Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB"

Transkript

1 Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

2

3 Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock ej i Smartbox T-20. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar gällande programutbudet. Nya kanaler kan tillkomma och andra försvinna allt efter att tiden går. Emitor AB har inga som helst möjligheter att påverka detta programutbud. Innehåll: Framsida och kontakter på baksida Sidan 4 Fjärrkontrollen Sidan 5 Ansluta Smartbox T-20 Sidan 6 Anslutningar Sidan 7 Förstagångsinstallation Sidan 9 CI-modul & programkort Sidan 11 Snabbguide för att titta på TV efter installation Sidan 11 Smart Bar Sidan 12 Programinformation Sidan 12 Kanalguide Sidan 13 Snabbinställningar Sidan 13 Menyinställningar Sidan 13 Teknisk specifikation Sidan 18 Läs igenom detta innan du använder Smartbox T-20 Använd inte något annan nätadapter än det som medföljer Smartbox T-20. Du får inte avlägsna ytterskalet på Smartbox T-20. Du skall inte utsätta Smartbox T-20 för stark värme, kyla, fukt eller vätska. Täck inte för ventilationshålen på ytterskalet. Placera inte något ovanpå Smartbox T-20 som avger värme. Placera inte Smartbox T-20 på något som avger värme. Undvik att dra ur eller koppla in kablar medan Smartbox T-20 är påslagen. Vid rengörning av svepet, använd en mjuk trasa. För att helt isolera Smartbox T-20 från spänning skall du koppla ur nätadaptern från eluttaget. Service av Smartbox T-20 får endast utföras av Emitor AB.

4 Framsida och kontakter på baksida En Diod som lyser när boxen är påkopplad och blinkar när man trycker på fjärrkontrollen. Digital audio utgången kan ge både okomprimerat PCM-ljud och komprimerat Dolby Digital - ljud, beroende på vad som sänds som vad användaren valt. TV/VCR antennuttag, för anslutning till TV eller Video. ANT IN ingång för TV antenn. TV utgång för att ansluta boxen till TV apparaten. DC in (6V) för att ansluta kabeln från nätadaptern.

5 Fjärrkontrollen Tryck en gång för att starta, en gång för att stänga av. 0-9 Används för att välja kanal, för vissa menyer samt Text-TV. Används för att växla nuvarande och föregående kanal du tittat på. -/--- Används för att trycka in ett kanalnummer som flersiffrigt. Text Aktiverar Text-TV funktionen (om text-tv finns), tryck igen för att avaktivera. Växla mellan sidorna med pilknapparna, välj specifik sida med sifferknapparna. Tryck knappen för att stänga av ljudet, tryck igen för att sätta på ljudet igen. OPT Snabbinställningar för text- och ljudspråk, TV-format och skalning av bild. Tryck en gång på knappen för kort programinformation*, tryck igen för detaljerad programinformation*(om sådan finns tillgänglig). I detta läge kan du även trycka på den högra pilknappen för att se kommande program, tryck igen på i knappen för att återgå till TVläge. Volume +/- reglerar volymen ifrån mottagaren. (Obs! reglerar inte TV:ns volym) P+ P- Byter kanal Upp knappen byter kanal i TV-läge och flyttar markören uppåt i menyläge. Bläddrar till nästa sida i TextTV-läge. Ner knappen byter kanal i TV-läge och flyttar markören neråt i menyläge. I TextTV-läge används den för att återgå till föregående sida. Höger knappen flyttar markören till höger i menyläge. Vänster knappen flyttar markören till vänster i menyläge. OK knappen aktiverar Smart Bar menyn. Bekräftar valet av markerat objekt i menyläge. Stoppar rullning av aktuell sida (vid flera sidor) i TextTV-läge.

6 Back knapp- Går tillbaka till föregående meny. Stänger Smart Bars utan att byta kanal. Delete knapp- Används för att radera inmatningar och redigera favoritlistor. Meny knapp- Används för att aktivera menyläge. I menyläge: tryck för att stänga menyn. Guide knapp- Används för att aktivera Programguiden. Använd pilarna för att flytta markören, tryck OK för att välja kanal. Tryck höger pil för att se kommande program. Programinformationen uppdateras löpande för kanalerna i guiden. Tryck Guide-knappen igen för att stänga guiden. De färgade knapparna används för smart navigering i Text-TV för kanaler som erbjuder den funktionen. * Programinformation är information som sänds ut från TV-kanalen. Finns det ingen information så sänds det följaktligen inte ut någon. Ansluta Smartbox T-20 Medföljande artiklar till Smartbox T-20: Smartbox T-20 En fjärrkontroll med 2st AAA-batterier En SCART-kabel En antennkabel En nätadapter En bruksanvisning Ladda fjärrkontrollen med batterier Ta bort locket på fjärrkontrollens undersida. Sätt in de två (2) AAA-batterierna (1,5V), åt de håll som insidan visar. Sätt tillbaka luckan. Anslut Smartbox T-20 till TV-antennen. Om marksänd digital-tv Digitala radio- och TV-signaler sänds ut från en sändningsstation. De digitala radiovågor som sänds försämras om det finns hinder i vägen såsom berg, byggnader eller varierande terräng.

7 Om din mottagare är belägen i en sänka har signalerna svårare att uppfattas av antennen. Dåligt väder har en negativ inverkan på signalkvalitén. Oavsett var din antenn är placerad skall den klara av att ta emot UHF-kanalerna 21 till 69. För att veta hur signalkvalitén är där just du bor kan du kontakta din lokala radio & TV-handlare eller gå in på Teracoms hemsida: Utomhusantenner: I vissa flerbostadshus har antennen ett filter och en kanalväljare vilket i vissa fall gör att du inte kan ta emot den digitala signal som Smartbox T-20 använder. Är detta fallet ber vi dig kontakta din hyresvärd. Ett flertal antenner klarar enbart av att ta emot ett begränsat antal kanaler, vilket kan medföra att du inte kan få in alla kanaler du önskar. I detta fall bör du införskaffa en antenn som klarar av att ta emot UHF-kanalerna 21 till 69. Vissa antenner är riktade mot analoga sändare, vars signaler denna digitala mottagare inte klarar att ta emot. Om detta är fallet, rikta istället antennen mot en digital sändare. Inomhusantenner: Placera antennen så nära ett fönster som möjligt och rikta den mot en digital sändare. För bästa resultat skall du använda en antenn med förstärkare (aktiv antenn). TV-signalstyrkan varierar beroende på om du har en byggnad, betongvägg eller andra hinder i vägen som kan försämra TV-signalen. Anslutningar: Till Smartbox T-20 kan du ansluta flera olika typer av elektronisk utrustning. Vid inkoppling är SCART-kontakten ABSOLUT att föredra (med den bipackade SCART-kabeln). Detta på grund av att både bild och ljudkvalité blir avsevärt bättre. Var noga med att kontrollera att inte programmen störs av andra källor (typ video) eller andra lokala analoga sändare i det fall RFmodulatorn används. Nedan beskrivs de vanligaste anslutningarna. SCART-anslutning till TV-apparaten Dra ut antennsladden från TV:n och anslut den istället i ANT IN ingången på Smartbox T-20. Anslut SCART kontakten (märkt TV) på baksidan av Smartbox T-20 till TV:ns huvud-scart-ingång. Starta Smartbox T-20 och starta din TV:n.

8 När Smartbox T-20 är inkopplad kan det i visa fall vara nödvändigt att byta till AV-läge på TV:n för att få in en bild, vissa TV-apparater gör emellertid detta automatiskt. Om du inte ser någon bild bör du kontrollera att du har kopplat alla kablar rätt, titta i TV:ns bruksanvisning. RF-anslutning till TV-apparaten (ingen SCART) Dra ut antennsladden från TV:n och anslut den istället i ANT IN ingången på Smartbox T-20. Anslut en antennkabel mellan TV/VCR på baksidan av Smartbox T-20 och RF-ingången på TV:n. Starta Smartbox T-20. Välj önskad kanalplats på TV:n. Spara sedan kanalen. För instruktioner om hur du ställer in ny kanal, se TV:ns manual När du sedan får upp välkomstmenyn, följ instruktionerna som visas på TV rutan. Har du dålig bildkvalitet kan du ändra den förinställda UHF-kanalen 59 till en annan kanal mellan 21 och 69. Du måste då även ändra till samma kanalnummer på TV:n SCART & RF-anslutning till videobandspelare Dra ut antennsladden ifrån TV:n och anslut den i ANT IN ingången på Smartbox T-20. Anslut SCART-kontakten på baksidan av Smartbox T-20 (märkt TV) till videobandspelarens SCART-ingång. Koppla sedan en SCART-kabel ifrån videobandspelaren till TV:n Om du vill spela in på videon analogt och se på TV:n digitalt kan du koppla in en antenn kabel ifrån Smartbox T-20 (TV/VCR) till RF In på videon, detta kräver dock att videon klara detta, läs instruktions boken till videon. Denna koppling kräver att videobandspelaren antingen är i standby eller är påslagen. Om du har problem, läs TV:ns och videobandspelarens bruksanvisning.

9 RF anslutning till videobandspelare Dra ut antennsladden ifrån TV:n och anslut den i ANT IN ingången på Smartbox T-20. Koppla sedan en antennkabel ifrån Smartbox T-20 (TV/VCR) till videobandspelaren. Koppla sedan en antennkabel ifrån videobandspelaren till RF ingången på TV:n Anslut SCART sladden på baksidan av Smartbox T-20 (märkt TV) till videons huvud-scart-ingång. Koppla sedan en SCART sladd mellan TV:ns SCART ingång till videons SCART utgång. Starta TV:n och Smartbox T-20 Välj en ledig kanal på videobandspelaren och ställ in den på Smartbox T-20. Spara därefter kanalen. Välj denna kanal när du vill spela in analogt på videobandspelaren ifrån Smartbox T-20. Anslutning av digitalt ljud. För att kunna njuta av det digitala ljud som Smartbox T-20 erbjuder så krävs följande: En förstärkare med koaxial ingång för digitalt ljud. Att kanalen du tittar på sänder digitalt S/PDIF kabel (medföljer ej). Före installation läs instruktionsboken för din förstärkare. Förstagångsinstallation Allmän information När du nu har anslutit Smartbox T-20 skall du utföra förstagångsinstallationen. Använd pilknapparna för att välja inställningar. För att bekräfta de val du gör skall du trycka på OKknappen, om du ångrar dig kan du trycka på Backknappen för att återgå till tidigare meny.

10 Kom igång! Starta Smartbox. Välkomstmenyn visas. Välj Språk. Gå till Fortsätt, tryck OK. Kontrollera signalstyrkan, genom att trycka OK på Kör test. Tryck in det kanalnummer som du vill kontrollera från den sändaren du har riktat din antenn emot (Se tabell på sid?). Under rubrikerna Ny Kanal och Avläser Kanal avser de kanaler som du hittar i kanaltabellen i manualen. Du skall nu justera antennen så att du får så bra signal- styrka och kvalité som möjligt. Tryck sedan på BACK-knappen för att återgå till föregående meny. Kom ihåg! Med Kanal under rubriken Mottagningsförhållanden avses inte TV-kanaler, se tabell på sidan 19. Starta den automatiska kanalsökningen genom att trycka på OK. Under kanalsökningen kommer Smartbox att visa det antalet kanaler som hittas.

11 Ansluta CI-modul och programkort För att kunna se på kodade kanaler måste en CI-modul (Common Interface modul) användas. Denna modul medföljer inte med Smartbox T-20. Modul och program kort tillhandahålls av Boxer TV Access AB i Sverige. Besök Boxer på för mer information. CI modul Programkort För in programkortet i CI-modulen enligt bruksanvisningen som medföljer CI-modulen. För att kontrollera modulen och ditt programkort väljer du Viaccess i huvudmenyn. Följ sedan de instruktioner som menyn visar. Menyn varierar beroende på vilken modul som används. Eftersom bestäms av modulen och ej av Smartbox T-20, innehåller inte denna manual mer instruktioner om detta. Snabbguide för att titta på TV efter installation Byta kanal: Du byter kanal genom att antingen använda P+/P- knapparna på fjärrkontrollen eller genom att knappa in kanalnumret direkt med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen. Du kan också öppna kanallistan genom att trycka på OK-knappen på fjärrkontrollen. Bläddra genom kanalerna genom att använda pilknapparna, välj kanal genom att trycka på OKknappen. Mer info om detta finn under rubriken Smartbar (se nedan). Text-TV: Aktivera Text-TV genom att tryck på TEXT på fjärrkontrollen. Använd sifferknapparna för att skriva in sidnummer. För att byta sida kan man använda upp/ner pilarna på fjärrkontrollen. OK-knappen stoppar rullning av aktuell sida (vid flera sidor) i TextTV-läge Komma in i menyn: Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen för att öppna huvudmenyn. För att se hur de olika funktionerna fungerar se avsnittet Meny inställningar.

12 Programinformation: För att se information om det program du tittar på tryck på i-knappen på fjärrkontrollen, använd högerpilen för att se information om nästa program. För att se övergripande information om pågående program på samtliga kanaler tryck på GUIDE-knappen. Läs mer om Program guiden i avsnittet Kanal guide. Smart Bar Använda Smart Bar Smart Bar erbjuder ett enkelt sätt att navigera bland dina TV-kanaler. För att aktivera Smart Bar trycker du på OK-knappen på fjärrkontrollen. Nu visas en lista på de fria kanaler som hittats. För att välja vilken kanal som skall visas (nuvarande kanal visas längst ner i vänstra hörnet) använder du pilknapparna på fjärrkontrollen. Programinformation visas i informationsfältet. Om du trycker på höger pil på fjärrkontrollen ser du Allakanalerlistan, här ser du alla kanaler inklusive de fria kanalerna. Smartbox T-20 kan koda av de kodade kanalerna, men detta förutsätter att du har abonnemang hos Boxer. Trycker du ytterligare en gång på höger pil kommer du tillbaka till Friakanalerlistan. Om du har skapat favoritlistor kan du även välja dem genom att använda samma tillvägagångssätt. För att välja en ny kanal, ställer du dig på önskad kanal med hjälp av pilknapparna, du ser nu information om vilket program som visas. Tryck sedan på OK-knappen. Vissa kanaler sänder inte ut programinformation, i dessa fall kommer det att stå att Ingen information finns tillgänglig. Programinformation Programinformation kan du se genom att aktivera Smart Bar eller genom att trycka på i-knappen på fjärrkontrollen. I informationsrutan visas nu pågående program och kommande program. För att se den detaljerade programinformationen trycker du på i-knappen på din fjärrkontroll 2 gånger. Om ingen information visas så sänds det inte ut någon information från distributören.

13 Kanal Guide Aktivera Kanalguiden genom att trycka på Guide på fjärrkontrollen. Använd pilarna för att flytta markören, tryck på OKknappen för att välja kanal. Tryck höger pil för att se kommande program. Programinformationen uppdateras löpande för kanalerna i guiden. Tryck på Guideknappen igen för att stänga guiden. Snabbinställningar Gå in i menyn snabbinställningar genom att trycka på OPT-knappen på fjärrkontrollen. Här kan du ändra språk för text och ljud, TV-format och bildens skalning. Meny-inställningar Huvudmeny 1. Kanallistor I denna meny ges en överblick över dina kanallistor (fria kanaler, alla kanaler, favorit kanaler), och du kan också välja vilken kanal du vill titta på. 2. Redigera favoriter Här väljer du de kanaler som du vill ha i din favoritlista. Det finns 6 stycken favoritlistor. Det går att lägga till, sortera och ta bort kanaler i favoritlistorna.

14 3. Timers Timer funktionen aktiveras genom att du väljer den kanal du vill se på (eller den du vill spela in om du har kopplat en videobandspelare till din Smartbox T-20 korrekt). Sedan väljer du mellan vilka tider du vill att Timer funktionen skall vara aktiv. När du är klar väljer du alternativet Lagra. Du kan nu stänga av Smartbox T- 20, den kommer sedan att sättas igång automatiskt vid den tidpunkt du valt. När Timern startar kommer det upp ett meddelande som visar den valda tiden. Om du vill avbryta Timer skall du trycka på Deleteknappen på fjärrkontrollen. 4. Inställningar I denna meny kan du ändra inställningarna på din Smartbox, samt återställa alla inställningar till fabriksinställning. Utseende ändrar menyutseendet i färg och genomskinlighet. Här ändrar du även språk för meny och textning.

15 Bild & ljudformat ändrar TV-format såsom 16:9 eller 4:3, om Smartbox ska skala bilden till letterbox/pan-scan (om din TV inte konverterar bilden automatiskt), videoformatet i scartkabeln samt UHF-kanalen för RF-anslutning till TV eller video. Språkinställningar ändrar menyspråk, samt språk för text och ljud. Behörighets kontroll ändrar PIN koden under Byt PIN (PIN kod vid leverans är 0000). Du kan även ändra Menylås-inställningen genom att välja AV eller PÅ. Välj kanaler att blockera. Du kan blockera/låsa kanaler i denna meny. För att kunna titta på en låst kanal behöver man slå in PIN koden. Välj de kanaler som vill öppna med PIN kod genom att trycka på OKknappen. Bra för att låsa barnförbjudna kanaler.

16 Med Kanalsökning menyn kan du utföra en Automatisk kanalsökning, Manuell kanalsökning eller kontrollera Mottagningsförhållanden. Automatisk kanalsökning. Välj automatisk kanalsökning genom att trycka på OK knappen och kanalsökningen startar. Manuell kanalsökning. Du kan göra en manuell kanalsökning genom att välja det i menyn. Du kan välja mellan att söka på kanal eller frekvens. För att se vilken kanal eller frekvens du skall söka på, se avsnittet Kanaler och frekvenser på sidan 19. Tillåtna intervaller i MHz är (VHF) och (UHF) eller i kanalnummer 5-12 (VHF) och (UHF). Om man anger en frekvens utanför dessa intervaller kommer en komplett sökning att utföras. Om man väljer att radera listan, kommer bara de kanaler som du sökt att sparas, de övriga kommer att raderas. Om du inte vill radera kanallistan och söker ner redan sparade kanaler kommer de att skrivas över. Kontrollera mottagningsförhållanden. I denna meny bör staplarna Signalkvalité och Signalstyrka gå så långt till höger som möjligt så att de blir gröna, då har du de bästa mottagningsförhållandena.

17 Återställ fabriksinställningar återställer alla inställningar till fabriksinställningarna. De förvalda fabriksinställningarna är följande: PIN kod: 0000 Bildformat: 4:3 Skalning: Letterbox Videoformat: PAL Digitalt ljud: PCM Video i SCART: RGB+CVBS RF-mod. Kanal: 59 Menyfärg: Blå Menyspråk: Svenska Programvaruuppdatering Uppdatering av mjukvaran kan komma att ske i framtiden, det kommer att finnas information om uppdateringen på våran hemsida När mjukvaran laddas ner skall du inte dra ur kabeln ur mottagaren utan bara vänta tills nedladdningen är klar, den kan ta flera minuter. När den är klar kommer boxen att starta om, nu med den nya mjukvaran. Om ingen mjukvara finns, kommer meddelandet Programvaruuppdatering ej utförd upp, du hänvisas nu till att söka om kanalerna för att hitta mjukvaran. Har vi inte lagt upp mjukvaran så kommer fortfarande detta meddelande upp. Så om du undrar om det finns någon programvaruuppdatering kontakta våran support eller gå in på våran hemsida. 5. Systeminformation Visar information om din Smartbox.

18 Kanalinformation Visar teknisk information om den kanal du tittar på. Tryck Back för att gå ur menyn. Teknisk Specifikation Sändningsstandarder DVB, MPEG2, COFDM RF-insignal och utsignal In/utgångar: IEC hona/iec hane Frekvens RF-insignal: MHz, MHz Demodulering: 2k och 8k RF impedans: 75 Ohm Genomgångsfrekvens: MHz RF-modulator utsignal: Kanal Videosignal: PAL BG Ljudsignal: Mono TV-SCART Videoutgång: 1 V (+-3dB)/75 Ohm RGB-utgång: 0.7 V (+-3dB)/75 Ohm Ljudutgång: 0.5 V/>10 kohm Stausutgång: 0/6/12 V/>10 kohm Digital ljudutgång Ljudformat: PCM och Dolby Digital Signalnivå: 0.6 V/75 Ohm Framsida En lysdiod Krypteringssystem DVB Common Interface med plats för Viaccess CA-modul

19 Nätaggregat Fristående växelströmsadapter Inspänning: V, Hz Förbrukning: Högst 10 W Förbrukning i viloläge: Högst 4 W Allmänna data DC strömförsörjning: 6 V, 1.5 A Drifttemperatur: 0 till 40 grader Lagringstemperatur: -40 till 65 grader Luftfuktighet: 25 till 75% relativ luftfuktighet Fjärrkontrollens räckvidd: Mer än 5 m Mått i mm (bredd x djup x höjd): 200 x 150 x 350

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C I denna Snabbguide följer generella inkopplingsrutiner. Detaljerade inkopplingsförfaranden finner du alltid i den användarmanual som bifogas tillsammans med den digital-tv-box

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21 DT-455HD Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Svenska Version Svenska 2009-01-21 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll 4 3. Anslut

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box MOTOROLA VIP1903. IPTV-box med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box MOTOROLA VIP1903. IPTV-box med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din IP-box MOTOOA VIP1903 IP-box med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda din nya

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper...

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Användarmanual. Multi. Box. alla TV-apparater...

Användarmanual. Multi. Box. alla TV-apparater... Multi Box Kompakt enhet med 3 DVB-T mottagare Se fria digitala kanaler på alla TV 3 inbyggda modulatorer Automatisk installation NICAM stereo 12-voltsdrift Mycket låg effektförbrukning alla TV-apparater...

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9800 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare 305046 2 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter...4 Kassering av batterier och mottagare...5 Översikt...6 Framsida Baksida...6 Sätt i batterier i fjärrkontrollen...7

Läs mer

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799 SVENSK-2 000318 00799 Innehållsförteckning FÖRORD Säkerhetsinstruktioner... s. 3 Nätanslutning... s. 3 De olika delarna... s. 3 PRODUKTINFORMATION Display och knappar på framsida... s. 4 Anslutningar på

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708 BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för

Läs mer

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9780 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9780 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9780 S MEDIAMASTER 9780 S Innehåll Allmän information 4 För din säkerhet 4 Fjärrkontroll 5 Front och baksida 6 Om programkort 7 Allmänt 7 Hur du sätter i kortet 7 PIN-kod 7

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

Bruksanvisning till digitalbox

Bruksanvisning till digitalbox Bruksanvisning till digitalbox DVB-T2011 Läs noga igenom denna bruksanvisning för att försäkra dig om att du använder produkten på rätt sätt. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Innehållsförteckning

Läs mer

användarmanual boxer on demand

användarmanual boxer on demand användarmanual boxer on demand titta även På Vår InStruktIonSFIlM! 1 Innehåll Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjärrkontrollen...5

Läs mer

INKOPPLING AV NY DIGITALBOX ARRIS 3000 HD-BOX

INKOPPLING AV NY DIGITALBOX ARRIS 3000 HD-BOX INKOPPLING AV NY DIGITALBOX ARRIS 3000 HD-BOX När du har fått din nya digitalbox är det viktigt att den kopplas in korrekt och att kortet sedan aktiveras med den nya boxen. Följ enkelt denna guide för

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberKoax 5 GHZ 1 2 Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen hittar du: TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier

Läs mer

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box!

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box! Snabbguide Motorola VIP1903C Inspelningsbar Motorola VIP1963C Allt du behöver veta för att koppla in din! HEM 2237-Snabbguide OnDemand_Motorola 1903_TV157-1106.indd 3 2011-06-23 14.52 1 1 2 3 4 1 2 1 2

Läs mer

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9802 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

CI-5100T. Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception. Käyttöopas Svensk-

CI-5100T. Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception. Käyttöopas Svensk- Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception Suomi- Käyttöopas Svensk- Bruksanvisning English- User manual CI-5100T Innehåll

Läs mer

Nokia, Nokia Connecting People och Navi Bars är varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkter och varumärken som omnämns i denna

Nokia, Nokia Connecting People och Navi Bars är varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkter och varumärken som omnämns i denna Snabbguide Nokia, Nokia Connecting People och Navi Bars är varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkter och varumärken som omnämns i denna publikation ägs av sina respektive bolag. Nokia arbetar

Läs mer

Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation)

Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com Ver. 200805 Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 www.clasohlson.com SVENSKA Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM!

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! L A U N A M R A D N D ANVÄ N A M E D N O R BOXE TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! 1 INNEHÅLL Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual Strong 6750 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2 Mjukvarunedladdning. Sid 3-6 Fabriksåterställning Sid 7-8 Föräldrakontroll Sid 9-15 Installationsmanual Strongsats hemsida Viasats hemsida

Läs mer

Tack för att ni valde Finnsat digiboks. Vi hoppas att Ni kommer njuta med den lätt, underhållande TV tittande.

Tack för att ni valde Finnsat digiboks. Vi hoppas att Ni kommer njuta med den lätt, underhållande TV tittande. Tack för att ni valde Finnsat digiboks. Vi hoppas att Ni kommer njuta med den lätt, underhållande TV tittande. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer

DTR- 9900 Twin. Svensk bruksanvisning. www.moon.se

DTR- 9900 Twin. Svensk bruksanvisning. www.moon.se DTR- 9900 Twin Svensk bruksanvisning www.moon.se Innehåll Sid 1. Introduktion, funktioner och finesser. 2. Säkerhetsnoteringar 3. Säkerhet generellt. 4. Er mottagare och dess funktioner 5-6. Er mottagare

Läs mer

Läs det här innan du använder Mediamaster

Läs det här innan du använder Mediamaster Snabbguide Mediamaster 120 C Innehåll Fjärrkontroll 4 Anslutning av Mediamaster 5 Fram- och baksida 5 Anslutning av Mediamaster 5 Förbereda fjärrkontrollen 5 Vanliga anslutningar 6 Ansluta till en TV-apparat

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUT WIRELE VIDEO & DVD VIEWER Bruksanvisning Version 1.0 1 1. Förpackningens innehåll Kontrollera förpackningens innehåll. Den ska innehålla följande delar: 1. ändare 2. Mottagare 3. Adapter (2 stycken)

Läs mer

Single Cable LNB Mikrovågshuvud

Single Cable LNB Mikrovågshuvud Canal Digital Sverige AB 5 80 Stockholm Kundservice 0770-33 canaldigital.se Single Cable LNB Mikrovågshuvud MED EN UTGÅNG FÖR UPP TILL FYRA BOXAR OCH TVÅ UNIVERSALUTGÅNGAR FÖR ÄLDRE UTRUSTNING canaldigitalsverige

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Free to Air digital markbox DVB-T

Free to Air digital markbox DVB-T Free to Air digital markbox DVB-T Svensk Bruksanvisning General Agent i Norden. Moon Radio AB Enbärsvägen 8 735 37 Surahammar Sverige www.moon.se Innehållsförteckning Sid. Säkerhet-------------------------------------------------------3

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD Bruksanvisning DILOG DC-230 HD INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 17 8 REDIGERA

Läs mer

Canal Digital www.canaldigital.se

Canal Digital www.canaldigital.se Användarmanual HD-Box Canal Digital www.canaldigital.se Canal Digital är ett företag som ägs till 100 % av Telenor och är Nordens största distributör av TV-kanaler via parabol- och kabel-tv. Canal Digital

Läs mer

Snabbguide. Kortläsaren på högra sidan av 212 T. Start första gången. Språk. Montering av batterier i fjärrkontrollen

Snabbguide. Kortläsaren på högra sidan av 212 T. Start första gången. Språk. Montering av batterier i fjärrkontrollen Bruksanvisning Snabbguide Anslutning av TV och videobandspelare Montering av batterier i fjärrkontrollen RF video SCART 1 3 2 Kortläsaren på högra sidan av 212 T Kortläsaren på höger sida av Mediamaster

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113 INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN Arris VIP1113 FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER: Digitalbox för HD FiberLAN Installationsguide Nätverkskabel HDMI-kabel 1 2 MNO PQR WXYZ TEXT INFO EPG OK TV REC VOD

Läs mer

Mars 2007. Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar

Mars 2007. Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar Mars 2007 Energimyndigheten testar: Digital-TV-boxar Tabellguide Testet omfattar tio digital-tv-boxar och har utförts av Intertek ETL SEMKO i Storbritannien på uppdrag av Energimyndighetens Testlab. Vid

Läs mer

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för Digital-TV mottagaren, använd manualen för framtida referens

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer