förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3"

Transkript

1 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete Det gäller att vi tar fram bra idikatorer Sida 7 äme som diskuteras alltför lite Sida 3 PROGRAM och semiarier på sista sida!

2 kröika Så mycket bättre För sjätte gåge arrageras Förebygg.u och du kommer om möjligt att bjudas på ett bredare och äu bättre program ä ågosi. Några var med och mis kaske reda första gåge det begav sig, strax efter milleiumskiftet, meda adra kommit med ågo gåg på väge. Det bästa med Förebygg.u och lite av dess sigum är möte. Möte mella kuskap och praktik. Möte mella mydigheter och orgaisatioer. Möte mäiskor emella helt ekelt. Bättre ä så blir det ite! Det är över sjuttio persoer som förberett sig och kommer att presetera itressata föreläsigar och semiarier för oss. De erfarehet och kuskap iom prevetiosområdet som fis samlad på dea plats dessa dagar är uik. Ite og med alla föreläsare, vad vore de uta dig som åhörare. Vad vore Förebygg.u uta dig! Dia erfareheter och de kuskap du har är också betydelsefull. Jag vill att du atar e utmaig uder koferese. oterat Till vardags basar ha för folkhälsa i regioe. Me i dag kommer Joha Josso, folkhälsochef i Västra Götaladsregioe, att agera moderator uder Förebygg.u. Ha är frå börja samhällsvetare och har uder sitt yrkesliv arbetat iom blad aat Göteborgs kommu och som bistådsarbetare för såväl FN och SIDA, med frågor som rör välfärd och samverka. Som folkhälsochef arbetar ha för ärvarade mycket med de ojämlika förutsättigara är det gäller hälsa och strävar efter att Ulrika akargre Lässamordare i västra götalads lä och med i arragörsgruppe för förebygg.u 2011 Nämlige att dela med dig av ågot som du är stolt över att ha åstadkommit iom det förebyggade området. Du kaske har hjälpt e ug mäiska till ett drogfritt liv, geomfört ett lyckat projekt, arbetat uthålligt med det du tror på, fattat viktiga beslut, och på så sätt faktiskt bidragit till e bättre värld. Täk om vi alla delar ågot med ågo aa, lyssar på ågo aa, tar efter och lär av varadra på riktigt dessa dagar. Så mycket kuskap det skulle geerera! Det är ett privilegium att få delta i ett sådat här sammahag och förbereda dessa späade möte. Jag förvätar mig, i alla fall, att bli ispirerad och få kraft att ata ya utmaigar. Geom att ta del av Förebygg.u och de kocetrerade kuskapsmassa som fis här, ka vi alla bidra till att det förebyggade arbetet i Västra Götalad och adra delar av Sverige utvecklas och blir så mycket bättre! Joha Jossos mål är att göra presetatioe fylligare bygga upp hållbara strukturer för folkhälsoarbetet. Uppdraget som moderator ser ha som späade och ser fram emot att få e möjlighet att kyta samma de olika delara till e helhet. Jag har som ambitio att ite bara presetera talare uta vill försöka att också ge ågra iledade och avrudade kommetarer så att det blir lite fylligare. Förhoppigsvis iebär det också ett mervärde för de som är med på koferese. Foto: Mats Udde Josso Joha Josso. redaktio Redaktör: Peter Ekvall Tel: reportrar: Peter Ekvall Aa Riker FORM: Ola Carlso Form AB redigerig: Attila Hei ATHE Media Tryck: Majoras Grafiska AB 2011 Samarbetsparters: Arragörer: 2 Förebygg.u göteborg 16 ovember 2011

3 Foto: colourbox.com Se sambadet Alkohol och SEX Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett äme som diskuteras alltför lite. Ite sälla har de som söker hjälp för ett alkoholberoede också problem på det sexuella plaet. Och det är problem som behöver tas på allvar, ite mist är det gäller ugdomar. Ugdomar som dricker i övermått är i e riskgrupp också på adra sätt. De ugdomar som dricker alldeles för mycket har ofta e tidig samlagsdebut och utsätter sig för mer skadligt sex ä de som ite tidigt tycker att det är lika häftigt att dricka. Det säger Iga Tidefors, docet i psykologi på Psykologiska istitutio vid Göteborgs uiversitet, med mågårig erfarehet av arbete med sexualitet och sexuella övergrepp. Ho tror att såväl e tidig sexdebut som e tidig alkoholdebut har e gemesam bakomliggade faktor i ågo form av utsatthet i samhället. Me meda pojkar/ mä som överkosumerar alkohol löper e större risk för att begå destruktiva hadligar, riskerar flickor/kvior med motsvarade kosumtio i högre utsträckig att utsättas för destruktiv sexualitet. Eligt hee fis det höga krav på dages ugdomar att ma ska vara idividuell, lyckad och framgågsrik. Kvällstidigara skriver i braskade rubriker om hur ma ska göra för att uppleva multiorgasmer. Det fis säkert måga skäl till att ugdomar dricker. Me kaske ka ma ha ågo lite hypotes om att ugdomar har svårt att stå emot dages prestatioskrav och att det också kaske ka vara e bidragade faktor till e ökad kosumtio. Det fis e rad föreställigar om att små mägder alkohol ka vara gysamt för sexualitete. Ma kopplar av, släpper på prestatioskrave och vågar lite mer. På kort sikt. Me gaska sabbt slår alkohole ut de sexuella luste och förmåga. Och det gäller både ugdomar och vuxa. Det itressata är att alkohol och sexualitet aktiverar samma område i hjäras belöigssystem. Me belöige av alkohol går hemskt mycket sabbare ä de som har med sexualitet att göra. Och i förlägige verkar det så tråkigt att de som är på väg i i ett beroede väljer alkohole framför sexualitete. Då är det lättare att avstå frå sex ä frå alkohol. Me för de som söker hjälp för ett alkoholberoede ka det upplevas som betydligt mer skamfullt att prata om sexuella problem ä om alkoholproblem. Där har persoer som kommer i kotakt med ugdomar, i pedagogisk verksamhet eller behadlig, ett asvar att våga fråga hur de har det med si sexualitet. Me då är det viktigt att de först har rasakat sitt eget förhållade till alkohol och sexualitet aars fis det e risk för att behadlare bagatelliserar probleme, säger Iga Tidefors. I dag efter luch hör du hee berätta mer på temat sexualitet och alkohol i Drake. Förebygg.u göteborg 16 ovember

4 fokus kröika Det bubblar av lust och kreativitet blad ugdomar i hela ladet. Och det fis e rad sätt att ta tillvara på de kreativitete i det drogförebyggade arbetet. UNG KREATIVITET Ett av dessa är CAN:s projekt Local Hero. Projektet stöttar ugdomar över hela ladet som vill bilda e grupp för att geomföra e valfri drogfri aktivitet. Ugdomara ka få upp till kroor i bidrag och stöd av processledare frå CAN för att geomdriva si idé, och projekte har hittills iefattat allt frå disco och produktio av ega filmer, till graffitimålig och fotbollsturerigar. Det käs väldigt bra att kua vara med och stimulera och hjälpa dem att få göra verklighet av sia idéer. Måga av dem gör fatastiska isatser, säger Stia Hähert, projektsamordare för CAN:s projekt Local Hero, som är e av de medverkade uder dages semiarium Ugdomars kreativitet i det förebyggade arbetet. Medverkar gör också verksamhetskosulete och daslärare Christel Bertlig Szytek frå Sveriges Blåbadsugdom som kommer att berätta mer om dasprojektet G roud, som bygger på e schweizisk förlaga. Take är att egagera killar i alla åldrar och förebygga alkovåld geom das. Dasstile är AfroHop, e egeutvecklad afroispirerad hiphop-stil och ambitioe är att på sikt bygga upp ett rikstäckade ätverk. I Väersborg har ma valt det musikaliska spåret. Där arbetar ma som bäst med att dra upp plaera för e fortsättig på musikprojektet Re musik, e låtskrivartävlig öppe för ugdomar mella 13 och 25 år. Idé med projektet är att egagera ugdomar mella 13 och 25 år att göra si ege musik mot alkohol och droger. I dag fis det gaska måga drogliberala texter och måga artister som aväder både alkohol och arkotika. Vi ville hitta ett sätt att få uga att täka till Vi ville hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv ett extra varv. Dessutom hadlar det också om att ivolvera ugdomara i det drogförebyggade arbetet i kommue och ge dem e större iblick i vad det hadlar om, säger Sara Guarsso, drogförebyggade samordare i Väersborgs kommu, som driver projektet. Att sitta er och skriva e text har fått dem att täka till krig hur det ka vara att ha e kompis som aväder droger eller likade. Och det är väldigt yttigt och väldigt täkvärt. Att det blev just e musiktävlig är ite så kostigt, mear ho. Väersborg har som uttalad visio att bli Sveriges bästa musikkommu. Vi har e stor musikskola och e hel del artister som kommer härifrå. Mest käd är kaske Ages, som ju är de Idoldeltagare som det har gått bäst för. Därför kädes det extra kul att få i e akytig till musike i det drogförebyggade arbetet. Fiale hölls i sambad med ett specialarragerat drogfritt Valborgsmässodisco i våras. Sex fialister gjorde upp om förstapriset, kroor. Ia fiale hade de också fått gå i i studio och spela i sia låtar som gavs ut på e cd, som de fick dela ut till sia kompisar. I kovolutet låg också ett häfte med låttextera. Fiale blev jättelyckad. E del av projektets syfte var att ispirera och få ugdomara att fortsätta och våga satsa på musike. Där tror jag att vi har lyckats väldigt väl. Måga ugdomar har också hört av sig uder höste och udrat om det blir e y tävlig till våre. Vi hoppas verklige på det, och då tror jag att vi kommer att få i väldigt måga fler bidrag, säger Sara Guarsso. Stora bilde: Fathiya Syrag och Mariah Adersso på processledarutbildig för Local Hero. Överst till väster: I sambad med fiale av Re musik hölls ett drogfritt Valborgsdisco i Väersborg. Överst till höger: Prischecke på kroor togs hem av Haes Karlsholt. Uderst till höger: Dasprojektet G roud har ambitioe att bygga upp ett rikstäckade dasätverk. 4 Förebygg.u göteborg 16 ovember 2011

5 Foto: Christia Edlud Christia Gyå Oguz. Vi har varit alldeles för tysta Sverige och adra läder som stöder FN:s arkotikakovetioer har uder seare år tappat iitiativet i debatte. Samtidigt växer sig kritikera allt starkare. Vi har varit alldeles för tysta är det gäller att försvara kovetioera. Jag är bekymrad över de uvarade utvecklige, säger Christia Gyå Oguz, regeriges särskilda utredare i arkotikafråga. I de utredig om Sveriges iteratioella egagemag i arkotikafråga som ho förra måade lämade i till regerige efterlyser ho krafttag frå Sveriges sida och föreslår blad aat irättadet av e seior företrädare för arkotikafrågor för att ge e stark sigal om att Sverige prioriterar kampe mot arkotika. Tidigare i år bildades e iteratioell kommissio som är starkt kritisk till hur de uvarade politike fugerar och dömer ut arkotikapolitike som de hittills har varit. Blad medlemmara återfis blad adra Kofi Aa, Mario Vargas Llosa och FN:s förra höga kommissarie för mäskliga rättigheter, Louise Arbour. När persoer med så stor iteratioell respekt egagerar sig går det ite lägre att avfärda argumete som strutprat. Då krävs det sakliga argumet frå de läder som, liksom Sverige och USA, står för e aa politik. Om vi värar om de politik vi har, om Sverige fortfarade tror på de politike, då måste ma, ite bara försvara de uta också främja de och ta iitiativ, säger Christia Gyå Oguz. Uder förmiddages semiarium De arkotikapolitiska debatte ka du höra hee berätta mer om de olika skiljelijera. Förebygg.u göteborg 16 ovember

6 dages frågor Ulf Zetterma Kosulet, Ersta vädpukte Johaa Ludberg Utredare, states Folkhälsoistitut Åsa skytt Drogförebyggade samordare, borås stad Vad har du för plaer uder dage? Jag hoppas framför allt få träffa folk och prata metodutvecklig, dels är det gäller att å ugdomar via ätet, dels för att utveckla e metod för att vara språkrör för ugdomar i deras kotakter med skola och socialtjäst och likade. Jag ska lyssa på Att samverka krig ugdomar med riskbeteede och föredraget om alkoholpolitik. Det gör jag för att få ispiratio till hur ma ka arbeta prevetivt iom mitt eget område, spel om pegar. Jag täker lyssa på itressata föredrag för att skaffa mig mer kuskap och ätverka. I år ligger fördjupigsdage på kofereses sista dag. Vad tycker du om det? Det låter som e bra idé, så att ma ka få det lite mer övergripade uder de första dage och seda gå på djupet uder de sista, och ischa i sig på det ma behöver i si ege verksamhet. Jag har ite varit med tidigare me geerellt käs det som att ma på så sätt ka få e kyta-ihop-säcke-effekt i bästa fall. Att ma ka ta med sig yvua kuskaper och få fler idéer om hur ma ka sätta i dem i ett större sammahag. Jag uppskattar fördjupigsdagara och tycker att de är väldigt bra. I och med att ma själv väljer vad ma vill gå på, ofta flera måader ia koferese, har ma ju reda valt vad ma vill lära sig mer om. Vad ser du särskilt fram emot uder reste av koferese? Möjlighete att lyfta fråga om vikte av tidiga isatser. Missbruksutredige iehåller väldigt lite av det. När det fis så måga goda starka krafter på e och samma plats kaske ma ka få till ågot som verklige hörs. Att få höra om olika förebyggade metoder som ka ispirera oss som arbetar med spel om pegar. Det är ett folkhälsoproblem äve om det ite har klassats som e beroedesjukdom ä. Jag uppskattar att det fis ett särskilt forum för oss förebyggare och ser fram emot att ta del av bra föreläsare, me kaske framför allt att få träffa kollegor och persoer ma samarbetar med, ta del av y forskig och lyssa på experter. oterat Ny studie om dopig Reda på Förebygg.u 2007 preseterade STAD e första studie om avädige av aabola adrogea steroider (AAS) på gym och träigsaläggigar. Studie visade att e tredjedel av mäe mella 18 och 25 hade avät arkotika och fem procet hade avät AAS. Vid årets koferes preseteras e metodhadbok för hur träigsaläggigar ka arbeta för att förebygga dopig. Dessutom preseteras resultate av e uppföljade studie om avädige av AAS på gym. Hur har det gått seda 2007 har avädige ökat eller miskat? Håll ögoe öppa. I skuggora hemma I Gabriellas liv fis mycket mörker. Det fis hädelser som kastar skuggor... där mardrömmar ka gömma sig och mie ka lura. Me i det mörka fis också små stäk av ljus. Har du ite sett de ä, så bör du passa på att se utställige Gabriellas resa som bygger på boke med samma am av författare Elisabeth Hagborg och illustratöre Tove Heix. E skildrig av hur det är att växa upp med e missbrukade förälder. 6 Förebygg.u göteborg 16 ovember 2011

7 För att lyckas fullt ut kommer regeriges ANDTstrategi att ställa höga krav på att alla hästar drar åt samma håll. Där kommer de idikatorer som tas fram, och implemeterige av dem, att spela e avgörade roll. VÄGVISAREN Håka Leifma om att mäta effekter av förebyggade arbete Det gäller att vi tar fram bra idikatorer som ite bara är till för att mäta, uta som också visar färdriktige. Det säger Håka Leifma, sektioschef på STAD och tillträdade chef för CAN, som kommer till Förebygg.u. Ha sitter som ordförade i de projektgrupp som till sommare ska ha tagit fram ett prelimiärt förslag på uppföljigsstruktur för regeriges samlade strategi för alkohol-, arkotika-, dopigs- och tobakspolitik. Historiskt har vi haft e situatio där måga har satt igåg e massa saker för att kua göra uppföljigar av olika slag. Me i måga fall har ma utarbetat sia ega system uta att titta på adra. Det är olyckligt eftersom det gör det svårt, och iblad ret omöjligt, att göra vettiga jämförelser. Och kompetese ute i ladet är det gäller att aalysera data är väldigt skiftade och ligger ofta på e gaska låg ivå, säger Håka Leifma. Ett exempel på ett eftersatt område gäller ett av de viktigaste och mest grudläggade istrumete är det gäller efterlevade av åldersgräsera för iköp av alkohol. Där sakas, förutom Systembolagets provköp, e tydlig bild av hur det ser ut. Det fis ige som ka tala om för mig om efterlevade har förbättrats eller försämrats, om det är lättare eller svårare för ugdomar att köpa ut alkohol eller cigaretter. Det är lite kostigt eftersom det är ett av de grudmomet som vi verklige borde kua följa år efter år. Vi ser ju att kosumtioe ökar eller miskar över tid och e faktor skulle faktiskt kua vara att det blir lättare eller svårare för ugdomar att få tag på alkohol. Me det vet vi ite Det är lite kostigt eftersom det är ett av de grudmomet som vi verklige borde kua följa år efter år idag. På likade sätt ser det ut på område efter område. Det svåra är att hitta rimliga mått och sätt att bedöma isamlade data och skapa e systematik för hur alla ska jobba så att vi ka skapa e stadard, säger Håka Leifma. Eligt hoom kommer ett ytt system att ge bättre möjligheter att få e korrekt bild av hur utvecklige ser ut i Sverige, och på ett aat sätt ä i dag kua koppla olika former av isatser till utfall. Take är att alla idikatorer ska samlas på e gemesam webbsida, tillsammas med tydliga istruktioer för hur mätige ska gå till och hur udersökigssvar ska tolkas. Me asvaret kommer äve i fortsättige att ligga på lokala och regioala aktörer. Däremot ka de få hjälp frå oss att ställa de bästa och mest tillförlitliga frågora. Framför allt tror jag att vi därigeom kommer att få e bättre bild av hur ma jobbar på lokal och regioal ivå. Det har vi ite riktigt idag. Håka Leifma. Förebygg.u göteborg 16 ovember

8 ramprogram Osdag 16 ovember Registrerig och kaffe Ivigig Låt luste vara di kompass Kort rast för att förflytta sig Förmiddages semiarier startar Luch Forskarpresetatioer i Drake Sea öppettider på kroge sambad med hälsa. Fredrik Spak, leg.läkare, docet i socialmedici, Sahlgreska akademi, Göteborgs uiversitet Kvior och alkohol. Christia Adersso, med.dr. i socialmedici, Sahlgreska akademi, Göteborgs uiversitet Sexualitet och alkohol. Iga Tidefors, docet i psykologi, Psykologiska istitutioe, Göteborgs uiversitet Balaserig på medvetadets gräs e kuskapsiveterig om riskbruk, missbruk och beroede av GHB och ärbesläktade preparat. Torbjör Forkby, docet i socialt arbete, FoU i Väst/GR Kaffe Eftermiddages semiarier startar Kort rast för att förflytta sig Hur mäter ma effekter av förebyggade arbete? Håka Leifma, sektioschef STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblematik Kort summerig av dage och avslutig Gemesam galakväll med middag och prisutdelig Fokusdage 17 ovember Registrerig och kaffe Utbildigspass Fika Utbildigspass Luch Utbildigspass Fika Gemesam avslutig i Drake (Maria Reströms medverka utgår) Icheckig Icheckig sker båda dagara i Drakes etré! Det vill säga att alla skall checkas i både osdag och torsdag vid akomst. Glöm därför ite di ambricka som också är di biljett! semiarier Osdag 16 ovember Förmiddag Jakte på de perfekta kroppe med hjälp av Aabola Adrogea Steroider De arkotikapolitiska debatte Förebyggade arbete krig sociala överdrifter Föreigskolle Rökfria skolgårdar är år vi dit? Hur får vi ett tobaksfritt samhälle? Hur går det för de alkoholskadade bare? Att samverka krig ugdomar med riskbeteede Eftermiddag Vattepipa rök uta risk? Marijuaa och frihet Meigsfulla föräldramöte i skola Jakte på ya målgrupper Ståltråd och silvertejp eller geomtäkt alkoholpolitik? Ugdomars kreativitet i det förebyggade arbetet Polises arbete för e trygg krogmiljö Torsdag 17 ovember Lokal Ellös Asperö Kogresse GFC Bräö Saltö Drake Lokal GFC Asperö Drake Ellös Bräö Kogresse Saltö FOKUSSPÅR 1: Bare vi aar far illa me sälla vågar se och möta Asperö FOKUSSPÅR 2: Nästa e miljo persoer Förebygg Riskbruk u! Saltö FOKUSSPÅR 3: Alkohol och adra droger i trafike GFC FOKUSSPÅR 4: Drogförebyggade arbete är brottsförebyggade Drake FOKUSSPÅR 5: Lokala resultat av de atioella föräldrastödssatsige erfareheter frå tre projekt i Västra Götalads Lä Bräö FOKUSSPÅR 6: CANNABIS farlig busiess! Kogresse FOKUSSPÅR 7: Tillsy grude i det förebyggade arbetet Ellös Specialkost på luche Om du har beställt specialkost i di amäla så serveras de i restaurage Trappa, ige specialkost serveras i Kogresse förutom uder Galamiddage på osdag kväll! Smaklig måltid! MISSA INTE! Sista chase att rösta på Årets Förebyggare Tre fialister har valts ut till CANs pris till Årets förebyggare. Priset delas ut uder galamiddage. Här är kadidatera 1. Begoia Radhav och Michaela Pettersso (CAN 1) vid Fridegårdsgymasiet i Bålsta. Två elever som uppmärksammat att jämåriga har e riskabel alkoholkosumtio och bestämde sig för att aväda sitt projektarbete till att göra isatser blad sia kamrater. X. Maria Kero (CAN X) vid Luleå tekiska uiversitet, som uder flera år arbetat med att få er studeteras alkoholkosumtio. Ho har äve stöttat elever som kommer frå familjer med missbruksproblematik och föreläser både på och utaför Campus. 2. Håka Frasso (CAN 2), samordare i Öckerö kommu, som målmedvetet och lågsiktigt lyckats förädra dryckesvaora blad uga på Öckerö geom att förklara för vuxa att bar uder 18 år ite ska dricka alkohol. SMSa CAN 1, CAN X eller CAN 2 till för att rösta på di favorit (se ova). Kostad 1 kr/sms (+ ev. operatörskostad). Röstige avslutas klocka 15 de 16 ovember. 8 Förebygg.u göteborg 16 ovember 2011

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10 13-14 ovember 2013 förebygg.u E viktig Väckarklocka Bar- och äldremiister Maria Larsso om Förebygg.u. Sida 2 ETT GLAS OM DAN? Sambadet mella alkohol och cacer. Sidora 4-5 Härligt med lite medvid Foto Sofia

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015 11-12 ovember 2015 förebygg.u Om att vara ahörig till EN missbrukare S sida 5 När mamma eller pappa sitter i fägelse S sida 4 Ett kvitto på att vi är på rätt väg Foto Sofia Sabel Nia Gual Årets förebyggare

Läs mer

förebygg.nu Förebygg i Göteborg Så fungerar handeln med droger på nätet Vad är det e-rökarna drar i sig? onsdag 11 november

förebygg.nu Förebygg i Göteborg Så fungerar handeln med droger på nätet Vad är det e-rökarna drar i sig? onsdag 11 november osdag 11 ovember förebygg.u Så fugerar hadel med droger på ätet S sidora 4-5 Vad är det e-rökara drar i sig? S sida 3 Foto Sofia Sabel Förebygg i Göteborg Frå regioal koferes till atioell area Sida 2 PROGRAM

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Förebygg en given mötesplats. Nya regler för spelmissbruk. Våra unga: årsskiftet. nytt från. onsdag 15 november. Sidan 2. på sista sidan!

Förebygg en given mötesplats. Nya regler för spelmissbruk. Våra unga: årsskiftet. nytt från. onsdag 15 november. Sidan 2. på sista sidan! osdag 15 ovember Foto Sofia Sabel Våra uga: Seaste ytt frå LoRDIA S sida 5 Nya regler för spelmissbruk frå årsskiftet S sida 7 Förebygg e give mötesplats Sida 2 PROGRAM och semiarier på sista sida! SVENSKA

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Frå molekylivå till samhällsytta Dokumetatio frå koferes aktuell forskig om alkohol och arkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Toy Johasso, 1:e vice ordförade i Hälso- och sjukvårdsstyrelse, Västra Götaladsregioe

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

38 seminarier - 30 myndigheter och organisationer

38 seminarier - 30 myndigheter och organisationer Barrättstorgets delre 38 semiarier - 30 mydigheter och orisatioer PLATTFO R ME N Nyhet! mötesplats TÄLTET, på kostmuseets gård. Kom förbi och diskutera barrättsfrågor. Bemaat kl 11-15 må-fre. Str S :t

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

nyheterna Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädjen Rebecka och Markus

nyheterna Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädjen Rebecka och Markus yhetera NUMMER 4 2014 Rebecka och Markus Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädje Deboraträffar i Helsigborg Robba kapitulerade vid korset Joha behövde distase för att börja om Vad sparar vi

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson Möjligheteras Sölvesborg Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och späade Helée Björklud och Peter Jeppsso Socialdemokrateras program för Sölvesborgs kommu 2010-2014 2 VI ACCEPTERAR INTE

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna.

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna. HC. A derses magiska Sagovärld Eveemagsguide för dig som edast låter fatasi sätta gräsera. 27sept 3ov lightsialigsas.se The 14th Aual Lights Exhibitio Lights i Aligsås e lysade idé. När Lights i Aligsås

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Vikingen FutureLook. Delphi Finansanalys AB

Vikingen FutureLook. Delphi Finansanalys AB Vikige FutureLook by Delphi Fiasaalys AB Referesmaual för Vikig FutureLook Översikt Futurelook är ett uikt och mycket kraftfult verktyg för fiasaalytiker och kapitalplacerare. Med FutureLook är det möjligt

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar TMS36: Dataaalys och statistik Tetame 03-0-6 med lösigar Examiator och jour: Mattias Sude, tel. 0730 79 9 79 Hjälpmedel: Chalmersgodkäd räkare och formelsamlig formelsamlig delas ut med teta). Betygsgräser:

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö Istitutioe för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi (MTC) MTC Förstklassig forskig och utbildig i iteratioell miljö Fakta om MTC Talare, moderatorer och orgaisatörer vid MTCs 15-årsjubileumssymposium på

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik Sammafattig, del I G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 2 oktober 2013 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0409 Grudkurs i diskret matematiksammafattig, del 2Ioktober

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

NEWS. street. Mattias. Jag insåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper en cannabisvåg bland unga i Sverige

NEWS. street. Mattias. Jag insåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper en cannabisvåg bland unga i Sverige street 2014 NEWS Mattias Jag isåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper e caabisvåg blad uga i Sverige Attityde till droger ka komma att avgöras vid matbordet tar fighte mot drogera! Foto:

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}:

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}: CD58 FOMEA SPÅK, AUTOMATE, OCH BEÄKNINGSTEOI, 5 p JUNI 25 ÖSNINGA EGUJÄA SPÅK (8p + 6p). DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följade NFA över alfabetet {,}:, a) kovertera ovaståede till e miimal

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 Uiversitetsövergripade resultatredovisig: Tabellsammaställig, frekveser GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 ANALYS OCH UTVÄRDERING maj 2013 1. Hade du ågo arbetslivserfarehet ia du påbörjade dia studier vid Göteborgs

Läs mer

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes Lijär Algebra (lp 1, 2016) Lösigar till skrivuppgifte Julia Brades Uppgift 1. Betecka mägde av alla matriser med M(). Vi har e elemetvist defiierad additio av två matriser A, B M(). De är defiierad geom

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Hårt arbete för högre mjölkpris

Hårt arbete för högre mjölkpris Hårt arbete för högre mjölkpris ugada Tio kilometer på cykel ia mjölke ka levereras till kooperativet där mjölke kotrolleras och kyls. Så ser vardage ut för måga av Ugadas mjölkböder. 52 Husdjur 1/2014

Läs mer

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

KMR. mjölkersättning för kattungar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com KMR mjölkersättig för kattugar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd kattuge är självklart att dia mammas mjölk. För e yfödd kattuge är det framför allt viktigt att få i sig mammas mjölk de två första

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA DOCH, DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN OPERAHÖGSKOLAN STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA

STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA DOCH, DANS OCH CIRKUSHÖGSKOLAN OPERAHÖGSKOLAN STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA DOCH, DANS OCH CIRKUSN OPERAN UTBILDNINGS KATALOG 2016 2017 UTBILDNINGAR I DENNA KATALOG 5. BERÄTTANDE ANIMERAD FILM 6. CIRKUS 7. DANS 8. DANSPEDAGOGIK 9. DANS ÄMNESLÄRARE 10. DESIGN

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur PORTFOLIO Lisa Heller, Chalmers Arkitektur Kadidatarbete - Highlie Hede, våre 2015 axoometri Highlie Hede är e förkroppsligad dröm om publika fuktioer itegrerade med varadra på ett öppet och dyamiskt sätt.

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer