NUMMER Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!"

Transkript

1 yhetera NUMMER Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

2 Daiel Cruse Foto: Aders Hällzo Hjälpkassa gav mig tid att bli hel! Efter e hadfull olika behadligar så var det eda raka att säga precis som det var. Nu vill jag verklige få ordig på mitt liv. Orde kom frå Daiel Cruse och var så tydliga så ropet på hjälp kude ite formuleras mycket aorluda. Alla ivolverade visste att dea Daiel egetlige reda hade fått alla chaser till att förädra sitt liv. Skulle ha få e till? När jag kom till Torpahemmet förra året på vårkate och klev i till förestådare Daiel Berger så la jag alla korte på bordet. Jag berättade gaska utförligt för hoom om vem jag är. Det här är vem jag tror att jag är. Det här är vad folk säger att jag är. Och det här är de jag ite vill vara. E behadlig på fyra måader var beviljad frå hemkommue. Skulle det räcka? Svaret blir rätt tydligt för de som följt Daiel geom åre där e hastig överblick berättar om e rätt brokig resa. Mi uppväxt var tuff, pappa var oormalt sträg mot mig och mi syster. När mamma och pappa skildes och pappa gick i i e y relatio så hade jag bara mamma att luta mig mot. Fiale på högstadiet var ige triumf. Starte på gymasiet i IV-programmet varade bara e vecka. Jag blev avstägd frå skola på grud av drogproblem. Som 19-årig blev jag pappa för första gåge me jag var ige bra förebild. Vi var lyckliga me jag var defiitivt ite redo för att ta asvar. Mamma Igrid Cruse som börjat hjälpa till i ett utåtriktat socialt arbete i Västerås är förstås väldigt glad över de framsteg som skett hos Daiel. Jag är så tacksam till Gud och till LP för att Daiel fick de tid ha behövde för att komma rätt i livet. Vi har alltid roligt tillsamams me u märker jag e helt y ödmjukhet hos Daiel. När vi hörs på telefo är det e gladare och piggare röst som svarar i adra äde. E av flera behadligar följde och de uga familje sakade oftast hushållspegar, det blev slitsamt och e separatio sytes oudviklig. Daiel blev kär på ytt och ha trodde sig om mycket. Ha skulle klara det dea gåg äve om ha kämpade för att hålla drogera på avståd. När ha blev ilagd på sjukhus för e operatio av axel så upptäckte ha att ha på ytt blev esam. I mi ya relatio hade vi fått e lite so. Nu hade jag förlorat både hoom och has mamma. Allt brast för mig. E ovaligt geerös läkare skrev ut allt jag pekade på och jag karkade er mig totalt. Det blev 14 dagar av total miesförlust. När jag kvickade till fick jag höra att jag med all saolikhet ite hade klarat ett dyg till. Flera av de viktiga orgae i mi kropp hade reda förberett sig för att släcka er. Daiel hade e tid fuits med i e frikyrka i Malmö där ha upplevt både omsorg och stöd. De gudsrelatioe började u ge sig tillkäa och ha fick e så öd i sitt ire över det som hät och som höll på att häda. Jag bad itesivt och fick e stark upplevelse där Gud sa Jag är med dig Daiel me dea gåge måste du bestämma dig för att u bryter du med allt. Jag isåg att det ite bara hadlade om droger. Mi attityd, mi iställig, mitt beteede ja allt detta ville Gud förädra hos mig. Och u är vi tillbaka på Daiel Bergers arbetsrum på Torpahemmet. Skulle de ta emot mig ige jag som varit på Torpa två gåger förut och dessutom varit i Örebro på LP-Vasastrad? Det var tydlige ite bara jag som isåg att u var det skarpt läge. De trodde på mig, jag var välkomme tillbaka och de fyra måadera gick alldeles för fort. När hemkommue, allt eligt regelboke hörde av sig och sa att u så får du fortsätta di behadlig i vår öppevård blev jag jätterädd. Rädd därför att jag visste att jag ite skulle klara om ågo gammal bekat kackade på och erbjöd mig ågot olämpligt. Alla jag käde var aktiva missbrukare, jag skulle falla pladask. När Daiel berättade att LP som e allra sista utväg ka aväda medel frå hjälpkassa och ha adresserade det till mig släppte all mi rädsla och jag kude fortsätta mi kurs att bygga upp mi ire mobiliserig. Ha sakar egetlige ord för att beskriva det stöd ha fått frå Daiel Berger, has fru Johaa och all persoal på Torpa. När ha samlar sig och tar sats så utbrister ha: För mig hadlar det om att jag aldrig tidigare har blivit bemött med e grudto av så mycket kärlek och omtake. Helt fatastiskt! Idag stortrivs ha omgive av ya väer i församlige i Djursdala i ett som det heter på behadligsspråk, utslussboede. Mi gitarr är e god vä är jag behöver skigra takara. Jag har skrivit ågra låtar som jag också fått tillfälle att framföra som häromdage i ett LP sammahag i Västerås. Där bor mamma och vi möts iblad. För ett år seda käde jag ige meig med livet. Nu är jag full av glädje och ispiratio och vill ödmjuka mig för vad Gud har i beredskap för mig framöver. Och ä e gåg uta hjälpkassa hade jag ite suttit upprätt på de här stole, jag är så tacksam att jag fick de möjlighete. Läs mer om Hjälpkassa på ästa sida! 2 3

3 När alla adra vägar är uttömda För att få e missbrukare att komma tillbaka till samhället krävs stora isatser både ia, uder och efter e behadlig. De flesta som är isatta i problematike är ese om detta tillvägagågssätt. Me vad häder är beslutet att beviljas behadlig av olika orsaker dröjer. Eller i de fall är e behadligstid på tre måader i verklighete upplevs alldeles för kort. Vi som jobbar ära verklighete har byggt upp e erfarehet där vi käer är smärtgräse är ådd. Det gäller båda för de som är i akut behov att få behadlig samt för de som ite är redo att avbryta de, berätta Daiel Berger förestådare på LP-verksamhetes behadligshem i Viebäck, Torpahemmet. Om vi först tittar ärmare på behadligstides lägd vet Daiel att det fis forskig som stöder korta behadligstider. Ma mear att kliete ifråga skärper till sig och lever med vetskape att här ka jag ite slå mig till ro och på så sätt tappa fokus på varför ha eller ho är på behadlig. Visst vi förstår take me jag är tacksam över att vi u i praktike märker av e försiktig återgåg till det tidigare sysättet där kliete i Styrka är att aldrig ge upp... Box Hillerstorp Telefo förekommade fall ka erbjudas förlägig med ytterligare tre måader. Sex-sju måaders behadlig är vi iom LP ite esamma om att ase som e miimigräs. Alterativet att åka tillbaka hem till öppevård efter tre måader fugerar sälla, alkohol och arkotika har kappt gått ur kroppe. Därför är Daiel tacksam över att hjälpkassa fis. När alla adra vägar är uttömda. När vi ser att u är det fara för klites liv. Det vill säga vaemöstret måste brytas, persoe ifråga måste få hjälp. Då är det så sköt och veta att det fis lite muskler iom LP. Att vi som e allra yttersta isats ka förhidra e tragedi. Problemet är å adra sida att e hjälpkassa lätt ka misstolkas eligt Daiel. När jag samtalade med e hadläggare iom socialtjäst kom replike me har ite i ågo form av hjälpkassa? Om vi tack vare stödet frå våra gåvogivare har möjlighete att aväda oss av detta tillvägagågsätt ågo gåg per år så vet jag att det ka betyda räddige för just de persoe, förtydligar ha. Vi tillverkar KYRKBÄNKAR t Daiel Berger förestådare på LP-verksamhetes behadligshem i Viebäck, Torpahemmet TALARSTOLAR SERVERINGSBORD STAPELBARA STOLAR MÖBELMAN Zido Kristesso AB Tel Bjärum Fax Prof. Fred Nyberg Uppsala Det dolda medberoedet Varför är det så skamligt och ret av tabubelagt att prata om medberoede? De fråga har prof. Fred Nyberg ställt sig måga gåger och kommit fram till att det går att prata om det uta att vara allt för utpekade. Måga gillar ite begreppet medberoede, det är så stigmatiserade mear ma. Det missuppfattas och glider uda de förklarigsmodell om ahörigproblematik som ma helst vill ska gälla. Ma mear att begreppet är ute och förlegat. Me medberoede är ädå ågot som kommit upp på dagordige äve för e bredare allmähet. I media så blev tv-serie Djävulsdase som sädes förra höste rejält uppmärksammad. Flera*, blad aat Fred såg fara att detta som så mycket aat kommer glömmas bort. När vi började samtala om att göra e turé för att ytterligare få ut budskapet om vad som meas med att vara medberoede täde jag till. Här fas e möjlighet dels att få ut kuskap me också att få e överblick över förekomst och behov. Att vara medberoede uppmärksammades först i USA där det gått uder amet Codepedecy. Fred tar ut svägara för att vi alla ska förstå vad det hadlar om. Först e kort förklarig på vad det ite är. Någo ka växa upp med ahöriga eller ärståede med e beroedeproblematik. Ma ka i backspegel mias tillbaka på e tid som går upp och er me som ädå är haterbar. Att vara medberoede har i de veteskapliga litterature beskrivits som ågot helt aat, förklarar ha och fortsätter. När e ahörig/ärståede fastar i de beroede parter så pass att hela livet blir förädrat, då är ma i ett tillståd som fått epitetet medberoede. Som ahörig i dessa fall ka du exempelvis ite göra det du hade täkt med ditt liv för hela livet går ut på att skydda, bevara, hjälpa, äga all tid till de beroede parter så mycket att du själv börjar tya bort som mäiska. Å adra sida vill du studtals läma allt ihop och släppa bade, me det går ite. De medberode har till och med tappat kotrolle över sitt eget liv för häge sig åt det här. De som käer ige sig i dea deklaratio är eligt de amerikaska forskara medberoede. Me forskare som ite gillar begreppet medberoede vill hellre tala om adra förklarigsmodel- Vi jobbar u fram kalkyler som visar på vad hela ahörigproblematike (medberoede iklusive) kostar samhället. Det jag sett hititills och som vi räkar med att presetera på Almedale visar att vi har mycket att via om vi bestämmer oss för att ta de medberoedes situatio på allvar, hävdar prof. Fred Nyberg. ler, t ex vill ma lägga fokus på persolighete och mer allmät på de stress det iebär att överhuvudtaget vara ahörig, vare sig det gäller beroede eller ågo aa psykisk komplikatio. Fred hävdar att det ite hadlar om ågo estaka perso här och där. I gruppe ahöriga till missbrukare som består av över 1 miljo mäiskor i Sverige så fis det e ite försumbar subkategori som är medberoede. Det fis idag eligt Fred tillräckligt med uderlag för att dels avsätta resurser för mer forskig. Dels att ma i ahörigsamtal ska fokusera på frågor som berör ite bara ahöriga i allmähet uta särskilt de med symtom som är typiska för ett medberoede. *Turégruppe består blad aat av jouralistera A Söderlud, Saa Ludell, Aika Jakell och Fred Nyberg. Platser som fått besök är Malmö, Gävle, Östersud. Nu i sommar blir det Almedale i Visby. Till dessa framträdade har det varit aktörer och utövare iom vård och socialomsorg som bjudits i. Det har varit fullsatt vid alla tillfälle. 4 5

4 Simoe i Falkeberg Tjejträffe betyder så mycket för mig Jag behöver lära mig att ta plats iför mäiskor och våga stå för att jag i grud och botte har sypukter som jag har rätt att uttrycka. Dessutom är det så mäskligt här på LPkotakte vi ka både skratta och vara seriösa., berättar Simoe. Foto: Tom Begtsso De aktiva på LP-kotakte samlade tillsammas med Simoe och hees lille kille på e fotoruda utaför LP-kotakte i Falkeberg. På tisdages tjejgrupp ka ho vara mig själv och tala käslor på djupet. LP-kotakte i Falkeberg betyder så mycket för Simoe, hees ma Sebastia, deras lille kille Soy, me de här artikel hadlar mest om Simoe. När Simoe följde med si make till LP-kotakte för första gåge sa ho ite mycket. Ho lyssade och iakttog, Sebastia stod för samtalet. När LPkotakte flyttade i i Pigstkyrka u i december började Simoe gå dit både mådag, osdag, fredag och så tjejträffe på tisdagar eftermiddag förstås. Här ka jag prata och vetilera allt det jag varit med om tidigare och det jag vill se häda framöver. Jag mår så bra här, säger Simoe med eftertryck. Ho mis sömlösa ätter och ätter med mardrömmar. De gåger jag kommer hem frå e dag här på LP-kotakte då sover jag så gott. Jag är ju tagit till mig tro också, jag är e kriste, fortsätter ho. Tjejträffara syftar till att blad aat ge hee och de adra ett större självförtroede. Jag behöver lära mig att ta plats iför mäiskor och våga stå för att jag i grud och botte har sypukter som jag har rätt att uttrycka. Dessutom är det så mäskligt här på LP-kotakte vi ka både skratta och vara seriösa. Nu som drogfri och med amfetamiet bakom sig har ho återtagit si persolighet. Tidigare är jag hållit upp med droger har jag kät mig esam. När ma kommer hit får ma e kram, här är ige som dömer mig. Simoe och Sebastia ser fram emot LP:s sommarläger på Gullbraa i sommar. Det blir späade jag kommer att döpa mig i slutet på vecka, avslöjar ho. LUNDIN FASTIGHETSBYRÅ ludi.se seda

5 Aders och Marita Lidholm förbereder för soppluche i Pigstkyrka i Eskilstua LP-ykter i Eskilstua... E god soppluch kryddat med samtal E soppluch i Eskilstua kostar bara 20 kroor. Me det är ite bara för de goda soppas skull som besökara på LP-ykter blir fler och fler. Det har växt fram e kamratskap som ger tisdagara ett iehåll, berättar Marita Lidholm som tillsammas med make Aders hjälps åt att röra i gryta vara tisdag. Vi käde att det fas behov av att utveckla kotaktarbetet och erbjuda ästa steg för alla dem som lämat missbruket bakom sig. Här ger vi tid till var och e att berätta och be för saker som hät se vi träffades seast. Me vi serverar aturligtvis soppa äve åt dem som bara lägtar efter lite gemeskap och aldrig haft drogproblem, tillägger Marita. Esamhete är ett gissel, iflikar Aders och fortsätter. Vi brukar ge utrymme för att berätta hur ma har det geom e måederuda. Iblad är det hät ågot berättar ma mer aars upprepar flera att de trivs så bra med att bara komma till luche. Iblad har vi lite livemusik och iblad ett persoligt vittesbörd. E sposor för brödet har hägt med se starte i mars förra året. Iblad bakar e f d bagare bröd till soppa. Och själva soppa det görs iordig av Magga Gustavsso och levereras av make i god tid på förmidda. Magga är suverä, det är ofta ya späade recept, säger Aders. Iblad är det så mycket praktiskt att Marita käer att ho ite hier med att möta alla. Täk om vi skulle klara av att samlas e dag till i vecka. Kaske ite med soppa me med ett ekelt fika, fortsätter ho och ger oss adra e låg visioär blick. Båda är glada över att det häder så mycket krig LP-arbetet i Eskilstua. Stödboedet med amet Duva fis i fastighete itill och så LP kotakte med ege igåg frå Smedjegata. Sart så ska tre persoer som är ett resultat av det här arbetet döpas och gå med församlige, så härligt berättar Marita. Magga Gustavssos goda soppa har hititills räckt till alla hugriga luchgäster. De levereras i god tid till Pigstkyrka av hees make. Med di hjälp fis det iga hopplösa fall! Kotaktperso i testametfrågor är, Larsolof Egbäck tel Gemeskape har utvecklats uder det här året som soppluche varit igåg. Flera riger sia bekata och påmier att u är det dags. HALSBANDET TILL EWA BÅTEN TILL PETTER EN AKUTBOENDEPLATS TILL LP-VERKSAMHETEN Di testametesgåva ka vara de avgörade isatse är e medmäiska i öd sabbt behöver hjälp. På flera platser i ladet har vi boede som bara vätar på att säga Välkomme! Läs mer i vår folder: Foto: Aders Hällzo

6 Aa-Kari på Deborahuset i Skellefteå Vi är redo för uppdraget Debora projektet Södag de 14 jui (efter gudstjästtid) iviger vi DEBORAHUSET Väkomme på fika och lyssa till framtidsplaera! Se mer ifo på Behovet att få byta miljö e kortare tid för utsatta kvior är stort idag. För att berätta att Deborahuset i Skellefteå fis har förestådare Aa-Kari Ludmark sät ut mejl till alla kommuer i ladet. Dessutom har ho och Nia Eriksso rigt till flera platser och de spotaa respose har varit positiv. Måga har sagt att de hoppas kua återkomma är det är aktuellt. Vi iser att vi har viss kokurres i valet att hålla fast vid öppevårde på hemmapla fastä vi både ser och hör att det bara är e hjälp för stude. De stora bove i sammahaget är esamhete. Tjejera söker sig till de sammahage ma käer till. Tyvärr iebär det alltför ofta destruktiva miljöer me ma väljer detta för där är ma ite esam, kostaterar Aa-Kari. Debora projektet Aa-Kari teckar bilde likt e oas för Deborahuset utaför Skellefteå. Vi vet att vi kommer betyda massor för kvior som verklige behöver oss. Kvior som käer sig rotlösa. Vi vill exempelvis ge e stadig grud och verktyg för att hatera ekoomi, praktiska göromål där arbetsträig är e viktig bit för att skapa struktur i vardage. Ofta fis det så måga, mer eller midre uttalade frågor som uttrycker: Var ska jag väda mig för att få ordig på mitt liv. Vi vill med Deborahuset med kärlek och omtake fias i de sammahage, deklarerar ho och tillägger. Det säger sig självt att måga tjejer som har ett husdjur är väldigt fäst vid det. Därför så kommer vi göra allt vi ka för att välkoma äve hude (eller aat husdjur), berättar Aa-Kari. Vår isch är att ma i förekommade fall är välkomme att ta med sig si hud eller sitt husdjur. E detalj ka tyckas, me vi vet att det ka vara ett avgörade hider för de som behöver byta miljö. Jag har hållit på med hudar i hela mitt liv, tillägger Aa-Kari. Aa-Kari har erfarehet av arbetsmiljöer med persoer med fuktiosedsättigar och olika diagoser. När jag hörde om att Deborahuset behövde volotärer och framöver e förestådare käde jag direkt att det här är ågot för mig. Efter ett atal dialoger med iitiativtagerska Nia Eriksso som berättade om upplägget visade det sig att jag var rätt perso för uppdraget. Jättespäade! Ho vill också passa på och berätta om ivigige av Deborahuset. De blir södage de 14 jui. Vi täker oss e form av kyrkkaffe efter gudstjästtid som vi serverar här ute istället. För mer ifo om tid och att hitta hit, se vår hemsida uppmaar Aa-Kari. Öppettider: Tisd Osd Lörd Vi fis på Patro Pehrs väg 5 i Huddige Tel Foto: Michael Jacobsso Aa-Kari Ludmark, förestådare på Deborahuset LP-sommarkoferes på Drakudde vecka juli Välkomme till samligar för vuxa och bar. Offetliga möte SECOND HAND BLIR FÖRSTA HJÄLP Mer ifo hittar du på:

7 Tisdagar på SKF parkerige De bjuder bäkvärmare på kaffe Det fis iga hopplösa fall för Jesus, Guilla Guldbrad Foto: Söre Eklöf Folk blir så otroligt glada är vi kommer, säger Igabritt Stradberg. Utrustade med kaffe, bullar och smörgåsar söker trio Stradberg/Guldbrad upp mäiskor på Gamlestas bäkar. Pratar e stud och bjuder i till Smyrakyrkas möte. Och besöke är uppskattade. Seda läge. Vi brukar börja här, säger Igabritt Stradberg är vi går över torget utaför SKF:s lokaler. Det är tisdagsförmiddag i Gamlesta i Göteborg. Bredvid hee drar Guilla Guldbrad de lilla blålila kaffevage. Sart parkerar de vid e bäk med två äldre mä, Risto och Raimo. De tackar ite ej. Jättefit!, säger de i kör. Sol eller reg. De kommer med kaffekoppe ädå. Det spelar ige roll, säger Risto. Isatse ikluderar äve Ove Stradberg och has cykel. Ove cyklar rut och letar rätt på gubbara åt oss, säger Igabritt Stradberg om si ma. Vi vill tala om för dem att det fis ett aat liv och att Jesus ka ge e framtid och ett hopp, säger Guilla Guldbrad (till höger). Bredvid står Igabritt Stradberg. Nu har de varit i gåg i tre år här. Dragit rut i Gamlesta. Regelbudet sökade efter fika- och pratsuga. Någo gåg har de gett bort skor. Det är Kristi kärlek som gör det, förklarar Guilla Guldbrad. Vi rör oss utmed spårvagsspåret och SKF:s parkerig. Mot e y bäk omgive av vårgröa träd. Vill du ha kaffe?, frågar Igabritt Stradberg Ha heter Alla Wallé och får sart sällskap av flera adra kvior och mä. Det är ite så måga som bryr sig om folk som super och karkar. Så e så är grej är riktigt häftig. Jag tycker att det är skitbra, säger ha. Det är så fruktasvärt med mäiskor som är esamma, sargade och slaga. De kaske aldrig har träffat på ågo som ser dem eller säger ett väligt ord. Då har vi världes bästa budskap, säger Igabritt Stradberg. Foto: Per-Joha Thör De frågar alltid vilke kyrka vi kommer ifrå. På ågot sätt är det så självklart att om det kommer ågo och bjuder på kaffe så måste det vara frå e kyrka Igabritt Stradberg Uppskattigsvis träffar de ett 15-tal mäiskor varje gåg de är ute. Satsige i Gamlesta kom igåg efter att LP:s verksamhet på Drottiggata i Göteborg stägt höste Då käde vi Grude att till vi ya måste Hus Nord fortsätta träffa missbrukare, säger Igabritt Stradberg.

8 Vi har ågot viktigt att berätta! Det går ite att låta bli att ställa sig fråga vem som har rätt att avgöra vem som ska få vård och vem som blir uta. Utredigar har visat att edast e av fem missbrukare får vård i Sverige idag. Till detta måste läggas det faktum att är vårde ges är de måga gåger utformad utifrå kommues ekoomi och ite utifrå de eskildes behov. Samhället adas uppgivehet är det kommer till missbruk. Alltfler tror ite lägre att det går att bli fri och få ett fugerade liv för de som fastat i missbruk av alkohol, arkotika eller tabletter. Iom LP-verksamhete och iom måga adra ideella och idébura orgaisatioer fis ett stort egagemag och hög kompetes. Nya metoder och idéer tar hela tide form utifrå Tillsammas bygger vi mer ä ett boede vi skapar ett hus att älska. de eskildes behov. Nätverk och vårdkedjor skapas. De uppgivehet iför de svåra problematik som missbruk iebär, fis ite alls på samma sätt hos dessa orgaisatioer. Här fis stora resurser som med bättre stöd frå samhällets sida skulle kua göra så mycket mer. Vi vill vara med och vi vill göra mer! Hela tide möter vi iom LP-verksamhete persoer som tagit sig ur sitt missbruk. Familjer som hittat tillbaka till varadra. Kvior som vågat ta tag i si trasiga livssituatio. Vem ka ite låta bli att smittas av glädje i berättelsera frå de mä och kvior som fått sia liv förvadlade. Vi har ågot viktig att berätta; Det går att komma frå sitt missbruk, det går att få ett fugerade liv i samhället, det går att hitta tillbaka till familj och väer, det går att reparera det som är brustet. Kersti Eriksso Verksamhetsledare Pigst Socialt Behadligshem TORPA Viebäck Björkhaga Nässjö Tel LP URSVIKEN Kolbacksväge URSVIKEN Tel LP VASASTRAND Vasastrad ÖREBRO Tel LP-kotakter ARVIKA Tel AVESTA Tel BODEN Tel BOLLNÄS Tel BORÅS Tel ESKILSTUNA Tel FALKENBERG Tel FINSPÅNG Tel GRÄNNA Tel GÄLLIVARE Tel GÖTEBORG Tel HAGFORS Tel HALLSTAHAMMAR Tel HELSINGBORG Tel HUDDINGE Tel HUDIKSVALL Tel HÄRNÖSAND Tel HÄSSLEHOLM Tel JÄRNA Tel JÖNKÖPING/HUSKVARNA Tel KALIX Tel KARLSKRONA Tel KATRINEHOLM Tel KRAMFORS Tel KRISTIANSTAD Tel KRISTINEHAMN Tel KUMLA Tel KÅLLEKÄRR/TJÖRN Tel LILLA EDET Tel LINDESBERG Tel LINKÖPING Tel LJUSDAL Tel LULEÅ Tel MALÅ Tel MALMÖ Tel Stödboede Eskilstua-Duva Kriebsesgat.16 B Eskilstua Osby-Smede Postgata Osby Märsta-Tigvalla Tigvallaväge 9 M 7tr Märsta Deborahuset Albrektsväge Skellefteå MÄRSTA Tel NYNÄSHAMN Tel OSBY Tel OSKARSHAMN Tel PITEÅ Tel SKELLEFTEÅ Tel SKÄNNINGE Tel SKÖVDE Tel SORSELE Tel STOCKHOLM Tel SUNDSVALL Tel SUNNE Tel SÄFFLE Tel TIBRO Tel TIERP Tel TIMRÅ Tel TORSBY Tel TOMELILLA Tel TORSHÄLLA Tel TROLLHÄTTAN Tel TROSA Tel TYRESÖ Tel UMEÅ Tel UPPLANDS-VÄSBY Tel VARBERG Tel VETLANDA Tel VIMMERBY Tel VÅRGÅRDA Tel VÄNERSBORG Tel VÄRNAMO Tel VÄSTERVIK Tel ÅTVIDABERG Tel ÖREBRO Tel ÖRKELLJUNGA Tel ÖRNSKÖLDSVIK Tel ÖSTERSUND Tel ÖVERTORNEÅ Tel Vireda, Aeby. Tel yhetera utkommer ormalt med 4 r uder året Tidige utges av LP-verksamhete Asvarig utgivare: Ulrika Wadskog Redaktio och medverkade i detta r: Ulrika Wadskog, Börje Dahlkvist, Kersti Eriksso, Emelie Eriksso, Michael Jacobsso, Per-Joha Thör, Tom Begtsso och Aders Hällzo. Tips till redaktioe ka ges uder adress: Aoser: Michael Skoglud Tel: Tryck: V-TAB, jui 2015 LP-VERKSAMHETENS RIKSKONTOR Gustavsludsv. 18 Bromma Postadress: Box BROMMA Tel vx Gåvobakgiro Swisha di gåva till r

9 Posttidig B LP-yhetera Box Bromma 2015 Gullbraagårde Halmstad 29 juli - 2 aug. Hotell Lykta Arjeplog aug. Katta Carlsso Gästade talare & Sågare LP-köre LP Café Ugdom/Bar Offetliga möte

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg yhetera NUMMER 3 2015 Jarmo Borg Väl ute i esamhete det är då ma prövas! Aa käer att ho kommit rätt Glimtar frå sommares läger E låg tröskel till LP-kotakte i Eskilstua Mötesplats Kvia i Nässjö Ny LP-skiva

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

NEWS. street. Mattias. Jag insåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper en cannabisvåg bland unga i Sverige

NEWS. street. Mattias. Jag insåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper en cannabisvåg bland unga i Sverige street 2014 NEWS Mattias Jag isåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper e caabisvåg blad uga i Sverige Attityde till droger ka komma att avgöras vid matbordet tar fighte mot drogera! Foto:

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Innehåller även information från. Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 2-2012

Innehåller även information från. Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 2-2012 Iehåller äve iformatio frå Nyhetsblad till boede i Perstorp Nr 2-2012 PerstorpsFestivale asvarig utgivare Tommy Viebke Tel 0435-39 403 tommy@perstorpsbostader.se adress Perstorps Bostäder Torggata 3 284

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

t att veta tig ik v 2011 2012

t att veta tig ik v 2011 2012 2011 2012 Välkomme! Välkomme till Växjö gymasieskolor! Vi hoppas att du som börjar dia gymasiestudier här hos oss ska ha tre lärorika, utvecklade och itresseväckade år. Vi vill skapa de bästa förutsättigar

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Du står där i kön till incheckningsdisken

Du står där i kön till incheckningsdisken 5 supertua Det är olidligt att resa lågt med e otymplig, ärmast släpbar, dator i packige. Me e riktigt lite dator märks kappt i ryggsäcke, har låg batteritid och är praktisk att jobba med. Vi har testat

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10 13-14 ovember 2013 förebygg.u E viktig Väckarklocka Bar- och äldremiister Maria Larsso om Förebygg.u. Sida 2 ETT GLAS OM DAN? Sambadet mella alkohol och cacer. Sidora 4-5 Härligt med lite medvid Foto Sofia

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra materiallyft Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Media & Kommunikation

Media & Kommunikation ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Media & Kommuikatio DIN GUIDE TILL ökad försäljig 2007 MARS Det redaktioella ordet Förr såg ma till att skriva om det som hät. Numera

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA!

VÄXA OCH HA DET BRA! VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 4-5 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården

Salutogena arbetsfaktorer för friska medarbetare - en enkätstudie inom primärvården Salutogea arbetsfaktorer för friska medarbetare - e ekätstudie iom primärvårde Lia Ejlertsso Bodil Heijbel Göra Ejlertsso Igemar Adersso KRISTIANSTAD UNIVERSITY PRESS Salutogea arbetsfaktorer för friska

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

38 seminarier - 30 myndigheter och organisationer

38 seminarier - 30 myndigheter och organisationer Barrättstorgets delre 38 semiarier - 30 mydigheter och orisatioer PLATTFO R ME N Nyhet! mötesplats TÄLTET, på kostmuseets gård. Kom förbi och diskutera barrättsfrågor. Bemaat kl 11-15 må-fre. Str S :t

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER!

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER! Volvoåkare Geuie Volvo Service I DETTA NUMMER! Vår filosofi På Volvo Lastvagar arbetar vi städigt för att fia ya lösigar som gör våra lastbilar mer bräsleeffektiva och för att miska deras miljöpåverka.

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkert truckarbete Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer