HUGOSON HU " LCD TV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUGOSON HU2713 27" LCD TV"

Transkript

1 HUGOSON HU " LCD TV Användarmanual / User manual /

2 Manual HU2713 / 27" LCD display HUGOSON HU2713 / Innehåll Varningar Tillbehör och beskrivningar LCD display installation Anslutning av kringutrustning Fjärrkontroll Svenska Display Menu PIP (Bild-i-Bild) alternativ Användning av avancerad meny Övrig information Felsökning RGB mod specifikation Specifikationer TV system

3 Varning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ATTENTION RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR PRECAUCION RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO NO ABRIR DO NOT REMOVE COVER(OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. Tips vid rengörning Varning För att skydda skärmen från elchock och brand håll skärmen borta från regn och fukt. OBS! For att skydda dig från elekrtriska stötar, se till att du ansluter TVn till ett jordat eluttag. OBS! Om du andvänder din TV tillsammans med TV-spel eller eller annan liknande utrustning, se till att hålla ljusstyrka och kontrast på en låg nivå. Hög intensitet med hög nivå på ljusstyrka och kontrast kan ge permanenta skador på skärmen. 1 Torka av skärmen med en mjuk och torr trasa. 2 ANVÄND INTE lösningsmedel eller methylbenzen. Skada kan då uppstå. 3 Försäkra dig om att kontakten är urdragen före rengörning. Var uppmärksam på följande för din LCD TV. 1 Läs på etiketten på skärmens baksida och försäkra dig om att du använder rätt matningsspänning. Använd rätt spänning enligt specifikationen. Om du är osäker på vlken spänning som finns i nätet så undvik koppla in din TV. 2 Försäkra dig om att du kopplar in TVn i ett jordat uttag. 1 KOPPLA DIN TV TILL ETT JORDAT UTTAG! Se till att du inte får överbelastning på inspänningen. Detta kan leda till elstötar eller brand. 2 Se till att inga tunga föremål står på sladden. Vrid ej sladden. Se till att placera din LCD monitor på ett säkert och förankrat sätt så att den inte skadar någon eller något om den skulle falla ner. 3 Försäkra dig om att TVn är avstängd när den inte är i bruk. Om du inte använder din LCD TV under en längre tid, se till att du drar ut spänningssladden. 4 Det finns ventilationsöppningar på baksidan av TVn. Det är viktigt att dessa ventilationsöppningar inte täcks för och då förhindrar värmen att komma ut. Placera TVn så att den får tillräcklig ventilation. 5 PLACERA INTE TVn på en säng, soffa eller på en matta. Detta kan blockera för ventilation. 6 Ställ inte TVn i en bokhylla eller i ett TV-skåp som saknar öppningar för tillräcklig ventilation Håll din LCD TV borta från värmealstrande föremål eller element. Håll din LCD TV borta från direkt solljus. Tänk på att en LCD monitor är förhållandevis lätt och den kan falla ner om någon snubblar på sladden. 10 Se till att skärmen inte utsätts får tryck eller vassa föremål. Skärmen är ganska känslig och man skall som regel undvika att ta på den. Vassa föremål kan i värsta fall gå igenom glasen med risk för stötar. 02

4 Varningar Tips för hur du underhåller din monitor. Underhåll Du skall genast koppla ur din LCD monitor från spänningsnätet och kontakta försäljningsstället där du köpte din TV för hjälp om något av följande händer: 1 Spänningskabeln är skadad. 2 Någon har lyckat spilla vätska på skärmen. 3 Din LCD display har råkat bli våt eller fuktig. 4 Skärmen har blivit skadad. 5 LCD monitorn fungerar onormalt. ÖPPNA ALDRIG din LCD monitor själv. När monitorn öppnas är du exponerad för högspänning som kan vara farlig. Byte av delar Om din LCD monitor behöver service är det viktigt att du vänder dig till försäljningsstället där du köpt den. Service måste utföras av Hugoson Electronics AB eller av auktoriserad servicepartner för att garantin skall gälla. Säkerhet Lämnas TVn för service till annan än godkänd servicepartner, kan vi inte garantera din säkerhet. Detta är viktigt eftersom skärmen innehåller skräddarsydda komponenter. Serie nummer Du finner serienummer och modellnummer på baksidan av din skärm. Ha dessa nummer redo när du skall lämna din monitor till service. Utan serienummer gäller ej garantin. Vänligen läs igenom dessa varningar och riktilinjer noga. Din garanti kan bli ogiltig om du modifierar eller använder din LCD skärm på ett sätt som inte är godkänt i denna manual. Placering av TVn SKYDDA BARN OCH HUSDJUR 1. Då TVn står på sin fot är det ytterst viktigt att den är placerad så att den inte kan trilla på någon person. Finns det någon risk att TVn kan trilla ner, förankra TVn med skruvar eller med lim. Ett bra sätt att förankra TVn är att använda en säkerhetslina som skruvas fast i TVns överkant och därefter i väggen. Säkerhetslinan kan med fördel fästas under skruvinfästningarna som foten är fastsatt i bak på TVn. 2. Om du använder ett väggfäste för att sätta TVn på väggen, försäkra dig om att väggfästet är korrekt dimensionerat och att det klarar av TVns vikt. Försäkra dig om att väggfästet sätts fast i en bärande del av väggen. Kontakta fackman om du är osäker på hur TVn skall med säkerhet vara rätt förankrad i väggen. Även vid vägginfästning rekommenderar vi användning av säkerhetslina med separat fästpunkt. 3. Tänk på att stuva undan sladdar så att ingen råkar fastna i en sladd och drar ner TVn av denna anledning. 03

5 Tillbehör Vy från ovan Klknappar Vy från sidan Vy framifrån Högtalare Vy bakifrån mottagare anslutningar Anslutningar Spänningsanslutning Tillbehör kabel Spänningskabel Fjärrkontroll rier sättning av batterier Stoppa i 2 st. ier i fjärrkontrollen Försäkra dig om att + och - kommer rätt Sätt på locket Ta ur batterierna ur fjärrkontrollen om den inte används under långa perioder Var försiktig med din fjärrkontroll Den kan ta skada om du tappar den Håll fjärrkontrollen borta från väta, starkt solljus och hög temperatur 4

6 Inkopplingsmetoder Anslutningar och kontakter och anslutning Digital TV UT Spelare UT öd Vit Röd Vit Gul Röd (vit TV Spelkonsoll och V/H och V/H TV- Funktion Scart kontakt med RGB som ger riktigt bra bildkvalitet vid inkoppling av tex. sattelitdecoder eller mark- bunden digital TV. Kontaken klarar AV, SV och RGB signal. Ljudet är inkluderat Ansluts till. Ljudet kopplas via röd+vit RCA kontakt Anslut utrustning som har kontakt det kan tex. vara en videokamera, TV-spel, videobox eller video kasett spelare. Ljudet kopplas separat via röd/vit RCA kontakt Anslutning för vanlig TV-signal. Ljud och bild i en enda signal 5

7 inkopplingar Anslutningar och kontakter UT anslutningar ör V H Vit öd röd å ön ö å ö ön Vit öd Kontakt för aktiv eller spelare K och VH Ut Hörlurar Ut option k Anslutning av signalkabel för uppgradering/programmering av TVns styrsystem. Används endast i servicesyfte Anslut utrustning som stödjer Y/Pb/Pr signaler som tex. DVD spelare med progressive Scan eller HDTV kompatibel utrustning som tex. HDTV VCR, HDTV sattelitmottagare, Blue ray spelare. Via denna inkoppling får du maximal bildkvalitet. Anslut aktiv med egen strömförsörjning När n är i läge används denna kontakt för att ansluta ljud från källan. När kontakten är ansluten till en källa kan du använda en omvandlingskontakt som omvandlar från 2 RCA kontakter till en mini stereokontakt (3,5 mm) Anslut hörlurar eller Ansluts till källa kan användas tillsammans med PC Ansluts till digitala signalkällor och används till eller er enligt följande standard och 6

8 inställningar Anslutningar och kontakter Spänningsanslutning Anslut din till ett jordat eluttag. Inspänning varierar från land till land Ditt vägguttag ser inte ut som på bilden Spänning Slå på din Tryck på knappen nere på ns högra sida. Indikatorstatus ö Spänning på ö ering av kanaler Tryck på knappen på din fjärrkontroll eller på knappsatsen på TVn. för att välja bildkälla Tryck på MENU knappen för att få upp inställningsmenyn, OSD (on screen display) Tryck på knappen på fjärrkontrollen för att välja. Tryck på knappen för att välja Tryck på knappen för att komma till och tryck på pilknappen för att välja kanalscanning Tryck på knapparna för att välja land. Tryck på knapparna för att starta sökprocessen. Detta tar ett par minuter Kanalsökningen kommer att hitta alla tillgängliga kanaler Nu kan du börja titta på TV Byt kanal genom att trycka på p och ner knapparna ett par minuter 7

9 Funktion Funktionsknappar Knapp Beskrivning Använd denna knapp för att ta fram menyn på TV-skärmen. Här kan du justera inställningarna. Använd piltangenterna för att navigera runt och för att välja olika alternativ i menyn Använd dessa knappar för att växla mellan olika förprogrammerade kanaler I menyläge, använd dessa knappar för att flytta runt i menyn på TV-skärmen Använd dessa knappar för att justera volymen I menyläge, använd dessa knappar för att välja olika funktioner Använd denna knapp för att skifta till annan ansluten videokälla Tryck upprepade gånger på för att växla inkälla i följande ordning TV / CVBS(AV) / S-video / SCART1 / SCART2 / YPbPr / VGA / DVI Direktval av specifik inkälla finns på din fjärrkontroll 8

10 Funktioner Fjärrkontroll Tryck för att slå Av / På din. Tryck för att stänga avljudet. Ljudet återkommer vid upprepad tryckning eller vid tryckning på någon volymknapp. frys bilden Tryck för att frysa bilden Tryck igen för att återgå till rörlig bild. Tryck upprepade gånger för att ställa vilket timer intervall du önskar, 30/60/90/120 minuter. Se sidan 12 för instruktioner. Välj andrakälla när TVn är i PIP läge. (bild-i-bild) Tryck igen för att växla andrakällan. Växlar mellan huvudkälla och andrakälla i PIP läge. Den stora och lilla bilden byter plats andrakällans position Ändra position på andrakällan i PIP-läge. storlek på andrakällan Ändra storlek på andrakällan i PIP-läge Tre olika storleka finns att välja mellan Väljer ljud från huvudkälla i PIP-läge. Väljer ljud från andrakälla i PIP-läge Justerar ljudet på TVn Väljer kanal. Tryck på 0-9 för att välja kanal direkt. Hoppa tillbaka till föregående kanal Tryck på (i) kanppen för att få information om aktuell inkällas (Inkälla/kanal/audioläge) 9

11 Funktioner Fjärrkontroll Text-TV Tryck här för att aktivera text-tv Tryck igen för att ha den genomskinlig. Tryck en tredje gång för att stänga av text -TV. Gå direkt till dina favoritsidor i text-tv genom snabbvalsknapparna. Använd de färgade knapparna Tryck på denna knapp för att hoppa till sidan 100 eller använd knapparna ill Text-TV sidan blir nummrerad och läggs till till den sida du väljer Visar underliggande (SUB-sidor) om de finns tillgängliga Tryck på denna knapp för att bläddra bland tillgängliga sidor. E Ta fram dold information som kan finna i bilden Tryck på denna knapp om du vill ändar font-storlek. Full storlek, övre halvan eller undre halvan av bilden skärm skärmtext övre halvan visar övre halvan av full skärm nedre halvan Visar nedre halvan av full skärm Tryck på denna knapp för att stoppa bläddring av sidor Text-TV mottagaren slutar ta emot information Snabbvalsknappar för val av indikerad sida Funktionen varierar beroende på inställd kanal Skalning av visad bild Ändra skala på bildformatet. Du kan välja mellan: Välj avancerade bildinställningar: Väljer mellan och Om sändningen inte är i stereo, uteblir ljudet. Välj då Växlar mellan insignalkällor Tryck på MENU för att ta fram menyn på skärmen. Tryck igen för att ta bort den. Med pilknapparna väljer du att aktivera val och göra olika inställningar 0

12 er Huvudbilds läge Du kan välja huvudkälla genom att använda din fjärrkontroll. Den valda huvudkällan dyker upp i övre högra hörnet på TV-skärmen Du kan göra olika inställningar för olika insignalkällor i MENYN. Varje inkälla kan ha sin inställning (se diagram 1). (Bild-I-Bild läge) TV kan visa en huvudkälla och en andrakälla (SUB-källa) samtidigt. Andrakällan dyker upp inom en ram i bilden från huvudkällan. För att aktivera PIP (Bild-i-Bild), tryck på PIP Source på din fjärrkontroll Välj andrakälla genom att trycka på PIP Source knappen på din fjärrkontroll. Tryck flera gånger om du vill ändra andrakälla. OBS det finns ingen PIP knapp på själva TVn Möjliga inställningsmöjligheter ändras när du växlar andrakälla Insignalskälla Huvudkälla Kanal läge Huvudkälla Andrakälla Läge LJUD UT Andrakälla ( ) 1

13 Användning av avancerade menyer Använd snabbvalsknapp på fjärrkontrollen och välj önskad huvudkälla När du valt din inkälla dyker status upp i övre högra hörnet av skärmen. När du valt inkälla tryck på MENU knappen för att välja följande Här kan du nu göra inställningar som stämmer överens med din favoritkanal. Du kan justera färg och ljusinställningar. Här kan du göra avancerade bildinställningar. (för användning i PC-läge) Här kan du justera läge och skärpa i bilden. Används i TV-läge Här kan du göra justeringar för antenn eller kabel-tv Här har du flera möjligheter att justera ljudet. Inställning av meny-färger och val av meny-språk 2

14 Användning av avancerade menyer Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att få upp menyn Tryck på knapparna för att komma till. Tryck på knappen för att välja för justering Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att komma till parameter som du vill justera Tryck på knappen för att bekräfta ditt val. Tryck knapparna för att justera inställningar Tryck igen för att gå ur menyn. y Beskrivning Aktiv Tryck för att öka/ minska kontrast i bilden. Kontrasten kan varieras mellan Tryck för att justera ljusstyrkan Justering sker mellan ö Tryck för att ändra bakgrunds- lampan Tryck för justering av färgmättnad mellan Tryck för att justera nyans i röda / gröna toner Justering sker mellan ö ö Tryck för att göra bilden skarpare eller mjukare Justeras mellan Tryck för att ändra färgmättnad Tryck för att öka/minska röda toner i bilden Justeras mellan Tryck för att öka/minska gröna toner i bilden Justeras mellan Tryck för att öka/minska blå toner i bilden Justeras mellan läge välj vithet i mitten av bilden. Tryck för att balansera färgen Tryck på denna knapp för att återgå till, från fabriken förinställda värden 3

15 Användning av avancerade menyer Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att få upp huvudmenyn på din TV Tryck på knappen för att komma till. Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att välja för justering Tryck på knapparna för att välja den parameter du vill justera Tryck på knappen för att aktivera ditt val för justering Tryck på knapparna för att göra din egen inställning av vald parameter Tryck på igen för att gå ur justeringsläget och stänga av menyn på skärmen. y Beskrivning Tillgänglig när Picture mode är "USER". Är beroende av aktuell sändning Brus redusering För att visa bild storlek när källsignal mottages. (Dynamisk korrigering av luminans) Automatisk optimering av ansiktsfärger, hudnyanser. Förbättring och optimering av färger i naturen. ( ) Återställning av alla värden till, i fabriken förinställda värden 4

16 Användning av avancerade menyer Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att få upp huvudmenyn på din TV Tryck på knapparna för att komma till Tryck på knappen för att välja för justering Tryck på knapparna för att komma till den parameter som du vill justera Tryck på knappen för att välja parameter. Tryck på för att justera parametern till önskat värde Tryck på för att gå ur menyn y Beskrivning Automatisk justering Tryck på för att automatiskt justera bildninställningen. Tryck på knapparna för att justera VGA inställning för stabil bild- ck återgivning. Justeras mellan Tryck på knapparna för att justera fokus och skärpa i VGA läge. se Justeras mellan Tryck på knapparna för att justera den horisontala VGA positionen. Justeras mellan Tryck på knapparna för att justera den vertikala VGA positionen Justeras mellan Välj denna funktion för att återställa TVn till tidigare fabriksinställningar. 5

17 Användning av avancerade menyer ö a y Beskrivning Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att få fram huvudmenyn Tryck på knapparna för att komma till: Tryck på knappen för att gå över i sidomenyn. Tryck på knapparna för att gå vidare till den funktion du vill aktivera Tryck på knappen för att bekräfta ditt val av justering. Tryck på knapparna för att justera inställningar i den valda undermenyn. Tryck igen för att gå ur menyn Automatisk kanalsökning Tryck på knappen för att starta automatisk kanalsökning. Denna kanalsökning måste du göra när du installerat din TV för första gången Här kan du byta ordning på de funna kanalerna, välja att skippa en kanal eller eller göra finjusteringar inom 2 Mhz Se nästa sida för detaljer Manuell frekvensjustering av varje individuell kanal. Frekvensen kommer att vara konstant om inte "update scan" körs. Använd denna funktion när du har förinställda kanaler. Tryck på för att finna nytillkommna kanaler. De hamnar sist i kanallistan. knapparna 6

18 Användning av avancerade menyer När du gått in i PR-EDIT tabellen kan du använda knappen för att markera den kanal du önskar ändra till grön. Med hjälp av väljer den kanal du vill byta plats med och trycker på igen. På så vis byter du plats på kanalerna Tryck på knapparna på fjärrkontrollen för att markera den kanal i gult som du vill editera och tryck på knappen på fjärrkontrollen för att komma in i editeringsmenyn Hur man editerar i denna menyn Använd knapparana på fjärrkontrollen för att välja vilket TV system som skall gälla för den valda programfrekvensen. (i Norden använder vi PAL-BG) Om det inte finns något annat system tillgängligt för den aktuella frekvensen, går det inte att välja något annat system). Tryck 1 för att välja mellan och Tryck ö och Tryck ö och Tryck ö och betyder att skip är avslagen (kanalen hoppas ej över och betyder att skip är påslagen Tryck på MENU knappen när du vill gå ur menyerna och är färdig med dina inställningar 7

19 Användning av avancerade menyer Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att öppna upp huvudmenyn Tryck på knapparna för att markera Tryck på knappen för att gå in i sidomenyn Tryck på knapparna för att markera den parameter du vill justera Tryck på knappen för att bekräfta ditt val Tryck på knapparna för att justera värdet. Tryck igen för att gå ur menyn. y Beskrivning Tryck på knapparna för att justera balansen mellan höger/vänster högtalare Tryck på knapparna för att öka/minska basen i ljudet Justeras mellan Tryck på knapparna för att öka/minska diskanten i ljudet. Justeras mellan Välj eller för att sätta på eller stänga av funktionen. Välj för att återställa till fabriksinställningar. Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att öppna upp huvudmeny på din TV Tryck på knapparna för att förflytta dig till: Tryck på knappen för att gå in i sidomenyn. Tryck på knapparna för att markera den parameter som du vill justera. Tryck på knappen för att bekräfta ditt val Tryck på knapparna för att justera det inställda värdet Tryck igen för att gå ur menyn Beskrivning Tryck på knapparna för att välja språk Tryck på knapparna för att välja menybakgrund. Välj denna funktion för att återgå till fabriksinställningar. 8

20 Övrig information Felsökning Följande tabell innefattar de vanligaste problemen och lösningarna till dessa Vänligen gå igenom denna lista innan ni kontaktar service center Ingen bild Onormala färger Förvrängd bild Bilden är för mörk Endast ljud, ingen bild Endast bild, inget ljud. Fjärrkontrollen fungerar ej Anledning Är spänningskabeln ansluten Har du slagit på TVn Är rätt signalkälla inkopplad? Är TVn i energisparläge Är signalkabeln korrekt inkopplad? Är signalkabeln rätt inkopplad? Är det kompatibel frekvens på insignalen? Är kontrast och ljusstyrka nerskruvat till lägsta nivån Är insignalen rätt inkopplad Är TV signalen för svag Är ljudkabeln rätt inkopplad? Är volymen nerskruvad till minimum Är signalkabeln skadad? Är TV signalen för svag Är batterierna slut Har ni problem med statisk elektrisitet eller har ni haft åsknedslag Lösning Anslut elkontakten Slå på TVn. Kontrollera att lampan på fronten tänds. Anslut rätt signalkälla. Kontrollera kablarna. Aktivera inkopplad dator som gått i viloläge. Anslut kabeln rätt. Anslut kabeln korrekt. Justera insignal så att den blir kompatibel. Justera ljusstyrka och kontrast Undersök inkopplad kabel och anslut korrekt. TV-RF signal måste vara över 50dB Anslut kabeln korrekt. Justera upp volymen Byt ut kabeln mot en ny kabel TV-RF signalen måste vara mins 50dB. Byt ut batterierna Stäng av TVn i 10 sekunder och sätt på den igen. Dra gärna ut kontakten Följande tabell innefattar de vanligaste problemen och lösningarna till dessa Kan inte ta emot Kan inte ta emot alla kanaler via antennen. Inga färger Blinkande bild med spök- skuggor på objekt. Brutna linjer och segment Vissa kanaler blockerar. Jag vill finna nya kanaler Överlappande spökbild i bilden Kan inte välja viss funktion Kan inte ta emot program Möjlig lösning Byt till annan signalkälla. Använd automatisk kanalsökningsfunktion. Vid signal under 50dB använd signal- förstärkare. För kaneler som ej är i minnet se sid. 17. Gå in i menyn och gör färgjusteringar Undersök din anslutning till antennen Undersök om kanalen är rätt inställd. Tryck "signal source" och ändra i-mod. Justera antennen Håll TVn borta från störande källor som tex.bilar, neonljus, hårtorkar, tråd- lösa telefoner etc. Använd kanalsökningsfunktion. Se sidan 17. Använd en multiriktad utomhusantenn. Bra lösning om din bostad blockeras av närliggande berg eller fastigheter Om den valda funktionen är grå, går den inte att välja i den menyn du är i Använd automatisk kanalsökning för att finna kanaler som ej är med i din kanallista bland valbara kanaler. se sid 17 Om du har fler frågor, kontakta din återförsäljare 19

21 Övrig information Data och antenn Ket Normer Spänning Miljö Övrigt option Aktiv yta panelstorlek Format antal pixlar Ljusstyrka K id Betraktningsvinkel Livsläng för bakgrundslampa TV K a K a och n Hörlur ut X1 Färg Säkerhet spänning Energiförbrukning Viloläge / Driftsmiljö Förvaringstemperatur Inbyggda stereohögtalare B tum rå till grå graderstkt timmar K V/H V/H V/H och V/H V/H kontakt endast för service stereo kontakt 2 x 8W ingen kondens ingen kondens 0

22 Övrig information Färgsystem och sändningssytem per land. Land Färgsystem Text TV 1

23 2 Övrig Land Färgsystem Text TV

24 Övrig Land Färgsystem Text TV 3

25 /

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok Modellnummer: VS15453 Godkännandeinformation OBS! Detta avsnitt riktar sig till alla anslutningskrav och uttalanden

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer