HUGOSON HU " LCD TV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUGOSON HU2713 27" LCD TV"

Transkript

1 HUGOSON HU " LCD TV Användarmanual / User manual /

2 Manual HU2713 / 27" LCD display HUGOSON HU2713 / Innehåll Varningar Tillbehör och beskrivningar LCD display installation Anslutning av kringutrustning Fjärrkontroll Svenska Display Menu PIP (Bild-i-Bild) alternativ Användning av avancerad meny Övrig information Felsökning RGB mod specifikation Specifikationer TV system

3 Varning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ATTENTION RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR PRECAUCION RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO NO ABRIR DO NOT REMOVE COVER(OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. Tips vid rengörning Varning För att skydda skärmen från elchock och brand håll skärmen borta från regn och fukt. OBS! For att skydda dig från elekrtriska stötar, se till att du ansluter TVn till ett jordat eluttag. OBS! Om du andvänder din TV tillsammans med TV-spel eller eller annan liknande utrustning, se till att hålla ljusstyrka och kontrast på en låg nivå. Hög intensitet med hög nivå på ljusstyrka och kontrast kan ge permanenta skador på skärmen. 1 Torka av skärmen med en mjuk och torr trasa. 2 ANVÄND INTE lösningsmedel eller methylbenzen. Skada kan då uppstå. 3 Försäkra dig om att kontakten är urdragen före rengörning. Var uppmärksam på följande för din LCD TV. 1 Läs på etiketten på skärmens baksida och försäkra dig om att du använder rätt matningsspänning. Använd rätt spänning enligt specifikationen. Om du är osäker på vlken spänning som finns i nätet så undvik koppla in din TV. 2 Försäkra dig om att du kopplar in TVn i ett jordat uttag. 1 KOPPLA DIN TV TILL ETT JORDAT UTTAG! Se till att du inte får överbelastning på inspänningen. Detta kan leda till elstötar eller brand. 2 Se till att inga tunga föremål står på sladden. Vrid ej sladden. Se till att placera din LCD monitor på ett säkert och förankrat sätt så att den inte skadar någon eller något om den skulle falla ner. 3 Försäkra dig om att TVn är avstängd när den inte är i bruk. Om du inte använder din LCD TV under en längre tid, se till att du drar ut spänningssladden. 4 Det finns ventilationsöppningar på baksidan av TVn. Det är viktigt att dessa ventilationsöppningar inte täcks för och då förhindrar värmen att komma ut. Placera TVn så att den får tillräcklig ventilation. 5 PLACERA INTE TVn på en säng, soffa eller på en matta. Detta kan blockera för ventilation. 6 Ställ inte TVn i en bokhylla eller i ett TV-skåp som saknar öppningar för tillräcklig ventilation Håll din LCD TV borta från värmealstrande föremål eller element. Håll din LCD TV borta från direkt solljus. Tänk på att en LCD monitor är förhållandevis lätt och den kan falla ner om någon snubblar på sladden. 10 Se till att skärmen inte utsätts får tryck eller vassa föremål. Skärmen är ganska känslig och man skall som regel undvika att ta på den. Vassa föremål kan i värsta fall gå igenom glasen med risk för stötar. 02

4 Varningar Tips för hur du underhåller din monitor. Underhåll Du skall genast koppla ur din LCD monitor från spänningsnätet och kontakta försäljningsstället där du köpte din TV för hjälp om något av följande händer: 1 Spänningskabeln är skadad. 2 Någon har lyckat spilla vätska på skärmen. 3 Din LCD display har råkat bli våt eller fuktig. 4 Skärmen har blivit skadad. 5 LCD monitorn fungerar onormalt. ÖPPNA ALDRIG din LCD monitor själv. När monitorn öppnas är du exponerad för högspänning som kan vara farlig. Byte av delar Om din LCD monitor behöver service är det viktigt att du vänder dig till försäljningsstället där du köpt den. Service måste utföras av Hugoson Electronics AB eller av auktoriserad servicepartner för att garantin skall gälla. Säkerhet Lämnas TVn för service till annan än godkänd servicepartner, kan vi inte garantera din säkerhet. Detta är viktigt eftersom skärmen innehåller skräddarsydda komponenter. Serie nummer Du finner serienummer och modellnummer på baksidan av din skärm. Ha dessa nummer redo när du skall lämna din monitor till service. Utan serienummer gäller ej garantin. Vänligen läs igenom dessa varningar och riktilinjer noga. Din garanti kan bli ogiltig om du modifierar eller använder din LCD skärm på ett sätt som inte är godkänt i denna manual. Placering av TVn SKYDDA BARN OCH HUSDJUR 1. Då TVn står på sin fot är det ytterst viktigt att den är placerad så att den inte kan trilla på någon person. Finns det någon risk att TVn kan trilla ner, förankra TVn med skruvar eller med lim. Ett bra sätt att förankra TVn är att använda en säkerhetslina som skruvas fast i TVns överkant och därefter i väggen. Säkerhetslinan kan med fördel fästas under skruvinfästningarna som foten är fastsatt i bak på TVn. 2. Om du använder ett väggfäste för att sätta TVn på väggen, försäkra dig om att väggfästet är korrekt dimensionerat och att det klarar av TVns vikt. Försäkra dig om att väggfästet sätts fast i en bärande del av väggen. Kontakta fackman om du är osäker på hur TVn skall med säkerhet vara rätt förankrad i väggen. Även vid vägginfästning rekommenderar vi användning av säkerhetslina med separat fästpunkt. 3. Tänk på att stuva undan sladdar så att ingen råkar fastna i en sladd och drar ner TVn av denna anledning. 03

5 Tillbehör Vy från ovan Klknappar Vy från sidan Vy framifrån Högtalare Vy bakifrån mottagare anslutningar Anslutningar Spänningsanslutning Tillbehör kabel Spänningskabel Fjärrkontroll rier sättning av batterier Stoppa i 2 st. ier i fjärrkontrollen Försäkra dig om att + och - kommer rätt Sätt på locket Ta ur batterierna ur fjärrkontrollen om den inte används under långa perioder Var försiktig med din fjärrkontroll Den kan ta skada om du tappar den Håll fjärrkontrollen borta från väta, starkt solljus och hög temperatur 4

6 Inkopplingsmetoder Anslutningar och kontakter och anslutning Digital TV UT Spelare UT öd Vit Röd Vit Gul Röd (vit TV Spelkonsoll och V/H och V/H TV- Funktion Scart kontakt med RGB som ger riktigt bra bildkvalitet vid inkoppling av tex. sattelitdecoder eller mark- bunden digital TV. Kontaken klarar AV, SV och RGB signal. Ljudet är inkluderat Ansluts till. Ljudet kopplas via röd+vit RCA kontakt Anslut utrustning som har kontakt det kan tex. vara en videokamera, TV-spel, videobox eller video kasett spelare. Ljudet kopplas separat via röd/vit RCA kontakt Anslutning för vanlig TV-signal. Ljud och bild i en enda signal 5

7 inkopplingar Anslutningar och kontakter UT anslutningar ör V H Vit öd röd å ön ö å ö ön Vit öd Kontakt för aktiv eller spelare K och VH Ut Hörlurar Ut option k Anslutning av signalkabel för uppgradering/programmering av TVns styrsystem. Används endast i servicesyfte Anslut utrustning som stödjer Y/Pb/Pr signaler som tex. DVD spelare med progressive Scan eller HDTV kompatibel utrustning som tex. HDTV VCR, HDTV sattelitmottagare, Blue ray spelare. Via denna inkoppling får du maximal bildkvalitet. Anslut aktiv med egen strömförsörjning När n är i läge används denna kontakt för att ansluta ljud från källan. När kontakten är ansluten till en källa kan du använda en omvandlingskontakt som omvandlar från 2 RCA kontakter till en mini stereokontakt (3,5 mm) Anslut hörlurar eller Ansluts till källa kan användas tillsammans med PC Ansluts till digitala signalkällor och används till eller er enligt följande standard och 6

8 inställningar Anslutningar och kontakter Spänningsanslutning Anslut din till ett jordat eluttag. Inspänning varierar från land till land Ditt vägguttag ser inte ut som på bilden Spänning Slå på din Tryck på knappen nere på ns högra sida. Indikatorstatus ö Spänning på ö ering av kanaler Tryck på knappen på din fjärrkontroll eller på knappsatsen på TVn. för att välja bildkälla Tryck på MENU knappen för att få upp inställningsmenyn, OSD (on screen display) Tryck på knappen på fjärrkontrollen för att välja. Tryck på knappen för att välja Tryck på knappen för att komma till och tryck på pilknappen för att välja kanalscanning Tryck på knapparna för att välja land. Tryck på knapparna för att starta sökprocessen. Detta tar ett par minuter Kanalsökningen kommer att hitta alla tillgängliga kanaler Nu kan du börja titta på TV Byt kanal genom att trycka på p och ner knapparna ett par minuter 7

9 Funktion Funktionsknappar Knapp Beskrivning Använd denna knapp för att ta fram menyn på TV-skärmen. Här kan du justera inställningarna. Använd piltangenterna för att navigera runt och för att välja olika alternativ i menyn Använd dessa knappar för att växla mellan olika förprogrammerade kanaler I menyläge, använd dessa knappar för att flytta runt i menyn på TV-skärmen Använd dessa knappar för att justera volymen I menyläge, använd dessa knappar för att välja olika funktioner Använd denna knapp för att skifta till annan ansluten videokälla Tryck upprepade gånger på för att växla inkälla i följande ordning TV / CVBS(AV) / S-video / SCART1 / SCART2 / YPbPr / VGA / DVI Direktval av specifik inkälla finns på din fjärrkontroll 8

10 Funktioner Fjärrkontroll Tryck för att slå Av / På din. Tryck för att stänga avljudet. Ljudet återkommer vid upprepad tryckning eller vid tryckning på någon volymknapp. frys bilden Tryck för att frysa bilden Tryck igen för att återgå till rörlig bild. Tryck upprepade gånger för att ställa vilket timer intervall du önskar, 30/60/90/120 minuter. Se sidan 12 för instruktioner. Välj andrakälla när TVn är i PIP läge. (bild-i-bild) Tryck igen för att växla andrakällan. Växlar mellan huvudkälla och andrakälla i PIP läge. Den stora och lilla bilden byter plats andrakällans position Ändra position på andrakällan i PIP-läge. storlek på andrakällan Ändra storlek på andrakällan i PIP-läge Tre olika storleka finns att välja mellan Väljer ljud från huvudkälla i PIP-läge. Väljer ljud från andrakälla i PIP-läge Justerar ljudet på TVn Väljer kanal. Tryck på 0-9 för att välja kanal direkt. Hoppa tillbaka till föregående kanal Tryck på (i) kanppen för att få information om aktuell inkällas (Inkälla/kanal/audioläge) 9

11 Funktioner Fjärrkontroll Text-TV Tryck här för att aktivera text-tv Tryck igen för att ha den genomskinlig. Tryck en tredje gång för att stänga av text -TV. Gå direkt till dina favoritsidor i text-tv genom snabbvalsknapparna. Använd de färgade knapparna Tryck på denna knapp för att hoppa till sidan 100 eller använd knapparna ill Text-TV sidan blir nummrerad och läggs till till den sida du väljer Visar underliggande (SUB-sidor) om de finns tillgängliga Tryck på denna knapp för att bläddra bland tillgängliga sidor. E Ta fram dold information som kan finna i bilden Tryck på denna knapp om du vill ändar font-storlek. Full storlek, övre halvan eller undre halvan av bilden skärm skärmtext övre halvan visar övre halvan av full skärm nedre halvan Visar nedre halvan av full skärm Tryck på denna knapp för att stoppa bläddring av sidor Text-TV mottagaren slutar ta emot information Snabbvalsknappar för val av indikerad sida Funktionen varierar beroende på inställd kanal Skalning av visad bild Ändra skala på bildformatet. Du kan välja mellan: Välj avancerade bildinställningar: Väljer mellan och Om sändningen inte är i stereo, uteblir ljudet. Välj då Växlar mellan insignalkällor Tryck på MENU för att ta fram menyn på skärmen. Tryck igen för att ta bort den. Med pilknapparna väljer du att aktivera val och göra olika inställningar 0

12 er Huvudbilds läge Du kan välja huvudkälla genom att använda din fjärrkontroll. Den valda huvudkällan dyker upp i övre högra hörnet på TV-skärmen Du kan göra olika inställningar för olika insignalkällor i MENYN. Varje inkälla kan ha sin inställning (se diagram 1). (Bild-I-Bild läge) TV kan visa en huvudkälla och en andrakälla (SUB-källa) samtidigt. Andrakällan dyker upp inom en ram i bilden från huvudkällan. För att aktivera PIP (Bild-i-Bild), tryck på PIP Source på din fjärrkontroll Välj andrakälla genom att trycka på PIP Source knappen på din fjärrkontroll. Tryck flera gånger om du vill ändra andrakälla. OBS det finns ingen PIP knapp på själva TVn Möjliga inställningsmöjligheter ändras när du växlar andrakälla Insignalskälla Huvudkälla Kanal läge Huvudkälla Andrakälla Läge LJUD UT Andrakälla ( ) 1

13 Användning av avancerade menyer Använd snabbvalsknapp på fjärrkontrollen och välj önskad huvudkälla När du valt din inkälla dyker status upp i övre högra hörnet av skärmen. När du valt inkälla tryck på MENU knappen för att välja följande Här kan du nu göra inställningar som stämmer överens med din favoritkanal. Du kan justera färg och ljusinställningar. Här kan du göra avancerade bildinställningar. (för användning i PC-läge) Här kan du justera läge och skärpa i bilden. Används i TV-läge Här kan du göra justeringar för antenn eller kabel-tv Här har du flera möjligheter att justera ljudet. Inställning av meny-färger och val av meny-språk 2

14 Användning av avancerade menyer Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att få upp menyn Tryck på knapparna för att komma till. Tryck på knappen för att välja för justering Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att komma till parameter som du vill justera Tryck på knappen för att bekräfta ditt val. Tryck knapparna för att justera inställningar Tryck igen för att gå ur menyn. y Beskrivning Aktiv Tryck för att öka/ minska kontrast i bilden. Kontrasten kan varieras mellan Tryck för att justera ljusstyrkan Justering sker mellan ö Tryck för att ändra bakgrunds- lampan Tryck för justering av färgmättnad mellan Tryck för att justera nyans i röda / gröna toner Justering sker mellan ö ö Tryck för att göra bilden skarpare eller mjukare Justeras mellan Tryck för att ändra färgmättnad Tryck för att öka/minska röda toner i bilden Justeras mellan Tryck för att öka/minska gröna toner i bilden Justeras mellan Tryck för att öka/minska blå toner i bilden Justeras mellan läge välj vithet i mitten av bilden. Tryck för att balansera färgen Tryck på denna knapp för att återgå till, från fabriken förinställda värden 3

15 Användning av avancerade menyer Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att få upp huvudmenyn på din TV Tryck på knappen för att komma till. Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att välja för justering Tryck på knapparna för att välja den parameter du vill justera Tryck på knappen för att aktivera ditt val för justering Tryck på knapparna för att göra din egen inställning av vald parameter Tryck på igen för att gå ur justeringsläget och stänga av menyn på skärmen. y Beskrivning Tillgänglig när Picture mode är "USER". Är beroende av aktuell sändning Brus redusering För att visa bild storlek när källsignal mottages. (Dynamisk korrigering av luminans) Automatisk optimering av ansiktsfärger, hudnyanser. Förbättring och optimering av färger i naturen. ( ) Återställning av alla värden till, i fabriken förinställda värden 4

16 Användning av avancerade menyer Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att få upp huvudmenyn på din TV Tryck på knapparna för att komma till Tryck på knappen för att välja för justering Tryck på knapparna för att komma till den parameter som du vill justera Tryck på knappen för att välja parameter. Tryck på för att justera parametern till önskat värde Tryck på för att gå ur menyn y Beskrivning Automatisk justering Tryck på för att automatiskt justera bildninställningen. Tryck på knapparna för att justera VGA inställning för stabil bild- ck återgivning. Justeras mellan Tryck på knapparna för att justera fokus och skärpa i VGA läge. se Justeras mellan Tryck på knapparna för att justera den horisontala VGA positionen. Justeras mellan Tryck på knapparna för att justera den vertikala VGA positionen Justeras mellan Välj denna funktion för att återställa TVn till tidigare fabriksinställningar. 5

17 Användning av avancerade menyer ö a y Beskrivning Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att få fram huvudmenyn Tryck på knapparna för att komma till: Tryck på knappen för att gå över i sidomenyn. Tryck på knapparna för att gå vidare till den funktion du vill aktivera Tryck på knappen för att bekräfta ditt val av justering. Tryck på knapparna för att justera inställningar i den valda undermenyn. Tryck igen för att gå ur menyn Automatisk kanalsökning Tryck på knappen för att starta automatisk kanalsökning. Denna kanalsökning måste du göra när du installerat din TV för första gången Här kan du byta ordning på de funna kanalerna, välja att skippa en kanal eller eller göra finjusteringar inom 2 Mhz Se nästa sida för detaljer Manuell frekvensjustering av varje individuell kanal. Frekvensen kommer att vara konstant om inte "update scan" körs. Använd denna funktion när du har förinställda kanaler. Tryck på för att finna nytillkommna kanaler. De hamnar sist i kanallistan. knapparna 6

18 Användning av avancerade menyer När du gått in i PR-EDIT tabellen kan du använda knappen för att markera den kanal du önskar ändra till grön. Med hjälp av väljer den kanal du vill byta plats med och trycker på igen. På så vis byter du plats på kanalerna Tryck på knapparna på fjärrkontrollen för att markera den kanal i gult som du vill editera och tryck på knappen på fjärrkontrollen för att komma in i editeringsmenyn Hur man editerar i denna menyn Använd knapparana på fjärrkontrollen för att välja vilket TV system som skall gälla för den valda programfrekvensen. (i Norden använder vi PAL-BG) Om det inte finns något annat system tillgängligt för den aktuella frekvensen, går det inte att välja något annat system). Tryck 1 för att välja mellan och Tryck ö och Tryck ö och Tryck ö och betyder att skip är avslagen (kanalen hoppas ej över och betyder att skip är påslagen Tryck på MENU knappen när du vill gå ur menyerna och är färdig med dina inställningar 7

19 Användning av avancerade menyer Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att öppna upp huvudmenyn Tryck på knapparna för att markera Tryck på knappen för att gå in i sidomenyn Tryck på knapparna för att markera den parameter du vill justera Tryck på knappen för att bekräfta ditt val Tryck på knapparna för att justera värdet. Tryck igen för att gå ur menyn. y Beskrivning Tryck på knapparna för att justera balansen mellan höger/vänster högtalare Tryck på knapparna för att öka/minska basen i ljudet Justeras mellan Tryck på knapparna för att öka/minska diskanten i ljudet. Justeras mellan Välj eller för att sätta på eller stänga av funktionen. Välj för att återställa till fabriksinställningar. Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att öppna upp huvudmeny på din TV Tryck på knapparna för att förflytta dig till: Tryck på knappen för att gå in i sidomenyn. Tryck på knapparna för att markera den parameter som du vill justera. Tryck på knappen för att bekräfta ditt val Tryck på knapparna för att justera det inställda värdet Tryck igen för att gå ur menyn Beskrivning Tryck på knapparna för att välja språk Tryck på knapparna för att välja menybakgrund. Välj denna funktion för att återgå till fabriksinställningar. 8

20 Övrig information Felsökning Följande tabell innefattar de vanligaste problemen och lösningarna till dessa Vänligen gå igenom denna lista innan ni kontaktar service center Ingen bild Onormala färger Förvrängd bild Bilden är för mörk Endast ljud, ingen bild Endast bild, inget ljud. Fjärrkontrollen fungerar ej Anledning Är spänningskabeln ansluten Har du slagit på TVn Är rätt signalkälla inkopplad? Är TVn i energisparläge Är signalkabeln korrekt inkopplad? Är signalkabeln rätt inkopplad? Är det kompatibel frekvens på insignalen? Är kontrast och ljusstyrka nerskruvat till lägsta nivån Är insignalen rätt inkopplad Är TV signalen för svag Är ljudkabeln rätt inkopplad? Är volymen nerskruvad till minimum Är signalkabeln skadad? Är TV signalen för svag Är batterierna slut Har ni problem med statisk elektrisitet eller har ni haft åsknedslag Lösning Anslut elkontakten Slå på TVn. Kontrollera att lampan på fronten tänds. Anslut rätt signalkälla. Kontrollera kablarna. Aktivera inkopplad dator som gått i viloläge. Anslut kabeln rätt. Anslut kabeln korrekt. Justera insignal så att den blir kompatibel. Justera ljusstyrka och kontrast Undersök inkopplad kabel och anslut korrekt. TV-RF signal måste vara över 50dB Anslut kabeln korrekt. Justera upp volymen Byt ut kabeln mot en ny kabel TV-RF signalen måste vara mins 50dB. Byt ut batterierna Stäng av TVn i 10 sekunder och sätt på den igen. Dra gärna ut kontakten Följande tabell innefattar de vanligaste problemen och lösningarna till dessa Kan inte ta emot Kan inte ta emot alla kanaler via antennen. Inga färger Blinkande bild med spök- skuggor på objekt. Brutna linjer och segment Vissa kanaler blockerar. Jag vill finna nya kanaler Överlappande spökbild i bilden Kan inte välja viss funktion Kan inte ta emot program Möjlig lösning Byt till annan signalkälla. Använd automatisk kanalsökningsfunktion. Vid signal under 50dB använd signal- förstärkare. För kaneler som ej är i minnet se sid. 17. Gå in i menyn och gör färgjusteringar Undersök din anslutning till antennen Undersök om kanalen är rätt inställd. Tryck "signal source" och ändra i-mod. Justera antennen Håll TVn borta från störande källor som tex.bilar, neonljus, hårtorkar, tråd- lösa telefoner etc. Använd kanalsökningsfunktion. Se sidan 17. Använd en multiriktad utomhusantenn. Bra lösning om din bostad blockeras av närliggande berg eller fastigheter Om den valda funktionen är grå, går den inte att välja i den menyn du är i Använd automatisk kanalsökning för att finna kanaler som ej är med i din kanallista bland valbara kanaler. se sid 17 Om du har fler frågor, kontakta din återförsäljare 19

21 Övrig information Data och antenn Ket Normer Spänning Miljö Övrigt option Aktiv yta panelstorlek Format antal pixlar Ljusstyrka K id Betraktningsvinkel Livsläng för bakgrundslampa TV K a K a och n Hörlur ut X1 Färg Säkerhet spänning Energiförbrukning Viloläge / Driftsmiljö Förvaringstemperatur Inbyggda stereohögtalare B tum rå till grå graderstkt timmar K V/H V/H V/H och V/H V/H kontakt endast för service stereo kontakt 2 x 8W ingen kondens ingen kondens 0

22 Övrig information Färgsystem och sändningssytem per land. Land Färgsystem Text TV 1

23 2 Övrig Land Färgsystem Text TV

24 Övrig Land Färgsystem Text TV 3

25 /

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Användarmanual för: HUGOSON 15 LCD Multimedia Monitor. Modell: HU1511. www.hugoson.com

Användarmanual för: HUGOSON 15 LCD Multimedia Monitor. Modell: HU1511. www.hugoson.com 1 Användarmanual för: HUGOSON 15 LCD Multimedia Monitor Modell: HU1511 www.hugoson.com 2 Förord Om denna manual Denna manual är till för att hjälpa dig med inställningar när du skall använda din HUGOSON

Läs mer

Manual. Hugoson HU3012 / Innehåll. Svenska. HU3012 / 30" LCD display. LCD display installation. Display Menu. Övrig information.

Manual. Hugoson HU3012 / Innehåll. Svenska. HU3012 / 30 LCD display. LCD display installation. Display Menu. Övrig information. anual HU3012 / 30" LCD display Hugoson HU3012 / Innehåll Varningar Tillbehör och beskrivningar 02 04 LCD display installation Inkoppling och anslutningar Fjärrkontroll 05 07 Svenska Display enu Hur du

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Sub8 ANVÄNDARMANUAL VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov.

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

LCD1593 Baksida Väggmontering

LCD1593 Baksida Väggmontering LCD1593 Baksida 1. Ingång för strömförsörjning (från nätadapter) 2. VGA (PC) ingång 3. SCART 4. S-video ingång 5. RCA Video ingång 6. RCA Audio L ingång och RCA Audio R ingång (Vänster (L) och höger (R)

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

DiBOSS 32 tum LCD TV. Art. nr: LT-32HLP

DiBOSS 32 tum LCD TV. Art. nr: LT-32HLP DiBOSS 32 tum LCD TV Art. nr: LT-32HLP DiBOSS LT-32HLP (32 tum) Vägg-TV revolutionen är här. D BOSS LT-32HLP är en ÄKTA LCD-TV vilket innebär att den har bättre färgåtergivning och är mer anpassad för

Läs mer

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning SE-1 021108 01210 Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion 1.1 Viktig information... 2 1.2 Produktfunktioner... 2 1.3 Paketets innehåll... 3 Kapitel 2 Installation 2.1.1 Framsida... 4 2.1.2 Baksida...

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

ProV + Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-500. Innehållsförteckning

ProV + Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-500. Innehållsförteckning SE-1 031107 01306 Rev-1 Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion 1.1 Viktig information... 2 1.2 Produktfunktioner... 2 1.3 Paketets innehåll... 3 Kapitel 2 Installation 2.1.1 Framsida... 4 2.1.2 Baksida...

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

Nya Solo HD. Bruksanvisning. Artikelnummer 20120010. Nya Solo HD Bruksanvisning V150216-2

Nya Solo HD. Bruksanvisning. Artikelnummer 20120010. Nya Solo HD Bruksanvisning V150216-2 Nya Solo HD Artikelnummer 20120010 Bruksanvisning Nya Solo HD Bruksanvisning V150216-2 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. Nya Solo

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Powerbox 7 Innehåll PowerBox 7 Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Datorn Dator Anslutningar 9 Windows

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER. Eye Pal Reader 2 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN... 10 AVANCERADE FUNKTIONER... 11 SPARA

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box MOTOROLA VIP1903. IPTV-box med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box MOTOROLA VIP1903. IPTV-box med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din IP-box MOTOOA VIP1903 IP-box med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda din nya

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

TOPAZ XL HD Förstoringskamera

TOPAZ XL HD Förstoringskamera TOPAZ XL HD Förstoringskamera Användarmanual Freedom Scientific Inc. December, 2011 Art Nr. 1-3304 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga.

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga. Univox DLS-33TV Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart Bruksanvisning Univox DLS-33TV slingförstärkare Slingkudde Soffslinga Art nr Beskrivning 203340 Univox DLS-33TV, Slingförstärkare med

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Sync DY10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Sync DY10 4 Funktioner - Sync DY10 5 Komma igång 6 Börja använda

Läs mer