DT-800T2. HDMI FTA-mottagare. Med inspelningsfunktion (PVR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DT-800T2. HDMI FTA-mottagare. Med inspelningsfunktion (PVR)"

Transkript

1 DT-800T2 HDMI FTA-mottagare Med inspelningsfunktion (PVR)

2 Bruksanvisning DT-800T2 Läs denna bruksanvisning noggrant för att säkerställa korrekt användning av denna produkt. Spara denna manual för framtida referens. Viktig säkerhetsinformation 1) Läs dessa instruktioner, följa alla anvisningar och uppmärksamma alla varningar, även hålla dessa instruktioner. 2) Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, får placeras på apparaten. 3) Stäng av strömmen när du inte använder enheten, dra ut kontakten ur vägguttaget om apparaten vid åskväder eller när den inte används under längre tidsperioder. Nätsladden till enhet skall vara lätt tillgänglig. 4) Blockera inte ventilationsöppningar. 5) Installera aldrig intill värmekällor andra apparater som avger värme. 6) Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, kontakta en elektriker för hjälp. 7) Skyddad nätkabeln från att bli klämd eller skadad. 8) Använd endast tillbehör rekommenderade av tillverkaren. 9) Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt. Såsom när en elkabel eller kontakt är skadad, vätska har spillts eller föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt. 10) Ventilationshållen får inte täckas över med föremål eller bordsduk etc. 11) Ingen öppen eld, t.ex. tända stearinljus får placeras på apparaten. 12) Batterier skall lämnas på återvinningsstation. 13) Användningen av apparaten skall ske i normal temperatur. 1

3 VARNING: För att minska risken för brand eller elektriska stötar, utsätt inte apparaten för regn eller fukt. VARNING: Batterierna ska inte utsättas för stark värme som solsken, eld eller liknande. Symbolen visar att farlig spänning utgör en risk för elstötar. Symbolen visar att det finns viktig drift- och underhållsinformation i den medföljande manualen om den här enheten. Denna symbol indikerar att denna produkt innehåller dubbel isolering mellan farlig nätspänning och användartillgängliga delar. Vid service använder bara original reservdelar. CAUTION: When the apparatus and need to reset by was in electrostatic circumstance it may be malfunction user. 2

4 Innehållsförteckning Fram- och baksida Fjärrkontroll... 7 Anslutning Förstagångsinstallation Grundläggande inställningar Teknisk data

5 Fram- och baksida 1.Framsida 1.HDMI: Ansluts till TV:ns HDMI-ingång. 2. RF IN: Anslutning av antennsladd. 3. RF UT: Loop av antennsignal. 4. IR: Anslutning av extern IR-sändare. 5. DC IN: Anslutning nätdel 5V. 4

6 2. Baksida 5. USB: Anslutning av USB-minne. 6. AV UT: Utgång Video + ljud. 5

7 Fjärrkontroll 1.STANDBY: Växlar mottagaren mellan På eller standby. 2. EPG: (Elektroniks Program Guide) Öppna fönstret EPG. 3. INFO: Visar information om pågående program. 4. AUDIO: Val av ljudspråk och ljudläge. 5. PVR: Inspelning av ett TV-program. 6. MENU: Öppnar huvudmenyn. 7. RIGHT/LEFT: Val i menyer. VOL+/VOL-: Höjer och sänker volymen. 8. FAVOURITE: Öppna favoritlistan för val och inställningar. 9. UP/DOWN: Val i menyer. Växla kanal framåt eller bakåt (Nummer-knappar): Kanalval eller värden i menyer. 11.FWD: Sök framåt i mediaplayer. 12. REV: Sök bakåt i mediaplayer. 13. PLAY/PAUSE: Pausa, starta, spela upp media. 14. MUTE: Växla ljud av och på. 15. TTX: Starta text-tv. 16. SUBTITLE: Val av undertextspråk. 6

8 17. EXIT: Avsluta menyn eller gå till föregående meny. 18. OK: Acceptera val i menyer. 19. TV/RADIO: Växla mellan TV- och radio-läge. 20. RECALL: Gå bakåt till sist valda meny. 21. GOTO: Gå till vald tid i mediaplayer. 22. NEXT: Hoppa till nästa spår i media. 23. PREV: Hoppa till föregående spar i media. 24. REPEAT: Repetera Av/På. 25. STOP: Stoppa uppspelning. 26. Färgade knappar: Val av olika funktioner i text-tv. Installera batterierna Ta bort batterilocket från fjärrkontrollen och placera 2 x AAA batterier i facket. Bilden inuti batterifacket visar korrekt sätt att installera batterierna. 1. Öppna batterilocket 2. Placera batterierna 3. Stäng batterilocket 7

9 Hantera fjärrkontrollen Använd fjärrkontrollen, genom att rikta den mot framsidan av digitalboxen eller den externa IR-sändaren. Fjärrkontrollen har en räckvidd på upp till 7 meter med en vinkel på upp till 60 grader. Noterat: Fjärrkontrollen fungerar inte om dess väg blockeras. Solljus eller mycket starkt ljus minskar känsligheten för fjärrkontrollen. Anslutning Varning: För att undvika risken för elektriska stötar öppna inte höljet eller baksidan av mottagaren. OBS: För korrekt anslutning av mottagaren till TV, kontrollera relevant bruksanvisning för instruktioner. Se till att du kopplar bort all utrustning från elnätet innan du ansluter enheten och övriga sladdar. 8

10 Förstagångsinstallation När alla anslutningar har utförts korrekt, slå på TV:n och se till att mottagaren är ansluten till elnätet. Om du använder mottagaren för första gången eller har återställt till fabriksinställningar, visas huvudmenyn på TV-skärmen. (1) Välj [OSD-språk] Tryck på HÖGER / VÄNSTER-knappen för att välja ett språk. (2) Välj [Land] Tryck på HÖGER / VÄNSTER-knappen för att välja ditt hemland. (3) Välj [Kanalsökning] Tryck på HÖGER/VÄNSTER-knappen eller OK för att börja automatisk kanalsökning. (4) När kanalsökningen är klar, kan du titta på TV. Grundläggande inställningar (1) Programinställningar Tryck på MENU och välj [Program]. Menyn ger möjligheter att anpassa inställningarna. Välj ett alternativ och tryck på OK eller HÖGER/VÄNSTER-knappen för att ändra inställningen. Tryck på EXIT för att avsluta menyn. 9

11 Programredigering Om du vill redigera inställningar, som lås, hoppa, favorit, flytta eller ta bort, väljer du Program Edit menyn. Meny kräver ett lösenord och är standardlösenordet ". Skapa favoritlista Skapa favoritlista med TV-eller radioprogram: 1. Välj önskat program och tryck sedan på FAVORIT-knappen. En hjärtformad symbol visas och programmet markeras som favorit. 2. Upprepa föregående steg för att välja fler favoritprogram. 3. För att bekräfta och avsluta menyn, tryck på EXIT-knappen. Inaktivera favorit TV-eller radioprogram: Tryck på Favorit-knappen, flytta markören för att markera programmet med en hjärtformad symbol, välj "Inaktivera" på skärmen. Titta på favoritprogram 1. Tryck på Favorit-knappen och favoritenmenyn kommer fram. 2. Tryck på UPP/NER för att markera önskat program som du vill se. 3. Tryck på OK-knappen för att välja och titta på programmet. Radera ett TV- eller Radioprogram 1. Välj önskat program och tryck på den BLÅ-knappen. Tryck därefter på OK-knappen för att radera programmet. 2. Upprepa föregående steg för att välja fler program som skall raderas. Hoppa över TV eller radioprogram 1. Välj det program du vill hoppa över och tryck på den GRÖNA-knappen, så visas en symbol. Programmet är markerat som överhoppat. 2. Upprepa föregående steg för att välja fler program. 3. För att bekräfta och lämna menyn, tryck EXIT-knappen. Inaktivera en överhoppad TV-eller radioprogram: Tryck på den GRÖNA-knappen på de överhoppade programmen. 10

12 Flytta ett TV eller radioprogram 1. Välj önskat program och tryck på den RÖDA-knappen och en flyttsymbol visas. 2. Tryck på UPP/NER-knappen för att flytta programmet. 3. Tryck på OK-knappen för att bekräfta. 4. Upprepa stegen ovan för att flytta fler program. Lås ett program Du kan låsa valda program för begränsad visning: 1. Välj önskat program och tryck på den GULA-knappen och en låssymbol visas. Programmet är nu markerad som låst. 2. Upprepa föregående steg för att välja fler program. 3. För att bekräfta och lämna menyn, tryck på EXIT-knappen 4. Tryck på den GULA knappen för att avaktivera det låsta programmet 5. För att se det låsta programmet behöver du ange antingen standardlösenordet eller eget valt lösenord. EPG (Electronisk program guide) Den elektroniska programguiden är en TV-guide (OSD) som visar schemalagda program sju dagar i förväg för varje inställd kanal. Tryck på EPG-knappen på fjärrkontrollen för att komma till guiden. Du kan använda UPP/NER-knapparna för att välja önskat program. Om det finns fler än en sida med information, stega med den BLÅ-knappen för sida upp och den GULA- knappen för sida ner. Sortera Sortera dina kanaler från följande alternativ: [LCN] Sortera kanalerna i stigande ordning enligt deras logiska kanalnummer. [Namn] sortera kanalerna i alfabetisk ordning. [Service-ID] Sortera kanalerna enligt stationerna. LCN (Logisk Kanal Nummer) Ställ LCN till av eller på. 11

13 (2) Videoinställning Tryck på MENU-knappen och välj [Bild]. Ändra inställningen med UPP/NER-knapparna för önskat alternativ och tryck HÖGER/VÄNSTER-knapparna för att ändra inställningen. Tryck på EXIT för att lämna menyn. Bildformat Välj mellan bildformat 4:3 Full, 4:3 Pan&Scan, 4:3 Letter Box, 16:9 Wide Screen eller Auto för önskat bildformat. Upplösning Om bilden inte visas korrekt, så kan inställningen ändras. Dessa inställningar är till för att matcha de vanligaste HDMI-inställningar. [480i]: för NTSC-system TV. [480P]: för NTSC-system TV. [576i]: för PAL-TV. [576P]: för PAL-TV. [720P]: för NTSC eller PAL-TV. [1080i]: för NTSC eller PAL-TV. [1080P]: för NTSC eller PAL-TV. TV-format Om videon inte visas korrekt, måste du ändra inställningarna, som stämmer med TV-inställningen i ditt land. [NTSC]: för NTSC-system TV. [PAL]: för PAL-TV. Videoutgång [CVBS]: CVBS utgång. [RGB]: RGB utgång. [YPBPR]: YPbPr utgång. 12

14 (3) Kanalsökning Tryck på MENU och välj [Sök kanal]. Menyn används för kanalsökning. Välj ett alternativ och tryck på HÖGER/VÄNSTER-knappen för att ändra inställningarna. Tryck på EXIT för att avsluta menyn. Autosökning Sök och installera kanaler automatiskt. Alternativet raderar förinställda frekvenser. 1. Välj [Auto] och tryck OK eller HÖGER-knappen för att starta kanalsökningen. 2. För att avbryta kanalsökningen, tryck på EXIT-knappen. Manuell kanalsökning Installera nya kanaler manuellt. Detta alternativ lägger till nya kanaler utan att ändra den aktuella kanallistan. 1. Välj [Manuell] och tryck på OK eller HÖGER-knappen. 2. Tryck på HÖGER/VÄNSTER-knappen för att välja kanalfrekvens. 3. Tryck på OK-knappen för att starta kanalsökning. Om kanaler hittas, sparas de och läggs till i kanallistan. Om inga kanaler hittas, avslutas menyn automatiskt. 13

15 Land Välj önskat hemland. Antennspänning Aktivera Antennspänning om en extern aktiv antenn är ansluten. För att få en stabil mottagning, välj "Antennspänning" till På om en aktiv antenn används. Välj Av om en passiv antenn används. (4) Tidsinställning Tryck på MENU-knappen och välj [Tid] för att justera tidsinställningarna. Tryck UPP/NER-knappen för att välja ett alternativ och tryck HÖGER/VÄNSTER-knappen för att justera inställningen. Tryck på knappen EXIT för att lämna menyn. Tidsskillnad Välj automatisk eller manuell för GMT-justeringar. Land/Stad Välj korrekt Land/Stad när [Tidsskillnad] är vald till Auto. Tidszon Välj korrekt Tidszon när [Tidsskillnad] är vald till Manual. Standby-läge (insomnings-läge) Mottagaren kan gå till standbyläge automatiskt när du inte använder den under en tid. Tiden kan väljas till 1 timme, 2 timmar, 3 timmar osv. Om du inte vill använda denna funktion, välj Av. 14

16 Power On/Off Tryck på MENU på fjärrkontrollen för att ange tid, välj sedan På / Av, kommer denna skärmbild att visas. Vänligen ange Power On och avstängning som Aktivera, välj sedan Power On Time och avstängning tid och ställ in rätt tid med hjälp av fjärrkontrollen. När alla inställningar är gjorda, kommer den här skärmen visas. Tryck på OK-knappen för att existera. (5) Option Tryck på MENU och välj [Option]. Menyn ger möjlighet att justera OSD, textspråk, ljudspråk och digitalt ljud. Välj ett alternativ och tryck på HÖGER/VÄNSTERknappen för att justera inställningen. Tryck på EXIT för att gå ur menyn. 15

17 OSD Språk Välj OSD (display) Språk Ljudspråk Välj önskat ljudspråk för TV-programmen. Om språket inte är tillgängligt, kommer standardspråket att väljas. Undertextspråk Välj önskat undertextspråk för TV-programmen. Digitalt ljud PCM 一 Ange som PCM digital ljudutgång RAW 一 Ange som RAW digital ljudutgång Av 一 Ange digital ljudutgång till Av (6) Systeminställning Tryck på knappen MENU och välj [System]. Menyn ger möjligheter att ändra systeminställningarna. Tryck på UPP/NER-knappen för att välja ett alternativ och tryck på HÖGER/VÄNSTER-knappen för att ändra inställningen. Tryck EXIT för att avsluta menyn. Föräldrarlås Du kan begränsa kanalåtkomst av kanaler, som är olämpliga för barn. För att begränsa eller låsa kanaler anger du antingen standardlösenordet eller ditt eget lösenord. Skapa lösenord Om du vill ställa in eller ändra lösenord, ange ditt gamla lösenord eller standardlösenordet Du blir ombedd att ange ditt nya lösenord och sedan bekräfta, med ditt nya lösenord en gång till. Tryck EXIT för att avsluta menyn och ditt gamla lösenord har ersatts med ditt nya lösenord. 16

18 Fabriksåterställning I huvudmenyn, flytta markören till "System", välj [Restore Factory Default] och tryck på OK. Ange ditt lösenord eller standardlösenordet ' 'och bekräfta med OK. Detta alternativ raderar alla förinställda kanaler och inställningar samt återställer till fabriksinställning. Information Visa modell, hårdvara och mjukvara information. (7) USB Tryck på knappen MENU och välj [USB]. Menyn ger möjligheter att spela musik, visa foto och video. Stöder MP3, WMA, JPEG BMP, AVI, MKV-filer osv. Menyn erbjuder även alternativ för att justera multimedia inställningar. Enheten stödjer USB-enhet med FAT, FAT32 och NTFS filsystem. Multimedia Om ingen USB-enhet är ansluten, visas ett varningsmeddelande "Ingen USB-enhet hittades". När USB-enheten är ansluten och du vill spela upp en musikfil, välj "Musik" och sedan en musikfil och tryck OK. Utför samma åtgärder för att spela upp foto, video eller PVR-filer. 17

19 Konfigurera Foto : -Bildspelintervall: Tryck på HÖGER/VÄNSTER-knappen för att ändra intervall för bildspel mellan 1-8 sekunder. -Bildspelseffekt: Justera tiden för bildspel mellan 0-59 sekunder eller slumpmässiga. -Bildförhållande: [Keep]: Visa bilden i ursprungligt bildförhållande. [Ignorera]: Visa bilden i helskärmsläge. Konfigurera Film : - Bildförhållande: [Keep]: Spela upp filmen i sitt originalformat. [Ignorera]: Spela upp filmen i helskärmsläge. - Undertexter: [Liten]: Visa textning mindre. [Normal]: Visa textning i normalläge. [Stor]: Visa textning större. - Undertext utseende: [Vit]: Visa textning i vit bakgrund. [Transparent]: Visa textning i transparent bakgrund. [Grå]: Visa textning i grå bakgrund. [Gul grön]: Visa textning i gulgrön bakgrund. - Textningstypsnitt Färg: [Red]: Visa textning i rött. [Blå]: Visa textning i blått. [Grön]: Visa textning i grönt. 18

20 PVR-inställning: Här kan du kontrollera informationen om USB-enheten och val för att formatera USB-enheten. Tips! -Vi kan inte garantera kompatibilitet med alla USB-lagringsenheter och är inte ansvariga för förlust av data som kan uppstå vid anslutning av denna enhet. - Med stora mängder data, kan det ta längre tid för enheten att läsa innehållet på en USB-enhet. - Vissa USB-enheter kanske inte identifieras korrekt. - Även när ett format som stöds kan vissa filer kanske inte spelas eller visas beroende på innehållet. (8) PVR Start inspelning Anslut USB-enheten till TV-mottagaren och "USB-enhet" visa. Tryck sedan på PVRknappen på fjärrkontrollen och TV:n visar "Enter Record Waiting I inspelningsläge visas ikonen, och inspelningstid överst till vänster. Stoppa inspelning Tryck på STOP-knappen i fjärrkontrollen, en fråga kommer upp "Vill du stoppa detta?" Tryck "OK", och mottagaren stoppar inspelningen. Ikonen och tiden försvinner från skärmen, Mottagare återgår till inspelningsläge och fortsätter inspelningen om användaren trycker "EXIT". 19

21 PVR-inspelning När du använder PVR-funktion, skapar mottagaren en PVR-mapp i USB-enheten automatiskt, där alla inspelningar sparas och listas i ordning efter inspelningstid. Användaren kan spela upp/byta namn/ta bort posterna i mappen. Schemalagd inspelning När du tittar på en TV-kanal, tryck BLÅ-knapp på fjärrkontrollen och nedanstående meny visas. 20

22 Tryck RÖD-knapp på fjärrkontrollen, så visas nedanstående meny. Tryck på UPP/NER-knappen för att välja Startdatum, Starttid och Sluttid med hjälp av fjärrkontrollen. Ställ även in läge för inspelningen. Tryck OK för att spara inspelningen och nedanstående meny visas. 21

23 (9) Timeshift inspelning Anslut en USB-enhet till mottagaren, och tryck PVR-knappen på fjärrkontrollen så startar inspelningen. Tryck PLAY-knappen för att se timeshift-inspelningen (en bar visas längst ned på skärmen) i vilken du kan pausa, spola framåt och bakåt, som att spela upp en video. Du kan även ange timeshift genom att trycka på pausknappen när du tittar på ett program, i detta läge, aktiverar mottagaren timeshift och pausar. Om du vill ta bort tidsaxeln och inspelningstid från skärmen men fortsätta timeshift-inspelning, tryck på EXIT-knappen på fjärrkontrollen. De visas igen när du trycker INFO-knappen på fjärrkontrollen. Om du vill avsluta timeshift, tryck på STOPP-knappen på fjärrkontrollen. 22

24 Technical Specifications Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att elektrisk och elektronisk utrustning skall återvinnas separat från hushållsavfallet. Det finns separata insamlingssystem för återvinning. För mer information, kontakta den lokala myndigheten eller din återförsäljare där du köpte produkten. Macab AB Post: Box 3 SE Trelleborg, Sweden Besök: Vannhögsgatan 7, SE Trelleborg Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) GRG-Macab AS Industrigata 6 NO-3400 Lier, Norway Phone: Fax: Max Nordic A/S Friis Hansensvej 2 DK-7100 Vejle, Denmark Telefon:

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD Digital Set Top Box Instruktionsmanual DMB-105HD DVB-T SPELARE DENVER DMB-105HD TACK FÖR ATT DU KÖPT DENVER DMD-105HD. 1. VID INSPELNING TILL USB-MINNE ELLER EXTERN HÅRDDISK PÅ DENNA MODELL, MÅSTE DU VÄNTA

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

DVBS-200HD. Digital HD-mottagare BRUKSANVISNING

DVBS-200HD. Digital HD-mottagare BRUKSANVISNING DVBS-200HD Digital HD-mottagare BRUKSANVISNING Viktiga säkerhetsinstruktioner 1) Läs dessa instruktioner. 2) Förvara dessa instruktioner. 3) Beakta alla varningar. 4) Följ alla anvisningar. 5) Använd inte

Läs mer

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics SWE-1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7 Fjärrkontroll Innehållsförteckning 1 Fjärrkontroll... 7 2 PVR / Inspelning... 7 2.1 Direktinspelning... 8 2.2 Programmera inspelning via EPG... 8 2.3 Direkt programmering (undermeny Timer)... 8 2.4 Timeshift

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Användarmanual för Zombee MP-100

Användarmanual för Zombee MP-100 Användarmanual för Zombee MP-100 Introduktion Denna mediaspelare har följande huvudfunktioner: Film: AVI, MPG,MPEG,VOB,ASF,DAT. och Xvid filer; upplösning upp till 1080i. Musik: MP2/3, WMA,AC3,AAC filer.

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA TAD-90032MK2 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper...

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA

Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA INNEHÅLL SÄKERHETSINFORMATION... 1 INLEDNING... 2 ANVÄNDA DIGITALBOXEN... 4 Första installation... 4 Volymkontroll... 4 Kanalsökning... 4 Inställningsmeny...5

Läs mer

37 LCD TV DFT-3719HD

37 LCD TV DFT-3719HD 37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Bruksanvisning till digitalbox

Bruksanvisning till digitalbox Bruksanvisning till digitalbox DVB-T2011 Läs noga igenom denna bruksanvisning för att försäkra dig om att du använder produkten på rätt sätt. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Innehållsförteckning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Swedish DMB-118HDMK3 BRUKSANVISNING

Swedish DMB-118HDMK3 BRUKSANVISNING Swedish DMB-118HDMK3 BRUKSANVISNING Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar...1 Systemanslutning...1 Fjärrkontroll...2 Förstagångsinstallation...3 Grundläggande användning...3 1. Byta kanal...3 2. Volym

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

Läs mer

i-dx8 Svensk bruksanvisning

i-dx8 Svensk bruksanvisning i-dx8 Svensk bruksanvisning Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... Apparatens knappar och anslutningar... Anslutningar... Fjärrkontroller... Att komma igång... Inställningar... Uppspelning - ipod...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

TAQ-10192G SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10192G SWEDISH / SVENSKA TAQ-10192G Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

Hög definition digital mottagare

Hög definition digital mottagare Hög definition digital mottagare DMB-111HD DVB-T SPELARE Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5.

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

HDMI Extender över Ethernet

HDMI Extender över Ethernet HDMI Extender över Ethernet MODEL:IP-1000 TX/RX Bäste kund Tack för att du köpt denna produkt. För optimal prestanda och säkerhet bör du läsa dessa instruktioner noggrant innan du ansluter, använder eller

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

TAQ-90033KBLUE/PINK SWEDISH / SVENSKA

TAQ-90033KBLUE/PINK SWEDISH / SVENSKA TAQ-90033KBLUE/PINK A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer