Kabel mottagare C 1201 CX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kabel mottagare C 1201 CX"

Transkript

1 BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning av mottagaren... sida 6 5. När du startar mottagaren första gången... sida 6 6. Kanallistor... sida 8 7. Personliga kanallistor... sida 8 8. Sortering och redigering av kanallistor... sida 9 9. Daglig användning av mottagaren... sida EPG - Elektronisk Program Guide... sida Timer... sida Åtkomstkontroll... sida Textrutan... sida Sökning efter nya kanaler... sida Avancerad sökning efter kanaler... sida Grundinställningar... sida Teletext/Text TV... sida Radiokanaler... sida 15

3 . Fjärrkontrollens funktioner INFO TV/AV TV/Radio Visar status på skärmen Skiftar mellan video och digital mottagare Skiftar mellan TV-program och radioprogram Standby - tänder och släcker mottagaren 0-9 Nummer knappar UHF SAT PR EPG 5 6 AUDIO POSITION _ L R EXIT PR+ (har ingen funktion på denna mottagare) Visar signalinformation Föregående program Visar programinformation En sida upp En sida ner Väljer ljudspår Programredigering Undertexter vid ett tryck - Text-TV vid två tryck (ingen funktion på denna mottagare) Tillbaka till föregående meny eller ångra val (upp) Program upp - eller upp i menyn MENU Huvudmeny - eller lämna meny - Sänker ljudstyrkan - eller Vänster i meny OK Visar programlistan eller bekräftar val i menyerna + Ökar ljudstyrkan - eller Höger i meny PR- FAV (mute) Stänger av ljudet (ner) Program ner - eller ner i menyn Skiftar mellan Favoritlistorna OBS! De färgade knapparna (röd, grön, gul och blå) har olika funktioner beroende på, var i menyn du befinner dig. 3

4 2. Betjäning av knappar på mottagarens front Front panel: Skulle det hända att fjärrkontrollen inte fungerar, kan mottagaren betjänas med knapparna på fronten. 1 = Tänd eller släck för mottagaren. 2 = Nästa kanal. 3 = Föregående kanal. 4 = Display Kortläsare: 5 = Kortläsaren används till programkort från Canal Digital. Kortet sätts i med den gula IC kretsen neråt och in emot mottagaren.

5 3. Installation Läs igenom denna vägledning innan du ansluter mottagaren. Din nya digitala mottagare är en mycket enkel och användarvänlig mottagare, som bl.a. kan ta emot svenska digitala kanaler från kabel. Dessutom kan du med ett programkort avkoda Conaxkodade kanaler. Mottagaren är dessutom utrustad med en digital ljudutgång, för dolby digital ljud genom en hemmabioförstärkare. Ett av våra mål med utvecklingen av mottagaren, har varit att skapa ett menysystem, som är så enkelt som möjligt att använda. Dessutom har vi gjort vårt yttersta för, att mjukvaran ska vara stabil och inte kräva uppdateringar ofta. Det kan naturligtvis hända, att vi blir tvungna till att uppdatera mjukvaran, t.ex. om programleverantören ändrar i de format, som de sänder deres kanaler i. Det är viktigt, att du alltid ser till att ha den senaste mjukvaran i din mottagare. Mjukvaran kan laddas ner från våran hemsida Säkerhet! För att säkra dig och din mottagare mot skador, ska du skydda mottagaren mot: Vätska, sprutande och droppande vatten Kyla, värme och extrema temperaturer Damm Övertäckning av ventilationshålen Mekaniska belastningar Om du har tagit mottagaren från kyla och in i värmen, bildas det kondens inuti i mottagaren, och det måste därför gå minst en timme, innan du ansluter mottagaren. Blixtnedslag kan skada din mottagare, tag därför ut antennsignalen i samband med åskväder. Undvik, att metalldelar, pappersbitar, vätskor, stearin eller likn. kommer in i mottagaren via ventilationshål och kortläsare. Detta kan leda till kortslutning och brand. Om något skulle komma in i mottagaren, ska den omgående stängas av från strömuttaget och du ska omgående kontakta din återförsäljare. Lägg nätkabeln till mottagaren på sådant sätt, att det inte skadas. Kabeln får inte brytas, läggas över en skarp kant, eller under tunga möbler. En skadad nätkabel kan medföra elektrisk stöt, eller i värsta fall leda till brand. Ska nätkabeln dras ur strömuttaget, får du endast dra i kontakten på nätkabeln. Drar du i kabeln, kan du skada den. Blixtnedslag, skador från vätskor, anslutning av utrustning som inte är beskrivet i denna manual, hårdhänt hantering med mottagaren, och installation av inte orginal mjukvara (patch- och kopimjukvara) ingår inte i garantin.

6 4. Anslutning av mottagaren 1 = Ingång för kabelsignaler. 2 = Utgång till digital mottagare nr. två 3 = Ljudutgång, kopplas till en förstärkare 4 = Scart utgång kopplas till TV:n. 5 = Scart ingång/utgång till en video eller en DVD spelare. 6 = Optisk utgång som ansluts till förstärkaren för att kunna se film med biografljud. 7 = Strömanslutning 8 = RS-232, mjukvarauppdatering från PC CABLE IN CABLE OUT 5. När du startar mottagaren första gången När du startar mottagaren första gången, blir du guidad genom installationsprocessen, som installerar alla programmen åt dig. Steg för steg: 1. Anslut mottagaren i strömuttaget. 2. Starta TV:n 3. Installationsguiden visas nu på skärmen. Val av språk: Välj det språk du föredrar med PR- och PR+. När du har valt språk, trycker du på OK. TV Format Med dessa inställningar kan du bestämma, vilken typ av utrustning, som är anslutet till din mottagare. 1. TV Format. Här har du möjlighet att välja, om din TV är av typ 4:3 eller Via TV (Widescreen). Genom att markera punkten och trycka OK, kan du ändra i inställningarna, och med PR- och PR+ kan du välja punkt.

7 2. TV Scart Denna punkt bestämmer, vilken typ av signal, som sänds till din TV. CVBS är en låg upplöst signal, som fungerar på alla typer av TV. Däremot RGB är en hög upplöst signal. Vi rekommenderar, att du väljer RGB, även om RGB kan ge problem på vissa typer av TV-apparater. När du har gjort alla ändringar, trycker du på GRÖN knapp för att söka efter kanaler. Sökning: Mottagaren söker härefter in kanalerna. Beroende på kanalantal kan detta ta upp till 20 minuter.

8 Klocka För att säkra, att EPG informationer och Timer fungerar, ska mottagaren veta, vilken tidszon du befinner dig i. Denna inställning stämmer normalt och det är oftast inte nödvändigt att ändra den. 1. Tidszon: Ange vilken tidszon du befinner dig i. 2. Uppdaterings kanal: Välj den kanal, som klockan ska uppdateras från. När du nu för sista gång trycker GRÖN knapp, är mottagaren klar till användning. 6. Kanallistor Allt efter, vilken operatör du tar emot kanaler ifrån, skapar mottagaren själv en kanallista som passar till varje operatör. (Detta gäller dock endast operatörer som stöder detta). Som minimum finner du alltid en huvudlista innehållande alla kanaler. En lista med kanaler från Canal Digital. Kanallistorna är sorterade i den ordning, som operatören har bestämt, och ordningen kan inte ändras. När du startar mottagaren, ställer den sig automatiskt i Canal Digital s lista. Ut över de automatisk generade kanallistorna, kan det upprättas 4 favoritlistor. Se avsnittet»personliga kanallistor«. 7. Personliga kanallistor Med en digital mottagare kan du enkelt ta emot flera hundra kanaler. För att underlätta det för dig att organisera dessa kanaler, finns det flera kanallistor i mottagaren. Du kan ut över de listor som mottagaren själv skapar, göra din egen favoritlista. Starta med att trycka MENU för att komma till huvudmenyn. Markera kanaler och tryck på OK. För att skapa kanallistor markerar du Redigera med PR- och PR+ och väljer punkten med OK. Tryck på FAV tills TV listan som innehåller alla kanaler är vald. Härefter bestämmer knapparna 1-4, vilken av de 4 favoritlistor kanalen ska placeras i. Först markeras kanalen med PR- och PR+, varefter du trycker 1, om kanalen ska in i favoritlista 1, och 2 om kanalen ska in i lista 2 osv. Den samma kanal kan läggas i flera listor på samma gång. Den ordning, som du lägger dem i favoritlistan, blir den ordning, som kanalerna får i favoritlistan. Vill du ta bort en kanal ur en favoritlista, trycker du på en av nummerknapparna 1-4, beroende av, vilken lista (1-4), du önskar at ta bort en kanal ur.

9 8. Sortering och redigering av kanallistor Det kan vara en fördel att anpassa kanallistorna, så att de passar till dina personliga önskemål. Börja med att trycka MENU för att komma till huvudmenyn. Markera Kanaler och tryck på OK. För att skapa kanallistor markerar du Redigera med PR- och PR+ och väljer punkten med OK. I huvudlistan har du följande möjligheter: Kanaler kan raderas genom att markera den kanal du vill radera, och trycka på GRÖN knapp. Ett meddelande visas nu på skärmen. Om kanalen ska raderas, tryck GRÖN knapp. Trycker du RÖD knapp ångrar du raderingen. Raderar du en kanal i huvudlistan, raderas den också i alla andra listor. Genom att trycka på GUL knapp kan du bl.a. ändra namnet på favoritlistorna. Start-up List Är den kanallista, som du gärna vill att mottagaren startar i efter att mottagaren har varit stängd. Tryck på OK för att välja den kanallista som mottagaren ska starta i. Med PR- och PR+ markerar du listan och trycker på OK för att välja den. FAV1 är namnet på favorit lista 1 FAV2 är namnet på favorit lista 2 FAV3 är namnet på favorit lista 3 FAV4 är namnet på favorit lista 4 För att ändra namnet på favoritlistan, bör du läsa avsnittet»textrutan«. Tryck på GRÖN knapp för att spara inställningarna, och RÖD knapp för att komma tillbaka till den föregående menyn. För att göra ändringar i en av operatörslistorna eller favoritlistorna, ska listan först väljas. Detta görs genom att trycka på FAV. För varje gång du trycker, väljs den nästa kanallistan. Du kan se, vilken kanallista som är aktiv i det nedersta gröna fönstret. För att ändra ordningen på kanalerna, markerar du den kanal som ska flyttas med PR- och PR+. Tryck på RÖD knapp och kanalen ändrar färg till grå. Markera nu kanalen, där du vill ha satt in det markerade och tryck på RÖD knapp igen. Kanalen sätts nu in ovanför den kanal, som du har markerat. Ändra kanalnamn och kanaldata. Markera den kanal som du vill ändra och tryck OK. Namn = Kanalnamnet. Observera, att om du ändrar detta, blir det överskrivet efter nästa programsökning. Frekvens = Frekvensen, som kanalen sänder på. Detta värde bör inte ändras. Barnlås = Markeras detta fält, krävs det en kod för att se kanalen. Service ID, VID/PCR/AUD = Är värden, som ska ställas in på några få speciella kanaler. Kvalitet = Kvaliteten på signalen du tar emot. Detta värde ska alltid vara så högt som möjligt. Har du gjort ändringar sparar du dessa genom att trycka på GRÖN knapp. Ångrar du ändringarna, trycker du på RÖD knapp.

10 9. Daglig användning av mottagaren När du har gjort din(a) favoritlista(or), är du redo att använda mottagaren. Kanalnavigering: Med PR+ väljer du nästa kanal, och med PR- väljer du föregående kanal. Genom att trycka OK visas en lista över de kanaler, som finns i den aktuella kanallistan. Med PR+ och PR- kan markören flyttas upp eller ned i listan. När du har markerat det program som du vill se, trycker du på OK. De andra kanallistorna väljs genom att trycka på FAV. I det nedersta gröna fönstret kan namnet på den valda kanallistan ses. Namnet på kanallistan, som innehåller alla program i TV:n. Inforuta: Varje gång det bytas kanal, visas inforutan ett kort ögonblick. Inforutan innehåller information om aktuell och nästa sändning, samt information om, hur lång tid det är kvar av sändningen. Inforutan kan alltid tas fram igen genom att trycka på INFO. Trycker du två gånger i rad på INFO, visas det en beskrivning om sändningen, som du ser på. Beskrivning av nästa sändning kan ses genom att trycka på +. Val av annat ljudspår på en kanal: Några kanaler sänder flera ljudspår på en kanal. Genom att trycka på RÖD knapp kan du välja det ljudspår, som passar dig bäst. Undertexter: En del kanaler sänder undertexter i olika språk. Genom at trycka på GUL knapp får du fram en lista med de undertexter, som är tillgängliga. Önskar du inga undertexter, väljer du»inga undertexter«, och mottagaren visar inga undertexter, så länge du står på denna kanal. Mottagaren visar som standard alltid undertexter som passar ditt språk. 10

11 10. EPG - Elektronisk Program Guide En stor fördel med en digital mottagare är, att de flesta operatörer sänder ut en Elektronisk Program Guide, som ger en överblick över de sändningar de sänder. För att se en översikt över informationer om de enskilda kanalerna, tryck på EPG. Mottagaren visar nu en lista som innehåller information om den aktuella och nästa sändning för de nästa 5 kanalerna i kanallistan. Med PR+ og PR- markerar du det program, som du önskar att se programöversikt för och trycker OK. Hittar du inte det program du letar efter i denna lista, kan du med 5och 6välja nästa eller föregående sida. Mottagaren läser nu in programinformation på den pågående kanalen i upp till 7 dagar fram. Detta kan ta upp till 30 sekunder. Observera, att mängden av programinformation beror på operatören, och kan variera från program till program. Observera också, att bilden på vissa program försvinner, medan EPG informationen visas. En närmare beskrivning av sändningen kan ses genom att trycka på OK. Önskar du att spela in ett program på en ansluten videobandspelare, kan programinformationerna överföras till timern genom att trycka på GRÖN knapp. Kom också ihåg att programmera videobandspelaren eller DVD spelaren till att starta på samma tidpunkt. Vill du i stället byta till den pågående kanalen, kan du trycka på GUL knapp. För att lämna EPG-menyn tryck EXIT tills kanalen visas igen. 11. Timer Mottagaren kan starta på ett förutbestämt tidpunkt. I kombination med en Video eller en DVD spelare, är det möjligt att spara program. Tryck på MENY för att få fram huvudmenyn. Tryck på PR- tills Timer är markerad och tryck därefter på OK. Mottagaren visar nu en lista över de planerade inspelningarna, om du vill programmera en ny timer, tryck på GUL knapp. Följande värden ska nu anges: Lista = Den kanallista, som du vill välja kanaler från. Kanal = Den kanal, som du vill spela in från. Text = Hjälptext. Dag = Den dag, inspelningen ska starta. Start = Start tidpunkt. Tryck GRÖN knapp för att spara inställningarna eller RÖD knapp för att ångra inställningarna. Kom också ihåg att programmera din Video- eller DVD spelare. 11

12 12. Åtkomstkontroll I Åtkomstkontroll-menyn kan man se information om de programkort, som sitter i mottagaren. För närmare information om, hur dessa fungerar, ska du kontakta Canal Digital. Ut över detta kan mottagaren låsas med ett barnlås. Detta görs genom att trycka på MENU. Med PR+ och PR- markerar du Åtkomstkontroll och trycker OK för att välja menypunkten. Den första punkt i denna meny är endast aktiv, om det sitter ett kort från Canal Digital i mottagaren. Markera Barnlås med PR- och tryck OK. genom att trycka OK igen och trycka PR-, kan du ändra punkten barnlås till att vara aktiv. Härefter ska du knappa in en nummerkod på 4 siffror i fältet pinkod. Knappa härefter in samma nummerkod, i nästa fält. Tryck GRÖN knapp för att spara inställningarna eller RÖD knapp för att ångra. För att aktivera barnlåset, ska mottagaren stängas av och startas igen. Härefter låses huvudmenyn, och för att få tillgång ska nummerkoden knappas in. Har du glömt koden, kan du kontakta din förhandlare, som hjälper dig med att låsa upp mottagaren igen. Observera, att alla kanaler som är låsta också är blockerade tills nummerkoden är inknappad. 13. Textrutan Flera ställen i mottagarens användningsområde, kan du använda dig av en textruta - t.ex. till att ändra ett namn eller till att skriva in en beskrivning av en programinspelning. Denna textruta dyker automatisk upp de ställen, där text kan skrivas in. Med knapparna PR+ och PR- flyttar du markören upp eller ner, och med och + flyttar du markören till vänster eller höger. När markören står på den rätta bokstaven, trycker du på OK. Med GRÖN och RÖD knapp kan du flytta markören fram och tillbaka i den text, som du har skrivit. Detta kan vara bra, om du har skrivit fel. GUL knapp skiftar mellan små och stora bokstäver. BLÅ knapp raderar det sist inskrivna tecken. När du har skrivit din text, markerar du OK fältet och trycker på OK. 12

13 14. Sökning efter nya kanaler Då det löpande kommer nya kanaler, bör det ibland sökas efter nya kanaler. Mottagaren Kontrollerar dock själv, om det har kommit nya kanaler från Canal Digital och tillfoga dessa till kanallistan. Men för kanaler från alla andra operatörer, ska det göras en manuell sökning. Tryck på MENU för att komma till huvudmenyn. Markera Kanaler och tryck på OK. Markera Kanalsökning och tryck OK igen. Du har nu följande valmöjligheter: GRÖN knapp = Automatisk. Mottagaren söker själv igenom frekvensområdet efter nya kanaler. GUL knapp = Manuell. Här ska det anges, vilken frekvens som önskas att söka på. Vi rekommenderar alltid att använda en automatisk sökning, då denna i de flesta situationer hittar alla tillgängliga kanaler. 13

14 15. Avancerad sökning efter kanaler Det finns några få tillfällen, när mottagaren inte själv kan hitta kanalerna, och det kan då vara nödvändigt att upprätta kanalen manuellt. Tryck på MENU för att komma till huvudmenyn. Markera»Kanaler«och tryck på OK. Markera»Kanalsökning«och tryck OK. Tryck nu GUL knapp för att göra en manuell sökning. Följande värden ska anges: Start frekvens, stopp frekvens, frekvensteg, symbolrate och QAM. Tryck GRÖN knapp för att starta sökningen. I de flesta tillfällen hittar mottagaren nu den önskade kanalen. Hittar mottagaren inte kanalen, kan det vara nödvändigt att upprätta frekvensen manuellt. Den manuella sökningen omfattas inte av denna manual. 16. Grundinställningar Under menypunkten Installation hittar du alla grundinställningar av mottagaren. Vi vill i denna manual bara omtala de viktigaste, då många inställningar görs automatiskt. Tryck MENU för huvudmenyn. Markera»Installation«och tryck OK. Språk: Här kan du välja, vilket språk du önskar till menyspråk, ljud och undertexter. Klocka: Här allt förinställt. Ändringar ska endast göras, om du befinner dig i ett annat land än det, som är normalt för ditt språk. TV Format: I bildanpassningar anger du, vilken typ av TV du har. I TV Scart bör du endast välja CVBS, om du har problem med RGB. Nollställ mottagaren: Under denna menypunkt kan mottagaren återställas till samma status, som när du startade mottagaren första gången. Observera, vid nollställning försvinner alla kanaler och inställningar. Information: Här kan du se information om, vilken mjukvaraversion din mottagare innehåller. Den information bör du uppge vid hänvisning till kundsupport. 14

15 17. Teletext (Text TV) Din mottagare är utrustad med minimum 2000 sidors Text-TV. Tryck två gånger på GUL knapp för att aktivera Text-TV. I det översta statusfältet kan du se, vilken kanal du är på, P:xxx anger sidan, S: 1/x (anger, hur många undersidor det finns på denna sida) och klockan. Med PR+ och PR- kan du välja nästa eller föregående sida. Med - och + väljer du föregående eller nästa undersida. Vill du se en annan sida, knappar du in sidnummer med knapparna 0-9. Trycker du INFO kan du se dold text. Knapparna 5och 6fördubblar textstorleken. Tryck på 5eller 6två gånger för att få texten i normal storlek igen. Med de färgade knapparna, kan du gå direkt till några förprogrammerade sidor. Tryck EXIT för att avsluta Text-TV. 18. Radiokanaler Din mottagare är också utrustad med en lång rad radiokanaler. För att mottagaren kan ta emot radiokanaler, trycker du på TV/RADIO. Härefter har du samma möjligheter att skapa favoritlistor som du har, när mottagaren fungerar som TV-mottagare. 15

16 Canal Digital

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 HD PVR 102-CT Användarmanual Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande:

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning TRIAX TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210 Bruksanvisning 1 INNEHÅLL GENERELLA INSTRUKTIONER... 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 RENGÖRING & VÅRD... 3 KONTROLLENHETER, FRONT OCH BAKRE PANEL...

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL

DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL TRIAX DVB 63S/65S TRIAX Bruksanvisning 1 SVENSKA INLEDNING Daglig användning Du behöver inte läsa hela bruksanvisningen för att kunna se satellit-tv, men på längre sikt bör

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Digital HD PVR-Box för Satellit-TV

Digital HD PVR-Box för Satellit-TV Användarmanual HD PVR ST Digital HD PVR-Box för Satellit- MPEG / MPEG Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

www.finnsat.tv BRUKSANVISNING FSH05PVR

www.finnsat.tv BRUKSANVISNING FSH05PVR www.finnsat.tv BRUKSANVISNING FSH05PVR Copyright 2010 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här handboken eller dokumentinformation får mångfaldigas, kopieras, distribueras, spridas,

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Användarmanual HD 104 C Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande: 1 HD-box

Läs mer

DTR 7005. FI Käyttäjän ohjekirja 2. FR Manuel utilisateur 40. DE Benutzerhandbuch 82. ES Manual de usuario 122. DK Brugsanvisning 160

DTR 7005. FI Käyttäjän ohjekirja 2. FR Manuel utilisateur 40. DE Benutzerhandbuch 82. ES Manual de usuario 122. DK Brugsanvisning 160 DTR 7005 FI Käyttäjän ohjekirja 2 FR Manuel utilisateur 40 DE Benutzerhandbuch 82 ES Manual de usuario 122 DK Brugsanvisning 160 TU Kullan m K lavuzunuz 198 SV Bruksanvisning 234 Symbolernas betydelse

Läs mer

Innehållsförteckning... 3

Innehållsförteckning... 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Försiktighetsåtgärder... 5 1. Viktiga säkerhetsinstruktioner... 5 2. Observera... 5 3. Copyright... 6 4. Ansvarsfriskrivning... 6 5. Varumärken... 6 Innan

Läs mer

Din manual PHILIPS DTR7005 http://sv.yourpdfguides.com/dref/981836

Din manual PHILIPS DTR7005 http://sv.yourpdfguides.com/dref/981836 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS DTR7005. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se SE / v1 / sw0.43 / Sept 2011 / CDASnbr / Strålfors Canal Digital AS är Nordens största digital-tv-distributör. Runt

Läs mer

Inledning. Inledning

Inledning. Inledning Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av vår HDTV-kabelmottagare. Denna användarmanual ger information om placering installation inställningar användning rengöring och omhändertagande av mottagaren.

Läs mer

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 HUMAX VACI-5350 & OTV Säkerhet 2 Copyright & Ordlista 3 Fjärrkontroll 4-5 Mottagarens anslutningar 6-8 Hänvisningar 9 Start av mottagaren 10 Funktionsguide 11-12 13-30

Läs mer

Användarmanual. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DIP-701 Version 2013-11-12

Användarmanual. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DIP-701 Version 2013-11-12 Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DIP-70 Version 03-- Innehållsförteckning. Säkerhetsföreskrifter. Säkerhetsföreskrifter 3. Förpackningens innehåll 4 3. DIP-70 -

Läs mer

användarmanual boxer on demand

användarmanual boxer on demand användarmanual boxer on demand titta även På Vår InStruktIonSFIlM! 1 Innehåll Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjärrkontrollen...5

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Användarmanual. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DCH-700PVR Version 2011-11-25, Kabel-TV

Användarmanual. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DCH-700PVR Version 2011-11-25, Kabel-TV Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DCH-700PVR Version 0--, Kabel-TV Innehållsförteckning. Säkerhetsföreskrifter. Säkerhetsföreskrifter. Förpackningens innehåll 4.

Läs mer