-nytt stödboende i Skellefteå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-nytt stödboende i Skellefteå"

Transkript

1 yhetera NUMMER Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret på Risö

2 Deborahuset - ett stödboede med behadligsislag Behovet av kviliga stödboede är stort i hela ladet, alltså äve i Skellefteå. Nu uder mars öppas dörrara för ett Deborahus med Nia Eriksso som iitiativtagare. Täk dig ett stort hus i westerstil med e lite å riades utaför. På tomte fis e midre ladugård, ett växthus ågra husdjur och kaske framöver höor som har värpt ägg lagom till frukost. I köket vätar ybryggt kaffe frå de rosa kaffebryggare, berättar Nia så målades ho bara ka med de för tillfället meterhöga sö utaför föstret. Huset har stått ledigt e tid och itresserade hyresgäster har hört av sig. När Nia berättade om Debora - arbetet käde ägara att det här ligger i lije med deras ega itetioer. Nu studerar de på aa ort. Vårt mål är att komma igåg u uder mars och vi är oga med att detta blir ett eftervårdshem eller lite aorluda uttryckt: ett stödboede med behadligsislag. Take är att välkoma fyra tjejer som på sikt erbjuds praktikplatser i Skellefteå Äve om det blir mycket Skellefteå så vill vi fias till för hela ladet, betoar Nia. Huset som ligger 15 mi frå cetrum hyrs ut möblerat vilket betyder att det mesta reda fis på plats som sägar, bord, stolar, fåtöljer med mera. Jag tror på e veckorytm som iebär arbetsträig fyra dagar i vecka. E dag repeterar vi återfallsprevetio. Sart fis studiehadledigsmaterialet Väge till livet för stödboede klar, de lägtar jag efter. Fredagar slutar vi tidigare för att förbereda för e mysmiddag och kvioforum på kvälle. Var med och stöd IOGT/NTO:s amisamlig för att stoppa alkoholreklame. För varje am som kommer i skickas ett vykort till sprit- och vileveratörsföreige. Läs mer på och kampaje Nu släcker vi alkoholreklame. Ett väldigt bra iitiativ som du som läsare av LP-Nyhetera säkert är itresserade av! Hälsigar Börje Dahlqvist Foto: Michael Jacobsso Samtal vid matbordet i Deborahuset ära Skellefteå. Lördagara blir mer fritt, fortsätter Nia. Bakom projektet står LP-verksamhete cetralt me äve Pigstkyrka i Skellefteå som båda kostaterat att behovet av stödboede är stort. Vi har rigt rut till kraskommuer och fått positiv respos. Äve om det är svårt att lova ågot så käer vi att det här ligger helt rätt i tide. På ästa uppslag berättar Keeth Fahlesso, socialämdes ordförade hur ha som folkvald politiker ser på de idébura verksamhete. Nia behöver flera volotärer till si hjälp och e förestådare med ett helhetsasvar. Titta gära i på uder flike Press och ifo, hälsar ho. Ferbruarisö som ästa ått rekordivå dea viter. Styrka är att aldrig ge upp... Box Hillerstorp Telefo Deborahuset är u färdigmöblerat. Här är ett av gästrumme. Vilket kök vill du umgås i? Gammeldags romatiskt eller sparsmakat 2000-tal? Oavsett smak och stil så behöver det ite va så svårt att få ett ytt kök om du får professioell hjälp. Du ka byta allt i ditt kök eller behålla stommara och ädå få t.ex. stora modera lådor eller ibyggd micro. Allt apassas efter dia mått och öskigar. 1 KÖK i Tehult AB el

3 De idébura isatsera är e resurs - äve i Skellefteå Det fis e positiv iställig till de ideella sektor iom Skellefteåkommu. E av företrädara Keeth Fahlesso, socialämdes ordförade, har e bred erfarehet av att föreigar, sportklubbar och kyrkor bidrar till mågfalde på ett väldigt positivt sätt. Keeth Fahlesso, ordförade i socialämde i Skellefteå (S). Det går ite att sticka uder stol med att ideella sektor är oerhört viktig för att samhället ska fugera. Hade vi ite de skulle vardagsbilde för måga se betydligt dystrare ut, förklarar Keeth. Keeth blev tidigt kotaktad krig plaera på ett kviligt stödboede i kommue. Lite festligt var det är företrädare Nia Erikso frågade om jag käde ige hee. Och visst gjorde jag det. Då som aktiv iom polise är det idag bara att erkäa att hees starka persolighet ka ma ite glömma bort. Därför är det riktigt kul att höra att ho u vill hjälpa adra tjejer att komma vidare i livet. Samtidigt är ha oga med att poägtera att Skellefteå kommu ite bokar upp behadligsplatser i förväg. Jag vet att adra täker aorluda me hos oss fugerar det så att är e kliet behöver hjälp så gör vi e bedömig på omfattig och utifrå det köper vi i de aktuella hjälpe. Med de satsig som u startar har vi ytterligare e aktör på hemmapla som erbjuder sia tjäster. Öskvärt vore aturligtvis att behove skulle miska me Keeth kostaterar att det sarare verkar gå i e aa riktig. E aa utmaig är att blad Västerbottes 15 kommuer har flertalet ite så måga ivåare som Skellefteå och Umeå, me receptet är samverka. Vi hjälps åt iom det sociala området och kommer att fortsätta göra det för att ite de ekoomiska belastige ska bli för stor på de midre kommuera, tillägger ha. Som förtroedevald iom Skellefteå kommu ser ha det ega partiets 70-åriga majoritet som ett resultat av asvar och förtroede. I seaste valet så ökade vi dessutom ågot, vilket iebär att vi måste vära om kvalité och hålla de sociala omsorge högt. Här i bygde fis som sagt ett stort hjärta i och med det stora egagemag jag beskrev iledigsvis. Tillsammas har vi hittat de puls som jag tror är ödvädig. Välkomme i så hjälper vi dig med ågot som du har ytta av hela livet Fäladsgata 4 B Kristiastad Tel Föräldrar- var ite så aiva... Håka Frasso, som jobbar som drogförebyggare iom Öckerö kommu. I det uppdraget ligger det i sakes atur att pröva olika tillvägagågssätt av just förebyggade isatser. E uppmaig: att ite bjuda på alkohol hemma har eligt Håka blivit ågot av ett matra som tyvärr överskuggar mycket aat. Vi ber hoom utveckla de tese som exempelvis Folkhälsomydighete u basuerar ut med full kraft. Är det ite viktigt mear du? Jo självklart, ige ska missuppfatta mig på de pukte. Me erfarehete säger mig att är du övertydlig på e pukt så missar du lätt adra. Det hadlar om mycket mer ä att bjuda e 18-årig Ka du ge exempel? Ja måga! Ma pratar ästa uteslutade om att bjuda respektive ite erbjuda alkohol i hemmet. Här tror jag som sagt att hela kartbilde som visar på varför ugdomar dricker respektive ite dricker allt för sälla viks ut hela väge. Håka mear att vi som föräldrar äve måste ställa oss fråga var ugdomara håller hus på kvällar och helger och vilka de umgås med. Ugdomara måste veta vilka tider som gäller. Det går ite att vara aigslös och falla för grupptrycket och tillåta föräldrafria fester. Nu efter 15 år som drogförebyggare har Håka fått lite distas till hur det är idag frå hur det såg ut är ha började sitt uppdrag. Iom frikyrkosverige är det vi talar om u förhoppigsvis lite av e ickefråga me kaske ädå ite. Ser ma till Öckerö i stort så är frikyrklighete väl represeterad. Trots detta så var drickadet blad det högsta i Sverige för 15 år seda. Det är e av orsakera till att jag idag tror att det är helhete i ugdomsvärlde som måste uppgraderas. I mötet med föräldrars värderigar och iställig har e tydlig förädrig skett över tid. Då möttes Håka av e godtrogehet som gräsade till aivitet. Det fas e utspridd aigslöshet är det gällde tider och platser. 4 5 Håka Frasso, drogförebyggare på Öckerö kommu samt ytterligare ågra orter. Föräldrara gav ugdomara alldeles för fria tyglar. E sak som visserlige skiljer ut Öckerö kommu frå ex e storstad är att här umgås ma i större ålderskullar. Alltså ka e 13-årig sabbt ta itryck av hur e 20-årig beter sig, på gott och ot, vill säga. E käslig passage i livet är är e tjej eller kille lämar låg- och mellastadiet och flyttar upp till högstadiet. Nya lärare och framförallt ya klasskamrater. Här vill Håka ge föräldrar e extra uppmaig att ite vika er sig. Tveka ite att på ett fit sätt göra klart för adra föräldrar var du står! Du ka ite diktera villkore i adra familjer. Me du som förälder har asvaret för dia bar. När tillfälle ges, berätta gära att du absolut ite vill att exempelvis di dotter ska dricka eller röka som miderårig. Och som e följd av det Jag är tacksam för e återkopplig om i ser och hör saker Tar du iitiativet så kommer det per automatik adra ahöriga som delger samma sypukt. Det skapas ett positivt tryck som å adra sida iebär att de förälder som ite samtycker i fråga, kaske täker sig för och agerar utifrå e lägre profil. Förutom hemmaarea Öckerö så är Håka också esam operativ drogförebyggare i Aligsås, Grästorp och Essuga. Utöver det så coachar ha kollegor i 6 ytterligare kommuer. Alla aturligtvis eligt Öckerömetode som du ka läsa mer om på: www. utrotaugdomsfylleriet.se

4 SPIK på skolbesök i Vetlada David Freij, till väster, tillsammas med elever på Withalaskola i Vetlada. SPIK-evet på kvälle. Håka Axéll ite i talarstole uta sittades på desamma, frå ett besök ylige i både skola och Pigstkyrka i Vetlada. Foto: Birger Lallo me u är det lättare. Det räcker att komma dit och sätta sig så kommer ugdomara och vill samtala om allt möjligt. E klurig sak som flera elever ville testa på David var kopplige till Bibel, där det äms om sammahag där alla, äve Jesus drack alkohol. Lite hetsigt blev det, me jag sa aturligtvis att det var så. Till sake hör att vattet sälla var så ret att det gick att dricka samt att jag är gaska klar över att alkoholhalte i måttliga mägder ite var avsedd att berusa ågo. Samtalsklimatet har med tide bara blivit bättre, så äve tillite till att David är e vuxe ma ka lita på. Efter fredagaras ugdomssamligar i kyrka tar jag iblad e tur på torget där det oftast fis mycket folk samlade. Någo gåg har jag hjälpt till i e koflikt. Någo gåg häder det att de persoliga kotaktera som skapas i skola leder till ett besök i kyrka. Jättekul, summerar ha och avslutar med att berätta vad som häder är ha i dialoge med ugdomar får de mest skilda svar är framtidsplaera är i fokus. Kaske är det just detta, att jag som vuxe bryr mig, som är ett steg i helt rätt riktig. David Freij, ugdomspastor i Pigst Vetlada tillbrigar si vardag både iaför och utaför kyrkväggara. Nylige gjorde SPIK och Håka Axéll ett edslag i Vetlada och David ordade med skolbesök med mera. Det käs verklige bra att besöka högstadiet och gymasiet som vi gjort u dessa dagar. Geerellt sätt tror jag att samtalet krig alkohol och droger är lite tut. På mi tid kom bradmäe och berättade att kombiatioe alkohol och bilåkig ite var ok, me det räcker ite. När Håka mötte elevera uder temat Att spela i det viade laget fas där flera tydliga svar som David käde att elevera tog till sig. Budskapet är rakt uta omsvägigar och går lätt att relatera till i de ega vardage. Äve ugdomara i kyrka behöver eligt David föryas i si argumetatio. De upplever u uder si skoltid kaske mer ä ågosi ett tryck att vara på ett visst sätt. För David som tjästgjort tre år som ugdomspastor i Pigst i Vetlada fis äve kotakte med skola i has veckoschema. E dag i vecka fis ha som resursperso på e av högstadieskolora. Vi kommer ofta i på värderigsfrågor. I börja var de lite försiktiga, ia vi lärt käa varadra, Öppettider: Tisd Osd Lörd Vi fis på Patro Pehrs väg 5 i Huddige Tel SECOND HAND BLIR FÖRSTA HJÄLP 6 7

5 Sverre Larssos fem år till stöd för LP Ett tilltal som iebär måga församligsbesök Över fem år har Sverre Larsso (tidigare mågårig vd på tidige DAGEN) tillsammas med Caria Nyma frå LP samt sågarparet Barbro och Stig Adersso besökt så måga som 164 församligar i vårt lad. Och om hälsa står hoom bi fis det mycket som talar för fler möte. Krig jul så råkade Sverre ut för e hjärifarkt som iebar att ha e tid tappade kortmiet samt käde det svårt med balase. Nu i samtalet ågra dagar ia erresa till de årliga Spaievistelse tar ha sig ädå tid och ger e resumé krig iitiativet att stödja LP-verksamhete. Har läkaras gett dig rådet att trappa er u? Nej ite direkt, me att jag behöver ta det lite lugare är ju aturligt och ite så kostigt i mi ålder. Jag fyller 87 i år tror jag, det däremot är iget jag täker på så mycket. Det verkar som det kude fias e take för fortsatta LP-möte till försommare? Det är lite tidigt att säga. Me om jag orkar och Barbro och Stig Adersso följer med så vill jag stötta LP så mycket jag ka. Av alla viktiga verksamhetsgrear hemmahörade i Pigstfamilje så valde du att prioritera LP uder dia sista verksamma år, varför? Jag ska säga dig precis som det är. När jag på e koferes i Norge sitter och lyssar till predika så hör jag äve e aa röst. De röste uppmaar mig att bjuda i till ett stormöte för att stödja de utsatta i drogmissbruket. För mig blev det så tydligt, som ett adligt tilltal. Mötet, Sverre ämer om var i Krokstad, det samhälle på västkuste ha själv är uppväxt i. Isamlig blev rekordstor vilket gjorde det aturligt för de Ett varmt tack Sverre! E del persoer har förmåga att på ett förtroedeigivade sätt förmedla de övertygelse de bär iom sig. Sverre Larsso, du är e av dem som helhjärtat har förstått betydelse av det persoliga egagemaget. Jag vill utrycka ett stort och ierligt tack frå alla de väer som ige aa ville hjälpa. Di medverka på alla de orter i vårt lad har gjort det möjligt för oss iom LP-verksamhete att ta ya iitiativ i vår kallelse att hjälpa de utsatta i samhället. Och di ambitio att fortsätta gläder oss! Tack! Kersti Eriksso Verksamhetsledare Pigst Socialt Sverre Larsso, sart 87 år me fortfarade med glöde att stödja samhällets utsatta. dåvarade LP-ledige att geast ispirera hoom till fler samligar. Förutom paret Adersso har äve Caria Nyma iom LP varit med på flertalet samligar geom åre. Hur måga möte har i haft uder åre? Häromdage fick jag e lista av Barbro, som uder 25 år var mi sekreterare uder DAGEN-tide och som fortfarade har bra koll på platser och bokigar. De lista berättar om 164 platser. Egagemaget att berätta om ett fortsatt socialt arbete är viktigare ä ågosi. Uder de här åre har ärmare 8 miljoer kroor samlats i. E summa som kommer växa ytterligare i och med de troslöfte som givits. Fatastiskt roligt! Du verkar ha lätt för att som ma uttrycker det å fram där du medverkar, är det så? Att å fram, det är ågot ma har eller ite har. Jag hade absolut ite klarat detta uta Barbro och Stigs fatastiska medverka på piao och såg. Samt Caria aturligtvis som själv är ett levade vittesbörd på vad Gud ka göra i e mäiskas liv. Sverre Larsso och has medarbetares möte till stöd för LP-verksamhete! År 2010 Västerås Skellefteå Åtvidaberg Köpig Leksad Bredäg KristetCeter Örebro Nyköpig Jököpig Örtomta Kristieham Uppsala Spåga Umeå Falköpig Liköpig Solletua Södertälje Väramo Norrköpig Vallbykyrka, Västerås Nyhem Eksjö Höö Åstol Röäg Kugälv Ljugskile Möldal Fotö Klädesholme Skärham Öckerö Mullsjö Skövde Uddevalla Mjölby Hjortesbergskyrka, Nyköpig Motala Bakeryd Älväge Varberg Kumla År 2011 Ärla Hudiksvall Edsby Sadvike Borläge Fagersta LivetsOrd, Uppsala Söderham Siljasäs LivetsOrd,Jököpig Avesta Lugås Bolläs Mellerud Brålada Borås Mariestad Småladsstear Nyhem Krokstrad Ägelholm Ulriceham Helsigborg Lappladsvecka Ed Väersborg Falkeberg Tibro Bottaryd Västervik Falu Sala Sudsvall Nyäsham Vrigstad Vaghärad År 2012 Norrtälje Botkyrka FiladelfiaStockholm Karlskoga Karlstad Huskvara Ölmstad Vetlada Agape,Norrköpig Valletua Traås Lidköpig Kugsbacka Ate,Aligsås Götee Osby Bua Halmstad Hässleholm Nyhem Lappladsvecka Krokstrad Vallhamrakyrka,Partille Begtsfors Habo Katrieholm Steugsud LivetsOrd,Göteborg Skara Bredaryd Lekeryd Borås KristaCeter Odesbacke Härösad Åstorp Oskarsham Nybro Kalmar Norrortskyrka,Valletua Sävsjö Väramo År 2013 Strägäs Aspäskyrka,Järfälla Ödeshög Piteå Bode Luleå Robertsfors Åkersberga Laxå Vallhovskyrka,Sadvike Örsköldsvik Vaggeryd Nässjö Hova Taum Gosjö Ljugskile Upplads Väsby Skilligaryd Lidesberg Tyresö Örebro Gridtorpskyrka,Täby Uppsala Huddige Malmbäck År 2014 Hallstahammar Nora Ludvika Lycksele Falköpig Gullbraagårde Korskyrka, Aligsås Norduppladskyrka Skärgårdskyrka, Värmdö Mora Pålsboda Eköpig Gävle Eskilstua Trollhätta Sola Svedjeholmskyrka, Örsköldsvik Bålsta 8 9

6 Målmedvete kartläggig visar på behove Kompetese frå Lillvik fis kvar Arbetet iom LP-verksamhete med att stödja kvior i och krig missbruk tar i år lite adra former i och med att behadligshemmet Lillvik lades ed förra året. De kompetes och erfarehet som byggdes upp hos persoale på Lillvik tas u tillvara i första had geom e kartläggig av de behov som socialtjäst och berörda mydigheter förvätas behöva framöver. Nytt vadrarhem öppar på RISÖ i Viga skärgård Hyr 8 eller 16 bäddar. Ege ö i västerhavet med bad, fiske och aturupplevelser. Veckopris till EXTRA öppigserbjudade 2015 Kom med båt bil eller buss! Mer ifo: Mejla Söre och förboka Risö 2015 Bakgrude till att Lillvik som behadligshem lades ed har flera skäl. De ye ägare i Viebäck behövde huset för ege verksamhet, samtidigt som det itesiva sökadet efter y lokal ite lyckades. Dessutom var beläggige på LP:s behadligshem uder första halvåret 2014 ite bra, detta påverkade också Lillvik. När det u blev så här vill ma ädå frå LP-riks sida ta vara på möjlighete till förädrig och utvecklig. E såda är att LP:s behadligshem i Örebro - LP Vasastrad har fått tillståd att i behadlige också kua ta emot kvior. Ytterligare e är att Aa Svärd och Aica Johasso är ivolverade i ett späade projekt. Vårt uppdrag är att udersöka behovet av kompletterade isatser för utsatta kvior i Smålad, berättar Aa och Aica. Det ka hadla om isatser mot missbruk, våld i ära relatioer, bar/föräldrastöd etc. Fis det vuxa eller ahöriga som vuxit upp i dysfuktioella familjer som ma på ågot sätt ka stödja? Fis det behov hos kvior med psykisk ohälsa och beroede/missbruk, som e y verksamhet iom LP- verksamhete? I vårt uppdrag vill vi ta reda på vad som fis och vad som sakas, där vi hoppas att vi iom LPverksamhete ka vara ett komplemet i ågo form, fortsätter Aa och Aica. Duo för samtal både med dem som har had om missbruks- och öppevårds eheter, chefer samt behadlare och ideella orgaisatioer som arbetar med dea målgrupp samt de som har ett fokus på att hjälpa där våld i ära relatioer förekommer. När det gäller öppevård fis reda e hel del såda verksamhet i kommuera. Det vi reda märker är att stödet riktat specifikt mot kvior brister på flera håll säger, Aa och Aica och fortsätter. Vi tar med oss de frågeställigar och de metoder som blivit viktiga på Lillvik. E kuskap som uda för uda byggts på med e målmedvete kompeteshöjig och utbildig av persoale. Det gällde tex basutbildig krig våld i ära relatioer, samt SKL:s (Sveriges Kommuer och ladstig) bar/ föräldrastödsutbildig. RISÖ - uthyres veckovis till grupper för självhushåll! Aica Johasso och Aa Svärd kartlägger just u behove för kommade isatser till utsatta kvior i Smålad. Iriktig och ambitioe att erbjuda behadlig till kvior fortsätter trots edläggige av Lillvik. Vi började också aväda oss av socialstyrelses ya bedömigsistrumet för arbetet krig våld i ära relatioer, samt arbetade med våldsproblematike både idividuellt och i grupp. Vi hade både barombud och föräldrastödsgrupper. Båda ser de att allt detta frå Lillvikstide utgör e bra grud och tillfälle att föra kostruktiva samtal på olika ivåer är det gäller kviors behov. Ka i reda u se koture av olika behov? Lite tidigt då vi fortfarade är ie i ett isamlade stadium. Drömme är ju att komma fram till e hadligspla där vi ka starta e verksamhet för utsatta kvior som har flera olika isatser, både på grupp och idividivå, för att stödja kvior till medveta val och stärka deras förmåga till att sätta tydliga gräser för sig och evetuella bars liv. Kaske också verksamheter på fler platser, så vi ser fram emot att få återkomma är vi ka berätta mera, summerar de båda. LP-sommarkoferes på Drakudde vecka juli Välkomme till samligar för vuxa och bar. Offetliga möte Mer ifo hittar du på:

7 Bräd-udret på Risö Bräd-udret. Är det ite att ta i lite väl mycket? Nej ite alls, svarar Ja Hildig, e av visioärera bakom vadrarhemmet Risö. Nu har ytterligare e milstolpe passerats och bakgrude visar på ett ätverkade där Herre fis med i sammahaget. Fler och fler persoer får upp ögoe för att u kommer detta projekt att lyckas, fortsätter Ja Hildig hemmahörade på Fotö, e av de bebodda öara lägst ut i de Göteborgska skärgårde. Ja berättar att varje måad är e kamp med ekoomi krig projektet me att höstes sceario som går uder amet brädudret är e vitamiijektio för alla berörda. Och bakgrude är dea. Efter sommare 2014 besökte Ja LP-kotakte i Vårgårda. Alf Wallmark som förestår arbetet täde till på utmaige är ha hörde att u behövs det virke till ett ytt hus för att Risöprojektet ska kua ta ästa steg. Reda samma vecka besökte jag de lokala byggfirma här i sta, berättar Alf och fortsätter. Jag isåg att deras möjlighet att hjälpa ite stämde med mia öskemål. Det gick bättre är jag bestämde mig för att hälsa på Persos Byggcetrum i Bergstea. Platschefe tog sig tid och visade mig rut på gårdspla. Där fas e rätt stor hög av returvirke som jag kude få förmedla. Jag fotade med mobile och visade arbetsgruppe på Risö. Efter ågra dagar kom ågra frå arbetsgruppe upp och vi träffade de som asvarade för returhaterige på Persso Byggcetrum. Vi blev erbjuda fler virkesposter. Byggfirmas ägare visade sig ha goda kotakter i kommue som käer till Risöprojektet. Dessutom erbjöd sig ytterligare ett företag att i omgågar frakta er virket till kraftigt reducerade priser. Det blev fyra trasporter med blad aat fasadvirke i lärkträ som uder höste skeppats med kraförsedd pråm ut till Risö. Det är så härligt att få vara med på ett hör. Det är sådaa här saker som ma vill vara med om, det skapar både egagemag och glädje, säger Alf som gillar är det rör på sig. Iitiativet frå Alf Wallmark, till höger eda, är upprielse till allt det virke som kommit Risöprojektet tillhada. Ytterligare e perso som blivit berörd av visioe krig Risö är Söre Eklöf i Smålad. Ha läste om projektet i LP-Nyhetera E uppdaterig året därpå gjorde hoom itresserad och ha gick vidare och fa Ja Hildigs am på Risös hemsida - Vi åkte er och isåg att här kude jag och mi fru Mariae vara till hjälp. Besöket följdes av flera och Söre köt fler hatverkskuiga småläigar till projektet. Uder höste har de varit till stor hjälp med blad aat sågig, takstolsarbete med mera på det ya Hus Nord som tack vare bräd-udret kuat uppföras. Dessutom var det så sköt att se flika häder frå medarbetare på Jörestrads bygg som la på råspot och första lagret takpapp precis ia höststormara stod för dörre, berättar Söre. Vi här ute är otroligt tacksamma för det extra stödet frå Söre och has team. När vi plaerar för sommare så täker vi oss att gruppe frå Smålad ska fias med på ågot sätt i sommares eklare uthyrig, spåar Ja Hildig. Det som står klart är Hus Väster med 16 bäddar, kök, matsal, wc och dusch. E idealisk plats för de båtbura lilla gruppe eller storfamilje, tillägger Ja som avslutigsvis också vill hälsa välkomme hit till hatverkare iom el och rör. För mer ifo se aos i dea tidig. E del av alla virkesposter som skeppats ut till Risö. På med råspot och papp ia höststormara kommer. Så ser Vigafyr ut frå Risö. Visserlige med teleobjektiv Del av ya Hus Nord och på adra sida sudet ligger Fotö. Grude till ya Hus Nord Söre Eklöf Foto: Söre Eklöf

8 Följ med till Bulgarie och ta del av arbetet som Future&Hope gör De 15 maj reser jag er till Vara, Bulgarie för att maj besöka det arbetet som Future & Hope gör. Det är e orgaisatio som vi iom LP stöder och som gör ugefär detsamma som våra LP-kotakter. Jag reser er varje år och hälsar på väera för att se hur det går. Teamet därere gör upp ett program för oss där vi bl.a ka få besöka ett behadligshem för mä ere i Burgas. Priset varierar me sist kostade mitt flyg 1.890:- t.o.r frå Arlada. Hotell 7 ätter, ekelrum med frukost kostade 3.200:- Det blir förstås billigare om ma delar rum. Käer du att det skulle vara roligt att åka med så ka jag lova e ageäm vistelse blad uderbara härligt frälsta väer och jag har alltid kät mig välsigad är jag åkt hem. Hör av dig till mig så ka vi hjälpas åt att hitta flyg och aat som passar just dig! Behadligshem TORPA Viebäck Björkhaga Nässjö Tel LP URSVIKEN Kolbacksväge URSVIKEN Tel LP VASASTRAND Vasastrad ÖREBRO Tel Stödboede Eskilstua-Duva Kriebsesgat.16 B Eskilstua Osby-Smede Postgata Osby Märsta-Tigvalla Tigvallaväge 9 M 7tr Märsta Deborahuset Albrektsväge Skellefteå... och för övrigt aser vi att fler skulle erbjudas vård! Aette Netta Bygdé telefo: Netta tillsammas med Vera Ivaova som är ledare för arbetet i Vara i Bulgarie. Tillsammas bygger vi mer ä ett boede vi skapar ett hus att älska. GUSTAFS tel Ny öppig i april i gamla Kvare Spamålsgata 6 Öppet: osdag 13-18, Lördag Välkoma! LP-kotakter ARVIKA Tel AVESTA Tel BODEN Tel BOLLNÄS Tel BORÅS Tel ESKILSTUNA Tel FALKENBERG Tel FINSPÅNG Tel GRÄNNA Tel GÄLLIVARE Tel GÖTEBORG Tel HAGFORS Tel HALLSTAHAMMAR Tel HELSINGBORG Tel HUDDINGE Tel HUDIKSVALL Tel HÄRNÖSAND Tel HÄSSLEHOLM Tel JÄRNA Tel JÖNKÖPING/HUSKVARNA Tel KALIX Tel KARLSKRONA Tel KATRINEHOLM Tel KRAMFORS Tel KRISTIANSTAD Tel KRISTINEHAMN Tel KUMLA Tel KÅLLEKÄRR/TJÖRN Tel LILLA EDET Tel LINDESBERG Tel LINKÖPING Tel LJUSDAL Tel LULEÅ Tel MALÅ Tel MALMÖ Tel MÄRSTA Tel NYNÄSHAMN Tel OSBY Tel OSKARSHAMN Tel PITEÅ Tel SKELLEFTEÅ Tel SKÄNNINGE Tel SKÖVDE Tel SORSELE Tel STOCKHOLM Tel SUNDSVALL Tel SUNNE Tel SÄFFLE Tel TIBRO Tel TIERP Tel TIMRÅ Tel TORSBY Tel TOMELILLA Tel TORSHÄLLA Tel TROLLHÄTTAN Tel TROSA Tel TYRESÖ Tel UMEÅ Tel UPPLANDS-VÄSBY Tel VARBERG Tel VETLANDA Tel VIMMERBY Tel VÅRGÅRDA Tel VÄNERSBORG Tel VÄRNAMO Tel VÄSTERVIK Tel ÅTVIDABERG Tel ÖREBRO Tel ÖRKELLJUNGA Tel ÖRNSKÖLDSVIK Tel ÖSTERSUND Tel ÖVERTORNEÅ Tel Vireda, Aeby. Tel LP-VERKSAMHETENS RIKSKONTOR Gustavsludsv. 18 Bromma Postadress: Box BROMMA Tel vx INSAMLINGSSTIFTELSEN Gåvobakgiro Plusgiro yhetera utkommer med ormalt 4 r uder året Tidige utges av LP-verksamhete Asvarig utgivare: Ulrika Wadskog Redaktio och medverkade i detta r: Ulrika Wadskog, Börje Dahlkvist, Håka Axéll, Michael Jacobsso, Söre Eklöf, Birger Lallo och Aders Hällzo. Tips till redaktioe ka ges uder adress: Aoser: Stia Olsso Tel Tryck: V-TAB, mars

9 Posttidig B LP-Nyhetera Box Bromma 2015 Gullbraagårde Halmstad 29 juli - 2 aug. Hotell Lykta Arjeplog aug. Katta Carlsso Gästade talare & Sågare LP-köre LP Café Ugdom/Bar Offetliga möte

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg yhetera NUMMER 3 2015 Jarmo Borg Väl ute i esamhete det är då ma prövas! Aa käer att ho kommit rätt Glimtar frå sommares läger E låg tröskel till LP-kotakte i Eskilstua Mötesplats Kvia i Nässjö Ny LP-skiva

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

NEWS. street. Mattias. Jag insåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper en cannabisvåg bland unga i Sverige

NEWS. street. Mattias. Jag insåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper en cannabisvåg bland unga i Sverige street 2014 NEWS Mattias Jag isåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper e caabisvåg blad uga i Sverige Attityde till droger ka komma att avgöras vid matbordet tar fighte mot drogera! Foto:

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Andel ek utsatta barn och Antal JA svar. Antal barn per handläggare, och antal JA svar. kommun antal JA andel ek utsatt barn

Andel ek utsatta barn och Antal JA svar. Antal barn per handläggare, och antal JA svar. kommun antal JA andel ek utsatt barn kommu atal JA adel ek utsatt bar Vigåker 24 2% Gesta 3 1% Nyköpig 42 18% Oxelösud 32 1% Fl 3 29% Katrieholm 3 2% Eskilstua 36 27% Strägäs 29 14% Trosa 21 1% 4 Adel ek utsatta bar och Atal JA svar 4 3 3

Läs mer

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10 13-14 ovember 2013 förebygg.u E viktig Väckarklocka Bar- och äldremiister Maria Larsso om Förebygg.u. Sida 2 ETT GLAS OM DAN? Sambadet mella alkohol och cacer. Sidora 4-5 Härligt med lite medvid Foto Sofia

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Biovärme och biokraftvärme 1998

Biovärme och biokraftvärme 1998 Biovärme och biokraftvärme 1998 Fjärrvärmeföreningen producerar varje år en statistik över produktion av fjärrvärme och bränsleanvändningen bland föreningens medlemmar. Vår vana trogen gör vi ett urval,

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm

Anmäl intresse nu! BRF SKALDEN. bostadsrätter. Antal lägenheter: 47 Säljstart: Hösten 2014 Inflyttning: Prel. 2016 Antal rum: 1 4 rok ca 35 86 kvm Amäl itresse u! BR SADE bostadsrätter Atal lägeheter: 7 Säljstart: öste Iflyttig: Prel. 6 Atal rum: rok ca 5 8 Alla lägeheter har balkog eller uteplats. iss fis i huset. vadratsmarta lägeheter i cetrala

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Innehåller även information från. Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 2-2012

Innehåller även information från. Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 2-2012 Iehåller äve iformatio frå Nyhetsblad till boede i Perstorp Nr 2-2012 PerstorpsFestivale asvarig utgivare Tommy Viebke Tel 0435-39 403 tommy@perstorpsbostader.se adress Perstorps Bostäder Torggata 3 284

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer