Flerfunktionell Digitalkamera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flerfunktionell Digitalkamera"

Transkript

1 Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning

2 ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet... 3 Sätta fast remmen... 3 KAMERAINSTÄLLNINGAR Inspelningsläge( )... 4 Upplösning( )/Blixt( )/Zoom( )... 4 Meny( )... 5 Makro( )/Normalläge( )... 6 Avspelningsläge( )... 6 Meny( )... 6 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA BILDER Stillbildsfotografering... 7 Videoinspelning... 7 Inspelning av ljudklipp... 8 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT SPELA UPP BILDER Bilduppspelning... 9 Videouppspelning... 9 Spela av video på TV SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA BORT BILDER SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT INSTALLERA PROGRAMVARAN SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT LADDA NED BILDER AAnslutning till PC Borttagning av kameran För MAC-användare Borttagning av kameran i Mac Använda MAX-Console ANVÄNDNING SOM PC-KAMERA ii

3 Användarhandledning för digitalkamera Svenska 1 Identifiera komponenterna <Upp> <Up> <Left> <Right> < Höger> <Down> < Ned> 1. Avtryckare 2. Strömbrytare 3. Blixt 4. Fotosensor 5. Lins 6. Mikrofon 7. Lysdiod för självutlösare 8. Linsskydd 9. Lock för batterier och SD/ MMC-kort 10. USB- och Video-port 11. Remhållare 12. Kontrollknapp : Meny/Upp/Avsluta : Zoom/Höger : Blixt/Ned/multibild : Upplösning/Vänster 13. LCD-display 14. Makro( )/Normal( )-bild 15. Lägesknapp : Inspelningsläge : Avspelningsläge 1

4 2 Svenska Användarhandledning för digitalkamera Ikoner på LCD-display 1. Svagt batteri: strömmen stängs av FÖRBEREDELSER Sätta i batterier inom några sekunder när det börjar blinka. 2. Bildräknare 3. Zoom 4. Datummarkering: 5. Minneskort : Kortet är låst för registrering. 6. Makro/Normalläge 7. Upplösning 8. Blixt 9. Självutlösare 2 a. Öppna locket för batterier och SD/ MMC-kort b. Sätt i batterierna enligt ovan c. Stäng locket för batterier och SD/ MMC-kort

5 Användarhandledning för digitalkamera Svenska 3 Sätta i SD/MMC-kortet (medföljer ej) a. Öppna locket för batterier och SD/MMC-kort Sätta fast remmen b. Sätt i kortet enligt ovan. Tryck in kortet hela vägen till dess det sitter ordentligt. c. Stäng locket. Så här gör du för att ta bort kortet Öppna locket, tryck in kortet för att frigöra det. a. Den lilla öglan ska föras igenom remhållaren. b. Den stora öglan ska föras igenom den lilla öglan och dras åt. 3

6 4 Svenska Kamerainställningar Inspelningsläge Slå på strömbrytaren. Tryck på knapparna nedan för att göra inställningar före fotografering. Upplösning Tryck på knappen flera gånger för att stega igenom inställningarna. Hög 2048x1536 Standard 1024x768 Video 320x240 Ljud Fin 2560x1920 Användarhandledning för digitalkamera < Ned> <Upp> Blixt Tryck på knappen flera gånger för att stega igenom inställningarna. AV AUTO < Höger> RÖDA ÖGON Zoom Tryck på knappen att se bilden i större storlek. 4 för ZOOM 1X ZOOM 2X ZOOM 3X ZOOM 4X

7 Användarhandledning för digitalkamera Svenska 5 Meny Tryck på knappen för att gå in eller ut ur LCD-menyn. Tryck på knapparna <vänster>/<höger> för att välja alternativ och tryck på <ned> / <upp> för att ändra inställningarna. Alternativ Inställningar Självutlösare: AV PÅ Fotoeffekt: OFF(AV) FEATHER(fjäder) NATURE(natur) SEPIA(sepiaton) B&W(svart/vitt) Exponering: Auto +1,0 +0,5-0,5-1,0 Vitbalans: AUTO (lysrör) (molnigt) (dagsljus) (glödlampa) Autoavstängning: AV 1,5 min Alternativ Inställningar Knappljud: PÅ AV Information: PÅ AV Datummarkering: AV PÅ Datuminställning: 20ÅÅ /DD/MM(år/dag/månad) Tidsinställning: TT/MM/ SS (timme/minut/sekund) Frekvens: 50Hz 60Hz TV-utgång: TV AV NTSC PAL Återställ standardvärden: NEJ JA 5

8 6 Svenska Användarhandledning för digitalkamera Inspelningsläge - fortsättning Makro/Normalläge Tryck skjutreglaget Makro/Normal mot vid närbildsfotografering på ett avstånd av 25 ~ 35 cm. Tryck mot vid fotografering på övriga avstånd. Avspelningsläge Meny Tryck på knappen för att gå in eller ut ur LCD-menyn. Tryck på knapparna <vänster>/<höger> för att välja alternativ och tryck på <ned> för att ändra inställningarna. Alternativ Inställningar Rotera:JA AVSLUTA. Välj JA för att rotera 90 moturs varje gång. Resultatet kan tas fram i Console. (Se sidan 16) Formatera minneskortet: NEJ JA Alternativ Inställningar Zoom: Tryck på <vänster>/ <höger>/<upp>/<ned> för att granska ett annat område på bilden. Tryck på avtryckaren för att avsluta. Ta bort en: NEJ JA Ta bort alla: NEJ JA 6

9 Användarhandledning för digitalkamera Svenska 7 Så här gör du för att ta bilder Stillbildsfotografering 1. Flytta på linsskyddet. 2. Slå på strömbrytaren och se till att kameran är i läget REC ( ). 3 Rikta in objektet i LCD-displayen. 4. Tryck på avtryckaren. Videoinspelning Upprepa steg 1 och 2 ovan. 3. Tryck på knappen för att välja ikonen (VIDEO). 4. Tryck på avtryckaren för att börja spela in. Tryck en gång till på avtryckaren för att stoppa inspelningen. 7

10 8 Svenska Användarhandledning för digitalkamera Inspelning av ljudklipp 1. Flytta på linsskyddet. 2. Slå på strömbrytaren och se till att kameran är i läget REC ( ). 3. Tryck på knappen för att välja ikonen (Audio). 4. Tryck på avtryckaren för att börja spela in. Observera: LCD-skärmen kommer att stängas av om några sekunder för att spara ström. Tryck på knappen Ctrl för att återställa skärmen. 5.Tryck en gång till på avtryckaren för att stoppa inspelningen. Observera: Ljudklipp går bara att spela på en PC. Se sidan 13. 8

11 Användarhandledning för digitalkamera Svenska 9 Så här gör du för att spela upp bilder Bilduppspelning 1. Slå på strömbrytaren. 2. Ställ in kameran på Avspelningsläge ( ). 3. Tryck på knapparna <vänster>/<höger> för att granska dina bilder. 4. Du kan granska upp till 6 bilder åt gången genom att trycka på knappen. <Vänster> <Höger> 4 Videouppspelning Välj bilden som är markerad med ikonen och tryck sedan på avtryckaren för att spela upp. 9

12 10 Svenska Användarhandledning för digitalkamera Spela av video på TV 1. Använd videokabeln och anslut kameran till en TV via porten VIDEO IN (gul). Observera: Ljud spelas inte upp på TV:n. 2. Sätt på TV:n och välj Video som TV-ingång. 3. Tryck på knappen för att välja inställningarna. 4. Ange NTSC eller PAL i inställningarna (ska vara samma som för ditt TVsystem). Observera: Det tar ett ögonblick att testa om kameran överensstämmer ordentligt med TV-systemet. 5. Ställ in kameran på Avspelningsläge ( ). 6. Tryck på avtryckaren för att spela. Stoppa avspelning på TV 1. Ställ in TV AV i inställningarna ( ). 2. Tryck på. 1 2 VIDEO IN (gul) 3 4 VIDEO -ut 10

13 Användarhandledning för digitalkamera Svenska 11 Så här gör du för att ta bort bilder 1. Slå på strömbrytaren. 2. Ställ in kameran på Avspelningsläge. 3. Tryck på knapparna <vänster>/<höger> för att välja den bild/video som du vill ta bort. 4. Tryck på knappen (meny). 5. Välj för att ta bort en eller välj för att ta bort alla. 6. Välj JA för att ta bort. Välj NEJ för att inte ta bort och istället avsluta. <Vänster> <Höger>

14 12 Svenska Så här gör du för att installera programvaran 1. Placera installations-cd:n i CD-ROM-enheten. 2. Stäng CD-ROM-enheten. 3. Installationsguiden startas automatiskt. Gör följande om installationsguiden inte visas: 4. Klicka på Start i aktivitetsfältet i Windows. Välj sedan Kör för att fortsätta. 5. Klicka på Bläddra och välj RUN.exe på din CD-ROM-läsare. 6. Klicka på Öppna. 7. Klicka på OK 8. Följ instruktionerna på skärmen för att färdigställa installationen av drivrutinen och den medföljande programvaran. Användarhandledning för digitalkamera

15 Användarhandledning för digitalkamera Svenska 13 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT LADDA NED BILDER Anslutning till PC 1. Anslut din kamera till datorn via USB-kabeln Windows XP 2. I Windows (98SE/Me/2000/XP) kommer din dator att upptäcka kameran efter anslutningen. Observera: För användare av Windows 98SE: vänligen installera installations-cd:n först. Windows Me/2000 Windows 98SE 13

16 14 Svenska 3. Klicka på Den här Datorn på skrivbordet. 4. En flyttbar disk visas. 5. Dubbelklicka på den flyttbara disken. 6. Dubbelklicka på DCIM-mappen. VARNING: Kopiera inte några filer till DCIM-mappen i din kamera. Detta kan leda till att kameran blir instabil eller havererar. 7. Nu kan du dra och släppa filer till din PC. Borttagning av kameran Windows XP 1. Klicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara ( aktivitetsfältet. 2. Välj Säker borttagning av USBlagringsenhet i menyn. ) i Användarhandledning för digitalkamera Windows XP Windows 98SE/Me/

17 Användarhandledning för digitalkamera Svenska 15 Windows 2000/Me 1. Klicka på ikonen Koppla från eller mata ut maskinvara ( ) i aktivitetsfältet. 2. Välj Stoppa USB-lagringsenhet i menyn (Windows 2000). Välj Stoppa USB-disk i menyn (Windows Me). Windows 98SE 1. I Den här datorn högerklickar du på den flyttbara disken som tillhör kameran. 2. Välj Mata ut från menyn. För MAC-användare (Mac OS: 9.x och 10.1 högre) Windows 2000/Me Windows 98SE När du ansluter kameran till en MAC-dator (se Anslutning till PC på sidan 14) kommer den att upptäcka masslagringsenheten automatiskt. Du kan enkelt hantera dina filer på samma sätt som du gör i MAC-gränssnittet. Borttagning av kameran i Mac 1. Välj kameraikonen (visas som enheten INGET_NAMN eller namnlös ) på skrivbordet. 2. Dra och släpp enheten till soptunnan. (A) 15

18 16 Svenska Användarhandledning för digitalkamera Använda MAX-Console (ej tillgängligt för MAC) Console öppnas när du ansluter din Digital Video till en dator. Du kan välja att antingen överföra kamerainformationen genom MAX- Console-programmet eller genom massminnesläget. Dela ut Fotoredigering Personligt utseende DPOF e-mörkrum Medföljande program Vald bild Hjälp Inställningar VIP 16 Visa ljudfiler Visa musikfiler Visa videofiler Visa bildfiler Flytta till Duplicera till Rotera Sortera Öppna Attribut Ta bort

19 Användarhandledning för digitalkamera Svenska 17 Användning som PC-kamera (OS: 98SE/Me/2000/XP) 1. Anslut din kamera till datorn via USBkabeln 2. Flytta på linsskyddet. 3. Tryck på knappen / (läge). 4. Starta programmet NetMeeting i Windows. * PC-kameraläget stöds inte i Macdatorer. 17

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Bruksanvisning. Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom. av din kamera.

Bruksanvisning. Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom. av din kamera. Bruksanvisning Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom den för att få ut så mycket som möjligt av din kamera. Innehållsförteckning Varning!...03

Läs mer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v570support

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

SVENSK ANVÄNDARMANUAL

SVENSK ANVÄNDARMANUAL SVENSKA SVENSK ANVÄNDARMANUAL Version 2.2 Vänligen besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen för denna manual. Bäste kund, tack för att du valt denna Archos-produkt. Vi hoppas

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Vad finns i paketet Ett trådlöst modem av typ MF110 samt denna manual. Lär känna ditt modem ➎ ➋ ➊ ➌ ➍ Plats för ditt SIM-kort Här stoppar du in ditt Tele2 SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Här

Läs mer

Bruksanvisning (Version 3.6)

Bruksanvisning (Version 3.6) e_kb464_pc_84percent.book Page 1 Tuesday, September 30, 2008 12:06 PM Bruksanvisning (Version 3.6) e_kb464_pc_84percent.book Page 2 Tuesday, September 30, 2008 12:06 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Läs mer

DF-1520 Digital Fotoram

DF-1520 Digital Fotoram DF-1520 Digital Fotoram Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa

Läs mer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING Master Page: Cov M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 1 Friday, October 29, 2004 4:18 PM SVENSKA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING LYT1356-009A 2004 Victor Company of Japan,

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Viktig information! Kameran leveras med alla nätverksinställningar för Telia, förinställt. Det enda som man behöver

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Mobil Videohårddisk. Användarmanual

Mobil Videohårddisk. Användarmanual Mobil Videohårddisk Användarmanual 1 EGENSKAPER 6 TA UR OCH SÄTTA TILLBAKA FJÄRRKONTROLLEN 8 ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN 8 BYTA BATTERI PÅ FJÄRRKONTROLLEN 9 ANVÄNDA ENHET SOM EXTERN HÅRDDISK

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

1 Introduktion. 2 DVR, egenskaper och installation. 2.1.1 Frontpanel och fjärrkontroll. 2.1 DVR utseende och funktioner

1 Introduktion. 2 DVR, egenskaper och installation. 2.1.1 Frontpanel och fjärrkontroll. 2.1 DVR utseende och funktioner 1 Introduktion Välkommen till ditt nya övervakningssystem, Deltaco DVR-KIT7. Systemet innehåller 4 kameror som kan användas inomhus såväl som i skyddade lägen utomhus, färdiga 18m kablar för enkel installation

Läs mer

Svenska. FaceCam 1020 Features. Symbol för separat sophantering i Europa

Svenska. FaceCam 1020 Features. Symbol för separat sophantering i Europa Innehåll FaceCam 1020 Funktioner 1 Installation 2 Använd med Instant Messenger 3-4 CrazyTalk CamSuite PRO 5-15 CrazyTalk CamSuite PRO med IM-applikation 16-20 Problemsökning för webbkamera 21-22 i Symbol

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SW VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Bästa kund Tack för att du har köpt denna videokamera. Innan du använder den bör du läsa säkerhetsföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna på sidorna

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguiden finns i slutet av den här användarhandboken. Den här användarhandboken är avsedd för EOS 7D med firmware-version 2.0.0 eller senare installerad. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

Läs mer

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?...

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... Backup It FAQ Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... 3 Är två Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram bättre

Läs mer