Kabel mottagare C 1201 CX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kabel mottagare C 1201 CX"

Transkript

1 BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning av mottagaren... sida 6 5. När du startar mottagaren första gången... sida 6 6. Kanallistor... sida 8 7. Personliga kanallistor... sida 8 8. Sortering och redigering av kanallistor... sida 9 9. Daglig användning av mottagaren... sida EPG - Elektronisk Program Guide... sida Timer... sida Åtkomstkontroll... sida Textrutan... sida Sökning efter nya kanaler... sida Avancerad sökning efter kanaler... sida Grundinställningar... sida Teletext/Text TV... sida Radiokanaler... sida 15

3 . Fjärrkontrollens funktioner INFO TV/AV TV/Radio Visar status på skärmen Skiftar mellan video och digital mottagare Skiftar mellan TV-program och radioprogram Standby - tänder och släcker mottagaren 0-9 Nummer knappar UHF SAT PR EPG 5 6 AUDIO POSITION _ L R EXIT PR+ (har ingen funktion på denna mottagare) Visar signalinformation Föregående program Visar programinformation En sida upp En sida ner Väljer ljudspår Programredigering Undertexter vid ett tryck - Text-TV vid två tryck (ingen funktion på denna mottagare) Tillbaka till föregående meny eller ångra val (upp) Program upp - eller upp i menyn MENU Huvudmeny - eller lämna meny - Sänker ljudstyrkan - eller Vänster i meny OK Visar programlistan eller bekräftar val i menyerna + Ökar ljudstyrkan - eller Höger i meny PR- FAV (mute) Stänger av ljudet (ner) Program ner - eller ner i menyn Skiftar mellan Favoritlistorna OBS! De färgade knapparna (röd, grön, gul och blå) har olika funktioner beroende på, var i menyn du befinner dig. 3

4 2. Betjäning av knappar på mottagarens front Front panel: Skulle det hända att fjärrkontrollen inte fungerar, kan mottagaren betjänas med knapparna på fronten. 1 = Tänd eller släck för mottagaren. 2 = Nästa kanal. 3 = Föregående kanal. 4 = Display Kortläsare: 5 = Kortläsaren används till programkort från Canal Digital. Kortet sätts i med den gula IC kretsen neråt och in emot mottagaren.

5 3. Installation Läs igenom denna vägledning innan du ansluter mottagaren. Din nya digitala mottagare är en mycket enkel och användarvänlig mottagare, som bl.a. kan ta emot svenska digitala kanaler från kabel. Dessutom kan du med ett programkort avkoda Conaxkodade kanaler. Mottagaren är dessutom utrustad med en digital ljudutgång, för dolby digital ljud genom en hemmabioförstärkare. Ett av våra mål med utvecklingen av mottagaren, har varit att skapa ett menysystem, som är så enkelt som möjligt att använda. Dessutom har vi gjort vårt yttersta för, att mjukvaran ska vara stabil och inte kräva uppdateringar ofta. Det kan naturligtvis hända, att vi blir tvungna till att uppdatera mjukvaran, t.ex. om programleverantören ändrar i de format, som de sänder deres kanaler i. Det är viktigt, att du alltid ser till att ha den senaste mjukvaran i din mottagare. Mjukvaran kan laddas ner från våran hemsida Säkerhet! För att säkra dig och din mottagare mot skador, ska du skydda mottagaren mot: Vätska, sprutande och droppande vatten Kyla, värme och extrema temperaturer Damm Övertäckning av ventilationshålen Mekaniska belastningar Om du har tagit mottagaren från kyla och in i värmen, bildas det kondens inuti i mottagaren, och det måste därför gå minst en timme, innan du ansluter mottagaren. Blixtnedslag kan skada din mottagare, tag därför ut antennsignalen i samband med åskväder. Undvik, att metalldelar, pappersbitar, vätskor, stearin eller likn. kommer in i mottagaren via ventilationshål och kortläsare. Detta kan leda till kortslutning och brand. Om något skulle komma in i mottagaren, ska den omgående stängas av från strömuttaget och du ska omgående kontakta din återförsäljare. Lägg nätkabeln till mottagaren på sådant sätt, att det inte skadas. Kabeln får inte brytas, läggas över en skarp kant, eller under tunga möbler. En skadad nätkabel kan medföra elektrisk stöt, eller i värsta fall leda till brand. Ska nätkabeln dras ur strömuttaget, får du endast dra i kontakten på nätkabeln. Drar du i kabeln, kan du skada den. Blixtnedslag, skador från vätskor, anslutning av utrustning som inte är beskrivet i denna manual, hårdhänt hantering med mottagaren, och installation av inte orginal mjukvara (patch- och kopimjukvara) ingår inte i garantin.

6 4. Anslutning av mottagaren 1 = Ingång för kabelsignaler. 2 = Utgång till digital mottagare nr. två 3 = Ljudutgång, kopplas till en förstärkare 4 = Scart utgång kopplas till TV:n. 5 = Scart ingång/utgång till en video eller en DVD spelare. 6 = Optisk utgång som ansluts till förstärkaren för att kunna se film med biografljud. 7 = Strömanslutning 8 = RS-232, mjukvarauppdatering från PC CABLE IN CABLE OUT 5. När du startar mottagaren första gången När du startar mottagaren första gången, blir du guidad genom installationsprocessen, som installerar alla programmen åt dig. Steg för steg: 1. Anslut mottagaren i strömuttaget. 2. Starta TV:n 3. Installationsguiden visas nu på skärmen. Val av språk: Välj det språk du föredrar med PR- och PR+. När du har valt språk, trycker du på OK. TV Format Med dessa inställningar kan du bestämma, vilken typ av utrustning, som är anslutet till din mottagare. 1. TV Format. Här har du möjlighet att välja, om din TV är av typ 4:3 eller Via TV (Widescreen). Genom att markera punkten och trycka OK, kan du ändra i inställningarna, och med PR- och PR+ kan du välja punkt.

7 2. TV Scart Denna punkt bestämmer, vilken typ av signal, som sänds till din TV. CVBS är en låg upplöst signal, som fungerar på alla typer av TV. Däremot RGB är en hög upplöst signal. Vi rekommenderar, att du väljer RGB, även om RGB kan ge problem på vissa typer av TV-apparater. När du har gjort alla ändringar, trycker du på GRÖN knapp för att söka efter kanaler. Sökning: Mottagaren söker härefter in kanalerna. Beroende på kanalantal kan detta ta upp till 20 minuter.

8 Klocka För att säkra, att EPG informationer och Timer fungerar, ska mottagaren veta, vilken tidszon du befinner dig i. Denna inställning stämmer normalt och det är oftast inte nödvändigt att ändra den. 1. Tidszon: Ange vilken tidszon du befinner dig i. 2. Uppdaterings kanal: Välj den kanal, som klockan ska uppdateras från. När du nu för sista gång trycker GRÖN knapp, är mottagaren klar till användning. 6. Kanallistor Allt efter, vilken operatör du tar emot kanaler ifrån, skapar mottagaren själv en kanallista som passar till varje operatör. (Detta gäller dock endast operatörer som stöder detta). Som minimum finner du alltid en huvudlista innehållande alla kanaler. En lista med kanaler från Canal Digital. Kanallistorna är sorterade i den ordning, som operatören har bestämt, och ordningen kan inte ändras. När du startar mottagaren, ställer den sig automatiskt i Canal Digital s lista. Ut över de automatisk generade kanallistorna, kan det upprättas 4 favoritlistor. Se avsnittet»personliga kanallistor«. 7. Personliga kanallistor Med en digital mottagare kan du enkelt ta emot flera hundra kanaler. För att underlätta det för dig att organisera dessa kanaler, finns det flera kanallistor i mottagaren. Du kan ut över de listor som mottagaren själv skapar, göra din egen favoritlista. Starta med att trycka MENU för att komma till huvudmenyn. Markera kanaler och tryck på OK. För att skapa kanallistor markerar du Redigera med PR- och PR+ och väljer punkten med OK. Tryck på FAV tills TV listan som innehåller alla kanaler är vald. Härefter bestämmer knapparna 1-4, vilken av de 4 favoritlistor kanalen ska placeras i. Först markeras kanalen med PR- och PR+, varefter du trycker 1, om kanalen ska in i favoritlista 1, och 2 om kanalen ska in i lista 2 osv. Den samma kanal kan läggas i flera listor på samma gång. Den ordning, som du lägger dem i favoritlistan, blir den ordning, som kanalerna får i favoritlistan. Vill du ta bort en kanal ur en favoritlista, trycker du på en av nummerknapparna 1-4, beroende av, vilken lista (1-4), du önskar at ta bort en kanal ur.

9 8. Sortering och redigering av kanallistor Det kan vara en fördel att anpassa kanallistorna, så att de passar till dina personliga önskemål. Börja med att trycka MENU för att komma till huvudmenyn. Markera Kanaler och tryck på OK. För att skapa kanallistor markerar du Redigera med PR- och PR+ och väljer punkten med OK. I huvudlistan har du följande möjligheter: Kanaler kan raderas genom att markera den kanal du vill radera, och trycka på GRÖN knapp. Ett meddelande visas nu på skärmen. Om kanalen ska raderas, tryck GRÖN knapp. Trycker du RÖD knapp ångrar du raderingen. Raderar du en kanal i huvudlistan, raderas den också i alla andra listor. Genom att trycka på GUL knapp kan du bl.a. ändra namnet på favoritlistorna. Start-up List Är den kanallista, som du gärna vill att mottagaren startar i efter att mottagaren har varit stängd. Tryck på OK för att välja den kanallista som mottagaren ska starta i. Med PR- och PR+ markerar du listan och trycker på OK för att välja den. FAV1 är namnet på favorit lista 1 FAV2 är namnet på favorit lista 2 FAV3 är namnet på favorit lista 3 FAV4 är namnet på favorit lista 4 För att ändra namnet på favoritlistan, bör du läsa avsnittet»textrutan«. Tryck på GRÖN knapp för att spara inställningarna, och RÖD knapp för att komma tillbaka till den föregående menyn. För att göra ändringar i en av operatörslistorna eller favoritlistorna, ska listan först väljas. Detta görs genom att trycka på FAV. För varje gång du trycker, väljs den nästa kanallistan. Du kan se, vilken kanallista som är aktiv i det nedersta gröna fönstret. För att ändra ordningen på kanalerna, markerar du den kanal som ska flyttas med PR- och PR+. Tryck på RÖD knapp och kanalen ändrar färg till grå. Markera nu kanalen, där du vill ha satt in det markerade och tryck på RÖD knapp igen. Kanalen sätts nu in ovanför den kanal, som du har markerat. Ändra kanalnamn och kanaldata. Markera den kanal som du vill ändra och tryck OK. Namn = Kanalnamnet. Observera, att om du ändrar detta, blir det överskrivet efter nästa programsökning. Frekvens = Frekvensen, som kanalen sänder på. Detta värde bör inte ändras. Barnlås = Markeras detta fält, krävs det en kod för att se kanalen. Service ID, VID/PCR/AUD = Är värden, som ska ställas in på några få speciella kanaler. Kvalitet = Kvaliteten på signalen du tar emot. Detta värde ska alltid vara så högt som möjligt. Har du gjort ändringar sparar du dessa genom att trycka på GRÖN knapp. Ångrar du ändringarna, trycker du på RÖD knapp.

10 9. Daglig användning av mottagaren När du har gjort din(a) favoritlista(or), är du redo att använda mottagaren. Kanalnavigering: Med PR+ väljer du nästa kanal, och med PR- väljer du föregående kanal. Genom att trycka OK visas en lista över de kanaler, som finns i den aktuella kanallistan. Med PR+ och PR- kan markören flyttas upp eller ned i listan. När du har markerat det program som du vill se, trycker du på OK. De andra kanallistorna väljs genom att trycka på FAV. I det nedersta gröna fönstret kan namnet på den valda kanallistan ses. Namnet på kanallistan, som innehåller alla program i TV:n. Inforuta: Varje gång det bytas kanal, visas inforutan ett kort ögonblick. Inforutan innehåller information om aktuell och nästa sändning, samt information om, hur lång tid det är kvar av sändningen. Inforutan kan alltid tas fram igen genom att trycka på INFO. Trycker du två gånger i rad på INFO, visas det en beskrivning om sändningen, som du ser på. Beskrivning av nästa sändning kan ses genom att trycka på +. Val av annat ljudspår på en kanal: Några kanaler sänder flera ljudspår på en kanal. Genom att trycka på RÖD knapp kan du välja det ljudspår, som passar dig bäst. Undertexter: En del kanaler sänder undertexter i olika språk. Genom at trycka på GUL knapp får du fram en lista med de undertexter, som är tillgängliga. Önskar du inga undertexter, väljer du»inga undertexter«, och mottagaren visar inga undertexter, så länge du står på denna kanal. Mottagaren visar som standard alltid undertexter som passar ditt språk. 10

11 10. EPG - Elektronisk Program Guide En stor fördel med en digital mottagare är, att de flesta operatörer sänder ut en Elektronisk Program Guide, som ger en överblick över de sändningar de sänder. För att se en översikt över informationer om de enskilda kanalerna, tryck på EPG. Mottagaren visar nu en lista som innehåller information om den aktuella och nästa sändning för de nästa 5 kanalerna i kanallistan. Med PR+ og PR- markerar du det program, som du önskar att se programöversikt för och trycker OK. Hittar du inte det program du letar efter i denna lista, kan du med 5och 6välja nästa eller föregående sida. Mottagaren läser nu in programinformation på den pågående kanalen i upp till 7 dagar fram. Detta kan ta upp till 30 sekunder. Observera, att mängden av programinformation beror på operatören, och kan variera från program till program. Observera också, att bilden på vissa program försvinner, medan EPG informationen visas. En närmare beskrivning av sändningen kan ses genom att trycka på OK. Önskar du att spela in ett program på en ansluten videobandspelare, kan programinformationerna överföras till timern genom att trycka på GRÖN knapp. Kom också ihåg att programmera videobandspelaren eller DVD spelaren till att starta på samma tidpunkt. Vill du i stället byta till den pågående kanalen, kan du trycka på GUL knapp. För att lämna EPG-menyn tryck EXIT tills kanalen visas igen. 11. Timer Mottagaren kan starta på ett förutbestämt tidpunkt. I kombination med en Video eller en DVD spelare, är det möjligt att spara program. Tryck på MENY för att få fram huvudmenyn. Tryck på PR- tills Timer är markerad och tryck därefter på OK. Mottagaren visar nu en lista över de planerade inspelningarna, om du vill programmera en ny timer, tryck på GUL knapp. Följande värden ska nu anges: Lista = Den kanallista, som du vill välja kanaler från. Kanal = Den kanal, som du vill spela in från. Text = Hjälptext. Dag = Den dag, inspelningen ska starta. Start = Start tidpunkt. Tryck GRÖN knapp för att spara inställningarna eller RÖD knapp för att ångra inställningarna. Kom också ihåg att programmera din Video- eller DVD spelare. 11

12 12. Åtkomstkontroll I Åtkomstkontroll-menyn kan man se information om de programkort, som sitter i mottagaren. För närmare information om, hur dessa fungerar, ska du kontakta Canal Digital. Ut över detta kan mottagaren låsas med ett barnlås. Detta görs genom att trycka på MENU. Med PR+ och PR- markerar du Åtkomstkontroll och trycker OK för att välja menypunkten. Den första punkt i denna meny är endast aktiv, om det sitter ett kort från Canal Digital i mottagaren. Markera Barnlås med PR- och tryck OK. genom att trycka OK igen och trycka PR-, kan du ändra punkten barnlås till att vara aktiv. Härefter ska du knappa in en nummerkod på 4 siffror i fältet pinkod. Knappa härefter in samma nummerkod, i nästa fält. Tryck GRÖN knapp för att spara inställningarna eller RÖD knapp för att ångra. För att aktivera barnlåset, ska mottagaren stängas av och startas igen. Härefter låses huvudmenyn, och för att få tillgång ska nummerkoden knappas in. Har du glömt koden, kan du kontakta din förhandlare, som hjälper dig med att låsa upp mottagaren igen. Observera, att alla kanaler som är låsta också är blockerade tills nummerkoden är inknappad. 13. Textrutan Flera ställen i mottagarens användningsområde, kan du använda dig av en textruta - t.ex. till att ändra ett namn eller till att skriva in en beskrivning av en programinspelning. Denna textruta dyker automatisk upp de ställen, där text kan skrivas in. Med knapparna PR+ och PR- flyttar du markören upp eller ner, och med och + flyttar du markören till vänster eller höger. När markören står på den rätta bokstaven, trycker du på OK. Med GRÖN och RÖD knapp kan du flytta markören fram och tillbaka i den text, som du har skrivit. Detta kan vara bra, om du har skrivit fel. GUL knapp skiftar mellan små och stora bokstäver. BLÅ knapp raderar det sist inskrivna tecken. När du har skrivit din text, markerar du OK fältet och trycker på OK. 12

13 14. Sökning efter nya kanaler Då det löpande kommer nya kanaler, bör det ibland sökas efter nya kanaler. Mottagaren Kontrollerar dock själv, om det har kommit nya kanaler från Canal Digital och tillfoga dessa till kanallistan. Men för kanaler från alla andra operatörer, ska det göras en manuell sökning. Tryck på MENU för att komma till huvudmenyn. Markera Kanaler och tryck på OK. Markera Kanalsökning och tryck OK igen. Du har nu följande valmöjligheter: GRÖN knapp = Automatisk. Mottagaren söker själv igenom frekvensområdet efter nya kanaler. GUL knapp = Manuell. Här ska det anges, vilken frekvens som önskas att söka på. Vi rekommenderar alltid att använda en automatisk sökning, då denna i de flesta situationer hittar alla tillgängliga kanaler. 13

14 15. Avancerad sökning efter kanaler Det finns några få tillfällen, när mottagaren inte själv kan hitta kanalerna, och det kan då vara nödvändigt att upprätta kanalen manuellt. Tryck på MENU för att komma till huvudmenyn. Markera»Kanaler«och tryck på OK. Markera»Kanalsökning«och tryck OK. Tryck nu GUL knapp för att göra en manuell sökning. Följande värden ska anges: Start frekvens, stopp frekvens, frekvensteg, symbolrate och QAM. Tryck GRÖN knapp för att starta sökningen. I de flesta tillfällen hittar mottagaren nu den önskade kanalen. Hittar mottagaren inte kanalen, kan det vara nödvändigt att upprätta frekvensen manuellt. Den manuella sökningen omfattas inte av denna manual. 16. Grundinställningar Under menypunkten Installation hittar du alla grundinställningar av mottagaren. Vi vill i denna manual bara omtala de viktigaste, då många inställningar görs automatiskt. Tryck MENU för huvudmenyn. Markera»Installation«och tryck OK. Språk: Här kan du välja, vilket språk du önskar till menyspråk, ljud och undertexter. Klocka: Här allt förinställt. Ändringar ska endast göras, om du befinner dig i ett annat land än det, som är normalt för ditt språk. TV Format: I bildanpassningar anger du, vilken typ av TV du har. I TV Scart bör du endast välja CVBS, om du har problem med RGB. Nollställ mottagaren: Under denna menypunkt kan mottagaren återställas till samma status, som när du startade mottagaren första gången. Observera, vid nollställning försvinner alla kanaler och inställningar. Information: Här kan du se information om, vilken mjukvaraversion din mottagare innehåller. Den information bör du uppge vid hänvisning till kundsupport. 14

15 17. Teletext (Text TV) Din mottagare är utrustad med minimum 2000 sidors Text-TV. Tryck två gånger på GUL knapp för att aktivera Text-TV. I det översta statusfältet kan du se, vilken kanal du är på, P:xxx anger sidan, S: 1/x (anger, hur många undersidor det finns på denna sida) och klockan. Med PR+ och PR- kan du välja nästa eller föregående sida. Med - och + väljer du föregående eller nästa undersida. Vill du se en annan sida, knappar du in sidnummer med knapparna 0-9. Trycker du INFO kan du se dold text. Knapparna 5och 6fördubblar textstorleken. Tryck på 5eller 6två gånger för att få texten i normal storlek igen. Med de färgade knapparna, kan du gå direkt till några förprogrammerade sidor. Tryck EXIT för att avsluta Text-TV. 18. Radiokanaler Din mottagare är också utrustad med en lång rad radiokanaler. För att mottagaren kan ta emot radiokanaler, trycker du på TV/RADIO. Härefter har du samma möjligheter att skapa favoritlistor som du har, när mottagaren fungerar som TV-mottagare. 15

16 Canal Digital

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand så funkar det. INSPELNINGSBAR HD-BOX MED ON DEMAND I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box med On Demand. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

användarmanual boxer on demand

användarmanual boxer on demand användarmanual boxer on demand titta även På Vår InStruktIonSFIlM! 1 Innehåll Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjärrkontrollen...5

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt nedåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt nedåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

CI-5100T. Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception. Käyttöopas Svensk-

CI-5100T. Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception. Käyttöopas Svensk- Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception Suomi- Käyttöopas Svensk- Bruksanvisning English- User manual CI-5100T Innehåll

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM!

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! L A U N A M R A D N D ANVÄ N A M E D N O R BOXE TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! 1 INNEHÅLL Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Tv Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

FSC1 CX. Varumärkena AC 3 och dubbel D ägs av Dolby Laboratories. De tillverkas med licens från Dolby Laboratories.

FSC1 CX. Varumärkena AC 3 och dubbel D ägs av Dolby Laboratories. De tillverkas med licens från Dolby Laboratories. www.finnsat.tv Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehålles. Inga delar av denna instruktion eller handling får kopieras, distribueras, delas, laddas ner, sparas eller förmedlas i någon form

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21 DT-455HD Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Svenska Version Svenska 2009-01-21 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll 4 3. Anslut

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual Strong 6750 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2 Mjukvarunedladdning. Sid 3-6 Fabriksåterställning Sid 7-8 Föräldrakontroll Sid 9-15 Installationsmanual Strongsats hemsida Viasats hemsida

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Tv Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär. Med den här handboken kommer

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Multi TV. Smartare digital TV. Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst. Användarmanual JNT

Multi TV. Smartare digital TV. Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst. Användarmanual JNT Multi TV Smartare digital TV Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst Användarmanual JNT 01.02.2011 2 IPTV från JNT INNEHÅLL Om IPTV tjänstens portal... 3 Se på TV... 4 Välja kanal... 4 Kanalinformation...

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär.

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för Digital-TV mottagaren, använd manualen för framtida referens

Läs mer

Innehåll. Kapitel 5. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Säkerhetsinstruktioner... 3

Innehåll. Kapitel 5. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Säkerhetsinstruktioner... 3 Bruksanvisning Innehåll Innehåll Säkerhetsinstruktioner... 3 Kapitel 1 Information före installation... 4 Allmänna egenskaper... 4 Tillbehör... 4 Kapitel 2 Beskrivning av Digital-TV mottagaren. 5 Frontpanel...

Läs mer

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com Ver. 200805 Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 www.clasohlson.com SVENSKA Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den

Läs mer

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok Telia Digital-tv Använd tjänsterna i din tv Handbok Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och självklart kan du surfa samtidigt

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708 BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9800 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IPTV Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IPTV Välkommen till Borderlight IPTV... 3 Vad är IPTV... 3 Vad är HDTV... 3 Vad behövs för IPTV... 4 Hur

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Så här får du ut mest av din mottagare...................................................................2 1.1 Sätta igång......................................................................................2

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

19DVB-12V. LCD TV med DVB-T

19DVB-12V. LCD TV med DVB-T 19DVB-12V LCD TV med DVB-T BRUKSANVISNING Svenska SW-1 Innehåll 1. Information och säkerhet... 4 Säkerhet... 4 Att ta bort foten... 6 2. LCD TV översikt... 7 2.1 TV:ns kontrollpanel... 7 2.2 TV-anslutningar...

Läs mer

FST100. Bruksanvisning. www.finnsat.tv

FST100. Bruksanvisning. www.finnsat.tv FST100 Bruksanvisning www.finnsat.tv Innehåll Innehåll Innehåll............................................................................... 2 Allmän information....................................................................

Läs mer

WirelessControl. Snabbguide

WirelessControl. Snabbguide WirelessControl Version 1.1, date: 14/07/09-martin.eichler Technische und redaktionelle Änderungen vorbehalten Sida 2/13 Sida 3/13 Innehåll 1 Installationsanvisning för WirelessControl armaturer... 4 2

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9802 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning TRIAX TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210 Bruksanvisning 1 INNEHÅLL GENERELLA INSTRUKTIONER... 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 RENGÖRING & VÅRD... 3 KONTROLLENHETER, FRONT OCH BAKRE PANEL...

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box MOTOROLA VIP1903. IPTV-box med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box MOTOROLA VIP1903. IPTV-box med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din IP-box MOTOOA VIP1903 IP-box med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda din nya

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 120918 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Single Cable LNB Mikrovågshuvud

Single Cable LNB Mikrovågshuvud Canal Digital Sverige AB 5 80 Stockholm Kundservice 0770-33 canaldigital.se Single Cable LNB Mikrovågshuvud MED EN UTGÅNG FÖR UPP TILL FYRA BOXAR OCH TVÅ UNIVERSALUTGÅNGAR FÖR ÄLDRE UTRUSTNING canaldigitalsverige

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

DIGITAL SATELLIT & TERRESTRISk MoTTAGARE CX-CI 422 TS. SVENSK Bruksanvisning. Digiality CX-CI 422 TS (PVR)

DIGITAL SATELLIT & TERRESTRISk MoTTAGARE CX-CI 422 TS. SVENSK Bruksanvisning. Digiality CX-CI 422 TS (PVR) CX-CI 422 TS DIGITAL SATELLIT & TERRESTRISk MoTTAGARE CX-CI 422 TS SVENSK Bruksanvisning Digiality CX-CI 422 TS (PVR) INNEHÅLLESFÖRTECKNING 1. Generellt om Digiality 400-serien... sida 4 2. Fjärrkontrollens

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer