TRC-1400 Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRC-1400 Bruksanvisning"

Transkript

1 TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: * PIN-kod är från början inställt på 0000.

2 Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter. Digitalboxen är avsedd för att mottaga, spela in och spela upp bild- och ljudsignaler. All övrig användning är strängt förbjudet. Huvudströmmen måste vara 90 till 250 volt. Kontrollera det innan du ansluter digitalboxen till vägguttaget. Strömspecification Ingående spänning Strömförbrukning Passiv passningsläge Fysisk specifikation 90 till 250 V AC, 50/60 Hz 30 W max vid drift under 1 W Storlek 340 x 60 x 265 mm Vikt 3.1 kg Driftstemperatur 0 till 39 C Relativ fuktighet vid förvaring 5 till 90 % Placera digitalboxen vågrätt på ett stabilt och jämnt underlag. Utsätt inte digitalboxen för fukt. Digitalboxen är endast avsedd för inomhusbruk i torra utrymmen. Om den används utomhus, skydda den för fukt, såsom regn eller stänkvatten. Placera inga föremål som t.ex. en blomvas på digitalboxen. Den kan falla omkull varvid vatten kan komma på digitalboxens elektriska delar,det utgör en risk för säkerheten. Använd endast en torr trasa vid rengöring av digitalboxen. Placera inte digitalboxen i närheten av värmenheter eller i direkt solljus, detta försämrar nedkylning. Placera inga föremål som t.ex. tidningar på digitalboxen. Om enheten placeras i ett skåp, kontrollera att det omgärdas av ett minst 10 cm stort utrymme. Skydda strömsladden speciellt vid kontakter, kopplingar och uttag så att det inte trampas på den,eller att sladden blir i kläm Öppna aldrig höljet till digitalboxen. Garantin kommer då att ogiltigförklaras. All underhåll skall utföras av en kvalificerad servicetekniker. 2

3 Så styrs digitalboxen Digitalboxen kan användas med fjärrkontrollen och knapparna på frontpanelen. Frontpanelen Drag i höger kant av frontpanelen för att öppna fliken. Display OK MENU visar aktuell tid i standby-läge, och visar aktuell kanal och status för digitalboxen i driftsläge. -knappen visar kanallistan. Den används även för att välja menyalternativ. knapp visar huvudmenyn. Den används också för att gå tillbaka till föregående meny från en undermeny. CHANNEL c, a knapparna knapparna byter till nästa eller föregående kanal. VOLUME a, c knapparna höjer och sänker volymen. För att slå på digitalboxen, tryck på den runda knappen på mitten av frontpanelen. OBSERVERA När digitalboxen är frånkopplad men ansluten till ett vägguttag, kallar vi det för beredskapsläge; när den däremot är påslagen är den i driftsläge. 3

4 Bakpanel / ANT 1 IN Ingång för sändningssignal för den första tunern. (5V, Max. 100mA).2 ANT 1 OUT Utgång för sändningssignal från den första tunern..3 ANT 2 IN Ingång för sändningssignal för den andra tunern..4 ANT 2 OUT Utgång för sändningssignal från den andra tunern..5 AUDIO L/R Stereoljuduttag för TV eller ljud-/bildmottagare (vitt/rött).6 VIDEO Kompositvideouttag för TV (gult).7 S/PDIF Digitalljuduttag för ljud-/bildmottagare.8 TV Ljud- och bilduttag för TV.9 VCR Ljud- och videoingång / uttag för videobandspelare eller liknande.. 10 HDMI Ljud- och bilduttag för en högupplöst TV. 11 LAN Port för LAN (lokalt nätverk). 12. USB USB-port för uppdatering av firmware (fast programvara) och dataöverföring. (USB 2.0 Host: 5V DC, 500mA Max.). 13 ON/OFF På/Av (måste ställas på ON innan digitalboxen kan användas) 4

5 Fjärrkontrollen knappen växlar mellan digitalboxens standby-läge och aktiva läge. stänger av ljudet. Tryck en gång till för att aktivera ljudet. TV växlar fjärrkontrollen till TV-läge för styrning av din TV. PVR växlar fjärrkontrollen till mottagarläge för styrning av digitalboxen. AUX aktiverar fjärrkontrollen för styrning av din ljud-/bildmottagare. DVD växlar fjärrkontrollen till DVD-läge för styrning av din DVD-spelare. Numeriska knappar används för att ange kanalnummer och menyalternativ. växlar mellan aktuell kanal och tidigare visad kanal. visar kanalinformationsrutan. Den används även för att visa mer information om ett program. VOLUME+, VOLUME knappar höjer och sänker volymen. CHANNEL+, CHANNEL knapparna byter till nästa eller föregående kanal. OK knappen visar kanallistan. Den används även för att välja menyalternativ. Navigeringsknappar används för att navigera i menyer eller för att välja menyalternativ. MENU knappen visar huvudmenyn. Den används också för att gå tillbaka till föregående meny från en undermeny. GUIDE knappen visar den elektroniska programtablån. visar en lista med inspelade program som har lagrats på den inbyggda hårddisken. EXIT används för att lämna en meny eller dölja information på skärmen. F1 har olika funktioner beroende på meny. F2 infogar ett bokmärke vid uppspelning eller återuppspelning. F3 olika funktioner per meny. Anvisningar ges i menyerna. F4 går till nästa bokmärkesposition. Option har olika funktioner beroende på meny. används för att välja ett undertextspår. visar text-tv. används för att välja ett ljudspår och en ljudinställning. VF ändrar bildupplösningen. AR ändrar TV-format. används för att ställa in sleep-funktionen i tiominuterssteg. 5

6 växlar mellan TV-kanaler och radiokanaler. startar inspelning. används för att avbryta upp- eller inspelning eller för att gå tillbaka till direktsänd TV från återuppspelad TV. SAT knappen visar ut list av apparaterna som är kopplat till USB-port. M knappen växlar utgång för TV SCART-uttaget mellan den digitala mottagaren och den enhet som är ansluten till VCR SCART-uttaget. knappen spolar tillbaka. Ytterligare tryck på knappen ändrar hastigheten för tillbakaspolning. knappen pausar direktsänd TV eller uppspelning av ett inspelat program. återgår till normal uppspelningshastighet eller visar förloppsfältet för navigering vid uppspelning eller återuppspelning. knappen spolar snabbt framåt. Ytterligare tryck på knappen ändrar hastigheten för uppspelning. går till inspelningens början vid uppspelning. knappen startar uppspelning i slow motion. Ytterligare tryck på knappen ändrar hastigheten för uppspelning. har olika funktioner beroende på meny. går till inspelningens slut vid uppspelning. OBSERVERA Den faktiska bilder och antalet knappar kan variera beroende på vilken typ av fjärrkontroll levereras av tillverkaren. 6

7 Anslutning av din digitalbox 1) Anslut sändningskabeln till ANT 1 IN uttaget på den bakre panelen av digitalboxen. Din digitalbox är emellertid ansluten till TV:n, så du måste kontrollera att det finns en anslutning till både ANT 1 IN och ANT 2 IN anslutarna på din digitalbox så att båda tunerenheterna fungerar korrekt. Detta görs normalt med hjälp av en loopkabel som kopplas från ANT 1 OUT anslutaren till ANT 2 IN anslutaren. 2) Välj mellan alternativen nedan hur du vill ansluta digitalboxen till TV:n. Endast en HDMIavslutning överför HD-bildkvalitet till din TV. a) Med HDMI-kabel Anslut HDMI-kabeln till HDMI-uttaget på digitalboxen och till motsvarande uttag på din TV. b) Med SCART-kabel SCART-anslutning rekommenderas för analoga TV- och videoapparater. Anslut SCART kabeln till TV-uttaget på digitalboxen och till det motsvarande SCART-uttaget på din TV. c) Med RCA-kabel Du behöver en ljudkabel (RCA-kabel) för att ansluta ljudanslutarna. Anslut den enda änden av kabeln till uttagen AUDIO L (vitt) och AUDIO R (rött) på din digitalbox, och den andra änden till motsvarande uttag på din TV eller ljudsystem. 7

8 Sökning efter sändningstjänster För att utföra en kanalsökning, väljer du menyn Installation > Kanalsökning. Om du har en hjälpantenn skall du ställa in alternativet Strömförsörjning 5V till På för att förse den med ström. Ställ in alternativet Sökläge till Auto första gången efter det att du ansluter digitalboxen; digitalboxen söker då alla tillgängliga kanaler i detta läge. Du kan endast söka kanaler för en särskild transponder eftersom mer än en kanal tillhandahålls via en transponder. Systeminställningar Språkinställningar Tilldela språket för menyer, ljudkanal eller textremsa genom att välja alternativet, Systeminställningar > Språk. Menyspråk Digitalboxen stödjer flera menyspråk. Ställ in Menyspråk efter egna önskemål. Då du valt ett språk, visas menyn omedelbart på valt språk. Språk för Text-TV Ställ in Språk för Text-TV efter egna önskemål. 8

9 Språk för textremsa Ställ in alternativen för 1 Språk för textremsa och 2 Språk för textremsa enligt dina önskemål. Om programmet inte har textning på det språk som valts som alternativ för 1 Språk för textremsa, visas textningen på det språk som valts som alternative för 2 Språk för textremsa. Ifall ingetdera språkalternativ finns tillgängligt, visas ingen textning. Utöver denna inställning kan du välja språk för textremsa medan du ser på ett program med fjärrkontrollens knapp. Vissa sändare kan skicka en textremsa avsedd för hörselskadade personer. När textremsan är tillgänglig, visas den före textremsan för det språk du angivit om du ställer in alternative Hörselskadad på På. Språk för ljudkanal Ställ in alternativen för 1 Språk för ljudkanal och 2 Språk för ljudkanal enligt egna önskemål. Om programmet som visas inte har ett språk för ljudkanal som angetts i alternativ 1 Språk för ljudkanal, används språket som angetts i 2 Språk för ljudkanal. Om ingetdera språk är tillgängligt, används det vanliga ljudspåret. Utöver denna inställning kan du välja ett språk för ljudkanal med knappen. TV-format Välj menyn Installation > A/V-inställningar. Om du har en widescreen-tv, ställ in alternativet TV-format 4:3/16:9 på 16:9. Om du har en normalbilds-tv, ställ in alternativet TV-format 4:3/16:9 på 4:3. TV med hög definition Digitalboxen stödjer olika bildupplösningar från 576 till En upplösning på 720 eller mer betraktas allmänt som hög upplösning. Ju högre bildupplösning, desto bättre bildkvalitet. Om din TV inte stödjer högupplösning, kan du emellertid inte visa högupplösta bilder. Ställ in värdet för HD Uttag på HD om du har en TV med hög upplösning. Du kan ändra bildupplösningen med knappen V.Format medan du tittar på ett program. När du trycker på den ändras bildupplösningen successivt. 9

10 Tidsinställning Välj menyn Systeminställningar > Tidsinställning. Du kan ställa in lokaltiden som Manuell eller Auto med hjälp av Greenwich Mean Time (GMT). Du rekommenderas emellertid att använda den automatiska inställningsfunktionen. Följ dessa steg för att ställa in lokaltiden med automatisk inställning: 1) Ställ in alternativet Arbetsläge på Auto. 2) Ställ in alternativet Tidsskillnadskompensation. 3) Med denna inställning bläddrar digitalboxen igenom alla angivna kanalknippen var för sig tills den mottagar GMT-tid. Kontrollera att din lokaltid visas korrekt under alternativet Lokaltid. För att själv ställa in lokaltiden, ställ in alternativet Arbetsläge till Manuell och ange din lokaltid för alternativet Lokaltid med de numeriska knapparna. Tidsformatet är dag/månad/år 24-timmar:minut. Återställning av fabriksinställningar Den digitala mottagaren upprätthåller följande data även när strömmen är frånkopplad: Kanallistor Favoritlistor Inställningar Om du vill återställa dessa, välj menyn Installation > Återställning > Fabriksinställningar. Du uppmanas att bekräfta valet. Om du väljer Ja, kommer kanalposter, favoritposter och inställningar återställas till tillverkarens fabriksinställningar. Återställning av fabriksinställningar raderar inte inspelningarna från hårddisken. 10

11

12 Korrekt avfallshantering för denna produkt Märkningen på denna produkt eller dokumentation anger att den inte får kastas med annat hushållsavfall i slutet av dess livstid. För att undvika skador på miljön eller människor p.g.a. okontrollerad avfallshantering, skall denna produkt separeras från andra typer av avfall och återvinnas för att främja varaktig återanvändning av materiella resurser. Hushållsanvändare skall kontakta antingen den återförsäljare där produkten köptes eller en lokal myndighet för information om var och hur denna produkt bör avfallshanteras och återvinnas. Företagsanvändare skall kontakta leverantören och kontrollera villkor och bestämmelser i köpavtalet. Denna produkt får inte blandas med annat avfall. OBSERVERA Topfield kundservice Tel (0,80 / min + lna/msa) Mån Fre: Lördag: OBSERVERA Topfield-produkterna har en garanti på 24 mån (Fjärrkontrollen på 6 mån). Reparationsservice Topfield After Sales Service Kuortaneenkatu 7 (besöksadress Kumpulantie 7B) HELSINKI Topfield utvecklar ständigt digitalboxen vilket framgår av denna manual. Vissa förklaringar och illustrationer i denna handbok kan därför skilja sig från din digitalbox. Copyright 2012, Topfield Co., Ltd. All rights reserved. Swedish version 110T-V5A92-Q14-1

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

TOPFIELD. TF 520 PVRc Bruksanvisning. Digital kabelmottagare. Högupplöst (HD) Personlig videospelare CONAX CAS 5 inbyggt

TOPFIELD. TF 520 PVRc Bruksanvisning. Digital kabelmottagare. Högupplöst (HD) Personlig videospelare CONAX CAS 5 inbyggt TOPFIELD TF 520 PVRc Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare Personlig videospelare CONAX CAS 5 inbyggt Denna triangel, som visas på din komponent, varnar dig om en oisolerad farlig spänning

Läs mer

TOPFIELD. TF 520 PVRt Bruksanvisning. Digital Terrestisk Mottagare. Personlig videospelare CONAX CAS 5 inbyggt

TOPFIELD. TF 520 PVRt Bruksanvisning. Digital Terrestisk Mottagare. Personlig videospelare CONAX CAS 5 inbyggt TOPFIELD TF 520 PVRt Bruksanvisning Digital Terrestisk Mottagare Personlig videospelare CONAX CAS 5 inbyggt Denna triangel, som visas på din komponent, varnar dig om en oisolerad farlig spänning inne

Läs mer

TOPFIELD. TF 520 PVRc Bruksanvisning. Digital kabelmottagare. Personlig videospelare CONAX CAS 5 inbyggt

TOPFIELD. TF 520 PVRc Bruksanvisning. Digital kabelmottagare. Personlig videospelare CONAX CAS 5 inbyggt TOPFIELD TF 520 PVRc Bruksanvisning Digital kabelmottagare Personlig videospelare CONAX CAS 5 inbyggt Denna triangel, som visas på din komponent, varnar dig om en oisolerad farlig spänning inne i enheten.

Läs mer

TOPFIELD. TF 500 PVRc. Bruksanvisning. Digital kabelmottagare. Personal Video Recorder CONAX

TOPFIELD. TF 500 PVRc. Bruksanvisning. Digital kabelmottagare. Personal Video Recorder CONAX TOPFIELD TF 500 PVRc Bruksanvisning Digital kabelmottagare Personal Video Recorder CONAX Innehåll iii Innehåll 1 Introduktion 1 1.1 Funktioner.............................. 1 1.2 Så styrs digitalboxen........................

Läs mer

TOPFIELD. TF 600 PVRt. Bruksanvisning. Digital Terrestisk Mottagare. Personal Video Recorder CONAX

TOPFIELD. TF 600 PVRt. Bruksanvisning. Digital Terrestisk Mottagare. Personal Video Recorder CONAX TOPFIELD TF 600 PVRt Bruksanvisning Digital Terrestisk Mottagare Personal Video Recorder CONAX Innehåll iii Innehåll 1 Introduktion 1 1.1 Funktioner.............................. 1 1.2 Så styrs digitalboxen........................

Läs mer

TOPFIELD. TF 510 PVRc Bruksanvisning. Digital kabelmottagare. Personlig videospelare CONAX CAS 5 inbyggt

TOPFIELD. TF 510 PVRc Bruksanvisning. Digital kabelmottagare. Personlig videospelare CONAX CAS 5 inbyggt TOPFIELD TF 510 PVRc Bruksanvisning Digital kabelmottagare Personlig videospelare CONAX CAS 5 inbyggt ii INNEHÅLL Innehåll 1 Introduktion 1 1.1 Funktioner............................. 1 1.2 Så styrs digitalboxen.......................

Läs mer

CBC - 7000. Bruksanvisning. HD-mottagare för kabelnätverk

CBC - 7000. Bruksanvisning. HD-mottagare för kabelnätverk CBC - 7000 Bruksanvisning HD-mottagare för kabelnätverk Denna triangel, som visas på din komponent, varnar dig om en oisolerad farlig spänning inne i enheten. Denna spänning är eventuellt så hög att fara

Läs mer

TOPFIELD. CRC-2400 Bruksanvisning. Digital kabelmottagare. Högupplöst (HD) Personlig videospelare CONAX inbyggt

TOPFIELD. CRC-2400 Bruksanvisning. Digital kabelmottagare. Högupplöst (HD) Personlig videospelare CONAX inbyggt TOPFIELD CRC-2400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare Personlig videospelare CONAX inbyggt ii INNEHÅLL Innehåll 1 Introduktion 1 11 Funktioner 1 12 Så styrs digitalboxen 2 121 Frontpanelen

Läs mer

TOPFIELD TF 100 C. Bruksanvisning. Digital kabelmottagare CONAX

TOPFIELD TF 100 C. Bruksanvisning. Digital kabelmottagare CONAX TOPFIELD TF 100 C Bruksanvisning Digital kabelmottagare CONAX Innehåll iii Innehåll 1 Introduktion 1 1.1 Funktioner.............................. 1 1.2 Så styrs digitalboxen........................ 2

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

DBC - 5100. Bruksanvisning. Digital kabel& Terrestisk mottagare CONAX

DBC - 5100. Bruksanvisning. Digital kabel& Terrestisk mottagare CONAX DBC - 5100 Bruksanvisning Digital kabel& Terrestisk mottagare CONAX Denna triangel, som visas på din komponent, varnar dig om en oisolerad farlig spänning inne i enheten. Denna spänning är eventuellt

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

TOPFIELD. TF 5710 PVRt HDMI. Bruksanvisning. Digital Terrestisk Mottagare. Personal Video Recorder CONAX

TOPFIELD. TF 5710 PVRt HDMI. Bruksanvisning. Digital Terrestisk Mottagare. Personal Video Recorder CONAX TOPFIELD TF 5710 PVRt HDMI Bruksanvisning Digital Terrestisk Mottagare Personal Video Recorder CONAX Innehåll iii Innehåll 1 Introduktion 1 1.1 Funktioner.............................. 1 1.2 Så styrs

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

TOPFIELD TF 5510 PVR. Bruksanvisning. Digital satellitmottagare. Personal Video Recorder CONAX

TOPFIELD TF 5510 PVR. Bruksanvisning. Digital satellitmottagare. Personal Video Recorder CONAX TOPFIELD TF 5010 PVR TF 5510 PVR Bruksanvisning Digital satellitmottagare Personal Video Recorder CONAX Innehåll iii Innehåll 1 Introduktion 1 1.1 Funktioner.............................. 1 1.2 Så styrs

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

TOPFIELD. TF 5700 PVRt. Bruksanvisning. Digital Terrestisk Mottagare. Personal Video Recorder (PVR)

TOPFIELD. TF 5700 PVRt. Bruksanvisning. Digital Terrestisk Mottagare. Personal Video Recorder (PVR) TOPFIELD TF 5700 PVRt Bruksanvisning Digital Terrestisk Mottagare Personal Video Recorder (PVR) Innehåll iii Innehåll 1 Introduktion 1 1.1 Funktioner.............................. 1 1.2 Så styrs digitalboxen........................

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

TOPFIELD TF 7720 HSCI. Bruksanvisning. High Definition. Digital satellitmottagare. Gemensamt gränssnitt

TOPFIELD TF 7720 HSCI. Bruksanvisning. High Definition. Digital satellitmottagare. Gemensamt gränssnitt TOPFIELD TF 7710 HSCI TF 7720 HSCI Bruksanvisning High Definition Digital satellitmottagare Gemensamt gränssnitt Innehåll iii Innehåll 1 Introduktion 1 1.1 Funktioner.............................. 1 1.2

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

37 LCD TV DFT-3719HD

37 LCD TV DFT-3719HD 37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

TOPFIELD. TF 510 PVRt Bruksanvisning. Digital Terrestisk Mottagare. Personlig videospelare CONAX CAS 5 inbyggt

TOPFIELD. TF 510 PVRt Bruksanvisning. Digital Terrestisk Mottagare. Personlig videospelare CONAX CAS 5 inbyggt TOPFIELD TF 510 PVRt Bruksanvisning Digital Terrestisk Mottagare Personlig videospelare CONAX CAS 5 inbyggt ii INNEHÅLL Innehåll 1 Introduktion 1 1.1 Funktioner............................. 1 1.2 Så styrs

Läs mer

TOPFIELD. TF 500 PVRt. Bruksanvisning. Digital Terrestisk Mottagare. Personal Video Recorder CONAX

TOPFIELD. TF 500 PVRt. Bruksanvisning. Digital Terrestisk Mottagare. Personal Video Recorder CONAX TOPFIELD TF 500 PVRt Bruksanvisning Digital Terrestisk Mottagare Personal Video Recorder CONAX Innehåll iii Innehåll 1 Introduktion 1 1.1 Funktioner.............................. 1 1.2 Så styrs digitalboxen........................

Läs mer

VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 InstallationsinsMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IP Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IP Välkommen till Borderlight IP... 3 Vad är IP... 3 Vad är HD... 3 Vad behövs för IP... 4 Hur ser digital

Läs mer

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C I denna Snabbguide följer generella inkopplingsrutiner. Detaljerade inkopplingsförfaranden finner du alltid i den användarmanual som bifogas tillsammans med den digital-tv-box

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

TOPFIELD. TF 600 PVRc. Bruksanvisning. Digital kabelmottagare. Personal Video Recorder CONAX

TOPFIELD. TF 600 PVRc. Bruksanvisning. Digital kabelmottagare. Personal Video Recorder CONAX TOPFIELD TF 600 PVRc Bruksanvisning Digital kabelmottagare Personal Video Recorder CONAX Innehåll iii Innehåll 1 Introduktion 1 1.1 Funktioner.............................. 1 1.2 Så styrs digitalboxen........................

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper...

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7 Fjärrkontroll Innehållsförteckning 1 Fjärrkontroll... 7 2 PVR / Inspelning... 7 2.1 Direktinspelning... 8 2.2 Programmera inspelning via EPG... 8 2.3 Direkt programmering (undermeny Timer)... 8 2.4 Timeshift

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IPTV Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IPTV Välkommen till Borderlight IPTV... 3 Vad är IPTV... 3 Vad är HDTV... 3 Vad behövs för IPTV... 4 Hur

Läs mer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUT WIRELE VIDEO & DVD VIEWER Bruksanvisning Version 1.0 1 1. Förpackningens innehåll Kontrollera förpackningens innehåll. Den ska innehålla följande delar: 1. ändare 2. Mottagare 3. Adapter (2 stycken)

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box!

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box! Snabbguide Motorola VIP1903C Inspelningsbar Motorola VIP1963C Allt du behöver veta för att koppla in din! HEM 2237-Snabbguide OnDemand_Motorola 1903_TV157-1106.indd 3 2011-06-23 14.52 1 1 2 3 4 1 2 1 2

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box MOTOROLA VIP1903. IPTV-box med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box MOTOROLA VIP1903. IPTV-box med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din IP-box MOTOOA VIP1903 IP-box med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda din nya

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Bruksanvisning till digitalbox

Bruksanvisning till digitalbox Bruksanvisning till digitalbox DVB-T2011 Läs noga igenom denna bruksanvisning för att försäkra dig om att du använder produkten på rätt sätt. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Innehållsförteckning

Läs mer

Adaptive Sound Technology. Tillägg

Adaptive Sound Technology. Tillägg Adaptive Sound Technology Tillägg Första inställningen av TV:n Ditt system är utrustat med Adaptive Översikt över första inställningen Sound Technology, vilket gör att du kan få en optimal ljudupplevelse

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0 4 PORT USB HUB Bruksanvisning Version 1.0 Tack så mycket Tack så mycket för att du köpt denna produkt ur Trust-sortimentet. Vi önskar dig mycket nöje med användningen och vi rekommenderar dig att läsa

Läs mer

Garantin täcker inte skador som uppkommer p.g.a. att instruktionerna i den här manualen inte har följts.

Garantin täcker inte skador som uppkommer p.g.a. att instruktionerna i den här manualen inte har följts. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

SuperVario/PocketVario

SuperVario/PocketVario BAUM Retec AG BAUM SuperVario/PocketVario Manual 2004 Copyright by Baum Retec AG Schloss Langenzell, 69257 Wiesenbach, Tyskland 1. Alla rättigheter reserverade. Ingenting som ingår i denna dokumentation

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand så funkar det. INSPELNINGSBAR HD-BOX MED ON DEMAND I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box med On Demand. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du

Läs mer