SVENSKA. HT-SL70 och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA. HT-SL70 och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer."

Transkript

1 och HT-SL75 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Denna produkt rekommenderas till en flatpanels- (LCD och plasma). För HDMI-anslutning stöder denna produkt endast PCM-signaler (Pulskodmodulering). Denna produkt styrs genom HDMI CEC (Konsumentelektronikkontroll) -specifikation, och för HDMI-anslutning måste därför din :s CEC vara aktiverad. För mer information, se användarmanualen för :n. För utan HDMI CEC är hörlurar eller RCA (variabel utmatning) -analoganslutning tillgänglig. För utan HDMI krävs hörlurar eller RCA (variabel utmatning) -anslutning. Denna enhet stöder HDMI vilket möjliggör ARC (Ljudreturkanal). Rekommenderad anslutning: -typ CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD Bilderna i denna bruksanvisning är för modelltypen. Tillbehör HDMI (med ARC) med HDMI HDMI- utan CEC & ARC eller icke-hdmi- MÅSTE VARA AKTIVERAD MÅSTE VARA AKTIVERAD NONE SVENSKA HDMI IN (ARC) Följande tillbehör ingår. Denna produkt har ingen fjärrkontroll. Sidan 8, Metod 1 HDMI IN Sidan 8, Metod 2 HÖRLURAR UT Sidan 9, Metod 1 RCA (VARIABEL UT) Sidan 9, Metod 2 RCA till Hörlurskabel (1 stift - 2 stift) x 1 ställ x 2 Ljudkabel x 1 HDMI -kabel x 1 Väggmonteringskonsol x 2 Väggmonteringsvinkel x 2 Mönsterpapper Högtalarledning Soundbarställ x 2 Skruv för Konsoler x 6 Soundbarställkudde x 2 Endast för HT-SL mm 594 mm SOUND BAR HOME THEATER SYSTEM HT-SL75 SOUND BAR HOME THEATER SYSTEM HT-SL mm 336 mm Soundbar-höljesanslutning för 60" (152 cm) (kort) x 1 Soundbar-höljesanslutning för 70" (177 cm) (lång) x 1 Ställhölje x 2 Ställbas x 2 V-1

2 55 mm ACTIVE SUBWOOFER SYSTEM Tillbehör (fortsättning) Endast för. 188 mm SOUND BAR HOME THEATER SYSTEM 155 mm 176 mm SOUND BAR HOME THEATER SYSTEM Soundbar-höljesanslutning för 46" (117 cm) (kort) x 1 Soundbar-höljesanslutning för 52" (132 cm) (lång) x 1 Ställhölje x 2 Ställbas x 2 Innehåll Sida Allmän Information Försiktighetsåtgärder Reglage och indikatorer Förberedelse för Användning Systemförberedelse Fallskydd Placering av systemet Systemanslutningar Sida Grundförfarande Allmän reglering Hänvisningar Problemlösningsdiagram Underhåll Tekniska data Försiktighetsåtgärder Allmänt Se till så att utrustningen är placerad på ett väl ventilerat ställe och att det är minst 10 cm fritt utrymme längs sidorna, ovanför och baktill om utrustningen. 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Använd enheten på ett fast, jämnt underlag utan vibrationer. Håll apparaten borta från direkt solljus, starka magnetfält, mycket damm, fuktighet och elektroniska/ elektriska apparater (hemdatorer, faxmaskiner, etc.), som orsakar elektriska störningar. Placera ingenting ovanpå systemet. Om ditt system inte fungerar riktigt, dra AC-nätsladden ur vägguttaget och koppla i den igen. Vid åskväder, koppla från enheten för säkerhets skull. Fatta tag i stickkontakten när den ska dras ut ur nätuttaget. Att dra i sladden kan skada den. AC-stickproppen används som frånkopplingsanordning och ska alltid vara klart driftsduglig. Ta inte bort det yttre locket med risk för elektriska stötar. Kontakta närmaste SHARP service center för åtgärder. Luftventilationen får inte hindras genom att täcka lufthålen med föremål såsom tidningar, borddukar, gardiner, etc. Inga öppna flamkällor såsom brinnande stearinljus får placeras på enheten. Miljöhänsyn bör beaktas när batterier avlägsnas. Denna enhet bör endast användas vid temperaturer mellan 5 C - 35 C. Enheten är utformad för användning i måttlig klimatmiljö. Apparaten får inte användas med annan spänning än den angivna. Att använda apparaten med högre spänning än angiven är farligt och kan orsaka brand eller annan olycka medförande skador. SHARP kan inte påtaga sig något ansvar för skada som orsakats genom användning av fel spänning. Apparaten får inte utsättas för väta, temperaturer över 60 C eller för mycket låga temperaturer. V-2

3 ACTIVE SUBWOOFER SYSTEM Reglage och indikatorer Soundbar BILD FRAMIFRÅN 1 2 BILD BAKIFRÅN 4 5 R L Vänster Fronthögtalare 2. Höger Fronthögtalare 3. Basreflexgång Hänvisningssida 4. Höger Fronthögtalaruttag (Röd/Svart) Vänster Fronthögtalaruttag (Vit/Svart) BILD FRAMIFRÅN BILD BAKIFRÅN Hänvisningssida 1. Stand-by-indikator 2. Basreflekteringsgång 3. Baselement 4. HDMI ( ARC) -utgång Hänvisningssida 5. HDMI-ingång Nätsladd Högtalaruttag Ljud in () -uttag V-3

4 Systemförberedelse Se till att koppla ur AC-nätsladden innan du installerar enheten eller ändrar positionen. Välj bland tre installationsmetoder enligt den föredragna positionen. 1. Använda ställ (horisontell anordning) För 52" (132 cm), 60" (152 cm) eller 70" (177 cm) soundbarmontering För modellen HT-SL75 För modellen Använd Soundbar-höljesanslutning (kort : 369 mm) för 60" (152 cm). Använd Soundbar-höljesanslutning (lång : 594 mm) för 70" (177 cm). Använd Soundbar-höljesanslutning (lång : 188 mm) för 52" (132 cm). 1. Dra ut båda höljesanslutningarna enligt nedan. 2. Placera de två soundbarerna intill varandra och skjut in soundbaranslutningen och dess hölje enligt nedan. Framsida för soundbaren Höger SOUND BAR HOME THEATER SYSTEM För att fästa soundbarstället 1. Skala av den dubbelsidiga separerande tejpen och fäst soundbarställets kudde mot bottenytan av soundbarstället. Soundbarställkudde Vänster Hölje Soundbarställ Dubbelsidig separerande tejp Soundbar-anslutning 2. Placera de två soundbarerna nära varandra och skjut in soundbaranslutningen och dess höljen enligt nedan. Hakanordning 2. Fäst soundbarstället så som visas. Höger Framsida för soundbaren Vänster SOUND BAR HOME THEATER SYSTEM För 46" (117 cm) -soundbarmontering För modellen Använd Soundbar-höljesanslutning (kort : 55 mm) för 46" (117 cm). 1. Dra ut höljesanslutningen enligt nedan. Soundbar-anslutning (kort) Hölje Anmärkning: Soundbarstället kan avlägsnas genom att det dras av bakåt från soundbaren. Förslag på horisontell anordning för soundbarerna och LCD-. SOUND BAR HOME THEATER SYSTEM SOUND BAR HOME THEATER SYSTEM V-4

5 Systemförberedelse (fortsättning) 2. Använda ställ (vertikal anordning) För modellen HT-SL75 För modellen Använd soundbarställhölje (257 mm). Använd ställbas (336 mm). Använd soundbarställhölje (155mm). Använd ställbas (176 mm). 1. Dra ut höljet för soundbarstället enligt nedan. Skjut in ledningen i spåret eller öppningen för bättre ledningsanordning. Hölje Soundbarställhölje Förslag på anordning för soundbarerna och LCD-. 3. För att montera upp soundbaren på väggen 2. Skjut in soundbaren i soundbarstället och fäst dess hölje så som visas. 1. Fäst konsolerna i hålen så som visas. (Modell HT-SL75 : för 60" (152 cm) och 70" (177 cm) ) (Modell : för 52" (132 cm) ) VÄNSTER HÖGER 3. Skjut in soundbaren mot basstället efter din :s storlek. (För modellen ) (Modell : för 46" (117 cm) ) VÄNSTER 46" (117 cm) 52" (132 cm) (För modellen HT-SL75) HÖGER 176 mm Spår att snyggt placera in ledningen i. 60" (152 cm) 336 mm 70" (177 cm) Spår att snyggt placera in ledningen i. Varförsiktigsåatt du intefästerkonsolenu ppochner. V-5

6 Systemförberedelse (fortsättning) Var väldigt försiktig för att undvika att soundbaren faller ner då du monterar upp den på väggen. Före monteringen, kontrollera väggens styrka. (Fäst ej på faner- eller gipslager eller vitlimmad vägg. Soundbaren kan falla ner.) Om du är osäker, rådfråga en kvalificerad servicetekniker. Monteringsskruvar medföljer inte. Använd lämpliga sådana. Kontrollera alla skruvar till väggmonteringsvinkeln så de inte sitter löst. Välj en bra plats. Om du inte gör det, kan olyckor inträffa eller soundbaren kan skadas. SHARP har inget ansvar för olyckor till följd av oriktig installation. Låt inte barn få hänga och dingla mot soundbaren då den fästs mot väggen eftersom den kan orsaka egendomsskador och personskador. Åtdragning skruvar SHARP utformade soundbaren så att du ska kunna hänga upp den på väggen. Använd lämpliga skruvar (ingår inte) Se nedan för storlek och typ. 3,2 mm 4 Skruva fast väggmonteringsvinkeln mot väggen så som visas på bilden. (Totalt antal skruvar är 4 stycken) Anmärkning: Se till så att alla skruvar skruvas åt ordentligt. (skruvar ingår ej) Väggmonteringsvinkel (skruvar x 2) Väggyta (skruvar x 2) Installera soundbaren 1 Rikta in väggmonteringsöppningen på soundbaren mot väggmonteringsvinkeln. 2 Fäst soundbaren i väggmonteringsvinkeln. 3 Fäst dem ordentligt. Väggmonteringsvinkel 5 mm Min. 22 mm 9 mm Väggyta Fästa väggmonteringsvinkeln 1 Fäst mönsterpapperet mot väggen i horisontell position som nedan. Väggyta Mönsterpapper 2 Gör ett hål i väggen med hjälp av skruvpunktmarkeringarna på mönsterpapperet med en borr. 32 mm Fallskydd Säkerhetsvajrar (medföljer ej) är användbara för att förhindra att soundbaren faller ner från bordet. 8-9 mm Väggyta 3 Fäst en väggmonteringsplugg (medföljer ej) i hålet med en hammare, tills den är jämn med väggytan. 32 mm 8-9 mm Väggyta Fäst säkerhetsvajrarna (medföljer ej) i varje hål med en ögla så som visas och knyt sedan säkerhetsvajrarna till LCD--stället. V-6

7 Placering av systemet Installationsbild: Eftersom ljudet från systemet är oriktat kan du placera högtalaren var du vill. Men du rekommenderas att placera den så nära :n som möjligt. Högtalarens frontpanel är inte avlägsningsbar. Ändra inte installationsriktningen när enheten är på. Placera ut stället Placera ut stället så som visas. ACTIVE SUBWOOFER SYSTEM BD-spelare DVD-spelare SUBWOOFER SYSTEM ACTIVE SUBWOOFER SYSTEM Placera ut systemet så som visas. Avlägsna skyddsfilmen som täcker soundbaren och subwoofern innan du använder systemet. ACTIVE SUBWOOFER SYSTEM Ställ Systemanslutningar Se till att koppla ur strömsladden innan några anslutningar görs. Höger R Vänster L Soundbar Vit AC-uttag AC V ~ 50 / 60 Hz Röd Gör inte fel när du ansluter Anslutning av högtalare Anslut ledningen utan isolering till minusuttaget ( ) och ledningen med röd och vit isolering till plusuttaget (+). Använd högtalare med en impedans på 3 ohms eller mer eftersom en högtalare med lägre impedans kan skada apparaten. V October 7 höger och vänster högtalare. Höger högtalare är på höger sida med ansiktet mot enheten. Låt inte de obelagda högtalarledningarna vidröra varandra. FEL Kontrollera att föremål inte hamnar eller placeras i basreflexgångarna. Stå eller sitt inte på subwoofern/soundbaren. Du kan komma till skada

8 Systemanslutningar (fortsättning) Ansluta till (med HDMI) Stäng av all annan utrustning innan du kopplar denna anslutning. Ställ in :n på låg volym innan du sätter på systemet. Denna enhet stöder HDMI vilket möjliggör ARC (Ljudreturkanal). För att aktivera ARC, se till att använda höghastighets-hdmi -kabel (med ARC). Denna ARC-funktion kräver en som stöder ARC. Se användarmanualen för :n för att bestämma vilket uttag som stöder ARC. För att lyssna på ljudet från en icke-arc-kompatibel, anslut ljudutgången från :n till detta systems AUDIO IN ()-uttag. (se sid 9) Denna enhet kan styras (ström på/av eller volym upp/ner) via en eller liknande komponent som stöder HDMI CEC (Konsumentelektronikkontroll). Om detta inte fungerar behöver det inte betyda att detta system är bristfälligt. Se användarmanualen till respektive komponent för att se hur du aktiverar CEC. Exempel: Gå till menyn för komponenten för att söka och aktivera CEC. Olika märken kan ha olika namn för CEC. För Sharps LCD- är namnet AQUOS LINK. För att lyssna på ljud från detta system behöver du justera inställningar i -menyn. För mer information, se användarmanualen för :n. Om du inte kan välja en extern högtalarinställning från -menyn (för Sharps LCD- är namnet AQUOS AUDIO SP), stäng av CEC och sätt på igen. Se till så att inställningen för LCD--ljudutgången är inställd på PCM, och inte något annat format som Dolby Digital, DTS, etc. För att visa 3D-bilder måste detta system vara anslutet till en 3D-kompatibel och komponenter (3D BD-spelare, etc.) via höghastighets-hdmi-kablar. Sätt på 3D-glasögonen, annars kanske inte 3D-bilderna kan visas riktigt. Välj mellan de 2 metoderna nedan: 1. Metod 1 Denna anslutning är för HDMI- med ARC (Ljudreturkanal). Till HDMI (ARC) - uttag Till HDMI-utgång DVD, BD-spelare eller liknande Till HDMIutgång Se användarmanualen för utrustningen som ska anslutas. Koppla i kontakterna helt för att undvika suddiga bilder och störljud. 2. Metod 2 Denna anslutning är för HDMI- utan ARC (Ljudreturkanal). DVD, BD-spelare eller liknande Till HDMI-uttag HDMI OUTPUT Till HDMIingång Till ljudutgång eller Till HEADPHONE-uttag För att lyssna på ljud via, stäng av din anslutna DVD-spelare eller BD-spelare eller liknande komponent. Anslutning med den här metoden kan inaktivera :ns interna högtalare. V-8

9 Systemanslutningar (fortsättning) Ansluta en (med AUDIO IN ()) Anslut till :n med en ljudkabel. 1. Metod 1 Till HEADPHONE-uttag Ljudkabel Ljudsignal Till AUDIO IN () -ingång Anslutning med den här metoden kan inaktivera :ns interna högtalare. I vissa fall kan ett svagt bakgrundsbrus uppstå från ljudlimpan, när hörlurs-utgången används med vissa apparater.i sådana fall, vänligen koppla om till HDMI/ARC eller RCA anslutningen.denna effekt beror på -märke, modell och ålder, och är inte en defekt i ljudlimpan. 2. Metod 2 Till ljudutgång RCA-kabel Ljudsignal Till AUDIO IN () -ingång Anmärkning: För att kontrollera volymen behövs en del inställningar i MENU. För mer information, se användarmanualen för :n. Exempel: Gå till inställningsmenyn för :n, välj AUDIO OUT och välj VARIABLE. Men om detta inte fungerar, var god använd metod 1. V-9

10 Allmän Reglering Se till att aktivera HDMI CEC när du gör HDMI-anslutning. För mer information, se användarmanualen för :n. Koppla i AC-strömsladden i ett vägguttag, och standbyindikatorn blir RÖD. Denna enhet sätts automatiskt på om: 1. eller liknande komponent som stöder HDMI CEC sätts på. 2. ljudsignal hittas från ljudingången. Standby-indikatorn blir BLÅ om -signal hittas. HDMI-ingång går före ingående ljudsignal. Ljudingången fungerar endast om det inte finns någon signal från HDMI-ingången. En kort ljudfördröjning efter att :n satts på innebär inte att det är något fel på systemet. Detta är normalt. Meddelandet AQUOS speaker is enabled visas om SHARP LCD inte hittar /HT-SL75 vid påslagningen. Men meddelandet AQUOS audio with AQUOS LINK is enabled visas så fort /HT-SL75 hittas. Dessa meddelanden kan variera för andra modeller. Ljudreturkanalen (ARC) gör att en HDMI ARC-kapabel kan sända ljudströmmen till mottagarens HDMI OUT-uttag För att använda denna funktion måste din stöda ARC. Se till så att inställningen för LCD--ljudutgången är inställd på PCM, och inte något annat format som Dolby Digital, DTS, etc. För mer information, se användarmanualen för :n. För slå på strömmen Volymen kan endast styras från din. Ljudreturkanal (ARC) (Ljudreturkanal-undermeny) Volym Strömavstängning Denna enhet går automatiskt till standby-läge (indikatorn blir RÖD) om: 1. eller liknande komponent som stöder HDMI CEC stängs av. 2. ingen signal har hittats från ljudingången efter 20 minuter. V-10

11 Problemlösningsdiagram Många möjliga problem kan du själv lösa utan behöva anlita servicetekniker. Om felaktigheter finns i denna produkt, kontrollera följande före du kontaktar auktoriserd SHARP återförsäljare eller serviceverkstad. Allmänt Symtom Möjlig orsak Inget ljud hörs. Är ingångssignalen (valet) riktigt inställt? Används HDMI-kompatibel utrustning? Är HDMI-kabeln riktigt ansluten? Används rätt typ av HDMI-kabel? (med ARC) Stöder ljudingången PCM-signal? Anslut inte och koppla inte ur en HDMI-kabel medan strömmen är på. Detta kan leda till problem med användandet. Störljud hörs under uppspelning. Flytta bort högtalaren från eventuella datorer eller mobiltelefoner. Strömmen är inte på. Är enheten urkopplad? Skyddskretsen kan vara aktiverad. Koppla ur och koppla i strömsladden igen efter 5 minuter eller mer. Volymen kan inte styras. Kontrollera om HDMI CEC är aktiverad. För hörlurar eller RCA, behövs -inställning (VARIABLE). 3D-bilder visas inte på :n. Bakgrundsljud förekommer vid anslutning till -uttagets hörlursutgång. Beroende på :n och videokomponenten kanske inte 3D-bilder kan visas. Kontrollera användarmanualen för respektive komponent. Var god ändra till HDMI/ ARC eller RCA-utgång från -Set. Denna effekt kan uppstå beroende på vilket -märke du använder, vilken modell och vilken ålder, och det är inte ett soundbar-problem! Plötsliga temperaturförändringar, förvaring eller användning i en extremt fuktig omgivning kan orsaka kondensation i apparatens inre. Fuktkondens kan orsaka felfunktion i enheten. Om detta händer, låt strömmen vara på tills vanlig uppspelning är möjlig (ungefär 1 timme). Torka av fuktkondens på sändaren med mjuk duk före enheten används. När produkten utsätts för starka yttre störningar (mekaniska stötar, kraftig statisk elektricitet, onormal spänning från blixtar, etc.) eller används fel fungerar den inte. Om enheten inte återställts i det föregående utförandet, koppla ur och återanslut enheten igen eller koppla ur alla anslutna komponenter och återanslut. Underhåll Fuktkondens Om problem uppstår under användningen Rengöring av höljet Torka höljet regelbundet med en mjuk trasa. Använd inte kemikalier för rengöring (bensin, thinner, etc.). Höljets yta kan skadas. Använd inte olja inuti någon av komponenterna. Detta kan orsaka felaktig funktion. V-11

12 Tekniska data Som ett led i fortlöpande tekniska förbättringar förbehåller sig SHARP rätten att göra ändringar i utformning och tekniska data utan tidigare anmälan. Angivna tekniska data för prestanda är nominella värden för serietillverkad enhet. Det kan finnas vissa avvikelser från dessa värden för individuell enhet. Allmänt Strömkälla Effektförbrukning Uteffekt Utgång Ingång Typ Maximal ineffekt Märkineffekt Impedans Växelström V ~ 50/60 Hz Ström Till: 40 W Ström beredskap: Nedan 1 W RMS: Totalt 200 Watt Främre Vänster/Höger: RMS: 100W (50W + 50W) (10% T.H.D.) RMS: 70W (35W + 35W) (1% T.H.D.) : RMS: 100W (10% T.H.D.) RMS: 100W (1% T.H.D.) HDMI -utgång (med Ljudreturkanal): (ljud/videostöd till 1080p) x 1 Analog ingång (ljud in): Stereo-miniuttag Ø 3,5 mm Ingångsimpedans: 33 kohms HDMI-ingång: (ljud/videostöd till 1080p) x 1 system 16 cm baselement 200 W 100 W 4 ohms Bredd: 115 mm Höjd: 422 mm Djup: 307 mm 4,50 kg Typ Soundbar-högtalare Maximal ineffekt Märkineffekt Impedans HORISONTELL INSTÄLLNING HT-SL75 För 60" (152 cm). För 70" (177 cm). För 46" (117 cm). För 52" (132 cm). VERTIKAL INSTÄLLNING HT-SL75 För 60" (152 cm). För 70" (177 cm). Fullräckvidds-högtalarsystem 2,2 x 11,5 cm Full Räckvidds 100 W/CH 50 W/CH 3 ohms/ch (4 delar parallellt) Bredd: 1385 mm Höjd: 26 mm Djup: 50 mm 1,25 kg Bredd: 1610 mm Höjd: 26 mm Djup: 50 mm 1,34 kg Bredd: 1071 mm Höjd: 26 mm Djup: 50 mm 1,15 kg Bredd: 1204 mm Höjd: 26 mm Djup: 50 mm 1,20 kg Bredd: 160 mm Höjd: 885 mm Djup: 160 mm 1,70 kg/styck Bredd: 160 mm Höjd: 1010 mm Djup: 160 mm 1,70 kg/styck För 46" (117 cm). För 52" (132 cm). Bredd: 160 mm Höjd: 706 mm Djup: 160 mm 0,95 kg/styck Bredd: 160 mm Höjd: 782 mm Djup: 160 mm 0,95 kg/styck V-12

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD HT-SL50 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Innehåll. Tillbehör. Allmän information. Allmän information Försiktighetsåtgärder...2 Reglage och indikatorer...

SVENSKA V-1. Inledning. Innehåll. Tillbehör. Allmän information. Allmän information Försiktighetsåtgärder...2 Reglage och indikatorer... Inledning Innehåll Allmän information Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Tillbehör

Läs mer

Din manual SHARP DK-V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830165

Din manual SHARP DK-V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830165 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP DK- V2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SVENSKA. Inledning. Tillbehör INNEHÅLL. Försiktighetsåtgärder. Utmärkande egenskaper Anslutning av annan utrustning... 9

SVENSKA. Inledning. Tillbehör INNEHÅLL. Försiktighetsåtgärder. Utmärkande egenskaper Anslutning av annan utrustning... 9 MUTE SVENSKA Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt. Tillbehör Följande

Läs mer

SVENSKA. HT-SB602 Sound Bar hemmabiosystem som består av HT-SB602 (soundbarsystem) och CP-SW602 (aktivt subwoofersystem).

SVENSKA. HT-SB602 Sound Bar hemmabiosystem som består av HT-SB602 (soundbarsystem) och CP-SW602 (aktivt subwoofersystem). SVENSKA HT-SB602 Sound Bar hemmabiosystem som består av HT-SB602 (soundbarsystem) och CP-SW602 (aktivt subwoofersystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant

Läs mer

2 3 4 4 5 1 1 6 6-7 7-8 (2-2 1 (1-2 1 8 9 10 10 V-1

2 3 4 4 5 1 1 6 6-7 7-8 (2-2 1 (1-2 1 8 9 10 10 V-1 CP-SW1000H Allmän information V-1 Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar denna SHARP produkt.

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Börja här Det här är din snabbstartguide

Börja här Det här är din snabbstartguide Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Börja här Det här är din snabbstartguide Sony STR-DN1030 [SE] 4-420-301-11(1) (SE) 1 Ställa in högtalarna 2 Ansluta tv:n och övriga enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Cinema 300. Högtalarsystem för hemmabio. Snabbstartguide. Tack för att du valt denna JBL produkt. Inkluderade artiklar

Cinema 300. Högtalarsystem för hemmabio. Snabbstartguide. Tack för att du valt denna JBL produkt. Inkluderade artiklar Cinema 300 Högtalarsystem för hemmabio Snabbstartguide Tack för att du valt denna JBL produkt Cinema 300 är ett komplett hemmabio i sex delar som omfattar fyra identiska, tvåvägs, video avskärmade satellit,

Läs mer

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE

INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE INSTALLATIONS-/ KABELANSLUTNINGSGUIDE Innan du börjar 1. Den här utrustningen är endast till för användning i bil med en negativ och jordad anslutning på 12 V som strömkälla. 2. Läs de här anvisningarna

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

Så här installerar och använder du NRS PA250, PA450, PA2250, SWA1000.

Så här installerar och använder du NRS PA250, PA450, PA2250, SWA1000. Så här installerar och använder du NRS PA250, PA450, PA2250, SWA1000. Välkommen! Tack för att du köpt en NRS förstärkare. Vi är övertygad om att du kommer att mycket glädje av denna produkt i många år

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

HKTS30SAT-2. Två Satellit högtalare. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS30SAT-2. Två Satellit högtalare. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS30SAT-2 Två Satellit högtalare Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Harman Kardon HKTS30SAT-2 Inledning Tack för att du köpt Harman Kardon HKTS30SAT-2 högtalarpar, med vilket du kan uppleva

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

ULTRALJUDS BEFUKTARE

ULTRALJUDS BEFUKTARE DS 034:0605 ULTRALJUDS BEFUKTARE KCC 848 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och läsa i den. Garanti Om det uppstår fel på produkten är det viktigt att du har produktens

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX8220BT BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX8022BT INSTALLATIONSHANDBOK. Swedish/00 (KEE)

GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX8220BT BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX8022BT INSTALLATIONSHANDBOK. Swedish/00 (KEE) GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX8220BT BILDSKÄRM MED DVD-MOTTAGARE DDX8022BT INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1...1 2...1 3...1 4...1 5...2 6...1 7 endast DNX8220BT...1 8 endast DNX8220BT...1 9...1

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807

Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Bruksanvisning Multimeter Elma 805 / Elma 807 Elma 805/807 sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1) Säkerhet... 2 Föreskriften IEC1010 Överspänningskategori... 2 2) EMC Direktivet... 3 3) Instrument beskrivning...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Wireless Mirroring Adapter EHDMC10

Wireless Mirroring Adapter EHDMC10 Wireless Mirroring Adapter EHDMC10 Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 2014.03 Inledning Tack för ditt köp av denna produkt. Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1 Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HF-33W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

DNX7220 INSTALLATIONSHANDBOK

DNX7220 INSTALLATIONSHANDBOK GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX7220 INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1 2 3 4 5...2 6 7 8 2 DNX7220 Installationsförfarande 1. För att undvika kortslutning ska du ta ur startnyckeln ur tändlåset

Läs mer

DNX5220BT DNX5220 INSTALLATIONSHANDBOK

DNX5220BT DNX5220 INSTALLATIONSHANDBOK GPS-NAVIGATIONSSYSTEM DNX5220BT DNX5220 INSTALLATIONSHANDBOK Swedish/00 (KEE) Tillbehör 1...1 2...2 3...1 4...1 5...1 6...1 2 DNX5220BT/ DNX5220 Installationsförfarande 1. För att undvika kortslutning

Läs mer

Bruksanvisning STUDIO CONDENSER MICROPHONE. Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone

Bruksanvisning STUDIO CONDENSER MICROPHONE. Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone Bruksanvisning STUDIO CONDENSER MICROPHONE Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone 2 STUDIO CONDENSER MICROPHONE C-3 Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Varning Uttag markerade med symbolen

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw Tack för att du har köpt denna Pioneer-produkt. Läs igenom bruksanvisningen så att du lär dig hantera den här modellen på ett säkert och korrekt sätt. Spara och förvara bruksanvisningen så att du lätt

Läs mer

LEVEL Headsetförstärkare

LEVEL Headsetförstärkare LEVEL Headsetförstärkare UTSEENDE DORO LEVEL UTSEENDE 1 Batterifack 8 Volymkontroll för inkommande ljud 2 Uttag för koppling till dator 9 Volymkontroll för utgående ljud (headset) 3 Uttag för adapter 10

Läs mer

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 VOX Art nr 273051 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bildöversikt CLA40 VOX sid 4-6 Instruktion för montering på vägg sid 5 Installation

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Bilenhet CK-7W Användarhandbok Installationsanvisning

Bilenhet CK-7W Användarhandbok Installationsanvisning Bilenhet CK-7W Användarhandbok Installationsanvisning 9310691 Utgåva 5 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna HF-5-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 B R U K S A N V I S N I N G Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 1 Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 I kartongen skall det finnas 3 BRUKSANVISNING SVENSKA Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... grundades 1976, och var dom första att tillverka bilstereo med autoreverse deck funktion

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315 SV Bruksanvisning Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil 200207 V3/0315 SVENSKA Översättning av bruksanvisning i original 1. Säkerhet... 2 1.1 Anvisningar gällande säkerhet... 2 1.2 Symbolbeskrivning...

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Digital Sound Projector. Bruksanvisning. Läs den medföljande broschyren Säkerhetsanvisningar innan du använder enheten. Svenska

Digital Sound Projector. Bruksanvisning. Läs den medföljande broschyren Säkerhetsanvisningar innan du använder enheten. Svenska Digital Sound Projector Bruksanvisning Läs den medföljande broschyren Säkerhetsanvisningar innan du använder enheten. Svenska INNEHÅLL FUNKTIONER 4 Vad du kan göra med den här enheten............................

Läs mer

DVD-736 Bruksanvisning

DVD-736 Bruksanvisning DVD-736 Bruksanvisning VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. INNEHÅLL INNEHÅLL...1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...2-3 NOTERINGAR

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Nokia minihögtalare MD-8 9209477/1

Nokia minihögtalare MD-8 9209477/1 Nokia minihögtalare MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessorieslogotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna.

Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. Information om störningar: Unite TV faller under Part 15 i FCC reglerna. Bruksanvisning Välkommen! Vi gratulerar till din nya ReSound Unite TV. ReSound Unite TV kommer att ge dig en hög kvalité med överfört ljud direkt till din hörapparat från din TV, HiFi stereo, dator och

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

HKTS 11 Home Theater Högtalarsystem

HKTS 11 Home Theater Högtalarsystem HKTS 11 Home Theater Högtalarsystem BRUKSANVISNING Power for the Digital Revolution Innehållsförteckning 3 Introduktion 4 SUB-TS11 Subwoofer-förstärkarens kontroller och anslutningar 6 Högtalarplacering

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone Användarmanual Innehållsförteckning Tack för förtroendet...1 Information...2 Förpackningens innehåll...2 Produktbeskrivning...3 Laddning...4 Att sätta

Läs mer

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 :

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : SV - Bruksanvisning Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : Bästa kund, tack för att du valt att köpa en GUTMANN köksfläkt. Vänligen läs igenom följande bruksanvisning noggrant, detta ger dig information

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

BRUKSANVISNING MDS BT-80 MONTERINGSMANUAL. Olika inkopplingsmetoder och tips för en snygg montering.

BRUKSANVISNING MDS BT-80 MONTERINGSMANUAL. Olika inkopplingsmetoder och tips för en snygg montering. BRUKSANVISNING MDS BT-80 MONTERINGSMANUAL Olika inkopplingsmetoder och tips för en snygg montering. 7 8 Världens minsta förstärkare på x 80WATT (får plats intill gamla system, kan LINK anändas (längre

Läs mer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.siemens.se / horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SDV7220/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 44 Säkerhet 44 Återvinning 44 2 Din SDV7220/12 45 Översikt 45 3 Komma igång 46

Läs mer