-nytt stödboende i Skellefteå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-nytt stödboende i Skellefteå"

Transkript

1 yhetera NUMMER Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret på Risö

2 Deborahuset - ett stödboede med behadligsislag Behovet av kviliga stödboede är stort i hela ladet, alltså äve i Skellefteå. Nu uder mars öppas dörrara för ett Deborahus med Nia Eriksso som iitiativtagare. Täk dig ett stort hus i westerstil med e lite å riades utaför. På tomte fis e midre ladugård, ett växthus ågra husdjur och kaske framöver höor som har värpt ägg lagom till frukost. I köket vätar ybryggt kaffe frå de rosa kaffebryggare, berättar Nia så målades ho bara ka med de för tillfället meterhöga sö utaför föstret. Huset har stått ledigt e tid och itresserade hyresgäster har hört av sig. När Nia berättade om Debora - arbetet käde ägara att det här ligger i lije med deras ega itetioer. Nu studerar de på aa ort. Vårt mål är att komma igåg u uder mars och vi är oga med att detta blir ett eftervårdshem eller lite aorluda uttryckt: ett stödboede med behadligsislag. Take är att välkoma fyra tjejer som på sikt erbjuds praktikplatser i Skellefteå Äve om det blir mycket Skellefteå så vill vi fias till för hela ladet, betoar Nia. Huset som ligger 15 mi frå cetrum hyrs ut möblerat vilket betyder att det mesta reda fis på plats som sägar, bord, stolar, fåtöljer med mera. Jag tror på e veckorytm som iebär arbetsträig fyra dagar i vecka. E dag repeterar vi återfallsprevetio. Sart fis studiehadledigsmaterialet Väge till livet för stödboede klar, de lägtar jag efter. Fredagar slutar vi tidigare för att förbereda för e mysmiddag och kvioforum på kvälle. Var med och stöd IOGT/NTO:s amisamlig för att stoppa alkoholreklame. För varje am som kommer i skickas ett vykort till sprit- och vileveratörsföreige. Läs mer på och kampaje Nu släcker vi alkoholreklame. Ett väldigt bra iitiativ som du som läsare av LP-Nyhetera säkert är itresserade av! Hälsigar Börje Dahlqvist Foto: Michael Jacobsso Samtal vid matbordet i Deborahuset ära Skellefteå. Lördagara blir mer fritt, fortsätter Nia. Bakom projektet står LP-verksamhete cetralt me äve Pigstkyrka i Skellefteå som båda kostaterat att behovet av stödboede är stort. Vi har rigt rut till kraskommuer och fått positiv respos. Äve om det är svårt att lova ågot så käer vi att det här ligger helt rätt i tide. På ästa uppslag berättar Keeth Fahlesso, socialämdes ordförade hur ha som folkvald politiker ser på de idébura verksamhete. Nia behöver flera volotärer till si hjälp och e förestådare med ett helhetsasvar. Titta gära i på uder flike Press och ifo, hälsar ho. Ferbruarisö som ästa ått rekordivå dea viter. Styrka är att aldrig ge upp... Box Hillerstorp Telefo Deborahuset är u färdigmöblerat. Här är ett av gästrumme. Vilket kök vill du umgås i? Gammeldags romatiskt eller sparsmakat 2000-tal? Oavsett smak och stil så behöver det ite va så svårt att få ett ytt kök om du får professioell hjälp. Du ka byta allt i ditt kök eller behålla stommara och ädå få t.ex. stora modera lådor eller ibyggd micro. Allt apassas efter dia mått och öskigar. 1 KÖK i Tehult AB el

3 De idébura isatsera är e resurs - äve i Skellefteå Det fis e positiv iställig till de ideella sektor iom Skellefteåkommu. E av företrädara Keeth Fahlesso, socialämdes ordförade, har e bred erfarehet av att föreigar, sportklubbar och kyrkor bidrar till mågfalde på ett väldigt positivt sätt. Keeth Fahlesso, ordförade i socialämde i Skellefteå (S). Det går ite att sticka uder stol med att ideella sektor är oerhört viktig för att samhället ska fugera. Hade vi ite de skulle vardagsbilde för måga se betydligt dystrare ut, förklarar Keeth. Keeth blev tidigt kotaktad krig plaera på ett kviligt stödboede i kommue. Lite festligt var det är företrädare Nia Erikso frågade om jag käde ige hee. Och visst gjorde jag det. Då som aktiv iom polise är det idag bara att erkäa att hees starka persolighet ka ma ite glömma bort. Därför är det riktigt kul att höra att ho u vill hjälpa adra tjejer att komma vidare i livet. Samtidigt är ha oga med att poägtera att Skellefteå kommu ite bokar upp behadligsplatser i förväg. Jag vet att adra täker aorluda me hos oss fugerar det så att är e kliet behöver hjälp så gör vi e bedömig på omfattig och utifrå det köper vi i de aktuella hjälpe. Med de satsig som u startar har vi ytterligare e aktör på hemmapla som erbjuder sia tjäster. Öskvärt vore aturligtvis att behove skulle miska me Keeth kostaterar att det sarare verkar gå i e aa riktig. E aa utmaig är att blad Västerbottes 15 kommuer har flertalet ite så måga ivåare som Skellefteå och Umeå, me receptet är samverka. Vi hjälps åt iom det sociala området och kommer att fortsätta göra det för att ite de ekoomiska belastige ska bli för stor på de midre kommuera, tillägger ha. Som förtroedevald iom Skellefteå kommu ser ha det ega partiets 70-åriga majoritet som ett resultat av asvar och förtroede. I seaste valet så ökade vi dessutom ågot, vilket iebär att vi måste vära om kvalité och hålla de sociala omsorge högt. Här i bygde fis som sagt ett stort hjärta i och med det stora egagemag jag beskrev iledigsvis. Tillsammas har vi hittat de puls som jag tror är ödvädig. Välkomme i så hjälper vi dig med ågot som du har ytta av hela livet Fäladsgata 4 B Kristiastad Tel Föräldrar- var ite så aiva... Håka Frasso, som jobbar som drogförebyggare iom Öckerö kommu. I det uppdraget ligger det i sakes atur att pröva olika tillvägagågssätt av just förebyggade isatser. E uppmaig: att ite bjuda på alkohol hemma har eligt Håka blivit ågot av ett matra som tyvärr överskuggar mycket aat. Vi ber hoom utveckla de tese som exempelvis Folkhälsomydighete u basuerar ut med full kraft. Är det ite viktigt mear du? Jo självklart, ige ska missuppfatta mig på de pukte. Me erfarehete säger mig att är du övertydlig på e pukt så missar du lätt adra. Det hadlar om mycket mer ä att bjuda e 18-årig Ka du ge exempel? Ja måga! Ma pratar ästa uteslutade om att bjuda respektive ite erbjuda alkohol i hemmet. Här tror jag som sagt att hela kartbilde som visar på varför ugdomar dricker respektive ite dricker allt för sälla viks ut hela väge. Håka mear att vi som föräldrar äve måste ställa oss fråga var ugdomara håller hus på kvällar och helger och vilka de umgås med. Ugdomara måste veta vilka tider som gäller. Det går ite att vara aigslös och falla för grupptrycket och tillåta föräldrafria fester. Nu efter 15 år som drogförebyggare har Håka fått lite distas till hur det är idag frå hur det såg ut är ha började sitt uppdrag. Iom frikyrkosverige är det vi talar om u förhoppigsvis lite av e ickefråga me kaske ädå ite. Ser ma till Öckerö i stort så är frikyrklighete väl represeterad. Trots detta så var drickadet blad det högsta i Sverige för 15 år seda. Det är e av orsakera till att jag idag tror att det är helhete i ugdomsvärlde som måste uppgraderas. I mötet med föräldrars värderigar och iställig har e tydlig förädrig skett över tid. Då möttes Håka av e godtrogehet som gräsade till aivitet. Det fas e utspridd aigslöshet är det gällde tider och platser. 4 5 Håka Frasso, drogförebyggare på Öckerö kommu samt ytterligare ågra orter. Föräldrara gav ugdomara alldeles för fria tyglar. E sak som visserlige skiljer ut Öckerö kommu frå ex e storstad är att här umgås ma i större ålderskullar. Alltså ka e 13-årig sabbt ta itryck av hur e 20-årig beter sig, på gott och ot, vill säga. E käslig passage i livet är är e tjej eller kille lämar låg- och mellastadiet och flyttar upp till högstadiet. Nya lärare och framförallt ya klasskamrater. Här vill Håka ge föräldrar e extra uppmaig att ite vika er sig. Tveka ite att på ett fit sätt göra klart för adra föräldrar var du står! Du ka ite diktera villkore i adra familjer. Me du som förälder har asvaret för dia bar. När tillfälle ges, berätta gära att du absolut ite vill att exempelvis di dotter ska dricka eller röka som miderårig. Och som e följd av det Jag är tacksam för e återkopplig om i ser och hör saker Tar du iitiativet så kommer det per automatik adra ahöriga som delger samma sypukt. Det skapas ett positivt tryck som å adra sida iebär att de förälder som ite samtycker i fråga, kaske täker sig för och agerar utifrå e lägre profil. Förutom hemmaarea Öckerö så är Håka också esam operativ drogförebyggare i Aligsås, Grästorp och Essuga. Utöver det så coachar ha kollegor i 6 ytterligare kommuer. Alla aturligtvis eligt Öckerömetode som du ka läsa mer om på: www. utrotaugdomsfylleriet.se

4 SPIK på skolbesök i Vetlada David Freij, till väster, tillsammas med elever på Withalaskola i Vetlada. SPIK-evet på kvälle. Håka Axéll ite i talarstole uta sittades på desamma, frå ett besök ylige i både skola och Pigstkyrka i Vetlada. Foto: Birger Lallo me u är det lättare. Det räcker att komma dit och sätta sig så kommer ugdomara och vill samtala om allt möjligt. E klurig sak som flera elever ville testa på David var kopplige till Bibel, där det äms om sammahag där alla, äve Jesus drack alkohol. Lite hetsigt blev det, me jag sa aturligtvis att det var så. Till sake hör att vattet sälla var så ret att det gick att dricka samt att jag är gaska klar över att alkoholhalte i måttliga mägder ite var avsedd att berusa ågo. Samtalsklimatet har med tide bara blivit bättre, så äve tillite till att David är e vuxe ma ka lita på. Efter fredagaras ugdomssamligar i kyrka tar jag iblad e tur på torget där det oftast fis mycket folk samlade. Någo gåg har jag hjälpt till i e koflikt. Någo gåg häder det att de persoliga kotaktera som skapas i skola leder till ett besök i kyrka. Jättekul, summerar ha och avslutar med att berätta vad som häder är ha i dialoge med ugdomar får de mest skilda svar är framtidsplaera är i fokus. Kaske är det just detta, att jag som vuxe bryr mig, som är ett steg i helt rätt riktig. David Freij, ugdomspastor i Pigst Vetlada tillbrigar si vardag både iaför och utaför kyrkväggara. Nylige gjorde SPIK och Håka Axéll ett edslag i Vetlada och David ordade med skolbesök med mera. Det käs verklige bra att besöka högstadiet och gymasiet som vi gjort u dessa dagar. Geerellt sätt tror jag att samtalet krig alkohol och droger är lite tut. På mi tid kom bradmäe och berättade att kombiatioe alkohol och bilåkig ite var ok, me det räcker ite. När Håka mötte elevera uder temat Att spela i det viade laget fas där flera tydliga svar som David käde att elevera tog till sig. Budskapet är rakt uta omsvägigar och går lätt att relatera till i de ega vardage. Äve ugdomara i kyrka behöver eligt David föryas i si argumetatio. De upplever u uder si skoltid kaske mer ä ågosi ett tryck att vara på ett visst sätt. För David som tjästgjort tre år som ugdomspastor i Pigst i Vetlada fis äve kotakte med skola i has veckoschema. E dag i vecka fis ha som resursperso på e av högstadieskolora. Vi kommer ofta i på värderigsfrågor. I börja var de lite försiktiga, ia vi lärt käa varadra, Öppettider: Tisd Osd Lörd Vi fis på Patro Pehrs väg 5 i Huddige Tel SECOND HAND BLIR FÖRSTA HJÄLP 6 7

5 Sverre Larssos fem år till stöd för LP Ett tilltal som iebär måga församligsbesök Över fem år har Sverre Larsso (tidigare mågårig vd på tidige DAGEN) tillsammas med Caria Nyma frå LP samt sågarparet Barbro och Stig Adersso besökt så måga som 164 församligar i vårt lad. Och om hälsa står hoom bi fis det mycket som talar för fler möte. Krig jul så råkade Sverre ut för e hjärifarkt som iebar att ha e tid tappade kortmiet samt käde det svårt med balase. Nu i samtalet ågra dagar ia erresa till de årliga Spaievistelse tar ha sig ädå tid och ger e resumé krig iitiativet att stödja LP-verksamhete. Har läkaras gett dig rådet att trappa er u? Nej ite direkt, me att jag behöver ta det lite lugare är ju aturligt och ite så kostigt i mi ålder. Jag fyller 87 i år tror jag, det däremot är iget jag täker på så mycket. Det verkar som det kude fias e take för fortsatta LP-möte till försommare? Det är lite tidigt att säga. Me om jag orkar och Barbro och Stig Adersso följer med så vill jag stötta LP så mycket jag ka. Av alla viktiga verksamhetsgrear hemmahörade i Pigstfamilje så valde du att prioritera LP uder dia sista verksamma år, varför? Jag ska säga dig precis som det är. När jag på e koferes i Norge sitter och lyssar till predika så hör jag äve e aa röst. De röste uppmaar mig att bjuda i till ett stormöte för att stödja de utsatta i drogmissbruket. För mig blev det så tydligt, som ett adligt tilltal. Mötet, Sverre ämer om var i Krokstad, det samhälle på västkuste ha själv är uppväxt i. Isamlig blev rekordstor vilket gjorde det aturligt för de Ett varmt tack Sverre! E del persoer har förmåga att på ett förtroedeigivade sätt förmedla de övertygelse de bär iom sig. Sverre Larsso, du är e av dem som helhjärtat har förstått betydelse av det persoliga egagemaget. Jag vill utrycka ett stort och ierligt tack frå alla de väer som ige aa ville hjälpa. Di medverka på alla de orter i vårt lad har gjort det möjligt för oss iom LP-verksamhete att ta ya iitiativ i vår kallelse att hjälpa de utsatta i samhället. Och di ambitio att fortsätta gläder oss! Tack! Kersti Eriksso Verksamhetsledare Pigst Socialt Sverre Larsso, sart 87 år me fortfarade med glöde att stödja samhällets utsatta. dåvarade LP-ledige att geast ispirera hoom till fler samligar. Förutom paret Adersso har äve Caria Nyma iom LP varit med på flertalet samligar geom åre. Hur måga möte har i haft uder åre? Häromdage fick jag e lista av Barbro, som uder 25 år var mi sekreterare uder DAGEN-tide och som fortfarade har bra koll på platser och bokigar. De lista berättar om 164 platser. Egagemaget att berätta om ett fortsatt socialt arbete är viktigare ä ågosi. Uder de här åre har ärmare 8 miljoer kroor samlats i. E summa som kommer växa ytterligare i och med de troslöfte som givits. Fatastiskt roligt! Du verkar ha lätt för att som ma uttrycker det å fram där du medverkar, är det så? Att å fram, det är ågot ma har eller ite har. Jag hade absolut ite klarat detta uta Barbro och Stigs fatastiska medverka på piao och såg. Samt Caria aturligtvis som själv är ett levade vittesbörd på vad Gud ka göra i e mäiskas liv. Sverre Larsso och has medarbetares möte till stöd för LP-verksamhete! År 2010 Västerås Skellefteå Åtvidaberg Köpig Leksad Bredäg KristetCeter Örebro Nyköpig Jököpig Örtomta Kristieham Uppsala Spåga Umeå Falköpig Liköpig Solletua Södertälje Väramo Norrköpig Vallbykyrka, Västerås Nyhem Eksjö Höö Åstol Röäg Kugälv Ljugskile Möldal Fotö Klädesholme Skärham Öckerö Mullsjö Skövde Uddevalla Mjölby Hjortesbergskyrka, Nyköpig Motala Bakeryd Älväge Varberg Kumla År 2011 Ärla Hudiksvall Edsby Sadvike Borläge Fagersta LivetsOrd, Uppsala Söderham Siljasäs LivetsOrd,Jököpig Avesta Lugås Bolläs Mellerud Brålada Borås Mariestad Småladsstear Nyhem Krokstrad Ägelholm Ulriceham Helsigborg Lappladsvecka Ed Väersborg Falkeberg Tibro Bottaryd Västervik Falu Sala Sudsvall Nyäsham Vrigstad Vaghärad År 2012 Norrtälje Botkyrka FiladelfiaStockholm Karlskoga Karlstad Huskvara Ölmstad Vetlada Agape,Norrköpig Valletua Traås Lidköpig Kugsbacka Ate,Aligsås Götee Osby Bua Halmstad Hässleholm Nyhem Lappladsvecka Krokstrad Vallhamrakyrka,Partille Begtsfors Habo Katrieholm Steugsud LivetsOrd,Göteborg Skara Bredaryd Lekeryd Borås KristaCeter Odesbacke Härösad Åstorp Oskarsham Nybro Kalmar Norrortskyrka,Valletua Sävsjö Väramo År 2013 Strägäs Aspäskyrka,Järfälla Ödeshög Piteå Bode Luleå Robertsfors Åkersberga Laxå Vallhovskyrka,Sadvike Örsköldsvik Vaggeryd Nässjö Hova Taum Gosjö Ljugskile Upplads Väsby Skilligaryd Lidesberg Tyresö Örebro Gridtorpskyrka,Täby Uppsala Huddige Malmbäck År 2014 Hallstahammar Nora Ludvika Lycksele Falköpig Gullbraagårde Korskyrka, Aligsås Norduppladskyrka Skärgårdskyrka, Värmdö Mora Pålsboda Eköpig Gävle Eskilstua Trollhätta Sola Svedjeholmskyrka, Örsköldsvik Bålsta 8 9

6 Målmedvete kartläggig visar på behove Kompetese frå Lillvik fis kvar Arbetet iom LP-verksamhete med att stödja kvior i och krig missbruk tar i år lite adra former i och med att behadligshemmet Lillvik lades ed förra året. De kompetes och erfarehet som byggdes upp hos persoale på Lillvik tas u tillvara i första had geom e kartläggig av de behov som socialtjäst och berörda mydigheter förvätas behöva framöver. Nytt vadrarhem öppar på RISÖ i Viga skärgård Hyr 8 eller 16 bäddar. Ege ö i västerhavet med bad, fiske och aturupplevelser. Veckopris till EXTRA öppigserbjudade 2015 Kom med båt bil eller buss! Mer ifo: Mejla Söre och förboka Risö 2015 Bakgrude till att Lillvik som behadligshem lades ed har flera skäl. De ye ägare i Viebäck behövde huset för ege verksamhet, samtidigt som det itesiva sökadet efter y lokal ite lyckades. Dessutom var beläggige på LP:s behadligshem uder första halvåret 2014 ite bra, detta påverkade också Lillvik. När det u blev så här vill ma ädå frå LP-riks sida ta vara på möjlighete till förädrig och utvecklig. E såda är att LP:s behadligshem i Örebro - LP Vasastrad har fått tillståd att i behadlige också kua ta emot kvior. Ytterligare e är att Aa Svärd och Aica Johasso är ivolverade i ett späade projekt. Vårt uppdrag är att udersöka behovet av kompletterade isatser för utsatta kvior i Smålad, berättar Aa och Aica. Det ka hadla om isatser mot missbruk, våld i ära relatioer, bar/föräldrastöd etc. Fis det vuxa eller ahöriga som vuxit upp i dysfuktioella familjer som ma på ågot sätt ka stödja? Fis det behov hos kvior med psykisk ohälsa och beroede/missbruk, som e y verksamhet iom LP- verksamhete? I vårt uppdrag vill vi ta reda på vad som fis och vad som sakas, där vi hoppas att vi iom LPverksamhete ka vara ett komplemet i ågo form, fortsätter Aa och Aica. Duo för samtal både med dem som har had om missbruks- och öppevårds eheter, chefer samt behadlare och ideella orgaisatioer som arbetar med dea målgrupp samt de som har ett fokus på att hjälpa där våld i ära relatioer förekommer. När det gäller öppevård fis reda e hel del såda verksamhet i kommuera. Det vi reda märker är att stödet riktat specifikt mot kvior brister på flera håll säger, Aa och Aica och fortsätter. Vi tar med oss de frågeställigar och de metoder som blivit viktiga på Lillvik. E kuskap som uda för uda byggts på med e målmedvete kompeteshöjig och utbildig av persoale. Det gällde tex basutbildig krig våld i ära relatioer, samt SKL:s (Sveriges Kommuer och ladstig) bar/ föräldrastödsutbildig. RISÖ - uthyres veckovis till grupper för självhushåll! Aica Johasso och Aa Svärd kartlägger just u behove för kommade isatser till utsatta kvior i Smålad. Iriktig och ambitioe att erbjuda behadlig till kvior fortsätter trots edläggige av Lillvik. Vi började också aväda oss av socialstyrelses ya bedömigsistrumet för arbetet krig våld i ära relatioer, samt arbetade med våldsproblematike både idividuellt och i grupp. Vi hade både barombud och föräldrastödsgrupper. Båda ser de att allt detta frå Lillvikstide utgör e bra grud och tillfälle att föra kostruktiva samtal på olika ivåer är det gäller kviors behov. Ka i reda u se koture av olika behov? Lite tidigt då vi fortfarade är ie i ett isamlade stadium. Drömme är ju att komma fram till e hadligspla där vi ka starta e verksamhet för utsatta kvior som har flera olika isatser, både på grupp och idividivå, för att stödja kvior till medveta val och stärka deras förmåga till att sätta tydliga gräser för sig och evetuella bars liv. Kaske också verksamheter på fler platser, så vi ser fram emot att få återkomma är vi ka berätta mera, summerar de båda. LP-sommarkoferes på Drakudde vecka juli Välkomme till samligar för vuxa och bar. Offetliga möte Mer ifo hittar du på:

7 Bräd-udret på Risö Bräd-udret. Är det ite att ta i lite väl mycket? Nej ite alls, svarar Ja Hildig, e av visioärera bakom vadrarhemmet Risö. Nu har ytterligare e milstolpe passerats och bakgrude visar på ett ätverkade där Herre fis med i sammahaget. Fler och fler persoer får upp ögoe för att u kommer detta projekt att lyckas, fortsätter Ja Hildig hemmahörade på Fotö, e av de bebodda öara lägst ut i de Göteborgska skärgårde. Ja berättar att varje måad är e kamp med ekoomi krig projektet me att höstes sceario som går uder amet brädudret är e vitamiijektio för alla berörda. Och bakgrude är dea. Efter sommare 2014 besökte Ja LP-kotakte i Vårgårda. Alf Wallmark som förestår arbetet täde till på utmaige är ha hörde att u behövs det virke till ett ytt hus för att Risöprojektet ska kua ta ästa steg. Reda samma vecka besökte jag de lokala byggfirma här i sta, berättar Alf och fortsätter. Jag isåg att deras möjlighet att hjälpa ite stämde med mia öskemål. Det gick bättre är jag bestämde mig för att hälsa på Persos Byggcetrum i Bergstea. Platschefe tog sig tid och visade mig rut på gårdspla. Där fas e rätt stor hög av returvirke som jag kude få förmedla. Jag fotade med mobile och visade arbetsgruppe på Risö. Efter ågra dagar kom ågra frå arbetsgruppe upp och vi träffade de som asvarade för returhaterige på Persso Byggcetrum. Vi blev erbjuda fler virkesposter. Byggfirmas ägare visade sig ha goda kotakter i kommue som käer till Risöprojektet. Dessutom erbjöd sig ytterligare ett företag att i omgågar frakta er virket till kraftigt reducerade priser. Det blev fyra trasporter med blad aat fasadvirke i lärkträ som uder höste skeppats med kraförsedd pråm ut till Risö. Det är så härligt att få vara med på ett hör. Det är sådaa här saker som ma vill vara med om, det skapar både egagemag och glädje, säger Alf som gillar är det rör på sig. Iitiativet frå Alf Wallmark, till höger eda, är upprielse till allt det virke som kommit Risöprojektet tillhada. Ytterligare e perso som blivit berörd av visioe krig Risö är Söre Eklöf i Smålad. Ha läste om projektet i LP-Nyhetera E uppdaterig året därpå gjorde hoom itresserad och ha gick vidare och fa Ja Hildigs am på Risös hemsida - Vi åkte er och isåg att här kude jag och mi fru Mariae vara till hjälp. Besöket följdes av flera och Söre köt fler hatverkskuiga småläigar till projektet. Uder höste har de varit till stor hjälp med blad aat sågig, takstolsarbete med mera på det ya Hus Nord som tack vare bräd-udret kuat uppföras. Dessutom var det så sköt att se flika häder frå medarbetare på Jörestrads bygg som la på råspot och första lagret takpapp precis ia höststormara stod för dörre, berättar Söre. Vi här ute är otroligt tacksamma för det extra stödet frå Söre och has team. När vi plaerar för sommare så täker vi oss att gruppe frå Smålad ska fias med på ågot sätt i sommares eklare uthyrig, spåar Ja Hildig. Det som står klart är Hus Väster med 16 bäddar, kök, matsal, wc och dusch. E idealisk plats för de båtbura lilla gruppe eller storfamilje, tillägger Ja som avslutigsvis också vill hälsa välkomme hit till hatverkare iom el och rör. För mer ifo se aos i dea tidig. E del av alla virkesposter som skeppats ut till Risö. På med råspot och papp ia höststormara kommer. Så ser Vigafyr ut frå Risö. Visserlige med teleobjektiv Del av ya Hus Nord och på adra sida sudet ligger Fotö. Grude till ya Hus Nord Söre Eklöf Foto: Söre Eklöf

8 Följ med till Bulgarie och ta del av arbetet som Future&Hope gör De 15 maj reser jag er till Vara, Bulgarie för att maj besöka det arbetet som Future & Hope gör. Det är e orgaisatio som vi iom LP stöder och som gör ugefär detsamma som våra LP-kotakter. Jag reser er varje år och hälsar på väera för att se hur det går. Teamet därere gör upp ett program för oss där vi bl.a ka få besöka ett behadligshem för mä ere i Burgas. Priset varierar me sist kostade mitt flyg 1.890:- t.o.r frå Arlada. Hotell 7 ätter, ekelrum med frukost kostade 3.200:- Det blir förstås billigare om ma delar rum. Käer du att det skulle vara roligt att åka med så ka jag lova e ageäm vistelse blad uderbara härligt frälsta väer och jag har alltid kät mig välsigad är jag åkt hem. Hör av dig till mig så ka vi hjälpas åt att hitta flyg och aat som passar just dig! Behadligshem TORPA Viebäck Björkhaga Nässjö Tel LP URSVIKEN Kolbacksväge URSVIKEN Tel LP VASASTRAND Vasastrad ÖREBRO Tel Stödboede Eskilstua-Duva Kriebsesgat.16 B Eskilstua Osby-Smede Postgata Osby Märsta-Tigvalla Tigvallaväge 9 M 7tr Märsta Deborahuset Albrektsväge Skellefteå... och för övrigt aser vi att fler skulle erbjudas vård! Aette Netta Bygdé telefo: Netta tillsammas med Vera Ivaova som är ledare för arbetet i Vara i Bulgarie. Tillsammas bygger vi mer ä ett boede vi skapar ett hus att älska. GUSTAFS tel Ny öppig i april i gamla Kvare Spamålsgata 6 Öppet: osdag 13-18, Lördag Välkoma! LP-kotakter ARVIKA Tel AVESTA Tel BODEN Tel BOLLNÄS Tel BORÅS Tel ESKILSTUNA Tel FALKENBERG Tel FINSPÅNG Tel GRÄNNA Tel GÄLLIVARE Tel GÖTEBORG Tel HAGFORS Tel HALLSTAHAMMAR Tel HELSINGBORG Tel HUDDINGE Tel HUDIKSVALL Tel HÄRNÖSAND Tel HÄSSLEHOLM Tel JÄRNA Tel JÖNKÖPING/HUSKVARNA Tel KALIX Tel KARLSKRONA Tel KATRINEHOLM Tel KRAMFORS Tel KRISTIANSTAD Tel KRISTINEHAMN Tel KUMLA Tel KÅLLEKÄRR/TJÖRN Tel LILLA EDET Tel LINDESBERG Tel LINKÖPING Tel LJUSDAL Tel LULEÅ Tel MALÅ Tel MALMÖ Tel MÄRSTA Tel NYNÄSHAMN Tel OSBY Tel OSKARSHAMN Tel PITEÅ Tel SKELLEFTEÅ Tel SKÄNNINGE Tel SKÖVDE Tel SORSELE Tel STOCKHOLM Tel SUNDSVALL Tel SUNNE Tel SÄFFLE Tel TIBRO Tel TIERP Tel TIMRÅ Tel TORSBY Tel TOMELILLA Tel TORSHÄLLA Tel TROLLHÄTTAN Tel TROSA Tel TYRESÖ Tel UMEÅ Tel UPPLANDS-VÄSBY Tel VARBERG Tel VETLANDA Tel VIMMERBY Tel VÅRGÅRDA Tel VÄNERSBORG Tel VÄRNAMO Tel VÄSTERVIK Tel ÅTVIDABERG Tel ÖREBRO Tel ÖRKELLJUNGA Tel ÖRNSKÖLDSVIK Tel ÖSTERSUND Tel ÖVERTORNEÅ Tel Vireda, Aeby. Tel LP-VERKSAMHETENS RIKSKONTOR Gustavsludsv. 18 Bromma Postadress: Box BROMMA Tel vx INSAMLINGSSTIFTELSEN Gåvobakgiro Plusgiro yhetera utkommer med ormalt 4 r uder året Tidige utges av LP-verksamhete Asvarig utgivare: Ulrika Wadskog Redaktio och medverkade i detta r: Ulrika Wadskog, Börje Dahlkvist, Håka Axéll, Michael Jacobsso, Söre Eklöf, Birger Lallo och Aders Hällzo. Tips till redaktioe ka ges uder adress: Aoser: Stia Olsso Tel Tryck: V-TAB, mars

9 Posttidig B LP-Nyhetera Box Bromma 2015 Gullbraagårde Halmstad 29 juli - 2 aug. Hotell Lykta Arjeplog aug. Katta Carlsso Gästade talare & Sågare LP-köre LP Café Ugdom/Bar Offetliga möte

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna Tema: Möjligheter i krisen Fiffiga kontorsprylar Tips från optimistiska entreprenörer Vinn konferensresa till Alperna Renée Voltaire En hungrig matföretagare NR 1 2010 Pris 45 kr Eget Företag 1 Ledaren

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Peter Siepen. Sveriges bästa. Maud Olofsson. sociala medier. nyföretagarkommuner. estradör och entreprenör

Peter Siepen. Sveriges bästa. Maud Olofsson. sociala medier. nyföretagarkommuner. estradör och entreprenör Tema: De hetaste branscherna Maximera vinsten med sociala medier Maud Olofsson om nyföretagande Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner Peter Siepen estradör och entreprenör NR 2 2011

Läs mer

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen Tema: Marknadsföring Bästa starthjälpen Iskall Irakier Satsar i Malmö Nyföretagarbarometern: Rekordår för nyföretagandet Anne Abraham Marbrandt Entreprenör och verksamhetschef NR 2 2012 Pris 49 kr Eget

Läs mer

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret Experten tipsar om hästföretagande Guide Starta e-handel Affärsplanen Gör den på nätet Tema Papperslösa kontoret NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande Johanna Elgholm gör livsstilen till yrke

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 POPULARITET, MEDBORGARKONTAKT & ENGAGEMANG 67% KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2014 Vilka kommuner gillasfler mest, FFler sidor, gillare och på Facebook? av Sveriges kommuner haroch vilka

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

31 S L A G K R A F T I G K U LT U R T I D N I N G

31 S L A G K R A F T I G K U LT U R T I D N I N G Vi kollar kulturbudgeten sid 3-5 Smockan 10 år sid 7-15 Jazz i radion sid 16-17 Nr 5 OKT 2007 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Smockan besöker V:a Götaland sid 20-25 Tinnitus ett växande

Läs mer

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Bilaga 3 Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Kodbokens innehåll. Fråga Variabler om undersökningen 1-2 Värderingar 3-5 Skolan 6-17 Politik 18-25

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2012. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 Barbro Engman har ordet 3 Året som gått 4 Hyrskattskampanjen 6 Medlemsutveckling 7 Berättelser 8 Måluppfyllelse 10 Hyresförhandlingar

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 Sprid & dela gärna! Det här är en sammanfattning av rapporten Kommunen på Facebook. Fullständig version finns på www.kreafonbutiken.se KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 FLER SIDOR, MER ENGAGEMANG OCH FLER GILLARE

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrade åläge Strax itill Tegelbruket fl yter Väsbyå fram, katad av ett trevligt promeadstråk. Rofyllda och väldispoerade sovrum. JM reserverar

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Katja Bergendal och kompisarna Gusten och Ludvig Wilén bor i landets bästa kommun. Här de härli lagrarna gr 22

Katja Bergendal och kompisarna Gusten och Ludvig Wilén bor i landets bästa kommun. Här de härli lagrarna gr 22 Katja Bergendal och kompisarna Gusten och Ludvig Wilén bor i landets bästa kommun. Här de härli lagrarna gr 22 fokus 15 21 juni 2007 tio-i-topp 1 Lund 2 Lomma 3 Vellinge 4 Lidingö 5 Danderyd 6 Kungsbacka

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

I DETTA NUMMER: #krisialmedalen

I DETTA NUMMER: #krisialmedalen 2013 / Nr 2 VÄGEN UT SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE I DETTA NUMMER: #krisialmedalen KRIS första muckhämtning utomlands Porträttet med Peter Klang på Gran Canaria Unga KRIS tillbringade

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

EN TIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA

EN TIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA EN TIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKANS UNGA # 2 2013 FÖRTROLIGT Religion + Identitet: Har sex med tro att göra? REMAKE Gammalt blir nytt. PORTRÄTT Caroline för Sverige mot Seger. TROLIGT Andakt:

Läs mer