37 LCD TV DFT-3719HD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "37 LCD TV DFT-3719HD"

Transkript

1 37 LCD TV DFT-3719HD 1

2

3 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner och hörsamma alla varningar, skyltar och information som finns beskriva i manualerna eller på enheten. Användarmanualen använder följande symboler för att undvika att skador uppstår och för att säkerställa en så säker användning som möjligt: på produkten. VARNING-----Okunnighet och felaktig användning kan orsaka skada FÖRSIKTIGT-----Okunnighet eller felaktig användning kan orsaka skada på användaren. Exempel: Förbjudet Varning (OBS!) symbol (indikerar Elektrisk stöt ). VARNING Plavera aldrig TV:n på en instabil yta, eller instabilt ställ eller bord. Skulle TV:n falla ner kan detta orsaka allvarlig personskada, dödsfall och stor skada på TV:apparaten. Se till så att apparaten inte utsätts för fukt och vätska: - Utsätt inte apparaten för regn eller fukt - Om vatten kommer in i apparaten måste du slå av den; Dra ur sladden och kontakta din återförsäljare. Fortsätter du att använda apparaten kan detta leda till elektriska stötar. Använd inte produkten om den uppträder onormalt: Om rökbildning uppstår eller TV:n lunktar konstigt: Dra då ur sladden. Kontakta återförsäljaren för reparation. Försök aldrig att reparera produkten själv. Överbelasta aldrig eluttag eller förlängningssladdar. Låt aldrig något vila eller rulla över elkabeln och placera aldrig TV:n på platser där det är lätt att komma åt och snubbla på sladden. 1

4 Viktiga säkerhetsföreskrifter Använd inte TV:n om den tappats i marken eller tagit skada: Om produkten tappas eller tar skada kan de interna delarna vara defekta. Dra då direkt ur sladden och kontakta din återförsäljare för eventuella reparationer. Fortsätter du att använda produkten kan detta leda till eldsvåda eller allvarliga elektriska stötar. Rör aldrig vid apparaten eller anslutningskablarna då det åskar ute. Håll i kontakten då du drar ur elkabeln, inte i sladden. Om du drar ur kabeln genom att dra i sladden kan detta leda till insidan av sladden tar skada, vilket i sin tur kan leda till eldsvådor eller elektriska stötar. Vidrör aldrig anslutningarna om dina händer är våta: Detta för att undvika elektriska stötar 1. Läs instruktionerna. Behåll instruktionerna. Följ instruktionerna. 2. Rengör endast med en torr trasa. 3. Följ alla varningar och instruktioner. 4. Installera aldrig apparaten nära värmekällor så som element, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som genererar värme. 5. Skydda elkabeln och se till så att ingen kan komma åt den av misstag. Samma sak gäller alla anslutningar till apparaten, inklusive förlängningssladdar. 6. Dra ur elkabeln vid åskväder och då TV:n inte används under lång tid. Det är viktigt att du slår av TV:n och drar ur sladden då problem uppstår med TV skärmen. Du kan sedan slå på TV:n igen. 2

5 Innehållsförteckning Huvudenhet och tillbehör Produktfunktioner Komma igång Frontpanelen Bakre panelen Fjärrkontrollen Grundläggande användning Menysystemet Sök i menyn Bildmenyn Ljudmenyn Timermenyn Inställningsmenyn Skärmmenyn Ingångsmenyn Enkel problemlösning Tekniska specifikationer

6 Huvudenheten och tillbehör TV apparat Fjärrkontroll (Batterier: 2 AA) Användarmanual Elkabel Produktfunktioner -Ingångar: VGA, RF, VIDEO, SVIDEO, YPbPr, SCART1, SCART2, HAMl 1, HDMl 2 -Ljudingång: Audio H/V. PC Audio, YPbPr Audio H/V -Stödda TV format: PAL, SECAM (B/G, D/K, I ) -Text-tv : Stöder 10 sidors text-tv som mest -Stöder NICAM och FM Stereo -Kanalsökning: Auto/ Manuell -Auto-avstängning -Programbyte och inställningar -Högtalareffekt 2 6W -Ström (AC V 50/60Hz) 4

7 Komma igång Frontpanelen Fjärrkontrollmottagning (obstruera ej) POWER LED indikator 1 (IR)Infraröd sensor: Mottar IR signaler från fjärrkontrollen. (Power på /Standby) LED Indikator: Tryck på POWER för att slå på och av Den effektiva räckvidden för fjärrkontrollens signal är 5-8 meter från fjärrkontrollens framsida. Du kan rikta den från höger eller vänster inom 30 graders vinkel och uppifrån och nedifrån i upp till 20 graders vinkel. 2 Knapparnas funktioner beskrivs som nedan: TV/AV: Tryck för att gå till menyn för ingångskällor. MENY: Tryck för att gå till OSD menyn, och tryck igen för att lämna den. P+/-: Tryck för att bläddra mellan de olika kanalerna. V+/-: Tryck för att justera volymen. Power: Slår på TV:n/Går till Standby läget. 5

8 Komma igång Bakre panelen 1. HDMI 1/2: Anslut denna till HDMI på DVD spelare eller liknande utrustning. 2. VGA: För PC display. Ansluts till D-Sub 15 pinnars analog utgångsanslutare på din PC. 3. PC LJUD IN: Anslut till ljudutgångsterminalen på din PC. 4. S-VIDEO: Anslut till videoutgångsterminalen på en DVD spelare. 5. YPbPr: Anslut till videoutgångsterminalen på en DVD spelare (används i HDTV läge). V/H in: Anslut till ljudutgångsterminalen på en DVD spelare (med YPbPr) 6. VIDEO: Anslut till videoutgångsterminalen på en DVD spelare. 7. V/H in: Anslut till ljudutgångsterminalen på en DVD spelaren (med VIDEO/S-VIDEO). 8. SCART 1/2: Anslut till kompositterminalen på en DVD spelare. 9. RF: Anslut antennen eller en 75 Ohm koaxial kabel för att motta TV signalen. 10. REGLAGE: Slår Av/På AC ström (se föregående sida). 11. AC POWER IN: Anslut till jordat v, 50/60 Hz AC uttag med elkabeln. 6

9 Komma igång Fjärrkontrollen 1. Power: Powerknappen, slå på eller Standby 2. TV/AV: Välj källa /--: Kanal/numeriska knappar 4. TYST: Tyst/Återställ ljudet 5. SYSTEM: ställ in TV:ns färg- och ljudegenskaper. Tryck på ENTER för att bekräfta. 6. NULL 7. DISPLAY: Display uppspelningsstatus 8. RETURN:gå till senast aktiva kanal 9. VOL+/-: Volym upp/ner CH+/-: Kanal upp/ner VOL+/-, CH+/-: Riktningspilar för OSD menyn ENTER: Bekräfta 10. SYS MENY: TV-system meny 11. SYS EXIT: Lämna aktiv meny 12. PICTURE: Bildläget 13. SOUND: Ljudläge 14. NICAM/A2: Nicam funktion på/av 15. SOVA: Automatisk avstängning Text-tv knappar 16. TV/TXT: TV/Text-tv 17. MIX 18. CANCEL 19. AVSLÖJA: Visar dold text 20. HÅLL: Håll en sida/återgå 21. STORLEK: Öka textstorleken 22. INDEX: Gå till Index 23. SUBSIDA: Går in på subsida 24. FÄRGKNAPPAR: Genvägar till färglänkarna 7

10 Grundläggande användning Basknappar på fjärrkontrolen (sida 7) Basknappar på TV apparaten (sida 5) Power: Slår på TV:n/Går till Standby läget TV/AV: Tryck på knappen för att komma till ingångsmenyn (se bilden till höger) P+/-, CH+/-: Tryck för att bläddra mellan kanalerna. För att bläddra snabbare ska du hålla nere knappen. VOL+/-, V+/-: Tryck för att justera volymen VOL+/- CH+/- : Dessa knappar används i OSD menyn. I menysystemet, använd CH+/-knapparna för att välja den meny du vill komma in i, så som: SÖK, BILD, LJUD, TIMER, INSTÄLLNINGAR, SKÄRM, INGÅNG. Tryck på VOL+knappen för att gå in i menyn, och tryck sedan på CH+/- knapparna för att välja en submeny. Tryck igen på VOL+ knappen för att gå in i submenyn, eller tryck på VOL+/- knapparna för att välja/justera inställningen. Tryck på VOL+ Knappen Tryck på VOL+/- Knappen Bild 1 Bild 2 8

11 Menysystemet SÖKMENY (i TV läget) Tryck på SYS MENY knappen för att komma till OSD menyn, och tryck på CH+/- knapparna för att välja menyn SÖK. Tryck på VOL+ knappen för att gå in i menyn och använd sedan CH+/- knapparna för att välja submeny: Autosök, Sök, Programjustering. Tryck på SYS MENY knappen för att återgå till huvudmenyn, eller tryck på VOL+ knappen för att gå in i submenyn. Autosök Tryck på CH+/- knappen för att välja Autosök och tryck på VOL+ för att gå in i menyn. SYSTEM: Detta bestäms av det land du befinner dig i, välj Land. Tryck på VOL+/- knappen för att välja det Land som du befinner dig i eller vars inställningar du vill använda. Autosök: Tryck på CH+/- knappen för att välja Autosök och tryck sedan på VOL+ för att påbörja sökningen. Då Autosök pågår kan du trycka på SYS MENY knappen för att avbryta och återgå till föregående meny. Sök Tryck på CH+/- knappen och välj Sök. Tryck sedan på VOL+ knappen för att gå in i sökmenyn: Kanalnummer: Tryck på CH+/- knappen för att välja Kanalnummer och tryck på VOL+/-knappen för att ställa in. Ljudsystem: Tryck på CH+/- knappen för att välja Ljudsystem och bekräfta sedan ditt val genom att trycka på pilknappen höger. Färgsystem: Tryck på CH+/- knappen för att välja Färgsystem och använd sedan VOL+/- knapparna för att välja det färgsystem du vill ha. 9

12 Menysystemet Frekvens: Visar den valda kanalens frekvensläge. Manuell sökning: Tryck på CH+/- knapparna för att välja Manuell sökning och använd VOL+/-knapparna för att söka framåt och bakåt. AFT: Tryck på CH+/- knapparna för att välja AFT. Tryck sedan på VOL+/- knapparna för att slå av eller på Automatisk frekvenskontroll. Skippa: Tryck på CH+/- knapparna för att välja Skippa och tryck sedan på VOL+/-knapparna för att slå av eller på funktionen skippa. Då funktionen är påslagen kommer den valda kanalen att hoppas över då du bläddrar mellan kanalerna med hjälp av CH+- knapparna. Fin: Tryck på CH+/- knappen för att välja Fin och använd sedan VOL+/-knappen för finjusteringar då signalen är dålig för en viss kanal. Namn: Tryck på CH+/- knappen för att välja Namn och använd sedan VOL+/- knappen för att välja vad du vill namngiva. Du skriver namnet med hjälp av CH+/- knapparna. Tryck på ENTER knappen för att bekräfta och återgå till föregående meny. Tryck på VOL+ Knappen Justera kanallistan Tryck på CH+/- knappen för att välja Justera kanallistan och tryck sedan på VOL+ knappen. Nu kommer skärmen att visa menyn för kanallistan. Radera: Använd VOL+/- CH+/- knapparna för att välja den kanal du vill radera, tryck sedan på ENTER knappen för att bekräfta och till sist på den RÖDA knappen på fjärrkontrollen. Nu kommer kanalen att få röd färg. Tryck på den röda knappen igen för att radera kanalen eller tryck på SYS MENY knappen för att avbryta. Kopiera: Använd VOL+/- CH+/- knapparna för att välja den kanal som du vill kopiera, tryck sedan på ENTER knappen för att bekräfta (med fjärrkontrollen) och tryck till sist på den GRÖNA knappen på fjärrkontrollen. Använd VOL+/- CH+/- knapparna för att välja den kanalplats du vill kopiera till och tryck igen på den GRÖNA knappen igen för att bekräfta, eller på SYS MENY knappen för att avbryta. Flytta: Använd VOL+/- CH+/- knapparna för att välja den kanal du vill flytta. Tryck på ENTER knappen för att bekräfta och sedan på den GULA knappen på fjärrkontrollen. Nu kommer kanalen att markeras i gult. Använd sedan VOL+/- CH+/- knapparna för att välja den kanalplats dit du vill flytta kanalen. Tryck till sist på den GULA knappen igen för att utföra, eller tryck på SYS MENY knappen för att avbryta. Skippa: Använd VOL+/- CH+/- knapparna för att välja den kanalen som du vill skippa, och tryck 10

13 Menysystemet på ENTER knappen för att bekräfta. Tryck sedan på CYAN knappen på fjärrkontrollen. Nu kommer kanalen att markeras i cyan (vilket innebär att kanalen kommer hoppas över då du bläddrar mellan kanalerna). Tryck på CYAN knappen igen för att avbryta och återgå. BILDMENYN Tryck på SYS MENY knappen för att komma till OSD menyn, och tryck på CH+/- knapparna för att välja menyn BILD. Tryck sedan på VOL+ knappen för att gå in i menyn. Där kan du använda CH+/- knapparna för att välja en av flera submenyer: Bildläge, Färgtemperatur, Kontrast, Ljusstyrka, Färg, Skärpa, Nyans (i NTSC läget). Tryck på SYS MENY knappen för att återgå till huvudmenyn, och tryck sedan på VOL+ knappen för att gå in i en annan submeny. Tryck på CH+/- knapparna för att välja meny och på VOL+ knappen för att gå in i den. Tryck på ENTER knappen för att bekräfta och återgå till föregående meny. Bildläge: Tryck på CH+/- knapparna för att välja mellan olika bildlägen, Dynamisk, Standard, Mild, Egen inställning. Färgtemperatur : Tryck på CH+/-knappen för att välja färgtemperatur mellan Kall, Normal och Varm. Tryck på CH+/- knapparna för att välja rätt meny Tryck på ENTER knappen för att bekräfta och återfå till föregående meny. Kontrast: Tryck på VOL+/- knapparna för att justera kontrasten. Ljusstyrka: Tryck på VOL+/- knapparna för att justera ljusstyrkan. Färg: Tryck på VOL+/- knapparna för att justera färgen. Skärpa: Tryck på VOL+/- knapparna för att justera skärpan. Nyans : Tryck på VOL+/- knapparna för att justera nyansen (fungerar enbart i NTSC läget). LJUDMENYN Tryck på SYS MENY knappen för att gå till OSD menyn och tryck sedan på CH+/-knapparna för att välja menyn LJUD. Tryck sedan på VOL+knappen för att gå in i menyn och använd CH+/- knapparna för att välja en submeny: Ljudläge,Balans, Diskant, Bas. Tryck på SYS MENY knappen för att återgå till huvudmenyn och tryck på VOL+knappen för att gå in i en annan submenyn. Tryck på CH+/- knappen för att välja en meny och på VOL+knappen för att gå in i den. Tryck på ENTER knappen för att bekräfta och återgå till föregående meny. 11

14 Menysystemet Ljudläge: Tryck på CH+/- knapparna för att välja ljudläge: Surround, Musik, Bio, Sport, Egen inställning. Tryck på CH+/- knapparna för att välja rätt meny. Tryck på ENTER knappen för att bekräfta och återgå till föregående meny. Balans: Tryck på VOL+/- knappen för att justera balansen. Diskant: Tryck på VOL+/- knappen för att justera diskanten. Bas: Tryck på VOL+/- knappen för att justera basen. TIMERMENYN Tryck på SYS MENY knappen för att gå in i OSD menyn och sedan på CH+/-knapparna för att välja menyn TIMER. Tryck sedan på VOL+ knappen för att gå in i menyn och använd CH+/-knapparna för att välja rätt submeny: Klocka, Av timer, På timer. Tryck på SYS MENY knappen för att återgå till föregående meny eller på VOL+ knappen för att gå in i en submeny. Klocka innevarande tid: Tryck på CH+/- knapparna för att välja Klocka och använd VOL+/- knapparna för att välja timme eller minut. Med hjälp av CH+/- knapparna ställer du sedan in tiden. Av timer: Tryck på CH+/- knappen föra att välja Av timer och tryck sedan på VOL+knappen för att gå in i menyn. Tryck på CH+/- knapparna för att välja På och tryck på VOL+knappen för att gå in i menyn för att ställa in funktionen. Med hjälp av VOL+/- CH+/- knapparna kan du ställa in den tid du vill att TV:n ska slås av automatiskt. På timer: Tryck på CH+/- knapparna för att välja På timer och tryck sedan på VOL+knappen för att gå in i menyn. Använd sedan CH+/- knapparna för att välja På och tryck på VOL+knappen för att ställa in funktionen. Med hjälp av VOL+/- CH+/-knapparna ställer du in den tid som TV:n ska slås på automatiskt, hur hög volymen ska vara och vilken kanal du vill ska slås på. Tryck på ENTER för att bekräfta och gå till föregående meny. 12

15 Menysystemet INSTÄLLNINGSBETYG Tryck på SYS MENY knappen för att visa OSD menyn och tryck sedan på CH+/- knapparna för att välja menyn INSTÄLLNINGAR. Tryck på VOL+ knappen för att gå n i menyn och använd sedan CH+/- knapparna för att välja submeny: Språk, Knapplås, Blå skärm, Genomskinlig meny, TTXT språkgrupp. Tryck på SYS MENY knappen för att återgå till huvudmenyn och tryck sedan på VOL+ knappen för att gå in i en annan submeny. Språk: Tryck på CH+/- knapparna för att välja menyn Språk och använd VOL+/-knapparna för att välja det OSD menyspråk du vill använda. Knapplås: Tryck på CH+/- knapparna för att välja menyn Knapplås och tryck på VOL+ knappen för att gå in i menyn. För att låsa knapparna, använd CH+/- knapparna för att ändra från Av till På. Blå skärm: Tryck på CH+/- knappen för att välja menyn Blå skärm och tryck på VOL+ knappen för att gå in i menyn. Då slår av och på funktionen genom att välja läget Av eller På. Genomskinlig meny: Tryck på CH+/- knappen för att välja Genomskinlig meny och använd VOL+/-knapparna föra att växla mellan genomskinligt och icke genomskinligt. TTX Språkgrupp: Tryck på CH+/- knappen för att välja menyn Språkgrupp och tryck på VOL+ knappen för att gå in i menyn. Använd sedan CH+/- knapparna för att välja Text-tv språkgrupp. Tryck på ENTER knappen för att bekräfta och återgå till föregående meny. SKÄRMMENYN Tryck på SYS MENY knappen för att visa OSD menyn och tryck sedan på CH+/- knapparna för att välja menyn SKÄRMEN. Tryck på VOL+ knappen för att gå in i menyn och använd sedan CH+/-knapparna för att gå in i en submeny: TV, AV, SCART, S-VDEIO läge: Aspekt, Oväsenreduktion HDTV (YPbPr) källa: Aspekt, Oväsenreduktion, H. Position, V. Position VGA källa: Auto synk, Manuell konfig., VGA/XGA läge, Aspekt HDMI källa: Aspekt. H. Position. V. Position. Tryck på SYS MENY knappen för att återgå till huvudmenyn och tryck på VOL+ knappen för att gå in i en annan submeny. 13

16 Menysystemet Auto synk: Tryck på CH+/- knapparna för att välja Auto synk och tryck på VOL+ knappen för auto konfigurering (i VGA läget). Manuell konfig: Tryck på CH+/- knappen för att välja Manuell konfigurering och tryck på VOL+knappen för att gå in i menyn. Använd CH+/- knapparna för att välja mellan: Fast,Klocka,H. Position, och tryck på VOL+/- knapparna för att justera (i VGA läget). VGA/XGA läge: Tryck på CH+/- knapparna för att välja VGA/XGA läge och tryck på VOL+ knappen för att gå in i menyn. Använd där CH+/- knapparna för att välja rätt definition (i VGA läget). Aspekt: Tryck på CH+/- knappen för att välja Aspekt och tryck på VOL+ knappen för att gå in i menyn. Använd CH+/- knapparna för att ställa in aspektratiot på skärmen. Oväsenreducering: Tryck på CH+/- knappen för att välja Oväsenreduktion och tryck på VOL+/- knappen för att slå Av/På den funktionen. H/V Position: Tryck på CH+/- knappen för att välja H/V Position och tryck på VOL+/- knapparna för att justera bildens position på skärmen. Tryck på ENTER knappen för att bekräfta och återgå till föregående meny. INGÅNGSMENYN Tryck på SYS MENY knappen för att visa OSD menyn och tryck på CH+/- knappen för att välja menyn INGÅNG. Tryck på VOL+ knappen för att gå in i menyn. Tryck på SYS MENY knappen för att återgå till huvudmenyn och sedan på VOL+ knappen för att gå in i en ny submeny. Tryck på VOL+ knappen för att gå in i submenyn: MP Ingång: Tryck på CH+/- knapparna för att välja MP Ingång och tryck på VOL+ knappen för att gå in i menyn. Använd sedan CH+/- knapparna för att välja den ingång du vill använda. Tryck på ENTER knappen för att bekräfta. 14

17 Enkel problemlösning Om TV:n inte fungerar eller inte fungerar normalt finns det hjälp att hämta i följande instruktioner. Kom ihåg att kolla så att ingångskällan är den rätta och överensstämmer med de inställningar du har gjort. Om skärmen fortfarande inte fungerar efter att du vidtagit de åtgärder som finns föreslagna här ska du kontakta den återförsäljare för hjälp. SYMPTOM INGEN STRÖM INGEN BILD INGET LJUD KONSTIG FÄRG REAGERAR INTE PÅ FJÄRRKONTROLLEN SKÄRMEN BLINKAR I VGA LÄGET STÖRNINGAR I VGA LÄGET RENGÖRNING AV TV-SKÄRMEN FÄRGPUNKTER FÖRESLAGEN ÅTGÄRD Kolla så att elanslutningen är korrekt. Dra ur kontakten, vänta i 60 sekunder och slå sedan på TV apparaten. Kolla så att antennen är korrekt ansluten. Testa andra TV-kanaler ifall det är sändningsproblem. Justera färg och skärpa. Höj volymen. Kolla om TV:n är inställd på TYST eller inte. Kolla hur röstläget är inställt. Kolla hur röstlägesinställningarna är inställda. Kolla så att antennen är korrekt ansluten. Kolla effekten på batterierna. Om nödvändigt, byt ut dessa och rengör IR sensorn på TV:n. Avståndet mellan TV:n och fjärrkontrollen får inte vara mer än 6 meter. Parametern är för stor. Använd säkerhetsläget då du startar om din PC och ställ in parametern på din monitor i enlighet med instruktionerna. Justera parametern på din monitor i enlighet med instruktionerna. Dra ur sladden då du rengör LCD skärmen. Använd en mjuk, ren trasa för att torka den ren. Om ytterligare rengöring behövs ska du använda en torr duk. Använd inte nafta, thinner eller andra rengöringsmedel. Den här produkten använder en högupplöst LCD skärm. Ibland kan det uppstå färgpunkter. Detta är normalt vid vissa situationer och innebär inte att skärmen är trasig. Detta är standard för denna typ av TV skärmar och inte en anledning för att vidta reparationer eller byta ut produkten. 15

18 Tekniska specifikationer Skärm Skärmstorlek 37 tum Ratio (TV-format) 16:9 Upplösning 1920(RGB) 1080 Ljusstyrka (cd/m 2 ) 500 Kontrast Färg 1200: miljoner TV Blå skärm Ja Ingångar Frekvensmodulation Automatisk Av/På slagning AV S-Video Dubbel SCART VGA YPbPr Dubbel HDMI Ström Elförbrukning Ja Ja Ja Ja Ja Stöds upp till 1024x768 60Hz Stöds upp till 720p. 1080i, 1080p Stöds upp till 720p. 1080i, 1080p AC V 50/60HZ 240W Notera: De tekniska specifikationerna ovan kan ändras utan föregående varning. Detta sker i så fall i syftet att förbättra kvaliteten. 16

19 17

20 Instruktioner för miljöbeskyddning Släng inte iväg denna produkten med din vanliga bostads skräp; visa hellre in produkten till en återvinnings plats för elektriska apparater. Produktens symbol, instruktioner eller förpacking visar instruktioner för riklig bortkastning. Materialen är kan som sag användas igen. Genom att återvinna denna produkten och andra gamla apparater bidrar du en hel del till att skydda våran miljö. ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 18

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Användarmanual LCD Färg-TV DFT-2615

Användarmanual LCD Färg-TV DFT-2615 Användarmanual LCD Färg-TV DFT-2615 För att få ut maximalt av din apparat redan från början, läs denna manual noggrant och behåll den som framtida stöd. Tack för ditt köp av våra LCD TV-produkter. För

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer BRUKSANVISNING DSS-510 5.1 kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer SÄKERHETSINFORMATION VARNING RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE Blixten med ett pilhuvud I en rätvinklad triangel är till för att varna användaren

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

37 LCD TV DFT-3718 BRUKSANVISNING

37 LCD TV DFT-3718 BRUKSANVISNING 37 LCD TV DFT-3718 BRUKSANVISNING Viktiga Försiktningar UTOMHUS ANVÄNDNING Varning: För att minska risken eld eller elektrisk skock, utsätt inte denna apparet för regn eller fukt. BLÖT PLATS ANVÄNDNING

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

19DVB-12V. LCD TV med DVB-T

19DVB-12V. LCD TV med DVB-T 19DVB-12V LCD TV med DVB-T BRUKSANVISNING Svenska SW-1 Innehåll 1. Information och säkerhet... 4 Säkerhet... 4 Att ta bort foten... 6 2. LCD TV översikt... 7 2.1 TV:ns kontrollpanel... 7 2.2 TV-anslutningar...

Läs mer

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen...

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen... Innehåll Förberedelser...2 Paketinnehåll...2 Installationsinstruktioner...3 Montering av bildskärm...3 Koppla ur bildskärmen...3 Granska vinkeljustering...3 Koppla...3 Slå på strömmen...4 Justera skärminställninar...5

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder...2 SÄRSKILDA KOMMENTARER OM LCD-BILDSKÄRMAR...2 Paket innehåll...3 Installations instruktioner...3 Sätta ihop skärmen...3 Åter-förpacka skärmen...4 Justera tittande

Läs mer

Adaptive Sound Technology. Tillägg

Adaptive Sound Technology. Tillägg Adaptive Sound Technology Tillägg Första inställningen av TV:n Ditt system är utrustat med Adaptive Översikt över första inställningen Sound Technology, vilket gör att du kan få en optimal ljudupplevelse

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

DVD-736 Bruksanvisning

DVD-736 Bruksanvisning DVD-736 Bruksanvisning VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. INNEHÅLL INNEHÅLL...1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...2-3 NOTERINGAR

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

LCD1593 Baksida Väggmontering

LCD1593 Baksida Väggmontering LCD1593 Baksida 1. Ingång för strömförsörjning (från nätadapter) 2. VGA (PC) ingång 3. SCART 4. S-video ingång 5. RCA Video ingång 6. RCA Audio L ingång och RCA Audio R ingång (Vänster (L) och höger (R)

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

BRUKSANVISNING BTL-300

BRUKSANVISNING BTL-300 BRUKSANVISNING BTL-300 MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ PANELBESKRIVNING 1.LED-display 2.EFFEKT/INGÅNG: EFFEKT/USB/LINJEINGÅNG/väljarknapp för BLUETOOTH-ingång.

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Manual. HUGOSON HU2751 / Innehåll. www.hugoson.se. Svenska. HU2751 / 27" LCD display. LCD display installation. Display Menu.

Manual. HUGOSON HU2751 / Innehåll. www.hugoson.se. Svenska. HU2751 / 27 LCD display. LCD display installation. Display Menu. Manual HU2751 / 27" LCD display HUGOSON HU2751 / Innehåll Varningar Tillbehör och beskrivningar 02 04 LCD display installation Tillbehör och anslutningar Fjärrkontroll 04 07 Svenska Display Menu Hur du

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

15154 DigitalTrådlös Backkamera med delad skärm svsteld med 12VAdapter. Manual / Installationsguide

15154 DigitalTrådlös Backkamera med delad skärm svsteld med 12VAdapter. Manual / Installationsguide 15154 DigitalTrådlös Backkamera med delad skärm svsteld med 12VAdapter Manual / Installationsguide Vad finns i lådan? - Digital trådlös monitor - Trådlös backkamera med anslutningskabel - Hållare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics.

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics. DENVER SC-2 Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver.electronics.com VIKTIGASÄKERHETSÅTGÄDER FÖRE INSTALLATION 1 Gratulerar till din nya

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics SWE-1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Manual Grid Pad Go 10

Manual Grid Pad Go 10 Manual Grid Pad Go 10 Skötsel av din Grid Pad När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen. Rengöring Pekskärmen rengörs med en ren mikrofibertrasa.

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

BeoVision 8. Handledning

BeoVision 8. Handledning BeoVision 8 Handledning Handledningen och referensboken Den här handledningen innehåller information om den dagliga användningen av din Bang & Olufsen-produkt. I referensboken finns information om mer

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

DiBOSS 32 tum LCD TV. Art. nr: LT-32HLP

DiBOSS 32 tum LCD TV. Art. nr: LT-32HLP DiBOSS 32 tum LCD TV Art. nr: LT-32HLP DiBOSS LT-32HLP (32 tum) Vägg-TV revolutionen är här. D BOSS LT-32HLP är en ÄKTA LCD-TV vilket innebär att den har bättre färgåtergivning och är mer anpassad för

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Svensk Manual Version 1

Svensk Manual Version 1 Svensk Manual Version 1 VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten.

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

DIGIAIR db. Svensk Manual. Version: 2.00

DIGIAIR db. Svensk Manual. Version: 2.00 DIGIAIR db Svensk Manual Version: 2.00 2 Innehållsförteckning 1 KOMMA I GÅNG... 4 1.1 Ström PÅ/AV...4 1.2 Nätdriven laddare och batteri... 4 1.3 Hur man ansluter... 4 1.3.1 Handhavande och menysystem...

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

Acer LCD TV AT3201W. Användarhandbok. 12-AT3201W_SW_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:41:56

Acer LCD TV AT3201W. Användarhandbok. 12-AT3201W_SW_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:41:56 Acer LCD TV AT3201W Användarhandbok 12-AT3201W_SW_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:41:56 Copyright 2005. Acer Incorporated. Med ensamrätt. Acer LCD TV AT3201W Användarhandbok Först publicerad: Maj 2005 Acer och

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär.

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

DFT-709. Bruksanvisning. LCD färg TV mottagare

DFT-709. Bruksanvisning. LCD färg TV mottagare DFT-709 Bruksanvisning LCD färg TV mottagare Innehållsförteckning 1. Säkerhetsanvisningar 2. Tillbehör 3. Utseende 4. Fjärrkontroll 5. Generell användning 6. Menyanvändning 6.1 Bild 6.2 Valmöjligheter

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud.

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Tack för att du valt våra produkter! Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Läs igenom manualen innan Ni påbörjar installationen.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

INTRODUKTION INNEHÅLL. Trådlös Fjärrenhet Modell: THN122N BRUKSANVISNING P/N: 086-003693-016 SWE REV1 1/6 SWE

INTRODUKTION INNEHÅLL. Trådlös Fjärrenhet Modell: THN122N BRUKSANVISNING P/N: 086-003693-016 SWE REV1 1/6 SWE 1/6 INNEHÅLL Trådlös Fjärrenhet Modell: THN122N BRUKSANVISNING Introduktion.... 1 Produktöversikt... 2 Trådlös fjärrenhet (THN122N)... 2 Att Komma Igång... 3 Batterier... 3 Trådlös fjärrenhet (THN122N)...

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CTV1010 OBS! * = Gäller ej CTV1010 version XKLT

ANVÄNDARMANUAL CTV1010 OBS! * = Gäller ej CTV1010 version XKLT ANVÄNDARMANUAL OBS! * = Gäller ej version XKLT Sidan 4 Front 1. Standby indikator 2. Fjärrkontrollsensor 3. Huvudströmbrytare 4. TV/VIDEO knapp 5. Högtalare 6. Program upp/ned knapar 7. Volym upp/ned knappar

Läs mer