Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB"

Transkript

1 Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

2

3 Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock ej i Smartbox T-20. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar gällande programutbudet. Nya kanaler kan tillkomma och andra försvinna allt efter att tiden går. Emitor AB har inga som helst möjligheter att påverka detta programutbud. Innehåll: Framsida och kontakter på baksida Sidan 4 Fjärrkontrollen Sidan 5 Ansluta Smartbox T-20 Sidan 6 Anslutningar Sidan 7 Förstagångsinstallation Sidan 9 CI-modul & programkort Sidan 11 Snabbguide för att titta på TV efter installation Sidan 11 Smart Bar Sidan 12 Programinformation Sidan 12 Kanalguide Sidan 13 Snabbinställningar Sidan 13 Menyinställningar Sidan 13 Teknisk specifikation Sidan 18 Läs igenom detta innan du använder Smartbox T-20 Använd inte något annan nätadapter än det som medföljer Smartbox T-20. Du får inte avlägsna ytterskalet på Smartbox T-20. Du skall inte utsätta Smartbox T-20 för stark värme, kyla, fukt eller vätska. Täck inte för ventilationshålen på ytterskalet. Placera inte något ovanpå Smartbox T-20 som avger värme. Placera inte Smartbox T-20 på något som avger värme. Undvik att dra ur eller koppla in kablar medan Smartbox T-20 är påslagen. Vid rengörning av svepet, använd en mjuk trasa. För att helt isolera Smartbox T-20 från spänning skall du koppla ur nätadaptern från eluttaget. Service av Smartbox T-20 får endast utföras av Emitor AB.

4 Framsida och kontakter på baksida En Diod som lyser när boxen är påkopplad och blinkar när man trycker på fjärrkontrollen. Digital audio utgången kan ge både okomprimerat PCM-ljud och komprimerat Dolby Digital - ljud, beroende på vad som sänds som vad användaren valt. TV/VCR antennuttag, för anslutning till TV eller Video. ANT IN ingång för TV antenn. TV utgång för att ansluta boxen till TV apparaten. DC in (6V) för att ansluta kabeln från nätadaptern.

5 Fjärrkontrollen Tryck en gång för att starta, en gång för att stänga av. 0-9 Används för att välja kanal, för vissa menyer samt Text-TV. Används för att växla nuvarande och föregående kanal du tittat på. -/--- Används för att trycka in ett kanalnummer som flersiffrigt. Text Aktiverar Text-TV funktionen (om text-tv finns), tryck igen för att avaktivera. Växla mellan sidorna med pilknapparna, välj specifik sida med sifferknapparna. Tryck knappen för att stänga av ljudet, tryck igen för att sätta på ljudet igen. OPT Snabbinställningar för text- och ljudspråk, TV-format och skalning av bild. Tryck en gång på knappen för kort programinformation*, tryck igen för detaljerad programinformation*(om sådan finns tillgänglig). I detta läge kan du även trycka på den högra pilknappen för att se kommande program, tryck igen på i knappen för att återgå till TVläge. Volume +/- reglerar volymen ifrån mottagaren. (Obs! reglerar inte TV:ns volym) P+ P- Byter kanal Upp knappen byter kanal i TV-läge och flyttar markören uppåt i menyläge. Bläddrar till nästa sida i TextTV-läge. Ner knappen byter kanal i TV-läge och flyttar markören neråt i menyläge. I TextTV-läge används den för att återgå till föregående sida. Höger knappen flyttar markören till höger i menyläge. Vänster knappen flyttar markören till vänster i menyläge. OK knappen aktiverar Smart Bar menyn. Bekräftar valet av markerat objekt i menyläge. Stoppar rullning av aktuell sida (vid flera sidor) i TextTV-läge.

