Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning"

Transkript

1 Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR Varunr: Oktober

2 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa alla dessa instruktioner för att ta emot det digitala marksända TV nätet. Vi rekommenderar dock att du läser den för att du ska få en överblick av de många möjligheterna som mottagaren kan hantera för att uppleva det bästa av sina tjänster. Tips och rekommendationer Placera mottagaren på en plan yta, vågrät och stadigt. Se till att mottagaren är tillräckligt långt från värmekällor. Utsätt inte mottagaren för fuktighet över 80% eller temperatur under 15 C eller över 35 C. Täck inte luftventiler på mottagaren. Lämna minst 10cm utrymme ovanför mottagaren. Anslut inte mottagaren till elnätet innan alla andra anslutningar har gjorts. Vi rekommenderar ni drar ut kablarna från eluttaget och TV-antennen under åskväder. Garantin täcker inte skador orsakade av ingrepp av obehörig person eller direkta eller indirekta skador till följd av elstötar. Ta ej bort locket på mottagaren eftersom det finns risk för elstötar. För frågor, vänligen kontakta din lokala återförsäljare. Miljö Batterierna innehåller inslag av mycket förorenande ämnen för miljön. Kom ihåg att placera dem i behållare för återvinning. Observera : Den här symbolen betyder att ditt elektroniska utrustning som är ur funktion bör samlas in separat och inte kastas i hushållssoporna. För detta ändamål har EU inrättat ett system för insamling och återvinning som tillverkarna är ansvariga att följa. Elektriska apparater och elektronik kan innehålla ämnen som är farliga för hälsan och miljön om de hanteras eller deponeras felaktigt. Därför ska du inte kasta din gamla utrustning i soporna. Hjälp oss att bevara den miljö vi lever i! Underhåll Mottagaren kan rengöras med en mjuk, torr trasa. Använd inte skursvampar eller skurpulver eller lösningsmedel som alkohol eller terpentin då de kan skada ytan. TTR 310 är en konsument produkt. Den är inte avsedd att vara påslagen 24 timmar om dygnet, året runt. TRIAX rekommenderar att minst en gång om dagen stänga av mottagaren. En regelbunden avstängning garanterar längre livslängd. Vi hoppas att dessa tips hjälper dig njuta av din mottagare. 2

3 INNEHÅLL 1 Inledning Översikt Allmän beskrivning Konfiguration vid leverans Framsida Baksida Fjärrkontroll Ansluta mottagaren Ansluta till TV, Video och HIFI Ansluta till Hemmabio Snabbguide, kom igång Personliga inställningar Meny uppbyggnad Val av språk Söka kanaler Automatisk sökning Manuell sökning Avancerad inställning i menyn Aktiv antennmatning Val av land OSD språk Audio språk Undertext språk LCN Använda GMT Tidszon Ställ in datum Ställ in tid Meny konfiguration TV Typ av TV Några förklaringar till olika TV format Standard TV Transparent OSD Tidsvisning Videoutgång Förbättrad video Daglig användning Information som syns på TV skärmen Kanalbyte Ändra ljudnivå Tyst läge Mosaik Elektronisk programguide EPG Teletext Välja textning i teletext Välja textning i DVB Zoom Ljud Lösenord Lås meny Lås kanal Föräldralås Ändra lösenord Version Kanallista LCN på

4 Favoriter Lås kanal Redigera en kanal Hoppa över en kanal Radera en kanal Sök program Kanallista LCN av Flytta kanaler Sotera kanaler Timer inspelning Reset Multimedia funktioner Gränssnitt USB Kortläsare Uppdatering av mjukvara Övriga funktioner Teknisk data Felsöknings guide

5 1. Inledning 1.1. Översikt Triax TTR 310 är en digital TV mottagare för mottagning av digital marksänd okodade program. Alla funktioner är tillgängliga med hjälp av fjärrkontrollen. För att mottagaren ska fungera korrekt måste du använda en antenn riktad mot TV-sändaren. Syftet med denna handbok är att hjälpa dig att snabbt och enkelt installera mottagaren för korrekt användning Allmän beskrivning Överensstämmelse enligt normgivning och MPEG2 DVB-T Minneskapacitet: TV och radio Front kanals MPEG 2 SD FTA En digital tuner med loop-utgång Läge "Automatisk installation" mottagare i första start Kanaler automatiskt i den ordning som definieras av SCA (Service LCN) Automatisk eller manuell sökning Meny och grafik på flera språk 4 siffrigt display 3 knappar på framsidan för manuell växling av kanaler och standby/på. Elektronisk programguide (EPG) information om varje program, nuvarande och nästa Teletext Decoder Integrated (STV / VBI) Mosaik 3x3 bilder Ställbar för olika TV format (4 / 3 och 16:9), Letterbox och Pan & Scan Föräldrakontroll Låsa kanaler med olika åldersintervaller(-10, -12, -16 och -18 år) DVB Teletext (där distribueras) USB 2.0 gränssnitt för: Playback JPEG-bilder Spela MP3 ljudfil uppdatera den inbyggda programvaran i mottagaren Kortläsare för SD: Playback JPEG-bilder Spela MP3 ljudfil 1 TV SCART, 1 VCR SCART Digital ljudutgång SPDIF Optisk (optisk kontakt) Stereo Analog ljudutgång vänster och höger (RCA-kontakt) avstängningsknapp bak 1.3. Konfiguration vid leverans - 1 mottagare TTR fjärrkontroll - 1 manual - 1 antennsladd HF Om något saknas, vänligen kontakta din återförsäljare. 5

6 1.4. Framsida Knapp CH+ CH- Port USB SD Afficheur Funktion Stand by / Start Nästa kanal Tidigare kanal USB anslutning Kortläsare Display där kanal numret visas vid påslaget läge Display där klockan visas vid stand by läge 1.5. Baksida Namn ANT IN ANT OUT VCR TV Audio L Audio R OPTICAL POWER Funktion Antenn ingång Antenn signal loop ut Utgång för anslutning till Videobandspelare Utgång för anslutning till TV Utgång för ljud vänster Utgång för ljud höger Optisk digital ljudutgång Huvudströmbrytare 6

7 1.6. Fjärrkontroll N Knapp Funktion 1 PAUSE Pausar display Knappsats 3 AUDIO Växlar mellan kanal ljud höger och vänster 4 INFO Information om aktuellt program 5 EPG Val av EPG meny 6 MENU Visa menyskärmen 7 EXIT Gå ur funktion 8 P+ Nästa sida 9 VOL- Sänka volymen 10 P- Föregående sida 11 TV/RAD Växla mellan TV / Radio 12 ZOOM Zooma i bilden 13 Stand by / Start 14 TIMER Meny TIMER (inspelningar) 15 TEXT Meny Teletext 16 M/P Mosaik 3 x3 bilder 17 MUTE Tyst läge 18 CH+ Växlar till nästa kanal 19 FAV 20 OK Tillgång till Favoritkanaler Menyn Aktiverar OSD (On Screen Display) 22 VOL+ Höjer volymen 23 RECALL Tillbaka till föregående kanal 24 CH- Växlar till tidigare kanal 25 SUBT Undertext 26 LIST Kanallista 7

8 2. Ansluta mottagaren 2.1. Ansluta till TV, video och HIFI När alla anslutningar har gjorts, ansluts mottagaren till AC 230V/50 Hz Gör följande anslutningar : - Anslut antennsladden från TV antenn till ANT IN anslutningen - Anslut utgången ANT OUT med den medföljande kabeln till TV eller Videobandspelaren - Anslut med en scartkabel medföljer ej - TV anslutningen på din mottagare till din TV apparat SCART-ingång AV1 - Anslut med en scartkabel medföljer ej - VCR anslutningen på din mottagare till Video, DVD, ) - Anslut för analogt stereoljud L och R till din Stereoanläggning 2.2. Ansluta till Hemmabio Gör följande anslutningar: - Anslut den digitala optiska ljudutgången på mottagaren med en optisk kabel - medföljer inte - i din hemmabio. 8

9 3. Snabbguide, kom igång I detta kapitel kommer du att få de nödvändiga inställningar kortfattat beskrivet. Innan du fortsätter läsa "Snabb guide", behöver du en antenn riktad mot sändaren i ditt område. Du kan enkelt återgå till fabriksinställningar genom att återställa mottagaren som beskrivs i avsnitt 5.16 "Reset". 1. Välj menyspråk med <CH > sedan bekräfta med OK 2. Ange det land eller mottagaren med <CH > bekräfta sedan med OK 3. Ange vilken typ av TV mottagaren som är ansluten med <CH > bekräfta sedan med OK: - 4 / 3: "Letter Box" - rekommenderas - 4 / 3 Pan Scan " - 16 / 9: "Letter Box" - rekommenderas - 16 / 9: "Pan Scan" 4: Om du använder en inomhusantenn som levereras med en mottagare välj JA med <VOL / > sedan bekräfta med OK. Annars på NO och tryck på OK 5. Att starta sökning, tryck på OK. Innan du trycker på OK, se till att du får signaler från rätt sändaren Mottagaren kommer att söka efter kanaler och det kommer att visas en lista över de kanaler som hittats. Sedan kommer den att starta på kanal 1.

10 4. Personliga inställningar 4.1. Meny uppbyggnad MENY Konfiguration Installation TV RADIO MULTIMEDIA Övrigt Konfiguration TV Lösenord Timerinspelning Uppdatera programvara Återställ TV lista TV Guide Radio lista Radio Guide Mina album Min musik Gomoku Kalender Kalkylator Strömförsörjning aktiv antenn Ange land Språk OSD Språk ljud Språk undertext LCN Använda GMT Tidszon Ställ in datum Ställ in tid TV typ TV standard OSD synlighet Tidsvisning Video utgång Förbättrad video Låst meny Låst kedja Föräldralås Ändra lösenord 10

11 4.2. Val av språk Användaren kan välja det språk som visas i menyn Setup. (1) Tryck på <MENU> att gå in i huvudmenyn. (2) Tryck på < / > för att välja CONFIGURATION. (3) Tryck på < / > för att välja INSTALLATION. (4) Tryck <OK> att gå in i installationsmenyn. (5) Tryck på < / > för att välja OSD Language. (6) Tryck på < / > för att välja önskat språk. Huvudmeny Konfiguration : Installation 4.3. Söka kanaler Det är möjligt att söka program baserade på deras frekvens och bandbredd. - Tryck <MENU> att gå in i huvudmenyn. - Tryck på < / > för att välja CONFIGURATION. - Tryck på < / > för att välja INSTALLATION. - Tryck <OK> att gå in i installationsmenyn. - Tryck på < / > för att välja inställningen för land. - Använd < / för att växla mellan länderna. - Tryck på knappen <ROUGE eller VERTE> för sökning Auto eller Manuell Automatisk sökning Auto kommer först radera minnet av mottagaren och sedan startar sökning enligt de parametrar som anges i inställningen för land. Följ steg 1 till 6 i kapitel 3 och tryck på: - Nyckeln <Röd> bekräfta radering av data i minnet. - Tryck på knappen <OK> att bekräfta radering av minnet och starta automatisk sökning. Om du vill avbryta den automatiska sökningen, tryck på <EXIT>. Radera minnet Automatisk kanalsökning 11

12 Manuell sökning Sökningen kommer att göra en kanalsökning men kommer inte ta bort tidigare sökta kanaler lagrade i mottagaren. Användaren måste känna till frekvens och bandbredd för den kanal som man vill söka efter. Du kan söka efter program i bandet 120 MHz till 790 MHz. Att söka manuellt, följ följande punkter: - Tryck på knappen <Grön> för att öppna menyn manuell sökning. - Tryck på knapparna < / > för att välja frekvens. - Tryck på <0 ~ 9> för att ange frekvensen värde. - Tryck på knapparna < / > för att välja bandbredd. - Tryck på < / > för att välja bandbredd. - Tryck på knappen för att starta <OK> sökning eller <EXIT> att stänga menyn. Manuell sökning Slutet av manuell sökning 4.4. Avancerad inställningar i menyn Normalt är mottagaren inställd på automatisk installation. Du kan dock ändra vissa inställningar. Annars kan du se kapitel daglig användning Aktiv antennmatning Här väljer du att strömförsörja en aktiv antenn som kräver 5V. Välj ARR (ovan) för något annat ändamål. - Använd < / > för att välja modell av antenn. - Använd < / > inställd på ON för att driva en inomhusantenn eller OFF då inte 5V ska levereras i antennkabeln Val av land Ange land. Vid byte till annat land ändrs automatiskt tidszon och även frekvensen och kanalbredd som standard vid automatisk sökning. - Använd < / > för att välja inställningen för land. - Använd < / >, välja land OSD Språk Den här inställningen kan du ändra språk för menyerna. - Använd < / > för att välja OSD Language. - Använd < / > välj önskat språk Audio språk Den här inställningen kan du ändra ljudspråk (om det utfärdats av programmet). - Använd < / > för att välja ljudspråk. - Använd < / > välj önskat språk. 12

13 Undertext språk Med den här inställningen kan du aktivera och ställa in textspråk (om det utfärdats av programmet). - Använd < / > för att välja språk undertexter. - Använd < / " välja önskat ljudspråk eller lämna OFF LCN Denna inställning gör det möjligt för LCN funktion som tillåter sortering av kanaler. - Använd < / > för att välja LCN. - Använd < / >, välj ON eller OFF Använda GMT Med denna inställning kan mottagaren använda GMT tid - Använd < / > för att välja Använd GMT. - Använd < / >, välja PÅ eller ARR (Stop). Om inställningen är inställd på OFF, måste du manuellt ställa in tid och datum Tidszon Denna inställning tillåter användaren att justera tidszonen när det gäller länder som omfattas av flera tidszoner. - Använd < / > för att välja tidszon. - Använd < / > markerar övergången du vill ha i steg om 0: Ställa in datum Denna inställning gör att användaren kan ställa in datum om mottagaren inte använder GMT referens tidszon. - Använd < / > för att välja Ställ in datum. - Använd < / > för att ändra och ange datum genom att använda de numeriska knapparna (0.. 9) Ställ in tid Denna inställning tillåter användaren att justera tiden om mottagaren inte använder GMT referens tidszon. - Använd < / > för att välja Ställ in tid. - Använd < / > för att ändra och ange tiden genom att använda de numeriska knapparna (0.. 9) Meny konfiguration TV Det är möjligt att anpassa vissa inställningar i din mottagare. Parametrarna i detta kapitel har ett direkt inflytande på hur menyer visas på din TV. Display konfigurationsmenyn Typ av TV Det är möjligt att anpassa mottagaren till din TV. Alternativen är 4:3,4:3 Pan & Scan, 16:9 Letterbox, 16:9 Pan & Scan. - Använd < / > för att välja typ av TV. - Använd < / > för att välja önskat format. 13

14 Några förklaringar till olika TV-format Den första informationen är formatet på din TV: 4:3 eller 16:9. Om din TV har 4:3 (skärm <normal>), använd formatet "4:3 Letterbox" eller "4:3 Pan & Scan". Dessa två lägen är planerade och optimerade för att visas på en 4:3-TV. De skiljer sig från den typ av behandling som bilden om bildformatet sänds i 16:9, som inte motsvarar formatet på din TV är 4:3. En "anpassning" av bilden (bildbehandling) måste göras för att visas en korrekt (utan förvrängning) på din 4:3-TV. - Läge "Letterbox": Bilder av en sändning i 16:9 blir "skräddarsydda" till din 4:3-TV bildbehandling genom att lägga till två svarta fält, upptill och nedtill på skärmen. Fördelen med detta alternativ är att ha all den visade bilden (ingen förlust av en del av bilden) medan nackdelen är bara visningen av de två svarta kanter till topp och botten. - Läge "Pan & Scan": Bilder av en sändning i 16:9 är "skräddarsydda" för din 4:3-TV bildbehandling som finns för att förstora bilden så att de svarta ränderna försvinner. Fördelen med detta alternativ är att man inte har svarta kanter (hela skärmen är "fylld") medan nackdelen är förlust av en del av bilden till höger och vänster. Om din TV har 16:9, använd formatet "16:9". Mode "16:9" kommer att lägga till svarta balkar på vänster och höger i bilden först när bilden har ett 4:3 som inte motsvarar formatet på din TV 16:9. I själva verket är en "anpassning" (bildbehandling) gjort för att visas korrekt (utan förvrängning) bilden 4:3 på en 16:9-TV. - Läge "Letterbox": Bilder av en sändning i 4:3 kommer att vara "anpassad" till 16:9 på din tv bildbehandling är att lägga till två svarta ränder på vardera sidan om skärm. Fördelen med detta alternativ är att ha all den visade bilden (ingen förlust av en del av bilden) medan nackdelen är bara visningen av de två svarta resårband till höger och vänster. - Läge "Pan & Scan": Bilder av en sändning i 4:3 kommer att vara "anpassad" till 16:9 på din tv bildbehandling som finns för att förstora bilden så att det svarta ränder. Fördelen med detta alternativ är att inte ha svarta kanter (hela skärmen är "fylld") medan nackdelen är förlusten av en del av bilden upp och ner. Observera att om inställningen "TV-typ" är felinställd, kommer bilden att visas förvrängd. 14

15 Standard TV Välj output standard mellan PAL, NTSC och AUTO. AUTO kommer att hålla bildformatet i det format som programmet sänds på. Normalt används AUTO. - Använd < / > för att välja TV-läge. - Använd < / > välja önskat läge Transparens OSD Den här inställningen kan du justera ljuset i menyerna på skärmen. Värdet 1 är ljusast och värdet 8 mörkast. - Använd < / > för att välja OSD-transparens. - Använd < / > för att välja önskat värde Tidsvisning Denna inställning justerar tiden som visas i menyn på fronten. Flera längder finns tillgängliga från 1, 3, 5, 10, 30 sekunder eller permanent display. Om permanent display väljs kan menyn tas bort genom att trycka på knappen <EXIT>. - Använd < / > för att välja Tid visas. - Använd < / > för att välja önskad tid Videoutgång Denna inställning justerar utdataformatet av TV SCART. Formatet kan vara RGB eller CVBS. - Använd < / > för att välja Video. - Använd < / > för att välja önskat format Förbättrad video Denna inställning gör att "förbättra videoutgång. - Använd < / > för att välja Förbättrad video. - Använd < / > för att möjliggöra bättre video. - Använd < / > för att välja hudtoner eller utvidgning av Svart/vit. - Använd < / > för att ställa en av dessa val. 5. Daglig användning 5.1. Information som syns på skärmen När du byter kanal, visas en banner information längst ned på bilden som ger viss information om programmet som sänds. Programmet tillhör favoritlistan Programmet är låst Kodat program Dag, datum och tid Teletext tillgängligt Undertext Kanalnummer EPG : nu och nästa Program pågår Nästa program 5.2. Kanalbyte Flera funktioner finns vid byte av kanal: - Använd fjärrkontrollens numeriska knappar (0 9). - Tryck <OK>, välj kanal med < / >, tryck OK för att bekräfta. - Tryck <CH / > med knapparna på fjärrkontrollen. 15

16 5.3. Ändra ljudnivå Höja eller sänka volymen, tryck på VOL för att höja eller för att sänka VOL Sekretessknapp Denna knapp används för att stänga av ljudet helt Mosaik TTR 310 har en mosaik av 9 bilder (3 x 3). Tryck på knappen <M/P> för att komma igång. Tryck på <EXIT> för att avsluta mosaiken. Att rulla efter de första 9 bilderna, använd < / och / >. Du kan välja ett program i mosaiken < / > och <OK> TTR 310 växlar mellan mosaik och helskärmsläge Elektronisk programguide EPG En elektronisk programguide (EPG) är tillgänglig när man trycker på knappen <EPG>. Genom att trycka på knappen> EPG> visas guiden. - Tryck på < / > för att välja program. - Tryck på < / > för att ändra datum. Om du vill ha mer information om programmet: - Tryck < / > markera programinformation. - Tryck <OK> för mer information om det markerade programmet. - Tryck <EXIT> för att lämna den detaljerade EPG menyn och återgå till listan över kanaler. Tryck en andra gång <EXIT> för att avsluta och återgå till EPG program. Nyckeln <Röd> "reserv" kan automatiskt schemalägga en timerinspelning från EPG data. Detta är det enklaste och snabbaste sättet att schemalägga en inspelning (TIMER) Teletext Om text-tv information sänds av operatören, kan du använda denna funktion genom att trycka på knappen <TEXT>. Tryck <TEXT> på hemsidan för text-tv. Välj den sida som ska visas med <0... 9>. Exempel på sidan 120, skriver du 1 sedan 2 sedan 0. Tryck på <EXIT> för att avsluta text-tv. 16

17 Välja textning i teletext Om textning text-tv sänds (avsedd för döva och hörselskadade), räcker det att aktivera Text-TV och aktivera undertext. Sidans underrubrik visas på huvudsidan på text-tv (100 för SVT1, exempelvis). Ange sidnumret i text-tv textning för att aktivera den här funktionen. Tryck på <EXIT> för att lämna text-tv textning Välja textning i DVB Genom att trycka på knappen <SUBT> har du tillgång till textad meny. Två alternativ är möjliga: - Aktivera teletext (se ovan) genom att välja att använda < / > Subtitle TTX. - Aktivera textning "DVB" genom att välja att använda < / > Språk undertexter. När valet av underrubrik (bland teletext och DVB), kan du sätta på bildtexterna genom funktionen på (svenska) i stället för att låsa nycklarna < / > och bekräfta, tryck <OK> För att stoppa textning, gör det omvända för undertexterna och tryck på OFF Zoom En zoom är tillgänglig. <ZOOM> Tryck på bilden för att förstora. Flytta bilden, använd < / / / >. Avsluta genom att trycka på <EXIT> Ljud Sändningar med flera ljud (Multispråkskanaler), <audio> ger tillgång till olika språk. Välj önskat språk med < / >. Avsluta Audio menyn genom att trycka <EXIT>. 17

18 5.11. Lösenord I denna meny kan du skydda tillgång till menyer eller aktivera föräldrakkontroll (CSA låsning -10, -12, -16, - 18 år). Användaren kan byta lösenord. Standardvärdet är Tryck <MENU> att gå in i huvudmenyn. - Tryck på < / > för att välja Konfiguration. - Tryck på < / > för att välja Lösenord. Denna meny ger tillgång till olika lås Lås meny Med denna funktion kan du blockera menyn. Ett lösenord kommer att krävas för att öppna menyn. - Använd < / > för att välja Lås menyn. - Använd < / > för att välja om menyerna ska vara låsta eller inte (Av / På) Lås kanal Denna funktion måste vara aktiverat för att begränsa tillgången till kanaler. Därefter kan varje kanal för sig låsas enligt beskrivningen i kapitel För att aktivera låset: - Använd < / > för att välja Lås kanal. - Använd < / > aktivera eller inaktivera låsningen (av / på) Föräldralås Med den här funktionen kan du spärra åtkomsten till kanaler baserat på moraliska värderingar. Till exempel, sätt värdet till 10, då kommer alla sändningar med information CSA -10 inte visas. Ett lösenord kommer att krävas. De olika nivåerna är -10 år -12 år -16 år -18 år. För att aktivera de olika nivåerna, gör följande: - Använd < / > för att välja den önskad nivå. - Använda< / > ange önskat värde. 18

19 Ändra lösenord Användaren kan själv ändra lösenord (standard 0000). Om du har glömt dit lösenord måste du kontakta din återförsäljare. - Använd < / > för att välja Ändra lösenord. - Använd< / > för YES. - Skriv in det gamla lösenordet med <0... 9>. - Skriv in det nya lösenordet med <0... 9>. - Bekräfta det nya lösenordet med <0... 9>. Om lösenordet har ändrats kommer meddelandet "PIN-kod" visas, tryck <OK> att stänga menyn. Annars kommer ett felmeddelande visas Version Används för att finna programvaruversion TTR 310: - Tryck på knappen <menu> att komma in i huvudmenyn. - Tryck på knappen <info> att visa den tekniska informationen för kortet. Den tekniska informationen visas i nedre vänstra hörnet av skärmen Kanallista LCN på Användaren kan anpassa kanallista (TV eller radio) visas med en mottagare. Sorteringfunktionen är inte tillgängligt om funktionen är aktiverad LCN. Det är möjligt att inaktivera LCN. - Tryck <MENU>, välj "TV" med " / > - Välj "TV List" med < / > och tryck <OK> Kanallistan visas. Följande åtgärder på kanalerna är tillgängliga: - Bokmärke - Låsning - Edition (utgåva/upplaga) - Jump (hoppar över kanal vid zappande) - Utgår - Bibliotek Släng Favoriter Redigera Radera Flytta Sökning 19

20 Liste TV Liste Radio Favoriter Möjlighet till 8 favoritlistor (1 till 8). Du kan gruppera kanalerna som du önskar t.ex. genom olika genrer (nyheter, musik,...). - Tryck <MENU>, välj "TV" med " / > - Välj "TV List" med < / > och tryck <OK> - Använd < / > för att välja favorit alternativ. - Använd < / > för att välja önskad kanal till dina favoriter. - Tryck på önskad lista <1... 8>, En kanal kan finnas i flera favoritlistor. Du kan alltid finna vilken lista din favorit kanal finns i via ikonerna nedan. Om du vill skapa ett bokmärke för andra kanaler upprepar du tidigare moment. - Spara dina ändringar genom att trycka <EXIT> eller <JAUNE> klick. - Spara ändringarna genom att trycka <OK>. För att avsluta utan att spara, tryck på <EXIT>. Sélection et mise en liste favoris Lås kanal Man måste ange ett lösenord för att se en låst kanal. För att låsa en eller flera kanaler, gör så här: - Tryck <MENU>, välj "TV" med " / > - Välj "TV List" med " / > och tryck <OK> - Använd < / > för att välja Lås. - Använd < / > för att markera kedjelås. - Tryck en gång <OK>. Ett hänglås visas bredvid den kanal som blir låst. Om du vill låsa andra kanaler, upprepa tidigare moment. 20

21 - Spara dina ändringar genom att trycka <EXIT> eller <gul> knapp. - Spara ändringarna genom att trycka <OK>. För att avsluta utan att spara, tryck på <EXIT>. Var uppmärksam på att "kanal lås" har aktiverats (se kapitel ). Öppen Kanal låst Redigera en kanal Användaren kan använda "Redigera" för att byta namn på en kanal (16 tecken max per kanal). - Tryck <MENU>, välj "TV" med " / > - Välj "TV List" med " / > och tryck <OK> - Använd < / > för att välja Redigera alternativ. - Använd < / > för att markera den kanal du vill redigera. - Tryck en gång <OK>. Den tekniska informationen i kanalen visas. - Tryck på en sekund <OK>. Ett tangentbord visas att kunna byta namn på kanalen. - Använd < / > för att välja karaktär. - Använd <1... 9> för att ändra karaktär. Varje gång du trycker ett antal som motsvarar ett tecken (3 kan skriva d, e, f och 3) - <Röd> knapp raderar tecken <Svart> knapp växlar mellan små och stora bokstäver. - Spara ändringarna genom att trycka <OK>. För att avsluta utan att spara, tryck på <EXIT> Hoppa över en kanal Med den här funktionen kan du hoppa över en kanal när du zappar med fjärrkontrollen mellan kanalerna <CH /CH >. - Tryck <MENU>, välj "TV" med < / > - Välj "TV List" med < / > och tryck <OK> - Använd < / > för att välja Gå. - Använd < / > för att markera att kedjan bryts. - Tryck <OK>. Kanalen kommer att markeras som överhoppad. Om du vill hoppa över andra kanaler, repetera tidigare moment. - Spara dina ändringar genom att trycka <EXIT> eller <Gul> knapp. - Spara ändringarna genom att trycka <OK>. För att avsluta utan att spara, tryck på <EXIT> Radera en kanal Radera en kanal för alltid. Detta kommer att radera kanalen från minnet i mottagaren. För att återfå kanalen måste en ny kanalsökning göras. - Tryck <MENU>, välj "TV" med < / > - Välj "TV List" med " / > och tryck <OK> - Använd < / > för att välja bort. - Använd < / > för att markera den kanal du vill ta bort. - Tryck <OK>. Kanalen kommer att markeras med ett kryss. 21

22 Om du vill radera andra kanaler, repetera tidigare moment. - Tryck <EXIT> eller <Gul> knappen för att bekräfta raderingen. - På frågan "Radera nu", bekräfta genom att trycka <OK>. Detta kommer att ta bort kedjelåset Söksträng Användaren kan söka en kanal från ett namn eller del av namnet. - Tryck <MENU>, välj "TV" med < / > - Välj "TV List" med < / > och tryck <OK> - Använd < / > för att välja Sök alternativ och <OK> tryck. Ett tangentbord visas. - Använd < / > för att välja karaktär. - Använd <1... 9> för att skriva programnamnet som söks. Varje gång du trycker ett antal som motsvarar ett tecken (3 kan skriva d, e, f och 3). Röda knappen raderar tecken, den Gröna knappen växlar gemener till versaler. - För att få titta på kanalen, tryck på <OK>. För att avsluta utan att spara, tryck på <EXIT> Kanallista LCN av Flytta kanaler Att sortera kanalerna måste du först inaktivera LCN sortering. - Stäng av LCN, tryck <MENU>, <configuration> och <INSTALLATION> <OK>. - Välj "LCN" med < / > och placera funktionen på" STOP "med" < / >. Avsluta menyn med <EXIT>. Kanalerna kommer nu inte längre klassificeras utan placeras i den ordning de hittades vid sökning. Favoriter Låst Redigera Flytta Sortera Hoppa över Radera Undersök Att sortera kanalerna, fortsätt enligt följande: - Tryck <MENU>, välj "TV" med " / > - Välj "TV List" med < / > och tryck <OK> - Använd < / > för att välja Flytta. - Använd < / > för att markera strängen att flytta. - Tryck en gång <OK>. En pil visas bredvid den kanal som är klar för att flyttas - Använd < / > för att montera kanalen på önskad plats och tryck <OK>. - Spara dina ändringar genom att trycka <EXIT> eller <Gul> knapp. - Spara ändringarna genom att trycka <OK>. För att avsluta utan att spara, tryck på <EXIT> Sortera kanaler Här kan du sortera kanalerna i bokstavsordning (knapp <Röd>) eller betal-tv/ kodade program (knappl <Grön>) Timer inspelning Mottagaren TTR 310 är utrustad med en timer inspelning där du programmera upp till 10 tillfällen. Funktionen låter dig göra inspelningar även när du är borta. - Ange typ av kanal (TV eller radio) med < / > sedan gå till nästa rad med < / > - Ange kanalnumret med < / > Kanalens namn visas automatiskt - Fullständig information "startdatum" i form av dag/månad/år: välj siffra, ändra med < / " eller använd knapparna <0... 9>. Välj datum, gå till "Start Time" med < / > - Fyll i information "morgontimmar" som timmar/minuter: välj siffra, ändra med < / " och eller använd 22

23 knapparna <0... 9>. När starttiden bestämts, gå till "timmar försenad" med < / > - Fullständig information "sena timmar" i timmar/minuter: välj siffra, ändra med < / " eller använd knapparna <0... 9>. När sluttiden inlagts, gå till "mode" med < / > - "Fashion" kan anges för upprepning av inspelningen: Är det en enskild post "Once", "Dagligen", "weekly" "månad" Kom ihåg: - Anslut inspelningsenheten till SCART "VCR" TTR Ställ in timer-inspelning på inspelningsenheten - Välj som insignal från inspelningsenheten AV, AUX, EXT... beroende på vilken typ av inspelningsenhet. Välj med fjärrkontrollen inspelningsenhet genom att trycka på 0, eller AV eller AUX, eller P -... (Se manualen för din inspelningsenhet). Timer skärm Programmera en inspelning Registrering slut Radera en post TIMER-menyn visar lista över inspelade program och de som har avslutats. På skärmen kan man välja att visa avslutade program om manövern inte uppfyller dina förväntningar och för att kontrollera att rätt kanal påverkats. Om du vill radera en händelse, markera den och tryck på Delete-tangenten <Grön>. För att redigera en post, markera den och tryck sedan på knappen <OK> Redigera. Viktig information: Medan en inspelning pågår får inga funktioner i din mottagare ändras då det påverkar inspelningen! En banner visar att inspelning pågår och du stör mottagaren Reset Du kan när som helst återgå till fabriksinställningarna (återgår till mottagarens ursprungsprogrammering). Om kanallistan är helt full på grund av ändringar kan du radera allt och starta en ny sökning. Alla kanaler tas bort och en ny kanalsökning startar automatiskt. - Använd < / > för att välja Återställ - Tryck <OK>, ange ditt lösenord med <0... 9> - På frågan "standardinställningar? "Svara" Ja "genom att trycka <OK> 23

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Free to Air digital markbox DVB-T

Free to Air digital markbox DVB-T Free to Air digital markbox DVB-T Svensk Bruksanvisning General Agent i Norden. Moon Radio AB Enbärsvägen 8 735 37 Surahammar Sverige www.moon.se Innehållsförteckning Sid. Säkerhet-------------------------------------------------------3

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD Digital Set Top Box Instruktionsmanual DMB-105HD DVB-T SPELARE DENVER DMB-105HD TACK FÖR ATT DU KÖPT DENVER DMD-105HD. 1. VID INSPELNING TILL USB-MINNE ELLER EXTERN HÅRDDISK PÅ DENNA MODELL, MÅSTE DU VÄNTA

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare 305046 2 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter...4 Kassering av batterier och mottagare...5 Översikt...6 Framsida Baksida...6 Sätt i batterier i fjärrkontrollen...7

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

i-dx8 Svensk bruksanvisning

i-dx8 Svensk bruksanvisning i-dx8 Svensk bruksanvisning Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... Apparatens knappar och anslutningar... Anslutningar... Fjärrkontroller... Att komma igång... Inställningar... Uppspelning - ipod...

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

DT-800T2. HDMI FTA-mottagare. Med inspelningsfunktion (PVR)

DT-800T2. HDMI FTA-mottagare. Med inspelningsfunktion (PVR) 130516 50153 DT-800T2 HDMI FTA-mottagare Med inspelningsfunktion (PVR) Bruksanvisning DT-800T2 Läs denna bruksanvisning noggrant för att säkerställa korrekt användning av denna produkt. Spara denna manual

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

Bruksanvisning till digitalbox

Bruksanvisning till digitalbox Bruksanvisning till digitalbox DVB-T2011 Läs noga igenom denna bruksanvisning för att försäkra dig om att du använder produkten på rätt sätt. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Macab HD-EASY. Installation drivrutiner och program. USB-mottagare för digital-tv

Macab HD-EASY. Installation drivrutiner och program. USB-mottagare för digital-tv Macab HD-EASY Installation drivrutiner och program USB-mottagare för digital-tv Macab HD-Easy Är en USB-mottagare för digital-tv i marknätet (DVB-T). Plugga in i din PC eller Laptop och du har digital-tv

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

DTR- 9900 Twin. Svensk bruksanvisning. www.moon.se

DTR- 9900 Twin. Svensk bruksanvisning. www.moon.se DTR- 9900 Twin Svensk bruksanvisning www.moon.se Innehåll Sid 1. Introduktion, funktioner och finesser. 2. Säkerhetsnoteringar 3. Säkerhet generellt. 4. Er mottagare och dess funktioner 5-6. Er mottagare

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper...

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

Läs mer

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21

Användarmanual. Svenska DT-455HD. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2009-01-21 DT-455HD Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Svenska Version Svenska 2009-01-21 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll 4 3. Anslut

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer