38 seminarier - 30 myndigheter och organisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "38 seminarier - 30 myndigheter och organisationer"

Transkript

1 Barrättstorgets delre 38 semiarier - 30 mydigheter och orisatioer PLATTFO R ME N Nyhet! mötesplats TÄLTET, på kostmuseets gård. Kom förbi och diskutera barrättsfrågor. Bemaat kl må-fre. Str S :t Pe i er gr ä gr. S:t Ha s t a S tra d ag Bre m er St tt e r äd a dg at a Brä No e ri vg oro gr. TURISTBYRÅ d Hä DONNERS gr st. PLATS Vo l te rs gr ä d T rs g a Ko rsg at = HÄR FINNS HJÄRTSTARTARE bbe s g r. äd ér Cr am CAMPUS Du Kilg r Ka se r BIBLIOTEK rs e Do Arragörer STUDENT CENTRUM STORA SCEN ec erv is g Str a dv Birgers gräd e äg Mella Här fis vi: St Has 21, Gotlads kostmuseum pla 2

2 mådag 29 jui Barrättstorget SAMBA - samarbete för bare kl Vilke barsy har Sverige egetlige? Ett frukostsemiarium om samhällets barsy och vuxas förhålligssätt utifrå Barkovetioe och bars klagorätt. Sverige har fortfarade ite skrivit uder Barkovetioes tredje tilläggsprotokoll som ger bar möjlighet till upprättelse om rättighetera i Barkovetioe kräks. CSN och Kroofogde kl Varje år får cirka gymasieelever studiebidraget idraget på grud av skolk. Må av dem måste bela tillbaka och riskerar äve att få e beligsamärkig. Vi har efter ågra års samarbete lyckats väda trede. Hör oss berät hur vi gjorde och vad effekte blev. Barrättsakademi kl Att INTE gå frå ug och istitutiosplacerad, till vuxe och livsstilskrimiell på aslt Det är viktigt att ugdomsvård på istitutio betraks ur ett dyget-rut-perspektiv (24/7). På semiariet diskuteras vikte av att behadligsiehållet iefatr både evidesbaserade metoder och progressiva prosociala aktiviteter i e lärademiljö, med sikte på ett framtida yrke. Barrättsakademi kl Att motivera istitutiosplacerade ugdomar till förädrig med tydli mål och rejäla utmair När ugdomar istitutiosplaceras uder tvåg, är det cetralt att behadligsmåle utformas kokret både frå socialtjäst-es och frå istitutioes sida. Semiariet kommer behadla hur behadligsmål ka formuleras, lig till grud för de uges utvecklig, samt utvärderas uder vårdtide. På twitter - följ och Tillgäglighet: Samtli semiarier har hörselsli Etré och lokal tillgäglig för rullstol Toalett fis tillgäglig för rullstol För deljer krig respektive semiarium hävisar vi till Almedalsguide. Koktpersoer för Barrättstorget: Susae Björk Stiftelse Allmäa Barhuset Åsa Lidelöw Barombudsmae Gabriella Olofsso Barrättsakademi SiS Stes Istitutiosstyrelse / Us delaktighet i våldsprevetio iom tvågsvårde Det är kät att faktorer som delaktighet och käsla av autoomi ka miska tvågsigripade som t ex avskiljig. Iom SiS har därför ett strukturerat momet iförts som kallas trygghetformuläret. Persoal utbildas i att ileda alla kokter med i på SiS med att frå om erfareheter och upplevelser krig ilska, aggressivitet, hot och våld för att kua bemö alla på bäs sätt och udvika koflikter HBTQ-certifierig av låst ugdomsistitutio. Går det? SiS särskilda ugdomshem r had om mycket utsat ugdomar för att vägleda dem till ett så ormalt liv som möjligt. Samtidigt ska ma självklart ha ett idividuellt perspektiv i sia isatser. Hur gick det till är ett av ugdomshemme HBTQ-certifierades? Barombudsmae kl Sociala isatsgrupper - vad tycker bar och u? Vi har mött u med erfarehet av samhällets stöd i sambad med brott och krimialitet. Vad tycker de om sociala isatsgrupper? Vi preseterar e y rapport om sociala isatsgrupper. Medverkade: Fredrik Malmberg barombudsma, Aders Hall Chef för Utveckligsavdelige Polismydighete Specialpedagogiska skolmydighete kl Något måste ske! Hur ka skola utforma sitt arbete för ökad delaktighet? Elever med fuktiosedsättig får ite likvärdi förutsättir att vara delakti som adra elever. Delaktighet är rätte att vara e del av och rätte att göra si röst hörd och bli lyssad till. Lärare berätr om sia erfareheter och ytt stödmaterial för ökad delaktighet preseteras.

3 tisdag 30 jui Barrättstorget Folkhälsomydighete kl Barombudsmae Barrättsakademi BEO Bar- och elevombudet BOiU Barombudsmae i Uppsala Kas Hemma Brottsoffermydighete CSN Flickaplattforme Hugerprojektet Crossig Boarders Folkhälsomydighete Frieds Kroofogde Letterbox Club Sverige Maskrosbar Migratiosverket Mydighete för iteratioella adoptiosfrågor Polismydighete SAMBA samarbete för bare SiS Stes istitutiosstyrelse Skolispektioe Socialstyrelse SPSM Specialpedagogiska skolmydighete Stiftelse Allmäa Barhuset Tell-Us Utbildigsradio Sveriges elevkårer Viova Huddige kommu KTH Kugli tekiska högskola Både bar och föräldrar vill att missbruket upptäcks Vad säger bar till föräldrar med missbruksproblem om vilke hjälp de får och behöver? Och vad svarar föräldrara på samma frå? Result frå ett forskigs- och utveckligsarbete där bar, ugdomar och föräldrar itervjuats om sia erfareheter och om vilke hjälp de öskat. Medverkade: Elisabet Olofsso, utredare, Folkhälsomydighete. Kari Alexaderso, fil. dr./forskare i socialt arbete, Sociologiska istitutioe vid Uppsala uiversitet. CSN och Kroofogde kl OVarje år får cirka gymasieelever studiebidraget idraget på grud av skolk. Må av dem måste bela tillbaka och riskerar äve att få e beligsamärkig. Vi har efter ågra års samarbete lyckats väda trede. Hör oss berät hur vi gjorde och vad effekte blev. Stiftelse Allmäa Barhuset kl Ka ma pra om sexuella övergrepp mot bar? Om vikte av att pra med bar om sexuella övergrepp. Vi preseterar e iformatiosisats rikd till bar och vuxa om vikte av att vå pra. E pael diskuterar hur vi ska kua göra det möjligt för bar att få iformatio om sexuella övergrepp där de vill ha de i skola! Föreläsare: Åsa Ladberg, hadlägre och Cecilia Sjölader, geeralsekreterare. Skolispektioe kl Frå huvudma till udervisig E bra samverka mella huvudma, rektor och lärare är avgörade för att elevera ska få e god udervisig. Skolispektioe har samlat på sig omfatde kuskaper iom området. Hur ser det ut och hur ka styrkedja förbättras för att öka kvalitete på utbildige? Föreläsare: Peter Ekborg, biträdade geeraldirektör, Skolispektioe. Barrättsakademi kl Att INTE gå frå ug och istitutiosplacerad, till vuxe och livsstilskrimiell på aslt Det är viktigt att ugdomsvård på istitutio betraks ur ett dyget-rut-perspektiv (24/7). På semiariet diskuteras vikte av att behadligsiehållet iefatr både evidesbaserade metoder och progressiva prosociala aktiviteter i e lärademiljö, med sikte på ett framtida yrke. Barrättsakademi kl Frå socialtjästes vårdpla till istitutiosplacerade ugdomars behadligspla När ugdomar istitutiosplaceras uder tvåg, är det cetralt att behadligsmåle utformas kokret både frå socialtjästes och frå istitutioes sida. Semiariet kommer behadla hur behadligsmål ka formuleras, lig till grud för de uges utvecklig, samt utvärderas uder vårdtide. Mydighete för iteratioella adoptiosfrågor Var kommer du ifrå, egetlige? Hur bemöts iteratioellt adopterade i Sverige? Iteratioellt adopterade får of frågor som ifråsätter familjebad och tillhörighet. Med humor och allvar fuderar vi på sådat vi r för givet och på hur vi gemesamt ka verka för att alla bar som växer upp här käer sig hemma. Föreläsare: Haa Wallestee, fil. kad. i psykologi, föreläsare och adopterad frå Etiopie.

4 osdag 1 juli Barrättstorget lördag 4 juli Barrättstorget BEO Bar- och elevombudet kl Var 10:e elev i ia käer sig ite trygg i skola Bar och elever har rätt att viss i e trygg skolmiljö, fri frå alla former av kräkir. Ädå är det må som ite är tryg i skola. BEO utreder amälir om kräkade behadlig och ka driva ärede till domstol. Me har skadeståde ågo effekt och hur ser väge frå amäla till skadeståd ut? Föreläsare: Carolie Dyrefors Grufma, Bar- och elevombudet, BEO Brottsoffermydighete kl Ug, kär och utsatt för våld Tre av tio tjejer uder 18 år har blivit utsat för sexuellt våld av e parter, eligt e y orsk studie. Ä valire är digilt våld. Hur ser våldet ut och varför r ite vuxa u tjejers utsatthet på allvar? Medverkade: Ulf Hjerppe, Brottsoffermydighete och Carolia Överlie, Nasjoalt kuskapsseter om vold och traumatisk stress och Stockholms uiversitet. Barombudsmae kl Välkomme till verklighete - Årsrapport 2015 Vi har mött 89 bar och u och graskat hur de mäskli rättighetera respekteras för de som upplever kräkir och trakasserier i skola. Vi samlar med om vilket stöd som fis att få frå samhället, hur det fugerar och om det är möjligt att få upprättelse. Medverkade: Fredrik Malmberg, barombudsma, Lars Arrheius Frieds, Carolie Dyrefors Grufma, BEO. Maskrosbar kl Vem r asvar för bares rättigheter? Vi har arbet för bars rättigheter i tio år. Det är dags att börja ställa krav. Kom och lyssa på vilka krav vi ställer getemot vuxevärlde. Våra krav rikr sig till dig som medmäiska likväl som till beslutsfatre för vår målgrupp. Delde i semiariet: Therese Eriksso Utveckligschef, Lisa Dahlgre Projektledare barrättsfrågor Stiftelse Allmäa Barhuset kl U, sex och iteret i e föräderlig värld Om ma ska reda på hur må bar som utsätts för övergrepp måste ma frå bar och u. Det har e forskargrupp i Liköpig gjort. Tolt har 3500 sveska gymasieelever svarat på frågor aoymt om erfareheter både av frivilligt sex och av övergrepp uder uppväxte. På semiariet preseteras resultet av studie. Föreläsare: Carl-Göra Svedi, professor, Liköpigs uiversitet. Skolispektioe kl Segretio och uförskap i skola Skolispektioe har graskat skolsituatioe för yaläda elever, och hur huvudmä arber med att erbjuda utbildig till asylsökade och papperslösa bar. Vilket asvar har huvudma och skola och vad ka göras för att ge alla bar och elever god udervisig? Föreläsare: A-Marie Begler, geeraldirektör, Skolispektioe. Flickaplattforme Jämställdhet- ite bara för vuxa Jämställdhet är e av vår samtids stora frågor. Dock glöms ofst de us, och särskilt flickors, livsvillkor i arbetet för ett mer jämställt samhälle. Med fokus på flickors plats i arbetet för jämställdhet och flickors rättigheter. Medverkade: Åsa Regér, Bar-, äldre och jämställdhetsmiister; Haah Sto, ugdomsdelet WAGGGS; Ida Östesso, grudare Crossig Boarders, Baa Ghebrehiwot, StreetGäris, Sarah Delshad. Stiftelse Allmäa Barhuset kl Nya vär att å sexuellt utsat bar E stor adel av de bar som utsatts prar med ågo om vad som har hät me få brott amäls till polis eller socialtjäst. Vi preseterar filmer och aat material frå se som ka avädas för att å fler sexuellt utsat bar och kua erbjuda dem stöd och skydd. Medverkade: Carl Göra Svedi, och Lida Josso frå Liköpigs uiversitet och Åsa Ladberg Migratiosverket kl E barrättsutbildig på Migratiosverket så här går det till Migratiosverket arber aktivt för att säkerställa barrättskompetes hos hadlägre och beslutsfatre. Kom och prova på e utbildig som syfr till att ge grudlägde kuskap om barets rättigheter, behov och utvecklig. Delre: Helee Torstesso, teamledare i Väersborg, Johaa Aurell Wiklud, hadlägre i Sudbyberg, Sadra Jasso, teamledare i Mariesd, Hessam Marjaie hadlägre i Malmö Träffa oss i tältet! I år har Barrättstorget ett tält för Kuskapsspridig och kuskapsutbyte om barrättsfrågor ur olika perspektiv. Möt de mydigheter och orisatioer som uder vecka håller semiarier på Barrättstorget. För saml med adra barrättsaktörer och ställ frågor till represeter för Barrättstorget. Diskutera dages frågor, träffas och ispireras. Tältet är bemaat kl mådag till fredag. Polismydighete kl De osyli bare på attes tor - vems asvar? I Stockholms iersd befier sig attetid flera hudra bar frå Nordafrika, som är ibladade i krimialitet - både som offer och förövare. För vem och varför är de osyli? Vad vet vi om dessa bar? Allas eller iges asvar? Ett semiarium om hur polise tillsammas med adra samhällsaktörer arber med e mycket komplex problembild krig dessa utsat bar. Vad gör vi u?

