10-12 november förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd."

Transkript

1 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10

2 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept! Med stor förväta, glädje och asvar har de femte upplaga av Förebygg.u geomförts! Prevetioskoferese som uder åres lopp växt till e av Sveriges största kofereser iom det förebyggade området! Förebygg.u-dagara lämar efter sig e behaglig käsla av kuskapsmättad och egagemag som resulterats av mötea med alla deltagare. Vad är det då som gör att dea återkommade favorit gåg på gåg lyckats leverera e påfyllad av kuskap och ispiratio? Uthålligt och strukturerat. Det är ledorde för regeriges satsig för det förebyggade arbete. CAN:s seaste årsrapport om drogutvecklige i Sverige visar att alkoholkosumtioe blad uga håller sig stabil och t.o.m. miskat ågot de seast åre. Några förklarigar till dea positiva utvecklig är bl.a. förebyggade isatser som präglas av kotiuitet, mycket vilja och e stabil grud. Uthålligt, strukturerat och vilja är ord som äve ka beskriva arbetet iför och uder Förebygg.u koferese. Uder de tio åre som Förebygg.u geomförts har detta arbete präglats av e kotiuitet och e stark struktur, som gör att vi med e styrka och trygghet ä e gåg lyckas geomföra dea fatastiska koferes. oterat Nive Düzgü ordförade arbetsgruppe Förebygg.u 2009 Adra oerhört viktiga pusselbitar i det drogförebyggade arbetet är samordig och samverka. På de atioella ivå skall det fias e lagstiftig som ligger i framkat och ger oss de välbehövliga ramara vi behöver i vårt drogförebyggeri på det lokala plaet. Forskige skall bistå med e struktur. Me framför allt skall de viktiga eldsjälara, med sitt egagemag, evist driva arbetet framåt. Dea mågfald och samverka är ett framgågskocept iom prevetiosarbete. Här ka vi, alla deltagare, medverkare och arragörer, på Förebygg.u öjt kostatera att vi är e del av detta framgågskocept. Arbetet fortsätter för arragörsgruppe för Förebygg.u. I jauari träffas vi för att med förväta, glädje och asvarstagade fortsätta vårt arbete och börja plaera för Förebygg.u När vi ses ästa gåg hoppas vi på fler positiva forskigsrapporter och goda exempel på alla uderverk som det drogförebyggade arbetet ka leverera. För att citera guveröre i Kaliforie och vår ege egagerade ladshövdig: We will be back! På återseede! Uppskattat upplägg och härifrå går vi u vidare Aa Sarkadi (omslagsbilde) är bara e av måga högklassiga föreläsare som gästade årets koferes. Till vardags är ho läkare vid Barhälsovårde i Uppsala och har också varit veteskapligt asvarig för de studie som ligger till grud för regeriges ya atioella strategi för föräldrastöd. Ho fas på plats för att tala om vad som egetlige upplevs som ett bra Föräldrastöd och deltog dessutom i e vardagsrumsdiskussio om Timeout-debattes risker och förtjäster. Till årets Förebygg.u hade arragörera valt att lägga e särskild utbildigs- och fördjupigsdag uder första dage. Det ya upplägget verkar ha fallit väl ut blad deltagara. Flera röster uttryckte si uppskattig över möjlighete att få fördjupa sig särskilt i ett äme, ågot som ofta är svårt uder e koferes. Departemete represeterades av ANDT-sekretariatets chef Maria Reström och äldre- och folkhälsomiister Maria Larsso. Båda uttryckte e tro på att de rådslutsatser som EU:s folkhälsomiistrar ska eas om de 1 december kommer att bli mycket bra. Me ä så läge har mycket lite läckt ut i fråga. Nu återstår att se exakt vad det hela kommer att mya ut i. Redaktör: Peter Ekvall Tel: reportrar: Aa Riker Marit Larsdotter Nicklas Kartegre FORM: Ola Carlso Form AB redigerig: Attila Hei ATHE Media Tryck: Majoras Grafiska AB 2009 redaktio 2 Förebygg.u göteborg ovember 2009

3 Foto: Peter Ekvall KONFERENSEN Semiarium: Främjade arbete i riskzoe? Utbildig- och fördjupig: Prevetio och rehabiliterig För de eskilde är resultatet ovärderligt, för samhället ka det iebära e ekoomisk vist på upp till 50 miljoer kroor. Förebyggade arbete för bar och uga i riskzoe är oerhört viktigt me det gäller att göra rätt, aars ka det bli värre ä att göra igetig. Det löar sig att satsa lågsiktigt Torbjör Forkby. När det gäller förebyggade arbete getemot ugdomar ka fritidsgårdara spela e viktig roll. De är e mötesplats dit uga själva väljer att komma och där uga i riskzoe ofta är överrepreseterade, säger filosofie doktor i socialt arbete Torbjör Forkby på FoU i Väst/GR. Forskig visar att de förebyggade effekte är beroede av ett gott pedagogiskt och orgaisatoriskt upplägg för att få avsedd påverka. Ska kommuera satsa på fritidsgårdar? Om de är kvalitativt bra, absolut. E fritidsgård som bedriver e uppföljade verksamhet med god trygghet för de aställda har e uik möjlighet att å ugdomar. Forskig visar att e perso som hela livet hamar i ett utaförskap exempelvis med svårighet att få arbete och att fugera i sociala sammahag samhällsekoomiskt kostar mella 10 och 15 miljoer kroor. Om persoe dessutom drabbas av psykisk ohälsa och/eller ett missbruk ka kostade för samhället hama på miljoer kroor. Äve om ma satsar resurser för e halv miljo på e sjuårig är det igetig i jämförelse. Dessutom räcker det att ma lyckas e gåg på 20 för att det ska löa sig ret ekoomiskt. Det löar sig att satsa lågsiktigt, säger atioalekoom Igvar Nilsso. Förebygg.u göteborg ovember

4 Uga mä dricker mer ä dubbelt så mycket alkohol som uga kvior, me ädå är det kvioras drickade som uppmärksammas. Det påpekar Guel Hesig, professor i socialmedici vid Sahlgreska akademi, som blad aat forskar i samverka mella alkohol och geus. Kösrollera avgör hur mycket vi dricker Guel Udersökigar i årskurs io visar att pojkar och flickor dricker ugefär lika mycket alkohol, me reda på gymasiet drar pojkara ifrå. Därefter trappas siffrora upp och i de åldersgrupp som geerellt sett dricker mest, år, är äve skilladera mella mä och kvior störst. Omräkat dricker mä i KONFERENSEN Semiarium: Att göra geus geom att dricka alkohol dea ålderskategori 20,3 liter re alkohol per år mot kvioras 8,8 liter. Det motsvarar 14 burkar starköl/vecka för e ma och två flaskor vi/vecka för e kvia. Förklarige till de stora kösskilladera ligger till stora delar i hur vi påverkas av geus, det vill säga av de roller vi förvätas uppfylla som ma respektive kvia. Kvior som dricker ses exempelvis fortfarade som mer uppseedeväckade ä mä som dricker. Det är väldigt ovaligt att larmrapporter hadlar om mä, trots att mä geerellt sett dricker betydligt mer. Varför dricker då uga mä så mycket Hesig, professor i socialmedici vid Sahlgreska akademi. alkohol? Här behövs mer forskig, me Hesig mear blad aat att uga mä både medvetet och omedvetet lever upp till e bild av hur e ma förvätas vara. Något som blir extra tydligt är ågo överväger att helt sluta dricka alkohol. E aledig till att ma mot bättre vetade dricker stora mägder alkohol är att priset för att ite göra det upplevs som så högt. I Sverige är alkohol väldigt starkt förkippat med umgäge och ma oroar sig för vad iebär det för det sociala ätverket att ite dricka. Ma vill helt ekelt ite hama utaför. Narkotika e idustri som omsätter 300 miljarder dollar De globala arkotikahaterige beräkas omsätta 300 miljarder dollar om året globalt och är ett istrumet för ekoomisk och politisk makt. Narkotikahaterige bryr sig ite om ågra gräser, så för att kua påverka måste vi samarbeta iteratioellt, me också få stöd för våra åtgärder lokalt. För att ge effekt måste folk tycka att det ma gör är bra, säger Ove Ludgre på Kuskapskällar, Göteborgs stads iformatioscetrum för alkohol- och arkotikafrågor. Caabis är de absolut valigaste Semiarium: Narkotika ur ett iteratioellt perspektiv arkotika och de seaste åre har vi sett e kraftig ökig av caabisodlige i Europa, iklusive i Sverige. Läge har måga tyckt att caabis är relativt harmlöst, me attityde håller på att förädras. I Nederlädera visar färsk statistik att 15 procet av alla som vårdas för arkotikamissbruk ebart avät caabis. Caabisrökige tar alltmer vårdresurser i aspråk och forskig visar på skadeverkigar som kroiska hjärskador, sabbare beroede av adra droger och ökig av schizofreier. Narkotika bryr sig ite om gräser. FAKTA/arkotikatreder i europa Miskad avädig av caabis (gäller ej Sverige) 4 Kokaiet fortsätter att öka (allt lägre priser) 4 Amfetami valigast i Sverige, övriga Norde och Östeuropa 4 Lågsam ökig av heroimissbruket arkotikarelaterade dödsfall/år 4 Fortsätt ökad efterfråga på behadlig (äve för caabismissbruk) 4 Förebygg.u göteborg ovember 2009

5 Ite es kompisars död påverkar itaget och ige klarar att läma missbruket på ege had. Det är e av slutsatsera i de färska studie som gjorts av GHBavädig i Västsverige. Foto: Aa Riker Döde serverad i kork Korkad och lycklig är arbetsamet på studie som gjorts av Jari Kousmae, forskare vid Istitutioe för socialt arbete, Göteborgs Uiversitet och Mattias Gullberg, till vardags socioom på öppevårdsmottagige Mii-Maria på Hisige. De bygger på itervjuer med dels före detta missbrukare, dels med fokusgrupper iom blad aat socialtjäst och polis. Eligt forskara är de positiva effektera av GHB e käsla av lycka, ökad sexlust och e avtrubbad samvetsfuktio. Ma blir kåt, glad och samvetslös, säger Mattias Gullberg. Till e börja. Efter ett par måaders avädig är missbrukare fast och behöver kaske e kork i timme för att ite må uselt. Ige drog ger värre absties ä GHB. Dödlighete är lika hög som vid KONFERENSEN Semiarium: Korkad och lycklig Ige drog ger värre absties ä GHB missbruk av heroi, säger Jari Kousmae. För de som överlever leder droge i förlägige ofta till både impotes och försämrad takekapacitet. GHB dök upp i Västsverige uder 1990-talet och då främst på ravefester och iom gymkollektiv eftersom de har viss effekt på kroppes muskeluppbyggad. Därefter letade sig de kemiska vätska vidare blad relativt etablerade sveska arbetare. År 2000 blev GHB klassat som arkotika och aväds idag främst av utsatta ugdomar och adra margialiserade grupper. Forskaras uppskattig är att sju av tio avädare är mä. Droge är relativt billig, ett par hudralappar för e deciliter som räcker till tio korkar. De är lätt att framställa. Och de är livsfarlig. Beroede på kvalitet och korkes storlek är droge svår att dosera. Ruset iträder strax ia medvetslöshet och att plötsligt däcka är ågotig som missbrukare blir va vid. GHB har fortfarade e starkare ställig på vissa orter krig Göteborg ä adra, som exempelvis Lilla Edet, Lidome och Hisige. Valigtvis har droge framställts hemma och sålts i begräsad omfattig me forskara ser e ökad utbredig av krimiella gäg som lägger både produktio och markad uder sig. Avgörade för dem som lyckats läma ett missbruk av GHB har varit att ha ett lågsiktigt mål och att möta e icke fördömade attityd frå de professioella företrädara. De tidigare missbrukara säger också att tvåg har haft e stor betydelse för att de lyckats sluta. Förebygg.u göteborg ovember

6 förebygg.u 2009 Vad tar du med hem frå koferese? Mali Sholtzé iformatör Örebro kommu Erfareheter som vi kommer ha ytta av är vi plaerar iför koferese Drogfokus Jag har fått tips på bra föreläsare och idéer krig upplägg. Guilla Olsso Alkohol- och drogsamordare Helsigborgs kommu Ispiratio i det fortsatta förebyggade arbetet hemma i Helsigborg. Exemplet frå Skövde och deras förebyggade arbete vid högskola var ispirerade. Peter Ladi Ugdomscoach Väersborg Det har varit bra äme speciellt krig värderigar. Framförallt har jag mött måga itressata mäiskor. Sergio Mazaares lässamordare Gävleborgs lä Det som var helt ytt för mig var det Jörge Egels förmedlade om att det ofödda baret hos e rökare har 10 gåger större risk att bli missbrukare. Ae Johasso LAST N utvecklare Kugsbacka E påse av gott och bladat med erfareheter och ispiratio för att fortsätta utvecklas i mitt arbete. Mali Sadberg ehetschef Nämdemasgårde Jag har fått väldigt måga ya kotakter. Det har varit e suverät trevlig koferes med bra stämig och orgaisatio. 6 Förebygg.u göteborg ovember 2009

7 Foto: Jesper Eriksso Lisa Forsström Ugdomes Nykterhetsförbud På adra mässor brukar ma få jobba hårdare som utställare me här var alla yfika och egagerade och vi fick mycket positiv respos. Förebygg.u göteborg ovember

8 oterat på koferese SAKER VI MINNS l De goda stämige och alla kloka ord. l Ladshövdig Lars Bäckströms egagerade iledigstal: Om du ite är e del av lösige är du saolikt e del av problemet. Och vi är e del av lösige. l Det avskalade mötet mella Edith Piaf och Gle Hysé i klassiska No, je e regrette rie, sigerat Jörge Mörbäck. l Att garderobera flyttat rut äu e gåg. OCH GLÖMDE l E viss miisters hadväska, som fick åka taxi. l Att ma ite bör surfa på Facebook uder publika presetatioer. Julia Sadahl och Caria Caertoft frå Prevetioscetrum Stockholm poserar stolt med segerbuckla frå årets iebadyturerig. E viade duo Precis som valigt blev det e hård strid äda till slutet är kofereses mii-iebadyturerig avgjordes. Fiale mella Polise Västra Götalad och Prevetioscetrum Stockholm blev e riktig agelbitare. Efter e rafflade match stod det är slutsigale ljöd 3 3, vilket iebar förlägig i form av ste-sax-påse. Där drog damera frå Prevetioscetrum Stockholm det lägsta strået och kep turerigsseger frå ordigsmakte. Ett sammadrag av turerige fis att se på Ser möjlighete att påverka Sveriges ordföradeskap i EU ses blad medlemslädera som e möjlighet att återige lyfta alkoholrelaterade frågor i Europaparlametet. Det mear Maria Reström på socialdepartemetets ANDTsekretariat. EU:s alkoholstrategi togs 2006 och reda då plaerades e avstämig uder det sveska ordföradeskapet Avsikte var att säkerställa e lägesrapport frå EU-kommissioe, vilket är de eda möjlighete att lyfta fråga i Europaparlametet. Utaför Sveriges gräser upplevs Sverige som uthålliga är det gäller alkoholfrågor och får uppmärksamhet för det. De sveska prioriterigara iom rame för strategi är ökat skydd för bar och ugdomar, iklusive stöd till bar i familjer med missbruksproblematik, me också e satsig mot alkoholrelaterade skador för gruppe 60+. Framförallt måste vi fortsätta täka lägre ä 2012, där strategi tar slut. Därför är det så viktigt att lyfta fråga så att vi ka påverka hur de yvalda kommissioe och Europaparlametet prioriterar. Ny rapport om sveska alkoholvaor Alkoholkosumtioe i Sverige har visserlige ökat seda tide för EU-iträdet. Me det har ite blivit så illa som måga befarade, och de seaste åre tyder mycket till och med på att vi dricker ågot midre, berättade Håka Leifma frå STAD uder temat Sveska alkoholvaor i ljuset av vår omvärld. Tillsammas med Mats Ramstedt, SoRAD, har ha u släppt e rykade färsk rapport som studerar sveskaras alkoholvaor, med fokus på de seaste sex åre. Rapporte i si helhet hittar du på Uppdatera dig om skadeverkigara Psykiater och missbruksexperte Ja Ramström besökte Förebygg.u för att berätta om de seaste röe i de iteratioella forskige krig skadeverkigara frå avädig av hasch och marijuaa. Has efterlägtade uppdaterig av rapporte Skador av hasch och marijuaa omfattar forskigsläget fram till och med Rapporte i tryckt versio ka beställas via Folkhälsoistitutets hemsida där det också fis möjlighet att kostadsfritt ladda er e elektroisk versio. Kolla vår hemsida Försov du dig till favoritsemiariet? Har du glömt bort vad föreläsare hette eller vill du spara ed allt på dator som referesmaterial? Lug, bara lug. I dagara läggs de dagliga tidigara, de här eftertidige och uderlage till föreläsigara ut på hemsida. Där ka du botaisera vilt i vad som skrevs eller sades, eller varför ite skicka ett ex av tidige till kollegor som missade Förebygg.u? Kappa bara i dig på och gå i uder Dokumetatio. Maria Reström. Fem miuters vila. Mycket mer ä så blev det ite för e mycket öjd arragörsgrupp ia det var dags att packa ihop koferese. Och reda i jauari börjar plaerige iför 2011 års Förebygg.u. 8 Förebygg.u göteborg ovember 2009

9 Fest. Osdagkvälles festmiddag bjöd deltagara på e uppskattad möjlighet att slappa av och juta av god mat, gott sällskap och god uderhållig. Foto: Jimmie Hjärtström Möte. Migelfaktor uder pausera mella föreläsigara var hög. E mägd ya kotakter köts och erfareheter utbyttes över e sabb kaffe. Foto: Jesper Eriksso Fokus. Oavsett vilket semiarium ma besökte var åhöraras kocetratiosivå påtaglig. Foto: Aa Riker Förebygg.u göteborg ovember

10 Reda i fyraårsålder börjar vissa bar uppvisa olika former av ormbrytade beteede. Ju tidigare symptome visar sig, desto större är riske för problem seare i livet. Därför är det viktigt att så fort som möjligt erbjuda hjälp och stöd till såväl föräldrar som bar. Tidiga varigssigaler Om ma ite gör ågot alls visar forskig att så måga som 85 procet av de här bare uppvisar ågo form av psykiska problem i vuxe ålder. Ugefär hälfte riskerar att hama i ett asocialt beteede med missbruk och likade. Det är viktigt att göra isatser tidigt och att göra dem på alla område. E isats hemma ger exempelvis begräsad effekt i skola, därför måste ma göra flera isatser samtidigt. I KONFERENSEN Semiarium: Bar som bråkar syerhet är bare blir äldre, säger Ulf Axberg, fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, verksam vid Göteborgs uiversitet. Forskig visar att bar med svårt temperamet är käsligare för miljöpåverka på gott och ot. De tar alltså till sig positiv discipli fortare ä ett bar med lätt temperamet, me påverkas också sabbare av egativ discipli. Bares egeskaper ka visa sig vara orsake till föräldraras beteede och tvärtom. Ma är både orsak till och påverkas av si omgivig. Föräldraträig är ett sätt att hjälpa utsatta familjer. Det är viktigt att börja med e trygg och ärvarade relatio, med kärlek, värme och samverka, aars fugerar det ite. Först är ma har e grud ka ma börja med gräser och kosekveser, aars blir det vigligt. Därför ka jag bli väldigt bekymrad av ett oseriöst tillämpade av de här metodera i vissa teveprogram. Vad är bra föräldrastöd? I regeriges ya atioella strategi för föräldrastöd har ma tittat på vad föräldrar vill, öskar och behöver. Stöd till föräldrar Vad föräldrara behöver är att käa sig bekräftade och kompeteta att ta vara på sig själva och sitt bar. Det hadlar om att ge folk verktyge så att de själva ka ta tag i sia liv, säger Aa Sarkadi, leg läkare, Barhälsovårde i Uppsala och veteskapligt asvarig för de studie som ligger till grud för strategi. Ett sätt att öka förutsättigara för bra föräldrastöd är ökad samverka mella olika aktörer. Det ska bara fias e dörr mot föräldrara oavsett vart ma seda tar väge. För att ge adekvat hjälp är det viktigt att veta vad föräldrar vill Föräldrar vill göra ett bra jobb, de vill Aa Sarkadi. FAKTA/vad föräldrar öskar 4 Träffa adra föräldrar och diskutera vardage med bar 4 Ha tillgåg till experter för att ställa frågor om utveckligsbeteede 4 Få avlastig och praktiskt stöd Semiarium: Föräldrastöd, vad, är, hur? själva ta asvar för sitt bar, de vill vara där för baret, själva söka iformatio och kua käa att ma väljer själv och att ma ite är misslyckad. 4 Hjälp med att sortera iformatio ma efterlyser kvalitetsmärkta sidor på iteret 4 Smidigare sätt att hitta blad samhällets resurser 4 Sabb hjälp är det kiper 4 Stöd till baret vid problem 10 Förebygg.u göteborg ovember 2009

11 Äldre- och folkhälsomiister Maria Larsso kom till Förebygg.u för att berätta om vad regerige vill göra för att miimera riskera för att alkohol och droger ska förstöra liv. Foto: Aa Riker Uthålligt och strukturerat. Det är ledorde för regeriges satsig på förebyggade arbete. I sitt tal på Förebygg.u 2009 lyfte Maria Larsso, äldre- och folkhälsomiister, särskilt fram Göteborgs arbete mot lagig. Viktigt sprida goda exempel KONFERENSEN 11 Tal: Lokalt och regioalt drogförebyggade arbete yckel till framgåg Det är ett förebyggade arbete spruget ur de så kallade Kroobergsmodelle som utvecklats i Växjö. Ett samarbete mella polis, åklagare, fritidsassisteter, skattemydighete och fastighetsbolag. Brottsförebyggade rådet har visat att ett sådat arbete ka miska ugdomars alkoholdrickade i offetlig miljö. Det iebär att färre ugdomar behöver vård för alkoholförgiftig. Dessutom miskar våldsbrotte. Bättre argumet mot lagig är svårt att hitta! Ett arbete helt i lije med regeriges idé om att det ea förebygger det adra; isatser mot alkohol miskar äve rökige. Krafttag mot arkotika leder till att färre dopar sig. Maria Larsso betoade vikte av att goda exempel på lokalt förebyggade arbete sprids och ämde ytterligare ett exempel; Örebro Prevetiosprogram, ÖPP som idag aväds av 65% av ladets kommuer. För det förebyggade arbetet med alkohol, arkotika, tobak och dopig fis det idag lässamordare i alla ladets lä. Nio av tio sveska kommuer har politiskt beslutade program mot droger. Maria Larsso hoppas att äve det sart fis i samtliga kommuer. Eldsjälar är fatastiskt, me det måste fias e struktur bortom dem, som borgar för e kotiuitet i arbetet. Ho poägterade vikte av forskig. Och att ligga i framkat är det gäller lagstiftige, för att komma åt arkotikahadel på ätet. För tillfället udersöks möjlighete att skyddsomhäderta preparat som äu ite klassificerats som droger och som riskerar att aars sprida sig i ugdomsgrupper. De uvarade alkohol- och arkotikapolitiska hadligsplaera gäller till och med 2010 års slut. Vad häder seda? Det är lågt till dess me vi har påbörjat utvärderige av det arbete som gjorts. Höste 2010 ska de ya hadligsplaera vara klara att ta ställig till, säger Maria Larsso. Förebygg.u göteborg ovember

12 Välkomme tillbaka i ovember 2011! Samarbetsparters: Arragörer: 12 Förebygg.u göteborg ovember 2009

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10 13-14 ovember 2013 förebygg.u E viktig Väckarklocka Bar- och äldremiister Maria Larsso om Förebygg.u. Sida 2 ETT GLAS OM DAN? Sambadet mella alkohol och cacer. Sidora 4-5 Härligt med lite medvid Foto Sofia

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015 11-12 ovember 2015 förebygg.u Om att vara ahörig till EN missbrukare S sida 5 När mamma eller pappa sitter i fägelse S sida 4 Ett kvitto på att vi är på rätt väg Foto Sofia Sabel Nia Gual Årets förebyggare

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Frå molekylivå till samhällsytta Dokumetatio frå koferes aktuell forskig om alkohol och arkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Toy Johasso, 1:e vice ordförade i Hälso- och sjukvårdsstyrelse, Västra Götaladsregioe

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

förebygg.nu Förebygg i Göteborg Så fungerar handeln med droger på nätet Vad är det e-rökarna drar i sig? onsdag 11 november

förebygg.nu Förebygg i Göteborg Så fungerar handeln med droger på nätet Vad är det e-rökarna drar i sig? onsdag 11 november osdag 11 ovember förebygg.u Så fugerar hadel med droger på ätet S sidora 4-5 Vad är det e-rökara drar i sig? S sida 3 Foto Sofia Sabel Förebygg i Göteborg Frå regioal koferes till atioell area Sida 2 PROGRAM

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45 Pressmeddelade Frå Regiokasliet 2008 04 22 19:45 Regiofullmäktige 22 april 989 miljoer plus för Västra Götaladsregioe Västra Götaladsregioe redovisar e vist på 989 miljoer för 2007. Det visar årsredovisige

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna.

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna. HC. A derses magiska Sagovärld Eveemagsguide för dig som edast låter fatasi sätta gräsera. 27sept 3ov lightsialigsas.se The 14th Aual Lights Exhibitio Lights i Aligsås e lysade idé. När Lights i Aligsås

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg yhetera NUMMER 3 2015 Jarmo Borg Väl ute i esamhete det är då ma prövas! Aa käer att ho kommit rätt Glimtar frå sommares läger E låg tröskel till LP-kotakte i Eskilstua Mötesplats Kvia i Nässjö Ny LP-skiva

Läs mer

Så ska vi få Sveriges bästa skola

Så ska vi få Sveriges bästa skola Nykvars kommutidig Nr 1-11 Så ska vi få Sveriges bästa skola MOLLY SANDÉN TILL NYKVARNSDAGEN KUNGAPARET BESÖKER NYKVARN LYFT I HEMTJÄNSTEN VÅRENS KULTURPROGRAM TUTAN MARS 2011 Molly Sadé till Nykvarsdage

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT 10.1-10.3) Ordlista till NCT Hypothesis testig Null hypothesis Alterative hypothesis Simple / composite Oe-sided /two-sided Reject Test statistic Type

Läs mer

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes Lijär Algebra (lp 1, 2016) Lösigar till skrivuppgifte Julia Brades Uppgift 1. Betecka mägde av alla matriser med M(). Vi har e elemetvist defiierad additio av två matriser A, B M(). De är defiierad geom

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner.

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner. Föreläsig 12 LV1, Torsdag 12/10 Upplägg 1. Kofidesitervall för proportioer. 2. Kofidesitervall för skillade mella två proportioer. 3. Grafteori Kofidesitervall för proportioer Atag att vi vill skatta adele

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida f.v. Det bjöds på rodellkakor är cirkulatiosplatse ivigdes. Kostverket Nosko - besök frå uderjorde i rodelles

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Specialbygge för vattenrening

Specialbygge för vattenrening Nummer 8 okt 2010 Specialbygge för vattereig på gåg Mera TV-produktio De dövas redaktio i SVT spelar uder höste i ytterligare ett atal avsitt för barkaale i de studio ma irett i lokal A9. - Lokale och

Läs mer

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson Möjligheteras Sölvesborg Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och späade Helée Björklud och Peter Jeppsso Socialdemokrateras program för Sölvesborgs kommu 2010-2014 2 VI ACCEPTERAR INTE

Läs mer

nyheterna Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädjen Rebecka och Markus

nyheterna Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädjen Rebecka och Markus yhetera NUMMER 4 2014 Rebecka och Markus Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädje Deboraträffar i Helsigborg Robba kapitulerade vid korset Joha behövde distase för att börja om Vad sparar vi

Läs mer

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö Istitutioe för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi (MTC) MTC Förstklassig forskig och utbildig i iteratioell miljö Fakta om MTC Talare, moderatorer och orgaisatörer vid MTCs 15-årsjubileumssymposium på

Läs mer

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården Salutogea arbetsfaktorer för friska medarbetare - e ekätstudie iom primärvårde Lia Ejlertsso Bodil Heijbel Göra Ejlertsso Igemar Adersso KRISTIANSTAD UNIVERSITY PRESS Salutogea arbetsfaktorer för friska

Läs mer

NEWS. street. Mattias. Jag insåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper en cannabisvåg bland unga i Sverige

NEWS. street. Mattias. Jag insåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper en cannabisvåg bland unga i Sverige street 2014 NEWS Mattias Jag isåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper e caabisvåg blad uga i Sverige Attityde till droger ka komma att avgöras vid matbordet tar fighte mot drogera! Foto:

Läs mer

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING

DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING DELRAPPORT LÖNEKARTLÄGGNING Lika arbete 2013-2014 Persoalehete 2014-12-08 Dr. P 2014/289 1 Iledig Diskrimierigslage (DL) föreskriver att löekartläggig ska geomföras vart tredje år i syfte att upptäcka,

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt g li m T a s T r Y ö SN f s G M a A d S a lt FÖR Ve a i N l I l A L Årstema 2011 jauari februari 2012 fo a i e pe Program tyrels s r A o S ose Kotakt-sida mm. Past r Högs Persoligt Nr: 23 Bibelordet Vad

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Resultat av läkarförbundets fortbildningsenkät 2006

Resultat av läkarförbundets fortbildningsenkät 2006 Ekätsammaställig 2007-09-12 Politik och professio Resultat av läkarförbudets fortbildigsekät 2006 Läkarförbudets fullmäktige beslöt 2004 att förbudet ska verka för att arbetsgivare tillskjuter fiasiella

Läs mer