Användarmanual LCD Färg-TV DFT-2615

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual LCD Färg-TV DFT-2615"

Transkript

1 Användarmanual LCD Färg-TV DFT-2615 För att få ut maximalt av din apparat redan från början, läs denna manual noggrant och behåll den som framtida stöd.

2 Tack för ditt köp av våra LCD TV-produkter. För att få ut maximalt av din apparat redan från början, läs denna manual noggrant och behåll den som framtida stöd. Innehåll Säkerhetsinstruktioner... SW3 Placering... SW3 Skydd av strömsladden... SW3! Försiktighet... SW3 Underhåll... SW4 Underhåll... SW4 Övrigt... SW4 Installation... SW5 Att ansluta antennen... SW5 Att ansluta strömmen... SW5 Fjärrkontrollens batteriinstallation... SW5 Manöverpanel... SW6 Fjärrkontroll... SW7 Grundläggande funktioner... SW8 Power På/Av... SW8 Att ta emot ett TV-program... SW8 Att justera volymen... SW8 Tyst läge... SW8 Återgå... SW8 Ta emot TV-program genom att använda de numeriska knapparna... SW8 Använda menyer... SW9 BILD... SW9 För att komma till "BILD"... SW9 För att använda "BILD"... SW9 LJUD... SW10 För att komma till "LJUD"... SW10 För att använda "LJUD"... SW10 SETUP... SW11 För att komma till "SET UP"... SW11 För att använda "SET UP"... SW11 TIMER... SW13 För att komma till "TIMER"... SW13 För att använda "TIMER"... SW13 FUNKTION... SW14 För att komma till "FUNKTION"... SW14 För att använda "FUNKTION"... SW14 För att använda "YPbPr Position" i YPbPr-läge.... SW15 För att använda "PC Position" i VGA-läge SW15 För att använda "HDMI Position" i HDMI-läge SW15 Text-TV-funktion... SW16 Anslutning av extern utrustning... SW17 Uttagsplacering... SW17 För att ansluta högtalare... SW17 Grundläggande anslutning... SW18 Felsökning... SW19 Specifikation och tillbehör... SW20 - SW2 -

3 Säkerhetsinstruktioner Placering Placera TV:n på ett horisontellt underlag, blockera inte ventilationshålen, undvik att placera TV:n i direkt solljus, i hög temperatur, eller i miljöer med fukt, damm eller korrosiva ämnen, vilket kan skada de interna komponenterna. När du installerar basstativet se till installera det strikt enligt installationsinstruktionerna. Väggen skall ha tillräcklig bärkraft för att undvika fall och personskada. För att installera den säkert och bekvämt, anslut först strömmen, antennen och VGA-kontakten, och fixera sedan TV:n på det installerade basstativet. Skydd av strömsladden Anslut AC-strömsladden korrekt, och se till jorda noggrant, var försiktig så att strömsladden ej skadas, placera den inte under ett tungt föremål, låt den inte skarvas, bli utsliten eller tilltrasslas, och dra inte i sladden när du vill lossa kontakten.! Försiktighet * Om och när någonting onormalt händer, stäng omedelbart av strömmen, koppla bort strömsladden från uttaget och ring butiken för reparation. Ta inte bort det bakre höljet själv för att undvika elektriska stötar. Låt kompetenta tekniker kontrollera och justera din TV. * När du är borta under en lång tid, koppla ur elkontakten. * Hantera inte elkontakten med blöta händer. * När du kopplar in eller drar ut elkontakten, håll då i isolatordelen av kontakten, och dra inte i elsladden. * Låt det inte droppa eller skvätta vatten på TV:n, och ställ aldrig en behållare full med vätska på TV:n för att undvika elektriska stötar etc. * Placera aldrig några föremål eller behållare som är fulla med vätska på TV:n, då kan vätska läcka in i TV:n genom ventilationshålen och orsaka elektriskt läckage. * Täck inte över TV:n med duk eller textilier för att undvika att temperaturen stiger för högt och orsakar skada. * Utöva inte tryck eller berör panelen. * Berör inte antennkabeln i åskväder. * Berör inte kontaktanslutningen på det bakre höljet när TV:n är på. * Anslut inte osäkra tillbehör till TV:n. * Sätt inte upp antennen i närheten av motorleder, elledningar och neonskyltar. - SW3 -

4 Underhåll Underhåll * Kontrollera först att strömmen är avslagen och att kontakten är urdragen. * Använd inte bensen, bensin eller oljeförtunning etc. för att rengöra TV:n. * Rengör höljet med en mjuk och torr duk. Om höljet är mycket smutsigt, använd en mjuk och fuktig trasa, och torka det sedan. * Rengör LCD-panelen med mjuk och torr trasa eller papper. Utöva inte något tryck. * Var försiktig då höljet och panelen enkelt kan repas. Övrigt * Kontrollera att strömmen är helt avslagen när apparaten lastas och transporteras; rör inte, och utöva definitivt inget tryck på panelen under lastning och transport. * Slå inte av och på apparaten ihållande under en period, då detta kan påverka livslängden. * Var försiktig med kondens vid plötsliga temperaturändringar. Kondensation kan skada panelen eller elektriska kontaktdelar - vid sådana tillfällen, vänta en stund med elektrisk inkoppling tills kondensen hinner försvinna. * När fasta mönster visas under lång tid är det troligt att ett permanent mönster bränns in. Vi kommer inte reparera TV:n gratis vid sådana skador. * Antennen skall kontrolleras och bytas ut med jämna mellanrum. - SW4 -

5 Installation Bekräfta att strömbrytaren är AV innan du ansluter signalkablarna och elsladdarna. Att ansluta antennen Anslut antennen eller CATV-signalkabeln direkt till antenningången baktill på höljet, annars kan inre skada orsakas. Anmärkning: 1. Använd 75 ]. koaxialkabel. 2. Tvinna inte ihop signalkabeln och elsladden. Del av TV:ns bakre hölje ANT Signalkabelkontakt Att ansluta strömmen Anslut elsladdens ena ände till strömingången på det bakre höljet och sladdens andra ände till nätuttaget och jorda ordentligt. * Ström som används i denna apparat: AC 220V-240V 50Hz * När du är borta under en lång tid, koppla loss sladden. * Ansluten inte apparaten till likström (DC). Del av TV:ns bakre hölje Av På Ström Elkontakt Fjärrkontrollens batteriinstallation Denna fjärrkontroll använder 2 st AAA-batterier. Ta loss den bakre kåpan som visas och sätt i batterierna med rätt polaritet (+ och -). Batterier bör räcka ungefär 1 år. Om kontrollen slutar fungera, ta bort batterierna då dessa kan läcka. Ersätt med nya batterier: ; ô Använd inte laddbara NiCd-batterier. ; Om den har slut på batterikraft, byt båda batterierna samtidigt. Använd inte batterier av olika modell (olika material). Återladda inte batteriet. Del av fjärrkontrollens bakhölje - SW5 -

6 Manöverpanel V+ V - P+ P - MENU Strömindikator Infraröd sensor TV/AV Panel på sidan Knapp på Manöverpanel Funktion ON/STANDBY Knapp på fjärrkontroll POWER TV/AV TV/AV TV EXIT EXIT MENU Aktivera menyfönster MENU P- / P+ TV-kanalval CH- / CH+ V - / V+ Volyminställning VOL- / VOL+ Instruktion för knappar på manöverpanelen: Tryck på denna knapp så växlar TV:n mellan "PÅ" och "STANDBY"; TV/AV MENU Tryck på denna knapp så växlar signalen mellan TV, SCART1, SCART2, Video, S-video, YPbPr, VGA, och HDMI; För att stänga huvudmenyn Visa menyn; Stänga menyn P- / P+ TV-kanalval; Gå till vald meny; Val av menypunkt V- / V+ Volyminställning; Menyval; Justera värdet på menypunkt - SW6 -

7 Fjärrkontroll I. POWER Växlar mellan "power på" och "standby" Numeriska knappar 3. -/-- För att välja kanal med ett nummer högre än 9 4. MUTE Tyst läge På/Av 5. För att återgå till det senaste programmet 6. VOL-/VOL+ Minska/öka volymen 7. CH+/CH- Öka/minska kanalnummer 8. ENTER För att gå till meny eller menypunkt 9. / För att välja menypunkt 10. / För att justera menypunkt 11. MENU Aktivera eller stäng huvudmeny 12. EXIT För att stänga huvudmenyn 13. AV/TV För att ändra signalkälla:tv,scart1,scart2, Video,S-video, YPbPr,VGA och HDMI 14. NICAM/A2 När TV:n visar programmet med NICAM tryck denna knapp för att välja ljudkanal 15. SYSTEM Välj mellan D/K, L, B/G, I (visas i övre högra hörnet) 16. DISPLAY Aktuell programstatus (visas i övre högra hörnet) 17. SMODE Ljudeffektalternativ. Användare, Standard, Bio, Musik och Nyheter respektive 18. SLEEP TV sätts i standbyläge vid angiven sleep-tid. Genom att trycka på denna knapp upprepade gånger kan du välja sleep-tid. "OFF" indikerar att sleep-funktionen är av 19. PMODE Val av bildeffekt. Välj mellan dynamisk, standard, mild, minne 20. TEXT-TV-knappar, för detaljer, se "TEXT-TV-funktion" DFT SW7 -

8 Grundläggande funktioner Alla funktioner kan skötas via knapparna på fjärrkontrollen. För vissa funktioner kan man även trycka på knapparna på TV:ns frontpanel. Se tabell på sidan 6 för detaljer. Power På/Av 1 Slå på POWER-knappen på bakhöljet - TV:n går till STANDBY-läge, tryck på <POWER> på fjärrkontrollen eller < är grön när TV:n är PÅ och mottar signal. > på kontrollpanelen för att slå på TV:n. Strömindikatorn är röd vid STANDBY-läge, och 2. Tryck på <POWER> på fjärrkontrollen för att växla mellan PÅ och STANDBY. 3. Du kan slå av TV:n direkt genom att trycka på POWER-knappen på TV:n. Att ta emot ett TV-program 1.Tryck på <MENU> för att visa OSD-huvudmenyn. 2. Tryck < / > för att välja SET UP, tryck på <ENTER>. 3. Tryck < / > för att välja Country, tryck < / > för att välja det land du befinner dig i. 4. Tryck < / > för att välja Auto Tuning, tryck <ENTER>. 5. Tryck <ENTER> för att börja autojusteringen. Ett märke med justeringsförloppet kommer att visas på skärmens nedre del. 6. Under sökningen kan du trycka på <EXIT> för att sluta söka när som helst och återgå till föregående meny. Tips: Innan du gör Autoinställning måste du välja det land där du är genom att välja Landsalternativ i FUNKTIONS-menyn.TV: n börjar automatiskt att lagra TV-kanaler från kanal 0. Efter autoinställning kan du titta på var och en av kanalerna genom att trycka på <CH->/<CH+>, eller <-/--> och de numeriska knapparna, för att välja önskad kanal. Att justera volymen Tryck på <VOL->/<VOL+> för att sänka eller höja volymen. Tyst läge Tryck på <MUTE>; mute-symbolen visas i skärmens nedre vänstra hörn och betyder att MUTE-funktionen är på, dvs. ljudet avstängt; Tryck på <MUTE> igen; symbolen försvinner, det betyder att MUTE-funktionen är av, ljudet kommer tillbaka. Återgå Tryck på < > för att återgå till den senaste kanalen. Ta emot TV-program genom att använda de numeriska knapparna När du väljer ett kanalnummer som är lägre än 10, tryck på "-/--" tills skärmen visar " -", och tryck sedan på de numeriska knapparna. När du väljer ett kanalnummer som är högre än 10 (inklusive 10), tryck på "-/--" tills skärmen visar "--", och tryck sedan på de numeriska knapparna. När du väljer ett kanalnummer som är högre än 100 (inklusive 100), tryck på "-/--" tills skärmen visar "---", och tryck sedan på de numeriska knapparna (max 199). DFT SW8 -

9 Använda menyer BILD Det finns nio menypunkter i "BILD": Bildläge, Kontrast, Ljusstyrka, Mättnad, Ton, Skärpa, Färgtemperatur, DNR och Avancerat. Användaren kan få önskad bild genom att justera ovanstående menypunkter. För att komma till "BILD" 1. Tryck på <MENU> för att visa OSD-huvudmenyn. 2. Tryck på < / > för att välja "BILD". 3. Tryck på <ENTER>; när menypunkten tänds, visar det att du har valt menyn. För att använda "BILD" När du kommer till menyn "BILD", handla enligt följande steg: 1. Tryck på < / >, och flytta ljuslisten till punkten som du vill justera. 2. Tryck på < / > för att justera artikeln. 3. När du är nöjd med dina inställningar, tryck på <MENU> för att återgå till föregående meny eller tryck på <EXIT> för att stänga huvudmenyn. Bildläge Välj den typ av bild som bäst motsvarar din visningsönskemål genom att välja Bildläge i menyn BILD. Följande effekter finns tillgängliga: Dynamisk, Standard, Mild och Användare. Du kan välja bildläget direkt genom att trycka på <PMODE> på fjärrkontrollen. Kontrast Justera bildens kontrast. Ljusstyrka Justera bildens ljusstyrka. Mättnad Justera färgmättaden. Ton Justera färgtonen när ditt system är i NTSC. Skärpa Justera bildens skärpenivå. Färgtemperatur Välj en optimal färgtemperatur, som passar dina ögon när du tittar, mellan alternativen Normal(balanserad), Varm(rödaktig), Kall(blåaktig). DNR Om den utsända signalen är svag kan du välja alternativet DNR för att reducera brusnivån mellan Auto, Låg, Måttlig, Hög och Av. Avancerat Detta alternativ låter dig justera klarheten genom att välja antingen Hudton, Grön ton, blå ton eller filmläge. Anmärkning: Tonjustering kan bara väljas om en NTSC-signal mottas. - SW9 -

10 Använda menyer LJUD Det finns fem menypunkter i "LJUD": Volym, Ljudläge, Bas, Diskant och Balans. För att komma till "LJUD" 1. Tryck på <MENU> för att visa OSD-huvudmenyn. 2. Tryck på < / > för att välja "LJUD". 3. Tryck på <ENTER>; när menypunkten tänds, visar det att du har valt menyn. För att använda "LJUD" När du kommer till menyn "LJUD", handla enligt följande steg: 1. Tryck på < / >, och flytta ljuslisten till punkten som du vill justera. 2. Tryck på < / > för att justera artikeln. 3. När du är nöjd med dina inställningar, tryck på <MENU> för att återgå till föregående meny eller tryck på <EXIT> för att stänga huvudmenyn. Volym Justera ljudnivån. Ljudläge Välj den typ av ljud som bäst motsvarar dina lyssningsönskemål genom att välja Ljudläge i menyn LJUD. Följande ljudeffekter finns tillgängliga: Användare, Standard, Bio, Musik och Nyheter. Du kan välja ljudläget direkt genom att trycka på <SMODE> på fjärrkontrollen. Bas Diskant Balans Öka eller minska nivån på ljudet i det lägre registret. Öka eller minska nivån på ljudet i det högre registret. Justera ljudeffekten mellan vänster och höger högtalare. - SW10 -

11 Använda menyer INSTÄLLNING Det finns fem menypunkter i "SET UP": Språk, Land, Autoinställning, Manuell inställning, Kanaletikett och Kanalredigering. För att komma till "SET UP" 1. Tryck på <MENU> för att visa OSD-huvudmenyn. 2.Tryck på < / > för att välja "SET UP". 3.Tryck på <ENTER>; när menypunkten tänds, visar det att du har valt menyn. För att använda "SET UP" När du kommer till menyn "SET UP", handla enligt följande steg: 1. Tryck på < / >, OCH flytta ljuslisten till punkten som du vill justera. 2. Tryck på < / > för att justera artikeln. 3. När du är nöjd med dina inställningar, tryck på <MENU> för att återgå till föregående meny eller tryck på <EXIT> för att stänga huvudmenyn. Språk Detta låter dig välja språk för OSD (fig. 1). Land Detta alternativ tillåter dig att välja det land du befinner dig i (fig. 2). Autoinställning Detta alternativ låter dig ställa in stationerna som kan mottas automatiskt (fig.3, fig.4). Obs! Det rekommenderas att du väljer det land som du befinner dig i innan du startar Auto Tuning Manuell inställning Detta alternativ låter dig manuellt ställa in dina sändarstationer eller fininställa de mottagna kanalerna (fig. 5). Tips: Innan du gör Manuell inställning måste du välja det land där du är genom att välja Landsalternativ i FUNKTIONS-menyn. Program Det aktuella kanalnumret. Tryck på < / > för att välja den övre eller nedre kanalen. Ljudsystem Ljudsystemet. Tryck på < / > för att välja ett motsvarande ljudsystem (fig. 6). Färgsystem Färgsystemet. Tryck på < / > för att välja motsvarande färgsystem. Skippa Skippalternativet låter dig hoppa över den aktuella kanalen. När det är påslaget kommer kanalnumret hoppas över när du väljer den överhoppade kanalen med <CH->/<CH+>. Men du kan välja den överhoppade kanalen genom att trycka på de numeriska knapparna direkt. AFT Till följd av svaga signaler eller oriktig antennkonfiguration är kanske vissa av kanalerna inte inställda mot det bästa mottagningsförhållandet. AFT-funktionen låter dig fininställa den valda kanalen SW11 -

12 Använda menyer Manuell sökning Alternativet Manuell sökning låter dig förinställa kanaler en och en i valfri ordning. Kanaletikett Detta alternativ låter dig ge ett namn på en vald kanal och du kan även byta namn på kanalen som du har namngivit. 1. Välj en kanal för vilken du vill tillämpa detta. 2. Tryck på < / > för att välja Kanaletikett i menyn SET UP. 3. Tryck på < / >to för att göra ditt val, så visas menylisten för kanaletikett nedtill på skärmen. 4. Tryck på de numeriska knapparna för att ange siffrorna direkt eller tryck på< / > för att välja bokstäver. 5. Tryck på < / > för att flytta markören. 6. När du är färdig, tryck på <MENU> för att återgå till föregående meny eller tryck på <EXIT> för att stänga huvudmenyn. Kanalredigering Denna funktion låter dig omorganisera ordningen på TV-kanalerna enligt dina preferenser. 1. Tryck på < / > för att välja Kanalredigering i menyn SET UP. 2. Tryck på < / > för att komma till undermenyn och visa en lista med kanaler på skärmen. 3. Tryck på < / > för att välja en kanal i listan som du vill sortera. 4. Tryck på < > för att göra ditt val. 5. Tryck på < / > för att välja en kanal i listan där du vill placera den. 6. Tryck på < > för att göra ditt val. 7. När du är färdig, tryck på <MENU> för att återgå till föregående meny eller tryck på <EXIT> för att stänga huvudmenyn. - SW12 -

13 Använda menyer TIMER Det finns fyra menypunkter i "TIMER": Sleep Timer, Av-timer, På-timer, Program tid på. För att komma till "TIMER" 1. Tryck på <MENU> för att visa OSD-huvudmenyn. 2. Tryck på < / > för att välja "TIMER". 3. Tryck på <ENTER>; när menypunkten tänds, visar det att du har valt menyn. För att använda "TIMER" När du kommer till menyn "TIMER", handla enligt följande steg: 1. Tryck på < / >, och flytta ljuslisten till punkten som du vill justera. 2. Tryck på < / > för att justera artikeln. 3. När du är nöjd med dina inställningar, tryck på <MENU> för att återgå till föregående meny eller tryck på <EXIT> för att stänga huvudmenyn. Sleep Timer Välj sleep-tid automatiskt till standby. Sleep-tiden går från 0 till 120 minuter. Tips: Du kan välja sleep-tid direkt genom att trycka på <SLEEP> flera gånger på fjärrkontrollen. Av-timer Denna LCD-TV kan ställas in för att stänga av sig själv efter en viss tid. På-timer Denna LCD-TV kan ställas in för att kopplas på av sig självt efter en viss tid. Program tid på Detta alternativ låter dig ställa in en kanal som du vill visa när TV:n slås på. Anmärkning: Detta alternativ aktiveras när alternativet På-timer har angivits. - SW13 -

14 Använda menyer FUNKTION Det finns fyra menypunkter i "FUNKTION": Videostorlek, Blå skärm och Tangentlås. För att komma tll "FUNKTION" Tryck på <MENU> för att visa OSD-huvudmenyn. Tryck på < / > för att "FUNKTION". Tryck på <ENTER> för att komma till menyn. För att komma till "FUNKTION" När du kommer till menyn "FUNKTION", handla enligt följande steg: 1. Tryck på < / >, och flytta ljuslisten till punkten som du vill justera. 2. Tryck på < / > för att justera artikeln. 3. När du är nöjd med dina inställningar, tryck på <MENU> för att återgå till föregående meny eller tryck på <EXIT> för att stänga huvudmenyn. Videostorlek Detta alternativ låter dig välja det skärmvisningsläge som bäst motsvarar dina tittarönskemål, 5 olika aspektlägen finns att välja mellan: Original,16:9,16:9 Zoom,16:9 SUB och 14:9. Anmärkning: De tillgängliga aspektlägena kan vara olika för olika ingångssignaler. Blue Screen Blå skärm Detta alternativ låter dig välja att slå på eller av den blå bakgrunden. Om på, kommer skärmbakgrunden bli blå vid mycket svaga signalförhållanden eller ingen signal. Tangentlås Detta alternativ låter dig låsa knapparna på frontpanelen så att ett barn inte oavsiktligt kan ändra dina tittarinställningar. - SW14 -

15 Använda menyer För att använda "YPbPr-position" i YPbPr-läge När du kommer till menyn "SET UP", handla enligt följande steg: 1. Tryck på < / > för att välja "YPbPr-position"(fig. 1). 2. Tryck på < / > för att komma till undermenyn(fig. 2). Detta alternativ låter dig justera positionen i YPbPr-läge. H position Justera skärmens horisontella position. V position Justera skärmens vertikala position. Återställ Byt ut H position, V position med de förinställda fabriksvärdena. För att använda "PC-position" i VGA-läge När du går in i menyn "SET UP", handla enligt följande steg: 1. Tryck på < / > för att välja "PC-position"(fig. 3). 2. Tryck på < / > för att komma till undermenyn (fig. 4). Detta alternativ låter dig justera positionen i VGA-läge. Autosynk Justera skärminställningarna automatiskt för optimerad bildposition. Fas Ta bort ev. horisontell interferens. Klocka Ta bort ev. vertikal interferens. H position Justera skärmens horisontella position. V position Justera skärmens vertikala position. Återställ Byt ut Fas, Klocka, V position och H position med de förinställda fabriksvärdena För att använda "HDMI-position" i HDMI-läge När du kommer till menyn "SET UP", handla enligt följande steg: 1. Tryck på < / > för att välja "HDMI-position"(fig. 5). 2. Tryck på < / > för att komma till undermenyn (fig. 6). Detta alternativ låter dig justera positionen i HDMI-läge. H position Justera skärmens horisontella position. V position Justera skärmens vertikala position. Återställ Byt ut H. position, V. position med de förinställda fabriksvärdena SW15 -

16 Text-TV-funktion Välja Text-TV-läge Tryck på<ch+>/<ch-> för att välja den kanal som erbjuder Text-TV-tjänsten. Tryck på <TEXT> för att komma till Text-TV-läget. Med denna knapp, ändras läget enligt: Text-tv ; utext-tv+tv ;u TV. Den översiktliga stationssidan eller den senaste visade sidan (om du redan tittade på Text-TV på denna kanal förut) visas. Om du vill slå över till TV-läge, tryck igen på <TEXT> på fjärrkontrollen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållssidan kan när som helst visas igen genom att trycka på <INDEX.> Sidval Du kan ange önskat sidnummer direkt med fjärrkontrollens numeriska knappar Du kan välja sekventiellt genom att trycka på <PGUP> eller<pgdn>. HOLD Viss Text-TV-information innehåller mer än en sida som byts automatiskt efter en viss tid. Tryck på <HOLD> för att hindra att sidan byts (HOLD-symbolen visas i sidhuvudet). Tryck på <HOLD> igen för att låta sidan bytas (HOLD-symbolen försvinner). REVEAL Vissa Text-TV-sidor innehåller frågelekar eller spel med dolda svar. Tryck på <REVEAL> för att se svaren. Tryck på <REVEAL> igen för att dölja svaren. STORLEK Tryck på <SIZE> för att visa den övre halvan av sidan. Tryck igen för att visa den nedre halvan av sidan. Tryck igen för att återgå till full sidvisning. FAST TEXT (För möjligt framtida bruk) De RÖDA, GRÖNA, GULAoch TURKOSA knapparna används för snabb tillgång till färgkodade sidor som sänds med FAST TEXT-sändning. exempel: RÖD väljer STADSINFORMATION SUBPAGE GRÖNväljer VÄDERINFORMATION GULväljer TV-PROGRAM TURKOSväljer RESEINFORMATION Med jämna mellanrum uppdaterade NYHETSNOTISER kan erhållas från Text-TV-sändningar. Välj sidan NYHETSNOTIS i Text-TV-läge och tryck sedan <SUBPAGE>. Varje gång som sidan NYHETSNOTIS uppdateras, visas den automatiskt. Tryck på <SUBPAGE> igen för att ta bort NYHETSNOTISEN. Text-tv: 10 sidor DFT SW16 -

17 Anslutning av extern utrustning Uttagsplacering YUV Ansluta din DVD/VCR YPbPr/YCbCr utgång PC AUDIO IN Ansluta din PC-audioutgång Uttagens utseende på TV:ns baksida YUV AUDIO IN Ansluta din DVD/VCR YUV audioutgång SCART1 Ansluta din DVD/VCR med SCART-kabel SCART2 Ansluta din DVD/VCR med SCART-kabel AV AUDIO IN Ansluta din DVD/VCR-audio utgång VGA Ansluta din PC HÖRLURAR Ansluta din hörlurar ANT Ansluta Utomhus Antenn VÍDEO Ligar DVD/VCR med CVBS-kabel S-VIDEO Ligar DVD/VCR med S-videokabel HDMI Ansluta utrustning med HDMIgränssnitt Anmärkning: 1. Hörlurarnas volym justeras med <VOL+>/<VOL->. 2. SCART1-ingång: (1) AV (2) RGB AV-utgång: endast TV-signal SCART2-ingång: (1) AV (2) S-Video AV-utgång: TV-signal, AV-signal eller S-Video-signal (fastställs enligt signalkälla) För att ansluta högtalare Anslut högtalarens anslutningsklämma till högtalarens klämanslutning av samma färg baktill på TV:ns hölje, och anslut högtalarsladden till "Tillbehör". Se bilden. TV:ns bakre hölje Högtalarnas klämanslutningar Högtlare Högtalarsladdar - SW17 -

18 Anslutning av extern utrustning Strömmen skall vara avstängd när du kopplar in anslutningssladden. Läs instruktionerna för apparaterna som du vill ansluta. Grundläggande anslutning Innan du mottar olika källkanalssignaler, tryck på <AV/TV> för att välja rätt typ av signal. Anslutning till en antenn Antenn ANT Ansluta DVD/VCR med SCART-kabel VCR SCART 1 SCART-Kabel DVD SCART 2 Ansluta DVD/VCR med CVBS eller S-Videokabel Videokabel VCR VIDEO AV ÁUDIO IN L R S-VIDEO S- Videokabel Audiokabe DVD Ansluta DVD/VCR med komponent-kabel VCR Y U V YUV komponentkabel YUV AUDIO IN L R Anmärkning: YUV YUV Audiokabel YPb,Pr/Y,Cb,Cr Ansluta DVD hörlurarna EARPHONE Hörlurar Ansluta din PC VGA-kabel VGA PC AUDIO IN PC-audiokabel Ansluta utrustning med HDMI-gränssnitt HDMI HDMI-kabel Utrustning med HDMI-gränssnitt - SW18 -

19 En guide till enkel problemlösning När ett problem uppstår kan du konsultera tabellen nedan och hitta lösningar innan du ringer efter service. Symptom Problemlösning Ingen bild, inget ljud Dåligt ljud, normal bild Dålig bild, normalt ljud Svag, vag bild Spökbild Streck syns på skärmen Bilddistorsion Sneda streck syns på skärmen Bild roterar vertikalt Dålig färg Ingen färg Fjärrkontrollen fungerar inte Kontrollera dessa saker: I. Kontrollera att TV:n är ordenligt ansluten. 2. Ställ in annan kanal; kan vara TV-stationens problem. 3. Kontrollera TV-antennen och CATV-kabeln. 4. Kontrollera om TV-antennen och CATV-kabeln är trasiga. 5. Justera inomhusantennens riktning. 6. Kan vara störning från närliggande utrustning. 7. Justera ljusstyrka. 8. Justera kontrast. 9. Kontrollera om TV-stationen sänder program i färg. 10. Justera färgkontroll. 11. Rikta fjärrkontrollen mot TV:ns mottagarfönster. 12. Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. Det följande är inte fel: 1. När det finns ljud men ingen bild eller det finns bild men inget ljud, kan det vara lagringskretsen som är störd av något externt element, så slå av TV:ns strömtillförsel, och slå på den igen, så kan det börja fungera normalt igen. 2. Klickandet är ett knarrande ljud som uppstår när höljet expanderar eller drar ihop sig till följd av värmeväxlingar. Detta påverkar inte bild eller ljud. Om fjärrkontrollen är långsam i sina reaktioner, kan det vara orsakat av elektronisk lågenergibelysning m.m. - slå av utrustningen i fråga och ta kontakt med den lokala serviceorganisationen. - SW19 -

20 Specifikation Specifikationer 1. Mottagarsystem: PAL B/G Videoingång: PAL NTSC 2. Antal pixlar: 1366x768 pixlar 3. Aktiv skärmstorlek: 16:9 TFT-LCD skärmyta Min. diagonalstorlek på bilden: 66cm. 4. Nätspänning: AC 220V-240V 50Hz 5. Effektförbrukning: 120W 6. Ljud-effektförbrukning: (tillåten distorsionsnivå 10 %) Vänster och höger ljudkanal: 3W+3W 7. VGA-gränssnittingång: 640x480/60Hz, 800x600/60Hz, 1024x768/60Hz 8.Dimensioner: Se förpackningslådan 9. Vikt: Se förpackningslådan Anmärkning: Specifikationer kan ändras utan avisering SW20 -

21 SWEDISH Miljöinformation När enheten ska slängas, kasta inte denne tillsammans med köksskräpet. Lämna den på en återvinningsstation som mottar elektriskt utrustning. Symbolen på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen informerar om bortskaffelsen. Material som kan återvinnas är markerade med tillsvarende symbol. Genom att återvinna, materiaåtervinna eller att bortskaffa gammel utrustning på korrekt sätt bidrar du till att skydda miljön. Var vänlig att kontrollera dina lokala regler för bortskaffelse av packningsmaterial batterier och gammel utrustning. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S - SW21 -

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Acer LCD TV AT3201W. Användarhandbok. 12-AT3201W_SW_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:41:56

Acer LCD TV AT3201W. Användarhandbok. 12-AT3201W_SW_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:41:56 Acer LCD TV AT3201W Användarhandbok 12-AT3201W_SW_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:41:56 Copyright 2005. Acer Incorporated. Med ensamrätt. Acer LCD TV AT3201W Användarhandbok Först publicerad: Maj 2005 Acer och

Läs mer

37 LCD TV DFT-3719HD

37 LCD TV DFT-3719HD 37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

DVD-736 Bruksanvisning

DVD-736 Bruksanvisning DVD-736 Bruksanvisning VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. INNEHÅLL INNEHÅLL...1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...2-3 NOTERINGAR

Läs mer

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD HT-SL50 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Vocatex Standard och Plus

Vocatex Standard och Plus Vocatex Standard och Plus 120719 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Säkerhets- och underhållsinstruktioner... 3 Säkerhetsinstruktioner... 3 Underhållsinstruktioner... 4 2. Kom igång... 5

Läs mer

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics.

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics. DENVER SC-2 Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver.electronics.com VIKTIGASÄKERHETSÅTGÄDER FÖRE INSTALLATION 1 Gratulerar till din nya

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27

DIGIAIR. Bruksanvisning. Version 2.0. Rev. A 2005-06-27 DIGIAIR Version 2.0 Bruksanvisning Rev. A 2005-06-27 Innehållsförteckning 1 KOMMA I GÅNG... 3 1.1 Ström PÅ/AV... 3 1.2 Nätdriven laddare och batteri... 3 1.3 Hur man ansluter... 3 1.3.1 Handhavande och

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

Din manual PIONEER PDP-LX5090 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239268

Din manual PIONEER PDP-LX5090 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239268 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER PDP-LX5090. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Manual. HUGOSON HU2751 / Innehåll. www.hugoson.se. Svenska. HU2751 / 27" LCD display. LCD display installation. Display Menu.

Manual. HUGOSON HU2751 / Innehåll. www.hugoson.se. Svenska. HU2751 / 27 LCD display. LCD display installation. Display Menu. Manual HU2751 / 27" LCD display HUGOSON HU2751 / Innehåll Varningar Tillbehör och beskrivningar 02 04 LCD display installation Tillbehör och anslutningar Fjärrkontroll 04 07 Svenska Display Menu Hur du

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

Exam Pen Instruktionsbok

Exam Pen Instruktionsbok Exam Pen Instruktionsbok Översättning av XnX Data AB Vid skillnader mellan den svenska och engelska manualen gäller den svenska. 2014 XnX Data AB OBS! Läs manualen och kom ihåg dessa viktiga punkter för

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... grundades 1976, och var dom första att tillverka bilstereo med autoreverse deck funktion

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Portabel UV Monitor Modell: EB612 / UV888

Portabel UV Monitor Modell: EB612 / UV888 INNEHÅLL Portabel UV Monitor Modell: EB612 / UV888 BRUKSANVISNING Innehåll... 1 Introduktion... 2 Produktöversikt... 2 Vy Framsida... 2 Vy Baksida... 2 LCD Display... 3 Att Komma Igång... 3 Rem... 3 Batterier...

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

SVENSKA. HT-SL70 och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer.

SVENSKA. HT-SL70 och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur

Läs mer

Din manual SHARP DK-V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830165

Din manual SHARP DK-V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830165 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP DK- V2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.

MANUAL SVENSKA. Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf. MANUAL SVENSKA Notera att denna manual är översatt med Google Translate. För fullständig manual på engelska vänligen besök www.bushnellgolf.com Skötsel och underhåll Neo XS klockan är tålig och vattentät.

Läs mer

Bruksanvisning UCR-100

Bruksanvisning UCR-100 381R912-A Bruksanvisning S UCR-100 Introduktion Läs alltid noggrant igenom bruksanvisningen innan ni använder enheten för första gången. Följ alla instruktioner och varningar. Enheten får ej utsättas för

Läs mer

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Snabbstartsguide

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Snabbstartsguide WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Snabbstartsguide 1 1. Viktigt information om säkerhet och hantering - Denna produkt är lämplig för användning i icke-tropiska områden under 2 000 meters höjd, vilket indikeras

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Det nya stjärnskottet inom högupplöst storbildsunderhållning

Det nya stjärnskottet inom högupplöst storbildsunderhållning Det nya stjärnskottet inom högupplöst storbildsunderhållning Fullständig HD 1080p C2Fine-paneler, senaste generationen 3LCD Kontrastförhållande 12000:1 Epsons exklusiva biofilterteknik Epson-teknologin

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien)

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Den interaktiva fjärrkontrollen demonstrerar egenskaperna, funktionerna, inställningarna och de justerbara menyerna

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Nordiceye Contrast HD

Nordiceye Contrast HD Nordiceye Contrast HD Nordiceye Contrast V150216-3 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. Innehåll Introduktion 2 Förskrivarinformation

Läs mer

DVT-1523. 15,4 LCD-tv. med inbyggd DVD-SPELARE. Svensk Bruksanvisning

DVT-1523. 15,4 LCD-tv. med inbyggd DVD-SPELARE. Svensk Bruksanvisning DVT-1523 15,4 LCD-tv med inbyggd DVD-SPELARE Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com Handhavande för KSFE 1 Display översikt Knappar Funktioner Av/På Nolla Navigation key Bekräfta val Tarera Navigation key Gå vidare i menyn För att ändra en numerisk angivelse Addera vikt till minnet för

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning

Trådlös TV-länk SLV3100. Bruksanvisning Trådlös TV-länk SLV3100 Bruksanvisning A 1 2 SLV3100 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR DC 9V Channel 1 2 3 4 ON/OFF 7 6 5 4 3 B 8 9 SLV3100 WIRELESS TVLINK RECEIVER Channel 1 2 3 4 DC 9V ON/OFF 13 12 11 10

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry SVENSKA A B E F G C D H I J 2 SVENSKA 43-50 3 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten: 77Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 77Den

Läs mer

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE Innan du börjar 1. Den här utrustningen är endast till för användning i bil med en negativ och jordad anslutning på 12 V som strömkälla. 2. Läs de här anvisningarna

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

DAB Adapter 2+ Bästa kund

DAB Adapter 2+ Bästa kund Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202 Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR0 INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt... Vy Framsida... Vy Baksida... Fjärrsensor... Att Komma Igång... Sätta i batterier... Trådlös Fjärrenhet...

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer