Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning"

Transkript

1 Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR Varunr: Oktober

2 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa alla dessa instruktioner för att ta emot det digitala marksända TV nätet. Vi rekommenderar dock att du läser den för att du ska få en överblick av de många möjligheterna som mottagaren kan hantera för att uppleva det bästa av sina tjänster. Tips och rekommendationer Placera mottagaren på en plan yta, vågrät och stadigt. Se till att mottagaren är tillräckligt långt från värmekällor. Utsätt inte mottagaren för fuktighet över 80% eller temperatur under 15 C eller över 35 C. Täck inte luftventiler på mottagaren. Lämna minst 10cm utrymme ovanför mottagaren. Anslut inte mottagaren till elnätet innan alla andra anslutningar har gjorts. Vi rekommenderar ni drar ut kablarna från eluttaget och TV-antennen under åskväder. Garantin täcker inte skador orsakade av ingrepp av obehörig person eller direkta eller indirekta skador till följd av elstötar. Ta ej bort locket på mottagaren eftersom det finns risk för elstötar. För frågor, vänligen kontakta din lokala återförsäljare. Miljö Batterierna innehåller inslag av mycket förorenande ämnen för miljön. Kom ihåg att placera dem i behållare för återvinning. Observera : Den här symbolen betyder att ditt elektroniska utrustning som är ur funktion bör samlas in separat och inte kastas i hushållssoporna. För detta ändamål har EU inrättat ett system för insamling och återvinning som tillverkarna är ansvariga att följa. Elektriska apparater och elektronik kan innehålla ämnen som är farliga för hälsan och miljön om de hanteras eller deponeras felaktigt. Därför ska du inte kasta din gamla utrustning i soporna. Hjälp oss att bevara den miljö vi lever i! Underhåll Mottagaren kan rengöras med en mjuk, torr trasa. Använd inte skursvampar eller skurpulver eller lösningsmedel som alkohol eller terpentin då de kan skada ytan. TTR 310 är en konsument produkt. Den är inte avsedd att vara påslagen 24 timmar om dygnet, året runt. TRIAX rekommenderar att minst en gång om dagen stänga av mottagaren. En regelbunden avstängning garanterar längre livslängd. Vi hoppas att dessa tips hjälper dig njuta av din mottagare. 2

3 INNEHÅLL 1 Inledning Översikt Allmän beskrivning Konfiguration vid leverans Framsida Baksida Fjärrkontroll Ansluta mottagaren Ansluta till TV, Video och HIFI Ansluta till Hemmabio Snabbguide, kom igång Personliga inställningar Meny uppbyggnad Val av språk Söka kanaler Automatisk sökning Manuell sökning Avancerad inställning i menyn Aktiv antennmatning Val av land OSD språk Audio språk Undertext språk LCN Använda GMT Tidszon Ställ in datum Ställ in tid Meny konfiguration TV Typ av TV Några förklaringar till olika TV format Standard TV Transparent OSD Tidsvisning Videoutgång Förbättrad video Daglig användning Information som syns på TV skärmen Kanalbyte Ändra ljudnivå Tyst läge Mosaik Elektronisk programguide EPG Teletext Välja textning i teletext Välja textning i DVB Zoom Ljud Lösenord Lås meny Lås kanal Föräldralås Ändra lösenord Version Kanallista LCN på

4 Favoriter Lås kanal Redigera en kanal Hoppa över en kanal Radera en kanal Sök program Kanallista LCN av Flytta kanaler Sotera kanaler Timer inspelning Reset Multimedia funktioner Gränssnitt USB Kortläsare Uppdatering av mjukvara Övriga funktioner Teknisk data Felsöknings guide

5 1. Inledning 1.1. Översikt Triax TTR 310 är en digital TV mottagare för mottagning av digital marksänd okodade program. Alla funktioner är tillgängliga med hjälp av fjärrkontrollen. För att mottagaren ska fungera korrekt måste du använda en antenn riktad mot TV-sändaren. Syftet med denna handbok är att hjälpa dig att snabbt och enkelt installera mottagaren för korrekt användning Allmän beskrivning Överensstämmelse enligt normgivning och MPEG2 DVB-T Minneskapacitet: TV och radio Front kanals MPEG 2 SD FTA En digital tuner med loop-utgång Läge "Automatisk installation" mottagare i första start Kanaler automatiskt i den ordning som definieras av SCA (Service LCN) Automatisk eller manuell sökning Meny och grafik på flera språk 4 siffrigt display 3 knappar på framsidan för manuell växling av kanaler och standby/på. Elektronisk programguide (EPG) information om varje program, nuvarande och nästa Teletext Decoder Integrated (STV / VBI) Mosaik 3x3 bilder Ställbar för olika TV format (4 / 3 och 16:9), Letterbox och Pan & Scan Föräldrakontroll Låsa kanaler med olika åldersintervaller(-10, -12, -16 och -18 år) DVB Teletext (där distribueras) USB 2.0 gränssnitt för: Playback JPEG-bilder Spela MP3 ljudfil uppdatera den inbyggda programvaran i mottagaren Kortläsare för SD: Playback JPEG-bilder Spela MP3 ljudfil 1 TV SCART, 1 VCR SCART Digital ljudutgång SPDIF Optisk (optisk kontakt) Stereo Analog ljudutgång vänster och höger (RCA-kontakt) avstängningsknapp bak 1.3. Konfiguration vid leverans - 1 mottagare TTR fjärrkontroll - 1 manual - 1 antennsladd HF Om något saknas, vänligen kontakta din återförsäljare. 5

6 1.4. Framsida Knapp CH+ CH- Port USB SD Afficheur Funktion Stand by / Start Nästa kanal Tidigare kanal USB anslutning Kortläsare Display där kanal numret visas vid påslaget läge Display där klockan visas vid stand by läge 1.5. Baksida Namn ANT IN ANT OUT VCR TV Audio L Audio R OPTICAL POWER Funktion Antenn ingång Antenn signal loop ut Utgång för anslutning till Videobandspelare Utgång för anslutning till TV Utgång för ljud vänster Utgång för ljud höger Optisk digital ljudutgång Huvudströmbrytare 6

7 1.6. Fjärrkontroll N Knapp Funktion 1 PAUSE Pausar display Knappsats 3 AUDIO Växlar mellan kanal ljud höger och vänster 4 INFO Information om aktuellt program 5 EPG Val av EPG meny 6 MENU Visa menyskärmen 7 EXIT Gå ur funktion 8 P+ Nästa sida 9 VOL- Sänka volymen 10 P- Föregående sida 11 TV/RAD Växla mellan TV / Radio 12 ZOOM Zooma i bilden 13 Stand by / Start 14 TIMER Meny TIMER (inspelningar) 15 TEXT Meny Teletext 16 M/P Mosaik 3 x3 bilder 17 MUTE Tyst läge 18 CH+ Växlar till nästa kanal 19 FAV 20 OK Tillgång till Favoritkanaler Menyn Aktiverar OSD (On Screen Display) 22 VOL+ Höjer volymen 23 RECALL Tillbaka till föregående kanal 24 CH- Växlar till tidigare kanal 25 SUBT Undertext 26 LIST Kanallista 7

8 2. Ansluta mottagaren 2.1. Ansluta till TV, video och HIFI När alla anslutningar har gjorts, ansluts mottagaren till AC 230V/50 Hz Gör följande anslutningar : - Anslut antennsladden från TV antenn till ANT IN anslutningen - Anslut utgången ANT OUT med den medföljande kabeln till TV eller Videobandspelaren - Anslut med en scartkabel medföljer ej - TV anslutningen på din mottagare till din TV apparat SCART-ingång AV1 - Anslut med en scartkabel medföljer ej - VCR anslutningen på din mottagare till Video, DVD, ) - Anslut för analogt stereoljud L och R till din Stereoanläggning 2.2. Ansluta till Hemmabio Gör följande anslutningar: - Anslut den digitala optiska ljudutgången på mottagaren med en optisk kabel - medföljer inte - i din hemmabio. 8

9 3. Snabbguide, kom igång I detta kapitel kommer du att få de nödvändiga inställningar kortfattat beskrivet. Innan du fortsätter läsa "Snabb guide", behöver du en antenn riktad mot sändaren i ditt område. Du kan enkelt återgå till fabriksinställningar genom att återställa mottagaren som beskrivs i avsnitt 5.16 "Reset". 1. Välj menyspråk med <CH > sedan bekräfta med OK 2. Ange det land eller mottagaren med <CH > bekräfta sedan med OK 3. Ange vilken typ av TV mottagaren som är ansluten med <CH > bekräfta sedan med OK: - 4 / 3: "Letter Box" - rekommenderas - 4 / 3 Pan Scan " - 16 / 9: "Letter Box" - rekommenderas - 16 / 9: "Pan Scan" 4: Om du använder en inomhusantenn som levereras med en mottagare välj JA med <VOL / > sedan bekräfta med OK. Annars på NO och tryck på OK 5. Att starta sökning, tryck på OK. Innan du trycker på OK, se till att du får signaler från rätt sändaren Mottagaren kommer att söka efter kanaler och det kommer att visas en lista över de kanaler som hittats. Sedan kommer den att starta på kanal 1.

10 4. Personliga inställningar 4.1. Meny uppbyggnad MENY Konfiguration Installation TV RADIO MULTIMEDIA Övrigt Konfiguration TV Lösenord Timerinspelning Uppdatera programvara Återställ TV lista TV Guide Radio lista Radio Guide Mina album Min musik Gomoku Kalender Kalkylator Strömförsörjning aktiv antenn Ange land Språk OSD Språk ljud Språk undertext LCN Använda GMT Tidszon Ställ in datum Ställ in tid TV typ TV standard OSD synlighet Tidsvisning Video utgång Förbättrad video Låst meny Låst kedja Föräldralås Ändra lösenord 10

11 4.2. Val av språk Användaren kan välja det språk som visas i menyn Setup. (1) Tryck på <MENU> att gå in i huvudmenyn. (2) Tryck på < / > för att välja CONFIGURATION. (3) Tryck på < / > för att välja INSTALLATION. (4) Tryck <OK> att gå in i installationsmenyn. (5) Tryck på < / > för att välja OSD Language. (6) Tryck på < / > för att välja önskat språk. Huvudmeny Konfiguration : Installation 4.3. Söka kanaler Det är möjligt att söka program baserade på deras frekvens och bandbredd. - Tryck <MENU> att gå in i huvudmenyn. - Tryck på < / > för att välja CONFIGURATION. - Tryck på < / > för att välja INSTALLATION. - Tryck <OK> att gå in i installationsmenyn. - Tryck på < / > för att välja inställningen för land. - Använd < / för att växla mellan länderna. - Tryck på knappen <ROUGE eller VERTE> för sökning Auto eller Manuell Automatisk sökning Auto kommer först radera minnet av mottagaren och sedan startar sökning enligt de parametrar som anges i inställningen för land. Följ steg 1 till 6 i kapitel 3 och tryck på: - Nyckeln <Röd> bekräfta radering av data i minnet. - Tryck på knappen <OK> att bekräfta radering av minnet och starta automatisk sökning. Om du vill avbryta den automatiska sökningen, tryck på <EXIT>. Radera minnet Automatisk kanalsökning 11

12 Manuell sökning Sökningen kommer att göra en kanalsökning men kommer inte ta bort tidigare sökta kanaler lagrade i mottagaren. Användaren måste känna till frekvens och bandbredd för den kanal som man vill söka efter. Du kan söka efter program i bandet 120 MHz till 790 MHz. Att söka manuellt, följ följande punkter: - Tryck på knappen <Grön> för att öppna menyn manuell sökning. - Tryck på knapparna < / > för att välja frekvens. - Tryck på <0 ~ 9> för att ange frekvensen värde. - Tryck på knapparna < / > för att välja bandbredd. - Tryck på < / > för att välja bandbredd. - Tryck på knappen för att starta <OK> sökning eller <EXIT> att stänga menyn. Manuell sökning Slutet av manuell sökning 4.4. Avancerad inställningar i menyn Normalt är mottagaren inställd på automatisk installation. Du kan dock ändra vissa inställningar. Annars kan du se kapitel daglig användning Aktiv antennmatning Här väljer du att strömförsörja en aktiv antenn som kräver 5V. Välj ARR (ovan) för något annat ändamål. - Använd < / > för att välja modell av antenn. - Använd < / > inställd på ON för att driva en inomhusantenn eller OFF då inte 5V ska levereras i antennkabeln Val av land Ange land. Vid byte till annat land ändrs automatiskt tidszon och även frekvensen och kanalbredd som standard vid automatisk sökning. - Använd < / > för att välja inställningen för land. - Använd < / >, välja land OSD Språk Den här inställningen kan du ändra språk för menyerna. - Använd < / > för att välja OSD Language. - Använd < / > välj önskat språk Audio språk Den här inställningen kan du ändra ljudspråk (om det utfärdats av programmet). - Använd < / > för att välja ljudspråk. - Använd < / > välj önskat språk. 12

13 Undertext språk Med den här inställningen kan du aktivera och ställa in textspråk (om det utfärdats av programmet). - Använd < / > för att välja språk undertexter. - Använd < / " välja önskat ljudspråk eller lämna OFF LCN Denna inställning gör det möjligt för LCN funktion som tillåter sortering av kanaler. - Använd < / > för att välja LCN. - Använd < / >, välj ON eller OFF Använda GMT Med denna inställning kan mottagaren använda GMT tid - Använd < / > för att välja Använd GMT. - Använd < / >, välja PÅ eller ARR (Stop). Om inställningen är inställd på OFF, måste du manuellt ställa in tid och datum Tidszon Denna inställning tillåter användaren att justera tidszonen när det gäller länder som omfattas av flera tidszoner. - Använd < / > för att välja tidszon. - Använd < / > markerar övergången du vill ha i steg om 0: Ställa in datum Denna inställning gör att användaren kan ställa in datum om mottagaren inte använder GMT referens tidszon. - Använd < / > för att välja Ställ in datum. - Använd < / > för att ändra och ange datum genom att använda de numeriska knapparna (0.. 9) Ställ in tid Denna inställning tillåter användaren att justera tiden om mottagaren inte använder GMT referens tidszon. - Använd < / > för att välja Ställ in tid. - Använd < / > för att ändra och ange tiden genom att använda de numeriska knapparna (0.. 9) Meny konfiguration TV Det är möjligt att anpassa vissa inställningar i din mottagare. Parametrarna i detta kapitel har ett direkt inflytande på hur menyer visas på din TV. Display konfigurationsmenyn Typ av TV Det är möjligt att anpassa mottagaren till din TV. Alternativen är 4:3,4:3 Pan & Scan, 16:9 Letterbox, 16:9 Pan & Scan. - Använd < / > för att välja typ av TV. - Använd < / > för att välja önskat format. 13

14 Några förklaringar till olika TV-format Den första informationen är formatet på din TV: 4:3 eller 16:9. Om din TV har 4:3 (skärm <normal>), använd formatet "4:3 Letterbox" eller "4:3 Pan & Scan". Dessa två lägen är planerade och optimerade för att visas på en 4:3-TV. De skiljer sig från den typ av behandling som bilden om bildformatet sänds i 16:9, som inte motsvarar formatet på din TV är 4:3. En "anpassning" av bilden (bildbehandling) måste göras för att visas en korrekt (utan förvrängning) på din 4:3-TV. - Läge "Letterbox": Bilder av en sändning i 16:9 blir "skräddarsydda" till din 4:3-TV bildbehandling genom att lägga till två svarta fält, upptill och nedtill på skärmen. Fördelen med detta alternativ är att ha all den visade bilden (ingen förlust av en del av bilden) medan nackdelen är bara visningen av de två svarta kanter till topp och botten. - Läge "Pan & Scan": Bilder av en sändning i 16:9 är "skräddarsydda" för din 4:3-TV bildbehandling som finns för att förstora bilden så att de svarta ränderna försvinner. Fördelen med detta alternativ är att man inte har svarta kanter (hela skärmen är "fylld") medan nackdelen är förlust av en del av bilden till höger och vänster. Om din TV har 16:9, använd formatet "16:9". Mode "16:9" kommer att lägga till svarta balkar på vänster och höger i bilden först när bilden har ett 4:3 som inte motsvarar formatet på din TV 16:9. I själva verket är en "anpassning" (bildbehandling) gjort för att visas korrekt (utan förvrängning) bilden 4:3 på en 16:9-TV. - Läge "Letterbox": Bilder av en sändning i 4:3 kommer att vara "anpassad" till 16:9 på din tv bildbehandling är att lägga till två svarta ränder på vardera sidan om skärm. Fördelen med detta alternativ är att ha all den visade bilden (ingen förlust av en del av bilden) medan nackdelen är bara visningen av de två svarta resårband till höger och vänster. - Läge "Pan & Scan": Bilder av en sändning i 4:3 kommer att vara "anpassad" till 16:9 på din tv bildbehandling som finns för att förstora bilden så att det svarta ränder. Fördelen med detta alternativ är att inte ha svarta kanter (hela skärmen är "fylld") medan nackdelen är förlusten av en del av bilden upp och ner. Observera att om inställningen "TV-typ" är felinställd, kommer bilden att visas förvrängd. 14

15 Standard TV Välj output standard mellan PAL, NTSC och AUTO. AUTO kommer att hålla bildformatet i det format som programmet sänds på. Normalt används AUTO. - Använd < / > för att välja TV-läge. - Använd < / > välja önskat läge Transparens OSD Den här inställningen kan du justera ljuset i menyerna på skärmen. Värdet 1 är ljusast och värdet 8 mörkast. - Använd < / > för att välja OSD-transparens. - Använd < / > för att välja önskat värde Tidsvisning Denna inställning justerar tiden som visas i menyn på fronten. Flera längder finns tillgängliga från 1, 3, 5, 10, 30 sekunder eller permanent display. Om permanent display väljs kan menyn tas bort genom att trycka på knappen <EXIT>. - Använd < / > för att välja Tid visas. - Använd < / > för att välja önskad tid Videoutgång Denna inställning justerar utdataformatet av TV SCART. Formatet kan vara RGB eller CVBS. - Använd < / > för att välja Video. - Använd < / > för att välja önskat format Förbättrad video Denna inställning gör att "förbättra videoutgång. - Använd < / > för att välja Förbättrad video. - Använd < / > för att möjliggöra bättre video. - Använd < / > för att välja hudtoner eller utvidgning av Svart/vit. - Använd < / > för att ställa en av dessa val. 5. Daglig användning 5.1. Information som syns på skärmen När du byter kanal, visas en banner information längst ned på bilden som ger viss information om programmet som sänds. Programmet tillhör favoritlistan Programmet är låst Kodat program Dag, datum och tid Teletext tillgängligt Undertext Kanalnummer EPG : nu och nästa Program pågår Nästa program 5.2. Kanalbyte Flera funktioner finns vid byte av kanal: - Använd fjärrkontrollens numeriska knappar (0 9). - Tryck <OK>, välj kanal med < / >, tryck OK för att bekräfta. - Tryck <CH / > med knapparna på fjärrkontrollen. 15

16 5.3. Ändra ljudnivå Höja eller sänka volymen, tryck på VOL för att höja eller för att sänka VOL Sekretessknapp Denna knapp används för att stänga av ljudet helt Mosaik TTR 310 har en mosaik av 9 bilder (3 x 3). Tryck på knappen <M/P> för att komma igång. Tryck på <EXIT> för att avsluta mosaiken. Att rulla efter de första 9 bilderna, använd < / och / >. Du kan välja ett program i mosaiken < / > och <OK> TTR 310 växlar mellan mosaik och helskärmsläge Elektronisk programguide EPG En elektronisk programguide (EPG) är tillgänglig när man trycker på knappen <EPG>. Genom att trycka på knappen> EPG> visas guiden. - Tryck på < / > för att välja program. - Tryck på < / > för att ändra datum. Om du vill ha mer information om programmet: - Tryck < / > markera programinformation. - Tryck <OK> för mer information om det markerade programmet. - Tryck <EXIT> för att lämna den detaljerade EPG menyn och återgå till listan över kanaler. Tryck en andra gång <EXIT> för att avsluta och återgå till EPG program. Nyckeln <Röd> "reserv" kan automatiskt schemalägga en timerinspelning från EPG data. Detta är det enklaste och snabbaste sättet att schemalägga en inspelning (TIMER) Teletext Om text-tv information sänds av operatören, kan du använda denna funktion genom att trycka på knappen <TEXT>. Tryck <TEXT> på hemsidan för text-tv. Välj den sida som ska visas med <0... 9>. Exempel på sidan 120, skriver du 1 sedan 2 sedan 0. Tryck på <EXIT> för att avsluta text-tv. 16

17 Välja textning i teletext Om textning text-tv sänds (avsedd för döva och hörselskadade), räcker det att aktivera Text-TV och aktivera undertext. Sidans underrubrik visas på huvudsidan på text-tv (100 för SVT1, exempelvis). Ange sidnumret i text-tv textning för att aktivera den här funktionen. Tryck på <EXIT> för att lämna text-tv textning Välja textning i DVB Genom att trycka på knappen <SUBT> har du tillgång till textad meny. Två alternativ är möjliga: - Aktivera teletext (se ovan) genom att välja att använda < / > Subtitle TTX. - Aktivera textning "DVB" genom att välja att använda < / > Språk undertexter. När valet av underrubrik (bland teletext och DVB), kan du sätta på bildtexterna genom funktionen på (svenska) i stället för att låsa nycklarna < / > och bekräfta, tryck <OK> För att stoppa textning, gör det omvända för undertexterna och tryck på OFF Zoom En zoom är tillgänglig. <ZOOM> Tryck på bilden för att förstora. Flytta bilden, använd < / / / >. Avsluta genom att trycka på <EXIT> Ljud Sändningar med flera ljud (Multispråkskanaler), <audio> ger tillgång till olika språk. Välj önskat språk med < / >. Avsluta Audio menyn genom att trycka <EXIT>. 17

18 5.11. Lösenord I denna meny kan du skydda tillgång till menyer eller aktivera föräldrakkontroll (CSA låsning -10, -12, -16, - 18 år). Användaren kan byta lösenord. Standardvärdet är Tryck <MENU> att gå in i huvudmenyn. - Tryck på < / > för att välja Konfiguration. - Tryck på < / > för att välja Lösenord. Denna meny ger tillgång till olika lås Lås meny Med denna funktion kan du blockera menyn. Ett lösenord kommer att krävas för att öppna menyn. - Använd < / > för att välja Lås menyn. - Använd < / > för att välja om menyerna ska vara låsta eller inte (Av / På) Lås kanal Denna funktion måste vara aktiverat för att begränsa tillgången till kanaler. Därefter kan varje kanal för sig låsas enligt beskrivningen i kapitel För att aktivera låset: - Använd < / > för att välja Lås kanal. - Använd < / > aktivera eller inaktivera låsningen (av / på) Föräldralås Med den här funktionen kan du spärra åtkomsten till kanaler baserat på moraliska värderingar. Till exempel, sätt värdet till 10, då kommer alla sändningar med information CSA -10 inte visas. Ett lösenord kommer att krävas. De olika nivåerna är -10 år -12 år -16 år -18 år. För att aktivera de olika nivåerna, gör följande: - Använd < / > för att välja den önskad nivå. - Använda< / > ange önskat värde. 18

19 Ändra lösenord Användaren kan själv ändra lösenord (standard 0000). Om du har glömt dit lösenord måste du kontakta din återförsäljare. - Använd < / > för att välja Ändra lösenord. - Använd< / > för YES. - Skriv in det gamla lösenordet med <0... 9>. - Skriv in det nya lösenordet med <0... 9>. - Bekräfta det nya lösenordet med <0... 9>. Om lösenordet har ändrats kommer meddelandet "PIN-kod" visas, tryck <OK> att stänga menyn. Annars kommer ett felmeddelande visas Version Används för att finna programvaruversion TTR 310: - Tryck på knappen <menu> att komma in i huvudmenyn. - Tryck på knappen <info> att visa den tekniska informationen för kortet. Den tekniska informationen visas i nedre vänstra hörnet av skärmen Kanallista LCN på Användaren kan anpassa kanallista (TV eller radio) visas med en mottagare. Sorteringfunktionen är inte tillgängligt om funktionen är aktiverad LCN. Det är möjligt att inaktivera LCN. - Tryck <MENU>, välj "TV" med " / > - Välj "TV List" med < / > och tryck <OK> Kanallistan visas. Följande åtgärder på kanalerna är tillgängliga: - Bokmärke - Låsning - Edition (utgåva/upplaga) - Jump (hoppar över kanal vid zappande) - Utgår - Bibliotek Släng Favoriter Redigera Radera Flytta Sökning 19

20 Liste TV Liste Radio Favoriter Möjlighet till 8 favoritlistor (1 till 8). Du kan gruppera kanalerna som du önskar t.ex. genom olika genrer (nyheter, musik,...). - Tryck <MENU>, välj "TV" med " / > - Välj "TV List" med < / > och tryck <OK> - Använd < / > för att välja favorit alternativ. - Använd < / > för att välja önskad kanal till dina favoriter. - Tryck på önskad lista <1... 8>, En kanal kan finnas i flera favoritlistor. Du kan alltid finna vilken lista din favorit kanal finns i via ikonerna nedan. Om du vill skapa ett bokmärke för andra kanaler upprepar du tidigare moment. - Spara dina ändringar genom att trycka <EXIT> eller <JAUNE> klick. - Spara ändringarna genom att trycka <OK>. För att avsluta utan att spara, tryck på <EXIT>. Sélection et mise en liste favoris Lås kanal Man måste ange ett lösenord för att se en låst kanal. För att låsa en eller flera kanaler, gör så här: - Tryck <MENU>, välj "TV" med " / > - Välj "TV List" med " / > och tryck <OK> - Använd < / > för att välja Lås. - Använd < / > för att markera kedjelås. - Tryck en gång <OK>. Ett hänglås visas bredvid den kanal som blir låst. Om du vill låsa andra kanaler, upprepa tidigare moment. 20

21 - Spara dina ändringar genom att trycka <EXIT> eller <gul> knapp. - Spara ändringarna genom att trycka <OK>. För att avsluta utan att spara, tryck på <EXIT>. Var uppmärksam på att "kanal lås" har aktiverats (se kapitel ). Öppen Kanal låst Redigera en kanal Användaren kan använda "Redigera" för att byta namn på en kanal (16 tecken max per kanal). - Tryck <MENU>, välj "TV" med " / > - Välj "TV List" med " / > och tryck <OK> - Använd < / > för att välja Redigera alternativ. - Använd < / > för att markera den kanal du vill redigera. - Tryck en gång <OK>. Den tekniska informationen i kanalen visas. - Tryck på en sekund <OK>. Ett tangentbord visas att kunna byta namn på kanalen. - Använd < / > för att välja karaktär. - Använd <1... 9> för att ändra karaktär. Varje gång du trycker ett antal som motsvarar ett tecken (3 kan skriva d, e, f och 3) - <Röd> knapp raderar tecken <Svart> knapp växlar mellan små och stora bokstäver. - Spara ändringarna genom att trycka <OK>. För att avsluta utan att spara, tryck på <EXIT> Hoppa över en kanal Med den här funktionen kan du hoppa över en kanal när du zappar med fjärrkontrollen mellan kanalerna <CH /CH >. - Tryck <MENU>, välj "TV" med < / > - Välj "TV List" med < / > och tryck <OK> - Använd < / > för att välja Gå. - Använd < / > för att markera att kedjan bryts. - Tryck <OK>. Kanalen kommer att markeras som överhoppad. Om du vill hoppa över andra kanaler, repetera tidigare moment. - Spara dina ändringar genom att trycka <EXIT> eller <Gul> knapp. - Spara ändringarna genom att trycka <OK>. För att avsluta utan att spara, tryck på <EXIT> Radera en kanal Radera en kanal för alltid. Detta kommer att radera kanalen från minnet i mottagaren. För att återfå kanalen måste en ny kanalsökning göras. - Tryck <MENU>, välj "TV" med < / > - Välj "TV List" med " / > och tryck <OK> - Använd < / > för att välja bort. - Använd < / > för att markera den kanal du vill ta bort. - Tryck <OK>. Kanalen kommer att markeras med ett kryss. 21

22 Om du vill radera andra kanaler, repetera tidigare moment. - Tryck <EXIT> eller <Gul> knappen för att bekräfta raderingen. - På frågan "Radera nu", bekräfta genom att trycka <OK>. Detta kommer att ta bort kedjelåset Söksträng Användaren kan söka en kanal från ett namn eller del av namnet. - Tryck <MENU>, välj "TV" med < / > - Välj "TV List" med < / > och tryck <OK> - Använd < / > för att välja Sök alternativ och <OK> tryck. Ett tangentbord visas. - Använd < / > för att välja karaktär. - Använd <1... 9> för att skriva programnamnet som söks. Varje gång du trycker ett antal som motsvarar ett tecken (3 kan skriva d, e, f och 3). Röda knappen raderar tecken, den Gröna knappen växlar gemener till versaler. - För att få titta på kanalen, tryck på <OK>. För att avsluta utan att spara, tryck på <EXIT> Kanallista LCN av Flytta kanaler Att sortera kanalerna måste du först inaktivera LCN sortering. - Stäng av LCN, tryck <MENU>, <configuration> och <INSTALLATION> <OK>. - Välj "LCN" med < / > och placera funktionen på" STOP "med" < / >. Avsluta menyn med <EXIT>. Kanalerna kommer nu inte längre klassificeras utan placeras i den ordning de hittades vid sökning. Favoriter Låst Redigera Flytta Sortera Hoppa över Radera Undersök Att sortera kanalerna, fortsätt enligt följande: - Tryck <MENU>, välj "TV" med " / > - Välj "TV List" med < / > och tryck <OK> - Använd < / > för att välja Flytta. - Använd < / > för att markera strängen att flytta. - Tryck en gång <OK>. En pil visas bredvid den kanal som är klar för att flyttas - Använd < / > för att montera kanalen på önskad plats och tryck <OK>. - Spara dina ändringar genom att trycka <EXIT> eller <Gul> knapp. - Spara ändringarna genom att trycka <OK>. För att avsluta utan att spara, tryck på <EXIT> Sortera kanaler Här kan du sortera kanalerna i bokstavsordning (knapp <Röd>) eller betal-tv/ kodade program (knappl <Grön>) Timer inspelning Mottagaren TTR 310 är utrustad med en timer inspelning där du programmera upp till 10 tillfällen. Funktionen låter dig göra inspelningar även när du är borta. - Ange typ av kanal (TV eller radio) med < / > sedan gå till nästa rad med < / > - Ange kanalnumret med < / > Kanalens namn visas automatiskt - Fullständig information "startdatum" i form av dag/månad/år: välj siffra, ändra med < / " eller använd knapparna <0... 9>. Välj datum, gå till "Start Time" med < / > - Fyll i information "morgontimmar" som timmar/minuter: välj siffra, ändra med < / " och eller använd 22

23 knapparna <0... 9>. När starttiden bestämts, gå till "timmar försenad" med < / > - Fullständig information "sena timmar" i timmar/minuter: välj siffra, ändra med < / " eller använd knapparna <0... 9>. När sluttiden inlagts, gå till "mode" med < / > - "Fashion" kan anges för upprepning av inspelningen: Är det en enskild post "Once", "Dagligen", "weekly" "månad" Kom ihåg: - Anslut inspelningsenheten till SCART "VCR" TTR Ställ in timer-inspelning på inspelningsenheten - Välj som insignal från inspelningsenheten AV, AUX, EXT... beroende på vilken typ av inspelningsenhet. Välj med fjärrkontrollen inspelningsenhet genom att trycka på 0, eller AV eller AUX, eller P -... (Se manualen för din inspelningsenhet). Timer skärm Programmera en inspelning Registrering slut Radera en post TIMER-menyn visar lista över inspelade program och de som har avslutats. På skärmen kan man välja att visa avslutade program om manövern inte uppfyller dina förväntningar och för att kontrollera att rätt kanal påverkats. Om du vill radera en händelse, markera den och tryck på Delete-tangenten <Grön>. För att redigera en post, markera den och tryck sedan på knappen <OK> Redigera. Viktig information: Medan en inspelning pågår får inga funktioner i din mottagare ändras då det påverkar inspelningen! En banner visar att inspelning pågår och du stör mottagaren Reset Du kan när som helst återgå till fabriksinställningarna (återgår till mottagarens ursprungsprogrammering). Om kanallistan är helt full på grund av ändringar kan du radera allt och starta en ny sökning. Alla kanaler tas bort och en ny kanalsökning startar automatiskt. - Använd < / > för att välja Återställ - Tryck <OK>, ange ditt lösenord med <0... 9> - På frågan "standardinställningar? "Svara" Ja "genom att trycka <OK> 23

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen.

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program.

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. Säkerhetsinstruktioner Denna digitala mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella

Läs mer

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR Bruksanvisning ENGLISH NORSK DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna bruksanvisning omfattar följande NEXTBASE-modeller: 1)NB7-CAR: CAR 7" DVD-Spelare

Läs mer