LCD1593 Baksida Väggmontering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LCD1593 Baksida Väggmontering"

Transkript

1 LCD1593 Baksida 1. Ingång för strömförsörjning (från nätadapter) 2. VGA (PC) ingång 3. SCART 4. S-video ingång 5. RCA Video ingång 6. RCA Audio L ingång och RCA Audio R ingång (Vänster (L) och höger (R) ljudingångar) 7. 3,5mm PC stereo Audio ingång 8. Hörlur utgång 9. Antenn ingång Väggmontering TV:n är försedd med monteringshål för ett VESA väggfäste (ingår ej). Lossa de två skruvarna som håller foten och lyft bort foten. Montera VESA fästet med 4 x M4x8 skruvar (ingår ej). Använd inte skruvar längre än 8 mm, skador uppstår annars på interna delar. Montera väggfästet enligt tillverkarens instruktioner på väggen.

2 4.1 ANSLUTNINGAR Strömförsörjningskabel AV anslutning SCART anslutning

3 S-video anslutning PC anslutning Hörlur anslutning

4 5. START Anslut antennen till antenningången på TV:n. Anslut nätadaptern till TV:n och till vägguttaget. Slå på TV:n genom att trycka på POWER knappen på TV:ns front eller på fjärrkontrollen - LYSDIODEN lyser grön. Använd AV/TV knappen på TV:ns front eller på fjärrkontrollen för att välja ingångskälla: TV, AV, S-VIDEO, SCART eller PC-RGB. Man kan använda knapparna på fronten eller fjärrkontrollen för att justera volymen eller välja en kanal (se bilden nedan). För att tillfälligt slå av TV:n, tryck på POWER knappen TV:n går till standby läge och LYSDIODEN lyser rött. Om TV:n inte skall användas under en längre tid skall strömmen slås av helt genom att dra ur nätadapterkabeln från vägguttaget. Frontens knappar Bild saknas Se sidan 8 i den engelska manualen 1. MENU knapp 2. Kanal knappar P+ = upp, P- = ned 3. Volym justering V+ =upp, V- = ned 4. AV/TV val 5. POWER knapp 6. LED indikator: Röd = Standby, Grön = På 7. IR sensor (hall ren) för fjärrkontroll

5 6. FJÄRRKONTROLL Stoppa i två 1,5V AA batterier enligt polaritetsmärkningen i batterifacket. Rikta fjärrkontrollen mot TV:n och tryck på önskad funktion. Tryck inte för snabbt på fjärrkontrollens knappar låt TV:n hinna reagera. Använda fjärrkontrollens normala TV funktioner 1. POWER: växla mellan PÅ och Standby 2. TV/AV: för att välja ingångskälla: TV, AV, S-VIDEO, SCART, PC-RGB, DVB-T 3. NUMMERKNAPPAR: Tryck på 0 till 9 för de första tio kanalerna. Tryck på -/-- för tio och över, och igen för 100 och över. 4. MUTE: slå AV och PÅ ljudet 5. SLEEP: Tryck för att ställa in en insomningstid. TV:n slår av efter inställd tid. 6. RECALL: växla till den senast föregående kanalen. 7. S-MODE: tryck för att välja mellan Vivid, Movie, Nature eller Normal. 8. Används ej : denna knapp används ej på denna modell. 9. P-MODE: tryck för att välja mellan User, Normal, Vivid, Soft. 10. DISPLAY: Visa kanalinformation. 11. V+/-, volym upp/ned, flytta höger/vänster i OSD menyn. 12. P+/-, kanal upp/ned, flytta upp/ned i OSD menyn. 13. MENU: TV system meny. Använda fjärrkontrollen för Text-TV 14. HOLD: tryck för att hålla aktuell sida. tryck igen för att fortsätta. 15. SUBPAGE: exempel för att gå direkt till undersida 4: Tryck på SUBPAGE och därefter 0, 0, 0, 4 Tryck på SUBPAGE igen för att avbryta subpage läget. 16. TXT /TV: slå PÅ och AV Text-TV. 17. FÄRGADE KNAPPAR: genvägar följ den färgmarkerade länken på Text-TV sidor. 18. CANCEL: slå AV Text-TV. 19. SIZE: tryck för att se den over texthalvan i dubbel storlek, tryck igen för att se den nedre halvan i dubbel storlek, tryck igen för normal textstorlek. 20. REVEAL: visa dold text, exempel svar till frågesport. 21. INDEX: gå direkt till sedan EXIT: för att återgå till föregående meny och skärmbild. Använda fjärrkontrollen för digital-tv (DVB) 23. TV/AUDIO: för att växla mellan TV eller Radio i DVBT läge. AUDIO SETTING: DVB ljudinställning LL/LR/RR PAUSE: Pausa/Fortsätta DVB bild 9PICTURE: 9 bilder för DVB SUBTITLE: för att byta textrad längst ned på skärmen. MENU1: Gå till huvudmenyn. CURSOR BUTTONS: för DVB meny Cursor upp/ned: DVB kanal +/- EXIT1: för att återgå till föregående meny och skärmbild TEXT1: för att visa Text-TV. OK1: för att bekräfta EPG: för att visa den elektroniska program guiden. PGUP/PGDN: DVB kanal +/- INFO: Information. Visar kort information om den aktuella kanalen.

6 7. MENYER (ANALOG TV) Använda menyerna För alla knapparna som nämns nedan: man kan använda knapparna på fronten eller på fjärrkontrollen. För att visa menyerna, tryck på MENU knappen. Första trycket visar antingen: - PICTURE (Bild) menyn, om TV:n är inställd på TV SCART; AV eller S-VlDEO - PC menyn, om TV:n är inställd på PC-RGB. - tryck sedan på V+ en gång för att visa SOURCE (bildkälla) menyn - ytterliggare ett tryck på V+ för att visa TV menyn (endast i TV läge) - ytterliggare ett tryck på V+ för att visa PC menyn (endast i PC läge) - ytterliggare ett tryck på V+ för att visa FUNCTION (funktion) menyn - ytterliggare ett tryck på V+ för att visa SOUND (ljud) menyn - tryck på MENU igen för att stänga menyvisningen. För att välja ett menyval, till exempel Color Temp (färgtemperatur), tryck på P+ och P- knapparna för att bläddra upp och ned I listan. När ett menyval är upplyst, använd V+ och V- knapparna för att ändra inställningen. BILD > KÄLLA > TV > PC > FUNKTION > LJUD När inställningen är ändrad går man ur menyn: genom att vänta tio sekunder utan att trycka på någon knapp eller genom att trycka på MENU knappen några gånger ända tills menyn stängs av. Språkval för menytexten på skärmen Om LCD TV:n används för första gången skall ett språk väljas för de menyer eller indikationer som visas på skärmen. Tryck på MENU knappen för att visa huvudmenyn. Tryck på V+ och V- för att välja undermeny. Tryck på P+ och P- för att välja OSD språk. Tryck på V+ och V- för att välja önskat språk: English (engelska), French (franska), Italian (italienska), Spanish (spanska), Portuguese (portugisiska), German (tyska). När språket är valt, tryck på MENU för att återgå eller EXIT för att avsluta.

7 Bild menyn Första trycket på MENU knappen visar antingen: - PICTURE (Bild) menyn, om TV:n är inställd på TV SCART; AV eller S-VlDEO - PC menyn, om TV:n är inställd på PC-RGB (se nästa sida). - Scheme (bildstandard) Använd V+/- knapparna för att justera bildens standardläge (User, Vivid, Normal, Soft) Brightness (ljus) Använd V+ och V- knapparna för att justera bildens ljusstyrka. Contrast Använd V+ och V- knapparna för att justera bildens kontrast. Hue (färgton) Använd V+ och V- knapparna för att justera bildens färgton (endast i NTSC läge). Saturation (färgmättnad) Använd V+ och V- knapparna för att justera bildens färgmättnad. Sharpness (skärpa) Använd V+ och V- knapparna för att justera bildens skärpa (endast i TV läge). ColorTemperature (färgtemperatur) Använd V+ och V- knapparna för att justera bildens färgtemperatur (Standard, Warm (varm), eller Cool (kall)) Källa menyn Tryck på TV/AV knappen för att välja ingångskälla som visas i det övre högra hörnet.

8 TV menyn (endast i TV läge) Tryck på MENU knappen och sedan på V+ två gånger för att välja TV menyn (endast om TV:n är i TV läge). Tryck på P+ och P- knapparna för att bläddra upp och ned i listan. Program No. Använd V+ och V- knapparna för att välja en kanal. TV System Använd V+ och V- knapparna för att välja mellan PALBG, DK, I eller SECAM BG, DK, L/L TV system. Skip (hoppa över) Använd V+ och V- knapparna för att sätta kanalöverhoppning: ON denna kanal kommer att överhoppas när man väljer kanal med P+/- knapparna. OFF denna kanal kommer att inkluderas när man väljer kanal med P+/- knapparna. ChannelSearch (kanalsökning) Använd V+ och V- för att visa: tryck på P+/- för att välja menyrad. Fine Tune (finjustering) Använd V+ och V- knapparna för att finjustera frekvensen om man har problem med en svag signal för aktuell kanal. Tryck på P+/- för att bekräfta och avsluta.

9 ManualSearch (manuell sökning) Markera ManualSearch i menyn, tryck sedan på V+ knappen igen för att välja mellan DOWN (ned) eller UP (upp). Den manuella sökningen startar direkt. När sökningen är klar så kommer den först hittade kanalen att tilldelas till aktuell kanal. Auto Search (automatisk sökning) Markera Auto Search i menyn, tryck sedan på V+ knappen en gång. Den automatiska sökningen startar direkt. När sökningen är klar, till exempel, om 12 kanaler har hittats så kommer dessa att tilldelas de första 12 kanalplatserna. AFC: slå på eller av Auto Frequency Control function (automatisk frekvenskontrollfunktion), när den är påslagen, kommer den att justera signalen automatiskt. SWAP (flytta en kanal till en annan kanalplats) Markera Channel Swap i menyn, tryck sedan på V+ knappen en gång. Tryck på V+ knappen för att gå till SWAP menyn. Tryck på V+/- knapparna för att välja den kanal man vill flytta i "Swap From Channel" menyraden, tryck sedan på P- knappen för att gå till menyraden "Swap To Channel", tryck på V+/- knapparna för att välja den kanalplats man vill ha. Tryck på V+/- knapparna för att bekräfta menyraden "Perform Swap".

10 PC menyn (endast i PC läge) Tryck på MENU knappen och därefter på V+ knappen för att välja Source menyn, tryck därefter på P- knappen tills menyraden PC markeras. Tryck på V+ för att bekräfta. Tryck därefter på MENU knappen för att gå ur Source menyn och tryck på V+ två gånger för att gå till PC menyn. Tryck på V+ för att bekräfta. Tryck på P+ och P- knapparna för att bläddra upp och ned i listan. Tryck på V+ för att välja. Auto adjust (automatisk justering) Tryck på V+ knappen för att nedanstående inställningar skall konfigureras automatiskt: H Position och V Position (horisontal och vertikal position) Använd V+ och V- knapparna för att justera bilden position på skärmen. Phase (Fas) Använd V+ och V- knapparna för att justera fasen för ADC samplingsklocka relativt till HSync signalen ända tills en stabil bild uppnås. Clock (klockfrekvens) Använd V+ och V- knapparna för att justera pixelklockfrekvensen ända tills bildstorleken är maximerad för skärmen. Auto color (automatisk färgjustering) Tryck på V+ knappen för att automatiskt justera färgen.

11 Funktionsmenyn Tryck på MENU knappen och därefter på V+ tre gånger för att välja Function menyn. Tryck på P+ och P- knapparna för att bläddra upp och ned i listan. Tryck på V+ för att välja. OSD Language (menyspråk) Använd V+ och V- knapparna för att välja ett språk mellan: English (engelska), German (tyska), French (franska), Spanish (spanska), Italian (italienska), Portuguese (portugisiska). OSD Position (menyposition) Använd V+ för att gå till undermenyn, tryck därefter på V+ och V- knapparna för att justera och tryck därefter på P+/- för att bekräfta. OSD Timer (meny timer) Använd V+ och V- knapparna för att ställa tiden för visning av menyerna på skärmen. DCDi: slå på/av DCDi funktionen, vilken ökar bildskärpan. Factory Reset (fabriksåterställning) Tryck på V+ knappen för att låta TV:n återgå till fabriksinställningen.

12 Ljud menyn Tryck på MENU knappen och därefter på V+ fyra gånger för att välja Ljud menyn. Tryck på P+ och P- knapparna för att bläddra upp och ned i listan. Tryck på V+ för att välja. VoIume (volym) Använd V+ och V- knapparna för att justera ljudvolymen. Bass and Treble (bas och diskant) Använd V+ och V- knapparna för att justera ljudtonen. Balance (balans) Använd V+ och V- knapparna för att justera vänster/höger ljudbalans.

13 8. DVB-T MENY (digital-tv) 8.1. INSTÄLLNING AV DVB-T MOTTAGAREN Välj DVB-T med DVB/ATV/VGA/AV knappen (4) på TV:n eller TV/AV knappen (2) på fjärrkontrollen för att välja DTV (digital-tv). First Time Installation (Inställning första gången). (Kanaltabell existerar inte) Systemet startar automatiskt First Time Installation när TV:n slås på. Följ anvisningarna nedan. Systemet startar inte First Time Installation om status är enligt nedan: 1. First Time installation har tidigare utförts. 2. Kanaltabellen är inte tom. Avbryt FirstTime installation Om man vill starta First Time Installation igen, gör så här: Radera alla kanaler i kanaltabellen. Sätt TV:n till fabriksinställningen. OBS Man måste ange en PIN kod för att radera alla kanaler, söka kanaler eller starta First time installation om barnlåset är påslaget. Om barnlåset är avslaget behövs ingen PIN kod. Om TV:n är återställd till fabriksinställningen så är barnlåset avslaget. Tryck på V+ eller V- knappen för att flytta cursorn till YES (JA) eller NO (NEJ). Tryck på OK för att bekräfta. YES: Starta First Time installation NO: Avbryt First Time installation Select country (Välj land för att kunna ta emot lokalt TV system) Tryck på V+ eller V- på fjärrkontrollen för att välja land och dess TV standard. Tryck på P+ eller P- knappen på fjärrkontrollen för att flytta cursorn till ett annat val. Select language meny (välj språk) Tryck på V+ eller V- knappen för att välja menyspråk. Tryck på P+ eller P- knappen för att flytta cursorn till ett annat val.

14 Ställa in Time Zone (tidzon) Tryck på V+ eller V- knappen för att ställa in lokal tidzon. Tryck på P+ eller P- knappen för att flytta cursorn till ett annat val. Hoppa till nästa menysida Tryck på V+ eller V- knappen för att flytta cursorn till BACK eller NEXT knappen. Tryck på OK för att bekräfta. BACK: Hoppa till föregående menysida. NEXT: Hoppa tlll nästa menysida. Starta automatisk kanalsökning Steg 1 Tryck på V+ eller V- knappen för att flytta cursorn till BACK, YES eller NO valet. Tryck på OK knappen för att bekräfta. BACK: Hoppa till föregående menysida. YES: Radera kanaltabellen och starta Autosökning. NO: Stoppa automatisk sökning och återgå till huvudmenyn. Tryck på OK för att starta autosökning. Steg 2 Autosöker... OBS: Under autosökning, tryck inte på någon knapp på fjärrkontrollen eller på frontpanelen. Sökprocessen kan störas. Steg 3 Autosökning... Kanaltabellen har uppdaterats. Steg 4 Autosökningen är klar. Data sparas...

15 Steg 5 Autosökningen är klar. Tryck på P+/- knapparna för att välja kanal INSTALLATION SETUP Följ stegen nedan för att fortsätta inställningarna: Steg 1 - Main menu (huvudmeny) 1. Tryck på Menu knappen för att visa huvudmenyn. 2. Tryck på P+ eller P- knappen för att flytta cursorn till raden System Setting. 3. Tryck på OK knappen för att gå till System Setting menyn. Steg 2 System inställningar 4. Tryck på P+ eller P- knappen för att flytta cursorn till raden Regional setting. 5. Tryck OK för att bekräfta. Steg 3 Inställning av land 6. Tryck på P+ eller P- knapen för att flytta cursorn till raden Country. 7. Tryck på V+ eller V- knappen för att ställa in land. 8. Tryck på EXIT knappen två gånger för att återgå till huvudmenyn. Steg 4 Återgå till huvudmenyn 9. Tryck på P+ eller P- knappen för att flytta cursorn till raden Automatic Search. 10. Tryck på V+ knappen för att gå till menyn Program Search. Steg 5 Automatisk sökning 11. Tryck på P+ eller P- knappen för att flytta cursorn till raden Automatic Search. 12. Tryck på OK knappen för att fortsätta till nästa steg. Manuell sökning kan användas för att söka en specifik frekvens.

16 Steg Tryck på V+ eller V- knappen för att flytta cursorn till OK tryck därefter på OK knappen för att fortsätta. Steg 7 Radera tidigare kanaler 14. Tryck på V+ eller V- knappen för att flytta cursorn till YES eller NO. Tryck på OK knappen för att starta AutoSearch. YES: Radera kanallista och starta autosökning. NO: Behåll kanallistan och starta autosökning. Steg Autosökning.. Steg Autosökning.. Kanallistan har uppdaterats. Steg Autosökningen är klar. Data sparas... Steg Autosökningen är klar. Tryck på P+ eller P- knappen för att välja kanal KANALBYTE OCH MOTTAGNING Förhandsgranskning av kanal Efter avslutad autosökning kan TV kanalerna visas. Tryck på OK knappen, förhandsgranskningen av kanalerna visas. Tryck på P+ eller P- knappen för att flytta cursorn och välja kanal i listan. Tryck på OK knappen för att bekräfta. Ange kanalnummer på fjärrkontrollen

17 Man kan ange kanalnumret på fjärrkontrollen för att visa önskad kanal. Tryck på OK knappen för att bekräfta. Nio bilder guide Denna apparat har en Nio bilder Guide funktion. Tryck på GUIDE knappen för att starta funktionen och tryck på P+/P- eller V+/V- knappen för att flytta cursorn och välja kanalbild. Tryck på OK knappen för att bekräfta. Text-TV Denna apparat stödjer visning av Text-TV. Tryck på TXT/TV knappen för att starta funktionen. Tryck på P+/Pknappen eller ange sidnumret på fjärrkontrollen för att byta sida. För att visa Text-Tv måste kanalen sända Text- Tv signal. Elektronisk program guide (EPG) Denna apparat stödjer Electronic Program Guide (EPG) funktion. Tryck på EPG knappen för att starta funktionen. För att visa EPG så måste TV signalen innehålla EPG data. EPG Tidtabell Tryck på V+ knappen för att gå till EPG Tidtabell. Man kan bläddra bland dagens program. Tryck på P+ eller P- knappen för att flytta cursorn och välja program. Tryck på EXIT knappen för att gå till föregående sida. Program detaljer När programtabellen visas, tryck på OK knappen för att visa programdetaljer. Tryck på EXIT knappen för att gå till föregående sida. Tryck på EXIT knappen upprepande gånger för att återgå till normal TV visning ANVÄNDNING HUVUDMENY PROGRAM LIST MENY Tryck på MENU knappen för att visa huvudmenyn, tryck därefter på P+ eller P- knappen för att flytta cursorn och välja i kanallistan. Tryck på V+ för att gå till kanalredigering. Det finns två val för kanallistan Tryck på P+ eller P- knappen för att flytta cursorn till TV kanal redigering eller Musik kanal redigering. Det finns fyra val under TV kanal redigering Tryck på P+/P- eller V+/V- knappen för att flytta cursorn och välja önskat val. Tryck på OK knappen för att bekräfta. Redigera mina Favoritkanaler Denna apparat stödjer Favoritkanaler, man kan markera de kanaler som man vill ska ingå i favoritlistan. Tryck på OK knappen för att bekräfta och tryck igen för att avbryta. Efter markering, tryck på MENU knappen igen och igen ända tills systemet sparar inställningen och återgår till normal TV visning. Flytta en kanal I menyn Program Edit, tryck på V+ eller V- knappen för att flytta cursorn till raden Move. Tryck på P+ eller P- för att flytta cursorn till önskad position. Tryck på OK knappen för att bekräfta och tryck därefter på OK knappen igen för att avbryta. Efter inställning, tryck på MENU knappen och systemet spara automatiskt inställningen och återgår till normal TV visning. Radera en kanal I menyn Program Edit, tryck på V+ eller V- knappen för att flytta cursorn till raden Del. Tryck på P+ eller P- knappen för att flytta cursorn till den kanal som skall raderas. Tryck på OK knappen för att bekräfta och tryck på OK knappen igen för att avbryta. Efter inställning, tryck på MENU knappen och systemet sparar inställningen automatiskt och återgår till normal TV visning. Den raderade kanalen kan inte återfås utan att göra en ny kanalsökning.

18 9. GAME MENY (Spel) Menyn består av fyra undermenyer Mine: Tryck på OK för att starta spelet. Tryck på MENU knappen för att sätta flaggan. Tryck på OK för att avmarkera minan. När man spelat klart, tryck på EXIT för att återgå till TV visning. Tetris: Tryck på OK för att starta spelet. Tryck för att flytta brickorna vänster eller höger. Tryck på OK för att ändra formen på brickorna. Tryck för att göra så att brickorna faller snabbare. Tryck för att pausa. Gonoku: Tryck på OK för att starta spelet. Calendar: Apparaten har ett inbyggt Othellospel. Använd vänster/höger/upp och ned knapparna för att flytta. När spelet är klart, tryck på EXIT knappen för att återgå till normal TV visning.

19 10. ACCESSORY MENY Menyn består av 3 undermenyer System Information: Välj System Information och tryck på OK för att visa informationen. Default Setting (fabriksinställning): För att återställa apparaten till fabriksinställningen skall detta val sättas till ON och tryck på OK. En dialogruta påminner om att man skall bekräfta detta val. Tryck på YES och OK för att bekräfta valet. OBS: - När man har valt default setting (fabriksinställning) så kommer alla tidigare inställningar att förloras. - Det aktuella menyspråket kommer inte att ändras efter återställning till fabriksinställning. - Det tar några minuter för systemet att återgå till fabriksinställningen så slå inte av strömmen. System Uppdatering: För att uppdatera enhetens system, välj detta val och tryck på OK för att starta. OBS: för att slutföra mjukvaruuppdateringen måste tillverkaren ge support.

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

LCD-1561 DVB-T. Baksida

LCD-1561 DVB-T. Baksida LCD-1561 DVB-T sida front Baksida 1 IR sensor för fjärrkontrollen 2 Power indikatorlampa 3 Hörlursutgång 4 CH+/upp knapp 5 CH-/ned knapp 6 VOL upp/höger knapp 7 VOL ned/vänster knapp 8 Meny knapp 9 TV/AV

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CTV1010 OBS! * = Gäller ej CTV1010 version XKLT

ANVÄNDARMANUAL CTV1010 OBS! * = Gäller ej CTV1010 version XKLT ANVÄNDARMANUAL OBS! * = Gäller ej version XKLT Sidan 4 Front 1. Standby indikator 2. Fjärrkontrollsensor 3. Huvudströmbrytare 4. TV/VIDEO knapp 5. Högtalare 6. Program upp/ned knapar 7. Volym upp/ned knappar

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

37 LCD TV DFT-3719HD

37 LCD TV DFT-3719HD 37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning SE-1 021108 01210 Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion 1.1 Viktig information... 2 1.2 Produktfunktioner... 2 1.3 Paketets innehåll... 3 Kapitel 2 Installation 2.1.1 Framsida... 4 2.1.2 Baksida...

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

BeoVision 8. Ny programvara Tillägg

BeoVision 8. Ny programvara Tillägg BeoVision 8 Ny programvara Tillägg Skärmmenyer Din TV har utrustats med ny programvara och eventuellt även hårdvara. Detta ger tillgång till nya funktioner som beskrivs i detta tillägg. Tillägget beskriver

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

19DVB-12V. LCD TV med DVB-T

19DVB-12V. LCD TV med DVB-T 19DVB-12V LCD TV med DVB-T BRUKSANVISNING Svenska SW-1 Innehåll 1. Information och säkerhet... 4 Säkerhet... 4 Att ta bort foten... 6 2. LCD TV översikt... 7 2.1 TV:ns kontrollpanel... 7 2.2 TV-anslutningar...

Läs mer

DFT-709. Bruksanvisning. LCD färg TV mottagare

DFT-709. Bruksanvisning. LCD färg TV mottagare DFT-709 Bruksanvisning LCD färg TV mottagare Innehållsförteckning 1. Säkerhetsanvisningar 2. Tillbehör 3. Utseende 4. Fjärrkontroll 5. Generell användning 6. Menyanvändning 6.1 Bild 6.2 Valmöjligheter

Läs mer

Användarmanual LCD Färg-TV DFT-2615

Användarmanual LCD Färg-TV DFT-2615 Användarmanual LCD Färg-TV DFT-2615 För att få ut maximalt av din apparat redan från början, läs denna manual noggrant och behåll den som framtida stöd. Tack för ditt köp av våra LCD TV-produkter. För

Läs mer

Acer LCD TV AT3201W. Användarhandbok. 12-AT3201W_SW_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:41:56

Acer LCD TV AT3201W. Användarhandbok. 12-AT3201W_SW_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:41:56 Acer LCD TV AT3201W Användarhandbok 12-AT3201W_SW_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:41:56 Copyright 2005. Acer Incorporated. Med ensamrätt. Acer LCD TV AT3201W Användarhandbok Först publicerad: Maj 2005 Acer och

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

ProV + Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-500. Innehållsförteckning

ProV + Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-500. Innehållsförteckning SE-1 031107 01306 Rev-1 Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion 1.1 Viktig information... 2 1.2 Produktfunktioner... 2 1.3 Paketets innehåll... 3 Kapitel 2 Installation 2.1.1 Framsida... 4 2.1.2 Baksida...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

BeoVision 8. Handledning

BeoVision 8. Handledning BeoVision 8 Handledning Handledningen och referensboken Den här handledningen innehåller information om den dagliga användningen av din Bang & Olufsen-produkt. I referensboken finns information om mer

Läs mer

Media Control. Styrsystem för bild & ljud i sportbarer. Bruksanvisning

Media Control. Styrsystem för bild & ljud i sportbarer. Bruksanvisning Media Control Styrsystem för bild & ljud i sportbarer Bruksanvisning 13115 Rev B Sydia Teknik AB 014 1 Innehåll Media Control...1 Styrsystem för bild & ljud i sportbarer...1 Bruksanvisning...1 Sydia Media

Läs mer

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud.

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Tack för att du valt våra produkter! Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Läs igenom manualen innan Ni påbörjar installationen.

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista Nokia 9780 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Manuell mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-9 Personlig kanallista Sid 10 Resett av mottagarens

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

DIM-20. Skapa en egen DVB-T kanal. COFDM-modulator

DIM-20. Skapa en egen DVB-T kanal. COFDM-modulator 120917 50143 Skapa en egen DVB-T kanal COFDM-modulator Innehåll 1. Om. 3 2. Säkerhetsinstruktioner.. 4 3. Inställning och programmering 5-10 4. Anslutningar... 11 5. Montering 11-12 6. Installationsexempel..13

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

SDFTA11 SATELLITMOTTAGARE FÖR FRIA KANALER

SDFTA11 SATELLITMOTTAGARE FÖR FRIA KANALER SDFTA11 SATELLITMOTTAGARE FÖR FRIA KANALER MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Grundläggande karakteristik:

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

Bruksanvisning till digitalbox

Bruksanvisning till digitalbox Bruksanvisning till digitalbox DVB-T2011 Läs noga igenom denna bruksanvisning för att försäkra dig om att du använder produkten på rätt sätt. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Innehållsförteckning

Läs mer

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on.

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on. Quick Start Guide 1 Insert the batteries into the remote control Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two AAA batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL

DMR-180/184/188 SNABBMANUAL DMR-180/184/188 SNABBMANUAL Det första man bör göra är att byta språk. All navigation kan skötas med Fjärrkontroll eller Mus Börja med att trycka på Menu på fjärrkontrollen alternativt högerklicka med

Läs mer

37 LCD TV DFT-3718 BRUKSANVISNING

37 LCD TV DFT-3718 BRUKSANVISNING 37 LCD TV DFT-3718 BRUKSANVISNING Viktiga Försiktningar UTOMHUS ANVÄNDNING Varning: För att minska risken eld eller elektrisk skock, utsätt inte denna apparet för regn eller fukt. BLÖT PLATS ANVÄNDNING

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

24 LED TV med Digital MPEG4 DVB-T Tuner

24 LED TV med Digital MPEG4 DVB-T Tuner BRUKSANVISNING 24 LED TV med Digital MPEG4 DVB-T Tuner LED24HT-B LED24HT-W Läs hela bruksanvisningen innan du använder denna TV och spara den för senare behov. Innehåll Innehåll Var försiktig 1 Säkerhet

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708 BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen...

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen... Innehåll Förberedelser...2 Paketinnehåll...2 Installationsinstruktioner...3 Montering av bildskärm...3 Koppla ur bildskärmen...3 Granska vinkeljustering...3 Koppla...3 Slå på strömmen...4 Justera skärminställninar...5

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Dell W2600 26 tums LCD-TV Användarhandbok

Dell W2600 26 tums LCD-TV Användarhandbok Dell W2600 26 tums LCD-TV Användarhandbok Modell W2600 www.dell.com support.dell.com Obs, Märk och Varning OBS: OBS indikerar viktig information som hjälper dig använda din TV bättre. MÄRK: MÄRK indikerar

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

BRUKSANVISNING BTL-300

BRUKSANVISNING BTL-300 BRUKSANVISNING BTL-300 MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ PANELBESKRIVNING 1.LED-display 2.EFFEKT/INGÅNG: EFFEKT/USB/LINJEINGÅNG/väljarknapp för BLUETOOTH-ingång.

Läs mer

7 BÄRBAR DIGITAL-TV (DVB-T) PT70DVB

7 BÄRBAR DIGITAL-TV (DVB-T) PT70DVB 7 BÄRBAR DIGITAL-TV (DVB-T) PT70DVB Användarhandbok Läs igenom användarhandboken noga innan du använder produkten och spara den sedan om du skulle behöva den igen. Innehåll Innehåll Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

Single Cable LNB Mikrovågshuvud

Single Cable LNB Mikrovågshuvud Canal Digital Sverige AB 5 80 Stockholm Kundservice 0770-33 canaldigital.se Single Cable LNB Mikrovågshuvud MED EN UTGÅNG FÖR UPP TILL FYRA BOXAR OCH TVÅ UNIVERSALUTGÅNGAR FÖR ÄLDRE UTRUSTNING canaldigitalsverige

Läs mer

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com Ver. 200805 Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 www.clasohlson.com SVENSKA Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

BeoCenter 6 23. Handledning. 3507789_0604SWE UG BeoCenter 6-23.indd 1 05/04/06 14:07:6

BeoCenter 6 23. Handledning. 3507789_0604SWE UG BeoCenter 6-23.indd 1 05/04/06 14:07:6 BeoCenter 6 23 Handledning 3507789_0604SWE UG BeoCenter 6-23.indd 1 05/04/06 14:07:6 Handledningen och referensboken Den här handledningen ger information om daglig användning av din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual

Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual Hur startar/stänger jag min Spectra Optics KCP-10? Du startar den genom att hålla in knappen Meny som finns belägen på baksidan av enheten i ca 2-3 sekunder Du

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

DTR- 9900 Twin. Svensk bruksanvisning. www.moon.se

DTR- 9900 Twin. Svensk bruksanvisning. www.moon.se DTR- 9900 Twin Svensk bruksanvisning www.moon.se Innehåll Sid 1. Introduktion, funktioner och finesser. 2. Säkerhetsnoteringar 3. Säkerhet generellt. 4. Er mottagare och dess funktioner 5-6. Er mottagare

Läs mer

DIGIAIR PRO. Svensk Manual

DIGIAIR PRO. Svensk Manual DIGIAIR PRO Svensk Manual Innehåll: DIGIAIR PRO Beskrivning... 2 1 Starta upp..... 3 1.1 PÅ/AV... 3 1.2 Batteri laddare och batteri... 3 1.3 Börja använda instrumentet... 3 Dämpning...4 2 Beskrivning av

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

LCD Färg TV BRUKSANVISNING

LCD Färg TV BRUKSANVISNING LCD Färg TV BRUKSANVISNIN Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya TV-apparat och ta vara på den för senare bruk. Notera apparatens modell och serie nr. nedanför. Dessa

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer