Digital Camera1500 Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital Camera1500 Användarhandbok"

Transkript

1 Digital Camera1500 Användarhandbok

2 Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk form eller översättas till något språk eller dataspråk, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt utan föregående skriftligt tillstånd från BenQ Corporation. Märkesnamn och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Den här produkten kan användas med PRINT Image Matching. Att använda digitala stillkameror, skrivare och mjukvaror som har funktioner för både PRINT Image Matching och PRINT Image Matching II hjälper fotografer att få sina bilder mer exakt som de vill ha dem. Ansvarsfriskrivning BenQ ger ingen som helst garanti vad gäller detta material, inklusive, men inte begränsat till, implicita garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte. BenQ tar inte på sig något ansvar för eventuella fel som kan förekomma i det här dokumentet. BenQ åtar sig inte att uppdatera informationen i det här dokumentet eller att hålla den aktuell. Sköta om kameran Använd inte kameran annat än i följande förhållanden: temperatur: 0 C till 40 C, relativ luftfuktighet: 45 % till 85 %. Använd eller förvara inte kameran i följande omgivningar: Direkt solljus. Platser med hög luftfuktighet eller mycket damm. Nära luftkonditionering, elektriska element eller andra värmekällor. I en stängd bil som står på ett soligt ställe. Undvik skakiga platser. Om kameran blir blöt bör du torka av den med en torr trasa snarast möjligt. Saltet i havsvatten kan ge allvarliga skador på kameran. Använd inga kemiska lösningsmedel som alkohol eller liknande när du rengör kameran. Om linsen eller sökaren är smutsig bör du använda linsborsten eller en mjuk trasa när du rengör linsen. Rör inte vid linsen med fingrarna. Försök inte att själv plocka isär eller reparera kameran då det kan leda till elstötar. Vatten kan orsaka brand eller elektriska stötar. Förvara därför kameran i ett torrt utrymme. Använd inte kameran utomhus när det regnar eller snöar. Använd inte kameran i vatten. Om främmande substanser eller vatten kommer in i kameran, stäng genast av den och ta ur batterierna och koppla ur transformatorn. Avlägsna den främmande substansen eller vattnet och skicka kameran till underhållsservice. Överför data till datorn så snart som möjligt för att förhindra att bilddata går förlorad.

3 1. Lär känna DC Kontrollera innehållet i paketet De olika delarna till DC 1500 och namnen på dem Framifrån Bakifrån Underifrån Förbereda DC 1500 för användning Ladda inbyggda litiumbatterier Installera batterier Installera minneskort Slå på kameran Stänga av kameran Stänga av kameran Energisparläge Automatiskt avstängningsläge Tvingat avstängningsläge Ta foton Ta foton med hjälp av sökaren Ta foton med hjälp av LCD-skärmen Funktionsknappar för fotografering Ställa in LCD-skärmen på ikonvisningsläge Så här stänger du av LCD-skärmens ikonvisningsfunktion: Så här aktiverar du LCD-skärmens ikonvisningsläge: Så här stänger du av LCD-skärmens visningsläge: Så här aktiverar du LCD-skärmens visningsläge:...9 I

4 Välja blixtläge Ställa in makroläge Använda DC Kameraläge Använda kameraläget till att ta foton Kameralägets inställningsmeny på LCD-skärmen Ställa in bildupplösning Ställa in bildkomprimering Ställa in vitbalans Ställa in exponeringskompensation Uppspelningsläge Använda uppspelningsläget till att förhandsgranska foton och bilder på LCD-skärmen Uppspelningslägets inställningsmeny på LCD-skärmen Radera bilder Låsa och låsa upp bilder Bildspelsläge Bildsekvensläge Använda bildsekvensläget till att ta foton Bildsekvenslägets inställningsmeny på LCD-skärmen Ställa in bildupplösning Ställa in bildkomprimering Ställa in vitbalans Ställa in exponeringskompensation Självutlösarläge Använda självutlösarläge till att ta foton Självutlösarlägets inställningsmeny på LCD-skärmen Videoläge Videofilma Förhandsgranska videofilmer II

5 3.6. Inställningsläge Använda inställningsläget (verktygslåda) Inställningslägets inställningsmeny på LCD-skärmen Ställa in datum Ställa in tid Kopiera från Flash-minne till SD-minneskort Videoutgång Formatera SD-minneskortet och Flash-minnet på DC Fabriksprogramversion (Firmware version) Datorberoende funktioner Förberedelser Installera programvara för digitalkamera Programvara på den här installations-cd-skivan Instruktioner för drivrutinsinstallation Ansluta DC 1500 till en dator TV-beroende funktioner Använda det inbyggda litiumbatteriet Ansluta DC 1500 till datorn för strömtillförsel Ladda litiumbatteriet med hjälp av datorn Felsökning Serviceinformation III

6 <Anteckningar> IV

7 1. LÄR KÄNNA DC Kontrollera innehållet i paketet Paketet ska innehålla följande: Digitalkamera DC 1500 USB-kabel Videokabel Nackrem Användarhandbok Väska CD-skiva med DC 1500-programvara 1.2. De olika delarna till DC 1500 och namnen på dem Framifrån Avtryckarknapp Blixt Objektiv Handstöd Sökare Makroreglage Indikator för självutlösare På-lampa (grön) Laddningslampa (röd) Anslutningsport för USB/videokabel (SD/MMC-kortplats) 1

8 Bakifrån Sökare Ögla för handledsrem Upptagenlampa LCD-skärm Knappen Power/Mode/OK (På/läge/OK) Knappen Menu (Meny) LCD/upp-knapp Blixt/ned-knapp Underifrån Batterifackslucka Stativhållare 2

9 2. FÖRBEREDA DC 1500 FÖR ANVÄNDNING 2.1. Ladda inbyggda litiumbatterier DC 1500-modellen har ett inbyggt litiumbatteri. Använd den medföljande USB-kabeln till att fulladda det inbyggda litiumbatteriet innan du börjar använda DC 1500 för allra första gången. Det tar två timmar att ladda litiumbatteriet fullt Installera batterier Eftersom DC 1500-förpackningen inte innehåller några alkaliska AAA-batterier måste du köpa till två alkaliska AAA-batterier till DC 1500 om du inte vill använda det inbyggda litiumbatteriet, eller när det inbyggda litiumbatteriet är urladdat. Observera att DC 1500 är utrustad med en säkerhetsströmkrets som gör att kameran inte får ström om du sätter i de alkaliska AAA-batterierna när det inbyggda litiumbatteriet redan är helt urladdat. Säkerhetsströmkretsen gör att det under en kort period (5-10 minuter) inte går att slå på kameran. Under den perioden använder kameran de alkaliska AAA-batterierna som en sorts kraftkälla för att återuppladda det inbyggda litiumbatteriet och på så sätt optimera arbetseffektiviteten hos DC Det finns ingen anledning att oroa sig över det här tillfälliga tillståndet. Installera batterier genom att följa stegen här nedan. Tryck på batteriluckan och skjut den sedan i den visade riktningen. Öppna luckan till batteriutrymmet och sätt i två alkaliska AAA-batterier. Sätt i batterierna med polerna åt rätt håll. Stäng batteriluckan och skjut den i den visade riktningen. Ett klick hörs när luckan är helt på plats. 3

10 SD BenQ DC 1500 Användarhandbok 2.3. Installera minneskort Installera minneskort genom att följa stegen nedan. Öppna luckan i den visade riktningen. Sätt SD-kortet i minneskortplatsen och se till att det sitter ordentligt. Stäng luckan i den visade riktningen när SD-kortet sitter ordentligt i minneskortplatsen. 4

11 2.4. Slå på kameran Slå på kameran genom att hålla ned På-knappen (Power) i två sekunder. En ljudsignal hörs och kameraläget aktiveras. Kamerans status visas på statuspanelen. Samtidigt lyser även På-lampan på kamerans baksida i ett par sekunder Stänga av kameran Stänga av kameran Stäng av kameran genom att trycka på "Power/Mode"- knappen (På-/Läge-knappen) i två sekunder. Då stängs LCD-skärmen av. Därefter stängs kameran av Energisparläge DC 1500 har en energisparfunktion. Om kameran inte används på en minut aktiveras energisparläget automatiskt. Du trycker helt enkelt på vilken knapp som helst för att avaktivera energisparläget och aktivera kameran igen Automatiskt avstängningsläge DC 1500-modellen har en automatisk avstängningsfunktion. Om kameran inte används på 2,5 minut aktiveras avstängningsläget automatiskt och kameran stängs av omedelbart. Om du vill avaktivera det automatiska avstängningsläget håller du ned På-knappen i två sekunder så slås kameran på igen. 5

12 Tvingat avstängningsläge DC 1500-modellen har en tvingande avstängningsfunktion. Om DC 1500 inte skulle fungera normalt kan du trycka på OK-knappen och avtryckarknappen samtidigt för att därmed tvinga kameran att stängas av. För att slå på kameran igen håller du ned På-knappen i två sekunder Ta foton Se till att kameran ställs in på kameraläge, bildsekvensläge eller självutlösarläge Ta foton med hjälp av sökaren Rikta kameran mot motivet så att motivet visas mitt i sökaren. Fokus Ta foton med hjälp av LCD-skärmen LCD-skärmen slås automatiskt på när kameran slås på. Kameran piper en gång och kameraläget aktiveras. Ikonen och andra relaterade ikoner visas på skärmen. Bilderna visas på LCD-skärmen. Bilden visas på LCD-skärmen. Rör kameran tills bilden på LCD-skärmen befinner sig i önskad position. 6

13 Tryck på avtryckarknappen. Kameran piper till och bilden tas och sparas i kamerans Flash-minne eller i SD-minneskortet. Om du tar foton med hjälp av LCD-skärmen visas resultatet omedelbart. Om du inte är nöjd med resultatet kan du röra på kameran och trycka på avtryckarknappen igen tills önskat resultat visas. På LCD-skärmen visas också hur många ytterligare bilder du kan ta. Välj ett motiv och tryck på avtryckarknappen för att ta bilden. Den tagna bilden sparas i Flash-minnet eller på minneskortet. På LCD-skärmen visas också hur många ytterligare bilder du kan ta. * OBS 1: När du trycker på avtryckarknappen piper kameran en gång och bilden tas och sparas i kamerans Flash-minne. När bilden har sparats i Flash-minnet piper kameran två gånger, och sedan kan du börja röra DC 1500 igen. * OBS 2: Om du sätter i ett SD/MMC-kort i DC 1500 sparas den tagna bilden automatiskt på SD/MMC-kortet. Om du däremot tar bort SD/MMC-kortet från DC 1500 kommer de tagna bilderna automatiskt att sparas i kamerans Flash-minne i stället. 7

14 2.7. Funktionsknappar för fotografering I det här avsnittet behandlas två viktiga funktionsknappar som du kan använda när du fotograferar. Du kan ändra inställningarna som de här två knapparna styr genom att helt enkelt trycka på funktionsknapparna utan att behöva gå in i undermenyn Ställa in LCD-skärmen på ikonvisningsläge DC 1500-modellen har en funktion för LCD-skärmen som ger dig möjlighet att bestämma om ikoner ska visas eller inte på skärmen. Funktionen är endast tillgänglig när du tar foton med LCD-skärmen och du kan slå på och av ikonvisningsläget genom att trycka på LCD/Upp-knappen. Tryck på LCD-knappen om du vill slå på eller av LCD-skärmens ikonvisningsläge (eller LCD-skärmens visningsläge). Tryck på LCD-knappen så aktiveras och avaktiveras skärmens ikonvisningsläge enligt illustrationerna nedan Så här stänger du av LCD-skärmens ikonvisningsfunktion: Slå på DC 1500 så visas alla ikonerna på LCD-skärmen. Om du vill avaktivera LCD-skärmens ikonvisningsläge trycker du på LCD/Uppknappen så försvinner alla ikonerna på skärmen Så här aktiverar du LCD-skärmens ikonvisningsläge: Tryck på LCD-knappen en gång till när du har stängt av LCD-skärmens ikonvisningsläge så visas alla ikoner åter på skärmen. Tryck på LCD-knappen om du vill stänga av LCD-skärmens ikonvisningsläge. Tryck på LCD-knappen en gång till om du vill slå på LCD-skärmens ikonvisningsläge. 8

15 Så här stänger du av LCD-skärmens visningsläge: Slå på DC 1500 så visas alla ikonerna på LCD-skärmen. Om du vill stänga av LCD-skärmens visningsläge håller du ned LCD-knappen i två sekunder så stängs LCD-skärmens visningsläge av. LCD-skärmen slocknar och viloläget aktiveras Så här aktiverar du LCD-skärmens visningsläge: När LCD-skärmens visningsläge är avstängt kan du hålla ned LCDknappen i två sekunder så aktiveras LCD-skärmen återigen. Alla ikoner visas nu åter på LCD-skärmen. Håll ned LCD-knappen i två sekunder om du vill slå av visningsläget för LCD-skärmen. LCD-skärmen slocknar. Håll ned LCD-knappen igen i två sekunder om du vill slå på LCD-skärmens visningsläge. 9

16 Välja blixtläge Du kan slå på och av blixten så att det passar den miljö där du fotograferar. Genom att trycka på Blixt/ned-knappen kan du välja blixtläge. Så här väljer du blixtläge: Tryck på Blixt/ned-knappen på kamerans baksida. Tryck på knappen flera gånger så visas de olika blixtinställningarna efter varandra på LCD-skärmen. Blixt av I det här läget används inte blixten även när omgivningen och motivet är mörka. Blixt alltid på När den här ikonen visas används alltid blixten, oavsett ljustillgång hos omgivning och motiv. Automatisk blixt Ljuset i omgivningen och hos motivet läses av och blixten används vid behov Ställa in makroläge DC 1500-modellen har en makrofunktion som ger dig möjlighet att ta bilder på nära avstånd (15-50 cm). Du väljer makroläge genom att helt enkelt skjuta makroknappen till de olika inställningarna. 1 2 Skjut reglaget till positionen märkt eller så aktiveras makrofunktionen. 10

17 Använd makrofunktionen när du vill ta bilder på mycket nära håll (15-50 cm). Så här aktiverar/avaktiverar du makrofunktionen: Skjut kamerans makroknapp till önskat läge. 1 2 Välj något av följande: Normalläge: makrofunktionen av (1,5 m - ). Makroläge 1: makrofunktionen på (30-50 cm). Makroläge 2: makrofunktionen på (14,5-16,5 cm). När du har ställt in makrofunktionen visas motsvarande ikon på LCD-skärmen. OBS: Avståndsalternativen visas enligt följande: Infinity 2.5 m 40 cm cm 2 F : 2.5 m : 40 cm : 15.5 cm m 50 cm 30 cm 16.5 cm 14.5 cm 11

18 3. ANVÄNDA DC 1500 BenQ Digital Camera 1500 har sex olika inställningslägen: digitalkameraläge, uppspelningsläge, kontinuerligt bildtagningsläge (bildsekvensläge), självutlösarläge, videoläge och inställningsläge. Med de lägena fungerar BenQ Digital Camera 1500 inte bara som en kamera att fotografera med du kan även ta och visa bilder på olika sätt genom att koppla kameran till din dator Kameraläge Använda kameraläget till att ta foton Med kameraläget kan du ta foton och spara dem som filer. Så här aktiverar du digitalkameraläget: Slå på kameran genom att hålla ned På-knappen (Power) i två sekunder. Kameran piper till en gång och kameraläget aktiveras. Ikonen visas på LCD-skärmen. När kameraläget är aktiverat visas följande ikoner på LCD-skärmen: Kameraläge Blixtstatus Återstående antal foton som går att ta (antalet beror på bildupplösning, komprimering och bakgrund). Bildupplösning Batterikapacitet Makro/normal Kameralägets inställningsmeny på LCD-skärmen När DC 1500 är i kameraläge visas en inställningsmeny där du kan justera olika fotograferings- och bildsparfunktioner. Tryck på knappen "Menu" (Meny) så aktiveras inställningsmenyn. Du kan då ändra det som visas i LCD-skärmens ram från slutarmeny till huvudmenyn för kameraläget. Tryck på den här knappen så öppnas inställningsmenyn. 12

19 Menyraden visas längst ned på LCD-skärmen. Bildupplösning Exponeringsvärde Bildkomprimering Vitbalans Menyfunktioner Tryck på knappen "Menu" (Meny) för att förflytta dig mellan alternativen eller markera ett alternativ på menyraden. Gå till undermenyn för ett av alternativen genom att trycka på uppknappen eller nedknappen så markeras alternativet. Välj ett alternativ genom att markera det och sedan trycka på OK-knappen. För att gå ur en undermeny trycker du på knappen "Menu" (Meny). När du är färdig med dina inställningar trycker du på den här knappen så återgår du till det normala förhandsgranskningsläget på LCD-skärmen. Inställningar för kameraläget Det finns fyra olika inställningar för kameraläget: 1. Ställa in bildupplösning, 2. Ställa in bildkomprimering, 3. Ställa in vitbalans och 4. Ange exponeringskompensation. Tryck på knappen "Menu" (Meny) för att ändra de olika inställningarna i tur och ordning. Menyraden visas längst ned på LCD-skärmen och ser ut som följer: Ställa in bildupplösning Du kan ta foton med olika hög upplösning. Högre upplösning ger klarare bilder, men resulterar även i större filer. Det påverkar även hur många återstående bilder som kan sparas på minneskortet. 13

20 Så här väljer du bildupplösning: Gå in i undermenyn för bildupplösning. Välj bildupplösning: Upplösning 1600 x 1200: Bild med upplösning på 1600 x Upplösning 1280 x 1024: Bild med upplösning på 1280 x Upplösning 1024 x 768: Bild med upplösning på 1024 x 768. Upplösning 640 X 480: Bild med upplösning på 640 x 480. Tryck på OK-knappen. Bildupplösningen är nu inställd. Motsvarande ikoner visas på LCD-skärmen Ställa in bildkomprimering Du kan ta foton med olika stor komprimering. Lägre kompression ger klarare bilder, men resulterar även i större filer. Det påverkar även hur många återstående bilder som kan sparas på minneskortet. Välj bildkomprimering: Gå in i undermenyn för bildkomprimering. Välj bildkomprimering: Fin (Fine): Bild med låg komprimering Normal: Bild med hög komprimering. Tryck på OK-knappen. Bildkomprimeringen är nu inställd. Motsvarande ikoner visas på LCD-skärmen. 14

21 Ställa in vitbalans I vissa situationer bör du justera inställningarna för vitbalans för att få bästa färgregistreringseffekt. DC 1500 har fem inställningar för vitbalans så att du kan anpassa vitbalansen efter olika förhållanden. Så här ställer du in vitbalans: Gå in i undermenyn för vitbalans. Välj läge för vitbalans: Automatiskt: Vitbalansläget väljs automatiskt. Dagsljus: Välj det här läget om du tar bilder i direkt dagsljus. Mulet: Välj det här läget om du tar bilder när det är mulet. Glödlampa Välj det här läget om du tar bilder i glödlampsbelysning. Lysrör Välj det här läget om du tar bilder i ljusrörsbelysning. Tryck på OK-knappen. Vitbalansen är nu inställd Ställa in exponeringskompensation Med den här funktionen kan du ställa in exponeringen och den kan dessutom träda ikraft direkt. Du använder upp/ned-knappen på kamerans baksida till att ställa in exponeringsvärde när LCD-skärmen är påslagen. 15

22 Så här ställer du in exponeringskompensationen: Välj så visas rutan för exponeringsinställning. Tryck på uppknappen eller nedknappen så minskas eller ökas exponeringsvärdet. Resultatet visas omedelbart på LCD-skärmen. Tryck på OK-knappen. Exponeringsvärdet är nu inställt. 16

23 3.2. Uppspelningsläge Använda uppspelningsläget till att förhandsgranska foton och bilder på LCD-skärmen Bilderna du har tagit sparas i kamerans Flash-minne eller minneskort. Du kan förhandsgranska de här bilderna på LCD-skärmen och välja att radera eller skydda en eller samtliga bilder om du så önskar. Förhandsgranska bilderna i Flash-minnet eller på minneskortet genom att trycka på knappen "Mode" (läge), så byter du från kameraläge till uppspelningsläge på LCDskärmen. Kameran piper till en gång och uppspelningsläget aktiveras. Ikonen visas på LCD-skärmen. När uppspelningsläget är aktiverat kan du förhandsgranska tagna foton genom att trycka på upp/nedknappen på kamerans baksida. Den senaste tagna bilden i Flashminnet eller minneskortet visas först på LCD-skärmen. Kameran visar automatiskt ett foto i taget. Så här aktiverar du uppspelningsläget: Tryck på På-knappen igen så växlar LCD-skärmen från kameraläge till uppspelningsläge. Kameran piper till en gång och uppspelningsläget aktiveras. Ikonen visas på LCD-skärmen. När uppspelningsläget är aktiverat visas följande ikoner på LCD-skärmen: Uppspelningsläge Totalt antal bilder Aktuellt bildnummer Batterikapacitet Grundläggande funktion: Du kan trycka på uppknappen på kamerans baksida för att gå till föregående bild, eller nedknappen på kamerans baksida för att gå till nästa bild. Gå till föregående bild. Gå till nästa bild. 17

24 Uppspelningslägets inställningsmeny på LCD-skärmen När DC 1500 är inställd på uppspelningsläge visas en inställningsmeny där du kan justera olika förhandsgransknings- och bildsparfunktioner. Tryck på knappen "Menu" (Meny) så öppnas inställningsmenyn. Du kan då byta från förhandsgranskningsmenyn till uppspelningslägets huvudmeny på LCD-skärmen. Tryck på den här knappen så öppnas inställningsmenyn. Menyraden visas längst ned på LCD-skärmen. Radera bild Lås bild Bildspel Menyfunktioner Tryck på knappen "Menu" (Meny) för att förflytta dig mellan alternativen eller markera ett alternativ på menyraden. Gå till undermenyn för ett av alternativen genom att trycka på uppknappen eller nedknappen så markeras alternativet. Välj ett alternativ genom att markera det och sedan trycka på OK-knappen. För att gå ur en undermeny trycker du på knappen "Menu" (Meny). När du är färdig med dina inställningar trycker du på den här knappen så återgår du till det normala förhandsgranskningsläget på LCD-skärmen. 18

25 Inställningar för uppspelningsläget Kameraläget har tre olika inställningar: 1. Radera bild, 2. Lås bild, 3. Bildspel. Tryck på knappen "Menu" (Meny) för att ändra de olika inställningarna i tur och ordning. Menyraden visas längst ned på LCD-skärmen och ser ut som följer: Radera bilder Radera bild(er) i minneskortet: Välj så aktiveras bildraderingsalternativen. Tryck sedan på OK-knappen för att ställa in raderingsläget. Följande alternativ finns: : radera aktuell bild. : radera alla bilder i minneskortet Låsa och låsa upp bilder Du kan låsa bilder för att undvika att de raderas av misstag. I. Så här låser du bilder: Välj så aktiveras bildlåsningsalternativen. När du har gått in i undermenyn för bildlåsning markerar du och trycker på OK-knappen. Den aktuella bilden är nu låst. 19

26 Upprepa steg 1 och 2 om du vill låsa fler bilder. Obs: Om du försöker radera den låsta bilden visas låsikonen på LCDskärmen. Bilden kan inte raderas om du inte först låser upp den. Den låsta bilden raderas inte heller när du raderar alla bilder i Flash-minnet eller på minneskortet. II. Så här låser du upp bilder: Markera ikonen i undermenyn för bildlåsning och tryck sedan på knappen Mode/OK (läge/ok). Den aktuella bilden låses nu upp. Upprepa steg 1 om du vill låsa upp flera bilder Bildspelsläge Om bildspelsläget aktiveras i uppspelningsläget spelas ett bildspel av de foton du tagit upp. I det här läget kan du också förhandsgranska de foton du tagit. Bildspelets hastighet avgörs av varje fotos filstorlek. Så här aktiverar du bildspelsläget: Välj så aktiveras bildspelsläget. Öppna undermenyn för bildspel och markera ikonen. Tryck därefter på OK-knappen för att aktivera bildspelsfunktionen. När bildspelsläget är aktiverat blinkar ikonen två gånger varpå LCD-skärmen börjar visa bilderna efter varandra. Stoppa bildspelet genom att trycka på vilken knapp som helst på kamerans baksida. 20

27 3.3. Bildsekvensläge Använda bildsekvensläget till att ta foton Om bildsekvensläget är aktiverat i kameraläget kan du ta mer än ett foto åt gången när du trycker på avtryckarknappen. Hur många foton som tas bestäms av vilken upplösning du har ställt in. Det ser ut så här: Upplösning 1280 x 1024: kameran tar automatiskt tre foton åt gången. Upplösning 1024 x 768: kameran tar automatiskt tre foton åt gången. Upplösning 640 x 480: kameran tar automatiskt tre foton åt gången. Så här aktiverar du bildsekvensläget: Tryck återigen på knappen "Mode" (läge) för att ändra LCD-skärmens inställning från uppspelningsläge till snabbexponeringsläge. Kameran piper till en gång och bildsekvensläget aktiveras. Ikonen visas på LCD-skärmen. När bildsekvensläget är aktiverat visas följande ikoner på LCD-skärmen: Bildsekvensläge Återstående antal foton som går att ta (antalet beror på bildupplösning, komprimering och bakgrund). Bildupplösning Batterikapacitet Makro/normal Bildsekvenslägets inställningsmeny på LCD-skärmen När DC 1500 är inställd på bildsekvensläge visas en inställningsmeny där du kan justera olika fotograferings- och bildsparfunktioner. Tryck på knappen "Menu" (Meny) så öppnas inställningsmenyn. Du kan då byta från slutarmeny till bildsekvenslägets huvudmeny på LCD-skärmen. Tryck på den här knappen så öppnas inställningsmenyn. 21

28 Menyraden visas längst ned på LCD-skärmen. Bildupplösning Exponeringsvärde Bildkomprimering Vitbalans Menyfunktioner Tryck på knappen "Menu" (Meny) om du vill förflytta dig mellan alternativen eller markera ett alternativ på menyraden. Gå till undermenyn för ett av alternativen genom att trycka på uppknappen eller nedknappen så markeras alternativet. För att välja ett alternativ markerar du det och trycker sedan på knappen "Mode/OK" (läge/ok). För att gå ur en undermeny trycker du på knappen "Menu" (Meny). När du är färdig med dina inställningar trycker du på den här knappen så återgår du till det normala förhandsgranskningsläget på LCD-skärmen. Inställningar för bildsekvensläget Det finns fyra olika inställningar i bildsekvensläget: 1. Ställa in bildupplösning, 2. Ställa in bildkomprimering, 3. Ställa in vitbalans och 4. Ange exponeringskompensation. Tryck på knappen "Menu" (Meny) för att ändra de olika inställningarna i tur och ordning. Menyraden visas längst ned på LCD-skärmen och ser ut som följer: Ställa in bildupplösning Du kan ta foton med olika hög upplösning. Högre upplösning ger klarare bilder, men resulterar även i större filer. Det påverkar även hur många återstående bilder som kan sparas på minneskortet. 22

29 Så här väljer du bildupplösning: Gå in i undermenyn för bildupplösning. Välj bildupplösning: Upplösning 1280 x 1024: Bild med upplösning på 1280 x Upplösning 1024 x 768: Bild med upplösning på 1024 x 768. Upplösning 640 X 480: Bild med upplösning på 640 x 480. Tryck på OK-knappen. Bildupplösningen är nu inställd. Motsvarande ikoner visas på LCD-skärmen Ställa in bildkomprimering (Se " Ställa in bildkomprimering" på sidan 14 för ytterligare information om den här funktionen.) Ställa in vitbalans (Se " Ställa in vitbalans" på sidan 15 för ytterligare information om den här funktionen.) Ställa in exponeringskompensation (Se " Ställa in exponeringskompensation" på sidan 15 för ytterligare information om den här funktionen.) 23

30 3.4. Självutlösarläge Använda självutlösarläge till att ta foton Om självutlösarläget är aktiverat i kameraläget tas ett foto automatiskt tio sekunder efter att du har tryckt på avtryckarknappen. Så här aktiverar du självutlösarläget: Tryck på knappen "Mode" (läge) igen så växlar du från bildsekvensläge till självutlösarläge i LCD-skärmen. Kameran piper till en gång och självutlösarläget aktiveras. Ikonen visas på LCD-skärmen. När självutlösarläget är aktiverat visas följande ikoner på LCD-skärmen: Självutlösarläge Blixtstatus Återstående antal foton som går att ta (antalet beror på bildupplösning, komprimering och bakgrund). Bildupplösning Batterikapacitet Makro/normal Tryck på avtryckarknappen och kameran börjar pipa. Samtidigt blinkar självutlösarlampan på kamerans framsida. Kameran börjar pipa samtidigt som självutlösarindikatorn på kamerans framsida blinkar. Efter 10 sekunder tas bilden automatiskt Självutlösarlägets inställningsmeny på LCD-skärmen Innehållet i självutlösarmenyn på LCD-skärmen är samma som för kameralägesmenyn. Se " Kameralägets inställningsmeny på LCD-skärmen" på sidan 12 för ytterligare information om den här menyn. 24

31 3.5. Videoläge Använda videoläge till att videofilma Om videoläget är aktiverat kan du videofilma genom att trycka på avtryckarknappen. Bildupplösningen i videoläget är 320 x 240 och längden på videon begränsas av återstående minneskapacitet i kamerans Flash-minne eller i minneskortet. Det ser ut så här: Så här aktiverar du videoläget: Tryck återigen på knappen "Mode" (läge) för att ändra LCD-skärmens inställning från självutlösarläge till videoläge. Kameran piper till en gång och videoläget aktiveras. Ikonen visas på LCD-skärmen. När videoläget är aktiverat visas följande ikoner på LCD-skärmen: Videoläge Uppskattad återstående tid som det går att filma Batterikapacitet Makro/normal Videofilma Rikta kameran mot det objekt du vill filma och se till att objektet hamnar mitt i sökaren eller på LCD-skärmen. När du sedan trycker på avtryckarknappen piper kameran till och börjar videofilma. Ikonen på LCD-skärmen blinkar medan filmningen pågår. Även inspelningstiden visas på LCD-skärmen. Ikonen och inspelningstiden slutar blinka när du har slutat videofilma. Sluta videofilma genom att trycka en gång till på avtryckarknappen. Ikonen blinkar under tiden som kameran filmar. 00:06 Inspelningstid 25

32 Förhandsgranska videofilmer De filmer du har spelat in sparas i kamerans Flash-minne eller i ditt SD-minneskort. Om du vill förhandsgranska sparade filmer trycker du på knappen "Mode" (läge) så växlar du från videoläge till uppspelningsläge på LCD-skärmen. Så här aktiverar du uppspelningsläget: Tryck på knappen "Mode" (läge) så växlar du från videoläge till uppspelningsläge på LCD-skärmen. Kameran piper till och går in i uppspelningsläge. Ikonen och ikonen visas båda på LCD-skärmen. När uppspelningsläget är aktiverat visas följande ikoner på LCD-skärmen: Uppspelningsläge Videoikon Totalt antal bilder (video) Aktuellt bildnummer (video) Batterikapacitet Du kan trycka på uppknappen bild (video), eller nedknappen (video). på kamerans baksida för att gå till föregående på kamerans baksida för att gå till nästa bild Gå till föregående bild (video). Gå till nästa bild (video). När uppspelningsläget är aktiverat kan du välja videofilm genom att trycka på upp-/nedknappen på kamerans baksida. Den sista film som lagts i Flash-minnet eller SD-minneskortet visas först på LCD-skärmen. Välj den video du vill titta på och tryck sedan på avtryckarknappen för att spela upp den. Medan du spelar upp videon blinkar ikonen på LCD-skärmen där även inspelningstiden visas. Den slutar blinka när du avslutar uppspelningen av videofilmerna. Avsluta uppspelningen av videofilmerna genom att trycka en gång till på avtryckarknappen. Ikonen blinkar medan videofilmer spelas upp :06 Inspelningstid

33 3.6. Inställningsläge Använda inställningsläget (verktygslåda) Du kan ändra de inre inställningarna på DC 1500 genom att öppna inställningsmenyn. Så här aktiverar du inställningsläget: När inställningsläget är aktiverat visas följande ikoner på LCD-skärmen: Inställningsläge Tryck återigen på knappen "Mode" (läge) för att ändra LCD-skärmens inställning från videoläge till inställningsläge. Kameran piper till en gång och inställningsläget aktiveras. Ikonen visas på LCD-skärmen. Batterikapacitet Inställningslägets inställningsmeny på LCD-skärmen När kameran är i inställningsläge visas en inställningsmeny där du kan ändra kamerans inre inställningar. Tryck på knappen "Menu" (Meny) så öppnas inställningsmenyn. Du kan då byta från förhandsgranskningsmenyn till inställningslägets huvudmeny på LCD-skärmen. Tryck på den här knappen så öppnas inställningsmenyn. 27

34 Menyraden visas längst ned på LCD-skärmen. 2002/08/22 Datuminställning Tidsinställning Föra över från Flash-minne till SD-minneskort Videoutgång Fabriksprogramversion (Firmware version) Formatera SD-minneskort eller kamerans Flash-minne Menyfunktioner Tryck på knappen "Menu" (Meny) för att förflytta dig mellan alternativen eller markera ett alternativ på menyraden. Gå till undermenyn hos ett av alternativen och tryck på upp-knappen eller nedknappen för att markera alternativet. Välj ett alternativ genom att markera det och sedan trycka på OK-knappen. För att gå ur en undermeny trycker du på knappen "Menu" (Meny). När du har slutfört dina inställningar, tryck på den här knappen för att återvända till det normala förhandsgranskningsläget på LCD-skärmen. Inställningar för inställningsläget Det finns sex olika inställningar i inställningsläget: 1. Datuminställning, 2. Tidsinställning, 3. Kopiera från Flash-minne till SD-minneskort, 4. Videoutgång, 5. Formatera SD-minneskort och 6. Fabriksprogramversion (Firmware version) Tryck på knappen "Menu" (Meny) för att ändra de olika inställningarna i tur och ordning. Menyraden visas längst ner på LCD-skärmen och menyn ser ut som följer: Ställa in datum Med det här alternativet kan du ställa in rätt datum. Tryck på upp-/nedknappen på kamerans baksida för att välja rätt siffra och tryck på OK-knappen för att byta mellan år, månad och dag. 2002/08/22 28

35 Ställa in tid Med det här alternativet kan du ställa in rätt tid. Tryck på upp-/nedknappen på kamerans baksida för att välja rätt siffra och tryck på OK-knappen för att byta mellan AM, PM, timmar och minuter. AM 12: Kopiera från Flash-minne till SD-minneskort Med det här alternativet kan du kopiera information som lagrats i Flash-minnet till ett externt SD-minneskort. Notera att den här funktionen endast är tillgänglig om ett SD-minneskort är isatt. Markera ikonen och tryck sedan på OK-knappen på kamerans baksida så kopieras informationen från Flash-minnet till ett SDminneskort Videoutgång Med det här alternativet kan du ställa in videoutgången till NTSC eller PAL. Markera ikonen och tryck sedan på OK-knappen på kamerans baksida för att ställa in och tryck sedan på OK- videoutgången till NTSC, eller markera ikonen knappen för att ställa in videoutgången på PAL. 29

36 Formatera SD-minneskortet och Flash-minnet på DC 1500 Med det här alternativet kan du formatera SD-minneskortet och Flash-minnet på DC När du har satt in SD-minneskortet i kameran kan du formatera det. När SD-minneskortet däremot inte är insatt kan du istället formatera kamerans Flash-minne. Markera ikonen och tryck sedan på OK-knappen. På LCD-skärmen visas då ett meddelande med en fråga om du är säker på att du vill formatera. Välj "Yes" (Ja) så formateras kortet eller Flash-minnet. Om du inte vill formatera SD-minneskortet eller Flash-minnet väljer du "No" (Nej) så formateras inte kortet eller Flash-minnet Fabriksprogramversion (Firmware version) Med det här alternativet visas kamerans fabriksprogramversion. V

37 4. DATORBEROENDE FUNKTIONER 4.1. Förberedelser Om du vill använda datorberoende funktioner måste du installera programvaran för digitalkameran och ansluta kameran till datorn Installera programvara för digitalkamera Om operativsystemet är Windows 98/ME installerar du DC 1500-drivrutinen först, men om operativsystemet är Windows 2000/XP behöver du inte installera drivrutinen i förväg. Läs instruktionerna för allmän plug-and-play-installation nedan. Vi rekommenderar att du installerar drivrutinen och programvaran innan du ansluter den digitala stillbildskameran till datorn så att installationen ska gå problemfritt. Vanligen visas en installationsmeny när cd-skivan har satts i cd-enheten. Starta installationen av programvara genom att klicka på motsvarande alternativ i menyn. Du kan välja "Allmän installation" så installeras alla medföljande program i paketet, eller "Anpassad installation" om du endast vill installera de program du vill ha. Om menyn inte öppnades söker du efter en programfil med namnet "autorun.exe" i rotkatalogen på cd-skivan och dubbelklickar på den. Menyn öppnas. Om du vill veta vad som finns på cd-skivan och installera programvaran manuellt läser du beskrivningen av innehållet på cd-skivan nedan. 31

38 Programvara på den här installations-cd-skivan Programvara Beskrivning 1. Drivrutin för DC 1500 Drivrutin för programvara på digitalkamera DC PhotoBase Arcsoft PhotoBase 3.0 hjälper dig att hitta och organisera dina mediafiler på ett effektivt sätt. Du kan använda programmet till att skapa bildspel, webbalbum eller videovykort och sedan dela de här mediafilerna med vänner via Internet. 3. VideoImpression Arcsoft Video Impression 1.6, ger dig möjlighet att redigera och sätta samman videofilmer. Du kan skapa nya videofilmer från befintliga video-, animations- och bildfiler och snabbt och enkelt skapa videopresentationer som du kan använda i hemmet, på arbetet eller på Internet. 4. Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader 5.0 (kinesisk version 5.05), ett "måste" för att kunna läsa filer i det populära plattformsoberoende formatet PDF. 5. NetMeeting Du kan använda din kamera till videokonferenser med NetMeeting. 6. Microsoft DirectX 8.1 Microsoft DirectX 8.1, ett plattformsoberoende allt-i-ett-medieverktyg Instruktioner för drivrutinsinstallation I operativsystemet Windows 98SE/ME råder vi dig att först installera DC drivrutinen och därefter ansluta den digitala stillbildskameran till datorn. Om du har Windows 2000/XP som operativsystem ansluter du DC 1500 direkt till datorn, varpå DC 1500 fungerar som en USB-masslagringsenhet i ditt operativsystem. Det innebär att ditt operativsystem får en ny extern disk. 32

39 4.2. Ansluta DC 1500 till en dator Använd den medföljande USB-kabeln till att ansluta kameran till datorns USB-port. En ny USB-masslagringsenhet hittas och kameran används nu som en extern disk under operativsystemet. Slå på kameran genom att hålla ned På-knappen (Power) i två sekunder. Öppna luckan i den riktning som visas. När du har öppnat luckan ser du USB-porten som pilen visar. Anslut sedan ena änden av USB-kabeln till USB-porten på DC

40 Anslut andra änden av USB-kabeln till USB-porten på datorns baksida. Kameran installeras då automatiskt i datorn som en ny enhet i systemet. Dubbelklicka på den nyinstallerade DC 1500-enheten så kan du se alla foton du tagit som har lagrats i kamerans Flash-minne eller på minneskortet. Du kan därefter använda de program som installerades i samband med installationen av digitalkameran till att redigera eller ändra dina foton. Notera att det finns två olika inställningar för digitalkameran när du ansluter den till din dator. De lägena är : 1. Masslagringsläge 2. PC-kameraläge Om du ansluter DC 1500 till datorn när kameran är avstängd kan du välja om du vill ställa in masslagringsläge eller datorkameraläge genom att trycka på knapparna upp, ned och OK. Om du inte trycker på någon knapp används masslagringsläget. Om du å andra sidan ansluter DC 1500 till datorn när kameran är påslagen används masslagringsläget automatiskt. Då kan du trycka på knappen "Menu" (Meny) om du vill växla mellan masslagringsläge och datorkameraläge. OBS: I PC-kameraläge kan du använda Digital Camera 1500 till att visa rörliga bilder i din dator. Du kan använda den till videokonferenser, till att ta bilder osv. När du har anslutit kameran till datorn kan du aktivera det medföljande NetMeeting-programmet och vänta på att NetMeeting-skärmen ska visas. När skärmen visas syns de rörliga bilder du tagit med kameran på NetMeeting-skärmens uppspelningsplats för rörliga bilder. Det innebär att du använder DC 1500 som en PC-kamera. 34

41 5. TV-BEROENDE FUNKTIONER Förberedelser För att kunna använda de TV-beroende funktionerna måste du ansluta kameran till din TV. Ansluta DC 1500 till TV:n Använd den medföljande videokabeln till att ansluta DC 1500 till videoporten på TV:n. När du har anslutit kameran till TV:n kommer alla ramar och meddelanden på LCD-skärmen att visas på TV:n. Slå på kameran genom att hålla ned Påknappen (Power) i två sekunder. Öppna luckan i den riktning som visas. När du har öppnat luckan ser du videoutgångarna som pilen visar. 35

42 Anslut ena änden av videokabeln till DC 1500 enligt bilden. Video (Yellow) TV Anslut sedan videokabelns andra ände till videoingången på din TV. Observera att den gula kontakten ska anslutas till videoporten. När du har gjort anslutningen till TV:n visas LCD-skärmens innehåll på TV-skärmen. 36

43 6. ANVÄNDA DET INBYGGDA LITIUMBATTERIET Förberedelser DC 1500-modellen har ett inbyggt litiumbatteri. Använd den medföljande USB-kabeln till att fulladda det inbyggda litiumbatteriet innan du börjar använda DC 1500 för allra första gången. Det tar två timmar att ladda litiumbatteriet fullt. När det inbyggda litiumbatteriet är urladdat kan kameran även få ström genom USB-kabeln som är ansluten till din PC Ansluta DC 1500 till datorn för strömtillförsel Om strömmen tar slut i DC 1500 kan du använda den medföljande USB-kabeln till att ansluta kameran till datorns USB-port. Öppna luckan i den riktning som visas. När du har öppnat luckan ser du USB-porten som pilen visar. 37

44 Anslut sedan ena änden av USB-kabeln till USB-porten på DC Anslut USB-kabelns andra ände till USB-porten på datorns baksida. Kameran får då ström från datorn Ladda litiumbatteriet med hjälp av datorn DC 1500-modellen har ett inbyggt litiumbatteri. Använd den medföljande USB-kabeln till att fulladda det inbyggda litiumbatteriet innan du börjar använda DC 1500 för allra första gången. Det tar två timmar att ladda litiumbatteriet fullt. Notera att när du laddar litiumbatteriet med kameran avstängd kommer laddningsindikatorn att lysa med rött ljus. Om du däremot laddar litiumbatteriet med kameran påslagen kommer laddningsindikatorn att lysa med grönt ljus eftersom den även fungerar som strömindikator (grön). Det är därför inget fel om du ser att laddningsindikatorn lyser grönt när du laddar litiumbatteriet med kameran påslagen. Obs! Om det inbyggda litiumbatteriet laddas ut helt, använd den medföljande USB-kabeln för att ladda upp det helt igen. Det tar inte mer än två timmar att ladda upp litiumbatteriet helt igen när kameran är avstängd. Med kameran påslagen tar det över fem timmar att ladda upp batteriet helt igen. När kameran är påslagen slocknar inte laddningsindikatorn ens när det inbyggda litiumbatteriet är fulladdat. Om laddningsindikatorn däremot slocknar direkt efter att du har stängt av kameran innebär det att litiumbatteriet är fulladdat. Om de alkaliska AAA-batterierna sätts i DC 1500-kameran tas strömmen till kameran i första hand från dem. För att förhindra vätskan i de alkaliska AAA-batterierna från att läcka bör du ta ut dem ur kameran om du inte tänker använda den under en längre period. 38

45 7. FELSÖKNING 1. Kameran tar inte några bilder när man trycker på avtryckarknappen. Kontrollera om upptagenlampan blinkar. Om lampan blinkar innebär det att blixten fortfarande håller på att laddas. Under den här tiden kan kameran inte ta några bilder. Vänta tills lampan slocknar. 2. Jag har anslutit kameran till datorn, men kameran visas inte som en ny enhet under mitt operativsystem. Se till att det finns tillräckligt med ström i DC Kontrollera om strömmen till kameran har slagits på. Om den inte är på slår du på en och ansluter sedan kameran till datorn igen. Se till att drivrutinen har installerats om du använder Windows 98 som operativsystem. 3. Jag använder Windows 2000 och när jag kopplar bort DC 1500 från datorn medan USBmasslagringsfunktionen är aktiv hänger sig datorn. Dubbelklicka på USB-masslagringsikonen i aktivitetsfältet för Windows 2000 för att först ta bort kameran från datorns operativsystem. Därefter kan du koppla ur kameran. 4. Det blir konstiga ljusfläckar på mina foton. Oftast orsakas fläckar av ett smutsigt objektiv eller möjligtvis fingeravtryck på själva linsen. Kontrollera linsen och objektivet på DC Om de inte är rena eller om det finns fingeravtryck på dem ska du rengöra glaset utan att lämna några fingeravtryck. Fingeravtryck på linsen kan leda till att dina foton förvrängs på olika sätt. 39

46 8. SERVICEINFORMATION Teknisk support Om du har stött på några problem när du använt Digital Camera 1500 och kamerans drivrutin kan du skicka ett e-postmeddelande (med en detaljerad beskrivning av problemet, samt aktuell maskin- och programvara för systemet) till någon av följande adresser: USA: Europa: Taiwan: Kina: Asien och övriga länder: Om du vill ha kostnadsfria uppdateringar av drivrutiner, produktinformation och information om nya versioner kan du gå till följande webbplats: Information om de medföljande programmen finns på följande webbplatser: (Adobe Active Share) (Arcsoft) (Microsoft) 40

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

BRUKSANVISNING INNEHÅLL

BRUKSANVISNING INNEHÅLL PV100D DOCKNINGSSTATION FÖR PV100 3.0 MEGAPIXELS DIGITALKAMERA MED JUMBO DISPLAY BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion... 1 Huvudfunktioner... 2 Vy Framsida / Baksida / Sida... 2 Användning

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD 2300. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD 2300. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust PhotoCam LCD 2300. Rådfråga ett av våra Trust Customer Care Centres om du

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Intraoral kamera. Installations- och användarmanual

Intraoral kamera. Installations- och användarmanual Intraoral kamera Installations- och användarmanual 1. Paketets innehåll... 1 1.1. Standardkonfiguration... 1 1.2. Trådlöst tillval... 1 2. Installation av drivrutin... 2 3. Installation av SuperCam...

Läs mer

Presenterar. Mustek Systems, Inc.

Presenterar. Mustek Systems, Inc. Presenterar Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0 Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se Användarmanual för VIDAR 4.0 Innehåll Inledning...3 Systemkrav...3 Installation...3 Att komma igång...4 Inställningar...5 Arbetsgång...5 Ange

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1

Solo HD. Nordic. SOLO manual version 20120808 1 Solo HD Nordic SOLO manual version 20120808 1 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. SOLO HD från Nordiceye är ett flexibelt portabelt

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058 RUBY Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning

Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning Kodak EasyShare C360 digital zoomkamera Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c360support

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

TOPAZ PHD. Användarmanual

TOPAZ PHD. Användarmanual TOPAZ PHD Användarmanual Freedom Scientific, Inc. Februari 2015 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H 1(8) 1. Allmänt Dataloggern Testo 174H mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena registreras, sparas och överförs

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset Inledning Tack för att du har valt ett Sweex trådlöst skrivbordsset. Det här är ett komplett skrivbordsset med ett trådlöst tangentbord, trådlös optisk mus och mottagare.

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1. För grundinformation som hur man installerar och

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE

C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor. Installation SE Produktinformation Mottagare Mus Knappsats A: Indikator B: Anslutningsknapp C: Skrollhjul D: Batterihållare E: På/Av-knapp F: Anslutningsknapp G: Optisk rörelsesensor H: Batterihållare I: Anslutningsknapp

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005

Ström. Dokumentartikelnummer: 393525-101. I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Oktober 2005 Ström Dokumentartikelnummer: 393525-101 Oktober 2005 I den här handboken beskrivs hur datorn använder ström. Innehåll 1 Strömkontroller och -lampor 2 Strömkällor Ansluta nätadaptern...............................

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-140D uppfyller

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information

Läs mer

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska Kom igång med din SMART Board Det praktiska Nu när ni fått er nya SMART Board på plats och ni vill börja använda den finns det ett par steg som man bör göra först för att få allt att fungera. I denna guide

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Bruksanvisning. Version 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Bruksanvisning. Version 1.0 Predator Digital 3D Bruksanvisning Version 1.0 Copyright Det är inte tillåtet att reproducera eller överlåta någon del av denna bruksanvisning i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt,

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

INDEX Svensk version 2

INDEX Svensk version 2 INDEX Svensk version 2 Svensk version Komma igång JB000060 6 Megapixels TFT 1.5 optical zoom Sätta i batteriet Snabbreferensguide Öppna skjutluckan till batterifacket och sätt i batteriet. Framsida Avtryckare

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio

1. Kameran 2. Ljus 3. Motiv 4. Kommunikation 5. Att ta bra bilder 6. Studio Jonas foto guide är din guide till att bli bättre fotograf. Den går igenom grunderna i fotografi, hur kameran fungerar och annat bra att veta. Denna guide är inriktad främst för fotografering med digital

Läs mer

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249

ThinkPad R40-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 92P1249 Packlista ThinkPad R40-serien PN: 9P49 Installationsanvisningar Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i R-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide

Windows Vista /Windows 7 Installationsguide Windows Vista / 7 Installationsguide Innan du kan använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinen. Läs "snabbguiden" och den här "Windows Vista / 7 installationsguide" för inställnings-

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Astro 320 snabbstartshandbok. GPS-system med hundspårning

Astro 320 snabbstartshandbok. GPS-system med hundspårning Astro 320 snabbstartshandbok GPS-system med hundspårning Komma igång Varning Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Läs mer

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3

Reviderad 2008-01-22. Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 Servicemanual Foxguard Alkolås A1,A2 och A3 1 Innehållsförteckning Sidan Kalibrera Foxguard Alkolås A1...2 Kalibrera Foxguard Alkolås A2 & A3....5 Installera och konfigurera USB-converter 8 Installera

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Den digitala bilden. Det finns två huvudtyper av digitala bilder på datorn. Den ena bildtypen är uppbyggd av pixlar. Vill man göra det lätt för sig, översätter

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan...

Läs mer

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter LD000020 Sweex Powerline USB-adapter Inledning Tack för att du har valt en Poweline-adapter. Med den här Powerline-adaptern kan du snabbt och enkelt skapa ett nätverk via eluttaget. Med den här metoden

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E327 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E327 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer