NUMMER Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!"

Transkript

1 yhetera NUMMER Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

2 Daiel Cruse Foto: Aders Hällzo Hjälpkassa gav mig tid att bli hel! Efter e hadfull olika behadligar så var det eda raka att säga precis som det var. Nu vill jag verklige få ordig på mitt liv. Orde kom frå Daiel Cruse och var så tydliga så ropet på hjälp kude ite formuleras mycket aorluda. Alla ivolverade visste att dea Daiel egetlige reda hade fått alla chaser till att förädra sitt liv. Skulle ha få e till? När jag kom till Torpahemmet förra året på vårkate och klev i till förestådare Daiel Berger så la jag alla korte på bordet. Jag berättade gaska utförligt för hoom om vem jag är. Det här är vem jag tror att jag är. Det här är vad folk säger att jag är. Och det här är de jag ite vill vara. E behadlig på fyra måader var beviljad frå hemkommue. Skulle det räcka? Svaret blir rätt tydligt för de som följt Daiel geom åre där e hastig överblick berättar om e rätt brokig resa. Mi uppväxt var tuff, pappa var oormalt sträg mot mig och mi syster. När mamma och pappa skildes och pappa gick i i e y relatio så hade jag bara mamma att luta mig mot. Fiale på högstadiet var ige triumf. Starte på gymasiet i IV-programmet varade bara e vecka. Jag blev avstägd frå skola på grud av drogproblem. Som 19-årig blev jag pappa för första gåge me jag var ige bra förebild. Vi var lyckliga me jag var defiitivt ite redo för att ta asvar. Mamma Igrid Cruse som börjat hjälpa till i ett utåtriktat socialt arbete i Västerås är förstås väldigt glad över de framsteg som skett hos Daiel. Jag är så tacksam till Gud och till LP för att Daiel fick de tid ha behövde för att komma rätt i livet. Vi har alltid roligt tillsamams me u märker jag e helt y ödmjukhet hos Daiel. När vi hörs på telefo är det e gladare och piggare röst som svarar i adra äde. E av flera behadligar följde och de uga familje sakade oftast hushållspegar, det blev slitsamt och e separatio sytes oudviklig. Daiel blev kär på ytt och ha trodde sig om mycket. Ha skulle klara det dea gåg äve om ha kämpade för att hålla drogera på avståd. När ha blev ilagd på sjukhus för e operatio av axel så upptäckte ha att ha på ytt blev esam. I mi ya relatio hade vi fått e lite so. Nu hade jag förlorat både hoom och has mamma. Allt brast för mig. E ovaligt geerös läkare skrev ut allt jag pekade på och jag karkade er mig totalt. Det blev 14 dagar av total miesförlust. När jag kvickade till fick jag höra att jag med all saolikhet ite hade klarat ett dyg till. Flera av de viktiga orgae i mi kropp hade reda förberett sig för att släcka er. Daiel hade e tid fuits med i e frikyrka i Malmö där ha upplevt både omsorg och stöd. De gudsrelatioe började u ge sig tillkäa och ha fick e så öd i sitt ire över det som hät och som höll på att häda. Jag bad itesivt och fick e stark upplevelse där Gud sa Jag är med dig Daiel me dea gåge måste du bestämma dig för att u bryter du med allt. Jag isåg att det ite bara hadlade om droger. Mi attityd, mi iställig, mitt beteede ja allt detta ville Gud förädra hos mig. Och u är vi tillbaka på Daiel Bergers arbetsrum på Torpahemmet. Skulle de ta emot mig ige jag som varit på Torpa två gåger förut och dessutom varit i Örebro på LP-Vasastrad? Det var tydlige ite bara jag som isåg att u var det skarpt läge. De trodde på mig, jag var välkomme tillbaka och de fyra måadera gick alldeles för fort. När hemkommue, allt eligt regelboke hörde av sig och sa att u så får du fortsätta di behadlig i vår öppevård blev jag jätterädd. Rädd därför att jag visste att jag ite skulle klara om ågo gammal bekat kackade på och erbjöd mig ågot olämpligt. Alla jag käde var aktiva missbrukare, jag skulle falla pladask. När Daiel berättade att LP som e allra sista utväg ka aväda medel frå hjälpkassa och ha adresserade det till mig släppte all mi rädsla och jag kude fortsätta mi kurs att bygga upp mi ire mobiliserig. Ha sakar egetlige ord för att beskriva det stöd ha fått frå Daiel Berger, has fru Johaa och all persoal på Torpa. När ha samlar sig och tar sats så utbrister ha: För mig hadlar det om att jag aldrig tidigare har blivit bemött med e grudto av så mycket kärlek och omtake. Helt fatastiskt! Idag stortrivs ha omgive av ya väer i församlige i Djursdala i ett som det heter på behadligsspråk, utslussboede. Mi gitarr är e god vä är jag behöver skigra takara. Jag har skrivit ågra låtar som jag också fått tillfälle att framföra som häromdage i ett LP sammahag i Västerås. Där bor mamma och vi möts iblad. För ett år seda käde jag ige meig med livet. Nu är jag full av glädje och ispiratio och vill ödmjuka mig för vad Gud har i beredskap för mig framöver. Och ä e gåg uta hjälpkassa hade jag ite suttit upprätt på de här stole, jag är så tacksam att jag fick de möjlighete. Läs mer om Hjälpkassa på ästa sida! 2 3

3 När alla adra vägar är uttömda För att få e missbrukare att komma tillbaka till samhället krävs stora isatser både ia, uder och efter e behadlig. De flesta som är isatta i problematike är ese om detta tillvägagågssätt. Me vad häder är beslutet att beviljas behadlig av olika orsaker dröjer. Eller i de fall är e behadligstid på tre måader i verklighete upplevs alldeles för kort. Vi som jobbar ära verklighete har byggt upp e erfarehet där vi käer är smärtgräse är ådd. Det gäller båda för de som är i akut behov att få behadlig samt för de som ite är redo att avbryta de, berätta Daiel Berger förestådare på LP-verksamhetes behadligshem i Viebäck, Torpahemmet. Om vi först tittar ärmare på behadligstides lägd vet Daiel att det fis forskig som stöder korta behadligstider. Ma mear att kliete ifråga skärper till sig och lever med vetskape att här ka jag ite slå mig till ro och på så sätt tappa fokus på varför ha eller ho är på behadlig. Visst vi förstår take me jag är tacksam över att vi u i praktike märker av e försiktig återgåg till det tidigare sysättet där kliete i Styrka är att aldrig ge upp... Box Hillerstorp Telefo förekommade fall ka erbjudas förlägig med ytterligare tre måader. Sex-sju måaders behadlig är vi iom LP ite esamma om att ase som e miimigräs. Alterativet att åka tillbaka hem till öppevård efter tre måader fugerar sälla, alkohol och arkotika har kappt gått ur kroppe. Därför är Daiel tacksam över att hjälpkassa fis. När alla adra vägar är uttömda. När vi ser att u är det fara för klites liv. Det vill säga vaemöstret måste brytas, persoe ifråga måste få hjälp. Då är det så sköt och veta att det fis lite muskler iom LP. Att vi som e allra yttersta isats ka förhidra e tragedi. Problemet är å adra sida att e hjälpkassa lätt ka misstolkas eligt Daiel. När jag samtalade med e hadläggare iom socialtjäst kom replike me har ite i ågo form av hjälpkassa? Om vi tack vare stödet frå våra gåvogivare har möjlighete att aväda oss av detta tillvägagågsätt ågo gåg per år så vet jag att det ka betyda räddige för just de persoe, förtydligar ha. Vi tillverkar KYRKBÄNKAR t Daiel Berger förestådare på LP-verksamhetes behadligshem i Viebäck, Torpahemmet TALARSTOLAR SERVERINGSBORD STAPELBARA STOLAR MÖBELMAN Zido Kristesso AB Tel Bjärum Fax Prof. Fred Nyberg Uppsala Det dolda medberoedet Varför är det så skamligt och ret av tabubelagt att prata om medberoede? De fråga har prof. Fred Nyberg ställt sig måga gåger och kommit fram till att det går att prata om det uta att vara allt för utpekade. Måga gillar ite begreppet medberoede, det är så stigmatiserade mear ma. Det missuppfattas och glider uda de förklarigsmodell om ahörigproblematik som ma helst vill ska gälla. Ma mear att begreppet är ute och förlegat. Me medberoede är ädå ågot som kommit upp på dagordige äve för e bredare allmähet. I media så blev tv-serie Djävulsdase som sädes förra höste rejält uppmärksammad. Flera*, blad aat Fred såg fara att detta som så mycket aat kommer glömmas bort. När vi började samtala om att göra e turé för att ytterligare få ut budskapet om vad som meas med att vara medberoede täde jag till. Här fas e möjlighet dels att få ut kuskap me också att få e överblick över förekomst och behov. Att vara medberoede uppmärksammades först i USA där det gått uder amet Codepedecy. Fred tar ut svägara för att vi alla ska förstå vad det hadlar om. Först e kort förklarig på vad det ite är. Någo ka växa upp med ahöriga eller ärståede med e beroedeproblematik. Ma ka i backspegel mias tillbaka på e tid som går upp och er me som ädå är haterbar. Att vara medberoede har i de veteskapliga litterature beskrivits som ågot helt aat, förklarar ha och fortsätter. När e ahörig/ärståede fastar i de beroede parter så pass att hela livet blir förädrat, då är ma i ett tillståd som fått epitetet medberoede. Som ahörig i dessa fall ka du exempelvis ite göra det du hade täkt med ditt liv för hela livet går ut på att skydda, bevara, hjälpa, äga all tid till de beroede parter så mycket att du själv börjar tya bort som mäiska. Å adra sida vill du studtals läma allt ihop och släppa bade, me det går ite. De medberode har till och med tappat kotrolle över sitt eget liv för häge sig åt det här. De som käer ige sig i dea deklaratio är eligt de amerikaska forskara medberoede. Me forskare som ite gillar begreppet medberoede vill hellre tala om adra förklarigsmodel- Vi jobbar u fram kalkyler som visar på vad hela ahörigproblematike (medberoede iklusive) kostar samhället. Det jag sett hititills och som vi räkar med att presetera på Almedale visar att vi har mycket att via om vi bestämmer oss för att ta de medberoedes situatio på allvar, hävdar prof. Fred Nyberg. ler, t ex vill ma lägga fokus på persolighete och mer allmät på de stress det iebär att överhuvudtaget vara ahörig, vare sig det gäller beroede eller ågo aa psykisk komplikatio. Fred hävdar att det ite hadlar om ågo estaka perso här och där. I gruppe ahöriga till missbrukare som består av över 1 miljo mäiskor i Sverige så fis det e ite försumbar subkategori som är medberoede. Det fis idag eligt Fred tillräckligt med uderlag för att dels avsätta resurser för mer forskig. Dels att ma i ahörigsamtal ska fokusera på frågor som berör ite bara ahöriga i allmähet uta särskilt de med symtom som är typiska för ett medberoede. *Turégruppe består blad aat av jouralistera A Söderlud, Saa Ludell, Aika Jakell och Fred Nyberg. Platser som fått besök är Malmö, Gävle, Östersud. Nu i sommar blir det Almedale i Visby. Till dessa framträdade har det varit aktörer och utövare iom vård och socialomsorg som bjudits i. Det har varit fullsatt vid alla tillfälle. 4 5

4 Simoe i Falkeberg Tjejträffe betyder så mycket för mig Jag behöver lära mig att ta plats iför mäiskor och våga stå för att jag i grud och botte har sypukter som jag har rätt att uttrycka. Dessutom är det så mäskligt här på LPkotakte vi ka både skratta och vara seriösa., berättar Simoe. Foto: Tom Begtsso De aktiva på LP-kotakte samlade tillsammas med Simoe och hees lille kille på e fotoruda utaför LP-kotakte i Falkeberg. På tisdages tjejgrupp ka ho vara mig själv och tala käslor på djupet. LP-kotakte i Falkeberg betyder så mycket för Simoe, hees ma Sebastia, deras lille kille Soy, me de här artikel hadlar mest om Simoe. När Simoe följde med si make till LP-kotakte för första gåge sa ho ite mycket. Ho lyssade och iakttog, Sebastia stod för samtalet. När LPkotakte flyttade i i Pigstkyrka u i december började Simoe gå dit både mådag, osdag, fredag och så tjejträffe på tisdagar eftermiddag förstås. Här ka jag prata och vetilera allt det jag varit med om tidigare och det jag vill se häda framöver. Jag mår så bra här, säger Simoe med eftertryck. Ho mis sömlösa ätter och ätter med mardrömmar. De gåger jag kommer hem frå e dag här på LP-kotakte då sover jag så gott. Jag är ju tagit till mig tro också, jag är e kriste, fortsätter ho. Tjejträffara syftar till att blad aat ge hee och de adra ett större självförtroede. Jag behöver lära mig att ta plats iför mäiskor och våga stå för att jag i grud och botte har sypukter som jag har rätt att uttrycka. Dessutom är det så mäskligt här på LP-kotakte vi ka både skratta och vara seriösa. Nu som drogfri och med amfetamiet bakom sig har ho återtagit si persolighet. Tidigare är jag hållit upp med droger har jag kät mig esam. När ma kommer hit får ma e kram, här är ige som dömer mig. Simoe och Sebastia ser fram emot LP:s sommarläger på Gullbraa i sommar. Det blir späade jag kommer att döpa mig i slutet på vecka, avslöjar ho. LUNDIN FASTIGHETSBYRÅ ludi.se seda

5 Aders och Marita Lidholm förbereder för soppluche i Pigstkyrka i Eskilstua LP-ykter i Eskilstua... E god soppluch kryddat med samtal E soppluch i Eskilstua kostar bara 20 kroor. Me det är ite bara för de goda soppas skull som besökara på LP-ykter blir fler och fler. Det har växt fram e kamratskap som ger tisdagara ett iehåll, berättar Marita Lidholm som tillsammas med make Aders hjälps åt att röra i gryta vara tisdag. Vi käde att det fas behov av att utveckla kotaktarbetet och erbjuda ästa steg för alla dem som lämat missbruket bakom sig. Här ger vi tid till var och e att berätta och be för saker som hät se vi träffades seast. Me vi serverar aturligtvis soppa äve åt dem som bara lägtar efter lite gemeskap och aldrig haft drogproblem, tillägger Marita. Esamhete är ett gissel, iflikar Aders och fortsätter. Vi brukar ge utrymme för att berätta hur ma har det geom e måederuda. Iblad är det hät ågot berättar ma mer aars upprepar flera att de trivs så bra med att bara komma till luche. Iblad har vi lite livemusik och iblad ett persoligt vittesbörd. E sposor för brödet har hägt med se starte i mars förra året. Iblad bakar e f d bagare bröd till soppa. Och själva soppa det görs iordig av Magga Gustavsso och levereras av make i god tid på förmidda. Magga är suverä, det är ofta ya späade recept, säger Aders. Iblad är det så mycket praktiskt att Marita käer att ho ite hier med att möta alla. Täk om vi skulle klara av att samlas e dag till i vecka. Kaske ite med soppa me med ett ekelt fika, fortsätter ho och ger oss adra e låg visioär blick. Båda är glada över att det häder så mycket krig LP-arbetet i Eskilstua. Stödboedet med amet Duva fis i fastighete itill och så LP kotakte med ege igåg frå Smedjegata. Sart så ska tre persoer som är ett resultat av det här arbetet döpas och gå med församlige, så härligt berättar Marita. Magga Gustavssos goda soppa har hititills räckt till alla hugriga luchgäster. De levereras i god tid till Pigstkyrka av hees make. Med di hjälp fis det iga hopplösa fall! Kotaktperso i testametfrågor är, Larsolof Egbäck tel Gemeskape har utvecklats uder det här året som soppluche varit igåg. Flera riger sia bekata och påmier att u är det dags. HALSBANDET TILL EWA BÅTEN TILL PETTER EN AKUTBOENDEPLATS TILL LP-VERKSAMHETEN Di testametesgåva ka vara de avgörade isatse är e medmäiska i öd sabbt behöver hjälp. På flera platser i ladet har vi boede som bara vätar på att säga Välkomme! Läs mer i vår folder: Foto: Aders Hällzo

6 Aa-Kari på Deborahuset i Skellefteå Vi är redo för uppdraget Debora projektet Södag de 14 jui (efter gudstjästtid) iviger vi DEBORAHUSET Väkomme på fika och lyssa till framtidsplaera! Se mer ifo på Behovet att få byta miljö e kortare tid för utsatta kvior är stort idag. För att berätta att Deborahuset i Skellefteå fis har förestådare Aa-Kari Ludmark sät ut mejl till alla kommuer i ladet. Dessutom har ho och Nia Eriksso rigt till flera platser och de spotaa respose har varit positiv. Måga har sagt att de hoppas kua återkomma är det är aktuellt. Vi iser att vi har viss kokurres i valet att hålla fast vid öppevårde på hemmapla fastä vi både ser och hör att det bara är e hjälp för stude. De stora bove i sammahaget är esamhete. Tjejera söker sig till de sammahage ma käer till. Tyvärr iebär det alltför ofta destruktiva miljöer me ma väljer detta för där är ma ite esam, kostaterar Aa-Kari. Debora projektet Aa-Kari teckar bilde likt e oas för Deborahuset utaför Skellefteå. Vi vet att vi kommer betyda massor för kvior som verklige behöver oss. Kvior som käer sig rotlösa. Vi vill exempelvis ge e stadig grud och verktyg för att hatera ekoomi, praktiska göromål där arbetsträig är e viktig bit för att skapa struktur i vardage. Ofta fis det så måga, mer eller midre uttalade frågor som uttrycker: Var ska jag väda mig för att få ordig på mitt liv. Vi vill med Deborahuset med kärlek och omtake fias i de sammahage, deklarerar ho och tillägger. Det säger sig självt att måga tjejer som har ett husdjur är väldigt fäst vid det. Därför så kommer vi göra allt vi ka för att välkoma äve hude (eller aat husdjur), berättar Aa-Kari. Vår isch är att ma i förekommade fall är välkomme att ta med sig si hud eller sitt husdjur. E detalj ka tyckas, me vi vet att det ka vara ett avgörade hider för de som behöver byta miljö. Jag har hållit på med hudar i hela mitt liv, tillägger Aa-Kari. Aa-Kari har erfarehet av arbetsmiljöer med persoer med fuktiosedsättigar och olika diagoser. När jag hörde om att Deborahuset behövde volotärer och framöver e förestådare käde jag direkt att det här är ågot för mig. Efter ett atal dialoger med iitiativtagerska Nia Eriksso som berättade om upplägget visade det sig att jag var rätt perso för uppdraget. Jättespäade! Ho vill också passa på och berätta om ivigige av Deborahuset. De blir södage de 14 jui. Vi täker oss e form av kyrkkaffe efter gudstjästtid som vi serverar här ute istället. För mer ifo om tid och att hitta hit, se vår hemsida uppmaar Aa-Kari. Öppettider: Tisd Osd Lörd Vi fis på Patro Pehrs väg 5 i Huddige Tel Foto: Michael Jacobsso Aa-Kari Ludmark, förestådare på Deborahuset LP-sommarkoferes på Drakudde vecka juli Välkomme till samligar för vuxa och bar. Offetliga möte SECOND HAND BLIR FÖRSTA HJÄLP Mer ifo hittar du på:

7 Tisdagar på SKF parkerige De bjuder bäkvärmare på kaffe Det fis iga hopplösa fall för Jesus, Guilla Guldbrad Foto: Söre Eklöf Folk blir så otroligt glada är vi kommer, säger Igabritt Stradberg. Utrustade med kaffe, bullar och smörgåsar söker trio Stradberg/Guldbrad upp mäiskor på Gamlestas bäkar. Pratar e stud och bjuder i till Smyrakyrkas möte. Och besöke är uppskattade. Seda läge. Vi brukar börja här, säger Igabritt Stradberg är vi går över torget utaför SKF:s lokaler. Det är tisdagsförmiddag i Gamlesta i Göteborg. Bredvid hee drar Guilla Guldbrad de lilla blålila kaffevage. Sart parkerar de vid e bäk med två äldre mä, Risto och Raimo. De tackar ite ej. Jättefit!, säger de i kör. Sol eller reg. De kommer med kaffekoppe ädå. Det spelar ige roll, säger Risto. Isatse ikluderar äve Ove Stradberg och has cykel. Ove cyklar rut och letar rätt på gubbara åt oss, säger Igabritt Stradberg om si ma. Vi vill tala om för dem att det fis ett aat liv och att Jesus ka ge e framtid och ett hopp, säger Guilla Guldbrad (till höger). Bredvid står Igabritt Stradberg. Nu har de varit i gåg i tre år här. Dragit rut i Gamlesta. Regelbudet sökade efter fika- och pratsuga. Någo gåg har de gett bort skor. Det är Kristi kärlek som gör det, förklarar Guilla Guldbrad. Vi rör oss utmed spårvagsspåret och SKF:s parkerig. Mot e y bäk omgive av vårgröa träd. Vill du ha kaffe?, frågar Igabritt Stradberg Ha heter Alla Wallé och får sart sällskap av flera adra kvior och mä. Det är ite så måga som bryr sig om folk som super och karkar. Så e så är grej är riktigt häftig. Jag tycker att det är skitbra, säger ha. Det är så fruktasvärt med mäiskor som är esamma, sargade och slaga. De kaske aldrig har träffat på ågo som ser dem eller säger ett väligt ord. Då har vi världes bästa budskap, säger Igabritt Stradberg. Foto: Per-Joha Thör De frågar alltid vilke kyrka vi kommer ifrå. På ågot sätt är det så självklart att om det kommer ågo och bjuder på kaffe så måste det vara frå e kyrka Igabritt Stradberg Uppskattigsvis träffar de ett 15-tal mäiskor varje gåg de är ute. Satsige i Gamlesta kom igåg efter att LP:s verksamhet på Drottiggata i Göteborg stägt höste Då käde vi Grude att till vi ya måste Hus Nord fortsätta träffa missbrukare, säger Igabritt Stradberg.

8 Vi har ågot viktigt att berätta! Det går ite att låta bli att ställa sig fråga vem som har rätt att avgöra vem som ska få vård och vem som blir uta. Utredigar har visat att edast e av fem missbrukare får vård i Sverige idag. Till detta måste läggas det faktum att är vårde ges är de måga gåger utformad utifrå kommues ekoomi och ite utifrå de eskildes behov. Samhället adas uppgivehet är det kommer till missbruk. Alltfler tror ite lägre att det går att bli fri och få ett fugerade liv för de som fastat i missbruk av alkohol, arkotika eller tabletter. Iom LP-verksamhete och iom måga adra ideella och idébura orgaisatioer fis ett stort egagemag och hög kompetes. Nya metoder och idéer tar hela tide form utifrå Tillsammas bygger vi mer ä ett boede vi skapar ett hus att älska. de eskildes behov. Nätverk och vårdkedjor skapas. De uppgivehet iför de svåra problematik som missbruk iebär, fis ite alls på samma sätt hos dessa orgaisatioer. Här fis stora resurser som med bättre stöd frå samhällets sida skulle kua göra så mycket mer. Vi vill vara med och vi vill göra mer! Hela tide möter vi iom LP-verksamhete persoer som tagit sig ur sitt missbruk. Familjer som hittat tillbaka till varadra. Kvior som vågat ta tag i si trasiga livssituatio. Vem ka ite låta bli att smittas av glädje i berättelsera frå de mä och kvior som fått sia liv förvadlade. Vi har ågot viktig att berätta; Det går att komma frå sitt missbruk, det går att få ett fugerade liv i samhället, det går att hitta tillbaka till familj och väer, det går att reparera det som är brustet. Kersti Eriksso Verksamhetsledare Pigst Socialt Behadligshem TORPA Viebäck Björkhaga Nässjö Tel LP URSVIKEN Kolbacksväge URSVIKEN Tel LP VASASTRAND Vasastrad ÖREBRO Tel LP-kotakter ARVIKA Tel AVESTA Tel BODEN Tel BOLLNÄS Tel BORÅS Tel ESKILSTUNA Tel FALKENBERG Tel FINSPÅNG Tel GRÄNNA Tel GÄLLIVARE Tel GÖTEBORG Tel HAGFORS Tel HALLSTAHAMMAR Tel HELSINGBORG Tel HUDDINGE Tel HUDIKSVALL Tel HÄRNÖSAND Tel HÄSSLEHOLM Tel JÄRNA Tel JÖNKÖPING/HUSKVARNA Tel KALIX Tel KARLSKRONA Tel KATRINEHOLM Tel KRAMFORS Tel KRISTIANSTAD Tel KRISTINEHAMN Tel KUMLA Tel KÅLLEKÄRR/TJÖRN Tel LILLA EDET Tel LINDESBERG Tel LINKÖPING Tel LJUSDAL Tel LULEÅ Tel MALÅ Tel MALMÖ Tel Stödboede Eskilstua-Duva Kriebsesgat.16 B Eskilstua Osby-Smede Postgata Osby Märsta-Tigvalla Tigvallaväge 9 M 7tr Märsta Deborahuset Albrektsväge Skellefteå MÄRSTA Tel NYNÄSHAMN Tel OSBY Tel OSKARSHAMN Tel PITEÅ Tel SKELLEFTEÅ Tel SKÄNNINGE Tel SKÖVDE Tel SORSELE Tel STOCKHOLM Tel SUNDSVALL Tel SUNNE Tel SÄFFLE Tel TIBRO Tel TIERP Tel TIMRÅ Tel TORSBY Tel TOMELILLA Tel TORSHÄLLA Tel TROLLHÄTTAN Tel TROSA Tel TYRESÖ Tel UMEÅ Tel UPPLANDS-VÄSBY Tel VARBERG Tel VETLANDA Tel VIMMERBY Tel VÅRGÅRDA Tel VÄNERSBORG Tel VÄRNAMO Tel VÄSTERVIK Tel ÅTVIDABERG Tel ÖREBRO Tel ÖRKELLJUNGA Tel ÖRNSKÖLDSVIK Tel ÖSTERSUND Tel ÖVERTORNEÅ Tel Vireda, Aeby. Tel yhetera utkommer ormalt med 4 r uder året Tidige utges av LP-verksamhete Asvarig utgivare: Ulrika Wadskog Redaktio och medverkade i detta r: Ulrika Wadskog, Börje Dahlkvist, Kersti Eriksso, Emelie Eriksso, Michael Jacobsso, Per-Joha Thör, Tom Begtsso och Aders Hällzo. Tips till redaktioe ka ges uder adress: Aoser: Michael Skoglud Tel: Tryck: V-TAB, jui 2015 LP-VERKSAMHETENS RIKSKONTOR Gustavsludsv. 18 Bromma Postadress: Box BROMMA Tel vx Gåvobakgiro Swisha di gåva till r

9 Posttidig B LP-yhetera Box Bromma 2015 Gullbraagårde Halmstad 29 juli - 2 aug. Hotell Lykta Arjeplog aug. Katta Carlsso Gästade talare & Sågare LP-köre LP Café Ugdom/Bar Offetliga möte

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek Upp till dans! En etnologisk iakttagelse Av Maria Ek Ett konstprojekt i samarbete med Östhammars kommuns kultur-och fritidsförvaltning genom kulturrådets satsning Kultur för Äldre, samt Kultur i Länet,

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14

SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 SPRICKOR ETT MATERIAL INFÖR TRE DAGAR -14 PÅSKKONFERENS - 17-20 APRIL 2014 - KUNGSPORTEN HUSKVARNA FÖR UNGT FOLK NYFIKNA PÅ VAD PÅSKEN HANDLAR OM 10 ÅR Detta enkla material vill ge ungdomsledare och ungdomsgrupper

Läs mer