6 Back knapp- Går tillbaka till föregående meny. Stänger Smart Bars utan att byta kanal. Delete knapp- Används för att radera inmatningar och redigera favoritlistor. Meny knapp- Används för att aktivera menyläge. I menyläge: tryck för att stänga menyn. Guide knapp- Används för att aktivera Programguiden. Använd pilarna för att flytta markören, tryck OK för att välja kanal. Tryck höger pil för att se kommande program. Programinformationen uppdateras löpande för kanalerna i guiden. Tryck Guide-knappen igen för att stänga guiden. De färgade knapparna används för smart navigering i Text-TV för kanaler som erbjuder den funktionen. * Programinformation är information som sänds ut från TV-kanalen. Finns det ingen information så sänds det följaktligen inte ut någon. Ansluta Smartbox T-20 Medföljande artiklar till Smartbox T-20: Smartbox T-20 En fjärrkontroll med 2st AAA-batterier En SCART-kabel En antennkabel En nätadapter En bruksanvisning Ladda fjärrkontrollen med batterier Ta bort locket på fjärrkontrollens undersida. Sätt in de två (2) AAA-batterierna (1,5V), åt de håll som insidan visar. Sätt tillbaka luckan. Anslut Smartbox T-20 till TV-antennen. Om marksänd digital-tv Digitala radio- och TV-signaler sänds ut från en sändningsstation. De digitala radiovågor som sänds försämras om det finns hinder i vägen såsom berg, byggnader eller varierande terräng.

7 Om din mottagare är belägen i en sänka har signalerna svårare att uppfattas av antennen. Dåligt väder har en negativ inverkan på signalkvalitén. Oavsett var din antenn är placerad skall den klara av att ta emot UHF-kanalerna 21 till 69. För att veta hur signalkvalitén är där just du bor kan du kontakta din lokala radio & TV-handlare eller gå in på Teracoms hemsida: Utomhusantenner: I vissa flerbostadshus har antennen ett filter och en kanalväljare vilket i vissa fall gör att du inte kan ta emot den digitala signal som Smartbox T-20 använder. Är detta fallet ber vi dig kontakta din hyresvärd. Ett flertal antenner klarar enbart av att ta emot ett begränsat antal kanaler, vilket kan medföra att du inte kan få in alla kanaler du önskar. I detta fall bör du införskaffa en antenn som klarar av att ta emot UHF-kanalerna 21 till 69. Vissa antenner är riktade mot analoga sändare, vars signaler denna digitala mottagare inte klarar att ta emot. Om detta är fallet, rikta istället antennen mot en digital sändare. Inomhusantenner: Placera antennen så nära ett fönster som möjligt och rikta den mot en digital sändare. För bästa resultat skall du använda en antenn med förstärkare (aktiv antenn). TV-signalstyrkan varierar beroende på om du har en byggnad, betongvägg eller andra hinder i vägen som kan försämra TV-signalen. Anslutningar: Till Smartbox T-20 kan du ansluta flera olika typer av elektronisk utrustning. Vid inkoppling är SCART-kontakten ABSOLUT att föredra (med den bipackade SCART-kabeln). Detta på grund av att både bild och ljudkvalité blir avsevärt bättre. Var noga med att kontrollera att inte programmen störs av andra källor (typ video) eller andra lokala analoga sändare i det fall RFmodulatorn används. Nedan beskrivs de vanligaste anslutningarna. SCART-anslutning till TV-apparaten Dra ut antennsladden från TV:n och anslut den istället i ANT IN ingången på Smartbox T-20. Anslut SCART kontakten (märkt TV) på baksidan av Smartbox T-20 till TV:ns huvud-scart-ingång. Starta Smartbox T-20 och starta din TV:n.

8 När Smartbox T-20 är inkopplad kan det i visa fall vara nödvändigt att byta till AV-läge på TV:n för att få in en bild, vissa TV-apparater gör emellertid detta automatiskt. Om du inte ser någon bild bör du kontrollera att du har kopplat alla kablar rätt, titta i TV:ns bruksanvisning. RF-anslutning till TV-apparaten (ingen SCART) Dra ut antennsladden från TV:n och anslut den istället i ANT IN ingången på Smartbox T-20. Anslut en antennkabel mellan TV/VCR på baksidan av Smartbox T-20 och RF-ingången på TV:n. Starta Smartbox T-20. Välj önskad kanalplats på TV:n. Spara sedan kanalen. För instruktioner om hur du ställer in ny kanal, se TV:ns manual När du sedan får upp välkomstmenyn, följ instruktionerna som visas på TV rutan. Har du dålig bildkvalitet kan du ändra den förinställda UHF-kanalen 59 till en annan kanal mellan 21 och 69. Du måste då även ändra till samma kanalnummer på TV:n SCART & RF-anslutning till videobandspelare Dra ut antennsladden ifrån TV:n och anslut den i ANT IN ingången på Smartbox T-20. Anslut SCART-kontakten på baksidan av Smartbox T-20 (märkt TV) till videobandspelarens SCART-ingång. Koppla sedan en SCART-kabel ifrån videobandspelaren till TV:n Om du vill spela in på videon analogt och se på TV:n digitalt kan du koppla in en antenn kabel ifrån Smartbox T-20 (TV/VCR) till RF In på videon, detta kräver dock att videon klara detta, läs instruktions boken till videon. Denna koppling kräver att videobandspelaren antingen är i standby eller är påslagen. Om du har problem, läs TV:ns och videobandspelarens bruksanvisning.

9 RF anslutning till videobandspelare Dra ut antennsladden ifrån TV:n och anslut den i ANT IN ingången på Smartbox T-20. Koppla sedan en antennkabel ifrån Smartbox T-20 (TV/VCR) till videobandspelaren. Koppla sedan en antennkabel ifrån videobandspelaren till RF ingången på TV:n Anslut SCART sladden på baksidan av Smartbox T-20 (märkt TV) till videons huvud-scart-ingång. Koppla sedan en SCART sladd mellan TV:ns SCART ingång till videons SCART utgång. Starta TV:n och Smartbox T-20 Välj en ledig kanal på videobandspelaren och ställ in den på Smartbox T-20. Spara därefter kanalen. Välj denna kanal när du vill spela in analogt på videobandspelaren ifrån Smartbox T-20. Anslutning av digitalt ljud. För att kunna njuta av det digitala ljud som Smartbox T-20 erbjuder så krävs följande: En förstärkare med koaxial ingång för digitalt ljud. Att kanalen du tittar på sänder digitalt S/PDIF kabel (medföljer ej). Före installation läs instruktionsboken för din förstärkare. Förstagångsinstallation Allmän information När du nu har anslutit Smartbox T-20 skall du utföra förstagångsinstallationen. Använd pilknapparna för att välja inställningar. För att bekräfta de val du gör skall du trycka på OKknappen, om du ångrar dig kan du trycka på Backknappen för att återgå till tidigare meny.

10 Kom igång! Starta Smartbox. Välkomstmenyn visas. Välj Språk. Gå till Fortsätt, tryck OK. Kontrollera signalstyrkan, genom att trycka OK på Kör test. Tryck in det kanalnummer som du vill kontrollera från den sändaren du har riktat din antenn emot (Se tabell på sid?). Under rubrikerna Ny Kanal och Avläser Kanal avser de kanaler som du hittar i kanaltabellen i manualen. Du skall nu justera antennen så att du får så bra signal- styrka och kvalité som möjligt. Tryck sedan på BACK-knappen för att återgå till föregående meny. Kom ihåg! Med Kanal under rubriken Mottagningsförhållanden avses inte TV-kanaler, se tabell på sidan 19. Starta den automatiska kanalsökningen genom att trycka på OK. Under kanalsökningen kommer Smartbox att visa det antalet kanaler som hittas.

11 Ansluta CI-modul och programkort För att kunna se på kodade kanaler måste en CI-modul (Common Interface modul) användas. Denna modul medföljer inte med Smartbox T-20. Modul och program kort tillhandahålls av Boxer TV Access AB i Sverige. Besök Boxer på för mer information. CI modul Programkort För in programkortet i CI-modulen enligt bruksanvisningen som medföljer CI-modulen. För att kontrollera modulen och ditt programkort väljer du Viaccess i huvudmenyn. Följ sedan de instruktioner som menyn visar. Menyn varierar beroende på vilken modul som används. Eftersom bestäms av modulen och ej av Smartbox T-20, innehåller inte denna manual mer instruktioner om detta. Snabbguide för att titta på TV efter installation Byta kanal: Du byter kanal genom att antingen använda P+/P- knapparna på fjärrkontrollen eller genom att knappa in kanalnumret direkt med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen. Du kan också öppna kanallistan genom att trycka på OK-knappen på fjärrkontrollen. Bläddra genom kanalerna genom att använda pilknapparna, välj kanal genom att trycka på OKknappen. Mer info om detta finn under rubriken Smartbar (se nedan). Text-TV: Aktivera Text-TV genom att tryck på TEXT på fjärrkontrollen. Använd sifferknapparna för att skriva in sidnummer. För att byta sida kan man använda upp/ner pilarna på fjärrkontrollen. OK-knappen stoppar rullning av aktuell sida (vid flera sidor) i TextTV-läge Komma in i menyn: Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen för att öppna huvudmenyn. För att se hur de olika funktionerna fungerar se avsnittet Meny inställningar.

12 Programinformation: För att se information om det program du tittar på tryck på i-knappen på fjärrkontrollen, använd högerpilen för att se information om nästa program. För att se övergripande information om pågående program på samtliga kanaler tryck på GUIDE-knappen. Läs mer om Program guiden i avsnittet Kanal guide. Smart Bar Använda Smart Bar Smart Bar erbjuder ett enkelt sätt att navigera bland dina TV-kanaler. För att aktivera Smart Bar trycker du på OK-knappen på fjärrkontrollen. Nu visas en lista på de fria kanaler som hittats. För att välja vilken kanal som skall visas (nuvarande kanal visas längst ner i vänstra hörnet) använder du pilknapparna på fjärrkontrollen. Programinformation visas i informationsfältet. Om du trycker på höger pil på fjärrkontrollen ser du Allakanalerlistan, här ser du alla kanaler inklusive de fria kanalerna. Smartbox T-20 kan koda av de kodade kanalerna, men detta förutsätter att du har abonnemang hos Boxer. Trycker du ytterligare en gång på höger pil kommer du tillbaka till Friakanalerlistan. Om du har skapat favoritlistor kan du även välja dem genom att använda samma tillvägagångssätt. För att välja en ny kanal, ställer du dig på önskad kanal med hjälp av pilknapparna, du ser nu information om vilket program som visas. Tryck sedan på OK-knappen. Vissa kanaler sänder inte ut programinformation, i dessa fall kommer det att stå att Ingen information finns tillgänglig. Programinformation Programinformation kan du se genom att aktivera Smart Bar eller genom att trycka på i-knappen på fjärrkontrollen. I informationsrutan visas nu pågående program och kommande program. För att se den detaljerade programinformationen trycker du på i-knappen på din fjärrkontroll 2 gånger. Om ingen information visas så sänds det inte ut någon information från distributören.

13 Kanal Guide Aktivera Kanalguiden genom att trycka på Guide på fjärrkontrollen. Använd pilarna för att flytta markören, tryck på OKknappen för att välja kanal. Tryck höger pil för att se kommande program. Programinformationen uppdateras löpande för kanalerna i guiden. Tryck på Guideknappen igen för att stänga guiden. Snabbinställningar Gå in i menyn snabbinställningar genom att trycka på OPT-knappen på fjärrkontrollen. Här kan du ändra språk för text och ljud, TV-format och bildens skalning. Meny-inställningar Huvudmeny 1. Kanallistor I denna meny ges en överblick över dina kanallistor (fria kanaler, alla kanaler, favorit kanaler), och du kan också välja vilken kanal du vill titta på. 2. Redigera favoriter Här väljer du de kanaler som du vill ha i din favoritlista. Det finns 6 stycken favoritlistor. Det går att lägga till, sortera och ta bort kanaler i favoritlistorna.

14 3. Timers Timer funktionen aktiveras genom att du väljer den kanal du vill se på (eller den du vill spela in om du har kopplat en videobandspelare till din Smartbox T-20 korrekt). Sedan väljer du mellan vilka tider du vill att Timer funktionen skall vara aktiv. När du är klar väljer du alternativet Lagra. Du kan nu stänga av Smartbox T- 20, den kommer sedan att sättas igång automatiskt vid den tidpunkt du valt. När Timern startar kommer det upp ett meddelande som visar den valda tiden. Om du vill avbryta Timer skall du trycka på Deleteknappen på fjärrkontrollen. 4. Inställningar I denna meny kan du ändra inställningarna på din Smartbox, samt återställa alla inställningar till fabriksinställning. Utseende ändrar menyutseendet i färg och genomskinlighet. Här ändrar du även språk för meny och textning.

15 Bild & ljudformat ändrar TV-format såsom 16:9 eller 4:3, om Smartbox ska skala bilden till letterbox/pan-scan (om din TV inte konverterar bilden automatiskt), videoformatet i scartkabeln samt UHF-kanalen för RF-anslutning till TV eller video. Språkinställningar ändrar menyspråk, samt språk för text och ljud. Behörighets kontroll ändrar PIN koden under Byt PIN (PIN kod vid leverans är 0000). Du kan även ändra Menylås-inställningen genom att välja AV eller PÅ. Välj kanaler att blockera. Du kan blockera/låsa kanaler i denna meny. För att kunna titta på en låst kanal behöver man slå in PIN koden. Välj de kanaler som vill öppna med PIN kod genom att trycka på OKknappen. Bra för att låsa barnförbjudna kanaler.

16 Med Kanalsökning menyn kan du utföra en Automatisk kanalsökning, Manuell kanalsökning eller kontrollera Mottagningsförhållanden. Automatisk kanalsökning. Välj automatisk kanalsökning genom att trycka på OK knappen och kanalsökningen startar. Manuell kanalsökning. Du kan göra en manuell kanalsökning genom att välja det i menyn. Du kan välja mellan att söka på kanal eller frekvens. För att se vilken kanal eller frekvens du skall söka på, se avsnittet Kanaler och frekvenser på sidan 19. Tillåtna intervaller i MHz är (VHF) och (UHF) eller i kanalnummer 5-12 (VHF) och (UHF). Om man anger en frekvens utanför dessa intervaller kommer en komplett sökning att utföras. Om man väljer att radera listan, kommer bara de kanaler som du sökt att sparas, de övriga kommer att raderas. Om du inte vill radera kanallistan och söker ner redan sparade kanaler kommer de att skrivas över. Kontrollera mottagningsförhållanden. I denna meny bör staplarna Signalkvalité och Signalstyrka gå så långt till höger som möjligt så att de blir gröna, då har du de bästa mottagningsförhållandena.

17 Återställ fabriksinställningar återställer alla inställningar till fabriksinställningarna. De förvalda fabriksinställningarna är följande: PIN kod: 0000 Bildformat: 4:3 Skalning: Letterbox Videoformat: PAL Digitalt ljud: PCM Video i SCART: RGB+CVBS RF-mod. Kanal: 59 Menyfärg: Blå Menyspråk: Svenska Programvaruuppdatering Uppdatering av mjukvaran kan komma att ske i framtiden, det kommer att finnas information om uppdateringen på våran hemsida När mjukvaran laddas ner skall du inte dra ur kabeln ur mottagaren utan bara vänta tills nedladdningen är klar, den kan ta flera minuter. När den är klar kommer boxen att starta om, nu med den nya mjukvaran. Om ingen mjukvara finns, kommer meddelandet Programvaruuppdatering ej utförd upp, du hänvisas nu till att söka om kanalerna för att hitta mjukvaran. Har vi inte lagt upp mjukvaran så kommer fortfarande detta meddelande upp. Så om du undrar om det finns någon programvaruuppdatering kontakta våran support eller gå in på våran hemsida. 5. Systeminformation Visar information om din Smartbox.

18 Kanalinformation Visar teknisk information om den kanal du tittar på. Tryck Back för att gå ur menyn. Teknisk Specifikation Sändningsstandarder DVB, MPEG2, COFDM RF-insignal och utsignal In/utgångar: IEC hona/iec hane Frekvens RF-insignal: MHz, MHz Demodulering: 2k och 8k RF impedans: 75 Ohm Genomgångsfrekvens: MHz RF-modulator utsignal: Kanal Videosignal: PAL BG Ljudsignal: Mono TV-SCART Videoutgång: 1 V (+-3dB)/75 Ohm RGB-utgång: 0.7 V (+-3dB)/75 Ohm Ljudutgång: 0.5 V/>10 kohm Stausutgång: 0/6/12 V/>10 kohm Digital ljudutgång Ljudformat: PCM och Dolby Digital Signalnivå: 0.6 V/75 Ohm Framsida En lysdiod Krypteringssystem DVB Common Interface med plats för Viaccess CA-modul

19 Nätaggregat Fristående växelströmsadapter Inspänning: V, Hz Förbrukning: Högst 10 W Förbrukning i viloläge: Högst 4 W Allmänna data DC strömförsörjning: 6 V, 1.5 A Drifttemperatur: 0 till 40 grader Lagringstemperatur: -40 till 65 grader Luftfuktighet: 25 till 75% relativ luftfuktighet Fjärrkontrollens räckvidd: Mer än 5 m Mått i mm (bredd x djup x höjd): 200 x 150 x 350

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1 S 2 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen.

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd LCD TV SV Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta

Läs mer

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program.

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. Säkerhetsinstruktioner Denna digitala mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella

Läs mer

HUGOSON HU2713 27" LCD TV

HUGOSON HU2713 27 LCD TV HUGOSON HU2713 27" LCD TV Användarmanual / User manual www.hugoson.se / www.hugoson.com Manual HU2713 / 27" LCD display HUGOSON HU2713 / Innehåll Varningar Tillbehör och beskrivningar 02 04 LCD display

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer