SDFTA11 SATELLITMOTTAGARE FÖR FRIA KANALER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SDFTA11 SATELLITMOTTAGARE FÖR FRIA KANALER"

Transkript

1 SDFTA11 SATELLITMOTTAGARE FÖR FRIA KANALER MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ

2 Grundläggande karakteristik: Inledning Den här bruksanvisningen handlar om satellitmottagaren SDFTA11 och stegen som är nödvändiga för att använda de olika funktionerna. Den här manualen innehåller samtidigt specialfunktioner som finns endast hos den här mottagaren och möjliggör för dig att fullt ut använda de här funktionerna. Den här mottagaren erbjuder: Högkvallitets Video & Audio Fullt stöd för MPEG-2, DVB 4000 kanaler Elektronisk programguide (EPG) Text-TV Undertexter On-screen display med 256 färger Timer Förpackningens innehåll: Efter att du köpt mottagaren packar du upp den och kontrollerar för att försäkra dig om att förpackningen innehåller alla förljande delar: SDFTA11 mottagare Fjärrkontroll 2x AAA batterier Anmärkning för installationen, användning och för att använda mottagaren: Placera produkten på en väl ventilerad plats. Runt produkten lämnar du åtminstånde 10 cm fri yta. Placera inte några saker på produkten. Installera den inte på en kall plats och utsätt den inte för direkt solljus. Produkten får inte ändras, repareras eller plockas isär. Ställ inte några koppar med vatten eller någon annan vätska. Svenska Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi English Česky 1

3 2

4 Español Italiano Nederlands Français Deutsch Svenska Fjärrkontrollen: : Sätt på/stäng av ON/OFF : Volymavstängning TV/Radio: Omkoppling mellan TV och radio 0~9: Numeriska tangenter : Omkoppling tillbaka till föregående kanal Menu: Ingång till menyn EXIT: Utgång från menyn eller från någon funktion OK/LIST: Bekräfta handling eller visa kanal listan FAV: Visa favoritlistan INFO: Visa information om aktuell kanal/program PR+/PR-: Kanaländring eller förflyttning till en högre/lägre position Volymändring eller förflyttning till vänster/höger i menyn EPG: Visar den elektroniska programguiden (Electronic Program Guide) : Visar audio fönstret. SAT: Visar satellitlistan A~Z: Visar fönstret find window : Förflyttar sidan uppåt/neråt i listan : Visar multi screen SLEEP: Ingång till viloläget (sleep mode) PAUSE: Pausning av bilden ZOOM: Ingång till zoomläget (zoom mode) TV/AV: Omkoppling mellan lägena TV/AV : Text-TV/undertexter Česky English Suomi Magyar 3

5 ANSLUTNING Anslutning av TVn, aux och antennen till mottagaren. Anslutning av TVn till mottagaren (TV OUT) med hjälp av scartkabeln Anslutning av videobandspelaren eller DVD-recorder till mottagaren (Video out) med hjälp av scartkabeln Anslutning av en aktiv antenn till mottagaren (RF IN) Anslutning av TVn till mottagaren (RF OUT) Inkoppling av stereoanläggningen med koaxialen och/eller höger/vänster ingång till mottagarens utgång 4 Svenska Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi English Česky

6 Suomi Magyar Español Italiano Nederlands Français Deutsch Svenska INSTALLATION Installationsmenyn 1. Genom att klicka på tangenten OK eller på tangenten kallar du på dialogfönstret "Input Password/Ange lösenord". Till menyn kommer du efter att du angett rätt lösenord. Förinställt lösenord är "0000". (Lösenordet går att stänga av i möjligheterna för föräldralås i systeminställningen.) 2. Med hjälp av tangenterna / förflyttar du markören uppåt eller neråt. 3. Med hjälp av tangenten EXIT lämnar du läget. 2.1 Anslutning av antennen (Antenna Connection) Genom att klicka på tangenten väljer du mellan Antenna/Antenn med motor och Fixed Antenna/Fast antenn. 2.2 Satellitlistan (Satellite List) 1. Med hjälp av tangenterna / väljer du satellit. Genom att klicka på tangenten OK genomför du valet och markerar, genom att på nytt klicka på tangenten OK raderar du valet och markeringen. 2. Om det inte finns nån satellit här, kommer de röda och blåa tangenterna inte att aktiveras. 3. Genom att klicka på den röda tangenten kallar du på fönstret Edit Satellite/Ändring av satelliten. Genom att klicka på tangenterna / förflyttar du markören uppåt eller neråt. Name/Namn: Med hjälp av de numeriska tangenterna ändrar du satellitens namn, se Edit Channel Name/Kanal namn. Longitude/Longitud: Genom att klicka på tangenten kopplar du om mellan östlig och västlig longitud. Efter att du har klickat på tangenten OK kan du med hjälp av de numeriska tangenterna ändra longituden, genom att klicka på tangenten EXIT eller på tangenterna / lämnar du redigeringsläget. Vidden för longituden är grader. Om longituden är utanför den området, informerar dig systemet om "out of range", om du klickar på den gula tangenten på fjärrkontrollen. Efter inställningen klickar du på den gula tangenten för att spara och lämna läget. Klickar du däremot på den blåa tangenten lämnar du läget utan att spara. 4. Genom att klicka på den gröna tangenten kallar du på fönstret Add Satellite/Lägg till satellit. Tillvägagångssättet är likadant så som hos ovan nämnda fönster Edit Satellite/Ändring av satelliten, så här kommer vi inte att förklara något. 5. Genom att klickar på den blå tangenten kallar du på dialogen "Are you sure to delete?/är du säker på att du vill genomföra raderingen?". Välj med tangenten Yes och genom att klicka på tangenten OK raderar du den valda sateliten. Genom att klicka på tangenten OK vid tangenten NO kan du avbryta den här handlingen. 2.3 Inställning av antennen English Česky Del A: Fast antenn Vi förutsätter att du gjort valet Fixed Antenna/Fast antenn i fönstret Antenna Connection / Antennanslutning. 1. Satellite: Alla valda sateliter i satellitlistan visas under den här enheten. Klicka på tangenten för satellitval i listan eller klicka på tangenten OK för att kalla på listan, sedan väljer du önskad satellit i listan och genom att klicka på tangenten OK bekräftar du detta. 5

7 2. LNB Freq, Transponder, DiSEqC1.0, DiSEqC1.1: Samma tillvägagångssätt som ovan K, 0/12V, Toneburst, LNB Power: Du kan klicka på tangenten för val i ringen. 6

8 Del B: Antenn med motorstyrning Vi förutsätter att du gjort valet Motor Antenna/Antenn med motorstyrning i fönstret Antenna Connection / Antennanslutning. 1. LNB Type: Välj rätt typ av LNB. 2. Motor Type: Välj mellan DiSEqC1.2 och USALS. Om du väljer DiSEqC1.2 kommer Latituden /Local Latitude och den Lokala longituden/local Longitude att bli gråa. 3. Delete All/Radera allt: Genom att klicka på tangenten OK kallar du på dialogen "Are you sure to clear set satellite position of this tuner?/är du säker på att du vill radera den inställda satellitpositionen hos den här mottagaren?". Genom att klicka på tangenten OK hos tangenten Yes raderar du alla minnen som berör positionen för satelliter som är anslutna till den nuvarande mottagaren. 4. Motor Setting/Motorinställning: Genom att klicka på tangenten OK fönstret Motor Setting/Motorinställning. Satellite/Satellit: Genom att klicka på tangenten väljer du satellit i listan eller genom att klicka på tangenten OK kallar du på listan. Sedan väljer du önskad satellit i listan och genom att klicka på tangenten OK bekräftar du detta. Transponder: Samma tillvägagångs sätt som ovan. Position No., & Save: Området är från 0 till 63. "0" föreställer den ursprungliga positionen. Du kan välja det rätta värdet när du vrider på antennen. Go to X: Med hjälp av tangenten OK kallar du på listan och väljer motsvarande position (referens eller från 1 till 63) för att realisera den valda positionen. West <Save> East: Genom att klicka på tangenten vrider du väster ut, genom att klicka motsatt vrider du åt öster. Genom att klicka på tangenten OK kallar du på dialogen "Är du säker på att du vill ändra på positionen hos den här satelliten?/are you sure to change this satellite's position?". Genom att klicka på tangenten OK vid tangenten Yes sparar du den aktuella positionen eller genom att klicka på tangenten OK hos tangenten No avbryter du handlingen. Recalculation: Genom att klicka på tangenten OK kallar du på dialogen "Are you sure to change this satellite's position?/är du säker på att du vill ändra på positionen hos den här satelliten?" För ny omräkning klickar du på tangenten OK hos tangenten Yes. 5. Limit Setup: Genom att klicka på tangenten OK kallar du på fönstret Limit Setup. Limit Setup: Genom att klicka på tangenten kopplar du om mellan Disable Limit, East Limit och West Limit. Limit Setup: Förflytta markören på tangenten Limit Setup. Du kan klicka på tangenten för att vrida mot öster eller mot väster. Go to Reference: Genom att klicka på tangenten OK övergår du till reference. Om du väljer Disable Limit i ovan nämnda stycke Limit Setup, kommer den här tangenten att gråna. 6. Om du väljer USALS, blir posten Delete All grå. Local Longitude, Local Latitude: Genom att klicka på tangenten kopplar du om mellan West och East eller klicka på tangenten för att koppla om mellan North och South. Genom att klicka på tangenten OK går du in i läget redigering (editing mode). Med hjälp av de numeriska tangenterna (0-9) anger du longituden eller latituden, genom att klicka på tangenten MENU eller EXIT lämnar du läget. Området hos longituden är från 0 till 180, området hos latituden är från 0 till 90. Om inget värde hittas inom det här området kallar systemet på dialogrutan "Out of Range/utom räckhåll " när du lämnar det här läget. För att stänga den här dialogrutan klickar du på tangenten OK. 7. Motor Setting/Motor inställning: Genom att klicka på tangenten OK kommer du till fönstret Motor setting/motorinställning. Satellite, Transponder: Genom att klicka på tangenten väljer du satellit eller transponder, eller genom att klicka på tangenten OK kallar du på listan och du väljer då i listan. 7 Svenska Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi English Česky

9 English Suomi Magyar Español Italiano Nederlands Français Deutsch Svenska 2.4 Uppsökning av en satellit (Single Satellite Search) 1. Satellite/Satellit : Genom att klicka på tangenten väljer du satellit i listan eller genom att klicka på tangenten OK kallar du på listan. Sedan väljer du önskad satellit i listan och genom att klicka på OK bekräftar du detta. 2. FTA Only: Genom att klicka på tangenten väljer du mellan Yes och No. 3. Scan Channel: Genom att klicka på tangenten väljer du mellan TV+Radio, TV Channel, Radio. 4. Network Search: Välj mellan No och Yes. Den här enheten grånar om det valda läget är Auto Scan hos följande poster i läget Scan mode. 5. Scan Mode: Genom att klicka på tangenten väljer du mellan lägena Auto Scan och Blind Scan. Auto Scan söker upp den förinställda transpondern, medans Blind Scan söker igenom hela frekvensbandet. 6. Search: Genom att klicka på tangenten OK sätter du igång sökningen. 2.5 Sökning efter flera satelliter (Multi Satellite Search) Från fönstret sökning av flera satelliter Multi Satellite Search kan du söka efter flera satelliter. 1. Satellite: Alla utvalda satelliter i fönstret med satellitlistan visas i den nedre delen. Du kan klicka på tangenten för att koppla mellan dessa. 2. FTA Only: Genom att klicka på tangenten väljer du mellan Yes och No. 3. Scan Channel: Genom att klicka på tangenten väljer du mellan TV+Radio, TV Channel, Radio. 4. Network Search: Välj mellan No och Yes. Om du valt läget Auto Scan vid följande post Scan mode, kommer den här posten att gråna. 5. Scan Mode: Genom att klicka på tangenten väljer du mellan lägena Auto Scan och Blind Scan. Auto Scan söker upp förinställda transpondrar, medan Blind Scan söker igenom hela frekvensbandet. 6. Search: Genom att klicka på tangenten OK startar du sökningen. 2.6 TP listan (TP List) 1. Genom att klicka på tangenterna / väljer du passande satellit. 2. Genom att klicka på den röda tangenten kallar du på fönstret Edit TP. Frequency, Symbol rate: Genom att klicka på tangenten genomför du sänkning eller höjning av ett steg eller genom att klicka på de numeriska tangenterna (0-9) anger du önskat värde. Frekvensområdet är , medan symbolhastigheten (symbol rate) är 1000~ Om ett värde är angivet utanför den här området, kommer värdet att återgå till det ursprungliga värdet. Polariteten: Genom att klicka på tangenterna kopplar du om mellan Vertikal och Horisontal. 3. Genom att klicka på den gröna tangenten kallar du på fönstret Add TP. Eftersom utförandet är samma som hos ovan angivna fönster Edit TP, kommer det inte att förklaras här. 4. Genom att klicka på det gula fönstret kallar du på dialogrutan " Are you sure to delete?/är du säker på att du vill genomföra raderingen". Genom att klicka på tangenten OK hos tangentenyes raderar du den utvalda TP eller genom att klicka på tangenten EXIT avbryter du denna handling. 5. Genom att klicka på den blå tangenten kallar du på fönstret TP Search. FTA only, Scan Channel, Network Search: Genom att klicka på tangenten väljer du rätt funktion. Genom att klicka på tangenten OK hos tangenten OK startar du sökningen. Česky 8

10 KANALHANTERING (CHANNEL MANAGER) 1. Genom att klicka på tangenten OK eller på tangenten i menyn Edit Channel/Redigering av kanaler väljer du dialogrutan "Input Password/Ange lösenord ". Du kan inte komma in i menyn om du inte anger rätt lösenord. Förinställt lösenord är "0000". 2. Genom att klicka på tangenterna / förflyttar du markören uppåt eller neråt. 3. Tryck på tangenten EXIT för att lämna läget. Listan över TV-kanaler (TV Channel list) 1. Genom att klicka på tangenterna / väljer du satellit. 2. Genom att klicka på tangenterna / väljer du programmet som du vill starta och sedan klickar du på tangenten OK för att se den i ett litet fönster. 3. Genom att klicka på tangenten FAV väljer du favorithantering (favourites manager). Välj program och genom att klicka på tangenten OK kallar du på listan över favoritgrupperna (favourite group list). Välj i listan den grupp till vilken du vill göra tillägg och klicka på tangenten OK; sedan ser du på den högra sidan av det utvalda programmet märket för favoriter. Genom att upprepat klicka på tangenten FAV lämnar du favorit läget (fav mode) och tangenten FAV återgår till sin ursprungliga position. 4. Genom att klicka på den röda tangenten väljer du Lock manager. Välj program och genom att klicka på tangenten OK markerar du det här programmet med märket låst (Lock mark). Med ytterligare ett klick på tangenten OK tar du bort det här märket. Genom att upprepat klicka på den röda tangenten lämnar du läget för låsning lock mode och tangenten Lock återgår till sin ursprungliga possition. 5. Genom att klicka på den gröna tangenten väljer du Skip manager. Välj program, genom att klicka på tangenten OK markerar du det här programmet med märket skip mark. Med ytterligare ett klick på tangenten OK tar du bort det här märket. Genom att upprepat klicka på den gröna tangenten lämnar du läget skip mode och tangenten Skip återgår till dess ursprungliga possition. 6. Genom att klicka på den gula tangenten väljer du Move manager. Välj program, genom att klicka på tangenten OK markerar du det här programmet med märket move mark. Genom att klicka på tangenterna PR+, PR- förflyttar du markören till läget dit där du vill genomföra placeringen och genom att klicka på tangenten OK bekräftar du detta. Genom att upprepat klicka på den gula tangenten lämnar du det gula läget och den gula tangenten återgår till sin ursprungliga position. 7. Genom att klicka på den blå tangenten går du in i fönstret för redigering av kanaler Edit channel. a. Sort (red colour key): Klicka på den röda tangenten för att kalla på sorteringslistan Sort dropdown list. Name(A-Z): I stigande ordning, utlämnande tecknet $, nummer är placerade företrädesvis, sedan följer stora bokstäver, till sist små bokstäver. Name (Z-A): Motsatt ordning av den ovan nämnda - Namn (A-Z). Free/Scrabmle:: Alla fria kanaler är ordnade i början, medan alla kodade kanaler är ordnade i slutet. Lock: Alla låsta program är angivna i slutet av listan. 9 Svenska Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi English Česky

11 Italiano Nederlands Français Deutsch Svenska b. Redigering (grön tangent) För menyvalet Edit/Editering klickar du på den gröna tangenten. Välj program och genom att klicka på tangenten OK kallar du på fönstret Rename/Omdöpning. I fönstret Rename klickar du på den röda tangenten för att växla mellan små och stora bokstäver; genom att klicka på den gröna tangenten raderar du tecknet vid markören; genom att klicka på tangenten kommer du att förflytta markören till vänster eller till höger; genom att klicka på de numeriska tangenterna (0-9) anger du tecken enligt tabellen nedan. Genom att klicka på den gula tangenten sparar du och du lämnar läget. Genom att klicka på den blå tangenten avbryter du och lämnar läget. Numeriska Klicka på de numeriska tangenter tangenterna upprepat 2 ABC2 3 DEF3 4 GHI4 5 JKL5 6 MNO6 7 PQRS7 8 TUV8 9 WXYZ9 0 [space]_-0 Om namnet/name är tomt, kallar systemet på dialogrutan, "Name", när du ska klicka på den gula tangenten. Genom att klicka på tangenten OK stänger du det här dialogfönstret. c. Redigering (blå tangent) Español Magyar I fönstret Edit Channel/Redigering av kanaler väljer du genom att klicka på den blå tangenten menyn för radering Delete menu. Välj program och genom att klicka på tangenten OK markerar du det här programmet med märket för radering. Genom att upprepat klicka på tangenten OK raderar du det här märket. Genom att klicka på tangenten EXIT kallar du på dialogfönstret "Are you sure to save?/är du säker på att du vill genomföra spara?". Genom att välja tangenten Yes och genom att klicka på tangenten OK utför du spara eller genom att välja tangenten NO och genom att klicka på tangenten OK lämnar du läget utan att du utfört spara. 1.2 Listan över radio kanaler (Radio Channel List) På samma sätt som hos TV Channel List, av den anledningen förklaras det inte här. 1.3 Radera allt (Delete All) Förflytta amrkören till posten Delete All/Radera allt. Genom att klicka på tangenten OK kallar du på dialogrutan "Warning! Do you really want to delete all channel?/varning! Är du säker på att du vill radera alla kanaler?". Genom att klicka på tangenten EXIT kallar du på dialogrutan "Are you sure to save?/är du säker på att du vill spara?". Genom att välja tangenten Yes och genom att klicka på tangenten OK utför du spara eller genom att välja tangenten NO och genom att klicka på tangenten OK lämnar du läget utan att du sparat. Česky Suomi English 10

12 SYSTEMINSTÄLLNING (SYSTEM SETUP) 3.1 Språk (Language) 1. Genom att klicka på tangenten OK kommer du till fönstret Language/Språk. Genom att klicka på tangenten väljer du språk från listan samtidigt som du genom att klicka på tangenterna / förflyttar markören uppåt eller nedåt i listan. 2. Genom att klicka på tangenten MENU eller EXIT sparar du och lämnar läget. 3. Vad som gäller för typ av språk, se i klientkonfigurering. 3.2 TV Genom att klicka på tangenterna / förflyttar du markören uppåt eller nedåt, samtidigt som du genom att klicka på tangenten ändrar inställningen och den här inställningen kommer att omgående gälla. 1. Display Mode: Välj mellan Auto,PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC. 2. Aspect Mode: Välj mellan 4:3LetterBox, 4:3PanScan, 16:9. 3. Video Output: Välj mellan RGB a CVBS.Om du väljer läget RGB blir VCR Loopthrough gråmarkerad. 4. VCR Loopthrough: Välj mellan STB Master,VCR Master. 3.3 Inställning av lokal tid (Local Time Setting) 1. Summer Time/Sommar tid: Välj mellan ON och OFF. "OFF" visar normal tid. Om du väljer ON, läggs en timme till. 2. GMT Offset: om du väljer "ON" vid posten som använder GMT, kommer systemet automatiskt att få information om datum och tid från bildrutan. Två poster Date och Time grånar. Hos GMT Offset väljer du rätt möjlighet. Förinställd inställning är GMT ON. 3.Date, Time: Om du väljer "OFF" vid posten som använder GMT, visas Date och Time, samtidigt som användningen av GMT (GMT Usage) grånar. Med hjälp av de numeriska tangenterna anger du önskade värden. Efter inställningen klickar du för att komma ut ur läget och spara på tangenten MENU eller EXIT. Om värdet inte gäller, visar systemet informationen "Invalid input! Continue to edit?ogiltig angivelse! Fortsätt i redigeringen?". Genom att klicka på tangenten OK vid tangenten Yes kommer du att fortsätta med justeringar eller genom att klicka på tangenten OK vid tangenten No lämnar du läget utan att ha sparat. 3.4 Timerinställning (Timer Setting) Om det inte finns något program här kan du inte gå in till det här förnstret. Här finns 8 timers, som går att ställa in. Om du väljer Timer up eller Timer down och klickar på tangenten OK kommer du till fönstret för inställning. 1. Timer mode: Föinställt läge är avstängd/off. Du kan ställa in timern för en gång, dagligen, veckovis, månadsvis och årsvis. 2. Timer Service: Välj mellan Channel och Message. Om du väljer Channel visas Wakeup Channel i följande post. Om du väljer Message visas Wakeup Message i följande post. Hos wakeup message kan du välja mellan Birthday, Anniversary, General. Samtidigt som posten verkar grånar den. 3. Wakeup Date, On Time: För att ange gällande data använder du de numeriska tangenterna. Duration: Ställ in gap time. Efter väckning stängs systemet automatiskt av efter att tiden gått ut. Genom att klicka på tangenten MENU eller EXIT sparar du och lämnar läget. 11 Svenska Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi English Česky

13 Italiano Nederlands Français Deutsch Svenska 3.5 Föräldralås (Parental Lock) Innan du går till fönstret för Parental Lock, måste du ange rätt lösenord. Förinställt lösenord är "0000". 1. Menu Lock/Menylås: Klicka på tangenterna för att välja mellan Off och On. Om du väljer "On", kan du inte gå in till de flesta fönster utan att ange lösenord. 2. Channel Lock/Kanallås: Genom att klicka på tangenten väljer du mellan Off och On. Förinställt värde är Off. 3.5 Parental Lock/Föräldralås: Om du väljer "On", kan du inte se kanaler som är inställda i fönstret Chanel List Edit, tills du anger rätt lösenord. 3. New Password/Nytt lösenord: Med hjälp av de numeriska tangenterna (0-9) anger du det nya lösenordet. 4. Confirm Password/Bekräfta lösenordet: Ange lösenordet ännu en gång. Det bekräftande lösenordet måste stämma överens med det nya lösenordet. Systemet informerar dig i fall lösenordsbytet är framgångsrikt "Change password successfully!" eller i fall där lösenordet skiljer sig åt, begär systemet av dig att du på nytt ska ange lösenordet och bekräfta detta. 3.6 Inställning av OSD (OSD Setting) 1. Subtitle Display: Genom att klicka på tangenterna väljer du mellan On och Off. 2. OSD Timeout: Genom att klicka på tangenterna väljer du från 1 till 10 sekunder i steg om 1 sekund. Det förinställda värdet är OSD Transparency: Genom att klicka på tangenten väljer du mellan Off, 10%, 20%, 30%, 40%. Den förinställda inställningen är Off. För att spara och lämna läget klickar du på MENU eller EXIT. Español 3.7 Favoriter (Favorite) I det här fönstret är gruppen med 32 favoriter (favourites). Genom att klicka på tangenterna / genomför du det första valet och genom att klicka på tangenten OK döper du om punkten /Rename. Eftersom det handlar om samma tillvägagångssätt som hos fönstret Add Satellite, ges här ingen förklaring av detta. 3.8 Annat (Other) 1. LNB Power: Välj mellan Off och On. 2. Channel Play Type: Välj mellan All, Free, Scramble. 3. Channel Change: Välj mellan Freeze och Black screen. 4. Beeper: Välj mellan Off och On. Česky English Magyar Suomi 12

14 VERKTYG (TOOLS) 1. Genom att klicka på tangenten OK kallar du på dialogrutan "Input Password/Ange lösenordet". Du kan inte komma in i menyn så länge du inte angivit rätt lösenord. Det förinställda lösenordet är Genom att klicka på tangenterna / kommer du att förflytta markören uppåt eller neråt. 3. Genom att klicka på tangenten EXIT så lämnar du läget. 4.1 Information Genom att klicka på tangenten OK kommer du till fönstret med information. 4.2 Fabriksinställningar (Factory Setting) Genom att klicka på tangenten OK kommer du in till fönstret Factory Setting. Välj tangentenyes för att komma tillbaka till fabriksinställningarna och klicka på tangenten OK. Alla hittade kanaler och angiven information kommer att raderas. Genom att välja tangenten No och genom att klicka på tangenten OK avbryter du den här handlingen eller genom att klicka på tangenterna MENU eller EXIT avbryter du och lämnar läget. 4.3 SatcoDX Auto Programing Genom att klicka på tangenten OK vid tangenten Start sätter du på mottagningen av data från RS232 under 10 sekunder. 4.4 Uppgradering med hjälp av RS232 (Upgrade By RS232) 1. Genom att klicka på tangenten väljer du mellan möjligheterna. Den förinställda möjligheten är allcode. 2. Genom att klicka på OK vid tangenten Start sätter du igång avsökning av den seriella porten. Spel (Game) 1. Klicka på tangenten OK eller för att komma till spelmenyn. 2. Genom att klicka på tangenterna / kommer du att förflytta markören uppåt eller nedåt. 3. För att lämna det här läget klickar du på tangenten EXIT. 4. Välj det spel som du vill spela och klicka på tangenten OK för att komma till fönstret. 13 Svenska Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi English Česky

15 Česky English Suomi Magyar Español Italiano Nederlands Français Deutsch Svenska FUNKTIONER (OPERATION) 6.1 Information Genom att klicka på tangenten INFO kallar du på listen med information Info bar. Genom att upprepat klicka på tangenten INFO kallar du på programguiden för det aktuella programmet. Med hjälp av tangenterna / får du veta programguiden för de kommande 16 dagarna. 6.2 EPG Klicka på tangenten EPG för att komma in till fönstret EPG. 1. Med hjälp av tangenterna /, / kan du röra dig uppåt eller neråt, till höger eller till vänster. 2. Genom att klicka på den röda tangenten tillkallar du fönstret med tidslistan Time Bar. Med hjälp av tangenterna / genomför du valet uppåt eller neråt, samtidigt som du med hjälp av tangenterna / genomför valet till vänster eller till höger på tidslistan. : genom att klicka på tangenten OK hos den här tangenten kommer du tillbaka till fönstret EPG. : Genom att klicka på tangenten OK hos den här tangenten förflyttar du markören till den aktuella raden med tid. / : Genom att klicka på tangenten OK förflyttar du tiden framåt eller bakåt med en halvtimme. / : Genom att klicka på tangenten OK förflyttar du tiden framåt eller bakåt med en halvtimme. / : Genom att klicka på tangenten OK förflyttar du tiden framåt eller bakåt med en dag. 3. Detail Information/Detaljerad information: i fönstret EPG klickar du på tangenterna /, / för att välja kanal och program, och genom att klicka på tangenten OK får du detaljerad information om den aktuella kanalen. 4. Genom att klicka på den gröna tangenten går du till fönstret för timern Timer. Du kan lägga till timern till det aktuella programmet. 6.3 Sökning (Find) Genom att klicka på tangenterna A-Z kallar du på fönstret för sökning Find. Med hjälp av de numeriska tangenterna anger du tecken och med hjälp av de färgade tangenterna utför du motsvarande handling. 6.4 Nummer (Number) Med hjälp av de numeriska tangenterna (0-9) anger du numret för den önskade kanalen. Om det angivna nummret inte gäller för kanalen, visar systemet "No such a channel/det finns ingen sådan kanal". Genom att klicka på tangenten OK avslutar du det här meddelandet. 6.5 TV/RADIO I normalt läge klickar du på tangenten TV/RADIO för att koppla om mellan TV läget och Radio läget. 6.6 Uppåt/nedåt (kanalbyte) - Up/Down (Channel Change) Genom att klicka på tangenterna / byter du kanal uppåt eller neråt. När du är i gruppen "all satellites", Du kan välja kanal hos alla sökta kanaler. Om du är hos en specifik satellit kan du endast välja de kanaler i den satellitgruppen. 14

16 6.7 Till vänster/till höger (Volym +/-) - Left/Right (Volume+/-) Med hjälp av tangenterna / ändrar du ljud nivån. Genom att klicka på tangenten sänker du ljudvolymen med 1 steg, men genom att klicka på tangenten höjer du ljudvolymen med 1 steg. 6.8 Volymavstängning (Mute) Genom att klicka på tangenten tangenten 6.9 Pausning (Pause) stänger du av volymen. Genom att upprepat klicka på eller med hjälp av tangenterna / sätter du åter på ljudet. Under tiden du tittar kan du klicka på tangenten PAUSE för att tillfälligt stoppa uppspelningen av bilden, medan ljudet fortsätter att höras. Genom att upprepat klicka på tangenten PAUSE sätter du åter igen igång bilden OK 1. Under tiden du tittar eller lyssnar kan du genom att klicka på tangenten OK kalla fram TV programslistan (TV program list) eller radio programslistan (Radio program list). 2. Genom att klicka på tangenterna / väljer du kanal uppåt eller kanal nedåt. Sedan klickar du på tangenten OK så spelar du upp den här kanalen på hela bildrutan. 3. Genom att klicka på tangenterna / väljer du satellit. 4. Genom att klicka på tangenten MENU eller EXIT stänger du det här fönstret Audio 1. Genom att klicka på tangenten kommer du till fönstret Audio. 2. Med hjälp av tangenterna / väljer du mellan Left, Right, Stereo och Mono. 3. Ändringar av audioläget hänger endast ihop med den aktuella kanalen, och inte alls med alla kanaler. 4. Genom att klicka på tangenten MENU eller EXIT stänger du det här fönstret Recall Genom att klicka på tangnenten föregående kanalen FAV går du tillbaka från den aktuella kanalen till den 1. Genom att klicka på tangenten FAV kallar du på fönstret med dina favoritgrupper. 2. Med hjälp av tangenterna / väljer du din favoritgrupp. Med hjälp av tangenterna / väljer du bland kanalerna uppåt eller neråt. Genom att klicka på tangenten MENU eller EXIT lämnar du läget. 3. Om det inte finns någon favoritkanal här, visar systemet när du klickar på tangenten FAV "No FAV Channel!/Ingen favorit kanal" Text-TV 15 Svenska Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi English Česky

17 Genom att klicka på tangenten går du in i läget text-tv. Om text-tv inte finns, visar systemet "No Teletext Data". Genom att klicka på tangenten EXIT lämnar du läget. 16

18 Italiano Nederlands Français Deutsch Svenska 6.15 Zoom 1. Genom att klicka på tangenten ZOOM kan du koppla om mellan Zoom*1, Zoom*2, Zoom*3, Zoom*4, Zoom*5, Zoom*6, Zoom*8, Zoom*12, Zoom* I läget zoom förflyttar du dig med hjälp av tangenterna /, / markören uppåt, neråt, till höger, till vänster. 3. Genom att klicka på tangenten MENU eller EXIT lämnar du läget INFORMATION SÄKERHETSÅTGÄRDER: För att reducera riskerna av elektriska stötar skall denna produkt ENDAST öppnas av auktoriserad tekniker om service är nödvändigt. Koppla ur produkten ur strömkällor och annan utrustning om problem skulle uppstå. GARANTI: Ingen garanti eller ansvar kan accepteras för ändringar och modifikationer av produkten eller skador som uppstått vid fel användning av produkten. ALLMÄNT: Konstruktion och specifikationer är föremål för förändringar utan föregående meddelande. Copyright Česky English Suomi Magyar Español 17

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

THT520 Digital Markbunden HD-Digitalbox. Evolution. Emotion. Passion. Bruksanvisning. www.thomsonstb.net

THT520 Digital Markbunden HD-Digitalbox. Evolution. Emotion. Passion. Bruksanvisning. www.thomsonstb.net THT520 Digital Markbunden HD-Digitalbox Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THOMSON is a trademark of TECHNICOLOR S.A. used under license to STRONG Europe Represented by STRONG

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn SE Installation. C: Antennuttag D: USB-uttag. Sätt i CD-skivan

D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn SE Installation. C: Antennuttag D: USB-uttag. Sätt i CD-skivan Produktinformation C A G B A: IR-mottagare B: Strömlampa C: Antennuttag D: USB-uttag D E F E: USB-strömuttag F: Fjärrkontroll G: Antenn Installation Placera antennen på önskad plats, helst nära ett fönster

Läs mer

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer

BeoVision 8. Ny programvara Tillägg

BeoVision 8. Ny programvara Tillägg BeoVision 8 Ny programvara Tillägg Skärmmenyer Din TV har utrustats med ny programvara och eventuellt även hårdvara. Detta ger tillgång till nya funktioner som beskrivs i detta tillägg. Tillägget beskriver

Läs mer

CMP-ADSL2MOD10 CMP-ADSL2ROU10 ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

CMP-ADSL2MOD10 CMP-ADSL2ROU10 ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING CMP-ADSL2MOD10 CMP-ADSL2ROU10 MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ 1. Konfigurering av datorn 1) Anslut

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 1 2 DIGIALITY VC-CI 304 Grundanvändning och Grundfunktioner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Grundläggande

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

42.MST 1/D (E4210405)

42.MST 1/D (E4210405) BRUKSANVISNING Fältstyrkemätare 42.MST 1/D (E4210405) Råsundavägen 15 169 67 Solna, Tel. 08-705 65 95 Fax. 08-705 65 99 info@elmanet.se www.elmanet.se Innehållsförteckning 1 INFORMATION... 3 2 INTRODUKTION...

Läs mer

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics.

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics. DENVER SC-2 Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver.electronics.com VIKTIGASÄKERHETSÅTGÄDER FÖRE INSTALLATION 1 Gratulerar till din nya

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Börja här Det här är din snabbstartguide

Börja här Det här är din snabbstartguide Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Börja här Det här är din snabbstartguide Sony STR-DN1030 [SE] 4-420-301-11(1) (SE) 1 Ställa in högtalarna 2 Ansluta tv:n och övriga enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning G-2900

Bruksanvisning G-2900 Bruksanvisning G-2900 Modul 2548 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder. Tidvisning e-dataminne Världstid Alarm Timer Stoppur

Läs mer

TSR200 Digital satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR200 Digital satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR200 Digital satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net INNEHÅLL 1.0 Inledning 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring 2 1.3 Inställning av utrustning 2 1.4 Tillbehör

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL COM HEMS TIVO-TJÄNST

VÄLKOMMEN TILL COM HEMS TIVO-TJÄNST ANVÄNDARGUIDE VÄLKOMMEN TILL COM HEMS TIVO-TJÄNST Com hem tar tv & play till nästa nivå... 4 TiVo Start...6 Titta på tv...7 På tv just nu...7 Tv-guider...7 Mini-guider...7 Utforska TiVo... 8 Grundläggande

Läs mer

VAD KAN JAG GÖRA I IPTV BOXEN

VAD KAN JAG GÖRA I IPTV BOXEN G UIDE TILL STREA M BOX. VAD KAN JAG GÖRA I IPTV BOXEN 1. Hur ser jag ut TV, filmer, lyssna på radiokanaler med hjälp av YouTube 2. Gör en favoritlista 3. Ändra ljudspråket när du tittar på video och

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

Milesight Motion Detection V1.0

Milesight Motion Detection V1.0 1 Milesight V1.0 I den är guiden kommer vi gå igenom hur du installerar Milesight IP kameror på din NVR enhet, och hur man ställer in kamerorna på. Program som du kommer att behöva. Milesight IPC Tools,

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Huvud Styrenhet OPUS 4 - OPUS 10 Klockspels Manual AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Palmelydersgatan 16 271 50 Ystad Tel. 0411-555163 Fax. 0411-555163 Mobil. 070-24 64 234 E-mail.

Läs mer

Acer LCD TV AT3201W. Användarhandbok. 12-AT3201W_SW_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:41:56

Acer LCD TV AT3201W. Användarhandbok. 12-AT3201W_SW_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:41:56 Acer LCD TV AT3201W Användarhandbok 12-AT3201W_SW_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:41:56 Copyright 2005. Acer Incorporated. Med ensamrätt. Acer LCD TV AT3201W Användarhandbok Först publicerad: Maj 2005 Acer och

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Dizipia DS4H-9160. Större och bättre. Inställning. HDTV-satellitmottagare TEST REPORT

Dizipia DS4H-9160. Större och bättre. Inställning. HDTV-satellitmottagare TEST REPORT TEST REPORT HDTV-satellitmottagare Dizipia DS4H-9160 Större och bättre Den har inte något namn som biter sig fast, men DS4H-9160 från den koreanska tillverkaren Dizipia är imponerande med sin storlek och

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

Bruksanvisning. Harmony 900. Svenska. Version 1.0. Version 1.0

Bruksanvisning. Harmony 900. Svenska. Version 1.0. Version 1.0 Bruksanvisning Harmony 900 Svenska Version 1.0 Version 1.0 Innehåll Inledning...6 Bekanta dig med fjärrkontrollen...6 Så här fungerar Harmony 900...6 Aktiviteter...6 Så här fungerar radiosystemet...7 Knapparna

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mediefjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

BeoCenter 6 23. Handledning. 3507789_0604SWE UG BeoCenter 6-23.indd 1 05/04/06 14:07:6

BeoCenter 6 23. Handledning. 3507789_0604SWE UG BeoCenter 6-23.indd 1 05/04/06 14:07:6 BeoCenter 6 23 Handledning 3507789_0604SWE UG BeoCenter 6-23.indd 1 05/04/06 14:07:6 Handledningen och referensboken Den här handledningen ger information om daglig användning av din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

SIMKORTLÄSARE BRUKSANVISNING

SIMKORTLÄSARE BRUKSANVISNING SIMKORTLÄSARE BRUKSANVISNING Avsedd användning Den här produkten läser och lagrar information från upp till fyra simkort. Informationen kan sedan skyddas med hjälp av lösenord. Den har också en backupfunktion

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X5mini. Följ denna guide för att ställa in din enhet. MINIX NEO X5mini är en revolutionerande smart media

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7

Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7 Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7 Starta inspelningen... 2 Ljud... 2 Initiera inspelningen... 3 Under inspelningen... 3 Stressa inte att komma igång... 3 Presentera dig... 3 Ögonkontakt

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset Inledning Tack för att du har valt ett Sweex trådlöst skrivbordsset. Det här är ett komplett skrivbordsset med ett trådlöst tangentbord, trådlös optisk mus och mottagare.

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning.

Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning. Är ett registrerat varumärke av Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning. Tack för att du köpt en MINIX NEO G4. Följ denna guide för att ställa in enheten. MINIX NEO G4 är en revolutionerande

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide ND840 Network Video Recorder Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia 5000022G Varning innan

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET

PLL KRETS. 2.4 GHz MIC INBYGGD LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 SVENSKA PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED MANUAL KANALER ENHET VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC ENHET PAN & TILT MÖRKER SEENDE IR LED 3 KANALER PLL KRETS MIC INBYGGD ÖVERVAKNING & SÄKERHET MANUAL SVENSKA System: VID-TRANS300 1x Pan/Tilt kamera

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem OKAYO II trådlösa mikrofonsystem Personligt konferenssystem, 16 kanaler, 863-865 MHz Art nr. 501007 (A-EX) Innehåll Systembeskrivning...2 Översikt ficksändare (EJ-7XT)...3 Översikt fickmottagare (EJ-7R)...4

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113 INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN Arris VIP1113 FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER: Digitalbox för HD FiberLAN Installationsguide Nätverkskabel HDMI-kabel 1 2 MNO PQR WXYZ TEXT INFO EPG OK TV REC VOD

Läs mer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Välkommen till bruksanvisningen till din nya Pulse Sonic pulsklocka. Din klocka har utvecklats för att kunna täcka flera olika träningsbehov. Du behöver den här bruksanvisningen för att ställa in klockan

Läs mer

Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM E R E L E A G U E C A N A L + / P R E M I M T V

Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM E R E L E A G U E C A N A L + / P R E M I M T V D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I M T V E R E L E A G U E Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER Detta ingår i förpackningen! OBS!

Läs mer

AV Tools - Manual. AV Tools webbkonferens med Blackboard

AV Tools - Manual. AV Tools webbkonferens med Blackboard AV Tools webbkonferens med Blackboard AV Tools består av tre kommunikationsverktyg, som finns under knappen Communication i Blackboard (Bb). Med hjälp av de tre verktygen kan lärare och studenter kommunicera

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

Dosimeter typ 4444 & 4445/E

Dosimeter typ 4444 & 4445/E Dosimeter typ 4444 & 4445/E Innehållsförteckning Inledning... 2 Knappar... 3 Installation av batteri och mikrofon... 4 Att montera dosimetern... 4 Kalibrera dosimetern... 4 Ställ in tid och datum... 4

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3231 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Användarhandbok Käyttöopas Á ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcja obsługi & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3 2 1 5 Svenska Gratulerar till

Läs mer

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning DT-120 FM-stereo/AM Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontroller LCD-display Val av band DBB (Deep Bass Booster) On/Off Stationssökare Stereo/Mono Power On/Off Volymkontroll Låsknapp Batterikapacitet

Läs mer

Badminton Basket Hockey Tennis Volley Handball. Användarhandbok 3400.500.02. Sid 1 av 19

Badminton Basket Hockey Tennis Volley Handball. Användarhandbok 3400.500.02. Sid 1 av 19 Badminton Basket Hockey Tennis Volley Handball Användarhandbok 3400.500.02 Sid 1 av 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION 1.1 Installation 1.2 Inställningar 1.3 Tangenter 2 HUVUDMENY 3 [Console set] PARAMETRAR

Läs mer

LCD-1561 DVB-T. Baksida

LCD-1561 DVB-T. Baksida LCD-1561 DVB-T sida front Baksida 1 IR sensor för fjärrkontrollen 2 Power indikatorlampa 3 Hörlursutgång 4 CH+/upp knapp 5 CH-/ned knapp 6 VOL upp/höger knapp 7 VOL ned/vänster knapp 8 Meny knapp 9 TV/AV

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051

Din manual BLAUPUNKT DUBLIN C30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3306051 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Guide för pdf-formulär

Guide för pdf-formulär Guide för pdf-formulär Innehållsförteckning Rätt programvara... 3 Instruktion för automatiskt formulär... 3 Steg 1 Mall till pdf-format via Word... 3 Alternativt steg 1 Mall till pdf-format via Acrobat...

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

RealPresence Desktop 3.1

RealPresence Desktop 3.1 RealPresence Desktop 3.1 Arbetsplats: Länsteknik Sunderby Sjukhus Sida 2 (11) RealPresence Desktop Vi uppgraderar nu den befintliga klienten för videokonferens från CMA-Desktop till RealPresence-Desktop.

Läs mer

Free to Air digital markbox DVB-T

Free to Air digital markbox DVB-T Free to Air digital markbox DVB-T Svensk Bruksanvisning General Agent i Norden. Moon Radio AB Enbärsvägen 8 735 37 Surahammar Sverige www.moon.se Innehållsförteckning Sid. Säkerhet-------------------------------------------------------3

Läs mer

Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+

Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+ Bruksanvisning Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+ Art.nr: 105123 Rev C SE Innehåll Om Högtalaren... 3 Kompatibilitet... 4 Laddare... 4 Koppla till ström... 4

Läs mer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer