Digital Video. Användarhandledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital Video. Användarhandledning"

Transkript

1 Digital Video Användarhandledning

2 Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning Filmuppspelning Videoformat/Videoutgång Kameraläge Ta bilder Nattfotografering Bilduppspelning Huvudfunktioner Så här gör du för att ändra kvalitetsinställning Videonumrering och inspelningstimer Bildräknaren Så här använder du självutlösaren LCD-display Volymjustering Ta bort Avancerade funktioner Varningsikon Introduktion Anmärkning om uppspelning av videoklipp på PC... 25

3 Sw 3 Lär känna din Digital Video Framsidan Avtryckare/Inställning Högtalare Zoom Strömbrytare Komma igång (Observera: Avtryckarknappen är samma som INSTÄLLNING i inställningsmenyn.) Baksidan Lins Lysdiod, fram Mikrofon Statuslampa (ström/usb) Videoutgång USB-port LCD-sökare Panel Kortplats för MMC/SD-kort Batteri

4 Sw 4 Komma igång Så här använder du panelen Bakåt/självutlösare Underlägesknapp för INSPELNING/UPPSPELNING Knapp för film-/kameraläge Spela upp/ Pausa MENY Stopp Ta bort/lcd(på/av) Volym/nattfotografering NÄSTA/kvalitet

5 Sw 5 Strömförsörjning Strömbrytare på/av Komma igång Skjut på strömreglaget för att aktivera din Digital Video. Skjut på det igen för att stänga av Digital Video. Om du inte använder din Digital Video inom 3 minuter så stängs den av. (Endast om Auto-av är på. Se avsnittet Auto-av.) Svagt batteri Om batteriet är svagt visas en batteriikon ( ) högst upp i mitten på LCD:n. Om batteriet håller på att ta slut visas en blinkande batteriikon ( ) högst upp i mitten på LCD:n. Din Digital Video kommer att stängas av inom 10 sekunder.

6 Sw 6 Komma igång Lägen Strömbrytare på Underordnat läge för inspelning Underordnat läge för uppspelning Filmläge USB-ansluten Underordnat läge för inspelning Underordnat läge för uppspelning Kameraläge Massminnesläge PC-kameraläge Före anslutning till PC(filmläge/kameraläge) Innan den ansluts till en PC har Digital Video två lägen: Filmläge och kameraläge. Filmläget ger dig möjlighet att skapa videos med ljud. Kameraläget ger dig möjlighet att ta bilder. Varje läge har ett underordnat läge för inspelning och ett för uppspelning. Du kan växla mellan de två underlägena för att spela in och spela upp video eller ta bilder.

7 Lägen Använda Console (ej tillgängligt för MAC) Console öppnas när du ansluter din Digital Video till en dator. På samma gång växlar även din Digital Video till massminnesläge. Du kan välja att antingen överföra kamerainformationen genom Console-programmet eller genom massminnesläget. Komma igång Minimera Avsluta Hjälp Vald bild Bildantal Totalt minne PC-kamera Inställning Visning Ta bort Ta bort alla Markera alla Föregående Personligt utseende Skriv ut Överföring E-post Nästa Länk Sw 7

8 Sw 8 Komma igång Lägen Ansluten till PC(massminnesläge/PC-kameraläge) Massminnesläge Om du ansluter din Digital Video till en dator växlar den till massminnesläge. I massminnesläget fungerar din Digital Video precis som en hårddisk. Det innebär att du når den via användargränssnittet i Windows. Du kan kopiera, flytta eller ta bort bilder eller filmer på precis samma sätt som när du hanterar filer. (Observera: Kopiera inte några filer till DCIM-mappen i din Digital Video. Detta kan leda till att Digital Video blir instabil eller havererar.) PC-kameraläge Du kan ansluta denna Digital Video till en dator med den medföljande USBkabeln och använda den som en PC-kamera. Efter anslutning till USB trycker du på så växlar den till PC-kameraläget. Med ett kompatibelt videoinhämtningsprogram kan du spela in filmer. USB-kabel USB-port

9 Sw 9 Lägesknappen Tryck på lägesknappen för att växla mellan två huvudlägen: Komma igång Filmläge När du sätter på din Digital Video är den i filmläget. Kameraläge Du kan trycka på lägesknappen för att växla till kameraläget. Tryck på lägesknappen igen för att återgå till filmläget.

10 Sw 10 Filmläge Filmning Så här gör du din första film 1 Tryck på strömbrytaren 2 Tryck på zooma in eller zooma ut för att komponera bilden zooma in eller zooma ut 3 Tryck på avtryckaren för att börja spela in 4 Tryck på avtryckaren igen för att stanna

11 Sw 11 Filmuppspelning Så här gör du för att spela upp en film 1 Växla till underläget för uppspelning Filmläge 2 Tryck på zooma in eller zooma ut för att förhandsgranska När du trycker på zooma in visas 1 film på LCD:n. När du trycker på zooma ut visas filmminiatyrer på LCD:n.

12 Sw 12 Filmläge Filmuppspelning 3 Tryck på nästa eller bakåt för att navigera 4 Tryck på spela upp för att starta 5 Tryck på spela upp igen för att pausa 6 Tryck på stopp för att stanna

13 Sw 13 Videoformat/Videoutgång Videoformat Denna Digital Video använder rörlig JPEG som format för digitalvideo. Rörlig JPEG (till skillnad från MPEG) är ett kompakt videoformat som stöds både av Windows Media Player från Microsoft och QuickTime från Apple Computer. Du kan spela upp på de flesta datorer med Windows eller Mac operativsystem. Det finns gott om gratisprogram eller shareware-program som stödjer uppspelning eller redigering av rörligt JPEG-format. Filmläge Videoutgång Denna Digital Video har en utgång för analog video till en vanlig TVapparat. För konfiguration av din Digital Video, se avsnittet NTSC/PAL.

14 Sw 14 Kameraläge Ta bilder Så här tar du din första bild 1 Tryck på strömbrytaren 2 Växla till kameraläge 3 Tryck på zooma in eller zooma ut för att komponera bilden zooma in eller zooma ut 4 Tryck på avtryckaren för att ta en bild

15 Sw 15 Nattfotografering Så här gör du för att fotografera på natten Nattfotografering innebär 1 sekunds exponering och ger dig möjligheten att ta bilder på natten eller vid svag belysning. 1 Tryck på nattfotografering 2 Nattfotografering på Kameraläge 3 Tryck på avtryckaren för att börja 1 sekunds exponering 4 Tryck på nattfotografering igen för att avsluta

16 Sw 16 Kameraläge Bilduppspelning Så här gör du för att spela upp en bild 1 Växla till underläget för uppspelning 2 Tryck på zooma in eller zooma ut för att förhandsgranska När du trycker på zooma in visas 1 bild på LCD:n. När du trycker på zooma ut visas bildminiatyrer på LCD:n.

17 Sw 17 Så här gör du för att ändra kvalitetsinställning Underläge för filminspelning Du kan ändra filmens kvalitetsinställning när som helst. 1. I filmläget, tryck på knappen. 2. LCD:n visar de aktuella kvalitetsinställningarna längst upp i det vänstra hörnet. Där betyder fin kvalitet och normal kvalitet. Huvudfunktioner Fin kvalitet Normal kvalitet Underläge för kamerainspelning Du kan ändra bildens upplösningsinställning när som helst. 1. I kameraläget, tryck på knappen. 2. LCD:n visar den aktuella bildens upplösningsinställning längst upp i det vänstra hörnet. Där betyder fin upplösning, hög upplösning eller låg upplösning. Fin upplösning Hög upplösning Låg upplösning

18 Sw 18 Huvudfunktioner Videonumrering och inspelningstimer numret på den senaste videon När du filmar visas numret på den senaste videon och inspelningstiden på LCD:n. Inspelningstid för video 10 Bildräknaren Bildräknare Bildräknare visas längst upp i högra hörnet på LCD:n. Om du har tagit trettio bilder visar LCD:n 30.

19 Sw 19 Så här använder du självutlösaren Den här Digital Video har en inbyggd 10-sekunders självutlösare. 1 Tryck på självutlösare 2 Tryck på avtryckaren för att börja Huvudfunktioner LCD-display LCD på/av Digital Video ger dig möjligheten att stänga av LCD-panelen för att spara ström. I uppspelningsläget är LCD:n alltid på. I inspelningsläget trycker du på knappen för att stänga av/på LCD:n. Volymjustering(endast i filmläge) Du kan justera uppspelningsvolymen med hjälp av eller.

20 Sw 20 Huvudfunktioner Ta bort Ta bort en 1 Växla till underläget för uppspelning 2 Tryck på nästa eller bakåt för att välja en och tryck därefter på 3 Tryck på INSTÄLLNING för att bekräfta

21 Sw 21 Ta bort Ta bort alla 1 Följ samma steg som i Ta bort en och tryck sedan på igen. Eller så kan du trycka direkt på två gånger i underläget för uppspelning. Huvudfunktioner Ta bort en Ta bort alla 2 Tryck på INSTÄLLNING för att bekräfta Observera: Du kan trycka på meny för att lämna Ta bort en eller Ta bort alla.

22 Sw 22 Avancerade funktioner Varningsikon Minnet fullt Om minneskortet i din Digital Video är fullt kan du inte ta några fler bilder. Så när du trycker på avtryckaren för att ta en bild visar LCD:n en stor -ikon mitt i bilden. Ikonen visas i 2 sekunder för att göra dig uppmärksam och sedan försvinner den tills du trycker på avtryckaren igen. Inget kort Om du inte installerar något MMC- eller SD-kort i denna Digital Video visar LCD:n INGET KORT mitt i bilden. Kortlås Om du har installerat ett MMC-kort på rätt sätt i denna Digital Video så visas en ikon för kortlås till vänster på LCD:n. (Ikonen för kortlås visas bara om du sätter på säkerhetslåset för SD-kort.)

23 Inställningar 1 3 Tryck på meny Tryck på INSTÄLLNING för 2 4 att ändra Tryck på nästa eller bakåt för att välja Tryck på meny igen för att avsluta Avancerade funktioner Under menyn kan du ställa in LJUDSIGNAL PÅ/AV, AUTO-AV, FORMATERA minneskortet, format för analog videoutgång (NTSC/PAL) och 50Hz/60Hz (strömkälla). Ljudsignal på/av Om du väljer ljudsignal PÅ så hörs ett pipljud när du trycker på knappen. Om du väljer ljudsignal AV så är det tyst när du trycker på knappen. (Observera: Endast när du ansluter denna Digital Video till en PC med USB och med strömbrytaren på kommer det att höras ett pipljud.) Auto-av Under Auto-av kommer denna Digital Video att stängas av automatiskt om du inte använder den inom 3 minuter. Auto-av på LCD av Strömmen av 1 minuter 2 minuter Auto-av på LCD av 3 minuter Strömmen av Sw 23

24 Sw 24 Avancerade funktioner Formatera ditt minneskort Om du vill radera alla filmer, bilder och övriga filer kan du välja FORMATERA under menyn och trycka på INSTÄLLNING för att tömma minnet fullständigt. Om du vill behålla minnesinnehållet trycker du på MENY för att lämna. JA NEJ NTSC/PAL NTSC/PAL är två inkompatibla analoga TV-signalformat. Du kan växla mellan NTSC och PAL så att det passar din TV-apparat. NTSC: Nordamerika och Japan PAL: Storbritannien och Tyskland, Frankrike, Ryssland, vissa europeiska och afrikanska länder NTSC PAL SECAM 50Hz/60Hz Anpassning till frekvensen i elnätet i ditt land. Se följande uppgifter: 50 Hz : Europa, Kina, Hongkong, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika. 60 Hz : Amerika, Kanada, Taiwan, Japan och Korea.

25 Sw 25 Anmärkning om uppspelning av videoklipp på PC Våra videoklipp följer den senaste videoteknologin från Microsoft (Direct X 8.0). Användare av Windows 98 och 2000 behöver därför installera bifogad Direct X för att spela upp videoklippfiler. Observera: Direct X är ett program för uppgradering av Microsoft Media Player codec. Avancerade funktioner

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v570support

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

DF-1520 Digital Fotoram

DF-1520 Digital Fotoram DF-1520 Digital Fotoram Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Viktig information! Kameran leveras med alla nätverksinställningar för Telia, förinställt. Det enda som man behöver

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Bruksanvisning. Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom. av din kamera.

Bruksanvisning. Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom. av din kamera. Bruksanvisning Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom den för att få ut så mycket som möjligt av din kamera. Innehållsförteckning Varning!...03

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Handbok Konftel 250 SVENSKA

Handbok Konftel 250 SVENSKA Handbok Konftel 250 SVENSKA OmniSound HD överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudteknologin OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

1 Introduktion. 2 DVR, egenskaper och installation. 2.1.1 Frontpanel och fjärrkontroll. 2.1 DVR utseende och funktioner

1 Introduktion. 2 DVR, egenskaper och installation. 2.1.1 Frontpanel och fjärrkontroll. 2.1 DVR utseende och funktioner 1 Introduktion Välkommen till ditt nya övervakningssystem, Deltaco DVR-KIT7. Systemet innehåller 4 kameror som kan användas inomhus såväl som i skyddade lägen utomhus, färdiga 18m kablar för enkel installation

Läs mer

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9

HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E. Inspelning/Uppspelning 20 4-170-894-54(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 9 4-170-894-54(1) Innehållsförteckning 9 Komma igång 12 Inspelning/Uppspelning 20 Använda videokameran på bästa vis 41 HDR-CX110E/CX115E/CX116E/ CX150E/CX155E/XR150E/XR155E Digital HD-videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Huruvida du väljer att registrera din produkt eller inte påverkar inte din rätt till produktgarantin.

Huruvida du väljer att registrera din produkt eller inte påverkar inte din rätt till produktgarantin. SanDisk Fotoalbum Användarmanual SVENSK Du kan registrera din produkt på http://www.sandisk.com/registration och då få e- postmeddelande om nya versioner av programvaran, vilket underlättar och förbättrar

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

Mobil Videohårddisk. Användarmanual

Mobil Videohårddisk. Användarmanual Mobil Videohårddisk Användarmanual 1 EGENSKAPER 6 TA UR OCH SÄTTA TILLBAKA FJÄRRKONTROLLEN 8 ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN 8 BYTA BATTERI PÅ FJÄRRKONTROLLEN 9 ANVÄNDA ENHET SOM EXTERN HÅRDDISK

Läs mer

X10 mini. Utökad användarhandbok

X10 mini. Utökad användarhandbok X10 mini Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Montering...5 Starta telefonen för första gången...5 Starta och stänga av telefonen...7 Bekanta dig med telefonen...9

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8

Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8 Redigera din video! - handledning för Pinnacle Studio 8 1 Videoredigera med Pinnacle Studio! Introduktion De nya videokamerorna som bygger på digital teknik gör det möjligt att redigera och distribuera

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5HA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer