SmartView Synergy PI Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SmartView Synergy PI Version 140130"

Transkript

1 ' SmartView Synergy PI Version

2 Polar Print SmartView Synergi PI Användarmanual

3 Viktig säkerhetsinformation Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner som markerats på produkten. Behåll denna användarmanual, den kan behövas i framtiden. Använd SmartView Synergy inomhus. Utsätt inte enheten för extrema eller snabba förändringar i temperatur eller luftfuktighet. Placera inte din Läs-TV nära ett element, annan värmekälla eller i direkt solljus. Placera Läs-TV:n på et stabilt bord. Systemet kan falla och gå sönder eller skada användaren. Läsbordet och bildskärmen innehåller rörliga delar. Ta det försiktigt när du justerar skärmpositionen eller manövrerar läsbordet. Om du har svårigheter att använda enheten säkert, var god sök råd eller kontakta din återförsäljare. Kontakta din återförsäljare vid eventuella problem. Öppna inte din enhet då detta upphäver garantin. Enheten innehåller inga delar som får utsättas för användarservice. Om du flyttar SmartView Synergy till en annan plats, håll i bärgreppen på båda sidor om basenhetens bord. Stäng av apparaten när den inte används. Drag alltid ut sladden innan du rengör systemet. Använd en mjuk fuktig tygbit för att rengöra utsidan. Använd inte rengöringsmedel eller slipmedel eftersom dessa skadar din enhet. Använd enbart den medföljande strömadaptern.

4 Ovanstående varningsetikett för LED-ljus är avsedd för att informera användaren om att detta är en LED-produkt av klass 2. Varningsetiketten för LED-ljuset finns placerad på undersidan av basenhetens plasthuvud, enligt ritningen nedan. Användaren får inte stirra på de LED-ljuskällor av klass 2 som finns placerade på undersidan av plasthuvudet. LED-ljuskällor av klass 2 består av två vita lampor.

5 Varning! Lyft ej i bildskärmsarmen Belasta inte läsbordet för hårt när det är utdraget.

6 Innehållsförteckning Viktig säkerhetsinformation Varning! ii iv 1 Översikt över SmartView Synergy PI 6 Introduktion 6 Packa upp systemet 6 Konfigurering 6 Montering 7 Beskrivning av SmartView Synergy PI 10 2 Kontrollpanel och knappar. 12 Beskrivning av kontrollpanelens knappar 13 3 Huvudmeny 15 Navigera i menyn 15 Använda reglage 15 Alternativ i huvudmeny 15 Ljudsignaler 16 4 VGA IN, VGA OUT och TV-utgång 17 5 Underhåll och felsökning 19 Underhåll 19 Felsökning 19 6 Skicka tillbaka för service 22 7 Återvinning 22 Tillverkarens garanti 23

7 Polar Print SmartView Synergi PI Användarmanual 1 Översikt över SmartView Synergy PI Introduktion SmartView Synergy PI är en elektronisk förstoringskamera som förstorar text, föremål och handlingar för att hjälpa till att återställa och bibehålla självständigheten hos personer med makuladegeneration, diabetesretinopati eller andra synproblem. Packa upp systemet Förpackningen innehåller följande artiklar: Synergy PI-basenhet Kontrollpanel Nätadapter med kabel Användarhandbok Komma igång-guide Konfigurering SmartView Synergy PI har en integrerad 20 eller 23 tums LCDskärm och en fast kontrollpanel. En standard eller avancerad fjärrkontrollpanel finns som tillbehör. OBS! Fjärrkontrollpanelen är ansluten till basen genom en kabel. Den fasta kontrollpanelen är ansluten till den integrerade LCDskärmen. Alla kontrollpanelens egenskaper finns också på fjärrkontrollpanelen.

8 Montering 1. Avlägsna basenheten från lådan genom att hålla i enhetens nederdel. Varning: Lyft inte enheten i armen. Lyft endast genom att hålla i enhetens nedre del. 2. Ta ut LCD-skärmen ur lådan. 3. Placera LCD-skärmen högst upp på armen och dra den försiktigt nedåt. 4. Tryck den nedersta kanten av LCD-skärmen så att den sitter ordentligt i metallbygeln. 7

9 5. Lokalisera plastkroken högst upp på armen och tryck den mot skärmen och försäkra dig om att den låst sig på plats. 8

10 6. Ta bort transportsäkringen som håller bildskärmsarmen i läge. Skärmen kan nu röras upp och ner. Spara transportsäkringen i fästet på baksidan av skärmen. Du behöver sätta den på plats igen om du ska transportera den Synergy PI. 7. Anslut video- och strömsladd i LCD-skärmen. 8. Anslut nätadapter och nätsladd. 9

11 Beskrivning av SmartView Synergy PI 1- LCD-skärm 2- Frontkontrollpanel 3- Kamera och positionsindikator 4- Läsbordslåsning 5- Läsbord 6- Kontakter 10

12 Kontakter 1- Strömanslutning 2- USB (för service) 3- Anslutning fjärrkontrollpanel 4- TV anslutning (gul) 5- VGA ut (blå) 6- VGA in (svart) Använda läsbordet Använd läsbordet för att flytta det du vill förstora. För att läsa en text flyttar du bordet mot dig och letar upp början av meningen. Flytta bordet till vänster för att följa meningen när du läser vidare. För att byta rad flyttar du bordet till höger och aningen bort från dig själv. Läsbordet är utrustat med ett bordslås. Det finns i mitten av bordets framkant. Här kan du ställa in ett motstånd i läsbordet. För att öka motståndet i läsbordet drar du reglaget till höger. Ju mer du skjuter reglaget till höger, desto svårare blir det att flytta läsbordet. Detta kommer att ge dig mer kontroll och minska risken för att flytta bort från det du tittar på av misstag. När reglaget står längst till höger kommer läsbordet att befinna sig i låst läge. För att minska motståndet flyttar du reglaget till vänster. Justera LCD-skärmen LCD-skärmens visningsvinklar och vertikala läge kan justeras för att ge en optimal visuell upplevelse. För att justera LCD-skärmen håller du i båda sidor av LCD-skärmen och Höj eller sänk skärmen. 11

13 Vinkla skärmen upp eller ner och vrid skärmen till vänster och höger tills du hittar det bästa läget för dig. 2 Kontrollpanel och knappar. Från vänster till höger består kontrollpanelen av följande knappar och rattar: Läsläge (1). Färgläge (2). Positionsindikator (3). Zoom (4). Läslinjer och "gardiner" (5). Ljusstyrka (6) Av/På (7). Avancerad panel 12

14 Beskrivning av kontrollpanelens knappar Strömknapp Strömknappen är den sista knappen till höger. Den används för att slå på och av SmartView Synergy PI. När strömmen är på lyser lamporna över bordet och strömknappen lyser grönt. Läsläge Den första knappen till vänster ger läsläge med ökad kontrast. När du är i färgläge kan du använda knappen för att växla till läsläge. Läsläge med artificiella färger I läsläget trycker du på läslägesknappen för att bläddra genom de 16 kombinationerna av för- och bakgrundsfärger. Den valda färgkombinationen kommer att sparas som ditt val när enheten stängs av. Läsläge svart/vitt Du kan också begränsa antalet färgkombinationer. För att växla mellan alla färginställningar och begränsad färginställning trycker du in och håller ned Läsläges-knappen i fem sekunder. Ett bekräftelsepip kommer att höras om alternativet pip har aktiverats i huvudmenyn. OBS! Läsläges-knappen används också för att lämna menyn. Färglägesknappen I ökat kontrastläge kan du använda Färgknappen för att växla till färgläge. I detta läge visas bilder i alla färger. OBS! Om du trycker in och håller ned Färgknappen i två sekunder i visningsläget, aktiveras huvudmenyn. När du är i denna meny, kommer färgknappen att användas för att göra urval. Positionsindikator Positionsindikatorn visar en röd punkt på pappret för att hitta mittdelen av det som kameran förstorar. Tryck på positionsindikatorknappen för att slå på eller av positionsindikatorslampan. 13

15 Förstoringsratt Förstoringsratten används för att ändra storlek på bilden som visas på skärmen. Vrid ratten medurs för att öka storleken eller vrid den moturs för att minska storleken. Det finns 24 olika förstoringsnivåer. Läslinjer och "gardiner" Läslinjer hjälper till att separera det som visas på skärmen medan "gardinerna" kan vara användbara för att täcka oönskade delar av texten. Med korta tryckningar på knappen för linjer och rullgardiner bläddrar du genom följande alternativ: En horisontell linje över skärmen En vertikal linje över skärmen Horisontella rullgardiner över skärmen Vertikala rullgardiner över skärmen Inga linjer eller rullgardiner Linjens läge och rullgardinernas bredd kan justeras. Använd ratten för ljusstyrka när du vill justera linjens läge. För att ändra bredd på rullgardinerna trycker du in och håller ned knappen för linje och rullgardiner i två sekunder. Efter en kort pipsignal kan du använda ratten för ljusstyrka och justera bredden på rullgardinerna. Ratt för ljusstyrka Vrid ratten för ljusstyrka medurs eller moturs för att öka eller minska ljusnivån. OBS! Från menyn används ratten för ljusstyrka för att bläddra genom menyalternativen. Ratten för ljusstyrka används också för att justera ljusstyrka, färg eller kontrast via menyn. När den används för att navigera mellan menyalternativ eller för att justera linje och övertäckningar, ändrar inte knappen Ljusstyrka aktuell ljusstyrka. 14

16 3 Huvudmeny För att komma till huvudmenyn trycker du in och håller ned färgknappen i två sekunder. Ett pipljud hörs och huvudmenyn visas på skärmen. Navigera i menyn När du använder menyn kommer kontrollpanelens normala funktioner att ersättas av menyfunktioner. Ratten för ljusstyrka används för att flytta upp och ned mellan menyalternativen. Färgknappen används för att välja alternativ. Knappen för Läsläge används för att flytta upp från undermenyn för språk till huvudmenyn. Den används också för att lämna huvudmenyn och gå tillbaka till applikationen. Använda reglage Reglage används vid reglering av kontrast- och färgmenyalternativ. Använd ratten för Ljusstyrka för justering när ett reglage visas. En medurs vridning på ratten Ljusstyrka ökar värdet i inställningen medan en moturs vridning minskar värdet i inställningen. Bekräfta det nya värdet genom att trycka på Färgknappen. Tryck på knappen för Läsläge om du vill avbryta ändringen som gjorts för den valda inställningen och återvända till menyn. Alternativ i huvudmeny Huvudmenyn utgörs av följande delar: Kontrast (endast färgläge) Vid val av detta alternativ visas ett reglage för kontrast, som gör att du kan justera kontrastnivåer. Kontrasten kan endast justeras i färgläge. Alla försök att justera kontrast i textläge kommer att resultera i en felsignal. Färg (endast färgläge) Vid val av detta alternativ visas ett reglage för färg, som gör att du kan justera färgnivåer. Färg kan endast justeras i färgläge. Alla 15

17 försök att justera kontrast i textläge kommer att resultera i en felsignal. Förinställd färg (endast färgläge) Denna egenskap låter dig snabbt växla mellan två olika inställningar för färgnivåer. Som standard är dessa inställda som naturliga och förstärkta färger. De fungerar som förinställda värden som du kan välja och ändra. Fokus Använd denna egenskap för att växla mellan automatiskt och fast fokus. Det fasta fokusalternativet är användbart i situationer när du inte vill fokusera på ett föremål som kommer in i ditt synfält. Du vill t.ex. inte att kameran skall fokusera på din penna när du skriver. Ljus Detta menyalternativ låter dig slå av och på belysningen av läsbordet. Ljudsignaler Det går att stänga av ljudsignaler. Felsignaler fortsätter vara aktiverade. Visa Detta menyalternativ används för att visa undermeny. Undermenyn innehåller följande punkter: System Information, Visning av förstoringsgrad, Minsta förstoring, Startbild, Videoomkopplare, Visa adtorbild på skärmen (har ingen funktin för denna modell) och Omgivningsljusets frekvens. Dessa alternativ beskrivs nedan i Visa undermeny. Fabriksinställda standardvärden 16

18 Använd detta alternativ för att återställa systemets originalinställningar. 3.4 Visa undermeny Systeminformation Vid val av detta alternativ visas startskärmen normalt när systemet startas upp. Visning av förstoringsgrad Välj detta alternativ för att aktivera eller inaktivera visning när du justerar storleken. Minsta förstoring Detta alternativ tillåter användaren att specificera vilken den minsta förstoringsgrande skall vara. Det finns två val: Normal (On) och begränsad (Off). Båda alternativen har 24 steg, men storleken på varje steg beror på vilket läge som är valt. Det kommer huvudsakligen att påverka låga förstoringar eftersom både Normal och begränsad har samma maximala förstoring. Startbild Detta menyalternativ används för att aktivera eller inaktivera startbilden när systemet har slagits på. Omgivningsljusets frekvens Två alternativ finns tillgängliga: 50 Hz och 60 Hz. Välj enligt ditt lands elfrekvens. Exempel: 50 Hz används i Europa och Japan, 60 Hz i Nordamerika. 4 VGA IN, VGA OUT och TV-utgång SmartView Synergy PI har olika videoalternativ. Det finns en inställningsmöjlighet i menyn, men det är inte möjligt att använda 17

19 dator till bildskärm med denna modell så ingen beskrivning finns i denna manual. ** Observera att dessa funktioner (VGA IN och VGA OUT) endast är tillgängliga med den avancerade kontrollpanelen ** 18

20 5 Underhåll och felsökning Underhåll Torka av din SmartView Synergy PI med en ren, mjuk och väl urvriden trasa. Inga rengöringsmedel ska användas på din SmartView eller skärm, förutom på skärmytan. Felsökning Om skärmen är svart: Slå av enheten och slå på den igen. Detta kommer att återställa standardkonfigurationen. Kontrollera att strömadaptern är ansluten till strömkabeln. Försäkra dig om att nätverkskabelns ena ände är ansluten till eluttaget och den andra till SmartView-enheten. Kontrollera att strömmen är på i vägguttaget. Kontrollera att den gröna strömindikatorn lyser. Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna. Kontrollera att skärmen är påslagen. Detta gäller endast för externa skärmar. LCD-skärmen slås på automatiskt när enheten aktiveras. Kontrollera att nivåerna för ljusstyrka och kontrast är uppvridna. Vrid förstoringsratten moturs för minimal förstoring. Om bilden är suddig: Försök att flytta ditt läsmaterial från läsbordet och sätt sedan tillbaka det igen. Kontrollera om fokus är inställt på automatiskt eller fast. Se fokus i avsnittet Huvudmenyn. Rengör skärmen med en rengöringsvätska för glas. 19

21 Om texten ser grå ut eller har låg kontrast: Tryck på knappen läsläge för att växla till läsläge med ökad kontrast. Kontrollera ljusstyrka och kontrast. De skall vara inställda på minst 50 %. Observera att kontrasten inte kan justeras när du befinner dig i Läsläge. Se avsnittet "Läsläge" för mer information. Kontrollera om lamporna över läsbordet är påslagna. Om inte, kontrollera ljusalternativen i huvudmenyn. Om färgerna är svaga: Kontrollera att färginställningen i menyn är 100 %. Kontrollera om lamporna över läsbordet fungerar. Om kontrasten är låg: Kontrollera kontrastinställningen i menyn. Kontrasten kan endast justeras i färgläge. Om ljusstyrkan är låg: Kontrollera ljusstyrkan. Använd ratten för ljusstyrka för att göra justeringar. Kom ihåg att det finns olika inställningar för färg- och ökade kontrastlägen. Kontrollera att båda lamporna över läsbordet fungerar. Om det finns ett begränsat antal artificiella färger: Tryck på knappen för läsläge för att säkerställa att SmartView Synergy PI har läsläge med ökad kontrast inställt. Tryck in och håll ned knappen för läsläge i fem sekunder tills du hör ett pip. 20

22 Om du har fastnat i menyn: Tryck på knappen för Läsläge. Tryck på strömknappen för att slå av enheten och tryck sedan på strömknappen igen för att slå på och starta om enheten. Om startskärmen inte försvinner: Tryck på strömknappen för att slå av enheten och tryck sedan på strömknappen igen för att slå på och starta om enheten. Kontakta återförsäljaren eller teknisk support. Om SmartView Synergy PI återställs: Kontrollera alla anslutningar och försäkra dig om att de är korrekt inkopplade. Kontakta kundservice om enheten fortsätter att återställas. Om läsbordet inte flyttar sig: Säkerställ att bordslåset inte är aktiverat. Läsbordet är låst om reglaget står längst till höger. För reglaget till vänster för att låsa upp och minska friktion. Försäkra dig om att det inte finns några föremål i närheten av din arbetsyta som hindrar dig från att flytta bordet. Bordets bana måste också vara fri från hinder. Övriga problem: Slå av och på SmartView Synergy PI. 21

23 6 Skicka tillbaka för service Kontakta din återförsäljare eller teknisk support om du har problem med din SmartView Synergy PI. 7 Återvinning Om du inte längre behöver SmartView Synergy SI:s så försök först se om den kan återanvändas av någon annan. Är livslängden slut skall systemet lämnas till återvinning. Det går alltid att lämna tillbaks Smartview Synergi SI till Polar Print för återvinning. 8 Tekniska specifikationer Produktens mått och vikt Konfigurering Bredd Djup Min Höjd Max Höjd Vikt Endast basenhet 355 mm 482 mm 292 mm 292 mm 10kg 23 LCD-skärm Inkl basenhet Förstoringsintervall 23 tums skärm: 3x till 75x 508 mm 533 mm 533 mm 635 mm 15.7 kg Belysning LED-produkt av klass 2 Genomsnittlig livslängd: mer än timmar Strömförsörjning Inspänning: Frekvens: Spänning: Strömstyrka: Strömförbrukning: V AC Hz 19 V 4,74 A 46W (240 VAC, 60 Hz) Utrustningsklassificering (IEC 601-1) Typ av skydd: Klass I Höljets skyddsgrad IP20 Kontinuerligt driftläge Miljö Drifttemperatur till 40 C

24 Transport och förvaringstemperatur -20 till 60 C Driftfuktighet 20 % till 80 % (RF) Transport och förvaringsfuktighet 10 % till 95 % (RF) Driftaltitud till 2 000m Transport och förvaringsaltitud -200 till m Transport- och förvaringsbarometertryck kpa Tillverkarens garanti Denna enhet är en högkvalitetsprodukt, byggd och förpackad med omsorg. Alla enheter och komponenter har 3 års garanti mot alla operativa fel. Garantin täcker delar och arbete. Om någon defekt skulle uppstå så kontakta närmaste återförsäljare eller tillverkaren. Användarhandbok för SmartView Synergy PI Copyright 2011 som tillhör Technologies HumanWare Inc. med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras eller distribueras i någon form eller på något sätt, ej heller förvaras i en databas eller i ett informationshämtningssystem, utan skriftligt tillstånd från Technologies HumanWare Inc. Alla åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen i denna publikation är korrekt vid tillfället för utgivningen av upplagan. Varken Technologies HumanWare Inc. eller dess agenter tar på sig något ansvar för fel eller utelämnanden. Inget ansvar tas heller för skador som orsakats genom användning av den information som publikationen innehåller. Känslighet för störningar Det kan uppstå tillfälliga försämringar av bilden om SmartView Synergy PI utsätts för ett kraftigt radiofrekvensfält, elektrostatisk urladdning eller övergående elektriska störningar. En elektrostatisk urladdning (orsakad av statisk elektricitet) kan orsaka att skärmen släcks. Om detta skulle inträffa skall enheten slås av och sedan på igen. 23

25 Medicintekniska Direktivet Denna produkt har som en säkerhetsfunktion utrustats med en jordad kontakt med 3 kablar. Denna kontakt har ett tredje (jordat) stift och kan endast anslutas till ett jordat eluttag. Kontakta en elektriker för att byta ut ditt eluttag mot ett jordat uttag vid behov. Denna produkt skall drivas med den externa strömkälla som anges på etiketten för att säkerställa överensstämmelse med kraven för IEC Den externa strömkällan måste komma från följande tillverkare och modell: Tillverkare: Technologies Humanware Inc. Modellnummer: SVD-101 Elektromagnetisk kompabilitet: Användning av tillbehör och kablar som inte har specificerats av HumanWare kan resultera i ökade emissioner eller minskad immunitet hos SmartView Synergy SI. Utrustningens placering: SmartView Synergy PI får inte användas i närhet av, eller staplas tillsammans med, annan utrustning. FCC-varning Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digitalenhet av klass B enligt avsnitt 15 i FCCreglerna. Dessa gränsvärden är utformade för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadlig interferens vid installation i en bostad. Denna enhet genererar och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används enligt anvisningarna kan den ge upphov till skadlig interferens i radiokommunikationer. Det finns emellertid inga garantier för att interferens inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna enhet ger upphov till skadlig interferens hos radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att man stänger av och sätter på enheten, bör användaren försöka korrigera interferensen med en eller flera av följande åtgärder: Vrid eller flytta den mottagande antennen. Öka avståndet mellan enheten och mottagaren. Anslut enheten till ett uttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till. Rådgör med återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. 24

26 25

27 Polar Print SmartView Synergi PI Användarmanual

28

ClearView + Version 120626

ClearView + Version 120626 ClearView + Version 120626 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grattis till din ClearView+... 3 2 Säkerhet och underhåll... 4 3 Beskrivning av ClearView +... 5 4 Handhavande... 7 5 Felsökning... 11 6 Garantivillkor...

Läs mer

Vocatex Standard och Plus

Vocatex Standard och Plus Vocatex Standard och Plus 120719 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Säkerhets- och underhållsinstruktioner... 3 Säkerhetsinstruktioner... 3 Underhållsinstruktioner... 4 2. Kom igång... 5

Läs mer

TOPAZ XL HD Förstoringskamera

TOPAZ XL HD Förstoringskamera TOPAZ XL HD Förstoringskamera Användarmanual Freedom Scientific Inc. December, 2011 Art Nr. 1-3304 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

EXPLORE 5 HD 20151124

EXPLORE 5 HD 20151124 EXPLORE 5 HD 20151124 SNABBSTARTGUIDE 1. Anslut USB-laddningskabeln till strömadaptern. 2. Håll i explorē 5 så att skärmen riktas mot dig. Försäkra dig om att den taktila cirkeln på USB-laddningskabeln

Läs mer

CLEARVIEW C 20151112

CLEARVIEW C 20151112 CLEARVIEW C 20151112 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 4 1.1. Om denna manual... 4 2. ClearView C... 5 2.1. Vad finns i förpackningen?... 5 2.2. Lär känna din ClearView C... 6 2.3. Uppackning och

Läs mer

EXPLORE 7 HD 20151124

EXPLORE 7 HD 20151124 EXPLORE 7 HD 20151124 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 1. DELAR OCH TILLBEHÖR... 3 2. ÖVERSIKT... 3 3. ANVÄNDA EXPLORĒ 7... 5 3.1 STRÖM PÅ/AV... 5 3.2 ÖKA OCH MINSKA FÖRSTORING... 6 3.3 FÄRGLÄGE

Läs mer

Grattis till ditt val av förstorings utrustning. Vi hoppas att IDEA-TEMPUS kommer att berika din vardag. SynSupport Nordic Production AB

Grattis till ditt val av förstorings utrustning. Vi hoppas att IDEA-TEMPUS kommer att berika din vardag. SynSupport Nordic Production AB WWW.SYNSUPPORT.COM Grattis till ditt val av förstorings utrustning. Vi hoppas att IDEA-TEMPUS kommer att berika din vardag. Nordic Production AB Innehåll Sida 2. Funktioner 5. Funktioner och inställningar

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1 Solo HD Nordic SOLO manual version 20120808 1 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. SOLO HD från Nordiceye är ett flexibelt portabelt

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007 Art Nr. 1-3083 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

Tillberhör till CLEARVIEW+ Version 100408

Tillberhör till CLEARVIEW+ Version 100408 Tillberhör till CLEARVIEW+ Version 100408 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRATTIS TILL DIN CLEARVIEW+ 3 2 INSTALLATION AV FEATURE PACK 4 3 HANDHAVANDE 5 Feature Pack Advanced 5 Feature Pack Basic 8 Feature Pack

Läs mer

Nordiceye Contrast HD

Nordiceye Contrast HD Nordiceye Contrast HD Nordiceye Contrast V150216-3 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. Innehåll Introduktion 2 Förskrivarinformation

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3071

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3071 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3071 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Instruktionsbok Compact +

Instruktionsbok Compact + Compact + 140210 Sida 2 Introduktion... 3 Vad finns med vid leverans... 5 Översikt... 5 Ovansidan... 5 Framkanten... 5 Högerkanten... 5 Undersidan... 5 Komma igång... 6 Sätt i batteriet... 6 Slå på eller

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

SE... LP8 Lyftplattform. Vers. 3.00

SE... LP8 Lyftplattform. Vers. 3.00 SE.... LP8 Lyftplattform Vers. 3.00 LP8 Lyftplattform Artikelnr.: 3091xx 1.00... Syfte och användning.... 3 1.01...Tillverkare...3 1.02...Syfte och användning...3 1.03...Viktigt/varningar...4 1.04...Komponenter...5

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patentsökt ALLMÄNT Tack för att du köpt denna produkt. Det är viktigt att du läser

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS Bravo III Art. nr. 04.NE312 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa igenom manualen och noga

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedelsverksamheten

Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedelsverksamheten Upphandlingsinformation gällande CCTV, Handhållna förstoringssystem och System kopplat till dator avtal 1302747 Region Skåne har nytt avtal gällande CCTV, Handhållna förstoringssystem och System kopplat

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Novus LUFTKUDDEMASKIN

Novus LUFTKUDDEMASKIN Novus LUFTKUDDEMASKIN MANUAL Luftkuddemaskin Novus Kära kund Gratulerar och tack för att du har valt denna luftkuddemaskin från oss. Den är tillverkad enligt senaste teknologiska rön och är av mycket hög

Läs mer

USER MANUAL GUIDE D UTILISATION BRUKSANVISNING MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKERSHANDLEIDING BRUGSANVISNING KÖYTTÖOPAS

USER MANUAL GUIDE D UTILISATION BRUKSANVISNING MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKERSHANDLEIDING BRUGSANVISNING KÖYTTÖOPAS USER MANUAL GUIDE D UTILISATION BRUKSANVISNING MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKERSHANDLEIDING BRUGSANVISNING KÖYTTÖOPAS Innehåll Introduktion MagniLink Mira... Säkerhetsinformation... Förskrivareinformation...

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-140D uppfyller

Läs mer

IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM

IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM Grattis till ditt val av förstorings utrustning. Vi hoppas att IDEA-CX V.I.C kommer att berika din vardag. Nordic Production AB Innehåll 1. Ingående delar. 2. Montering

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

-AireRx SPPC- -AireRx SPC-

-AireRx SPPC- -AireRx SPC- Brukar- och förskrivarmanual -AireRx SPPC- -AireRx SPC- AireRx SPPC och SPC är tillverkade och avsedda för att användas i alla på marknaden förekommande rullstolar. Denna manual skall användas för den

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Bruksanvisning Emma I & Emma II

Bruksanvisning Emma I & Emma II Bruksanvisning Emma I & Emma II Tillhör säng med serienummer: 1 2014-03-04 Denna bruksanvisning ger information om användningsområde, montering och skötselråd för sängen Emma I och Emma II. Genom att läsa

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

click! a b c d g h Monteringsanvisning j k > 25 cm l m Godkänd höjd 40-75 cm maximal vikt 13 kg UN regulation no. R129 i-size Ålder 0-12m

click! a b c d g h Monteringsanvisning j k > 25 cm l m Godkänd höjd 40-75 cm maximal vikt 13 kg UN regulation no. R129 i-size Ålder 0-12m 1 3 a b c d e f g h click! Monteringsanvisning 4 i j k l m > 25 cm 2 5 Godkänd höjd 40-75 cm maximal vikt 13 kg Ålder 0-12m UN regulation no. R129 i-size 8 9 Tack för att du valde BeSafe izi Go Modular.

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Utgåva 1.2 2 Innehåll Om högtalaren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-anslutningar 4 Knappar och delar 5 Sätta på högtalaren 6 Koppla din enhet 6 Koppla

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Speak docking station eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... grundades 1976, och var dom första att tillverka bilstereo med autoreverse deck funktion

Läs mer

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058 RUBY Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock BRUKSANVISNING för EkoTek anropsberlock 9261-8277 Utgåva 5 INNEHÅLL Inledning 3 Överensstämmelse 4 Allmän information till användaren 5 Systemschema för EkoTek 6 Slå till anropsberlocken 7 Status- och

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

METALL/STRÖM DETEKTOR

METALL/STRÖM DETEKTOR METALL/STRÖM DETEKTOR Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noga innan användning. INTRODUKTION Detta är en avancerad detektor med multifunktion. Den kan söka och lokalisera metall, ström och ribbor.

Läs mer

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR FULLSTÄNDIG BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har tagit det första steget mot yngre, piggare ögon genom att köpa denna produkt från FOREO. Passa på och

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer