Bruksanvisning till digitalbox

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning till digitalbox"

Transkript

1 Bruksanvisning till digitalbox DVB-T2011 Läs noga igenom denna bruksanvisning för att försäkra dig om att du använder produkten på rätt sätt. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

2 Innehållsförteckning INTRODUKTION...3 SÄKERHETSINFORMATION...4 FJÄRRKONTROLL...5 SÄTTA I BATTERIER...6 BILD PÅ FRONTPANEL OCH BAKPANEL...7 ANSLUTA TILL TV...8 ANSLUTA TILL TV OCH VIDEO...9 ANSLUTA TILL SURROUND-LJUDSYSTEM KOMMA IGÅNG TIDSINSTÄLLNING SPRÅKINSTÄLLNING FÖRÄLDRAINSTÄLLNINGAR A/V-INSTÄLLNING FABRIKSINSTÄLLNING SYSTEMINFORMATION KANALLISTA FAVORITLISTA BOKNINGSLISTA EPG-MENY (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE) HJÄLP OCH RÅD TEKNISKA SPECIFIKATIONER

3 Introduktion Tack för att du köpt denna produkt som utformats och tillverkats för att fungera krångelfritt i många år. Om denna bruksanvisning Denna bruksanvisning innehåller allt du behöver veta om hur du ställer in och tittar på tillgängliga gratiskanaler med din digitalbox. Vad är DVB-T? DVB-T fungerar som traditionell TV, men eftersom signalerna är digitala behöver du en digitalbox för att konvertera dem. Detta innebär att fler kanaler kan sändas med extra funktioner som exempelvis interaktivitet och widescreen-bilder. Tillbehör i kartongen Lyft försiktigt upp din digitalbox ur kartongen och ta bort förpackningen runt varje artikel. Du ska ha fått med följande artiklar: Digitalbox med påsatt strömkontakt Fjärrkontroll med 2XAAA-batterier (medföljer inte) Bruksanvisning Håll utkik efter denna symbol. Den indikerar praktiska och viktiga tips. Varumärke för DVB Digital Video Broadcasting Project ( ) 3

4 Säkerhetsinformation Säkerhet är viktigt För att säkerställa din och andras säkerhet, måste du läsa igenom säkerhetsinstruktionerna innan du börjar använda denna produkt. Spara bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida behov. Läs igenom all säkerhetsinformation före användning. Säkerhetsföreskrifter Placera sladdarna så att ingen går på dem och så att de inte kan klämmas av föremål som placerats ovanpå eller mot dem. Använd inte digitalboxen i fuktig miljö. Låt inte digitalboxen bli blöt. Utsätt inte digitalboxen för dropp eller stänk. Placera inga vätskefyllda föremål som t ex vaser ovanpå digitalboxen. Placera ingen öppen eld som t ex stearinljus ovanpå digitalboxen. Rengöring Koppla ALLTID ur digitalboxen innan du rengör den. Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprejrengöringsmedel. Rengör digitalboxen med en mjuk, fuktig (ej blöt) trasa. Ventilation Springorna och öppningarna på digitalboxen är avsedda för ventilation. Täck inte över och blockera inte dem eftersom det kan orsaka överhettning. Låt ALDRIG barn peta in något i hålen och öppningarna på höljet. Service Det finns inga delar som kan servas av användaren i denna digitalbox. Överlåt alltid all service till utbildad servicepersonal. Rådfråga alltid din återförsäljare om du tvekar om installation, användning eller säkerhet för denna enhet. Kassering av batterier Se till att batterierna kasseras på ett säkert sätt. Kasta aldrig in batterier i eld och släng dem inte i hushållssoporna. Lämna in batterierna på närmaste återvinningsstation. 4

5 Fjärrkontroll Fjärrkontrollens knappar: 1. DTV/VCR: Används för att växla mellan VCR SCART-ingång och DTV-utgångsläge. 2. INFO: Används för att visa information om kanalen du tittar på eller ytterligare information om programmet i liten EPG-skärm. 3. PAUSE: Används för att pausa eller spela upp det program du tittar på. 4. EPG: Används för att visa information om programmet du tittar på och vad som kommer sedan. 5. EXIT: Används för att återgå till föregående skärm eller meny. 6. OK: Används för att bekräfta ett val på en meny. 7. VOL+: Används för att flytta runt på menyskärmarna eller för att ändra volymen när ingen meny visas. 8. FAVORITE: Används för att öppna dina favoritkanaler. 9. TIME: Används för att visa aktuellt datum och klockslag. 10. RECALL: Används för att växla mellan de två kanaler du tittade på senast. 11. LANGUAGE: Används för att växla mellan de olika ljudspråk som sänds ut. 12. AUDIO: Används för att ställa in ljudutgång. Du kan välja mellan STEREO, LEFT (vänster), RIGHT (höger), MONO. 13. STANDBY: Används för att sätta på och stänga av digitalboxen. 14. MUTE: Används för att sätta på och stänga av ljudet. 15. MENU: Används för att öppna huvudmenyfönstret. 16. CH+: Används för att flytta runt på menyskärmarna eller för att välja kanaler när ingen meny visas. 17. VOL-: Används för att flytta runt på menyskärmarna eller för att ändra volymen när ingen meny visas. 18. CH-: Används för att flytta runt på menyskärmarna eller för att välja kanaler när ingen meny visas. 19. TV/RADIO: Används för att växla mellan TV-kanaler och radiostationer. 20. SIFFERKNAPPAR: Används för att välja kanalnummer eller mata in siffror på menyer. 21. TEXT: Används för att öppna text-tv på skärmen om text-tv ingår i utsändningsströmmen. 22. SUBTITLE: Används för att växla mellan de olika textspråk som sänds ut. 23. FÄRGKNAPPAR (RÖD/GRÖN/GUL/BLÅ): Används för att använda olika funktioner på TEXT-skärmen eller andra menyer. Obs: SUBTITLE (textning)/text/language (språk) är eventuellt inte tillgängligt för alla kanaler. 5

6 Sätta i batterier Ta bort batteriluckan från fjärrkontrollen och sätt i 2*AAA-batterier (medföljer inte) i facket. Diagrammet inuti batterifacket visar hur du ska sätta i batterierna. Öppna luckan Sätt i batterierna Stäng luckan Använda fjärrkontrollen Du använder fjärrkontrollen genom att rikta den mot framsidan av digitalboxen. Fjärrkontrollen har en räckvidd på upp till 7 meter från digitalboxen i maximalt 60 graders vinkel. Fjärrkontrollen fungerar inte om dess bana blir blockerad. Solljus eller mycket starkt ljus minskar känsligheten hos fjärrkontrollen. 6

7 Bild på frontpanel och bakpanel 1. Frontpanel 1. STRÖM: Används för att sätta på och stänga av digitalboxen. 2. STANDBY-INDIKATOR: Används för att visuellt visa digitalboxens strömtillstånd. Den gröna indikatorlampan lyser när digitalboxen är påslagen, och den röda indikatorlampan lyser när digitalboxen har försatts i standby-läge. 3. FJÄRRKONTROLLSENSOR: Tar emot signalen från fjärrkontrollen. 4. KANAL UPP/NER: Används för att byta kanaler utan fjärrkontrollen. 2. Bakpanel 1. RF IN : Anslut din externa antenn till detta uttag. 2. RF LOOP THROUGH: Detta uttag förbikopplar RF-signalen till antingen din TV eller ett annat videosystem. 3. COAXIAL: Detta uttag ansluts till ett koaxialuttag på ditt surround-ljudsystem. 4. VCR SCART: Detta uttag ansluts antingen till en DVD-spelare eller ett annat videosystem. 5. TV SCART: Anslut din TV till detta uttag. 6. RS-232-PORT: Detta uttag används enbart för uppgradering av programvara. 7. STRÖMSLADD: Anslut strömsladden till ett eluttag. 7

8 Ansluta till TV TV-antenn 8

9 Ansluta till TV och video TV-antenn 9

10 Ansluta till surround-ljudsystem TV-antenn 10

11 Komma igång Sätta på enheten för första gången Kontrollera att alla anslutningar är gjorda enligt diagrammen på de föregående sidorna som referens. Du sätter på digitalboxen genom att trycka på på digitalboxen. (Du försätter digitalboxen i standby-läge genom att trycka på på fjärrkontrollen.) Sätt på TV:n och välj AV-programkanal (EXT,AV, External Source eller liknande). Digitalboxen söker automatiskt. "Scan finished" (sökning slutförd) visas ett ögonblick på TV:n sedan alla stationer har hittats och lagrats automatiskt. Om du vill söka igen, följ proceduren nedan: Tryck på MENU på fjärrkontrollen så visas digitalboxens huvudmeny. Kanalinställning Välj menyn Channel Setting med pilknapparna på fjärrkontrollen. Tryck på OK när menyn Channel Setting är markerad. Tryck igen på OK då Channel Search (kanalsökning) är markerat. 11

12 Välj fliken Auto Scan (automatisk sökning) med pilknappen och OK på fjärrkontrollen. Tryck på OK när fliken Start Search (starta sökning) är markerad. Följande meny visas. Digitalboxen söker efter alla tillgängliga digitala TV- och radiostationer i ditt område. Det visas även en förloppslist i procent. Stäng inte av digitalboxen förrän de digitala TV- och radiostationerna har lagrats. Annars måste du göra en ny sökning. Nu kan du börja titta och lyssna på dina digitala TV- och radiokanaler. Ordna kanaler Välj alternativet Sort Channels på menyn Channel Setting med pilknapparna. Tryck på OK då alternativet är markerat. Följande meny visas. 12

13 Med alternativet Sort Channels (ordna kanaler) kan du välja hur du vill ordna kanalerna på kanallistan. Du ändrar inställningar med eller för att välja önskat alternativ. Tryck sedan på OK för att bekräfta. Systeminställning Här kan du ställa in Time (tid), Sleeptimer (insomningstimer), Language (språk), Parental settings (föräldrainställningar), A/V settings (A/V-inställningar) samt återställa fabriksinställningarna. Tidsinställning Tryck på MENU och välj alternativet System Setting med pilknapparna. Tryck på OK då alternativet är markerat. Följande meny visas. 13

14 Inställning av tidzon Välj alternativet TimeZone Setting med pilknappen. Tryck på OK när alternativet är markerat. Följande meny visas. Tryck på eller tills rätt tidzon visas. Tryck på OK för att bekräfta ditt val. Du kan inte ändra tidzon om utsändningsströmmen innehåller tidzonsinformation. Det innebär att din inställning bara fungerar om utsändningsströmmen inte innehåller tidzonsinformation. Inställning av insomningstimer Öppna menyn Time Setting enligt tidigare förklaring. Markera alternativet SleepTimer Setting med pilknapparna. Tryck på OK och tills menyn nedan visas. Tryck på eller för att välja insomningstid. Tryck på OK för att bekräfta ditt val. 14

15 Språkinställning Markera alternativet Language Setting med pilknapparna. Tryck på OK när alternativet är markerat. Följande meny visas. Föräldrainställningar Markera alternativet Parental Setting med pilknapparna. Tryck på OK då alternativet är markerat. Ange rätt PIN-kod och tryck sedan på OK. Om du angett fel PIN-kod, visas Pin Code Error (fel PINkod). Du väljer önskat alternativ med eller. Tryck sedan på OK för att bekräfta. 15

16 Ändra PIN-kod Du kan ändra lösenord på menyn Change Pin Code. Standardlösenordet är Ange din nya PIN-kod med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Tryck på och ange den nya PIN-koden igen. Tryck på OK för att bekräfta den nya PIN-koden. Tänk på att din nya PIN-kod måste innehålla 4 siffror. A/V-inställning Markera alternativet A/V Setting med pilknapparna. Tryck på OK då alternativet är markerat. Följande meny visas. Du ändrar inställningar genom att först välja önskad meny med eller, och sedan använda eller för att välja det nya önskade alternativet. TV Shape (TV-format) Du kan antingen välja formatet 4:3 eller 16:9. 4:3 ska användas för standard fyrkantiga TV-skärmar, och 16:9 ska användas för rektangulära widescreen-tv-skärmar. Conversion (konvertering) Du kan välja mellan Full Frame (hel ram), Pan & Scan eller Letterbox. Välj den inställning som passar din TV bäst. Standard Standardinställningen används för att ställa in signalingången till TV:n. Två olika standarder är tillgängliga för din digitalbox: PAL och NTSC. Om du är osäker på vilken inställning du ska använda, titta i bruksanvisningen till TV:n. 16

17 Om NTSC/PAL är valt för en icke kompatibel TV, kan det orsaka störningar och rullande bild. Videoutgång Inställningen Video Output används för att ställa in färgsignalen till TV:n. Du kan välja mellan 2 olika inställningar för digitalboxen: RGB och CVBS. RGB har oftast bättre färgresultat än CVBS, men är inte kompatibelt med alla TV-apparater. Om du är osäker på vilken inställning du ska använda, titta i bruksanvisningen till TV:n. Om RGB är valt för en icke kompatibel TV, blir bilden oftast blekt eller får spökspår. Bright & Contrast (ljusstyrka & kontrast), Saturation (mättnad) Med och kan du justera videoutgångens ljusstyrka och kontrast eller mättnad. 17

18 Fabriksinställning Markera alternativet Factory Setting med pilknapparna. Tryck på OK då alternativet är markerat. Följande meny visas. Återställ standard På menyn Restore Default kan du återställa menyinställningarna. Ta bort kanaler På menyn Clear Channels tar du bort alla kanaler från kanallistan. För att kunna återställa kanallistan, måste du göra en ny sökning. Systeminformation Menyn System Info visar program- och maskinvaruversion. 18

19 Kanallista På kanallistan kan du se alla de utsända TV- eller kanaler som tas emot av digitalboxen. För att enbart öppna kanallistan utan redigering, tryck direkt på OK när ingen meny visas. Du redigerar kanallistan genom att trycka på MENU och välja alternativet Channel List med pilknapparna. Tryck på OK när alternativet är markerat. Du kan titta på en annan kanal genom att trycka på antingen eller. Varje vald kanal förhandsvisas i rutan uppe till höger. Du växlar mellan TV- och radiokanaler genom att trycka på TV/RADIO eller den RÖDA knappen. Du tittar på/lyssnar på en kanal genom att trycka på OK. För att låsa&låsa upp/ta bort/flytta en kanal, tryck på. Du kan låsa en kanal så att ingen annan kan se på den. Markera den kanal du vill låsa med eller och tryck sedan på. Tryck på OK när Lock&Unlock är markerat på popup-menyn och ange rätt PIN-kod i följande PIN-kodformat. Nu är kanalen låst. En låsikon visas efter kanalnamnet när låsåtgärden har lyckats. Om du anger fel PIN-kod visas me4ddelandet Pin Code Error (fel PIN-kod) och indikerar att åtgärden inte är utförd. Att låsa upp en kanal går till på samma sätt som ovan. 19

20 Favoritlista På favoritlistan lagras de kanaler du tittar ofta på, så att du slipper söka efter dem i kanallistan eller på EPG-menyer. Du redigerar favoritlistan genom att trycka på MENU och välja alternativet Favorite List med pilknapparna. Tryck på OK när alternativet är markerat. Lägga till en favoritkanal Använd först den RÖDA knappen för att välja en favoritgrupp. Du kan välja mellan News (nyheter), Movie (film), MTV, Finance (ekomomi), Other (övrigt). Tryck sedan på och OK för att öppna popupmenyn Add (lägg till). Välj den kanal du vill lägga till den specifika favoritgruppen och tryck sedan på OK. Den tillagda kanalen visas i kolumnen till vänster. Upprepa samma procedur tills alla önskade kanaler har lagts till den specifika favoritgruppen. Följ samma procedur för varje grupp tills alla dina favoritkanaler har lagts till favoritlistan. Ta bort en favoritkanal Följ en snarlik procedur till att lägga till favoritkanaler. Välj den kanal du vill ta bort på favoritlistmenyn med eller. Tryck på och för att öppna popup-menyn för borttagning. Tryck sedan på OK för att öppna menyn för bekräftelse av borttagning. Tryck på OK för att ta bort den valda kanalen från favoritlistan och tryck på EXIT för att annullera borttagningen. Titta på en favoritkanal För att enbart öppna favoritlistan snabbt utan redigering, tryck direkt på FAVORITE när ingen meny visas. Du ändrar favoritgrupp genom att trycka på den RÖDA knappen. Välj önskad favoritkanal med eller. Tryck på OK för att bekräfta det markerade alternativet. Nu kan du titta på den valda kanalen. 20

21 Bokningslista Bokningslistan används för att visa alla de bokningshändelser som du har bokat på EPG-menyn eller lagt till manuellt. Menyn för bokningslista ser ut som nedan: Den visar program-id, starttid, varaktighet för varje händelse. För att lägga till en bokningshändelse manuellt, tryck på OK på menyn för bokningslista. Menyn för händelselista visar: Du kan ändra händelse-id med för att starta en ny bokningshändelse. Tryck på OK för att välja bokningskanal. Bokningstypen kan vara ONCE (en gång), DAILY (dagligen), WEEKLY (veckovis). Starttid och startdatum samt varaktighet måste vara giltiga. När alla de ovanstående valen är rätt utförda aktiverar du bokningen som börjar gälla ifall inga val är felaktiga. I annat fall visas relevant felmeddelande. 21

22 EPG-meny (elektronisk programguide) Med EPG-menyn kan du se vad som sänds på en TV- eller radiokanal senare samma dag. Du öppnar EPG-menyn genom att trycka på MENU och välja EPG-menyn med pilknapparna. När alternativet är markerat trycker du på OK för att öppna det. Följande meny visas: En förhandsvisning av din aktuella kanal visas i rutan uppe till vänster. Utförlig programinformation om kanalen du just tittar på visas uppe till höger. För att se vad som kommer att sändas efter detta program, press tryck på för att ändra tid. Varje tryckning på ökar tiden med en halvtimme. Om du trycker på flyttas tiden bakåt en halvtimme. För att visa en annan kanal, tryck på eller. Varje vald kanal förhandsvisas i rutan uppe till vänster. För att boka en kanal som du vill titta på eller spela in senare, tryck på OK. Du stänger EPG-menyn och tittar på den valda kanalen genom att trycka på MENU eller EXIT. 22

23 Hjälp och råd Problem Trolig orsak Gör detta Standby-lampan lyser inte Strömsladden är urkopplad Säkringen har gått Kontrollera strömsladden Kontrollera säkringen Ingen signal hittas Antennen är bortkopplad Antennen är skadad/felriktad Utom digitalt signalområde Kontrollera antennsladden Kontrollera antennen Rådfråga din återförsäljare Ingen bild eller ljud Felaktig SCART-utgång Tryck på DTV/VCR Krypterat kanalmeddelande Det är en betalkanal Välj en annan kanal Ingen reaktion från fjärrkontrollen Fyrkantiga block i bilden eller så fryser bilden Digitalboxen är frånslagen Fjärrkontrollen riktas inte rätt Frontpanelen är dold Batterierna är fel isatta i fjärrkontrollen Batterierna i fjärrkontrollen är uttjänta Antennen är inte kompatibel Antennen är skadad/felriktad Anslut och sätt på digitalboxen Rikta fjärrkontrollen mot frontpanelen Kontrollera om det finns hinder i vägen Kontrollera att batterierna är rätt isatta Byt ut batterierna i fjärrkontrollen Rådfråga din återförsäljare Kontrollera antennen Om inget av de ovanstående förslagen fungerar, pröva med att stänga av digitalboxen och sedan sätta på den igen. Om inte detta fungerar, kontakta antingen din återförsäljare eller en behörig reparatör. Frösök aldrig själv reparera din digitalbox. 23

24 Tekniska specifikationer Strömförsörjning Inspänning Växelström V~ 50/60 Hz. Strömförbrukning Max. 10 W; Standby 5 W. Dekoder Videoformat Ljudformat Videoutgång SD, 4:3/16:9 växlingsbar. MPEG Lager l & ll,32/44,1/48 Khz. CVBS, RGB Anslutning Strömsladd Fast typ. Tuner 1 Antenningång/1 utgång. SCART 1 för VCR/1 för TV RS för programvaruuppgradering RCA 1 KOAXIAL SPDIF digital ljudutgång 24

25 Denna symbol på produkten eller i bruksanvisningen innebär att du ska kassera din uttjänta elektriska och elektroniska utrustning separat från hushållssoporna. Det finns separata återvinningscentraler i EU-länderna. För mer information, kontakta din lokala återvinningscentral eller din återförsäljare som du köpte produkten av. 25

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

7 BÄRBAR DIGITAL-TV (DVB-T) PT70DVB

7 BÄRBAR DIGITAL-TV (DVB-T) PT70DVB 7 BÄRBAR DIGITAL-TV (DVB-T) PT70DVB Användarhandbok Läs igenom användarhandboken noga innan du använder produkten och spara den sedan om du skulle behöva den igen. Innehåll Innehåll Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Tack för att ni valde Finnsat digiboks. Vi hoppas att Ni kommer njuta med den lätt, underhållande TV tittande.

Tack för att ni valde Finnsat digiboks. Vi hoppas att Ni kommer njuta med den lätt, underhållande TV tittande. Tack för att ni valde Finnsat digiboks. Vi hoppas att Ni kommer njuta med den lätt, underhållande TV tittande. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708 BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com Ver. 200805 Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 www.clasohlson.com SVENSKA Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för Digital-TV mottagaren, använd manualen för framtida referens

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation)

Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

DTR- 9900 Twin. Svensk bruksanvisning. www.moon.se

DTR- 9900 Twin. Svensk bruksanvisning. www.moon.se DTR- 9900 Twin Svensk bruksanvisning www.moon.se Innehåll Sid 1. Introduktion, funktioner och finesser. 2. Säkerhetsnoteringar 3. Säkerhet generellt. 4. Er mottagare och dess funktioner 5-6. Er mottagare

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

37 LCD TV DFT-3719HD

37 LCD TV DFT-3719HD 37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Free to Air digital markbox DVB-T

Free to Air digital markbox DVB-T Free to Air digital markbox DVB-T Svensk Bruksanvisning General Agent i Norden. Moon Radio AB Enbärsvägen 8 735 37 Surahammar Sverige www.moon.se Innehållsförteckning Sid. Säkerhet-------------------------------------------------------3

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Innehåll. Kapitel 5. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Säkerhetsinstruktioner... 3

Innehåll. Kapitel 5. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Säkerhetsinstruktioner... 3 Bruksanvisning Innehåll Innehåll Säkerhetsinstruktioner... 3 Kapitel 1 Information före installation... 4 Allmänna egenskaper... 4 Tillbehör... 4 Kapitel 2 Beskrivning av Digital-TV mottagaren. 5 Frontpanel...

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper...

Läs mer

BeoVision 8. Handledning

BeoVision 8. Handledning BeoVision 8 Handledning Handledningen och referensboken Den här handledningen innehåller information om den dagliga användningen av din Bang & Olufsen-produkt. I referensboken finns information om mer

Läs mer

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD Bruksanvisning DILOG DC-230 HD INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 17 8 REDIGERA

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

LCD-1561 DVB-T. Baksida

LCD-1561 DVB-T. Baksida LCD-1561 DVB-T sida front Baksida 1 IR sensor för fjärrkontrollen 2 Power indikatorlampa 3 Hörlursutgång 4 CH+/upp knapp 5 CH-/ned knapp 6 VOL upp/höger knapp 7 VOL ned/vänster knapp 8 Meny knapp 9 TV/AV

Läs mer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer BRUKSANVISNING DSS-510 5.1 kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer SÄKERHETSINFORMATION VARNING RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE Blixten med ett pilhuvud I en rätvinklad triangel är till för att varna användaren

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

DT-800T2. HDMI FTA-mottagare. Med inspelningsfunktion (PVR)

DT-800T2. HDMI FTA-mottagare. Med inspelningsfunktion (PVR) 130516 50153 DT-800T2 HDMI FTA-mottagare Med inspelningsfunktion (PVR) Bruksanvisning DT-800T2 Läs denna bruksanvisning noggrant för att säkerställa korrekt användning av denna produkt. Spara denna manual

Läs mer

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD Digital Set Top Box Instruktionsmanual DMB-105HD DVB-T SPELARE DENVER DMB-105HD TACK FÖR ATT DU KÖPT DENVER DMD-105HD. 1. VID INSPELNING TILL USB-MINNE ELLER EXTERN HÅRDDISK PÅ DENNA MODELL, MÅSTE DU VÄNTA

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud.

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Tack för att du valt våra produkter! Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Läs igenom manualen innan Ni påbörjar installationen.

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information, Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet.

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information,  Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. SVENSK MANUAL MED DOCKNING Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. Tillverkare av denna enhet följer en princip om ständig förbättring och har inget ansvar för ändringar som görs

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

DBC - 5100. Bruksanvisning. Digital kabel& Terrestisk mottagare CONAX

DBC - 5100. Bruksanvisning. Digital kabel& Terrestisk mottagare CONAX DBC - 5100 Bruksanvisning Digital kabel& Terrestisk mottagare CONAX Denna triangel, som visas på din komponent, varnar dig om en oisolerad farlig spänning inne i enheten. Denna spänning är eventuellt

Läs mer

TOPFIELD TF 100 C. Bruksanvisning. Digital kabelmottagare CONAX

TOPFIELD TF 100 C. Bruksanvisning. Digital kabelmottagare CONAX TOPFIELD TF 100 C Bruksanvisning Digital kabelmottagare CONAX Innehåll iii Innehåll 1 Introduktion 1 1.1 Funktioner.............................. 1 1.2 Så styrs digitalboxen........................ 2

Läs mer