5 fredag 3 juli Barrättstorget torsdag 2 juli Barrättstorget Bokspidel och Regio Jököpigs lä Letterbox Club Sverige - pilotprojekt med bokpaket i Jököpig och Stockholm The Letterbox Club kommer frå Eglad och där skickar de bokpaket till familjehemsplacerade bar e gåg i måade uder sex måader. Där har bares läsförmå har ökat avsevärt. Medverkade: Johaa Bejbom, Bokspidel och Sofia Lager Millto, Regio Jököpigs lä preseterar sia respektive projekt. Flickaplattforme och Hugerprojektet Är vi på rätt väg är det gäller flickors rättigheter? Ett saml om flickors rättigheter i post-2015 ageda med utvecklige i Idie som exempel. Vad har gjorts och vilka utmair står vi iför i Sverige, EU och globalt. Med fiasierig frå EYD2015. Semiariet är på egelska. Medverkade: Rushi Yadav, vice VD Hugerprojektet Idie; Charlotte Petri Goritzka, GD SIDA; Haah Sto, ugdomsdelet WAGGGS; Akilte Beyee, forskare Nordiska Afrikaistitutet; David Isaksso, Global Reportig. Huddige kommu och Viova projektet Livet leker Att skapa iovativa lekladskap för bar Viovafiasierat projekt för utvecklig av Digila och fysiska lekmiljöer som utgår frå leke som bares viktiste verktyg för att hatera si omvärld. Utmaige är att förvadla lekplatser till iteraktiva lekladskap som främjar rörelser och ökar bars välbefiade. Projektet utgår ur bares perspektiv med stor tvärdiscipliär samverka. Delr gör bl a KTH, Uppsala Uiversitet och SLU. Tell-Us kl Tell-Us, Teckespråki Elevers Livssituatio Utveckligsstörig Projekt Tell-Us har som ambitio att du ska få ve hur teckespråki gymasieelever med utveckligsstörig själva upplever si utbildig u, hur de varit och vad de täker om framtide. Uder semiariet visar vi hur vi arber med att itervjua målgruppe, samt r upp result av studie med efterföljade diskussio. Barombudsmae Hjälp, var är soc? Regerige har gett Barombudsmae och Socialstyrelse i uppdrag att se till att fler bar och u käer till vad socialtjäste ka ge för stöd och skydd till bar och u. Därför har vi fråt expertera och byggt e hjälp för dem på ätet som preseteras. Nu r vi hjälp av expertera för att å ut blad bar och u. När var och hur vill de få iformatio om att tjäste fis? UR och Sveriges elevkårer kl Hur orieterar sig u i dages medieladskap? Vi lever i e värld där offlie och olie alltmer går ihop, ite mist för u. Mediera formar vardage samtidigt som alla har möjlighet att syas, höras och skapa iehåll. Det ställer krav på idivide att kua aalysera och värdera iformatioe vi omges av. I ett saml mella ett par gymasieelever, e programchef och e jurist får vi lära oss mer om hur u orieterar sig i dages medieladskap. Frieds kl Behöver skola ett trygghetslyft? Varje bars rätt till e trygg skola slås fast i FN:s barkovetio samt skollage. Trots det utsätts bar för mobbig och två av tre skolor brister i sitt trygghetsarbete. Vem bär asvaret och hur skapar vi förädrig? Frieds och pael diskuterar. Medverkar: Frieds, Barombudsmae, Läraras Riksförbud mfl Brottsoffermydighete kl Toårstrubbel eller misshadel om us våld i ära relatioer U tjejer är de grupp som är mest utsatt för våld i ära relatioer. Idag ka äve digilt våld få förödade kosekveser för dem. Vad säger forskige? Fugerar lagstiftige? Sviker vuxevärlde? Välkomme på ett paelsaml med forskare, mydighetschefer och företrädare för civilsamhället. Stiftelse Allmäa Barhuset kl Går det att stoppa barmisshadel? Ca 14% av ladets högsdieugdomar uppger att de har blivit sla av ågo av sia föräldrar. När våldet sker i familje är baret särskilt utsatt. KIBB är e behadligsmodell för familjer där barmisshadel har förekommit. Vi preseterar result frå forskig samt exempel frå arbete i praktike. Föreläsare: Ylva Söderlid Götheer, hadlägre, Stiftelse Allmäa Barhuset. Johaa Thuli, doktorad i socialt arbete och filmag i psykologi, Liéuiversitet. A-Christie Falk, socioom leg psykoterapeut och samordare, Södra Roslages Barahus. Flickaplattforme och Crossig Boarders Metoder för jämställdhet För att utmaa påståede som alla är välkoma, hos oss fis i hider har vi utvecklat Jämställdhetseffekte. Metode bygger på åt steg för att hadgripligt, itersektioellt och ormkritiskt jobba för att å uderrepreseterade målgrupper. Ispiratio och levade exempel utlovas. Medverkade: Ida Östesso & Niklas Berg, Crossig Boarders. Barombudsmae Hjälp, var är soc? Utifrå regerigsuppdraget dela bar och us behov av e tillgäglig socialtjäst samt presetera vår digila lösig som svar på det samt Regeriges satsir på området. Efterföljade paeldebatt med represeter för regerig, kommuer, ugdomsorisatioer och mydigheter utifrå frågeställige Är dea satsig tillräcklig? Medverkade: Barmiister Åsa Regér, Kas hemma BOiU kl Bars och us delaktighet geom att by perspektiv Hur ka ma med hjälp av ett spel del av bars och us perspektiv, lyssa till familjehemmet, ursprugsfamilj/släktir, skola och socialtjäste för att lösa de problem och behov som uppstår? Kas hemmas utbildade ambassadörer vägleder represeter frå ett familjehem, ursprugsfamilj, skola och socialtjäste i vår kreativa metod och spel, Byt perspektiv. Våra ambassadörer har varit med att fram metode och kommer äve att berät hur vi aväder spelet i utbildigssyfte på familjehemsutbildir och för Socialtjäste. Barombudsmae i Uppsala Vem ser till att det häder? Lokala barombud behövs för att barkovetioe ska bli verklighet. Barombudsmae i Uppsala beskriver si verksamhet. Lokala barombud är e viktig fuktio för att iformera om rättigheter, stöt bar och u i att få hjälp, stärka bars och us röster och graska och stöt i barrättsfrågor lokalt. Pael av lokala barombud med olika iriktir.

6 TID ALMEDALEN 2015 MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI TORSDAG 2 JULI FREDAG 3 JULI LÖRDAG 4 JULI SAMBA - samarbete för bare Folkhälsomydighete Bar och elevombudet Frieds Bokspidel och Regio Jököpigs lä Vilke barsy har Sverige egetlige? Både bar och föräldrar vill att missbruket upptäcks Var 10:e elev i ia käer sig ite trygg i skola Behöver skola ett trygghetslyft? Letterbox Club Sverige pilotprojekt med bokpaket i Jököpig och Stockholm CSN och Kroofogde CSN och Kroofogde Brottsoffermydighete Brottsoffermydighete Flickaplattforme/ Hugerprojektet Stiftelse Allmäa Barhuset Ug, kär och utsatt för våld Toårstrubbel eller misshadel om us våld i ära relatioer Är vi på rätt väg är det gäller flickors rättigheter? Nya vär att å sexuellt utsat bar Barrättsakademi Stiftelse Allmäa Barhuset Barombudsmae Stiftelse Allmäa Barhuset Huddige kommu och Viova Migratiosverket Att INTE gå frå ug och istitutiosplacerad, till vuxe och livsstilskrimiell på aslt Ka ma pra om sexuella övergrepp mot bar? Välkomme till verklighete - om samhällets stöd vid kräkir och trakasserier i skola Går det att stoppa barmisshadel? Livet leker Att skapa iovativa lekladskap för bar E barrättsutbildig på Migratiosverket så här går det till. Barrättsakademi Skolispektioe Maskrosbar Flickaplattforme/ Crossig Boarders Tell-Us Att motivera istitutiosplacerade ugdomar till förädrig med tydli mål och rejäla utmair Stes istitutiosstyrelse (2 semiarier kl och 13.50) Frå huvudma till udervisig Vem r asvar för bares rättigheter? Barrättsakademi Stiftelse Allmäa Barhuset Metoder för jämställdhet Tell-Us, Teckespråki Elevers Livssituatio Utveckligsstörig Barombudsmae Barombudsmae Us delaktighet i våldsprevetio iom tvågsvårde HBTQ-certifierig av låst ugdomsistitutio. Går det? Att INTE gå frå ug och istitutiosplacerad till e vuxe livsstilskrimiell på aslt U, sex och iteret i e föräderlig värld Hjälp, var är soc? Socialtjäst på ätet - hur år vi dig som är ug? - Workshop Barombudsmae Barrättsakademi Skolispektioe KNAS hemma - BOiU UR och Sveriges elevkårer Sociala isatsgrupper - vad tycker bar och u? Frå socialtjästes vårdpla till istitutiosplacerade ugdomars behadligspla Segretio och uförskap i skola Bars och us delaktighet geom att by perspektiv - Liveworkshop Hur orieterar sig u i dages medieladskap? Specialpedagogiska skolmydighete Mydighete för iteratioella adoptiosfrågor Flickaplattforme Barombudsmae i Uppsala Något måste ske! Hur ka skola utforma sitt arbete för ökad delaktighet? Var kommer du ifrå, egetlige? Hur bemöts iteratioellt adopterade i Sverige? Jämställdhet - ite bara för vuxa Vem ser till att det häder? Lokala barombud behövs för att barkovetioe ska bli verklighet. Polismydighete De osyli bare på attes tor - vems asvar?

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015 11-12 ovember 2015 förebygg.u Om att vara ahörig till EN missbrukare S sida 5 När mamma eller pappa sitter i fägelse S sida 4 Ett kvitto på att vi är på rätt väg Foto Sofia Sabel Nia Gual Årets förebyggare

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö Istitutioe för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi (MTC) MTC Förstklassig forskig och utbildig i iteratioell miljö Fakta om MTC Talare, moderatorer och orgaisatörer vid MTCs 15-årsjubileumssymposium på

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripade perspektiv: Historiskt perspektiv Läroplasmål (i sammafattig) Miljöperspektiv Förskola ska sträva efter att varje bar Iteratioellt perspektiv utvecklar si idetitet och käer trygghet i de, utvecklar

Läs mer

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10 13-14 ovember 2013 förebygg.u E viktig Väckarklocka Bar- och äldremiister Maria Larsso om Förebygg.u. Sida 2 ETT GLAS OM DAN? Sambadet mella alkohol och cacer. Sidora 4-5 Härligt med lite medvid Foto Sofia

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 Uiversitetsövergripade resultatredovisig: Tabellsammaställig, frekveser GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 ANALYS OCH UTVÄRDERING maj 2013 1. Hade du ågo arbetslivserfarehet ia du påbörjade dia studier vid Göteborgs

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning YH-utbildigar 2017 Iehållsförteckig Sida 3 Om IT-Högskola Sida 4-5 Framtidsbrasch Sida 6-7.NET-utvecklare Sida 8-9 Applikatiosutvecklare till iphoe och Adroid Sida 10-11 Mjukvarutestare Sida 12-13 Webbutvecklare

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Frå molekylivå till samhällsytta Dokumetatio frå koferes aktuell forskig om alkohol och arkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Toy Johasso, 1:e vice ordförade i Hälso- och sjukvårdsstyrelse, Västra Götaladsregioe

Läs mer

Så ska vi få Sveriges bästa skola

Så ska vi få Sveriges bästa skola Nykvars kommutidig Nr 1-11 Så ska vi få Sveriges bästa skola MOLLY SANDÉN TILL NYKVARNSDAGEN KUNGAPARET BESÖKER NYKVARN LYFT I HEMTJÄNSTEN VÅRENS KULTURPROGRAM TUTAN MARS 2011 Molly Sadé till Nykvarsdage

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Antalet anmälda trafikbrott har ökat lite de senaste åren. (Kan möjligtvis handla om polisens egna insatser i trafiken sk. Trafikveckor!

Antalet anmälda trafikbrott har ökat lite de senaste åren. (Kan möjligtvis handla om polisens egna insatser i trafiken sk. Trafikveckor! Kommustyrelse Datum 1 (6) Kommuledigskotoret Demokrati och välfärd Eva Carlsso, 016-710 20 87 Ateckigar frå trygghetsvadrige i Årby de 1 december 2015 Närvarade: Ca 26 stycke deltog på vadrige, 14 mä och

Läs mer

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING Lika arbete 2013-2014 Persoalehete 2014-12-08 Dr. P 2014/289 1 Iledig Diskrimierigslage (DL) föreskriver att löekartläggig ska geomföras vart tredje år i syfte att upptäcka,

Läs mer

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA DOCH, DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN OPERAHÖGSKOLAN STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA DOCH, DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN OPERAHÖGSKOLAN STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA DOCH, DANS OCH CIRKUSN OPERAN UTBILDNINGS KATALOG 2016 2017 UTBILDNINGAR I DENNA KATALOG 5. BERÄTTANDE ANIMERAD FILM 6. CIRKUS 7. DANS 8. DANSPEDAGOGIK 9. DANS ÄMNESLÄRARE 10. DESIGN

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN

GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Upprättad 2004 Atage av Kommufullmäktige Kf 05-03-21 28 GRÖNSTRUKTURPROGRAM FÖR BROMÖLLA KOMMUN Förord Kommustyrelse uppdrog 2003-02-05 åt miljöutskottet att asvara

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt g li m T a s T r Y ö SN f s G M a A d S a lt FÖR Ve a i N l I l A L Årstema 2011 jauari februari 2012 fo a i e pe Program tyrels s r A o S ose Kotakt-sida mm. Past r Högs Persoligt Nr: 23 Bibelordet Vad

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I

Föreläsning G04 Surveymetodik 732G19 Utredningskunskap I Föreläsig 5 732G04 Surveymetodik 732G19 Utredigskuskap I Dages föreläsig Klusterurval Estegs klusterurval Tvåstegs klusterurval Klusterurval med PPS 2 Klusterurval De urvalsdesiger som diskuterats hittills

Läs mer

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017 Sammafattig av Socialstyrelses kududersökig Vad tycker de äldre om äldreomse? -vårdboede i år 17 17-11-15 Vård- och omssförvaltige s stad Christia Hammarlud Admiistrativ hadläggare Sammafattig Socialstyrelse

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

förebygg.nu Förebygg i Göteborg Så fungerar handeln med droger på nätet Vad är det e-rökarna drar i sig? onsdag 11 november

förebygg.nu Förebygg i Göteborg Så fungerar handeln med droger på nätet Vad är det e-rökarna drar i sig? onsdag 11 november osdag 11 ovember förebygg.u Så fugerar hadel med droger på ätet S sidora 4-5 Vad är det e-rökara drar i sig? S sida 3 Foto Sofia Sabel Förebygg i Göteborg Frå regioal koferes till atioell area Sida 2 PROGRAM

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt?

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt? FAQ för det ya licessystemet KLAS Fråga: Hur skickar jag som förskrivare i mi licesmotiverig i KLAS? Svar: Läk fis på lv.se/lices uder Skapa licesmotiverig. Fråga: Varför ska jag som förskrivare skicka

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

t att veta tig ik v 2011 2012

t att veta tig ik v 2011 2012 2011 2012 Välkomme! Välkomme till Växjö gymasieskolor! Vi hoppas att du som börjar dia gymasiestudier här hos oss ska ha tre lärorika, utvecklade och itresseväckade år. Vi vill skapa de bästa förutsättigar

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Visst kan man faktorisera x 4 + 1

Visst kan man faktorisera x 4 + 1 Visst ka ma faktorisera + 1 Per-Eskil Persso Faktoriserig av polyomuttryck har alltid utgjort e svår del av algebra. Reda i slutet av grudskola möter elever i regel dea omvädig till multiplikatio med hjälp

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45 Pressmeddelade Frå Regiokasliet 2008 04 22 19:45 Regiofullmäktige 22 april 989 miljoer plus för Västra Götaladsregioe Västra Götaladsregioe redovisar e vist på 989 miljoer för 2007. Det visar årsredovisige

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson Möjligheteras Sölvesborg Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och späade Helée Björklud och Peter Jeppsso Socialdemokrateras program för Sölvesborgs kommu 2010-2014 2 VI ACCEPTERAR INTE

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin

Föreläsning G70, 732G01 Statistik A. Föreläsningsunderlagen är baserade på underlag skrivna av Karl Wahlin Föreläsig 6 732G70, 732G01 Statistik A Föreläsigsuderlage är baserade på uderlag skriva av Karl Wahli Kapitel 6 Iferes om e populatio Sid 151-185 Puktskattig och itervallskattig Statistisk iferes om populatiosmedelvärde

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Förebygg en given mötesplats. Nya regler för spelmissbruk. Våra unga: årsskiftet. nytt från. onsdag 15 november. Sidan 2. på sista sidan!

Förebygg en given mötesplats. Nya regler för spelmissbruk. Våra unga: årsskiftet. nytt från. onsdag 15 november. Sidan 2. på sista sidan! osdag 15 ovember Foto Sofia Sabel Våra uga: Seaste ytt frå LoRDIA S sida 5 Nya regler för spelmissbruk frå årsskiftet S sida 7 Förebygg e give mötesplats Sida 2 PROGRAM och semiarier på sista sida! SVENSKA

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård. och hä. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Stockholm 2016 Arbeta med mäiskor Gymasial vuxeutbildig - Komvux - Stockholm ötare k s ar Utbildig och kurser iom: Vård och omsorg ar och fritid Hälsa och friskvård Uder terska ö k s Friskv lsa och hä d r å... Möjlighet

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer