsläge gör det möjligt att tillfälligt pausa ett program, växla mellan direktsändning och fördröjt läge, backa tillbaka och se om programmet i fördröjt läge. Tryck,, läge (fördröjt läge). och för att gå in i detta En banderoll med tiden för Fördröjd/Direkt tid visas överst på skärmen Paus / Uppspelning Du kan pausa mitt i ett program utan att missa fortsättningen. Tryck på knappen det aktuella programmet, tryck på knappen.. För att fortsätta med Spola tillbaka Du kan spola tillbaka genom att trycka på knapp. På banderollen ökar fördröjningen Fördröjd/Direkt. Genom att flera gånger trycka på denna knapp, ökar du hastigheten på tillbakaspolningen (upp till 600 gånger normal hastighet). Du kan på så vis spola tillbaka 2 timmar, under förutsättning att du har tittat på aktuellt program i minst 2 timmar LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW. book Page 29 Jeudi, 11. septembre : Snabbspolning framåt Du kan spola framåt genom att trycka på knapp. På banderollen minskar fördröjningen Fördröjd/Direkt. Genom att flera gånger trycka på denna knapp, ökar du hastigheten på spolningen framåt (upp till 600 gånger normal hastighet). Fortsätter du med snabbspolningen framåt, når du till slut direktsändningen Stopp Du kan när som helst lämna det Fördröjda läget och gå tillbaka till direktsändningen Tryck på knapp för att göra det LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 30 Jeudi, 11. septembre : INSPELNING OCH UPPSPELNING Inspelningskapaciteten beror på hårddiskkapaciteten och det valda programmet. Det är möjligt att: - spela in ett program medan du ser på att annat, spela in två program medan du ser på ett av dem. På samma sätt, är det möjligt att: se på ett program i fördröjt läge medan du spelar in ett annat program, se på ett inspelat program medan du spelar in ett eller två program OMEDELBAR INSPELNING För att spela in ett direktsänt program, väljer du kanalen och trycker på. På samma vis är det att om du vill spela in ett program du har tittat på en stund (2 timmar max), skall du med hjälp av knapparna,,, söka upp det ställe där du vill börja inspelningen, och börja inspelningen genom att trycka på. Namnet på den kanal du spelar in visas i banderollen längst upp.

13 Du kan sedan ändra kanal utan att inspelningen påverkas. Om du vill begränsa tillgängligheten till din inspelning genom att låsa den, behöver du först trycka på direkt trycka på för att låsa., och sedan på, knappen. I banderollen för valmöjligheter, skall du trycka på JA Den låsta inspelningen kommer att vara gömd i listan med Inspelningar, för att titta på den krävs att du knappar in tillträdeskoden (se "Komma åt den fullständiga listan", sida 36) LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 31 Jeudi, 11. septembre :32 16 Om du vill avbryta en inspelning, återgå till kanalen som spelas in och tryck på knappen. Om du trycker ytterligare en gång på kommer programmet att spelas in fram till slutet av den annonserade tiden. När knappen trycks ned fler gånger, kan du välja en inspelningstid i 30minuters steg med en maximal varaktighet på fyra timmar (beroende av programvaruvariant). Du kan stänga av mottagaren. Inspelningen kommer att stoppas automatiskt vid slutet av den inställda tiden. När du spelar i i fördröjt läge kan mottagaren lägga till ett par sekunder med video i början på inspelningen. När du väl har börjat att spela in, kan du inte längre spola tillbaka till inspelningens starttid INSPELNING SOM PROGRAMMERAS VIA MENYN Menyn för Inspelningstimern låter dig programmera dina inspelningar på 2 sätt: manuell programmering, med de val och den frekvens du önskar; med automatisk sökning med inspelningsprogrammet, med kategori eller programtitel Manuell programmering Tryck på för att öppna huvudmenyn. Välj INSPELNINGSTIMER och tryck på och och tryck.. Markera en tom rad genom att använda En skärmbild visas i vilken du kan programmera dina inspelningar. Välj det kanalnummer du vill spela in. Välj inspelningsfrekvens: ETT TILLFÄLLE: ett enstaka tillfälle vid den schemalagda tiden. - VECKOVIS: en gång i veckan vid den schemalagda tiden. - DAGLIGEN (MÅN-FRE): vid den schemalagda tiden, varje dag från måndag till fredag och varje vecka. - DAGLIGEN (MÅN-LÖR): vid den schemalagda tiden, varje dag från måndag till lördag och varje vecka. - DAGLIGEN (MÅN-SÖN): vid den schemalagda tiden, varje dag och varje vecka. Skriv in inspelningens startdatum. Skriv in inspelningens start- och sluttid LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 32 Jeudi, 11. septembre : Om vill begränsa tillgängligheten till denna inspelning, skall du aktivera låsningen (se "Inspelningslista", sida 35). Bekräfta programmeringen genom att trycka på. För att modifiera en inspelning, se "Hantering av programmerade inspelningar", sida Sökning med inspelningsprogrammet (Boxer TV-Navigator krävs) Denna metod låter dig finna ett program med hjälp av kategorin eller titeln. Tryck på Tryck på. för att öppna huvudmenyn. Välj INSPELNINGSTIMER och tryck på. En skärmbild visas i vilken du kan välja sökvarianter. Välj söktyp (Tema/Genre eller Titel) med knapp eller, tryck sedan på. Välj kategori av program för sökning i Tema/Genre och tryck sedan på eller Skriv namnet eller del av namnet med fjärrkontrollen för sökning med Namn och tryck sedan på. Sökningen börjar. En skärmbild visas i vilken resultatet av sökningen visas. För varje program som hittas visas information, för att visa mer information, tryck på. Tryck på eller för att spela in det program i listan som önskas och tryck sedan på. Ikonen som visar programmerad visas. att inspelningen är. För att modifiera en inspelning, se "Hantering av programmerade inspelningar", sida 33. Information om det valda programmet Sökparametrar LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 33 Jeudi, 11. septembre : Hantering av programmerade inspelningar Tryck på för att öppna huvudmenyn. Välj INSPELNINGSTIMER och tryck på. Tryck på eller och tryck sedan på för att radera en inspelningsprogrammering. Det går inte att radera när en inspelning pågår. I sådant fall, återgå till kanalen som spelas in och tryck på knappen. eller och tryck på. För att ändra inspelningsprogrammeringen, välj den med knapp Om inspelningen är spärrad, skriv in koden och tryck på göra, och tryck på för att bekräfta de nya inställningarna. för att bekräfta. Gör de förändringar du vill 11-3 INSPELNING PROGRAMMERAD VIA PROGRAMGUIDEN Fördelen med att programmera en inspelning med den elektroniska programguiden är att du kan spela in specifika program än bara vissa tidsintervaller på kanalerna. Du kan bara använda denna funktion om TV-kanalen ger ut information om de kommande programmen Inspelningstyper: Timer eller Program Mottagaren kan hantera två programinspelningslägen med den elektroniska programguiden: inspelning en fastställd tid (Timer-läge) eller för en händelse (Programläge). Timerläge Om du programmerar en inspelning med den elektroniska programguiden kommer mottagaren ihåg kanalen, datum och den utannonserade start- och sluttiden för programmet som spelas in. Mottagaren spelar då in den specificerade kanalen vid det förbestämda tillfället. För att undvika att du råkar ut för födröjning eller framflyttning i sändningstider, kan du specificera säkerhetsmarginaler i dina användarinställningar. Mottagaren kan börja och sluta inspelningen mellan 1 och 15 minuter före och efter den utlovade tiden. Program-läge (beroende på land) Om du programmerar en inspelning med den elektroniska programguiden kommer mottagaren ihåg information om programmet som TV-kanalen tillhandahåller: Namn, sammanfattning, datum, kanal och tid för sändningen. När inspelningens början närmar sig (10 minuter innan sändningstiden), övervakar mottagaren kanalen och väntar på signalen som markerar början på programmet. Mottagaren börjar bara spela in när programmet börjar LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 34 Jeudi, 11. septembre : Mottagaren slutar med inspelningen när signalen om att programmet är slut skickas ut.

14 Powered by TCPDF ( Möjligheten med Program-inspelningsläget är landsberoende. Titta genom menyn med Användarinställningar för att veta om detta läge kan användas i ditt land: om möjligheten att välja inspelningstyp inte finns med bland valmöjligheterna, betyder det att detta läge inte är tillgängligt för ditt land. Du kan bara använda inspelningsläget med Timer (se "Användarinställningar", sida 17). Du kan anpassa inspelningsläget och säkerhetsmarginalerna i dina Användarinställningar så att de används som standard i Timer-läget (se "Användarinställningar", sida 17) Programmering av en inspelning med programguiden Tryck på knappen för att starta programguiden. Välj kanal och det program du vill spela in (för att veta hur du skall navigera i guden, se "Elektronisk programguide (Boxer TV-Navigator)*", sida 26). När du är har valt program, tryck på knapp Programmet visas med en röd ram runt den. Tryck på för att avbryta programmeringen.. Du kan titta genom och ändra inställningarna för inspelningen i menyn för Inspelningstimern (se "Inspelning som programmeras via menyn", sida 31) LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 35 Jeudi, 11. septembre : INSPELNINGSLISTA För att komma åt inspelningslistan, tryck på knappen Du kan även öppna den genom att trycka på.., och sedan välja INSPELNINGSLISTA Din mottagare är utrustad med en hårddisk (identifieras som HDD-V). Du kan skapa mappar för att hålla ordning på dina inspelningar, och övervaka hur mycket diskutrymme som är ledigt. Fönstret till vänster visar de befintliga mapparna och de inspelade programmen. Använd knapparna och för att bläddra genom sidorna i listan med mappar och inspelningar. Använd knapparna eller välja en mapp eller en inspelning. för att Tryck på knappen för att öppna den valda mappen och för att se de inspelningar den innehåller. Tryck på saker: använd tryck på för att spela upp den valda inspelningen. I läget för läsning är det möjligt att göra följande,, och för att flytta runt i det inspelade programmet. för att sluta och gå tillbaka till inspelningslistan. för att lämna inspelningslistan och lämna denna meny. Tryck på knapp 11-5 HANTERA INSPELNINGSLISTAN De färgade knapparna möjligheter: : öppna menyn "Välj åtgärd". : välj den markerade inspelningen. : visa hela eller den begränsade inspelningslistan. : sortera inspelningarna i datum- eller namnordning. låter dig hantera inspelningslistan, och ger dig följande LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 36 Jeudi, 11. septembre : Att välja inspelade program Du kan arbeta med flera inspelningar samtidigt. Om du tänker hantera flera filer samtidigt, är det bäst att du väljer dem först. Att välja flera inspelningar Att välja flera inspelningar som inte är i följd: Gå till den önskade inspelningen. Tryck på knapp, ikonen vänster om inspelningen. visas till Fortsätt på samma sätt för de övriga inspelningarna du vill välja. Tryck på för att öppna fönstret för hantering av inspelningar. Att välja flera inspelningar som är i följd: Gå till den önskade inspelningen. Håll knappen Tryck på knapp Tryck på intryckt tills dess att ikonen, ikonen visas till vänster om inspelningen. Gå till den sista av de önskade inspelningarna. visas till vänster om de valda inspelningarna. för att öppna fönstret för hantering av inspelningar. Mappar väljs på samma sätt som man väljer inspelningar Komma åt den fullständiga listan För att visa den fullständiga listan med inspelningar och därmed även de som är spärrade, tryck på Du kommer att ombedas att lämna koden som öppnar de spärrade inspelningarna. Skriv in mottagarens tillträdeskod och tryck sedan på sida 18).. (för at ändra koden, se "Ändra mottagarkod", för att återgå till den spärrade listan. Spärrade inspelningar indikeras av en nyckelsymbol. Tryck på Sortering av inspelningar Du kan sortera dina inspelningar efter datum eller namn med knappen LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 37 Jeudi, 11. septembre : Så här skapar du en ny mapp Du kan skapa nya mappar för att organisera dina inspelningar. Välj en mapp och tryck på knappen.. Välj "Flytta/Ny mapp" och tryck på Tryck på knappen Tryck på knapp "Ny mapp". för att radera det namn som visas, skriv sedan in det nya namnet med knapparna på den numeriska knappsatsen på fjärrkontrollen Till exempel: tryck på knapp 2 för ett "a", tryck på snabbt två gånger på knapp 2 för att få ett "b", och så vidare. Använd bara alfanumeriska tecken (siffror och bokstäver) när du namnger mappar. Använd inga specialtecken. Godkända tecken är ".", "_" och "-". Tryck på för att bekräfta att du skapar en ny mapp Radering av inspelning Välj den inspelning eller mapp som du vill radera eller välj flera inspelningar och mappar (se "Att välja flera inspelningar", sida 36). Tryck på knappen. Välj "Radera" och tryck på att bekräfta raderingen.. Ett varningsmeddelande visas. Tryck på för Det går inte att radera en hel lista när en inspelning pågår Flytta inspelningar Välj den inspelning eller mapp som du vill flytta eller välj flera inspelningar och mappar (se "Att välja flera inspelningar", sida 36). Tryck på knappen. Välj "Flytta/Ny mapp" och tryck på och. och tryck på knapp. Välj önskad målmapp med knapparna När flyttningen är klar hittar du dina inspelningar på det nya stället Byta namn på en inspelning Välj den inspelning eller mapp som du vill byta namn på och tryck på Välj "Byt namn" och tryck på LU A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.

LU 253129627A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 1 Jeudi, 11. septembre 2008 4:32 16

LU 253129627A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 1 Jeudi, 11. septembre 2008 4:32 16 LU 253129627A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 1 Jeudi, 11. septembre 2008 4:32 16 MARKBUNDEN INSPELNINGSBAR DIGITAL-TV MOTTAGARE MED HÅRDDISK OCH DUBBLA MOTTAGARE DTR 94000TA HD Mjukvara version 0.2.0

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

LU 253183506A_ITD84HD_SWE.book Page 1 Mardi, 2. décembre 2008 10:38 10 DIGITAL-TV MOTTAGARE ITD84 HD BRUKSANVISNING SVENSKA 253183506A-SWE

LU 253183506A_ITD84HD_SWE.book Page 1 Mardi, 2. décembre 2008 10:38 10 DIGITAL-TV MOTTAGARE ITD84 HD BRUKSANVISNING SVENSKA 253183506A-SWE LU 253183506A_ITD84HD_SWE.book Page 1 Mardi, 2. décembre 2008 10:38 10 DIGITAL-TV MOTTAGARE ITD84 HD BRUKSANVISNING SVENSKA 253183506A-SWE LU 253183506A_ITD84HD_SWE.book Page 2 Mardi, 2. décembre 2008

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LU 253090144A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 1 Jeudi, 6. mars 2008 1:18 13

LU 253090144A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 1 Jeudi, 6. mars 2008 1:18 13 LU 253090144A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 1 Jeudi, 6. mars 2008 1:18 13 MARKBUNDEN INSPELNINGSBAR DIGITAL-TV MOTTAGARE MED HÅRDDISK OCH DUBBEL TUNER DVR 6200T/6400T Mjukvaruvariant 0.7.7 och senare

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning Trådlös TV-länk SLV3100 Bruksanvisning A 1 2 SLV3100 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR DC 9V Channel 1 2 3 4 ON/OFF 7 6 5 4 3 B 8 9 SLV3100 WIRELESS TVLINK RECEIVER Channel 1 2 3 4 DC 9V ON/OFF 13 12 11 10

Läs mer

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare 305046 2 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter...4 Kassering av batterier och mottagare...5 Översikt...6 Framsida Baksida...6 Sätt i batterier i fjärrkontrollen...7

Läs mer

USER MANUAL MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW

USER MANUAL MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW FREE TO AIR : ITD 48 SW / ITD 51 SW / ITD 52 SW / ITD 53 SW / ITD 54 SW / ITD 55 SW USER MANUAL

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SDV7220/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 44 Säkerhet 44 Återvinning 44 2 Din SDV7220/12 45 Översikt 45 3 Komma igång 46

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Draft 1.2-21/10/10 LU 253374178-A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 1 Jeudi, 21. octobre 2010 1:27 13 DT90 HD Boxer HD-digitalbox För TV via antenn RT90 HD Boxer Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Mars 2007. Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar

Mars 2007. Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar Mars 2007 Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar Tabellguide Testet omfattar tio digital-tv-boxar och har utförts av Intertek ETL SEMKO i Storbritannien på uppdrag av Energimyndighetens Testlab. Vid

Läs mer

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 5140. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 5140 instruktionsbok (information,

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799 SVENSK-2 000318 00799 Innehållsförteckning FÖRORD Säkerhetsinstruktioner... s. 3 Nätanslutning... s. 3 De olika delarna... s. 3 PRODUKTINFORMATION Display och knappar på framsida... s. 4 Anslutningar på

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 SVENSKA. Viasat-programguiden... 26. Fjärrkontrollen...

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 SVENSKA. Viasat-programguiden... 26. Fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter.... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 Uppdateringar av din mottagare.... 4 Miljöinformation... 4 Copyrightmeddelanden.... 4 Fjärrkontrollen................. 5 Sätta

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Vocatex Standard och Plus

Vocatex Standard och Plus Vocatex Standard och Plus 120719 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Säkerhets- och underhållsinstruktioner... 3 Säkerhetsinstruktioner... 3 Underhållsinstruktioner... 4 2. Kom igång... 5

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Din manual JOBO PDJL007 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2307076

Din manual JOBO PDJL007 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2307076 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för JOBO PDJL007. Du hittar svar på alla dina frågor i JOBO PDJL007 instruktionsbok (information,

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 HD PVR 102-CT Användarmanual Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande:

Läs mer

Snabbhandledning. Svenska VTE-1016

Snabbhandledning. Svenska VTE-1016 Snabbhandledning Svenska VTE-1016 7025691 1 Så låt oss komma igång! Anslut din handkontroll till ditt PlayStation TVsystem Du kan använda den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK 3 eller DUALSHOCK 4 med ditt

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Instruktionsmanual. Instruktionsmanual för FMH 6050. 1 Inledning

Instruktionsmanual. Instruktionsmanual för FMH 6050. 1 Inledning Instruktionsmanual Instruktionsmanual för FMH 6050 1 Inledning Du gjorde ett utmärkt val då du inhandlade denna produkt, tillverkad av innovativ teknologi som kommer ge dig unik service. Ta några minuter

Läs mer

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering.

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. 1 Introduktion CAMZWEXT2 är ett användarvänligt kamerasystem som är lätt att installera. CAMZWEXT3 innehåller

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Hastighet: Snabbare / Långsammare (Kort tryck) Blockhopp Framåt / Bakåt (Långt tryck) Lagrad tidning: Nyare / Äldre Hjälp

Hastighet: Snabbare / Långsammare (Kort tryck) Blockhopp Framåt / Bakåt (Långt tryck) Lagrad tidning: Nyare / Äldre Hjälp Användarmanual för Radiotidningsmottagaren 1. Anslutningar och reglage Högtalare Hastighet: Snabbare / Långsammare (Kort tryck) Blockhopp Framåt / Bakåt (Långt tryck) Lagrad tidning: Nyare / Äldre Hjälp

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna.

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna. Bruksanvisning Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. ReSound Unite TV kommer att ge dig en hög kvalité med överfört ljud direkt till din hörapparat från din TV, HiFi stereo, dator och

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Välkommen till Canal Digital Din guide till riktig digital-tv

Välkommen till Canal Digital Din guide till riktig digital-tv Elektra på KIOSK I, Robot på CANAL+ Välkommen till Canal Digital Din guide till riktig digital-tv Askungen Disney Välkommen som kund hos Canal Digital Vårt mål är att ge dig de bästa TV-upplevelserna.

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 1 Mardi, 23. mars :56 15

LU B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 1 Mardi, 23. mars :56 15 LU 253304965B DTR94000TA_v0-2-0_SW.book Page 1 Mardi, 23. mars 2010 3:56 15 MARKBUNDEN INSPELNINGSBAR DIGITAL-TV MOTTAGARE MED HÅRDDISK OCH DUBBLA MOTTAGARE DTR 94000TA Mjukvara version 0.2.0 och senare

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning.

Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning. Är ett registrerat varumärke av Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning. Tack för att du köpt en MINIX NEO G4. Följ denna guide för att ställa in enheten. MINIX NEO G4 är en revolutionerande

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

Tack för att ni valde Finnsat digiboks. Vi hoppas att Ni kommer njuta med den lätt, underhållande TV tittande.

Tack för att ni valde Finnsat digiboks. Vi hoppas att Ni kommer njuta med den lätt, underhållande TV tittande. Tack för att ni valde Finnsat digiboks. Vi hoppas att Ni kommer njuta med den lätt, underhållande TV tittande. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer