Svensk Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Bruksanvisning"

Transkript

1 Svensk Bruksanvisning

2 Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda er mottagare så fort som möjligt. Därför är menyn utformad för att tillmötesgå alla era behov. För att vara säker på att ni använder er mottagare på ett smidigt och säkert sätt, var god läs denna bruksanvisning noggrant. Om ni behöver returnera er mottagre, var god skicka tillbaka den tillsammans med alla tillbehör och i sin originalförpackning. Det ska även ligga med en faktura eller kvitto samt en beskrivning av problemet på produkten. Låt endast auktoriserad reparatör ta hand om en produkten eller tillbehör som behöver repareras.

3 Finesser förprogrammerade kanaler (TV: 2000CH, Radio: 1000CH) - Lätt att använda via On Screen Display. - 1 Scart för TV. - Ljudutgångar för HiFi förstärkare och Digitalt Ljud. - Infraröd fjärrkontroll. - RS232 Serial Link för interaktion med personlig dator. - Display Signal Meter för enkel start. - CD ljudkvalité. - Volymkontroll (32 steg). - Text- TV funktion. - Undertext funktion. - Favorit kanal funktion. - SCPC/MCPC kanal mottagbar. - Minns senaste kanalen. - Välj mellan bild format (4:3, 16:9) - Visar 7 dagars EPG. (Electronic Programme Guide). - Multi- Lingual funktion. - Barnlås för Kanal och användning av mottagaren. - 5 sorteringsmetoder (Alfabetisk, betala/gratis, normal/låst). - Extern strömadapter. - DC 10V- 26V täckning.

4 Innehåll 1. - Säkerhetsnoteringar, Fjärrkontroll 2. - Fjärrkontroll, Er mottagare 3. - Er mottagare 4. - Ställ in systemet 5. - Snabbstart 6. - Volymkontroll 7. - Kanalinformation 8. - Kanalinformation 9. - Kanalinformation 10. -Huvudmeny Huvudmeny Övrig information Problemlösning Teknisk data Teknisk data

5 3. Säkerhetsnoteringar Denna produkt är avsedd för att ta emot antennsignaler, som beskrivs i denna guide. Den får ej användas för andra ändamål. Håll produkten utom räckhåll för barn. För att undvika skador på er och produkten, var god, följ råden nedan. Varning Tag aldrig bort locket eller någon del av det. Låt ej vätskor eller andra föremål komma in i produkten. Fara. Täck ej över ventilationshålen, annars kan produkten bli överhettad och fatta eld. Fara. Använd endast originaldelar eller delar rekommenderade av kvalificerad personal. Obs. Placera enheten på en väl- ventilerad och sval plats. Obs. Placera ej något tungt eller blött på enheten. Det kan annars skada den. Fara. Stäng av enheten under åskväder eller om den ej ska användas under en längre tid. Koppla bort antennsladden under åskväder. Obs. Använd en mjuk, ren, fuktad trasa när ni ska göra rent enheten. Använd aldrig något annat än vatten! Obs. Installera ej enheten under dessa förhållanden: - Där den utsätts för direkt solljus. - Där det är fuktigt eller blött. - Där temperaturen är för hög eller låg. 4. Er mottagares funktioner 4.1 Fjärrkontrollen Power knapp 2. EXTRA knapp 3. Audio knapp (ljud) 4. Timer knapp 5. EPG knapp 6. BACK knapp (bakåt) 7. + Volym 8. - Volym 9. Select knapp (markera vänster) 10. OK knapp 11. Select knapp (höger) 12. Kanal upp/ned 13. Föregående/ Nästa (favorit) 14. Exit knapp (ut/avsluta) 15. Menu (meny) 16. Program info knapp/ Undertext 17. Teletext knapp 18. Program information knapp 19. LAST knapp (Senast) 20. Radio knapp 21. Nummer knappar 22. Mute (stum/tyst)

6 Notera! När ni sätter i batterierna i fjärrkontrollen, se till att polerna ligger rätt. Power knapp Nummer knappar EPG knapp TV/Radio knapp Mute knapp Exit knapp Meny knapp Back knapp Info knapp TTX knapp Kanal upp/ ned Vänster/Höger Vol upp/ ned OK knapp Audio knapp Timer knapp Last knapp Subtitle knapp Pause knapp Startar er mottagare eller ställer i stand-by läge. Byter kanaler, eller väljer menyer. Visar en kanals programinformation (Elektronic Program Guide) Byter mellan Tv och Radio Stänger av/startar ljudet. Går ut ur en meny Går in på meny. Går tillbaka till föregående meny. Visar information för nuvarande kanal. Visar teletext. Byter kanal eller bläddrar igenom menyerna Byter kanal, bläddra och välja punkter i meny-läge. Höj och sänk volymen. Visar kanallistan i TV- läge, Väljer en punkt i meny-läge. Väljer ett ljudspråk och ljudläge. Ställer in den lokala tiden eller gå till listan där ni kan ställa in timer. Går tillbaka till kanalen ni senast tittade på. Undertexten kan stängas av eller på (om det finns en sådan). Ställer videon i paus- läge. 4.2 Framsidan 1. Röd/Grön LED- Indikator. 2. Väljare (Kanal)- Byter kanal, bläddrar igenom meny. 3. Power- Startar och ställer er receiver i stand-by läge

7 4.3 Baksidans anslutningar RF- ngångantenn kabel (koaxial) för digital signal. Scart koppling till TV IEC F connector Video koppling för HIFI system. (analog). Ljudkoppling för HIFI system (analog). RS 232C för anslutning till PC. Anslutning med Fjärr-ögat. RF utgång för UHF IEC MAIL anslutare. Cigarett uttag för bil (Val) Antenn loop ut Analog Scart anslutning till VCR HIFI system Digital HIFI system Analog Fjärr- öga (Remote eye) Extern adapter (12V DC/1A) Namn Ström- anslutningar. Funktion Koppla till adapter AC 230V 50Hz, DC 12V, 10Am efter att alla andra kopplingar är färdiga. RF IN RF OUT (ut) TV scart VCR scart Video anslutning för VCR, TV Audio anslutning för HIFI system. RS- 232 anslutning till PC Fjärr- öga (remote eye) UHF/VHF ANT in för lokal TV mottagning. Antenn Loop ut Koppla er TV via scart till denna anslutning. Koppla er VCR via scart till denna anslutning. Video utgång för anslutning till AV monitor etc. Ljudutgångar för anslutning till ett HIFI system. Anslut er PC via denna koppling när ni vill uppgradera systemmjukvaran. Koppla Fjärr- ögat till denna anslutning. 3

8 5. Ställ in systemet Detta kapitel kommer att förklara hur man utför de inställningar som behövs innan ni för första gången använder er receiver. 5.1 Ställ in er mottagare. Anslut er mottagare till er TV. Se avsnitt 4.3 på Baksidans anslutningar för mer detaljer. Tryck på Power knappen på er fjärrkontroll eller mottagare. ON meddelandet syns på framsidans display på mottagaren och språkmenyn visas er TV. Använd kanal upp/ ned knapparna på fjärrkontrollen eller mottagaren för att välja språk. Tryck sedan på Ok för att bekräfta valet. Därefter visas Antenna Booster Power.Använd Höger/ Vänsterknapparna för att välja ON eller OFF. Mottagaren börjar automatiskt att söka efter kanalerna. När sökningen är färdig och alla kanaler syns på listan kommer TVdisplayen att synas automatiskt. 5.2 Generella inställningar I generella inställningar- menyn kan ni ställa in tidszon och andra inställningar för mottagaren. Om ni köpt er mottagare hos er lokala återförsäljare är dessa inställningar oftast redan anpassade för ert område. Det finns flera inställningar i denna meny. Ni kan välja mellan dessa inställningar med hjälp av Kanal upp/ ned knapparna eller Vänster/ Höger knapparna. När ni markerat en inställning, gå in på den med hjälp av OK -knappen. - Tidzon. Välj tidzon för er geografiska plats. - Sommartid. Välj ON för att ställa in sommartid, OFF för vintertid. - TV- skärm förhållande. Välj det rätta bildformatet för er TV. (4:3 eller 16:9) - Menyspråk Välj det språk ni vill ha på era menyer. - Huvudljudspråk. (det huvudsakliga) Välj det språk ni vill ha för multi- språk kanaler. - Huvudspråk för textremsa Välj det språk ni vill ha på er undertext. - Antennförstärkare Ni kan välja on/off för 5V strömförsörjning till antennen. - Logiskt kanalnummer Denna funktion är till för att automatiskt sortera kanalerna efter den automatiska sökningen, finns ej tillgängligt i alla områden. - Banner Time Out Ni kan välja under hur lång tid en rubrik skall visas. - Duplicerat program - Ni kan koppla bort avskärmningen av samma program från olika TPs. 4

9 6. Snabbstart 6. Snabbstart Detta kapitel ger er de instruktioner som behövs för grundanvändning av mottagaren. Grundinställningar samt kanalinställningar har redan ställts in för ert geografiska område. Om detta har gjorts bör ni ej behöva gå till Del 5 i manualen när ni ska använda produkten. 6.1 Starta er mottagare Tryck på Power -knappen på mottagaren eller fjärkontrollen för att starta er mottagare. Vill ni ställa den i stand-by läge, tryck in power knappen ännu en gång. 6.2 Ominstalltion Normalt så är er mottagare inställd för er så ni kan se de kanaler anpassade för ert område. För att se förinställda TV- program behöver ni genomföra dessa inställningar: 1. Välj Huvudmeny 2. Gå till Kanalhanteraren och tryck sedan OK knappen. 3. Välj Ominstallation OK. 4. ***Varning. Återgå till fabriksinställningar** Visas nu, tryck OK. 5. Antenn förstärkare AV kommer upp i en ruta, tryck OK. 6. Ominstallation börjar automatiskt. 7. När den är klar kan ni se önskade Tv- kanaler. Notera. Beroende på vilken modell av mottagare kan det hända att era lokala TV program ej blivit inställda på mottagaren från början. 6.3 Välj TV- kanaler Följande steg är för att se en förinställd kanal. 1. För att välja den kanal ni vill se, använd en av följande metoder. - Välj kanal med nummerknapparna. - Använd kanal upp/ ned knapparna på fjärkontrollen eller receiver. - Tryck på OK och välj en kanal ur kanallistan. 2. Välj den önskade kanalen och tryck sedan OK knappen. Er valda kanal kommer att visas på TV skärmen tillsammans med Info Boxen. Notera. - För att gå tillbaka till kanalen ni tittade på innan, tryck på Last knappen. - INFO box Detta är lådan som dyker upp på nedre delen av er TV- skärm och visar informationen för nuvarande kanal. Den visar information så som titel på nuvarande och nästa program, samt kvalitén på antennsignalen och signalstyrkan. För mer detaljerad information, välj titeln på programmet och tryck på INFO knappen. 5

10 Volymkontroll/ Tyst (mute) 6.4 Volymkontroll/ Tyst (mute) Använd Volym Upp/Ned knapparna på er fjärrkontroll för att justera volymen på er TV. När någon av knapparna aktiveras syns volymindikatorn på TV skärmen. När ni ej tryckt på någon av dessa knappar på en stund försvinner indikatorn. Tryck på MUTE (Tyst/ Stum) knappen på fjärkontrollen för att stänga av ljudet tillfälligt. Trycks knappen in igen kommer ljudet tillbaka. 6.5 Lyssna på Radio Mottagaren ger er även valet att kunna lyssna på Radio. För att göra detta, tryck in Tv/Radio knappen på fjärrkontrollen. För att återgå till att titta på TV. Tryck in knappen igen. 6.6 Välj Ljudläge Detta gäller inställningar för ljudspråk och ljudläge. Ljudspråket är inställt på det språk ni valde som Ljudspråk (det huvudsakliga) på Grundinställningar. Även om ni ställt in detta språk kan ni ändå välja att se ett program i ett annat språk. Om ni trycker in AUDIO (ljud) knappen än en gång när mottagaren stängts av, kommer den att återgå till det huvudsakliga ljudspråket. 1. Tryck på AUDIO (Ljud) knappen på fjärrkontrollen. 2. För att byta ljudspråk, använd Kanal upp/ned knapparna för att markera det språk ni vill ha. 3. Använd Vänster/Höger knapparna för att välja det ljudläge ni vill ha. De val som finns är: - Stereo: Ljudet kommer från båda högtalare. - Mono L (Vänster): Ljudet kommer endast från vänster högtalare. - Mono R (Höger): Ljudet kommer endast från höger högtalare - AC-3: Dolby Digital (För att lyssna på Dolby Digital, koppla in en förstärkare med Dolby Digital till SPDIF utgången.) För att återgå till att titta på TV, tryck på AUDIO (ljud) knappen igen eller tryck på EXIT (Ut/Avsluta). 6.7 Programlista och Sorterings Hanteraren. Digital TV erbjuder hundratals kanaler. Alla tillgängliga kanaler visas i en lista. I denna del kommer vi att titta på hur man tar fram en sådan lista och hur de ska sorteras. Detta är mycket bekvämt när ni letar efter den lista eller kanal ni vill se. För att se denna lista, tryck på OK knappen när ni ser på TV eller lyssnar på en Radiostation. 3 färgade knappar användes för att hantera Programlistan. - Röd knapp: Används för att skapa en mer preciserad användarlista. Tryck på den Gröna knappen på fjärrkontrollen för att byta till listan ni skapat. - Grön knapp: Total lista, används för att lägga till valda kanaler från andra listor. (1) Tryck på den Gröna knappen för att visa användarlistorna i höger hörn på rutan. (2) Välja önskad lista och tryck OK knappen. - Användarlista: Används för att flytta valda kanaler från listan. - Gul knapp: Används för att sortera eller filtrera Programlistan. (1) Tryck på Gul knapp för att visa Sorteringsfönstret. (2) Ställ in ett val av Sortering (Alfabetiskt, Kodat och låst) samt Filter och tryck sedan OK. Om ni trycker på Gul knapp och ej väljer ett Sorteringsval så kommer kommer list- ordningen att återgå till original inställningen. 6

11 6.8 Kanalinformation Alla TV-sändare använder sig ej av kanalinformationd därför är detta inte alltid tillgängligt. Ni kan använda EPG och INFO knapparna för att se kanalinformationen på de kanaler som har denna funktion EPG (Elektronisk Program Guide) Knapp. Använd denna knapp för att se information om Program titlar, TV tablåer etc... Detta skickar kanalen ut. Gör den ej det kan mottagaren ej få tag på information om detta. 1. När ni ser på TV, tryck in EPG knappen. 2. Välj det program ni vill veta mer om. Använd Kanal Upp/ Ned knapparna för att markera önskat program och använd sedan Vän/Hög- knapparna för att bläddra igenom veckodagarna. 3. Tryck på OK- knappen. Mer information om det valda programmet dyker upp INFO- knapp Använd denna knapp för att få information om nuvarande program. 1. Medan ni ser på TV eller lyssnar på Radio, tryck på INFO- knappen. När knappen trycks in en gång kommer kanalinformation att visas i Info boxen. 2. Info boxen visas. Ni kan se informationen för kanalen, så som titel på nuvarande och nästa program, signalstyrka och kvalité på mottagningen. 3. Tryck på INFO- knappen igen för att se mer information, så som programinnehåll, tema, etc. För att se information om nästa program, tryck på vänster/höger- knapparna. 4. Återgå till Visnings- läge igen genom att trycka på INFO igen eller Exit- knappen. 6.9 Undertexter och Teletext (Text- TV). Mottagaren klarar av att ta emot undertexter och teletext. Undertexter och teletext kan endast hittas ifall TVsändaren har denna funktion.beror ej på mottagaren. - Undertexter. För att se undertext, tryck på SUBTITLE (Undertext) knappen på fjärrkontrollen. Tryck på samma knapp igen för att ta bort texten. -Teletext (Text-Tv) med hjälp av intern mjukvara Det är möjligt att se Text-TV med den inbyggda mjukvaran. Oavsett om er TV stödjertext-tv, kan man se den utan att din mottagare använder den inbyggda Text-TV:n. (1) Visar sidan 100 när TTX knappen trycks in. (2) Gå till en annan sida med nummerknapparna eller upp/nedknapparna. Hoppa till närmsta sida ifall sidan ni valt ej finns eller om nedladdningen är klar. De 3 färgade knapparna fungerar som följande: - Grön: Gå till huvudsidan (100) - Gul: Gå till senaste sidan. - Blå: Byt mellan full Text TV-skärm till genomskinlig. 7

12 7. Avancerad användning. Detta kapitel ger er instruktioner om hur man använder några av de mest använda funktionerna som mottagaren tillhandahåller. 7.1 Kanalsökning Digital TV erbjuder hundratals kanaler. Därför är det viktigt att ni vet hur man söker rätt på dessa kanaler som ni har tillgång till. Det finns 3 metoder för kanalsökning: Autosök, Manuellsökning och Nätverkssökning. Det vanligaste är att man använder Autosök. (1) Tryck in Meny- knappen på fjärrkontrollen för att gå till huvudmenyn. (2) Välj Kanalhanteraren, tryck sedan på OK knappen. Det kommer nu upp olika undermenyer som innehåller Autosök och Manuellsökning Autosök Använd denna sökfunktion för att er receiver ska söka upp alla kanaler automatiskt. (1) Välj Autosök och tryck på OK knappen för att aktivera funktionen. Alla TV och Radio kanaler kommer att sökas upp. Namnen på kanalerna kommer att listas. Tryck på Exit knappen för att återgå till visningsläge och kontrollera att mottagningen för kanalen är bra Manuellsök Använd denna funktion genom att gå in på TP information manuellt på er mottagare. Denna sökning används oftast när man vill söka upp en speciell kanal eller de kanaler som autosök eventuellt missat.denna funktion är dock lite svårare och kräver en viss kunskap. (1) Välj Manuellsök och tryck sedan på OK knappen. (2) Flytta markeringsbalken till önskad kanal och tryck sedan OK. Kanalen är nu markerad. (3) Tryck på den Röda knappen för att starta sökningen. Namnen på kanalerna kommer att listas. Tryck på Exit! knappen för att återgå till Visningsläge och kontrollera att mottagningen på vald kanal är bra. 8

13 7.2 Hantera Favoritlistan Favoritlistan är en samling av era favoritkanaler. Digital- TV ger er ett utbud på flera hundra kanaler. Därför är det nästan omöjligt att välja kanalerna genom att trycka på ett kanalnummer varje gång ni vill se en kanal. Därför bör ni gruppera era kanaler så de är lätta att hitta. Använd denna funktion för att göra lista. (1) Tryck på Meny - knappen på fjärrkontrollen för att gå till huvudmenyn. (2) Välj Hantera Favoritlistan och välj sedan Redigera Listnamn. (3) Namnge listan. Listan kan få ett namn. Varj familjemedlem kan skapa sin egen kanallista och döpa listan efter sig själv. Namnet väljer ni själva. Följ instruktionerna på skärmen för att skapa listorna och namnge dessa. (4) Efter att ni namngett en lista.tryck på den Röda knappen. (5) Välj Lägg till/ Tag bort kanaler och tryck sedan på OK knappen. (6) Välj den listan ni namngav tidigare. (7) Lägg till kanaler från den Totala Kanallistan till Favoritlistan. Ni kan även ta bort kanaler från er favoritlista. Följ instruktionerna på skärmen. (8) Tryck på OK för att avsluta. Hantera Favoritlistan ger följande funktioner utöver de vi beskrivit ovan. * Redigera kanalnamn Använd denna funktion för att redigera kanalnamnet. Välj kanalnamnet ni vill ändra från den Totala kanallistan och ändra det sedan. (1) Använd Kanal Upp/ Ned knapparna för att välja Redigera kanalnamn (2) Använd Vänster/ Höger knapparna för att välja listan som innehåller den kanalen ni vill ändra namnet på. (3) Välj kanalen och tryck OK. (4) När skärmen ändras så ni kan ändra kanalnamnet, följ då anvisningarna på skärmen. (5) Tryck sedan OK knappen. * Sortera om kanaler Använd denna funktion för att ändra ordningen på kanalerna. Välj den kanal som ni vill flytta.tryck på OK - knappen. Använd Kanal Upp/ Ned- knapparna för att flytta på den och tryck sedan OK igen. (1) Använd Kanal Upp/ Ned knapparna för att välja Sortera om kanaler (2) Använd Vänster/ Höger knapparna för att välja den listan som innehåller kanalen ni vill flytta på. (3) Välj kanalen ni vill flytta på och tryck OK knappen. Den valda kanalen kommer att markeras i Blå. (4) Använd Vänster/ Höger knapparna samt Kanal Upp/ Ned, och Sida Upp/ Ned knapparna för att flytta den valda kanalen till önskad plats. (5) Tryck på OK knappen. 9

14 * Ta bort kanaler från den totala kanallistan. Använd denna funktion för att ta bort de valda kanalerna från den Totala kanallistan. Välj den kanale ni vill ta bort och tryck sedan OK. (1) Använd Kanal Upp/ Ned knapparna för att välja Ta bort kanaler från totallistan och tryck sedan på OK knappen. (2) När Ta bort kanaler från totallistan visas, välj den kanal (kanalerna) ni vill ta bort med OK knappen och flytta de till papperskorgen genom att trycka på Höger knappen. (3) Kanalen (kanalerna) ni vill ta bort bör dyka upp i papperskorgen. Tryck på Exit knappen. (4) När medelandet Vill ni ta bort kanaler från papperskorgen? dyker upp, Tryck då på OK knappen. De valda kanalerna kommer nu att tas bort. 8. Huvudmeny Guide 8. Huvudmeny Guide. 8.1 Generella inställningar. Gå tillbaka till del 5.2 på Grundinställningar för mer detaljer. 8.2 Hantera Favoritlistan Gå tillbaka till del 7.2 på Hantera Favoritlistan för mer detaljer. 8.3 Kanalhanteraren Gå tillbaka till del 7.1 på Kanalsökning för mer detaljer om Autosök och Manuellsök. Vi kommer nu att titta närmare på andra funktioner. Ominstallation. Använd denna funktion för att återställa alla inställningar till grunden. (1) Tryck på Meny knappen på fjärrkontrollen. (2) Välj Kanalhanteraren. (3) Välj Ominstallation. (4) När Skriv in lösenordet visas, skriv då in lösen. (5) Inställningarna (Så som kanalinformation och språk) på er mottagare kommer att ställas om till sin grundinställning. Mottagaren kan ej ställas om till sina grundinställning om lösenordet ändrats. 10

15 * Notera När ni utför ominstallation på mottagaren kommer den att initieras på ett av två sätt. Skillnaden beror på modell av mottagare. 1. Inställningarna kommer att återställas till sina fabriksinställningar och kanalinformation som fabriken ställt in kommer att förbli desamma. 2. Inställningarna kommer att återställas till sina fabriksinställningar och kanalinformationen kommer att raderas även de som fabriken ställt in. Radera alla kanaler. Använd denna funktion om ni skulle behöva radera alla kanaler. Om ni utför detta så kommer endast kanalerna att raderas, inte era övriga inställningar. (1) Tryck på Meny knappen på fjärrkontrollen. (2) Välj Kanalhanteraren. (3) Välj Radera alla kanaler. (4) När Skriv in lösenordet visas,skriv in lösenordet. (5) När meddelandet som ber er bekräfta raderingen dyker upp, tryck på OK knappen. 8.4 Föräldralås hanteraren. Denna funktion ger er möjligheten att låsa kanaler eller er mottagare. Exempelvis om ni ej vill att ert/era barn ska komma åt vissa kanaler eller mottagaren överhuvudtaget. (1) Tryck på Meny knappen på fjärrkontrollen. (2) Välj Föräldralås. (3) När skriv in lösenordet visas, skriv in lösen. Originallösen är 0000 (4) När Föräldrar- hanterar menyn visas, ställ in följande punkter: * Kanallås Välj den kanal ni vill låsa. När någon byter till den valda kanalen kommer lösenord att visas. * Menylås Ni kan låsa Huvudmenyn för att hindra ändringar i menyerna. Hotel Mode (Hotell Läge). * Startlås Ställ in ifall lösenordet måste anges när man startar mottagaren. On/Off. * Ändra lösenord Välj detta om ni vill skriva in ett nytt lösenord. När någon byter till den låsta kanalen kommer lösenord krävas. 8.5 Systeminformation Denna sida visar information om mottagarens mjukvara. Använd detta för att kontrollera mjukvaruversionen eller datum för nuvarande mjukvara, innan ni uppgraderar systemet. 11

16 9. Övrig information 9. Övrig information 9.1 Uppgradera mottagarens mjukvara. Ni kan uppgradera mjukvaran i er mottagare. För att göra detta, kontakta butiken där ni köpte mottagaren. För att kontrollera mjukvaruversionen, gå in på Systeminformation från huvudmenyn.tryck OK. Efter att mjukvaran uppgraderats kan ni behöva utföra Ominstallation på mottagaren. Gå till del 8.3 för att att se mer detaljer för Ominstallation. Obs När ni utför ominstallation kommer all befintlig data att förloras. (1) Koppla in kabeln (2) Kör programmet från er PC. (3) Stäng av er mottagare och starta sen igen. Var god, besök vår hemsida: 9.2 Mjukvaru överföring (Mottagare till Mottagare) S/W överföringsfunktion från mottagare till annan mottagare. 1. Plugga in strömkabeln för den skickande recievern och tag ur strömkabeln för den mottagande. 2. Koppla ihop den sändande mottagaren och mottagande med RS232 kabeln. 3. Ställ den sändande mottagaren på Systeminformation -menyn. 4. Tryck på (Timer) knappen (Grön) på den sändande mottagaren. (Hitta Händelseförlopps indikatorn på skärmen. 5. Plugga in strömkabeln för mottagande mottagare. 6. När Händelseförlopps indiaktorn är full, vänta tills Färdig meddelandet syns. När överföringen är färdig behöver ni starta om den mottagande mottagaren för att den nya mjukvaran ska aktiveras. Obs! Överföringen kan misslyckas beroende på elektriska störningar! I sådana fall,gör om överföringen. Om möjligt,undvik att använda RCU när mjukvaran förs över. 9.3 Huvudlösenord (Masterpassword) Detta lösenord är det normala lösenordet ni använder för att komma åt er mottagare ifall ni glömt det lösenord ni själva ställt in. Följande 4- siffriga nummer är Huvudlösenord. Det rekommenderas att ni sparar ert användarlösenord i de tomma rutorna nedan. Originalinställningen på användar lösenord är

17 10. Problemlösning Notera: Digitala kommunikationer innefattar den samtidiga överföringen och prosessen av stora mängder data. Byta kanal kan ta längre tid än i det analoga nätet. Problem Lösning 1) Ingen bild - Kanaldatan har bytts - Gör om installationen eller kanalsökningen. 2) Inget ljud - Kontrollera att ljudet är på- Kontrollera ljudspråk; Tryck på Ljud knappen och försök byta språk eller byt huvudljudspråk på Huvudmenyn. 3) Mottagaren startar ej - Koppla ur och i AC strömmen 4) Söker ej kanal - Kontrollera antennanslutningen. 5) Skärmen visar No Signal (Ingen signal) Hela tiden - Kontrollera antennanslutningen. 6) Bilden stannar ( fryser ) - Dålig signal eller kanal- Byt till en annan kanal- Koppla i och ur AC strömmen. 7) Fjärrkontrollen fungerar ej - Andra signaler kan störa ut den.- Kolla batterierna. 8) Hittar ej förprogrammerad kanal. - Utför Ominstallation eller Kanalsökningen. 9) Ingen OSD- Meny - Kontrollera Scartanslutningen. 10) Klarar ej av att ladda ned via datorn (Seriellport). - PC232 Port- problem. 11. Återvinning I de fall produkten skall kasseras. Kontakta er lokala återvinningsstation om hur ni ska gå till väga. Tänk på att ej slänga batterier i soporna eller i naturen. Ta dem till Holken (Återvinningen). 13

18 12. Tekniskdata 14

19 15

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Free to Air digital markbox DVB-T

Free to Air digital markbox DVB-T Free to Air digital markbox DVB-T Svensk Bruksanvisning General Agent i Norden. Moon Radio AB Enbärsvägen 8 735 37 Surahammar Sverige www.moon.se Innehållsförteckning Sid. Säkerhet-------------------------------------------------------3

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

DTR- 9900 Twin. Svensk bruksanvisning. www.moon.se

DTR- 9900 Twin. Svensk bruksanvisning. www.moon.se DTR- 9900 Twin Svensk bruksanvisning www.moon.se Innehåll Sid 1. Introduktion, funktioner och finesser. 2. Säkerhetsnoteringar 3. Säkerhet generellt. 4. Er mottagare och dess funktioner 5-6. Er mottagare

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Guide DILOG DT550DVR

Guide DILOG DT550DVR Guide DILOG DT550DVR EPG (Elektronisk Program Guide) är en inbyggd TV-tablå där du enkelt kan se vilka program som sänds, när de sänds och på vilken kanal. Boxer Navigator förenklar Ert DVR användande

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare 305046 2 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter...4 Kassering av batterier och mottagare...5 Översikt...6 Framsida Baksida...6 Sätt i batterier i fjärrkontrollen...7

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com Ver. 200805 Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 www.clasohlson.com SVENSKA Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den

Läs mer

37 LCD TV DFT-3719HD

37 LCD TV DFT-3719HD 37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner

Läs mer

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708 BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Tv Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär. Med den här handboken kommer

Läs mer

Tv när du vill Användarmanual - Arris 2853

Tv när du vill Användarmanual - Arris 2853 Tv när du vill Användarmanual - Arris 2853 Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Huvudmeny... 5 2.1 Film... 5 2.2 Play... 5 2.3 Tv-guide... 6 2.4 Sök... 6 2.5 Mina sidor... 6 2.6 Inställningar... 6 2.7 OM...

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 1 2 DIGIALITY VC-CI 304 Grundanvändning och Grundfunktioner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Grundläggande

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet 29 Introduktion knappar DAB/FM Omkopplingsläge DAB/FM ENTER Ange systemmenyn (tryck på ENTER i 3 sekunder) och välj funktion INFO Kontrollera programvaruversionen (tryck på INFO i 3 sekunder) och kontrollera

Läs mer

Programmera och ladda ny mjukvara till DT-serien. SatEdit V3 laddas ner från www.macab.com/helpdesk Ladda hem.

Programmera och ladda ny mjukvara till DT-serien. SatEdit V3 laddas ner från www.macab.com/helpdesk Ladda hem. Programmera och ladda ny mjukvara till DT-serien SatEdit V3 laddas ner från www.macab.com/helpdesk Ladda hem. DT-1000/1400/1470 Med handprogrammerare HP-01. Med programmet SatEdit V3 Programmering och

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt nedåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt nedåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation)

Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för Digital-TV mottagaren, använd manualen för framtida referens

Läs mer

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUT WIRELE VIDEO & DVD VIEWER Bruksanvisning Version 1.0 1 1. Förpackningens innehåll Kontrollera förpackningens innehåll. Den ska innehålla följande delar: 1. ändare 2. Mottagare 3. Adapter (2 stycken)

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

Wöhler CDL 210 CO2-logger

Wöhler CDL 210 CO2-logger Wöhler CDL 210 CO2-logger Allmänt Wöhler CDL 210 CO 2 mäter koldioxidhalten, luftfuktigheten och temperaturen. CDL kan logga och överföra mätdata online till PC. PC:n kan visa de loggade värdena som värden

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer