-nytt stödboende i Skellefteå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-nytt stödboende i Skellefteå"

Transkript

1 yhetera NUMMER Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret på Risö

2 Deborahuset - ett stödboede med behadligsislag Behovet av kviliga stödboede är stort i hela ladet, alltså äve i Skellefteå. Nu uder mars öppas dörrara för ett Deborahus med Nia Eriksso som iitiativtagare. Täk dig ett stort hus i westerstil med e lite å riades utaför. På tomte fis e midre ladugård, ett växthus ågra husdjur och kaske framöver höor som har värpt ägg lagom till frukost. I köket vätar ybryggt kaffe frå de rosa kaffebryggare, berättar Nia så målades ho bara ka med de för tillfället meterhöga sö utaför föstret. Huset har stått ledigt e tid och itresserade hyresgäster har hört av sig. När Nia berättade om Debora - arbetet käde ägara att det här ligger i lije med deras ega itetioer. Nu studerar de på aa ort. Vårt mål är att komma igåg u uder mars och vi är oga med att detta blir ett eftervårdshem eller lite aorluda uttryckt: ett stödboede med behadligsislag. Take är att välkoma fyra tjejer som på sikt erbjuds praktikplatser i Skellefteå Äve om det blir mycket Skellefteå så vill vi fias till för hela ladet, betoar Nia. Huset som ligger 15 mi frå cetrum hyrs ut möblerat vilket betyder att det mesta reda fis på plats som sägar, bord, stolar, fåtöljer med mera. Jag tror på e veckorytm som iebär arbetsträig fyra dagar i vecka. E dag repeterar vi återfallsprevetio. Sart fis studiehadledigsmaterialet Väge till livet för stödboede klar, de lägtar jag efter. Fredagar slutar vi tidigare för att förbereda för e mysmiddag och kvioforum på kvälle. Var med och stöd IOGT/NTO:s amisamlig för att stoppa alkoholreklame. För varje am som kommer i skickas ett vykort till sprit- och vileveratörsföreige. Läs mer på och kampaje Nu släcker vi alkoholreklame. Ett väldigt bra iitiativ som du som läsare av LP-Nyhetera säkert är itresserade av! Hälsigar Börje Dahlqvist Foto: Michael Jacobsso Samtal vid matbordet i Deborahuset ära Skellefteå. Lördagara blir mer fritt, fortsätter Nia. Bakom projektet står LP-verksamhete cetralt me äve Pigstkyrka i Skellefteå som båda kostaterat att behovet av stödboede är stort. Vi har rigt rut till kraskommuer och fått positiv respos. Äve om det är svårt att lova ågot så käer vi att det här ligger helt rätt i tide. På ästa uppslag berättar Keeth Fahlesso, socialämdes ordförade hur ha som folkvald politiker ser på de idébura verksamhete. Nia behöver flera volotärer till si hjälp och e förestådare med ett helhetsasvar. Titta gära i på uder flike Press och ifo, hälsar ho. Ferbruarisö som ästa ått rekordivå dea viter. Styrka är att aldrig ge upp... Box Hillerstorp Telefo Deborahuset är u färdigmöblerat. Här är ett av gästrumme. Vilket kök vill du umgås i? Gammeldags romatiskt eller sparsmakat 2000-tal? Oavsett smak och stil så behöver det ite va så svårt att få ett ytt kök om du får professioell hjälp. Du ka byta allt i ditt kök eller behålla stommara och ädå få t.ex. stora modera lådor eller ibyggd micro. Allt apassas efter dia mått och öskigar. 1 KÖK i Tehult AB el

3 De idébura isatsera är e resurs - äve i Skellefteå Det fis e positiv iställig till de ideella sektor iom Skellefteåkommu. E av företrädara Keeth Fahlesso, socialämdes ordförade, har e bred erfarehet av att föreigar, sportklubbar och kyrkor bidrar till mågfalde på ett väldigt positivt sätt. Keeth Fahlesso, ordförade i socialämde i Skellefteå (S). Det går ite att sticka uder stol med att ideella sektor är oerhört viktig för att samhället ska fugera. Hade vi ite de skulle vardagsbilde för måga se betydligt dystrare ut, förklarar Keeth. Keeth blev tidigt kotaktad krig plaera på ett kviligt stödboede i kommue. Lite festligt var det är företrädare Nia Erikso frågade om jag käde ige hee. Och visst gjorde jag det. Då som aktiv iom polise är det idag bara att erkäa att hees starka persolighet ka ma ite glömma bort. Därför är det riktigt kul att höra att ho u vill hjälpa adra tjejer att komma vidare i livet. Samtidigt är ha oga med att poägtera att Skellefteå kommu ite bokar upp behadligsplatser i förväg. Jag vet att adra täker aorluda me hos oss fugerar det så att är e kliet behöver hjälp så gör vi e bedömig på omfattig och utifrå det köper vi i de aktuella hjälpe. Med de satsig som u startar har vi ytterligare e aktör på hemmapla som erbjuder sia tjäster. Öskvärt vore aturligtvis att behove skulle miska me Keeth kostaterar att det sarare verkar gå i e aa riktig. E aa utmaig är att blad Västerbottes 15 kommuer har flertalet ite så måga ivåare som Skellefteå och Umeå, me receptet är samverka. Vi hjälps åt iom det sociala området och kommer att fortsätta göra det för att ite de ekoomiska belastige ska bli för stor på de midre kommuera, tillägger ha. Som förtroedevald iom Skellefteå kommu ser ha det ega partiets 70-åriga majoritet som ett resultat av asvar och förtroede. I seaste valet så ökade vi dessutom ågot, vilket iebär att vi måste vära om kvalité och hålla de sociala omsorge högt. Här i bygde fis som sagt ett stort hjärta i och med det stora egagemag jag beskrev iledigsvis. Tillsammas har vi hittat de puls som jag tror är ödvädig. Välkomme i så hjälper vi dig med ågot som du har ytta av hela livet Fäladsgata 4 B Kristiastad Tel Föräldrar- var ite så aiva... Håka Frasso, som jobbar som drogförebyggare iom Öckerö kommu. I det uppdraget ligger det i sakes atur att pröva olika tillvägagågssätt av just förebyggade isatser. E uppmaig: att ite bjuda på alkohol hemma har eligt Håka blivit ågot av ett matra som tyvärr överskuggar mycket aat. Vi ber hoom utveckla de tese som exempelvis Folkhälsomydighete u basuerar ut med full kraft. Är det ite viktigt mear du? Jo självklart, ige ska missuppfatta mig på de pukte. Me erfarehete säger mig att är du övertydlig på e pukt så missar du lätt adra. Det hadlar om mycket mer ä att bjuda e 18-årig Ka du ge exempel? Ja måga! Ma pratar ästa uteslutade om att bjuda respektive ite erbjuda alkohol i hemmet. Här tror jag som sagt att hela kartbilde som visar på varför ugdomar dricker respektive ite dricker allt för sälla viks ut hela väge. Håka mear att vi som föräldrar äve måste ställa oss fråga var ugdomara håller hus på kvällar och helger och vilka de umgås med. Ugdomara måste veta vilka tider som gäller. Det går ite att vara aigslös och falla för grupptrycket och tillåta föräldrafria fester. Nu efter 15 år som drogförebyggare har Håka fått lite distas till hur det är idag frå hur det såg ut är ha började sitt uppdrag. Iom frikyrkosverige är det vi talar om u förhoppigsvis lite av e ickefråga me kaske ädå ite. Ser ma till Öckerö i stort så är frikyrklighete väl represeterad. Trots detta så var drickadet blad det högsta i Sverige för 15 år seda. Det är e av orsakera till att jag idag tror att det är helhete i ugdomsvärlde som måste uppgraderas. I mötet med föräldrars värderigar och iställig har e tydlig förädrig skett över tid. Då möttes Håka av e godtrogehet som gräsade till aivitet. Det fas e utspridd aigslöshet är det gällde tider och platser. 4 5 Håka Frasso, drogförebyggare på Öckerö kommu samt ytterligare ågra orter. Föräldrara gav ugdomara alldeles för fria tyglar. E sak som visserlige skiljer ut Öckerö kommu frå ex e storstad är att här umgås ma i större ålderskullar. Alltså ka e 13-årig sabbt ta itryck av hur e 20-årig beter sig, på gott och ot, vill säga. E käslig passage i livet är är e tjej eller kille lämar låg- och mellastadiet och flyttar upp till högstadiet. Nya lärare och framförallt ya klasskamrater. Här vill Håka ge föräldrar e extra uppmaig att ite vika er sig. Tveka ite att på ett fit sätt göra klart för adra föräldrar var du står! Du ka ite diktera villkore i adra familjer. Me du som förälder har asvaret för dia bar. När tillfälle ges, berätta gära att du absolut ite vill att exempelvis di dotter ska dricka eller röka som miderårig. Och som e följd av det Jag är tacksam för e återkopplig om i ser och hör saker Tar du iitiativet så kommer det per automatik adra ahöriga som delger samma sypukt. Det skapas ett positivt tryck som å adra sida iebär att de förälder som ite samtycker i fråga, kaske täker sig för och agerar utifrå e lägre profil. Förutom hemmaarea Öckerö så är Håka också esam operativ drogförebyggare i Aligsås, Grästorp och Essuga. Utöver det så coachar ha kollegor i 6 ytterligare kommuer. Alla aturligtvis eligt Öckerömetode som du ka läsa mer om på: www. utrotaugdomsfylleriet.se

4 SPIK på skolbesök i Vetlada David Freij, till väster, tillsammas med elever på Withalaskola i Vetlada. SPIK-evet på kvälle. Håka Axéll ite i talarstole uta sittades på desamma, frå ett besök ylige i både skola och Pigstkyrka i Vetlada. Foto: Birger Lallo me u är det lättare. Det räcker att komma dit och sätta sig så kommer ugdomara och vill samtala om allt möjligt. E klurig sak som flera elever ville testa på David var kopplige till Bibel, där det äms om sammahag där alla, äve Jesus drack alkohol. Lite hetsigt blev det, me jag sa aturligtvis att det var så. Till sake hör att vattet sälla var så ret att det gick att dricka samt att jag är gaska klar över att alkoholhalte i måttliga mägder ite var avsedd att berusa ågo. Samtalsklimatet har med tide bara blivit bättre, så äve tillite till att David är e vuxe ma ka lita på. Efter fredagaras ugdomssamligar i kyrka tar jag iblad e tur på torget där det oftast fis mycket folk samlade. Någo gåg har jag hjälpt till i e koflikt. Någo gåg häder det att de persoliga kotaktera som skapas i skola leder till ett besök i kyrka. Jättekul, summerar ha och avslutar med att berätta vad som häder är ha i dialoge med ugdomar får de mest skilda svar är framtidsplaera är i fokus. Kaske är det just detta, att jag som vuxe bryr mig, som är ett steg i helt rätt riktig. David Freij, ugdomspastor i Pigst Vetlada tillbrigar si vardag både iaför och utaför kyrkväggara. Nylige gjorde SPIK och Håka Axéll ett edslag i Vetlada och David ordade med skolbesök med mera. Det käs verklige bra att besöka högstadiet och gymasiet som vi gjort u dessa dagar. Geerellt sätt tror jag att samtalet krig alkohol och droger är lite tut. På mi tid kom bradmäe och berättade att kombiatioe alkohol och bilåkig ite var ok, me det räcker ite. När Håka mötte elevera uder temat Att spela i det viade laget fas där flera tydliga svar som David käde att elevera tog till sig. Budskapet är rakt uta omsvägigar och går lätt att relatera till i de ega vardage. Äve ugdomara i kyrka behöver eligt David föryas i si argumetatio. De upplever u uder si skoltid kaske mer ä ågosi ett tryck att vara på ett visst sätt. För David som tjästgjort tre år som ugdomspastor i Pigst i Vetlada fis äve kotakte med skola i has veckoschema. E dag i vecka fis ha som resursperso på e av högstadieskolora. Vi kommer ofta i på värderigsfrågor. I börja var de lite försiktiga, ia vi lärt käa varadra, Öppettider: Tisd Osd Lörd Vi fis på Patro Pehrs väg 5 i Huddige Tel SECOND HAND BLIR FÖRSTA HJÄLP 6 7

5 Sverre Larssos fem år till stöd för LP Ett tilltal som iebär måga församligsbesök Över fem år har Sverre Larsso (tidigare mågårig vd på tidige DAGEN) tillsammas med Caria Nyma frå LP samt sågarparet Barbro och Stig Adersso besökt så måga som 164 församligar i vårt lad. Och om hälsa står hoom bi fis det mycket som talar för fler möte. Krig jul så råkade Sverre ut för e hjärifarkt som iebar att ha e tid tappade kortmiet samt käde det svårt med balase. Nu i samtalet ågra dagar ia erresa till de årliga Spaievistelse tar ha sig ädå tid och ger e resumé krig iitiativet att stödja LP-verksamhete. Har läkaras gett dig rådet att trappa er u? Nej ite direkt, me att jag behöver ta det lite lugare är ju aturligt och ite så kostigt i mi ålder. Jag fyller 87 i år tror jag, det däremot är iget jag täker på så mycket. Det verkar som det kude fias e take för fortsatta LP-möte till försommare? Det är lite tidigt att säga. Me om jag orkar och Barbro och Stig Adersso följer med så vill jag stötta LP så mycket jag ka. Av alla viktiga verksamhetsgrear hemmahörade i Pigstfamilje så valde du att prioritera LP uder dia sista verksamma år, varför? Jag ska säga dig precis som det är. När jag på e koferes i Norge sitter och lyssar till predika så hör jag äve e aa röst. De röste uppmaar mig att bjuda i till ett stormöte för att stödja de utsatta i drogmissbruket. För mig blev det så tydligt, som ett adligt tilltal. Mötet, Sverre ämer om var i Krokstad, det samhälle på västkuste ha själv är uppväxt i. Isamlig blev rekordstor vilket gjorde det aturligt för de Ett varmt tack Sverre! E del persoer har förmåga att på ett förtroedeigivade sätt förmedla de övertygelse de bär iom sig. Sverre Larsso, du är e av dem som helhjärtat har förstått betydelse av det persoliga egagemaget. Jag vill utrycka ett stort och ierligt tack frå alla de väer som ige aa ville hjälpa. Di medverka på alla de orter i vårt lad har gjort det möjligt för oss iom LP-verksamhete att ta ya iitiativ i vår kallelse att hjälpa de utsatta i samhället. Och di ambitio att fortsätta gläder oss! Tack! Kersti Eriksso Verksamhetsledare Pigst Socialt Sverre Larsso, sart 87 år me fortfarade med glöde att stödja samhällets utsatta. dåvarade LP-ledige att geast ispirera hoom till fler samligar. Förutom paret Adersso har äve Caria Nyma iom LP varit med på flertalet samligar geom åre. Hur måga möte har i haft uder åre? Häromdage fick jag e lista av Barbro, som uder 25 år var mi sekreterare uder DAGEN-tide och som fortfarade har bra koll på platser och bokigar. De lista berättar om 164 platser. Egagemaget att berätta om ett fortsatt socialt arbete är viktigare ä ågosi. Uder de här åre har ärmare 8 miljoer kroor samlats i. E summa som kommer växa ytterligare i och med de troslöfte som givits. Fatastiskt roligt! Du verkar ha lätt för att som ma uttrycker det å fram där du medverkar, är det så? Att å fram, det är ågot ma har eller ite har. Jag hade absolut ite klarat detta uta Barbro och Stigs fatastiska medverka på piao och såg. Samt Caria aturligtvis som själv är ett levade vittesbörd på vad Gud ka göra i e mäiskas liv. Sverre Larsso och has medarbetares möte till stöd för LP-verksamhete! År 2010 Västerås Skellefteå Åtvidaberg Köpig Leksad Bredäg KristetCeter Örebro Nyköpig Jököpig Örtomta Kristieham Uppsala Spåga Umeå Falköpig Liköpig Solletua Södertälje Väramo Norrköpig Vallbykyrka, Västerås Nyhem Eksjö Höö Åstol Röäg Kugälv Ljugskile Möldal Fotö Klädesholme Skärham Öckerö Mullsjö Skövde Uddevalla Mjölby Hjortesbergskyrka, Nyköpig Motala Bakeryd Älväge Varberg Kumla År 2011 Ärla Hudiksvall Edsby Sadvike Borläge Fagersta LivetsOrd, Uppsala Söderham Siljasäs LivetsOrd,Jököpig Avesta Lugås Bolläs Mellerud Brålada Borås Mariestad Småladsstear Nyhem Krokstrad Ägelholm Ulriceham Helsigborg Lappladsvecka Ed Väersborg Falkeberg Tibro Bottaryd Västervik Falu Sala Sudsvall Nyäsham Vrigstad Vaghärad År 2012 Norrtälje Botkyrka FiladelfiaStockholm Karlskoga Karlstad Huskvara Ölmstad Vetlada Agape,Norrköpig Valletua Traås Lidköpig Kugsbacka Ate,Aligsås Götee Osby Bua Halmstad Hässleholm Nyhem Lappladsvecka Krokstrad Vallhamrakyrka,Partille Begtsfors Habo Katrieholm Steugsud LivetsOrd,Göteborg Skara Bredaryd Lekeryd Borås KristaCeter Odesbacke Härösad Åstorp Oskarsham Nybro Kalmar Norrortskyrka,Valletua Sävsjö Väramo År 2013 Strägäs Aspäskyrka,Järfälla Ödeshög Piteå Bode Luleå Robertsfors Åkersberga Laxå Vallhovskyrka,Sadvike Örsköldsvik Vaggeryd Nässjö Hova Taum Gosjö Ljugskile Upplads Väsby Skilligaryd Lidesberg Tyresö Örebro Gridtorpskyrka,Täby Uppsala Huddige Malmbäck År 2014 Hallstahammar Nora Ludvika Lycksele Falköpig Gullbraagårde Korskyrka, Aligsås Norduppladskyrka Skärgårdskyrka, Värmdö Mora Pålsboda Eköpig Gävle Eskilstua Trollhätta Sola Svedjeholmskyrka, Örsköldsvik Bålsta 8 9

6 Målmedvete kartläggig visar på behove Kompetese frå Lillvik fis kvar Arbetet iom LP-verksamhete med att stödja kvior i och krig missbruk tar i år lite adra former i och med att behadligshemmet Lillvik lades ed förra året. De kompetes och erfarehet som byggdes upp hos persoale på Lillvik tas u tillvara i första had geom e kartläggig av de behov som socialtjäst och berörda mydigheter förvätas behöva framöver. Nytt vadrarhem öppar på RISÖ i Viga skärgård Hyr 8 eller 16 bäddar. Ege ö i västerhavet med bad, fiske och aturupplevelser. Veckopris till EXTRA öppigserbjudade 2015 Kom med båt bil eller buss! Mer ifo: Mejla Söre och förboka Risö 2015 Bakgrude till att Lillvik som behadligshem lades ed har flera skäl. De ye ägare i Viebäck behövde huset för ege verksamhet, samtidigt som det itesiva sökadet efter y lokal ite lyckades. Dessutom var beläggige på LP:s behadligshem uder första halvåret 2014 ite bra, detta påverkade också Lillvik. När det u blev så här vill ma ädå frå LP-riks sida ta vara på möjlighete till förädrig och utvecklig. E såda är att LP:s behadligshem i Örebro - LP Vasastrad har fått tillståd att i behadlige också kua ta emot kvior. Ytterligare e är att Aa Svärd och Aica Johasso är ivolverade i ett späade projekt. Vårt uppdrag är att udersöka behovet av kompletterade isatser för utsatta kvior i Smålad, berättar Aa och Aica. Det ka hadla om isatser mot missbruk, våld i ära relatioer, bar/föräldrastöd etc. Fis det vuxa eller ahöriga som vuxit upp i dysfuktioella familjer som ma på ågot sätt ka stödja? Fis det behov hos kvior med psykisk ohälsa och beroede/missbruk, som e y verksamhet iom LP- verksamhete? I vårt uppdrag vill vi ta reda på vad som fis och vad som sakas, där vi hoppas att vi iom LPverksamhete ka vara ett komplemet i ågo form, fortsätter Aa och Aica. Duo för samtal både med dem som har had om missbruks- och öppevårds eheter, chefer samt behadlare och ideella orgaisatioer som arbetar med dea målgrupp samt de som har ett fokus på att hjälpa där våld i ära relatioer förekommer. När det gäller öppevård fis reda e hel del såda verksamhet i kommuera. Det vi reda märker är att stödet riktat specifikt mot kvior brister på flera håll säger, Aa och Aica och fortsätter. Vi tar med oss de frågeställigar och de metoder som blivit viktiga på Lillvik. E kuskap som uda för uda byggts på med e målmedvete kompeteshöjig och utbildig av persoale. Det gällde tex basutbildig krig våld i ära relatioer, samt SKL:s (Sveriges Kommuer och ladstig) bar/ föräldrastödsutbildig. RISÖ - uthyres veckovis till grupper för självhushåll! Aica Johasso och Aa Svärd kartlägger just u behove för kommade isatser till utsatta kvior i Smålad. Iriktig och ambitioe att erbjuda behadlig till kvior fortsätter trots edläggige av Lillvik. Vi började också aväda oss av socialstyrelses ya bedömigsistrumet för arbetet krig våld i ära relatioer, samt arbetade med våldsproblematike både idividuellt och i grupp. Vi hade både barombud och föräldrastödsgrupper. Båda ser de att allt detta frå Lillvikstide utgör e bra grud och tillfälle att föra kostruktiva samtal på olika ivåer är det gäller kviors behov. Ka i reda u se koture av olika behov? Lite tidigt då vi fortfarade är ie i ett isamlade stadium. Drömme är ju att komma fram till e hadligspla där vi ka starta e verksamhet för utsatta kvior som har flera olika isatser, både på grupp och idividivå, för att stödja kvior till medveta val och stärka deras förmåga till att sätta tydliga gräser för sig och evetuella bars liv. Kaske också verksamheter på fler platser, så vi ser fram emot att få återkomma är vi ka berätta mera, summerar de båda. LP-sommarkoferes på Drakudde vecka juli Välkomme till samligar för vuxa och bar. Offetliga möte Mer ifo hittar du på:

7 Bräd-udret på Risö Bräd-udret. Är det ite att ta i lite väl mycket? Nej ite alls, svarar Ja Hildig, e av visioärera bakom vadrarhemmet Risö. Nu har ytterligare e milstolpe passerats och bakgrude visar på ett ätverkade där Herre fis med i sammahaget. Fler och fler persoer får upp ögoe för att u kommer detta projekt att lyckas, fortsätter Ja Hildig hemmahörade på Fotö, e av de bebodda öara lägst ut i de Göteborgska skärgårde. Ja berättar att varje måad är e kamp med ekoomi krig projektet me att höstes sceario som går uder amet brädudret är e vitamiijektio för alla berörda. Och bakgrude är dea. Efter sommare 2014 besökte Ja LP-kotakte i Vårgårda. Alf Wallmark som förestår arbetet täde till på utmaige är ha hörde att u behövs det virke till ett ytt hus för att Risöprojektet ska kua ta ästa steg. Reda samma vecka besökte jag de lokala byggfirma här i sta, berättar Alf och fortsätter. Jag isåg att deras möjlighet att hjälpa ite stämde med mia öskemål. Det gick bättre är jag bestämde mig för att hälsa på Persos Byggcetrum i Bergstea. Platschefe tog sig tid och visade mig rut på gårdspla. Där fas e rätt stor hög av returvirke som jag kude få förmedla. Jag fotade med mobile och visade arbetsgruppe på Risö. Efter ågra dagar kom ågra frå arbetsgruppe upp och vi träffade de som asvarade för returhaterige på Persso Byggcetrum. Vi blev erbjuda fler virkesposter. Byggfirmas ägare visade sig ha goda kotakter i kommue som käer till Risöprojektet. Dessutom erbjöd sig ytterligare ett företag att i omgågar frakta er virket till kraftigt reducerade priser. Det blev fyra trasporter med blad aat fasadvirke i lärkträ som uder höste skeppats med kraförsedd pråm ut till Risö. Det är så härligt att få vara med på ett hör. Det är sådaa här saker som ma vill vara med om, det skapar både egagemag och glädje, säger Alf som gillar är det rör på sig. Iitiativet frå Alf Wallmark, till höger eda, är upprielse till allt det virke som kommit Risöprojektet tillhada. Ytterligare e perso som blivit berörd av visioe krig Risö är Söre Eklöf i Smålad. Ha läste om projektet i LP-Nyhetera E uppdaterig året därpå gjorde hoom itresserad och ha gick vidare och fa Ja Hildigs am på Risös hemsida - Vi åkte er och isåg att här kude jag och mi fru Mariae vara till hjälp. Besöket följdes av flera och Söre köt fler hatverkskuiga småläigar till projektet. Uder höste har de varit till stor hjälp med blad aat sågig, takstolsarbete med mera på det ya Hus Nord som tack vare bräd-udret kuat uppföras. Dessutom var det så sköt att se flika häder frå medarbetare på Jörestrads bygg som la på råspot och första lagret takpapp precis ia höststormara stod för dörre, berättar Söre. Vi här ute är otroligt tacksamma för det extra stödet frå Söre och has team. När vi plaerar för sommare så täker vi oss att gruppe frå Smålad ska fias med på ågot sätt i sommares eklare uthyrig, spåar Ja Hildig. Det som står klart är Hus Väster med 16 bäddar, kök, matsal, wc och dusch. E idealisk plats för de båtbura lilla gruppe eller storfamilje, tillägger Ja som avslutigsvis också vill hälsa välkomme hit till hatverkare iom el och rör. För mer ifo se aos i dea tidig. E del av alla virkesposter som skeppats ut till Risö. På med råspot och papp ia höststormara kommer. Så ser Vigafyr ut frå Risö. Visserlige med teleobjektiv Del av ya Hus Nord och på adra sida sudet ligger Fotö. Grude till ya Hus Nord Söre Eklöf Foto: Söre Eklöf

8 Följ med till Bulgarie och ta del av arbetet som Future&Hope gör De 15 maj reser jag er till Vara, Bulgarie för att maj besöka det arbetet som Future & Hope gör. Det är e orgaisatio som vi iom LP stöder och som gör ugefär detsamma som våra LP-kotakter. Jag reser er varje år och hälsar på väera för att se hur det går. Teamet därere gör upp ett program för oss där vi bl.a ka få besöka ett behadligshem för mä ere i Burgas. Priset varierar me sist kostade mitt flyg 1.890:- t.o.r frå Arlada. Hotell 7 ätter, ekelrum med frukost kostade 3.200:- Det blir förstås billigare om ma delar rum. Käer du att det skulle vara roligt att åka med så ka jag lova e ageäm vistelse blad uderbara härligt frälsta väer och jag har alltid kät mig välsigad är jag åkt hem. Hör av dig till mig så ka vi hjälpas åt att hitta flyg och aat som passar just dig! Behadligshem TORPA Viebäck Björkhaga Nässjö Tel LP URSVIKEN Kolbacksväge URSVIKEN Tel LP VASASTRAND Vasastrad ÖREBRO Tel Stödboede Eskilstua-Duva Kriebsesgat.16 B Eskilstua Osby-Smede Postgata Osby Märsta-Tigvalla Tigvallaväge 9 M 7tr Märsta Deborahuset Albrektsväge Skellefteå... och för övrigt aser vi att fler skulle erbjudas vård! Aette Netta Bygdé telefo: Netta tillsammas med Vera Ivaova som är ledare för arbetet i Vara i Bulgarie. Tillsammas bygger vi mer ä ett boede vi skapar ett hus att älska. GUSTAFS tel Ny öppig i april i gamla Kvare Spamålsgata 6 Öppet: osdag 13-18, Lördag Välkoma! LP-kotakter ARVIKA Tel AVESTA Tel BODEN Tel BOLLNÄS Tel BORÅS Tel ESKILSTUNA Tel FALKENBERG Tel FINSPÅNG Tel GRÄNNA Tel GÄLLIVARE Tel GÖTEBORG Tel HAGFORS Tel HALLSTAHAMMAR Tel HELSINGBORG Tel HUDDINGE Tel HUDIKSVALL Tel HÄRNÖSAND Tel HÄSSLEHOLM Tel JÄRNA Tel JÖNKÖPING/HUSKVARNA Tel KALIX Tel KARLSKRONA Tel KATRINEHOLM Tel KRAMFORS Tel KRISTIANSTAD Tel KRISTINEHAMN Tel KUMLA Tel KÅLLEKÄRR/TJÖRN Tel LILLA EDET Tel LINDESBERG Tel LINKÖPING Tel LJUSDAL Tel LULEÅ Tel MALÅ Tel MALMÖ Tel MÄRSTA Tel NYNÄSHAMN Tel OSBY Tel OSKARSHAMN Tel PITEÅ Tel SKELLEFTEÅ Tel SKÄNNINGE Tel SKÖVDE Tel SORSELE Tel STOCKHOLM Tel SUNDSVALL Tel SUNNE Tel SÄFFLE Tel TIBRO Tel TIERP Tel TIMRÅ Tel TORSBY Tel TOMELILLA Tel TORSHÄLLA Tel TROLLHÄTTAN Tel TROSA Tel TYRESÖ Tel UMEÅ Tel UPPLANDS-VÄSBY Tel VARBERG Tel VETLANDA Tel VIMMERBY Tel VÅRGÅRDA Tel VÄNERSBORG Tel VÄRNAMO Tel VÄSTERVIK Tel ÅTVIDABERG Tel ÖREBRO Tel ÖRKELLJUNGA Tel ÖRNSKÖLDSVIK Tel ÖSTERSUND Tel ÖVERTORNEÅ Tel Vireda, Aeby. Tel LP-VERKSAMHETENS RIKSKONTOR Gustavsludsv. 18 Bromma Postadress: Box BROMMA Tel vx INSAMLINGSSTIFTELSEN Gåvobakgiro Plusgiro yhetera utkommer med ormalt 4 r uder året Tidige utges av LP-verksamhete Asvarig utgivare: Ulrika Wadskog Redaktio och medverkade i detta r: Ulrika Wadskog, Börje Dahlkvist, Håka Axéll, Michael Jacobsso, Söre Eklöf, Birger Lallo och Aders Hällzo. Tips till redaktioe ka ges uder adress: Aoser: Stia Olsso Tel Tryck: V-TAB, mars

9 Posttidig B LP-Nyhetera Box Bromma 2015 Gullbraagårde Halmstad 29 juli - 2 aug. Hotell Lykta Arjeplog aug. Katta Carlsso Gästade talare & Sågare LP-köre LP Café Ugdom/Bar Offetliga möte

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg

nyheterna Väl ute i ensamheten det är då man prövas! Jarmo Borg yhetera NUMMER 3 2015 Jarmo Borg Väl ute i esamhete det är då ma prövas! Aa käer att ho kommit rätt Glimtar frå sommares läger E låg tröskel till LP-kotakte i Eskilstua Mötesplats Kvia i Nässjö Ny LP-skiva

Läs mer

nyheterna Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädjen Rebecka och Markus

nyheterna Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädjen Rebecka och Markus yhetera NUMMER 4 2014 Rebecka och Markus Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädje Deboraträffar i Helsigborg Robba kapitulerade vid korset Joha behövde distase för att börja om Vad sparar vi

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Annelöv Arboga Avesta Billesholm Boden 1. Kebabpizza 27% Egen variant 23% Egen variant 22% Egen variant 46% Kebabpizza 18% 2. Egen variant 22% Kebabpizza 18% Kebabpizza

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt

Bibelordet. januari februari. Årstema 2011. Program tyrels onse Kontakt-sida mm. Högs Personligt g li m T a s T r Y ö SN f s G M a A d S a lt FÖR Ve a i N l I l A L Årstema 2011 jauari februari 2012 fo a i e pe Program tyrels s r A o S ose Kotakt-sida mm. Past r Högs Persoligt Nr: 23 Bibelordet Vad

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan Musikhus i kommunen Folkbildningsförbundet Musikrapport 2014 Kommuner Antal Studieförbund (antal) Alvesta 1 ABF Arboga 1 ABF Arjeplog 1 ABF Arvika 1 Askersund 1 Boden 1 Bollnäs 2 Studieförbundet Bilda,

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014)

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) FA-kod Leveransområden /FAKommunkod Kommun 1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 1 Stockholm 0115 Vallentuna 1 Stockholm

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

NEWS. street. Mattias. Jag insåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper en cannabisvåg bland unga i Sverige

NEWS. street. Mattias. Jag insåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper en cannabisvåg bland unga i Sverige street 2014 NEWS Mattias Jag isåg att jag måste bestämma mig. Jag svarade ja! Det sveper e caabisvåg blad uga i Sverige Attityde till droger ka komma att avgöras vid matbordet tar fighte mot drogera! Foto:

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015

förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015 11-12 ovember 2015 förebygg.u Om att vara ahörig till EN missbrukare S sida 5 När mamma eller pappa sitter i fägelse S sida 4 Ett kvitto på att vi är på rätt väg Foto Sofia Sabel Nia Gual Årets förebyggare

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår och fall 2016 vecka 11

Punktprevalensmätning av trycksår och fall 2016 vecka 11 Punktprevalensmätning av trycksår och fall 2016 vecka 11 Senior alert Jämförelse PPM-mätningar (sida 1/3) v40 2013, v11 2014, v37 2014, v11 2015, v40 2015 och v11 2016 v40-13 v11-14 v37-14 v11-15 v40-15

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se Ny Nationell Höjdmodell (NNH) 2 Varför behövs en ny höjdmodell? Befintlig höjdmodell, 50 m grid med ± 2 m höjdnoggrannhet

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer