Manual. HUGOSON HU2751 / Innehåll. Svenska. HU2751 / 27" LCD display. LCD display installation. Display Menu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual. HUGOSON HU2751 / Innehåll. www.hugoson.se. Svenska. HU2751 / 27" LCD display. LCD display installation. Display Menu."

Transkript

1 Manual HU2751 / 27" LCD display HUGOSON HU2751 / Innehåll Varningar Tillbehör och beskrivningar LCD display installation Tillbehör och anslutningar Fjärrkontroll Svenska Display Menu Hur du väljer olika källor Användning av avancerad meny Övrig information Felsökning RGB mod specifikation Specifikationer TV signal system

2 Varning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ATTENTION RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR PRECAUCION RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO NO ABRIR DO NOT REMOVE COVER(OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. Tips vid rengörning Varning För att skydda skärmen från elchock och brand håll skärmen borta från regn och fukt. OBS! For att skydda dig från elekrtriska stötar, se till att du ansluter TVn till ett jordat eluttag. OBS! Om du andvänder din TV tillsammans med TV-spel eller eller annan liknande utrustning, se till att hålla ljusstyrka och kontrast på en låg nivå. Hög intensitet med hög nivå på ljusstyrka och kontrast kan ge permanenta skador på skärmen. 1 Torka av skärmen med en mjuk och torr trasa. 2 ANVÄND INTE lösningsmedel eller methylbenzen. Skada kan då uppstå. 3 Försäkra dig om att kontakten är urdragen före rengörning. Var uppmärksam på följande för din LCD TV. 1 Läs på etiketten på skärmens baksida och försäkra dig om att du använder rätt matningsspänning. Använd rätt spänning enligt specifikationen. Om du är osäker på vlken spänning som finns i nätet så undvik koppla in din TV. 2 Försäkra dig om att du kopplar in TVn i ett jordat uttag. 1 KOPPLA DIN TV TILL ETT JORDAT UTTAG! Se till att du inte får överbelastning på inspänningen. Detta kan leda till elstötar eller brand. 2 Se till att inga tunga föremål står på sladden. Vrid ej sladden. Se till att placera din LCD monitor på ett säkert och förankrat sätt så att den inte skadar någon eller något om den skulle falla ner. 3 Försäkra dig om att TVn är avstängd när den inte är i bruk. Om du inte använder din LCD TV under en längre tid, se till att du drar ut spänningssladden. 4 Det finns ventilationsöppningar på baksidan av TVn. Det är viktigt att dessa ventilationsöppningar inte täcks för och då förhindrar värmen att komma ut. Placera TVn så att den får tillräcklig ventilation. 5 PLACERA INTE TVn på en säng, soffa eller på en matta. Detta kan blockera för ventilation. 6 Ställ inte TVn i en bokhylla eller i ett TV-skåp som saknar öppningar för tillräcklig ventilation Håll din LCD TV borta från värmealstrande föremål eller element. Håll din LCD TV borta från direkt solljus. Tänk på att en LCD monitor är förhållandevis lätt och den kan falla ner om någon snubblar på sladden. 10 Se till att skärmen inte utsätts får tryck eller vassa föremål. Skärmen är ganska känslig och man skall som regel undvika att ta på den. Vassa föremål kan i värsta fall gå igenom glasen med risk för stötar. 02

3 Varningar Tips för hur du underhåller din monitor. Underhåll Du skall genast koppla ur din LCD monitor från spänningsnätet och kontakta försäljningsstället där du köpte din TV för hjälp om något av följande händer: 1 Spänningskabeln är skadad. 2 Någon har lyckat spilla vätska på skärmen. 3 Din LCD display har råkat bli våt eller fuktig. 4 Skärmen har blivit skadad. 5 LCD monitorn fungerar onormalt. ÖPPNA ALDRIG din LCD monitor själv. När monitorn öppnas är du exponerad för högspänning som kan vara farlig. Byte av delar Om din LCD monitor behöver service är det viktigt att du vänder dig till försäljningsstället där du köpt den. Service måste utföras av Hugoson Electronics AB eller av auktoriserad servicepartner för att garantin skall gälla. Säkerhet Lämnas TVn för service till annan än godkänd servicepartner, kan vi inte garantera din säkerhet. Detta är viktigt eftersom skärmen innehåller skräddarsydda komponenter. Serie nummer Du finner serienummer och modellnummer på baksidan av din skärm. Ha dessa nummer redo när du skall lämna din monitor till service. Utan serienummer gäller ej garantin. Vänligen läs igenom dessa varningar och riktilinjer noga. Din garanti kan bli ogiltig om du modifierar eller använder din LCD skärm på ett sätt som inte är godkänt i denna manual. Placering av TVn SKYDDA BARN OCH HUSDJUR 1. Då TVn står på sin fot är det ytterst viktigt att den är placerad så att den inte kan trilla på någon person. Finns det någon risk att TVn kan trilla ner, förankra TVn med skruvar eller med lim. Ett bra sätt att förankra TVn är att använda en säkerhetslina som skruvas fast i TVns överkant och därefter i väggen. Säkerhetslinan kan med fördel fästas under skruvinfästningarna som foten är fastsatt i bak på TVn. 2. Om du använder ett väggfäste för att sätta TVn på väggen, försäkra dig om att väggfästet är korrekt dimensionerat och att det klarar av TVns vikt. Försäkra dig om att väggfästet sätts fast i en bärande del av väggen. Kontakta fackman om du är osäker på hur TVn skall med säkerhet vara rätt förankrad i väggen. Även vid vägginfästning rekommenderar vi användning av säkerhetslina med separat fästpunkt. 3. Tänk på att stuva undan sladdar så att ingen råkar fastna i en sladd och drar ner TVn av denna anledning. 03

4 Vänligen läs igenom och följa alla anvisningar och varningar noga. Tänk på att din garanti gäller endast om anvisningarna följs. Uttalande rörande uppfyllelse av FCC-regler Denna produkt möter sektion 15 i FCC-reglerna. Användande måste uppfylla följande två villkor: (1) denna produkt får inte förorsaka skadliga störningar, och (2) denna produkt måste acceptera emottagna störningar, innefattande störningar som kan betyda att den fungerar på icke önskvärt sätt. OBS: Denna utrustning har testats och funnits vara i överensstämmelse med begränsningarna för Klass B digitala enheter i enlighet med artikel 15 i FCC-reglerna. Dessa begränsningar är avsedda att erbjuda rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostad. Denna utrustning genererar och kan även sända ut radiofrekvensenergi, och kan därför förorsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning förorsakar skadliga störningar på radioeller televisionsmottagning som kan bekräftas genom att apparaten stängs av och sätts på, uppmanas användaren att försöka justera störningarna via en eller flera av följande steg: Rikta om eller omplacera den mottagande antennen Öka avståndet mellan utrustning och mottagare Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än mottagaren Försiktighet: För att möta kraven för en FCC Klass 2 datorenhet, skall den signal- och nätsladd som medföljde denna produkt alltid användas. Federal Communication Commission varnar att förändring eller modifikation av produkten som inte uttryckligen godkänts av ansvarig för uppfyllelse kan leda till att användaren förlorar rätten att använda utrustningen. Information för Europa Produkter med CE-märkning möter både EMC Direktiv (89/336/EEC), (93/68/EEC) samt Lågspänningsdirektivet (73/23/EEC) utfärdade av Europakommissionen. 04

5 Tillbehör Vy uppifrån Knappsats Vy från sidan Vy framifrån LCD Panel Lysdiod och IR-öga Vy bakifrån Stereohögtalare Video och antenn anslutning PC anslutning Spänning in Tillbehör 1. Audio / Video kabel 2. Spänningskabel 3. Fjärrkontroll 4. AAA batterier 2 st. 5. Gummilister för väggmontering 2 st. Kabelfack Sätt tillbaka luckorna efter inkoppling Isättning av batterier 1. Sätt i 2 st. AAA batterier i fjärrkontrollen försäkra dig om att +/- kommer i rätt riktining. 2. Sätt på locket igen. 1 2 Om fjärrkontrollen ligger oanvänd under lång tid, ta ur batterierna. Var rädd om din fjärrkontroll. Tappa den inte i golvet. Håll fjärrkontrollen borta från fukt, solljus och höga temperaturer. 27" 05

6 Inkopplingsmetoder Anslutningar och kontakter Audio och Videoanslutningar Digital TV BOX UT DVD Spelare UT Vit röd Röd Vit Gul (Röd) (vit) (Gul) (Röd) (Vit) AUDIO S-VIDEO Video AUDIO VCR / DVD TV Spelkonsoll Funktion SCART S-Video VIDEO Scart kontakt med RGB som ger riktigt bra bildkvalitet vid inkoppling av tex. sattelitdecoder eller markbunden digital TV. Kontaken klarar AV, SV och RGB signal. Ljudet är inkluderat En anslutning med hög signalkvalitet. Kan kopplas till DVD, VCR eller annan videokälla. Ljudet kopplas separat via röd/vit stereo ljud. En komposit videosignal kan kopplas till TV:n. Det kan tex. röra sig om en videokamera, VCR eller annan videokälla. Ljudet kopplas separat via röd/vit stereosignal. TV-signal Anslutning för vanlig TV-signal. Ljud och bild i en enda signal 6

7 inkopplingar Anslutningar och kontakter UT anslutningar ör V H Vit öd röd å ön ö å ö ön Vit öd Kontakt för aktiv eller spelare K och VH Ut Hörlurar Ut option k Anslutning av signalkabel för uppgradering/programmering av TVns styrsystem. Används endast i servicesyfte Anslut utrustning som stödjer Y/Pb/Pr signaler som tex. DVD spelare med progressive Scan eller HDTV kompatibel utrustning som tex. HDTV VCR, HDTV sattelitmottagare, Blue ray spelare. Via denna inkoppling får du maximal bildkvalitet. Anslut aktiv med egen strömförsörjning När n är i läge används denna kontakt för att ansluta ljud från källan. När kontakten är ansluten till en källa kan du använda en omvandlingskontakt som omvandlar från 2 RCA kontakter till en mini stereokontakt (3,5 mm) Anslut hörlurar eller Ansluts till källa kan användas tillsammans med PC Ansluts till digitala signalkällor och används till eller er enligt följande standard och 7

8 inställningar Anslutningar och kontakter Spänningsanslutning Anslut din TV till ett jordat eluttag. AC Volt Hz Anslut till jordat uttag. Slåpådin Tryck på knappen på TV:ns nedre, högra sida. Programmering av TV kanaler Tryck på SOURCE knappen på din fjärrkontroll eller på knappsatsen på TVn. för att välja bildkälla Tryck på MENU knappen för att få upp inställningsmenyn, OSD (on screen display) Tryck på knappen på fjärrkontrollen för att välja TV Setup. Tryck på knappen för att välja TV Setup Tryck på knappen för att komma till CH-SCAN och tryck på pilknappen för att välja kanalscanning Tryckpå knapparna för att välja land. Tryck på knapparna för att starta sökprocessen. Detta tar ett par minuter Kanalsökningen kommer att hitta alla tillgängliga kanaler NukandubörjatittapåTV. Byt kanal genom att trycka på PRG CH upp eller ner knapparana. ett par minuter 8

9 Funktion Funktionsknappar Knapp MENU CHANNEL FUNCTION VOLUME + / - ADJUST Beskrivning Använd denna knapp för att ta fram menyn på TV-skärmen. Här kan du justera inställningarna. Använd piltangenterna för att navigera runt och för att välja olika alternativ i menyn Använd dessa knappar för att växla mellan olika förprogrammerade kanaler I menyläge, använd dessa knappar för att flytta runt i menyn på TV-skärmen Använd dessa knappar för att justera volymen I menyläge, använd dessa knappar för att välja olika funktioner SOURCE Använd denna knapp för att skifta till annan ansluten videokälla Tryck upprepade gånger på SOUCE för att växla inkälla i följande ordning TV / CVBS(AV) / S-video / SCART1 / SCART2 / YPbPr / VGA / DVI 9

10 Funktioner Fjärrkontroll Tryck för att slå Av / På din. Tryck för att stänga avljudet. Ljudet återkommer vid upprepad tryckning eller vid tryckning på någon volymknapp. frys bilden Tryck för att frysa bilden Tryck igen för att återgå till rörlig bild. Tryck upprepade gånger för att ställa vilket timer intervall du önskar, 30/60/90/120 minuter. Se sidan 12 för instruktioner. Välj andrakälla när TVn är i PIP läge. (bild-i-bild) Tryck igen för att växla andrakällan. Växlar mellan huvudkälla och andrakälla i PIP läge. Den stora och lilla bilden byter plats andrakällans position Ändra position på andrakällan i PIP-läge. storlek på andrakällan Ändra storlek på andrakällan i PIP-läge Tre olika storleka finns att välja mellan Väljer ljud från huvudkälla i PIP-läge. Väljer ljud från andrakälla i PIP-läge Justerar ljudet på TVn Väljer kanal. Tryck på 0-9 för att välja kanal direkt. Hoppa tillbaka till föregående kanal Tryck på (i) kanppen för att få information om aktuell inkällas (Inkälla/kanal/audioläge) 10

11 Funktioner Fjärrkontroll Text-TV Tryck här för att aktivera text-tv Tryck igen för att ha den genomskinlig. Tryck en tredje gång för att stänga av text -TV. Gå direkt till dina favoritsidor i text-tv genom snabbvalsknapparna. Använd de färgade knapparna Tryck på denna knapp för att hoppa till sidan 100 eller använd knapparna ill Text-TV sidan blir nummrerad och läggs till till den sida du väljer Visar underliggande (SUB-sidor) om de finns tillgängliga Tryck på denna knapp för att bläddra bland tillgängliga sidor. E Ta fram dold information som kan finna i bilden Tryck på denna knapp om du vill ändar font-storlek. Full storlek, övre halvan eller undre halvan av bilden skärm skärmtext övre halvan visar övre halvan av full skärm nedre halvan Visar nedre halvan av full skärm Tryck på denna knapp för att stoppa bläddring av sidor Text-TV mottagaren slutar ta emot information Snabbvalsknappar för val av indikerad sida Funktionen varierar beroende på inställd kanal Skalning av visad bild Ändra skala på bildformatet. Du kan välja mellan: Välj avancerade bildinställningar: Väljer mellan och Om sändningen inte är i stereo, uteblir ljudet. Välj då Växlar mellan insignalkällor Tryck på MENU för att ta fram menyn på skärmen. Tryck igen för att ta bort den. Med pilknapparna väljer du att aktivera val och göra olika inställningar 1

12 er Huvudbilds läge Du kan välja huvudkälla genom att använda din fjärrkontroll. Den valda huvudkällan dyker upp i övre högra hörnet på TV-skärmen Du kan göra olika inställningar för olika insignalkällor i MENYN. Varje inkälla kan ha sin inställning (se diagram 1). (Bild-I-Bild läge) TV kan visa en huvudkälla och en andrakälla (SUB-källa) samtidigt. Andrakällan dyker upp inom en ram i bilden från huvudkällan. För att aktivera PIP (Bild-i-Bild), tryck på PIP Source på din fjärrkontroll Välj andrakälla genom att trycka på PIP Source knappen på din fjärrkontroll. Tryck flera gånger om du vill ändra andrakälla. OBS det finns ingen PIP knapp på själva TVn Möjliga inställningsmöjligheter ändras när du växlar andrakälla Insignalskälla Huvudkälla Kanal läge Huvudkälla Andrakälla Läge LJUD UT Andrakälla ( ) 2

13 Användning av avancerade menyer Använd snabbvalsknapp på fjärrkontrollen och välj önskad huvudkälla När du valt din inkälla dyker status upp i övre högra hörnet av skärmen. När du valt inkälla tryck på MENU knappen för att välja följande Här kan du nu göra inställningar som stämmer överens med din favoritkanal. Du kan justera färg och ljusinställningar. Här kan du göra avancerade bildinställningar. (för användning i PC-läge) Här kan du justera läge och skärpa i bilden. Används i TV-läge Här kan du göra justeringar för antenn eller kabel-tv Här har du flera möjligheter att justera ljudet. Inställning av meny-färger och val av meny-språk 3

14 Användning av avancerade menyer Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att få upp menyn Tryck på knapparna för att komma till. Tryck på knappen för att välja för justering Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att komma till parameter som du vill justera Tryck på knappen för att bekräfta ditt val. Tryck knapparna för att justera inställningar Tryck igen för att gå ur menyn. y Beskrivning Aktiv Tryck för att öka/ minska kontrast i bilden. Kontrasten kan varieras mellan Tryck för att justera ljusstyrkan Justering sker mellan ö Tryck för att ändra bakgrunds- lampan Tryck för justering av färgmättnad mellan Tryck för att justera nyans i röda / gröna toner Justering sker mellan ö ö Tryck för att göra bilden skarpare eller mjukare Justeras mellan Tryck för att ändra färgmättnad Tryck för att öka/minska röda toner i bilden Justeras mellan Tryck för att öka/minska gröna toner i bilden Justeras mellan Tryck för att öka/minska blå toner i bilden Justeras mellan läge välj vithet i mitten av bilden. Tryck för att balansera färgen Tryck på denna knapp för att återgå till, från fabriken förinställda värden 4

15 Användning av avancerade menyer Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att få upp huvudmenyn på din TV Tryck på knappen för att komma till. Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att välja för justering Tryck på knapparna för att välja den parameter du vill justera Tryck på knappen för att aktivera ditt val för justering Tryck på knapparna för att göra din egen inställning av vald parameter Tryck på igen för att gå ur justeringsläget och stänga av menyn på skärmen. y Beskrivning Tillgänglig när Picture mode är "USER". Är beroende av aktuell sändning Brus redusering För att visa bild storlek när källsignal mottages. (Dynamisk korrigering av luminans) Automatisk optimering av ansiktsfärger, hudnyanser. Förbättring och optimering av färger i naturen. ( ) Återställning av alla värden till, i fabriken förinställda värden 5

16 Användning av avancerade menyer Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att få upp huvudmenyn på din TV Tryck på knapparna för att komma till Tryck på knappen för att välja för justering Tryck på knapparna för att komma till den parameter som du vill justera Tryck på knappen för att välja parameter. Tryck på för att justera parametern till önskat värde Tryck på för att gå ur menyn y Beskrivning Automatisk justering Tryck på för att automatiskt justera bildninställningen. Tryck på knapparna för att justera VGA inställning för stabil bild- ck återgivning. Justeras mellan Tryck på knapparna för att justera fokus och skärpa i VGA läge. se Justeras mellan Tryck på knapparna för att justera den horisontala VGA positionen. Justeras mellan Tryck på knapparna för att justera den vertikala VGA positionen Justeras mellan Välj denna funktion för att återställa TVn till tidigare fabriksinställningar. 6

17 Användning av avancerade menyer ö a y Beskrivning Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att få fram huvudmenyn Tryck på knapparna för att komma till: Tryck på knappen för att gå över i sidomenyn. Tryck på knapparna för att gå vidare till den funktion du vill aktivera Tryck på knappen för att bekräfta ditt val av justering. Tryck på knapparna för att justera inställningar i den valda undermenyn. Tryck igen för att gå ur menyn Automatisk kanalsökning Tryck på knappen för att starta automatisk kanalsökning. Denna kanalsökning måste du göra när du installerat din TV för första gången Här kan du byta ordning på de funna kanalerna, välja att skippa en kanal eller eller göra finjusteringar inom 2 Mhz Se nästa sida för detaljer Manuell frekvensjustering av varje individuell kanal. Frekvensen kommer att vara konstant om inte "update scan" körs. Använd denna funktion när du har förinställda kanaler. Tryck på för att finna nytillkommna kanaler. De hamnar sist i kanallistan. knapparna 7

18 Användning av avancerade menyer När du gått in i PR-EDIT tabellen kan du använda knappen för att markera den kanal du önskar ändra till grön. Med hjälp av väljer den kanal du vill byta plats med och trycker på igen. På så vis byter du plats på kanalerna Tryck på knapparna på fjärrkontrollen för att markera den kanal i gult som du vill editera och tryck på knappen på fjärrkontrollen för att komma in i editeringsmenyn Hur man editerar i denna menyn Använd knapparana på fjärrkontrollen för att välja vilket TV system som skall gälla för den valda programfrekvensen. (i Norden använder vi PAL-BG) Om det inte finns något annat system tillgängligt för den aktuella frekvensen, går det inte att välja något annat system). Tryck 1 för att välja mellan och Tryck ö och Tryck ö och Tryck ö och betyder att skip är avslagen (kanalen hoppas ej över och betyder att skip är påslagen Tryck på MENU knappen när du vill gå ur menyerna och är färdig med dina inställningar 8

19 Användning av avancerade menyer Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att öppna upp huvudmenyn Tryck på knapparna för att markera Tryck på knappen för att gå in i sidomenyn Tryck på knapparna för att markera den parameter du vill justera Tryck på knappen för att bekräfta ditt val Tryck på knapparna för att justera värdet. Tryck igen för att gå ur menyn. y Beskrivning Tryck på knapparna för att justera balansen mellan höger/vänster högtalare Tryck på knapparna för att öka/minska basen i ljudet Justeras mellan Tryck på knapparna för att öka/minska diskanten i ljudet. Justeras mellan Välj eller för att sätta på eller stänga av funktionen. Välj för att återställa till fabriksinställningar. Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att öppna upp huvudmeny på din TV Tryck på knapparna för att förflytta dig till: Tryck på knappen för att gå in i sidomenyn. Tryck på knapparna för att markera den parameter som du vill justera. Tryck på knappen för att bekräfta ditt val Tryck på knapparna för att justera det inställda värdet Tryck igen för att gå ur menyn Beskrivning Tryck på knapparna för att välja språk Tryck på knapparna för att välja menybakgrund. Välj denna funktion för att återgå till fabriksinställningar. 9

20 Övrig information Felsökning Följande tabell innefattar de vanligaste problemen och lösningarna till dessa Vänligen gå igenom denna lista innan ni kontaktar service center Ingen bild Onormala färger Förvrängd bild Bilden är för mörk Endast ljud, ingen bild Endast bild, inget ljud. Fjärrkontrollen fungerar ej Anledning Är spänningskabeln ansluten Har du slagit på TVn Är rätt signalkälla inkopplad? Är TVn i energisparläge Är signalkabeln korrekt inkopplad? Är signalkabeln rätt inkopplad? Är det kompatibel frekvens på insignalen? Är kontrast och ljusstyrka nerskruvat till lägsta nivån Är insignalen rätt inkopplad Är TV signalen för svag Är ljudkabeln rätt inkopplad? Är volymen nerskruvad till minimum Är signalkabeln skadad? Är TV signalen för svag Är batterierna slut Har ni problem med statisk elektrisitet eller har ni haft åsknedslag Lösning Anslut elkontakten Slå på TVn. Kontrollera att lampan på fronten tänds. Anslut rätt signalkälla. Kontrollera kablarna. Aktivera inkopplad dator som gått i viloläge. Anslut kabeln rätt. Anslut kabeln korrekt. Justera insignal så att den blir kompatibel. Justera ljusstyrka och kontrast Undersök inkopplad kabel och anslut korrekt. TV-RF signal måste vara över 50dB Anslut kabeln korrekt. Justera upp volymen Byt ut kabeln mot en ny kabel TV-RF signalen måste vara mins 50dB. Byt ut batterierna Stäng av TVn i 10 sekunder och sätt på den igen. Dra gärna ut kontakten Följande tabell innefattar de vanligaste problemen och lösningarna till dessa Kan inte ta emot Kan inte ta emot alla kanaler via antennen. Inga färger Blinkande bild med spök- skuggor på objekt. Brutna linjer och segment Vissa kanaler blockerar. Jag vill finna nya kanaler Överlappande spökbild i bilden Kan inte välja viss funktion Kan inte ta emot program Möjlig lösning Byt till annan signalkälla. Använd automatisk kanalsökningsfunktion. Vid signal under 50dB använd signal- förstärkare. För kaneler som ej är i minnet se sid. 17. Gå in i menyn och gör färgjusteringar Undersök din anslutning till antennen Undersök om kanalen är rätt inställd. Tryck "signal source" och ändra i-mod. Justera antennen Håll TVn borta från störande källor som tex.bilar, neonljus, hårtorkar, tråd- lösa telefoner etc. Använd kanalsökningsfunktion. Se sidan 17. Använd en multiriktad utomhusantenn. Bra lösning om din bostad blockeras av närliggande berg eller fastigheter Om den valda funktionen är grå, går den inte att välja i den menyn du är i Använd automatisk kanalsökning för att finna kanaler som ej är med i din kanallista bland valbara kanaler. se sid 17 Om du har fler frågor, kontakta din återförsäljare 20

21 Övrig information Data och antenn Ket Normer Spänning Miljö Övrigt option Aktiv yta panelstorlek Format antal pixlar Ljusstyrka K id Betraktningsvinkel Livsläng för bakgrundslampa TV K a K a och n Hörlur ut X1 Färg Säkerhet spänning Energiförbrukning Viloläge / Driftsmiljö Förvaringstemperatur Inbyggda stereohögtalare B tum 9 8 rå till grå 6 graderstkt timmar K V/H V/H V/H och V/H V/H kontakt endast för service stereo kontakt 5 2 x 5W ingen kondens ingen kondens 1

22 Övrig information Färgsystem och sändningssytem per land. Land Färgsystem Text TV 2

23 3 Övrig Land Färgsystem Text TV

24 Övrig Land Färgsystem Text TV 3

HUGOSON HU2713 27" LCD TV

HUGOSON HU2713 27 LCD TV HUGOSON HU2713 27" LCD TV Användarmanual / User manual www.hugoson.se / www.hugoson.com Manual HU2713 / 27" LCD display HUGOSON HU2713 / Innehåll Varningar Tillbehör och beskrivningar 02 04 LCD display

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

SmartView Synergy PI Version 140130

SmartView Synergy PI Version 140130 ' SmartView Synergy PI Version 140130 Polar Print SmartView Synergi PI Användarmanual Viktig säkerhetsinformation Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner som markerats på produkten.

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007 Art Nr. 1-3083 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

TOPAZ XL HD Förstoringskamera

TOPAZ XL HD Förstoringskamera TOPAZ XL HD Förstoringskamera Användarmanual Freedom Scientific Inc. December, 2011 Art Nr. 1-3304 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

ClearView + Version 120626

ClearView + Version 120626 ClearView + Version 120626 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grattis till din ClearView+... 3 2 Säkerhet och underhåll... 4 3 Beskrivning av ClearView +... 5 4 Handhavande... 7 5 Felsökning... 11 6 Garantivillkor...

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1 Solo HD Nordic SOLO manual version 20120808 1 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. SOLO HD från Nordiceye är ett flexibelt portabelt

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3071

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3071 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3071 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

42.MST 1/D (E4210405)

42.MST 1/D (E4210405) BRUKSANVISNING Fältstyrkemätare 42.MST 1/D (E4210405) Råsundavägen 15 169 67 Solna, Tel. 08-705 65 95 Fax. 08-705 65 99 info@elmanet.se www.elmanet.se Innehållsförteckning 1 INFORMATION... 3 2 INTRODUKTION...

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

8. Videoutgång 9. Driftknappar 10. Strömindikator 11. PAL-indikator 12. Kanalomkopplare 13. Videoingång. A. Meny B. Zoom C.

8. Videoutgång 9. Driftknappar 10. Strömindikator 11. PAL-indikator 12. Kanalomkopplare 13. Videoingång. A. Meny B. Zoom C. Produktinformation MOTTAGARE. Antenn 2. VGA-utgång 3. VGA-ingång 4. AUDIO-ingång 5. S-VIDEO 6. Nätanslutning 7. Kontrollknappar 8. Videoutgång 9. Driftknappar 0. Strömindikator. PAL-indikator 2. Kanalomkopplare

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

EXPLORE 7 HD 20151124

EXPLORE 7 HD 20151124 EXPLORE 7 HD 20151124 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 1. DELAR OCH TILLBEHÖR... 3 2. ÖVERSIKT... 3 3. ANVÄNDA EXPLORĒ 7... 5 3.1 STRÖM PÅ/AV... 5 3.2 ÖKA OCH MINSKA FÖRSTORING... 6 3.3 FÄRGLÄGE

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Användarmanual LCD Färg-TV DFT-2615

Användarmanual LCD Färg-TV DFT-2615 Användarmanual LCD Färg-TV DFT-2615 För att få ut maximalt av din apparat redan från början, läs denna manual noggrant och behåll den som framtida stöd. Tack för ditt köp av våra LCD TV-produkter. För

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

37 LCD TV DFT-3719HD

37 LCD TV DFT-3719HD 37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Cinema 300. Högtalarsystem för hemmabio. Snabbstartguide. Tack för att du valt denna JBL produkt. Inkluderade artiklar

Cinema 300. Högtalarsystem för hemmabio. Snabbstartguide. Tack för att du valt denna JBL produkt. Inkluderade artiklar Cinema 300 Högtalarsystem för hemmabio Snabbstartguide Tack för att du valt denna JBL produkt Cinema 300 är ett komplett hemmabio i sex delar som omfattar fyra identiska, tvåvägs, video avskärmade satellit,

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna.

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna. Bruksanvisning Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. ReSound Unite TV kommer att ge dig en hög kvalité med överfört ljud direkt till din hörapparat från din TV, HiFi stereo, dator och

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SDV7220/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 44 Säkerhet 44 Återvinning 44 2 Din SDV7220/12 45 Översikt 45 3 Komma igång 46

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Dell W2600 26 tums LCD-TV Användarhandbok

Dell W2600 26 tums LCD-TV Användarhandbok Dell W2600 26 tums LCD-TV Användarhandbok Modell W2600 www.dell.com support.dell.com Obs, Märk och Varning OBS: OBS indikerar viktig information som hjälper dig använda din TV bättre. MÄRK: MÄRK indikerar

Läs mer

Instruktionsmanual. Instruktionsmanual för FMH 6050. 1 Inledning

Instruktionsmanual. Instruktionsmanual för FMH 6050. 1 Inledning Instruktionsmanual Instruktionsmanual för FMH 6050 1 Inledning Du gjorde ett utmärkt val då du inhandlade denna produkt, tillverkad av innovativ teknologi som kommer ge dig unik service. Ta några minuter

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 INSTRUKTIONSBOK VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 Värmehäll utan vulstkant Modell 3113400, 3113500, 3113600 Värmehäll med vulstkant Modell 3112800 AB Hallins Verkstäder Box 24 S-599 21 ÖDESHÖG

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

DVD-736 Bruksanvisning

DVD-736 Bruksanvisning DVD-736 Bruksanvisning VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. INNEHÅLL INNEHÅLL...1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...2-3 NOTERINGAR

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202 Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR0 INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt... Vy Framsida... Vy Baksida... Fjärrsensor... Att Komma Igång... Sätta i batterier... Trådlös Fjärrenhet...

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Vocatex Standard och Plus

Vocatex Standard och Plus Vocatex Standard och Plus 120719 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Säkerhets- och underhållsinstruktioner... 3 Säkerhetsinstruktioner... 3 Underhållsinstruktioner... 4 2. Kom igång... 5

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE Innan du börjar 1. Den här utrustningen är endast till för användning i bil med en negativ och jordad anslutning på 12 V som strömkälla. 2. Läs de här anvisningarna

Läs mer

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics.

DENVER SC-2. Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz. Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver.electronics. DENVER SC-2 Trådlös Baby Alarm, 2,4 GHz Bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver.electronics.com VIKTIGASÄKERHETSÅTGÄDER FÖRE INSTALLATION 1 Gratulerar till din nya

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien)

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Den interaktiva fjärrkontrollen demonstrerar egenskaperna, funktionerna, inställningarna och de justerbara menyerna

Läs mer

Univox CLS-1 Effektiv hörslingeförstärkare för TV/musik/mikrofon

Univox CLS-1 Effektiv hörslingeförstärkare för TV/musik/mikrofon Univox CLS-1 Effektiv hörslingeförstärkare för TV/musik/mikrofon Bruksanvisning Art.nr. 202050 Innehåll Inledning 3 Installationsanvisning 3 Placera förstärkaren och anslut vald slinglösning 3 Anslut CLS-1

Läs mer