Papoo Touch. Manual. Version1.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Papoo Touch. Manual. Version1.1"

Transkript

1 Papoo Touch Manual Version1.1

2 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6 Skrivbordet Höger och Vänster knapp Alternativpanel...7 Volym Papoo Touch applikationer...7 Tangentbord Ordprediktion The Grid Player...8 Överföra The grid 2 användare.till Papoo Touch.. Historik/Favoriter...9 Historik Favoriter Musikspelare...10 Video Bilder Spel Kalender Inställningar...12 System Röst Datum och Tid Ljud Skärm Inställningar Historik Språk Batteri Tangentbord Bilder Video PapooTouch Soft...14 Information. Multimedia. Music Video Foton Updatering Låsning av hö/vä knapp...19 Batteri Reset 2

3 Introduktion PapooTouch är en medicinsk enhet. Den här AAC enheten har utvecklats för personer som saknar eller har otydligt tal en möjlighet att uttrycka sig. Säkerhetsinformation Läs igenom manualen Endast utbildade tekniker på Papoo Touch har rätt att utföra reparationer. (Kontakta din återförsäljare som skickar vidare till en PapooTouch tekniker). Fösök inte att demontera PapooTouch. Använd aldrig lösningsmedel, alkohol eller bensin för att rengöra din enhet.. Rengör PapooTouch med en mjuk trasa och lite såpvatten. Undvik att förvara enheten i för hög temperatur eller fuktiga platser. Skydda enheten från smuts, dam, vatten, sand och lera, Innehåll Kontrollera att alla nedanstående delar finns med i förpackningen. Halsrem USB-kabel PapooTouch Laddare Manual 3

4 PapooTouch beskrivning Mini USB : Laddning, PC anslutning Av/På Vänster knapp Höger knapp Hörlurar Halsrem Mini USB AV/PÅ Högtalare 4

5 Koncept PapooTouch är en liten samtalsapparat för text och symbolkommunikation, du kan komma åt vilken funktion och kommando du vill genom att trycka på pekskärmen. Med höger knapp kommer du alltid tillbaka till skrivbordet och välja applikation.vänster knapp tar dig till olika alternativ beroende på vilken applikation du är i. Du kan välja mellan rösterna Annika och Sven och få texten uppläst. PapooTouch har Qwerty, ABC, och Mobiltelefon tangentbord och Grid Player applikationer. Det är också en multimediaspelare. Du kan kommunicera med din omgivning och du kan också lyssna på musik, titta på video, foton och spela spel. Ordprediktionen är den mycket effektiva Touch Type metoden, en effektiv fraslänkning. Du kan också spara fraser i sex olika kategorier. Komma igång med PapooTouch Innan du börjar använda PapooTouch, måste du ladda batteriet i 5 timmar. Ikonen i övre högra hörnet på skärmen visar laddningsstaus. Ladda batteriet Anslut USB-kabeln till PapooTouch : Anslut den direkt till USB porten på din dator eller anslut batteriladdaren i ett eluttag. Det tar 5 timmar att ladda batteriet. Koppla ur laddaren när det är klart. Starta Papoo Touch Tryck på AV/PÅ knappen i 2 sek. Stäng av Papoo Touch Tryck på AV/PÅ knappen i 2 sek. Du får frågan vill du stänga av Automatisk Standby Om du inte stänger av PapooTouch, kommer skärmen och systemet att automatiskt gå ner i standbyläge efter den tid du har ställt in i Inställningarna för standbytid. Skärmen stängs av automatiskt. Manuell Standby Du kan också bestämma att sätta PapooTouch i standbyläge om du vill spara batteri. Du gör det genom att trycka på Av/På knappen. För att gå ur standbyläget, trycker du på en av de två främre knapparna eller tryck på pekskärmen, tryck sedan på Låssymbolen i vänstra hörnet på skärmen. Du kommer tillbaka till den application du var i sist. Lås upp 5

6 Pekskärmen Skrivbordet När du slår på PapooTouch får du tillgång till skrivbordet med applikationer.. Datumet visas högst upp till vänster, tiden i mitten och batterinivån till höger. Tryck på alternativen för att visa dem. Första skrivbordet Datum Tid Batteri Historik Tangentbord Grid Player Video Kalender Till andra skrivbordet Bilder Spel Andra skrivbordet Musik Tillbaka till första skrivbordet Inställningar För att välja en applikation, trycker du på motsvarande ikon. Höger och vänster knapp - Vänster knapp öppnar alternativpanelen för varje funktion - Höger knapp tar dig alltid tillbaka till skrivbordet 6

7 Alternativpanelen Varje applikation har flera alternativ. Tryck på vänster knapp när du kör applikationen. Följande fönster öppnas: Tid Batterinivå Volymkontroll App Alternativ Historik Tillbaka till skrivbordet Volymkontroll Aktivera tyst läge 1. Tryck en gång på högtalarikonen 2. Tryck igen på ikonen och volymen återgår till tidigare volymnivå. Applikationer Tangentbord När du trycker på tangentbordsikonen kommer du direkt till det senast använda tangentbordet. Ändra tangentbordstyp: - Tryck på vänster knapp - Det finns 4 olika tangentbord 1. TTS tangentbord smilys med olika ljud 2. Telefontangentbord layout som på mobiltelefon 3. PC tangentbord Qwerty 4. Enkelt tangentbord Abc Ordprediktion Den är baserad på de ord du skriver och visar förslag på ord. Ordprediktionen lär sig hur just du skriver. Prediktionen startar efter 3 bokstäver. De mest använda orden kommer först i listan. Ordprediktionen är enligt 7

8 Touch Type metoden, effektiv fraslänkning för att skriva snabbare. Nya ord visas med ett + före, tryck på det för att lägga till det i ordlistan. När du trycker i textfönstret visas texten i fullskärm. Du kan växla mellan 2 textfönster för två samtalslägen. I textfönstret finns ikonen 12, tryck på den för att byta textfönster. Grid Player Grid Player innehåller 3 färdiga kommunikationsanvändare - Symbol Talker A, Symbol Talker B och Text Talker. Om du vill ändra på det färdiga upplägget kan du göra det i The Grid 2 på din PC för att bättre passa brukarens behov. Du kan på ett enkelt sätt överföra användare till Papoo Touch som du har gjort i The Grid 2 på din PC. Överföra användare från The Grid 2 till Papoo Touch 1. Starta The Grid 2 på din PC 2. Anslut Papoo Touch till din PC med USB-kabeln 3. Papoo Touch dyker upp som en extern USB enhet USB enhet 8

9 .För att lägga till användare till PapooTouch, drar du användaren från The Grid 2 fönstret till fönstret med Papoo Touch innehåll. Drag Släpp Så fort användaren är överförd till PapooTouch, dubbelklicka på den för att öppna den på din dator. Nu kan du redigera användaren, och när du har sparat ändringarna kan du koppla ifrån PapooTouch Öppna The Grid 2 användaren på Papoo Touch och du ser att den är ändrad. Historik/Favoriter När du trycker på den vänstra knappen om du är i tangentbordsapplikationen, kan du välja att visa alla senaste upplästa meddelanden. Du kan också välja Historia applikationen från skrivbordet. Historiken innehåller: - Alla tidigare upplästa meddelanden - 6 favoritkategorier Meddelandena i historiken delas in i kategorier som symboliseras av färgade stjärnor. Alla meddelanden är i den ordning de har skrivits. För att visa en ny kategori klickar du på stjärnan.tryck på meddelandet för att läsa upp det. Historiken visar 5 meddelanden åt gången, varje meddelande visas i följande ordning: - Färgad stjärna - Meddelandet i mitten 9

10 - Radera knapp för att ta bort meddelandet. När du trycker på den visas ett meddelande för att bekräfta: Ta bort? Ja / Nej. Tryck på Ja om du vill ta bort meddelandet. Tryck på Nej om du inte vill ta bort meddelandet. Du kan lägga in meddelandena efter färg. Nya meddelanden läggs in i den första grå stjärnan. Om du vill ändra färg på ett inlagt meddelande: - Tryck på meddelandets stjärna, färgade stjärnor visas - Välj den nya färgen som du vill ha på meddelandet Det finns en radera knapp i nedre högra hörnet på skärmen. Raderaknappen tar bort alla meddelanden i historiken. När du trycker på den här knappen, väljs alla meddelanden och visas med en röd bakgrund. När du trycker på radera knappen visas ett meddelande för att bekräfta: Ta bort? Ja /Nej. Tryck på Ja om du vill ta bort meddelandet. Tryck på Nej om du inte vill ta bort meddelandet. Du kan också radera meddelanden ett i taget. Musik Musikspelaren är indelad i tre flikar: 1. All musik 2. Spellistor 3. Lyssna Musikformat: MP3, Wav, AAC, WMA, RealAudio, Quick Time, VIVO Audio All Musik innehåller alla låtar som är överförda till PapooTouch. De är organiserade i mappar eller låtar. Tryck på en mapp för att få tillgång till låtarna och välj en låt för att spela upp den. Använd pil upp och ner för att skrolla mappar och låtar. För att gå tillbaka till spellistan trycker du på musikfliken. Varje mapp visar titel och antal spår. Varje låt visar titel, sångare, albumtitel och låtens längd. Spellistor - Innehåller alla spellistor. Varje spellista representeras av en färgad ikon. Välj en för åtkomst till den sparade spellistan.. Längst till höger i varje spellista finns en radera ikon. Tryck på den om du vill tömma spellistan. Följande meddelande visas: Tryck på Ja om du vill ta bort spellistans innehåll. Tryck på Nej om du vill behålla innehållet. För att gå tillbaka till spellistan trycker du på fliken Spellistor. Lyssna - du får tillgång till olika val när du lyssnar på låtarna. Låten du lyssnar på är markerad och visar titel, artist, albumtitel och låtens längd. Använd pil upp och ner för att skrolla låtarna. Ikonen till höger ger dig möjlighet att ta bort alla låtar från den aktuella spellistan. Tryck på Ja om du vill ta bort innehållet i spellistan. Tryck på Nej om du vill behålla det. 10

11 Filmer Videospelaren visar video i en lista, som i musikspelaren. Med de vita upp och ner pilarna kan du söka i listan. Volymen kan ändras oavsett om videon spelas eller är pausad: tryck på den högra knappen. Tryck på en video för att spela upp den. Video spelas upp i fullskärm. För att komma till videomenyn trycker du på skärmen.: en vit linje visas längst ned på skärmen. Tryck på paus knappen för att pausa filmen. För att starta den igen trycker du på spela knappen och för att stoppa trycker du på stopp knappen. Du kan stoppa en film och fortsätta att se den senare. Se inställningarna på sid 45 hur du gör det. Om du behöver prata under tiden du ser på film, pausa den, tryck på den vänstra knappen för tillgång till tangentbordet och skriv ditt meddelande. När du är klar,tryck på den vänstra knappen för att gå tillbaka till filmen. Du kan göra på samma sätt när du lyssnar på musik. Bilder Bilderna lagras i mappar. I mitten i nedre delen av skärmen visas mappen som du just nu bläddrar i.. För att bläddra i mappar, använder du vänster och höger pil eller trycker på mappikonen. En lista med alla mapparna visas. Tryck på filnamnet för att öppna den. När du har valt en map kan du bläddra mellan bilderna genom att dra fingret på skärmen från vänster till höger. Du kan också trycka två gånger på bilden för att bläddra igenom bilderna. När du trycker på en bild kan du:: - förstora den - läsa upp titeln Se avsnittet inställningar => Bilder Spel Papoo Touch levereras med 1 spel, Simsu ( Soduko) Kalender I PapooTouch finns en kalender applikation som ger möjlighet att skapa händelser. Tryck på kalender ikonen för att öppna den. Tryck på vänster knapp för kalenderns alternativmeny. Du kan välja att lägga in en ny händelse eller att visa alla händelser. Föregående dag Datum Nästa dag Tid Pågående händelse Nästa dags händelser Händelselista 11

12 Det finns en färgad linje i bakgrunden. Varje dag i veckan representeras av en specifik färg. När du trycker på Tid kommer du tillbaka till dagens datum. När en händelse är över blir den gråtonad. När du trycker på en händelse visas den i fullskärm och visar händelsens alla detaljer. Alternativ Tryck på vänster knapp när du har öppnat kalendern. Du får följande alternativ: - Kalender - Lägga till en händelse - Händelselista Lägga till en händelse Tryck på lägg till händelse. Du kan välja vilken typ av händelse eller skapa en ny typ av händelse genom att trycka på + tecknet. Använd pilarna för att skrolla i listan med olika typer. Med knappen regelbundenhet ställer du in hur ofta en händelse ska upprepas. Du har ett antal alternativ. När du har lagt in en händelse, trycker du på bekräfta knappen. När du trycker på händelselista kan du välja att redigera en händelse. Tryck på den händelse du vill redigera och fönstret för att redigera öppnas. Inställningar Tryck på Inställningar från huvudmenyn, andra skrivbordet. Inställningsmenyn öppnas. På vänster sida finns ikoner för följande inställningar: - System - Röst - Datum och Tid - Ljud - Skärm - Inställningar - Historik - Batteri - Tangentbord - Fotogalleri - Videospelare Tryck på pil upp/pil ner för att bläddra mellan inställningarna. System Här kan du bl a välja startapplikation och ställa in tiden för standby. Röst Här väljer du röst och talhastighet. Datum och Tid Här ställer du in datum, Tid och tidsformat. Ljud Här väljer du ljudutgång; högtalare eller hörlurar. Skärm 12

13 Här ställer du in ljusstyrkan och standbytid. Inställningar Här kan du ladda in fabriksinställningar. OBS! Alla nya ord du har lagt till kommer att raderas. Historik Här kan du ta bort all historik och aktivera att spara historik. Batteri Här väljer du vilken typ av meddelande du vill ha för låg batterinivå. - Röstmeddelande - Pop-up meddelande Du kan aktivera båda alternativen. Tangentbord (Write`n Talk) Här väljer du om varje ord ska läsas upp eller hela meningen. - Nej = hela meningen läses upp - Ja = varje ord läses upp Fotogalleri Här väljer du om bildnamnet ska visas och om du vill ha bildnamnet uppläst. Video Här väljer du om den sist spelade filmen ska öppnas. 13

14 Papoo Soft Anslut Papoo Touch till din PC med USB-kabeln. Programmet kan öppnas på olika sätt : - programmet startar automatiskt om alternativet är aktiverat på din dator - du måste starta programmet manuellt om det inte startar. (visas i windows 7, men det fungerar på samma sätt i windows XP och Vista) Klicka på windows Start knapp längst ned på skärmen. Klicka sedan på Din Dator och följande fönster öppnas: 14

15 När programmet startar öppnas huvudmenyn. Uppdatera till senase version Överför foton, musik och video till Papoo Touch Information om Papoo Information Tillbaka till huvudmen yn Visar hårddisken diskututrymme Visar minnet Kontakta Papoo support Spara dina ändringar 15

16 Multimedia När du öppnar Multiamedia kommer du direkt till Musik fliken. Alla mappar och låtar visas. Du kan lägga till låtar, ta bort och skapa nya mappar. Klicka på Uppdatera knappen när du har lagt till eller tagit bort låtar för att uppdatera innehållet på skärmen och Papoo Touch. OBS! Du kan välja flera låtar, video och bilder genom att trycka på CTRL-tangenten. Hämta låtar på den plats i datorn där du har sparat dem. Video och Bildfliken fungerar på samma sätt. 16

17 Uppdatering - Senaste version av programvaran - Nya Applikationer Uppdatering är vid manualens uppförande endast tillgängliga från lokal fil sparad på datorn. När Uppdateringar är tillgängliga kommer de att finnas att ladda ner från 1. Välj Med en lokal fil och fönstret Välj uppdateringar öppnas. 2. Välj Lägg till och sök efter filen på den plats där du har sparat den. 3. Välj Starta överföringen 17

18 Visar överföringsstegen. Koppla inte ur Papoo Touch under överföringen, när överföringen är klar blir du ombedd att koppla ur enheten. När du kopplat ur enheten startar uppdateringen i Papoo Touch. 18

19 Låsning av Vänster och Höger knapp Det kan finnas behov av att låsa knapparna för att användaren inte oavsiktligt kommer åt inställningar. Låsning av Vänster knapp 1. Inställningar 2. System Menyknapp vänster Aktiverad/Avaktiverad Låsning av båda knapparana 1. Inställningar 2. System Singel Applikationsläge Välj Avaktiverad och välj den Applikation du vill låsa för användaren. Låsa upp båda knapparna Håll nere båda knapparna i 30 sek. Batteriet Använd endast den medföljande laddaren. Om batteriet är helt urladdat 0%, tar det minst 30 min innan PapooTouch börjar ladda igen. När batterinivån är för låg visas ett rött ljus vid USB-porten. När 10% är kvar visas ett meddelande eller ett röstmeddelande. Inställningen gör du i Inställningar/Batteri. Om batteriet har varit tomt en längre tid kan det ta upp till 5 tim innan laddningen kommer igång. Det är därför viktigt att PapooTouch stängs av om den inte används. Reset Om Papoo Touch hänger sig eller uppför sig på oönskat sätt, håll nere AV/PÅ knappen i 10 sek. Papoo Touch stänger av och startar om automatiskt. Support Leena Lundgren Erik Kortebäck Picomed AB Skansgatan Luleå 19

20 20

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Komma igång med Grid Player

Komma igång med Grid Player Komma igång med Grid Player Grid Player for ios version 1.3 Sensory Software International Ltd 2011 1 Om Grid Player Grid Player är en Alternativ kommunikations App (AKK) för personer som inte kan tala

Läs mer

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas.

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas. Grid Player manual Grid Player är en kommunikationsapp för för ipad, iphone och ipod Touch. Du kan ladda ner den Gratis från App Store. Den innehåller tre färdiga användare för text och symbolkommunikation:

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas.

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas. Grid Player manual Grid Player är en kommunikationsapp för för ipad, iphone och ipod Touch. Du kan ladda ner den Gratis från App Store. Den innehåller tre färdiga användare för text och symbolkommunikation:

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVNING ] [ Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Grid Player. Komma igång

Grid Player. Komma igång gp Grid Player Komma igång För support, video och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Välkommen till gp Grid Player Grid Player är en Alternativ och Kompletterande Kommunications (AKK) App

Läs mer

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Komma igång Grid 3 Svensk översättning av Leena Öberg på Picomed (www.picomed.se) För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Välkommen till Grid 3 ger dig

Läs mer

Streamingbolaget hjälp!"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9

Streamingbolaget hjälp!#$%&'()*+,%)$ Sida 1 av 9 !"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kontakt 3 Så här kommer du igång (snabbstart) 3 Översikt 4 Verktygsraden 4 Ladda upp en film 4 Mappvyn 5 Skapa mapp 5 Radera mapp 5 Filvyn

Läs mer

Part of Vitec Software Group. Kom igång med IntoWords för ipad

Part of Vitec Software Group. Kom igång med IntoWords för ipad Part of Vitec Software Group Kom igång med IntoWords för ipad Kom igång med IntoWords för ipad I det här dokumentet så får du en kort genomgång om hur IntoWords för ipad fungerar. Innehållsförteckning

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Artikelnummer: KOM IGÅNG MED. Lifeproof. funktionsverket

Artikelnummer: KOM IGÅNG MED. Lifeproof. funktionsverket KOM IGÅNG MED Artikelnummer: 205082 205102 Lifeproof funktionsverket Hej! Här får du veta det viktigaste för att komma igång med PredictablePlattan. Vill du veta allt? Gå in på www.funktionsverket.se Vänligen

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street på Internet: 1. Gapminder AB Dollar Street hittar du på www.gapminder.com som en Gapminder produkt. Alla Gapminder produkter handlar om internationella

Läs mer

Flexiboard. Lathund kring hur du kommer igång med att skapa egna överlägg till Flexiboard. Habilitering & Hjälpmedel

Flexiboard. Lathund kring hur du kommer igång med att skapa egna överlägg till Flexiboard. Habilitering & Hjälpmedel Flexiboard Lathund kring hur du kommer igång med att skapa egna överlägg till Flexiboard. Habilitering & Hjälpmedel Förord Denna lathund är enbart ett axplock av allt det material som finns i Flexiboards

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

ipad för alla ios 12

ipad för alla ios 12 ipad för alla ios 12 Copyright Docendo AB Det är förbjudet att kopiera bilder och text i denna bok genom att trycka, foto kopiera, skanna eller på annat sätt mångfaldiga enligt upphovsrättslagen. Våra

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Manual Milestone 112 Ace

Manual Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Ace Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

Lyssna på ljudböcker i iphone, ipad och ipod Touch

Lyssna på ljudböcker i iphone, ipad och ipod Touch Lyssna på ljudböcker i iphone, ipad och ipod Touch Vi rekommenderar att du lyssnar på dina ljudböcker i Adlibris Mondo-appen eftersom du då kan börja lyssna direkt i din ios-enhet. Du kan även lyssna på

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

MULTI COMAI WEBBKALENDER

MULTI COMAI WEBBKALENDER 1 MULTI COMAI WEBBKALENDER 1.1 ANVÄNDARE utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 2 Start...

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Välkommen till Ipad för nybörjare

Välkommen till Ipad för nybörjare Välkommen till Ipad för nybörjare Detta häfte kommer innehålla Alla knappars funktioner Simplare och hjälpsamma sätt att kunna använda och ta sig runt i en Ipad Mindre genom gång av appar och dess betydelse

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Läslandet 2 Ord och meningar

Läslandet 2 Ord och meningar Läslandet 2 Ord och meningar Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Röst Kristina Grundström Erik truedsson Gerda Nilsson 1 Innehållsförteckning LÄSLANDET 2 ORD OCH MENINGAR 3 Styrsätt 4 Menyn

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

VS Communicator 4. Kommaigång

VS Communicator 4. Kommaigång VS Communicator 4 Kommaigång VÄLKOMMEN TILL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gör det möjligt för människor med fysiska handikapp eller nedsatt kommunikationsförmåga att använda en dator eller någon

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

KOM IGÅNG MED. funktionsverket

KOM IGÅNG MED. funktionsverket KOM IGÅNG MED funktionsverket Innehåll Starta PredictablePlattan...3 Översikt...4 Börja kommunicera...5 Så fungerar ordprediktionen...6 Skärmtangentbordet...7 Funktionstangenter...8 Snabbtangenter...10

Läs mer

Importera, redigera och publicera film med Windows Live Movie Maker

Importera, redigera och publicera film med Windows Live Movie Maker Importera, redigera och publicera film med Windows Live Movie Maker Du har spelat in en kort film om Flipping the classroom i dina projektgrupper. Dessa filmklipp finns nu kopierade till mappen filmövning_20mars

Läs mer

Kom igång med Livescribe Desktop

Kom igång med Livescribe Desktop Kom igång med Livescribe Desktop Installera Livescribe Desktop. Du kan använda SmartPen enbart med det medföljande pappret, men för att föra över anteckningarna till din dator och utnyttja möjligheterna

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007 Photo Story Mitt tips: Om du inte ser bilderna i manualen backa ett steg och spar filen. Öppna sedan den sparade filen. Då ser du bilderna. Med Photo Story kan du skapa bildberättelser, genom att sätta

Läs mer

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Lathund Plextalk Pocket, PTP1 Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Knappbeskrivning.... 4 Ovansidan.... 4 Numeriskt tangentbord....

Läs mer

Lathund Milestone 312

Lathund Milestone 312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Användarmanual Legimus för

Användarmanual Legimus för Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 3 Innehåll Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en

Läs mer

esys12 / esys40 Handledning

esys12 / esys40 Handledning Eurobraille VOYONS ENSEMBLE esys12 / esys40 Handledning Version 1.00 upplaga 1 Eurobraille 64 rue de Crimée, 75019 PARIS Tel : +33 (0)1 55 26 91 00 Fax : +33 (0)1 55 26 91 91 ESYS_ver1_Handledning.doc

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Annan användare är inloggad

Annan användare är inloggad Instruktion: Logga in i Treserva med tjänste-id eller reservkort När du ska logga in på din arbetsdator ska du använda dig av ditt tjänste-id. Du loggar in på olika sätt beroende på om din dator är avstängd,

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300 Dell Latitude ON Flash återkommande frågor 1. Stödjer alla Dell datorer Latitude ON Flash? Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell

Läs mer

MyTobii P10. Lathund kring de vanligaste funktionerna i själva styrsystemet i ögonstyrningsutrustningen P10 från MyTobii. Habilitering & Hjälpmedel

MyTobii P10. Lathund kring de vanligaste funktionerna i själva styrsystemet i ögonstyrningsutrustningen P10 från MyTobii. Habilitering & Hjälpmedel MyTobii P10 Lathund kring de vanligaste funktionerna i själva styrsystemet i ögonstyrningsutrustningen P10 från MyTobii Habilitering & Hjälpmedel Innehåll Innehåll... 1 Förord... 2 Att starta styrsättet...

Läs mer

Lathund Milestone 212

Lathund Milestone 212 Iris Hjälpmedel Ver: 4 Innehållsförteckning Lathund Milestone 212 Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Högra långsidan 4 Nederkant 4 Allmänt 4 De olika funktionerna

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android Så här använder du Legimus app för Android Innehåll Vad är Legimus?... 3 Talsyntes... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 4 Så här söker du en talbok... 5 Ladda

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

ipad Lathund Skapad av Christina O. 2012

ipad Lathund Skapad av Christina O. 2012 ipad Lathund Skapad av Christina O. 2012 1 Innehållsförteckning 1. Värt att veta innan du startar Sida 3 2. Knapparna på ramen 3. Knappar på skärmen. Funktionerna på ipaden 6.1 Email/Besöksrapporter.2

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Innehåll Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 5 Så här söker du en talbok... 5 Ladda ner

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Magnus Palm. Lättläst IT

Magnus Palm. Lättläst IT Magnus Palm Lättläst IT Del 1 LÄRA KÄNNA DIN DATOR 1. Persondatorn... 6. Bekanta dig med Windows XP... 7 3. Filer... 10. Hitta i datorn... 1 5. Gör det enkelt att hitta i datorn... 16 6. Övningsuppgifter...

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FÖR PLEXTALK Pocket PTP1 - Direktuppspelning av webbradio -

INSTRUKTIONSTEXT FÖR PLEXTALK Pocket PTP1 - Direktuppspelning av webbradio - INSTRUKTIONSTEXT FÖR PLEXTALK Pocket PTP1 - Direktuppspelning av webbradio - Shinano Kenshi Co., Ltd. Äger rätt att utan förvarning ändra innehållet i denna instruktionstext. Innehållsförteckning 1 Vad

Läs mer