Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet."

Transkript

1 Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet med copyrightlagar Garanti Garantin täcker inte skador som uppkommer pga att instruktionerna i den här manualen inte har följts Varumärken VIACCESS är ett varumärke som tillhör France Telecom CryptoWorks är ett varumärke som tillhör Philips Electronics NV Irdeto är ett varumärke som tillhör Mindport BV Nagravision är ett varumärke som tillhör Kudelski SA Conax är ett varumärke som tillhör Telenor Conax AS Tillverkad under licens från Dolby Laboratories Dolby och dubbel-d-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på ett säkert ställe för framtida användning Informationen i den här manualen kan ändras utan föregående meddelande SV 1

2 Viktig information Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna Observera nedanstående, för din egen säkerhet Varning, Var försiktig och Obs! I hela manualen bör du vara särskilt uppmärksam på följande anmärkningar med information om farliga situationer Varning Markerar en farlig situation som kan orsaka allvarliga skador Var försiktig Markerar en situation som kan skada utrustningen eller andra enheter Obs! Markerar ytterligare information som uppmärksammar användaren på möjliga problem samt information som kan vara viktig för att förstå, använda och underhålla installationen Ta inte bort locket (eller baksidan) eftersom det innebär risk för elektriska stötar Det finns inga delar inuti enheten som användaren kan utföra service på Service och reparation får endast utföras av utbildad personal Den här symbolen anger att det finns farlig spänning i produkten som innebär risk för elektriska stötar och personskada Den här symbolen markerar viktiga anvisningar gällande produkten SV 2

3 Säkerhetsvarning Den här produkten har tillverkats för att uppfylla internationella säkerhetsstandarder Läs följande säkerhetsföreskrifter noggrant Säkerhetsföreskrifter och försiktighetsåtgärder 1 ELNÄT V AC 50/60Hz Koppla endast in produkten till den typ av strömkälla som anges på märketiketten Kontakta din lokala elleverantör om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning du har i ditt hem Koppla ur produkten från strömkällan innan du påbörjar underhåll eller installation 2 ÖVERBELASTNING Överbelasta inte vägguttaget, förlängningssladden eller adaptern Det kan orsaka brand eller elektriska stötar 3 VÄTSKA Produkten får inte utsättas för någon väta, tex droppar eller plask Inga objekt som innehåller vätska, tex en vas, får heller placeras på enheten 4 RENGÖRING Koppla bort produkten från vägguttaget innan du rengör den Använd en fuktig trasa (utan rengöringsmedel) för att damma av produkten 5 VENTILATION Öppningarna på produktens ovansida får inte täckas över Det kan hindra enhetens ventilation Placera inte produkten på mjuka möbler eller mattor Stapla inte elektronisk utrustning ovanpå produkten 6 TILLBEHÖR Använd inga icke godkända tillbehör Det kan vara farligt eller orsaka skador på produkten 7 ANSLUTA TILL KABEL-TV-SIGNAL Anslut alla delar innan du kopplar in strömsladden i en vägguttag Stäng alltid av produkten, TV:n och övriga delar innan du kopplar i eller ur några kablar 8 ANSLUTA TILL TV Koppla ur produkten från strömkällan innan du kopplar i eller ur kabeln från TV:n Om du inte gör det kan det skada TV:n SV 3

4 Säkerhetsvarning 9 PLACERING Placera produkten inomhus så att den inte utsätts för blixtar, regn eller sol Placera den inte nära element eller värmeregulatorer Se till att avståndet är minst 10 cm till enheter som kan påverkas av elektromagnetisk strålning, tex TV och video Blockera inte dessa öppningar och placera inte produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta Om du placerar produkten på ett ställ eller en hylla måste du kontrollera att ventilationen är tillräcklig och att du följer tillverkarens monteringsinstruktioner Placera inte produkten på instabila underlag som vagnar, ställ, stativ, konsoler eller bord Den kan falla ned Om produkten faller ned kan den orsaka allvarliga skador på barn och vuxna, samt på enheten 10 ÅSKVÄDER, STORM eller INTE I BRUK Koppla bort produkten från vägguttaget och koppla ur kabeln under åskväder eller när den inte används under längre perioder Det förebygger skador på enheten till följd av blixtnedslag och överbelastning 11 FRÄMMANDE OBJEKT För inte in något i öppningarna på enheten Det kan komma i kontakt med farlig spänning eller skada delar 12 BYTE av DELAR När reservdelar behövs ska du se till att serviceteknikern använder sådana reservdelar som anges av tillverkaren eller sådana som har samma egenskaper som originaldelen Icke godkända delar kan orsaka ytterligare skador på enheten Varning 1 Följ dessa anvisningar för att inte skada strömsladden eller kontakten Gör inga ändringar eller andra bearbetningar av strömsladden eller kontakten Böj eller vrid inte strömsladden för mycket Håll i kontakten när du kopplar bort strömsladden Förvara strömsladden så långt som möjligt från värmekällor, för att undvika att den täckande vinylen smälter Strömuttaget ska vara lättåtkomligt 2 Följ dessa instruktioner Om du inte följer alla instruktioner kan det orsaka elektriska stötar Öppna inte huvudenheten För inte in metallobjekt eller brandfarliga objekt i produkten Rör inte strömkontakten med våta händer Koppla bort strömkabeln vid åskväder 3 Använd inte produkten om den är trasig Om du fortsätter att använda den defekta produkten kan det orsaka allvarliga skador Kontakta din lokala återförsäljare om produkten är ur funktion 4 För inte in metallföremål eller andra främmande föremål i öppningarna för moduler och Smartcards Det kan orsaka produktskador och minska dess livslängd SV 4

5 Innehåll 1 Innan du använder produkten 11 Innehåll i förpackningen 12 Frontpanel 13 Titta på betalprogram 14 Baksidan 15 Fjärrkontroll SV7 SV7 SV8 SV9 SV10 SV11 2 Inkoppling 21 Ansluta kabeln 22 Ansluta TV:n 23 Ansluta TV:n och videon 24 Ansluta ljudsystemet 25 Slå på strömmen SV13 SV13 SV14 SV16 SV18 SV19 3 Installationsguide 31 Språk 32 Region 33 Kanalsökning 34 Tid & Tidstyrning 35 Resultat SV20 SV20 SV20 SV21 SV22 SV22 4 Grundläggande användning 41 Byta kanal 42 Volymkontroll 43 Textning 44 Ljud 45 Text-TV 46 Programinformation (i-ruta) 47 Alternativlista SV23 SV23 SV23 SV23 SV24 SV24 SV26 SV27 5 Kanallista 51 Visa och växla kanallista 52 Redigera kanallistor 53 Redigera favoritlistor 54 Kanalväljare SV30 SV30 SV31 SV33 SV37 6 Programguide 61 Visa programguidesinformation 62 Hitta ett program 63 Visa reserverade program SV38 SV38 SV40 SV41 7 Inställningar 71 Barnlås 72 Språk 73 Tid & Tidstyrning 74 Timer 75 Ljud & Bild SV43 SV43 SV45 SV47 SV49 SV49 SV 5

6 Innehåll 76 Övrigt SV51 8 Installation 81 Automatisk kanalsökning 82 Linjär sökning 83 Manuell kanalsökning 84 Fabriksinställning SV52 SV52 SV53 SV55 SV57 9 Mjukvara - Uppgradering SV58 91 OTA (Over the Air) SV58 10 Systeminformation 101 Status 102 Signal 103 Inbyggt avkodningssystem (för Conax) SV62 SV62 SV62 SV63 11 Spel SV64 12 Menykarta SV65 13 Felsökning SV Felsökning SV Felmeddelande SV68 14 Specifikation SV69 15 Ordlista SV71 16 Service och support SV72 SV 6

7 1 Innan du använder produkten 1 Innan du använder produkten I det här kapitlet finns detaljerade anvisningar för användning av produkten och dess tillbehör 11 Innehåll i förpackningen Kontrollera att alla delar finns i förpackningen innan du använder produkten Fjärrkontroll Batterier SCART-kabel Användarmanual Obs!: Fel kan uppstå om fjärrkontrollen lämnas utan batteri under en längre tid Låt alltid batterierna sitta i fjärrkontrollen Innehållet i förpackningen kan skilja sig något åt beroende på region SV 7

8 1 Innan du använder produkten 12 Frontpanel 1 STANDBY-indikator Rött ljus betyder att produkten är i vänteläge 2 TV-indikator Grönt ljus betyder att produkten är i TV-läge 3 RADIO-indikator Gult ljus betyder att produkten är i radioläge 4 STANDBY Växlar mellan användnings- och vänteläge 5 TV/RADIO Växlar mellan TV- och radioläge 6 CH-/CH+ Bläddrar uppåt och nedåt bland TV- eller radiokanalerna 7 SMARTCARD kortläsare Kortläsare för Smartcard SV 8

9 13 Titta på betalprogram Även om vissa TV- och radiokanaler går att få in är de flesta TV- och radiokanalerna tillgängliga på prenumerationsbasis och kan endast tas emot via Titta på betalprogram För att kunna titta på betalprogram används ett urtagbart Smartcard Programkort 1 Sätta i Smartcard Ett Smartcard ser ut ungefär som ett kreditkort och sätts i kortläsaren bakom den högra främre luckan Med ett giltigt Smartcard kan du titta och lyssna på alla kanaler du väljer att prenumerera på Endast CONAX Smartcard kan användas i produktens kortläsare för Smartcard 1 Öppna luckan till höger på produktens frontpanel Öppna den uppåt för att komma åt kortläsaren 2 Håll Programkortet Smartcard horisontellt med med det det elektroniska chipet chipet (en (en liten liten guldfärgad fyrkantig fyrkantig platta) nedåt 3 Sätt i Programkort Smartcard i i kortläsaren SV 9

10 1 Innan du använder produkten 14 Baksidan 1 CABLE IN Anslutning för en kabel till kabelingången på produkten 2 TV/VCR Anslutning av en RF-signal från produkten till RF (ANT)-ingången på din TV/video 3 TV SCART Anslutning till TV:n med en TV SCART-kabel 4 VCR SCART Anslutning till Video/DVD med en VCR SCART-kabel 5 RS-232C Anslutning till datorn för programuppdatering 6 S/PDIF Utgång för digitala ljudsignaler SV 10

11 15 Fjärrkontroll 1 SOURCE Kontrollerar TV-ingången 2 TV/RADIO Växlar mellan TV- och radioläge 3 SIFFERKNAPPAR (0-9) Anger ett kanalnummer för TV/radio eller ett menyalternativnummer 4 LIST Visar kanallistan SV 11

12 1 Innan du använder produkten 5 BACK Stänger och går tillbaka till föregående meny och skärmbild 6 PILKNAPPAR Ändrar kanal eller flyttar markören uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger 7 OPT+ (ALTERNATIV) Visar kanallisteattributen under programvisning 8 LJUD Visar ljudlistan 9 CH-/CH+ eller PAGE-/PAGE+ Ändrar kanal eller sida 10 MENU Visar huvudmenyn 17 V-/V+ Justerar ljudvolymen 18 TYST Stänger av och sätter på ljudet 19 i (INFORMATION/INDEX) Visar kanal- och programinformation Går till indexsidan i Text-tv-läget 20 WIDE Anger visningsformat 21 G (Game) Visar spelen 22 TEXT-TV a UNDERORDNAD SIDA Söker efter underordnad sida i Text-tv-läget b TEXT-TV PÅ/AV Växlar mellan lägena Text-tv och TV c DUBBEL STORLEK Visar texten i dubbel storlek d MIX Justerar genomskinligheten för Text-tv-visningen e VISA Visar dold information f STOPP Stoppar aktuell sida från att uppdateras g AVBRYT Döljer text och visar endast sidnumret 11 STANDBY Växlar mellan användnings- och vänteläge 12 GUIDE Visar programguiden 13 EXIT Stänger alla skärmvisningar 14 OK Väljer en meny eller bekräftar valt alternativ Visar kanallistan under programvisning 15 STILLBILD Fryser TV-bilden Stoppar inte ljudet 16 UNDERTEXTNING Visar listan över undertextningsspråk SV 12

13 2 Inkoppling 2 Inkoppling Det här kapitlet beskriver hur du ansluter produkten till TV:n med den särskilda utrustningen för att få optimal signalkvalitet Du kan ansluta produkten till TV, video och andra enheter på flera olika sätt Välj det sätt som passar din utrustning bäst Obs!: Kontakta din lokala återförsäljare om du stöter på problem under installationen 21 Ansluta kabeln Anslut CATV till CABLE IN SV 13

14 2 Inkoppling 22 Ansluta TV:n 1 Använda SCART-kabel Anslut produkten och TV:n med SCART-kabeln SV 14

15 2 Använda RF-kabel Anslut produkten och TV:n med RF-kabeln SV 15

16 2 Inkoppling 23 Ansluta TV:n och videon 1 Använda SCART-kabel Anslut produkten och TV/videon med SCART-kabeln SV 16

17 2 Använda RF-kabel 1 Anslut utgången för TV/video (Loop out) och videons antenningång med RF-kabeln (koaxial) 2 Anslut antennutgången (RF Out) på videon och antenningången på TV:n med RF-kabeln (koaxial) SV 17

18 2 Inkoppling 24 Ansluta ljudsystemet Anslut den optiska S/PDIF-terminalen och Dolby Digital-dekodern för att få bättre ljud SV 18

19 25 Slå på strömmen 1 Anslut produktens strömkabeln till vägguttaget 2 Slå på strömmen genom att trycka på knappen STANDBY knappen STANDBY på enhetens framsida på fjärrkontrollen eller på SV 19

20 3 Installationsguide 3 Installationsguide Installationsguiden startas automatiskt när du slår på produkten första gången Du gör lätt en installation med enkel organisation och enkla alternativ Du kan sedan titta på sändningen när installationsproceduren är slutförd Välj alternativ med SIFFERKNAPPARNA (0-9) Obs!: Du kan återgå till föregående skärmvisning när installationsguiden körs genom att trycka på knappen BACK eller välja Bakåt och trycka på OK Standardlösenordet är 0000 Kontakta din lokala återförsäljare om du har glömt ditt lösenord 31 Språk Välj språk från listan med knappen och tryck på OK för att spara det valda språket som standardspråk för meny, undertextning och ljud 32 Region Du kan välja land Välj land från listan med knappen sedan på OK Välj Nästa och tryck på OK steg SV 20 och tryck för att gå till nästa

21 33 Kanalsökning Du kan söka kanaler automatiskt eller manuellt Om du väljer att söka manuellt måste du ställa in parametrar för sökningen Sökning: Välj Automatisk eller Manuell Om du väljer Manuell aktiveras följande alternativ Frekvens (khz): Välj frekvensvärde med knappen och tryck på OK Om du vill ställa in frekvensvärdet väljer du Annan och anger värdet med SIFFERKNAPPARNA (0-9) Symbolhastighet: Välj symbolhastighet med knappen och tryck på OK eller Om önskat värde inte finns med på listan väljer du Annan och anger värdet med SIFFERKNAPPARNA (0-9) Nätverkssökning: Om du använder sök nät väljer du Aktivera Om du anger Nätverks-ID väljer du Annan Du inaktiverar sök nät genom att välja Inaktivera Välj Nästa och tryck på OK kanalsökningen för att påbörja Vänta tills kanalsökningen är avslutad Om du vill stoppa sökningen trycker du på OK När kanalsökningen är stoppad eller avslutad kan du redigera de funna kanalerna Markera alla: Välj alla funna kanaler Avmarkera allt: Avmarkerar alla funna kanaler Radera: Ta bort de markerade kanalerna Välj Spara och tryck på OK för att spara resultatet och gå till nästa steg SV 21

22 3 Installationsguide 34 Tid & Tidstyrning Du kan ställa in aktuell tid Tryck på OK eller för att visa GMT-lista Välj önskat GMT-värde med knappen OK för att ställa in aktuell tid och tryck på Obs!: Om GMT är inställt på Automatisk ställs tiden in automatiskt utifrån landet Men om tiden inte är inställd korrekt kan du ändra GMT Välj Nästa med knappen och tryck på OK för att gå till nästa steg 35 Resultat Visar standardvärdet för språk, land, tid och kanalsökningsresultat Välj Avsluta med knappen och tryck på OK för att slutföra installationsguiden Varning: SV 22 Tryck på EXIT för att spara tidigare inmatad information och avsluta installationsguiden när du kör den Om du avslutar installationsguiden utan att den slutfört alla inställningar kanske du inte kan titta på någon sändning Om det inträffar kan du använda MENY-Installation för att konfigurera produkten på önskat sätt

23 4 Grundläggande användning 4 Grundläggande användning I det här kapitlet beskrivs funktioner som att byta kanal, justera volymen och grundfunktioner när du tittar på program 41 Byta kanal Du kan växla från aktuell kanal på något av följande sätt 1 Använd knapparna CH-/CH+ eller 2 Ange kanalnumret med SIFFERKNAPPARNA (0-9) för att komma direkt till önskad kanal 3 Tryck på knappen TV/RADIO för att växla mellan TV-kanal och radiokanal Obs!: Du kan även använda kanallistan eller programguiden för att byta kanal Mer information finns i Kapitel 5 Kanallista och 6 Programguide 42 Volymkontroll 1 Använd knapparna V-/V+ 2 Tryck på knappen TYST eller för att justera ljudvolymen för att stänga av ljuden helt Obs!: Funktionen Tyst gäller även om du ändrar kanal 43 Textning Om aktuellt program har undertextning kan du välja språk för undertextning 1 Tryck på knappen TEXTNING 2 Välj undertextningsspråk med knappen och tryck på OK Undertextning visas i valt språk längst ner på skärmen 3 Välj Av från listan över undertextningsspråk för att dölja undertext Obs!: Du kan välja ett standardspråk för undertextning under MENY-Systeminställningar-Språk-Textning - språk SV 23

24 4 Grundläggande användning 44 Ljud Om aktuellt program har flera ljudspråk kan du välja önskat språk 1 Tryck på knappen LJUD 2 Välj önskat ljudspråk med knappen ljudet ändras omedelbart och 3 Välj ljudriktning (vänster, höger, stereo) med knappen Obs!: Du kan välja standardspråk för ljud under MENY-Systeminställningar-SpråkLjud - språk Om programmet sänds i Dolby Digital kan du inte välja ljudriktning Om du väljer Dolby Digital under MENY-Systeminställningar-Språk-Ljudprioritering, sänds programmet automatiskt i Dolby Digital oavsett standardvärdet för ljudspråk 45 Text-TV Om kanalen stödjer Text-tv visas Text-tv-ikonen ( ) i i-rutan För att gå till Text-tv trycker du på knappen TELETEXT PÅ/AV eller knappen TEXTNING för att visa text-tv 1 Använda Text-TV-meny 1 Tryck på knappen MENU Text-tv-menyn i text-tv-läge för att visa 2 Välj önskad Text-tv-funktion med knappen 3 Tryck på knappen OK SV 24

25 Text-TV-funktioner Index Återgår till indexsidan Om det inte finns någon indexsida kommer du till sidan 100 Underordnad sida Söker underordnad sida efter de koder som användaren skriver in MIX Justerar genomskinligheten på text-tv-skärmen Avbryt Döljer text-tv-sidan men visar sidnumret Visa Visar dold information Dubbel storlek Visar texten i dubbel storlek Stoppa sida Stoppar aktuell sida från att uppdateras 2 Visa Text-TV-sida 1 Ange sidnumret med SIFFERKNAPPARNA (0-9) för att komma direkt till önskad sida 2 Tryck på knappen för att gå till nästa sida 3 Tryck på knappen sida för att gå till föregående 4 Använd knapparna CH-/CH+ till föregående/nästa sida 5 Tryck på knappen BACK senaste visade sidorna för att gå för att gå till SV 25

26 4 Grundläggande användning 46 Programinformation (i-ruta) När du växlar kanaler visas alltid programinformation under en viss tid Du kan välja att visa programinformation genom att trycka på knappen i medan du tittar på ett program Tryck på knappen EXIT för att dölja i-rutan 1 Allmän information Den allmänna informationen visas på följande sätt på skärmen 1 Kanalnummer och kanalnamn 2 Programnamn 3 Ikoner Visas endast om programmet är reserverat Visar klassificeringsnivå Visar tillåten minimiåldern för programmet Visas endast om kanalen är en låst kanal Visas endast om kanalen är en krypterad kanal Visas endast om undertextning är tillgänglig Visas endast om det finns Text-tv Visas endast om programmet sänds i Dolby Digital 4 Aktuell tid 5 Detaljerad programinformation: Visas om det finns detaljerad programinformation 6 Kanallooping och kanallistenamn: Om du väljer Bläddra inom vald kanallista under MENY-Organisera kanaler-kanalväljare, visas ikonen för läget kanallooping Och den valda kanallistan visas SV 26

27 7 Programmets sändningstid och förloppsindikator: Visar programmets sändningstid och förloppsindikator 8 Nästa programinformation: Visas om det finns detaljerad programinformation om nästa program Tryck på knappen för att visa nästa programinformation Obs!: Om det inte finns någon programinformation tillgänglig visas inte programinformation 2 Detaljerad programinformation Du kan visa detaljerad information om aktuellt program Tryck på knappen i när i-rutan visas för att visa detaljerad information Obs!: Tryck på knappen i informationsrutan igen för att dölja Om den detaljerade informationen löper på mer än en sida använder du knappen för att gå till föregående/nästa sida 47 Alternativlista Du kan visa och bekräfta detaljerad information om aktuell kanal och ändra informationen vid behov 1 Lägga till en kanal till favoritgruppen Du kan lägga till aktuell kanal till favoritgruppen direkt Du kan även lägga till en kanal till flera favoritgrupper 1 Tryck på knappen OPT+ 2 Välj Favorit med knappen OK eller och tryck på 3 Välj favoritgrupp med knappen och tryck på OK för att registrera i favoritgrupp 4 Tryck på OK igen på den valda favoritgruppen för att släppa den registrerade kanalen SV 27

28 4 Grundläggande användning 5 Gå till överordnad meny med knappen spara ändringarna automatiskt för att Obs!: Mer information om hur du ändrar namn på favoritgrupper och hur du registrerar alla kanaler i favoritkanaler finns i Kapitel 5 Kanallista 2 Låsa/låsa upp en kanal Du kan låsa eller låsa upp aktuell kanal medan du tittar på ett program 1 Tryck på knappen OPT+ 2 Välj Lås med knappen eller och tryck på OK 3 Välj alternativet Lås med knappen tryck på OK och 4 Välj alternativet Lås upp med knappen och tryck på OK 5 Du blir tillfrågad om lösenord Ange ditt lösenord för att låsa upp kanalen 6 Gå till överordnad meny med knappen spara ändringarna automatiskt för att Obs!: När du växlar till en låst kanal måste du ange lösenordet för att kunna titta på ett program Standardlösenordet är 0000 Kontakta din lokala återförsäljare om du har glömt ditt lösenord SV 28

29 3 Ta bort en kanal Du kan ta bort aktuell kanal medan du tittar på ett program 1 Tryck på knappen OPT+ 2 Välj Radera med knappen OK eller och tryck på 3 Välj Ja för att bekräfta och tryck OK 4 Ange lösenordet med SIFFERKNAPPARNA (0-9) för att ta bort aktuell kanal Obs!: Standardlösenordet är 0000 Kontakta din lokala återförsäljare om du har glömt ditt lösenord Kanalen tas bort permanent Om du vill få tillbaka den måste du söka kanaler igen via installationsmenyn SV 29

30 5 Kanallista 5 Kanallista Det finns tre typer av kanallistor för snabb och enkel kanalbläddring TV Listan över alla TV-kanaler med två undergrupper: en sorterad efter kanalnummer och en sorterad efter kanalnamn Radio Listan över alla radiokanaler med två undergrupper: en sorterad efter kanalnummer och en sorterad efter kanalnamn Favorit Listan över favoritkanalerna med fem undergrupper där du kan organisera kanaler efter din eget tycke 51 Visa och växla kanallista Använd knappen LIST kanallista eller OK för att visa kanallistan och växla till en annan kanal i 1 Tryck på knappen LIST medan du tittar på ett program för att visa kanallistan 2 Välj en kanal med knappen OK för att ändra kanal och tryck på 3 Ange kanalnumret direkt med SIFFERKNAPPARNA (0-9) för att flytta markören till önskad kanal Tryck sedan på OK för att ändra till vald kanal 4 Tryck på knappen för att ändra en kanallistegrupp medan kanallistan visas Obs!: Om det finns flera kanaler använder du knapparna PAGE-/PAGE+ för att förflytta dig per sida Varje gång du trycker på knappen TV/RADIO medan kanallistan visas växlar kanallistan mellan TV- och radiokanallista För att visa krypteringsikonen ( ) i kanallistan väljer du På under MENY-Systeminställningar-Övrigt-Visa ikon `kodad' i kanallista Undergrupp i favoritlistan finns eller finns ej beroende på konfigurering Om alternativet Bläddra inom vald kanallista är valt under MENY-Organisera kanaler-kanalväljare kan du endast ändra program i den valda kanallistan med knapparna CH-/CH+ medan du tittar på ett program SV 30

31 52 Redigera kanallistor Du kan redigera alla kanaler eller varje enskild kanal efter kanallistegrupp 1 Tryck på knappen MENU 2 Välj Organisera kanaler med knappen och tryck på OK eller 3 Välj Redigera kanallistor med knappen och tryck på OK eller 4 Du blir tillfrågad om lösenord Ange ditt lösenord med SIFFERKNAPPARNA (0-9) Obs!: Standardlösenordet är 0000 Kontakta din lokala återförsäljare om du har glömt ditt lösenord Tryck på BACK Tryck på MENU eller för att spara ändringarna och återgå till föregående meny eller EXIT för att stänga menyskärmen Du navigerar enkelt bland menyerna med de siffror som representerar menyerna Tryck MENY-2-1 för att välja Redigera kanallistor 1 Välja en kanalgrupp Du kan välja den kanallistegrupp du vill redigera Både TV och radio är inkluderade i kanallistegrupperna 1 Tryck på OK eller i grupp 2 Välj grupp med knappen och tryck på OK Obs!: Tryck på knappen TV/RADIO för att gå direkt till TV- eller radiokanallistan Om du vill redigera favoritlistan går du till MENY-Organisera kanaler-redigera favoritkanaler SV 31

32 5 Kanallista 2 Ta bort kanaler Du kan ta bort en eller flera kanaler 1 Flytta markören till kanallistan med knappen 2 Välj en kanal och tryck OK flera kanaler Du kan välja 3 Välj Radera med knappen och tryck på OK 3 Låsa/låsa upp kanaler Du kan låsa eller låsa upp en eller flera kanaler 1 Flytta markören till kanallistan med knappen 2 Välj en kanal och tryck OK flera kanaler 3 Välj Lås med knappen Du kan välja och tryck på OK Obs!: Lås ändras till Lås upp när den låsta kanalen/de låsta kanalerna är vald/valda eller alla kanaler är låsta Om du väljer Lås upp och trycker OK ändras låsta kanaler till olåsta kanaler Ange lösenordet med SIFFERKNAPPARNA (0-9) för att titta på låsta kanaler Standardlösenordet är 0000 Kontakta din lokala återförsäljare om du har glömt ditt lösenord SV 32

33 4 Markera/avmarkera alla kanaler Du kan markera eller avmarkera alla kanaler samtidigt 1 Välj Markera alla och tryck OK för att välja alla kanaler 2 Välj Avmarkera allt och tryck OK för att avmarkera alla kanaler 53 Redigera favoritlistor Du kan redigera favoritkanal eller favoritlista 1 Tryck på knappen MENU 2 Välj Organisera kanaler med knappen och tryck på OK eller 3 Välj Redigera favoritlistor med knappen och tryck på OK eller 4 Du blir tillfrågad att välja en Favoritlista Välj den favoritgrupp du vill redigera med knappen och tryck OK Obs!: Tryck på BACK Tryck på MENU eller för att spara ändringarna och återgå till föregående meny eller EXIT för att stänga menyskärmen Du navigerar enkelt bland menyposterna med de siffror som representerar menyerna Tryck MENY-2-2 för att välja Redigera favoritkanaler SV 33

34 5 Kanallista De knappar du använder vid redigering av kanallista beskrivs i tabellen Lägg till Lägger till favoritkanal Ta bort Tar bort favoritkanal TV/Radio Växlar mellan TV- och radiokanallista Favgrupp Ändrar favoritlistegrupp Flytta Ändrar ordningen på kanallistan i favoritlistan Byt Namn Ändrar namnet på favoritlistan Sortera Sorterar kanaler efter nummer eller namn i alla TV/radiokanallistor Avmarkera allt Avmarkerar alla valda kanaler 1 Lägga till/ta bort favoritkanaler Du kan lägga till favoritkanaler till en specifik favoritlista eller ta bort favoritkanaler från listan 1 Välj favoritgrupp med 2 Välj de kanaler du vill lägga till i alla TV/radiokanallistor och tryck på för att lägga till favoritkanaler 3 Välj de kanaler du vill ta bort från favoritlistan och tryck på för att ta bort favoritkanaler Obs!: Du kan växla mellan TV- och radiokanallista med knappen TV/RADIO eller SV 34

35 2Flytta favoritkanaler Du kan flytta favoritkanaler till önskad plats i favoritlistan Den här funktionen ändrar endast platsen och ändrar inte kanalnumret 1 Välj favoritgrupp med 2 Välj den kanal som ska flyttas i favoritlistan och tryck OK 3 Välj och tryck OK 4 Flytta markören till önskad position med knappen och tryck OK 5 De valda kanalerna flyttas till önskad position 3 Ändra namn på en favoritlista Du kan ändra namn på en favoritlista 1 Välj den favoritgrupp du ska ändra namn på med 2 Välj och tryck OK 3 Ange namnet på favoritlistan med tangentbordet som visas på skärmen 4 När du skrivit in namnet väljer du OK och trycker OK SV 35

36 5 Kanallista 4 Ytterligare funktioner Bland ytterligare funktionerna hittar du många användbara funktioner vid redigering av favoritkanaler Växla mellan TV- och radiokanallista Du kan inte bara lägga till TV-kanaler till favoritlista utan även radiokanaler Tryck på växla alla kanallistor till TV- eller radiokanaler Obs!: Du kan även växla till TV- eller radiokanaler med knappen TV/RADIO fjärrkontrollen för att på Välja favoritlista Du kan välja den favoritlista du vill redigera Tryck på för att visa favoritlista Välj sedan kanallista med knappen och tryck på OK Sortera en kanallista Du kan sortera alla TV- eller radiokanallistor efter kanalnummer eller -namn, för att enkelt kunna söka Om kanallistorna är sorterade efter kanalnummer visas Om du trycker på den här knappen sorteras alla kanallistor efter namn Eller, om kanallistorna är sorterade efter kanalnamn, så ändras till Tryck på den här knappen för att sortera kanaler efter nummer Avmarkera alla valda kanaler Tryck SV 36 för att avmarkera alla valda kanaler

37 54 Kanalväljare Du kan ändra kanaler antingen i gruppen eller i hela gruppen medan du tittar på ett program 1 Tryck på knappen MENU 2 Välj Organisera kanaler med knappen och tryck på OK eller 3 Välj Kanalväljare med knappen på OK eller och tryck 4 Välj Bläddra mellan Alla kanaler eller Bläddra inom vald kanallista med knappen och tryck OK Obs!: Om Bläddra inom vald kanallista är valt kan du endast ändra kanalen i den aktuella kanallistan För att ändra kanalen i en annan kanallista, som den aktuella kanalen inte är placerad i, ändrar du kanallista eller väljer alternativet Bläddra mellan Alla kanaler SV 37

38 6 Programguide 6 Programguide Programguiden visar programinformation om varje kanal, baserat på datum och tid Du kan även schemalägga tittandet med den informationen Obs!: Tryck på GUIDE eller EXIT för att stänga guiden 61 Visa programguidesinformation Du kan visa programinformation för all kanaler 1 Tryck på knappen GUIDE 2 Gå till föregående/nästa program i samma kanal med knappen 3 Gå till en annan kanal med knappen Om det finns flera kanaler använder du knapparna PAGE-/PAGE+ för att förflytta dig till kanaler per sida Du kan även ange önskat kanalnummer med SIFFERKNAPPARNA (0-9) på fjärrkontrollen för att komma till en kanal direkt 4 Välj ett program och tryck OK Du kan titta på programmet, om det sänds, eller reservera det, om det är ett kommande program 5 Tryck på knappen i valda kanalen i det valda programmet för att visa detaljerad information för den 1 Visa guideinformation efter kanalgrupper Du kan visa programinformation för vald kanallista efter grupp 1 Tryck på knappen GUIDE 2 Tryck på den RÖDA knappen för att visa kanallistegruppen 3 Välj kanallistegrupp med knappen 4 Flytta markören till undergruppen med knappen, välj en undergrupp med knappen och tryck OK 5 Programguiden för vald kanallista visas SV 38

Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation)

Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Garantin täcker inte skador som uppkommer p.g.a. att instruktionerna i den här manualen inte har följts.

Garantin täcker inte skador som uppkommer p.g.a. att instruktionerna i den här manualen inte har följts. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual CXHD-5000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual CXHD-5000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. CXHD-5000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Garantin täcker inte skador som uppkommer p.g.a. att instruktionerna i den här manualen inte har följts.

Garantin täcker inte skador som uppkommer p.g.a. att instruktionerna i den här manualen inte har följts. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

** Copyright (Copyright 2005 HUMAX Corporation)

** Copyright (Copyright 2005 HUMAX Corporation) Viktig information Copyright (Copyright 2005 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C I denna Snabbguide följer generella inkopplingsrutiner. Detaljerade inkopplingsförfaranden finner du alltid i den användarmanual som bifogas tillsammans med den digital-tv-box

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Garantin täcker inte skador som uppkommer p.g.a. att instruktionerna i den här manualen inte har följts.

Garantin täcker inte skador som uppkommer p.g.a. att instruktionerna i den här manualen inte har följts. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

BeoVision 8. Handledning

BeoVision 8. Handledning BeoVision 8 Handledning Handledningen och referensboken Den här handledningen innehåller information om den dagliga användningen av din Bang & Olufsen-produkt. I referensboken finns information om mer

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Viktig information. Copyright (Copyright 2008 HUMAX Corporation) Garanti. Varumärken. SV1 Användarmanual

Viktig information. Copyright (Copyright 2008 HUMAX Corporation) Garanti. Varumärken. SV1 Användarmanual Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt. Förvara manualen

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box!

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box! Snabbguide Motorola VIP1903C Inspelningsbar Motorola VIP1963C Allt du behöver veta för att koppla in din! HEM 2237-Snabbguide OnDemand_Motorola 1903_TV157-1106.indd 3 2011-06-23 14.52 1 1 2 3 4 1 2 1 2

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

INKOPPLING AV NY DIGITALBOX ARRIS 3000 HD-BOX

INKOPPLING AV NY DIGITALBOX ARRIS 3000 HD-BOX INKOPPLING AV NY DIGITALBOX ARRIS 3000 HD-BOX När du har fått din nya digitalbox är det viktigt att den kopplas in korrekt och att kortet sedan aktiveras med den nya boxen. Följ enkelt denna guide för

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual Strong 6750 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2 Mjukvarunedladdning. Sid 3-6 Fabriksåterställning Sid 7-8 Föräldrakontroll Sid 9-15 Installationsmanual Strongsats hemsida Viasats hemsida

Läs mer

CI-5100T. Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception. Käyttöopas Svensk-

CI-5100T. Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception. Käyttöopas Svensk- Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception Suomi- Käyttöopas Svensk- Bruksanvisning English- User manual CI-5100T Innehåll

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE FIBERLAN

INSTALLATIONSGUIDE FIBERLAN INSTALLATIONSGUIDE FIBERLAN 1 LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel HDMI-kabel

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Bruksanvisning till digitalbox

Bruksanvisning till digitalbox Bruksanvisning till digitalbox DVB-T2011 Läs noga igenom denna bruksanvisning för att försäkra dig om att du använder produkten på rätt sätt. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Innehållsförteckning

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD

Bruksanvisning DILOG DC-230 HD Bruksanvisning DILOG DC-230 HD INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 17 8 REDIGERA

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand så funkar det. INSPELNINGSBAR HD-BOX MED ON DEMAND I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box med On Demand. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista Nokia 9780 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Manuell mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-9 Personlig kanallista Sid 10 Resett av mottagarens

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Free to Air digital markbox DVB-T

Free to Air digital markbox DVB-T Free to Air digital markbox DVB-T Svensk Bruksanvisning General Agent i Norden. Moon Radio AB Enbärsvägen 8 735 37 Surahammar Sverige www.moon.se Innehållsförteckning Sid. Säkerhet-------------------------------------------------------3

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberKoax 5 GHZ 1 2 Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen hittar du: TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

37 LCD TV DFT-3719HD

37 LCD TV DFT-3719HD 37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer